Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk

3.6K visninger
8 minutter lesetid
9

Kulturmarxistene hos Arbeiderpartiet og sannsynligvis støttet av alle andre partier har foreslått å redusere stemmerettsalderen til 16 år. Her er grunnen til at nihilistene som får lov å bli nominert og komme til makten, ønsker å redusere stemmerettsalderen til 16 år. Hva vet en 16-åring annet enn det han er indoktrinert til å vite?

Det haster for dem å få utvidet sin maktbase nå, før for mange blir opplyst om hva som foregår. Der finnes ikke et eneste borgerlig og konservativt politisk alternativ i Norge (Lenin og Bronsteins hatobjekt No. 1; Bourgeoisen).

Stemmerett for 16-åringer
http://akershus.arbeiderparti.no/-/page/show/6085_stemmerett-for-16-aringer

I operasjonen med å ødelegge Vesten, benyttet kulturelle marxister en dekonstruksjon metodikk som oppsto i Sovjetunionen og hvis endelige mål kan karakteriseres av sin operative doktrine – nihilisme. “Nihilisme:. Oppstod opprinnelig i Russland, en sosial doktrine som trosset alle myndigheter, revolusjonisme satt opp for å styrte alle eksisterende institusjoner” (Funk and Wagnall’s Dictionary, 1948).

Kjært barn har mange navn. Hvilken av disse har den norske modellen?
Kjært barn har mange navn. Hvilken av disse har den norske modellen?

Liberalismen skapt under den franske revolusjonen er av samme skole:

«Det Amerikanske folket vil aldri bevisst adoptere Sosialismen, men under navnet til Liberalismen vil de adoptere ethvert fragment av det sosialistiske program inntil en dag Amerika vil være en Sosialistisk nasjon uten å vite hvordan det hendte».

«The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened».

– Norman Thomas, Leader of Socialist Party of America.

Dagen er der nå. Land of the Brave, Home of the Free, er ikke noen av delene lenger…. i morgen kan de bli skutt av sine egne myndigheter.

Nihilisme

1.  Filosofi

a.  En ekstrem form for skeptisime som fornekter all eksistens [åndelig].
b.  En doktrine som hevder at alle verdier er grunnløse og at ingenting kan vites og kommuniseres.
2.  Avvisning av alle distinksjoner i moralske eller religiøs verdier og en vilje til å tilbakevise alle tidligere teorier om moral eller religiøs tro.
3. Troen på at ødeleggelsen av eksisterende politiske og sosiale institusjoner er nødvendig for fremtidig forbedring.
4.  også  Nihilism En diffus, revolutsjonær bevegelse på midten av 19de-århundres Russland som hånet all autoritet og tradisjon og trodde på fornuften, materialisme [karnalsk], og radikal endring av samfunnet og staten gjennom terrorisme og attentat.
5. Psykiatri En vrangforestilling, opplevd i enkelte psykiske lidelser, at verden eller ens sinn, kropp, eller selv ikke eksisterer..
Fritt etter et notat som sirkulerer på FB:

To viktige strategier innenfor læren om nihilisme ble lagt til etter første verdenskrig av to marxistiske teoretikere, Antonio Gramsci og Georg Lukacs. Disse strategiene hadde å gjøre med hvordan en kan ødelegge det kristne Vesten, som begge menn konkluderte med var hindringen som står i veien for en kommunistisk Ny Verdensorden.

  • Ødelegge familieinstitusjonen, Staten er familien.
  • Ødelegge religionene, statslederne er de eneste guder.
  • Ødelegg nasjonene, globalisme og multikultur.

Humanetisk kamp mot G-d

"..forbundet kamp mot statskirkeordningen og KRL-faget i skolen"
“..forbundets kamp mot statskirkeordningen og KRL-faget i skolen”

Vi ser at Human Etisk Forbund har ALT til felles med kultur marxismen og nihilismen som en operasjonell doktrine.

