De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

7726 visninger
8 minutter lesetid
97

Det er synd på alle de menneskene som ikke er bevisst på sine psykologiske og følelsesmessige motivasjoner. Den fraværende far fremkommer allerede i Bibelehistorien, i Jesus sitt liv, som en jødisk tradisjon; matriarkatet.

Til flere år jeg studerer på religioner og ideologier generelt, til mer blir jeg betatt av genialiteten og kompleksiteten i læren som ble til av Jesus sitt liv på jorden… Graven er tom, det er like mye psykologi involvert som det er teologi. Døden har ingen makt eller kraft over det gjenfødte åndsvesen som er forenet med det åndelige Faderprinsippet, samme hvor mye det ble utsatt for undermenneskers og troløses ondskap.

bolch

I mellomtiden kaver de fælt rasjonelt og intellektuelt å finne sin opprinnelse, sin ånd, men den var aldri langt fra dem. Problemet var bare at de forkastet den som ledd i sin tidlige programmering. De er trent og indoktrinert til å bli sitt lederskaps barn..

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør». – James S. Spiegel. «Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

Moder Jord skal vi dø ifra samme hva, trenger ikke gjøre noe som helst for det, skjer helt automatisk. Å takke nei til Faderen, er å takke nei til Ånden, og det Evige Livet. Det er hva en var før en inkarnerte i kropp, via Moderens livmor. Denne avvisning skjer av eget fritt valg. Skjer det så vil de for evig søke å få lederen av Faderlandet sin gunst, statsministre eller presidenter har blitt deres fadersubstitutter, blir menneskelige gudevesener for dem, – derfor er de så autoritetstro, nærmest til det selvutslettelige.

bolch2

«Ateister, agnostikere og andre troløse, deler de faderløses forbannelse», sier psykiater og professor Paul C. Vitz som underviser ved New York Universitetet, som en gang var en av dem selv.

Hva har jøder, feminister og homoer (dominerende og kontrollerende mor) felles med ateister og agnostikere? Forskning viser at ateisme og agnostisisme også skyldes fraværende fedre syndromet som de kompenserer for.

Dette er selvfølgelig årsaken til at Mot Dags Gudmund Harlems datter Gro Harlem Brundtland populariserte alenemødrene og skilsmissene… Bryte ned familieinstitusjonen, så barna blir faderløse og statens barn… Snedig hva?

obamayouthgroupsymbol

Når marxistene ønsket å underminere og effekivt torpedere ethvert samfunn for å skape sin nye orden utav kaos, så visste de akkurat hva de måtte gjøre over en halv generasjon eller så…, det dreier seg om psykopolitikk.  Men samfunnet blir vel aldri bedre av å bli forsøkt kurert av samme folk som har skapt elendigheten?

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/kulturmarxismen-uten-opposisjon-i-norsk-politikk/

Like faderløs som Jesus var i sin fødselshistorie i den jødiske familietradisjon med sterk kone og svak mann (matriarkat), like fraværende er fedrene til disse ulykkelige sjeler, som påvist i forskningen til Paul Vitz, hvor han studerer og analyserer livene og oppveksvilkårene til en rekke kjente ateistiske personligheter.

Samfunnet skapte ubalanser, med uante konsekvenser for unge sjeler og sinn… vil en dag bli dommen over en samtid som har gått av hengslene og skapte disse ‘tomme sjeler’,  karnalske og materialistisk, med feil politikk.

bonch-bruevich-lenin-i-deti

Den fysiske mangel eller deprivasjon som en gang var skapt, kan rettes opp en gang. Frelsen kan finnes. Balansen kan gjenopprettes. Påskemorgen slukker sorgen. Finn den åndelige Fader; G-d.

Noe av listen som Vitz presenterer i sin bok:

Ateister med fedre som døde:
• David Hume—var to år gammel når hans far døde.
• Arthur Schopenhauer—var seksten år gammel når hans far døde.
• Friedrich Nietzsche—var fire år gammel når hans far døde.
• Bertrand Russell—var fire år gammel når hans far døde.
• Jean-Paul Sartre—var femten måneder gammel når hans far døde.
• Albert Camus—var ett år gammel når hans far døde.

