De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

7.7K visninger
8 minutter lesetid
97

Det er synd på alle de menneskene som ikke er bevisst på sine psykologiske og følelsesmessige motivasjoner. Den fraværende far fremkommer allerede i Bibelehistorien, i Jesus sitt liv, som en jødisk tradisjon; matriarkatet.

Til flere år jeg studerer på religioner og ideologier generelt, til mer blir jeg betatt av genialiteten og kompleksiteten i læren som ble til av Jesus sitt liv på jorden… Graven er tom, det er like mye psykologi involvert som det er teologi. Døden har ingen makt eller kraft over det gjenfødte åndsvesen som er forenet med det åndelige Faderprinsippet, samme hvor mye det ble utsatt for undermenneskers og troløses ondskap.

bolch

I mellomtiden kaver de fælt rasjonelt og intellektuelt å finne sin opprinnelse, sin ånd, men den var aldri langt fra dem. Problemet var bare at de forkastet den som ledd i sin tidlige programmering. De er trent og indoktrinert til å bli sitt lederskaps barn..

“Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør”. – James S. Spiegel. “Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,” hevder han.

Moder Jord skal vi dø ifra samme hva, trenger ikke gjøre noe som helst for det, skjer helt automatisk. Å takke nei til Faderen, er å takke nei til Ånden, og det Evige Livet. Det er hva en var før en inkarnerte i kropp, via Moderens livmor. Denne avvisning skjer av eget fritt valg. Skjer det så vil de for evig søke å få lederen av Faderlandet sin gunst, statsministre eller presidenter har blitt deres fadersubstitutter, blir menneskelige gudevesener for dem, – derfor er de så autoritetstro, nærmest til det selvutslettelige.

bolch2

“Ateister, agnostikere og andre troløse, deler de faderløses forbannelse”, sier psykiater og professor Paul C. Vitz som underviser ved New York Universitetet, som en gang var en av dem selv.

Hva har jøder, feminister og homoer (dominerende og kontrollerende mor) felles med ateister og agnostikere? Forskning viser at ateisme og agnostisisme også skyldes fraværende fedre syndromet som de kompenserer for.

Dette er selvfølgelig årsaken til at Mot Dags Gudmund Harlems datter Gro Harlem Brundtland populariserte alenemødrene og skilsmissene… Bryte ned familieinstitusjonen, så barna blir faderløse og statens barn… Snedig hva?

obamayouthgroupsymbol

Når marxistene ønsket å underminere og effekivt torpedere ethvert samfunn for å skape sin nye orden utav kaos, så visste de akkurat hva de måtte gjøre over en halv generasjon eller så…, det dreier seg om psykopolitikk.  Men samfunnet blir vel aldri bedre av å bli forsøkt kurert av samme folk som har skapt elendigheten?

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/kulturmarxismen-uten-opposisjon-i-norsk-politikk/

Like faderløs som Jesus var i sin fødselshistorie i den jødiske familietradisjon med sterk kone og svak mann (matriarkat), like fraværende er fedrene til disse ulykkelige sjeler, som påvist i forskningen til Paul Vitz, hvor han studerer og analyserer livene og oppveksvilkårene til en rekke kjente ateistiske personligheter.

Samfunnet skapte ubalanser, med uante konsekvenser for unge sjeler og sinn… vil en dag bli dommen over en samtid som har gått av hengslene og skapte disse ‘tomme sjeler’,  karnalske og materialistisk, med feil politikk.

bonch-bruevich-lenin-i-deti

Den fysiske mangel eller deprivasjon som en gang var skapt, kan rettes opp en gang. Frelsen kan finnes. Balansen kan gjenopprettes. Påskemorgen slukker sorgen. Finn den åndelige Fader; G-d.

Noe av listen som Vitz presenterer i sin bok:

Ateister med fedre som døde:
• David Hume—var to år gammel når hans far døde.
• Arthur Schopenhauer—var seksten år gammel når hans far døde.
• Friedrich Nietzsche—var fire år gammel når hans far døde.
• Bertrand Russell—var fire år gammel når hans far døde.
• Jean-Paul Sartre—var femten måneder gammel når hans far døde.
• Albert Camus—var ett år gammel når hans far døde.

