/

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere

15.2K visninger
21 minutter lesetid
111

Når en får slik stor motstand fra OTO og Crowley 666 miljøet, og ateistene og marxistene rundt Vepsen og HEF forøvrig, så vet en at en gjør noe riktig, og at de er redd for våre aktiviteter, for at sannheten om ALT skal komme ut og frem. Faller Nyhetsspeilet, faller mye for Norge som nasjon, og vi vil få en sterk moralsk forflatning hvor løgner dyrkes, og sannheten, og all higen etter sannheten, hates..

Jeg er veldig glad og faktisk stolt for at vi her tross alle våre forskjelligheter, og uenigheter, så har vi alle her klart å holde det sammen, hvilket viser at vi elsker og tolererer mangfold, mer enn den ensretting andre miljøer arbeider for.. Dette er den største seier …. Dette har lykkes fordi de som er med  praktiserer sann toleranse, for ulikheter, om de vet det eller ikke.. Det er utstå å samhandle med noen som er forskjellig og mener annerledes enn deg selv…  Men disse okkultister vil med uærlige midler søke å få gode folk til å «ta avstand» som de tvinger kunnskapsløse til… , til personer og til Nyhetsspeilet som medie, med løgner og sjikane. Er det slik dere vil ha det? Skal løgnene vinne?

Okkult yppersteprest

John Færseth som fører pennen i nettmobbingen, yppersteprest og klanleder for nettmobberne, er av sikre kilder rapportert å ha tilhørt (tilhører?) OTO miljøet, og påstått å være sekretær for OTO Norge, en okkult organisasjon som bygger på læren til Aleister Crowley 666; som selv kalte seg ‘The Beast’; Dyret.  Crowley påstås å være høyt initiert frimurer 33 grad, av den skotske rite (Albert Pike sin avart), og yppersteprest for Golden Dawn. Deres Thelema Lov «Gjør Som Du Vil»  (Fait ce que vouldras – Do what thou wilt) gjelder alltid kun for dem selv, ikke for alle oss andre… ergo så ser vi falskheten i deres religiøse dogmer.

Spørsmålet er vel heller om ikke veldig mange gode mennesker heller burde se på om de burde ta avstand til John Færseth og hans assosiasjonsteknikk (?).

Image1

Selvutnevnt som «verdens mest ondskapsfulle mann» spiste Crowley avføringen til kvinner under bisarre seksuelle handlinger som involverer Luciferisk tilbedelse og satanisme. Ifølge den sjokkerende dokumentarfilmen med tittel «In Search of THE GREAT BEAST» regissert av Robert Garofalo og produsert av Lyn Beardsall (2007), er Barbara Bush (kona til president George H. Bush) datter av verdens mest beryktede satanist, Aleister Crowley.

Crowley var paganist med sterke islett av Wicca religion, og jobbet for etteretningen for å bidra til å ødelegge alle konservative verdier i et samfunn, og til slutt bryte disse nasjoner ned, og til slutt ødelegge dem fullstendig (hvilket er det ‘satanistiske’ med det, The Destroyer), for deretter å bygge nasjonene opp igjen i sitt bilde; som en Fugl Fønix. Og i nettopp dette, finner crowleyanere og marxister seg i samme kurv.

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Richard Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

“That religion they call Christianity; the devil they honor they call God. I accept these definitions, as a poet must do, if he is to be at all intelligible to his age, and it is their God and their religion that I hate and will destroy” (Crowley, The World’s Tragedy, p. xxx).

Det er faktisk utrolig mye gode mennesker som har blitt forført til å være enig med både Crowley og Moderchai Karl Marx Levy. De som vil være åndelig og mentale ‘Freemans of the Land’ og fritenkere, de må sørge for at de vet om dette tankegods som skaper en slags mental Matrix, og ikke lar seg innfluere av det, men søke miljøer hvor de virkelig får lov å tenke og ressonere fritt, som dere ser de som er angrepet gjør….

De som ikke blir angrepet, de bør begynne å lure på om de tenker så fritt som de selv tror, kanskje de tror og mener akkurat det som de med pøbelskap og sosial hjernevask er pålagt å tro og mene, de politiske korrekte dogmene? Ja, det var Lenin (Hr. Blank) som fant på politisk korrekhet (Partiinost) som et instrument og verktøy å forme og ensrette opinionen på .. :)

Det som står på spill er invidet som et særegent beskyttet rettssubjekt under den høyeste lov, kontra den konforme kollektivistiske bevegelse som setter seg selv over individene. Freeman begrepet er forsøkt assossiert med høyreekstremisme, som egentlig er venstre ekstremisme. Skillelinjene går ikke mellom høyre/venstre, men mellom verdslige og åndelige, individualister og kollektivister. Skal vi fritenkere i form av å være individualistisk orienterte tåle slike utspill fra kollektivistisk orienterte ekstremister?

Åndskampen står ikke mellom religioner. Kampen står mellom åndelige mennesker og de «som er av denne verden«, 666’erne, darwinistene, materialistene i betydning de verdslige, marxisme (politikk og økonomi, verdslige disipliner), sionisme (verdensmakt og makthegemoni fra Zion via marxistisk politikk og økonomi), de som tror denne verden og dimensjon er alt som er, hvem jeg i mange av mine arbeider kaller de med ‘dyrets merke’, hvilket opprører enkelte voldsomt (selv om jeg aldri klenger det på noen personlig, men bare beskriver det som et fenomen), og hvem som skal ha definisjonsmakten i verden. Det Tredje Tempel gjenoppbygget, Salomons stol, hvor anti-krist skal sette seg og regjere verden på vegne av og til inntekt for Baron Rothschild og hans venner. Det nye Zion.

Synd for dem at det står en muslimsk moske der allerede synest de nok, men det ordner de. Bare å kalle dem terrorister og drepe dem det, alle som ikke vil akseptere Det Nye Jerusalem – Zion: Den Nye Verdensorden.

Jfr. også den verdslige og åndsløse naturvitenskapen og ‘rasjonalitet’ som denne nye verdens ordens nye dogmer, og en sekulær humanisme som felles ‘religiøst’ verdigrunnlag, ved tvang av statenes verdslige lover, tyrannisk.., hvor mennesker blir tvunget til å krenke sin religions eller livssyns åndelige lover for å tekkes de tyranniske og verdslige..

«Vi skulle bygge et Nytt Jerusalem».
Håkon Lie, Arbeiderpartiet. Kilde: Dag og Tid

Og om en ikke åpner for åndelig liv, UANSETT hvor mye en studerer og forsker, så er fanget i en slags ’zoologisk hage’ her, en SVÆRT begrenset darwinistisk virkelighetsforståelse med KUN verdslige aspirasjoner; makt, penger og kontroll, som også er marxistisk selvfølgelig, i tillegg til sionistisk, og som også er satanistisk fordi det innføres i det skjulte, okkult, og ikke under demokratisk konsensus.

Dette er en sannhet, som alle disse miljøer er aller mest redd for at det skal bli almen kunnskap om. Og de gjør hva som helst for å stoppe utbredelsen av denne sannhet. Alle kriger rundt omkring, er ene og alene å oppfylle denne målsetting; Den Nye Verdensorden. Enhver terror, all nød og elendighet kan henføres til John Færseth og OTO’s, samt neokonservative «kristne»; MIFF‘s og ‘Ordet og Israel’ sin sionisme (?). Litt av noen våpenbrødre dere, hva mer har de til felles? Marx Levy og Crowley The Beast 666?

For hva finner vi her, i denne eminente artikkel? At den neokonservative bevegelse er ren og skjær pur trotskyisme (Bronsteinisme), en annen av kommunismens marxistiske ideologer, og sjefsideolog for det historiske Arbeiderparti (Mot Dag):

The Neoconservative Movement is Trotskyism
http://www.veteranstoday.com/2013/01/22/the-neoconservative-movement-is-trotskyism/

Denne min oppfatning av Dyrets Merke understøttes, foruten av Crowley selv som kalte seg ‘Dyret’, av Orwell’s bok ‘Animal Farm’, blant annet. Og også Jens Bjørnebo så dette som ‘Dyret’, jfr. kommentar ‘her om Bestialitetens Historie

Selv er jeg mer på den jødiske religions side i dette spørsmål (og nå får jeg vel på pukkelen for det også):

Rabbi sier 666 – Dyrets Merke =
“We do know that the number six represents the physical world.”
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

666 representerer den fysiske verden, sier Rabbien.

Å ta Dyrets Merke er således å akseptere den fysiske verden (maya) som den eneste verden der er, med sine frykter, hat, krig, nød og elendighet, og avskrive den åndelige verden, hvor basis-substansen er kjærlighet.

Den negativt polariserte åndsmakts fremste attributt er å LYVE, om alt og alle.

Kosfestelsene

Hva John Færseth og hans kumpaner er ute etter er å sette et negativt stigma på Nyhetsspeilet, å isolere de forfattere som skriver der, hindre at flere skriver der, og søke å skape oppslutning hos opinionen om å ta avstand fra Nyhetsspeilet og flere av dets forfattere. Det er bare så synd at de gjør dette med løgn og bedrag, og okkulte (OTO, Crowley 666) skrive- og assosiasjonsteknikker («guilt by association», som om en link skal være en association), og i så stor grad lykkes med det.

Denne gang er det Ingunn Røiseland som får føle den okkulte pisken
http://www.vepsen.no/2013/01/lenker-til-holocaustbenektere/

https://www.nyhetsspeilet.no/author/ingunnr/

Tidligere har jo jeg selv fått den tvilsomme ære:

http://www.vepsen.no/2012/10/jarle-johansen/

https://www.nyhetsspeilet.no/author/jarle/

  • og Rolf Erik Hanssen
    som selv blir kalt netmobber, for å arrestere og sette på plass nettmobberne, la de få smake litt sin egen medisin. Mobbingen av Rolf Erik Hanssen gikk så langt at HEF’s talsmann Didrik Søderlind regelrett ble kastet ut av Facebook grunnet grov sjikane av Hanssen. Opprinnelsen til mobbingen var Hanssens vaksinekritiske bok fra 2006 samt hans avslørende artikkel om Folkehelsinstituttets Preben Aavitsland usmakelige forsøk på å mobbe kritikere bort fra den offentlige debatt.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8393587

NRK’s Henrik Brattli Vold kan se ut som å være en av dem, en kompis, som virker som han skriver alt de sier uten å sjekke fakta, og uten å få frem den andre siden av saken, som journalistiske prinsipper pålegger ham.

http://tjomlid.com/2012/11/12/rolf-erik-hanssen-norges-verste-nettmobber/

https://www.nyhetsspeilet.no/author/ekte-skeptiker/

Patologisk projisering

Absolutt alt er galt med alle andre enn dem selv. Snur en argumentene og fjerndiagnostiseringene på hodet, så passer de mye bedre.