Ateister med overgripende og veike fedre:
• Thomas Hobbes—var syv år gammel når hans far sviktet familien.
• Voltaire—hadde et bittert forhold med sin far, hvis etternavn (Arouet) han forkastet.
• Baron d’Holbach—was estranged from his father and rejected his surname (Thiry)
• Ludwig Feuerbach—var skadalisert med sin fars offentlige avvisning av sin familie (for å bo med en annen kvinne)
• Samuel Butler—var fysisk og følelsesmessig brutalisert av sin far.
• Sigmund Freud—hadde bare forrakt for sin far som en “sexuell avviker” og som en veik mann.
• H. G.Wells—forraktet sin far som neglisjerte sin familie.
• Madalyn Murray O’Hair— hatet intenst sin far, sannsynligvis grunnet overgrep.
• Albert Ellis—var neglisjert av sin far, som etter hvert forlot hele familien.

Mens denne listen er imponerende nok, er Vitz samlede sak for sin avhandling ikke begrenset til disse, men omfatter analyser av kjente teister fra samme era. Disse lærde har hatt gjennomgående sunne relasjoner med sine fedre eller andre vesentlige farsfigurer.

http://www.apologetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:the-causes-of-atheism&catid=96:bonus-content&Itemid=80

Så hva er det lureste myndigheter i kulturmarxistisk ånd kan gjøre for å ødelegge et samfunn – etter fugl fønix prinsippet, Orden Utav Kaos? – Ved å skape det ateistisk samfunnet, det amoralske, grenseløse, og nesten ikke levelig i… Svaret gir seg selv.. sørg for at menneskebarna føler seg avsondret og neglisjert av sine foreldre, spesielt fedrene, fra tidlig alder, institusjonaliser dem, la fornuft og intellekt og rasjonalitet, ikke kjærlighet, være hva de oppdras med i institusjonene (hjernevask), så vil de adoptere den kulturmarxistiske nihilistiske ånd.

Ifølge Vitz er det tre typer av disse fraværende fedre:

1. Han kan være til stede, men åpenbart svak, feig og ikke verdig respekt, selv om ellers hyggelig eller «fin» (Oa: mao ‘en feminist dott»)
2. Han kan være til stede, men fysisk, seksuelt eller psykologisk overgripende.
3. Han kan være fraværende gjennom død eller ved å svikte eller forlate familien.

Kommunistiske Manifest.

Oppløs familien. Avskaff Gud. Samme sak. La lederskapet være farsbildene.
:

Avskaffelse av familien! Selv de mest radikale hisser seg opp over dette beryktede forslaget fra kommunistene og marxistene. Det er like fullt akkurat hva som har skjedd.

hitler_children

«På hvilket grunnlag er den nåværende familien, den borgerlige familie, basert på? På kapital, på privat vekst for familien. I sin helt utviklede form, eksisterer denne familien bare blant borgerskapet. Men denne tilstanden av ting finner sitt supplement i det praktiske fravær av familien blant proletarer, og i offentlig prostitusjon. Den borgerlige familien vil forsvinne som en selvfølge når dens komplementær forsvinner, og begge vil forsvinne når kapitalen forsvinner.»

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html

Kunsten blir da å inndra privat kapital, at folk flest får styre pengene sine selv, til fordel for kulturmarxistisk elite som styrer den for dem igjennom deres kontroll over Statsmakten – det gjør at menneskebarna tilber de politiske ledere som guder. Noen dårlige substitutter oftest.

Paradokset: Den Faderløse, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.
Paradokset: Den Faderløse, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.

Å skape en ateist

Å skape ateister av alle er marxismens mål og mening.

Professor i filosofi og religion ved Taylor Universititetet i Upland, Indiana, James S. Spiegel har skrevet boken «Hvordan ateisten blir skapt’ (The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief). Kort fortalt fant Spiegel ut at ateismen er en religion av umoralske undermennesker, som nekter å gi avkall på sine laster..

«Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør . Ateisme er undertrykkelse av sannheten ved ondskapsfullhet, den kognitive konsekvens av umoral..»

«Kort sagt, så er det synden som er vantroens mor.»