Ateister med overgripende og veike fedre:
• Thomas Hobbes—var syv år gammel når hans far sviktet familien.
• Voltaire—hadde et bittert forhold med sin far, hvis etternavn (Arouet) han forkastet.
• Baron d’Holbach—was estranged from his father and rejected his surname (Thiry)
• Ludwig Feuerbach—var skadalisert med sin fars offentlige avvisning av sin familie (for å bo med en annen kvinne)
• Samuel Butler—var fysisk og følelsesmessig brutalisert av sin far.
• Sigmund Freud—hadde bare forrakt for sin far som en “sexuell avviker” og som en veik mann.
• H. G.Wells—forraktet sin far som neglisjerte sin familie.
• Madalyn Murray O’Hair— hatet intenst sin far, sannsynligvis grunnet overgrep.
• Albert Ellis—var neglisjert av sin far, som etter hvert forlot hele familien.

Mens denne listen er imponerende nok, er Vitz samlede sak for sin avhandling ikke begrenset til disse, men omfatter analyser av kjente teister fra samme era. Disse lærde har hatt gjennomgående sunne relasjoner med sine fedre eller andre vesentlige farsfigurer.

http://www.apologetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:the-causes-of-atheism&catid=96:bonus-content&Itemid=80

Så hva er det lureste myndigheter i kulturmarxistisk ånd kan gjøre for å ødelegge et samfunn – etter fugl fønix prinsippet, Orden Utav Kaos? – Ved å skape det ateistisk samfunnet, det amoralske, grenseløse, og nesten ikke levelig i… Svaret gir seg selv.. sørg for at menneskebarna føler seg avsondret og neglisjert av sine foreldre, spesielt fedrene, fra tidlig alder, institusjonaliser dem, la fornuft og intellekt og rasjonalitet, ikke kjærlighet, være hva de oppdras med i institusjonene (hjernevask), så vil de adoptere den kulturmarxistiske nihilistiske ånd.

Ifølge Vitz er det tre typer av disse fraværende fedre:

1. Han kan være til stede, men åpenbart svak, feig og ikke verdig respekt, selv om ellers hyggelig eller “fin” (Oa: mao ‘en feminist dott”)
2. Han kan være til stede, men fysisk, seksuelt eller psykologisk overgripende.
3. Han kan være fraværende gjennom død eller ved å svikte eller forlate familien.

Kommunistiske Manifest.

Oppløs familien. Avskaff Gud. Samme sak. La lederskapet være farsbildene.
:

Avskaffelse av familien! Selv de mest radikale hisser seg opp over dette beryktede forslaget fra kommunistene og marxistene. Det er like fullt akkurat hva som har skjedd.

hitler_children

“På hvilket grunnlag er den nåværende familien, den borgerlige familie, basert på? På kapital, på privat vekst for familien. I sin helt utviklede form, eksisterer denne familien bare blant borgerskapet. Men denne tilstanden av ting finner sitt supplement i det praktiske fravær av familien blant proletarer, og i offentlig prostitusjon. Den borgerlige familien vil forsvinne som en selvfølge når dens komplementær forsvinner, og begge vil forsvinne når kapitalen forsvinner.”

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html

Kunsten blir da å inndra privat kapital, at folk flest får styre pengene sine selv, til fordel for kulturmarxistisk elite som styrer den for dem igjennom deres kontroll over Statsmakten – det gjør at menneskebarna tilber de politiske ledere som guder. Noen dårlige substitutter oftest.

Paradokset: Den Faderløse, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.
Paradokset: Den Faderløse, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.

Å skape en ateist

Å skape ateister av alle er marxismens mål og mening.

Professor i filosofi og religion ved Taylor Universititetet i Upland, Indiana, James S. Spiegel har skrevet boken “Hvordan ateisten blir skapt’ (The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief). Kort fortalt fant Spiegel ut at ateismen er en religion av umoralske undermennesker, som nekter å gi avkall på sine laster..

“Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,” hevder han.

“Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør . Ateisme er undertrykkelse av sannheten ved ondskapsfullhet, den kognitive konsekvens av umoral..”

“Kort sagt, så er det synden som er vantroens mor.”

“” Mennesket ble skapt i Guds bilde, og far-barn-forholdet speiler det at mennesker er Guds ‘avkom”, sier Spiegel.”Vi ubevisst (og ofte bevisst, avhengig av ens verdensbilde) former vår Gud etter mønster av vår jordiske far.

“Men, når ens jordiske far er defekt, enten på grunn av dødsfall, at en blir forlatt, eller misbruk, vil det nødvendigvis påvirke ens tenkning om Gud.”

Når forholdene til de verdslige fedre er dårlige, av forskjellige grunner, vil dette påvirke ens forhold til G-d, siden den jordiske modellen er bildet som skapes i det indre av den åndelige Far. I Bibelen er Fader-bildet stort sett som Fader for nasjoner, ikke så mye for individer. Men der er alltid lederskap som gjerne vil fremstå som farsfigurer, faktisk profitterer de storlig på å skape fraværende fedre i samfunnet…. de skaper det av den årsak at de gjerne vil være farsfigur, bli sett opp til, beundret, tar avgjørelsene, etc. etc., og de lydige barn gjør ALLTID som disse ‘landsfadere’ sier.

tyrant_children

Noen av ateistene hvis fedre døde inkluderer David Hume og Friedrich Nietzsche. De med overgripende eller svake fedre er Thomas Hobbes, Voltaire og Sigmund Freud. Blant de nye ateistene, døde Daniel Dennetts far når Dennett var fem år gammel og Christopher Hitchens’ far synes å ha vært veldig fjern. Hitchens har tilstått at han ikke husker “en eneste ting om ham.”

For Richard Dawkins og Sam Harris, er det svært lite informasjon tilgjengelig om deres relasjoner med sine fedre.

“Det ser ut til at den psykologiske skaden fra en defekt far må kombineres med opprør – en vedvarende umoralsk respons av noe slag, slik som bitterhet, hat, forfengelighet, utilgivelighet, eller ynkelig stolthet. Og når dette opprøret er dypt eller langvarig nok, blir ateisme resultatet”, forklarer Spiegel.

I hovedsak: “ateister velger endelig å ikke tro på Gud,” hevder forfatteren, og “dette valget forekommer ikke i et psykologisk vakuum.”

http://www.christianpost.com/news/christian-philosopher-explores-causes-of-atheism-44353/

Fra pattedyr til menneske

Der er en vei å bli gjenfødt til å bli menneske, fra pattedyrenes verden til å bli helt og fullt menneske, med verdier, med moral, med ånd, med åndelige lover, med samvittighet. Inntil gjenfødselen til ånd, er disse fakulteter fraværende hos det karnalske verdslige menneske.

Det er så klart bedre for dem selv og deres livsanskuelsers fortsatte eksistens at de heller søker å kaste G-d av tronen over sitt Skaperverk, heller enn at disse folkene skal innrømme for seg selv og andre at de er noen primitive, umoralske untermenchen – i sine grenseløse dyriske tilbøyeligheter… de helst ikke vil gi avkall på. De velger seg ‘dyrets merke’ – ikke utvikling.

Heller ikke vil de føle seg skyldbetynget eller som ‘syndere’ når de føler ting de har blitt fortalt det er ‘galt’ å føle… da kommer denne rasende pubertale reaksjon på Skaperen, som skapte dem slik. Så glemmer de ut at det var deres valg, basert på den frie vilje, – en gave skjenket menneskene i kjærlighet av Skaperen, og om de hadde lagt litt innsats og vilje i det, så hadde de funnet ut av dette, – og blitt fri. Skavankene som ledet til ‘synden’ (betyr; bomme på målet) trengte ikke lenger være en individuell forbannelse (fra syndefallet), men bli en liten mental feilprogrammering de lærte og utviklet seg utav og hevet seg over med noe selvdisiplin, med selvinnsikt og øket bevissthet som frukter, utav viljen til å endre seg og heve seg utav det dyriske element og miljø (jungelens lov). Dette er alkymiens mirakel.

