Daniel i Bibelens Gamle Testamente fikk i oppdrag av G-d å lukke og sette segl for sin bok. Det vil si at den ikke skulle bli forstått før i ehver endetid av ethvert eon. Det har vært tidligere endetider for sivilisasjoner. Vi er nå i en ny en. Jeg anser med dette Daniels bok for åpnet.

Alle skal med, – i den karmiske dom

7217 visninger
49 minutter lesetid
140

Alle er ansvarlig. ‘Alle skal med’ kan være et uttrykk for at alle skal med for å sammen med lederskapet, vårt lands myndigheter, skal ta også det karmiske ansvaret sammen med dem, helst for dem. De vil gjerne kunne si at de gjorde som de gjorde fordi folket ønsket det slik. De får det slik som de vil vanligvis, gjerne etter å ha indoktrinert folket til å ønske det som lederskapet og det okkulte mørke presteskap som står bak dem og rådgir dem vil.

De opplyste og bevisste, bør ikke la seg lure til dette, men søke å ta sine forholdsregler, og ta sine avgjørelser på helt selvstendig basis, hva en skal støtte og ikke. Om en ved ‘alle skal med’ i noe som er planlagt av gudsfiendtlige krefter, så vil en også komme under dommen ved å bli med i dette store ‘vi’. Vær veldig bevisst og observant på dette. Det gjelder din sjel, og din sjels evige liv, for de som faller for lurendreiere har per en rekke åndelige lærer ikke evig liv, kun de som har fått en ny ånd, ikke verdens rådende ånd, har evig liv etter den kristne lære.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Trollmannen fra Oz

Når NDAA i Amerika ble underskrevet av Obama den 31.12.2011, så ble jeg bare helt matt, helt satt ut. Jeg hadde for inntil bare noen år siden, aldri trodd at dette skulle gå så fort, og så smertefritt, å sette deler av ‘Bill of Rights’ helt utav kraft, og deler av vår egen hverdag selv her i Norge, våre verdier og vår lovgivning vil bli snudd på hodet i løpet av så kort tid på grunn av dette. Fordi det er Daniels ‘skrift på veggen’.

Der er noen folk som hvisker ‘keiseren’ i øret, som hvisker våre myndigheter i øret, som hvisker alle lands myndigheter i øret (skjulte internasjonale organisasjoner som overhodet ikke har vårt land og folks sitt beste for øye), og får lederskapet til gjerne å uforvarende å sette opp sitt land og sitt folk for fall fra nåden, fall fra velsignelsene av å være et gudelig samfunn, for sine urettvise gjerninger, når G-d, og dermed lov, rett og kjærlighet forlater landet, det vil si noe riktigere, at folket i disse landene har forkastet G-d, og G-d’s orden for sine samfunn, og må steke i sitt eget fett.

De får gjerne velge seg sin egen ateistiske sekulære Nye Verdensorden (Rommerriket med sine Keisere, Egypten med sine Faraoer, hvor lederskapet er guder for massen). Folk har redet sin seng, nå ligg i den.

De som gjør det er det mørke presteskap. De har lært seg å bevege materien med negativ åndsinnflytelse, med list og lempe lager de det slik at karma kommer over egne lands innbyggeres hoder, og ikke dem selv, fordi de har bare rådgitt, de har ikke bestemt noen ting. De har bare hvisket ‘Keiseren’ i øret, ‘Keiseren’, landets myndigheter, har utført det selv, om enn på deres råd. Slik unngår de selv karmisk ansvar…. De kalles satans synagoge i Johannes Åpenbaring..

Karma er ofte ikke for kun hva en gjør, men oftest for hva en ikke gjør. Om noen forleder ‘keiseren’, et lands myndigheter til å gjøre ugudelige og satanistiske ting, så er det beste velen å gå om en vil ødelegge et folk og/eller et land. En trenger ikke ta dem ut direkte, en kan lure dem til å ta ut seg selv for egen hånd. Det har Norge gjort, det har en mengde andre land gjort.

De som kjenner okkulte teknikker, og esoteriske åndelige prinsipper, så er dette enkelt. Rådgi deres ledere feil, så folk flest får besørge sin egen undergang, og de som lokket og løy, de vil gå fri, for de gav bare ‘råd’. Det var dermed folkets ledere, og folket selv ved sin taushet og sin manglende handling imot, som ødela landet og folket selv. Deres egen ignorans og manglende kunnskap ble deres bane.

«Mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine barn». Hosea 4:6.

Sosialismen (den internasjonale som den nasjonale) er en del av den røde horde, the red beast, i apokalypsen. Det er lurt å være skeptisk til alt disse røde manipulerende gudshatende horder foretar seg. De har holdt på siden midten av 1800-tallet, de er snart i mål.

Dette okkulte presteskap har fått verdens ledere til å gjøre urett, hvor de skulle helst ha gjort rett, etter G-d’s lov. De har korrumpert opprinnelig gode sjeler i politikken, som nå tror de skal rette opp sine tidligere mistak med en aksellererende mengde med nye lover, stadig like lite bevisst hva det er de gjør i virkeligheten. De kommer aldri til å klare å skape sitt shangrila, sitt Babylon, sitt Babels Tårn.