«» Mennesket ble skapt i Guds bilde, og far-barn-forholdet speiler det at mennesker er Guds ‘avkom», sier Spiegel.»Vi ubevisst (og ofte bevisst, avhengig av ens verdensbilde) former vår Gud etter mønster av vår jordiske far.

«Men, når ens jordiske far er defekt, enten på grunn av dødsfall, at en blir forlatt, eller misbruk, vil det nødvendigvis påvirke ens tenkning om Gud.»

Når forholdene til de verdslige fedre er dårlige, av forskjellige grunner, vil dette påvirke ens forhold til G-d, siden den jordiske modellen er bildet som skapes i det indre av den åndelige Far. I Bibelen er Fader-bildet stort sett som Fader for nasjoner, ikke så mye for individer. Men der er alltid lederskap som gjerne vil fremstå som farsfigurer, faktisk profitterer de storlig på å skape fraværende fedre i samfunnet…. de skaper det av den årsak at de gjerne vil være farsfigur, bli sett opp til, beundret, tar avgjørelsene, etc. etc., og de lydige barn gjør ALLTID som disse ‘landsfadere’ sier.

tyrant_children

Noen av ateistene hvis fedre døde inkluderer David Hume og Friedrich Nietzsche. De med overgripende eller svake fedre er Thomas Hobbes, Voltaire og Sigmund Freud. Blant de nye ateistene, døde Daniel Dennetts far når Dennett var fem år gammel og Christopher Hitchens’ far synes å ha vært veldig fjern. Hitchens har tilstått at han ikke husker «en eneste ting om ham.»

For Richard Dawkins og Sam Harris, er det svært lite informasjon tilgjengelig om deres relasjoner med sine fedre.

«Det ser ut til at den psykologiske skaden fra en defekt far må kombineres med opprør – en vedvarende umoralsk respons av noe slag, slik som bitterhet, hat, forfengelighet, utilgivelighet, eller ynkelig stolthet. Og når dette opprøret er dypt eller langvarig nok, blir ateisme resultatet», forklarer Spiegel.

I hovedsak: «ateister velger endelig å ikke tro på Gud,» hevder forfatteren, og «dette valget forekommer ikke i et psykologisk vakuum.»

http://www.christianpost.com/news/christian-philosopher-explores-causes-of-atheism-44353/

Fra pattedyr til menneske

Der er en vei å bli gjenfødt til å bli menneske, fra pattedyrenes verden til å bli helt og fullt menneske, med verdier, med moral, med ånd, med åndelige lover, med samvittighet. Inntil gjenfødselen til ånd, er disse fakulteter fraværende hos det karnalske verdslige menneske.

Det er så klart bedre for dem selv og deres livsanskuelsers fortsatte eksistens at de heller søker å kaste G-d av tronen over sitt Skaperverk, heller enn at disse folkene skal innrømme for seg selv og andre at de er noen primitive, umoralske untermenchen – i sine grenseløse dyriske tilbøyeligheter… de helst ikke vil gi avkall på. De velger seg ‘dyrets merke’ – ikke utvikling.

Heller ikke vil de føle seg skyldbetynget eller som ‘syndere’ når de føler ting de har blitt fortalt det er ‘galt’ å føle… da kommer denne rasende pubertale reaksjon på Skaperen, som skapte dem slik. Så glemmer de ut at det var deres valg, basert på den frie vilje, – en gave skjenket menneskene i kjærlighet av Skaperen, og om de hadde lagt litt innsats og vilje i det, så hadde de funnet ut av dette, – og blitt fri. Skavankene som ledet til ‘synden’ (betyr; bomme på målet) trengte ikke lenger være en individuell forbannelse (fra syndefallet), men bli en liten mental feilprogrammering de lærte og utviklet seg utav og hevet seg over med noe selvdisiplin, med selvinnsikt og øket bevissthet som frukter, utav viljen til å endre seg og heve seg utav det dyriske element og miljø (jungelens lov). Dette er alkymiens mirakel.

Disse folkene har for det meste aldri opplevd farskjærlighet, de er mammagutter, og de søker høyt og lavt i intellektets irrganger hva som er galt med dem, men problemet løses ikke der… problemet er av følelsesmessig art, – ikke av intellektuell eller rasjonell art.

