Image by Stefan Keller from Pixabay

Ascension: Oppstigning til en høyere bevissthet

2.7K visninger
10 minutter lesetid
46

Det er ikke noe som har pirret min nysgjerrighet mer enn dette mystiske ASCENSION. Jeg skjønte tidlig at dette var noe stort, noe mystisk, noe å strekke seg etter, men å finne en god og fullverdig forklaring på begrepet fant jeg ingen steder. Det var liksom også utenfor min rekkevidde. Det er først det siste året dette har kommet mye sterkere og klarere frem, for meg og helt sikkert også for mange åndsfrender.

Ascension er et stort og viktig steg i ens bevissthetsekspansjon, det er oppstigning til en høyere bevissthetstilstand og i vårt tilfelle her på jorden betyr det overgangen fra 3. til 5. dimensjon, via 4. dimensjon. Forskjellen på 3D og 5D er stor og derfor går vi via 4D. Begrepet ascension brukes for hele prosessen, dvs. fra hendelser på denne planeten som er med på å utfordre vår bevissthetsoppfattelse, via selvutvikling, til selve overgangen, og helt til de tunge 3D energier er historie i vår sfære.

Når dette begynte er vanskelig å gi et svar på, planleggingen fra den ikke-fysiske sida har pågått i svært lang tid. Denne overgangen har vært forutsatt og snakket om i tusenvis av år av profeter og åndelige autoriteter. Planeten jorden er i denne tid senter for oppmerksomhet fra store deler av universet og det meldes om stor interesse fra flere av våre galaktiske venner. Vi får også svært mye hjelp i denne tid.

Ascension på det personlige planet er å gå gjennom en dyp energimessig, tankemessig og følelsesmessig renselsesprosess. Våre indre traumer, blokkeringer, undertrykt sinne, skam, osv., alt dette må frem fra vårt ubevisste, det må opp i lyset og transformeres. Vi må bli kjent med oss selv. En viktig del av dette er våre tankemønstre som er fastlåste, vi har oppfatninger om hvordan verden fungerer som vi har lært og er overbevist om. Når vi gir slipp, når vi er villig til å slippe inn ny informasjon, når vi er villig til å endre oss selv, da starter reisen «hjemover» igjen.

Det er oftest smerte som er katalysator for at vi tar tak i våre indre blokkeringer og problemer. Uten smerte så fortsetter vi stort sett med det samme som vi er vant med. For mange av oss består dette i stor grad av jobb, familiære plikter, ferier og diverse trivselsaktiviteter på fritiden, inkl. TV og sosiale medier. Ingredienser i et slikt standard A4 liv kan være bl.a. stress, økonomiske problemer, skilsmisser, sykdom og død. Opplevelser vi har i våre liv som oppleves som negative er stort sett resultater av ukloke valg vi har gjort forut og dette gir oss alltid en mulighet til å vende blikket innover, til å endre oppfattelse på hva det er som skjer og dermed endre våre liv. Det vi ser på utsiden er alltid et resultat av hva som foregår på innsiden.

Guiding system

Vi har alle vårt indre guiding system. Dette er enkelt i design og det er ufeilbarlig.

Når vi tar kloke valg så føler vi umiddelbart en indre ro, da vet vi at valget var riktig. Denne vei fører til glede, frihet og en følelse av tilfredshet med livet. Når vi tar ukloke valg som fører oss lenger bort fra oss selv så fører dette til smerte, sinne, depresjon, og hvis vi ikke lytter, til sykdom. Ukloke valg kan stort sett gjøres noe med når man er villig til å ta grep om livet sitt.

Av grunner som jeg ikke skal gå inn på her så er svært mange av oss ikke helt tilfreds med hvor de er i livet sitt nå for tiden. Når man «rømmer» fra en situasjon som er vanskelig i ens liv, så opplever mange at man støter på et nytt problem litt senere. Dette er ofte samme tema som er i ubalanse i ens liv som manifesterer seg i en ny form. Det kommer igjen og igjen inntil man har fått nok, inntil man ser inn i seg selv etter forståelse og løsninger.

Kilde til viten om vårt guiding system er kanaliseringer fra Jesus gjennom Tina Louise Spalding og boken «Jesus – My Autobiography» fra samme kilde. Det skal noe trening til for å vite om guidingen er fra vår sjel eller fra vårt ego og samfunnspåvirkning.

Katalysatorer

Vanskelige hendelser kan oppfattes som negative eller positive. Den store krisen i vår tid er den pågående pandemien. På ett plan av oppfattelse er dette kun negativt. Men denne krisen er også den store katalysatoren som verden trenger for å våkne opp, således er den positiv.

Viktige momenter for covid19 dramaet:

  • Verdensomspennende. Aldri før har en krise rammet så mange mennesker samtidig.

  • Svært mange verden over rammes økonomisk. Mange mister sin inntekt, bedrifter sliter og går konkurs, folk mister sin arbeidsplass.

  • Sosial isolasjon. Pga krisen så møtes mennesker mindre enn før og det blir dermed mer hjemme og alene tid. Hjemmearbeid eller arbeidsløshet forsterker dette.

  • Helseproblemer. Enten i første omgang med å være coronasmittet eller i neste omgang å kjenne på bivirkninger av vaksinen.

  • De som ikke er vaksinert vil kunne oppleve å bli del av en «utstøtt» gruppe i samfunnet. Det er et stort press fra samfunnet, fra helsemyndigheter, fra media, fra arbeidsplassen om å la seg vaksinere.

  • Flere og flere vil også etter hvert innse at verden er ikke som de trodde den var. Vi er blitt løyet til fra de vi har stolt på og gitt vår tillit.

Disse momenter, med flere, vil føre til at flere og flere våkner opp på det personlige planet. Folk vil bli rystet og folk vil bli presset. Man føler seg eksistensielt truet og det er da man mobiliserer sitt beste. Og det er det beste som må frem nå, for å bli 100% autentisk og dermed fullføre sin ascension i glede, frihet og ekspansjon. Man vil smertelig erfare at man ikke lenger kan stole på at staten er den store trygge som vi alltid kan stole på, vi blir sviktet av den vi har gitt vår tillit. Siden covid19 pandemien er verdensomspennende og vil ryste en svært stor del av befolkningen, så vil dette også være en kollektiv oppvåkning. Det er nettopp dette som skal til at tilstrekkelig med mennesker våkner opp, at oppvåkningen når en såkalt kritisk masse. Det første som da skjer er at folkeopinionen vil snu seg mot de som pusher vaksiner og den pågående globaliseringen, folk vil gjennomskue løgner og det som ikke kommer med en ren intensjon, folk vil ha sannhet. Det neste er at ascension prosessen, individuelt og globalt, får mye mer energi og oppvåkningsprosessen går lettere og raskere for folk.

Verdens utviklingssykluser går i ca 26 000 år. Vi er nå i overgangen fra en syklus til den neste og da er energiene fra universet spesielt sterke. De kraftige energiene kan oppleves som et press eller stimulans for å få negative energier og blokkeringer frem, dette er tilfelle både på det personlige og det kollektive plan. Energiene er helt klart en hjelp, en stimulans til oss for å bli kjent med og å kunne kvitte oss med indre bagasje. Det som viser seg på det ytre planet i verden er en gjenspeiling av det som kollektivt skjer på det indre. Mennesker som ikke er klar for de forhøyede energier og som fornekter deler av seg selv, vil erfare dette som mer problemer og stress og motgang, mange vil erfare dette som personlige kriser.

Hva må verden våkne opp til? Det virker som størstedelen av befolkningen er fortsatt i total uvitenhet og benektelse av hvilke løgner dette samfunnet lever under. Det har foregått en manipulering av verdens befolkning over lang tid med en intensivering siste 50 år. Våre regjeringer, våre helseinstitusjoner, våre sentralbanker, våre matsystemer, vårt skolesystem, osv, de skjuler alle mørke hemmeligheter. De fyller ikke lenger den funksjonen som var tilsiktet ved dannelse og som folk flest tror de har. Kognitiv dissonans er et begrep som vil prege store grupper av vår befolkning. Sannheten må frem og den kommer. Det er så mye som må opp i lyset. Ascension prosessen er transformasjon fra mørke til lys.

Er ascension for alle?

Vi skal alle gjennom ascension, det er sikkert, men det er ikke alle som klarer det denne gang.

Vi er i essens åndelige vesener med en fysisk erfaring. Veien ut av den fysiske erfaring må gå via ascension. Ascension kommer ikke av seg selv, en må gjøre en stor egeninnsats og jobbe bevisst for å komme dit. Det forutsetter at en blir kjent med sine indre blokkeringer og jobber seg gjennom. Forutsetninger for å klare dette er optimale nå. En kan ta gigantiske steg i sin personlige utvikling i denne tid dersom en fokuserer på dette etter beste evne. Alle vi visste hva vi gikk til før vi ble inkarnert denne gang.

De av oss som består «eksamen», «stiger opp» sammen med planeten jorden og natur og dyreriket. Det sies å være unikt i universet at en planet stiger opp fra en dimensjon til den neste med befolkningen intakt. Det å stige opp menes ikke helt bokstavelig at vi svever oppover, det betyr at vi er med i overgangen fra 3. til 5. dimensjon sammen med planeten Tellus (jorden).

De som ikke klarer det denne gang vil fortsette sin utvikling et annet sted, da fortsatt i et 3D miljø. Dette er også helt ok, disse mennesker har behov for mer læring og erfaring før en er klar for ascensionsteget. Sjansen er stor for at neste masseoppvåkning og masseoppstigning er om rundt 26 000 år igjen.

Ascension er utvilsomt et svært viktig steg for en sjel. Fra en kanalisering jeg hørte på nylig sies det fra kilden «Nothing is more important than ascension». Det sies 3 ganger og med stor innlevelse og trykk (ref. Xina – Blue Avian, kanalisert av Carol Morgan).

Hvordan vil vi merke dette?

Gjennom den akselererte bevissthetsøkningsprosessen så vil man noen dager innimellom merke en økt bevissthet, det kan oppleves som en noe klarere hjerne enn dagen før, man ser ting klarere enn tidligere, som i et nytt lys. Man får økt indre ro og en visshet om at man er på riktig vei. Økning i drømmer og økning i meningsfulle sammentreff kan inntreffe (synkronisiteter). Det kan være nye symptomer som kommer og går over igjen relativt snart.

I samfunnet merker vi økt separasjon og polarisering blant folk. Folk tar på et punkt valget om hvilken vei en skal gå, mot lyset og ascension, eller så holder en fast på det gamle og forsvarer og forsterker dette. Dette valget gjøres ubevisst av de fleste selv om mange blir klar over sitt valg etter hvert når en går mot økt bevissthet.

Økning i naturfenomener som jordskjelv, vulkaner, mm. kan forekomme.

På det ytre kosmiske plan skjer det også store ting. Fra flere kilder snakkes det om en megakraftig solstorm, «solar flare», som markerer selve overgangen. Jesus i sine kanaliseringer snakker ikke mye om dette men har uttalt «There are great forces from the universe heading towards this planet and nothing can stop it».

David Wilcock gir dramatiske beskrivelser på denne intense innstrømningen i sin serie «Ascension Mystery School» og han sier at dette er over på en dag. Hovedkilden han bruker er «The Law of One». «The Law of One» sies å komme fra Blue Avian rasen, som er en annen kilde jeg har referert til.

Min forståelse av dette er at det vil komme en intens stråling som skyller over jorden en dag om noen år*. De av oss som har økt sin frekvens tilstrekkelig vil vokse ytterligere med denne innstrømmingen og fullføre sin ascension. De av oss som ikke er klar, som fortsatt er dypt forankret i 3D, vil bli dypt rystet av denne opplevelsen og vil muligens ikke overleve. De vil i sin neste inkarnasjon bli gjenfødt et annet sted for å fortsette sin evolusjonsferd på et nivå som passer for dem.

Jesus snakker mye om hvordan vokse som menneske, årsaken til at han ikke snakker om «solstormen» er at det blir feil fokus for oss. Fokus skal være her og nå, fokuser på det som vi har inspirasjon og glede av. Det er viktig å ikke bruke vår energi og tid på det å bekjempe det mørke, da forer vi dette «vesenet» med energi. Bruk din tid og energi på den verden du vil se, på det du vil ha mer av.

Mange av oss lever i dag delvis i en 5D tilværelse. Når hele ascensionprosessen er gjennomført så er alt og alle ascended. Da blir vi ikke utsatt for tung 3D påvirkning slik som i dag.