Folk har blitt lurt til å drive hor, sex i alle kanaler (gjerne NRK ‘Trekant’), drikke, feste og danse mens uretten skjer midt iblant dem i det animalske verdensriket. Alle trives der, ingen ser ut til ha noen høyere aspirasjoner. De må ikke tro at de kommer klar noen som helst slags dom. Som en boomerang kommer alt tilbake til dem selv, nøyaktig hva slags mål de har brukt for andre, vil bli brukt mot dem selv. Deres verdier i livet, hva de verdsetter mest, vil kunne bli deres bane, uten at de korsfester disse falske verdier de klynger seg til. Som de er lurt til å tro på.

The Man Comes Around – Johnny Cash

Akkurat som for Daniel, ble jeg helt skjelven, jeg ble helt syk i min sjel og direkte kvalm og skjelven når dette om det skjulte mørke okkulte presteskaps aktiviteter gikk opp for meg. Jeg ble helt satt ut, og sa «Min G-d, min G-d, hva kan jeg gjøre?». Jeg gav igrunn opp alt. Følte meg helt avkreftet. Noen dager senere sa jeg i mitt lønnkammer til min Åndelige Mester- Jesus Kristus, at «jeg vet faktisk ikke hva mer jeg kan gjøre nå, jeg har ikke krefter til mer, jeg frykter som du gjorde i Getsemana før de kom og tok deg inn for å drepe deg, min ånd forsvinner. Jeg må ha rådgivning».

Bare i løpet av noen dager ble hele dette scenario rullet ut for meg på den måten som er kunstnerens hemmelighet. Det startet med en kommentar på Nyhetsspeilet hvor noen henviste til Efeserne 6.12, siden var det bare å sette sammen ordene til en helhet.

Folk har blitt oppmuntret til av dette okkulte presteskap og deres negativte demoniske entiteters innflytelser å ha sin glede i urett, og ikke i rett, deres hjerter har blitt kalde. Og da følger den karmiske dommen ikke lenge etterpå. Regjering og Storting forandrer nå Norges grunnlov, hvor det skal bli slutten på den evangelisk-lutherske protestantiske lære som statens religion. Alle verdier vi tidligere har æret i dette samfunn blir nå erstattet med ateistiske, humanistiske og noen jødiske verdier. Alt annet enn det som er vårt, vår kultur, de individorienterte verdier forsvinner, men de kollektivistiske synest å være helt i orden.

Slik blir den ubevisste massen sine egne karmiske bødler. De bringer elendigheten over seg selv, sitt folk og sitt land, for slikt som dette har blitt påført mange ganger før i historien, alltid med dårlig resultat. Dødelig resultat mildt sagt.

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, og ikke etter den kristne standard, den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten etter ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Heretter er det en ny ånd som styrer USA, og de står for sitt fall, som USSR gjorde med sine umenneskelige drap (myrderier), urett og ateistiske livsførsel, hvilket var statens religion. 66 million uskyldige ble drept under Lenin, Trotsky Bronstein, Stalin. Det var et blodbad utenfor alle historiske proporsjoner. ‘Instant Karma’ gonna get them!’ (jfr. John Lennon).

Instant Karma kommer til å ta USA, Norge og alle andre som har sin glede i urett, sin glede i å please satans synagoge, det okkulte mørke presteskap, og ikke G-d, som inspirerte de kristne konstitusjoner som bygget vesten, som bygget vår sivilisasjon som bragte verden til sin foreløpige topp i utvikling. Men folket sov, og gav helt frivillig opp alt det som «fedrene har skjenket, mødrene har grått, har Vår Herre stille lempet, slik vi vant, vi vant vår rett». Dette gir alle opp, helt frivillig.

Den som tier samtykker. Mye fortere enn vi vant frihet og velstand med korrekt livsførsel, med kjærlighet, med lov og rett, og ha sin glede i å gjøre rett og riktig, mye fortere vil den nå tapes, fordi folk flest herved har sin glede mest i urett, – så lenge det skjer andre, sin neste bare, så er det ikke så nøye med for dem. De finner sin glede i sirkus og brød i alle kanaler, sine tåpeligheter i hverdagen, og resten spiller ikke noen rolle.

Karma returnerer både for det en gjør og det en ikke gjør, unnlatelsessynden.

Noen lurer våre ledere til urett, så kommer ulykken før eller siden til dette landet og folket.

Vi så det på USSR.

Vi ser det nå på USSA.

Vi kommer til å se det i Norge.

Når statsminister Jens Stoltberg sier at norske borgere ikke skal føle seg for trygge for elendighet, selv om vi har mye penger, kan noen tro han er visjonær og klok, men det kan også være innsikt i de åndelige prinsipper jeg snakker om her, at han som jeg vet at den synd, urett og elendighet som det norske folk herved har blitt med på, vil slå tilbake.

Vet lederne dette, og gjør dette, skaper karmaen bevisst, så har de aktivt villet ødelegge vårt land og vårt folk med karmisk verktøy. Da har den røde revolusjonære ånd blitt brukt også okkult, for sine planer med menneskeheten. Vær helt trygg på at disse planer innvolverer ikke G-d i menneskers liv, heller ikke friheten til å følge G-d’s lover og påbud. Bare deres ugudelige, slik vil de forføre hele menneskeheten til å bli verdslig mer enn åndelig. Til å følge seg mer enn G-d.

