RA del 4: Trekkene i spillet

3.7K visninger
47 minutter lesetid
64

Jeg har gledet meg lenge for å oversette og legge ut denne del 4 av Ra-stoffet. Her vil du finne et annet nivå av informasjon som gjelder globale endringer, overgangen til fjerde densitet, om pol skifte, det du trenger å gjøre for å være klar for å gå til 4 densitet, om meditasjon m.m.

Du vil få mest mulig sammenheng dersom du starter med del 1 og arbeide deg fremover. Igjen, som jeg har sagt før, denne informasjon er ikke for alle. De som synes noe om det pleier å ta det til seg som verdifull informasjon om tilværelsens skjulte sider og om hvordan universet fungerer. Særlig nyttig er det for den som ønsker å forstå det som skjer bak kullissene i forhold til for eks Norges “Dooms Day Vault” for frø på Svalbard,

SYNLIGE ENDRINGER

A.  ENDRINGER PÅ PLANETEN

21. DE KOMMENDE ENDRINGER PÅ JORDEN

I.  VÅR MANGEL PÅ HARMONI PÅVIRKER JORDEN

RA:  Når en hel planetarisk system av mennesker og kulturer opplever gjentagende fravær av harmoni på en stor målestokk, vil jorden under føttene til disse vesenene begynne å resonere med denne manglende harmoni. (B3, 68)

(Notat:  Dette har lenge vært forstått i læren fra den eldgamle Østen. Tyfoner, orkaner og jordskjelv var sett på som forårsaket av disharmoni blant folk.)

RA:  Når det er en blandet innhøsting (slik som er spådd i 2011) er det nesten alltid disharmoni og derfor en tilleggskatalysator i form av deres såkalte ”Endringer på Jorden”. Det er konføderasjonens ønske å tjene de som kan hende søker med større intensitet på grunn av denne tilleggs katalysatoren.

Vi søker ikke for suksess gjennom et større antall som er klar for innhøsting, fordi det ville være upassende. Vi er tjenere. Dersom vi blir ropt på vil vi tjene med alt vi har av styrke. Å telle antall er uten verdi. (B3, 109) (Vi må forbli ubundet til resultatet fordi vi kan ikke ta ansvar for det)

II. JORDEN VIL HA BLITT EN FJERDE DENSITETS PLANET INNEN CA. 2011

RA:  Denne sfæren… har ikke gjort en lett overgang til de vibrasjonene som lokker. Derfor vil den bli innhentet med noe ubehag… Det ubehaget, eller disharmoniske vibrasjons sammensetning, (disharmoni av massene som skaper endringer i jorden) har begynt for flere år siden i deres fortid Det kommer til å fortsette nonstop for en periode av omtrentlig tredve av deres år.

SPØRSMÅL:  I løpet av 30-år vil jorden bli en fjerde densitets planet. Er det korrekt? (1981 + 30 = 2011)

RA: Det er slik. (B1, 93) (Denne kanalisering ble holdt i jan. 1981)

SPØRSMÅL:  Vår planetarisk befolkning har bare en begrenset tid for å utvikle seg. Denne tiden er delt opp i 3 x 25,000-års sykluser.

Ved slutten av de 75,000 årene som planeten utvikler seg. Hvorfor er det så presis?

RA:  Den levende flyt skaper en rytme som er like u-unngåelig som en av deres klokker. Intelligent energi tilbyr en form for klokke. Portalen fra intelligent energi til intelligent uendelighet åpner uansett hva det er som skjer når den tiden kommer. (Bi, 105)

(Notat: Referer til Convergence II og Convergence III for spesifikk informasjon om den vitenskapelig evidensen for disse uttalelsene fra Ra.  Tidssyklusene de diskuterer er veldig reale og veldig synlige og datoen av tilnærmet 2011 er vel i synkronisering med Maya kalenderen, en eldgammel og nøyaktig system for å måle sykluser i utvikling.)

III. SELVE JORDEN BEVEGER SEG INN MOT EN HØYERE VIBRASJONSMØNSTER

RA:  Den fjerde densitets vibrasjons spektrum. Din tid/rom kontinuum har (spiraled) spunnet deres sol system inn til denne vibrasjon. Dette vil forårsake en elektromagnetisk omorganisering av planeten slik at vorteksene av energi for den innstrømmende kosmiske energien uttrykker seg selv som et vibrasjonsnettverk slik at

Jorden vil bli fjerde densitets magnetisert. det kommer til å skje med noe ubehag som følge av energien til tankeformene hos mennesker som forstyrrer det ordnede mønstret av energimønstre på innsiden av Jordens spiraler av energi.

Som øker entropi og ubrukt varme. Det vil forårsake utbrudd i planetens ytre forkledning mens den blir passende magnetisert for fjerde densitet. De som forblir i fjerde densitets Jord vil bli positiv polariserte. (Bi, 160)

(Her snakker RA om menneskskapte global varming på en noe annerledes måte enn ved produksjon av C02 klimagasser)

SPØRSMÅL:  Er det en form for klokkeliknende ansikt, skal jeg si, assosiert med hele galaksen slik at mens den roterer at den bærer alle de stjerner og planetære systemer gjennom overganger fra densitet til densitet? Er det slik det fungerer? (B3, 95)

RA:  Du er sanseskarp. Du kan forestille deg en tredimensjonal klokke  forside overlagt i rommet eller en spiral av uendelighet som er planlagt av Logos for anledningen. (B3, 95)

(Notat: med andre ord, har bakgrunnen ”null-punkt” energi som opptar hele universet har ulike nivåer av tetthet, som vi tolker som ulike dimensjoner. Energien vibrerer i harmonisk resonans. Det er en stillestående og bevegelig del til denne vibrasjonen. Den stillestående andelen ville representere denne ”tredimensjonal klokken” som RA henvender til her; en hyperstabil harmonisk stående bølge skapt av galaksens eksistens. Den bevegelig delen ville være stjernene og planetene. Ettersom de passerer forbi ulike områder av tetthet inne i denne stående bølge av harmonisk null-punkt energi, vi deres nivåer av energi også skifte samtidig. Den bevegelig delen av denne hendelsen finner sted i veldig presise harmoniske tidsintervaller, som Ra henvender til som 25,000 år sykluser og som Wilcock har demonstrert som eksisterer på et integrert, galakse-stort nivå.)

RA:  Denne materielle verden er transformert av spirit til det som er uendelig og evig. (B4, 53)

(Min notat:  Denne siste setning er vanskelig å fatte rekkevidden av. Det er nesten forbi min evne til å forestille meg hva denne overgangen kommer til å bety i praksis. For å si det på godt engelsk – This will be the greatest show on Earth!)

IV. HVOR LENGE AR DISSE SYKSLUSENE?

RA:  En hovedsyklus er omtrentlig 25,000 av dine år. (B1, 92)

(Notat:  Den letteste fysiske metode for å måle denne syklusen er gjennom den naturlig rotasjonen av Jordens akse som kalles også for ”presesjon” som tar omkring 25,920 år å gjennomføre. Denne rotasjonen ser ut til å være endelig påvirket av solsystemets passasje forbi endrede energi tettheter /stress områder.) (Min notat: Presesjon er det samme som skjer med en gyroskop som begynner å lene litt ut av senter. Det er en av fysikkens mindre forståtte prosesser og er noe som har mye med transformasjon av energi å gjøre.)

RA:  Det er 3 sykluser av denne slag. De som har utviklet seg tilstrekkelig kan innhøstes på slutten av hvilken som helst av disse hovedsyklusene.

Etter alle disse syklusene er gjennomførte vil alle innhøstes uansett deres nivå av utvikling, fordi planeten selv vil ha beveget seg forbi den nyttige delen av den tredje densiteten og vesener vil slutte å være nyttig for de lavere nivåene av vibrasjon innenfor denne densiteten. (B1, 93)

(Min notat: Det ser ut slik som at planeten var aldri tiltenkt å støtte mer enn ca 75,000 år med tredje densitets utvikling. Kanskje den ikke hadde tålt mer av tredje densitets idioti med massiv mengder med forurensning, ressursutbytte og atmosfæriske eksperimenter av ulik karakter. Istedenfor en menneskeskapt FN Agenda 21 – som heller ikke vært en god løsning, vil planeten selv rydde opp. Det kan også være en av grunne ti at det er enormt mange arter som bare forsvinner fra jorden. Sett fra et klassisk materialistisk miljøvern kontekst er vi vitne til et tap av jordens mangfold – en tragisk hendelse. Sett gjennom et åndelig utvikingsfilter, en nødvendig forutsetning for det som snart kommer. Ingen liv går tapt. Den vil fortsette i ulike former.)

V.  DEN 20-GRADERS SKIFTE AV PLANETENS AKSE VED SLUTTEN AV SYKLUSEN.

SPØRSMÅL:  Når den planetariske akse retter seg på nytt vil det ha en ny vinkel 20 grader øst av nord for å bekrefte den grønne vibrasjonen? (B3, 63)

RA:  Det er indikasjoner på at det vil skje. Vi kan ikke snakke om sikkerhet her. (B3, 64) (Ingen annen klarhet gis på dette punktet)

22.  INNHØSTINGEN AV JORDEN

I.  HVORDAN VAR INNHØSTINGEN 50,000 ÅR SIDEN (SLUTTEN AV DEN FØRSTE SYKLUSEN)?

RA:  Det var ingen. (B1, 138)

II. HVORDAN VAR INNHØSTINGEN 25,000 ÅR SIDEN (SLUTTEN AV DEN ANDRE SYKLUSEN)

RA:  Innhøstingen på den tiden var ekstremt liten og besto av de vesenene som hadde ekstrem forvrengning mot tjeneste til de som ville gjenoppta en ny hovedsyklus. (B1, 138)

UTTALELSE:  De vesenene som kunne ha blitt høstet til fjerde densitet valgte å bli igjen her I tjeneste til planetens befolkning.

RA:  Det er korrekt. Det var innhøstings klare vesener som valgte hvordan de ville gjør sin entra til fjerde densitet. (B1, 138)

SPØRSMÅL:  I den andre 25,000 års syklus var det noen store sivilisasjoner som ble utviklet? (B1, 196)

RA:  Ingen ble så store som storheten til Lemuria eller Atlantis. Det var i det Syd Amerikansk regionen vokste en stor vibrasjons forvrengning mot kjærlighet. Disse vesenene var innhøstings klar ved slutten av den andre hovedsyklus uten å noen gang ha formet en sterk sosial eller teknologisk samfunn. (B1, 196)

SPØRSMÅL:  Hva var lengden på livet til disse vesenene og hva var verdens befolkningen da?

Ra:  Deres livstid var ca 900 år. Befolkningen på Jorden på den tiden var ca 345,000. (B1. 198)

SPØRSMÅL:  Hvor mange av dette antallet var klar til innhøsting?

RA: Ca 150.

SPØRSMÅL:  Da var disse de som ble igjen for å hjelpe planeten?

Ra:  Det er korrekt. Det var oppsøkte av konføderasjonen og ønsket å bli igjen for å hjelpe med å forhøye planetærisk bevissthet. (B1, 199)

SPØRSMÅL:  Hva slags besøk var det?

RA:  Et lysvesen viste seg bærende på det du kan kalle et skjold av lys. Det snakket om enhet og uendelighet av all skapelse og av de tingene som en kan forvente som klar for innhøstingen. Det beskrev i gylden ord vakker kjærlighet som levd ut. Det viste de som var interessert i vanskene av tredje densitet i lys av et høyere planetarisk perspektiv. Så dro det. Og alle disse vesenene ble igjen. B1, 199)

SPØRSMÅL:  Er noen av disse vesenene navn som vil ville kjenne igjen fra vår historisk fortid?

RA:  St. Augustine, St. Teresa, St, Francis av Assisi. (B1, 199)

III.  HVA VAR REAKSJONEN TIL KONFØDERASJONEN TIL DETTE?

RA:  Vi ble noe bekymret. Vi tillater tilgang av andre vesener, ikke Vandrere, inn i tredje densitet. Dette var gjort tilfeldigvis slik at fri vilje ikke ville bli brutt fordi det ikke var et opprop om hjelp enda. (B1, 200)

SPØRSMÅL:  Når var det første utrop om hjelp sendt ut?

RA:  Den første var fra Atlantas tiden, før de ble teknologisk avanserte. Det var omtrent på den tiden da vi først ble sett i himmelen over Egypt, andre vesener fra konføderasjonen kom til Atlantis. (B1, 200)

SPØRSMÅL:  Hva slags forutsetninger var nødvendig for slike besøk å finne sted?

RA: Det var to:

1.     De som roper om hjelp må ha en kvadrat som overgår motstanden av de som ikke er villig til å søke eller lære. (Jeg er usikker på den korrekte oversettelsen av denne setningen. Den opprinnelig teksten er:  …the calling by those whose square overame the resistance of those unwilling to search or learn.)