De har fremdeles muligheten til å bli forenet med sin Far i himmelen, om deres jordiske fedre har sviktet dem… Som over så under, er en esoterisk lov, ethvert fysisk fenomen har sin åndelige komplementær. I mellomtiden er de så sint at det fråder av dem ofte, sint på G-d, på sine fedre (latent og ubevisst), på alle mennesker som ikke deler deres smerte, og ha dette de uelskedes sår…, så prøver de så godt de kan å påføre alle andre samme sår, slik at de ikke skal være alene om sin ulykkelige psykologi og sjelstilstand.

Der finnes en vei, en metode. Jesus viste veien for å bli helbredet, han hadde selv samme erfaring. Lykke til.

Fra pattedyr til menneske
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

97 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Kjell L
Kjell L
10 år siden

Fri meg fra alt dette religions/Jesus og Gud oppgulpet..eventyr for voksne, ikke noe annet

ares
ares
10 år siden

Skal man følge logikken din(eller forfatterene du har oversatt) så bør man da ikke finne kristne homofile, noe man vitterlig gjør. Du kan sikkert finne noen kjente også (https://christiangays.com/articles/famous.shtml)

Forøvrig foretrekker jeg å være moralsk uten trussel om helvete eller lovnad om paradis. Sint atesist? Overhode ikke.

ares
ares
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Hvilken rolle har Gud i forholdet barn/far her da. Er det slik at den allvitende og allmektige plukker ut noen heldige som skal testes litt ekstra i troen?

Forøvrig har listen over her et annet gjennomgående trekk. Den består av mennesker med over gjennomsnittlig inteligens. En kan jo da også trekke slutningen at ateister er over gjennomsnitlig inteligente, og lett gjennomskuer religion som gamle tiders herskeverktøy for sinte gamle patriarker.

ares
ares
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Men hvis du først skal presentere de gode teister kan du jo l samme slengen presentere listen med ateister med gode relasjoner til faren. Og om en ønsket
kunne en sikkert funnet en like lang liste med religøse mennesker med ødelagt relasjon til far.

På hvilket grunnlag kan dere kristne hevde ateister er moralsk underlegne? Jeg vet vi driter i de tre første budene, men utover det da? Er vi mer voldelige, stjeler vi mer, knuller vi rundt, banker vi ungene våre, hva?

Kjell L
Kjell L
10 år siden

Tror ikke et øyeblikk på dette religionstullet..det eksisterer nok en form for skaperkraft ja, men det tror jeg er kjærligheten, klisjeaktig sagt..og alt vender tilbake til kjærlighet, uansett hva vi har gjort eller hvem vi er. Jesus var nok en bereist utenomjordisk, lik mange andre av disse gudene i alle religioner..jeg mener, de trenger jo farkoster for å bevege seg rundt i himmelen på, de lander foran hyrder i ny og ne, med torden, ild og brak. Dessuten, Jesus satt jo ved sin fars høyre side, antagelig i en form for cockpit. Men noe åndelig, ikke legemlig Gud:) neei, ikke tale om. Men for all del, det er lov å tro på hva en vil..

Nobody
Nobody
10 år siden

Fri deg selv fra alt det som er blitt gitt deg av samfunnet, miljøet, foreldre. Bli født på ny, denne prosessen kalt unlearning er det som alle opplyste snakker om. Drop all fortid og mediter over dette; hvem er du uten din fortid? Dette vil skape et hav av stillhet hos de som har mot til å avkle alle drakter som er blitt gitt oss fra vi var små barn. The kingdom of God er den naturlige tilstanden vår, den uskylden alle har som små barn, veien tilbake dit krever at en er villig til å gi slipp på all akkumulasjonen av gjerninger og tvungen displin gitt av skole, samfunnet, foreldre ect. Ego er fabrikert tilstand , den naturlige tilstanden er kjærlighet og livsglede, bare studer små barn, de er fylt med glede. Dette er det Buddah kaller for buddah-nature, Nirvana, jesus ; the kingdom of God belongs to the children. Hvis man noen gang skulle tilbe Gud i menneske form ville det vært små barn.
Ordet Gud er blitt så misbrukt gjennom all tid at det gir nesten ikke noe betydning og vil til og med skape avsky hos enkelte, dermed kan vi heller bruke betgnelsen Eksistensen, det som er og alltid vil være…..

