Du leser nå
10 tegn på din oppvåkning

9 minutter lesetid10 tegn på din oppvåkning

Vi er ikke menneskelige vesener som har en åndelig erfaring. Vi er åndelige vesener som har en menneskelig erfaring.

Er det ikke åpenbart at det er en betydelig global oppvåkning som skjer? Akkurat som Mayaene spådde for så mange år siden, ville apokalypsen bli tydelig i 2012. Men mange mistolker apokalypsen å være slutten på verden, når apokalypse faktisk betyr en «disclosure, en åpenbaring av noe skjult», og starten på en ny syklus etter det, med konklusjonene og valgene av den skjulte kunnskap og bevissthet integrert i dagsbevisstheten.

Mange argumenterer og drøfter nøyaktigheten av Mayakalenderen. Det kan ikke lenger underslås at svært mange mennesker er endelig blitt klar over ting som har vært skjult for dem lenge. Vi er i en brytningstid mellom en gammel verden og en ny verden, om vi vil eller ikke. HVEM som skal definere den Nye Verden er viktig, at vi alle er med å definere den, og ikke overlater det til det stort sett korrupte lederskap. Selvfølgelig er oppvåkningen ikke en prosess som skjer over natten. Det tar tid å skrelle bort de mange lag av løgner [og frykter] for å komme til kjernen av de ultimate sannheter, å finne realitetenes virkelighet bak den okkult skapte kvasivirkelighet som samfunnet er fundamentert på; På løgn og bedrag.

Det ville være altfor pretensiøst for oss å hevde å vite alle universets hemmeligheter. Det gjør vi ikke. Vi må være ydmyke hver dag for hva vi ennå ikke vet. Men det blir klarere for hver dag som går hva som ikke er sant. Og med å analysere dette så er det mulig å finne ut om du er en av de folkene som begynner å våkne opp. En eneste ting vet jeg, at i oppvåkningen skal en gjennom lag på lag med frykter, og lag på lag med løgner (personlige eller kollektive løgner). De skal alle skrelles av lagvis som en appelsin med mange lag av skall. Hvor mange er individuelt. Bak alle fryktene, ligger den rette Kjærligheten, i bunnen.

Her er ti tegn på om du kan være helt våken:

1. Du vet at det er ingen meningsfull forskjell mellom de politiske partiene (Demokratene og republikanerne, sosialister og konservative): Det er så lett å bli fanget opp av venstre-høyre debatt, og mene det er en forskjell mellom de store politiske partiene. Imidlertid er debatt en ting, mens handlingene er en annen. Ved deres gjerninger skal dere kjenne dem, og det er udiskutabelt at det ikke er noen signifikant forskjell mellom politiske partier når det gjelder handling innen de viktigste spørsmålene. Selv herdede ideologer som John Cusack begynner å våkne opp.

2. Du forstår at Federal Reserve, eller BIS, den internasjonale sentralbank i videre forstand, er motoren i våre økonomiske problemer: gjeldsslaveri er den totalitære makt som truer hele menneskeheten, ikke noe midlertidig politisk dukketeater eller noen grådigee Wall Street tradere. Når en liten gruppe mennesker har evnen til å skape rikdom ut av ingenting og kreve renter på det, har de muligheten til å slavebinde verden under sitt eierskap uansett hva slags regjering et land skulle mene å ha.

3. Du vet at forkjøps krig er aldri nødvendig: Når vi innser at selvforsvar er den eneste akseptable form for vold, så blir vi oppvåkne mennesker. Å foreslå krig fordi noen er forskjellig fra deg, eller de kan utgjøre en trussel i fremtiden er rett og slett latterlig. Og når ble ideen om bombing av sivile humanitær? Ingen ønsker krig med unntak av de umoralske krapyl som profitterer på det.

4. Du vet at du blir systematisk forgiftet, hvordan, av hvem, og hvorfor: Riktignok er det mye å lære når det gjelder hvordan vi som menneskehet i hemmelighet blir forgiftet. Men faktum er at vi blir systematisk forgiftet, og det er sannsynligvis med overlagt hensikt å dumme oss ned og til slutt redusere befolkningen i verden. Hvem kunne tro at noen er så ond å gjøre dette mot uskyldige mennesker, kan du spørre. Vel, når du begynner å søke svaret på det spørsmålet, er du ett skritt nærmere opplysning.

5. Du forstår at staten aldri kan lovfeste moral, heller ikke bør de det: Når du innser statens rolle er kun å beskytte frihet og arbeid for velferden til innbyggerne, er du våknet. Det bør være en enkel lov som regulerer moral: Gjør ingen skade. Derfor er det umulig for regjeringen å håndheve moral med våpen, fengselsstraffer og skatter fordi dette med all tydelighet forårsaker alvorlig skade på din frihet og vår trivsel.

6. Du vet at mainstream media er heleid og manipulert av den herskende eliten: Et stadig minkende antall mennesker tror fortsatt faktisk det de hører som kommer fra mainsttream media som om det er evangeliet, selv når de allerede aksepterer at media er kjøpt og betalt av eliten som kontroller den. Likevel, samtidig som vi erkjenner at media ikke er noe mer enn en propaganda maskin og en form for tankekontroll, så er de første trinnene i å kunne kritisk tenke utover den vitenskapelige tankekontroll valgte meldinger de sender.

