Du leser nå
Er en ny lærer for menneskeheten nå på vei til å stå fram?

6 minutter lesetidEr en ny lærer for menneskeheten nå på vei til å stå fram?

Bakgrunn

Opp gjennom historien har det vært en rekke individer som med sin visdom og innsikt har satt store spor etter seg. Blant de mest kjente kan nevnes Buddha, Zoroaster(Zarathustra), Krishna, Jesus, Muhammed og Confucius. Deres formål ser alltid ut til å ha vært et ønske om å inspirere og hjelpe oss fremover i vår utvikling, men vår måte å ivareta den visdommen de formidlet har som regel vært å gjøre deres lære om til en religion. Da det i tidligere tider ikke var noe media eller særlig kommunikasjon mellom ulike deler av verden, nådde læren de kom med kun et begrenset antall mennesker. I dag er situasjonen helt annerledes. På grunn av media som knytter verden sammen, vil en ny slik lærer i løpet av kort tid kunne formidle sin visdom og inspirasjon til omtrent hele menneskeheten. Vedkommende vil således være her for alle, uavhengig av om en har noen religiøs tilknytning eller ikke.

En ny tidsalder

Omtrent hvert 2000 år beveger hele solsystemet vårt seg på en slik måte at vi flytter oss fra et stjernebilde over til et annet. Dette er et astronomisk faktum og har ingenting med astrologi å gjøre. Mer konkret beveger vi oss nå fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder. Historien viser at i forbindelse med et slikt tids skifte kommer det alltid en ny lærer som bidrar med sin visdom og inspirasjon. Innen de store religionene er denne nye læreren ventet under forskjellige navn som Messias, Imam Mahdi, Kristus og Maitreya.

Share International

Informasjon om tilsynekomsten av en ny lærer for menneskeheten har i mange år blitt formidlet av det internasjonale tidsskriftet Share International som ble startet i 1981 av den nå avdøde kunstneren og forfatteren Benjamin Creme(1922- 2016).  I årenes løp har Share International blant annet formidlet mye informasjon om ulike mirakler og tegn som er en av de mange måtene denne nye læreren som kalles Maitreya eller Verdenslæreren, bruker for å vise at han nå er her. Informasjon om abonnement.

Tidsskriftet Share International

Det dreier seg blant annet om bilder av Jomfru Maria som gråter blod, lyskors som kommer til syne i vindusruter, hindu statuer som drikker melk, et regnbuefarget bilde av Jomfru Maria på en bankbygning i Florida(se hovedbildet), etc. Video som gir en oversikt:

Et annet av disse tegnene som nå kan sees på kveldshimmelen, er et stjernelignende objekt som hele tiden blinker kraftig og skifter farge.I klarvær kan dette objektet ofte observeres lavt mot sør.

Tatt i Samnanger utenfor Bergen

Her er en video om dette fenomenet:

https://www.youtube.com/watch?v=hX2ujTDVdII&t=247s

Et annet fenomen som finnes overalt i verden, også her i Norge, er helt spesielle refleksjoner som kommer fra enkelte vindusruter. Disse kommer til syne når solen står i en slik vinkel at refleksjonen treffer motstående husvegg. Her er et eksempel fra Bergen sentrum. Legg merke til firkanten nede til venstre som er den vi vanligvis ser. Etter hvert ha det dukket opp så mange av dem at hvis du på en solskinnsdag ser i nabolaget ditt, vil du kanske sikkert oppdage en eller flere.

Lys sirkler i Valkendorfsgaten, Bergen

Hvem er Kristus?

De siste 2000 årene har Maitreya eller Verdenslæreren som han også  kalles, hatt stillingen som Kristus. Dette er et embete i vår planets åndelige hierarki som i forskjellige tidsaldre innehas av ulike Mestre. I Østen kalles dette individet Bodhisattva, i vesten brukes benevnelsen Kristus.

Hierarkiet – Visdommens Mestre

Ordene Hierarki og Mester må ikke misforstås som om noen står over oss og bestemmer. En Mester er et individ som er ferdig med alle erfaringer vi gjør her på vårt plan og som derfor ikke lengre trenger å inkarnere. Det dreier seg altså om et individ som ikke har noen selvbevissthet eller ego, kun gruppebevissthet. Selv om fellesnevneren for alle disse individene er at de ikke har noe mer her å lære eller erfare, er dette likevel ikke en homogen gruppe hvor alle står på samme utviklingstrinn. Derav betegnelsen Hierarkiet.

Hvor holder de til?