Disse folkene har for det meste aldri opplevd farskjærlighet, de er mammagutter, og de søker høyt og lavt i intellektets irrganger hva som er galt med dem, men problemet løses ikke der… problemet er av følelsesmessig art, – ikke av intellektuell eller rasjonell art.

De har fremdeles muligheten til å bli forenet med sin Far i himmelen, om deres jordiske fedre har sviktet dem… Som over så under, er en esoterisk lov, ethvert fysisk fenomen har sin åndelige komplementær. I mellomtiden er de så sint at det fråder av dem ofte, sint på G-d, på sine fedre (latent og ubevisst), på alle mennesker som ikke deler deres smerte, og ha dette de uelskedes sår…, så prøver de så godt de kan å påføre alle andre samme sår, slik at de ikke skal være alene om sin ulykkelige psykologi og sjelstilstand.

Der finnes en vei, en metode. Jesus viste veien for å bli helbredet, han hadde selv samme erfaring. Lykke til.

Fra pattedyr til menneske
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
97 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
9 år siden

latest technical articles

trackback
10 år siden

[…] De uelskedes sår, ateismens faderløse basis http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/ […]

trackback
10 år siden

[…] De uelskedes sår, ateismens faderløse basis http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/ […]

trackback
11 år siden

[…] De uelskedes sår, ateismens faderløse basis http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/ […]

Kjell L
Kjell L
Abonnent
11 år siden

http://www.seesharppress.com/20reasons.html

Dine artikler, samt mange av svarene dine til dem som kommenterer, oser av hat nærmest, intoleranse, nedlatenhet, fryktbaserte holdninger..de har ingenting med noen form for opplysning, jeg føler ingen dyp visdom eller ubetinget kjærlighet i dem. Bare en enorm intoleranse overfor dem som ikke “tror” slik du tror. Det du skriver forandrer ikke verden til det bedre på noen måter, tvert imot..

Diego Belda
Diego Belda
Abonnent
11 år siden

Jeg har lest artikler fra deg i mange år, og setter stor pris på arbeidet du gjør, og temaene du tar opp.
Syns det er synd (for dine artikler og temaer) at du har et sånt sinne, og at du veldig fort kaster fordommer over på folk. Jeg vil og prøver ikke på noen som helst måte å sverte deg som person, men det virker som om mange prøver å hjelpe deg med å kunne nå ut til flere mennesker med dine artikler. Mens det virker som om du har bestemt deg for at alt som kan mulig tolkes til “dritt om deg”, blir tolket den veien. Jeg har fulgt med på nyhetsspeilet helt siden starten, og ser at flere og flere sier ifra om en holdning til “nye ansikter” som holder på å spre seg her på nyhetsspeilet. Jeg er overbevist om at dine (og andre artikler) ville blitt tatt mer seriøst hvis det ikke oste av “oveleggenhet og nedlatenhet”.
Sier det en gang til for at du skal få det med deg: Tror mange sier ifra til deg, ikke fordi de skal sverte deg og dine meninger, men fordi det fins bedre måter å nå ut til folk enn å vise sinne og lite forståelse for mennesker som ikke er på samme ståsted som deg.
Lykke til videre med skrivingen, og takk for alle fine artikler du har skrevet så langt!