John Færseth, Vepsen og det faste inventaret på Human Etisk Forbunds ILÅBL sier jeg mobber, og jeg sier de mobber, og jeg har bestemt at her må storsamfunnet bare få avgjøre hvem som lider av vrangforestillinger, om det er meg eller dem.

Min aktivitet der hadde ikke noe mot enkeltpersoner å gjøre, men kun å fremme ansvarlighet fra ILÅBL sin side, dets Moderator og redaktør Even Gran, at de ikke tillater for mye nettmobbing og usakligheter på sine nettsider, og jeg ville gjerne oppildne gode og moralske mennesker til å ta avstand fra slik opptreden i sosiale media.

Mange velger å misforstå mitt billedspråk. Akkurat som John Færseth velger å bruke et negativt billedspråk for å demonisere de han personlig ikke liker, som gir maksimal utelling for ham, hva han i sin nye verdensorden anser som demonisk, så bruker jeg et billedspråk som har positive vibrasjoner, nemlig fra Jesus Kristus sitt liv og virke. For jeg velger akkurat det billedspråk jeg vil, jeg spør ikke en kjeft om hva de mener… det er min fulle rett som åndelig og mental Freeman of the Land. Forskjellen på mitt og hans, og jeg forstår hans også, er at mitt er mye mer kjent, det er ikke okkult, og derfor vil ha mye større gjennomslagskraft…. Husk at ord er kun symboler i mellommenneskelig kommunikasjon, i et forsøk på å gjøre seg forstått.

Det er ikke så forunderlig at det finnes enkeltpersoner som ikke klarer å kontrollere sine emosjoner i en nettdebatt, og tyr til tildels grove personangrep og nettmobbing.

«…du har jo så jævla korte bein»

– Jeg gikk jo kraftig ut, som jeg pleier, og jeg står inne for det jeg har sagt. Jeg respekterer at folk er uenig med meg politisk, men jeg synes det er synd at folk går på personangrep på sosiale medier, sier Borch.
http://www.nettavisen.no/m/?articleId=3556865

Disse forholdsvis få enkeltindivider kunne enkelt vært isolert om der var moral og vilje, om ikke evne til å se objektivt på sakene. Det som er bekymringsverdig er at noen som gjerne vil fremstå som seriøs, nemlig det ateistiske Human Etisk Forbund ved sin Moderator og/eller Redaktør Even Gran, tvertimot oppildner disse menneskene, som her;

Tornekronen

Jeg anfører videre som bevis, husk at jeg ikke har skrevet noe som helst nedlatende mot noen av disse personene, jeg gir mitt bidrag om tema fra mine synspunkter, med det billedspråk jeg har og kan. Plutselig bare dukker de opp fra den mørke underverden og baller meg ned i eder og galle:

Jostein Odland (Holistisk Forbund, som liksom skal være ‘åndelig’) : «Jarle Johansen. Jeg definerer meg som en moderat alternativ. Jeg er vanligvis pillemotstander i svært mange tilfeller. Men du bør virkelig ta noen. Det er jo fullstendig sanseløst og på grensen til psykiatri det du smører utover her. Det er tragisk og trist, og jeg sier det ikke for å hovere, men som et medmenneske.»

19. januar kl. 18:34 · Redigert · Liker ikke · 23

Når lederskapet svikter, så blir de menige dessvere forført og forledet til å stå på med denne praksis, bare ETT eksempel her:

Ingen liker å bli lurt : «Takk Jostein. Du gjør det mange andre alternative burde ha gjort. Ta avstand fra denne gjengen! «
19. januar kl. 19:59 via mobil · Liker · 19

Å ta avstand er å bedrive en slik form for nettmobbing? Mange i dette miljø klarer ikke å se forskjellen på saklig kritikk og direkte ondskapsfull nettmobbing, dessverre. Og John Færseth er deres fremste læremester, er min påstand.

Knut Røneid : «Stor honnør til Jostein Odland som står oppreist mot de ekstreme meningene fra alternativbransjens aller mørkeste loft.»
19. januar kl. 20:14 via mobil · Liker · 13

Vi kan tenke oss at en person som ligger nede, en person som kun ville det beste for alle mennesker og bringe dem til frelse/opplysning, litt kunnskap, og evne til å se gjennom symbolenes negative konnosjoner. De er blodige på ryggen av svepeslagene til John Færseth og hans ‘partners in crime’ rundt OTO og Crowley 666 fantaster. Blodet strømmer rundt hodet hvor disse menneskene har fått trykket tornekronen nedover deres hoder, de sleper seg avgårde med sitt ‘kors’, hverdagen blir tung å bære for den sosialt utstøtte, en har blitt en pariakaste. Ingen hjelper å bære dette deres kors, alle står på sidelinjen og deltar i det usle rop om «korsfest, korsfest». Selv prinsesser deltar i det lugubre rop…. (?).

Her ser vi altså at gruppens Moderator driver korsfeststemningen opp, mens de som er utsatt for John Færseths usle agenda ligger på bakken, blodig og forkommen; «Spark mer», lyder det fra lederskapet og de som står rundt. ‘Kom igjen’, bang – rett i underlivet et skikkelig spark, og hele flokken klapper, og lederskapet smiler i skjegget, de har fått satt opp massen mot de som skal korsfestes. Nå har de fått skapt den sanseløse røde ånds blodsmak i kjeften hos sine undersåtter. ‘Glefs, glefs’, lyder det fra de siklende munner til bikkjene som samler seg til det siste endelige festmåltid, å få se offeret fullstendig desimert, utslått, nøytralisert…..

Vi legger merke til hvor mange som liker å like nettmobbingen..

Bakgrunn

Sannheten skal hates, og løgnene skal fremelskes og etableres.

Jeg kom inn i debatten den 19. januar kl. 13:59 , med sikte på å støtte en ‘jomfru’ i nød, man er jo litt gentleman, og siden jeg har vært utsatt for det samme nettmobbing av John Færseth som ILÅBL i denne tråd promoterer, så har jeg spesialistkompetanse på hvordan det føles.

Jeg kom inn i debatten med godt humør og tenkte at nå kan vi ha litt hyggelig samkvem her (disse folkene jeg her snakker om vil helst KUN ha samkvem med folk som er og mener det samme som dem selv, andre må ‘ekstermineres’, gjerne retorisk, men jeg er jo alltid positiv og villig til å prøve, gi folk en sjanse), så jeg dro noe generelt om antisemittisme, om Jesus og litt om nettmobbing, og deres spesialitet om Darwinisme om menneskene stammer fra apene tenkte jeg ville falle i god jord, siden jeg var helt enig med dem at enkelte nok gjør det, MEN jeg sa ingen ting ufordelaktig eller nedverdigende om noen PERSONER i det hele tatt, så langt jeg kan se (men det er jo alltid en mulighet for at jeg har blitt blind, som jeg ber Sannhetskommisjonen ta stilling til).

Jeg gav utrykk for at slik nettmobbing som Færseth bedrev synest jeg er forkastelig, fordi Statsministeren har sagt vi skal passe på som nabokjerringer våre medmennesker.. Jeg rådet til og med PÅ GENERELL basis mine meddebattanter at vi må forsøke å være snill med nettmobberne, uten å nevne noen navn, men plutselig som ut av det blå så popper det opp med personangrep som var veldig ondsinnede og hatefulle, følte jeg det, og det var jo jeg som var offeret, så jeg burde jo vite hva jeg føler.

Og i 200 postinger ble jeg igrunn sittende og forsvare meg mot nedverdigende vrangforestillinger om min person, mine motiver visste de mye om, mine diagnoser og min generelle helsetilstand, og til og med mine fysiske beskrankninger….. Jeg har rett og slett ikke opplevd maken…

Det skal jo ikke så mye intellektuell hjerneøvelse til å gå tilbake i tråden og konstantere at jeg aldri har sagt noe som helst personlig om noen som helst, som ikke først har angrepet meg som person med vrangforstillinger og løgner…. Da gir jeg bare full pakke jeg i tilbakevisningen, eller full? Klarer seg ofte med ca. 25% pådrag…

Om enkelte kasus kunne slutte å bry seg om meg, og skrive løgner om mine motivasjoner, min psykologi, mine fysiske beskrankninger osv, uten at jeg aldri har sagt noe negativt om dem personlig, så hadde de aldri kommet i min vei i det hele tatt. Når de kommer i min vei, og blander seg i mitt liv, som mental og åndelig Freeman of the Land, – og da må jeg svare dem på påtale selvfølgelig……for at ikke løgner skal vinne opinionen, og bli en ‘sannhet’. De er 109, jeg er en, men jeg måttel parere hver og en av dem etter som bølleriene deres manifesterte seg… så det ble veldig travelt en stund.

Hadde disse folkene lært seg å passe sine egne saker, så hadde ikke det vært nødvendig for meg å forsvare meg mot vrangforstillingene og løgnene mot meg og mine venner, og da hadde jeg ikke hatt behov for å være der i det hele tatt. Det er sannheten. Har noen gjort noe kriminelt i Norge, så er det politiet som skal ta seg av det. Ikke disse brunskjortene til Jensemann.

Jeg er prinsippielt og kategorisk motstander av alle som er imot fritenkningen, og skal homogenisere alle inn i dårlige kopier av deres messias, satanisten Marx Levy ifølge jødiske Richard Wurmbrandts bok «Marx and Satan«….