7. Du vet at dine naboer er ikke din fiender selv om du har voldsomme ideologiske uenigheter med dem: Dette er kanskje det vanskeligste å overvinne i oppvåkningsprosessen. Men det er viktig å forstå at naboene dine har blitt indoktrinert og hypnotisert som resten av oss, før noen hjelper dem å skinne et lys på uoverensstemmelser i våre tanker og tro. De fleste av deres ideer er ikke deres egne. De lider akkurat som resten av oss. Det er greit å fordømme deres handlinger hvis de er skadelige, men de som er våkne vil ikke gi opp på å spre informasjon som kan opplyse de som fortsatt kan være i mørket. Ingen av oss var født «våken» og alle av oss kan lære enda mer.

8. Du vet at sluttspillet er én verden kontroll over planeten Jorden: Når du forstår at sluttspillet for den herskende eliten er å ha full kontroll over alle viktige fasetter av samfunnet gjennom en global regjering, en-verdens valuta, internasjonale væpnede styrker, og så videre, er det enkelt å se gjennom løgner og propaganda rundt selv de mest forvirrende hendelser i verden. Du vil aldri kunne returnere til sovetilstanden når du fullt ut aksepterer denne realiteten.

9. Du vet at det er esoteriske okkulte krefter som manipulerer vår fysiske verden: Enten du er en religiøs eller åndelig person, vitenskapelig eller bare nysgjerrig, så er det mange teorier om at det eksisterer usynlige okkulte åndelige krefter på gang i alt dette. Selvsagt er det umulig å bevise nøyaktig hva det er. Du kan velge å ikke tro det, men den herskende eliten tar sine okkulte ritualer dødelig alvorlig [hvor de påkaller og får hjelp av åndelige entiteter til sine forhavender; demoner]. Og de vet sannsynligvis noe vi ikke vet. Bare ved å ha et åpent sinn om denne muligheten, vil du alltid beholde et åpent sinn om ting vi faktisk kan se, høre, smake og berøre. Dagens vitenskap har vist at vi kan bare «se» hva det synlige lysspekteret avslører, som utgjør den minste brøkdel av alt som kan teoretisk sett eksistere innen hele spekteret av energi. Del av enhver oppvåkning er å innse at det er mye mer som er mulig enn umulig.

10. Du vet at makten til å endre verden ligger hos deg og deg alene: Altfor lenge har folk har trodd seg å være svak, eller avhengig av andre for å forandre verden for dem. Du vet at du er helt våken når du innser at du har uendelig makt til å forandre verden ved å leve den forandringen du ønsker å se. Først må du identifisere de prinsipper som du tror på, og deretter gå ut og leve etter dem. Hvis bare en liten minoritet tok skritt for å gjøre dette, ville det ryste det etablerte til kjernen av sin eksistens

* * * * *

[og ikke bare onde åndelige entiter kan påkalles for hjelp for okkult praksis å forme verden og samfunnet. Også gode åndelige krefter er tilgjengelig for de som påkaller dem].

Og vær ikke redd for okkultistene og de som er inspirert av onde åndsmakter. Der er åndelige lover som selv de er bundet av. Og hva kan de gjøre? Frykten for døden er hva de alltid har brukt å holde folk i søvntilstand med. Døden de kan utsette din kropp for, er for den åndelige pilgrim og universets utforsker ikke annet enn den ultimate oppdagelsesreise. Kun din egen frykt kan bevirke at du må underlegge deg andres definisjonsmakt på godt og vondt, hva som skal gjelde som hva i ditt samfunn i verden. Intet annet enn dine egne frykter utgjør dine begrensninger. Og det gjelder å fylle sin bevisshets beholder så mye som mulig med bevissthet, viten og kunnskap om dette, mens muligheten er her i denne menneskelige erfaring i materiens mørke, den dunkle drømmen. La det bli Lys!

Brzezinski: Oppvåkning truer elitens planer

Brzezinski: «Populist Resistance» is Derailing the New World Order

Under en tale i Polen nylig, høsten 2012, advarte USAs tidligere National Security Advisor Zbigniew Brzezinski andre elitister om at den verdensomspennende «motstandsbevegelsen» til «ekstern kontroll», drevet av «populistisk aktivisme» truer med å avspore elitens kjør for en Ny Verdensorden. Under en tale i Council on Foreign Relations i Montreal i 2010, advarte også Brzezinski sine medglobalister at en «global politisk oppvåkning» i kombinasjon med innbyrdes slåssing blant eliten, truet deres målsettinger om å få opprettet en Verdensregjering.

Oppvåkingen er at en har blitt fri til å velge hva som er godt, og hva som er ondt for seg selv, å ikke overlate det valget til andre; politiske ledere og det korrupte spesialistveldet. Det er Frihet! Åndelig frihet.

Oppvåkning, opplysning – og menneskers tankemønstre som materialiserer seg på godt eller vondt. Oppvåkning sikrer at menneskers individuelle tankemønstre skaper en bedre fremtid. Den tankeenergi hver enkelt sender ut i universet, den returnerer på godt eller vondt og skaper deres samfunn. WYSIWYG – What You See Is What You Get. Oppvåkningen bevirker at mennesker blir bevisst på hva de IKKE vil ha, og kan bedre ta opplyste og bevisst valg hva de vil ha, og slik sett ta fra okkultistene definisjonsmakten på godt og ondt.

«Der går en Nemesis igjennom livet, den rammer sikkert, skønt den rammer sent, at rømme væk fra den er ingen gitt» – Henrik Ibsen.

Relatert

2012; Sjelens og åndens år?
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/2012-sjelens-og-andens-ar/

Kilde

http://www.pakalertpress.com/2012/09/04/10-signs-that-youre-fully-awake/

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
79%
Opplysende
21%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info