Må vi ha krig for å oppnå fred?

3K visninger
12 minutter lesetid
38

Tittelen for denne artikkelen er inspirert av Obamas fredspristale holdt i Oslo. Noe beklemt kom han til å påstå at enkelte kriger er uunngåelige og at de må gjennomføres for å oppnå fred. For meg er det et bevis på at menneskets rasjonelle sinn bare har et snev av intelligens. Den trenger drahjelp fra høyere hold før vi snakker om visdom.

Gjennom mine tidligere skriv om FN’s ulike agendaer som går ut på å være hersker over hele planeten, har jeg stiftet bekjentskap med en annen form for tenkning som også er knyttet opp til krig. Det er The Club of Rome som tjener som en rådgivende organ for FN. I deres skriv fra 1991 – The First Revolution – står det følgende, ”I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, diktet vi opp ideen om  forurensning, trusselen om global oppvarming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe våre behov.”

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.”

Lenger inn i stoffet står følgende, ”Behovet for fiender virker som en felles historisk faktor. Noen nasjoner har anstrengt seg for å overkomme indre svikt og interne konflikter ved å bebreide eksterne fiender. Trikset med å finne én som kan ta skylden for noe, er like gammelt som mennesket. Når ting er for vanskelig hjemme, avled oppmerksomhet til anstrengelser utenfor. Bring en delt nasjon sammen for å stå mot en ekstern fiende, enten en som er ekte eller oppdiktet for anledningen.”

Det er unektelig slik at en ekstern fiende ofte har vært brukt for å rettferdiggjøre krig og utslettelse av mange mennesker. Det jeg forsøker å stille spørsmål ved, er om det egentlig er nødvendig. Denne tilnærmingen har også skapt krigerske uttrykk slik som ”The War on Aids”, The War on Proverty”, ”The War on Drugs” og nå sist, ”Terrorkrigen”. I alle tilfeller, det vi synes å krige i mot har økt. Det er noe som ikke stemmer.

Blant de TV kanalene jeg har tilgang til er National Geographic og History Channel. Jeg husker da jeg først ble kjent med disse for mange år siden, at begge så ut til å være spennende og fulle av informasjon som var nyttig å få med seg. I dag er det noe annerledes. National Geographic er en TV kanal som fronter propaganda for menneskeskapt global oppvarming, katastrofer (fryktstyring) og vitenskapelige teorier som utelukkende støtter modellen om at tilværelsen er et lukket system og vi mennesker er biologiske, underlige, tilfeldige skapninger. Denne kanalen er eid av Fox – så det er ikke så rart. En ville tro at ”History” kanalen var om menneskets utvikling opp gjennom tid. I praksis er det mer om utvikling av krigsutstyr, kriger og menneskelige kampteknikker. I et nøtteskall er historien = krig. Begge disse kanalene har lagd lange serier om krig. I går var det den andre verdenskrigens historie på National Geographic jeg så.

Etter å se så mye dokumentasjonsfilmer om drap, lemlestelse, slit, smerte og ødeleggelse blir jeg rett og slett kvalm. Jeg begynner å tenke filosofisk. Mange spørsmål reiser seg.

Er krig og drap på hverandre en del av menneskets natur?

Som svar til det spørsmålet må jeg si nei. Absolutt ikke. De aller fleste mennesker som fortsatt har kontakt med sine følelser, har også stor aversjon mot å drepe eller skade et annet menneske helt bevisst som en viljestyrt handling. Under borgerkrigen i USA viser det seg at mange soldater fant det uhyre vanskelig å skyte på sine egne landsmenn. Under andre verdens krig fikk tyskerne merke at soldater som drepte sivile og fanger under krigen fikk problemer etterpå. De oppdaget at større distanse mellom avtrekkerfingeren og ofret var nødvendig for å unngå emosjonelt traume. Drap på andre er minst problematisk når det foregår på avstand. Det er derimot noen unntak.

I dagens moderne krigføring er det ofte stor avstand mellom partene. Som et moderne PC spill styres dronefly med avanserte våpensystemer ombord mot  sine mål – bekreftet gjennom et kamera i flyets nese. Alt operatøren trenger å gjøre er å trykke på knappen. Dagen etter kan vi lese i avisen at 15 stk. som var i gravfølge ble drept da en rakett traff dem – uten varsel. Det skjer i Pakistan – og USA skal ikke være i krig der,-og det stemmer fordi operatøren er på et skip eller i en annen leir i et annet land.

Når menneskets mer negative, fryktdrevne følelser får lov til å ta kontroll, kan den enkelte som aldri tidligere kunne tenke seg å drepe, blir den rene drapsmaskinen skapt. Derfor er hevnlyst og vrede over å miste sine venner i krig noe som utnyttes for å få andre til å drepe. Følelsen piskes frem allerede på treningsleieren. Den sivile skal bli til en drapsmaskin – miste sin sjel, med andre ord. Det igjen vil si at drap og krig er ikke en del av vår natur, det manipuleres inn i sinnet av andre som tjener sin agenda på soldatens bekostning. Den som programmerer soldaten på treningsleieren er likedan hjernevasket. Hans eller hennes naturlig instinkter om å ikke drepe har blitt meid med. Det er noe inne i oss som forteller at det er feil – at det går mot vår natur. Derfor er svaret på dette spørsmålet nei. Årsaken til krig som en kultur må vi finne andre steder. Jeg mener at det er en tankevirus som er ansvarlig for det store antallet kriger som preger vår historie.

Tankeviruset

En rekke falske antagelser er sannsynlige årsaker til at et menneske dreper et annet i krig. Den ene handler om forskjell på verdi mellom menneskeraser, religioner, kulturer. Når andre mennesker blir definert som dyr, er det mindre tendens til å ha empati med deres skjebner. Nyheter om at Israel høster organer fra levende palestinske fanger for så å selge disse videre eller bruke på egen befolkning, er et godt eksempel på forskjell på verdier mellom folk. Hvis jeg husker mine tall riktig , er verdiforholdet mellom en israeler og palestiner ca. 1000:1. Slik var det i USA under konfrontasjoner mellom de hvite og indianerne. Urbefolkningen ble sett på som primitive dyr. Slik var det også i Australia mot urbefolkningen der. Listen er uhyggelig lang og sidene bytter ofte plass. Når fienden ikke er et ekte menneske med sjel, er det ikke så farlig. Problemet er at den antagelsen ikke tåler  å bli utfordret.

