Slangen på lur i Edens hage
/

Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid

9.8K visninger
10 minutter lesetid
169

Den reptilske agenda. Mennesket som avanserte dyr eller åndsvesen. En annen forståelse av hva tildelingen av Nobels Fredspris til Obama betyr. Det er alt innen familien, de rette blodlinjer som styrer verden. De som har tatt dyrets merke, og de som ikke har det. Det er Illuminatet – dyrets tilbedere – som styrer verden. Som gir priser til hverandre.

Jeg har flere steder hevdet at de som ikke forstår religionen, har små og få muligheter til å forstå det onde plottet verden er utsatt for, og hvilken utfordringer vi står ovenfor. Det mener også skaperne av filmen The Arrivals nedenfor, og som har gjort et fantastisk stykke arbeid. Filmskaperne ser ut til å være muslimer, men deres budskap er almengyldig for alle som har bedre tro på en åndelig g-ddom, enn denne verdens selverklærte guder. Det er fritt valg i hvem av dem sin vold en gir sitt liv og sin sjel, og hvilkens prinsipper og symboler en tilber.

Dyrets Merke

Novus Ordo Seclorum
Novus Ordo Seclorum

Novus Ordo Seclorum. Latinsk for ‘A new secular order’ (som på den amerikanske en-dollar seddelen), En ny sekulær (verdslig) orden. Er det hva dere vil ha, så versågod. Den er under implementering. Har vært det i hundrevis av år. Kampen om vår sjel går inn i sitt crescendo. Kampen står mellom de som holder seg på den åndelige vei av kristne, muslimer og jøder, og de som følger verdens vei. De førstnevnte er arvtakere til det evige Riket, de siste til Verden, med all dens elendighet. Slit den med helsa, så lenge den varer.

Dyrets merke, dansen rundt gullkalven, kampen om penger og rikdom.

Dyriske mennesker etter Darwins korrumperte verdsensanskuelser lever under dyriske lover. Åndelige mennesker under åndelige lover.   Åpenbaringsboken spår en vanskelig fremtid for de mennesker i åndelig forstand som tar ‘dyrets merke’ (som i virkeligheten er en rekke menneskefiendtlige påbud i strid med menneskets opprinnelige frie natur – som de var Skapt). Vit at de kun kan pålegges en frivillig, om ikke Illuminatet skal komme på kant med de samme universelle lover som både gode og onde åndskrefter er bundet av. Men folk vil be om å bli chippet for sin ‘trygget’ og for å få lov til å kjøpe og selge, like mye som de godtar å bli kledd nakne på flyplasser, for sin egen ‘sikkerhet’. Sikkerhetslover som er skapt av dem som gjorde 9/11 for å få innført sine ondsinnede grep over ikke bare menneskenes liv og borgerretter, men også deres sjeler. Likeledes spår Bibelen en god fremtid i ‘himmelen’ for dem som velger det bort, som velger de åndelige riker (‘himmelen’) fremfor dyrenes og reptilenes riker (‘helvete’). Begge av dem her og nå.

Det Naturlige Utvalg

Darwin snakket om det naturlige utvalg som det førende prinsipp innen dyreriket. Den sterkestes rett, jungelens lov, den mest brutale og mest grådige er den som overlever i dyreriket, innklusivt mennesket som Darwin så som en fortsettelse fra det samme dyreriket han studerte (mennesket stammer fra apene). Yeshua talte det motsatte, nemlig det åndelige prinsipp at gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg’, og vende det andre kinnet til’, som de lover som gjaldt for åndelig utviklingslære. Åndelig Utviklingslære og jordisk utviklingslære, er to vidt forskjellige ting, diamentrale motsetninger, men det er samme prinsipp. ‘Survival of the fittest’. Naturlig utvalg. Men så må en spørrre seg HVOR vil en helst overleve som den best egnede kandidat i denne kvalifisering? I dyrenes verden, dyreriket, eller i åndsveseners riker? I verdener paralellt med denne.

Definerer en seg som en del av det animalske rike; ‘useless eater’, er ‘useless eater’og en animalsk entitet hva en blir. Universet har den fantastiske egenskap at alle får erfare seg selv, som de tror seg selv. ‘Din tro har frelst deg’, sa budbringeren. Troen er broen fra det fysiske univers til det åndelige univers. Enhver får hva en evner å tro seg, hva en’s bevissthets beholder inneholder. Alt etter hvor rik eller fattig denne beholder er. G-d’s Rike, ‘himmelen’, er enormt forskjellig fra dette menneskeskapte riket vi opererer i her, som best kan sammenlignes med helvete i sammenligning. Vi lever i Illuminatets og de dyrisk inspirerte åndskrefters domene, men det er vårt valg om å være en del av det eller ikke. En kan være I verden, uten å være AV verden, sa Mannen. De har ingen som helst makt over vår frie vilje. De kan slakte oss i holocausts, men de kan ikke innfluere vår frie ånd uten vår tillatelse.

Kristus = Darwin

Kristus er for den åndelige utviklingslære, som Darwin er for den kjødelige / materiske / dyriske. Darwin tok aldri høyde for at mennesket var mer enn som dyr. På grunn av Darwins lære, kan de verdslige makthavere definere mennesker som ‘useless eaters’ og beslutte drepe de som ikke deres Gaya kan brødfø. Fordi de tror Gaya er alt som er. Darwin som det dyriske rikets apostel han var, visste ikke noe om at mennesket var den eneste bevisste og åndelige skapning i G-d’s skaperverk. At de raget åndelig på toppen av denne verden, ved å ha blitt Selvbevisst. Det er lett for å se andre som en selv er, så om Darwin trodde seg og oppførte seg som et dyr, ekspert på det animalske rike, så er det lett for å tro at alle andre er som seg selv, men vi er forskjellig.

Det åndelige menneske har en del fakulteter som personer av Darwins støpning ikke har. De kan også med åndens kraft heve seg over det dyriske som er nedfelt som del av deres natur, for å operere her i denne verden. Men mange hevder at det er med et visst formål at Skaperen har plassert hodet på toppen av menneskekroppen, for at det skal råde over kroppens ‘syndige’ natur.

Den åndelige kvalifisering virker slik at de som ikke tror seg åndelig, men kun kjødelig – faktisk ensidig dyrisk, de tror seg ikke å ha noen bevissthet og åndelig natur i det hele tatt, foruten biologi og kropp, apenes efterkommere, av jord er de kommet til jord skal de gå, tror de selv. Disse havner helt sikkert på universets søppelhaug – de får hva de aspirerer mot, kun hva de ser og opplever her som ‘alt som er’. Lights out?

De som bare connecter til forskjellige feil åndskrefter, er det jo et lite håp for, så de får jo gå igjen i denne dimensjon med all sin elendighetet til de har lært at basisen for deres rette og egentlige ånd er kjærlighet, sannhet og rettferdighet. Der er intet annet. Alt annet er illusjoner. Hvilket miljø er best skapt for å finne ut av sin egentlige natur, enn i et miljø hvor dens motsetning råder? Og klarer en å beholde sin åndelige natur, i dette miljø hvor dens motsetning råder og hersker?

Livets Mening og Mål

Klarer en å holde på sin ‘gudommelige’ natur selv i et miljø hvor det ‘sataniske’ er i flertall og leder og hersker, da har en bestått kvalifiseringen. “En har stridd den gode striden….etc.”

De som er henfallen til den dyriske menneskelige natur, er å ligne med ‘slangen’, den mest nedrige skapning på jorden, som sleper seg langs marken, i støv og skitt. Og elsker sin nedrighet, fordi de ikke vet om noen annen. Som tror seg vis, og ved å søke kunnskap kan reise seg på to ben, og kan bli som guder selv. Det var slik ‘Satan’ forførte Adam og Eva. Reptiler i reptilenes verden. Mennesket har den fordel at de kutter hodet av slangen når de vil, om de vil.

Å dø med sin ånd intakt, samme hvor mye Verdens Herskere gjennom livet har prøvd å bryte den ned, er faktisk selve eksamensoppgaven. Å dø med eller uten denne ånd i seg, uten denne bevissthet om seg selv som et tenkende menneske og åndsvesen, utgjør hele forskjellen. En forskjell som faktisk symbolsk kan lignes med ‘himmel’ og ‘helvete’ (jfr. Jobs Bok hvordan denne test og kvalifisering kan foregå).