2.      Den relative mengde av godtroende medlemmer av konføderasjonen som føler at overføring av informasjon ville være til hjelp, som det hadde vært den gangen for medlemmer av konføderasjonen når de ba om hjelp. Vi minner deg om at vi var en av de naive medlemmer av konføderasjonen og vi prøver fortsatt å rydde opp i skaden som vi føler vi har et ansvar for. (B2, 201)

SPØRSMÅL:  Dette ble et feilsteg fordi innsikten var forurenset av Atlanteanfolket. Er det korrekt?

RA:  Det er korrekt.

IV.  HVA ER DENSITETSNIVÅET AV JORDEN NÅ?

RA:  Deres planet er tredje densitet av væren av dens befolkningen, men planeten er nå inn i en fjerde densitets rom/tid kontinuum. (B1, 133)

V.  HVORDAN BLIR EN TREDJE DENSITETS PLANET EN FJERDE DENSITETS PLANET?

RA:  Fjerde densitet er styrt i sin tilnærming slik som en klokke slår på timen. Deres planetære sfære har rotert (spiraled) på rom/tid av en annerledes vibrasjons oppsett. Dette gjør at sfæren blir formet av disse nye forvrengninger. Tankeformene av deres befolkning varierer stort og det er ikke mulig til å peke i en retning. Derfor vil innhøsting bli slik at mange vil ta om igjen den tredje densitets syklusen. Energiene av deres Vandrere, deres lærere og lærde på denne tiden er alle fokusert på å øke innhøstingen. Dessverre er det få som er klar. (B1, 133)

(Notat: Andre steder sier Ra at selv Venus som var svært positiv polarisert som tredje densitet hadde bare 20% som gikk over til 4D positiv ved innhøstingen)

RA:  Innhøstingen er nå. Det er ingen god grunn for å sikte mot et langt liv, men heller å oppmuntre anstrengelser mot å søke å åpne hjerte av selvet, for dette som oppholder seg i den fiolette strålens energifeltet vil avgjøre hver persons innhøsting.

RA:  Du må se på Jorden som å være syv planeter. Denne er rød, oransje, gul, og det vil snart bli komplettert med grønnfargen vibrasjons kraft for fjerde densitets vesener hvilket de kaller Jorden.

I DEN FJERDE DENSITETS OPPLEVELSEN ER DEN TREDJE DENSITETS SFÆREN IKKE NYTTIG FOR BEBOELSE, (antagelig av tredje densitets vesener) (min notat – ikke av 4D heller da magnetiseringen av 3D planeten blir feil)

… fordi den tidlig 4 D vesenet ikke vil vite presis hvordan den skal forbli usett av 3D. Derfor i 4D vil den røde, oransje og grønne energisentre av planeten vil bli aktiviserte mens den gule er forsterket sammen med blått og indigo. (B3, 86)

VI. DEN FORANSTÅENDE INNHØSTINGEN TIL FJERDE DENSITET

  1. JORDEN VIL BLI FJERDE DENSITETS POSITIV POLARISERT

SPØRSMÅL:  Jorden virker veldig negativ. Så hvorfor vil planeten gå inn til fjerde densitets positiv polarisering istedenfor 4D-negativ?

RA:  For de som er innhøstings klare er de som er orientert mot tjeneste til andre i flertall kontra de som er orientert mot tjeneste til selv. (1, 166)

  1. HVEM GÅR HVOR?

SPØRSMÅL:  Mens vi gjør vår entré til 4D vil det bli en treveis deling. (B1, 151)

  1. Innhøstingsklare vesener av positiv polaritet vil forbli for fjerde densitets opplevelser på denne planeten
  2. Innhøstingsklare vesener av negativ polaritet vil gå til en annen 4D negativ planet
  3. De som ikke blir innhøstet går til en annen 3D planet.

Er dette korrekt? B3, 89)

RA:  Det er korrekt men de positiv orienterte innhøstingsklare vesenene vil forbli på denne planetarisk innflytese, men ikke på dette nivået. (B3, 89-90)

C.  DET ER INGEN TAP

SPØRSMÅL:  Hva vil vi miste ettersom gul går fra aktivering til forsterking (potentation) og hva vil vi få ettersom grønn kommer inn til total aktivering?

RA:  Det er misvisende å snakke om tap og vinning. Det er viktig å holde frem i din tenkning at det er bare skapelsen og det er ingen tap. (B3, 89)

D.  UOVERENSTEMMELSE MELLOM 3D OG 4D ELEKTRISKE FELT

RA:  Dersom et 3D vesen var fullstendig elektrisk oppmerksom på en 4D, ville de 3D elektriske feltene svikte på grunn av manglende tilpasningsevne. (B2, 90)

(Husk at mange av kroppens systemer, særlig nevrologien er elektrisk i sin essens (også bevissthet))

VII.  ALLE KROPPER PÅ JORDEN SOM ER FORTSATT I DET FYSISKE MÅ FORLATES FØR DISSE VESENENE KAN BEBO FJERDE DENSITETS JORDEN.

SPØRSMÅL:  Ettersom denne overgangen fortsetter til fjerde densitets aktivisering, for å kunne bo på denne 4 densitets jorden vil det bli nødvendig for alle 3D kropper å gå gjennom prosessen vi kaller døden. Er det korrekt? (B3, 92)

RA:  Det er korrekt.

(Notat:  Dersom den fysiske kroppen blir transformert ti lyskroppen er det ingen fysisk kropp og ingen dødsprosess å gå gjennom. Enkelte høyt utviklede sjeler kan være i stand til å oppnå denne overgangen slik. Gjennom Wilcock, har ra sagt at det vil bli en ET-assistert overgang vekk fra Jorden forut for 20-graders jordskiftet. Denne gledes og ekstatisk overgangen vil ikke virke som døden i det hele tatt, selv om tiden i 3D inkarnasjon vil komme til sin naturlig slutt langs veien.)

(Min notat:  Mange er bekymret over at de kanskje må dø for å oppnå overgangen fra 3-4 Densitet. I denne forbindelsen er den enkelte tjent med å integrere i seg selv en fravær av frykten for døden. Les gjerne en god del erfaringer om nær døden opplevelser om du ikke har det fra før. Opplevelser med regresjoner til tidligere liv gjør det også mulig å ta inn over seg at døden er ingenting å være redd for. Grunn til at du ikke husker disse tidligere overganger er som følge av sløret – hukommelses tapet mellom bevisst og ubevisst oppmerksomhet. Når RA beskriver 4D bevissthet er han også veldig klar at sløret vil ikke være til stede i 4D. Det er kun et 3D fenomen. Det vil si at du ikke har tap av forbindelse mellom det bevisste og ubevisste sinnet slik som nå. Du vil ha et udelt sinn som er også langt mer i stand til å utøve ting som nå er vanskelig. Den eneste du har grunn til å lure på er hvordan du kommer til å forlate denne kroppen som kler deg nå. Det er bare positive opplevelser som venter på deg!)

VIII. FORUTSETNINGER FOR Å BLI INNHØSTET TIL 4D

A.  OVER 51% TJENESTE TIL ANDRE, MINDRE ENN 50% TJENESTE TIL SELV

SPØRSMÅL:  Boken Oahspe sier at dersom et vesen er over 51% tjeneste til andre og mindre enn 50% tjeneste til selv, så er vesenet klar for innhøsting for fjerde densitets positiv polarisering.

RA:  Det er korrekt. Den negative  veien er nokså vanskelig å oppnå innhøsting på da det forutsetter stor  dedikasjon (det er ikke så mange som orker å være en så gjennomført drittsekk/psykopat). For å bli innhøstingsklar for negativ polarisering forutsetter minst 95% tjeneste til selv (helst på andres bekostning) og 5 % tjeneste til andre. (B1, 167)

SPØRSMÅL:  Betyr disse to prosent forholdene for positiv og negativ polarisering at de begge fører til den samme vibrasjonshastighet?

RA:  Vibrasjonshastigheten skal ikke forståes som like i positiv og negativ orienteringer. De er heller forstått som å ha kraften til å akseptere og arbeide med uendelig intelligens til en viss grad eller intensitet. verken den blå eller grønne vibrasjons energien er sett  i vibrasjonsmønstre hos negativ 4 og 5 densitet. På den andre siden har det positiv orientert vesenet har full tilgang til hele spektrumet av sann farge tid/rom vibrasjonsmønstre. Hver er i stand til å utføre fjerde densitets arbeid. Det er kriteria for innhøstingen. (B2, 112)

B. ENERGIBALANSE TRENGES

RA:  Intensiteten eller rotasjonshastigheten av energisentre er ikke like viktig for innhøstingen som å ha en balansert aspekt, eller fiolett stråle manifestasjon for en enhet, fordi de vesenene som er ubalansert, særlig i forhold til primær strålene (rødt, gult og blått) vil ikke være i stand til å ta i mot styrken av kjærlighet og lys fra intelligent uendelighet på det nivået som er nødvendig for innhøstingen. B2, 90 & 92)

SPØRSMÅL:  Er hver chakra fullstendig aktivisert og på største intensitet ved slutten av hver densitet?

RA:  Hypotetisk sett  er det korrekt, Det er derimot sjeldent å komme over full aktivisering. DET ER EN FORUTSETNING FOR INNHØSTINGEN MELLOM DENSITETENE AT DE PRIMÆRE ENERGISENTRE FUNGERER SLIK AT DE KOMMUNISERER MED INTELLIGENT UENDELIGHET OG VERDSETTE OG TA I MOT DETTE LYSET I ALL DENS RENHET.

Evenen til å fult ut aktivisere hver energisenter er noe få mestrer. For hvert senter har en varierende hastighet av rotasjon eller aktivitet. Den mest viktig observasjon en må gjøre når alle nødvendig sentre er aktiviserte på de minst nødvendig gradene er harmonien og balansen mellom disse energisentre. (B2, 80)

C.  BEVISSTHET OM ENHETSLOVEN ER IKKE EN FORUTSETNING FOR INNHØSTING TIL FJERDE DENSITET

SPØRSMÅL:  Det er ikke nødvendig for et vesen å bli bevisst enhets loven for å gå fra tredje til fjerde densitet. Er det korrekt? (B1, 157)

RA:  Det er korrekt.

D.  FOR HVILKEN INNHØSTINGEN MÅ EN BLI BEVISST ENHETSLOVEN?

SPØRSMÅL:  På hvilket punkt i densitetene er det nødvendig for et vesen å bli bevisst oppmerksom på enhetsloven for å komme seg videre?

RA:  Femte densitets innhøsting er av de som vibrasjons forvrengningen bevisst aksepterer og ærer/forplikter Enhetsloven. (B1, 157)

IX.  VIL JESUS RETURNERE TIL JORDEN?

SPØRSMÅL:  Vil Jesus returnere til Jorden?

RA:  Den unike sinn/kropp/ånd samlingen som du kaller Jesus vil ikke returnere foruten som et medlem av konføderasjonen snakker gjennom en kanal. Det er derimot andre som har identisk kongruens av bevissthet som vil ønske de velkommen til fjerde densitet. Det er meningen med budskapet om at han vil komme to ganger. (B1, 165)

X.  ER DET NOEN SOM GÅR TIL EN FJERDE DENSITETS NEGATIV POLARISERT PLANET?

RA:  Det er en mulighet av en liten innhøsting av denne typen. (B1, 117)

SPØRSMÅL:  Har noen andre som er velkjent i vår historie gått til en 4D negativ type planet?

RA: Ja, men antallet er få. Noen få har kommet forbi det åttende nivå mens de var i tredje densitet.

SPØRSMÅL:  Hva er noen spesifikke eksempler? (B1, 117)

RA:  Taras Bulba, Genghis Khan og Rasputin. De var bevisste, gjennom minnet av Antlantis tids forståelse som involverte bruk av de ulike senter for innstrømming av energi til inn/kropp/spirit energi systemet for å koble seg opp til portalen til intelligent uendelighet. (B1, 118)

SPØRSMÅL:  Kunne de utøve paranormale ting (magi)?

RA:  Det er korrekt. De var fokusert, ensrettet mot tjeneste til selv, de ga sin full anstrengelse av personlig disiplin for å gi kraft til denne portalen.

XI.  HVA SLAGS VESENER VIL LEVE PÅ PLANETEN ETTER INNHØSTINGEN?

A.   VIL FJERDE DENSITETS VESENER BLI INKARNERTE PÅ PLANETEN?

RA:  Virvlene av sannsynligheter tilsier at det vil være det vi best kan anta. (B2, 105)

B.    VIL FEMTE DENSITETS VESENER VÆRE PÅ PLANETENS OVERFLATE?

RA:  Ikke for noe særlig lang tid da fjerde densitets vesener trenger å bruke sin læring/bortlærings tid sammen med deres egne densitets vesener. (B2, 105)

RA:  Femte densitets vesener vil ikke leve på overflaten av planeten før planeten rekker den femte densitetens vibrasjonsnivå. (B2, 106)

XII.  RA ARBEIDER FOR Å ØKE INNHØSTINGEN PÅ JORDEN

A.   HVORFOR ARBEIDER RA MED JORDEN?

SPØRSMÅL:  For de siste 2,300 årene har du arbeidet mot å skape så stor innhøsting som mulig ved slutten av denne 75,000 års syklus. Hvorfor har du gjort det?