Jeg mener disse krefter en en fare for samfunnet, de kan være farlig, som empiri viser, om de ikke møtes med rasjonelle motagumenter så de ikke får enemakt i samfunnets demokratiske diskurs, at de har millioner og millioner av liv på samvittigheten denne samme røde ånd som behersker dem.

Jeg forbeholder meg retten til å komme tilbake med ytterligere bevisføring, til å fremlegge for den ærede Sannhetskommisjonen… folkedomstolen. :)

Ilegge andre falsk motivasjon

Kjell Erik Midtgård sier; «John Færseth; Denne tråden handler om mobbing, at du mobber Ingunn, gjennom bruk av argumentasjonsfeil så som «guilt by assosiation.» En annen måte å uttrykke tankefeilen på, er «assosiativ attribusjon,» som du gjør med meg, gjennom å slenge ut en mengde vås på formen beskyldninger om at jeg skal ha skrevet «Spynorsk Mordliste» på nynorskordlisten, osv. Så skal altså den dere mobber anstrenge seg med å benekte og motbevise den kvalmen dere har slengt på vedkommede. Siden jeg ble født med lyte; synshemning med tilhørende koordinasjonsvansker, har jeg inngående kjennskap til mobbere. De strekker ikke til, er tapere, og for å hevde seg, finner de seg noen som ikke kan forsvare seg til å hakke på. Mobbere er ikke bare utilstrekkelige, de er usle. Ingunn er ikke noe dårligere enn deg. Jeg er ikke noe dårligere enn deg. Jeg kjenner ingen som er dårligere enn deg, og jeg har arbeidet i HVPU!»

Jeg syntest Kjell Erik Midtgård var ved roten av problemet her, at det er faktisk ikke noe annet enn god gammeldags psykopatisk mobbing. Var det samme for min sin del også. I tre samfulle år var jeg overgrepet og psykisk mishandlet av en sionistisk psykopatisk lærer i grunnskolen.

En utvikler etter slik mishandling en slags ‘extra sensory perception’, en kan kjenne dem igjen på kilometers avstand, og til med via cyberspace sin kabling. Er en mishandlet lenge nok av slike, så mister en til slutt selve språket, stemmen, og blir stum av skrekk, omtrent som det tause ropet i Edvard Munchs ‘Skrik’. Vel, de får meg ikke så lett stum av skrekk flere ganger i dette jordeliv. Jeg forbeholder meg retten til til å avsløre disse sjarlataner alle steder jeg treffer dem, fordi jeg har en slik inngåene og intim kunnskap og erfaring om deres modus operandi, som Kjell Erik har.

Legg merke til at jeg ikke nevner navn eller henvender meg til noen spesielt i det følgende. Bortsett fra kanskje John Færseth som har valgt det selv, ved å ha lagt Ingunn og meg for hat, ved ondskapsfullhet ilagt oss falske motiver, som han ikke har noen som helst forutsetninger for å vite noe om. Om ikke han har blitt klarsynt da plutselig og kan se inn i hjertene til folk. La oss starte oppnøstingen og klargjøringen…

Det er ganske så fornøyelig hvor slike små intellekter kan ta feil, stort sett i alt de gjør og sier så klarer de ikke å ha rett om motivasjoner og psykologi, som de rundt Vepsen og miljøet på ILÅBL til Human Etisk Forbund. Der var aldri noen antisemittisme eller jødehat. Det dreide seg aldri om jøder i det hele tatt, for min del, det dreide seg om såkalte ‘kristne’ sionister. Så logisk og så enkelt ser vi hvor feil disse lavpannede primater som mener selv de stammer fra apene kan ta….

Det dreide seg om såkalte ‘kristne’ som er sionister, men om disse sionister kaller seg humanetikere, ateister, sosialister, marxister, kristne eller jøder, så er de de alle bare enkelt og greitt satanister fordi de beskytter overgriperne, og søker å stjele stemmen fra ofrene, og lyver om sin uskyldighet, og at det er de som er god, det var alltid ofrene som var slem mot dem… Hvilken label de klenger på seg seg utad er urelevant, men vi ser hvor ekstremt enig disse jeg nevner er om sentrale politiske spørsmål, så kan en lure på hvorfor ateister og satanister rundt OTO miljøet, har samme politiske agenda og poltiske oppfatninger som kristensionister (?). Er det ingen som tenker logisk og fornuftig lenger? Er the age of reason avgått med døden?

Dette er de største negativt polariserte utskudd som finns i samfunnet, og de er meningsbærere og har definisjonsmakt, med klippekort i NRK hos sin venn der. Dessverre. Lenin og Stoltenberg elsker dem, og sistnevnte gir dem 80 million i statsstøtte årlig for å være brunskjorter og passe på sin(e) velgjører(e).

Vi som har funnet igjen språket og talens kraft, etter overgrepene vi ble utsatt for, og stadig blir utsatt for, for det blir som en slags skjebne i mange sammenhenger dessverre, en slags livets røde tråd, vi får bare fortsette å sette overgriperne og psykopatene på plass…, og nekte overgriperne retten til å ta ifra oss vår stemme, det siste vi har igjen etter at alt annet er tatt.

Et klokt hode sa at livet er en slags repetisjon av barndommen inntil en lærer å se mønstrene… Jeg er enig i det.

Slik sett synest jeg det er flott at Ingunn gjør sin stemme gjeldende. Vi skal ikke overlate verdensscenen til psykopater og usle mobbere… Vi skal møte dem strakt på, og be dem dra til helvete hvor de hører hjemme. Noen integritet og moral har de ikke, selv når de blir foklart inngående hvordan og bvorfor de tar feil, så vil de aldri unnskylde, de vil bare kjøre på for å kyle ofrenes ansikt ennå dypere i sølepytten de har funnet for formålet. Kviser på verdens rumpe, det er den ærlige definisjon av dem.

Ser vi begynnelsen på Lenins røde ånds pogromer og utrenskninger? Antisemittisme var faktisk belagt med dødsstraff under Lenin (Hr. Blank) og Trotsky (Hr. Bronstein). Eller vil John Færseth først bare starte utstyre medmennesker med en gul stjerne som det står «Anti-Semitt» på?

Men det er faktisk kanskje ulovlig å skrive løgner om folks motivasjoner, når de egentlige motivasjoner kan enkelt bevises ad den psykologiske vitenskap.

Det finnes faktisk grenser for hvilke udokumenterte påstander man kan komme med om andre mennesker på nettet: http://binghodneland.no/no/Om-oss/Aktuelt/Viktig-dom-om-%C3%A6rekrenkelser

«If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. «
Desmond Tutu»


Forøvrig kommer jeg vel kanskje med en artikkel om ikke så lenge med tittel; «Liker OTO og Crowley 666 fantaster», om navngitte mennesker i Norge som er assosiert med slike, spesielt de 109 som liker John Færseths stigmatisering av enkeltmennesker på ILÅBL…., jeg mener vi må analysere svært nøye de ideologier de tilslutter seg, og de ideologiers fare for den sunne samfunnsdannelsen vil bli presentert i den artikkelen…

Oppdatering

‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914.

image

Klikk på linken og bla frem til side 129″
http://www.nb.no/nbsok/nb/41e96a82ecddaea0932a0e65f632b360?index=7#1

Dette bildet viser at vi som har kalt disse Jensemanns brunskjorter hadde rett… bare slik at vi vet hvem vi har med å gjøre…. ekstremt voldelige venstreekstremister i ånden av boljevikene Lenin og Bronstein (Trotsky), hvis CHEKA’s hadde samme funksjon, se dato. De er ute etter og henger ut ALLE som ikke er enig i ArbeiderPartiets (alle andre partiers ‘mor’) politikk, alle som ikke støtter ArbeiderPartiet er ‘hatere’ og terrorister, siden disse påståtte hatere ‘hater’ AP sier de, og slike har blitt en uønsket rase av pariakaster i blodrøde marxistiske Norge.
http://www.fyret.nu/2013/02/09/venstreekstremister-enige-med-pst-muslimer-er-den-storste-trusselen-mot-norges-sikkerhet/

Denne Vepsen til Arbeiderpartiet som for en stor del er folk fra Blitz-miljøet, barn av en politisk marxistisk oslo-elite med fribilett til å gjøre som de vil, ligger i samlet flokk og forfølger og harseller med alle som ikke mener som dem, med terror og forfølgelse og løgner skremmer de folk fra å uttale seg, slik at der faktisk ikke er noen opposisjon… derav det ‘politisk korrekte’ som Lenin er oppfineren av; Partilinjen.

Jeg og alle andre er i vår fulle rett til å mislike både Statsministeren og Marx Levy eller Lenin og Mao for den del, og vi er i vår fulle rett til å påpeke og vinne opinionen for det syn og årsak til at vi misliker dem, slik at vi kan med stemmeseddelen kan få kastet dem fra tillitsverv, eller velge dem inn om vi liker dem… Det er faktisk hva hele den politiske prosess er bygget opp av og for i demokratiet.

Jeg var i øst-europa like etter kommunismen falt. Store statuer av Lenin langs veiene, alle steder. Store LandsFader, som de ber Fader Vår til… Som for Mao og Nord Koreas «Store Leder». Jeg blir fysisk kvalm av slik gudommeliggjøring og hylling av en enkelt type rase mennesker….. For i virkeligheten er de jo faktisk bare narsisstiske korrupte drittsekker…. (?)

