Bla i tag

Reinkarnasjon

Filmen Cloud Atlas tar for seg hvordan man lever mange liv på forskjellige planeter og hvordan disse er koblet sammen.

Dine liv med galaktisk opphav

Vi lever i en verden som er omfattet av raser, allianser, utvikling og konflikter ikke bare på et planetarisk nivå, men på et galaktisk nivå. Det var en stor tid da den moderne verden oppdaget Amerika. Nå står universet for tur.

Den hedenske festen jul er grov hån mot Kristus

Kristus sin mening om julenissen og jul, som berettet av sin engel, til sin apostel Johannes, i Åpenbaringen (Apokalypsen), kapittel 2.

Reinkarnasjon eller kun ett forsøk?

Reinkarnerer vi om og om igjen eller har vi bare ett forsøk på å gjøre alt riktig?

Kirkens ugudelige sensur

Har kirken skjult for oss at vi har både kropp og sjel, og at vi vært her hundrevis av ganger?

Ian Stevenson (1918-2007): reinkarnasjonsforskningens far

Ian Stevenson har dokumentert menneskelig reinkarnasjon som godt som mulig er.

Bevissthet del 3 – sjelens evolusjon

Er du på leting etter veien ut av en verden full av psykopater og konspirasjoner som har til hensikt å fange deg i et liv av smerte, fattigdom og fangenskap? Da har jeg noen forslag.

Hvis du tror at du lever bare én gang

Den viktigste bærebjelken i en åndelig bevisstgjøringsprosess er å akseptere at vi lever mange liv.

Hvorfor mennesket sliter fortsatt fast i mørkealderen

Det finnes mange gode argumenter for å si at menneskets kollektiv bevissthet lever fortsatt i en mørkealder. Sannheten ofres på bekostning av politiske agndaer som har til hensikt å undertrykke enda mer for forlenge løgner som forlenger politisk ledelse under samme kappe. Vi trenger en stor frigjøringskamp!

Døden og dødsprosessen

Dødsprosessen går over 7 dager. Hva er det som egentlig skjer før, under og etter at man dør?

Kirken og reinkarnasjon/karma

Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.