Krigen mot kristendommen

Gramsci hevdet at fordi kristendommen hadde vært dominerende i Vesten i over 2000 år, var den derfor helt smeltet sammen med vestlig sivilisasjon. Vesten, rådet Gramsci, måtte dekristnes og samtidig bli ateistisk ved hjelp av en gradvis infiltrasjon prosess for å radikalt forandre enhver kulturinstitusjon som begynner med familien og innvolverer kirken, seminarer, skoler, universiteter, rettsvesenet, media, underholdning, politikk, og politiske partier.

Ekstrem (uanstendig) seksualundervisning var strategien lagt til av Lukacs. Han tenkte at dersom den kristne seksualetikk som kyskhet (avholdenhet), trofasthet og monogami kunne bli undergravet blant barn, da ble både den forhatte tradisjonelle familien og kristendommen ville bli gitt et ødeleggende angrep. Fremover mot dette målet lanserte Lukacs radikale sex utdanningsprogram i skolen.

Barn, under kontroll av bolsjevikiske kommissærer, ble tvangsforet med ateisme og instruert i alle aspekter av promiskuitet samtidig som de ble oppfordret til å håne og avvise sine foreldre, prester, kristen moralsk etikk og patriotisme. Alt dette ble ledsaget av et terrorvelde mot foreldre, prester og andre dissentere.

sint
Marxister gjør sitt beste for at barn skal respektløst hate sine foreldre og elske de politiske ledere. Bilde: Arbeiderpartiets vanstyre (Facebook)

Lukacs ‘strategiske metode, systematisert i den ‘Russiske Textbook on Psychopolitics’, skulle senere bli bragt til amerikanske skoler med hjelp av blant annet NEA, ACLU, GLSEN, og GSA.

For å ødelegge Vesten ble de operative agenter (Mot Dag, Arbeiderpartiet i Norge på 20/30-tallet – idag støtter ALLE norske partier doktrinene) instruert til å skape og å støtte propaganda “for å ødelegge hjemmet,” skape kontinuerlig “ungdomskriminalitet” og tvinge staten til å bruke sin makt til på alle måter stimulere “all slags praksis for å skille barnet fra det som til slutt skaper det nødvendige kaos for å innføre kommunismen.”

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

” Ved å gjøre tilgjengelige medikamenter og alkohol, ved å prise hans villskap, ved å stimulere ham med sex litteratur (porno) og praksis som det ble undervist i ved Sexpol (ville skape) ville gi den nødvendige holdning som skaper kaos, lediggang, og verdiløshet. Med disse midler ville ungdommens patriotisme bli avprogrammert. Mens dette kan kreve mange tiår arbeid for å ha effekt, vil kapitalismen på kort sikt aldri forestille seg over hvilken tidshorisont vi kan planlegge. Hvis vi kan drepe den nasjonale stolthet og patriotisme for bare en generasjon, vil vi ha vunnet det landet. “ – En syntese av den ‘Russiske Textbook on Psychopolitics’.

http://www.geocities.com/Heartland/7006/psychopolitics.html

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

I de følgende utdrag fra “Den Sovjetiske Okkupasjonen av Polen, 1939” kan anvendelsen av marxistisk metodikk i vestlige skoler tydelig sees:

“Bolsjevikene [Lenin & Bronstein/Trotsky] dirigerte all innsats mot å innpode sine prinsipper i de unge. Som de har absolutt makt til, og ingen skrupler med å gjøre, deres metoder kan vi lett forestille oss. Religion, polsk historie og litteratur, latin og gresk ble umiddelbart fjernet fra pensum (og) skoler neddynget i verdiløs propaganda (som) er ment å ødelegge tilhørerens tro på alt de hittil hadde lært å elske og respektere.”

I en WorldNetDaily artikkel med tittelen, “Homo Grupper: Vi har rettigheter til dine barn!” heter det: “En samling av ‘homofile organisasjoner har innlevert en Venn-Av-Domstolen notat i Massachusetts hvor de hevder de har all rett til å undervise i sine doktriner til barne-skoleelever. Foreldrenes rettigheter, i henhold til notatet ‘har aldri ment at en forelder kan kreve forutgående varsel og rett til å melde et barn ut ….” Artikkelen viser at de gruppene som er involvert er Kulturelle Marxistiske “homo” rettigheters talsmenn: Menneskerettighets kampanjer, ACLU, Lærerfagorganisasjoner, Homo & Lesbisk Forbund og Foreninger. (WorldNetDaily, 6 oktober 2006).