RA:  Vi kom til dere cirka 11,000 år siden for å hjelpe, men våre anstrengelser mot hjelp var forvrengte. Vi ønsker i den grad det er mulig å eliminere de forvrengningene forårsaket av de som har forvrengt vår informasjon. Den ene væren av skapelse er som en kropp. Ville en da overse smerte i bene? B1, 139)

B.    ARBEIDER RA MED ANDRE PLANETER VED SIDEN AV JORDEN?

RA:  Vi arbeider bare med denne planeten nå. (B1, 139)

C.  HVOR MANGE MENNESKER ROPER PÅ DEG NÅ? (1981)

RA:  Omtrentlig 352,000. (B1, 139)

C.    HVORDAN YTER RA TJENESTE?

RA:  Vi har brukt kanaler slik som denne, men vanligvis føler folk at det blir inspirert av sine drømmer. (B1, 140)

SPØRSMÅL:  Når du tar kontakt med mennesker i sine drømmer eller på andre måter, har de vært søkende i retning av enhetsloven. Er det korrekt?

RA:  Det er korrekt. (B1, 140)

23 INNHØSTINGEN AV VENUS

I.  OVERVELDENDE POSITIV

SPØRSMÅL:  Jeg gjetter at før tredje densitet var avsluttet var RA polarisert positiv og kanskje hadde noen vansker med at negativ polarisering var ikke verdsatt. Er det korrekt? (B4, 129)

RA:  Vår innhøstingen var overveldende positiv og vår verdsettelse av de som var negative var relativt uinformert. Det var ingen negativ planetær innhøsting, det var to vesener som innhøstet seg selv i løpet av tredje densitet i tjeneste til selv veien. (B4, 129)

SPØRSMÅL:  Hva var den gjennomsnitts befolkningen av Venus i tredje densitet ?

RA:  Vi var en liten befolkning som bodde på det du ville tenke var vanskelig vilkår. Det var en sterk belyst planet i det fysiske. Vår innhøstingen var 6,5 millioner sinn/kropp/ånd sammensetninger av en total befolkning på 38,5 million. De av oss som hadde en gave av polarisering følte dyp medlidenhet for de som synes å leve i mørke. For de som valgte å sove kunne vi bare tilby de gledene som var beregnet for søvn.

TJENESTE ER BARE MULIG I DEN FORSTAND AT DEN ER BEDT OM. (B4, 129)

II.  BARE TO NEGATIVE POLARISERTE VESENER INNHØSTINGSKLARE

SPØRSMÅL:  Hvilken teknikker brukte de to negativ polariserte vesener på en så positiv polarisert planet? B4, 130)

RA:  Teknikk av kontroll over andre og dominering helt til fysisk døden var brukt. På en planetær innflytelse my ubrukt for å slakte. Disse vesenene var i stand til å å polarisere på denne måten. Du ville kalle disse vesenene nådeløse diktatorer eller despoter som førte hellig krig. (Be, 130) (denne setningen har uklar setningsstruktur)

III. TIDLIGERE VAR DISSE TO POSITIV POLARISERTE VANDRERE.

SPØRSMÅL:  Hvor kom disse to fra?

RA:  Disse vesenene var Vandrere fra tidlig femte densitet positiv polarisert.  (B4, 130)

SPØRSMÅL:  Og til tross for at de allerede hadde utviklet seg positivt gjennom fjerde densitet, byttet de polaritet når de reinkarnerte inn i tredje densitet. Er det korrekt? B4, 131)

RA:  Det er korrekt (B4, 131)

IV.  KATALYSATOREN FOR DERES BYTTE: FOR MYE KJÆRLIGHET

SPØRSMÅL:  Hva var katalysatoren for deres bytte av polaritet?

RA:  Fra deres ståsted av visdom var det for mye kjærlighet på Venus. Disse to vesener så på de fortsatt i mørket på Venus og så mange som fant slik harmoni kvalmende. Vandrerne følte for en mer visdomsorientert måte å søke kjærlighet som kunne bli mer tiltrekkende for de som var i mørket. Disse vesenene var enig om å tjene sammen og så gjorde det ved å forhøye den ene skaperen, men ikke som de hadde tenkt. Slutten av det hele var deres innhøsting til 4D negativ. (B4, 131)

SPØRSMÅL:  Jeg gjetter at disse gjorde sin entre i 3D for å frø større visdom i det de så som en alt for stor mengde med medlidenhet i Ra-kulturen. Er dette riktig? (B4, 131-29

RA:  Det er ikke korrekt. Forut for inkarnasjonen var det deres ønske bare om å tjene andre. (B4, 132)

(Childers:   Når Ra svarer negativt virker det som om RA misforstår spørsmålet for min del (Wilcock) er det klart at visdom kan bli lært fra positiv og negativ polaritet for ulike grunner. Disse var 4D og hadde ikke kunnskap eller visdom forut for inkarnasjonen. Deres opprinnelig ønske var å tjene andre, men det var forurenset underveis i inkarnasjonen.)

SPØRSMÅL:  Jeg kan ikke forstå hvorfor de trodde at Venus trengte hjelp med innhøstingen når det gikk så bra.

RA:  Vandere er alltid dratt til den prosentandelen som ikke enda er polariserte og som kommer når det blir ropt. Det var et opprop fra disse som var ikke positivt polariserte men som søkte mot positiv polarisering og visdom, de følte medlidenskap av andre på Venus som passiv eller ynkelig mot andre. (B4, 329

V.  DISSE TO SENERE KOM TILBAKE TIL POSITIV POLARISERING

SPØRSMÅL:  Hva var holdningen av disse to vesener etter de ble innhøstet til 4 densitet negativ og forsto at de hadde byttet polaritetene? (B4, 132)

RA:  De var bekymret.

SPØRSMÅL:  Hva skjedde med dem?

RA:  De arbeidet med 4D negativ for en stund helt til, inne i denne rammen, tidligere lærte mønstre av selv hadde blitt fanget inn igjen og polaritet var, med stor anstrengelse, reversert. Det var en stor del 4D positiv arbeid som måtte gjøres om igjen. (B4, 132)

SPØRSMÅL:  Hvordan er RA oppmerksom på denne informasjonen?

RA:  Disse vesenene meldte seg sammen med RA i 4D positiv for en del av syklusen som vi har erfart. (B4, 133)

B.  VEKST

24. ÅNDELIG VEKST

I.  MYE MER FREMGANG KAN GJØRES HER ENN I TIDEN MELLOM INKARNASJONER

SPØRSMÅL:  Er det korrekt at vesener kan øke deres vekst mye mer mens de er I tredje densitet enn I tiden mellom inkarnasjoner av denne densitet?

RA:  Det er korrekt. (Årsaken er at en kan arbeide inne i rammeverket av de to primære forvrengningene i enhetsloven. I tredje densitet har hvert vesen frihet til å akseptere, avvise eller bortvise andre om seg. Enda er det mange som utøver kjærlighetsveien.

Dersom, i tillegg til dette, et vesen velger å akseptere ansvar for hvert øyeblikk av opplevelse, så gir vedkommende kraft til sin fremgang. (B1, 113)

II.  HJERTESAKEN

SPØRSMÅL: Er det noe av betydning for åndelig vekst på tjeneste til andre veien, annet enn kunnskap om selvet, disiplin av personligheten og styrken av viljen?

RA:  Dette er teknikk. Det er ikke hjertet. La oss huske at vi er alle ett. Dette er den store læring og læren. I denne enheten ligger kjærlighet. I denne enheten ligger lyset. Dette  er den fundamentale næringen av alle plan av eksistens i materialisering: enhet, kjærlighet, lys og glede. De andre, mindre betydningsfulle lekser er i meditasjon og tjeneste. (B3, 16)

III.  HVA ER NOEN AV ØVELSENE EN KAN PRØVE PÅ? (B1, 114)

RA:  ØVELSE 1.  ERKJENN AT HVERT ØYEBLIKK INNEHOLDER KJÆRLIGHET

DET ER LEKSEN FOR DENNE DENSITETEN.

SE BEVISST DEN KJÆRLIGHETEN I BEVISSTHET OG I DET Å FORSTÅ FORVRENGNINGER.

ØVELSE 2:  UNIVERSET ER ETT VESEN.

NÅR DU BETRAKTER EN ANNEN, SE SKAPEREN.

ØVELSE 3:  TITT INN I SPEILET, SE SKAPEREN.

ØVELSE 4:  TITT PÅ SKAPELSEN, HVILKET LIGGER RUNDT SINNET/KROPPEN/ÅNDEN AV HVERT VESEN.

SE SKAPEREN.

Fundamentet for disse øvelsene er meditasjon, kontemplasjon eller bønn. Med denne holdningen kan disse øvelsene bli integrerte. Uten det, vil data ikke synke ned i røttene av tre-sinnet, dermed gjør du det mulig for å foredle kroppen og berøre ånden. (B1, 114)

IV. GÅTEN OM DEN ENE

RA:  Få et blikk på det makeløse mysteriet rundt det ene uendelige skaperen. Ta inn over deg prakten, majesteten, mysteriet og freden av enhet. La ingen tanke av fugl eller rovdyr, mørke eller lys, form eller skygge holde tilbake fra å søke den sentrale omtanken av enhet. B4, 194)

RA:  (Enda) ingen kilde som er av tredje densitet kan forløse alle paradokser eller bringe alle til enhet. (B4, 194)

V.  DEN BESTE TJENESTEN

SPØRSMÅL:  Hva er noen av de beste måter å være til tjeneste til andre?

RA:  Den beste måten å være i tjeneste til andre er den uavlatelig forsøk til å skøe mot å dele kjærligheten til skaperen, som det er kjent til det innerste selvet. Dette involverer selv-innsikt og evnen til å

ÅPNE SELVET TIL ANDRE UTEN Å NØLE OG STRÅLE DET SOM ER ESSENS, ELLER HJERTET.  (B1, 166-7)

SPØRSMÅL:  Hva er den største tjenesten som vår befolkningen kunne utøve som individer?

RA: Det er bare en tjeneste. Enhetsloven. Å ofre selv til skaperen er den største tjenesten, opprinnelsen. (B1, 43)

VI.          DESTILLER KJÆRLIGHETEN OG LYSET I ENHVER ERFARING.

RA:  Den rette rollen av den enkelte i denne densitet er å erfare alle ting ønsket og så å analysere og forstå og

AKSEPTERE ALLE ERFARINGER, DESTILLER FRA DE KJÆRLIGHETEN/LYSET I DEM, DET SOM IKKE TRENGES FALLER BORT. (B1, 169-170)

VII.  BLI OPPMERKSOM PÅ ANDRE SOM DEN SAMME SOM DEG SELV.

RA:  Vi foreslår at du forsøker å bli oppmerksom på andre som deg selv.

Bli oppmerksom på den intelligente energien uttrykt i naturen og uttrykt i selv-kjærlighet delt med andre når passende. (B1, 171)

VIII.  HVORFOR MANN OG KVINNE?

SPØRSMÅL:  Biseksuell reproduksjon begynner i andre densitet. Hva er ideen bak dette?

RA:  Den andre densitet er den der fundamentet legges for tredje densitets arbeid.

Reproduksjons mekanismen i tredje densitet åpner opp til en enorm potensial for tjeneste til andre og tjenester til selv. Mange typer energioverføringer finner sted. De som er magnetisk tiltrukket til hverandre har anledning til mange typer tjenester som ikke ville være tilgjengelig til den som er mer uavhengig. (B2, 28).

SPØRSMÅL:  Så den mest grunnleggende årsaken til biseksuell reproduksjon var å øke anledningen for opplevelsen av den ene skaperen? Er det korrekt?