Artikkelforfatter Bjørnar Robberstad

En ting er sikkert. Etter at ascension prosessen er gjennomført for vår jord så blir det en helt annen verden. Da kan vi snakke om paradis på jord sammenliknet med hva vi er vant med i verden av i dag. I den nye verden vil kriminalitet som vi kjenner det ikke være mulig. Alle systemer som nevnt tidligere som ikke fungerer optimalt, vil være transformert og erstattet av noe mye bedre. Miljøforurensing av vår jord vil bli renset. Fattigdom og sult vil ikke eksistere. Teknologiske hjelpemiddel som vi i dag ikke kjenner til vil gjøre hverdagen mye lettere. Mat og føde vil være rent og til det beste for kropp og sjel. Vi vil ha åpen kontakt og få mye hjelp fra sivilisasjoner fra andre planeter som er kommet mye lenger enn oss i sin utvikling. Nå vil det så klart ta noe tid før våre systemer, ubalanser og forurensninger er rettet opp, men etter ascension day så har alle den riktige intensjon for å rette opp og hjelp og hjelpemidler vil være tilgjengelig.

*Tidsaspektet er vanskelig å si noe om. Fra et åndelig perspektiv så oppfattes ikke tid lineært slik som i vår verden. Dato for den endelige overgangen er avhengig av de valg vi tar, av menneskehetens oppvåkning. Min forståelse ut fra en del kilder er at det mest sannsynlig vil skje i perioden 2024-2026.


Kilder:

  • Kanaliseringer med Tina Louise Spalding som kanaliserer Jesus og Ananda. Jeg har fulgt denne kanalen tett i et par år og denne fremstår som den reneste, klareste og høyeste kanalen som jeg kjenner til.

  • Kanaliseringer med Carol Morgan som kanaliserer Xina, en Blue Avian fra 6. dimensjon.

  • «Jesus – My Autobiography», bok av Tina Louise Spalding, kanalisert fra Jesus.

Bjørnar Robberstad

Bjørnar Robberstad er Life Alignment terapeut lokalisert i Brevik, Telemark. Driver websidene www.bjornarrobberstad.no og www.livsspeilet.no
Interesseområder er psykologi, helse, Ascension, Kurs i Mirakler og mye mer. Bakgrunn som ingeniør.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

46 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
leif konspirasjonskar bakke
leif konspirasjonskar bakke
Anonym
1 år siden

Det vil aldri, bli noe paradis på denne planeten. Kort og greit fordi, at ondskapens krefter aldri vil opphøre. De aller fleste problemer er drevet av menneskets ego. Ett ord som til all tid, er givet, altfor lite oppmerksomhet. Ang teknologiske hjelpemidler, så er teknologien brukt i covid vaksinene en 800.000 år gammel oppfinnelse som ble stjålet fra en planet for 50.000 år siden. Forhånds programmerbar krystallisk nanobots/graphene. Som kan brukes til å helbrede sykdommer, men kan også brukes til å slakte mennesker. Det siste glemmer tilfeldigvis nanobransjen selv å nevne. Men så gal som verdens innhold av mennesker i dag har blitt, fordi den er blitt manipulert av ondskapen i mange tusen år, så unner jeg hele menneskeheten å endelig komme til paradis. Hvor ondskapen er totalt fraværende.
Kristus har forøvrig aldri eksistert heller. Også det, var en stor bløff. Som all religion forøvrig.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

En eller flere av linkene er sensurert. Hele kommentaren blir slettet. Jeg prøvde uten linkene, men også kommentaren blir sensurert. Jeg spør igjen om den havner i spam? Jeg får heller skrive et sammendrag på norsk etterhvert.
Så får vi se om til eksempel MR/CT scanning kan påvirke Graphinet og bli magnetisk. Eller om noe andre nanopartikler blir påvirket av utstyret. Når man har en propp i hjertet og scanner opp til hodet. Kan det ha uheldige følger? Er det derfor det flyttes raskt til hodet? Jeg bare spør. Så får vi se.

Jeg sjekket i hvert fall mobilsignalet i mitt hus. Interessant at jeg hadde best og fullt signal ved smart-måleren i kjelleren. Murkjeller under bakken. I første, der jeg skriver på PC har jeg nesten ikke dekning til å se video.
En annen ting man må spørre seg selv om er om man opplever mer statisk elektrisitet nå. Jeg har så forferdelig mye av det. Det er plagsomt. Ikke hele tiden, men enkelte dager. Håret står opp. Både på meg og katt. Den har problemer med pelsen også. Jeg hører flere opplever det samme. Den er full av statisk elektrisitet.
Det er nok WordPress. Jeg har testet med forskjellige nettlesere.
Prøver i en annen artikkel nå :-)))

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Nei, de ble sensurert, men de er lett å søke opp da.
1. Smart Meter Dangers – Should you be concerned? – Amy Myers MD
2. High-conductive graphene film based antenna array for 5G mobile communications
3. Graphene-Based-Nano-Antennas Enable Networks of Tiny Machines

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Giant of Kandahar – Janet Ossebard/Cyntha Koeter
Jeg så kjempen fra Kandahar som et omen/tegn på at Goliat hadde falt. Det er bestandig minst to utgaver. Som 100 Monkeys i lastebilvelt var et tegn som kunne bli til convoy i ettertid. Utfallet blir avgjort av folket. Blir det kaos og vold som globalistene vil eller blir det fredelig som bevegelsen vil? Janet og Cyntha advarer med å tro på at selv om det ser ut som vi har vunnet, så er det det globalistene ønsker. Men igjen er det avhengig av utfallet. Hvilken retning tar menneskeheten? Når mange nok våkner er det lite globalistene kan gjøre. Vi lærte fra January 6th om falske flagg og korrupt presse. Vi prøver igjen og igjen, og vi vil lykkes.

Cyntha og Janet advarer om at i følge protokollene fra Sions Vise så vil en mann tre frem og si han er Kongenes Konge, og da vil det bli kaos. Da må vi forstå at “Kongenes Konge” beskriver Gud og navnet skal holdes hellig. Det skal ikke nevnes. Det finner du også i Åpenbaringsboken. Så hvis noen sier han er kongenes konge betyr det at han sier at han er Gud. Men det er allikevel tradisjon for å si det i andre religioner og kulturer. Det er også to forskjellige grunnpilarer ute og går. Det omhandler materielle verdier og spirituelle verdier, slik som kunnskap og Guds ord. Så en vis konge har ingenting med et slott og penger å gjøre. Det har med kunnskap å gjøre. Kunnskapen man har avgjør om man er verdig å lyttes til. Da Biden annonserte en “dark winter” for uvaksinerte mente han å gjøre det vanskelig for dem økonomisk. De mister jobben og får ikke ta del i økonomien. Sånn som Cynthia Johnson gikk til krig mot lommeboken fordi det var det som såret folk mest. Men det gjelder ikke alle. Mange bryr seg ikke om penger, når alt kommer til alt. Det ser vi nå over hele verden. I Canada og Australia strømmer folk ut for å gi mat og gaver til sjåfører og aktivister. Nå har også traktorene ankommet. Det er mer fest enn krig, og det må vi fortsette med. Ricardo Bosi sier uansett om vi blir møtt med kuler så må vi holde fred og ro. Menn går foran kvinner og ber om å bli skutt først når politet kommer med maskinpistoler.

Så protokollene kan vi overføre til Åpenbaringen. Da den hvite hesten/rytteren går ut i krigen og annonserer trofasthet og rettferdighet og returnerer som kongenes konge med mange kroner. Disse rytterne er budbringere. De er ikke konger. De 4 hestene er budbringere som høres over hele verden. De 4 hjørnene. Øst, vest, nord og sør. Han som triumferer er Gud med navnet som holdes hellig. Guds ord sprer seg til verdens 4 hjørner og overvinner jordens konger. Rytter til hest er budbringer. fuglene representerer engler som spiser kjøtt og blod i luften før det når bakken. Altså krigen forblir i himmelen og ikke manifestert i kjøtt og blod.

Men de 4 er også evangeliene. Og parallelt med Jødenes ord var også Augustus. Den første emperor of Rome. Emperor betyr kongenes konge overført til bibelsk språk. Vår tidsregning begynte med Augustus. Bare brystplaten til Augustus er en åpenbaring på egen måte. Så dette var romernes Christ. De la jødene i ruiner og fikk de 4 evangeliene fra jødedommen. De fikk også de 4 som utgjorde “the year of the 4 emperors”. Romerne var guder og deres hustruer var jomfruer. Augustus mor var jomfru og hennes “Josef” var Cesar.

Utfallet til slutt er en tom trone og en verden der Gud’s ord regjerer. Det er det teksten sier.
Mye av mistolkningene er jo rundt dette med Solomon’s temple. At noen søker visdommen og noen søker gullet. Men skatten lå jo i hans valg om kunnskap som rikdom. Derfor må vi se etter kunnskap, når vi ser etter skatten. Sion er spirituelt. Og kongedømmet er Guds. At Salomos etterkommere, etiopiere, bruker tittelen kongenes konge har nok mer med pakten å gjøre. Og der inne ligger ekteskapet mellom kongen og dronningen som reiste for å høre kunnskapen. Salomo kledde seg ut som fattig. Israelittene likte ikke ekteskapet. Og der ligger visdommen. Hva har du av kongerike når dronningen drar? Er du konge når folket bestemmer over så grunnleggende ting i livet. Er du ikke blitt slave? Er det ikke bedre å være fattig og bestemme over eget liv? Er du konge når du kler deg som fattig og blir slått til blods av folket ditt? Konge for en dag var kongenes konge. Da var det du som var den viktigste på jorden. Ekteskapet. Høysangen. Romerne hadde også en slik versjon. En som hadde mange koner og gikk blant fattige. Er det ikke bedre å la Israelittene styre og ta konsekvensene? Derfor må vi aldri la en person styre over så mange, men la Gud og Guds ord styre. Da deler vi med hverandre og gleder hverandre. Da blir det ikke misunnelse og krig. Så man kan bekymre seg over utfallet eller ha troen på at det går bra, men det er alltid to versjoner som kjemper om utfallet. Hvis vi lærer deres plan, kan vi gjøre motsatt av hva de ønsker. Men flertallet avgjør til slutt.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Om 666 og beistet: Det er en del kommentarer fra ateister om religion og 666-dyret. Jeg skal fortelle her om min bakgrunn for å se nærmere på det og grave dypere. Det var ikke kristne som fikk meg til å bli interessert, Tvert imot. Det var Lady Gaga med hånden foran øyet som viser 666 med tre fingre. Jeg var interessert i symboler, symbolikk og symbolisme. Jeg fant ut at det var 666 og da er det naturlig å åpne Åpenbaringen. Jeg fant fort ut at mange “kjendiser” og media brukte de samme symbolene. De har alle øyet i sine logoer. Vår bevegelse startet for mange år siden. Lenge før Trump kom på banen. Trump brukte bevegelsen og bevegelsen brukte Trump. Jeg var veldig skeptisk til Trump, men hans motstandere var i hvert fall ikke et godt alternativ. Da tellemaskinen stoppet i vippestatene var Charlize Theron ute i media med 666 foran øyet, med hånden og sa at alt var under kontroll. Så de annonserer og viser sin tilhørighet til beistet, og lyver og stjeler som fanden selv. Det var altså ikke kristendom som fikk meg til å se på disse trollene, men det var de selv som kastet symboler rundt seg.

Da George Floyd ble drept eller hadde overdose, hadde norsk media en artikkel om en cyclop. En enøyd okse i India som hadde pustevansker. Jeg tok det som et omen, et tegn. Et enøyd beist hadde problemer med å puste. Så kom “I can’t breathe” med Floyd-bevegelsen og BLM. Så da de tok kneet, var det for beistet med ett øye. Det var tegnet. Det viste meg at det var organisert.

Det skjedde mye mer selvfølgelig, men det neste jeg vil nevne er de hundre apene i en lastebil som veltet nå i USA. 100 Monkey Theory er en teori om kollektiv bevissthet. En apekatt på en øy begynner å vaske søtpotetene sine før den spiser. Så lærer en til, og en til. Så lærer hele øyen det, men det rare er at apekattene på naboøya også gjør det samme. Så omtrent ved 100 individer går det videre gjennom kollektiv bevissthet. Det er dette de bruker i massesuggesjon. Så er spørsmålet om man klarer å få dette til en god ting der lastebilsjåfører og folket forenes og sprer gode ribber, eller om eliten klarer å skape mann mot mann, familie mot familie. Stamme mot stamme. Nasjoner mot nasjoner. Vi bestemmer utfallet. De ønsker å splitte oss via merkelapper. Kristne, Muslimer, Jøder, Svarte, Hvite, Damer, Menn, og tusenvis av andre ting. Det gledelige er at folket samlet seg mot Trudeau og elitefamiliene med Media, artister og politikere i ryggen. I Ottawa delte politiet ut mat til lastebilsjåførene. Trudeau har sine provokatører med sørstatsflagg og rasister, men den gode effekten sprer seg over hele landet og til resten av verden.