Det synest meg som politiet av en eller annen årsak, akkurat som de lar Blitzmiljøet gjøre akkurat hva de vil med voldelige metoder, lar dette vepsebolet holde på med sin venstreekstremistiske vold og terror mot medmennesker akkurat så mye de vil.., men det er heller ikke noe som helst annerledes enn Lenin og Bronstein gjorde; de slapp kriminelle ut av fengslene og lot dem få holde på, og fikk dem til å gjøre drittjobbene for seg, myrderier og terror av befolkningen, så de skulle bli redd og lene seg til lederne… en gammel metode…

Hvis politiet begynner bidra til gudommeliggjøringen av disse få Store Ledere i partikraturet, Partiet i ettpartistaten, og ikke bare sørger for å legge forholdene til rette for skikkelige demokratiske likeverdige forhold hvor alle får si og mene hva og hvem de liker og ikke, så er vi på ekstremt farlige veier…., da har vi fått politisk meningspoliti ala Stasi, KGB og Gestapo, og det kan synest som det er den veien utviklingen går…., mot politisk bestemt subjektiv ‘rettferdighet’ og justis hvor ikke de politiske mulighetene ELLER ‘loven er lik for alle’… Dessverre…

Jeg har forsket på og beskrevet Ettpartistaten her, og hvordan det skapes konsensus ved frykt, terror og trakassering av alle annerledestenkende, blant annet ved hjelp av de metodene Arbeiderpartiets Vepsen bruker.

Den sosialistiske Ettpartistaten

https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Her er en PDF av debatten inntil den ble stengt. Husk at det er bevisene for det ene eller det andre utifra bevisene en kan bedømme i kommentarfeltet, og ikke andre omkringsliggende temaer om hvorvidt jeg har psoriasis på albuene eller ei.. (det er vel det eneste de ikke har brukt mot meg så langt, velbekomme) :)
http://www.ge.tt/2YkgTSW/v/0?c

Relatert

J.Johansen; The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

J.Johansen; Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

J.Johansen; Moderne mennesker på søk etter sjelen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

J.Johansen; Frihet – i det planetariske fengsel
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/frihet-i-det-planetariske-fengsel/

J.Johansen; Anti-krister og djevelbevissthet
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/anti-krister-og-djevelbevissthet/

J.Johansen; Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/dyrets-merke-illuminatets-blodlinjer-i-var-tid/

J.Johansen; Har Einar Gelius tatt dyrets merke?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/har-gelius-tatt-dyrets-merke/

J.Johansen; Påskemorgen slukker sorgen
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskemorgen-slukker-sorgen/

Ernst Parell; Dyrets merke i hverdagen

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/dyrets-merke-i-hverdagen/

Kommentarfeltet er åpent.
ADVARSEL; Siden jeg på prinsippielt grunnlag er sterkt imot netmobbing og personsjikane, og ikke skal ha samme bergenbelsen under min artikkel som på ILÅBL, så vil enhver som sier noe som helst personfokusert og ikke saksfokusert, bli kommentar slettet umiddelbart og personen(e) til og med kanskje utestengt uten ytterligere advarsel. Jeg setter stor pris på alle som bestreber seg på å oppøve evnen til å skille snørr og bart.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

111 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Da jeg først fikk greie på frimureriet, den okkulte verdensmakt, dets agenda og ugjerninger, fikk jeg sjokk.
De fleste kjenner nok til hvor ubehagelig det er å bli vekket brått om morgenen av en sosialt uintelligent tufs, som anser seg selv som autoritær, og som liker å forkorte den fredfulle søvnen. Det er ikke nødvendigvis noe galt i å sove.
«Den som sover synder ikke», er det noe som heter. En ting er å ignorere sannhet for å få fred. En annen ting er denne gudegitte retten til å føle fred. Som å ha fred om natten, for eksempel.

Så kommer altså denne supertufsen John Færset og resten av djeveldyrkerne i Norge (det er mange av dem nå) på MITT teppe, og skiter på det? For de har brutt min fred om natten, OG om dagen.

Jeg holder meg for god til å skite på deres teppe tilbake.
Dog har jeg registrert deres ekle etterlatenskaper, og sender mitt teppe på rens.

Disse avgudsdyrkene har for så vidt en nytteverdi også, da. Vi får tenke litt positivt også. Jeg takker dem for at de viste meg det vederstyggelige med denne motbydelige svindleren, og taskenspilleren lucifer, slik at jeg fikk summet meg til å ta både et alvorlig og viktig standpunkt:
Hvilken side jeg skulle velge. Ikke fordi noen tvang meg, men fordi det føltes som min plikt, og det eneste riktige valg.

Litt av et valg disse avgudsdyrkerne har valgt. De har alle latt seg lure av luringen. Hør nå, hva lucifer sier: Kjøttet er svakt. Sjelen er udødelig.
Jeg

http://www.youtube.com/watch?v=f3SH8jvQrFw

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
10 år siden

Det er flere grunner til at noen ønsker å være medlem av OTO for en periode:

* Funker vestlig rituell korrespondanse-magi (enten den klassifiseres som ”hvit” eller ”svart”)?
* akademiske/sosiologiske grunner (studiet av lukkede, initiatoriske samfunn).
* nysgjerrighetsgrunner (”dette høres spennende ut!”)
* pubertale forhåpninger om orgier og rituell sex… ala svarte messer beskrevet i de okkulte romanene til Dennis Wheatley. (Prisen pr. knull blir jammen høy for å komme til de grader der slik ritualsex muligens foregår).

Såvidt meg bekjent har ingen av de omtalte norske personer assosiert med OTO frontet aktivt et positivt forhold til verken OTO eller Crowley. Da blir det spekulativt å anta noe om deres motiver og beveggrunner.

Det meste tyder vel på at vestlig ”esoterisk” korrespondansemagi IKKE funker. Da står man tilbake som et fjols, i svart kappe og omgitt av paraphernalia som noen teoretiske magikere i renessansen hadde stor tro på.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Jeg deltar selv i litt ping-pong med opponentene på facebook, og man bør ikke være hårsår når man frivillig velger slik ping-pong. I den grad noen driver med spekulasjoner av andres motiver, er det som regel nok å KONSTATERE dette på en utvetydig måte.

Michelle
Skribent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

LOL jaa prisen per knu** i ritualene blir jo jævl** høy da!
Spesielt når du forstår etterhvert at det er tid for at «de» rett og slett vil ofre deg selv også:/

En grunn til at de kobler inn sex, er fordi sex åpner for mind-control.
Under orgasme kobles underbevisstheten til bevisstheten og hjernen åpnes for programmering..
Det er ikke noe galt med sex og nytelse, det er jo noe dyr og naturen driver med i stor grad helt fritt og naturlig, men det er alt blodet, grusomme bilder, negative symboler og dyster musikk og stemning med lidelse og underkastelse/ slaveri/ hierarki, som gjør det hele totalt meningsløst!

Under ritualene, på grunn av de lave energiene, åpner man opp porter til lavere astrale verdener og demoner kommer til syne, negative aliens føler seg hjemme og shape-shifting etc. kan foregå.. Det hindrer også gjerne lysvesener etc. i å nærme seg, fordi området er rett og slett er alt for forurenset!
Energiene under ritualet påvirker også jorden selv og hele virkelighetsbildet/ matrix..

666 symboliserer pyramide/ hierarki, da det er 60 grader i hvert hjørne i en trekant. 0 kan man ta bort i numerologi. Og ja det har med Keops-pyramiden å gjøre (dollar-seddelen), men husk at faraoene tok pyramiden i bruk tusener av år etter den ble laget..

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  Michelle
10 år siden

Når det gjelder Keops-pyramiden og numerologi, har vel denne 5 hjørner, ikke 3, og i egyptisk mytologi symboliserer 5 RA.

Oxford
Oxford
Anonym
10 år siden

Nettmobbing er et problem. Organisert nettmobbing er bare tragisk.

Jeg kan si meg enig i en del her. Skepsisgjengen har ofte en ufordragelig
diskusjonsmetode.
Jeg bare lurer… kan det være skepsisgjengens mangel på «åndelig» perspektiv som gjør dem så fiendtlige??
Kjærlighet er vel ikke bevist, er det?

Når det er sagt inrømmer jeg at jeg har slengt noen spydigheter til skeptikerene her på forumet noen ganger. Men det har vært noen arrogante j#vler som har fått det også. Samtidig så er det ikke alt som skrives som bør tas så personlig.

J. Johansen har sterke meninger og skriver mange artikler. Så ja… da blir det noe murring i krokene. Men hvis en skriver en artikkel (http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/10-tegn-pa-din-oppvakning/) om å være opplyst eller våknet opp, som jeg tror J. Johansen ser på seg selv som, så bør man ikke klikke totalt i kommentatorfeltet under bare man får litt kritikk Ikke spesielt opplyst etter min mening.
Men skjønner at folk blir forbanna av å bli spyttet på gang etter gang.

Skepsisgjengens talerør (NRK) , driver jo nesten daglig med mobbing av det «alternative». Det ser jeg på som et stort problem. De har på få år fått normale mennesker til å klikke, skjelle ut, mobbe alternative tankeganger.
Så «Hypnoseboksen» er et meget kraftig redskap.
Syntes det toppet seg bra da NRK sendte «Folkeopplysningen», som er et godt eksempel på dette.

Etter min mening er det ingen tvil om at det ligger «organisert kriminalitet» bak latterliggjøringen av alternativt tenkene/ konspiratører. Det er lett å se.
Det betyr ikke at jeg tror at alle som kritiserer her inne på forumet, er betalte NWO’ere. hehe

Like barn leker best.

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
10 år siden

At anonyme skjeller ut / mobber de som tør å stå frem med fullt navn, er jo også noe en bør se på. Gjerne en uskreven regel som når du lister deg om natten.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Noen mennesker liker å mobbe og å bli mobbet. hvordan går så dialogene da:
«…du har jo så jævla korte bein» svar: Ja, jeg ble ikke født med luft i hode.

«Stor honnør til .. som står oppreist mot de ekstreme meningene fra alternativbransjens aller mørkeste loft.» Svar: hvor er det aller lyseste loft da, mørke mannen?

Noen som vil svare på de to spørsmålene,vil svaret være det samme med å uten mørke mannen.

hvor er det aller lyseste loft da?
hvor er det aller lyseste loft da, mørke mannen?

Hilsen en med lange bein.

Zag
Zag
Abonnent
10 år siden

MODERERT; Adjø. Ikke på tema

Monica Waade
Forfatter
10 år siden

Dette er ikke for å mobbe, men for å vise at de ingen liker å bli lurt folka ikke nødvendigvis er de skarpeste knivene i skuffen.