RA:  Ikke bare er det korrekt men det er nøkkelen til det som finner sted i alle densiteter. (B2, 28)

IX.  LEKSER SOM IKKE BLIR LÆRT VIL GJENTA SEG

RA: Dersom en anledning er borte vil en annen dukke opp helt til eleven i livet erfarer læringen som leksen tilbyr og er villig til å ta i mot. (B2, 46)

X.  EVIG BARNDOM

RA:  Et større antall av deres vesener befinner seg i det som kan tenkes som en evig barndom. (B1, 188)

XI.  FORSVAR

SPØRSMÅL:  Selv fjerde densitet positiv polarisering har konseptet av forsvars handlinger, men over nivået fjerde densitet er konseptet ikke i bruk. Både offensive og defensive handlinger finner sted i tredje densitet. Dersom et vesen er polarisert sterk nok i sine tanker i positiv forstand, vi defensive handlinger ikke være nødvendig for ham fordi anledningen til å bruke defensive handlinger vi aldri komme fra ham. Er det korrekt? (B2, 47)

RA: Det kan en ikke vite. Et vesen som evner å programmere erfaringer kan velge et antall og intensiteten av leksene som læres. Det er mulig at en ekstrem positiv orientering kan programmere for seg selv situasjoner som tester evnen av selvet å la være å ty til defensive handlinger helt opp til døden av seg selv eller andre. Det er en intensiv lekse, og det er ikke kjent hvilken enheter har programmert det for seg selv. Vi kan, dersom vi ønsker det, lese denne programmering. Det er derimot et brudd (på fri vilje) og vi velger derfor ikke gjøre det. (B2, 47)

(Min notat:  Mens jeg arbeidet med NLP-som utvikler og instruktør kom jeg over den ideen om at Maslows Behovs hierarki hadde store mangler. Han forestiller veien til selvaktualisering som en serie med tilfredsstillelse av eksterne behov, for så å ende opp med selvaktualisering som en slutthandling i livet.  Som en del av min egen kreativ prosess oppdaget jeg at etter en bevegelse oppover i pyramiden mot selvaktualisering, er det også en nedover bevegelse internt i pyramiden som en serie med tester. Det som tidligere var eksterne behov ble til interne behov som måtte integreres. Den siste testen er valg av defensive handlinger for å avverge egen eller andres død. Min modell ble laget noen år forut før jeg oppdaget RA stoffet. Og han, med denne paragrafen bekrefter ideen at denne terskelen faktisk er en del av vår selvaktualisering som sjel – selv om den finner sted først i femte densitet.

maslow-norsk-300

XII.  LYSETS ROLLE, DET OPPOVER VIRVLENDE LYSET

RA:  Ordtaket ”oppover virvlende lyset” betyr ikke at den beveger seg oppover i en vanlig forstand; det referer til det som rekker mot kilden av kjærlighet og lys. (B3, 61)

SPØRSMÅL:  Jeg antar fra alle punkter i rom stråler lys, i vår illusjon, i en 360 grads vinkel og denne kjegle formen med pyramiden er som en fokuserings mekanisme. Er det korrekt?

RA. Det er presis korrekt. (B3, 61)

UTTALELSE:  Den lærde ser eller visualiserer lyset som kommer ned fra krone chakra mot føttene. Ra har uttalt at skaperen gjør sin entré fra føttene og beveger seg oppover, at denne virvlende lys entre fra føttene og beveger seg oppover.

(Min notat:  Mine erfaringer med huna fra Hawaii og frigjørende åndedrett med den Hawaiianske livsenergimodellen bekrefter også at livsenergi strømmer inn fra føttene når vi driver med frigjørende åndedrett (eller Ha-pusting). Fysiske symptomer utvikler seg som sitring under føttene. Denne fornemmelsen kryper oppover i kroppen helt til den når krone chakra.)

RA:  Den oppover virvlende lyset utvikler i sin vei av vilje og til slutt rekker opp til et høyt sted der den allierer seg med den innover ilden av den ene skaperen. Selv dette er bare en forberedelse for det arbeidet som sinnet/kroppen og ånden kan gjøres av mesteren. (B3, 172)

(Min notat:  Når livsenergi i kroppen, ved bruk av frigjørende åndedrett, når hodebunnen, eller krone chakra er forutsetningene til stede for å visualisere, føle, kjenne etter hvordan disse to motroterende virvlene beveger seg får så å møtes i hjerte chakra som et punkt der ”singularity” oppnåes. Det er noe i likhet med å være i sitt eget null-punkt der all energi og innsikt er å finne. Min personlig erfaring med denne energi øvelsen, stemmer også overens med den lange erfaring jeg har med å guide mennesker gjennom denne prosessen og det er at en trenger ofte å gjøre øvelsen flere ganger for å komme til et punkt der energien flyter fritt i kroppen istedenfor å hope seg opp og skape kramper, smerter og frigjøring av emosjoner som har vært holdt tilbake i livet.

Øvelsen har i så måte en stor terapeutisk verdi i starten. Jeg anbefaler ikke at en forsøker dette alene av flere grunner. Den første er at de færreste er i stand til å presse på med vilje kraft for å komme forbi det punktet der kramper forsvinner og energien flyter. Den andre grunnen er at en gjør en entrè i et psykisk fremmed territoriet og det er betryggende å ha med seg en hjelper/guide underveis. Jeg har meget gode erfaringer med å gjøre denne øvelsen på mange tusen individer. Det er en særdeles god mote for det bevisste sinnet å bli introdusert til kraften i det ubevisste og dens positive intensjoner for helheten.)

XIII. LYST, VILJE OG POLARITET ER NØKLENE

SPØRSMÅL:  Lyst og vilje er viktig nøkler i denne prosessen. Er det korrekt?

RA:  Vi ville legge til enda en annen kvalitet. I den magiske personligheten er, lyst, vilje og polaritet nøklene. (B3, 172)

(Min notat:  I RA-stoffet er den magiske personligheten høyere bevissthet. Slik at leseren skal slippe å blad tilbake i den delen ar stoffet gjengir jeg det her:

Sitat fra Del 1 av RA-stoffet nr. 6 – VI:

VI.  HØYERE BEVISSTHET ER OGSÅ KALT DEN MAGISKE PERSONLIGHETEN.

RA:  Når den magiske personligheten er på riktig måte påkallet har høyere selvet blitt oppropt. Dermed oppstår det en bro mellom rom /tid og tid/rom og sjette densitets magisk personlighet virker direkte på den tredje densitets katalysator for resten av sin oppgave. Det er mest sentralt å bevisst ta av denne magiske personligheten etter jobben er gjort slik at din høyere bevissthet kan fortsette med sin passende funksjon som din høyere selv jobber i mange dimensjoner, ikke bare i tredje densitet. (b3, 192) – Min notat – dette forstår jeg som at høyere bevissthet må inviteres til å delta i ditt liv på en midlertidig måte slik at den er frigjort til å gjøre andre oppgaver i andre verdener – for å få til ting på dine vegne som du ikke vet om.

Spørsmål: DE tre aspektene av den magiske personligheten er uttalt som kraft, kjærlighet og visdom. Er disse kun de primære aspektene?

RA:  Den magiske personligheten er et vesen av enhet da den kommer fra sjette densitet og er lik det du kaller din høyere bevissthet og på samme tid er en personlighet enormt rik på en varierende bredde av erfaringer og subtile emosjoner. (B3, 192)

OK så her er det en bruksanvisning som er enda mer nyansert enn før. På den ene siden sier RA at nøkkelen til å påkalle denne kraften er ”kraft, kjærlighet og visdom”. På en annen side sier han at nøkkelen er ”viljekraft, lyst og polaritet”. Jeg aner at han bare bruker ulike ord for de samme konseptene og det kan gi utvidet forståelse for leseren. Slik jeg opplever det er ingenting mer viktig enn å kunne ha praktisk innsikt i hvordan høyere bevissthet kan bli en aktiv del i livet. Det bærer deg gjennom og forbi alle utfordringer.)

XIV.  PROBLEMET MED EVANGELISTENES METODER

SPØRSMÅL:  Mange av de såkalte evangelistene har en stor lyst og veldig stor viljekraft og muligens stor polarisering. Men det virker slik at i mange tilfeller er det manglende oppmerksomhet som skaper en mindre effektiv fremgang i en magisk sammenheng. Er dt korrekt? (B3, 172)

RA Du har delvis rett. Men fri vilje må være sett på som mest viktig når en ser på en hver tjeneste til andre handling.

De vesenene du snakker om forsøker å skape positiv endring i bevissthet mens de forbryter seg på fri vilje. Det skaper blokkeringer for den magiske naturen av arbeidet bortsett i tilfeller der en fritt ønsker å akseptere evangelistens arbeid. (B3, 172)

XV.  MESTEREN (THE ADEPT)

RA: MESTEREN ER EN SOM HAR BEFRIET SEG SELV  MER OG MER FRA BEGRENSNINGER AV TANKER, MENINGER OG BÅND TIL ANDRE.

Om det er gjort som en del av tjeneste til andre eller tjeneste til selv er en nødvendig del av oppvåkningen for mesteren. Denne friheten er sett på av de som ikke er fri som det du ville si ond eller svart. Magien er gjenkjent; mens essensen er ofte ikke. (B4, 50)

RA: I tjeneste til andre er det en assosiering med hjertet av alle andre og en dissosiering fra de illusjonene som hindrer mesteren eller andre fra å oppfatte selv og andre som ett.(B4, 51)

SPØRSMÅL:  Den positiv eller negativ polarisert mester bygger et potensial for å trekke direkte på ånd for kraft, er det korrekt?

RA:  Det ville være mer riktig å si at mesteren kaller direkte gjennom ånd til universet for dens kraft fordi ånden er bare en bærer. (B4, 51)

XVI.  DRØMMER ER ET REDSKAP FOR ÅNDELIG VEKST

A.  DET UBEVISSTE SINNET BRUKER IKKE  ORD

RA:  Essensen av det ubevisste er essensen av konsept heller enn ord. (B4, 97)

(Min notat: Som NLP instruktør har jeg forutsetninger å legge til en forenkling av budskapet fra RA om det ubevisste. Tenk på det slik at: ditt bevisste sinn bruker ord, mens ditt ubevisste sinn bruker sanseopplevelser – indre bilder, lyder, emosjoner, følelser, lukt og smak som sin kommunikasjons media. Skal det bevisste kommunisere med det ubevisste er det en forutsetning at det bevisste omsetter bilder til sanseopplevelser. Så enkelt er det.)

B. LEDETRÅDER FOR Å FJERNE BLOKKERINGER

SPØRSMÅL:  Du har sagt at drømmer som er gjort tilgjengelig for det bevisste sinn vil hjelpe stort i polariseringsprosessen. Kan du si hvordan det fungerer?

RA:  Drømmer er kommunikasjon gjennom sløret som er mellom det bevisste og ubevisste sinnet. Hos den som er blokkert ved to av de tre lavere energisentere vil drømmer hjelpe polarisering fordi det vil bli en gjentakelse av katalysatorer fra nåtiden hos det våkne livet slik at det våkne sinnet får ledetråder til essensen av disse blokkeringer.

SPØRSMÅL:  Når en husker drømmer kan individet finne spesifikke lede tråder til nåværende energi senter blokkeringer og kan derfor redusere eller eliminere disse blokkeringene. Er det korrekt?

RA:  Det er korrekt (B4, 99)

A.  MESTERENS MEST NYTTIG REDSKAP DERSOM HJELP FRA GUIDENE ER BEDT OM

RA:  Drømmer er den mest effektiv redskap for polarisering når tre ting skjer:

1. En bevisst velger veien av mesteren eller som åndelig søkende og

2. Hver energisenter er balansert til et minimum grad, og

3. En begynner å åpne til det indigostrålen (psykisk) senter.

Det er kjent av mesteren at arbeid kan utføres i bevisst tilstand mens det såkalte bevisste sinn hviler. Mesteren kan påberope de som guider den og mest av alt de magiske personlighet som er høyere bevissthet ettersom det beveger seg inn mot søvn modaliteten av bevissthet. (B4, 98)

B.  DIREKTE HELBREDELSE I DRØMMETILSTAND

RA: Drømmetilstanden er en aktivitet der det er en veldig fin bru mellom det bevisste og ubevisste sinn. I denne tilstanden kan varierende forvrengninger bli helbredet. En fortløpende mangel på denne muligheten kan forårsake alvorlig problemer. (B4, 99).

SPØRSMÅL:   Denne delen av søvn er kalt REM. Er det korrekt? (B4, 100)

RA:  Ja – REM = Rapid  Eye Movement

XVII.  GJENNOMSLAG AV SLØRET: GRØNNSTRÅLE ENERGI

RA:  De absolutt mest fantastiske anledninger for gjennomslag av sløret er et resultat av samspillet mellom to polariserte vesener. (B4, 77)

SPØRSMÅL:  Ved hvilken prosess ville to polariserte vesener forsøke å slå gjennom sløret?

RA:  Gjennomslag av sløret har sine røtter i utviklingen av den grønn-stråle aktiviteten, det er all-medlidenhets kjærlighet som ber om ingen retur. (ubetinget kjærlighet) Dersom denne veien er fulgt vil høyere energi sentre bli aktiviserte og krystalliserte helt til mesteren er skapt/født.