De har rett og slett med dette, enkelt sagt, eksepedert alle sin undersåtter til ‘helvete’ (evig åndelig død) mer enn til ‘himmelen’ (evig liv). Symbolsk talt. Ved å forlede dem til å foreta feil valg.

Mene, mene, tekel ufarsin

Skriften på veggen:

  • Bombing og myrderier i fjerne land som ikke har gjort oss noe.
  • Urettferdige justismord og ugyldige dommer i vårt justisystem, anmasse. Korrupte dommere. Korrupt statsadvokat, som ikke gjør noe med forholdene, tvertimot oppmuntrer til det. Forfalskeede bevis, plasserte bevis.
  • 15.000 drap av barn i mors liv hvert år, som prevensjonsmiddel, for at kvinnen og mannen skal få sin fornødne animmalistiske glede og nytelse.
  • Ytringsfriheten knebles. Ytringsansvar heter det.
  • Leger skal nå innhente informasjon og kunne gå inn i hvert enkelt hjem for å etterse korrekt livsførsel for helse, på oppdrag for myndighetene (?). Jfr. «Husinkvisjoner må ikke finne sted» (den norske Grunnlov).
  • Folk interneres, fengsles og henges uten rett, ingen lov eller dom nødvendig (NDAA). Verre enn i bolsjevik, kommunist Russland.
  • 50.000 barn tatt fra foreldrene av barnevern fra 2003-2008. Barn er en gave fra G-d til foreldrene. G-d gir, staten tar. Det er en hån mot G-d, mye mer enn mot mennesker.
  • Homofile og lesbiske må gjerne få barn, men kvinne og mann i guddommelig innstiftet samliv blir frattatt dem (?)
  • Våre folkevalgte er blitt folkets herskere mer enn dets valgte representanter til å tale sin sak, deres tjenere. Hvem har korrumpert systemet slik at det har blitt slik?

Og noen fatter fremdeles ikke at verden er snudd på hodet, i sine sanseløse nytelsessyke og i demoners åndelig kvalmende og knugende grep?

Uretten har funnet sitt sted for sin ultimate utfoldelse. I våre samfunn. I vår midte.

Ingen bryr seg, alle har nok med seg selv og sitt. Deres hjerter er kalde, samme hva som skjer naboen så lenge det ikke skjer meg og min familie liksom.

Når den bedervede oppfatningen har blitt rådende, kritisk masse er nådd, DA returnerer karma. Da får mange det vanskelig. DA har de helt frivillig gitt avkall på G-d’s Rike, de får ta til takke med Keiserens’s Rike, det verdslige riket, en hård herre ofte. Ingen nåde, ingen tilgivelse, ingen kjærlighet, bare kald fariseerisme, nidkjærhet til lovens bokstav mer enn dens ånd.


«If you are going to tell people the truth, you had better make them laugh or they will kill you.»
– Oscar Wilde.

Jesus fra Nasareth fikk oppleve sannheten i dette sitat fra Oscar Wilde. Folkestyret -mobben, demo-cracy, fikk ham til slutt, med god hjelp av det okkulte presteskap som satte dem opp. Fordi han ikke oppmuntret dem til å følge og tilfredstille sine basale instinkter til kun å parre seg som kaniner og jage etter penger og ære som den høyeste åndelige kunstform i sine liv, men vie seg høyere åndelige spørsmål, tenke på sitt evige liv mer enn de kortsiktige maslowske basale behovstilfredstillelser, så fikk han føle deres vrede..

Prøv endelig ikke å ta fra de verdslige noen av deres animalistiske (666) nytelser, da ligger du sylttynt an. Men fortvil ikke, alt slags presteskap idag oppfordrer og lærer slikt som rådende åndelige kvaliteter, så det er ingen fare. Rockeprester og andre prester lovpriser det som Bertram Dybwad Brochmann kalte det ustyrlige og ubevisste driftsliv, – og kjønnsliv. Fritt og flusst av alt degenererende, det er tingen. Det er helt moderne, og det er god åndelighet, sier enkelte prester. Hva slags åndsentiteter de er prester for blir en annen sak.

Om en ikke vet hva en skal gjøre selv for komme ut korrekt åndelig sett, så bør en spørre noen en har tillit til som forstår mekanismene, som har kommet lenger i den åndelige utvikling enn en selv. Rådføre seg med noen som forstår dette, hvordan en kan innrette sitt liv innenfor G-d’s lover mer enn innen ‘Keiserens’ lover (G-d’s lover går lenger, fremmer rett, kjærlighet og samhold), det som ‘Keiseren’ har blitt rådet til fører oftest til det motsatte. Det var dette egentlig presteskapet til G-d var til for en gang for lenge, lenge siden. De skulle undervise i åndelige prinsipper, konsekvenser, årsak og virkning, karma. Men svikter.

«Vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» (Heb. 4:15-16)

Verden er full av ignoranter. Ignoratene vil få sin straff. De vil få sin åndelige dom. Prestene og lærerne har vært lur, tror de, og tilpasset seg tidsånden.

«Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn». Matt. 2.13

Mange kommer til å bli veiet og funnet for lett idag også. De gjør ingenting. De ønsker forholdene slik. De har gått i tjeneste for en troløs fyrste. De aktivt støtter de som vil ha forholdene slik, eller som blir lurt trill rundt av et internasjonalt satanistisk okkult presteskap, som lurer hele land, folk, nasjoner i ulykken til å oppmuntre dem til å gjøre det onde, mer enn det gode de kunne gjøre. Til å gjøre rett og riktig; Til å opprettholde G-d’s lover på jord, å bevare kjærligheten på jord, jobbe for freden. «Skje din vilje, i himmel som på Jord«, sier vi. De sier; «skje min vilje på jord, himmel finnes ikke, bare glem den. Vi har våre egne regler for folket«.

De får tidsnok finne ut hvor feil de tok.

Responsibility

If your mind is set on the future to come,
we need your extract on our journey home.
No one is alone in this world,
we’re here together on this pleasant pearl.

So we need your support, whatso’ever the cost.
Black and white – darkness and bright light
is part of the One.
Don’t give up until we’re done.

We need your participation,
don’t give in on temptation.
Through rough times and praying;
Stay in the heat, feel the beat,
– for our future is on the seat.

Try to show some responsibility,
set your enemies free.
All humans need to beware, so many people don’t dare,
– they don’t even care.
So give us your best, stand the test,
that’s what we need for humanity.

We need you to take some responsibility,
with dignity.
Fight for yourself and then for someone else.
If every human with the ability in this world,
would do this according to the truth;
This would be a better place for both me and you.

J. Johansen, 1992

Stille, stille, det er så stille

Og hva vil disse som tiet si når deres barn og barnebarn spør dem; Hvor var du mamma/pappa når Store Ledere med Keiseraspirasjoner innførte fascismen og den orwellske Nye Verdensorden?

Det er hvis barna og/eller noen voksne er istand til å spørre slik i det hele tatt for i Brave New World sies det at det skal være farmasakia som skal være oppfunnet som gjør alt folk underdanig og skal helt frivilling hylle Store Leder (Anti-Krist) og ledelsen (fluor/vaksiner?) (jfr. Nord Korea).

Absolutt alle lever da i full underdanighet, og tror de lever i et samfunn med ‘kjærlighet, fred, harmonisering og forsoning’ (i nytale format), bare med ufarlige tema på ufarlige disclosure spekulasjoner og ancient aliens vil bli tillatt slik at folk får tro at de får lov å tenke, og ingen ser at de lever og skaper det samfunn ved å utrydde/tie alle som ikke går i takt med dem og deres løsninger. De tror at demokratiet er skapt på enighet, frivillig eller tvungen, istedenfor aktiv meningsbrytning og fri opinionsdannelse. De tror det er slik det skal være.

I konsentrasjonsleirene med de som ikke tenker i flokk, og går takt (Gulags, Auswitz, NDAA – FEMA Camps). Gass dem til de holder kjeft og lærer seg å være enig med flertallet; mobben. Dør de under Departementet for Tankekorreksjon, populært kalt Department of Love, så er det bare en fordel.

Tenk hva bare en enkel stemme som den gutten som påpekte at Keiseren har ingen klær på, kan gjøre i et slikt scenario. Det eneste lys i det åndelige mørke hele vestens befolkning befinner seg i. Kanskje gutten er en av «Anonymous»-gruppen; de har gått undergrunn, de gir aldri opp, de står på, de må tenke litt sikkerhet, de er faktisk de eneste som tør å tenke lenger, de er «Anonymous»..

For meg er det ingen tvil hvem sin side jeg velger å være på, fordi om jeg lever vil jeg gjerne se mine barnebarn i øynene å si; «Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det var vanskelig å få med seg folk, vi var bare en håndfull mennesker i hele Norge som slo tilbake mot hele verdens statsapparater og milliarder til deres kommunikasjonseksperter. Vi mislyktes, men vi reddet vår sjel, og uten vår innsats hadde ingen vært istand til å tenke i det hele tatt idag. Alle ville vært like mye oppdyrket grønnsak som resten av sine landsmenn«. Av propaganda, ytringsansvar og indoktrinering, mind control faktisk.

Ingen vil lenger tørre å tale sine tanker. Det kommer anonyme sladrespalter på nettet.

«Anonymous» er kanskje de eneste som er igjen som kan redde den vestlige verden fra sin totale åndelige undergang. Frelse mennesker fra å havne i zoombietilstanden. UANSETT hva vi gir dem å tenke over så er det bra. Jeg gir meg blanke faen i hva andre skriver om, så lenge det er med på å holde folks intellektuelle fakulteter igang, og inspirerer dem til å tenke selv, fritt og uhemmet. Da har noen få skapt en liten tenkende øy av lys i alt det åndelige mørket som legger seg over jorden ‘as we speak’.

Må G-d hjelpe og bevare flest mulig, de som vil ha hjelpen i det minste, i den SVÆRT vanskelige tid vi går inn i, til å bevare den frie tanke og den frie ånd de var skapt med, skjenket dem av Det Høyeste Forsyn og Allmakt, men som de frivillig og med fri vilje gjerne ser ut til å ville gi avkall på. Må noen av dem som har havnet i den, får hjelp til å komme fri fra zoombietilstanden. Mesteren, møtes i ånd, vet hvordan.