Alle åndelige blir korsfestet og tatt livet av før eller siden i denne åndsløse dimensjon (bare Kissingere og Rockefellere som lever til de blir 90-100. Resten av oss blir drept med infiserte vaksiner, forgiftet drikkevann og mat, etc.). Fordi de ikke passer inn blant dyrene i Hakkebakkeskogen. Fordi sannhetens og rettferdighetens ånd de besitter vil avsløre denne Verdens Herskere. De blir et fremmedelement i det animalske riket som er dominerende her. “Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham”. Men denne døden er ikke noen slutt. Det er kronen på verket, det er eksamen, det er porten til en bedre dimensjon. Helt siden Edens Hage hvor Adam og Eva ble kastet ut av Paradiset for sin ulydighet mot de åndelige lover, ved å skape seg noen verdslige lover, inspirert av ‘Satan’, er det disse som har bygget verden. Det hevdes de tilber G-d, men deres gud er den forledende ‘Satan’, som hvisker fine ord om kunnskap, makt og rikdom som skal gjøre dem til guder her på jord, i deres lydhøre ører.

Men i Herrens navn; se på hva deres ‘kunnskaper’ har skapt, og si som meg at jeg tror ikke på dem, slik vil jeg ikke ha det.

Åndelig Utviklingslære

Hvis det er en utvalgt gruppe (Illuminatet eller sionistene o.l.) bare som anses å kunne ha ‘G-d’s Ånd’ i seg så er per definisjon resten bare ‘cattles’; krøtter og kveg. Som kan ofres uten viderverdigheter. Det er slik ‘Satan’ tenker; jfr Bertram Dybwad Brochmann i ‘Fandens Efterlatte Papirer’, s.127:

“De klassiske kulturer kan ikke være å stole på og etterape, sier Jesus, dersom de falt sammen!” – Se til at I orienterer Eder bedre.
Er nå ikke dette Jesus syn på sakene ganske i overensstemmelse med naturhistoriens lære om den sterkestes rett og det naturlige utvalg? Den etisk og intellektuelt mest våkne slekt har livets seier på sin side. Den kritikkløse, fatalistiske, sløve slekt deler skjebne med det dyr, som ligger under i livskampen. Vi må atter gjenta; Hva sterke nebb og klør er for visse rovdyr i deres livskamp, det er våken intuisjon og et skarpt blikk og en god iaktagelse i menneskenes livskamp, — Hva sterke dype røtter betyr for trær i storm, det betyr inngående bevisst livserkjennelse og dyp orienteringssans i menneskenes livskamp.
“Hver dem som har noe av dette skal få mere”, sier Jesus. “Men den som ikke har, ham skal endog fratas det som han har”. Her ser man at livet har en ganske annen ‘fordelingspolitikk’ enn vår vemmelige ‘humanistiske’ og indifferente og sensuelle oppfatning. Jeg antar at vi tør fastlå også her at Jesus og Darwin trekker samme vei.”

Brochmann antyder i samme tekst også at det er dette som er ‘dyrets merke’, de som har stilltiende og noen aktivt har godtatt å bli behandlet som dyr, når han sier (s. 127 nederst); “Derfor har også du dyrets merke – ti nettopp du symboliserer sammenhengen mellom dyr og mennesker og alt levende. — Gå med din mystikk! Vi er orienteret.

Valget om en vil ta ‘dyrets merke’ eller ei, består således i å våkne opp til det åndelige menneske alle er i sin basis, men som de fleste har blitt forledet bort fra av denne verdens makter. Det er å bli fri fra The Matrix. Det er å gjøre krav på sin arv, som ektefødte barn av G-d Fader Ånd, mer enn ynkelige reptiler av Moder Jord. Alle som tar dyrets merke, eller tilber det, representerer per definisjon anti-krist, alt som er godt og ærbart, sannhet og rettferdighet i åndelig forstand, om ikke i verdslig forstand.

Energi avgår aldri med døden. Den bare transformeres. Det er ingen energi i død materie, heller ikke i død kropp. Bare menneskets ånd, dets prana, er slik energi. Gir en bort sin energi til lysskye krefter, så har en et problem. Slik vil de som tror seg kun kropp uten ånd, virkelig få lov å oppleve ‘den evige død’. Mens de åndelige lever for alltid. Det er dette som er grunnen til at Verdens Herskere vil ha en sekulær orden (Novus Ordo Seclorum.), og ikke en åndelig en. De vil nemlig at flest mulig av oss får oppleve den evige døden, mer enn det evige livet…….

The Arrivals

Verdens agentur vil søke å splitte G-d’s folk, og skape splid og strid, men de skal ikke lykkes. Kampen står mellom den ene åndelige G-d (Allah eller YAHWE om du vil) og denne verdens teistiske guder av ymse format.

Dette må vær en av de viktigste og mest opplysende filmer som noensinne er laget. Om elitens hemmelige blodlinjer. Se fra 50 minutt og fremover om blodlinjene, men se med fordel hele filmen.

Visste dere at Barbara Bush kanskje var datter til Aleister Crowley? Ikke jeg heller før jeg så denne filmen……

http://video.google.com/videoplay?docid=-4223455946008320012&ei=gt_ZStrnDtTF-Aa9q9CZCg&q=The+arrivals#

Symbolspråket i klartekst

For 2000 år siden sa Mesteren Yeshua til sine samtidige (sånn cirka): “Hvordan kan dere forstå hva jeg sier om det hinsidige, så lenge dere ikke engang kan forstå når jeg snakker om det nærsidige?” Han snakket derfor til dem ‘i lignelser’, det vil si i symbolspråk. Den gangen var det store flertall ikke istand til å forstå, deres intellektuelle kapasitet rakk ikke så langt, men idag skal dette symbolspråk og estoteriske viten komme frem i klartekst, for dem som idag i det minste ønsker å forstå, skal ha en sjanse. Ikke dermed sagt at de kommer til å gripe anledningen.

Ifølge Koranen, elsker Gud (Allah):
de som gjør gode gjerninger (2:195)
de som spør Ham om tilgivelse (2:222)
de som renser seg selv (2:222)
de som er Gud-fryktige (3:76)
de som er trofast (3:146)
de som har tillit til Ham (3:159)
de som opptrer rettferdig (5:42)
de som kjemper for Hans sak (61:4)
de som følger hans Profeter (3:31)

Ikke så langt fra kristendommen, er det?

Synd bare at religionene er overtatt av fundementalistiske krefter, og krefter som forfalsker dem til sitt eget formål.

“Den som vil redde sitt liv skal miste det, men den som risikerer sitt liv, skal berge det”. Det som står på spill er ikke annet enn det evige livet i bytte for dette temporære livet her. Den som hyller denne verdens herskere og tilber dem og deres symboler, er nok av de sistnevnte.

Obama, ennå en av illuminatets hemmelige blodlinjer ifølge filmen ovenfor. Med kall til å herske over en og få utløp for all den ondskap de falne engler og demoner de er innfluert av har så stort behov for å få utløp for.

Verden vil bedras. Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

169 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

We all need to come together as one to stand up against this Evil
https://brandnewtube.com/v/kI17UV

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

NORWAY GOVT TO TRACK ALL FOOD PURCHASES #BIOMETRIC #DIGITALID / HUGO TALKS
https://brandnewtube.com/v/K4D5fu

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

SCIENTISTS PLAN TO FEED INSECTS TO PRIMARY SCHOOLS / HUGO TALKS
https://brandnewtube.com/v/URj6bh

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

Confidential Pfizer Documents reveal Covid-19 Vaccination is going to lead to Depopulation
https://brandnewtube.com/v/fe5mqv

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

Facts on Covid Injections and Adverse Effects
https://brandnewtube.com/v/xalQ9I

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

ANG MICROCHIPPING I USA:

Sendte ut en advarsel ang microchip til en del personer i min mail-adressebok, deriblant også noen i USA. Det er tydelig at de har snakket om dette over there.. og i følge en som svarte meg her, så mener de at påbudet ikke gjelder alle ennå osv, at det ikke er kommet så langt som vi trodde ang krav om chipping av alle. Hvor godt informert den som skriver til meg her konkret er ang dette eller de hun snakker med, vet jeg ikke, men jeg finner hennes svar og kommentarer til meg her, såpass fornuftige at jeg poster dem her som en innsigelse til hvordan en del andre har oppfattet dette.. og så får vi finne ut av det videre derfra.. godt iallfall at man er våkne ang dette…

L :The health care bill does contain this provision for a medical device registry, but it is referring to more benign implantable devices like
pacemakers and heart stents. The bill creates a registry for these devices,
and now requires that they be registered. It is not referring to RFID
microchip implants.

Singoalla:Thank you for your answer and information..Are you absolutely su e?How? But it is COMING, now or later..We have to be awake and careful..

