Slangen på lur i Edens hage
/

Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid

9.8K visninger
10 minutter lesetid
169

Den reptilske agenda. Mennesket som avanserte dyr eller åndsvesen. En annen forståelse av hva tildelingen av Nobels Fredspris til Obama betyr. Det er alt innen familien, de rette blodlinjer som styrer verden. De som har tatt dyrets merke, og de som ikke har det. Det er Illuminatet – dyrets tilbedere – som styrer verden. Som gir priser til hverandre.

Jeg har flere steder hevdet at de som ikke forstår religionen, har små og få muligheter til å forstå det onde plottet verden er utsatt for, og hvilken utfordringer vi står ovenfor. Det mener også skaperne av filmen The Arrivals nedenfor, og som har gjort et fantastisk stykke arbeid. Filmskaperne ser ut til å være muslimer, men deres budskap er almengyldig for alle som har bedre tro på en åndelig g-ddom, enn denne verdens selverklærte guder. Det er fritt valg i hvem av dem sin vold en gir sitt liv og sin sjel, og hvilkens prinsipper og symboler en tilber.

Dyrets Merke

Novus Ordo Seclorum
Novus Ordo Seclorum

Novus Ordo Seclorum. Latinsk for ‘A new secular order’ (som på den amerikanske en-dollar seddelen), En ny sekulær (verdslig) orden. Er det hva dere vil ha, så versågod. Den er under implementering. Har vært det i hundrevis av år. Kampen om vår sjel går inn i sitt crescendo. Kampen står mellom de som holder seg på den åndelige vei av kristne, muslimer og jøder, og de som følger verdens vei. De førstnevnte er arvtakere til det evige Riket, de siste til Verden, med all dens elendighet. Slit den med helsa, så lenge den varer.

Dyrets merke, dansen rundt gullkalven, kampen om penger og rikdom.

Dyriske mennesker etter Darwins korrumperte verdsensanskuelser lever under dyriske lover. Åndelige mennesker under åndelige lover.   Åpenbaringsboken spår en vanskelig fremtid for de mennesker i åndelig forstand som tar ‘dyrets merke’ (som i virkeligheten er en rekke menneskefiendtlige påbud i strid med menneskets opprinnelige frie natur – som de var Skapt). Vit at de kun kan pålegges en frivillig, om ikke Illuminatet skal komme på kant med de samme universelle lover som både gode og onde åndskrefter er bundet av. Men folk vil be om å bli chippet for sin ‘trygget’ og for å få lov til å kjøpe og selge, like mye som de godtar å bli kledd nakne på flyplasser, for sin egen ‘sikkerhet’. Sikkerhetslover som er skapt av dem som gjorde 9/11 for å få innført sine ondsinnede grep over ikke bare menneskenes liv og borgerretter, men også deres sjeler. Likeledes spår Bibelen en god fremtid i ‘himmelen’ for dem som velger det bort, som velger de åndelige riker (‘himmelen’) fremfor dyrenes og reptilenes riker (‘helvete’). Begge av dem her og nå.

Det Naturlige Utvalg

Darwin snakket om det naturlige utvalg som det førende prinsipp innen dyreriket. Den sterkestes rett, jungelens lov, den mest brutale og mest grådige er den som overlever i dyreriket, innklusivt mennesket som Darwin så som en fortsettelse fra det samme dyreriket han studerte (mennesket stammer fra apene). Yeshua talte det motsatte, nemlig det åndelige prinsipp at gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg’, og vende det andre kinnet til’, som de lover som gjaldt for åndelig utviklingslære. Åndelig Utviklingslære og jordisk utviklingslære, er to vidt forskjellige ting, diamentrale motsetninger, men det er samme prinsipp. ‘Survival of the fittest’. Naturlig utvalg. Men så må en spørrre seg HVOR vil en helst overleve som den best egnede kandidat i denne kvalifisering? I dyrenes verden, dyreriket, eller i åndsveseners riker? I verdener paralellt med denne.

Definerer en seg som en del av det animalske rike; ‘useless eater’, er ‘useless eater’og en animalsk entitet hva en blir. Universet har den fantastiske egenskap at alle får erfare seg selv, som de tror seg selv. ‘Din tro har frelst deg’, sa budbringeren. Troen er broen fra det fysiske univers til det åndelige univers. Enhver får hva en evner å tro seg, hva en’s bevissthets beholder inneholder. Alt etter hvor rik eller fattig denne beholder er. G-d’s Rike, ‘himmelen’, er enormt forskjellig fra dette menneskeskapte riket vi opererer i her, som best kan sammenlignes med helvete i sammenligning. Vi lever i Illuminatets og de dyrisk inspirerte åndskrefters domene, men det er vårt valg om å være en del av det eller ikke. En kan være I verden, uten å være AV verden, sa Mannen. De har ingen som helst makt over vår frie vilje. De kan slakte oss i holocausts, men de kan ikke innfluere vår frie ånd uten vår tillatelse.

Kristus = Darwin

Kristus er for den åndelige utviklingslære, som Darwin er for den kjødelige / materiske / dyriske. Darwin tok aldri høyde for at mennesket var mer enn som dyr. På grunn av Darwins lære, kan de verdslige makthavere definere mennesker som ‘useless eaters’ og beslutte drepe de som ikke deres Gaya kan brødfø. Fordi de tror Gaya er alt som er. Darwin som det dyriske rikets apostel han var, visste ikke noe om at mennesket var den eneste bevisste og åndelige skapning i G-d’s skaperverk. At de raget åndelig på toppen av denne verden, ved å ha blitt Selvbevisst. Det er lett for å se andre som en selv er, så om Darwin trodde seg og oppførte seg som et dyr, ekspert på det animalske rike, så er det lett for å tro at alle andre er som seg selv, men vi er forskjellig.

Det åndelige menneske har en del fakulteter som personer av Darwins støpning ikke har. De kan også med åndens kraft heve seg over det dyriske som er nedfelt som del av deres natur, for å operere her i denne verden. Men mange hevder at det er med et visst formål at Skaperen har plassert hodet på toppen av menneskekroppen, for at det skal råde over kroppens ‘syndige’ natur.

Den åndelige kvalifisering virker slik at de som ikke tror seg åndelig, men kun kjødelig – faktisk ensidig dyrisk, de tror seg ikke å ha noen bevissthet og åndelig natur i det hele tatt, foruten biologi og kropp, apenes efterkommere, av jord er de kommet til jord skal de gå, tror de selv. Disse havner helt sikkert på universets søppelhaug – de får hva de aspirerer mot, kun hva de ser og opplever her som ‘alt som er’. Lights out?

De som bare connecter til forskjellige feil åndskrefter, er det jo et lite håp for, så de får jo gå igjen i denne dimensjon med all sin elendighetet til de har lært at basisen for deres rette og egentlige ånd er kjærlighet, sannhet og rettferdighet. Der er intet annet. Alt annet er illusjoner. Hvilket miljø er best skapt for å finne ut av sin egentlige natur, enn i et miljø hvor dens motsetning råder? Og klarer en å beholde sin åndelige natur, i dette miljø hvor dens motsetning råder og hersker?

Livets Mening og Mål

Klarer en å holde på sin ‘gudommelige’ natur selv i et miljø hvor det ‘sataniske’ er i flertall og leder og hersker, da har en bestått kvalifiseringen. «En har stridd den gode striden….etc.»

De som er henfallen til den dyriske menneskelige natur, er å ligne med ‘slangen’, den mest nedrige skapning på jorden, som sleper seg langs marken, i støv og skitt. Og elsker sin nedrighet, fordi de ikke vet om noen annen. Som tror seg vis, og ved å søke kunnskap kan reise seg på to ben, og kan bli som guder selv. Det var slik ‘Satan’ forførte Adam og Eva. Reptiler i reptilenes verden. Mennesket har den fordel at de kutter hodet av slangen når de vil, om de vil.

Å dø med sin ånd intakt, samme hvor mye Verdens Herskere gjennom livet har prøvd å bryte den ned, er faktisk selve eksamensoppgaven. Å dø med eller uten denne ånd i seg, uten denne bevissthet om seg selv som et tenkende menneske og åndsvesen, utgjør hele forskjellen. En forskjell som faktisk symbolsk kan lignes med ‘himmel’ og ‘helvete’ (jfr. Jobs Bok hvordan denne test og kvalifisering kan foregå).

Alle åndelige blir korsfestet og tatt livet av før eller siden i denne åndsløse dimensjon (bare Kissingere og Rockefellere som lever til de blir 90-100. Resten av oss blir drept med infiserte vaksiner, forgiftet drikkevann og mat, etc.). Fordi de ikke passer inn blant dyrene i Hakkebakkeskogen. Fordi sannhetens og rettferdighetens ånd de besitter vil avsløre denne Verdens Herskere. De blir et fremmedelement i det animalske riket som er dominerende her. «Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham». Men denne døden er ikke noen slutt. Det er kronen på verket, det er eksamen, det er porten til en bedre dimensjon. Helt siden Edens Hage hvor Adam og Eva ble kastet ut av Paradiset for sin ulydighet mot de åndelige lover, ved å skape seg noen verdslige lover, inspirert av ‘Satan’, er det disse som har bygget verden. Det hevdes de tilber G-d, men deres gud er den forledende ‘Satan’, som hvisker fine ord om kunnskap, makt og rikdom som skal gjøre dem til guder her på jord, i deres lydhøre ører.

Men i Herrens navn; se på hva deres ‘kunnskaper’ har skapt, og si som meg at jeg tror ikke på dem, slik vil jeg ikke ha det.

Åndelig Utviklingslære

Hvis det er en utvalgt gruppe (Illuminatet eller sionistene o.l.) bare som anses å kunne ha ‘G-d’s Ånd’ i seg så er per definisjon resten bare ‘cattles’; krøtter og kveg. Som kan ofres uten viderverdigheter. Det er slik ‘Satan’ tenker; jfr Bertram Dybwad Brochmann i ‘Fandens Efterlatte Papirer’, s.127:

«De klassiske kulturer kan ikke være å stole på og etterape, sier Jesus, dersom de falt sammen!» – Se til at I orienterer Eder bedre.
Er nå ikke dette Jesus syn på sakene ganske i overensstemmelse med naturhistoriens lære om den sterkestes rett og det naturlige utvalg? Den etisk og intellektuelt mest våkne slekt har livets seier på sin side. Den kritikkløse, fatalistiske, sløve slekt deler skjebne med det dyr, som ligger under i livskampen. Vi må atter gjenta; Hva sterke nebb og klør er for visse rovdyr i deres livskamp, det er våken intuisjon og et skarpt blikk og en god iaktagelse i menneskenes livskamp, — Hva sterke dype røtter betyr for trær i storm, det betyr inngående bevisst livserkjennelse og dyp orienteringssans i menneskenes livskamp.
«Hver dem som har noe av dette skal få mere», sier Jesus. «Men den som ikke har, ham skal endog fratas det som han har». Her ser man at livet har en ganske annen ‘fordelingspolitikk’ enn vår vemmelige ‘humanistiske’ og indifferente og sensuelle oppfatning. Jeg antar at vi tør fastlå også her at Jesus og Darwin trekker samme vei.»

Brochmann antyder i samme tekst også at det er dette som er ‘dyrets merke’, de som har stilltiende og noen aktivt har godtatt å bli behandlet som dyr, når han sier (s. 127 nederst); «Derfor har også du dyrets merke – ti nettopp du symboliserer sammenhengen mellom dyr og mennesker og alt levende. — Gå med din mystikk! Vi er orienteret.»

Valget om en vil ta ‘dyrets merke’ eller ei, består således i å våkne opp til det åndelige menneske alle er i sin basis, men som de fleste har blitt forledet bort fra av denne verdens makter. Det er å bli fri fra The Matrix. Det er å gjøre krav på sin arv, som ektefødte barn av G-d Fader Ånd, mer enn ynkelige reptiler av Moder Jord. Alle som tar dyrets merke, eller tilber det, representerer per definisjon anti-krist, alt som er godt og ærbart, sannhet og rettferdighet i åndelig forstand, om ikke i verdslig forstand.

Energi avgår aldri med døden. Den bare transformeres. Det er ingen energi i død materie, heller ikke i død kropp. Bare menneskets ånd, dets prana, er slik energi. Gir en bort sin energi til lysskye krefter, så har en et problem. Slik vil de som tror seg kun kropp uten ånd, virkelig få lov å oppleve ‘den evige død’. Mens de åndelige lever for alltid. Det er dette som er grunnen til at Verdens Herskere vil ha en sekulær orden (Novus Ordo Seclorum.), og ikke en åndelig en. De vil nemlig at flest mulig av oss får oppleve den evige døden, mer enn det evige livet…….

The Arrivals

Verdens agentur vil søke å splitte G-d’s folk, og skape splid og strid, men de skal ikke lykkes. Kampen står mellom den ene åndelige G-d (Allah eller YAHWE om du vil) og denne verdens teistiske guder av ymse format.

Dette må vær en av de viktigste og mest opplysende filmer som noensinne er laget. Om elitens hemmelige blodlinjer. Se fra 50 minutt og fremover om blodlinjene, men se med fordel hele filmen.

Visste dere at Barbara Bush kanskje var datter til Aleister Crowley? Ikke jeg heller før jeg så denne filmen……

http://video.google.com/videoplay?docid=-4223455946008320012&ei=gt_ZStrnDtTF-Aa9q9CZCg&q=The+arrivals#

Symbolspråket i klartekst

For 2000 år siden sa Mesteren Yeshua til sine samtidige (sånn cirka): «Hvordan kan dere forstå hva jeg sier om det hinsidige, så lenge dere ikke engang kan forstå når jeg snakker om det nærsidige?» Han snakket derfor til dem ‘i lignelser’, det vil si i symbolspråk. Den gangen var det store flertall ikke istand til å forstå, deres intellektuelle kapasitet rakk ikke så langt, men idag skal dette symbolspråk og estoteriske viten komme frem i klartekst, for dem som idag i det minste ønsker å forstå, skal ha en sjanse. Ikke dermed sagt at de kommer til å gripe anledningen.

Ifølge Koranen, elsker Gud (Allah):
de som gjør gode gjerninger (2:195)
de som spør Ham om tilgivelse (2:222)
de som renser seg selv (2:222)
de som er Gud-fryktige (3:76)
de som er trofast (3:146)
de som har tillit til Ham (3:159)
de som opptrer rettferdig (5:42)
de som kjemper for Hans sak (61:4)
de som følger hans Profeter (3:31)

Ikke så langt fra kristendommen, er det?

Synd bare at religionene er overtatt av fundementalistiske krefter, og krefter som forfalsker dem til sitt eget formål.

«Den som vil redde sitt liv skal miste det, men den som risikerer sitt liv, skal berge det». Det som står på spill er ikke annet enn det evige livet i bytte for dette temporære livet her. Den som hyller denne verdens herskere og tilber dem og deres symboler, er nok av de sistnevnte.

