Foto fra pixabay.com
/

HYPERINFLASJON OG HVORDAN SIKRE DINE VERDIER

1.3K visninger
10 minutter lesetid
7

Bakgrunnen for denne artikkel er at jeg har blitt spurt av venner om konkrete råd hva en kan gjøre for å sikre, for å omplassere noe av sine penger til gull, sølv eller annet. Dette har til nå resultert i en liten artikkel som jeg velger å poste her på Nyhetsspeilet.

Vi har alle fått med oss, i større eller mindre grad, hva som skjer i verden. En ting det er mye snakk om er økonomiske krisetider, hyperinflasjon og financial reset.

Her vil jeg komme med betraktninger fra mitt ståsted hva dette er og hva man kan gjøre for å forberede seg litt økonomisk. Jeg vil understreke at det er mye usikkerhet rundt dette og vi kan ikke si noe for sikkert. Dette er kun tanker og tips fra mitt ståsted og så er det opp til hver og en å ta ansvar for seg selv og evt. følge noen av de muligheter jeg forteller om.

Det er mange signaler i de siste år og spesielt de siste måneder som antyder at priser vil stige, bedrifter vil slite mer økonomisk og at inflasjonen vil komme til å stige. Inflasjonen i Norge fra desember 2020 til desember 2021 var 5,3%. Dette er høyere enn det har vært de siste år men ikke noe dramatisk. Når vi snakker om hyperinflasjon så er dette et begrep som brukes når prisene er helt ute at kontroll og valutaen mister sin verdi. En enkel definisjon som brukes på hyperinflasjon er 50% per måned eller mer. Da er vi på minimum 600% inflasjon pr. år. Da er det svært dramatisk. En hovedårsak til at inflasjon inntreffer er at landets sentralbank bare «trykker» nye penger ut av ingen ting i stor skala når det er behov for mer penger. USA har vært kjent for å trykke enormt mye mer dollar de siste år som fører til utvanning av verdien. Når dette er en verdensvaluta og olje og gass har vært handlet i dollar, så vil en evt. kollaps av dollaren få store ringvirkninger globalt.

Et eksempel på hyperinflasjon i nyere tid er Venezuela som en gang var blant Latin Amerikas rikeste pga oljeinntekter. I løpet av 2019 så mistet den lokale valutaen 99% verdi i forhold til dollar. Prisen på en kopp kaffe steg fra 450 bolivar til 30 000 bolivar på 1 år. Regjeringen i Venezuela oppgir inflasjonen til 130 000 % for 2019 mens IMF (Det Internasjonale Valutafondet) mener inflasjonen var mye høyere og anslår den til 10 millioner prosent.

Hyperinflasjon er svært alvorlig for et lands økonomi og dermed for landet og dens innbyggere og aktivitetsnivået. Lønninger vil på langt nær stige tilsvarende som prisen på matvarer vil stige. Arbeidstakere vil stille seg selv spørsmålet, hvorfor gå på jobb når lønna ikke rekker til noen ting nesten, knapt et par brød. Da er det bedre å finne en annen måte å forsørge familien på.

Når det er usikre tider økonomisk og nedgangstider så vil folk, selskaper og institusjoner som sitter på verdier søke seg til steder hvor de kan sikre sine verdier og dermed bedre sin posisjon i forhold til de som ikke gjør dette. Favoritter er investering i gull og sølv, og investering i kryptovaluta.

Gull og sølv har vært brukt som betalingsmiddel i tusenvis av år. I økonomiske nedgangstider har gull/sølv historisk sett beholdt sin verdi og ofte økt sin verdi i trange tider. En årsak er at det er en begrenset mengde med gull og sølv som finnes på markedet.

Dersom en ønsker å sikre sine verdier i gull/sølv så finnes det flere måter. Her er noen av dem;