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
11 år siden

J. Johansen: Du får ha takk for praten, dette ser ikke ut til å føre noe godt sted og jeg ønsker ikke å lokke frem det verste i deg, det var aldri meningen. Jeg har ikke sagt ett vondt ord om deg som menneske hittil og det har jeg ingen planer om å begynne med. Tvertimot er jeg sikker på at du egentlig er bedre enn dette, og jeg ser frem til å prates igjen når du har det bedre :)

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
11 år siden

Som kristen stusser jeg på både overskriften og deler av innholdet. Det brukes rett og slett veldig mange stygge karakteristikker, og jeg får inntrykk av at det ligger mye sinne bak, ikke bare denne artikkelen, men veldig mange andre også. Kanskje er motparten like ille, men er det ikke det som skal skille voksne fra barn? Og ikke minst gode kristne fra mindre gode? At man hever seg over den slags, og viser at man er bedre enn som så, ikke verre.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Når man velger å bruke ord som undermenneske tar man samtidig ett valg om hvem man selv er, og det sier også en del om menneskesyn og følelsesliv. Det er trist at du sitter på så vonde følelser at du ser deg nødt til å opptre på den måten. For meg er det den motsatte reaksjonen av det jeg forventer fra en god kristen.

Og nei, ingen, minst av alle jeg, skal nekte deg å publisere hverken forskning eller egne meninger. Jeg tror heller ikke så mange tar seg nær eller føler seg truffet, det blir nok heller mottatt med ett skuldertrekk. Det er først og fremst trist for deg at du føler det slik, og sitter med ett slikt menneskesyn.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg synes det er trist at du reagerer som du gjør. Jeg skjønner at disse du snakker om har såret deg, og at du ikke har det godt, men jeg tror oppriktig talt ikke det blir bedre av at du hisser deg opp og sprer eder og galle. Og nei, jeg er ikke noe bedre menneske enn deg, men det var visst veldig sårt, så la meg bare igjen understreke at jeg ikke er ute etter å dømme deg eller snakke deg ned.

At du angriper meg og trekker min tro i tvil tar jeg meg ikke nær av, jeg vet godt hvem jeg er selv. Det er som sagt først og fremst trist for deg at du du føler du må oppføre deg slik og jeg håper du etterhvert ser at det kun bidrar til å skade deg og din sak, heller enn å åpne øyne. Jeg håper livet ditt blir litt lysere nå som våren er i anmarsj :)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Denne debatten blir man aldri ferdig med så lenge man baserer sine religøse begreper på ånd og mentale fiktive assosiasjoner omkring samme.

1. Ånd finnes ikke.
2. Det mentale plan tilhører menneskeheten og er en del av bevisstheten som avsluttes med den.
Religionene er nå som før antikrist. 666 = 6+6+6 =18 = 1+8 = 9. 9 = Human consiousness som utkrystalliserer seg i religionenes klovneri.

Vi må videre. De politiske/antropologiske analyser er fremragende, men det samme tankegods kan ikke gi opplysthet om andre (religøse) forhold.

Liv er ubestemt forsettelse av eksistens som gjøres mer bestemt ved at vi tilegner oss kunnskap og erfaring om universets livgivende prinsipper. Deler av denne kunnskap er tilgjengelig i menneskeheten, de tidløse sannheter integreres videre gjennom egen erfaring. Gud blir reel ikke som en religiøs fantasi, men som et ubegrenset potensial forankret i en selv. Denne viten nærer behov for absolutt friheten, en frihet som foredlet av visdom åpner portene til den du egentlig er.

Wise Ones
http://www.youtube.com/watch?v=LEFU-mH6ohI

The Nightmare Called Religion

Kjell L
Kjell L
Abonnent
11 år siden

Jesus sa at du skal Elske din neste som deg selv, og Elske dine “fiender”.
Gjør Du det Johansen?
-kanskje det er noe å lære her for deg? : http://www.dagbladet.no/2013/04/20/nyheter/utenriks/new_zealand/26775529/

Se heller hva du kan forandre i deg selv, snarere enn å se feil i alle andre…

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

neida, du trenger ikke forandre deg i det hele tatt..jeg krever da aldeles ikke det, du virker bare så ekstrem i dine holdninger, så preget av en gammel, innavla religion hvor en homofil antagelig hadde blitt brent eller steinet. Hadde du kastet første steinen? Faderløs ateist eller ikke, vedkommende er et menneske som deg, hverken verre eller bedre

OOTSP
OOTSP
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Så du mener at det er påvist at ateister er faderløse og har en psykologisk skavank, og at homofili kan skyldes kontrollerende og dominerende mor. Ønsker gjerne å se hvem det er som har påvist dette. Kom gjerne med en link.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Om mange nok mennesker har en genfeil, er det ikke en feil. Da er det normalt.