Obama, ennå en av illuminatets hemmelige blodlinjer ifølge filmen ovenfor. Med kall til å herske over en og få utløp for all den ondskap de falne engler og demoner de er innfluert av har så stort behov for å få utløp for.

Verden vil bedras. Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

169 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
coolio
coolio
Abonnent
13 år siden

Løgn nr. 1;
Novus Ordo Seclorum- «New Order of the Ages»
http://en.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum

Løgn nr. 2;

«Darwin snakket om det naturlige utvalg som det førende prinsipp innen dyreriket. Den sterkestes rett, jungelens lov, den mest brutale og mest grådige er den som overlever i dyreriket, innklusivt mennesket som Darwin så som en fortsettelse fra det samme dyreriket han studerte (mennesket stammer fra apene).»

– Darwin snakker om naturlig utvelgelse, altså tendensen hvor individer som har en viss egenskap (for eksempel stor penis) blir hyppigere valgt som maker og dermed får flere barn som igjen resulterer i større prosentandel med større peniser i neste generasjon.

Altså; Man blir ikke utvalgt fordi man tilpasser seg tilværelsen, man blir valgt fordi man allerede har tilpasset seg tilværelsen (i mitt eksempel tilværelsen hvor kvinner foretrekker stor penis).

Det er en trend at religiøse skaller uttaler seg om Darwin og evolusjon uten å ha noe som helst av forståelse eller kunnskap om emnet.
Darwin hevdet aldri at vi stammet fra apene heller.

Løgn nr. 3;

«Kristus er for den åndelige utviklingslære, som Darwin er for den kjødelige / materiske / dyriske. Darwin tok aldri høyde for at mennesket var mer enn som dyr. På grunn av Darwins lære, kan de verdslige makthavere definere mennesker som ‘useless eaters’ og beslutte drepe de som ikke deres Gaya kan brødfø.»

-Darwin er ikke en læremester av en filosofi mer enn en astrofysiker er en læremester i åndsutvikling.
Darwin var en forsker som baserte sine utsagn på observasjon og beviser. DNA beviser at evolusjon er et faktum og dagens forskning har styrket og forbedret Darwins teorier. Beviser er det første folk som deg avviser som tull og tøys og det siste dere bruker for å støtte deres påstander.

Og hvorfor skulle Darwins funn være årsaken til dagens elendighet?
Mennesker som har en logikk som sier; «Darwin fant ut at vi er dyr og er et produkt av naturlig utvelgelse. Dette stemmer ikke med fantasibøkene jeg tror på, ergo er Darwin årsaken til dagens elendighet fordi hans lære blir lært på skolen.» – bør liksom ikke taes så veldig alvorlig.

Avsnittet «Livets mening og mål» er unødvendig å nevne da dette er gjennomsyret av subjektive konklusjoner basert på egen fantasi, synsing og perspektiv. At ditt perspektiv er latterlig i denne forbindelsen forbeholder jeg meg retten til å ha.

Løgn nr. 4;

«Den gangen var det store flertall ikke istand til å forstå, deres intellektuelle kapasitet rakk ikke så langt, men idag skal dette symbolspråk og estoteriske viten komme frem i klartekst, for dem som idag i det minste ønsker å forstå, skal ha en sjanse. Ikke dermed sagt at de kommer til å gripe anledningen.»

– Den intellektuelle kapasiteten har ikke forandret seg på 2000 år. Faktum er at vi stoppet evolusjonen (som du nekter for) da vi flyttet ut av naturlige omgivelser og skapte våre egne omgivelser i vårt eget bilde (landbruksrevolusjonen). Teknisk sett stoppet vi bare vår rases evolusjon i naturlige omgivelser, men du forstår poenget. Eller?
For teknisk sett evolverer vi oss fortsatt, referer til eksempelet om kvinners favorisering av menn med store peniser.

Uansett, evousjonen arbeider ikke raskt nok til at vi har utviklet intelligensen vår nevneverdig på 2000 år. Så denne påstanden er også løgn.

Løgn nr. 5; Bruken av filmen «The Arrivals» som bevis.

ex156
ex156
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Løgn? Penis? Coolio; prøver du å dra en åndelig artikkel ned til den sekulære arena? Veldig spennende & lærerik lesning :) Det er viktig i disse «vaksine» og «fredspris» tider, at man ikke glemmer bevisstheten. Fin artikkel J.J; jeg vet det er mange som vil sette pris på den, og mange som vil skygge banen på grunn av den., men sånn er det, virkeligheten er ofte skummel i denne dimensjonen.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  ex156
13 år siden

Jeg bruker ikke tid på å diskutere med folk som helt opplagt ikke har kompetanse på det de liksom skal kritisere. «Coolio» et al. avslører seg kjapt som inkompetente ved å komme med utsagn slik som «Åndelig evolusjon er en fantasi, ikke et faktum støttet av noe som helst annet enn hypoteser basert på fri fantasi». Når man tydeligvis er såpass blottet for åndelig innsikt så skjønner jeg ikke hensikten med å bruke energi på å diskutere med slike. Et tips bare.

Artikkelen, slik jeg ser den, retter fokus på det feilaktige ved det å betrakte mennesket som et dyr. Og har man ikke kommet på et bevissthetsnivå der man SER dette, ja, da har man ingen rett til å få tilsvar. En åndelig skue av mennesket viser at vi er dratt ned på et nivå vi egentlig ikke skal være.

Vi er så mye mer enn et dyr, og her er det helt opplagt at den styrende konsensus ser nytten av at et menneske-som-dyr-syn opprettholdes. Darwinismen er kun en halvsannhet, og slikt gjør ofte mer skade enn en direkte løgn.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

En annen måte å se på menneskets tendens til å vurdere seg selv over alle andre livsformer er jo såklart å kalle det for oppblåst ego.
Et behov eller ønske om å være noe mer spesielt enn alt det andre.

Dessverre slutter ikke denne tendensen ved sammenligningen mot andre dyr, den fortsetter også blant mennesker internt. Et eksempel på dette er denne følelsen av å vite mer og ha et riktigere og større bilde av virkeligheten enn alle andre.
Demonstrert veldig effektivt av deg. Takk for illustrasjonen :)

Jeg vil be folk tenke over en del elementære ting når man skal vurdere grader av åndelighet i forskjellige livsformer.

-Hva gjør deg mer åndelig enn en hund?
Hunder er langt mer sensitive for «stemningen» i huset enn mennesket. Hunder sitter ofte klar ved døren og venter på eieren ti minutter før han/hun kommer. Hunder begynner ofte å vise tegn til ubehag før skumle situasjoner som feks jordskjelv.
Hunder lar ikke tanker komme i veien for deres instinkt, de utfører viljen sin. Med mindre et menneske bestemmer noe annet, selvfølgelig, som også er et brudd på Ra’s lov om fri vilje…

-Hvorfor er kunnskap et tegn på åndelighet? Kunnskap betyr ingenting, visdom gjør.

-Hvorfor er bruk og viten av andres kunnskap og påstander om åndelighet en indikasjon på ens overlegne åndelighet?

Jeg vil legge til at jeg er klar over at det er en distinksjon mellom grad av åndelig bevissthet og åndelighet i seg selv, og jeg regner med at det vil bli kverrulert på akkurat det. Derfor når jeg refererer til åndelighet her mener jeg grad av åndelig bevissthet, ikke distinksjonen mellom ånd og ikke ånd.

Videre vil jeg påpeke at det er ingenting som heter Darwinisme annet enn hos religiøse fanatikere som på død og liv skal sette vitenskapen og alle bevis opp mot religion og Guds ord. Evolusjon er ikke en halv-sannhet. Det er en fullverdig, beviselig sannhet om den fysiske evolusjonen. som finner sted. At den ikke inkluderer en eventuell åndelig utvikling spiller ingen rolle, for det ville vært en vitenskapsgren i seg selv distansert ifra biologiens verden.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

1. Hva med å sette hele setningen i sammenhengende betydning? Å, det støtter ikke ditt forutbestemte syn på saken.

2. Først og fremst vil jeg anbefale alle å bruke relevante kilder når man skal fastslå vitenskapelige teorier. En religiøs side som begynner på «islam» er neppe plassen å begynne på.

http://www.talkorigins.org/ er en bra plass å lære om evolusjon og diverse andre vitenskapelige saker.

Jeg vet at ingen av dere nøtter vil sjekke slike sider, og mye mindre lese eller bla litt, så her er en link til bevis på evolusjon
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/

3. Åndelig evolusjon er en fantasi, ikke et faktum støttet av noe som helst annet enn hypoteser basert på fri fantasi. Videre går du hen og beskylder Darwins funn som årsaken til rasisme, intoleranse og herretenkere.
Du lever i en syk liten fantasiverden. Rasisme er tribalisme, intoleranse er resultat av kultur og miljø og herretenkere er et ord jeg er usikker på hva du legger i.
På ingen måte er mennesker blitt snillere eller ondere av natur de siste 10 000 årene. Vi har en annen kultur nå enn før, med andre sosiale aksepterte normer (moral) og derfor oppfører vi oss i tråd med disse normene (generelt sett).
Menneskene er sosiale DYR, og vil oppføre seg som sosiale DYR i en gruppe fordi man vil fortsette å tilhøre gruppen.

4. Hva er sekulær evolusjon? Hvordan kommer du frem til konklusjonen at ondskapen er mer raffinert nå enn tidligere?
Fordi vi ved hjelp av vitenskap har klart å splitte atom? Hva med Bibelens kommandoer om å steine folk som jobber på søndager, som ikke skal være søndager egentlig, men egentlig lørdag, men ingen er sikker på det og derfor vet vi ikke helt hvilken dag sabbaten skal være?
Hva med Bibelens kommando om å steine kvinner som har sex utenfor ekteskap?
Hva med Guds idé om å utslette hele jordkloden fordi de aller fleste ikke har hørt om ham?
Synes menneskene har fått en vesentlig sunnere tankegang de siste tusen årene jeg, men jeg er vel alene i det synspunktet.

Det jeg mente med at vi i vår kultur har «stoppet» evolusjonen er at vi har stoppet naturens påvirkning på å forme oss for å tilpasse rasen best mulig tilværelsen ute i villmarken. Vi har effektivt redusert evolusjonen til å handle om subjektivt fordelaktige egenskaper innenfor menneskets egenskapte miljø.
Men det har vel ingen hensikt å diskutere evoulsjon med en som ikke har den fjerneste idé om hva evolusjon faktisk er.

Hvorfor du siterer en subjektiv mening fra en religiøs person om hva som var galt med kommunismen og Stalins metoder er meg et mysterium.

5. Filmen starter med den nøyaktige samme løgnen som zeitgeist starter med; Horus og hans opprinnelse.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Er du seriøs her, mr Johansen?

Tror du virkelig han snakker om menneskelige etniske raser? Han snakker om utvikling av dyreraser.
Det kan være en fordel å lese mer enn boktittelen før man argumenterer om bokens innhold.

Jeg synes ikke jeg er usaklig til tross for at jeg uttrykker meg ganske krast.

Du er moderator her, så du står fri til å utføre det du føler er riktig.

vegar
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Enig med Coolio. Igjen vises det rette ansikt her. Jeg skulle og til å spørre hvorfor Johansen er så opptatt med tittelen på boka.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Igjen presenterer du en link hvor du har lest overskriften og antar at du kjenner innholdet i teksten utifra det.
Den første linken du presenterte snakker ikke om raser, der snakker Darwin veldig kort om at mennesker deler evolusjonen på samme måte som dyr, snakker litt om hans tanker på menneskets tendens til å tro på Gud samt hans bekymringer over hvordan verket vil bli mottatt.

Den andre linken du refererer til er en link hvor hele verket ligger, og jeg tok meg friheten til å sjekke litt opp i hva han sier om etniske raser.
Selvfølgelig er også realiteten her veldig annerledes enn hva du antyder;

«There is, however, no doubt that the various races, when
carefully compared and measured, differ much from each other,- as in
the texture of the hair, the relative proportions of all parts of
the body,* the capacity of the lungs, the form and capacity of the
skull, and even in the convolutions of the brain.*(2) But it would
be an endless task to specify the numerous points of difference. The
races differ also in constitution, in acclimatisation and in liability
to certain diseases. Their mental characteristies are likewise very
distinct; chiefly as it would appear in their emotional, but partly in
their intellectual faculties. Every one who has had the opportunity of
comparison, must have been struck with the contrast between the
taciturn, even morose, aborigines of S. America and the
lighthearted, talkative negroes. There is a nearly similar contrast
between the Malays and the Papuans,*(3) who live under the same
physical conditions, and are separated from each other only by a
narrow space of sea.»
http://www.infidels.org/library/historical/charles_darwin/descent_of_man/chapter_07.html

Dette er såklart bare et lite utdrag av hva han skriver der, men essensen i boken er at spesifikke miljøer fremmer utvelgelsen av spesifikke egenskaper hos liv, inkludert mennesker.
Dette konkluderer han fordi afrikanere er tilpasset miljøet og klimaet der mens hvite nordboere er tilpasset miljøet og klimaet her.

I den grad han snakker om bedre eller sterkere raser gjelder det bare som eksempler på i ett spesifikt miljø, for eksempel hvit mann kontra svart mann i Afrika.

Dine antydninger til at Darwin fremmer et rasistisk bilde er totalt grunnløse.

vegar
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Dette forklarer jo egentlig hvordan konspirasjonsteoretikerene kan holde på å tro det de gjør, de LESER jo ikke sine egne kilder. Eller…forstår de disse bare ikke??

En kan virkelig begynne å lure

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Coolio sier:
«Darwin er ikke en læremester av en filosofi mer enn en astrofysiker er en læremester i åndsutvikling.
Darwin var en forsker som baserte sine utsagn på observasjon og beviser. DNA beviser at evolusjon er et faktum og dagens forskning har styrket og forbedret Darwins teorier. Beviser er det første folk som deg avviser som tull og tøys og det siste dere bruker for å støtte deres påstander.»

Dette du sier her er en «sannhet» med en rekke av forbehold og spørsmål, og aldeles for enkel konklusjon.

Det er i ferd med å danne seg eller manifistere seg en fullstendig ny vitenskap om evolusjon, og så godt som totalt ukjent her i vår lille andedam. En vitenskap som linker evolusjon og de tidlige visdomslærene som etterhvert ble misforstått og tålket til de bisarre forståelsene man i dag står igjen med. Hverken Darvins evlusjonteori og religionene slik de er forstått i dag er egnede forutsetninger for å kunne forstå sammnehengene. Kvantefysikken og «Science ogf Consiousness» er stikkord enhver må inkludere som forsøker seg på å forklare evolusjonsmessige og religøse sammenhenger.

Jeg viser bare her til at i den kvantfysiske tilnærmingen indikerer at bevissthet ikke skapes i hjernen men er tilstede i en intelligent bevissthets/informasjonsfelt som er helt uavhengig av om vi lever eller ikke. Hjernen som vi tror skaper bevissthet er kun et organ som er i stand til å koble seg til det universelle bevissthetsfeltet. Det er dette de gamle førkristne visdomslærene hevdet i ordrakten som eksisterte da. På en måte gjenoppdages denne visdommen nå.