Det siste tegnet som jeg vil nevne nå er kjempen fra Kandahar. Det var en kjempe på 4 meter som angrep amerikanske soldater. Vet ikke når det skjedde, men jeg så det for noen dager siden. Kjempen ble skutt og nedkjempet. Jeg bryr meg ikke om historien, tror ikke på det, men det er et varsel om at Goliat er nedkjempet. Beistet er død. Babylon den store er falt. Han som ville bygge seg inn i himmelen. Men det enøyde beistet er Vatikanet og Washington DC sammen med frimurere, jesuitter, CIA, FBI, BlackRock, Vanguard og alle disse elite-organisasjonene. Jeg har også nevnt Elon Musk som leder for 666. Flynn som den falske engelen Michael som vil lure folk til væpnet kamp mot beistet. Kina som de vil ha det til. Michael Flynn som vil ha One World Religion. Taler med høy røst Archangel Michael’s Prayer. Seven rays to the seven valleys. FN religionen Bahai har syv templer over syv daler. syv stråler som skal opplyse de syv kontinentene. De er den åttende kirken og oppfyllelsen av alle andre religioner, sier de selv.

Så det er disse tempelridderne/byggerne som hele tiden skal vise tegn som oppfyller åpenbaringen. Samtidig viser de sin underkastelse til beistet, men beistet er dødt, for det har mistet sin kraft i det okkulte. Og det må man vite, demoner virrer rundt og i disse folkene. Da er det descension. Så spre glede og kjærlighet. Skrev noe likt tidligere i dag, men det ble ikke publisert. Havnet vel i Spam. Det var en link til Rumble med en jente som var i ekstase over kjærligheten som sprer seg blant folket i Australia. Det er 100 Monkey Theory på en positiv måte. Massesuggesjon på naturlig vis. Bruk det. Ikke la dem få oss i depresjon. Dans, syng og spre glede.

TTH
TTH
Anonym
2 år siden

Hvor er Smurfen og Rolf Kenneth Myhre? Det var så mye mer morsomt her når de var på løp.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Jeg skal runde av her nå, men det er ikke umulig at jeg kommer til Oslo på demonstrasjon eller samlinger. Det viktigste for meg er å fortelle folk at det virkelig eksisterer sjeler og en større bevissthet som vi vil møte. Jeg begynte med vibrasjoner og frekvenser. Jeg møtte dette “vesenet” og portalene. Det som skjedde da jeg fikk se det var at jeg bøyde hode i full respekt uten å tenke. Det var noe inni meg som visste hva dette var. Jeg fulgte allikevel med øynene. Jeg har hatt internettsider selv og ved at bla folk med mange millioner følgere har lest, har også jeg kunnet spre mine opplevelser og erfaringer, hvis det har vært av interesse. Da “pandemien” startet startet jeg en nettside for positive nyheter. Våre journalister spredde terror med makabre tellere for død og “smittetilfeller” fra en ubrukelig PCR-test. Det var bare faenskap fra nyhetene og journalister, FHI og politikere var faen sjøl. Aldri hadde dette skjedd hvis det virkelig var en krise. Terrorister! Når alle vet om etterlivet og sjela, vil ikke samfunnet styres av frykt. Alt blir annerledes. Alt blir bedre.

Jeg hadde en personlig ascension tilbake fra 2005 og fremover. Spesielt 2 år var spesielle. Disse to årene har jeg “kjent igjen” gjennom de to årene med covid-forkjølelsen. Jeg måtte gå gjennom frykt, men det viste seg til slutt at frykten var bare frykt. Man må se den frykten i øynene for å komme gjennom. Så jeg har brukt mine nettsider, og andre forum, til å gi tips utifra hva jeg gikk gjennom de to årene. Det er utrolig merkelig, men det har vært tegn og markører hele veien som har vist at vi har vært på rett vei. Om min rolle har vært viktig vet jeg ikke, men jeg har gjort det jeg har kunnet. Jeg har snakket mye om det å legge bort negative emosjoner, tanker og reaksjoner. Det er slik man må tenke. At “Matrix/djevelen” går inn for å ta over og setter deg opp i trøbbel for at du skal gi slipp på det gode og velge hat, krig, grådighet, stolthet, sinne, frykt og alt det dårlige. Uansett hva som kommer så må du velge bort dette fordi det er lureri. De vil hele tiden lure oss i feller. Men de er jo ganske forutsigbar. Så for min personlige reise, så var det å ta kontrollen og bli “konge” i eget liv. Ingen bestemmer hva du skal gjøre. Du er i balanse og handler utifra fornuft og ikke fra instinkt. Så da jeg hadde funnet min vei, var det ingen utvei, jeg må tilbake og gå veien igjen med mange andre. Det var broen over Kwai. Det første året måtte gjøres på nytt. Utrolig nok forstod jeg det også den gangen at jeg gikk med maske. Det trykket til og med over nesen. Alt passer inn. Hele tiden har jeg vært trygg på at jeg skal komme gjennom det. Nå har jeg prøvd å gjøre det til andre. Jobbet knallhardt. Jobb på dagen. Internett hele kvelden. Jeg må det for min egen drøm, men den er i samsvar med det over meg også. Så det har blitt en pakt, på en måte. Jeg blir minnet på den pakten ofte når ting ser mørkest ut, og jeg gir aldri slipp. Før ulykken min fikk jeg varsler og jeg gikk forbi et tre med masse regnbuer som juletrepynt. Pakten. Deretter smalt det. Jeg tror det markerer slutten for min personlige reise. Snart kommer innhøsting. Det samme tror jeg for kollektivet. Makro-livet.

Så denne gangen var det å dra med flere, men det var fordi jeg på ingen måte kan leve ut min drøm så lenge resten av samfunnet ikke er på samme sted. Tenk at de faktisk er ute etter våre familier og ønsker å bestemme hva som skal inn i blodet. At du ikke bestemmer det selv. Er det konge? Nei, så absolutt. Jeg så vår historie. Hvordan hele tiden godt folk var satt opp mot hverandre. Kristne mot muslimer og jøder og alt det der. Hvithudede mot mørkhudede og mann/kvinne og alt som kan tenkes. Nå uvaksinerte mot vaksinerte. Alt dette står ondskapen bak og splitter folk for å få gjennom sin egen agenda. Dvs ikke egen agenda fordi folk har valgt bort Gud og gjort ondskapen stor, men det er også ondskapen som jager folk tilbake til Gud. Når jeg sier Gud så er det den uendelige bevisstheten. Jeg klarer ikke beskrive den. Jeg kan bare si hvordan jeg oppfatter det. Men jeg må hjelpe til å få folk opp på kongenivå. Der vi bestemmer over våre egne liv. Jeg blokkerte FHI på telefonen i dag. Til helvete med de greiene der.

Så etter at det nå har gått to år i denne elendigheten, så har jeg blitt lei. Jeg har skjermet mitt privatliv, men det er viktig at vi står frem og forteller de jævlene at nok er nok. Dere vil ikke komme lengre enn dette. Det er på tide å snu. Vi skal ta tilbake våre liv nå, og dere har ikke tilgang til vår helse. At jeg står frem får kanskje en annen til å gjøre det samme, så kommer flere og flere til. Det er slik jeg har jobbet hele tiden. Sommerfugl-effekten. Det hele blir litt makro og mikro. Jeg har mitt kongerike og Gud har sitt kongerike. Enten må jeg isolere meg i en boble på fjellet ellers må jeg gjøre tingene jeg kan for at flere får drømmen sin og sitt kongedømme. Kjønnsnøytralt selvfølgelig.

Jeg har skrevet mange, mange sider underveis til mitt publikum. Jeg slettet det fordi systemet ble veldig treigt. Nå skriver jeg ofte på søndager. Underveis fikk jeg tegn og symboler hver uke. Nå er det roligere. Det spesielle var at når jeg startet den spirituelle bevisste reisen, så hadde jeg en bilulykke. Nå hadde jeg også en veldig lik bilulykke. Så jeg føler det er definitivt over. Jeg ønsker egentlig å avslutte nettet. Jeg hadde opphold på to uker. Så jeg har tenkt å bare skrive mitt syn på ” O brother where art thou” på siden denne søndagen. Jeg skriver på engelsk. Jeg vet ikke om folk forstår egentlig. Det blir som demonen på damen i videoen. Det er bare jeg som ser det. Men det er i hvert fall mange som forstår, selv om det er mange flere som kanskje ikke gjør det. Det blir veldig mye metaforer og symboler. Det er ikke alle som er helt der. Men man må jo bare gjøre det man kan.

At jeg har erfart alle disse tingene tyder på at det ikke er noen beam fra en frekvens “der ute”, men en læreprosess gjennom det som jeg kaller livets nøkler. Det er å ikke følge negative tanker og følelser. Å binde disse og kaste dem i ildsjøen. Da ser man at noen har prøvd å manipulere oss ved nettopp disse negative tanker og følelser. Derfor er det også så lett å se denne falske pandemien. Og mange gjør det nå. Og mange ser hvordan de setter opp svarte huder mot mørke. På 9/11 stod jøder og danset. De forlot bygningene. “Muslimer” angrep. Kristne reagerte. Mens det var Satanister som stod bak og fikk oss til å angripe hverandre. Nå skal vi avsløre og ta Satanistene. Prostituerte ledere som har gjort alt av faenskap mot oss for makt og penger. Frimurere/KKK og “opplyste” som har holdt kunnskap for seg selv. De har skapt ubalanse i alt. Styrt via fattigdom og nød. Nå må vi skape balanse. Balanse gir oss ascension. Å gjøre gode ting og spre kjærlighet skaper høyere vibrasjoner. En ny frekvens. De vil holde oss i depresjon. Det er allerede bestemt. Vi skal dit. Diktatorene og Satanistenes tid er forbi. Det ser ut som om det kan være vanskelig å forstå. Treg i oppfattelsen?
Takk for meg! Jeg er drittlei av internett, kommentarer og diskusjoner. Det er også bra. Når jeg er lut lei av nettet, kommer de for å sensurere og stenge ned. Alt er perfekt! Jeg har et par forretninger å drive og bidra til en god parallell til beast økonomien. Det er bare å stirre ned faenskapet. Organisere oss og rive det gamle i fillebiter. Spennende tid vi har foran oss. Vekst, kreativitet og fred :D

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

La ut en engelsk tolkning av filmen O brother where art thou. Bare for å vise hvordan man kan gå dypere inn i tolkninger. På samme måte kan man lese Bibelen og andre religiøse tekster. Det er utrolig spennende. Jeg har lagt ut noe hver søndag i en periode, men nå er det litt roligere. Jeg har lagt ut ting på daben.no (står for Dagens Beste Nyheter/Daily Best News). Plukket ut positive og glade nyheter til å begynne med. Deretter ble det mer spirituelt ettersom tegn og symboler ble levert på løpende bånd. Nå er det bare noen ord for å summere hva jeg har lært fra uken som gikk. Spirituell lærdom.

e
e
Anonym
2 år siden

En liten nøtt for den som liker slikt: I dag i meditasjon fikk jeg inn noe snedig. Jeg ble skeptisk for det hørtes rart ut. Nå vet jeg jo at det er fullt mulig å plante informasjon hos “klarsynte” så man skal være forsiktig.
Jeg satte det dog i en mulig sammenheng med et par løs revede fragmenter jeg har snappet opp tidligere. (Dersom det skulle være noe i det) Som jeg har nevnt tidligere, så er det en “kirke” (representerer tro) som vil stå bak vaksine agendaen dersom den har noe å gjøre med 666/”dyrets merke” Tidligere hørte jeg noe med at
“Hundrevis av millioner vil dø i hans navn” (Aner ikke hvilket navn)
“Acsention”
“Coverup”
“Vacsinated forsed to practise … )

Er det noen som vet om skjulte tilknytninger til bestemte religioner bak noen av vaksine-selskap? Noe vi ikke har hørt om før?
Særlig Med tanke på en bestemt bokstav.