DU SKRIVER :
Ifølge Vitz er det tre typer av disse fraværende fedre:

1. Han kan være til stede, men åpenbart svak, feig og ikke verdig respekt, selv om ellers hyggelig eller «fin» (Oa: mao ‘en feminist dott»)
2. Han kan være til stede, men fysisk, seksuelt eller psykologisk overgripende.
3. Han kan være fraværende gjennom død eller ved å svikte eller forlate familien.

Jeg er ganske sikker på at mange kristne fedre faller under en av disse kategoriene. De skaper da ateister?

OOTSP
OOTSP
Abonnent
11 år siden

Dette har blitt veldig religiøst nå ja. Ja, jeg er agnostikke, men går kraftig imot din eventyrhistorie her ja. Her viser du bare at du rider på hesten over alle de andre som ikke følger din vei, trist at noen kan synke så lavt som du gjør her.

Det viktigste er kjærlighet og medfølelse for andre. Jeg følger et bud, og det er det eneste budet jeg føler er riktig. Du skal elske din neste som deg selv, og det du gjør her er absolutt det motsatte.

OOTSP
OOTSP
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

J.Johansen sier:
Skepsis-forum, og noe som heter ‘Knus Nyhetsspeilet’ og sett hva de har utav seg der, om ENKELTPERSONER, og felt din dom.
———————————————-
Jeg har støttet og forsvart nyhetsspeilet siden deres start, så jeg er ikke en av de som jobber imot dere hvis det er det du tror.

J.Johansen sier:
Min oppgave er å analysere hva det kan komme av dette sinnet og hatet de retter mot enkeltpersoner. De går aldri på tema som belyses. Hvorfor klarer de aldri å være snille og kjærlighetsfull?
———————————————————-
Og hvordan klarer du å ta alle under en kam? Jeg har alltid vært snill og vist omsorg siden jeg var et barn. Har aldri gjort noe ondt imot andre og har alltid vært der for å kunne hjelpe andre, uansett hvilken situasjon det skulle handle om.

J.Johansen sier:
Jeg har aldri gjort eller nevnt noen av dem i noen som helst sammenheng, før de tyr til ufinheter mot meg.
—————————————————————–
Og da tar vi hevn, øye for øye, tann for tann. Som igjen viser at du ikke har lært noe som helst og gjør akkurat de samme ufinhetene imot de som de gjorde mot deg.

J.Johansen sier:
Dette er i realiteten Stoltenberg sine brunskjorter har jeg hevdet tidligere, og det står jeg ved. Det faktum viser seg ved at de har fritt tilgang til ARK og alle statsstøttede medier, så mye de vil, og INGEN stiller spørsmål ved deres virksomhet, om hvilken urettferdighet de gjør mot sin neste… Ikke du heller.
————————————————
Og her kommer du igjen med den såkalte “ikke du heller” uten at du har noe peiling på hva det er jeg kjemper for og hva jeg gjør i dette øyeblikket. Jeg er vel en av de som går kraftig imot urettferdigheten og har laget nettside for å samle inn minimum 100 000 stemmer nettopp for å prøve å skape en folkeavstemning her i Norge imot urettferdigheten.

Det jeg står får er frihet og kjærlighet for alle og enhver. Ingen skal dømme andre, for når du dømmer andre, så dømmer du deg selv. Alle er like mye verd uansett rase, meningener og syn.

