Bla i tag

tidligere liv

Dolores Cannon; kvinne med viktig innsikt for vår tid

Nyhetsspeilet presenterer Dolores Cannon, som er i besittelse av en rekke innsikter av betydning for mennesker i dag. Hun har holdt på med sitt i 40 år, men det er først i de senere årene at hennes budskap er i ferd med å nå ut til et større publikum, takket være internett.

Hvis du tror at du lever bare én gang

Den viktigste bærebjelken i en åndelig bevisstgjøringsprosess er å akseptere at vi lever mange liv.

Selvmord: En midlertidig løsning til en utfordring

Selvmord er basert på en antagelse som er langt i fra er sikker og sann.