Syntes jeg hørte noe bestemt men …

ps. Når jeg tenker over det, så er det jo mange her inne som sier at vaksinene vil forandre DNA hos de som har tatt den. Og Jeg kom til å tenke på noe informasjon jeg snappet opp hos Gregg Bradon, der han sier at de fant skaperens navn i den menneskelige DNA, altså en slags signatur. Dersom det skulle være noe i dette så måtte det bety at vaksinene da endrer DNA/ denne signaturen i DNA om til en annen.

Jeg klarer ikke å se hvordan en vaksine kan tvinge noen til å praktisere en bestemt religion, med mindre det er denne signaturen som bestemmer det på en måte.

Så hvor er “dyrets” hovedsete? og er det nøkkelpersoner som er blitt byttet ut slik at noen slikt kan gjennomføres?

var det ikke slik at den onde skulle sette seg på Tronene (i det menneskelige tempel?) og få alle til å tilbe hans navn?

ps2.

Jeg har hørt navnet Eisenhower flere ganger nå når jeg grunner over dette jeg fikk, jeg har hørt navnet hans før i forbindelse med noe ufo greier, men jeg husker ikke noe om han. Aner ikke hva det skulle kunne bety. Og så fikk jeg opp noe med
“Forced to the knees by the sound of …”

Hvis det er noe i dette, tolker jeg det som sound/lyden er frekvens. Og komme rad igjen til å tenke på noe annet jeg fikk inn i en tidligere meditasjon som jeg ikke husker mye av men noe med 666 som var svaret, og at “Jesus” kan åpne Any portal at Any moment.

ps3. Kommer plutselig på småting underveis nå. Det var noe med at dersom folk først hadde tatt imot så var det veldig vanskelig å få de ut av det.

ps4. Jepp, det ER et eller annet med Eisenhower. Får jeg kraftig bekreftet her. Jeg skjønner bare ikke hva i himmelens navn det kan være.

ps5. “When the churchbells are ringing” (ekko av noe jeg fikk for ikke lenge siden) Noe med at “De” offrer mennesker da. Aner ikke hvor mange og når eller om det er en fast praksis hos noen. Ikke helt sikker o jeg forstår sammenhengen med merket og vaksinene på dette da.

+ Noe Hidden under the Church floor

+ Vet ikke om dette var i sammenheng med dette, men jeg fikk noe om kappe av hoder.
+ Verdt å merke seg at en viss kirke har 666 som adresse i SF, kom over det da jeg lette etter forsvunnede mennesker i SF. Ikke sikkert at det han noen sammenheng men …

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Gud har nok ikke skrevet under med et navn, men det er slik at når man forsker på livets opprinnelse så ser man klart at det står en skapende kraft bak. En stor intelligens. I såfall må det være ateister som tror at det har oppstått av skygger og lys. En kirke er jo ikke nødvendigvis en bygning. Det er menigheten. Så ateismen får deg til å ta vaksinen, for de tror ikke på Gud. De tror ikke på en intelligens bak skapelsen. Da er vi i dyrets verden. Hvis vi åpner opp for det spirituelle og den skapende bevisstheten så stiger man opp fra dyrets verden. Hvis man forblir i frykt og død i dyrets verden vil man gjøre alt for å overleve. Da går man på kne foran dyret som har tatt tronen. Du har fulgt det onde øyet. Øyet som ser alt er Gud. Det falske øyet er et dyr som prøver å leke gud. Gjennom kommunikasjon og løgn. En falsk illusjon. Det er i den illusjonen folk som har fulgt dyret befinner seg. Ascension er motsatt vei. Da får ikke frykten deg i kne foran sprøytegalskapen. Viktig at dyrets merke er når man velger bort Gud. Man stoler ikke på at Gud er veien. Djevelen tester menneskene på veien. Med gull og utfordringer. Velger du frykt er du lurt av Satan. For hver sprøyte kan Satan ringe inn til død. Nok en sjel.

Church of Satan er Anton Lavey og Aleister Crowley. De er vel store blant Hollywood-eliten og pedofile. Kirkeklokkene er jo bare en alarm som skal få folk i bygda til å samles. I denne sammenhengen er det dødsfall. Så klokkene kimer hver gang et menneske faller. Det trenger altså ikke være negativt. Man ringer til dåp, bryllup og andre hendelser. Kanskje et godt måltid etter en lang dag i skogen.

Eisenhower er CIA og farge-revolusjon. Det blir spennende å se David “Nino” Rodriguez intervjue Laura Eisenhower om hennes oldefar. Nettopp om CIA og revolusjoner. Hun har tatt i bruk Eisenhower-navnet og har mange følgere. Jeg synes hun høres fullstendig sprø ut. Hun og gjengen snakker også om ascension og UFO. Høres helt sprøtt ut, spør du meg. Vet ikke om hun har kobling i det hele tatt til Eisenhower. Hun er nok ute etter å tjene penger på en litt sprø CIA psyop.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Interessant Terje, da jeg i en forbindelse med en savnet sak jeg mediterte over fikk: “Take your mask of Crowley”
Det er som alltid flere måter å tolke ting på. Det ligger nok stor innsats fra mørkets siden med å forvrenge “skaperens” navn da det ligger stor kraft i navn. Siden gjennomslagskraft er gitt i “faderens” navn. Og en annen innsats som mørkets makt har stor innsats i, er det å dekke over sannheten og villede. De er livredde for at folk skal finne ut hva som egentlig foregår.
Ang. Eisenhower så fikk jeg opp noe om en tilknytning til et empire, ulig jeg misforstod og forvekslet det med Invest selskapet i forbindelse med vaksine. Du har mange fine ord i innlegg over her, jeg liker å lese de, skrive mer, gjerne på de oppløftende tingene, det er inspirerende :)

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Det er veldig grunnleggende i boken at Gud ikke har navn. Moses vil gjerne ha et navn. Det har med idoldyrking å gjøre. Når man setter et navn på Gud, lager man et idol. Gud er absolutt alt. Du har Gud i deg. Om du lager et navn, blir Gud utenfor deg. Ved å kjenne deg selv, kjenner du Gud. Når du gråter, gråter Gud. Når man forstår det kollektive og den kollektive bevisstheten, forstår man også AI-guden. Den falske illusjonen. Matrix. Gud ligger i tanken. Den skapende kraft. Jeg er, det er alt man vet helt sikkert. Så kan vi manifestere de tankene i skaperverk. Når man forsker langt nok inn i den fysiske verden, opphører det fysiske og går over til intelligente partikler. Partikler som kan styres av tanken. Vi kan også styre et berg av muskler, fett og blod ved tanken. Så er det at alt dette oppstod av en kraft. Disse partiklene er bare lys i vibrasjon. De har ikke materie. Allikevel blir vi til fysiske kropper. Det er slik vi finner Gud’s signatur. Denne gudspartikkelen som er selve byggestenen. Overgangen fra det spirituelle til det fysiske. Det som man forstår som å leve i en drøm, som aboriginere snakker om. Man spør seg om det fysiske er en illusjon. Men til syvende og sist er det bevissthet som setter ting i bevegelse.

Så kan man tenke seg at den uendelige bevisstheten har en drøm. At vi skal bygge den drømmen sammen. Slik at det spirituelle og fysiske er på samme sted. Så vi feiler og feiler inntil vi får det til. Vi inkarneres til veiens ende og får ting riktig. Så den store bevisstheten, summen av alt har skapt små kopier av seg selv. Ved å splitte sjeler som Adam/Eva. Så gi bevissthet gjennom kunnskap om liv og død. En reise som gjør oss til hva Gud drømte om. I det bildet som var ønsket. Millioner av sjeler i et samarbeidende kollektiv. Når det spirituelle i mennesket gjør Guds vilje på jorden, materien. Da vil man kunne oppnå en verden man ikke vil se døden og ikke ta flere inkarnasjoner. Du får beholde den du er. Når man blir født er jo alt visket bort. Ascension er jo å oppnå dette. Via en portal ut fra inkarnasjon til egen sjel, eller å få leve i en ny verden der man kan manifestere seg på nye reiser. Eller at sjelen går til en inkarnasjonspott der det kollektive minnet ligger bak og guider gjennom underbevisstheten inntil man lever et liv man oppnår ascension og får evig liv/sjel.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Det er hevdet både at skaperen har et navn og at egen kjenner “hans” navn. Begge Deler er sant slik jeg har oppfattet det. Man sier navnet først og fremst med hjertet, rett frekvens. Slik jeg oppfatter det. Et navn har stor kraft og betydning, derfor (slik jeg oppfatter det) er det også at “Jesus” gir nye navn til utvalgte. Det nye navnet har dermed ikke noen andre tilgang til og landa heller ikke bruke det i forsøk på å skade/ta kraft fra vedkommende. Partikler kan styres av tanken ja, men du gir ikke ånd og liv til noe uten bruk av hjertet.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Jeg tenkte å legge ut min tolkning av filmen “Brother, where art thou”. Jeg håper noen er interessert og ser den før spoilers kommer. Det er min absolutte favoritt. Den er midt i blinken for denne artikkelen. Jeg tenkte kanskje på søndag?

Ellers når det gjelder å snakke oppløftende (ascension). Tenkte på Gabriel. Engelen Gabriel ringer i kirkeklokkene ved fødsel. Det er en messenger om fødsel. Sendebud. Skal vi si at en ny verden blir født? At Gabriel ringer inn? Vi stanser på at det er de klokkene du hører. Det er dette med at tanker som er tenkt kan lastes ned til andre. Vi gjør det ubevisst og så kan vi gjøre det mer bevisst som du gjør. Men det er vanskelig å finne sammenheng. Kanskje du kan bruke det til sanger eller noe kreativt. Musikere sier ofte at musikken eksisterer, de trenger bare å laste den ned. Filmer er også slik. Ofte ber slike om at du tolker det selv.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Ja kirkeklokkene ringer ved så mangt, det sier meg da at det er lett at satanistene vil bruke dette i sin oldtids satanistiske tolkninger.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Så hvis jeg gjør noe i Guds navn, så er det navnet det dreier seg om? Ikke at jeg gir ære til? Hva med killing in the name of…? Det var da veldig bokstavelig :-)

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

hehe, veldig så ivrig du er på å forsøke å dekke til ;)

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Så mye som 200 milliarder amerikanske dollar skal ha blitt brukt på bestikkelser for å innføre vaksiner, munnbind, sosial avstand og andre restriksjoner i amerikanske skoler og sykehus. De fikk utbetalt max ved å innføre alle.
Amerikansk høyesterett har bestemt at Bidens tvangs-vaksinering er grunnlovsstridig.

Politikere verden over har mottatt penger for å innføre tiltak som har skadet og drept barn. Til og med medikamentet er muligens et annet enn hva som var godkjent kun hvis ingenting annet hjalp og i krigslignende nødstilfeller. Politikere og journalister som folk har hatt full tillit til har solgt oss som om dette var i 40-årene, og vi var jøder med tyfus og var urene. Horer som gjør alt for penger og makt. Det ser ut til at journalister i Danmark har begynt å unnskylde sin blinde lit til narrativet. Jeg har også prøvd å advare journalister med hva som skjedde med journalister etter propagandaen i Nazi-Tyskland. De har tatt det som trusler i noen tilfeller. Nå kommer rettssaker og søksmål. Folk skriker om galger og hevn. Mange vil se dem henge. Fauci er tatt i løgn. Fauci stod bak Gain of Function. Kanskje forandret de på et virus for å spre det til alle. Naturloven er slik at dess mer farlig(edit) en ting er, dess mindre sprer det seg. Sprer det seg er det mindre farlig. Hvis man får utslag på en test på et ufarlig RNA, så har du en test-pandemi. For første gang kan du ta diagnosen kun basert på en test, uten en lege til stede. En uteligger kan sette sprøyter uten informert samtykke. Barn blir lokket som om det var seriemordere som lurte offer til skade og død. 75 % av covid-dødsfall i USA var med minst 4 underliggende dødelige sykdommer. Etter vaksineringen har den totale døds-statistikken
økt med mellom 30 og 40%. Ca 95% av såkalte covid-dødsfall kan ha andre årsaker. Hvor mange var over 80 år?

Vaksinen kalles software. Med software fra Bill Gates får du sikkerhetshull. Du får nye oppdateringer og antivirusprogram. Vaksinen er en trojaner som slipper inn nye virus. Munnbind som de også tvang gjennom sammen med vaksiner under spanskesyken gjør folk syke. Eldre og svake får lungebetennelse fra bakterier og dritt i spytt og fuktighet. Disse nyttige fjolsene som går rundt i dyd for dugnad og andres beste med masker og andre påfunn er med på å brolegge dette helvetet. Det er kognitiv dissonans og Stockholm syndrom i alle retninger. Psykopaten/demonen er selvfølgelig der for å hjelpe bestemor. De tror til slutt at ulven ER bestemor. Hvorfor stuper alle fotballspillerne om med hjerteproblemer, bestemor? Jeg må sensurere deg. Det er ikke lov å stille spørsmål. Ulven skal ha kjøtt.