Religioner har også foret oss med antagelser rundt dualitet som har en legitimerende effekt på menneskedrap. I krigen mellom det gode og det onde har motparten (det onde) sjel, men fortjener å dø fordi de tjener feil side av kreftene. Dermed har vi ”jihad” eller ”hellig krig”. I dette tilfelle får man til og med en belønning ved å drepe fienden. Hos muslimene er belønningen også gyldig for den som ofrer sitt liv i hellig krig. Jomfruene står på rekke og rad villige til å hedre soldaten som har gitt sitt liv for Mohammed.

Vitenskapens bidrag til krig

Den allmenngyldige moderne vitenskapelige modellen er bygget på materialisme som en del av dens grunnleggende form. Materialisme er i seg selv en filosofi basert på en rekke antagelser. En av disse er at materie er universets mest grunnleggende stoff. For å slippe unna opplagte konflikter så legges det til at selv bevissthet som fenomen kan forstås ved å forstå seg på de fysiske og elektriske prosessene  i hjernen. (Vel det har ikke skjedd enda.)

Vitenskapens premisser tilsier at mennesket er en biologisk tilfeldighet. Gjennom Darwins evolusjonsteorier får vi utviklingen av, ”den sterkestes rett”, som sitter dypt inn i sinnet til en hver militær general. Det handler om dominans. Og ingen sted er det mer fremtredende enn hos det Amerikanske Militærets Krigsmaskineri. Der heter målet, ”Global Full Spectrum Dominance”. Det vil si at de ønsker å kontrollere ALT – til og med været. De tror det er mulig, nyttig og nødvendig – for å sikre sin egen overlevelse. Det går på et fullstendig primitivt plan. Ideen er fullstendig ribbet for menneskerettigheter, empati eller medfølelse. Ideen er det jeg kaller ”psykopatisk” – å tjene sin egen agenda på andres bekostning. Det er ikke bare det amerikanske militæret som tenker slik. Ethvert land som har tilsvarende ressurser, som blant annet også Russland og Kina, vil også ha de samme mulighetene. Som alle forstår er det bare en alfahund i hundeflokken – vi er tilbake til styring gjennom den sterkestes rett. Det har vitenskap gitt oss. En annen vri på mørkealderen med teknologiske muligheter til å drepe og kontrollere som religioner bare kunne drømme om.

Fordi krig synes å gå ut på å finne frem til våpenteknologi som alltid har en konkurransemessig fordel over den andre parten, er våpenindustrien avhengig av krig for å kunne finansiere sine siste dupeditter. Militærindustrien og soldaten som tjener penger på å føre krig, vil ha en tendens til å gjøre det de kan for å hisse til krig, selv om grunnlaget for fred er langt mer til stede. Under Irakkrigen har engelske spesialsoldater kledd som arabere vært tatt til fange med en bil full av eksplosiver. Deres oppdrag var å lage bombeangrep blant sivile for å hisse opp stemningen mellom ulike fraksjoner i borgerkrigen blant muslimene. Det har også gått mange historier, vanskelige å dokumentere, der amerikanske eller engelske styrker gir oppdrag til folk som vil ha en dagsjobb. De får seg en bil full av eksplosiver og en mobiltelefon for å holde kontakt. De skal stoppe bilen der det befinner seg stor menneskemengder – ringe inn til soldatene som i tur ringer til bake til bomben og vi har en ”selvmords bomber” som lager sivil uro. Vi har til og med sett filmer fra Irak, der angivelig irakiske soldater har skutt på amerikanske og engelske soldater som snikskyttere. Når skuddet gå,r er det rekyl på filmkameraet – hvilket tyder på at vedkommende bruker den eneste form for rifle påmontert kamera som finnes – lagd i Israel. Den virkelig fienden i moderne krigføring er virkelig vanskelig å identifisere. Problemet starter gjerne med et eller annen terrorangrep som er bare et eksempel på falsk flagg terror får å få krigen i gang.

Global miljø forurensning via krig

Men krig blir det massevis av. Og det verste med det hele er at våpenbruken synes å ramme ikke bare ”fienden”, men også de sivile, motpartens soldater og resten av verdenen. I Vietnamkrigen ble miljøgiften ”Agent Orange”, en litt strammere utgave av ”RoundUp” fra Montsanto, brukt til å få trærne i jungelen til å slippe sine blader og ødelegge dekke for ”fiendtlige” soldater. Problemet var at de sprayet direkte på avlinger, og sivile som levde på landsbygda. Den kjemiske forurensningen er fortsatt et problem i dag da grunnvannet er forurenset, fødselsskader er store, mens erstatning uteblir. I dagens kriger er den store miljøtruslen DU (Depleted Uranium), også kjent som utarmet uran. Stoffet brukes i kuler og bomber som har til hensikt å komme gjennom armering av ulik tykkelse. Når DU brukes til dette formålet, bryter den supersterke nålen med herdet metal ned til et veldig superfint støv som går i luften, i vannet og i bakken – rett i næringskjeden til de sivile. Soldater på begge sider lider. De som har det verst, er de som må lide gjennom kreft som følge av å få partiklene inn i kroppen gjennom støvet. DU brytes ned til 20 ulike dødelig isotoper og bevarer halve styrken i så lang tid som 4,5 milliarder år. Det er langtidsforurensning. Så har vi rakettdrivstoffet som i seg selv er kreft fremkallende. Forurensning av miljøet fra krigføring er nå blitt et globalt problem. Bakgrunnsstråling fra DU har økt med vel 5-6 ganger om ikke mer siden stoffet ble tatt i bruk i Jugoslavia. I Irak er det enkelte som har 3 ulike krefttyper samtidig. Fødselskader som følge av genetisk mutering via DU har også vist seg å være et økende problem. Dette rammer alle involverte parter i krigen.