L : I’ve read that portion of the bill and spoken with others as well. It’s very lengthy, so you really have to pay attention. Easy to read something into it
or misinterpret. It’s just a method to keep track of various implant devices
in people. Helps them to learn about the longevity (life) of the
devices…so they can improve them, etc… I don’t doubt that world-wide
there will come a time when something like this will happen…but it’s “down
the road” yet. :-)

Hermis
Hermis
Abonnent
14 år siden

Hjelp, skulle informere om egen skrivefeil, så havna innlegget helt feil. Skrev dette:

“Kremt, skrev feil, skal være “sosialdarwinismen”, ikke “sosialdarwinisten”. Hehe!”

Fjern gjerne det første forsøket mitt, den som kan.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Det har jeg lurt på og Terje, hvorfor dette hatet mot Darwin ?
Det er ikke jorden som tilpasser seg oss men vi og resten av dyre og plante verden som tilpasser oss jorden, det er sånn vi overlever som raser
Han forteller vel bare at naturen og dens brukere utvikler seg etter forholdene
At vi er i en evig lære prosess
Jeg har ingen problemer med og forene Darwins lære med resten samt og finne bindinger til alt det andre folk tror på
Så jeg sliter litt med og se at Darwin skulle vært en demon fra helvette som skal bringe oss ned i dem mørke avgrunner med sin lære
Han var nok bare en enkel mann med med enkle teorier
At vi stammer fra apene er jeg ikke helt enig i, mulig han gjorde det he he
Enten er vi en ren IT rase plasert her eller er en DNA mutasjon gjort av IT folk/skaper med utganspunkt i aper eller noe
Den mest spenennde infoen finner man fra Sumerere, Anunakiene, Mu folket og Pledorianerene og skrifter fra Atlantis og Lemuria samt en del i Biblen i Daniels bok, Toreanen og Koreanen
Med så mye info så er det ikke rart en blir forvirra he he
Det nærmeste jeg har kommet en sannhet må være her

http://www.galactic-server.com/rune/jordfjs.html

Personlig så føler jeg at jeg ikke er herfra og ønsker meg bare hjem

Vel det er mange teorier og jeg vil ikke avskrive noen av dem :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hei smurfen. Jeg ser ikke på Darwin som noen demon fra helvete..
Jeg synes faktisk det han kom med var verdifullt og svært interessant.
Har hans bok artenes opprinnelse i bokhylla og mange fine propgrammer tatt opp på video med naturprogrammer osv, som viser hvordan hans teorier arter seg i praksis..

Min eneste kritikk går på at det han kom med faktisk var agenda fra visse folk og at hans teorier kun omtaler og tar hensyn til ett nivå, materie – dvs fysikk og kjemi. Igjen vil jeg anbefale Rudolf Steiner som har en utviklingslære som er mer avansert og som også viser oss hva skjer og skjedde på i de andre dimensjoner og nivåene enn det fysiske.. jeg vil ikke tro blindt på noen, men tenke selv.. jeg hater ingen, hverken Darwin eller andre.
Mener ikke det du skrev var myntet på meg og vi skrev samtidig.
Men jeg sier dette fordi jeg svarer for meg selv og mitt syn, kun.
Virker som det jeg skrev ble misforstått. Jeg mener det Darwin kom med var av verdi, og er inne hans motstander, men han var likefullt agendaens mann og det blir feil å forstå og forklare alt kun ut fra fysikk, kjemi og materie :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
14 år siden

Jeg sikta selfølgelig ikke til deg, du er bare søt, snill og smart Singoalla :)

Jeg mente store deler av kristenverden som ser på Darwin som anticrist, som truer og terroriserer bokhandlere som formidler Darwin bøker osv…
Det og ikke bruke breddene og være trangsynt fører dem rett ut i fortapelsen

Rudolf Steiners lære er det motsatte av deg jeg står for!
Rudolfs Steiners lære går ut på den evige læreprosessen gjennom reinkarnasjoner, læren er vel og bra den men den har en liten hake som fører en rett til helvette
Rudolf Steiner mener at for at ikke reinkarnasjonsprossen skal ta lenger tid en nødvendig så skal en ikke kaste bort tid på det som han mener er irellevant
Man skal kjøre rett frem med hans lære uten avsporing fra andre idologier, tanker, relgioner og meninger som kan avspore den rette vei som er snarveien til en blir det ferdige produktet der en skal nå et høyere nivå
Med andre ord det samme som Hitler, Stalin, Mao Kim Jung || og en rekke andre også mente/mener
Avsprende tanker og meninger skal forbys og man ser læren til Rudof brer om seg i stor stil nå
Våre folkevalgte som har gått Steiner Skolen er helt hypnotiserte av tanken og kjører blindt på det dem lærte
En verden uten grenser, der alle er like, der man har en tro, leve i pakt med naturen, en valutta, alle geografiske inndelinger blir visket bort
Vi skal marsjere rett frem uten og tenke selv, kun tenke det som dem har bestemt at vi skal tenke, man ser det i alt nå, dem tilfører oss en rekke stoffer gjennom luft, vann, mat, medesiner osv som alle har til felles at det angriper hjernen og dem deler av hjernen som er kreativ, ser bindinger og som gjør oss til selvtenkende individer med fri vilje
Dem som er uroelementer i dette løpet blir fort fjernet, overvåking, reguleringer og kontroll tiltak samt statspoliti og paramilitære grupper skal gjør den jobben
Da bærer det inn i Interneringsleierer og Fema Camps
Vi er og alt for mange på jorden for dem så der kommer FNs Agende21 inn
Vi har en Statsminister og en Utenriksminister som har fått inn Rudofs lære med teskje gjennom Steinarskolene
Jens Stoltenberg er sprøyte rablende gal og er helt manisk desperat etter og få innført denne en Verden greia si, mannen jobber natt og dag og er så sliten han knapt nok klraer og spå på bena i sin iver etter og drive inn klimaskatter, innvandring, globale lover, hemlige møter med alle dem andre med like tanker og mål
Her for noen uker siden så var det en Inder som heter Chan som vant Idol med sin trønder dialekt og mørke utseende, dette var selveste drømme eksempelet på en snitt borger i Jensemans nye verden så han var rasket ute med og skrive et personlig brev til Chan, ikke nok med det så sier Chan på TV at han var ute og gikk i Oslo en liten tur og poff der møtte han Jens Stoltenberg som gav han lykkeønskininger og klem
Dem aller aller fleste bor hele livet sitt i Oslo uten og dumpe på Jensemann telfeldig, at Chan skulle telfeldig møte på Jensemann er seff ikke telfeldig
Det er ikke noe stor sak akkurat det men det beviser at Jensemann mm lever i en drømmeverden der alle skal være like og tenke likt
Dem tror vi marsjerer mot en hurtig eksamen og opphøyning
Fakta er at vi marsjerer taktfast rett inngjennom helvettes porter og vår egen undergang
Sentarlisering av makt og tvangstiltak har aldri ført til annet en kattastofe for menneskeheten så langt bak vi kan se, jo mer makt jo større blir kattastofen
Rudolf Steiner fikk sin lære og visdom tilført i syner og bilder fra Intergalaktiske vesner
Det er liten tvil om at han ble lurt trill rundt fra en falsk profet som etter alt og dømme er en Anticrist, Onde Alien, noen som rett og slett vil slavebinde jordens befolking og kjøre dem utenfor stupet
Rudolf Steiners er blitt lurt til og endre menneskeheten til negativt polariserte som etter endt eksamen vil føre dem til en fortapelsens planet av ondskap og selvdestruktive handlinger og tanker eller for og tilbringe en ny syklus på jorden

Det er bare en måte en kan oppnå forhøyelse og det er og kjøre på bredest mulig, finne bindinger og forene det som kan forenest, vise respekt for andre og lytte, vise kjærlighet og empati og ha forståelse for andres meninger, lytte til naturen og det den har og tilby
Stor klokskap oppnår en ikke med og være trangsynt og bare tenke “rette” tanker
Stor klokskap oppnår en kun med og hente visdom og lære fra så bredt spekter som mulig og med og tenke så langt frem og stort som en klarer og se
Man henter visdom fra alt og alle, alle som har egne meninger har en visdom i seg som dem gir bort så en kan bygge videre på
Når man har tatt til seg god energi og lære fra alt og alle rundt seg og forstått den så er man klare til en “eksamen” og kan forsette videre på et høyere nivå
Det Rudolf Steiner har og tilby i læreprosessen er hvor fatalt feil og galt det kan gå når man slutter og tenke selv og får andre til og tenke for seg

Man samkjører høyre og venstre hjernehalvdel 50/50 så oppnår man og en høyere intligens og alt blir klart og lettere og se, ikke minst ser man da farene og dem falske profetene som ønsker deg alt ondt og som er ute etter og livnære seg på energien din
Det og være i ett med seg selv og andre er der man finner seg selv og svarene en søker

Dem får tulle på videre med En verden relgionen sin, mine tanker og meninger vil dem uansett aldri kunne ta fra meg :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Tusen takk for kompliment og dine synspunkter :-)
Å tenke selv, bør man i sannhet gjøre og gjør man det er blir man ikke hundre prosent enige, og det er bare verdifullt. Du overrasker og sjokkerer meg litt her, med å være såpass ukritisk til Darwin og så ekstremt kritisk til Rudolf Steiner..