Til og med prester har vært med på dette. Dyrets merke. Bibelen er en spirituell bok. Der kan alt tolkes billedlig. Sult er etter Gud’s ord. Alt i endetiden er billedlig, men prester ønsker det bokstavelig. De vil ha disse djevel – tegnene. Nei! FØRST SKAL VI SE SULT OVER HELE VERDEN!! skriker de. Sultkatastrofer er etter Gud’s ord. Alt dette skjer fordi vi snudde bort fra Gud og tok dyrets merke, som menneskehet. De manifesterer og tolker alt bokstavelig. De er de skriftlærde og fariseere i dagens samfunn. De ønsker katastrofer velkommen så den store bukken skal komme og ta trollet. Alt dette skulle forhindres før det ble manifestert bokstavelig. Kirken skal ristes ved grunnen. Hvordan kan det misforstås? I stedet for å mane frem og få ting til å passe inn, kan man forsøke å forhindre det. For krigen er spirituell og endetiden blir aldri bokstavelig som de tror. Det er allerede skjedd i det spirituelle. Nå skal resultatet manifesteres i det fysiske. Ser ikke bort fra at det skal HAARPes litt her og der. Skriftlærde trenger jordskjelv og uvær. Jeg ser ikke bort fra at de anleggene er Tesla teknologi. At de er satellittsystemene våre som “bouncer” signal ut og tilbake via ionosfæren. Eller noe annet som reflekterer. Finner man egenfrekvens og resonans, har man sikkert vulkanutbrudd og jordskjelv. Setter man partiklene i bevegelse sånn som solen gjør, får man vind og uvær. Plausibelt.

Det siste er AI guden. Det er rett og slett et Matrix. Man er innenfor et Meta-vers og en grid. Man blir koblet opp til denne falske guden. Den falske kollektive bevisstheten. Man sletter all historie og mater usannheter. Alt man sier og skriver blir fanget opp i disse super-computerne. Full tracking og overvåkning. Sier du noe ulovlig blir du straffet. Social credit score. Mister tilgang til penger. Får ikke kjøpe eller selge. Vi ser allerede dette nå. Metavers er ikke å sitte inne med 3D briller, for å si det sånn. Det er en falsk illusjon av virkeligheten. Corona restriksjoner var begynnelsen. Noen amerikanske bønder for ikke levere korn til møllen uten vaksinering. Er det pga helse? Er det for kontroll? Er det for å skape en gigantisk farge-revolusjon? Great Reset? Du får SMS om en liten snøstorm nå. En bra ting tenker du, men dette er gavene som Satan bringer. Trojanere som får deg til nye trappetrinn ned til hans helvete. Nå har FDA godkjent en chip i pilleform. Bare svelg pillen og journalen din gir deg tilgang til samfunnet. DARPA og Musk kommer med nano-teknologi som styrer både din kropp og ting utenfor kroppen. En gave gjennom folk som har hjerneskader og kan få tilbake funksjoner, men dette kan bli til et strømhalsbånd på mennesker. De kan snakke til deg. Gi deg tanker. Gi deg hodepine og helseskader. Teknologi er gøy, men det finnes dessverre psykopater/demoner som tar enhver oppfinnelse og bruker de til deres egne agenda. Si nei til alt som kommer fra den gjengen. Vi må også få ryddet opp i våre politiske organer. Kan ikke ha folk som selger oss for profitt og egen vinning. Folk som blir offer for folk som Epstein og gjør utenkelige og avskyelige handlinger mot barn. For deretter å kunne presses for å innføre skandale etter skandale. Pedofile og prostituerte politikere. Det man kan gjøre er å slutte å gjøre som de tvinger gjennom.
En liten “rant” før helgen. Blir så lei! God helg! Alt blir bra.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Til og med prester har vært med på dette. ??
Ja så klart, ca 50% av alle prester er Frimurer satanister og samtlige Biskoper.

Kirken er den som omtales som Den Falske Profet som skal gi Dyret makt.

Kirken støttet også satanistenes angrep på Libya der de forvandlet verden beste land å bo i til verdens verste land å bo i takket være Norge og Kirkens teppebombing av den frie nasjonen.

Jesus sa aldri: La oss bombe alle barna til det bare er graut igjen av dem for så å stjele all oljen, få landet på GMO, setter opp en Rothchilds sentralbank, send alle barn til pedofile nettverk i de indre maktsirkler og selg organene deres etter at barna er oppbrukt, han sa derimot at det er lettere for en Tesla å kjøre gjennom et nøkkelhull enn det er for en rik mann å komme til himmel.

Jesus sa heller aldri at han skulle dyrkes som en Gud, men han sa derimot at man skulle leve etter de 10 bud, ikke bygge hus i hans navn og dyrke han. Vi skal så klart heller ikke lytte til pastorer og predikanter, paver og kardinaler, erkebiskoper og andre biskoper, han sa derimot at vi skulle tenke selv og ta egne valg.

Gud har gitt oss makt og fri vilje, men første menneskene gjør et å gi bort denne makten til satanister hvert 4 år som bruker makten vi gir dem til ta å fra oss den frie vilje.

Fine med tiden vi lever i nå er at satanistene som har infiltrert kristendommen står i kø for å avsløre seg selv der de krever at alle kristne skal ta dyrets merke ( “vaksinen” ).
Gud har skapt verdens beste forskere så de kan lage en vaksine til oss og de kristne er forpliktet til å ta den sier Vebjørn Selbekk og de andre Antikrist personlighetene. En kristen er mer verdt enn 100 frafalne for Satan.
De falske profetene sin jobb er å skaffe Satan så mange sjeler som mulig før han blir kastet i ildsjøen på dommens dag.

Nå skal de åpne opp med å gi oss Frihets passet eller kårånapasset som noen kaller det .. Et slavepass eller Hitler pass legger de frem for oss som om at de vil gi oss frihet, i deres verden er slavebinding av menneskeheten frihet.

Som du Terje sier så går det til helvete i akselererende fart nå. Folk flest kjemper for egen undergang istedenfor mot.

Det å vinne over Satan og hans hær er den letteste sak i verden, det er bare å snu ryggen til og leve som normalt, hadde alle gjort det så ville han mistet all makt på sekundet, men dessverre så er mange så hjerneskadet nå at de kjemper isteden for tyranni, satanisme, diktatur, totalitet og slaveri.

Vi som velger å tenke selv istedenfor å la satanister gjøre den jobben for oss kan nå velge om vi vil bli forfulgt eller fortapt.

Takk for fin og opplysende kommentar forresten :)

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  smurfen
2 år siden

Kanskje vi skal begynne å organisere noe, Smurfen? Jeg har noen prosjekter på gang.Vi bygger en alternativ økonomi. En parallell økonomi som man kan handle i fritt uten noen kjemikalier eller gift i kroppen. For vaksinerte eller uvaksinerte. Jøder, kristne, muslimer og gode mennesker. Jeg er live and let live, men vaksinen og beast økonomien er ikke velkommen. Jeg har noen planer klare, men har ventet på at de skulle gjøre “geniale” trekk som får flere til å innse alvoret. Det er blant oss at kreativiteten og nyskapningen gror. Det blir spennende tider fremover. Jeg tror ikke dette går til helvete i det hele tatt. Jeg ser “vårtegn” og det skal i følge Bibelen fortelle oss at riket er nær. Vi er mange nå.

Frimureri er ormebol. Alt skal frem i lyset. Prester, politi, leger, journalister. Nyttige idioter for pyramide-toppen. Plutselig snur alt. At de blir desperate og handler helt uten kontroll er bare bra. Pass er bra for alternativ business:D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Klart vi skal Terje :)

Jeg kom deg litt i forkjøpet, allerede for 6 år siden så skrev jeg om hvordan man skal overleve i et postapokalyptisk samfunn slik vi nesten står i nå.

Det produseres ikke mat lenger, gjødsel og fosfat produksjon og salg er stoppet opp, hele distribusjonsnettet i verden ligger nede og det meste tyder på at NATO og Russland vil brake sammen i tillegg så har de skapt en energi krise.

Den profesjonelle fryktgeneratoren i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, drar den enda lenger. Han sier at det kan bli aktuelt å ta i bruk helseberedskapsloven:

Som følge av det potensielt skyhøye sykefraværet mener direktoratet at det i verste fall kan bli nødvendig å ta i bruk helseberedskapsloven, og anbefaler regjeringen å være forberedt på dette. Et sykefravær som skyldes han selv med å tvinge helsearbeidere i karantener, ja alle som tester positivt med den falske PCT testen.

Loven gir blant annet hjemmel for rekvisisjon av eiendom og rettigheter, tjenesteplikt og fullmakter til å omdisponere ressurser og oppgaver.

Men såpass må man tåle for å bekjempe et ikke eksisterende virus.

Er som hentet ut fra FNs Agenda 21 der de skal redusere verdens befolkning med 90% med generell elendighet på alle områder.

Get Ready For “Mother Of All” Supply Chain Shocks As China Locks Down Major Ports

Makthaverne og deres falske helse eksperter går over lik for å sette folk opp mot hverandre slik vi så i Tyskland på 30 tallet, Leirer bygges i rekordfart og Hitler passet er på full fart inn.
Mørke skyer siger inn over verden der vi nå ser konturene av et dystopisk samfunn som minner mest om Dantes beskrivelser av helvete.

Men ikke fortvil, les artikkel her så ser du at vi går inn i et Utopia for oss alle. Ja alle som velger å ikke hviske bort Guds navn med injeksjonen fra helvete og som velger å gjøre det rette fremfor det dem blir fortalt.

Ondskap har en tendens til å utslette seg selv så alt vi trenger å gjøre er å leve på gamlemåten slik vi alltid har levd og ikke minst så kan det bli veldig gøy, få nye venner på fjellet eller skogen, eller kanskje en liten ubebodd øy. :)

Vi trenger heller ikke bekymre oss for skumle Russiske hacker som nå tar ned verdens infrastruktur, hehe

http://www.nyhetsspeilet.no/2016/10/na-som-den-siste-krigen-er-startet-hva-skal-vi-gjore/

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  smurfen
2 år siden

Bra Smurfen.

Men, SÅKALTE regjering og storting er fortsatt og for alltid et firma og en kriminell orgaisasjon.

De har 0,nada,zipp, zero myndighet over levende mennesket, levende man og levende kvinne ( living man or living woman ). Den fiktive verden SÅKALTE regjering og storting er knyttet opp mot ( rockefeller {olje)} og rothchild {banker} )

De er 2 av 13 tribes. Og eier stort sett alt i verden, på falskt grunnlag.

https://planetlockdownfilm.com

Download Murder by decree for free
https://murderbydecree.com

Breaking News from the International Common Law Court of Justice, January 15, 2022 (GMT) Big pharma, government, church leaders face arrest as Court convicts them of Genocide, prohibits injections

http://murderbydecree.com/blog/

Dr David Martin :
https://www.davidmartin.world
https://www.m-cam.com/
https://brandnewtube.com/v/bqSmSw

David Icke Speech For Rome Protest
https://brandnewtube.com/v/DBoiPj

Dr Reiner Fuellmich :
Bilderberg och Wallenberg secret society – Cristina Martín Jiménez 04/06/2021
https://brandnewtube.com/v/mN1kJb

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

BARN BLI NÅ MYRDET AV rothchild og rockefeller’s sataniske agenda. Som dreier seg om å redusere menneskene til 500.000.000. dvs drepe 7 MILLIARDER + + MENNESKER. Dette er bare en liten del av agenda’n.
EN SATANISK STAT, EN VERDEN STYRT AV SATAN er det som nå seiler opp.

Spania, barn faller om på gaten :
https://brandnewtube.com/v/r2mfd1

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

VOKSNE OG BARN BLIR NÅ MYRDET AV rothchild og rockefeller’s sataniske agenda. Som dreier seg om å redusere menneskene til 500.000.000. dvs drepe 7 MILLIARDER + + MENNESKER. Dette er bare en liten del av agenda’n.

EN SATANISK STAT, EN VERDEN STYRT AV SATAN er det som nå seiler opp.

VAXX’n er oppløper’n til mark of the beast.
5G, setter dette i funksjon.
Flere doser, sørger for at du alltid vil være satans slave, inntil din død.