Ytringsansvar, og den frafalne kristenhet

Alle må ha det klart for seg at jeg er en ihuga individiualist, og at jeg kan se større troll i den sosialismen som utbrer seg enn det virkelig er grunnlag for, men uttrykk brukt i samtiden som «det store vi», ‘samholdkraft’, og ‘ytringsansvar’, gir meg ekstrem gåsehud på ryggen. Det signaliserer en kollektivistisk tenkning som jeg som svært belest historisk er veldig redd for skal utvikle seg like galt som den alltid har gjort før i tiden.

Så når Arbeiderpartiets argumenter i denne forbindelse høres så åpent i det offentlige rom, tolkes av meg son individfiendtlig, så fordømmer jeg på ingen måte personene som ytrer dem, jeg får bare gåsehud og blir svært ille til mote av den ideverden de signaliserer som det største gode, nemlig hvor staten er den foretrukne og beskyttede enhet i samfunnet, og ikke individet, at staten er til for individet, og ikke motsatt. For meg er dette rett og slett bare uhyrlig tankegods, for G-d skapte meg med en fri tanke, og en fri sjel, og om statens beherskere vil ta fra meg dette, så er det ikke en spott bare av meg som et individ, jeg er disposable, men mye verre er det at det er til spott og spe for det Høyeste Forsyn og Allmakt; G-d. Min Skaper.

«Men mange kan ha sine «avguder», et sted der de personlig er svake. Og alt som engang har vært en «avgud» i våre liv og har rammet kjødet vårt, har lært kjødet opp til at «avguden» vil gi oss glede og nytelse. Så vi søker den igjen og igjen, og faller igjen og igjen. Og selv om det avguden lover oss gir oss en umiddelbar tilfredsstillelse, er den bare umiddelbar. Etterpå kommer konsekvensene, og følelsen av at Gud er langt borte. «Du skal ikke ha andre guder enn Meg» sier Gud i det første budet i tibuds-loven, og budet dekker mye. Det er ikke synd å se på en fotballkamp, men det er synd om den kommer foran egen helse, Gud og din neste. Da er det en avgud. Egoisme er en avgud, selviskhet er en avgud. Når noen spør om du vil «gå en mil» med dem, går du da to? Eller er det mer viktig for deg å holde dagsprogrammet ditt, dine planer i ditt liv, slik at du selv kan ha mest mulig nytelse og glede?»
http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html

Det kommer ikke til å gå forbi uten konsekvenser om de går til dette skritt  å skape  zoombier, for karmaloven, du høster som du sår, har evig gyldighet, uavhengig av menneskehetens frafall fra de åndelige prinsipper som skaper materien, pervertert eller sunn ånd som materialiserer seg fysisk.

Enhver må velge for seg selv om en vil være i G-d’s Rike av Kjærlighet, eller i det animalske Verdslige ateistiske bevissthetsriket, og faktisk ennå verre, det satanistiske riket som følger den ateistiske tidsperiode, for ifølge Albert Pike er ateismen bare et overgangsfenomen, også de skal gå til grunne. Alle skal bli nødt til tilbe den negative åndsbehersker; Ahriman, til slutt. Når hva det Pike kaller «det sanne åndelige lys fra Lucifer» skal åpenbare seg og illuminere menneskene. Kan den ikke ha full kontroll, over ALLE, kan det være det samme. Det er ambisjonen.

Beskyttelsen i endetiden

Så hvordan beskytter vi oss og slåss mot mot det okkulte presteskap og deres demoners innflytelser? Fra satanistenes snare?

En kan ikke beseire den negative åndsmakt og innflytelse ved å tro at en kan holde seg borte fra den, og la være tirre den for egen del slik at den kanskje dermed holder seg borte fra en, da er en allerede som vi har sett i unnlatelsessynden og hans snare. En er dermed den Ahrimanske åndsbasis’ tjener.

De som er G-d’s Barn, de bestemmer G-d over, og gjør som Han vil med. De som er for Ahriman, er i Ahrimans vold, og Ahriman gjør med dem som han vil. Fritt valg.

Vi viser hvem sitt rike vi tilhører ved de valg vi gjør i våre individuelle liv. Vi viser også valget med å ikke gjøre noe i det hele tatt, ved å ikke ta stilling. Da har vi stilltiende samtykket til den rådende verdensorden. «Helt OK for meg«, sier en da. Da har en ikke bidratt til det sanne demokratiet. En har overgitt til andre å ta valg for en, og en blir delaktig i deres valg, og disse valgenes positive eller negative karma.

Hvis jeg for eksempel vil godt etter G-d’s definisjon og behag, som kun G-d som leser hjertene vet, og noen trykker minustommel under denne artikkel, så har de automatisk og uten å forstå eller vite det tatt et valg imot G-d, og for det onde, fordi de ikke skjønner hva jeg sier eller vil; det gode. De har ikke en ånd eller en bevissthet rik nok til eller som er istand til å skille mellom det onde og det gode.  De har blitt forført til å prise det onde som det gode, og hadde ikke kjent igjen en god person om han hadde satt seg på fanget deres. De er rett og slett frafalne fra den gode ånd; fra G-d’s Kjærlighets Rike.