Har jo ikke kjent noen av dem personlig, det er mulig at en eller begge hadde et oppdrag fra NWO-kreftene.. sannheten vil vel komme frem, om alle ting. Jeg synes begge har hatt svært verdifulle ting og bidra med, har ikke selv gått på steinerskole, men kjenner gode folk som har gjort det og som karakteriseres av å nettopp tenke selv. Gått i studiegruppe hos dem og kjenner lærere og andre i miljøet som i aller høyeste grad tenker selv og alternativt og er kritiske til systemet, pengekreftene og mot Jens og co også..

Så blir litt satt ut av et så negativt syn på en mann som kom med så mye bra. Han var ekstremt klarsynt og både han og hans etterfølgere preges av vidsyn og selvstendig tenkende, etter min erfaring..

Rudolf Steiner har ikke blitt hørt nok etter min mening, han hadde utrolig mye verdifullt som ikke er hentet frem eller tatt i bruk. Det er bra at vi har andre og alternative skoler, de offentlige er mer like og strømlinjeformende..
Han var kritisk til vaksiner, hadde alternative metoder og forutsa en mengde ting, han er også opphavsmannen til Biologisk jordbruk..
Noen mener han var den profet eller vismann som kom til oss, Nordens folk, alle folk har sine profeter og lærere.. ser ikke bort fra at han var vår, men han har ikke blitt hørt og forstått nok.

Så ta nå ikke alt og alle over en kam. Om Jens og noen til av de som senere gikk maktens ærend, var så heldige å få gå på steinerskole, så synes jeg ikke at vi kan laste Rudulf Steiner for hva de gjør.. de er IKKE antroposofer, meg bekjent.. tvert om er de ateister.. og det er det motsatte faktisk..

Forstår ikke helt ditt negative inntrykk, anbefaler uansett boken “Vitenskapen om det skjulte” – som gir en utviklingslære for de som gjerne vil ha med litt flere dimensjoner enn kun den fysiske materie.. Har lært mye verdifullt av antroposofi og Steiner og hans folk jeg..

Må si at mitt inntrykk er helt annerledes enn ditt, tror ikke du skal dømme Steiner etter Jens og co.. det kan han ikke lastes for.. og tror nok det er mye mye større fare for å bli lurt i dag, av de som kanaliserer og ser syner etter at vi har fått project bluebeam og mind control.. :-)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Men hvorfor tror du det Darwin kom med var en agenda fra andre?

Grunnen til at det er riktig å forstå og forklare alt ut fra “kun materie, fysikk og kjemi” er enkel.
-Om noe kan forklares uten å introdusere noe som krever ytteligere forklaring, er sjansen stor for at du har funnet riktig forklaring.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Som du korrekt antyder smurfen, vi stammer ikke fra apene, vi er aper!
sjimpansene er vår slektninger, ikke forfedre:-)

Vi er hvertfall ikke en ren IT rase plassert her, det beviser vårt DNA, men tanken om at vi er “kunstig modifiserte aper” var en tanke som også slo meg i ung alder…, men det er sålangt ingenting i vårt DNA som beviser det.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Vi lever i hver vår verden og er uenige Terje S. Og det er helt greit.
Prøver ikke å omvende deg eller andre.

Det er klin umulig å forstå alt ut fra materie, fysikk og kjemi! Hva med sjelen som er deg? Ditt jeg? Det er ikke hjernen.. hva med gnisten som gir liv og som plutselig er borte og den intakte kroppen er et lik og forlatt? Deg selv, den du er er vel ikke hverken hjerne eller kropp, eller oppfatter du det slik?

Jeg kunne fortsatt og fortsatt, men det er ikke så farlig.
Vi er ikke aper, aper er en etterlevning etter et tidligere utviklingsstadie, noe som ble tilbake.. kropp, eterisk kropp, astralkropp har utviklet seg i forskjellige stadier/tidsaldre. Dyrene har utviklet en astralkropp, heri ligger følelsene, som dyrene faktisk har til felles med oss, plantene har ikke det nivå. I tillegg til dette, har iallfall noen mennesker, utviklet et intellektuelt nivå, evnen til å resonnere, logikk, refleksjon, bevisste tanker og filosofi. Dette er menneskets nivå. Dyrene er fantastiske skapninger, men de har ikke utviklet dette menneskelige nivået. Om de kanskje vil utvikle noe lignende på et senere stadie, det er godt mulig, alt levende utvikler seg videre.. Det er absolutt intet problem for meg at aper og andre dyr er våre slektninger, elsker dyr :-) Men vi har altså utviklet et resonerende intellekt, som ikke dyr har.

Ang Darwin og agenda så har jeg ikke mulighet til å gå inn i eller redegjøre for detaljer, jeg har gitt et par hint, ellers er det slik generelt om du vil se om noe er agenda, så må du se hvilke mennesker eller krefter/organisasjoner som var bak noen, se på bakgrunn, hvem som finansierer og gjør at noen kommer seg frem, og spør så alltid . “who benefits” – se hva noe fører til.
Dette er grunn-reglene og det meste er vel dokumentert i dag. Finnes både i bøker, tidsskrifter og noen få søk på nett – bruk google el. Lykke til.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Selvfølgelig er jeg både hjernen og kroppen osv. jeget er ikke en liten skapning som sitter ved krontrollene inne hode allá juveleren i Men in Black fra 1997:-) da kommer spørsmålet om hvor hans “jeg” er? ny mann inni hode hans? osv…. Stopp blodforskyningen til hjernen så merker du fort hvor viktig hjernen er for “jeget”. En liten hjerneskade kan få store konsekvenser for ditt “jeg”, uten hjerne intet “jeg” kort sagt.

Jeg påstår ikke at det er enkelt å forstå, kort sagt forstår vi det fortsatt ikke, men det er en rivende utvikling innen hjerneforskning som jobbe med å avdekke disse tingene. Forskning må til om man virkelig vil forstå hvordan.
Spør deg, om “jeg” ikke var et resultat av hjernen, hvorfor en slik forandring av “jeget” ved slag for eksempel? http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/hjerneforsker-ser-lyset/

Intellektuelt er mennesket i en særstilling, helt enig, men det er nettopp på grunn av hjernens størrelse i forhold til kroppsvekten. Om du sammenligner mennesket med våre nærmeste slektninger ser du hvor lite forskjellige vi er

“who benefits” av Darwin, og etterhvert moderne Evolusjonsteori? Alle!

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Har en generell mistanke om at flertallet på Nyhetsspeilet ikke helt har skjønt hvem Darwin var og hvilken betydning hans arbeid har hatt, så…

The Genius of Charles Darwin
Episode 1, del 1 av 5
http://www.youtube.com/watch?v=fKcrqvOF0Uc
Episode 2, del 1 av 5
http://www.youtube.com/watch?v=xmXfVCvMiG4
Episode 3, del 1 av 5

Hvorfor er tanken om at mennesket er et dyr, nærmere bestemt en ape, så forferdelig?

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Til Terje, nazistene hadde vel et slags (sterkt) Darwinistisk syn innenfor sine raseteorier og menneskesyn generelt, godt krydret med nihilisme. Ellers kjenner man til den engelske varianten, “sosialdarwinisten” fra 1800-tallet. Det var nærmest utelukkende genetiske arvemessige årsaker til at rike var rike og at fattige var fattige og sistnevnte måtte bare finne seg i å sulte i hjel eller bli hengt for å stjele et brød. Alvorlig urettferdighet blir fremstilt som naturlig og dermed godtatt. Å benytte Darwinisme og evolusjonsteori på menneskelige forhold har derfor vist seg å gå rett i dass. Evolusjonsteorien er tross alt bare en teori, å tro for mye på denne teorien er ikke noe smartere enn å tro for mye på andre teorier eller ismer. Så alt med måte mener nå jeg :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Hermis
14 år siden

Helt enig Hermis..

Har ikke fått noe som helst av det jeg skrev om Darwin fra noe religiøst miljø, men det virker som at Terje S har et bortimot religiøst forhold til Darwin og hans “geni” – som det fremkommer på videoene.. så din anklage der var speiling av din egen bagasje Terje S og sa intet om mine kilder, og det var åpenbart noe du selv hadde hørt før..