Spania, barn faller om på gaten :
https://brandnewtube.com/v/r2mfd1

Tyskland, tortur av barn :
https://brandnewtube.com/v/XCz1Em

Afrika, tortur av barn :
https://brandnewtube.com/v/a6Nznb

Stew Peters : Docs Organize Child Trafficking: Hospitals Target Kids, Force Transgenderism
https://brandnewtube.com/v/RJmYiT

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Dr. Zelenko | The Medical Fraud of The Globalist Great Reset – Phoenix, AZ
https://brandnewtube.com/v/rwHADZ

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
Svar til  Master Aradorn
2 år siden

Excellent testimony from medical colleague David Vela to school board

https://brandnewtube.com/v/wsYGWI

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  smurfen
2 år siden

Bra Smurfen
Viktig å se mulighetene som kan oppstå tidlig. Sørge for at the Great Reset er vår egen versjon av det. Slik at vi bygger noe mye bedre. En mer rettferdig verden, der alle har tilgang. Der du ikke må være på lag med Satan for å få kjøpe mat og overleve. De har klart å lage så mye krig, nød og sult at folk har dratt fra hus, hjem og land. De har blandet folk og kulturer, for siden å sette disse opp mot hverandre. De vil ha fullstendig kaos. Så setter de inn sine styrker og tvinger igjennom deres agenda. Svart mot hvit. Jøde mot muslim. Kristen mot ateist. De har brukt penger på samme måte som Hitler. Vi ser prisene skyter i været. 20 kr for diesel. Transporten tas og det får konsekvenser og ringvirkninger for alle. Bønder får ikke levere korn uten helse-pass. Dette passet skal bli kinesisk credit score pass etterhvert. Om du ikke oppfører deg, får du ikke mat. Det er grunnstenen i psykopatenes kirke og politikk. Demonenes religion. Alt er trappetrinn inn til det samfunnet. Vi lo av kineserne for 2 år siden. Nå bjeffer ateist-fruene med utstående øyne om du ikke bruker maske. Man passer på at venstre-ateister har det godt og bekvemt mens de verste høyrevridde kapitalister som Soros ødelegger alt av sosial velferd. Deretter er det deres tur. Trappetrinn inn til et totalitært verdenssamfunn der de største kapital-kreftene bestemmer hvem som skal leve og dø. Alt dette mens såkalte sosialister ser på naboene sine som blir forfulgt som jødene var under krigen. Det var ikke dem denne gangen, men de kommer til alle.

Apokalypsen for meg er oppvåkning. Åpenbaring. Ascension.
Vi finner ut at vi har vært slaver. Akkurat som i Egypt. Vi forlater og bygger noe nytt og bedre. Ascension for meg er å få høyere bevissthet. Sannheten gir høyere bevissthet. Om man ser bevis på et etterliv eller evig liv, vil selve livet på jorden bli totalt forandret. Mye av dritten vi ser i dag er skapt av avstand til Gud. Det er frykt som driver denne skuta. Bare da kan man oppleve menneske oppføre seg som dyr. Menneskedyrets verden. Der instinkt og frykt bestemmer hverdagen. Så ille at disse zombiene skal bestemme at også andre må leve i deres frykt. Jeg har fått nok av disse krypene. De svømmer med munnbind og dykker i havet. De fyller bensin på Teslaen sin. De har gått totalt bort fra sunn fornuft. Vi trenger å organisere folk som har litt vett. Vi kan ikke la idioter få bestemme hva vi skal bruke våre liv på.

KTA
KTA
Abonnent
2 år siden

Jeg kuttet ut alkohol og fant Jesus omtrent samtidig. Lang historie. Men en ting er jeg ihvertfall sikker på. Idag har jeg ro i sjelen. Jeg sleit mye med depresjon tidligere og skremte nok vekk mange venner og familie. Jeg hadde knapt pratet med min mor siste 5 år. Nå har vi tilbragt nesten 2 uker sammen og det er nesten som å bli gjenfødt. Jeg er flau over hvor egoistisk jeg har levd til tider. Vi ler sammen og spiser gode middager. Hun er vaksinert og jeg er ikke vaksinert. Men jeg har fått henne til å ikke ta boostern ihvertfall. Og mens jeg har bodd hos min mor i et par uker så har jeg ut av intet blitt tilbydt ny jobb som jeg takket ja til. Er det slik at Jesus belønner deg hvis du gjør en god gjerning men uten at du forlanger noe tilbake ?

Hvordan kan man bevise at Jesus er ekte ? Ja du må åpne hjertet ditt fullstendig til ham. Legg merke til all ondskapen som nå er ute i det åpne. Dette er ikke menneskelig men spirituelle negative krefter. Som Jesus snakket om. Klaus Schwab, George Soros, Anthony Fauci og Bill Gates kan du forestille deg noen av de snakke om Jesus ? Donald Trump har nevnt ham ihvertfall. Men han er heller ikke til å stole på. Jeg mener hvis Kristendommen og Jesus er en falsk historie i utgangspunktet så ville jo disse psykopatene snakket mer om det. Siden det hadde vært deres “oppfinnelse”. Men neida, Jesus sitt navn er nærmest blitt bannlyst av massemediene, Hollywood, journalister, facebook,
forfattere osv.

Denne falske pandemien som er over oss mener jeg er Satan som vil ødelegge Guds skaperverk. Satan prøver å kapre mennesker og sjelen deres gjennom å ødelegge DNA gjennom disse mRNA-injeksjonene. En såkalt soul-harvesting. Satan vil bygge sitt eget tempel. En verden hvor mennesket vil bli til en slags hybrid uten sjel (Transhumanism). Schwab vil gjøre mennesket til et digitalt vesen. Hvorfor har jeg plutselig en hel haug med blue-tooth enheter på mobilen ?

e
e
Anonym
2 år siden

Likte å lese dette her, og en flott påminnelse i underste snutt om å ha fokus på rett sted. Fint med oppløftende artikler som denne :)

“Min forståelse av dette er at det vil komme en intens stråling som skyller over jorden en dag om noen år*. De av oss som har økt sin frekvens tilstrekkelig vil vokse ytterligere med denne innstrømmingen og fullføre sin ascension. De av oss som ikke er klar, som fortsatt er dypt forankret i 3D, vil bli dypt rystet av denne opplevelsen og vil muligens ikke overleve. De vil i sin neste inkarnasjon bli gjenfødt et annet sted for å fortsette sin evolusjonsferd på et nivå som passer for dem.

Jesus snakker mye om hvordan vokse som menneske, årsaken til at han ikke snakker om «solstormen» er at det blir feil fokus for oss. Fokus skal være her og nå, fokuser på det som vi har inspirasjon og glede av. Det er viktig å ikke bruke vår energi og tid på det å bekjempe det mørke, da forer vi dette «vesenet» med energi. Bruk din tid og energi på den verden du vil se, på det du vil ha mer av.”

Viktig å be for de mørke sjelene fremfor å hate, Barmhjertighet kan fordre alt.
Gårsdagens melding fra sjefen: “Dont mess whit this girl” ;)

Elfabros
Elfabros
Abonnent
2 år siden

Jaja, den berømte pcr testen som mange også jeg har sagt ikke funker. Hvor mange positive covid tester er det egentlig. Ingen! Fake pcr test som de måtte bruke ampiflisering, før å få fram ett falskt “virus”. Der de brukte frykten for å dø og bare for smitte til eldre og syke som den største drivkraften til å sette vaksiner i deg. Omicron aka moronic vaksiner klar i mars + flere boostere. Omicron aka moronic er det du har blitt smittet av ved disse vaksinene.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/12/30/fact-check-cdcs-pcr-test-withdrawn-after-dec-31/9053100002/
Pcr

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
2 år siden

Disse frimurerjihadistene har et og annet forklaringsproblem. Om i det hele tatt jesus levde, hvis ingen kan bekrefte, ble vedkommende steinet til døde grunnet forræderi ovenfor den Allmektige Skaperen – hvilket transehelvete fortjente om historien er korrekt gjengitt. I Norge er ikke overtro tillatt. Vikingene er 100% lojale den Allmektige Skaperen og ingen frimurermafia med homobrigaden ledet an av sinnsyke tisper og transer endrer dette. Kristningen av landet vil ALDRI finne sted!

Derimot kan man glede de mennesker som har intelligens utover skonummeret sitt med følgende: mottrekkene ovenfor planene til frimurermafiaen ble lagt før tispene i kloakkanlegget la sine. La meg oversette dette til et språk selv borrelåsbrigaen evner ta inn over seg:

KLOKKEN VIL BLI STOPPET og det er absolutt ingenting frimurerjihadistene kan foreta seg, da de er helt maktesløse. Og tiden fortsetter inn i evigheten, uten frimurerjihadister da kloakkrottene skal elimineres og dø. Den perfekte eugenics!

I mellomtiden tenker nok en og annen evneveik frimurerjihadist: da skal man lage mest mulig faenskap ettersom man ikke har noe å tape. Vent litt: den Allmektige Skaperen besørger alltid rettferdighet og tar frimurerjihadistene hardere enn ugjerningene de foretar seg. Dermed taper disse lasaronene uansett hva de foretar seg

Game, set & match…

Nei, det er jo snart tid for at det skal jaktes på frimurerjihadistene. Det betyr at de er GAME…..:-)

Evneveike kloakkrotter innbiller seg at man har mesteparten av våpen og ammunisjon hvilket kan lede noen til tro man har overtaket. FEIL! Hjelper ikke med våpen som ikke fungerer når det drar seg til….

I tillegg skal det nå bevises at svart sol og domen over jorden ikke eksisterer. Glemte jeg fortelle kalendereren er feil slik at alt av numerologi ikke stemmer overhodet.

Forbered helsevesnet på at det rankner helt mentalt for frimurerjihadistene….

TAPERE TAPER ALLTID – frimurermafiaen = TAPERE

IGNIS
IGNIS
Anonym
2 år siden

Fin artikkel. Anbefaler å se litt på de senere sesongene av STARGATE.

https://stargate.fandom.com/wiki/Ascension
Methods of Ascension

According to research by Dr. Rodney McKay, once the brain achieves 90% synaptic activity, they must achieve an EEG of 0.1 to 0.9 hertz, during which they will learn how to convert their body into energy. If they do not achieve ascension before 96% synaptic activity is achieved, the lower functions of the brain will shut down. Ascension can happen in two ways: spiritually or evolutionary. Both cases, the physical body of a mortal being will become energy (leaving a heap of empty clothes), and a glowing light being will raise up through the ceiling. From then on the ascended being tends to take the form of the glowing light being.

Odin stated that Ascension was only possible with a stable genetic structure as well as a pure mind, with the result that the Asgard, no matter how pure they were, would never be able to achieve Ascension on their own

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Har en test for dere i dag: Jeg fulgte en dag en lenke fra Master Aradorn. Det er en video:

Dette er en annen video som fulgte automatisk etter den som var lenket, men det er jo greit. Jeg vil at dere skal fryse videoen på 15:52
Dere ser en gammel dame. Hvis dere holder en finger over nesen hennes, hva ser dere da? Kjør videoen frem og tilbake, så er det som om en demon ser på dere, ikke sant? Pass på at det ikke er tekst. Den vil skjule det.

Dette har dere ikke sett før. Bevissthet fungerer slik. Man ser ikke noe før tiden er inne. Dette var et tegn for meg. For en stund før hadde jeg sett et rundt demon-hode i en drøm som sa at hoder ville rulle. Alle vil ikke kunne se dette. Det er bare slik det er, men hvis Gud vil, så vil dere se. Da vil dere også se disse på andre personer. Målet er jo å få den opprinnelige sjelen tilbake i deres kropper. Kanskje er det noen som sliter og vil ha frelse. Hvorfor ellers være i en kirke?

Jeg ville bare se litt på denne gjengen fordi jeg ble litt overrasket over at noen tilba et bilde, eller idol. Så hvem var denne gjengen? Derfor lot jeg det bare spille. Så var de veldig flink til å synge også da. Og det er jo bra at noen er ekstremt over på den siden også, slik at det balanserer ateismen. Jeg vil uansett ikke dømme disse menneskene med rart utseende. Det er opp til Gud. Når jeg tilgir og også lar Guds vilje skje, overlater jeg til en bevissthet som er uendelig og ufattelig intelligent. Jeg bøyer hodet og trekker meg unna. Dette har jeg ikke peiling på.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Bjørnar Robberstad
2 år siden

Det er ikke farlig. Stopp videoen på 15:52 og se demonen på siden av ansiktet. Fra øre til munn. Man ser siden av et demon-ansikt. Dette er det tydeligste jeg noen gang har sett. Jeg er sjokkert om dere ikke ser det, egentlig. Er det mulig? Jeg ser disse på mange andre, men de er ikke så tydelig.