Nå,i kjølevannet av klimakonferansen i København,er det forstemmende å vite at forurensning fra militære kilder er utelatt fra alle avtalene – til tross for at mange er klar over militærets innblanding i klimapåvirkning. Det amerikanske militæret har sagt at de har som mål å eie klimaet innen 2020. Det er så rart at enkelte er opptatt av hvor mye metan slippes ut i luften fra kufjerter, mens det er ingen som nevner DU, chemtrails eller HAARP. Som et distraherende sirkus forledes massene til å tro på løgner, og resultatet er ikke langt fra det jeg så i går på TV. Krigsfanger som ble utstyrt med spader som ble beordret til å grave sine egne graver før de fikk et velrettet nakkeskudd.

Kan vi leve uten krig?

Må vi ha en felles fiende for å føle at vi står sammen i et fellesskap? The Club of Rome mener det. Jeg er uenig. Den følelsen av fellesskap oppnår vi automatisk så fort vi er i stand til å kjenne vårt felles åndelige opphav, mål og meningen med livet. Vi har hittil gått fra den ene mørkealderen til den andre. Nå er det på tid å integrere.

Hva har vi ikke prøvd? Vitenskap og religion er fragmenterende. Det vi ikke har gjort eller tenkt er integrering, fellesskap, helhetstenkning og empati – som livsstil.  Om det skal lykkes må noen hellige kuer som tilhører den fragmenterte virkelighetsoppfatning slaktes. Det betyr et kvantesprang ut i harmoni. Når vi tar det for gitt at vi er knyttet sammen gjennom bevissthet, må vi også ta det for gitt at ingen fortjener mer enn andre å ha det bedre, eller å ha mer enn andre. Det betyr makt, innflytelse, penger, gods, eiendom. Det er noe vi aldri har kommet frem til før. Tidligere forsøk har gitt oss noen ismer, som sosialisme og kommunisme. Begge disse er tanker eller filosofier som er skapt ovenifra og ned.

Er vi i stand til å tenke slik? Kan du se fordelene ved å kutte ut konkurranse, segregering, forskjellsbehandling av kjønn, kultur, rase? Kan du forestille deg en verden uten gjeld? Kan du samarbeide med andre som er villig til å være positivt polariserte? Slik er fremtiden i fjerde densitet ettersom Ra beskriver den. La oss late som om at han ikke snakker sant og at vi bare skaper den form for paradis på denne jord her og nå. Er du villig til å prøve?

Tåler vi å ha det så godt?

En hel verden uten en militær krigsindustri ville ha være en enorm ressursbesparelse for denne planeten. All den teknologien kunne ha vært brukt på å føre vitenskapen  tilbake til å være en kunnskapssøkende studie der målet er nok. Kunnskap avler mer kunnskap, og i et miljø der samarbeid styrer vil den kunnskapen definitivt ha en forlengende effekt på livet. I det materialistiske miljøet vi kommer i fra, er vedvarende harmoni kjedeig. Vi vet rett og slett ikke hvordan vi skal håndtere en tilværelse med vedvarende harmoni. Det er rett og slett fordi vi har tatt det for gitt at komfortsonen er en konsekvens av vedvarende harmoni. Det er også der vi tar feil. Om vi avviser komfortsonens forførende tro om at anstrengelse er en uting, kan vi ha utallig mange spennende veier å gå for å anstrenge oss til kreative prestasjoner, oppfinnelser og oppdagelser som er mer enn tilstrekkelige til å føre spenning inn i livet. I en slik tilværelse er selvdrift, selvstendighet, og nysgjerrighet sine egne motorer. Spørsmålet blir, hva har jeg ikke lært meg enda? Hva har jeg enda ikke fått til? Hva har jeg ikke oppdaget?

Obamas fredstale nevnte krig mer enn fred. Den eneste freden som oppstår etter krig er illusjonen om å bygge noe nytt i håp om at det nye ikke skal gå samme vei som det gamle, men det er jo alltid det som skjer. Vi er kanskje mer tjent med å nedlegge Nobel Fredsprisen. Vi trenger noe nytt. Vi trenger en pris som kan ære de som hjelper oss til å forstå hvordan vi faktisk er knyttet sammen. En Helhetspris. Det er fordi vi ikke trenger en fiende for å føle oss forent. Vi må bare forstå at det er vår naturlig tilstand.

Enhetsloven i praksis
Enhetsloven i praksis

En gammel visdomslov tilsier at universet i makro er det samme i mikro. Det vil si at universet er en slags fraktal. Dette bildet viser en del av universet i stor skala. Det kunne også godt være en del av menneskekroppen i en mikroskop. Alle delene her fungerer som en hensiktsmessig enhet. Om en del er dysfunksjonell så lider resten av helheten. Det er styrken i samarbeid.

Denne veien er den eneste veien fremover. Alle andre veier der fragmentering er rådende er mer av det samme gamle. Det hadde tatt tid. Det kan ikke skje over natta. Det burde skje veldig fort. Det er faktisk slik at du kan ta dine første skritt i dag. Om du vil.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

38 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Det kan være klokt at menneskeheten nå bør løfte sine blikk fra tradisjonelle tanker, som byråkrati, og FN systemet.
Det er ikke uten grunn, at Arne Næss gikk rundt med sin symbolske Timotei- dukke. For å symbolisere at vi skal ta vare på barnet i oss.

Barn er en evne til å omstille seg til ny informasjon, og nye forhold.
Det har ikke voksne.
Stanley Cubrick hadde inngående kjennskap til Illuminatis hemmeligheter. Avslutningen i hans film 2001, en romodyssey er ikke lystig. Vi ser en “boble”, eller en klode med et spebarn. Dette er ikke annet enn et “stardchild”, noe som er symbolikken for en ny era på kloden. Hvem skal i så fall være den ene som hersker over Moder Jord? Hotmail og Yahoo har av og til meldinger som går ut på følgende: “And we wait for the starchild”.