Hvor ironisk at selv om Vesten vant den kalde krigen, så taper den “Kulturkrigen” til Kultur Marxismen. Mens vi ikke gav dette spørsmål oppmerksomhet, så sivet det inn i Amerika og Europa, og begynte å injisere sin “moralsk sinnssykdom” ved å produsere gift inn i samfunnets kulturinstitusjoner. De arbeider under dekke av multikulturalisme, mangfold, toleranse, seksuell legning, radikal feminisme, trygge skoler / sikker sex, reproduktiv valg, homofiles rettigheter, porno som ytringsfrihet, etc., har det onde imperium forskanset seg her i våre nasjoner.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2320473/posts

Jeg har ingenting imot folk som velger å avsverge troen på Gud som et individuelt valg, men når en ideologi som kommunismen / Kultur Marxismen angriper og søker å forlede ellers gode folk til å undergrave samfunnet og indoktrinere samfunnet for ideologiske formål, så bør vi si stopp og i hvert fall gjøre dem kjent med hvilken agenda de støtter ubevisst og av mangel på kunnskap.

“I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perveryed sivilization. It must be destroyed”. – Karl Marx. (Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

Denne ‘røde edomånd’ har vist seg dødelig, nihilismen stod for 66 million myrdede kristne mennesker i Russland alene, ifølge Alexander Solshenitzin, i tillegg til Tsaren og hele hans familie, under hvis monarki Russland var et kristent land.. før bolsjevikene med Lenin og Bronstein satte ut fra New York med det norske skipet M/S Kristianiafjord (NAL), på vei til Russland for å skape revolusjon og blodbad… med lommene full av penger fra sionistiske bankiere, som beskyttet best sin forretning med en sterk stat, som de kontrollerer, – i alle land.

"HEF er en tverrpoltisk organisasjon, men det er ingen hemmelighet at en god overvekt av våre medlemmer hører til på venstresida av politikken."
“HEF er en tverrpoltisk organisasjon, men det er ingen hemmelighet at en god overvekt av våre medlemmer hører til på venstresida av politikken.”

Albert Pike, Scottish Rite 33 grads Yppersteprest, om den Tredje Verdenskrig og hvordan den skal utspilles:

 “Vi skal slippe løs Nihilistene og Ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sitt skrekkvelde vil vise klart for nasjonene effektene av absolutt nihilisme, opprinnelsen til all villskap og den mest blodige oppstandelser.. Da vil alle steder, borgerne, som er forpliktet til å forsvare seg mot verdens revolusjonære minoriteter, vil eksterminere disse ødeleggere av sivilisasjonen, og de mange, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske ånd vil fra det øyeblikk bli uten kompass (retning), søkende etter et ideal, men uten å vite hvor du skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av den rene læren om Lucifer, endelig bragt ut i det åpne, en manifestasjon som vil følge av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateisme, begge erobret og utryddet på samme tid “ (William Guy Carr, Pawns in the Game, p. xv-xvi).
http://www.biblebelievers.org.au/pike.htm

INGEN religion eller politisk ideologi som er nødt til å drepe hundrevis av millioner kristne mennesker i Tsarens Russland eller Vesten for å vinne makten i verden (Den Nye Verdensorden), er ikke av det gode…. En kjærlighetens ideologi eller religion ville okkupert menneskenes hjerter uten noen som helst blodutgytelser.