Darwin er din guru, men ikke min. Jeg består av både kropp, sinn og ånd, består av mange lag og dimensjoner, ikke bare fysikk og materie.. vi er uenige og det er greit, vi lever i hver vår verden, og det du skrev her sier alt om det:

“Tanker og følelser er i bunn og grunn resultat av kjemi, og er i så måte en del av det fysiske. Å blande inn det “åndelige” er ikke å gjøre ting mer korrekt, men å introdusere feilkilder” – sitat slutt Terje S..

Du ser på deg selv og andre som ren materie, kun kjemi og fysikk..
en del andre her har det ikke slik.. endimensjonalt blir for snevert..
Her skal du få link til to videoer som du kan kose deg med i påsken.. :-)

Please Watch and Enjoy and Share with your Contacts……

Men her er en link: http://www.youtube.com/watch?v=V-Mi6jWMhZs

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Om ikke du Singoalla har fått det fra religiøse miljøer, så kommer egumentet fra religiøse miljøer…. Og nei, Darwin er ikke min Guru, men han er en av mange som har bidratt til å øke vår fortåelse av verden vi lever i.

I motsetning til hva du tror, så lever vi ikke i hver vår verden, vi lever i den samme. Vi deler derimot ikke samme oppfatning om hvordan denne verden er, og det er helt greit. Du tror, mens jeg ønsker å vite, det er vel hovedforskjellen.

Har du spurt deg selv, -dersom tanker og følelser ikke er et resultat av kjemi, hvorfor gir LSD så stor virkning?

Linken din…., vel, noe stemmer, men langt fra alt.
Michael Shermer, grunnleggeren av Sceptic magazine, en skeptiker…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Det er ikke noe å krangle om, dette er flisespikkeri.
Det er helt greit å ha forskjellige meninger, det bør vi akseptere og vise toleranse og respekt for. Men du tar helt feil i det meste du tror og synser ang meg, jeg søker viten gjennom erkjennelse og kunnskap på høyt nivå, da lærer man også av de som har gått før og/eller er kommet lengre på veien, enn en selv. Som gnostiker har jeg opplevd gnosis, og mener at det er veien. Gnosis betyr kunnskap/viten/innsikt, og der er en illuminasjon som kommer rett inn i sjelen når en sjel er rede.. da får man innsikt i det meste, også det at alt liv består av flere lag og dimensjoner. Jeg har således ingen tro, men viten. En ekte gnostiker er forbi tro for lenge siden.

Har man fått slike innsikter holder det ikke med endimensjonale modeller og forklaringer som kun tar hensyn til materie, det er det jeg har sagt. Materie er ikke alt, absolutt alt har flere nivåer og er mer sammensatt enn å være kun materie. Da blir en lære og lærere som lærer slike endimensjonale lærer feil. En lærer som betyr mye kan kalles en guru, jeg kaller også Luther for en guru for Lutheranere selv om de ikke ville brukt det ordet selv. En guru er en person hvis tankeretning preger din oppfatning av livet osv.. en læremester.. og slike bør velges med omhu. Fordi de påvirker oss mye.. At vi velger forskjellige lærere og læremestere er også greit. Jeg har mine, du har dine, det lå ikke noe galt i ordet guru her fra min side. :-)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Det er der utsagnet til fysikeren Richard Feynman kommer inn “Science is what we do to keep us from lying to ourselves”.

Om man ikke er villig til å teste sine “overbevisninger” vitenskapelig, handler det om tro selv om man kaller det viten, det er det jeg mener med at du tror og jeg ønsker å vite.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Som jeg sa, vi lever i hver vår verden, Terje S. La det bli med det.
Din såkalte “vitenskap” er for meg dårskap. Og min viten forstår du ikke.

Et vitenskapelig faktum har i dag en gjennomsnittlig levetid på 1,5 år.
Det foregår så og si inten nøytral vitenskap i dag til menneskets beste, det meste av forskning er kjøpt, betalt og bestilt, med et hint om ønsket resultat. For å isloere noe kjemisk som kan lages piller eller eliksir av og selges, eller for å motbevise at noe er skadelig osv.. kjøpt av legemiddelfirmaer, oljeindustri eller mobilprodusenter. Slik er tingene dessverre i dag.

Dagens “vitenskap” vil vise seg å spille falitt. La oss vente og se.
Det er greit for meg at vi er uenige.
Det bør ikke være noe problem for deg heller?
Å diskutere til du og jeg blir enige har ingen tid til.
Derfor avslutter vi nå med å være enige om å være uenie, ok?
Det er ikke gitt alle å forstå hverandre. God påske :-)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

hehe, ja Singoalla, du er ikke den første som ikke forstår hva vitenskap faktisk er, og du blir helt sikkert ikke den siste, men det viktigste er at alle nyter godt av det.

Fortsatt God Påske til deg og:-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Det er godt at vi har deg da, her inne, Terje S, som har forstått alt sammen :-)
Sann vitenskap og sann religion er ett, dersom disse ikke er ett er det noe galt med en eller begge.. og det er tilstanden i dag.. en korreksjon vil komme..
Inntil da er ingen av delene perfekte :-)

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
14 år siden

Kremt, skrev feil, skal være “sosialdarwinismen”, ikke “sosialdarwinisten”. Hehe!

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Hermis
14 år siden

Hermis, du bekrefter min mistanke:-\
Menneskert misbruk av både religion og vitenskap er godt kjent, så at noen rettferdiggjører sine handlinger ved å koble de til vitenskapelige oppdagelser og/eller religion er ikke å komme fra. Å legge skylden for nazistenes gjerninger på Darwin er litt komisk, kunstig utvalg som nazistene drev med har bønder drevet med i lange tider før Darwin oppdaget evolusjon.

Selv om evolusjon styrer naturen, betyr ikke at vi bør bruke evolusjon som modell for å styre samfunnet. Paradoksalt benytter vaksinenektere i smittekretser sosialdarwinisme ubevisst, ved å la “naturen” bestemme hvem av de smittede som klarer seg.

Evolusjonsteori er ikke bare en teori, Evolusjonsteori er den best dokumenterte vitenskapelige teorien vi har. I et nøtteskall – Evolusjon er fakta, evolusjonsteori er forklaringen.

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

“Darwin snakket om det naturlige utvalg som det førende prinsipp innen dyreriket. Den sterkestes rett, jungelens lov, den mest brutale og mest grådige er den som overlever i dyreriket, innklusivt mennesket som Darwin så som en fortsettelse fra det samme dyreriket han studerte (mennesket stammer fra apene). ”
En liten misforståelse, naturlig utvalg handler om at den best tilpassede overlever og får avkom mens de dårligst tilpassede ikke overlever… og det er mekanismen som sammen med variasjon driver evolusjon. Den best tilpassede trenger ikke være den sterkeste eller mest brutale…
Darwin antok vi hadde vårt opphav i afrika, noe vi i dag vet med sikkerhet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Ang Darwin kom han etter hva jeg har hørt med agenda-lære som han ved sin dødsseng sa at han ikke trodde selv på engang.. Han hadde vel samme bakgrunn og folk bak seg som alle andre som har kommet med noe.. bortimot.. visse folk og lærer blir ført frem og propagandert = agenda.

Jeg sier ikke at alt han kom med var feil, mens lære tar kun hensyn til det fysiske, til materien. Alle skapninger som har liv i seg består av mer enn materie.. selv tanker og følelser, er ikke fysiske..

En lære som kun tar hensyn til det fysiske aspekt, blir langt fra fullkommen.
Rudolf Steiner kom med en utviklingslære som var mye mer avansert og korrekt, som tar med seg alle nivåer og aspekter som han kunne se..
Han er en av de mest klarsynte personer som har levd og så alt det han beskrev i sine bøker, like klart som vi ser tingene med fysiske øyne..

Denne utviklingslæren kan man lese om i bl a hans bok:
Vitenskapen om det skjulte..

Men jeg gjør oppmerksom på at det er svært krevende og avansert lære..
Selv avanserte sjeler må slite litt og fordøye over tid, for å kunne forstå..

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Ja myten om Darwins innrømmelser på dødsleie er ofte sitert i religiøse miljøer, men det finnes ingen dokumentasjon på at det faktisk skjedde.

Darwin hadde ingen agenda, men en enkel idé som snudde opp ned på det meste. Om du vil ha en mer nyansert oppfatning av mannen, kan du kanskje se filmen Creation hvis du får anledning http://www.creationthemovie.com/
Alt han publiserte er tilgjengelig på http://darwin-online.org.uk/
Intervju med Dan Dennett om Darwin og evolusjon, litt langt kanskje for de som ikke er interessert i vitenskap;-)

Darwins idé var enkel, men den forklarer alt liv mye bedre enn mer avanserte modeller. Tanker og følelser er i bunn og grunn resultat av kjemi, og er i så måte en del av det fysiske. Å blande inn det “åndelige” er ikke å gjøre ting mer korrekt, men å introdusere feilkilder. Fysikeren Richard Feynman sa det veldig dekkende “Science is what we do to keep us from lying to ourselves”.