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Det er èn ting som er sikkert: Våre politikere/verdens politikere er bare mennesker. Det innebærer at de er utstyrt med den samme anatomi som sitt folk. Politikere har heller ikke mulighet til å leve etter dualismens falske dogmer. Naturlovene for sammenhengen mellom sinn og kropp gjelder for dem også.
Det kan hende at forsøk på en global nedslakting av uskyldige mennesker lykkes. At vi ikke får fred. Da er det også høyst sannsynlig at mange av våre politikere/verdens politikere vil få alvorlige forstyrrelser i sin sjelefred. Tankene om at de har bistått med historiens mest grusomme og bestialske massedrap vil forfølge mange av dem. Selv med de preparater/medisiner de ville bli tilbudt, så vil de ikke klare å fortrenge det gode grunnlag, for sin vonde samvittighet.

Denne stille globale krigen, vi ikke gi våre politikere sjelefred. Den vil med stor sannsynlighet gi mange av dem dype sår og mareritt, som vil forfølge dem resten av livet. Om de så er blitt tilbudt elitens vitenskap som sørger for at de skal leve i 1000 år. Det er lang tid å reflektere over sine forbrytelser. Ifølge tusenår gammel visdom, vil ikke disse menneskene få det godt etter dette fysiske livet heller. De vil til evig tid være fortapt i sitt eget samsara. D.v.s. å være “klemt” i en annen dimensjon, fordi deres bevissthet bestående av energi ikke vil klare å gjenfinne sin kilde. ET`s vet i følge konspirasjonsteoriene å leve som “Type2- type3” skapninger. De behersker mørkets meditative krefter. Mennesker tilhører “Type- 0”, og ifølge gammel visdom, er det ingen i vår historie som har kommet godt ut av det, ved å dyrke kabbala.

Krig gir ikke annet enn et helvete. Eliten er ikke annet enn fanatiske. Fanatisme er ensbetydende med den sikre selvutslettelse. Også for eliten. Eliten er bare mennesker de også, og stoler faktisk på entiteter som ikke har ærlige hensikter. Å stole på uærlighet, er å risikere sin egen undergang. Å spraye hele jorden med gift, er den ultimate galskap, og det største svik mot egen artsfrende. Muligvis til fordel for andre arter som skal regjere. I folkets perspektiv er det galskap. I elitens perspektiv er det helt nødvendig. Det er likevel ingenting som sier at det er moralsk riktig.
Det er noen som har bestemt at det skal være slik. De som har bestemt dette, er ikke guder. Det er skapninger som spiller guder. Enten det skulle være snakk om en UFO- bløff, eller at det faktisk er et herrefolk fra rommet. Et temmelig godt grunnlag for revolusjon fra folkets side. Det er nemlig ingen determinent faktor at vi skal lide armageddon. Det er en bevisst vilje som ligger bak. Vår bevisste vilje vil det motsatte.

I stedet for å konspirere med utenomjordiske skapninger som bare vil knuse oss, så har vi faktisk mulighet til å blåse dem tilbake til himmels. Det vil ikke Illuminati, som muligvis har planlagt dette i over 2000 år. Det betyr også at våre politikere/verdens politikere muligvis blir lurt de også. Eliten trenger fagfolk, ingeniører, leger, vitenskapsfolk, akademikere, osv. Våre politikere/internasjonale politikere er ingen av delene. De er overflødig de også. De kan ikke sitt håndverk. Det eneste de kan, er pseudo- akademisk. Ikke bare har de sviktet sitt eget folk De har muligvis latt seg lure av eliten som vil svikte dem i tillegg, når alle kakebitene er utdelt. Våre politikere/internasjonale politikere vil ikke bare få sjelelige problemer. De vil i upraktisk forstand være klemt mellom barken og veden. Folket forakter dem. Eliten vil muligvis bli kvitt dem. Dette danner ikke noe spesielt godt grunnlag for sjelelig fred, for våre makthavere. Velfortjent, kan man si.

Uansett hvordan de vil vende og vri på sine refleksjoner, og dykke dypere og dypere inn i sin egen kognitive dissonans, så ER de faktisk medskyldige i at små barn, og barn i Norge blir drept. De uskyldige små, og hellige skapningene som forventningsfullt gleder seg til neste bursdag.Til neste 17 mai. Til neste julaften. Til middag, for da er det noe ekstra godt som venter. Uten at de vet, skal våre politikere snart forgifte dem med GMO fra Monsanto. Uten at de vet, blir de forgiftet av fluor i drikkevannet. Uten at de vet, puster de i seg toksiner fra chemtrails. Uten at de vet, kjemper deres foreldre for å redde dem. De får ikke annet enn slag og spark fra saueflokken rundt dem, og av det tyranniske eneveldet vi har i Norge.

La oss nå likevel håpe at vi får fred, og at vi vil overleve. Denne freden vil vi garantert ikke få gratis. Spesielt ikke i Norge, der nordmenn er atskilt fra hverandre via betong, glass, stål, materialisme, og en skakkjørt åndelighet. Norge er kanskje ett av de hardest rammede nasjoner i verden, når det kommer til åndelig fred, og integritet.
Begrepet “De har solgt sin sjel til djevelen” anser jeg som en metafor på de ting som sørger for at vi ikke får en positiv progresjon. Noe må gjøres, og det fort! Det nytter ikke å håpe. Da er man en tåpe. Det nytter å handle. Norge er blitt et “Satanistisk” land. Okkultismen dyrkes, og mange vil inn i kaballas visdom. De vil bli skuffet. Det finnes ingen djevel, eller lucifer, tror jeg. Det er vår begrensning i å la oss lure av plantet symbolikk. Symboler representerer alltid noe. De mørke krefter er der åpenbart. Hvem er disse kreftenes kilde? Mektige dodrauger fra rommet? De har ikke min respekt. Vi må lære oss til å skille mellom frykt og respekt. Eliten fortjener ikke at vi skal føle hverken det ene, eller det andre. De fortjener bare en massiv motstand.

Vi er små, men mange! I motsetning til de nordamerikanske indianerne som var i mindretall da de ble angrepet av Illuminatis mobb, så er klodens befolkning i flertall. Vi må bare våkne, og det er HER trusselen er mest trykkende.