Relatert lesning

Karl Mordechai Marx Levy – jødenes messias?
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Som vanlig anbefaler jeg den kristne jøde Richard Wurmbrandt bok «Marx and Satan« (1950), for å dokumentere hvordan marxisme er satanisme. Han overlevde så vidt år under tortur under kommunismen og marxismen bak jernteppet i sin tid, og studerte på hva som gikk galt i hans samtid. En av de viktigste bøker noensinne skrevet etter min mening, hvor han påviser og dokumenterer at marxisme er satanisme religion, ren og pur sådan….
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
11 år siden

[…] marxistene ønsket å underminere og effekivt torpedere ethvert samfunn for å skape sin nye orden utav kaos, så visste de akkurat hva de måtte gjøre over en halv […]

Meum
Abonnent
11 år siden

Tillater meg å presentere et alternativ:
http://meum.diskusjonsforum.no/meum-about124.html

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Nyhetsoppleserinnen i Nordkorea , inndoktrineringens mor blandt journalister har pensjonert seg.Nye har tatt over og viderefører hatet i eteren.

Gamlemor sjøl, Ri Chun-hee, er for lengst utropt til «Arbeiderheltinne» og får æren for å ha oppfunnet det regimet mener er en uovertruffen journalistisk stil.
Mens den nordkoreanske befolkningen sulter og tuktes, nyter hun sine gamle dager i en flod av privilegier:
Bosatt i et moderne hus med vestlig fashion i klesskapet og luksusbil i garasjen.

Grunn til at jeg nevner henne er hennes teatralske hat i den Nordkoreanske TV kanalen , der alt hat rettes mot Sørkorea oh USA.

Det minner meg om arbeiderpartiets landsmøte og all den skremselspropagandaen og hatet som rettes mot høyresiden i norsk politikk de blå blå.

De rød røde hamrer løs på politiske motstandere som det skulle være pest og kolera pluss litt til forsøker de å skape frykt blandt befolkningen som støtter de borgerlig med ca 60 % oppslutning på meningsmålinger.

De hamrer løs nå foran valget med støtte fra 90 % av alle journalister i alle medier.

Ree Chun-hee taktikken er skremmende lik opphavet , splitt og hersk samt spille på frykt.

Vi som følger med vet jo at de unnlater å skrive om sin egen politikk eks innvandrer regnskapet som gir enorme nettotap for nasjonen og som er iferd med å rasere landets økonomi.
Media TV og de fleste aviser unnlater å skrive at deler av makteliten i arbeiderpartiet er politiannmeldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot folkeretten etter bombeherjingene i Lybia for et par år siden.

Det samme så vi foran valget for fire år siden da deler av Sverige stod i brann med ville opptøyer der de tente på tusen biler samt forsøk på mordbrann og ville herjinger.
Da skrev eller fortalte de ikke ett ord av de ville opptøyene før dagen før valget med en beskjeden notis i Aftenposten.

Dersom Jens , Raimon , Jonas mfl tror at de kan vinne valget med skjev mediadekning foran årets valg tror jeg de går skoa av seg totalt.

Sosiale medier og enkelte aviser gjør at den kjøpte presse blir avslørt akkurat som i Nordkorea så Ree Chun-hee taktikken til de mørkerød rød rød grønne er dømt til å mislykkes tror jeg.

Det er noe alvorlig feil når pressestøtten på 1,1 million pr rød rød grønne journalister brukes til å misbruke pressefriheten ved å unnlate å opplyse etniske nordmenn i sin helhet hva som skjer ute og hjemme.

Fakta er bare å konstantere at vi avslører skjevheten i nyhetsformidlingen eller mangelen på den , til fordel for en landsvikersk uærlig regjering som går hardt ut med sin Ree Chun-hee pressetaktikk.

Godt valg.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Nasjonal sosialisme => internasjonal sosialisme = >marixisme => kollektivisme=> non creativisme.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
11 år siden

eller kanskje fra panisme til ego til nasjon til verden (new world order) og så
<=nasjonalisme..egoisme..panisme til total aksept for alle objekter/livsformer?

Tom
Tom
Abonnent
11 år siden

Moderert. Skal ikke ha noen kommunistisk nihilsme i kommentarfeltet… Reglene er så enkle, at selv barn på under 16 år kan forstå dem… debatter tema…

Gjentatte brudd fører til utestengelse.

« Forrige artikkel

Organisert og systematisk nettmobbing fra Human-Etisk Forbund og foreningen Skepsis

Neste artikkel »

Riksadvokat Tor-Aksel Busch bestyrer retts-Norge som en mafioso