For de som er interessert kan følgende navn googles:
Dr Rustum Roy, dr Martin Chaplin, dr Rupert Sheldrake, dr Dean Radin, dr Amit Goswami, dr Gregg Braden og ikke minst dr John Hagelin

Her er dr John Hagelins sammendrag av «Science of Consciousness». Hagelin regnes som en av nåtidens mest briliante hjerner.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Darwin er ingen filosof, ergo er han heller ingen læremester i en trosretning.

Du snakker om science of consciousness som om det skulle være en hel vitenskap basert på det metafysiske og støttet av våre oppdagelser i kvantefysikken. Dette er helt feil og det er uærlig å fremstille det slik.
«Science of consciousness» er den delen av vitenskap som handler om hjernen, bevisstheten og de interne prosessene som lager resultatene vi finner i den FYSISKE verden. Altså nevroforskning/ psykologi/hjerneforskning.

Du har tidligere forsøkt å bygge din sak ved å henvise til over 10 000 vitenskapelige dokumenter innenfor «science of consciousness» som om det skulle støtte din påstand, men du utelar å nevne hva «science of consciousness» er for noe i den virkelige vitenskapelige verden.
At noen individer som er ute etter å tjene penger bruker vitenskapelige ord og uttrykk for å fremme sin egen agenda er da vel ikke noe nytt?

Disse menneskene som bruker det uttrykket til å snakke om det metafysiske er ikke seriøse forskere, for seriøse forskere misbruker ikke hele grener av vitenskapen for å fremme sin mening.

Kvantefysikken indikerer ikke en åndelighet eller høyere bevissthetsform på noen måte. Kvantefysikk tar for seg effektene vi kan observere av partikler vi IKKE kan se, og former teorier som kan dekke alle resultatene/effektene av kvantepartikler som vi kan observere.
At vi ikke helt klarer å forstå med sikkerhet hvorfor det kan VIRKE som om ting oppstår fra intet i kvantefysikkens verden betyr ikke at vi tror at GUD/ÅND står bak.
Bare religiøse fanatikere og pseudo-forskere drar slike grunnløse konklusjoner.

Jeg kastet vekk en time av livet mitt på å høre på Dean Radins foredrag, og derfor sjekket jeg opp Dr John Hagelin før jeg kaster vekk mer tid;

«In 1994, Hagelin was selected for the Ig Nobel Prize for Peace, an annual parody award given for achievements that “first make people laugh and then make them think.» The award was given for the experimental conclusions drawn from the Washington, D.C. study.»

«Woit says identifying a unified field of consciousness with a unified filed of superstring theory is wishful thinking. He asserts that most physicists think Hagelin’s views are nonsense.»

Det mest åpenbare tegnet på subjektivitet er likevel dette;

«In 1970, while at Taft, he was involved in a motorcycle crash that led to hospitalization and a full body cast. During this time, one of his teachers introduced him to quantum mechanics, and he also learned the Transcendental Meditation technique, both of which had major impacts on his life.»

Jeg kan relatere til situasjonen hans der, men det forkludrer idéen om vitenskapelig objektivitet.
Men hey, vitenskapen er jo begrenset fordi den baserer seg på realisme og objektivitet!!

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hagelin

Glemte å legge ved linken med informasjon om Hagelin.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=rlPiXNlhKFo

Debunking av filmen What the Bleep do we know.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Til coolio.

Jeg respekterer at du ikker er intellektuelt rede til å overskride ditt reduksjonistiske og materialsitiske verdensbilde som det synes du målbærer ovenfor her. Du viser til informasjon som bekrefter tingenes tilstand og sementerer din virkelighet i henhold til det. Det er din fordømte rett å gjøre det. Jeg viser til eksperimentell vitenskap som viser at bevisstheten helt åpenbart påvirker materien. At du ikke vil nedverdige deg å sette deg inn i det vitenskapleige arbeidet Noetic Science, Princeton University og dr Dean Radin, dr Rustum Roy, dr Gregg Braden, dr Poponin, dr Martin Chaplin dr Rupert Sheldrake mfl sier bare at du ikke ønsker å forlate paradigmet du helt åpenbart har sosialisert deg ganske så ettreykkelig fast i. Også det er din fordømte rett å gjøre. På samme måte som jeg hevder at den materialistiske reduksjonistiske tankesettet ganske sikkert vil være avløst av et mer holistisk sett å tilnærme seg både evolusjon og spiritualitet på inne 15 til 20 år, men forhåpentlig lenge før.

Utover dette har jeg desverre ikke tid til diskutere dette i detlaj selv om jeg har et ganske alsidig arkiv pom emnene som tas opp her.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Sjarl;

Hva individer er intellektuelt rede til er irrelevant med tanke på bevisføring i påstander. Jeg setter svært liten pris på stigmatiseringen du driver med av meg innenfor felt du ikke har noe grunnlag for å uttale deg om.
Jeg viser til informasjon som kommer fra kilder som er pålitelige sammenlignet med kilder dere viser til, for eksempel vitenskapelig dokumenterbar teori kontra Bibelen.

Du snakker om eksperimentell vitenskap utført av mennesker som ikke blir tatt seriøst av vitenskapens verden fordi konklusjonene er grunnløse i forhold til observerbare beviser. Et eksempel på dette er vann som blir påvirket av tankene. Dette eksperimentet ble gjort av en person som ikke var forsker, som hevdet han fikk et resultat som aldri har blitt reprodusert av noen andre, inkludert ham selv, noe som videolinken jeg presenterte rett over her viste til.

Hvorfor skulle det nedverdige meg å finne ut at jeg er en åndelig skapning, et udødelig vesen som er en del av alt annet som eksisterer?
Hvorfor skulle det være negativt for meg å innse at jeg er en del av en større bevissthet og at jeg har muligheten til å utvikle meg forbi de villeste fantasier?
Selvfølgelig er dette vakre idéer som vi alle finner tiltrekkende. Men idéen i seg selv rettferdiggjør ikke manipulasjon av observasjoner og beviser for å fremme dette bildet eller idéen om du vil.

Du kan trekke inn materialismen og attribuere den til meg og mennesker som meg, men også en slik stigmatisering er grunnløs, unødvendig og irrelevant i forhold til det diskusjonen handler, som er sannhet i påstander.

Sannheten er den at disse menneskene du presenterer som bevis for din sak ikke driver på en måte som er vitenskapelig dokumenterbar og derfor ikke verifiserbar, og dermed ikke gyldig som bevis hverken den ene eller andre veien.
Det skal da ikke være opp til meg å bevise at ville påstander er falsk? Det bør jo være innlysende at det skal være motsatt.

Det betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke kan motbevise påstandene, og at det derfor på en eller annen måte må være korrekt, det betyr bare at man må ha reelle beviser eller vitenskapelige teorier som kan forklare den observerbare effekten av det man snakker om (feks kvantefysikk), ellers er det bare påstander tatt ut ifra løse luften (fantasi).

Mange her inne resonnerer seg frem på denne måten;
En psykolog (doktorgrad må vite) nekter å ta vaksinen fordi den er ikke tilstrekkelig testet, derfor er vaksinen designet for å ta livet av folk.
Hvis ikke den er designet for det formålet er den iallefall designet etter at selskapet designet selve viruset for å tjene penger.
Hvis ikke selskapet designet viruset for å tjene penger på vaksinen er iallefall massemedia kjøpt og betalt for å hype opp den teoretiske muligheten for en pandemi. Hvis ikke de er kjøpt og betalt er iallefall vitenskapen og hele forskermiljøet korrupt som anbefaler folk å ta vaksinen. etc etc.

Dere ser jo galskapen i det her, vel?

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  coolio
13 år siden

Til Coolio. Etter å ha lest denne artikkelen synes jeg det er nyttig å understreke at, om ikke Darwin direkte ansvarlig for innføring av forståelsen om at vitenskapen forstår mennesket som et dyr, så gjorde han via implikasjon. Sigmund Freud var også en bidragsgiver til dette fenomenet da han annonserte til en hel verden at hans oppdagelse av menneskets ubevisste var tegn til en rest fra menneskets dyrisk fortid. Fordi han også mente at det ubevevisste var kilden til menneskets mest voldelige tendenser og uhemmet seksuell atferd, mente han også at menneskemassene burde holdes under kontroll og overvåkning.

Denne tankegangen var en godbit for den styrende eliten som dermed også fikk en vitenskapelig mandat til å holde massene nede.

I det store hele, er jeg ikke religiøs som forfatteren her. Jeg har basert min forståelse av ånd å en noe mer empirisk vei og forlatt tros basert religion som upålitelig. Likevel er jeg helt enig med forfatteren når han deler opp menneskets bevissthet mellom de som tror de tilhører dyreriket uten må og mening og de som mener de er plassert her for sin egen utviklingsskyld og at de har en rett til å leve.

Jeg synes du plukker på detaljene og hopper over å se de store linjene. Vi lever fortsatt i mørke alderen det er helt sikkert.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jeg plukker selvfølgelig på detaljer som løgn og pølsevev brukt for å manipulere frem ens versjon av virkeligheten som ikke har noen grunnlag i, du vet, virkeligheten!

Hva skiller mennesket fra dyr, både fysisk og mentalt? Og hva er dine beviser for det?

Darwin er skyldig i å fremstille en vitenskapelig teori om utvikling av liv. Freud er skyldig i å trekke konklusjoner om menneskers tankegang og atferd basert på gjennomgående mønstre observert gjennom kontakt, samtaler og oppførsel med tusenvis av mennesker.

Gjenkjennelse av mønstre er en stor del av grunnlaget til intelligens.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  coolio
13 år siden

Med referanse i artikkelen om mørkealderen – hvis du er interessert å følge ressoneringen må du nesten skaffe deg en kop av Livets Håndbok og lese den. Jeg er av den mening om at evidensen tilsier at både dyr og planter har bevissthet på sitt nivp. Menneskets bevissthet er todelt ogat bevissthet ikke er produsert i hjernen men at hjernen er en motttaker av bevissthet. Det er min overbevisen/viten etter 20 års arbeid med blant annet NLP og Hypnose at menneskets bevissthet forfines gjennom en lang serie med liv og at hvert liv har en intensjon og en agenda. Det er ikke en religiøs tro men en utforsket viten gjennom erfaringer.

Dyr også har bevissthet og er knyttet til sitt nivå av utvikling som vi forstår oss mindre på. Ikke be meg i et forum som her «bevise» for deg noe som er din egen oppgave å finne ut av. Jeg kan heller ikke overføre mine erfaringer til deg i en kommentarfelt.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Det er helt alright at du har det synspunktet basert på dine egne erfaringer. Det eneste jeg vil oppfordre til er å være konservativ med uttrykk som «vet», noe du også er flink til i innlegget her, demonstrert ved å si «overbevisning/viten».

For når alt kommer til alt er slike ting subjektive og perspektiver på en sannhet, veldig sjelden hele sannheten i seg selv.

Jeg tror forøvrig ikke på hypnose fordi det har aldri funket på meg. Husker det var en kjent hypnotisør som sa at han alltid sjekket et par elementære ting hos en person før han prøvde å hypnotisere dem; en av tingene han gjorde var å se på hvor langt bak øyelokkene vedkommede klarte å se oppover. Hvis personen var i stand til å skjule linsene helt/delvis, var han også i stand til å bli hypnotisert.
Høres merkelig ut for meg.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

»Uansett, evolusjonen arbeider ikke raskt nok til at vi har utviklet intelligensen vår nevneverdig på 2000 år.»
Vel, etter det jeg vet, har man faktisk funnet beviser for at naturen kan utvikle nærmest »udarwinistiskt» fort. Og, til ekstremdarwinistenes store forskrekkelse at; folk faktisk begynner å vise motstandsdyktighet når det gjelder diverse kjemikalier.
Dette er kun igjennom 2-3 generasjoner!!
Personlig tror jeg ikke på noen bibelsk gud, men jeg har innsett at det finnes krefter der ute, de ekstremdarwinistiske vitenskapsmennene ikke vil godta, fordi det tar ifra dem troen/begrepet på/om at »Staten er Gud».
Disse »kreftene der ute» (for å sitere meg selv) har sin egen måte å ordne universet på som ingen kan unngå, selv ikke darwinistene. F. eks: Sprer man hat, får man hat tilbake. Angriper man noen, vil de man angriper forsøke å forsvare seg osv. osv. Det at mange darwinister har valgt å forlate disse selvfølgelige naturlovene, gjør at vi ofte finner dem i typiske »liberale», kommunistiske/fascistkommunistiske/totalitære politiske miljøer. Dette igjen, gjør at mange av dem er faktisk svært farlige, fordi de er »underguder» av den »Store Statsguden».

Ta det med ro. Jeg forsøker IKKE å insinuere at DU er en ekstremist. Jeg ber bare om at du bør være litt forsiktig, fordi dagens vitenskapsmenn egentlig ikke vet en jævla dritt om noenting. Ofte bare later de som om de gjør det for å få påskudd til å gjennomføre en agenda.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Det hender tydeligvis at evolusjonen kan sette opp farten også:

En amerikansk iguanart har horn i nakken, og hornene virker som forsvar mot fiender – spesielt fuglen amerikavarsler. Når denne fuglen fanger en iguan, henger den offeret opp på tynne grener eller torner som reservematlager. Ved å måle hornlengden på fangede dyr og sammenligne med hornlengden på bestanden av levende dyr, har forskerne vist at fuglene fanger iguanene med de korteste hornene. Amerikavarslerens aktiviteter er så omfattende at iguanenes hornlengde har økt med ti prosent på 20-35 år – mye raskere enn evolusjonens normale fart.

Illustrert Vitenskap nr.8/2005, side 21

En studie av guppyfisken:

http://www.forskning.no/artikler/2009/juni/223102

Ser egentlig ingen grunn til å forkaste det åndelige aspektet ved tilværelsen selv om man aksepterer Darwins evolusjonsteori. Den gjelder jo kun den fysiske utviklingen.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

»Ser egentlig ingen grunn til å forkaste det åndelige aspektet ved tilværelsen selv om man aksepterer Darwins evolusjonsteori»
Jeg også heller ingen grunn til å forkaste Darwins teorier fullstendig, men vitenskapsmenn skal være forsiktige med å bastant påstå ting om saker de egentlig ikke vet noe om. Personlig TROR jeg at det er en kombinasjon av det »noe» og Darwins teorier.

vegar
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

«Jeg ber bare om at du bør være litt forsiktig, fordi dagens vitenskapsmenn egentlig ikke vet en jævla dritt om noenting. Ofte bare later de som om de gjør det for å få påskudd til å gjennomføre en agenda. »

Stemmer det. Det er derfor vi fremdeles tror at jorden er rundt, universets midtpunkt. Sola går som kjent rundt jorda, og ikke omvendt. Ikke ahr vi strøm, bilder, datamaskiner osv osv.