Våkne opp, spirituelle krigere! Våkne opp!

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Sitat fra artikkelen over.
Gjennom mine tidligere skriv om FN’s ulike agendaer som går ut på å være hersker over hele planeten, har jeg stiftet bekjentskap med en annen form for tenkning som også er knyttet opp til krig. Det er The Club of Rome som tjener som en rådgivende organ for FN. I deres skriv fra 1991 – The First Revolution – står det følgende, ”I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, diktet vi opp ideen om forurensning, trusselen om global oppvarming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe våre behov.”

Jeg “mente” FN skulle være fredsbevarende.

FN forsøker å skjule sin egen svikt i Rwanda i 1994, hevder Kigali, og avviser en lekket FN-rapport om rwandiske overgrep i Kongo.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100827/avviser-folkemordsanklager-i-kongo

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Det bør jo nevnes at mange nordmenn kjempet mot sovjeterne i den krigen, sammen med tyskerne. Finnene hyllet de som helter og frigjørere. Norge satte de i fengsel for landsforræderi når de kom tilbake.

Otto
Abonnent
14 år siden
Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Mike DU er bare helt rå og da mener jeg ikke utarmet uranium! Takk for at du deler ditt sinn med oss, du er en ustoppelig infokriger! Uten deg hadde ikke nyhetsspeilet vært det samme! Fantastiske artikkler, du har hentet mange ut av the matrix i 2009, takket være deg kan det faktisk hende vi når kritisk masse og får løsdrevet oss fra den stinkende pressen i 2010!

You are the amunition of thoughts that will start the revolution.

NWO Resistance Norge
Abonnent
14 år siden

Ja, krig er nødvendig for fred! Og for å vinne denne krigen, er vi avhengig av din støtte og ditt engasjement!

NWO Resistance Norge ønsker derfor å komme i kontakt med folk som kunne tenke seg å være kontaktpersoner for organisasjonen. Foreløpig er Oslo, Bergen, Fredrikstad, Hurum, Jessheim, Valdres, Harstad og Tromsø kommet på kartet. Trondheim, Kristiansand, Stavanger og flere andre byer mangler imidlertid fremdeles. De som bor på landsbygda er naturligvis også hjertelig velkommen med på laget!

Hvis intr. ta kontakt på resistancenorge@gmail.com

Vil også informere om at det nå er opprettet en facebook-gruppe:

http://www.facebook.com/group.php?gid=173563082100&ref=mf

Join gruppen, og inviter alle vennene dine til å gjøre det samme! Facebook er jo veldig populært, så her er det mulig å nå ut til folk som ellers ikke interesserer seg så mye for hva som måtte foregår i verden. Vi oppfordrer derfor alle infokrigere til å bli med, og bringe revolusjonen og oppvåkningen ut til folket.

Til slutt: Happy New (World Order) Year alle sammen! Må det nye året bringe fred på jorden, lykke og velsignelse for alle :)

Med vennlig hilsen
Dan H. Slettevolden

smurfen
Redaksjonen
Svar til  NWO Resistance Norge
14 år siden

Jeg ser at dere håper på flere medemmer…
Har for lenge siden lagt mit liv i deres hender men foreløbigt har det ikke vært mye tilbakemeldinger
Jeg bor noen få meter fra fabrikken som produsere all høyeksplosiver til Isral og USA ( Dyno )..
Ikke fått noen ordrer om og sprenge fabrikken til helvette der den hører hjemme enda ……
Skal dere bli tatt seriøst så er det vel snart på tide og fordele oppdrag ut til medlemmer og sette sammen en komando sentral og ikke bare fordele bokstaver med “luft”
Men uansett så skal dere ha takk for og vise initativ :D

NWO Resistance Norge
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja, nå er det jo foreløpig ikke utnevnt verken noe styre eller kommandosentral, så inntil videre blir det nok opp til hver enkelt å finne ut hvor mye og på hvordan måte man kan engasjere seg. Jeg er sikker på at alle kan bidra med noe, men hvis man sitter og venter på at noen skal fortelle en hva en skal gjøre, er jeg redd det ikke blir gjort så mye. Det er som kjent ingen ting kommer av seg selv.

Alle innspill, ideer og forslag, enten det nå gjelder kampanjer, aksjoner eller organisasjonsaktivitet, er for øvrig høyst velkomne. Selv om organisasjonen fremdeles ikke er like populær som for eksempel Verneforeningen Gamle Drøbak, har vi likevel lagt et solid grunnlag for videre nettverkbygging og organisasjonsaktivitet. Litt oppstuss omkring svinevaksinen ble det jo også, og jeg er temmelig sikker på at NWO Resistance Norge også kan skape litt ugagn i det nye året. Mye har skjedd, men mye gjenstår. Blant annet må kommunikasjonen, både utad og innad i organisasjonen, bli bedre, og forhåpentligvis kan den nye facebook-gruppen fungere som forum, hvor medlemmer, støttespillere og kontaktpersoner kan utveksle ideer og meninger. Men igjen, engasjement betyr alt!

http://www.libresse.no/Pages/ContentCategory/Article.aspx?id=42615&resid=27932

Mvh Dan H. Slettevolden :)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
14 år siden

Takk for denne artikkelen Mike. President Obama er mellom barken og veen. Han har alle gamle haukene i Pentagon ( forsvarsdepartementet ), mens det er bare noen nyutkleggede duer i hans administrasjon. Likevel mener jeg at han fortjente fredsprisen. Men det er helt bortkastet å sende 30.000 nye amerikanske soldater til Afghanistan. De kan ikke forandre stammesamfunnet der som lever i steinalderen i ånden og i materien. Det samme gjelder landsbygdene i Irak og i Pakistan. Obama kommer ikke til å vinne disse krigene. Når det er sagt så vil jeg spørre deg hva skal det gjøres med terroristene ? La oss si at terroristene er Pentagons og CIAs eget makkverk, en fiende som de har klegget ut selv i samarbeid med krigsindustrien og annen monopolkapital og politikk. Det er det det dreier seg om.