Iam that Iam ( and I will be for all eternity)

Nobody
Nobody
10 år siden

A real man is rebellious, a real man does not bother about respectability, a real man lives his life naturally. He does not bother about what the society says or does not say. Society is not a consideration for a real man. If you want to be phony then society has to be considered at each step: what to say, how to say, when to say, when not to say; how to live, how not to live. The society has determined everything. You just have to fit, you just have to be a cog in the wheel. A real man is not respected. How can the society respect the real man? Hence Jesus is crucified, hence Buddha is stoned, hence Socrates is poisoned.

The society accepts these people only when they are dead. Then there is no problem because a dead Jesus cannot be rebellious, a dead Socrates cannot be rebellious, a dead Buddha becomes an AVATAR. An alive Buddha is dangerous, but a dead Buddha can be worshipped in a temple. Remember, whenever these great real people die, then people worship them. When they are alive, then people are very much against them. The same people who crucified Jesus have become Christians – the same people. The people are all the same. Jesus was intolerable, but a dead Jesus is perfectly – okay what can he do? A dead Jesus is in your hands: you interpret him, you put theories around him; he cannot have his own say, you speak through him. It always happens.

So if you really want to be an authentic person never be bothered too much about what the society says about it. I am not saying to go specifically against society, no – that is not rebellion, that is reaction. You go according to your nature. If it fits with the society, perfectly good, there is no need to go against. If it does not fit with the society. perfectly good, there is no need to follow the society.

Who is a rebellious person? The rebellious person is one who does not bother about the society at all – he simply lives through his innermost core – who follows his Tao. If society fits with that inner Tao, good, he goes with the society; he is not reactionary. If the society does not fit with his inner Tao, he goes alone. He is not a traditional. conventional, straight person. His criterion is his inner soul.

Nobody
Nobody
10 år siden

Veien til Sannheten er en stiløs sti… Den er tilgjenglig for alle og enhver. Når stillheten i mennesket handler, så er det Sannheten som handler. Apropo kistendom og budismen så finner vi utallige budistiske femgangsmåter i bibelen. Bl.a.
◄ Psalm 46:10 ► «Be still and know that Iam God» dette er som et utdrag fra en zen koan bare de ikke bruker betgnelsen Gud.
Men hva er dette bare ubtydelige ordspill. Sannheten er sannheten og det finns en Sannhet men veien dit er så mangt som det er levende mennesker på jord. Sannheten må erfares direkte og det kan man ikke erfare gjennom en så kalt second-hand knowledge med andre ord å følge en bestemt fremgangsmåte fordi det dermed ikke granterer en fruktbar resultat. De være Islam, Kristendom eller hva enn det måtte være.
Menneskket har fra liten av blitt hjernevasket med utallige absurde og fabrikerte
Ideer om Realiteten og livet. Disse ideene stå i motsetning til hverandre og derfor er mennesket splittet og dras i alle retninger, finner aldri fred. Når han sitter i stillhet og ro er det indre en kaotisk orkan fordi alt løper i hver si retning. Ordet Hel og hellig er fra samme rot, å være hel vil si å være hellig. Hel/fullkommen altså ikke splid, spild er indrekonflikt og å være hel er å ha fred. Islam kaller dette wahadat el Wujuhd = Unity og being, Jesus sier vær fullkomm slik deres Fader i himmelen…..alle frontfigurene i de store monoteiske religioner singer samme sang bare med forskjellig språk fordi de alle drakk og ernærte seg fra samme Hav/livskilde.
Men samfunnet elsker splid og den ernærer seg av splid, det kan ikke eksistere uten splid. Resultat er krig og elendighet som når den virkelig betraktes fremstår som ren galskap, ordspill og vrangforestillinger i alle farger og nyanser. Kun de som løsriver seg fra galskapen klarer å se hvordan galskapen har handlet og handler gjennom dem selv i dette øyeblikk.
La oss feire at vårt ord står fram, la oss feire at min utsagn kvalifiserer meg som presidenten av sinnsykehuset..