Vitenskapsmenn vet absolutt ingenting og har ikke bidratt i det hele tatt for at vi er der vi er idag

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

evilbug sa

«Jeg ber bare om at du bør være litt forsiktig, fordi dagens vitenskapsmenn egentlig ikke vet en jævla dritt om noenting.»

Det var dagens «visdomsord»…

(nå ler jeg høyt, slår meg hardt på låret og hikster etter luft, mens jeg lurer på om evilbug har mistet gangsynet fullstendig…)

Jeg antar du ser idiotien i dette utsagnet, evilbugg…

Dagens vitenskapsmenn vet adskillig mer enn sine forgjengere, for å si det slik.

Og blant forgjengerne finner vi «uvitende» folk som feks Einstein, Bell, Nobel, Bohr, Newton, da Vinci, Kepler, Hubble, Borelli, Copernicus, Galilei osv osv…

Alle disse, samt dagens vitenskapsfolk bare later som de vet/visste «for å få påskudd til å gjennomføre en agenda.»

Det er ikke fritt for at de ler litt av deg de også, hvor enn de måtte befinne seg…

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden
Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

J.Johansen: Hvis du(og Mike) hadde tatt deg tid til aa se paa mine linker saa hadde du ikke falt ned i denne fallgropen av propaganda. Den som ikke er villig til aa se paa alt kan ikke dra noen begrunnet konklusjon. Jeg ser paa alle konspirasjoner. Det som er svert upoppulert i et sammfunn har som regel mye sannhet begravd bak latterliggjoringen. Det er en grunn til at SDA er latteliggjort.

http://video.google.com/videosearch?hl=sk&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sk:official&hs=uNi&resnum=0&q=islamic+connection&um=1&ie=UTF-8&ei=rYANS8qJGtOB_QahvtmuBQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CA0QqwQwAA#hl=sk&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ask%3Aofficial&hs=uNi&resnum=0&q=islamic+connection&um=1&ie=UTF-8&ei=rYANS8qJGtOB_QahvtmuBQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&ved=0CA0QqwQwAA&qvid=islamic+connection&vid=7282213372966227768

http://amazingdiscoveries.tv/

http://www.vaticanassassins.org/?p=2124

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Bildene taler for seg Sirius.

http://www.youtube.com/watch?v=jBsmQeDDesg

Du er en av dem som direkte søker bakgrunnen for «konspirasjonsteoriene»
Tror du ikke massemedias propagandafolk har resurser til og spre misinformasjon?
Vil anta at i feks et online virtual race, er du en av dem som kjører banen baklengs.
Vi har snart sett fallet for spørsmålene ved innprogramert informasjon.
Det vil også gå utover deg serious.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Ja det finnes mange konspirasjonsteorier. Og Jesuittene er en av de psykopatiske nettverkene som dukker opp sammen med zionister, frimurere og rosenkransere osv. Jeg tror det vil være direkte skadelig å finne ut HVEM som står bak dette og at mange av teoriene bare er med på å tåkelegge. Det finnes sikkert en mengde med psykopatiske hierarkier som konkurrerer om makt over menneskeheten.

Det essensiele er hvorfor og spesielt HVORDAN.
Political Ponerlology er et bra sted for å begynne å forstå HVORDAN.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Dere kan jo se intervjuet med Leo Zagami da han var i Oslo. Han var (hevder å være) Illimunati, så dere kan gjøre opp deres mening.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Takk skal du ha Coolio for å vise din total misforståelse for tolkning av denne artikkelen!
Du driver med personangrep og setter personer i bås, mens du erklærer enkelte «mainstream» kunnskaper som den eneste «rette» for oss… :)
Budskapet i artikkelen er å vise hvordan to vidt forskjellige krefter: verdslige-onde og åndlige-gode er i konstant krig med hverandre. Der den onde har fått overtaket fordi det er mye enklere å «gjøre» onde handlinger enn de gode. Gode og snille valg krever at vi mennesker må «ofre» og dele denne kloden med alle de andre skapningene i samsvær med naturen. Nettop derfor er vi utstyrt med den frie-vilja, som en slags test for de håpefulle, veien til evighetens rike. Mens de andre dyra følger etter sine naturlige instinkter: spise – sove – utnytte – leve – død. Så lenge også mennesker følger etter denne verdslige dyremodellen å leve, kan vi bare glemme å ha den åndelige opplysning om enhet i tilværelsen. Noe som er kalt for nirvana i budhismen og «wahdatulwajood» i sufismen. En slik åndelig tilstand er umulig å oppnå når hele samfunn er styrt med verdslige makter som er ute etter å bryte enhver form for eksisterende moralske-verdier, og erstatte dem med deres selvskapte «sekulære» verdier, også kalt for «lover og regler». Disse såkalte lovene er satt opp for å holde oss under deres kontroll, en slags garanti for vårt atferd. Bryteren av sekulære-verdier er straffet i jordiske fengslet mens bryteren av åndlige verdier kommer til å bli straffet i neste åndlige verden.

Men så har vi jo ganske mange folk som deg, som er ute etter å lage narr av alt som lukter å komme utifra et selvstendig menneskesinn. Strid med «opplysningens» guder: medier / skole / staten blir jo ikke tålt av dere!
Når det gjelder meningen med livet, så har du helt rett i at det er en subjektivt sak. Men kan du forklare meg hvorfor milliarder av mennesker på jorden idag har satt meningen med livet til «å tjene mest mulig penger / utbytte på kortest mulig tid?»
Hvorfor har ikke mesteparten av mennesker ulike meninger om livene sine hvis vi regner med din påstand som realistisk? :D Over 90 prosent av alle mennesker bare aper hverandre pga sosialdarwinismena prinsipper: Survival of The Fittest. Den som har størst mulig kapital / verdier har størst sjanse til å overleve i den globale sentrumsstyrte økonomi. Derfor blir (automatisk) meningen med livet til de fleste mennesker «å tjene mest mulig penger», for alle vil jo overleve her på best mulig vis! ;)

Tusen Takk J.J for en glimrende artikkel! Jeg har selv sett de fleste «Arrival Series» dokumentarfilmene. De er lagd med litt dårlig teknisk kvalitet med er rikt på fakta og skjult info… :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

arifkarim du mener at coolio

«driver med personangrep og setter personer i bås»

Hm… selv sier du;

«Men så har vi jo ganske mange folk som deg, som er ute etter å lage narr av alt som lukter å komme utifra et selvstendig menneskesinn»

«Strid med “opplysningens” guder: medier / skole / staten blir jo ikke tålt av dere!»

Setter du ikke coolio i bås her?

Dette handler lite om hvem som har rett eller galt i forhold til det artikkelforfatteren tar opp i og med vi her er over på det metafysiske plan, altså der hvor troen tar over for verifiserbare.

Og som jeg har sagt før; det fine med troen er at den trenger ingen ytterligere beviser enn ens egen overbevisning.

Er det ikke flott?

Jeg deler ikke J.J tro på hvordan tingene henger sammen, og jeg anerkjenner ikke Bibelens autoritet i forhold til dagens samfunn siden den vitterlig var skrevet av mennesker, for mennesker, for snart 2 000 år siden, ergo antar jeg at jeg i hans og muligens også ditt verdensbilde er på vei til fortapelse og evig pine i ildsjøen, når den tid kommer.

Det bekymrer imidlertid fint lite siden jeg ikke deler denne oppfatningen av hvordan de «vantros» skjebne en gang skal bli.
Jeg synes derfor det blir litt tullete å omtale dette som åpenbart har med tro å gjøre som fakta, basert på eldgamle skrifter og «åndelige åpenbaringer».

Jeg tror imidlertid på gode og onde gjerninger, men det er noe helt annet.

Jeg synes denne stadige sammenligningen av Obama med dyret er pinlig og jeg synes ikke speilet er tjent med å publisere sludder og vås som dette skal man klare å vekke noen som helst fra comfortdvalen de befinner seg i.

Denne forferdelige fascistiske antikristen har nå gjort noe så uhørt som å gå til krig mot eliten i sitt eget land for å gi de svakeste i det amerikanske samfunnet et anstendig helsetilbud;

http://www.dagbladet.no/2009/10/17/nyheter/utenriks/barack_obama/usa/helsereform/8617209/

Skrekk og gru for en fæl type dette må være… Tenke seg til å begynne å kødde med de steinrike forsikringsselskapene til fordel for de minst priviligerte…

Det kan jo bare være satans utsendte lakei som kan finne på noe så utspekulert og ondskapsfullt.

Det er jammen meg på tide at vårherre kommer tilbake og befrir oss fra denne reptilske verdens store forfører…

Say no more!

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

En påstand som jeg med 100% sikkerhet er feil: » Alle åndelige blir korsfestet og tatt livet av før eller siden i denne åndsløse dimensjon (bare Kissingere og Rockefellere som lever til de blir 90-100.»

Siden jeg omgås mennesker nesten daglig som er atskillig nærmere 100 enn 90, så anser jeg det som et fullgodt bevis på at denne påstanden er feil. Ikke er de særlig åndelige av seg, heller, tvertimot er dette jordnære, ekte mennesker som har levd av og med jorden all sin tid, tatt vare på og respektert alt som er levende. Som jeg selv vil gjøre.

Om du J. Johansen og din menighet anser meg for å være et reptil som kommer til å havne på universets søppeldynge (hvor er forresten den?), så skal jeg vel klare å leve med det. Jeg er likevel takknemlig for at jeg nå husker hvorfor jeg i sin tid vendte ryggen til den fordømmende, hånende, bedrevitende kristne sekten jeg vokste opp med.

Min tro gir derimot ikke rom for å kassere verken mennesker eller dyr, så jeg er overbevist om at vi alle kommer til å møtes en gang i en høyere dimensjon. Noen ganger kan snarveier vise seg å være de lengste.

ex156
ex156
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Universets søppeldynge er der du befinner deg nå :) get used to it, or do something about it…noe jeg tror du gjør..Nuff respect til dere alle, det er ikke mange som engang vil diskutere slike tema, da er det lettere å snakke om fotball & paradise hotell for og ta et eksempel.

Jeg har også hatt mye kontakt med eldre i alderen 60- 100 gjennom mine tidligere jobber; jeg har ikke opplevd dem som spesielt åndelige, men det er ingen regel uten unntak og jeg har møtt mange som har inspirert meg.

Problemet er at mange av de blir holdt kunstig i live, de lever ikke verdige liv, mange er demente, og mange ligger dag inn og natt ut med smertepumper. Mange har angst, mange sliter med depresjoner. Mange har minner fra krig, og mange prøver å fortrenge de minnene., vi er programmert til å fortrenge minner, ikke bearbeide dem. Vi skal være «man as machine», den sterkeste overlever (og det er piller som hjelper oss på veien mot å bli biologiske roboter; bare se på hollywood, I robot, I phone, Lady Gaga for christs sake)..

Alt det, i tillegg til at de gamle er oppvokst med propaganda som vi er, så blir resultatet ofte slik. Jeg ser på livet som en test, og føler at jeg er her for å lære noe.. Sannheten referes ofte til som lyset, og det lyset kan være sterkt, man vil snu seg, trekke dyna over hodet. Hvis livet er en test, har jeg tenkt å bestå den testen; slik at den dagen jeg møter meg selv i døra, og lyset skinner sterkt inn i øynene mine; kan jeg se rett inn i det lyset, og være stolt av meg selv.

Den dagen har det ikke noe å si hvor mye penger vi har, eller hvor mange ganger vi har hatt sex, den dagen er det andre ting som vil komme til å bety noe, f.eks hvor stort ego vi har hatt, eller hva vi har gjort selv for å gjøre verden til et bedre sted…takk

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ex156
13 år siden

Jeg vet ikke om du er en muslim eller ikke, men det du beskriver som «test» er den fundamentale lære i islam. Som sagt, de fleste av oss lever jo bare et kunstig liv: oppslukt av meningsløs kortvarig underholdning / utnyttelse osv. Mennesker er nyskapende og derfor trenger ingen selvskapte underholdning til å kaste bort tide vår på. Jobb sammen til å forbedre denne verden, istedenfor å bli nikkedukker til makt-eliten.

ex156
ex156
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Har ikke tro på noen religiøse institusjoner, skal jeg prate med Gud vil jeg ikke ha en mellommann. Men det er godt mulig at jeg har vært en muslim i et tidligere liv, da jeg var mindre tok moren min meg i å gå i søvne, jeg satt da på stuegulvet og ba til Allah…alltid lurt på hvorfor jeg gjorde det, visste jo knapt hvem Jesus var på den tida..

Jeg er på den andre sida enig i mange av de verdiene enkelte religioner står innenfor, og jeg er ikke så naiv at jeg ikke leser og gjør litt research på de forskjellige skriftene.. det er jo innkodet mye sacred knowledge i skriftene, men da er greit og ha noen som kan og forstår seg på metaforer til å hjelpe til med tolkingen, f.eks Jordan Maxwell & Michael Tsarion

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Takk for svar J. Johansen. Respekterer din overbevisning om at menneskene står høyt over dyrene, men det er ikke en tankegang som jeg kan slutte meg til. Jeg ser det rett og slett ikke slik at Skaperen har sjenket oss denne planeten som lekeplass, men mer som at vi er en del av det hele, og at vi har ansvar for å forvalte naturen på en fornuftig måte som ivaretar interressene til ikke bare menneskene, men alt som lever.

Det som karakteriserer dyr som «useless eaters», kan ikke ha særlig stor erfaring med dyr. For meg er det åpenbart at også dyr har et følelsesliv, og at deres liv tjener sin egen hensikt, de er altså ikke her bare for at vi skal ha nytte av dem. Selv om jeg ikke innbiller meg at mine dyr noengang grubler over hensikten med livet eller hvordan Universet er skrudd sammen, det ville være en søkt tankegang.

Når det er sagt, så vil jeg understreke at jeg ikke er imot jakt og at vi spiser dyr. Bare det gjøres med respekt og omtanke, tror jeg ikke det er galt. All ære til de som klarer å være vegetarianere, jeg klarer det ikke.

Om dyr har sjel? Vel, det avhenger jo først og fremst av hvorvidt mennesker har sjel, ikke sant? Har vi sjel, har naturligvis dyrene også det, men på et annet nivå enn oss. Det er muligens meningen at de skal utvikle sin bevissthet, de også.

Hvordan kan jeg tvile på at vi har en udødelig sjel? Saken er at jeg har en tro på udødelighet, reinkarnasjon, og at vi skal opp i en høyere densitet. Men det er en tro på prøvestadiet. Det er klart fascinerende å tro at man har levd mange liv, og skal fortsette med det i all evighet. Faren ved en slik tro er jo at man ikke utnytter det livet man har fullt ut, i den tro at man får en ny sjanse.

Det er vanskelig å finne et ståsted, syns jeg. Når man tar i betraktning alt det hjernen og underbevisstheten klarer å koke sammen mens man sover, er det ikke utenkelig at vitenskapen har rett i at det er ens egen hjerne som produserer religiøse opplevelser, nær døden opplevelser osv? Jeg bare spør.