Idet de er utenfor dette G-d’s Kjærlighets Riket, så er de under åket og under reglene til den ånd som behersker dem og deres verden. De kan ikke stå med en fot i hvert Rike. Enten er en der bevissthetsmnessig, eller så er en ikke der.


«Det gode jeg gjør det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil gjøre det gjør jeg»
. – Paulus.

Paulus sier i sitt brev til Efeserne at vi må ikle oss G-d’s fulle rustning, som er rettferdighetens kappe (brynje), og sannhetens belte. Han lærer dem om åndelig krigføring i slutten av dette brev til menigheten i Efesos. Sverdet som Jesus nevner i annen sammmenheng når han beskriver denne åndskamp er symbolsk for Ordet, for den åndskunst som beherskelse av Ordet betinger. KUN med det som våpen kan de mørke okkultister og satans demoner slås tilbake, og mennesker redde sin sjel.

«32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.
34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.35 Jeg er kommet for å sette skille:» – Matteus 10

Jesus visste utmerket at denne verden er den Ahrimanske ånds domene, og at denne negativt polariserte ånd ville bekjempe ham med sverd om nødvendig, fordi han kom til å gi dem et banesår som ville sette dem tilbake. De ble satt tilbake omtrent 2000 år som vi ser av historien. Han visste han ville bli korsfestet av det mørke okkulte presteskap som satte opp mobben (demo-cracy) mot ham og hans åndsbrødre og -søstre.

Så begynte kristenforfølgelsene og kristenhatet, for en slik ånd hadde aldri vært istand hverken før eller siden å transformere samfunnene i positiv lei, og der er noen som lever av krig, ufred og utbytting, som ikke vil ha det slik.

Se det som kommer etterpå; «Jeg er kommet for å sette skille«.

Skille mellom de som vil ha krig og de som vil ha fred. Selv innen samme familie kan det være de verdslige krigshissere som går imot Fredsfyrstens fredsommelige ideologi, og det kan være fredsduer som vil annerledes. Jesus profeterte at hans virke kom til å skape skille og ufred mellom disse to motsatt polariserte tankegods.

Alle vet jo selvfølgelig at han fikk helt rett når israelske semitter dreper palestinske semitter, og nordmenn dreper nordmenn av samme ideologiske forskjeller.

Når Peter tok sverdet og kuttet øret av soldaten i Getsamane, klar til krig mot Romerne, sa Fredsfyrsten; «Stikk sverdet tilbake i sliren Peter». Det var ikke hans metode, det er ikke G-d’s metode å innstifte en falsk fred med sverd i hånd, med massemyrderier som resultat (collateral damage).

Det er helt klart at Jesus er helt for fred, men som en unik menneskekunnskap og kunnskap om verdens beskaffenhet med maktpersoner høyt og lavt med sine agendaer, så kunne han si da hva som kom til å bli utfallet av hans lære. Fredsduene kom til å bli angrepet av krigshisserne, det Ahrimanske kaos sine disipler, istedenfor G-d’s Verdensorden, at det til slutt ville stå bror mot bror, søster mot søster, for slektskapet er nærmere langs de åndelige skillelinjer, enn langs de biologiske. «Hvem er min familie? ‘Dere er min familie», sa han til displene, et åndelig slektskap, de var av samme ånd, av samme legning, hvilket var det han satte høyere enn blodets slektskap. Den åndelige familie, ETT i Kristus, i Kristus’ ånd.

Guds rustning
«10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal». – Efeserne 6.

En kristen slåss ikke mot mennesker. En kristen slåss mot åndelige entiteter, mot demonske innflytelser, se vers 12.

«Djevelen» har plassert falne engleprinser i hvert land på jorden (Daniel 10, 4-13, 20). De lavest på rangstien av Djevelens hær er kjent som demoner og onde ånder. Jesus slåss mot dem stadig vekk og fordrev dem (Matt 17, 14-21)

Jesus kaller denne verdens prins for «Satan» (Joh. 14:30, 16:11).

Djevelen hersker over et åndelig rike på denne jord (Matt. 12, 22-29). De får lov å være her til den dagen Jesus vil få ham bundet og tusenårsriket begynner (Åp. 20:1-3).

Daniel, en annen inspirert visjonær og tro mot G-d, som også mange mener beskriver endetiden i ethvert eon, som Johannes gjør i sin åpenbaring/visjon i sin hule på Patmos hvor han hadde blitt landsforvist, sier (legg merke til parallellene til vår tid, og hvordan G-d beskytter sitt folk, sine barn på jord):

Kap. 1

18 Da tiden kongen hadde fastsatt, var til ende og de skulle føres fram for ham, førte hoffsjefen dem fram for Nebukadnesar. 19 Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Og de trådte inn i kongens tjeneste. 20 Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket.

Kap. 2

27 Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. 28 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:

43 Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk.

Det var/er Jesu Kristus’ Rike.
De fant det bedre å korsfeste å drepe sin Messias, sin Frelser fra sine villfarelser, istedenfor at dere møysommelig planlagte planer om deres verdslige Verdensrike (NWO) skulle gå til grunne. De ofret gjerne EN, for hele slektens aspirasjoner, men det var synd at det var den ENE, som kunne reddet deres sjeler de drepte.

Kap. 3

Daniels venner i ildovnen

5 Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. 6 Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.»