Hos mesteren er potensialet for å demontere sløret til en viss grad slik at alt kan bli sett på som ett. Den andre  er en primær katalysator i denne unike måten å bryte gjennom sløret på. (B4, 78)

RA:  Oppmerksomheten av alt som skaperen er den som åpner grønstråle senteret. (B4, 82)

XVIII.  REALISERINGEN AV DEN ENE

RA:  Søkeren søker den ene

DEN ENE SKAL SØKES AV DEN BALANSERTE OG SELV-AKSEPTERENDE SELV SOM ER OPPMERKSOM BÅDE PÅ SIN ÅPENBAR FORVRENGNING OG DENS TOTAL PERFEKSJON.

Hvilende på denne balansert oppmerksomhet, åpner vesenet seg selv til Universet som et er. Lys energien av alle ting kan da tiltrekkes av denne intens søken og hvor som helst der den indre søking møter den tiltrukket kosmisk prana, vil realiseringen av Ett finne sted.

Hensikten med å klarne opp hvert energisenter er for å tillate at møtet finner sted ved indigostråle vibrasjonen, derfor skapes kontakt med uendelig intelligens og forløser alle illusjoner. Tjeneste til andre er automatisk ved den energien som er sluppet løs og skapt av denne tilstanden. (B3, 51)

25. OM Å VIRKELIG VÆRE HJELPSOM

1. Å MATE DE SULTNE

SPØRSMÅL:  Mange mennesker prøver å hjelpe de som er i nød, ved å gi dem mat dersom det er sultefare som det er nå hos de Afrikansk nasjoner, ved å gi dem medisin når trengt. Dette er å skape en vibrasjon som er i harmoni med den grønnestrålen (kjærlighet) eller fjerde densitet men det er ikke balansert med forståelsen av femte densitet at disse vesenene erfarer katalysatorer og

En mer balansert administrasjon av behov hos sultne vill være å gjøre tilgjengelig læring som er en forutsetning for å rekke de bevissthetsnivået av fjerde densitet, enn å bare gi dem de fysiske behovene som de trenger her og nå. Er det korrekt? (B2, 96)

RA:  Det er ikke korrekt.

FOR ET VESEN SOM SULTER ER DET EN PASSENDE RESPONS Å MATE KROPPEN.

Du kan bruke dette eksemplet for å generalisere. På en annen side er du korrekt i din antagelse om at den grønne strålen respons er ikke så raffinert som det som har vært med visdom. Visdom gjør vesenet i stand til å verdsette sin delaktighet til den planetære bevisstheten ved kvaliteten av sin væren uten å ta hensyn til aktivitet eller atferd som forventer resultater på den fysiske plan. (B2, 96)

II. FORHOLDET FORELDRE BARN

SPØRSMÅL:  Hva slags foreldre/barn forhold vil hjelpe i aktivisering av energi sentre fra rød til violet) (B2, 99)

RA: Den passende lærings tilnærming av foreldre er åpen hjertet væren hos foreldre og total aksept av væren av barnet. Det er to ting som er særlig viktig i dette forholdet ved siden grunnleggende aksept av barnet.

1.     Først og fremst erfaringen av hvilken metode som foreldre bruker for å tilbe og gi takk til den ene skaperen, bør dersom mulig, deles med barnet daglig.

2.     Medlidenhet fra foreldre til barnet kan vel balanseres med bruk av disiplin som følge av forståelsen av at barnet kan lære grunnlaget for tjeneste til andre eller tjeneneste til selv fra den andre av foreldre. Derfor er noe disiplin passende. (B2, 99)

III.  STØTTE I VANSKELIG TIDER

SPØRSMÅL:  Kan du gi forslag i forhold til redskapens snarlig sykehus opphold? (Ref. Clara som er kanalen)

RA:  Vi gir ett forslag og overlater resten med skaperen.

Det er bra for hver å realisere seg selv som skaperen.

Dermed kan alle støtte alle, inkluderende støtte av selv ved å ydmykt elske seg selv som skaperen. (B3, 188)

26.  EN VIKTIG VARIABEL – POLARITET

I.  LIKHETER MED ELEKTRISITET

SPØRSMÅL:  Det virker som om det er en ekstrem potensial i denne polarisering, det samme som det er i elektrisitet. I et batteri er det en positiv og negativ pole eller terminal. Jo mer du bygger en ladning på en av disse, jo mer spenning, eller potensial forskjell, og jo større er evnen til å utføre arbeid. Er dette en korrekt sammenlikning? (B1, 182)

RA:  Det er presis korrekt.

SPØRSMÅL:  Hvis vi ikke har polaritet i elektrisitet har vi ingen handling. Dersom vi ikke har noe polaritet i bevissthet har vi heller ingen handling eller erfaring. Er det korrekt?

RA:  Det er korrekt. Det som mangler uten polaritet er ladningen. Ladningen kommer når individet bruker de innstrømninger av energi ved valgene av fri vilje. (B2, 185)

SPØRSMÅL:  For å sammenlikne, når polarisering i atmosfæren skaper en tordenstorm, lyn og mye aktivitet oppstår, denne mer ekstrem erfaring kunne sammenliknes med polarisering av bevissthet som igjen skaper ekstreme erfaringer. Er det korrekt?(B4, 165)

RA:  Etter å peke på ingen godkjenning rundt forholdene som produserer stormen, kan vi være enig om sammenlikningen.

II.  SNUPUNKTET

RA:  Det er et snupunkt, en brekstang som svinger ettersom et vesen gjør sin vilje til tjeneste. Dersom denne viljen og ønsket om tjeneste er tjeneste til andre vil også den tilsvarende polariteten bli aktivert.

I forhold til denne gruppen (kanaliserings gruppen av 3 mennesker) er det tre slike viljer til stede som oppfører seg som ett med instrumentet (kanalen) i en sentral stilling av fokus på tjeneste. Det er slik det må være for balanse av arbeid og fortsettelsen av kontakt. Vår vibrasjons mønster er enhetlig i dette prosjektet og det er også vår vilje til å tjene i den samme grad av renhet. Dette har tiltrukket oppmerksomhet av en motsetningskraft som dere erfarer. (B3, 165)

(Min notat:  Det virker på meg som om Ra sier at jo sterkere en bruker positiv polarisering, desto sterkere trekker det oppmerksomhet fra negativ polarisering. I dette tilfelle var det referanser til angrep fra negativ polariserte vesener på Clara mens hun kanaliserte RA.)

III. PÅKALLING AV LYS STYRKE

SAMMENSETNINGEN AV FRI VILJE, FOKUSERT TJENESTE TIL ANDRE OGSÅ HAR POTENSIALET FOR Å VEKKE EN ENORM MASSE AV LYS STYRKE. DENNE POSITIVE LYS STYRKEN, DERIMOT, FUNGERER UNDER FRI VILJE OG DERFOR MÅ BLE ANROPET.

Vi kunne snakke om dette og skal ikke guide deg, for essensen av denne kontakten er slik at renheten av din fri vilje må, over alle andre ting være ivaretatt. (B3 165)

RA:  Det er de som er på tjeneste til andre veien som kan også pårope lysstyrken i direkte forhold til styrken og renheten av deres vilje til å tjene. (B3, 170)

IV.  Å BYTTE TILBAKE FRA NEGATIV POLARISERING TIL POSITIV

RA:  Vesenet som inkarnerer i negativ rom/tid vil ikke finne det mulig å holde på noen vesentlig positiv polaritet da negativet, når den er ren, er en type tyngdekraft som trekker alt til seg. Derfor mens vesenet husker dens tillært og foretrukket polaritet er det nødvendig å ta i bruk den gitte katalysatoren og gjenomgå igjen leksene av tjeneste til selv for å bygge opp nok polaritet for å forårsake potensialet for revers polarisering å finne sted. (B3, 154)

V.  REALISERING MELLOM INNHØSTING OG GRADEN AV POLARISERING

SPØRSMÅL:  Er det mulig å øke polarisering uten å øke innhøstingsevnen?

RA:  I tredje densitet er en økning av tjeneste til andre eller tjeneste til selv vil nesten alltid øke evnen for en enhet å nyte en høyere økning av lys intensitet. Derfor er det nesten umulig å polarisere uten å øke evnen til innhøsting i tredje densitet.

I femte densitets innhøsting har polarisering veldig lite å gjøre med innhøstings muligheten. (B3, 156)

27.  MEDITASJON

I.  KUNDALINI

RA:  Den lavere energi polen (rot chakra) vil dra den universelle energien inntil seg fra kosmos. Det vil da bevege seg oppover og bli møt med og reagert på av den positive virvlende energi som beveger seg nedover fra innsiden. målet av et vesens energinivå av stråle aktiverte er området der den syd pole energien blir møt med den indre virvlende positiv energi. Mens vesenet blir mer polarisert vil dette området bevege seg oppover. Deres folk kaller dette kundalini. Det er møtestedet av kosmisk og indre vibrasjons forståelse. (B2, 125)

(Min notat: En kundalini opplevelse var min aller første paranormale/spirituelle opplevelser som belønning for å begynne å meditere da jeg var 21 år gammen. Det er noe jeg kommer heller aldri til å glemme. Jeg satt med ryggen til en vegg mens jeg satt med bene i kors på en seng. Min første meditasjon var etter oppskriften, ”Tell ditt eget åndedrett på utpust fra 1 – 10 om og om igjen. Mens du roer sinne og kroppen. For å hjelpe til hadde jeg satt på en LP – plate av abstrakt bjelleklang.

Etter ca. 20-minutter ble jeg oppmerksom på at den høyfrekvente lyden av en bjelle klang hadde satt i gang en form for vibrasjon i kroppen. Som RA beskriver to ulike energier, en ned mot opp mens den andre opp mot ned forer gjennom kroppen. Aldri før hadde jeg vært bort i noe tilnærmet dette. Jeg så for meg ryggsøylen min som en blå søyle. Mitt sinn lagde sitt eget landskap, jeg var bare på turen. En oransje kule på størrelsen med en grapefrukt for opp og ned den blå søylen. Yo-jo bevegelsen var konstant opp og ned hvert sekund ca. Fornemmelsen av energi var rett og slett som en orgasme som tok tak i hele min kropp. Denne energien holdt det gående i minst fem minutter. Jeg var utslitt. Det var som om jeg hadde absorbert et hundrede lyn nedslag.

Da det hele var over gikk jeg inn i en fullstendig bevisstløst tilstand der jeg ”sov” i en time. Da jeg sto opp, forundret over hva jeg hadde opplevd, hadde jeg nå kommet meg og kjente meg klar og full av energi. Jeg som ikke på tre døgn, var klar, i godt humør, gikk på jobben og hadde en følelse av god balanse.

Av alle energiopplevelsene jeg noen gang har hatt, er denne den sterkeste. Jeg har ikke vært i stand til å gjenskape den. Det er utenfor min kontroll. Når jeg ser tilbake forstår jeg at det var en påminnelse fra min høyere bevissthet og en oppmuntring om å fortsette på den veien jeg hadde endelig begynt.)

(Min notat om informasjonen som følger:  Jeg finner den neste seksjonen om kundalini meget vanskelig å forstå og derfor enda mer vanskelig å oversette. Av den grunnen vil jeg presentere en norsk oversettelse først, så den engelske utgaven som original etterpå – da kan leseren ha optimale forutsetninger for å tolke selv.)

RA:  Metaforen av slangen i en coil, som blir kalt oppover, er veldig passende. Vi forsøker da som vesener av en hvilken som helst sann farge av denne oktaven, å flytte møteplassen mellom indre og ytre essensene videre oppover langs energisentrene (antar at det betyr chakraene). En metodetilnærming kan beskrives slik:

Det er en egen klasse med erfaringer som er tiltrukket til vesenet gjennom syd polen (rot chakraen)(Normalt assosiert med seksuelle energier). HVER ERFARING VIL TRENGE Å BLI OBSERVERT, ERFART, BALANSERT, AKSEPTERT OG INTEGRERT HOS INDIVIDET. Ettersom individet vokser i selvaksept og oppmerksomhet på katalysatoren, plasseringen av en passende lagring av disse erfaringene vil løfte seg til den nye sann fargevesen.

Erfaringen, hva enn den måtte være vil være assosiert medi den røde strålen og betraktet i forhold til dens  overlevelses innhold m.m.. Hver erfaring vil bli sekvensielt forstått av søkeren i forhold til:

1. overlevelse (første densitet) da i forhold til

2. personlig identitet, (andre densitet så i forhold til

3. sosiale forhold, (tredje densitet) så i forhold til

4. universal kjærlighet (fjerde densitet) så i forhold til

5. hvordan opplevelsen kan linkes til universale energier, (femte og

6. sjette densitet) og endelig i forhold til den sakrale essensen av hver opplevelse (syvende densitet). I mellomtiden er skaperen på innsiden.