Til slutt: Religion har jeg ingen dårlige erfaringer med, derimot med de som utøver religionen! På den annen side har jeg kjent mennesker som har vært personlig kristne på en fin, inkluderende måte som det står all respekt av. Mennesker som kanskje kunne funnet på å invitere Pol Pot på middag fordi de har den overbevisningen at det finnes noe godt i alle…

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
13 år siden

Uansett religion… dagens utgaver er menneskefiendtlig blant annet i synet på mennesket og våre medvesener.

Koranen som filmen påstår ogs om alle muslimene også påstår: Er direkte fra Gud og ikke Guds budskap tolket av mennesker opp igjennom tiden og dermed åpen for å bli manipulert gjennom kirkemøter og som idag pavelig uttalelser i ny og ne… ja nå er det greit med aliens og helvete fins egentlig ikke….

Jeg så litt av dokumentaren men måtte stoppe, det begynte å gjøre litt vondt i magen… måten den omtakte koranen på selv om den absolutt påpekte at Jehova, Allah og Gud er den samme.. så påstår den at koranen er direkte fra Gud, Altså Guds ord.

Har noen av dere satt dere inn i hva koranen sier om blant annet kvinner??

Har et vers dere lett kan finne på nett:
4.3. Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men, hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.

Her er et til:
4.19. Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor),
skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.

Og vet dere at muslimene har argumentert innbyrdes når det gjelder kjønnslemlesting av kvinner.. at det fins argumenter man påstår er i Koranen mens andre muslimer mener at det ikke er slik koranen mener….?

For meg er koranen og islam… det samme som kristendom og jødedom og alt annet av tro: noe satt i system for å ha makt.. Og jeg ser ingen forskjell mellom islam og kristendommen sånn sett historisk…

budskapet blir borte og livet blir å være i en sauflokk der du ikke skal/kan skille deg ut.. Jeg finner ikke gud i kirken eller i vers i bibelen eller koranen… jeg finner gud i så mye annet som ikke preker om hva jeg skal ha på meg eller hvilken dag man skal hvile på… når jeg ser på den ene katten min, et blad falle av treet i høstlig prakt…

Filmen blir for meg kun enda en rekke av propaganda som kun forvirrer og skaper detaljer som tar vekk utsikten min til det gudommelige.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

«Useless eaters»: Henry Kissinger Genocide Report 1974, tror jeg. Men ingen klarer visst å finne stedet der han har sagt dette, selv om meningen tydeligvis er der. Forundrer meg ikke mye at denne mannen har uttalt noe sånt egentlig.

Fint at det ikke gjaldt dyrene, i hvert fall. De er jo som de skal være.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Hva er et Darwinistisk menneskelig rovdyr?

Menneskene klarte veldig fint å leve i tre millioner år (++) som en del av dyreverden hvor vi tok vare på naturen i den form at vi ikke overforbrukte råvarene.

Igjen drar du en håpløs og grunnløs konklusjon på at Darwin var mannevond og ville begrense/utslette de svake. Det han sier er simpelthen at når miljøet blir for tøft for dyrebestander, så er det dem som er best tilpasset de nye forholdene som overlever. Natural selection.
Disse som er best tilpasset vil også være mest attraktiv for det motsatte kjønn, og derme kunne reprodusere seg i en større grad enn mindre tilpassede individer. På den måten er man bedre sikret på at neste generasjon har større overlevelsesevne fordi disse biologiske egenskapene vil gå i arv gjennom DNA.

Det er vel ikke ubegripelig å fatte at jordkloden ikke takler 300 milliarder mennesker? Derfor ser man en tendens til at når ting blir for trangt (dårlig levevilkår/for lite mat etc) vil det være ting som naturlig begrenser ned populasjonen. (Gjennom krig, sult, sykdommer).

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

The Forbidden Knowledge er et greit sted å begynne – de er grundige:
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/useless_eaters.htm

De viser til John Coleman’s bok «The Committee of 300» – den ligger gratis på nettet her: http://www.scribd.com/document_downloads/3272600?extension=pdf&secret_password=

William Cooper (i «Behold a Pale Horse») har dette sitatet fra Bad Boy Kissinger fra sånn rundt 1990:
«When asked what was in store for the world in the coming decade, Henry Kissinger said this: ‘Everything is going to be different. Many will suffer. A New World Order will emerge. It will be a much better world for those who survive’.»

«…those who survive…!» De som overlever Kissingers ønskede massemord kommer til å få det bedre ?!

Hvorfor er ikke den mannen blitt arrestert på stedet på et Bilderbergmøte med så mye proffe politifolk som alltid er tilstede der ?! Mannen er jo et vandrende monster med genocide på hjernen. Det må da finnes lover mot denslags…terrorlover !

The good news er at Old Henry er i ferd med å miste grepet pga. senilitet. Er det derfor THEY pusher alle planene så fort nå i høst ? Snart er det ingen som klarer å forholde seg til svineinfluensavaksine-komplottet uten å være muffens i mosen – er det første gang i THEY sin meritthistorie at en slik situasjon oppstår, tålmodighet har alltid vært THEY sitt varemerke, med god grunn…
«When asked

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Til coolio
«Hva individer er intellektuelt rede til er irrelevant med tanke på bevisføring i påstander. Jeg setter svært liten pris på stigmatiseringen du driver med av meg innenfor felt du ikke har noe grunnlag for å uttale deg om.
Jeg viser til informasjon som kommer fra kilder som er pålitelige sammenlignet med kilder dere viser til, for eksempel vitenskapelig dokumenterbar teori kontra Bibelen.»

Dette er ingen stigmatisering eller negativ karakteristikk av deg, bare en konklusjon basert på teksten din. Hverken mer eller mindre. Du finner ikke troverdige kilder som plukker i stykker påstandene forskerne jeg har vist til har kommet opp med.

Du sier:
«Du snakker om eksperimentell vitenskap utført av mennesker som ikke blir tatt seriøst av vitenskapens verden fordi konklusjonene er grunnløse i forhold til observerbare beviser»

Dette har du pukket ut fra paradigmen du er låst inn i . Måten du argumenterer overfor denne foskningen som pågår i universiteter i alle større industrinasjoner inkl Russland viser med klartekst at du ikke er intellektuelt rede til å gå utover paradigmen du er solsialisert inn i. Sett deg i inn «science of consciousness» før du kokludere.

Du sier:
«Et eksempel på dette er vann som blir påvirket av tankene. Dette eksperimentet ble gjort av en person som ikke var forsker, som hevdet han fikk et resultat som aldri har blitt reprodusert av noen andre, inkludert ham selv, noe som videolinken jeg presenterte rett over her viste til.»

Dette er positivt feil:
Temaet med dr Dean Radin i spissen har gjentatt dette eksperimentet i såkalt dobbel blintest ekspirementer gang på gang gover flere år. Dette arbeidet ventes tatt inn i et peer-review magasin om ikke lenge. Flere vitenskapelige papirer om tankenes påvirkning på vann kan du se på siden til Noetic Science og ved å google på dr Martin Chaplin og dr Rustum Roy. Så glem dette tøyset om useriøse kilder. Det som i denne sammenheng er useriøst, er å vise til oppgulpet fra den marterialsitiske reduksjonistiske tabuismen for å finne svar på spørsmål de aldri har berørt eller forsket i. Så vær vennlig, ikke uttal deg bombastisk om dette emnet, det har du ingen forutsetning til basert på hva du har kommet med så langt.

Når det er sagt har ikke jeg vitenskapelig utdanning innen dette emnet, men har hatt det som interesse i hele mitt voksne liv og har om ikke annet satt meg inn i hva som foregår på den internasjonale arena om emnet . Det samme har den vitenskapelige journalisten Lynne Mactaggart som er den mediamessige linken mellom forskeren og øvrigheten. Begynn med ehnne for mer innsyn.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Hva skal jeg sette meg inn i sier du? Science of consciousness er kort fortalt vitenskapen om hjernens aktiviteter, hvor nevropsykologer/forskere er de ledende innenfor dette feltet. Dere hevder jo at bevissthet er noe ånden gir hjernen, at hjernen er en mottaker, men nevropsykologer hevder jo det motsatte, nemlig at alle ting vi føler er kjemiske reaksjoner i hjernen!
Det blir jo litt av et paradox når du ber meg sette meg inn i det motsatte av det du vil jeg skal lære meg…

Riktignok forstår jeg hvilken betydning du gir uttrykket «science of consciousness», men det blir likevel irrelevant fordi du ber meg sette meg inn i den linjen av vitenskapen, som selvfølgelig er det motsatte av det du kreditterer uttrykket for.

Presenter for meg det du vil jeg skal sette meg inn i du, så skal jeg sjekke det ut. Men du presenterer bare et vagt konsept om noe jeg bør vite uten å referere til de faktiske kildene jeg kan sjekke ut (ekskluderer foredragene du linket til fra Radin, for de måtte jeg avvise som vrøvl fordi han trekker falske konklusjoner basert på statistiske resultater av separate konsepter).

Jeg har ikke konkludert med at det ikke finnes åndelighet, at bevisstheten ikke kan påvirke materien, jeg har simpelthen konkludert at kildene dere har presentert og påstandene dere har kommet med har vært falsk eller uvitenskapelig.

The institute of Noetic Science ble grunnlagt av Edgar Mitchell, den tidligere astronauten som hevder myndighetene skjuler kunnskap om utenomjordisk liv. Han startet dette instituttet etter å ha fått en overvelmende følelse av at universet må ha vært noe annet enn en tilfeldighet når han var på vei hjem til jorden.
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Noetic_Sciences

Verdt å merke seg er det at den ærlige, non-profit organisasjonen Quackwatch har plassert instituttet på en liste over mistenkelige og suspekte selskaper.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quackwatch

Vis meg hvor du mener man beviser det du sier man har bevist, så tar jeg en titt på det. Det er absurd at jeg skal google meg gjennom hundre timer med sprøyt for å gjette meg fram til hva du refererer til.

Kjetil S
Skribent
Svar til  coolio
13 år siden

coolio

Du skal ha kred for ditt engasjement for å frelse folk her inne fra vrangforestillingene du åpenbart mener de fleste her inne lider av.

Det som jeg finner underlig, og som du sikkert har et velformulert svar på, er at du «ikke har konkludert med at det ikke finnes åndelighet, at bevisstheten ikke kan påvirke materien», men samtidig bruker tid (kanskje timesvis) på å radbrekke de som HAR konkludert med det. Argumentene dine varierer, men stort sett går de ut på at den åndelige innsikten den enkelte mener de har funnet, den kunnskapen de mener de har tilegnet seg, ja den er (skrekk og gru) ikke 1. basert på fysiske bevis 2. funnet av seriøse anerkjente forskere 3. i forskning utført «etter boken» 4. og presentert i peer reviewede artikler 5. i anerkjente tidsskrifter. Har jeg rett i at all «forskning» som ikke oppfyller disse fem kriteriene avfeies av deg som vrøvl?

Om du ikke selv har konkludert med at det enten finnes eller ikke finnes, er du ikke da nysgjerrig? Blir du ikke stimulert til å søke med åpent sinn etter svar selv, istedet for å få «bevis» fra andre her inne. Er det ikke mer givende å finne svarene selv, for SÅ å diskutere dine oppfatninger?

Du forsøker å «debunke» Noteic Sciences ved å henvise til at Quackwatch har plassert de på en liste over mistenkelige og suspekte selskaper. Et kjapt søk på Monsanto, Baxter, Novartis, og GlaxoSmithKline viste at disse IKKE var på listen! Quackwatch «godkjenner» med andre ord disse selskapene.

Himmel…

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Takk for kreditten, setter pris på det :)

Først vil jeg begynne med Quackwatch- det er en organisasjon som setter søkelys på medisinske påstander uten grunnlag.
Går utifra at Noetic science instituttet er plassert under mistanke fordi det blir promotert idéer om at alternative behandlingsmetoder (sannsynligvis relatert til sinnet i en eller annen form) er effektive og brukbare behandlingsmåter.
Konklusjonen man drar fra det er at «mind over matter» ikke har dokumenterbar effekt.
Quackwatch prøver å stoppe alternative behandlingsmåter som blir fremmet som helende når dem faktisk ikke er det, slik som den saken hvor noen kristne foreldre i USA nektet å sende datteren til sykehuset fordi dem mente at det var nok å be til Gud.
Datteren døde av en vanlig kurerbar influensa eller noe lignende, foreldrene ble fengslet.

Jeg forsøker ikke å debunke Noetic Sciences, jeg referer til en annen etat som finner deres påstander og metoder for suspekte. Det er grunn nok til å tenke seg om to ganger. Eller?

Jeg bruker tid på å separere fiksjon fra fakta her inne. Prøver man å overbevise andre mennesker om løgn og fanteri, så vil jeg selvfølgelig reagere på det. Her inne hevder folk at de har en åndelig innsikt som gjør at de vet mer og ser verden på en bedre måte enn alle andre.
Det er selvfølgelig en kjempeteit påstand å komme med når det dem hevder er tull og tøys.

Det er mulig Krishnamurti hadde en bedre åndelig innsikt enn meg, men her inne drives det med tjuvtriks, bedrageri og pseudo-vitenskap for å blåse opp hverandres ego til et kvalmt nivå.

Argumentene mine baserer seg på en bevisbar realitet, ikke fantasier konstruert for å passe inn i en oppdiktet virkelighet.

Jeg er en skeptiker, og det synes jeg er veldig sunt i et samfunn som vi lever i. Mennesker som sluker Bibelen rått, som sluker konspirasjonsteorier rått, har ikke et nivå av sunn skepsis.

Jo, jeg blir nysgjerrig når jeg er usikker på ting. Jeg sjekker opp i det jeg er usikker på og finner ut av det. De tingene jeg ikke finner ut av må jeg bare filosofere over, akkurat som alle andre.

Åpent sinn vil ikke si å sluke alt som blir sagt. Det kalles idioti.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

coolio

You’re welcome :)

Tenkte jeg skulle kommentere et par ting:

«Konklusjonen man drar fra det er at “mind over matter” ikke har dokumenterbar effekt»
– Mener man at placeboeffekten ikke eksisterer? Det er jo i aller høyeste grad «mind over matter». Man TROR det man får av legen/behandleren har effekt, og da slår placeboeffekten inn og man blir frisk selv av en sukkerpille.
Og dette er da vitterlig en av de best dokumenterte effektene ever. Ellers ville vel ikke legemidler ha krav om «effekt utover placeboeffekten» før de blir godkjente? Mitt spørsmål blir derfor: Når man VET at placeboeffekten (mind over matter) er reell, hvorfor utforskes ikke dette nærmere? Ingen bivirkninger! Mye billigere! Særdeles effektivt! Kanskje er det slik at man ikke ønsker dette, av åpenbare gunner: Hvor er fortjenesten i dette?