Mr Oslo
Mr Oslo
10 år siden

Hva er galt med homofile og ateister? Min bror er ateist og homofil. Han er en utrolig fin fyr, med veldig gode verdier og et godt menneskesyn. At du hever deg over andre mennesker er ikke mindre enn forkastelig! Selv tror jeg ikke på hverken gud eller noen form for åndelighet, men jeg respekterer selvfølgelig at andre mennesker er uenige med meg. Noe du tydeligvis har store problemer med. Tror du skal begynne å reflektere over eget menneskersyn og egne tanker/utspill, før du feller «dom» over mennesker med en annen virkelighetsoppfatning enn deg selv. Det er ofte lurt å rydde i eget hus, før man påpeker rot hos andre….

Mr Oslo
Mr Oslo
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Det er et menneskes handlinger som gjør deg til den du er. Om du er «god» eller «ond» må sees utifra hva dine handlinger. Ikke fra om du er ateist eller kristen, det er meg likegyldig.

Jeg har kanskje en genfeil, men den lever jeg godt med :)

Og kristne er ikke bedre enn ateister, og motsatt. Det kan du umulig vite.

StarFleetCommand
StarFleetCommand
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Bare for å oppklare:
Du presenterer overhodet ikke noen vitenskapelig studie på ateistenes natur.
Du har ikke engang forstått hva ateisme er.
Sinnet ditt er blokkert av religion. Du evner derfor ikke å se klart utenfor religionen din.

Kjell L
Kjell L
10 år siden

Det er selvfølgelig ingenting galt med å være enten homofil eller ateist eller begge deler…og de som mener det har en lang vei å gå mht indre innsikt og hvordan den rettes mot mennesket..
Det er tullete og omskrevne religioner som trekker dette over hodet på oss og skaper splid og elendighet.
Jeg tror at kjærlighetens lov er den essensielle/grunnleggende lov som er basis for all skapelse og for vår eksistens..det har den vært i uminnelige tider før etablerte religioner tok kontroll over manges menneskesinn..(tok kontroll, den frigjorde ikke), noe som sann kjærlighet Gjør.
Jeg tror livets mening er å skape. Vår natur er å være skapende, kjærlighetsfyllte mennesker, og det er gjennom denne skapelse vi når en dypere innsikt i hvem og hva vi er.
Religion og mange mennesker snakker om en dømmende Gud, som forteller om rett og galt, som enten dømmer oss for vår bruk av fri vilje, eller belønner oss for » rett handling». Hvis dette er tilfellet, har vi skapt en Gud som ikke er kjærlighetens Gud, men en hevnfull dømmende, en grusom Gud…også bruker vi hele tiden Gud som bekreftelse på at det vi gjør blir også bifalt av Gud, enten det er 50 jomfruer eller harpesynging ved Paradis trone…

Det er en Gud i mitt liv ja, men den Guden er min indre skapende kraft..og den kraften er i alle ting, tilogmed fjell, hav, luft..i alt.

Kjell L
Kjell L
10 år siden
Svar til  Kjell L
Kjell L
Kjell L
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Det som Skapes er Erfaring, en Innsikt i en måte å leve på som mange inkl deg, Ikke kan akseptere i 2013 ( halloooo ! ).Men den skapende kraften i seg selv inneholder Fri Vilje, fri vilje til å ta egne valg i sitt eget liv, elske dem du vil…enten du er homofil eller hetrofil eller hva det nå måtte være av «fil» ord. Du har faktisk ikke noe annet valg enn å AKSEPTERE det..hvis du ikke klarer det, er det din hodepine

Kjell L
Kjell L
10 år siden
Svar til  Kjell L

du kan selvfølgelig bruke din frie vilje til å kjempe med nebb og klør mot homofile, men hvorfor i alle dager skulle du ønske bruke energi på slikt?..pga hva som står i en bok?