Hør hva denne dama som lurer seg selv sier 1:25 og 2:05 :-D

Ida Jackson, blogger og forfatter: – Virkeligheten vinner alltid

Stjeler kommentaren fra Pål Hverven, den sier det samme som jeg tenkte da hun preiket seg rett inn motsigelsen…
– ha ha er det mulig….ja de sa «Skipet kunne IKKE synke», så det sank mot alle odds. Utenfor min forstand at du presterte denne vanvittige selvmotsigelsen i argumentasjonen din. Kan dere snart gi slipp på tanken om at dere har rett?

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Her var det mye groms.
Dama i videoen er veldig negativt innstilt til positive tanker…

Og igjen denne arrogante og litt småhissige holdningen. Den går igjen den.

Hun påstår jo også at tanker ikke kan forandre verden. Den var nå litt drøy.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Det er morsomst å erte de som blir skikkelig sinna, sånn var det på barneskolen ihvertfall.
Skriver man hat-artikler, får man tilbake, man høster som man sår.. loven om tiltrekning osv. Hvis man virkelig vil prøve å få noen til å forstå er det lurt å bli venner først.
Men jeg syns det er greit at du er sinna, Jarle, Jesus var også sinna, spesielt på de som drev kjøp og salg. Likevel sa han at vi skulle elske våre fiender.
Dette er ikke ment som erting, jeg ønsker deg alt godt, ønsker til og med at du innimellom hadde vært litt glad.

Mike Cechanowicz
Forfatter
10 år siden

Jeg tror det er mer korrekt å skrive at enkelte skribenter for nyhetsspeilet har blitt angrepet av visse kretser. Det er en aldri så liten forståelse som mangler hos enkelte og det er handlingen av å gå i opposisjon. Du gjør din entre inn i en konkurranse situasjon. I så måte blir det en «stillingskrig» der Lyset og Mørket går til angrep på hverandre – det er i hvertfall slik mange forestiller seg «kampen».

Bare ved å trekke seg opp til høyere perspektiver vil du oppdage at dualitets krigene på denne planeten har en missjon alene og det er å gjøre deg og meg bevisst spillet vi deltar i. Det er et spill der upolariserte sjeler går i lære for å hente erfaringer fra begge sidene for så å ta en emosjonell beslutning om hvordan det er best å leve livet.

Et eller annet sted på veien oppdager en ny polaritet og det er Nøytralt. Det skjer når du forstår at lyset og mørket tjener som læringsveier for individet – læring gjennom glede eller smerte. Det er bare du selv som tar de valgene som fører til læringens vei.

Om du ønsker å bli fri for angrep, må en fordype seg i betydning av å se spillet ovenfra og ned. Det har sin hensikt på dette nivået av menneskelig utvikling.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg har også et inntrykk av at verden går til helvete.
Dog håper jeg virkelig at så mange som mulig slipper å bli med på den reisen.
Det holder å reise med bil i Oslo-tunellene, så får man fort et inntrykk av hvordan det er å reise *i* helvete. Å reise *til* helvete må være enda verre.

Vedrørende dette med mobbing- nettmobbing

Jeg vil nok heller kalle det nettsnobbing. Det er snobbete å mobbe andre.
Slicker than snot, lettere enn snørr kan det ikke bli. Verre blir det å møte en motpart, mano-a-mano. Jeg er ikke så sikker på om en frimurer ville føle seg mer sikker enn meg, hvis jeg skulle møte ham til kamp. Da ville nok hverken vinkel eller passer være til stor hjelp. Om ikke for annet, så ville jeg både pent og høflig be ham om å stappe både vinkel og passer opp et visst sted. Før jeg rullet ham i tjære, og dynket ham i fjær. For så etterpå å låse ham fast i gapestokk. Uten vann og brød, til han følte nød. Deretter skulle han få et tilbud: Å følge de 10 bud, eller å drikke en 5 liters kanne med caustic soda, merket med «Codex alimentarius».

Det eneste råd jeg har til innvortes behandling av slike ulumskheter som nettsnobbing, er å ikke mate trollene. Kapp heller ikke av dem hodene. Nye hoder popper opp.

Ser man et troll? Vend det ryggen, og ikke gi det næring, slik at det sulter ihjel, eller til slutt sprekker av lys (metaforisk for sannhet og åpenhet) Når det gjelder intelligensnivå på troll, så sies det at det er ganske mørkt på kino, hvor det hele går i moll. Ikke la trollene gjøre deg sur. La det heller gå i dur. Det er ikke der problemet burde ligge. Problemet ligger i deres makt og vilje. Trollene vil så absolutt ha alle med på reisen til helvete, forkledd som uskyldige pingviner i flosshatt og kjole og hvitt. Da snakker jeg ikke om passasjerene, men om kuskene.

Ikke fore trolla, altså. Ikke fore sjefstrollet Dovregubben heller! Kast heller en dårlig variant av Bibelen i knollen på ham, og behold de fine rene linjene for dere selv!

Det er nok ikke så lenge til helvete bryter løs, og jeg tror det er viktig å ta sine åndelige valg innen den tid, ja.

Hør nå bare. Det tårner seg opp:

(grøss og gru)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

«pingviner i flosshatt og kjole og hvitt.», tar jeg feil hvis jeg tror de er en sovende celle for illum/sion?

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Aner ikke jeg, vel. De konspirerer. Hele hemmeligheten med å konspirere, er at det skal være en hemmelighet. Derfor aner jeg ikke hva sammensvergelsen går ut på, men jeg tror at det har noe å gjøre med at de ønsker at vi alle skal adlyde han derre Dovregubben. Ikke fullt så lett å be Benedict og «søstrene hennes» om å vennligst slutte med dette nå. Den som ikke har gjemt seg, han skal stå?

http://www.youtube.com/watch?v=VIiN1jei1HE

(grøss)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Har selv slektninger i frimurerlosjen som er døde nå (innen politiet) og har selv blitt tilbudt å selge sjelen min til frimurerne, lett vei å bli rik på med å undertrykke andre. Samme med EU, undertrykke andre, vi betaler 5 milliarder (tror jeg) hvert år for å få lov til å handle med dem. Ingenting er galt med lit undertrykkelse synes gjennomsnitt nordmannen.

Thunder
Thunder
Abonnent
10 år siden

Nyhetsspeilet blir hatet for å spre Guds budskap. Som også Jesus advarte om, vil man da bli hatet fordi Gud er ikke av denne verden. Mennesket omfavner Darwin og forkaster Gud. Det er bare å holde ut og prøv å holde humøret oppe. For ting blir bedre og bedre. Tiden jobber for ånden og i mot beistet. Det begynner å få dårlig tid, det mister grepet. Sløret er fjernet, de sitter igjen med løgnene i all offentlighet, så alle kan se.

Jeg så en film for lenge siden om Gud og Djevelen. Gud spurte Djevelen om hva alt dette med 666 var om. Ingen av de hadde noen anelse, det var noe mennesket hadde funnet på. Gud og Djevel hadde et spill om hvem som kunne samle flest sjeler. Det var kun en igjen. Både Gud og Djevel var rystet over ondskapen menneskene hadde utført. Fint om noen vet og kan fortelle hva filmen heter. Jeg husker kun stykker, men det er ofte det beste :-)

Etter min mening er 666, Beistet, en gruppe mennesker, en organisasjon. Johannes åpenbaring er først og fremst rundt denne tiden. Om det er samme mann som skrev evangeliet eller døperen vet ikke jeg. Bibelen er også full av løgner. Det var ihvertfall en orden som ble startet rundt Johanneses død. De eksisterer fortsatt i dag. Den sporeres tilbake til det britiske kongehus og over til Canada. Om beistet var et land, så var det nord-america og rytteren sitter i Canada. Dragen er Britannia. De frivillig innvidde er frimurere. En ting er 666 som opposisjon til Gud. Da har man kunnskap om Gud og forsøker å motarbeide. En annen ting er blinde frimurere, som ser ut til å befinne seg på laveste gren på kunnskapstreet, de er det jo bare synd på. Ikke kast bort tiden på slike Zombier. Skvalder om det samme dag ut og inn.

La de få sin kunnskap fra Anderson Cooper og korrupte nyhetsopplesere som mater mind control.
http://seeker401.wordpress.com/2012/03/08/staged-fake-cnn-news-in-syria/
Idioter er villig til å dø for kampen mot terror på bakgrunn av disse løgnene.
Syria-Danny, Chales Jako, Anderson Cooper, haha!
Er man elsket av Gud, er man hatet i denne verden. Det får være trøsten, så er det bare å rydde disse tullingene til side. Stay focused!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

The bloody history of communism (Harun Yahya) * Important note: Navigate3d comment, see in last part of this post http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1#M8252

Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=x-1_gYzKJB8&list=PLDC07952662B6D9CD&feature=plpp_play_all Quote: The 20th century was the bloodiest in history. 250 million people died in wars, mass slaughter and political murders. The ideology known as «communism» bears the greatest responsibility for this terrible savagery. This is an ideology that promises so-called equality and justice, but which brings with it only bloodshed, death and fear. In this film, we shall be examining the bloody century of communism, and seeing the terrible misery this ideology inflicted on humanity. It will be impossible for the world to avoid similar tragedies in the future unless it learns from the past. ..

«Installation and preparation for a global electromagnetic holocaust? ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/eiscat-og-haarp-er-ferdigstilt-som-vapen-i-2013/comment-page-6/#comment-94368

«Øystein Elgarøy, professor i astrofysikk, mener at astrologi er tøys. Han har halvt rett, dvs tar totalt sett feil. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-7/#comment-94345

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Angående god formuleringsevne og respekt, jeg har respekt for alle grader av formuleringsevne, alle taler med sin tunge, og noen har ikke fått samme bagasje som andre, vi er og skal være forskjellige. Jeg støttet en person med store vanskeligheter med å formulere og skrive rett en gang for noen år siden. Han ble mobbet på nettet, og etter noen målrettede og solide irettesettelser fra meg til de mobbende tullingene, fikk han fred. Det resulterte i at vedkommende ble best i Norge, sogar i Skandinavia, innafor et fagområde kombinert med at vedkommende i årsvis hjalp andre, og meg, uten vederlag. Man skal ha respekt for alt unntatt åpenbar umoralsk opptreden. Inger Hagerup, Våre små søsken https://www.google.no/search?q=Inger+Hagerup+Våre+små+søsken

«Jørgen Skavlan .. kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/vi-blir-lurt/comment-page-5/#comment-94434

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Mikhail Gorbachev, Former President of the Soviet Union, member of the Club of Rome
«We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.»