Kjøpe mynter
 • En betaler ikke moms når en kjøper mynter siden dette er et betalingsmiddel i seg selv. Dette i motsetning hvis du kjøper gull/sølv i annen form der moms normalt må legges til prisen.
 • Lettere å omsette mynter enn edelt metall i annen form. Dersom hyperinflasjon inntrer i samfunnet og vanlige penger har mistet sin kjøpekraft så er kanskje det eneste betalingsmiddelet som fungerer i en periode mynter i gull og sølv da disse har sin verdi garantert i form av sin vekt i edelt metall. Sølv er da å foretrekke fremfor gull for mindre beløp.
 • Når du kjøper så har du valget mellom usirkulert eller sirkulert. Stort sett hvis du bestiller sirkulert så er disse like fine som nye mynter men noe mindre verdt for samlere. Sirkulert har like mye verdi i vekt som usirkulert. Gullsmeder vil normalt gi deg betaling i forhold til vekt hvis du selger tilbake til dem.
 • Det vanligste og letteste å få tak i er mynter på 1 ounce = internasjonal troy ounce = 31,103 gram.
 • 24 karat gull er helt rent gull. 18 karat inneholder 75% gull, 1 karat har 1/24 del gull i seg.
 • Jeg tror de beste priser på nye gull og sølv mynter i Norge fåes hos tavex.no. De er internasjonalt store og har en liten filial i Oslo. De har bare helt nye usirkulerte mynter. Tavex kjøper ikke tilbake mynter, bare selger. Det kan hende at dette endrer seg i fremtiden.
 • Pris for 1 ounce gull er for tiden ca 18 500 NOK og opp. Pris for 1 ounce sølv er fra ca 250 NOK og opp. Dette gjelder for nye usirkulerte mynter.
 • Andre steder er hos tradisjonelle gullsmeder. K.A.Rasmussen (karasmussesn.com) er et eksempel, holder til på Hamar og i Oslo. Her får du kjøpt nye og brukte og i varierende størrelser og kvaliteter. Rasmussen vil også kunne kjøpe tilbake mynter fra deg. Det finnes flere andre forhandlere også, bare til å søke opp. En bør generelt være veldig forsiktig med eller holde seg borte fra nye og mindre aktører på markedet.
 • Felles for forhandlere som tar bestilling over nett eller telefon er at de sender varene til deg og varen er forsikret til du henter den i posten. Forsikre deg om dette før du evt. kjøper.
Kjøpe verdipapir basert på gull/sølv
 • Dette kan gjøres flere steder, for eksempel Nordnet.no. Disse er store på børs og aksjer og har også verdipapir basert på gull og sølv og andre råvarer.
 • En mulighet når du handler her er at du kan gire opp investeringen. Det vil si at du er rimelig sikker på at prisen vil stige og gambler på dette. Dersom prisen på gullaksjen du har kjøpt dobler seg i verdi, så tjener du 10 ganger så mye. Men vær forsiktig for hvis aksjekursen går nedover så taper du dine penger 10 ganger så fort.
 • Du kan regne med at de som tilbyr denne form for børshandel har liten grad av fysisk sikkerhet i form av gull og sølv for hva de tilbyr handel med. Det vil si at dette på langt nær er så sikkert som fysisk gull og sølv. Hva jeg tror er at mange investorer vil søke over til verdipapir som dette i første fase av nedgangstider og da kan verdien stige ganske bratt. Investorer vil etter hvert innse at det er ikke gull og sølv de har investert i, men snarere et veddemål på hvordan prisen utvikler seg. Muligheten er til stede for en plutselig kollaps over natten. Dette scenarioet er kun i tilfelle store finansielle uroligheter slik som hyperinflasjon.
 • Mitt tips er at for den som går inn før prisene har begynt å stige markant, så kan en ta ut gevinsten når gull/sølv priser har ti-doblet seg i verdi. Hvis en da har giret 10 ganger så har din tusenlapp blitt til 100 000 kr. Jeg tror prisen kommer til å stige mer enn 10 gangern før det kollapser.
 • På dette tidspunkt er inflasjonen blitt veldig tydelig i samfunnet og husk at de 100 000 er ikke da helt det samme som 100 000 i dag.
Kjøpe krypto
 • Personlig så har jeg tro på krypto. De sikreste er de største og mest vanlige som bitcoin og ethereum. Det finnes mange tusen kryptovalutaer i dag og de aller fleste vil bli verdiløse etter hvert.
 • Krypto er veldig volatilt, dvs de svinger mye i verdi. Nå er verdien på 1 bitcoin ca 40 000 USD og slik jeg vurderer det så er dette et godt inngangspunkt for de som ikke er inne enda og har planer om dette. Verdien har ligget lenge rundt dette nivå og det er forventet at den vil stige utover året. Det er umulig å si men verdien kan godt komme over 100 000 USD i løpet av året. Når du går inn her, tenk langsiktig er mitt råd. Ikke følg med for mye på svingninger dag for dag, man kan få tynnslitte nerver av mindre.
 • Det er mange som mener at kryptovaluta slik som bitcoin og andre vil miste sin verdi og forsvinne. Men som sagt jeg er positiv til krypto.
 • Krypto er desentralisert, det vil si at det styres ikke av banker, regjeringer eller myndigheter. Dette hindrer imidlertid ikke at et lands myndigheter kan komme og for eksempel forby handel med kryptovaluta. Det som dette vil føre til er at folk da flytter sin krypto over til kryptobørser i andre land.
 • Når en handler med krypto går ikke pengene via en bank og det er et veldig stort pluss sett i et større perspektiv.
 • Krypto er heller ikke kontrollert av «Deep State», det mener i hvert fall jeg. Deep State kontrollerer alle verdens store banker.
 • Hva Deep State og New World Order har planer om er CBDC, Central Bank Digital Currency. Det vil si en krypto som er eid og styrt av et lands sentralbank og som erstatter pengesystemet vi har i dag. Hvis dette innføres så vil de ha full kontroll på hvem som har penger, hvor mye du har, hva du bruker penger på og de kan når som helst stoppe din tilgang til din konto i dette systemet. Dette systemet er jeg svært skeptisk til og har til intensjon om å aldri bli en del av dette.
Gullbasert krypto
 • Finnes dette? Ja det gjør det. Det finnes flere.
 • Den eneste jeg kjenner til i detalj er Meta1Coin (https://meta1.vision/) og den kjenner jeg meget godt til. Denne ser meget bra ut selv om noe helt essensielt gjenstår. Det er når vi skal få tilgang til våre verdier, hvilket er planlagt til 2. kvartal 2022.
 • Meta1Coin har vært angrepet av krefter som ønsker å stoppe denne valutaen, det har vært falske anklager og rettssaker. De skal være over dette nå.
 • Meta1Coin har klart å komme over på privat jurisdiksjon i motsetning til hva som er vanlig, nemlig offentlig jurisdiksjon. Dette betyr at Meta1 er mye mer selvstendig og har mye mer kontroll på hva som skjer i forhold til myndigheter og sentralbanker siden de står utenfor det offentlige systemet.
 • Meta1 har bygget seg opp til det beste på markedet av hva angår teknologi og sikkerhet.
 • Planen for i år inkluderer å lansere sin egen bank og de lanserer et kort som du kan bruke hvor som helst med direkte tilgang til dine kryptoverdier. En annen meget spennende og attraktiv løsning de kommer med er at du kan låne av deg selv. Tilbakebetaling av lån gjøres ved fremtidig inntjening via kursstigning. Du slipper å selge og mister ikke fremtidig verdiøkning på dine coiner. Siden Meta1 er gullbasert og «appreciated» så er garantert minsteverdi sikret å øke med minst 4% pr. måned. Lånet av deg selv er basert på verdien i garantert minsteverdi. Markedsverdien kan være mye høyere. Renta du betaler for ditt lån vil være mindre enn garantert verdistigning. Dette er vinn-vinn.
 • Verdien på denne ved starten for noen år siden var 22,22 USD. Nå er verdien over 340 USD.