Gruppen av Visdommens Mestre som holder oppsyn med utviklingen her på planeten, holder til i øde fjell og ørken områder. Når vi så går inn i en ny tidsalder, tar de kontakt med en disippel som fungerer som en representant. Slik formidles deres lære og informasjon.

Overskygging

Den frivillige samarbeidsprosessen mellom en Mester og en disippel kalles overskygging og har vært tatt i bruk en rekke ganger opp gjennom historien. En større og mer utviklet sjel er på den måten kontinuerlig i telepatisk kontakt med en disippel som er egnet for dette formålet. Slik ble Bahaullah overskygget av Maitreya, Muhammed ble overskygget av Mesteren Jesus og Prins Gautama ble overskygget av Buddha for å nevne noen eksempler. Denne informasjonen kommer fra Mesteren Djwhal Khul (D.K.) eller tibetaneren som han også kalles.

Mesteren Djwhal Khul

Selv skapt legeme

Denne gang brukes ikke overskygging, da Maitreya har valgt å bruke en kropp han selv har skapt og som han vil ha i hele Vannmannens tidsalder(ca. 2000 år).

Hvorfor er ikke dette mer kjent?

Mange vil gjerne spørre seg: Hvorfor er dette enda relativt ukjent? Grunnen er at folk flest får sin informasjon fra vanlige nyhetsmedia. Til tross for mange henvendelser i form av pressemeldinger, har media stort sett valgt å latt være å formidle denne informasjonen. Hvorfor? Vil ikke et slikt kraftfullt individ med sin påvirkningskraft og innflytelse forstyrre status quo og være en trussel mot ”the establishment” som media ser det som sin oppgave å opprettholde? Maitreyas hovedbudskap er nemlig en mer rettferdig fordeling av denne planetens ressurser, med andre ord, vi i den rike tredjedelen av verden vil ikke kunne fortsette med å kjøpe opp og sløse vekk det meste av verdens matressurser. Passer dette de mektige multinasjonale selskapene som i dag styrer løpet og som fortsatt ønsker å ha kontroll?  Eller alle som ikke kan tenke seg tilstrekkelighet, men absolutt skal ha overflod? Som mange av Nyhetsspeilets lesere er oppmerksomme på, så utøves mye skjult makt gjennom media i form av fortielser, desinformasjon og propaganda. Se for eksempel: Lures du av den offisielle versjonen? og Tabuoversikten for norske redaktører.

Loven om den frie vilje

Utenomjordiske sivilisasjoner som holder oppsyn med oss, overtrer aldri vår frie vilje eller prøver å presse seg på. Nøyaktig det samme gjelder for Mestrene.

Kunngjøringsdagen

På kunngjøringsdagen når Maitreya gir seg til kjenne for hele menneskeheten, er planen hans å komme i telepatisk kontakt med alle som ser ham på TV skjermen. De som er over en viss alder (ikke barn), vil oppfatte det han sier telepatisk, med andre ord innvendig på sitt språk.

En lærer for alle

Maitreya som også kalles The Lord of Love, vil den dagen sende ut sin enorme kjærlighetsenergi på en måte mange vil merke helt fysisk. Samtidig vil det skje hundretusener av spontane helbredelser. Slik vil han vise at han er den nye læreren for hele menneskeheten.

 

Kilder

Bailey. Alice Ann. Hierarkiets tilsynekomst. Ashramenes eksternalisering. Esoterisk Center Forlag 1992.

Creme, Benjamin. The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. The Tara Press, London 1980.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 1. Share International Foundation, London 1986.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 2. . Share International Foundation, London 1993.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 3. Share International Foundation, London 2001.

Messages from Maitreya, The Christ. The Tara Press, London 1981.

http://share-international.org

http://shareno.net (norsk)

 

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
56%
Opplysende
12%
Inne på noe
5%
Usikker
3%
Dårlig
24%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

25
Kommentarer

avatar
6 Comment threads
19 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Russia TodayNitupsarKenTheChristenedVikingTerje Wulfsberg Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Arn
Abonnent
Arn

Babaji passer vel til denne beskrivelsen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahavatar_Babaji
Jeg har selv hørt en mester (Prem Baba) snakke om et møte med Babaji som skal ha funnet sted for 15-25 år siden. Babaji er bl. a. kjent gjennom den berømte selvbiografien til Paramahansa Yogananda.

BT
Anonym
BT

Dette teosofiske våset er bortkastet tid. Hvis man ønsker å gjøre verden til et bedre sted, må man hjelpe folk som sliter.
Den instruksen er ikke ny, men blir glatt oversett til fordel for overtro og løgn om «mestere» som liksom skal gjøre alt så mye bedre for menneskeheten. Lovlig sent ute er «de» også. Voks opp og ta ansvar.