På nordpolen er kronen allerede på hodet og vesenet er potensielt en gud. Energien er brakt til ved den ydmyke og tillitsfull aksept av denne energien gjennom meditasjon og kontemplasjon av selvet og skaperen. Der disse energiene møter er der slangen vil ha nådd sin høyde. (B2, 125-6)

Seat within ones self of those experiences which are attracted to the entity through the south pole (root chakra).

EACH EXPERIENCE WILL NEED TO BE OBSERVED, EXPERIENCED, BALANCED, ACCEPTED AND SEATED WITHIN THE INDIVIDUAL.

As the individual grows in self-acceptance and awareness of catalyst, the location of the comfortable seating of these experiences will rise to the new true color entity.

The experience, whatever it may be, will be seated in red ray and considered as to its survival content, etc. Each experience will be sequentially understood by the seeker in terms of:

1. survival (first density) then in terms of

2. personal identity, (second density) then in terms of

3. social relations, (third density) then in terms of

4. universal love, (fourth density) then in terms of

5. how the experience may be linked to universal energies, (fifth and

6. sixth density) and finally in terms of

7. the sacramental nature of each experience (seventh density.) Meanwhile the Creator lies within.

In the north pole the crown is already on the head and the entity is potentially a god. The energy is brought into being by the humble and trusting acceptance of this energy through meditation and contemplation of the self and the Creator. Where these energies meet is where the serpent will have achieved its height. (B2, 125-126)

II.  TO ANDRE TYPER MEDITASJON

SPØRSMÅL: I meditasjon er det best å la sinnet være så blank som mulig og la det kjøre seg tom, eller er det bedre å fokusere på ett eller annet for konsentrasjon? (B2, 126)

RA:  Hver type er nyttig av ulike årsaker. (B2, 127)

A:  ET STILLE SINN

RA:  Den passive meklingen som involverer å gjøre sinnet klar, tømme den mentale støyen er nyttig for de som ønsker å oppnå en indre stillhet som et ståsted der de kan lytte til skaperen. (B2, 127)

B.  VISUALISERING = MESTERENS REDSKAP

RA:  Den andre type meditasjon som kan kalles visualisering, har et annet mål.  Det er mesterens redskap.

De som lærer å holde visuelle bilder i sinnet utvikler en indre kraft av konsentrasjon som kan overkomme kjedsomhet og smerte. Når evnen har blitt krystallisert, kan en påvirke planetær bevissthet.

Bare de som ønsker å forfølge den bevisste økningen av planetærisk bevissthet vil finne visualisering særlig tilfredsstillende. (B2, 127)

RA:  Den første nøkkelen er stillhet og dernest en ensrettet tanke. Dernest en visualisering som kan holdes stødig til det indre øye for flere minutter vil signalisere mesterens økning i styrt og ensrettet tanke. Dette gjøres for å påvirke planetærisk innhøsting. (B2, 130)

III.  DEN MEST KRAFTFULL FORBINDELSEN

RA: Når den positive mesteren berører intelligent uendelighet fra innsiden, er det en av de mest kraftfulle av alle forbindelser. Mesteren blir en levende kanal for kjærlighet og lys er i stand til å kanalisere denne strålingen direkte inn til planetens nettverk av energetiske fokuspunkter.  Dette ritualet vil alltid avslutes i ros og takknemlighet og utslipp av denne energien inn til planeten som en helhet. (B2, 131)

IV.  BURDE RYGGRADEN VÆRE VERTIKAL?

SPØRSMÅL:  Er en vertikal posisjonering av ryggraden nyttig i meditasjonsprosessen?

RA. Det er noe hjelpsomt. (B3, 119)

28. ILLUMINERING

SPØRSMÅL:  Er det noen måte å hjelpe et vesen rekke fjerde densitets innhøstings muligheter i disse siste dagene?

RA:  Det er umulig å hjelpe en annen direkte. Det er bare mulig å gjøre katalysatorene tilgjengelig i hvilken som hels form, den andre viktig delen er stråling av realiseringen om enhet med skaperen fra selvet. Mindre viktig er informasjon slik som vi deler med deg. vi kan ikke tilby snarveier til illuminering. Illuminering er et øyeblikk, en åpning til intelligent uendelighet. Det kan bare oppnåes av selvet for seg selv. En annen kan ikke lære bort illuminering, men bare lære informasjon, inspirasjon eller deling av kjærlighet, av mysterier, av det ukjente som gjør at den andre rekker ut og begynner søkeprosessen. (B1, 161-2)

C.  JESUS

29. JESUS, EN ILLUMINERT HELBREDER

I.  JESUS KOM FRA DEN HØYESTE DELEN AV FJERDE DENSITET

RA: Vesenet, Jesus, var et medlem av fjerde densitet på høyeste nivå av denne densiteten. Han ønsket å entre planetær tjeneste for å dele kjærlighets vibrasjonen på renest mulig måte. Dette vesenet kunne ha gått over til femte densitet, men valgte å returnere til tredje for denne spesifikke oppgaven. (B1, 162)

(Min notat:  Så å si alle åndelige lærere på denne planeten er vandrere som  har påtatt seg oppgaven om å hjelpe med å øke bevissthets nivået på denne planeten. At Jesus var en fjerde densitets vandrer er meningsfull når vi vet at empati, medlidenhet, kjærlighet – helt til selvutslettelse er et hovedtema for denne densiteten. Istedenfor at mennesket lager religioner basert på hver lærers unik tilnærming hadde det vært klokere å forstå hovedbudskapet og oppdaget fellesnevnerne som alle av disse lærere har tatt med seg.)

II. ORION GRUPPEN VAR MOT HAM

SPØRSMÅL:  Da Jesus inkarnerte, var det et forsøk fra Orion gruppen å sverte ham?

RA:  Det er korrekt. De bygget på negativ informasjon allerede tilstedet gitt av en av deres folk som kalles ”Jahweh”. Det ledet Judas å tro at Jesus, dersom han ble trykket opp i et hjørne, kunne tvinges til å se visdommen av å bruke kraften av intelligent uendelighet for å herske over andre. Dette resulterte i hans død.

III.  HVORFOR VAR JESUS EN SÅ GOD HELBREDER?

SPØRSMÅL:  Dersom Jesus var fjerde densitet og det er Vandrere på planeten i dag som kom fra femte og sjete densitet, hva var det som gjorde Jesus slik en god helbreder, og kunne de femte og sjette densitets vesener her og nå gjør det samme? (B1, 164)

RA:  De som helbreder kan være av hvilken som helst densitet som har bevissthet av ånd (dvs. 4-7). Portalen til intelligent uendelighet kan bare åpnes når en forståelse av de innstrømninger av intelligent energi er åpne for helbrederen.

Ekte helbredelse er rett og slett strålingen av selvet som forsaker at et miljø som en katalysator kan oppstå for å forårsake gjenkjennelse av andre av den enkelte. (B1, 164)

Jesus oppdaget først sin evne til å tvinge gjennom intelligent uendelighet da han ble sint på en lekekamerat som ble dødelig såret av berøringen fra Jesus. Han bestemte seg for å oppdage hvordan han kunne bruke denne energien for det gode, ikke det negative.

Jesus var ekstrem positiv polarisert og husket mer enn det de fleste vandrere gjør.

Han ble transformert av denne erfaringen og forlot hjemmet da han var 13,5 år og gikk til mange andre steder for å søke etter mer informasjon. Dette fortsatt til han var 25, da han kom hjem igjen. Da han ble i stand til å integrere og samle alle erfaringer, begynte han å snakke med andre. Han ble karmisk tilgitt for hendelsen med lekekamaraten da han ga tilgivelse for de som drepte ham. I tilgivelse ligger avslutningen av hjulet av hendelser, som du kaller karma. (B1, 164-165)

IV.  NÅ ER JESUS I FEMTE DENSITET

SPØRSMÅL:  I hvilken densitet er Jesus nå?

RA:  Dette vesenet nå studerer leksene av visdomsvibrasjonn, den femte densitet, også kalt lys vibrasjonen. (B1, 165)

V.  VALGET OM Å VÆRE EN MARTYR

RA:  Da Jesus bestemte seg å komme tilbake til stedet som kalles Jerusalem for de hellige dagene, snudde han fra arbeid med å blande kjærlighet og visdom og adopterte martyrdom som er arbeide med kjærlighet uten visdom. (B3, 185)

RA:  Dette vesenet (Jesus) er bevisst enkelte overbalanser mot kjærlighet, helt til det å bli martyr, men hadde ikke enda, til noen større grad, balansert disse forvrengningene. Vi impliserer dermed ikke at denne kursen av uhemmet medfølelse har noen skyld, men bekrefter dens perfeksjon. Det er et eksempel av kjærlighet som har tjent som et fyrtårn for mange. For de som søker enda lengre er konsekvensene av selvutslettelse viktig å forstå. For en martyr ligger slutten for en anledning, i densiteten av martyren for å tilby lys og kjærlighet. Hvert vesen må søke dens dypeste vei. (B3, 186)

RA:  Jesus inkarnerte med en plan for selvutslettelse. Det er ingen visdom i denne planen men heller en forståelse og medlidenhet forlenget til dens ytterste konsekvens (perfeksjon). (B4, 82)

(Min notat:  for å si det på en annen måte, om Jesus hadde vært femte densitet hadde han neppe valgt å la seg korsfeste.)

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

64 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alcyone
Abonnent
14 år siden

Tusen hjertelig takk for den jobben du har gjort. Ville aldri kommet over dette om det ikke ble oversatt til Norsk.

Livet mitt kommer til å bli mye enklere når jeg nå skal leve med dette som sannheten. Livet gir plutselig mye mer mening etter jeg leste del 1-4.

Selv om jeg sliter med å tro på at dette vil skje i 2011-2012, så skal jeg fortsatt bruke dette som religionen min.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Interessant, Mike.

Leste nyss boken om Snåsamannen. Han relaterer litt lignende opplevelser. Jeg har selv sett aura etpar ganger. Spennende saker.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jeg er interessert i å høre fra alle som eventuelt har hatt erfaring med “chakra”.

Jeg
Jeg
Abonnent
14 år siden

Artist: Lost Children Of Babylon/Egypt
Title: The Rising Force
Album: Words From The Duat (The Book Of Anubis)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Her er en gåte, folkens;

Hvilket eminent norsk band synger i en av sine sanger;

“Jeg lukker et øye og ser halvt
Jeg lukker begge og ser alt”

Tenk litt over teksten…

Hadde flere av og til vendt blikket innover i seg selv, kunne kanskje tingenes tilstand vært noe annerledes.

Vi mennesker er så opptatt av våre daglige gjøremål at vi glemmer å ta vare på oss selv…

Lukk derfor øynene og kjenn etter…

Det gjør godt!

(fant ingen relevant artikkel å poste dette på, så valget falt på denne)

Ta vare!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei
Det virker ikke helt på meg som om Strieber har så veldig stor forståelse av den fjerde veien, men han var student hos William Seagal i New York en tid. Uansett: jeg har veldig stor sans for Strieber, og misunner han nesten de fantastiske opplevelser han har hatt. (Noen tror han er MKULTRA offer, men jeg tror han faktisk er ved sine fulle fem. Eller seks.)

Jeg har lest alle non-fiction bøkene hans, og fulgt med han de siste 10+ årene. Det som er spesielt med “The Key” (som han selv ikke helt kan forklare hvordan ble til) – er at “The Master of The Key” som han møter i boken, setter i gang å fortelle om menneskehetens fortid, nåtid og mulige fremtid, samt forteller en kosmologi som selvom den presenteres med en annen terminologi, er helt i overensstemmelse med den som Gurdjieff presenterer. Dette gjør at jeg tror at Strieber ikke diktet opp, eller innbildte seg det hele. (Ærlig talt fordi jeg tviler på at han kunne være i stand til det.)

…Sannheten er én. Om den kommer til oss gjennom møte med “aliens”, fra vitenskapen, fra religion, eller fra andre steder. …..

Ja, Strieber forteller at “the visitors” er en “blandet pose”; både onde og gode. Eller kanskje: hinsides vår forståelse av godt og ondt. “Transformation” gjorde et stort inntrykk på meg.

“The Key”? Vil du spare deg litt penger så gå på Con Cen og last ned eboken. Om du har en torrent klient. Ellers tror jeg bare den kan kjøpes fra http://www.unknowncountry.com . Eller slik var det før ihvertfall.

(Jeg er en gedigen “New Age” hater. Men denne boken anbefaler jeg. Ja, den har et par punkter jeg kanskje ikke godtar helt, men alt-i-alt syns jeg den er ….veldig bra.)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei Rolf Kenneth

Interessant å høre at du har kjennskap til den fjerde veien. Selv “holder jeg meg til den”, som det heter. Men allikevel – det betyr ikke at jeg ikke kan lære fra andre kilder også; jeg ser mye på ting som har med hellig geometri å gjøre f.eks, samt ting i de gamle religionene – Kristendommen, Buddhismen, Hinduismen og Taoismen. (Islam har ikke gitt meg mye. Annet enn sufiene og poetene.) Noe som også opptar meg mye er hvordan vitenskapen og applikasjon av ny teknologi og forskning “bekrefter” mye av det som presenteres av Gurdjieff. Veldig mye har skjedd de siste 50 årene.