 

Invester i virkelige verdier

Her må også nevnes at dersom du har penger så er kanskje det sikreste å investere i det å faktisk bruke penger i dag til virkelige verdier som du har bruk for nå. Invester i huset ditt eller i hagen din, kanskje ny bil/elbil/elsykkel. Invester i utdanning eller invester i din egen kropp og sinn i form av trening eller terapi. Det er mye som tyder på at en matvarekrise vil ramme oss så bygg deg opp et lite lager med matvarer/husholdningsvarer og bensin, mm. Alternativ til bruk av elektrisitet for oppvarming av din bolig kan vise seg å være nyttig ved langvarig strømbrudd og ved stigende strømpriser. Ved inflasjon så er verdien av dine penger mer verdt i dag enn hva de vil være om en måned.

 

Generelle tips

Det er spesielle tider vi lever i og vi vet ikke hva som skjer i morgen. Hva skjer hvis for eksempel internett er nede i en periode over uker eller måneder? Det samme kan skje med strømforsyningen. Vi kan da ikke bruke våre plastkort til å handle for. Og banker vil være stengt, det vil da ikke være mulig å ta ut kontanter fra minibank. Da er det godt å ha et lite lager av penger hjemme.

Det er selvsagt opp til enhver hva en velger å gjøre. Her er noen generelle meninger og tips fra meg:

 • Hver husstand bør ha noe ekstra cash tilgjengelig, for eksempel minimum 10 000 kr.
 • Det er noe risikabelt å sitte med større pengebeløp eller hele sin kontantbeholdning i banken.
 • Jeg ville ta minimum 50% av min kontantbeholdning å omsette til gull eller sølv i en eller annen form og evt. også i krypto hvis du føler for det.
 • Hold deg borte fra vanlige aksjer.
 • Flere kilder forteller om muligheten til at våre bankkontoer blir frosset og at vi da mister tilgang til våre penger. Men så sies det at vi vil få tilbake tilgangen etter kanskje et par måneder.