OOTSP
OOTSP
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Det har null virkning å fortelle mine meninger til de uansett siden de ikke har de samme meningene som jeg har. Den eneste muligheten jeg ser er å få folket med seg, for det er folket regjeringen skal jobbe for, og ikke det motsatte slik det er i dag fra mitt syn.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Den naturlige familieinstutisjonen er relativ, og vil forandre seg kontinuerlig, som alt annet i samfunnet. Vi sitter ikke med noen fasit. Tidene forandrer seg, det bør også den “kristne – lære” gjøre.
Et eksempel:
– Et lesbisk par får et barn og gir dette barnet en god oppvekst gjennom stabilitet, omsorg, kjærlighet og trygghet. Et kristent heterofilt par får et barn, og mishandler dette psykisk og fysisk. Hvem er de beste foreldrene?
Tilfellet kan være motsatt. Poenget er at legningen gjør deg ikke til en god forelder. Det er det dine handlinger som gjør……

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Du vet ikke om Gud forandrer seg. Det vet bare gud. Du er ingen allviter.
For alt du vet, forakter Gud dine synspunkter og tolkning av kristendommen. Eller, det kan hende Gud er helt på linje med deg. Poenget er- du vet ikke.

Det er min innfallsvinkel til det meste her i livet. Jeg TROR ikke på noen form for Gud, men jeg avviser det ikke. Fordi jeg vet ikke hundre prosent. Mulig jeg tar feil, men min tro er – “ingenting”.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
11 år siden

Linken jeg presenterte viser meg ubetinget kjærlighet og empati. Intet annet.
Selv om du selvfølgelig kan være uenig.

-Kan du Johansen gi meg oppskriften på det optimale familieinstutisjon?

-Hva er problemet med feks 2 lesbiske foreldre, om de de gir barnet kjærlighet, trygghet og forutsetning for et lykkelig liv? ( Selv om mor/far er det optimale )

– Har ateister dårligere forutsetninger for å skape en lykkelig familie/barn, enn kristne, og hvorfor?

Ha en fortsatt fin Søndag.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
11 år siden

Familiedestruksjonen eksisterer fordi vi lever i et fritt og demokratisk samfunn. Vi har en masse valg. Derfor brytes familier opp i hytt og pine. Har selv skilte foreldre. Dessverre er ikke alltid gresset grønnere på den andre siden, men dette er valg folk har rett til å ta, heldigvis.
Selv vil jeg ikke gifte meg, men håper min sønn skal oppleve en oppvekst med mor og far sammen og tilstede, uten at jeg kan garantere dette.

Man velger ikke å bli homofil, det er noe man er ved fødsel av. Om gud eksisterer, så får du diskutere det med han, i og med at gud står bak skapelsen….

Anbefaler alle å se denne linken. Rørende:
http://www.dagbladet.no/2013/04/20/nyheter/utenriks/new_zealand/26775529/

Michelle
Skribent
11 år siden

Det er trist hvordan kjærlighetsfulle sjeler fra Universets hjerte blir lurt inn i skremselspropagandaene, først til religioner, deretter til media, og til slutt internett..

Hvem er det som ikke har fått med seg at DE (de negative okkulte maktsyke åndene) også er bak og infiltrerer og manipulerer ting her på Nyhetsspeilet? Ser dere ikke dette snart? Det er ofte mye sunn sannhet i alternativ tankegang, Men DE (‘They’) er seff ALLTiD bak ALLE opprør etc..

Det er sunt å tenke alternativt og stille spørsmål ved ALT, og ikke minst energien man legger i frykten av det DE skriver og sier, spesielt subliminalt, at “skal/må” skje, snart..

Slik brukes vi til å skape en verden fysiskt her på jorden for de, siden de ikke er fysiske som oss, og siden alt skapes først i tankene. Så ikke du selv får manifistert for deg dine egentlige indre vakre drømmer, fritt, for deg selv og andre i DiTT eget liv..

Du er ment å være fri til å skape din egen vakre verden..
Det er ikke så viktig hva andre tenker og gjør egentlig, for det som betyr mest for deg, er dine egne tanker..

Just think about it ;)

« Forrige artikkel

Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet

Neste artikkel »

Peaches Geldof djevelbesatt av OTO ?