Otto
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
14 år siden

Barack Hussein Obama er i følge informasjon fra Hawks’ CAFE en del av et kompleks som finner opp og utfører diktator-spill, utførte det samme 11. september 2001, to innfallsvinkler til informasjonen, Olympic Debt and Tontine Death Squad http://www.captainsherlock.com/Olympic-Debt-2/index.html , Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 .

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
14 år siden

Obama fortente fredsprisen ????
javel …… så hvorfor fortente ikke Idi Amin prisen for og hjelpe sultende krokodiller med småbarn osv ??
Arafat var så snill og og sette flere milliarder av våre bistandskroner inn på sin kones konto
Tommas Quick var så snill og la småbarn få ta del i sitt eget sex liv så hvorfor kan ikke han få fredsprisen ?
All respekt til deg Marit men her tror jeg du er på villspor..
Hitler fikk vel og en pris i 1939.
Og gi fredspris til en som vil bombe hele verden og gjøre hele verden til slaver pga. en sterkt nedopa fyr fra Nigeria som hverken har pass eller papirer og som blir hjulpet ombord fra en fra CIA er for meg uforstålig……….
Mye rart som foregår for tiden men da jeg tok en nøye studie fra Bjerknessenteret og Havforskingsenterert så fant jeg grafer med eksplosiv økning i fluorider i vannet fra starten av otober av en eller annen grunn…
Det forklarer mye …..

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

…nå har du gjort det igjen smurf… lattermusklene er i stivkrampe…

Otto
Abonnent
14 år siden

Krig er transnasjonal butikk, ikke for å oppnå fred men for å oppnå profitt økonomisk og politisk på alt og alles bekostning, 9/11 Resolution Trilogy Volume I: Pattern of the Crimes, Signs, Times http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&star=326#M5065

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Obama messer opp og ned om at krig er nødvendig. Det er så komplett idiotisk at folk kjøper den offisielle versjonen om at krigen i afganistan dreier seg om å bekjempe terror.

Hørt om Serco? Hvorfor har det seg slik at de aller største aktører/karakterer i verden knapt nok nevnes i media? Krig er bisniss og tror nok selskap ala Serco ville gått konk i en verden uten krig.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread523970/pg1

Ble litt nyskjerrig på dette “firmaet”. Finnes det f.eks en norsk avdeling? Serco.no gir bare svar om at ‘siden er under konstruksjon’.

Litt om Serco’s “krigsmarked”:

Defence – We are a major provider of operational support services to the armed forces of the UK, US, Canada, Germany and Australia. We
provide training, engineering and operational support, maintain strategic defence assets, and deliver cost analysis, human resources, systems
engineering, safety assurance and risk management services. In North America, we provide information services, technology and network
solutions, enterprise management, engineering, logistics, and human resources services primarily to the US Government. The acquisition of SI
has significantly expanded our capabilities and broadened our customer base, where we now serve all branches of the US armed forces, key
federal civilian agencies such as the Department of Homeland Security and Department of State, and the intelligence community.

http://www.serco.com/Images/Company_Fact_Sheet_Issue_26_tcm3-30131.pdf

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ursus
14 år siden

Vi får vel som fortent når vi er så jævli hjernedøde
Det er ingen som stiller et bittelite sprøsmållstegn ved hvorfor sånne vanviitige store kompanier og direktiver ikke blir nevndt med et ord i Media eller av styrende organ
Codex, Bilderberger, Serco osv osv, men har en stakkar nedopet utlending litt fyrverkeri i tusa når han blir fulgt hånd i hånd på et fly av CIA uten pass eller papirer så kaster hele verden seg på bølgen med at teppebomb hele verden og alle som er litt uenig i det Obama sier, infør eksterme sikrettstiltak og restriksjoner osv
er verden blitt gal ?

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

“Amerikanske myndigheter leter etter mål for et mulig angrep i Jemen som gjengjeldelse for terrorforsøket 1. juledag”, melder TV-kanalen CNN.

– “Vil gjøre alt for å forsvare USA
Vi må holde presset oppe mot dem som vil angripe landet vårt, og vi vil ta i bruk alle midler for å bekjempe dem som truer oss, uansett hvor de er fra”

…ja vel, da kan vi vente oss litt av en teppebombing rundt omkring da…

– “Denne handlingen viser at vi som nasjon må gjøre alt vi kan for å beskytte landet vårt, vi skal ikke la oss slå av frykt. Vi har våre uniformerte styrker som jobber for å beskytte”, sa Obama.

…uniformerte styrker har dere ja, og dem jobber hardt rundt om i verden med å lemleste alt og alle som kommer i deres vei. Sivile voksne og barn er en stor trussel for Obama. Er de ikke, så skal soldater og bomber ettertrykkelig sørge for at de bli det!

Spør aldri en amerikansk president seg hvorfor det er slik – så mye animositet og avsky ovenfor nasjonen. Lurer de aldri på hvorfor så mange mer enn gjerne vil skade USA.
Hva er det de vil hevne.

Selvfølgelig spør de seg det. Alle normale mennesker, som ikke er mentalt forstyrret, ville bli forundret når en plutselig forstod at man var utsatt for hat fra alle hold. Og da ser jeg helt bort fra alle politikere som har kjøpt seg vennskap fordi de da tror de er på parti med den sterkeste i klassen.
Saken er vel heller at alt er planlagt slik…

Tilsynelatende ser det ut for at USA elsker å ha fiender og bli hatet. Mulig de er mentalt forstyrret da. Jeg er ikke trent opp til å stille den slags diagnoser, men noe må være galt når så mange vil ta livet av denne freds og frihetselskende nasjonen. En nasjon med presidenter som liker å bombe folk sønder og sammen. Som skal bekjempe terror – en terror som de på ingen måte selv er fremmed for.

Jeg har ikke noe i mot amerikanere generelt, på ingen måte, men det er noe med USA som får meg til å bli både motløs og nedslått.
Det er noen som får denne nasjonen, i mine øyne, til å framstå som den verste banditten av alle banditter.

