Bla i tag

Oppvåkningstilstanden

10 tegn på din oppvåkning

Vi er ikke menneskelige vesener som har en åndelig erfaring. Vi er åndelige vesener som har en menneskelig erfaring.

2012; Sjelens og åndens år?

2012; 'One Moment in Time' for å aktivere de åndelige fakulteter.

Oppvåkningstilstandens primærkvaliteter

Vi ser nærmere på oppvåkningstilstandens primære karakteristika.