Camilla Marie
Abonnent
Camilla Marie

Dette med at TV’n skal bli brukt skremte meg… Jeg har nemlig vært igjennom mye stoff i det siste om det som ser ut til å være en plan om å narre folk til å tro på en hendelse ved bruk av f.eks TV, som en alien-invasjon eller Jesu’ tilbakekomst. Uansett hva de gjør vil svært mange av dagens «våkne» bli narret. For teknologien de har må være spektakulær med tanke på hva de faktisk viser oss, og pga et sinnssykt forarbeid og evt artikler som dette…

TheChristenedViking
Abonnent
TheChristenedViking

Det vil snart stå frem en entitet som vil redefinere den tradisjonelle virkelighetsforståelsen verdens befolkning har i dag. Men dette er antikrist. Bibelen har nedtegnet alt som skjer nå, og er i ferd med å skje, med unektelig presisjon. Den beskriver også «forblindelsen» som gjør at de fleste ikke kan se dette. Man skulle tro at når de gamle profetiene oppfylles som perler på en snor, så ville de fleste konkludere med at det validerer autensiteten til de bibelske skriftene. Likevel er dette altså ikke tilfellet.

Men først vil det iverksettes en krise som kommer til å ryste verden til sin kjerne. Ut fra denne asken vil antikrist stige frem og tilby en løsning for varig fred. Alt vil føles logisk og se veldig bra ut på overflaten for dem som velger å sette sin lit til ham. Og det vil være en reell fred for en kort tid. Men det er intet nytt under solen, og verden vil igjen stå i fare for å kastes ut i kaos.
Da vil 1/3 av befolkningen utryddes, og det er primært oss kristne som må fjernes før «dyrets» system kan implementeres ordentlig. Da vil alle chippes, overvåkes og leve i en dystopisk verden hvor personlig frihet er ofret i bytte for trygghet og fred.
Etterhvert så vil det kreves at man lar sin jordlige kropp dø pga av miljø/klima/gaia og at sjelen må opplastes til en form for digital virkelighet.
Da er det sjakk matt. Velkommen til helvete.

TheChristenedViking
Abonnent
TheChristenedViking

Det vil snart stå frem en entitet som vil redefinere den tradisjonelle virkelighetsforståelsen verdens befolkning har i dag. Men dette er antikrist. Bibelen har nedtegnet alt som skjer nå, og er i ferd med å skje, med unektelig presisjon. Den beskriver også «forblindelsen» som gjør at de fleste ikke kan se dette. Man skulle tro at når de gamle profetiene oppfylles som perler på en snor, så ville de fleste konkludere med at det validerer autensiteten til de bibelske skriftene. Likevel er dette altså ikke tilfellet.

Men først vil det iverksettes en krise som kommer til å ryste verden til sin kjerne. Ut fra denne asken vil antikrist stige frem og tilby en løsning for varig fred. Alt vil føles logisk og se veldig bra ut på overflaten for dem som velger å sette sin lit til ham. Og det vil være en reell fred for en kort tid. Men det er intet nytt under solen, og verden vil igjen stå i fare for å kastes ut i kaos.
Da vil 1/3 av befolkningen utryddes, og det er primært oss kristne som må fjernes før «dyrets» system kan implementeres ordentlig. Da vil alle chippes, overvåkes og leve i en dystopisk verden hvor personlig frihet er ofret i bytte for trygghet og fred.
Etterhvert så vil det kreves at man lar sin jordlige kropp dø pga av miljø/klima/gaia og at sjelen må opplastes til en form for digital virkelighet.
Da er det sjakk matt. Welcome to hell.

Ken
Anonym
Ken

TheChristenedViking – Du skriver om NASA`s fake Blue Beam Project…?!

«The spaceshow… The result of these deliberately staged events will be to show the world the new ‘christ,’ the new messiah, Matraia (Maitreya), for the immediate implementation of the new world religion. Enough truth will be foisted upon an unsuspecting world to hook them into the lie. «Even the most learned will be deceived.»

Then the projections of Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna, etc., will merge into one after correct explanations of the mysteries and revelations will have been disclosed. This one god will, in fact, be the Antichrist, who will explain that the various scriptures have been misunderstood and misinterpreted, and that the religions of old are responsible for turning brother against brother, and nation against nation, therefore old religions must be abolished to make way for the new age new world religion, representing the one god Antichrist they see before them»…http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

TheChristenedViking
Abonnent
TheChristenedViking

Ja, mer eller mindre. Det er en grei og kort beskrivelse det du postet der.