De drar rundt i verden som det gode ordenspoliti, men inntrykket er at
massemorderen er USA selv.

h.h.
h.h.
Abonnent
14 år siden

Jeg er ikke enig med det du skriver, men det er noe jeg føler at ikke har noen diskusjon som vil ha noen innvirkning på dit synspunkt om krig.

Men det jeg reagerer på er det du sier om at norske soldater blir hjernevasket til å ta liv. Jeg har tjensetegjort i det norske forsvar en tid (lengre enn førstegangstjenesten på et år) og dette er till. Da jeg begynte på rekruttskolen KNM. Madla var den eneste gangen vi hadde noe relatert til liv eller død sammen med presten i etikk timene. Ja vi hadde skyting på blink, men du kan ikke sammenligne det med å skyte på mennesker.
Sannheten er at mesteparten av de som tjenestegjør i det norske forsvar er der for å forsvaret Norge på egen jord. Ikke for å reise ut i verden og skyte folk.

Ps:DU at bare israel produserer våpen med kamera. Det er det ikke helt sant, men man kan kjøpe kameramontasje til våpen med såkalt RIS montasje. Brukte selv slike på øvelser.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Bra artikkel, Mike!

Det var en tid jeg trodde på krig som et berettiget middel på vei mot freden.

Dette er tullball og akkurat det aksjonærene i dødsindustrien (les: Det militærindustrielle komplekset) ønsker at vi skal tro.

Videre blir vi beroliget med at dagens våpensystemer er så presise og skånsomme at de nærmest bare rammer “slemmingene”

Dette er bullshit og tjener 2 formål;

1. Industrien tjener MER da disse våpensystemene koster MYE

2. Opinionen er lettere å holde i sjakk siden de forledes til å tro at krigføringen skjer på en human måte. Noe den selvsagt ikke gjør…

Ellers vil jeg benytte anledningen til å ønske alle på speilet, både skribenter, lesere og debattanter en riktig god jul!

Det har vært et meget givende halvår å være en kritisk, men nysgjerrig og lærevillig stemme i et mylder av ulike meninger og synspunkter.

La oss ikke glemme, til tross for våre uenigheter her og der, at vi alle har et felles mål;

Fred, frihet og kjærlighet…

Mitt verdenssyn er utfordret og snudd på hodet i løpet av de siste halve året, og det er mye takket være speilets mange “utrolige” artikler.

Men glem aldri;

“think for yourself question authority”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
14 år siden

Det er jo så mye mer behaglig og få andre til og tenke for seg Vandal ;)
Vi får håpe på en fredfull og fin jul uten noen psykopatiske utspill fra dem 3 S-ene (Storberge, Støre, Stoltenberg )
Til neste år får vi ta noen demoer utenfor Kongsberg drapsfabrikk og Dyno som er stor leverandør av høyeksplosiver til Israelske og Amerikanske fossfor raketter mm.
Bombs for Pice bløffen til Bombama er for lengst avslørt.

Håper Julenissen i år tar alle bombene med seg i sleden og slipper dem over hodet på sine produsenter og eiere :)

Sier som deg Vandalf og ønsker alle på speilet, både skribenter, lesere og debattanter en riktig god og fredfull jul!
Smurfeklemz til alle :D

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

-”Må vi ha krig for å oppnå fred?”
-”Tittelen for denne artikkelen er inspirert av Obamas fredspristale holdt i Oslo. Noe beklemt kom han til å påstå at enkelte kriger er uunngåelig og de må gjennomføres for å oppnå fred.”

Forskrudde argumenter brukes som kjent i mange sammenhenger. Argumenter de fleste fornuftige mennekser rygger tilbake i avsky og forbauselse over. Det blir som å spise iskrem…. uten iskrem. Det gir ingen mening.
Det er helt klar de er ute etter å skape en virkelighet som ikke eksisterer, og de er i panikkmodus, fordi de feiler gang på gang, og nettopp fordi de feiler. Ett slags race med vanvidd, ”powered by insanity” – helt ute av kontroll. Så ille har det blitt, at man bokstavelig talt ser skoparene ligge strødd etter dem på veien mot ”The New World Order”. Hvor vanskelig er det å beseire disse ”fotsoldatene” uten sko? Ikke vanskelig…. Ikke vanskelig. Det trengs bare litt ”ordrenekt” og vigilant standhaftighet.

Dessuten tror jeg agendaen omkring disse ”fiendene i skuffer og skap” de konspirerer om å skape, vil slå tilbake på dem selv. Selvsagt ikke umulig at de får en ”fiende” fra ett annet land til å angripe Norge. Men, saken er den, at Norge har oppimot og muligens over, hundretusen voksne mannfolk som er militært trent.
Selv så har jeg en rimelig hard trening i vinterkrigsføring med måneder ute i knappetelt sammenlagt. Og, jeg kan demontere og montere en MG3 i blinde om jeg må. Slikt herder en på en måte som gjør at man ikke er til å spøke med, når en EKTE trussel er til stede.
Ja nå kan våre politikere angre på at de innførte verneplikt, og det gjør de nok også. Gi disse mannfolka et våpen og man har… ”supertalibanere”. Disse ”talibanerne” vil antageligvis ta ”våre” myndigheter først, for deretter å fortelle ”fienden” at de bør reise hjem for hamle opp med sine egne ”folkevalgte” istedet.

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

“Amerikansk advarsel til Iran”

– “Desember er en virkelig tidsfrist. Vi har begynt å ta de nødvendige skritt i tilfelle av at Iran ikke er villig til å ta ansvaret sitt, sier talsmann for Det hvite hus Robert Gibbs”
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article459716.ece

Monica Waade
Forfatter
Svar til  hanze
14 år siden

Ray Stevens advarsel :-)

Juleklem til dere alle her på speilet.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
14 år siden
Otto
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden
BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Ja, nettopp. No business like war business…

…Selvfølgelig har ikke vesten noe nede i Langtvekkistan å gjøre. Men som du sier, “it’s good for business”. War business. + det gir folk enda en ting å være opptatt av, så de ikke har kapasitet til å gripe fatt i andre ting (som makthaverne absolutt ikke vil de skal blande seg inn i.). (I Orwell’s 1984 er det alltid krig. På det viset har man noe å holde folket opptatt med, og redde for, hele tiden.)