7 Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. 8 Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene.

10 Konge, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gullstatuen, 11 og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. 12 Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.»

13 Da ble Nebukadnesar rasende. Han befalte at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. 14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? 15 Nå, er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?»

24 Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. 25 Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26 Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere tjenere for Gud, Den høyeste, kom ut hit!» Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden.

27 Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. 28 Da sa Nebukadnesar: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. 29 Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten.» 30 Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høye stillinger i provinsen Babel.

Kap. 4

Nebukadnesars vanvidd
24 Dette er tydningen, konge. Den høyeste har besluttet at dette skal komme over min herre kongen:
25 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene, og med dugg fra himmelen skal du vætes. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. 26 Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt fra den tid du forstår at Himmelen har makten. 27 Derfor, konge, ta imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge.»

28 Alt dette hendte med kong Nebukadnesar. 29 Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel, 30 utbrøt han: «Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min herlighet!» 31 Før kongen var ferdig med å snakke, kom en stemme fra himmelen: «Dette er sagt til deg, kong Nebukadnesar: Riket er tatt fra deg. 32 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil.»

Kap. 5

17 Daniel svarte kongen: «Behold de fine gavene dine selv, eller gi dem til en annen! Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle tydningen. 18 Konge! Gud, Den høyeste, ga rike og makt, ære og herlighet til din far Nebukadnesar. 19 Fordi Gud hadde gitt ham så stor makt, skalv alle folk og nasjoner og tungemål for ham og var redde. Den han ville, lot han drepe, og den han ville, lot han leve; den han ville, opphøyde han, og den han ville, fornedret han. 20 Men da han ble stor i egne tanker og stolt og hovmodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham. 21 Han ble jaget bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress som oksene. Kroppen hans ble vætet med dugg fra himmelen, inntil han forsto at Gud, Den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil.

22 Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk, enda du visste alt dette. 23 Du har opphøyd deg mot himmelens herre. De har kommet til deg med kar fra hans hus, og du og stormennene, konene og medhustruene dine har drukket vin av dem. Du priste guder av sølv og gull, bronse og jern, tre og stein, som verken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har livet ditt i sin hånd, og som rår for hele din livsvei, ham har du ikke æret. 24 Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. 25 Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. 26 Og dette er tydningen av ordene: Mene – talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. 27 Tekel – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. 28 Peres – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne.»
29 Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge gullkjedet om halsen hans og rope ut at han skulle herske som tredjemann i riket. 30 Men samme natt ble Belsasar, kaldeerkongen, drept.

Kap. 6

Daniel i løvehulen

Mederen Dareios overtok kongeriket. [] 4 Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 5 Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham. 6 Da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.»

7 Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve kong Dareios! 8 Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. 9 Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles, etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 10 I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud.

11 Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. 12 Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud.
13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke utstedt et påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg verken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. 16 Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget segl og sine stormenns segl, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. 19 Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten, han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove.

20 Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. 21 Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: «Daniel, du tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» 22 Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» 24 Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. 25 Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem.
26 Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden:

«Rikelig fred! 27 Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud.
For han er den levende Gud,
han blir til evig tid.
Hans kongerike går ikke til grunne,
hans velde er uten ende.

28 Han berger og redder,
han gjør tegn og under
i himmelen og på jorden.
Han berget Daniel fra løvenes klør.»

29 Daniel hadde stor fremgang mens Dareios og perseren Kyros var konger.

Kap. 7

15 Jeg, Daniel, ble urolig i kropp og sjel. Synene som gikk gjennom hodet mitt, skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba ham om en pålitelig forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte meg hva synene betydde: 17 «Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger som skal stå fram på jorden. 18 Men Den høyestes hellige skal motta kongeriket og beholde det til evig tid, i evigheters evighet.»

23 Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. 27 Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»
28 Her slutter fortellingen. Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Kap. 8

12 Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.
15 Mens jeg, Daniel, så synet og prøvde å forstå det, sto det en foran meg som så ut som en mann. 16 Og jeg hørte en menneskestemme rope over Ulai: «Gabriel, forklar synet for ham!» 17 Så kom han bort til der jeg sto, og da han kom, ble jeg skremt og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Forstå, menneske, at synet handler om endetiden.» 18 Mens han snakket med meg, lå jeg bevisstløs med ansiktet mot jorden. Men han rørte ved meg, reiste meg opp så jeg sto, 19 og sa:
«Nå lar jeg deg få vite hva som skal skje når vredestiden er i ferd med å ta slutt, for det handler om tiden for enden. 20 Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia, 21 og geitebukken er kongen av Javan. Det store hornet i pannen er den første kongen. 22 Det ene hornet som ble brukket av, og de fire som vokste opp i stedet, betyr at fire kongeriker skal stå fram fra folket hans, men uten hans styrke. 23 Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset. 24 Hans styrke blir stor, men ikke som den første styrke. Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Han skal utslette de mektige og folket av de hellige. 25 Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd. 26 Synet om kvelder og morgener, det som ble fortalt, er sant. Men du skal holde synet skjult, for det handler om en fjern fremtid.»
27 Og jeg, Daniel, lå syk i flere dager, men sto så opp og gjorde igjen min tjeneste for kongen. Jeg var full av undring over synet og forsto det ikke.