 

Quantum Based Financial System

Jeg vet for lite om Quantum based financial system til å si noe særlig om det.

Men det er gode krefter som har jobbet med et alternativt pengesystem i flere år. Dette systemet er rettferdig for alle og økonomisk kriminalitet og «finansakrobatikk» vil ikke være mulig i dette systemet. Dersom vi får våre bankkontoer frosset som nevnt over, så sies det fra flere kilder at dette vil være når dette nye pengesystemet innføres. Våre verdier som vi har i banken vil da overføres til et nytt pengesystem. Svarte penger vil bli slettet. Dette er info fra usikre kilder. Det beste er å gjøre det du føler er riktig i dag slik at du oppnår indre ro og så ta tingene etter beste evne etter hvert som de kommer.

 

Bjørnar Robberstad

Bjørnar Robberstad er Life Alignment terapeut lokalisert i Brevik, Telemark. Driver websidene www.bjornarrobberstad.no og www.livsspeilet.no
Interesseområder er psykologi, helse, Ascension, Kurs i Mirakler og mye mer. Bakgrunn som ingeniør.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
2 år siden

frimurertispene kommer med råd omkring illusjonen økonomi – hvilken komedie:-)

Sigrid Jonasson
Sigrid Jonasson
Abonnent
2 år siden

Jeg forventer også at bitcoin vil være enda lavere enn 20 tusen.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Sigrid Jonasson
2 år siden

Jeg ser at kineserne er i opprør. De stormet Bank of China. Banken hadde fryst kontoene deres. Tror du Bitcoin vil bli redningen for de som nå ønsker ut av bankene. Nederland, Argentina, Tyskland og Sri Lanka har mye uro. Mange er i grenseland til opprør.

I Kanada stengte Trudeau kontoer til noen av de som protesterte. Mange har fått problemer med banken etter å ha ytret seg mot regimet i ISA. Mange podcaster ble nektet å bruke paypal. Samme med hjemmesider. Mike Lindell og My Pillow er et godt eksempel.

Kan myndigheten stenge Crypto lommeboken?
Bitcoin steg da Musk kjøpte og fortalte at Tesla ville godta Bitcoin. Deretter tok han ut noe og sa at Tesla ikke ville bruke Bitcoin. Nå kan han snu igjen.

Det er to ting med Bitcoin. Du kan spekulere i kursen. Det er jo også en del butikker som har akseptert den. Det kan jo se ut som om verdien vil stige. Blir som å vedde mot Tesla dette.

Det er så mange muligheter til å gjøre handel under en økonomisk kollaps. Man kunne lage seg en egen økonomi også. Ikke så lett med gull og sølv.

Sigrid Jonasson
Sigrid Jonasson
Abonnent
2 år siden

Jeg vil ikke si at kryptovalutaer blir en eiendel som er beskyttet mot inflasjon, bare man ser på det på lang sikt… Spesielt når eiendelen faller med mer enn 60%, slik den er nå, så er det ikke noe positivt i dette i det hele tatt. Jeg takler dette ganske vanskelig, men handelsroboter hjelper. Jeg anbefaler å lese yuan pay anmeldelse for minst en minimal forståelse av hvordan du kan jobbe med dem og hvordan handelsalgoritmer kan forbedre handelsstatistikken din.

Lise skaalerud
Lise skaalerud
Abonnent
2 år siden

Hei, liker artikkelen din, mange gode råd som jeg allerede har fulgt før jeg leste artikkelen. Derimot har jeg dårlig følelse på meta1 coin når jeg sjekker nettsiden, og videre leser scam reports når jeg undersøker litt. Ikke uvanlig ved scams at det blir problemer med nettopp tilgjengelighet av egne midler og hvor man blir lovet at “det kommer snart,” og hvor investorene holdes i vente-modus, men hvor det aldri kommer noe, og pengene er tapt. Har en venninne som mistet mange bitcoin i et tilsynelatende spennende investeringsprosjekt som tiltrakk seg naive folk fra den åndelige/alternative siden som ønsket seg en “snillere finansverden med muligheter for alle.” Svensken som stod bak havnet i fengsel.

Ingriid Stella Oppebøen
Ingriid Stella Oppebøen
Anonym
2 år siden

En god og ryddig oppsumering spør du meg. Takk ! Dette var nyttig

« Forrige artikkel

NATO – grunnlagt på løgn

Neste artikkel »

Den 22ende april 2022 og Shanghai

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x