Norske soldater kun på norsk jord. Selvfølgelig. Ingen er i krig med oss, og vi har ikke erklært krig mot noen. Jeg vil legge til: ut av FN og ut av EU/EØS. Vi trenger det ikke. Det vi trenger er et selvstendig, fritt og demokratisk land.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Krig er god økonomi, for noe, uansett hva slags krig som føres, enten den er militær, mot AIDS, mot narkotika, mot terror osv.

Men krig er også et arbeidsmarkedstiltak. Den sysselsetter enormt mange mennesker. Hvis feks narkotika ble legalt, så ville dette gått utover mange økonomisk. Ikke bare de kriminelle, men også politi-, toll-, retts- og fengselsvesen ville fått mindre å gjøre. Alle veldedige organisasjoner, som Folkeaksjonen mot Narkotika, ville miste deler av sine inntekter.

En avvikling av militær virksomhet, vil bare i USA gå utover ca 1,1 millioner soldater. I tillegg vil alle de som produserer våpen, fly, kjøretøy, deler, ammunisjon ect miste sine jobber, og aksjonærene vil tape sine investeringer. Dette er en spiral det blir svært vanskelig å komme ut av.

Men første skritt hadde vært å få samtlige norske soldater hjem. Ikke fordi de ikke gjør en god jobb, men fordi de ikke har noe utenfor norske landegrenser å gjøre.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

To ting skjer samtidig:

1. Bevilgninger til militæret økes stadig over hele verden.

2. Vi får høre at vi skal kutte ned på vårt overforbruk av ressurser for å redde Jorda.

Enkelt regnestykke:

A: Menneskene og naturen lider.
B: Vi bruker for mange ressurser.
C: Vi må kutte ned på de mest unødvendige utgiftspostene.
= Vi må kutte ned på utgiftene til våpenproduksjon og krigføring. Utgifter som er mildt sagt enorme, og fra et objektivt synspunkt totalt meningsløse.

Når leste du sist et slikt (logisk) utsagn i avisen?

Liv Bjøringsøy
Forfatter
14 år siden

Takk for denne artikkelen, Mike! Den tar for seg det overordnede prinsippet, at polarisering ikke fører verden dit vi ønsker. Det er bevist om og om igjen igjennom hele den kjente delen av menneskehetens historie. Personlig er jeg optimist og velger å tro at de kosmiske energiene vi bestråles av de nærmeste årene vil få de fleste av oss til å utvikle en kollektiv enhetsbevissthet.

aurum14 påpeker helt riktig at det skrives mer om problemer enn løsninger. Det skyldes nok at det er lettere å se problemene enn løsningene, vil jeg tro. Noen dypdykk må man kanskje også foreta i hva som skjuler seg bak den virkeligheten vi blir presentert for i mainstream media før man forstår at den er ganske så illusorisk.

aurum14
aurum14
Abonnent
14 år siden

Det er dessverre slik at det er nok riktig det du sier her ,men slik jeg ser det spiste vi en bit av eplet og gikk dermed kunskapens vei.kunnskapens vei har ført menneskeheten igjennom den tidsepoken vi er komme til nå og vis man skal se på mayakalenderen stemmer dette etter min mening da ganske bra.slik er vi mennesker.jeg for min del tror ikke at det mange mennesker her på jordkloden som er på noe høyere nivå enn andre.vi er dessverre i samme båt.Jeg har nå fått tid til å lese det meste av artikler her på nyhetspeilet og det er svært mye negativt å lese.Det er jo også svært mye negativt som har skjedd i menneskenes utvikling.Det er lett finne feil på andre ,men ikke så lett å finne ut de feilene som blir avdekket her på nyhetspeilet .det som etter min mening er det vanskelige, er å finne positive løsninger på problemene og da samtidig få store folkemengder til å forstå selve problemene.jeg er ikke noe god til å ordlegge meg men håper du forstår hva jeg mener.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  aurum14
14 år siden

Problemet er at selv om Adam spiste eplet så har ikke slangen forlatt Pardis. Slanger fortsetter å lokke, villede og hypnotisere alle i hagen helt til noen tar en motorsag og kapper kunnskapens tre ved rota og setter mennesker fri fra det mentale “fengsel”.
Vi er heldigvis i ferd med å bryte hypnosen, så får vi se hva det blir til..

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

det hadde jo vært bra å vite hvor man eventuelt skal kappe?Jeg for min del tror at treet vokser videre helt til det blir ny frukt.og i så fall lurer jeg på hva denne nye frukten vil bringe med seg.

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
Svar til  aurum14
14 år siden

Ein god økonomi er INGEN økonomi. Pengar er vel hovudgrunnen til uliknadar i verda. Det trur, og håper eg vert realiteten om ikkje alt for mange år. Det er jo trass alt berre monopolpengar i dag, og når fleirtalet seier nok er nok, vil vi sjå at ting går i ei hinsides positiv retning.

Og inprintinga vi vert fora med at kapitalisme og demokrati er det einaste rette og det einaste som fungerar er berre pisspreik. Sjå på t.d. forskjellige stammefolk og indianarstammer. Der er mange av desse som lever med ein heilt annan fellesskapsfølelse og levesett. Men heldigvis vert det berre fleire og fleire som ser at dette systemet vi har idag, ikkje fører nok godskap med seg.

Kanskje nok litt på sida, men det er verdt ein kikk:

Sjå gjerne heile, men spesielt frå 2:50. Dette er sjølvsagt ein film Youtube har fjerna ein rekke gangar. Her vert urett straffa hardt.

Til slutt, måtte Mengele Zoo verte ein realitet, der kanskje ikkje drap er svaret, snarare andre form for straffer.

« Forrige artikkel

RA del 4: Trekkene i spillet

Neste artikkel »

Hvis du tror at du lever bare én gang

38
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x