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Det kan sjå ut som at ein må vera open for å godta motstridande sanningar/fakta. Norske forskarar har gjort funn som rokkar ved vitenskapens best funderte teori: http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1725 Gran med godt minne
– Vi kunne nesten ikkje tru det vi fann. Og vi vegra oss ei stund før vi byrja å publisere resultata våre, seier Øystein Johnsen, som i dag er leiar for Institutt for plante- og miljøvitskap ved UMB på Ås.
På 1970-talet vart Johnsen og kollegaene hans ved Institutt for skogforsking merksame på ein del granplanter som utviste merkelege trekk. Det kom inn rapportar frå fleire planteskular om graner som ikkje utvikla seg som forventa. Plantene kom frå ein frøplantasje i Lyngdal på Sørlandet. Genetisk sett var dei av ein nordleg granvariant som startar vekstsesongen ganske tidleg på våren og sluttar å vekse ganske tidleg på hausten.

Men da plantene voks til, synte det seg at dei i staden ut­­vikla seg meir som sørlegare granvariantar som startar veksten seinare, men som veks leng­er utover hausten. Enkelt sagt: Grantrea utvikla seg som om dei hadde «lært» noko av foreldra sine som stod i det milde klimaet på Sørlandet, og undertrykte delar av den genetiske koden sin som var utvikla over lang tid i eit mykje hardare klima lenger nord.
– Dette fenomenet kunne vi ikkje forklare med datidas kunnskap. Vi trudde lenge det var ei genetisk årsak, for denne effekten varde ved over tid. Men det var det ikkje. Det kunne til dømes ikkje kome av pollen­ureining frå skogen, for vi fann effekten også når vi gjorde studiar i lukka veksthus og isolerte blomane.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Åpne, ærlige og våkne øyne, ser det meste ganske likt..

Det er sjelden jeg ser noe annet enn deg, Monica, takk for at du er der :-)

Vi ser det vi ser, ganske visst ja, og lar oss ikke lure..

Til MrRidazi og likesinnede..

Gamle inspirerte skrifter kan være svært verdifulle, nøyaktige og fulle av visdom..

Dersom gamle med ord fra de største åndelige lærere som har levd på jorden, for deg virker forvirrende, da vil jeg anbefale at du heller ser kritisk på nyere skrifter som ikke er i tråd med den gamle visdom som har bestått tidens tann gjennom hundrevis og noen ganger tusenvis av år.. Slike gamle skrifter gir ennå lys, innsikt og visdom – og de bidrar til å gi oss nødvendige brikker for et åndelig fotfeste og solid fundament, som vi kan stå på for å komme videre oppover. Det er trappetrinn på den veien og også i livets skole. Om du vil videre oppover forkaster du ikke hele trappen og alle de tidligere trappetrinn..det er temmelig uvettig adferd synes jeg..

Men jeg at mange gjør dette i dag, setter sin lit til lærere og lærer som ikke har noe fundament eller fotfeste i noe som helst vi har fra før.. det vil vise seg å ikke være særlig klokt..

At mennesker har holdt fysisk i pennen beviser ikke at noe er menneskers verk.

Mennesker som har kontakt med sitt høyere selv, Gud og krefter som er høyere enn oss, kan tale eller skrive ord fra Gud, noen kanaliseringer som kommer i dag er sikkert også ekte, men mye av det er dessverre resultat av at folk blir lurt med Mind control osv. Slik sett, er gamle skrifter mer til å stole på og mange har vidunderlig innhold. Det største Biblioteket i verden for “kjettersk” litteratur befinner seg i vatikanets velv.. mennesker og bøker er også brent av maktens folk, for å holde menneskene unna sannheten. Maya-indianernes leder i dag har bl a bedt om de nå kanskje kan få tilbake sine forfedres skrifter.. Som forhåpentlig skal finnes i velvene der om de ikke er blitt destruert for sine sannheter..

Verdien av de skrifter som er ekte inspirert er uvurderlig..

Når det gjelder Bibelen så er det gjennom den at Jesus har fortalt oss om disse tegnene og bedt oss nettopp om å være våkne og se når disse ting skjer. Alle som mener Jesus hadde innsikt og kom hit for å lære oss ting, bør da se med interesse på dette. I dag har vi også tilgang til en del av de skrifter og evangelier som ble forsøkt gjemt unna. Ekte inspirerte skrifter overlever tidens tann og har ofte det kjennetegn at de inneholder skjulte dybder og budskap i tillegg til at ordene oppfylles i nåtiden.. at noen da kan mene at slike lysende skrifter ikke er av verdi, er utenfor min fatte-evne, da historiske hendelser i nåtiden bekrefter deres ord fra så lang tid tilbake..

Bøkene Bibel-koden bruker moderne data-teknikk for å finne skjulte budskap som gjelder oss og vår tid, med navn osv for vår tid, i den opprinnelige Torah.. dvs Mosebøkene. Forfatteren har i flere tilfeller tatt kontakt med ledere i verden for å advare om assasins osv.. ledere som rett etter ble drept på nettopp den måten, kodene i skriften stemte med navn osv.

Noen skrifter, f eks Johannes Åpenbaring skulle være «forseglet» inntil endetiden og ingen kunne forstå innholdet før tiden var inne står det.. det er viktig nå å være våken for disse ord.. Noen mener at man ved hjelp av f eks dagens data-teknologi kan deciffrere slike forseglinger.. Og at dette er oppfyllelsen av den profetien.. Og at vi nå kan forstå hva som er skjult der.. begivenheter kan selvsagt også vise oss hva som var ment, i ettertid.. Johannes åpenbaring er dessuten en svært kabbalistisk bok, bl a er alle versene er skrevet korrekt etter rekkefølgen på Livets tre, etter hva jeg har forstått.. Siden de ferreste kristne er Kabbalister og dette er en kristen bok, ligger nok mange uoppdagede skatter gjemt der..Åpenbaringsboken er kabbalistisk og trenger dermed forstås kabbalistisk.. iallfall noe av betydningen er skjult slik.

Kabbalistene kan lese Bibelens originalskrifter, på langs, og på tvers, baklengs eller sette inn forskjellige vokaler etter forskjellige regler og nøkler og få helt forskjellige betydninger av en og samme tekst. Dette viser at teksten ikke kan være menneskers verk. Ingen av versjonene er mer riktige enn de andre, fordi grunnteksten ikke inneholder konsonanter og det var forbudt å sette inn disse, nettopp fordi det da i så fall ville innebære en tolkning av teksten, og man skulle kunne gjøre dette å få mange betydninger, dvs ikke være fastlåst til en versjon/tolkning. Slik de fleste tror at vi er i dag..

De såkalte masoreterskoler, på 1600-tallet, satte likevel inn vokaler i en versjon for å lage en “vulgum profanum” for den allmenne hop, beregnet for de uvitende masser.. og skrev denne ned med vokaler, dette er den versjonen som finnes i den kristne Bibel som GT og ble oversatt og videreført av den kristendom som har vært offisiell. Det er grunn til å være skeptisk pga det ja, eller i det minste vite om dette faktum og at vi forholder oss til en mulig versjon av mange og at det finnes så uendelig mye mer… Men sannheten skinner likevel igjennom både i tekstenes mening og ved at profetiene faktisk oppfylles i dag.. Dette er bevis på at Bibelen så absolutt har noe for seg også i dag. Og Bibelprofetiene oppfylles også med hensikt.. Jesuittene bruker Bibelen som en dreiebok og oppfyller ordene bevisst. Om du ikke har noen annen tillit til Bibelens ord, er den likevel interessant av sistnevnte grunn. For det som gjennomføres av deres agendaer i dag, vil ramme oss alle..

Å lytte til Bibelens advarsler om akkurat dette, er av stor verdi slik jeg ser det.. vi ble bedt om å være “rede”..

Noen av oss forsøker å være nettopp det, slik vi ble bedt om å være..

Et lite eksempel på hvordan betydningen av ord i hellige skrifter kan få forskjellig betydning ved insettelse av andre vokaler enn de som ble valgt for å lage den versjon som verserer i dag:

Bibelens og Torahs første ord: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Bereshit Bara Elohim.. osv

Grunnteksten har KUN konsonanter. Ved å sette inn vokaler tolkes teksten.. Og dersom man setter inn andre vokaler, etter spesielle kabbalistiske nøkler osv, får man istedet følgende tekst og betydning:

Av den alltid bestående essens i universet, dannet den tvefoldige kraft den dobbelte himmel. :-)

Denne tekst er eksakt like korrekt i sin betydning som: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.. og dette er bare TO mulig versjoner av mange. Tenk hvilke skatter som ligger skjult i hver eneste ord og setning av hellig inspirert skrift? :-)

Du vil bli mer forvirret om du forkaster gamle inspirerte skrifter som har bestått tidens tann og heller hører på dagens kanaliserere og åndelige ledere.. eller de som prøver å fremstå som dette, men som ofte uten å vite det, kommer med agenda-talk eller er påvirket av ting i seg selv eller i tiden vi lever i. Det finnes ingen 100 % rene kanaler i dag..