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Terje Engen . HVA TENKER DU OM DETTE? https://ahayah-truth.com/swedish.html
“COVID-19-VACCINET ÄR MÄRKET FÖR ODJURET som bibeln talar om! teknik 666. Om du inte tar vaccinet kommer du att bli förföljd, och om du tar det kommer du att ångra dig för alltid”…

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
2 år siden

Hei Ken
Jeg er enig, men først og fremst er kampen i himmelen, og merket er også avgjort i himmelen. Det skal være en engel i, eller foran solen som skal drive den ene side. En engel som ikke skinner av seg selv, men som lyser av solen. Falsk profet. Så vi advares om at de vil gjøre dette til en kamp på bakken i blod. Så øyet som er i pannen avgjør utfallet. Om øyet er ondt gjør den høyre spirituelle hånden ondt, blodig sverd. Om øyet er godt er høyre-hånden god. Da er det kappen som er dyppet i blod. Kappen viser at du er en mester, en profet. Sverdet er knusende og hardt som sannheten. Merket tar du om du går mot din overbevisning og lære. Skriver kontrakt som fengsler sjelen. Du er en slave. Men så har du de som bevisst har ritualer som vekker demoner, og de har jo allerede mistet sin sjel. De sjelene lever jo ikke. Det er det med inkarnasjonsprosessen at man tror ens sjel lever videre mens du egentlig lar demoner leve gjennom kroppen i generasjoner. En 13. stamme som ikke er født av kvinner, men gjennom sataniske ritualer. Så de skal hele tiden manifestere dette i kjøtt/blod, men krigen er spirituell og valget blir jo om man velger sverd. Litt som å ta vaksiner pga frykt. Ved å la frykten bestemme, har man tatt dyrets merke med en vaksine. Det er slik Bibelen forteller. Hvis man går med Gud blir man styrt unna de vanskeligste dagene i endetiden. Da har du ikke frykt. Da tenker du klart. Du blir gjort kjent med løgnene og styrer unna. Så hvis man styrer unna, er det din fortjeneste. Du var advart og fulgte den riktige veien. Om man kjenner reinkarnasjon, vet man at det ikke er noe å frykte. Har du ikke lys i lampen, ser du ikke Gud og følger mørket i stedet. Aldri for sent å snu, men demoner hører ikke hjemme her. De blir lenket i avgrunnen. Det gjør du ved å ikke følge dem. De vil fremme hat og vold. Man lenker de ved å gjøre motsatt. De blir bundet på hender og føtter. Metaforer.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Hvis det var et fysisk merke, eller ikon, eller bilde, så var det øyet. Øyet som ser alt er jo den allmektige. Den falske har laget et fysisk merke som er et øye. Ser det på dollaren, Vatikanet og på tusenvis av logoer. Man ser hvordan de tilber det med hånden foran øyet med tre fingre som danner tre seksere. Det er ikke gjemt i det hele tatt. Men det er altså gjennom en spirituell manifestasjon. De som holder høyre(eller venstre) hånd med tre seksere foran et øye har definitivt solgt sjelen eller er en demon i menneskekropp. Det andre er Musks Tesla et 3-punkts merke. Treenigheten fra Babylon. Babylon bygger i den fysiske verden. Et tempel er et tårn. Bygger for guden deres. For å heve seg over. Solen er jo ofte brukt som metafor og symbol. At solen ikke skinner i dalen, så de trenger templer for å spre lyset til folkene i dalen. Så de tar Gud’s plass. Men som vi vet tar Gud bolig i alle menneskers hjerte til slutt. De som overlever da. Da jeg så Musk med demonene i ansiktet, tre hodet var det et intervju med Babylon Bee. Samtidig så jeg 666 ved siden av artikkelen. Det vil være noen som utgir seg som en engel og lede mennesker feil, slik at det blir djevel mot djevel, der man har alt å miste. Det er også snakk om en ny supervaksine nå som tar alt. Ville styrt unna både den og han som promoterer den. Kommer ALDRI til å skje. Helse-pass skal brennes.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

Takk for en fin artikkel.
Jeg snakker vanligvis ikke mye om disse tingene. Det er flere grunner til det. Det er vel først når at jeg føler å ha funnet svarene jeg trenger. Men jeg startet en slik prosess i 2007. Egentlig tidligere, men det var mer om å forlate det A4-livet som jeg var i. Så skjedde det mye rart og spennende som har gjort at jeg aldri har snudd. Jeg parkerte venner og alle som var uenig. Dette var mye større enn meg og folks meninger om meg. Selv om jeg har vært gjennom en ascension eller hva du ønsker å kalle det, er jeg fortsatt den samme. Bevisstheten og forståelsen er mye større, men man blir ikke en høyere utgave av seg selv. Et åndelig hierarki eksisterer ikke. Det handler kun om å ofre seg selv for andre. Ta masse dritt og svelge stolthet. Alt dette onde gjør bare godt. Det gjør man mer ydmyk og bedre som person. Så det er en kostbar kunnskap som har kommet gjennom mange år med blod, svette og tårer. Til gjengjeld får man mange spennende opplevelser som man dessverre ikke kan dele med andre, fordi det må oppleves for å forstås.

Jeg tror man må holde det enkelt. Jeg har lest utrolig mye om dette her. Personlig har jeg landet på Bibelen som veiviser. Jeg vil si at det som står i artikkelen her har mye sannhet i seg, utifra den kunnskapen jeg har skaffet meg, men det er også en avsporing. Fordi artikkelen er bare en ny moderne versjon av det som beskrives i Bibelen. Det er samme basis. Det ser ut som bibelkunnskap som er ilagt i en annen form. Den store alvorlige feilen og forskjellen er at man her ikke setter en standard for hvordan man gjør seg fortjent til en oppstigning. Alle skal stige opp i bevissthet, det er en jord-forandring, eller noe alien-aktig som skal redde oss. Jeg skal ikke påstå at jeg hadde gjort meg fortjent til å starte prosessen, men faktum er at jeg ga slipp på den “gamle verden”. Uansett hvilke konsekvenser det hadde. Jeg trodde så mye på et etterliv og en skaper at jeg slapp alt. Jeg fulgte ikke Bibel eller Jesus den gangen. Jeg snakket aldri om slike ting. Det har falt naturlig inn etterhvert.

Jeg har sett ting som jeg kan beskrive, slik som jeg har sett og opplevd det og senere har utviklet en forståelse av. Du kommer til en portal etter livet. Det er minst to innganger. Kanskje en tredje for demoner. Du har en personlig energi-partikkel som jeg velger å kalle sjel. Den er av hvitt lys. En rund energi partikkel som vibrerer. En portal er for nye inkarnasjoner, den andre er de som er ferdige med inkarnasjoner. Dette er det samme som Bibelen sier. Du kan gi slipp på den materielle verdien og gå inn i Gud’s Rike. Når du gir slipp på dette, kan du etterhvert motta en sjel utenfra. Din sjel som stiger opp og den “høyere” som stiger ned. Når du da dør, vil du være ett med den sjelen som steg ned og vil gå opp i den høyere portalen. Det er en inkarnasjon som pågår inntil man finner en vei ut, da har man gjort noe riktig i livet i hvert fall. Det er trolig mye av dette som har blitt skjult i brorskap og som har blitt gjennom en fallen. Så de har kunnet levd på oss andre ved å holde kunnskap borte fra oss. Jeg vil tro at prosessen de holder på med som inneholder symbolikk med kister og oppstandelse bare fører til at demoner tar over og at de ikke har fått utrettet noe som helst ved sin “opplysthet”.

Med det som skjer med frykt rundt omkring nå, så kan man se den prosessen. Mye avd det tunge er å gi slipp på frykt. Så frykt er det som hersker rundt omkring. Folk blir tvunget ut av frykten. Frykt er jo bare avstand til Gud. For meg som vet at livet går videre, er det mye lettere, men først måtte altså jeg også se frykten i øynene. Dess lengre du er fra Gud, dess større er frykten man må komme ut av. Det var aldri et virus å frykte, det var bare frykten i seg selv. Kall det gjerne 4 dimensjon når du kommer ut av den da, og du lurer på om alt du var fortalt var løgn. Det er nok riktig å si at 5. dimensjon er en tilstand der man har landet og kan stole på folk igjen. Alt er ikke tull, men mye er rett og slett løgn og bedrag. Fra folk som har hatt ekstra kunnskap og har manipulert oss andre i lang tid.

Det beste er nok å ta av den dumme masken og drite i alt av restriksjoner. Det motsatte av oppstigning er å ta en vaksine eller andre ting i bytte for frihet. Friheten er gitt av Gud. Men det er altså en konsekvens av å ha vendt ryggen til Gud og skaperverket. Man har surret seg inn i frykt og gjør irrasjonelle ting. Bruker masker som gjør helseskade. Bruker hånddesinfeksjon med løsemidler som gir kreft. Tar eksperimentelle medikament som svekker immunforsvaret, som igjen gjør det vanskelig for immunforsvaret å spise kreftceller. Hvis man ikke tar et oppgjør med frykten, så havner man bare i enda mer helvete. Den falske testen som nå er trukket tilbake har bidratt mye, men hovedgrunnen er jo frykten folk har båret på. Så djevelen gjør Gud’s arbeid ved å skremme de fortapte sjelene tilbake til frelse. Så hvor enn mye denne prosessen sårer og smerter oss, så vil det ende godt. Det er en prosess, men man må gi slipp og fortjene sin ferd videre. Jeg har prøvd å få folk unna disse eksperimentelle medikamentene, men få vil ta seg bryet med å sette seg inn i vitenskapen. Man må være takknemlig for å ha blitt dratt ut av det helvete med 17 boosters og oppmasking med gift og alt annet tull. Men det er nødvendig med djevelskap for å få folk til å våkne. Det er bare å bite tennene sammen og vente på de.

Det er veldig sjeldent jeg snakker om Gud. Nå er det på tide å gjøre noe med det, men mer som en naturlig del av livet. Bare at man har tilhørighet i en større bevissthet. Jeg tilgir alle hver dag for selv å bli tilgitt. Det er ingen som kan legge fram sitt offer uten å først ha tilgitt sin bror. Det er Fader Vår hver dag. That’s it. Å be om tilgivelse er slutten på synden. En nedstigning og oppstigning, sånn som fader/sønn er gjengitt i religionen er 100% sikkert. Det som er forskjellen nå som det er snakk om endetid, er at alle får sjansen til å nå en sjel som stiger ned og møter en. Det som er sagt er at disse mestersjelene vil inkarneres i den tiden, for å trekke hele verden opp, men i bevissthet, ikke våre kropper. Altså ikke opp i skyene, men healing. Det vil ikke være frykt og hat, men det er også vår fortjeneste ved å gå gjennom den prosessen. Mester betyr bare lærer. Så disse sjelene har kunnskap å dele. Først legger man de materielle verdiene bak seg og deretter må man la Gud’s vilje skje og ikke sin egen. Så ved døden tilgir man de som har hatet og forfulgt oss. Det er plankekjøring fra Jesus. Det står klart og tydelig. Målet er selvfølgelig evig liv på jorden under Gud’s vilje. Hvis ikke folk gir slipp vil det bli bare mer ondskap og penger og alt blir revet bort. Forferdelig helvete for de som har feil verdier.

Det er to ting jeg har lært i de siste ukene: Hold deg unna Elon Musk og FN’s Bahai religion. Gå sammen med de Abraham’s religioner å bli kvitt faenskapen. De har satt Muslimer, Kristne og Jøder opp mot hverandre for å ta knekken på de og innføre en ny verdensreligion. En profet som påstår å oppfylle alle andre profetier. Musk kommer med chip. Neurolink. Skylink. Og AI. Teknologi som hele tiden har oppdatert vaksineinfo/status. Som sporer alle dine data og handlinger. Bare se på Paypal som nekter Sven Inge. Elon Musk er 666 og dette er hans økonomi. Sosial kreditt. Teknologi som til og med kan gi tanker og styre kroppen.