I believe, since witnesses say he was present on the ship at Malta with Bush, Gorbachev, and the ten regional heads of the New World Order.
http://www.illuminati-news.com/secret-societies-nwo.htm

I denne artikkelen er det blitt skrevet om OTO, en av de mange sataniske hemmelige samfunn.

Jeg legger ved en lenke til en dokumentar som jeg fant ytterst interessant. Her påstås det at gåten med «guidestones» i Georgia er blitt løst. Det belyses «leyylines», «tempelridderordenen», det sataniske «sacred geometry» (hellig geometri er altså ikke annet enn satanisk, for de som tror annet), vi ser typiske «Illuminati arkitektur», noe jeg tror kalles: Neo-palladian-style. President Thomas Jefferson belyses også som en person med dype forankringer i det okkulte.
‪Georgia Guidestones Mystery Solved: Poplar Forest Jefferson’s Axis Mundi geomancy ley lines‬

http://www.youtube.com/watch?v=OHO5Cc7ey7E

Vel, jeg kan ikke anse den nye verdensorden som annet enn en verden med vesentlig færre innbyggere. Bestående av kun okkultister, grever, hertuginner, konger og presidenter, samt deres tro tjenere.

Det er jo artig. Å være greve, mener jeg
(fjols)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Absolutt alt i universet er bygget opp av hellig geometri. Illuminatet har heller ikke monopol hverken på trekanter, pyramider eller noe av den andre esoteriske kunnskapen, selv om de bruker det flittig. Alt som kan brukes til noe negativt, kan også brukes til noe positivt.
Du burde bli en trollmann, Menneske, en snill en :-)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Vi trenger ikke fler trollmenn og -kvinner enn vi har, vi trenger absolutt ingen. Eksempelvis, en dame fra Trondheim var hos en person ifm såkalt kanalisering. Når hun kom hjem, ristet saker og ting i huset, hun hadde med seg en demon hjem, ble vettskremt og psykotisk og måtte søke hjelp

Det er sagt at enkelte damer som drev, driver, forretning her i Trondheim drev, og kanskje ennå driver, med hekseri, witchcraft, for bl.a. å få bedre resultater forretningsmessig. Dette er meg fortalt av en person som har førstehåndskunnskaper om dette miljøet

Generelt vil jeg si at dette forretningsmiljøet er pill råttent, har selv fått meg fortalt av fler personer om telefonavlytting av konkurrenter og andre, og mine undersøkelser rundt dette viser at det kan være riktig, etter mitt syn er riktig, mange funn og vitnemål underbygger dette. De telefonavlyttede hadde en tendens til å gå konkurs, ble fratatt sine leverandører, mobbet og fikk sitt forretningskonsept kopiert av andre. Historiers geografi, rundt Thomas Angells gate, Prinsenkrysset, men er ikke geografisk begrenset, min slekning Thomas Angell vender seg nok i graven https://www.google.no/search?q=thomas+angell

Det beskrevne miljøet er knyttet til stikkord som bl.a. new age, silva kurs, satanisme, sannsynligvis frimureri og relatert. «.. John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The illuminati and witchcraft – His talk (1978) ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-7/#comment-94345

Hele Guds skaperverk er hellig, både det begrensede vi mennesker oppfatter, jfr bl.a. såkalt naturvitenskap, og det uendelige vi ikke oppfatter, The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

Mobbing faller i samme kategori som beskrevet innledningsvis, men man skal skille mellom mobbing og beskrivelser av fakta. Fakta kan være vonde å høre men kan være til hjelp for å se seg selv fra annet ståsted enn egoet. Gods of the New Age, mind-control cults, dangers like yoga, meditation, channeling, spiritualism etc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1827&start=1

«The bloody history of communism (Harun Yahya) ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-2/#comment-94413

«Electric Light Orchestra – Showdown [HQ] + ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/nyhetsspeilet-no-1-million-unike-lesere-oppnadd/#comment-89913

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Hvorfor tror du hekser ble brent og hvem tror du brant dem?
Yoga farlig også sier du? Get a grip!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Makten som brant heksene var den samme som sto bak satanismen som er beskrevet i min forrige kommetar, bruk av hegelian dialectic, splitt og hersk strategi, og som vanlig fikk de folk flest til å utføre udåden, synden, såsom de også gjorde ifm the Nuremberg trials, Nürnberg rettssakene, dog var det der også for å få folket til myrde de beste vitnene, the-(wo)men-in-the-middle http://www.youtube.com/results?search_query=hegelian+dialectic

Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Hallvard Volden
Svar til  Falcon
10 år siden

Nei, det som brant heksen var mennesker som tror de eier sannheten og forsøkte å presse den nedover hodet på folk…de som ikke adlød mistet hodet, ble tent på eller måtte jobbe som slaver for «sannhetens forvaltere»! Så det beste et menneske kan gjøre er å holde sin egen unike sannhet for seg selv og la være å tro – og fortelle hva som er sant for andre. Ingenting er så egoistisk og stolt som å tro at man vet hva som er sant, og til og med forsøke å presse dette på andre! –> Konfliktens frø!

Hallvard Volden
Anonym
10 år siden

«In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinction of their own minds and then believe them to be true» -Buddha

Hallvard Volden
Anonym
10 år siden

Lignelsen om den mannevonde slangen: …en dag møtte slangen en vismann. Vismannen ga slangen råd om å slutte å skade mennesker, og den bestemte seg for å leve et liv i uskyldighet uten å gjøre noen vondt. Men så snart folket i en nærliggende landsby innså at slangen ikke lengre var farlig, begynte de å kaste stein på den, trekke den i halen og erte den på utallige måter. Slangen hadde det meget vanskelig.

Heldigvis kom den vise på nytt forbi stedet, og da han hadde sett hvor medtatt og ødelagt slangen var og hadde lyttet til dens klagemål, sa han bare: «Min venn, jeg sa du skulle slutte å gjøre mennesker vondt – jeg sa ikke at du aldri fikk hvese mot dem og skremme dem bort». Ramakrishna avslutter: «Det er ikke noe vondt i å «hvese» mot onde mennesker og mot dine fiender for å vise at du kan forsvare deg og vet hvordan man gjør motstand mot det onde. Men du må være nøye med ikke å overføre din gift i fiendens blod. Bekjemp ikke det onde ved å gjøre noe ondt i gjengjeld».

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
10 år siden

Dag O. Hessen, professor i biologi – «Vi bør reagere når folk ser bort fra hva vi faktisk vet.»

Dag Olav Hessen, professor i biologi ved universitetet i Oslo, samt bl.a. Cand. real. Zoology står det i CVen, mener at alt er skapt ved naturlig utvalg, the megabig bang smack, plenty fosilfunn er gjort som underbygger dette, men, red. anm., det mangler vel den dag idag noen mildt sagt vesentlige funn som gjør det mulig å konkludere. Dag O Hessen forfekter altså bl.a. Charles Darwins lære, som inkluderer the survival of the fittest doktrinen, men åpner for at det er mulig å endre mening og at det kan være en intelligent makt som står bak det hele. Digressivt, survival of the fittest doktrinen har idag et satans godt rotfeste bl.a. i, på, under og over våre universiteter, om det sier mest om doktrinen eller universitetene skal være usagt her

Han kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian http://s9.postimage.org/mmdn1888f/ingen_liker_aa_bli_lurt_dag_olav_hessen_skeptic.gif

«The bloody history of communism (Harun Yahya) ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-2/#comment-94413

kojac
kojac
Abonnent
10 år siden

Nett-mobbing en overraskelse ? Minnes godt min kompis’ 40-årsdag for flere år siden. Et flott selskap med flere talere. En «eldre» mann satt stille lenge før han forlangte ordet til slutt. Han sier: «Husker du da du var 15 år og var dritings på samfunnshuset ? Nei, det gjør du ikke for du hadde lagt inn årene på trappa. Jeg fikk deg opp og over skuldra mi og bar deg hjem. Der ble du lagt i senga for å sove ut rusen. Nå er du 40 år og du har gjort livet ditt til en bra tilværelse. Siden har vi hatt mange samtaler som naboer, og det har vært godt.» Det ble litt latter i salen, men faktum var presentert. Den gang var ikke nettet i bruk. Da tok naboen litt tak i diverse både på godt og vondt. Frustrasjonen ble presentert ansikt til ansikt, og jeg vet til og med om slåsskamper der kamphanene den dag i dag er venner. Nå tør man ikke lenger kalle en spade en spade foran folk, men på nettet blir den spaden til homo, idiot, feit, kvisete og ugly. Man trenger ikke stå der ansikt til ansikt å forsvare seg, feigheten har tatt over. Nettet er løsningen, og alt for mange får etter mitt syn beholde sine kontoer tross ytringsfriheten jeg setter høyt. Samtidig forteller elendigheten at mange er psykisk ustabile, mange har identitetsproblemer og sliter med sine liv. Trist alt sammen.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg «slenger meg på», og gir en takk til Thunder jeg også. Det er så tydelig, slik Thunder formulerte det så fint og klart:
«Tiden jobber for ånden og i mot beistet. Det begynner å få dårlig tid, det mister grepet. Sløret er fjernet, de sitter igjen med løgnene i all offentlighet, så alle kan se».

Og blir man ikke sørgmodig av se hva som har åpenbart seg bak sløret, så vet ikke jeg.
Jeg unnlater å bruke ordet «deprimert», for i Målbo-landet Norge er dette en forbrytelse, og det blir «behandlet» deretter.