Det finnes sikkert også kanaliseringer som holder mål, i dag også men du skal ha ganske mange brikker, kunnskaper og genuine innsikter for å kunne skille.. forvirringen er stor. Renhet i liv og lære til kanalen som kommer med slikt, er avgjørende. Dermed dumt å forklaste trappetrinnene og avskrife de høyeste lærere som har levd på Jord, som f eks Jesus og Buddha, og også Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī. Dette er utvilsomt personer som hadde mer lys i seg enn noen nålevende person. Deres ord er derfor fremdeles like levende og lys-givende. Man bør heller bruke disses ord som en rettesnor for å finne ting som er hold i og beholde fotfestet, trappetrinnene og fundamentene de bygget.. Sannhet holder mål oppgjennom tidene.. Hvor mange av dagens kanaliseringer vil bestå og leses om 2000 år? :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Den egentlige grunnen til at jeg gikk hit nå, var for å legge inn en trist nyhet, som er av stor relevans til artikkelen. Dersom noen vil kommentere det jeg eller andre skrev ang Bjørneboe, kan de gjøre det ovenfor, så fortsetter jeg her med den triste nyheten at lovene om tvungen microchipping av befolkningen nå er rett rundt hjørnet, i USA.. dette er veldig skremmende, siden det som skjer i USA som regel kommer hit senere, kun et spørsmål om tid..

Dette bekrefter også til de grader, de planer som mange av oss har visst og snakket om at eksisterer.. og som andre har benektet.. skulle ønske at benekterne hadde rett – av hele mitt hjerte.. for dette er i sannhet et mareritt..

Det er også oppfyllelsen av profetiene om Dyrets merke i Bibelen.
Hellige tekster og profetier, har som regel dobbelt betydning, minst…
Dvs at de kan oppfylles og forstås på mer enn en måte..
Har hørt mange andre meninger om hva dyrets merke kan være…
Bla helligholdelse av søndag fremfor ukens syvende dag, sabbaten – lørdagen, som jo er den dag som er hellig for den Bibelske Gud iallfall, og som skal være som et merke på pannen og på hånden.. dvs tanke, ord og gjerning, som en pakt, merke på de som tilhører Gud og ikke.

I så fall er det syvendedags-adventistene og jødene, spesielt kabbalistene, som har det rette merket og hele den såkalte kristenhet ellers, går på trynet..
Om man eier snev av respekt for Bibelen og dens Gud, og vil følge det, kan man bare ikke skifte Guds hellige dag, som har vært hellig for Gud siden skapelsen, i følge Bibelen, men dette har også med å gjøre, at man kommer helt på villspor i andre saker om man bryter dette.. fordi sabbaten har en helt spesiell ånd – himmel og jord blir ett på et vis som gir innsikt og forståelse.. Om det ikke er viktig for mennesker, så er det iallfall viktig for Bibelens Gud som slo flere tusen mennesker døde, flere ganger i GT om de holdt feil dag.

Budet om å holde hviledagen hellig, og komme den ihu slik at man ikke vanhelliger og tråkker på noe som er hellig for Gud, er det lengste av budene og er rimelig klart.. Les det slik det står der det ble gitt i din Bibel.. 2 Mosebok kapittel 20.. Dette har man forsøkt endre på mange vis, bl a ved å lage kalendere som setter søndag som ukens syvende dag og ved annet løgn og bedrag.. Og jeg må si at de søndags-kristne kjennetegnes av liten eller ingen innsikt og mange villfarelser ja..

Andre tolkninger jeg har hørt, er at Dyrets merke kan være TV eller internett eller begge deler. Da www. egentlig er 666. W er tegnet for 6 på hebraisk, og neppe tilfeldig nei, av vi må skrive det hele tiden når vi er på nett her..

Men la oss håpe at vi ikke får dyrets merke fordi om vi bruker nettet…
En annen forståelse er at det dreier seg om en microchip og det systemet, dette rimer godt med planene om at dette skal være et betalings-system.
For Bibelen sier at man ikke skal kunne kjøpe og selge uten å ta dyrets merke, men om man tar det, er man fortapt til evig tid, også sjelen…
Dette er svært skremmende… og oppfylles nå med hensikt..

Vaksinene mot svineinfluensa ble betetnet som EU 666 og US 666.
Noe kan ha blitt lurt inn der og det er snakk om å lure inn microchips via mat, barberhøvler, chemtrails og mye annet.. ikke lett å slippe unna..

Men nå kommer altså også lovpåbudet i USA, og de som ikke tar dette merket, får ikke helsebehandling, etter hva jeg har forstått..
Svært skremmende.. og bør mobilisere til ettertanke..
I Norge skal det påbys at katter micro-chippes..
HVA kan vi gjøre for å forberede oss.. kan vi gjøre noe? HJELP… :-(

http://www.dailypaul.com/node/105079

Microchiping included in Healthcare Bill ?

“Buried deep within the over 1,000 pages of the massive US Health Care Bill (PDF) in a “non-discussed” section titled: Subtitle C-11 Sec. 2521— National Medical Device Registry, and which states its purpose as:

“The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that—‘‘(A) is or has been used in or on a patient; and ‘‘(B) is a class III device; or ‘‘(ii) a class II device that is implantable.”

In “real world speak”, according to this report, this new law, when fully implemented, provides the framework for making the United States the first Nation in the World to require each and every one of its citizens to have implanted in them a radio-frequency identification (RFID) microchip for the purpose of controlling who is, or isn’t, allowed medical care in their country.

http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/111/AAHCA09001xml.pdf

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Vær våkne for hva som snart kommer til å skje, godtfolk..
Nå kommer dette uhyggelige som Bibelen ber oss være våkne for ellers er vi fortapt, også sjelsmessig. Dette må vi for enhver pris ikke få i kroppen vår, for da er vi ikke lenger mennesker, men sammenkoblet med teknologi, altså ikke lenger human beeings men cyborgs..
Da kan man forstå, i lys av dette og vår tid, for hva Bibelen faktisk mente..

Her er en link til ang tema..

http://www.infowars.com/reconciliation-act-h-r-4872-brings-microchipping-to-america/

MrRidazi
MrRidazi
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Ikke ment som kritikk, men Bibelen og Qur’an er skrevet av mennesker og vi kan bare gjette på agendaen til disse menneskene.
Jeg tror sannheten ligger i oss alle, vi trenger bare å dekode virkeligheten og så vil vi finne det vi leter etter. Tekster om gamle dogmer og trosretninger vil bare bare forvirre oss og lede oss lenger fra lyset.
Jeg tror på en personlig skaper, sliter litt med kristendommen som henrettet en av de største menneskene som noen gang vandret på den jord og tillegg gjøre om drapet til en høytid. De sier at Jesus døde for våre synder. Jeg trenger ikke noen syndebok for mine synder og jeg skal stå rett i ryggen når jeg møter vår skaper. God Påske?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Singoalla
14 år siden

Dessverre ser vi bare begynnelsen på at noen bibelske profetier går i oppfyllelse ved chippingen du nevner Singoalla.

Vi vil også få mer av dette;
Vulkanforsker på Island: – Utbruddene blir sterkere og større
http://www.vgtv.no/?id=29502

Ulykker på alle områder vil øke fremover, noe og noen rister kraftigere og kraftigere i både oss og vår vakre planet.

Bibelen er skrevet av mennesker som har tolket budskap, man må ikke ta alt helt bokstavelig, men evner man å forstå er den nærmere sannheten enn mange liker å tro. Det viktigste fra boka er kampen mellom det gode og onde, for det er nettopp dette det hovedsaklig dreier seg om. Menneskeheten står ved et veikryss for å gjøre valget nå, hvem lytter man til og hvem lever man ut?