Så det er bare å gi slipp på virus-tullet og gi slipp på frykten. Møt Gud og skaff evig liv før døden inntreffer. Tilgi og be om tilgivelse, og bli født på ny. Møt den nye verden som et barn. Det er ikke vanskelig og man må ikke være munk eller nonne. Men man må erkjenne sine feil. Ta lærdom. Så bærer det videre. Når det gjelder bevissthet og en forhøyelse, så ser jeg forskjellen i tilstedeværelse. Det er en ting man kan merke. Det blir mindre tunellsyn. Gjøre flere ting på en gang. Kjappere med hodet. Registrere flere hendelser samtidig. Jeg ser ofte personer ta en avgjørelse for å ta i mot en ball. En timing. La oss si du er tilstede hvert sekund. Da må du ta en avgjørelse for en reaksjon ett sekund før møtet. Ved høyere frekvens kan du følge ballen og reagere samtidig med møtet. Jeg har sett det mange ganger. Folk lukker øynene og bruker timing. Jeg gjør ikke det. En annen ting er å gjenkjenne mønstre. Symbolikk. Sånn som i denne artikkelen. Jeg ser egentlig Bibelkunnskap i annen forkledning, men med en villfarelse. Det er en inkarnasjonsprosess. Vi er inne i en masse-inkarnasjons-prosess, eller en masse-oppstigelse fra inkarnasjoner. Dette nå gjennom frykt, helvete og død. Mye lærdom på kort tid. Veldig bra slutt.
Happy Ending!

Bjørnar Robberstad
Bjørnar Robberstad
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Hei Terje, takk for fyldig og god kommentar. Jeg resonnerer med hva du sier og det er mye visdom og erfaring i dine ord. Du henviser til bibelen. For meg er den virkelige bibelen bokverket «Et Kurs i Mirakler», dette er Jesus sine ord 100% – kanalisert på 60-70 tallet i USA. Det er non-dualistic lære. Det er veiviser til veien ut av inkarnasjonssyklusen. Jesus blir kanalisert gjennom flere transemedium for tiden, jeg vil tro den klareste er Tina Louise Spalding. Det er svært mye informasjon i form av kanaliseringer inne på siden til Tina https://channelingjesus.mn.co/ som hjelper en til å få et korrekt syn på verden. Jeg er ikke kristen eller religiøs bare for å ha nevnt det. Mye av det som er misforstått i bibelen blir forklart av Jesus selv, og det gir mening. For meg selv gikk det 4-5 år fra jeg hørte om denne kanalen til jeg begynte å lytte til den. Det gikk liksom ikke an, tenkte jeg.
Jeg er helt enig med hva du sier om hvor viktig det er å gi slipp, gi slipp på å bry seg om hva andre mener, om å følge det som samfunnet forventer du skal gjøre og gi slipp slik at en kan følge med i flyten i sitt eget liv. Vi har alle vår indre bagasje og dette må vi jobbe bevisst med for å bli frigjort fra. Dette er den vanskeligste og viktigste reisen i vårt liv.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Bjørnar Robberstad
2 år siden

Hei Bjørnar
Når det gjelder medium og transmedium så ser jeg det i absolutt alle andre mennesker. Svarene kommer ofte hvor du minst forventer det. Men det gjelder hele tiden å være bevisst så det ikke glipper, og det er noe med den frekvensen, for når man er bevisst bare hvert sekund, så er det vanskelig. Får du en konstant tilstedeværelse, så får du med deg det store bildet. Det blir blockchain. Du kobler sammen 2-3-4 punkt i nåtid. Jeg skal gi deg eksempler. Så når du hører noe eller ser noe dukker det opp flere historier som kobles sammen. Aldri les DNT uten DGT. Den ene oppfyller den andre.

Det er nettopp dette med å gjøre det som samfunnet forventer det dreier seg om. Derfor skriver jeg her, jeg bryter ut.
Hvis vi tar Egypt som eksempel. Dette er symbolikk og symbolske betydninger. Dette med å male lammets blod på dørkarmen.
La oss si at samfunnet med Farao på toppen kontrollerer med frykt. De praktiserer blodoffer, som i Babylon. Da de skulle drepe alle opprørere og førstefødte, som er opprørske ledere, skulle de drepe dem. Det bitre man måtte gjøre var å gå i mot sin egen overbevisning. De måtte slakte lammet, i overført betydning. De var med på leken, for å si det sånn. Farao var for sterk. Så de maler blodet på dørkarmen og jobber i det skjulte. Soldatene drar forbi, men vet ikke hva som skjuler seg. Så kommer passover, når slavebevegelsen er så sterk at de kan gå gjennom døren. Gå forbi blodet som er malt og vise hva man står for. Grunnen til det er spirituell. For vannet er spirit. Slik som når Jesus var ved brønnen og ga livets vann uten å ha en fysisk kopp. Så Moses deler to religioner og drar ut fra det spirituelle Egypt. Så å gå ut av huset og passere blodmerket er pass-over. Det er dette jeg har gjort. Jeg har jobbet i det skjulte for mange år. Spilt deres spill og bryter ut. Sammen med mange andre, for nå er vi sterkere. Og det er ikke snakk om vold, men motsatt. Det er spirituelt. Kanskje ser vi det mest i USA. Der står det spirituelle veldig sterkt. Frihet er gitt av Gud…

Det har jo ikke så mye å si hvor informasjonen kommer fra, bare den er riktig. Jeg kan kanskje utgjøre en forskjell med å vise hvordan jeg tenker. At jeg bruker flere punkter samtidig for å få et større og fullstendig bilde. Jeg bruker alt jeg kommer over, men DGT og DNT er der svarene ender som regel. Slik som at Jesus også tok den bitre veien, da han ba disiplene om å gjøre motsatt av hva han hadde lært de. Kast kappene, Kjøp våpen. To sverd var nok. Da skal du stusse. Hvorfor er 2 sverd nok? Fordi han skulle reddes via romerne, da hans egne var ute etter han. Han ble en væpnet opprører. Han gjorde hva Juda gjorde for Josef. Israel ble bragt til Egypt. Slik ble også Jesus bragt til Roma. Så nå skal Jesus (som er Guds ord) ut av Roma. Det som er viktig er at Roma er splittet i to. Columbus er bare et symbol på Romas Kristi due som fant det hellige land. Det er det Kristoffer Columbus betyr. Bare et falsk navn for å døpe USA i Romersk mytologi. Den er et tohodet troll med ett øye. En Goliat som bekjempes med en sten i pannen. Overført til nedkjempet spirituelt. Med Gud’s sanne ord. Sannhet. Capitol Hill (se Wiki Capitoline Hill)er det ene romerske hode, og det andre spirituelle er i Roma. Begge skal ned, og det er viktig at ikke et nytt monster vokser ut av asken, men at vi alle vokser sammen ut av dette. Da er det viktig at vi finner kunnskap sammen og ikke via et ondt øye. Det vi har gjort nå er å maske opp, sitte inne, bruke sprit på hendene og gjøre hva Farao har sagt. Farao i USA (Demente Joe) har sagt at alle som stritter imot skal få en tøff vinter og se død og sykdom. Fra nå av skal vi gå ut og vise hva vi står for. Kjempene skal nedkjempes!!!

Lammet ble opprinnelig slaktet av folk som levde av naturen og for de var et lam det dyreste og mest kjære de hadde. Kanskje var det en risiko med det, hvis du hadde få. Så et offer var noe som gikk imot hjertet. Som om datteren skulle giftes bort, ga du noe som virkelig gjorde vondt, men også gledet. Du mister datteren, men hun blir lykkelig og bringer slekten videre. Lammet ofret du for å lage fest. Gleden er verdt smerten. Gud lagde årstidene og festdagene og du ofrer noe som smerter inn i dette med full tro på at Gud gir deg nye lam og nye festdager.
Så er det Babylonversjonen som ofrer blodet for å skape redsel, frykt for å få makt. Slik som en falsk pandemi og blodoffer gjennom falske vaksiner. Frykt og fordervelse, nød og sykdom gir dem makt. Schwab sier han ser en voldelig verden, fordi han ønsker det. Det er også witchcraft. Så han får en fredelig verden hvis vi er smarte. Det spirituelle guider oss gjennom dette.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Mange kristne leser ikke DGT. Det er rare historier. Mange ateister ler av det, men de evner ikke å forstå. Sånn som Lot.
Man må forstå at Gud hele tiden prøver å berge den rettferdige ut. Babylon vil aldri kunne skje. Man må se symbolikk og skape en symbolisme i det. Lot får beskjed fra to engler altså to budbringere fra Gud om at alle menneskene vil bli utslettet. Han blir truet og bedt om å sende ut mennene. Det kan altså overføres til å gi slipp på Gud eller sin religion. Byen(verden) har falt. Han sender ut døtrene for å sikre seg at slekten går videre, få barn. Men (svigersønnene) tror ikke på han. Så han tar med seg døtrene og drar. Det var siste skanse og de ville røve Gud fra dem. Det handler egentlig om å bevare troen. De brente bibler og alt av bøker som makthaverne ikke likte. Folk måtte skjule historier i eventyr, mytologi, vandrehistorier, stjernebilder, teaterstykker, akkurat som man holder surdeigsbrødet under hele tiden i Egypt.

Dette er om moral. Det er hvordan Gud’s ord blir holdt skjult for makthaverne og hele tiden overlever gjennom nye steder, men ondskapen følger hele tiden etter. Så religionen blir blant gjetere som flytter seg. Bitter brød er no man gjør mot sin overbevisning. Surt brød (surdeigsbrød) er kunnskap som er blitt bevart skjult gjennom generasjoner. Brød er manna fra himmelen, Jesus legeme Guds ord. Gjennom det hellige vannet som gir evig liv. Spirit. Ånd. Blodet er jo vinen da, men det er egentlig hellig vann som gir en beruselse. Sånn som et stykke brød(Guds ord) kan mette hele verden, kan også det hellige vannet (ånden) slukke tørsten. Når man forstår dette gir det beruselse, og man vil aldri tørste igjen. Et bryllup kan kun bli til med en prest (hellig ånd). Kan jo forestille seg hvordan et bryllup ville blitt med Jesus selv som prest. Tror ikke det var alkoholen som gjorde utslaget. Det er kunnskapen om det evige liv og Gud’s ord vi tørster og sulter etter. Det er som å være i en åndelig ørken. Sult i endetiden er også åndelig mørke, tørke og sykdom. Kanskje mest det, men så er det noen som vil tolke det bokstavelig og det vil manifesteres fysisk. Det går jo hånd i hånd. Så Jesus er brødet som er blitt skjult i Roma. Ritualene har beholdt sannheten. Vi må bare tyde de.

Derfor er også syndere først til å entre Gud’s Rike. Hvis man må tilgi andre for selv å bli tilgitt, er deres offer minst og det er jo litt rart, men de vil tilgi og løpe for å få en fresh start og evig liv. Det er vanskeligere for en med lite skyld å tilgi en som har syndet og til og med myrdet ens venner. Det finnes egentlig ikke motsigelser, det er ofte fordi konteksten er fjernet at det ser slik ut.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

REVERSE
“Awaken the one lord”
“In the name of the lord it is given”
“Amazing thing can Happen when you pray”
“Trust is all”
“Have Faith”
“Forgive”
“Mercy”
“Belive in your heart”
“They are relised from your heart”
“Change it”

Terje Wulfsberg
Forfatter
2 år siden

Takk for fin artikkel Bjørnar! Ang oppvåkning. Vi er nå midt oppe i en ekstrem massepsykose.
https://www.technocracy.news/technocrats-busted-mass-formation-psychosis-used-to-control-population/

Mange vil i løpet av kort tid våkne opp og forstå at de har blitt lurt. Problem(virus), reaction(nedstengning), solution(vaksine).

Et økonomisk krakk som vil bli en skikkelig vekker, er og like om hjørnet. https://steigan.no/2022/01/vi-er-inne-i-alle-finansboblers-mor/

Etter dette vil ca 40 av medlemmene av vår planets åndelige hierarki, også kalt Visdommens Mestre, komme på banen som vår guider og veiledere. Først Maitreya og så flere etter hvert. http://www.nyhetsspeilet.no/2018/03/er-en-ny-laerer-for-menneskeheten-na-pa-vei-til-a-sta-fram/ http://shareno.net

Bjørnar Robberstad
Bjørnar Robberstad
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
2 år siden

Hei Terje. Helt enig med hva du skriver. Økonomisk krakk vil komme og det er styrt, det er ikke tilfeldig. Det kan bli ille for svært mange. Men hva kommer etter? QFS, quantum financial system? Vet ikke helt hva jeg tror om dette.
Interessant også hva du sier om Maitreya. Våre guider og veiledere er aktive hele tiden og gjør sitt beste for at vi skal få de riktige erfaringer for å kunne lære mer og kunne ta de riktige valg for oss selv. Men det du forteller om her er noe mer skjønner jeg.

« Forrige artikkel

Planetarisk meditasjon for menneskeheten

Neste artikkel »

Ascension 2: Menneskehetens viktigste steg

46
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x