Selv synes jeg det er smertefullt å se hvor fantastisk likegyldige så mange later til å være. Som om ingen lenger har ære. Spør dem om klimaendringer, så svarer de: «Det der tror jeg ikke noe på».
Spør dem om dette med «dommedag», så trekker de på skuldrene: «Det skjedde jo ikke nå».
Spør dem om hvorfor det alltid er så grått. «Hva, vi skal til Kankun, der er det sol». De tenker så smått. Som en slags kalkun. Den har begravd sitt hode i sanden, og er ikke klar over fanden.

Nevner man «chemtrails», så ringer garantert iPhone, og så kommer dama ut fra shopping senteret med handleposer fulle av tilbudsklær fra Hennes og Mauritz, parfyme, og annet påfugl-fjas. «Hva kalte du det, sa du……unnskyld vi må gå og kjøpe sjokoladefromasj». Distraheringsmomentene vil ingen ende ta på ADHD toget. Folk er så avledet fra de viktige ting her i livet, at de risikerer å avspore mot det forfalskede kirkespiret. Det var den gang da.

Nevner du ordet «konspirasjonsteori», så er det du som får svi.

Det gjelder nok heller å finne et samtaleemne som de aller fleste er interesserte i.

Hvis man begynner å snakke litt om Music Awards, så får man nok til og med selveste Lucky Luke i tale. Da vil etter hvert Kevin Suspect og Susan Victim gripe fatt i din hale. De har nemlig sett så mye Hollywood film att de har glemt sine virkelige navn.
Et savn? Neida. De har røyket for mye halm.

Nei, da er det bedre å bli hatet av A4- junkies, og gjøre seg fortjent til å bli elsket av Gud. For man har vel ingen garantist for at Gud elsker tilbake. Dog synes jeg det er en fin idè å gjøre ære på Ham uansett. Uten forbehold og det falske sløret.

Det er egentlig ikke så lett. Vi er omgitt av junk som åpenbarer seg i alt røret. Statoil her, og der var Shell, det. Man blir jo helt svett.

Macdonalds rundt hjørnet, og Fabian Stang med sin NWO, på andre siden av NHO. Letter man enda litt på sløret, så blir jo hele den folkelige grøten, selve bøtteballetten (anført av frimurerne) med på kjøret.

En slags gigantisk speider-øvelse. Løgn, snusk, korrupsjon, svindel, utpressing, urettferdighet, og dævelskap. En riktig prøvelse.

Det føles kanskje slik, når Målbo gjengen hater deg, men når Gud elsker deg:

native
native
Anonym
10 år siden

Er noe misforståelse vedrørende satanisme her,
legger derfor ved link http://satanisk.com/innf%c3%b8ring-i-satanismen/
Er mange som holder på med konspirasjoner som ikkje har fordypet
seg i satanisme…? har folk i det hele tatt lest den sataniske bibel?
Fins og mange former for satanisme, men antony lavey satanismen,
er den mest kjente.

native
native
Anonym
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Får gjøre litt research på det:) nåken som har linker?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  native
10 år siden

Klart vi skal hjelpe native :)

Vi får trylle frem noen linker til deg, eller Abrakadabra som Crowley sier ;)

Magien ligger i tallene 11, 22 og 13

http://en.wikipedia.org/wiki/Abrahadabra

http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

http://en.wikipedia.org/wiki/Therion_(Thelema)#The_Number_of_Therion_and_the_numerology_thereof

http://en.wikipedia.org/wiki/Aeon_of_Horus

http://en.wikipedia.org/wiki/Goetia

http://en.wikipedia.org/wiki/Rites_of_Eleusis

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn

http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Thoth_(Crowley)

OTO stifter og Satans høyre hånd Crowley var så ond at selv hans egen kone var overbevist om at han var den kommende Anti Christ, allerede som 8 åring viste han til sadistiske egenskaper, han dyrket sataniske homosexuelle sado ritualer, danset naken i blodige pentagrammer med dyrehoder og det som verre var, han var også en svært tung narkoman misbruker, men han fikk orden på livet sitt og siste årene så klarte han seg med «bare» Heroin.
Frimurer og Satanist Crowley var også direkte ansvarlig for senkingen av passasjerskipet RMS Lusitania som var lastet med 5 millioner artilleri granater før den ble sendt inn i en sverm av Tyske Ubåter som en Falsk Flagg for å dra USA inn i WW2, 1198 mennesker ble brannofret til Moloch, 1198 symboliserer 9/11 og båten ble senket 11 mil utenfor kysten seff, illuminati setter alltid «underskriften» sin på sine aksjoner.

Da Crowley eller The Great Beast 666 som han kalte seg døde den 1 Desember 1947 kom det et kraftig skjelv og noen kraftige vinder, man trenger seff ikke være rakettforsker for å skjønne at det var hans herre som hentet han hjem for å spa koks.

OTO er en ekstremt religiøs sekt som seff er en del av Illuminati, gude injen deres går fra Sumeria, Babylon, Egypt, Hellas, Roma og videre til Vatikanet, det er akkurat samme sol og måne gudene de dyrker alle sammen, men de får nye navn hele tiden, I Babylon var det Nimrod, Semiramas, og Tammuz. I Egypt var det Osiris, Isis og Horus, I Hellas Zeus, Athena og Apollo, Romerne kalte dem Jupiter, Merkur og Venus og Hinduene Brahma, Vishnu og Shiva

Ikke la deg lure av de utallige navnene sekten går under men se på symbolene, toppene deres hevder at de er såkalte halvkaster kjent som Nephilimere, om det bare er skryt eller om de har såkalt engleblod fra de falne i seg er ikke godt å si, men de tar godt vare på sin blodslinje, de sies at halvkastene er store av størrelse, kan snakke med dyr og usedvanlig høy IQ, der passer jo Albert Pike fint inn, han var en enorme kjempe, snakket flytende 16 språk og så ond at han ofret og skalperte hele sitt regiment i India i satanske ritualer.
Illuminati topp og murer topp pike var også grunnlegger og leder av KKK ( Ikke Kvinner og Klær men den antisemistiske Ku Klux Klan )

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike

http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim

Tenkte å bruke kun deres egne kilder her så derfor ble det bare Wikipedia så slipper jeg beskyldninger for å ikke være objektiv eller benytte bestillingsverk :)

Hallvard Volden
Svar til  native
10 år siden

Friske Smurfe-pust ;) Har du lest noen bøker av Crowley forresten?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Men hva er Bibelens definisjon på satanisme?

(Crowley var i forhold til Vatikanet, bare bittelitt rampete, tror jeg tralala)

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  gudfrid
10 år siden

Dersom en akademisk tilnærming til OTO og satanisme er ønskelig, fremfor bibelbasert personlig synsing, anbefales boken ”Aleister Crowley and Western Esotericism” (2012).

Professor Asbjørn Dyrendal diskuterer i kapittel 15, ”Satan and the Beast: The Influence of Aleister Crowley on Modern Satanism” hvorvidt Crowley var satanist, og på hvilke måter Crowley influerte den utvetydige satanisten Anton LaVey (1930-1997).
http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_LaVey

Essensen i kapittelet (hvis jeg husker rett) var at Crowley egentlig ikke kan kalles en satanist, og at selv om LaVey på mange måter var influert av Crowleys okkulte innsikter, så var LaVeys satanisme i hovedsak hans eget produkt.

Hvis noen i denne tråden skulle falle for fristelsen til å dyrke formelen Okkultisme = Esoterisme = Satanisme, så rykker de tilbake til middelalderens verdensbilde.

Hallvard Volden
Svar til  gudfrid
10 år siden

Tusen takk RK, en flott påpekning :) Men du vet, i manges perspektiv her inne så er jo Dyrendal også «satanist», så da er hele den diskusjonen håpløs. Virker som om begreper brukes som det passer seg… Kanskje du med din kunnskap kunne skrevet en artikkel om semantikk og terminologi? ;) Virker som det trengs…

Hallvard Volden
Svar til  gudfrid
10 år siden

Hvordan tolker du Biblen da J.J? Ingen subjektive standpunkt som «farger»? Sitter du på sannheten? Vi bør alle høre på deg eller?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Asbjørn Dyrendal: Konspirasjonsteorier gir et fattig verdenskart

Asbjørn Dyrendal, professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap på NTNU i Trondheim, mener at konspirasjonstorier gir et fattig verdenskart, red. anm., er det mulig at et kart kan bli fattig?, betyr det at kartet mangler detaljer som kartlesere trenger?, forstår ikke hva han mener. Etterforskere ved politikammer lever av konsprasjonsteorier til samfunnets beste, teorier som undersøkes for å finne fakta, konspirasjonsfakta, for bl.a. å bekjempe kriminalitet og kriminelle karrierer. Her er åpenbart klar språklig og logisk forvirring og feil i professorens utsagn, hva mer skal komme med et utgangspunkt som er vissvass, naturvitenskapelig vissvass http://universitas.no/kommentar/51611/naturvitenskapelig-vissvass Enhver kan lytte selv og dra dine egne slutninger. Merk at også han blåholdt og trolig fremdeles blåholder på sin agenda for full vaksinasjon til tross for at vi nettopp har hatt en av de største medisinske og helsemessige katastrofer i bl.a. Norden pga giftsprøyta pandemrix, pandemikongen. Hvor mange av A Dyrendals studenter, og deres barn, venner m.fl., har blitt og kommer til å bli syke og desorienterte av informasjonen og holdningene professoren kontinuerlig forfekter og messer?

Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

Professor Asbjørn Dyrendal kvalifiserer til grad 1 Septikk Animert Lureklovn Fabian http://s9.postimage.org/9dsr8v3bz/ingen_liker_aa_bli_lurt_asbjoern_dyrendal_skepti.gif Anmerkning: Utmerket kandidat for avansement

«Dokument 2: Berners barn ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/comment-page-24/#comment-94474

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  gudfrid
10 år siden

Carl Kellner (1851-1905) – en rik østerriker som var kjemiker, oppfinner, industriherre og frimurer – arbeidet på idéplanet fra midten av 1890-tallet frem til 1904 med å danne et initiatorisk frimurer-akademi som skulle forene vestlig esoterisme med østlig mystisisme, og som skulle ha en sentral rolle innen hele frimurerbevegelsen. Dette akademiet skulle ha navnet Ordo Templi Orientis (Wiki: Ordo Templi Orientis). I dannelsen av OTO hadde Kellner en samarbeidspartner, den fargerike tyskeren Theodor Reuss (1855-1923). Reuss var frimurer, okkultist, anarkist, politispion, journalist, sanger, og på 1880-tallet var han involvert i et forsøk på å gjenopplive Adam Weishaupts Illuminati-orden som gikk under i 1785. Da Kellner døde i 1905 tok Reuss over ledelsen av OTO, som han strukturerte som en frimurerorden med ni grader.

Reuss bodde i London i årene 1906-14, og det var der han møtte Aleister Crowley (1875-1947) som han i 1910 initierte til syvende grad. I 1912 ble Crowley initiert til niende grad, og utnevnt til den rent administrative tiende grad der han ble overhode for Storbritannia og gitt autoritet for ritene i alle engelskspråklige land. I 1921 erklærte Crowley seg som det nye overhodet for OTO, med eller uten godkjennelse fra Reuss som døde to år senere.

Under Andre verdenskrig ble de europeiske avdelingene av OTO enten ødelagt eller drevet under jorden. I 1945 var den eneste gjenværende OTO-losjén Agapé Lodge i California. To år senere døde Crowley.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  native
10 år siden

Samme kan vel sies om kristne. Spør to kristne det samme spørsmålet og forvent å få to forskjellige svar. Det handler om personlig tro. At man starter en Satankirke og lager sin definisjon, forandrer ikke historien som skjedde to tusen år tidligere. Man må prøve å skrape sammen litt forståelse gjennom historiene. Det er hva Johannes tipser om.

Derfor liker jeg å lese Johannes evangeliet og åpenbaringen. Jeg er ikke kristen, men det er ikke for å være vrang. Jeg følger Jesus allikevel. Paulus hevder man kan forkaste loven og at Jesus opphevet den. Paulus og jeg er ikke enig. Jeg må nesten spørre om satanistene har fordypet seg i kristendom? Er man klar over hvor mange retninger den spriker ut i?

Johannes begynner med ordet. Guds navn holdes hellig, Gud skal ikke manifesteres, Gud er Gud. G-d brukes i stedet for ordet. Jesus som ga sitt liv og sin vilje til Gud, ble derfor Guds manifest på jorden. Talerør, messenger. Han kom for å holde budene og vise vei, slik at hans gjerninger ble til eksempel for oss å følge.

Satan/djevelen frister med penger og makt. Jesus ber oss om å gi slipp på dette. Mye i Johannesevangeliet handler om sult og tørst. Man forstår at menneskedyret bare kan mettes gjennom åndelig føde. Et par fisk og noen smuler brød holder ikke til flere tusen menneskedyr. Mennesket som ånd vil gjerne gi bort til de som trenger det mest. Da kjenner man at man egentlig ikke var så sulten. Darwin-apene vile spist hverandre. Gi dem et balltre og de vil slå hverandre i hodet til alle er utslettet.

Johannes er spennende. Han skiller seg ut. Hva skjedde med Judas i Johannes versjon? Hvem forrådte egentlig Jesus? Hvorfor måtte Jesus be Peter om å kaste garnet på høyre side og hvorfor måtte han mate han med brød. Hvorfor levde Judas videre i dette evangeliet, men døde brått i de andre? Hvorfor brukte Peter sverd mot yppersteprestens øre, hvorfor ble han ikke dømt for dette? Hvorfor måtte Jesus spørre om Peter elsket han så mange ganger? Har Jesus og Judas en plan, sånn som i Judasevangeliet der Judas blir advart om at han ville bli forhatt? Kristendom forsøker alltid å fremstille jødene som pengegriske. Jødenes lov forbyr bankvirksomhet.
Judah «solgte» Josef for å berge livet hans.

Det som taler mest i mot Guds eksistens er alt det forferdelige som skjer rundt omkring, hvordan kan Gud tillate dette? Det har hele tiden vært vårt valg.
Salige er de som tror uten å ha sett tegn. Pesonlig har jeg sett mange tegn og kan egentlig ikke klandre andre for å ikke tro. Johannes forteller veldig godt. Jesus sier tempelet som han skal bygge på tre dager er innvendig og at man vil kunne erfare Guds rike på jorden. Om man tar bort alle løgnene og manipulasjon som henger rundt oss, vil vi se at jorden er en ganske ok plass allikevel. Bare et lite hakk over menneskedyret. Forøvrig undrer jeg meg over Mor. Hvorfor så mye snakk om Far. Ånd, hun eller han? Er kvinner knyttet til mor og menn til far? Er mor og far smeltet til en? Så mange spørsmål…Jeg savner ihvertfall mor :-) Kanskje like greit å bruke ordet. :-)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Hvis du finner to kristne. Vi har noe som heter de ti bud https://www.google.no/search?q=de+ti+bud Guds bud, og selv om vi deltar i massemord og overgrep i utlandet gjennom vårt korrupte og kriminelle utenlandske statsapparat, er det så og si ingen som tar til motmæle, selv ikke den norske kirke og et hopetall andre såkalte religiøse organisasjoner. Vi bryter bl.a. bud «5. Du skal ikke slå i hjel.» så det ljomer kontinuerlig over og mellom alle norske fjell, samt over vidder og vann, men knapt en kjeft nevner det. Si fra den dagen du finner to kristne i Norge. På forhånd tusen takk

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

«Fair money for Ireland – Debt-free, interest-free currency, issued directly to citizens – From tyranny to freedom – Open-source money and law – Spread the message! ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/finanskrisen-et-planlagt-statskupp/comment-page-20/#comment-94439

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Kanskje like vanskelig å definere kristen som å definere satanist :-)
Viktigst å formulere seg så man blir forstått. Sjelden man liker sine egne innlegg, bare så det er sagt. Vi har de ti bud fra jødedommen og Moses.
I følge jødene brøt Jesus det første budet. Spørsmålet er om Jesus noen gang hevdet han var Gud eller Guds sønn…Jeg kan ikke finne det. Kanskje han var dårlig på å formulere seg :-) De som gjør gode handlinger er Guds barn, de som gjør dårlige handlinger har en annen far. Det er ganske så tydelig.
Om man tror Jesus var Guds eneste sønn og Gud, kan man kalle seg kristen.
Det er visstnok nok til å komme inn i himmelriket.

Han sier han er ett med Gud, det er riktig, men han sidestiller seg selv i forhold til Gud.

Satan finnes i alle Abrahams religioner. En av guds skapninger som blir sendt for å teste menneskenes tro eller tillitt. Hvis man er bevisst i hverdagen og på søk etter Gud vil han dukke opp. Sånn som man kan finne Gud. Paulo Coelho er god på å forklare dette. Pilgrimsreisen bla. det er ikke tull.
En moderne satanist er en som har sluttet å lete etter Gud og som derfor er fast i den illusjonen som inneholder frykt og blindhet. En som er koblet til den høyere bevisstheten kan slippe frykten og vil se klart og tydelig at man har evig liv. Da er man i ett med Gud, ferdig med saken :-) Da er det totalt meningsløst med krig og survival of the fittest. Grøss!!
Aldri om jeg vil tilbake dit. Jeg nekter å komme til en slik jord igjen!!! Har de ikke sett planet of the apes? Haha!! Utviklingen er jo prikk lik.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Sidestiller seg ikke, men setter selvet til side. Jeg har problemer med å formulere meg. :-) Der kan man se…Hele verden snudd opp/ned.

Mortenxx
Mortenxx
Abonnent
10 år siden

(sitat fra artikkelen)
Okkult yppersteprest
John Færseth som fører pennen i nettmobbingen, yppersteprest og klanleder for nettmobberne, er av sikre kilder rapportert å ha tilhørt (tilhører?) OTO miljøet, og påstått å være sekretær for OTO Norge, en okkult organisasjon som bygger på læren til Aleister Crowley 666;
———————————————————————

Hvilke «sikre kilder» er det du henviser til her? «Er av sikre kilder rapportert …» er en temmelig tynn dokumentasjon på en temmelig omfattende påstand.

Jeg har gått gjennom omtrent en tredjedel av linkene i resten av artikkelen for å få en viss oversikt over saken, omtrent hva som har skjedd. Akkurat i det ene avsnittet om «Okkult yppersteprest» savnet jeg linker til kilder, altså det som forbinder Færseth med okkulte miljøer?

Det hele startet med Færseths kritikk av Ingunn Røiselands valg av kilder, og han får trolig enda mer grunn til å kritisere kildevalg hvis du opptrer med vage beskrivelser om «sikre kilder» uten å dokumentere dem.

Mortenxx
Mortenxx
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Normalt er det den som skriver en artikkel som bør sørge for dokumentasjon, ikke leserne eller den som omtales.

Grunnen til at jeg spurte etter kilde var rett og slett for å få et inntrykk av saken, hva den delen av saken dreier seg om. Spørsmålet var relativt saklig begrunnet.

Meum ga et greit nok svar. Jeg prøver bare å få et visst overblikk over saken, og svaret fra Meum holder i massevis. Det var litt vanskelig å finne frem i henvisningene til Leo Zagami, altså de nummererte punktene. Så jeg klarte ikke å finne noen originalkilde (andre enn ham selv)..

(neste post)
Hans eget utsagn burde være mer enn godt nok. Han burde jo ha førstehånds kjennskap til om han er medlem av OTO eller ikke.

(neste neste post)
Takk for svaret.

(Det var bare tull å skrive 3 poster her, siden alt handlet om samme saken)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mortenxx
10 år siden

Er J. F sin egen tilståelse god nok eller er det en temmelig tynn dokumentasjon på en temmelig omfattende påstand.Mortenxx ?

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2012/11/19.png

« Forrige artikkel

Globale Sosiale Trender – Veien vi går inn i fremtiden

Neste artikkel »

«Til barnets beste» – staten som omsorgsperson

111
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x