«Jeg bruker tid på å separere fiksjon fra fakta her inne»
– Prisverdig av deg! Men nå er det nok slik at hele denne nettsiden er et forsøk på å skille fiksjon fra fakta. Forskjellen ligger i hvilke kilder man stoler på. Du krever troverdige kilder, det samme gjør «vi». Du krever troverdige beviser, det samme gjør «vi». Forventer du virkelig at Det Vitenskapelige Miljø noensinne kommer til å presentere ugjendrivelige bevis for noe som bryter med en eller flere av Vitanskapens grunnpillarer, og dermed river ned eget paradigme? Med andre ord: Forventer du virkelig at påstandene her inne skal kunne dokumenteres av mainstream vitenskap?

Jeg er også en skeptiker coolio! Jeg er særdeles skeptisk til det som blir presentert meg, særlig når det er noe som blir presentert som Sannheter av Autoriteter. Feks at brus med aspartam er sunnere og bedre for kroppen enn vanlig brus. Eller at vaksiner er bra for helsen min. At legene er de eneste som kan helbrede sykdommer. Etc etc etc ad infinitum….

Jeg synes du skriver bra, så jeg låner din formulering og omskriver litt til å passe med mine standpunkter:

Jeg er en skeptiker, og det synes jeg er veldig sunt i et samfunn som vi lever i. Mennesker som sluker Bibelen rått, som sluker konspirasjonsteorier rått, som sluker alt Autoritetene fremlegger rått, har ikke et nivå av sunn skepsis. Åpent sinn vil si å ikke sluke alt som blir sagt av Autoritetene. Det motsatte kalles idioti.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Placebo-effekten er et resultat av at hjernen din kan utløse de samme kjemiske FYSISKE reaksjonene som enkelte legemidler kan utløse.
Placebo-effekten har ingen sammenheng med en åndelig bevissthet som «tror» kroppen har fått noe i seg og dermed gir deg de samme følelsene/reaksjonene.

Det er et paradox å hevde at ånden din som «vet» tar feil om sånt.

Placebo-effekten er dog veldig svak fordi den begrenser seg til stoffer som hjernen kan utløse selv, altså stoffer kroppen produserer på egenhånd. Dette er beviselig på den måten at du ikke blir frisk av alvorlige sykdommer som ikke kroppen produserer, som feks AIDS, uansett hvor mye man skulle tro på det.
Av denne grunn sier man at legemidler må ha en dokumenterbar effekt utenom placebo-effekten.

Forskjellen på meg og dere når det gjelder krav til kilder og beviser er at jeg ser etter kilder som bruker fakta, forskning og objektivitet.
Dere bruker andre konspirasjonsnøtter som kilder og bevis og avfeier all evidens fra outsidere som kjøpt og betalt, hjernevasket, blind, dum eller bare uvitende.
Med outsidere mener jeg vitenskapelige miljøer, universiteter, eksperter (som feks direktøren for folkehelseinstituttet) osv.

Jeg forventer at du skal kunne skille mellom tull og tøys, løgn og fanteri og propaganda kontra utdypende forskning, observerbare beviser utført av kvalifisert personell og objektiv saklighet.

Det er en forskjell på å være skeptisk og å være totalt blokkert fra all motstridende informasjon. Tror du jeg sluker alt som kommer fra offentlige organer? Nei. Tror du jeg sluker alt Alex Jones sier? Nei.
Tror du jeg sjekker opp i hvilke påstander som har best grunnlag? Absolutt.
Det vil si å se alle ting fra flere perspektiver, ikke bare ett. Det tar tid å sjekke opp alt mulig rart, og det er langt mindre spennende enn å tro på alle mulige teorier, men det er i det minste det rette å gjøre.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det er naturligvis interressant å diskutere hvorvidt vi fysisk er i slekt med apene eller ikke. Men om det skulle kunne bevises at vi ikke er det, så er vi vel like langt? Vi kan jo uansett ha utviklet oss via evolusjon fra en utdødd rase av forfedre?

Det jeg skulle ønske var at man her kunne forsøke å definere «åndelighet». Slik det er nå, virker det som begrepet omfatter et sant sammensurium av nær sagt alt som ennå ikke er vitenskapelig bevist, alt fra religion til paranormale evner via metafysikk…

Som Coolio er inne på; det kan virke som dyr føler på seg ting som vi mennesker ikke så lett oppfatter. Men er det et tegn på åndelighet, eller er det en funksjon av hjerneaktivitet som ennå ikke er vitenskapelig påvist? Om jeg skulle klare å flytte spisebordet ved tankekraft, ville det bevise at det står en guddommelig kraft bak alt som er?

Og det motsatte; finner vitenskapen bevis for at vi har en udødelig sjel som inkarnerer i flere liv, sannsynliggjør det påstandene om healing, kanalisering, klarsynthet osv osv? Beviser det at det fins en Gud, en høyere makt?

Myten om at vi kun bruker en liten del av hjernen er vel knust, så vidt jeg husker. Likevel er hjernen på langt nær ferdig utforsket, og det er mulig at vi har evner som vi ikke er klar over og som vi ubevisst benytter oss av.

Vanskelig å utttrykke seg helt klart så sent på natta, men det jeg vil fram til er omtrent; hvor går skillet mellom «åndelighet» og «uoppdagede evner»?

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Svært bra innlegg, Wunjo. Tankevekkende.

Åndelighet i daglig tale er vel et generelt begrep over ting vi anser som «unormale» i form av usynlige krefter/aktivitet.

Det er vel som begrepet «Gud»- Et begrep man bruker på ting man ikke forstår.

coolio
coolio
Abonnent
13 år siden

Jeebus.

Darwin hevder ikke å ha svaret på årsaken til liv, men kartlegger evolusjonen av det. Vitenskapen hevder på ingen måte å ha svaret på hva som skapte big bang eller den første singulariteten.

Darwin hevder heller ikke at genetisk mutasjon er naturlig utvelgelse, han hevder det motsatte; at man blir valgt fordi man allerede har tilpasset seg miljøet, ikke fordi man tilpasser seg miljøet.
Dette er en svært vanlig misforståelse.

Darwin kan du gjerne forbinde med ateisme fordi Darwin trodde ikke på Gud. Ateisme er ikke en trosretning, ei heller en filosofi.
Det er akkurat det samme som å ikke tro på den flygende rosa enhjørningen. Man kan heller ikke linke ateisme til kommunisme.
Det blir det samme som å si at man er kommunist fordi man ikke tror på den flygende rosa enhjørningen.

Mennesket ble til gjennom evolusjon fra andre arter. Dette trenger på ingen måte å være motbevis på Gud, som mange frykter. Grunnen til det er at hvis der finnes en allmektig Gud som har konstruert alt under én tanke og én mening, så er da vel denne allmektige skapningen fullt kapabel til å skape en tilværelse under fastsatte regler som gjennomfører de prosessene vi har vært gjennom.
Enten vi forstår oss på det eller ei.

Forskere kan ikke motbevise et slikt konsept da man ikke kan bevise noe negativt (i ordets vitenskapelige betydning).
Det vi kan fastslå, derimot, er at vi faktisk har evolvert oss fra «lavere» livsformer.
Å bruke Darwins reservasjoner mot å spekulere i livets opprinnelse som et motargument mot hans egen forskning blir jo spinnvilt i min mening.

Men jeg har vel sagt det før at det er håpløst å diskutere evolusjon med noen som nekter å finne ut hva teorien egentlig er, spesielt religiøse mennesker.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Jeg kan godt diskutere om «evolusjonen» med deg, COOLIO…. Du sier:
«Darwin hevder heller ikke at genetisk mutasjon er naturlig utvelgelse, han hevder det motsatte; at man blir valgt fordi man allerede har tilpasset seg miljøet, ikke fordi man tilpasser seg miljøet.
Dette er en svært vanlig misforståelse.»

Teorien definerer ikke her «hva» miljø er i grunn og hva som påvirker det som alle artene skulle tilpasses i. Hvis vi heller implementerer teorien inn i sosiallivet, får vi sosialdarwinisme. Prinsippet anvendes da slik at «en blir ikke valgt på toppen av makt-hierarkien fordi han/hun er rik, men fordi han/hun er «allerede» blitt rik!» På samme måte skal ikke en som er fattig / svak skal få sjansen til å forbedre sitt liv, fordi «han/hun er allerede blitt fattig!» Høres det sprøtt ut? O, nei da, det er jo bare grunnleggende i sosialdarwinismen at vi ser på alt som konkurrerende verdslig materie, heller å tenke fornuftig over «rettferdig» fordelig av naturressurser, noe dyr ikke klarer… :)

Dessuten hevder du ifølge teorien er at mennesker har evaluert seg til å bli den herskende rasen. Noe av dette skyldes genetiske feil som gjorde oss «klokere og smartere» slik at vi lærte av tidligere feil, og forbedret vårt forsvar mot destruktive natur-krefter. Men gjorde vi virkelig? :D

Vi har «lært» av historien at enhver form av makt fører tilslutt mot korrupsjon og egoistiske handlinger fra eliten som innhar makta. Dette er en av grunnene for at så mange store sivilisasjoner / riker før oss har gått under. Fra atlantis til det osmanske rike, alle har sett sin storhetstid og brutalt fall, så hvorfor hopper vi i stolen når noe lignende kan også skje med vår sivilisasjon? Vi følger jo bare etter samme monster som våre tidligere forfedre hadde drevet med: sentralisert maktstrukteren der alt makta og info ligger hos enkelte nøkkelpersoner, mens resten av befolkningen var som adlydende sauer. Riker falt da det ikke var nok naturressurser igjen til å oppdrive den løgn og propagande befolkningen fikk av «makta».
Globale natur- og mennskeskapte katastrofer står rett utenfør døren, mens vi krangler om mennesket ble skapt av aper, eller Gud.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Du diskuterer ikke evolusjon med meg her, arifkarim. Du blander inn kulturer og fantasier for å støtte ditt eget standpunkt.

«Miljø» er omgivelsene dine. Evolusjonen Darwin snakker om handler om biologi; teorien om at alt liv har en felles stamfar.
DNA tester indikerer at dette stemmer.

Det er forøvrig ingen genetiske feil som gjorde oss klokere og smartere slik at vi lærte av tidligere feil og dermed forbedret vårt forsvar mot destruktive naturkrefter. Vi har utviklet oss i en smartere retning fordi intelligens har vært en fordel for overlevelse, og dermed har denne egenskapen blitt forsterket gjennom tusenvis av år.
Dyr lærer av sine feil også.

Egoisme er et interessant tema du tar opp, for hva er egoisme? Og hvordan skiller du egoistisk oppførsel fra uegoistisk oppførsel?
Jeg er snill med deg slik at du skal være snill mot meg. Egoisme. Jeg gir julepresang til min lillesøster fordi jeg føler meg bedre enn jeg ville ha gjort hvis jeg hadde latt være. Egoisme.
Det er ingenting du kan peke på som ikke kan spores tilbake til en eller annen form for egoisme.

Richard Dawkins forklarer dette ypperlig med «the selfish gene».

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Folk har en stygg tendens til å surre sammen begreper og ilegge dem helt annet innhold enn hva Darwin faktisk prøvde å formidle, noe kreasjonistene skal ha mye av den tvilsomme æren for. Coolio gjør en kjempejobb med å klargjøre dette. Darwin utformet en teori som beskriver artenes evolusjon. Han beskrev ikke en ideologi (!). Begrepet Darwinsime er nokså tåkete begrep og blir brukt svært ulikt: http://en.wikipedia.org/wiki/Darwinism .
Det var faktisk Herbert Spencer som introduserte begrepet sosialdarwinisme og uttrykket «survival of the fittest» i forbindelse med sin økonomi og samfunnsfilosofi i «Principles of Biology» , og ble først adoptert av Darwin i 5 opptrykk av «On the Origin of Species» som et METAFOR på «natural selection» . Han brukte det altså ikke som et vitenskaplig begrep. Darwin så at uttrykket «natural selection» kunne misforstås. «To select», altså å velge, er noe mennesker gjør (gjennom fri vilje). «Natural selection» kan derfor misforstås som en personifisering av naturen. Og med «fit» mente han «tilpasset» og ikke «fysisk sterk», slik alt for mange tolker det.
Dette er det svært få som er klar over. Les mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest .

ragnaR
ragnaR
Abonnent
13 år siden

Darwin. Avskaffelse av religion. Ateisme. Helt i henhold til Sions Vise Protokoller,
skrevet av Benjamin Zev ‘Theodor’ Herzl, for Rothschild.

Om vitenskapen
Det, som vi har lært dem at betragte som Videnskabens sidste Ord, skal de betragte som det klogeste. I denne Hensigt skal vi stadig gennem Pressen indpode dem en blind Tillid til Videnskaben. Den kristne Intelligens skal kro sig af sine Kundskaber, uden at de har studeret dem logisk. De skal gennemgaa alle fra Vi denskaben hentede Teorier, der er opkonstruerede af vore Agenter, i den Hensigt at lede Tankegangen i den for os nødvendige Retning.

De ødelæggende Teoriers Fremgang.
De Kristne har vænnet sig af med at tænke uden vore videnskabelige Raad, derfor ser de ikke den uafviselige Nødvendighed i den Ting, som vi – naar vort Rige er kommet – vil holde fast ved uden at vige en Tomme til Siden. Denne Ting er, at man i Folkeskolerne bør lære en eneste sand Videnskab, den vigtigste af alle; – Videnskaben om Organisationen af Menneskenes Liv, af de sociale Forhold. Disse Forhold kræver en Fordeling a f Arbejdet og – en deraf følgende Inddeling af Menneskene i Klasser og Stænder.

Den Stærkes Ret.
Vor Ret ligger i vor Styrke. Ordet Ret er et abstrakt Begreb, som ikke er bevist paa noget Punkt.- Ordet Ret betyder kun: Giv mig det, jeg ønsker, saa faar jeg derved Bevis for, at jeg er stærkere end du. Hvor begynder Retten, og hvor ender den?

I et Land, hvor Regeringens Magt er daarligt organiseret, hvor der er værdiløse Love og en svag Regering, en Regering, der navnlig er svækket ved en Mængde Rettigheder, der er opstaaet, takket være Liberalismen – i et saadant Land tager vi en ny Rettighed, nemlig med den Stærkes Ret at kaste os over og nedslaa alle eksisterende Forordninger og Vedtægter, forvanske Lovene og omdanne alle institutioner. Og saaledes gør vi os til Herrer over de Kristne, som har overladt os Retten til at regere over dem, idet de har afstaaet den frivilligt – liberalt.

14de Protokol.
Fremtidens Religion.
Naar vi er kommet til Magten, vil vi ikke finde os i nogen anden Religion end vor egen. Thi gennem denne vor Religion, der lærer om den eneste sande Gud, er vor Skæbne forenet med Verdens Skæbne. Vi maa derfor udrydde alle andre Religioner. – Selv om der ved denne Udryddelse Opstaar de saakaldte Ateister,*) vil de ikke, som et Overgangsled betragtet, hindre vore Planer; men vil være et advarende Eksempel for de Generationer, for hvem vi vil prædike Moses Religion (herved forstaas Talmud), denne vor Religion, som ved sit faste og gennemtænkte System let vil kunne bringe alle Folk under vor Magt. Derved understreger vi ogsaa dens mystiske Sandhed, i hvilken vi paastaar, at hele dens opdragende Styrke ligger.