Så sant vi overlever (menneskeheten) de neste 100 årene, så tror jeg det er interessante ting i vente. Kanskje en syntese mellom religion og vitenskap. Mulighetene våre er veldig store. Jeg håper for alles del at vi kan (kollektivt) komme oss over i en ny og bedre tid.

(Allikevel – én lov for individet, og en annen for folkemassen. Men når det er sagt – jeg ønsker inderlig at de generelle forholdene her på jorden forbedres. det er veldig synd at folk skal slite slik de gjør. 2/3 av verdens befolkning har det altfor ille, og har ikke overskudd til slike ting vi diskuterer. Det er veldig leit, og jeg håper det en gang blir bedre.)

…Har du lest “The Key” av Whitley Strieber? For meg en veldig viktig bok.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Hei BelzeBob,
Jeg visste ikke at Strieber var Gurdjieff-fan. Hvis jeg finner et eksemplar av “The Key”, skal jeg lese den. Mitt inntrykk er at han fikk besøk av flere typer zetaer, både positive og negative.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
14 år siden

Jeg har skrevet om sammenhengen mellom Gurdjieffs fjerde vei og Ken Wilbers Integral Life Practice her:
http://esoterisk.ning.com/profiles/blogs/fra-den-fjerde-vei-til

Jeg opplever ikke noen direkte motsetninger mellom RA-materialet og Gurdjieff eller Ken Wilber. Man må først skille mellom Kosmologi og Evolusjonsvei. En Evolusjonsvei er i utgangspunktet basert på en bestemt kosmologi. Gurdjieff hadde også sin kosmologi, der man kan diskutere likheter og forskjeller til RA-kosmologien. Man kan imidlertid være meget sympatisk til Den fjerde vei, uten å ha fått særlig utbytte av Gurdjieffs kosmologi.

“In Search of the Miracalous” var min bibel i tyve år, men til slutt hev jeg den. Når det gjaldt Gurdjieffs “nevroselære”, dvs. forholdet mellom personlighet og essens, fant jeg Arthur Janovs bøker om primalterapi langt bedre. Når det gjaldt transpersonlig psykologi og utvikling, fant jeg bøkene til den indiske mystikeren Osho langt bedre. Og når det gjelder Den fjerde vei, mener jeg at Integral Life Practice er mer tilpasset Vestens moderne menneske.

Ceno
Ceno
Anonym
14 år siden

Takk for et helsikes formidabelt arbeid med å oversette og å sette dette materialet sammen med dine tanker i denne artikkelserien Mike; – for mæ som ikkje akkurat e stødig i utenlansk e dette totalt sett mer enn kjærkommet!

Æ har lurt på korsjen i svarte æ skulle kunne gi en tibakemelding på at dett virke som systemtenker med mer enn fjærpenn ramle på plass i mett hau og da æ nesten bokstavelig talt fikk en tårnfalk i fanget heromdagen lysna det rundt vintersolverv.

Som født Senjaværing og feskar/tømmermann’s sønn tellate æ mæ (i denne sammenheng (siden det på bunnlinja snakkes om love)) en mer endimensjonal seksualisert form for språkdrakt i disse løssluppne tider, – det æ tidligere så på som drømme-fett, – e no nærmest blitt som astral – sex å regne (and the future is suddenly looking good! – eller slettes ikkje verst om du vil (førr en einstøing)).

En særegen ting med bevissthet e at har du først sett på det og tror du har forstått det, så e det nå sammen med dine tidligere innput av det tilnærmet like kraftfullt som; jeg er/æg e! – trur æ.

Hva skal så til for at æ skal kunne si; æ e kjærlighet, – i begrepets videste forstand?

Æ tenker at det nå for tiden egentlig handler mest om å gi slipp på ideer som for lengst er gått ut på dato og å flyte medstrøms mot vårt “bliss” på en mer empatisk måte ikke i prinsippet veldig ulikt det Matt Miller beskriver i The Tyranny of Dead Ideas; here with David Brooks: The Tyranny of Dead Ideas – Matt Miller with David Brooks @ Yahoo! Video

…slik at man også bryter linjen med tilvekst av “sofistikerte krigsprofitører” se; http://video.google.com/videoplay?docid=-3305522889894137433&ei=LI05S6HHEtjI-AajoLm4CA&q=super+rich+documentary#

Nuvel – tanker i natten…

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

ArneLo – Ja. Interessant dette du postet om mulig sammenheng mellom chakraene og “neuropeptider”. Det føles tilfredsstillende når den moderne vitenskapen bekrefter mystisismen.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei aurum14

Jeg vet ikke hvor Gurdjieff er. Beklager.

At jeg ønsker deg lykke til – betyr…rett og slett at jeg ønsker deg lykke til.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ok det hadde jo vært greit om du kunne sitere deg selv korrekt,men greit har ikke behov for å gå videre her .det er jo greit å kjøre litt ut i periferien iblant.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

aurum14 sier:
23. 12. 2009 klokken 17:33

jeg kan ikke si at jeg føler at dine svar ligger på det nivået jeg prøver å kommunisere på,jo enklere en kan forklare ting til andre dess bedre blir man forstått .men jeg får si lykke til med dine videre forklaringer håper mange her forstår hva du snakker om.

—–Til meg, eller til Mike?

Er det til meg, så skriv et konkret spørsmål, og jeg skal gi et konkret svar.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Det var til BelzeBob dette var ment.Det var du selv som brakte balettdanserinner og karateeksperter inn i dine forklaringer.
Og at du ønsker meg lykke til med meg og mine talenter er noe jeg ikke helt fostår meningen med.Jeg har en viss misstanke hva du sikter til men kan nesten ikke si det før jeg er sikker.
men vis du absolulutt vil at jeg skal stille deg et spørsmål så må det bli :Hvor er Gurdjieff ?

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Kjære Mike – så innlegget ditt litt i etterkant….

Jeg vet ikke hva Livets Håndbok er. Den Fjerde Veien (D4V) er ganske ukjent (forholdsvis – sammenlignet med så mye annet.) Wikipedia gir egentlig en grei introduksjon til hva D4V går ut på: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fourth_Way

200.000 KR? Wow – håper det har vært verdt det. (sant nok: man trenger penger. Selvom slik en stor sum sjokkerer meg litt i denne sammenhengen.)

Chakra: Jeg har hele veien alltid vært usikker på hva chakraene er, og om de i det hele tatt eksisterer. Min konklusjon er at de, akkurat som de gamle Hinduistene, Buddhistene, Taoistene o.a påstod (og presenterte i sine gamle kunstverk) faktisk eksisterer. Om man ser på organismen som en elektromagnetisk konstruksjon som består av forskjellige transformatorer med energibaner mellom seg som formidler forskjellige typer energi for forskjellige formål, så er gjerne disse chakraene (energi “hjul” som sies å lyse med sine forskjellige farger) et slags ytre aspekt av disse “energi-stasjonene” fra føttene og helt opp til issen.

….I D4V er det ikke sagt noe om chakra. Men man har 2 andre systemer; ett som gjelder de 4 (eller 5, eller 7, kommer an på hvordan man ser på det) sentrene, eller “hjernene”;

Det intellektuelle sentret
Det emosjonelle sentret
Det instinktive sentret
Bevegelsessentret
….samt det seksuelle sentret, og to “potensielle” høyere sentra;
Det høyere emosjonelle sentret, og
Det høyere intellektuelle sentret.

Så har vi samtidig et veldig annerledes system som går på kjertlene/det endokrine systemet. Dette er et system som går på 7, potensielt 10 kjertler i menneskekroppen som har å gjøre med “de 7 planetariske kroppstypene”, samt også å gjøre med utvikling av nye, høyere funksjoner.

Det jeg kan se, etter å ha studert disse systemene, og også kikket på chakra-systemet slik det presenteres i literatur og i diagrammer, og også Kinesernes diagrammer om “Chi”-banene i kroppen – er at det tydeligvis er visse punkter i kroppen som er av helt spesiell betydning og hører sammen med funsjoner av mange forskjellige arter; tanke- og bevissthetsprosesser, følelse-prosesser, sex m.m. …… Ser vi på organismen fra det elektromagnetiske perspektivet, så kan vi lett forestille oss hvordan kroppen har en slags streng av spesielle punkter der det foregår bestemte prosesser på bestemte frekvenser. Og at disse punktene, eller mini-transformatorene eller “coils” har sine egne unike energifelt omkring seg. ….Det er jo omtrent slik en del klarsynte beskriver hvordan en menneskekropp ser ut for dem. …En slags oval form med en streng midt i der det er plassert “lysende hjul” av forskjellig farge i en bestemt rekkefølge fra topp til tå.

Jeg vet ikke helt…. Det er kanskje ikke alt man trenger å vite. Jeg vet det jeg trenger (teoritisk, ihvertfall) for å utvikle meg selv. Dette med chakra er ikke en del av det. Allikevel tviler jeg ikke på at om vi har chakraer, så utvikles/harmoniseres de samtidig som vi utvikler vår bevissthet og væren. Som et slags ytre aspekt av denne utviklingen. Jeg tviler kanskje på at man kan gjøre noe med chakraene “direkte”. Snarere tror jeg det utvikles eller harmoniseres som resultat av “annet” arbeid. Det samme gjelder det vi kaller “aura”.

(Kjenner du til “PIP” teknologien? http://www.electrocrystal.com/pip.html )

Å tro, eller vite? derfor trenger man en instruktør, og også andre å samarbeide med, mener jeg. Det vanskeligste av alt er å ha objektivitet ovenfor enselv.

Vel, litt rotete og “hastig” det jeg har skrevet, kanskje. Men da er det bare å spørre meg om å klarifisere det som eventuelt er uklart. :)

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Det kan se ut til at det er samsvar med de sju chakrane og nervesentere i kroppen. Det mener ihverfall Candace Pert Ph.D.
She writes that there is a very close correspondence between the highest, most concentrated areas of enrichment of a certain neuropeptides and where the chakras are classically supposed to be — there’s a striking concordance to chakra, the Eastern system of seven energy centers. The seven centers actually correspond in places of enriched neuropeptides VIP (vasoactive intestinal peptide), which is an incredibly important neuropeptides, critical in regulating the neural immune switches between the brain and the immune system, as well as being involved in the pathogenesis of AIDS.

Pert´s Molecules Of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine anbefales..

Jeg har også lest et sted at psykologer har prøvd å finne hvor mange distinkte personlighetstyper som finnes og kom frem til et tall som lå tett opp til det som kan være de forskjellige kombinasjonene av de tre lavere senterne Gurdjieff peker på. Hvis disse er delt opp i oktaver (7x7x7=343). Jeg finner ikke igjen undersøkelsen nå. Men skal sjekke litt nærmere.
Det er disse kombinasjonene som er de små egoene som hele tiden konkurrerer og skifter på å styre maskinen menneske. ALt etter hvilke sanseintrykk, nevropeptider og kulturel programmering du innehar.

Poenget med den fjerde vei er å se disse og deretter å få kontroll over og samstemmighet i de tre lave senterne for da å kunne få kontakt med de høyre sentere slik den egentlige viljen/sjelen er den som er i kontroll. Dette er i følge Gurdjieff en umulig oppgave uten et nettverk som jobber mot det samme. Få kontroll over vogna, hesten og kusken som G. nevner i en allegori. :-)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Okidoki, Monica :)

aurum14 – lykke til med deg og dine talenter.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

jo jeg forstår nok bedre det som Mike legger inn her. iallefall på det nivået jeg er på.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

jeg kan ikke si at jeg føler at dine svar ligger på det nivået jeg prøver å kommunisere på,jo enklere en kan forklare ting til andre dess bedre blir man forstått .men jeg får si lykke til med dine videre forklaringer håper mange her forstår hva du snakker om.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

(Når jeg først tar opp plass – det hadde vært kjempebra med mulighet for å rette stavefeil osv. Kan dette komme ifremtiden, kanskje?) “ødødelighet”…he he.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ikke så nøye Bob, går litt for fort innimellom for oss alle på direkten. :-D
Det viktigste er budskapet og man skjønner jo hva “ødødelighet” betyr når det leses i sammenheng med resten.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

aurum14 sier:
23. 12. 2009 klokken 01:31

ja jeg har sett pitte litt på noen av dine henvisninger bl.a. på denne Gurdjieff.Det jeg forstår så langt er han motsier seg selv på en måte,da han sier at du må ha en lærer eller instruktør når du begynner ,Og det at man når et høyere nivå.Et høyere nivå er for meg et meget vidt begrep.Jeg ser heller ikke bort fra at enkelte mennesker er født til å på en måte til å følge den fjerde vei og med det er sin egen lærer.Men det kan jo hende at enkelte kan ha godt av å bli en av hans elever.Du må bare ikke missforstå Dette er nok sikkert en vei å gå for enkelte.
Det jeg lurer på er om han ble noe gammlere en noen av oss andre her på jorden og om han hadde det noe bedre psykisk i sitt indre .mulig kansje jeg kan få svar på dette med å lese boken .skal se om jeg får tak på den .