Jesus vendte hjem til neste dimensjon, så GOD PÅSKE! :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Denne artikkelen med tilhørende kommentarer har jeg dessverre ikke hatt anledning til å lese og heller ikke akkurat nå, men skal gjøre det så fort jeg kan. Har kun lest kommentarene som står på denne siden, ang Bjørneboe osv. Til det har jeg å si, at jeg kan bekrefte at Bjørneboe var svært godt informert og det er skrevet og lekket ting i hans bøker som klart viser dette.. at han visste mye om bestråling, Mk og “den jødiske junta” som han kalte dem.. allerede da. Om han selv hadde noe jødisk slekt vet jeg ikke, men hans første kone var det, etter hva jeg har hørt. I en slik relasjon kan man bli både vel informert og brukt, det har historien vist mange eksempler på.. Selv har jeg aldi tenkt tanken på at Bjørneboe kan ha blitt tatt av dage.. Faktisk ikke.. Men så godt informert som han var så er det en mulighet…

Det har liksom alltid vært opplest og vedtatt at mannen tok sitt liv, og jeg har hørt at han hadde kreft og hadde fått dødsdommen, at han uansett kun hadde få måneder igjen å leve, om han var heldig. Da kan man forstå at han ikke orket mer. Han misbrukte alkohol og var deprimert ja.. Det kan man også forstå at man blir, når man skriver slike bøker som triologien – Bestialitetens historie osv.. Som jo handler om grusomhetens historie…
Angefalt lesning forøvrig og finne også som lydbøker…

Jeg vet jo ikke om han kan ha blitt drept eller ei, han hadde det jo også med å bryte tabuer og provosere, noe som folk som er aktører på andre siden ofte må gjør, jfr alle pop og rocke-stjerner som blir promotert.. bortimot.. Om han i sin tid har hatt noen slik agenda er det også vanlig å bli brukt og kastet..

Det er helt klart at både kreft og selvmord er helt vanlige metoder, ja av de vanligste, til å ta folk av dage, ja.. om det har skjedd eller ei i dette tilfellet, får tiden vise.. men det er på sin plass å stille spørsmål ved det ja..
Takk for den tanken.. så får JJ notere seg dette og vurdere det etterhvert… siden han er en person som fører lister over dissidenter og har oversikt..

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Bjørneboe? (Norges beste forfatter i nyere tid?) – han ble “selvmordet” av myndighetene? Hmmm….skulle likt å se bevis for dette. Selv tror jeg han rett og slett var deprimert.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Var deprimet, eller gjort deprimert av psykisksamfunn?

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Enig med arifkarim – det er bare å se Illuminati-monsteret i hvitøyet, selv om mange av dets manifestasjoner kan være heslige, og overraskende for noen.

Noen som husker Marc Dutroux-saken i Belgia for drøye 10 år siden, da 2 unge piker ble kidnappet og senere døde ? Ved flere anledninger unnlot politiet å gripe inn etter håndfaste tips om at de måtte raide huset hvor pikene ble holdt fanget mens de ennå var i live. Hvorfor ? Fordi politiet hadde ordre fra høyere hold, trolig fra embetsmanns-, politiker- eller Bilderberghold om å holde seg unna handlinger som Bilderberg anså for å være hevet over loven:

“The Marc Dutroux sex slave case in Belgium named high ranking officials and Bilderbergers who were involved in Satanic pedophilia”
http://www.williamhkennedy.com/articles/satanism.html#bg

Det kan virke litt pussig sånn ved første øyekast å finne så mange av verdens maktpersoner henvist til med egne artikler på en side kalt …/satanism.html:
http://www.williamhkennedy.com/articles/satanism.html

Den logiske forklaringen er at denne verden har vært styrt av okkultister og satanister: George Bush sr., George Bush jr., Henry Kissinger, David Rockefeller, Tony Blair, Queen Elisabeth, Den Sorte Paven, Den Hvite Paven (han som gikk i dørken og tok telling nå i romjula sammen med et par av sine med-satanister idet han skulle til å avholde nok en blasfemisk forestilling): http://www.youtube.com/watch?v=5gAGu6Bt6Aw

Her er en video fra en av årets satanist-begravelser:

Legg merke til djevel-tegnet fra såvel publikum som fra “prestene” som var kledd i hvitt for anledningen; en skikkelig Illuminati funeral ritual.

Hvem som er blant publikum ? Studer ansiktene, og du vil finne en skokk av nåværende og tidligere maktmennesker, inkludert Bill og Hillary Clinton…

Hvem som ligger i kisten ? “Lady Bird”; enken etter USA’s tidligere president Lyndon B. Johnson, mannen som steppet inn og overtok da JFK var blitt myrdet på direktesendt TV i Illuminati-ritualet kalt “The Killing of The King”.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Illuminati har alt å gjøre med det djevelske i verden idag, blant annet organiserte pedofili-ring overalt på kloden. Mens mellomledd (fattige) blir tatt og straffet via lovens lange arm, blir de rike bakmennene skjult av offentligheten:
http://pedophileringilluminati.blogspot.com/2009/10/whats-happening-to-our-children.html

Hårreisende historier fra USA om hvor det er blitt av “kidnappete” barn… :(

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Faen Arif
Sitter her og drømmer meg bort i lys og kjærliget og hører på en kelly familie konsert og så serverer du dette her.
Det er noe av det sykest og jævligeste jeg har sett i mitt liv, scrolla bare litt ned så ble jeg dritkvalm og begynte og brekke meg.
Vel vel, dem som trodde helvette var en plass en havna etter døden skjønner jo nå at dem lever mitt i det her og nå etter og sett den linken der.
Siden ikke du advarte først så får jeg gjøre det.
Ikke klikk linken til Arif vist en ikke har svært sterk syke

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Det er noe av det sykest og jævligeste jeg har sett i mitt liv, scrolla bare litt ned så ble jeg dritkvalm og begynte og brekke meg.”

Se på klokkeslettet smurf, jeg postet den akkurat 3 minutter etter at deres “kristne / norske” juledagen var over…. :)

Beklager at du ble “kvalm” av slik, og det er nettopp derfor CIA og andre skjulte makter jobber på spreng for å få “dekket” at slike bilder kommer ut i offentligheten… Illuminatis mål er å skape en todelt parallellverden, der noen rike bader i ekstrem lykke på bekostning av lidelse for mange andre. Slik at når noe så fælt som overnevnte presenteres foran en “lykkeverden”, blir vi kvalm, lukker øyne, nekter å tro det… og livet fortsetter videre som før… :D Smart ikke sant?!

Den dag denne holdningen med å lukke øyne foran ondskapen endrer seg til aktiv motstand, slik Jens Bjørneboe drømte for det norskefolk, og Gandhi for det indiskefolket osv, blir den dag menneskeheten starter sin åndelige revolusjon i praksis. Ellers kan vi jo sitte her og avdekke konspirasjoner i årevis, uten at det påvirker vår atferd noe særlig… ;) Takker for advarsel, hadde visst glemt…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Her blir Jens Bjørneboe intervjuet, samme år (1976) som han “tok sitt eget liv” (fortsatt usikkert siden MOSSAD opererte i den tiden også :) )

Beste stykket var da mannen som intervjuet, leste fra hans verk:
I: Det er avvikerne som driver historien fremover. Og som supplement kommer at hele vår kultur er skapt av forbrytere, vanvittige og pasienter!
Jens: Jeg har glemt sodomitter, pederaster, og en del andre! :D

Norges klokeste man levde på den tiden, som “visste” alt om hvem som egentlig styrer verden, vi på nyhetsspeilet avslører idag for det norskefolk… ;)

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Shakespeares skjulte koder del1/4 vises på NRK1 i kveld kl 21:30. Mange hevder at Shakespeare egentlig var sir Francis Bacon, en frimurer.

http://www.sirbacon.org/dodd.html
SHAKESPEARE CREATOR OF FREEMASONRY.
Being a Remarkable Examination of the Plays and Poems, which proves incontestably thaf these works were saturated in Masonry, that Shakespeare was a Freemason and the Founder of the Fraternity:

http://www.sirbacon.org/Dawkinsfrmsnry.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/04apr/baconshakespeare.html

trackback
14 år siden

[…] Blir man lei av å studere vaksinekonspirasjonen, kan man på Nyhetsspeilet også lese saker som «Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt» eller «Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid». […]

Staron
Staron
Abonnent
14 år siden

Menneskene hersker over dyra ! Dyr er dyr. Menneske er menneske !
Grunnen til at han mente at vi stammet fra dyra var at han selv lignet et.

Otto
Abonnent
Svar til  Staron
14 år siden

Mennesket hersker over dyra men har hittil ikke klart å gjøre det på en vis som gir en bærekraftig utvikling. I så måte er dyra oss mennesker totalt overlegne, spesielt på grunn av sin intelligens som de anvender til å tilpasse seg natur og miljø på en perfekt og bærekraftig måte. Dyra har ingenting å lære fra mennesker. Mennesket har alt å lære fra dyra.

« Forrige artikkel

Walter Russell: Et forbilde langt forut for sin tid

Neste artikkel »

En demonstrasjon fra fremtiden

169
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x