Vi vil beskrive Kristen-Regeringernes Misgreb i de sorteste Farver. Vi vil opvække en saadan Afsky for dem, at Folkene absolut vil foretrække den rolige Livegenskab fremfor den udskregne Frihed. – Friheden, der i højeste Grad har udpint dem samt forgiftet og udtømt selve Kilderne til den menneskelige Tilværelse, er udnyttet af en Flok Eventyrere, som ikke vidste, hvad de gjorde.
http://home.c2i.net/mortenkielland/nesevis/sionsvise.htm

Benjamin Freedman, omvendt jøde, amerikansk forretningsmann:
Hvad er kendsgerningerne angående jøderne? (Jeg kalder dem jøder over for Jer, fordi de er kendt som jøder. Jeg kalder dem ikke selv jøder. Jeg omtaler dem som såkaldte jøder, fordi jeg ved, hvad de er). De østeuropæiske jøder, som udgør 92 procent af verdens bestand af de mennesker, der kalder sig selv jøder, var oprindelig khazarer. De var en krigerisk stamme, der levede i dybt inde i hjertet af Asien. Og de var så krigeriske, at selv asiaterne jog dem ud af Asien og ind i Østeuropa. De oprettede et stort khazar-kongedømme på 800.000 kvadratmiles. På det tidspunkt eksisterede Rusland ikke, og det gjorde ej heller mange andre europæiske lande. Khazar-kongedømmet var det største land i hele Europa — så stort og så stærkt, at når de andre monarker ønskede at gå i krig, så udlånte khazarerne 40.000 soldater til dem. Så store og magtfulde var de.

De var fallos-tilbedere, hvad der er en snavset affære, og som jeg ikke ønsker at komme dybere ind i detaljerne på her. Men det var deres religion, som det også var religionen for mange andre hedninge og barbarer andre steder i verden. Khazar-kongen blev så led ved sit riges åndelige forfald, at han besluttede at adoptere en såkaldt monoteistisk tro — enten kristendom, islam eller hvad der i dag kendes som jødedom, men i realiteten er talmud-lære. Ved at dreje en snurretop, og deklamere: «Ælle bælle, mig fortælle…,» udvalgte han såkaldt jødedom. Det blev så statsreligionen. Han sendte studenter til de talmudiske skoler i Pumbedita og Sura og bragte tusinder af rabbier tilbage derfra, og han åbnede synagoger og skoler, så hans folk blev, hvad vi kalder jøder. Der var ikke én eneste af dem, der havde en forfader som nogensinde havde sat sine ben i det Hellige Land. Ikke blot inden for Det gamle Testamentes tidsregning, men i det hele taget, fra historiens begyndelse. Ikke een eneste af dem! Og alligevel kommer de til de kristne og beder os støtte deres væbnede oprør i Palæstina ved at sige: «I vil da hjælpe med at bringe Guds Udvalgte Folk tilbage til deres Forjættede Land, vil I ikke? Det er Jeres pligt som kristne. Vi gav Jer en af vore drenge som Jeres Herre og Frelser. Nu går I hen i kirken om søndagen og i knæler og tilbeder en jøde, – og vi er jøder.» Men de er hedenske khazarer, der blev omvendt på samme måde som irerne blev omvendt. Det er lige så latterligt at kalde dem «Folk fra Det hellige Land» som det ville være at kalde de 54 millioner kinesiske muslimer for «arabere». Muhammed døde så sent som i år 620 efter Kristus, og siden da har 54 millioner kinesere antaget Islam som deres religiøse tro. Forestil Jer engang: I Kina, over 3.000 kilometer fra Arabien, fra Mekka og Muhammeds fødested. Forestil Jer, at de 54 millioner kinesere besluttede at kalde sig «arabere». I ville sige, de var vanvittige. Enhver, der tror, at disse 54 millioner kinesere er arabere, må være skør. Alt, hvad de gjorde, var at adoptere en religiøs tro, der havde sit udspring i Mekka, i Arabien. Lige som irerne. Da irerne blev kristne, var der ikke nogen, der smed dem i havet og importerede en ny art beboere til «Det hellige Land». De var ikke blevet et anderledes folk. De var det samme folk, men de havde accepteret kristendom som en religiøs tro.

Disse khazarer, disse hedninge, disse asiater, disse tyrkisk-finske mennesker, var af en mongolsk race, der blev tvunget ud af Asien og ind i Østeuropa. Fordi deres konge antog den talmudiske tro havde de intet andet valg. På nøjagtig samme måde som i Spanien: Hvis kongen var katolik, måtte alle være katoliker. Ellers måtte man forlade Spanien. Så khazarerne blev det, vi i dag kalder jøder. Forestil Jer derfor hvor stupidt det var for de store kristne lande i verden at sige: «Vi vil anvende vores magt og prestige til at repatriere Guds Udvalgte Folk til deres forfædres hjemland, deres Forjættede Land.» Kunne der tænkes en større løgn end den? Men fordi de kontrollerer aviserne, magasinerne, radioen, fjernsynet, bogindustrien, og fordi de har præster på prædikestolene og politikere på talerstolene til at tale samme sprog, er det ikke særligt overraskende, at I tror på denne løgn. I ville tro, at sort er hvidt, hvis I hørte det længe nok. I ville ikke længere kalde sort for sort. I ville begynde at kalde sort for hvidt. Og ingen kunne anklage Jer for det.
http://www.patriot.dk/dron0403.html

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Coolio

Ser i et tilsvar over her:
«Argumentene mine baserer seg på en bevisbar realitet, ikke fantasier konstruert for å passe inn i en oppdiktet virkelighet.»

Forskning på tankenes påvirkning av materien i tilfellet vi diskuterer, nemlig vann, er påvisbare realiteter.

Også vår egen DNA er påvirkbar av våre tanker. Varierende forsøk har vist at vårt DNA blir påvirket selv om det plasseres i en kolbe som suges vakuum i. Negativ fokus på sitt eget DNA får det til å trekke seg sammen, mens positiv fokus får DNA`et til å strekke seg ut. Selv i vakuum vet man at universets byggesteiner eksisterer i tilfeldig mønster. Tilstedeværelsen av DNA i kolben får universet byggesteiner til å forme seg etter DNA`et. Ikke nok med det, om DNA`et tas ut vil byggsteinene fortsatt være formet etter DNA` et som om det fortsatt var der. Etter disse linjer fåregår det nå banebrytende forskning som vil få vidtrekkende følger for den mekaniske verdensanskuelsen. Nyskjerrig?? Denne forskningen er sakte men sikkert på vei inn i mainstream vitenskapen, men foreløpig puttes mye av resultatene fra denne forskningen i skuffen merket «TABU».

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Når jeg fulgte begynnelsen av denne debatten forsto jeg hvorfor jeg i dag bare koblet meg av facebook. Jeg tok meg den frihet å hevde at noen overeksponerte seg, fordi en hevdet å ha blitt utestengt to ganger fra facebook av samme grunn. Da kom alle «tilbedere» settende med piggene ute, og forsvarte sin «guru» mot meg, den store stygge ulven som egentlig bare hadde utalt meg i generelle vendinger som faktisk den «utskjelte» tålte meget vel. Når jeg ble kalt for idiot fikk jeg nok. Coolie må ha sin rett til å mene hva han vil, og det gjelder alle vi andre også. Det er flere ting jeg reagerer på når det gjelder nyhetsspeilets journalistikk. Men jeg er likevel veldig positiv til nettavisen og er glad for at den finnes. Dette med religion er f.eks en svært vanskelig ting å diskutere og å være så selvsikker på. Særlig for oss som VET at aliens eksisterer. Darwin var en forsker som jobbet utifra datidens forutsetninger, det er senere kommet en rekke tilleggsteorier. Når J.J. snakker om at han ikke ville møtt Stalin, Lenin og Mao reagerer jeg. Hvordan vet du at Gud støtter ditt syn på historien. Har han lest seg forskrekket på Aleksanders Gulag? Kommunisme betyr nå en gang et klasseløst samfunn. Det vil si at man skal søke å dele på alt. JEG ville i alle fall møtt både Lenin og Mao om der evt. skulle finnes en himmel ( hvor alle synger halleluja hele tiden, høres litt kjedelig ut da, he he ) Stalin var altfor rå og paranoid. Men jeg vil minne om at russerne ofret 20 millioner for å kjempe mot Hitler. De trakk seg også ut av Nord-Norge etter at de befridde oss fra terrror-regimet. Marx er i etablert skolastisk sammenheng anerkjent som en av sitt århundres største tenkere. Han sa bl.a at det dreide seg om å forandre verden. Han påviste strukturer som dere kritiserer i dag. De radikale på venstresiden er faktisk med på å drive verden fremover, og kjemper for likeverd. Vi har alle et felles mål. En bedre verden. La oss ikke glemme det.

ex156
ex156
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

La oss ikke glemme målet om en bedre verden, det er sant cosmomind… men la oss ikke bli lurt av historien heller, fordi om vi blir lurt av den, eller ignorerer den, vil den gjenta seg. Stalin sa; det har ikke noe og si hvem folket stemmer på, vi har makta uansett. Med andre ord, han var en del av illuminati.

Da tsarn ble styrtet i Russland pga at han hadde utvist Jesuittene, ble landet igjen infiltrert av disse intelligente/ mentalt forvirrede/ psykopatiske/ manipulerende kreftene. Det Jesuittene gjorde var og starte det vi kaller kommunisme, vi vil gjerne tro det var Karl Marx og legge det hele på skuldrene hans, men slik er det ikke.

Mange russiske generaler snakket ut og imot dette, de ble drept. Denne type informasjon har vært tabu lenge, og er det forsåvidt enda, men allikevel så er den tilstedeværende takket være modige researchere, insidere, og internett.

Kommunisme har senere vært årsak til folkemord i land som Russland, Kina, Usa, Vietnam osv. Kommunisme ble skapt som andre enden på vektskåla til Demokrati, ingen av dem funker i praksis så lenge vi har en sykelig maktelite med hunger etter kontroll. Ikke la denne eliten fortsette å bruke kommunisme, terrorisme, frykt, håp, løgn, demokrati eller utenomjordiske for å oppnå det de vil; krig, sykdom og underkuede mennesker. Uten de tre tingene vil en «ny sekulær verdens orden» bli vanskelig for dem å implementere.

Sannheten finner vi i oss selv., husk at vi er bygd opp av atomer som består av bare 5,4% fysisk masse, de resterende 94,6%`ene er uforklarig for vitenskapen, mao, åpent rom, psykisk, spirituellt. Når vi ikke lenger ser på oss selv som utelukkende fysisk masse, vil ingenting kunne true oss.

I dokumentaren «Architects of Control» ble det snakket om at vi mennesker har kommet langt hvis vi tenker på teknologiske framskritt, men om vi snakker om psykologiske framskritt; er vi enda som små barn.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  ex156
13 år siden

Ikke forveksle din uvitenhet med vitenskapens uvitenhet.

Forklar gjerne hvordan du kom frem til konklusjonen om at tomt rom = ånd/spiritualitet.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Nå tror jeg nå at fremveksten av kommunismen/sosialismen skyldtes undertrykking av føydale styrer og overgangen til et industrialisert samfunn. At historiens gang kan bli manipulert er nok et faktum. Folk var ekstremt fattige og undertryket i tsarens russland og confutses Kina. Folkemordet i USA utført av kommunistene kjenner jeg ikke til. Trodde også det var USA som bombet Vietnam, Laos og Kambodsja. Men kommunistene var gudløse, og de gjorde den samme feil som den kapitalistiske verden. De så utelukkende på materialistisk fremgang. Jeg har brukt et helt liv på å nærme meg de tingene du snakker om. Både samfunnet, historiens gang, det åndelige, hele vårt univers er ikke lett å forstå. Vi kan som du sier ikke legge fremveksten av kommunismen på Karl Marx sine skuldre alene. Det var faktisk en hel bevegelse. Like lite som vi kan henge alt på knaggen illuminati. Jeg tror ikke verden er så enkel å forklare, derfor søker jeg fortsatt, og er åpen for alle nye tanker om vår «subconsiousnes», konspirasjonsteorier, etc. etc. Jeg sier med Kahlil Gibran. Si ikke «Jeg har funnet sannheten» men heller: Jeg har funnet en sannhet. :-)

vegar
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

«“In 1981, Gould had this advice for beleaguered Darwinists:
“Perhaps we should all lie low and rally round the flag of strict Darwinism … a kind of old-time religion on our part.”
Exactly. Darwinism is not science. It is faith. Always was. ”
Oversatt: “Akkurat. Darwinisme er ikke vitenskap. Det er tro. Har alltid vært det.”»

Gratulerer…du falt nå i fella. Dette er det som på engelsk kalles «quote mining». Altså dra ut et lite utdrag av en uttalelse og tro dette er hva resten sier. Faktisk sier resten det MOTSATTE.

les de to sitatene helt nederst på denne siden:

http://evilbender.wordpress.com/2009/07/01/pat-buchanan-takes-on-evolution-with-his-usual-level-of-scholarship/

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

Coolio: Unnskyld at jeg bryter inn i diskusjonen deres. Du forklarer Placebo-effekten og sier at den er veldig svak og ikke kan helbrede alvorlige sykdommer.

Det jeg undres på da, er hvorfor legevitenskapen alltid forklarer healing som et resultat av Placebo-effekten? For eksempel i forbindelse med Snåsa-mannen, som så vidt meg bekjent har helbredet folk som har vært alvorlig syke. (Har dessverre ikke hatt tid til å finne noen eksempler).

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Svak var muligens ikke rette ord, «begrenset» var vel heller det jeg ville formidle :)

Jeg kjenner ikke til tilfeller hvor Snåsamannen har helbredet alvorlige sykdommer uten hjelp av moderne medisin. Snåsamannen har alltid vært flink til å anbefale klientene sine å ta medisiner og følge legens råd, som også er grunnen til at han er populær blant leger i området.

Jeg skal ikke utelukke muligheten for at healing kan være effektivt for enkelte i noen sammenhenger, men healing hjelper deg ikke hvis du har kreft, AIDS, hermatitt c osv.

Alle som har hevdet overnaturlige evner har blitt utfordret av James Randi og blitt bevist løgnere. Kan man ikke utføre mirakler under vitenskapelige forhold, kan man ikke utføre mirakler i det hele tatt.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

skriveleif der oppe, men the point remains :)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Du har et poeng der. Typisk nok er den beste boka mi om healing skrevet av en russisk healer som kommer med en hærskare av praktiske metoder basert på utrensning, urter osv. Pluss noen mer åndelige tips som virker, men det kan være rent psykologisk…

Likevel har jeg tro på (eller er åpen for) at det finnes mennesker som har evner vi ikke uten videre kan avfeie som bedrag. Men jeg tror ikke det er så mange av dem som man tror.

Forsøkte å ringe en klarsynt en gang katta forsvant. 700 kroner rett ut av vinduet for å høre på BULLSHIT. Jeg fikk senere vite hvor katta hadde vært, og ALT var feil!