——-aurum14—- Uten en instruktør/leder/lærer så er det vanskelig. Litt som om du f.eks skal lære deg å bygge raketter, danse ballett eller få deg svart belte i karate. Man må lære seg teorien korrekt, og man må lære seg praktikken korrekt. (Praktikk=anvendt teori.) Dette blir vanskelig uten en lærer, en som selv har lært disse tingene og er i stand til å gi deg akkurat den hjelpen du trenger. Karate eller mystisisme – prinsippet er det samme.

Høyere nivå…….. Din kamerat Børre spiller gitar, men ikke særlig bra. Du derimot er flinkere. Willie Nelson er enda flinkere. Her kan du se en “trapp” med 3 nivåer. Skoler fungerer på det samme viset; når man har mestret 1-klassen, går man videre til 2-klassen. Er du avdelingsleder i dag, så kan du sikte på å bli direktør i framtiden. Nivåer. Lavere->Høyere->Enda høyere osv. eller 1-2-3-4… osv.

Et menneske består av mange sider. Følelser, intellekt, praktiske ferdigheter osv. Noen er gjerne på et høyere nivå emosjonelt – andre er gjerne flinkere med det intellektuelle. Noen er bedre på å *tenke*, andre er bedre på å *gjøre*. Man kan samle alle disse forskjellige sidene av et menneske “i en pakke” og etablere det menneskets nivå. (Forestill deg en samling med tall. Legg tallene sammen og finn gjennomsnittet.)

Nivåer har vi helt fra barkebiller til hunder til mennesker til engler til Gud. Jakob’s Stige er et bilde på dette. Det Gurdjieff’s lære handler om er å flytte seg fra et lavere nivå til et høyere. Man kan også presentere det mer i detalj, og si at det dreier seg om å transformere ens vesen (/kropp/organisme) så man utvikler en ny kropp; astralkroppen. Denne kan, ifølge teorien, overleve døden. Dette var veldig kort forklart. Men det var liksom “i et nøtteskall” som det heter. Noe jeg kanskje også bør ta med – er at det dreier seg om å bli bevisst. Selvinnsikt – og selvbeherskelse. Bli ens egen mester. (Gjennom å arbeide på de sidene ved enselv som trenger å utvikles.)

Gurdjieff ble vel ikke mer enn 80, tror jeg. (Men jeg tror også han oppnådde ødødelighet, så jeg tror ikke han syns det var så ille at han ikke levde lenger.) Gurdjieff hadde levd et usedvanlig tøft og krevende liv – så det er ikke rart at han ikke levde lenger enn han gjorde. Uansett, han utrettet enormt mye i den tiden han hadde til rådighet.

Håper det hjalp.

Mike – sorry at jeg tok opp så mye plass på tråden din. :)

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Det jeg mener er at noen mennesker er født med talent til å bli ballettdanser eller karatemaster ,det jeg mener er at at en annen såkalt mester skal begynne å tukle med et medfødt talent er etter min mening ikke alltid så bra.la mennesket utvikle seg selv istedet for å absolutt skal lære han opp etter sin lærdom .det var antagelig slik Gurdjieff gjorde.Man kan jo ikke se bort fra at man kan utvikle en enda bedre metode med å folge sine instinkter.og at du tror han oppnådde udødelighet er jo ikke det samme som du vet at han gjorde det.Å få selvinnsikt,selvbeherskelseog bli ens egen mester trenger man etter min mening ikke noen læremester for å oppnå.Å bygge en rakett er vel heller ikke noen umulighet vis man bare vet hva man skal gjøre .Å foreta en astralreise er vel noe alle kan gjøre.etter min mening kan alle lære seg transidental meditasjon og utføre den på sin måte.Og at man når eller kommer på et høyere nivå er jo en uttrykksform som jeg heller viile si at man kommer på et annet nivå.men det kan jo være så sin sak,man lærer så lenge man lever.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei Smurf

Øvelsen høres fin ut. Selv om jeg tror “endeløs forståelse og harmoni” nok er en overdrivelse. Nyttig øvelse kan det jo være allikevel. :)

Jeg kan ikke motbevise noe ang RA teoriene. Alt jeg har gjort egentlig, er å stille spørsmål. For meg virker ikke dette systemet logisk. Jeg kan ikke bare ta det for “god fisk” slik uten videre. Men, for all del, det er da bare å forsyne seg for den som vil.

Problem: Hvordan skille mellom realitet og selvbedrag? Hva sier tilhengerne av RA læren om det?

Enda et spørsmål: har noen en link til hva RA helt konkret sier om hvordan universet er oppbyggd og fungerer? Hva materie og energi er, eventuelle klasser av materie og energi? Altså RA’s kosmologi presentert i logisk terminologi, samt hvordan denne står i forhold til vitenskapensmodell av universet….. Gud/galakser/solsystemer/materie/DNA/molekyler osv.

Jeg har kikket gjennom materialet, men måten ting forklares (eller ikke forklares) på er altfor vag for meg. Selvfølgelig kan jeg ikke motbevise noe. Om du sier at Mikke Mus sammen med 7 tomater styrer universet fra Sirius ved å synge sanger av The Carpenters baklengs, så kan jeg heller ikke motbevise det. (Men jeg skulle likt å fått denne teorien presentert i detalj.)

Mye har vært kanalisert gjennom tidene. Rael fikk jo sine meldinger før han startet sin UFO/kjærlighet kult. L.Ron Hubbard fikk visst inn masse spennende stoff fra verdensrommet, og andre påstår helt seriøst at de kommuniserer telepatisk med delfiner på Pleiadene. Man bør være åpen for….at det ikke er snakk om kanalisering, men rett og slett god, gammeldags menneskelig fantasi. Mener nå jeg. Så……jeg syns det er på sin plass med litt kritiske innlegg på denne tråden. Ikke for å gjøre narr av folk, men for å vekke folks skeptiske sans og fornuft.

Vel, hva vet jeg – det kan være at RA er 100% virkelig, men jeg har så langt ikke begynt å tro på det. Noen må overbevise meg. Noe som hadde vært greit å vite er hva man kan bruke dette RA stoffet til, og hvordan man kan verifisere at det, som tidligere sagt, ikke bare er selvbedrag, men faktisk gir konkrete og definitivt observerbare resultater.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Takk takk for nok en super artikkel Mike :)
Den ene artiklen overgår den andre og denne var klart best og lettest og forstå.
Det at du har oversatt det til norsk er av uvurdlig verdi for meg og helt sikkert mange andre
Er litt overaska over at den har 1000 visninger og så få kommentarer, men er vel kanskje som Beamer sier at hva skal man si til en så samensatt og forklarende artikkel i tillegg så går det nok litt over hodet på en del som leser den i starten noe som fører til at folk bruker tid og fordøy det før en kommer med kommentarer.
Er helt sikker på at artiklene dine kommer til og bli kommentert i lang lang tid fremover og ikke minst når dem negative polariserte for alvor begynner og vise hvem dem er og når svekkelsen av magnetfelt viser mer en bier og trekkfugl som forsvinner og økende solaktivitet gjør utslag i fantastisk nordlys rundt om ;)

Litt rart i grunnen for akkurat mens jeg skriver dette her så ser jeg på noen bilder fra fjor sommer fra Sverige som jeg har sett mange ganger før så ser jeg en UFO på ene bildet, ikke noen av dem andre, merkligt sammentreff var det vertfall.
Sender det over til deg på mail Mike så kan du se selv vist du har tid :)
Det jeg og lurte på var om at vist den fysiske kroppen dør, rekker den da og
bli reinkarnert før innhøstingen starter ?
Innhøstingsklare vesener av negativ polaritet vil gå til en annen 4D negativ planet sier RA
Vil da den planeten dem kommer på oppleves for dem som det som dem kristne kaller helvette ?? at som Karma sier at alle får som fortent til slutt eller skal dem inn i en ny læreprosess for negativt polariserte ??
Di som ikke er polariserte er vel dem som går til en 3D planet ?
Hvordan foregår transporten av dem U-Polariserte og dem negativt Polariserte til sine respektive planeter ?
Dem som er posetivt polariserte oppfatter jeg som at den fysiske kroppen dør og blir til sjeler som igjen vil reinkarniserest i 4 densinitet i nye fysiske legmer når ting har roet seg her nede ??
Har 1000 flere spørsmål men skal ikke kreve at du bruker verdifull tid på en liten uvitende nyskjerig smurf ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Tusen takk for flott utfyldende svar på mine spørsmål :D
Går utfra at det ikke nytter for alle familer og få 15-20 barn hver vist en blir 80 000 år, men det er seff noe 4D vesen skjønner ikke går så blir vel til at en bare produserer 2-3 barn hver :)
I den andre 25,000 års syklus ble befolkningen 900 år gamle
Det passer jo med at i GT så står det jo at Adam og Eva og etterkommere av dem ble 900 år gamle så ergo hørte dem til den andre syklus ?
Det med REM søvn og drømmer har jeg selv erfart er utoligt viktig siden jeg spiste sterke sovepiller (Nitrazipan) noen mnd tidligere i livet ettter noe dødsfall greier og dem tablettene fjerna REM søvnen og drømmene uteble.
Følte meg mer og mer som en overkjørt zombi etter uker uten drømmer der alt ble meningsløst og kaos.
Glad jeg kutta dem ut til slutt ja så drømmene fikk defragmtatisere alle opplevelser igjen så jeg fikk livet tilbakers :)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei aurum14. det kan ikke forklares på 5 minutter, men en god begynnelse er å se her: http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_way

Enda bedre: les boken “In search of the miraculous” av P.D. Ouspensky. (Fins også som ebook på torrent, men det er jo best å ha en ortnli’ bok i hånden.)

Veldig kort fortalt: Den Fjerde Veien er en esoterisk lære for de som er interessert i å utvikle seg selv, introdusert til den moderne vestlige verden av G.I. Gurdjieff på begynnelsen av forrige århundre. Denne veien er forskjellig fra mange andre veier iogmed at den ikke krever tilbaketrekning fra “det vanlige livet” (som i en Indisk ashram), men kan praktiseres akkurat der du befinner deg. Allikevel, dette er noe man trenger å studere samm en med andre, så det er best å finne medstudenter, og aller helst en instruktør også.

I denne læren kreves det ikke tro. Dvs. man trenger ikke tro på noe, men derimot er man forpliktet til å selv finne svar på ens egne spørsmål, altså; verifikasjon. Praksis er ekstremt viktig i denne læren.

…En grunn til at denne læren ikke er særlig populær, er at den krever veldig mye, og lover veldig lite. det er lagt stor vekt på anstrengelse og…ofring… . Man må ofre alt man kan – for å oppnå de mål man har bestemt seg for å oppnå.

Den Fjerde Veien som vi kjenner den – er gjerne ikke eldre enn 1000 år. Kanskje kun 500 år. Men kroppen av esoterisk kunnskap som er fundamentet i læren, er…..gjerne tidløs. Dvs. går helt tilbake til menneskehetens begynnelse. Studerer man andre esoteriske lærer kan man også finne mange overensstemmelser mellom disse lærene og Den Fjerde Veien. Gurdjieff sa også at hans lære var “esoterisk kristendom”. Og det er heller ingen motsetning mellom denne (esoteriske) læren og f.eks esoterisk Buddhisme eller Taoisme.

Ja, les gjerne en bok… Ikke bortkastet tid.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

ja jeg har sett pitte litt på noen av dine henvisninger bl.a. på denne Gurdjieff.Det jeg forstår så langt er han motsier seg selv på en måte,da han sier at du må ha en lærer eller instruktør når du begynner ,Og det at man når et høyere nivå.Et høyere nivå er for meg et meget vidt begrep.Jeg ser heller ikke bort fra at enkelte mennesker er født til å på en måte til å følge den fjerde vei og med det er sin egen lærer.Men det kan jo hende at enkelte kan ha godt av å bli en av hans elever.Du må bare ikke missforstå Dette er nok sikkert en vei å gå for enkelte.
Det jeg lurer på er om han ble noe gammlere en noen av oss andre her på jorden og om han hadde det noe bedre psykisk i sitt indre .mulig kansje jeg kan få svar på dette med å lese boken .skal se om jeg får tak på den .

« Forrige artikkel

RA del 3b: De ulike strukturene

Neste artikkel »

Må vi ha krig for å oppnå fred?

64
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x