Kjell L
Kjell L
10 år siden
Svar til  J.Johansen

å Elske er vel skapende nok

Kjell L
Kjell L
10 år siden

Jeg synes denne er god, en sann historie fra et universitet i statene:

http://www.netjeff.com/humor/item.cgi?file=hell.thermo.txt

og noen av de senere års oppdagelser av Jesus og hvem han var:

1. Han var antagelig skallet
2. Han var gift og hadde muligens barn ( den hellige gral ?)
3. Han kunne gjøre seg om til en gris ( shapeshifter?)
4. Han og kompisene røykte antagelig marijuana og kan ha brukt bevissthetsendrende stoffer, dette var veldig kjent både da og i langt eldre tider
5. Han hadde mye humor, aksepterte alle typer mennesker, men likte seg best med outcasten i samfunnet
6. Han eide muligens antigrav sko og gikk på vannet for å imponere damene..han dro bra med damer sikkert;)
7. Han hadde antagelig rasert de moderne kirker og kastet prester og paver på rompa ut
8. Han nådde antagelig en form for opplysning lik Buddha 2000 år før
9. Han hadde ALDRI funnet seg i den moderne Kristendom

-og jo, det finnes utallige mennesker som har åpnet denne opplysning i seg den dag i dag..det frøet ligger i alle og er ikke unnet kun noen få.

Diego Belda
Diego Belda
10 år siden
Svar til  Kjell L

Ikke helt umulig at Jesus viste sine følgere Gud ved å ta det med ørkenen og gi de planter/sopp med hallcinogene stoffer.
Og når vi vet at han var en revollusjonær, så er det rimelig sikkert at det første han vil gjøre når han vender tilbake er å gi en spark bak til kirken. ;o)

Kjell L
Kjell L
10 år siden

Jeg kjenner mange ateister.
De er fantastisk gode, kjærlige, hjelpsomme, vennlige mennesker..lik du og med Johansen, regner med at du også er alt dette, til tross for dine ekstreme fordommer og dømmende holdninger på ikke kristne, det henger rett og slett ikke på greip, det er tull og vas det du skriver..
Jeg er ikke kristen, buddhist eller noe slikt, men ser meg selv som et åndelig vesen med uante muligheter..heligvis trenger jeg ikke være i en religion for å se meg selv som det. Men å diskutere med deg er nytteløst..jeg finner mer nytte i å diskutere med grunnfjellet under huset mitt. Vær kristen du, bare ikke tving andre inn i din virkelighetsoppfatning..du har ikke noen fasit, ikke jeg heller

Enok
10 år siden

Må si jeg er meget overrasket over disse tunge,ekstremistiske uttalelsene til redaktøren i denne tråden.Makan til fordømmelse av sine medmennesker,må si dette rett og slett skremte meg.Strider jo så utrolig mye,med alt egentlig.

Hvordan kan du se ned på «din neste»,slik som i artikkelen her JJ?

Jeg har vært «av og på aktiv» her på NS i mange år,
og må innrømme at denne lesingen her,sjokkerte meg.
Og av kommentarene,klarer jeg å lese at jeg ikke er alene om å føle det slik.

Takker for meg her på NS,hilser til alle de som jeg har debatert med opp igjennom årene.Takk for mange gode samtaler !
Ta godt vare på dere selv,

Vil med dette ta avstand fra JJ,s facistiske tankegods.
Vær snill og slett brukeren min her.
(kopiert og postet min blog,disclose.tv,facebook)

Og til slutt,
vil bare si at du kanskje bør se litt på den her JJ.
Tror nok også PFU vil det.
http://no.wikipedia.org/wiki/Rasismeparagrafen

Tom
Tom
10 år siden
Svar til  J.Johansen

I kommentarfeltet til denne «artikkelen» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/10-tegn-pa-din-oppvakning/comment-page-9/#comments lover du Jarle «…så vil denne og alle mine fremtidige artikler bli stengt for kommentarer.» Jeg synes du skal stå ved ditt ord. Du vet vel hva som skjer med løgnere, Jarle?

Tom
Tom
10 år siden
Svar til  J.Johansen

Tema ja… din gud er ettertrykkelig død http://en.wikipedia.org/wiki/A_Universe_from_Nothing. Det finnes sikkert dem som fortsatt diskuterer om jorda er flat, eller om snåsamannen er magisk. Om det er en interessant diskusjon er en helt annen diskusjon. Kjør dabatt! Rifla eller rett påmmfri?

einis
einis
10 år siden

hvor blir det av nyhetene om Boston Marathon?
makan til vrøvl av et terrorangrep har jeg aldri sett.

« Forrige artikkel

Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet

Neste artikkel »

Peaches Geldof djevelbesatt av OTO ?