Synd det er mange som ødelegger ryktet til de som virkelig har evner.

Kjetil S
Skribent
Svar til  coolio
13 år siden

coolio

Igjen er demonstrerer du svært liten innsikt i ting du snakker om. Altså:

– Grunnen til at Snåsamannen anbefaler sine klienter å ta sine medisiner, er ganske enkelt at dersom han IKKE gjør det står haukene i Legemiddelmafiaen klar med kvakksalverparagrafen. De aller fleste som driver med healing gjør dette i frykt for hva disse bandittene finner på
– Healing hjelper DEFINITIVT mot kreft (forutsatt at healeren er ekte).
– At du bruker James Randi-kortet viser at du rett og slett ikke har kunnskap om hvordan «forsøkene» hans blir satt opp. Mener du at James Randi er uavhengig, objektiv og nøytral? Selvsagt ikke! Han har selvsagt ingen interesse av å legge ut en million dollar på sine gamle dager. Så hvordan kan dette være vitenskapelig? Fjas kaller jeg dette!

Jeg synes du har mange gode poenger coolio, men på akkurat dette området er du blank. Jeg anbefaler deg å sette deg litt mer inn i hvordan dette fungerer. Quackwatch, Skepsis og James Randi er neppe veien å gå.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hvordan finner man fram til de som er ekte, da? Den enorme interressen for esoteriske emner har ført til at nesten annenhvert menneske går på ett eller annet kurs for å utvikle sine evner. Jeg betviler sterkt at alle disse egentlig har noen evner overhodet, selv om de sikkert ønsker at de hadde det, og oppriktig ønsker å hjelpe.

Dette gjelder etter min mening både healere og klarsynte. Felles for dem er at det koster skjorta å kontakte dem, og det kan bli temmelig dyrt før man finner fram til en som virkelig har evner.

Ikke misforstå, jeg har tro på at det finnes både healere og klarsynte. Men hvordan finne de som er ekte?

Veteran1
Veteran1
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Vel..Quackwatch,Randi og skepsisgjengen pleier iallefall og kunne dokumenter sine påstander.Selv om jeg nok synes de kunne opptre litt mindre arrogant til tider.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Wunjo

Svaret blir naturlig nok litt ullent, i og med at vi her er på et «ullent» territorium (som du påpeker).

For min del handler det om hvem som «resonnerer med min energi». Selv om vedkommende kan «dokumentere» sine evner med suksesser/avisoppslag etc, vil ikke det være det samme som at vedkommende «resonnerer» med deg. Det beste tipset blir derfor å treffe vedkommende først, kjenne etter hvordan du føler deg i vedkommendes nærvær osv.

Videre er jeg av den oppfatning at et kurs i Reiki eller andre «metoder» ikke er ensbetydende med at man har evnene. Det er nesten så jeg heller vil si det forholder seg motsatt; Om man har evnene trenger man ikke kurs for å kunne heale. (Ikke dermed sagt at jeg diskreditterer de som har tatt Reiki-kurs!)

Til sist vil jeg si at det går an å skille klinten fra hveten, så og si, ved å legge merke til hvilket forhold vedkommende har til penger. Spør om du kan få første behandling gratis, noter deg reaksjonen….

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Ifølge snåsamannen selv er det viktig å ta medisiner. Det er også verdt å merke seg at han var ute av stand til å heale konen sin og måtte sende henne til sykehuset.

Healing hjelper ikke definitivt mot kreft. Hvis det gjorde det ville det vært akseptert som «medisin» og ikke som «alternativ medisin».
Forskjellen mellom de to tingene der er at «medisin» har dokumentert effekt på flere mennesker, mens «alternativ medisin» ikke har dokumenterbar effekt på mange mennesker.
Det vil derimot ikke si at alternativ medisin ikke kan fungere for deg eller andre individer med et problem eller en sykdom, det vil bare si at man ikke klarer å gjenskape den effekten på mange mennesker med samme problemet.

James Randi er ikke objektiv i sine meninger, men han utfører testene på en objektiv og vitenskapelig måte. Dessuten er det en organisasjon som garanterer for den millionen, ikke Randi selv.
Hvordan vil du forklare hvorfor ingen har kommet frem i lyset med evner som har tålt dagslys?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

coolio

Det er svært vanlig at en healer ikke kan hjelpe de i nærmeste familie. Jo nærmere, jo dårligere effekt.

Du har aldeles rett i at healing ikke hjelper definitivt mot kreft. Jeg var litt triggerhappy der. Jeg mente: Healing kan definitivt hjelpe enkelte mot kreft. Dog er det slik at healing ikke er en ensartet «medisin» som fungerer likt på alle mennesker. Man kan med andre ord ikke «gjenskape» under kontrollerte forhold.

Det er også mulig du har rett angående Randi, at det er en organisasjon som står bak. Dette forandrer ikke det faktum at man absolutt ikke har interesse av at «overnaturlige fenomener» skal kunne bevises. Med andre ord, INTENSJONENE til de som organiserer og utfører testene er at «overnaturlige fenomener» ikke eksisterer.

(Svaret på ditt siste spm er i foregående setning)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Beamer;

Det er dessverre svært vanlig at healere ikke kan heale sine nærmeste. Man har jo en del forskjellige måter å se på det faktumet på, og en er å tenke at følelsesmessig connection med klienten ødelegger renheten i sinnet til å utføre healing.

En annen er å tenke at det hele er suspekt og at healere ikke kan heale sine nærmeste fordi de nærmeste ikke tror på healing.
Hvis det er tilfelle vil ihvertfall jeg tenke at det må være en grunn til at de nærmeste ikke tror på evnene til healeren; mest sannsynlig fordi dem vet at det er juks og bedrag.

Alle healere nevner at det er klienten som healer seg selv ved hjelp av tro, og at healerens oppgave bare er å «snakke» med kroppen og minne den på at den kan gjøre seg selv frisk.
Mulig det, selvfølgelig, men jeg synes det virker rart.
Uansett impliserer jo dette sistnevnte konseptet placebo-effekten og at healingens suksess avhenger av den.

For meg resulterer dette i at jeg har blitt sendt tilbake til square one og temaet om placebo-effekten.

Når det kommer til Randi og intensjoner, så vil jeg si at i min mening er Randi ute etter å ta rotta på bedragere og løgnhalser som utnytter andre menneskers godtro/naivitet.
Hvorfor dette i seg selv skulle være en faktor som hindrer folk med evner å utføre evnene sine er meg et mysterium.

Prosjektet med Uri Geller popper opp i hodet med en gang;

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Boken som gir svar på hva som skjer.

The Way home or face The Fire
People are saying this is the MOST important book on the planet. Is it? You decide.

51 132 personer har lastet ned denne boken. Den er gratis.

http://thewayhomeorfacethefire.net/

THEY: * The Hierarchy Enslaving You , KNOW Who He REALLY is.

http://mtrial.org/muaddib/reasons

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Darwin fant ut at han tok feil. De som ikke tror at det finnes én Gud vil gjerne ty til Darwin for å bevise hvor vi stammer fra, men det nytter ikke…

http://jahtruth.net/evolut.htm

vegar
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

«Before his death, Darwin acknowledged that there was a «missing-link» and he admitted that he was wrong about the Adamic Race having evolved from apes.

Darwin har aldri sagt at det er noe missing link. Det er det kristne som ikke har forstått teorien som har gjort.

Dessuten har han heller aldri sagt at vi stammer fra apene. Derimot er det sagt at vi og apene har samme STAMFAR.

Herregud, hvor mange ganger må dette sies? Flau lesning

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Darwin og evolusjonen motbeviser ikke automatisk en Gud, så dere religiøse mennesker kan bare slappe helt av og lese litt om evolusjonen med friskt mot.

ye
ye
Abonnent
13 år siden

«dere religiøse mennesker» sier coolio.
Kan kun snakke for min del, men ser du har svart under mitt innlegg og sier «dere».
Båstenkning er ikke riktig her. Om en person tror på Gud er man ikke nødvendigvis under benevnelsen kristen. Jeg vil ikke kalle meg kristen for da ser jeg det som å tilhøre kristendommen som igjen er en religion. Jeg er ikke religiøs, da jeg mener religion er konstruert av mennesket og har skapt det helvete på jord vi har mellom mennesker og kun er fordreid sannhet utført av religionenes og kirkens ledere for å holde folket nede og berike seg selv.

Eksempel for alle til å se:
Hvis Vatikanet og andre kirkers ledere hadde fulgt det budskapet de mener de står for, da hadde de ikke veltet seg i luksus med stinn bok i Vatikanets Bank og latt folk sulte og være uten bolig. «Gi til de fattige» – hvem sa det?

Den norske kirke er god for 3 milliarder…..gi til de fattige?

Dronning Elisabeth II er verdens rikeste monark, selv om hun egentig ikke er kronet http://jahtruth.net/britmon.htm , og Gud og Jesus Kristus sitt budskap skulle være grunnlag for kroningssermonien 2.juni 1953 http://www.oremus.org/liturgy/coronation/cor1953b.html

Hun velter seg i luksus og gir ikke av sin rikdom til alle «on the dole» som sover ute og ikke vet hvor neste måltid kommer fra.

Jeg søker informasjon som er blitt forsøkt skjult av kirkens ledere og «kongelige» / eliten eller hva man vil kalle dem. Gjennom flere hundre år er den omskrevne sannheten/historien blitt nedarvet og gjentatt gjennom generasjoner, slik at hele vårt samfunn er bygd opp på et grunnlag som ser annerledes ut enn om sannheten var blitt bevart av mennesker som ikke ville misbruke makt, men hadde alles beste i tankene.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Jeg nevnte ingenting om kristendom. Ditt språkbruk angående folk som ikke tror på «én» Gud antyder for meg at du er religiøs (person som tror på Gud) og mest sannsynlig del av en av de abrahamiske religionene (siden du nevnte spesifikt «én» Gud).

Det nye testamentet ble snekret sammen av et politisk råd under Keiser Konstantinopel i år 325 AD.
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

Det i seg selv er grunn nok til å forkaste hele mannskiten. Når det kommer til det gamle testamentet, så vil jeg bare si at dere som tror på en bok som begynner med at Gud separerte dag fra natt den første dagen, lagde planter og trær den tredje dagen og av en eller annen grunn ikke lager solen og stjernene (dagslys, hallo!) før den fjerde dagen, må være sterkt solsvidd!

En allmektig og allvitende Gud vet jo selvfølgelig at planter og trær er avhengig av fotosyntesen for å leve, og at det ville vært drap på intelligente menneskers tro på hans ord hvis han skrev noe slikt som første vers i sin bok til oss.

Klart religion er menneskapt.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Selvfølgelig skulle det være Keiser Konstantine, ikke byen Konstantinopel :)

ye
ye
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

En avviser ikke en hendelse fordi om det ble opprettet en komité 300 år i etterkant som har til oppgave å løse uenigheter omkring hva hendelsen besto i.

At Jesus levde er jeg ikke i tvil om. At han var Guds sønn er jeg heller ikke i tvil om. Og da mener jeg hans sjel. Kroppen hans var Jesus.

Sjelen hans var Guds sønn som kom med et sterkt budskap til oss om «å skjerpe oss» fordi her på kloden gikk det alldeles over styr….ganske så likt situasjonen vi er i nå, bare mye verre nå.

http://jahtruth.net/prophecy.htm

Han ville vise oss hvordan ved eksempler. Og så holdt han foredrag som vi vil kalle det idag. Serlvfølgelig var dette truende på THEY dengang, som idag, nemlig de som mister makt, anseelse og materiell rikdom.
Derfor gjorde de alt de kunne for å stoppe sannheten i å komme fram.

Jesus sa selv han ikke var av denne verden. Vi vet idag at det finnes extraterrestrials….. Flyvende objekter var far fetch dengang som ikke hadde sett et småfly engang. Hvordan skulle dette beskrives av samtidens forfattere…

Og leirtavlene som Moses fikk befinner seg nå i Irland….i The Ark of The Covenant:

http://jahtruth.net/ireland.htm

Anbefalt lesning……da blir det nok diskusjon i leiren :)
http://thewayhomeorfacethefire.net/

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Nei, man avviser konseptet om at det er skrevet med Guds ord.
Og innser realiteten; at det er skrevet, samlet og satt sammen til en sammenhengende historie av mennesker, for å tjene et politisk formål.

Finnes ikke interessert i å lese fra en webside som truer med evig fordømmelse i helvete hvis du ikke er enig med dem.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Gud sa jo: «Bli lys!» andre dagen, tror jeg. Og da hadde elektrikerne hele opplegget klart.

ye
ye
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

«…..separerte dag fra natt den første dagen, lagde planter og trær den tredje dagen og av en eller annen grunn ikke lager solen og stjernene (dagslys, hallo!) før den fjerde dagen» sier coolio

:) jeg lurer på hvordan du ville ha utført dette arbeidet…skapt universet.

Erfaringsmessig har elektrikere idag den kompetansen, «bli lys», Wunjo :)

Bibelen ble skrevet i ord og vendinger som ville forstås i den tiden det var ment at det skulle. Noe av det virker gammeldags å lese, det synes jeg også. Men det kan jo gå et lys opp for oss…. når brikkene faller på plass utifra hva som skjer på kloden. Mesteparten av profetiene skal være oppfylt.

Og det burde være tankevekkende at vi er i den siste fasen av det som er skrevet i Bielen…det gjør ingenting å undesøke mer…for den som vil.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Bare vis meg hvilke spådommer som har kommet i oppfyllelse du.

Og fint om du kan vise til spådommer som er litt mer spesifikk enn «en stor hær vil slåss mot en mindre hær på en grønn plass, og dette er tegnet på at dommedagen er nær.»

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Det katolske nytestament. Det forte nytestamentet,provde Konstantin aa undertrykke(brenne).

http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-232K/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Dyretsmerke har begynt i Finland:
«Finland er første nordiske land som tester kontaktløs betaling fra Visa, både via mobil og kort. Norge forventes å følge etter i løpet av 2010.»
http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=575548

Bra for sovende-optimister, sjokk for idealister… :)

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

yeah.. hvorfor ikke bare skippe dette og gå over til å microchippe alle så kan vi bare veive med armen eller huet foran terminalen?????

Og finner du en unge som har rotet seg bort fra sine foreldre i badeparken så kan du bare bruke sånn leser som dyrlegen har og føre den over nakken på ungen så får du automatisk via GPS posisjonen til foreldrene/foresatte og kan sende et lite elektrisk støt vi mobilmasten som blir tolket av foreldrenes chip som at de må se å plukke opp ungen sin i informasjonen og så får de ett gebyr fordi det koster på lik linje som bruken av kort idag….

Noen sier at vi fantaserer mye her på Nyhetsspeilet.. men herregud er dette så fantasifullt i dag??? Syns det høres meget realistisk ut jeg…:o))

« Forrige artikkel

Walter Russell: Et forbilde langt forut for sin tid

Neste artikkel »

En demonstrasjon fra fremtiden

169
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x