Kap 9

I det første året Dareios, sønn av Ahasveros, var konge – han var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket – 2 i det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var sytti år. 3 Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske.
4 Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud! 5 Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til kongene våre, stormennene og fedrene og til alt folket i landet. 7 Din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med mennene i Juda og dem som bor i Jerusalem og i hele Israel, fjern og nær, i alle land du drev dem bort til, fordi de hadde vært troløse mot deg. 8 Ja, Herre, oss tilhører skammen, oss og kongene våre, stormennene og fedrene, for vi har syndet mot deg. 9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse; vi har gjort opprør mot ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke hans lover, som han ga oss ved sine tjenere profetene. 11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor har den forbannelseseden som er beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over oss. For vi har syndet mot ham. 12 Han har satt i verk det ordet han talte mot oss og mot styrerne som styrte over oss. Han har ført over oss en ulykke så stor at det ikke finnes et sted under himmelen der det har hendt noe slikt som i Jerusalem. 13 Etter det som er skrevet i Moseloven, kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne velvilje for Herren vår Guds ansikt, vi vendte ikke om fra vår synd og prøvde ikke å forstå din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham.

20 Mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. 23 Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet!

24 Sytti uker er bestemt
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

Kap. 10

12 Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. 13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongene. 14 Nå har jeg kommet for å få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som handler om de dagene.»
15 Mens han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden i taushet. 16 En som lignet et menneske, rørte da ved leppene mine. Da åpnet jeg munnen og talte, jeg sa til ham som sto foran meg: «Herre, synet ga meg slike kramper at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle min herres tjener kunne tale med en herre som deg? Kreftene har tatt slutt, og det er ikke livspust igjen i meg.»
18 Han som så ut som et menneske, rørte enda en gang ved meg og ga meg styrke. Han sa: «Vær ikke redd, du høyt elskede. Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!» Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa: «Tal, herre, for du har gitt meg styrke.»

Kap. 11

32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling. 33 De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring. 34 Når de faller, får de bare litt hjelp. Mange slutter seg til dem, men med baktanker. 35 Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet.
36 Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje. 37 Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som fedrene hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edelstener og andre kostbarheter. 39 Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, vis

40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han trenger inn i landene og farer fram som en stormflod. 41 Så drar han inn i det herlige landet, og titusener skal falle. Men disse skal unnslippe hans hånd: Edom, Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, heller ikke Egypt slipper unna. 43 Han skal råde over skatter av gull og sølv og over alle kostbarheter i Egypt. Selv libyere og kusjitter må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut med stor vrede for å slå mange med bann og utrydde dem. 45 Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet. Men han går mot sin undergang, og ingen hjelper ham.

Kap. 12

Trengsel og frelse i endetiden
12På den tiden skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står ved dine landsmenns side.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
fra folkeslag oppsto
og helt til den tiden.
Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
alle som er skrevet opp i boken.

2 Mange av dem som sover i jorden,
skal våkne,
noen til evig liv,
andre til spott og evig avsky.

3 De kloke skal skinne
som den strålende himmelhvelvingen;
og de som har ført de mange til rettferd,
skal skinne som stjernene til evig tid.
4 Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.

5 Jeg, Daniel, så, og se! – to andre sto der, en på den ene siden av elven og en på den andre siden av elven. 6 En av dem spurte mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven: «Hvor lenge skal det vare før alt dette underfulle får sin ende?» 7 Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust [G-ds Barn, alle som holder G-d’s Lov, som er av Kristi ånd], skal alt dette ta slutt.» 8 Jeg hørte det, men forsto det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?» 9 Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. 10 Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå. 11 Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

———-

Boken er herved åpnet.

For slik går det med de jordiske Konger, Fyrster, Keisere og derFuehrers som setter seg opp mot G-d’s eneveldige Allmakt, og vil utfordre Det Høyeste Forsyn, til alle tider, alle steder under himmelen, som bryter Loven og dreper Profetene, så bringer de skam og destruksjon over seg selv og sitt folk, og de er forutbestement å selv bli målt etter det mål de selv har målt med, bli destruert som de har destruert det gode i verden. Alt i universet er lagt opp helt rettferdig. Tvil ikke på det.

Om belønning eller straff ikke kommer umiddelbart, så materialiserer den seg tidsnok. Det vil en se om en studerer historien.

We shall Overcome – Roger Waters

Fangenskap eller frihet

Må jeg leve i et samfunn hvor staten skal på absolutt alle områder gripe inn i mitt liv, da kan jeg ikke leve, og kan like gjerne dø. Det er for meg verre enn den verste skrekktilstand en kan oppleve.

Kristus valgte også sin side, når han stikk i strid med sine samtidiges aspirasjoner om et verdslig verdensrike, for hvilket Barrabas lettere kunne hjelpe dem å oppfylle, kriger som han var. Fordi Kristus opprettholdt denne G-d’s orden i verden, at individet er et ukrenkelig, gudeskapt vesen på denne jord, som ikke uten konsekvenser kan krenkes på det groveste, for dette ble han drept.
Presteskapet mente det motsatte, at en gjerne kan ofres for de mange (offerlam). Da ved at det mørke presteskapet mente det var helt greitt at ett eller flere individ kunne ofres, av hensyn til alle (kollektivismen), hvis dette kunne tjene deres sak og aspirasjoner (blodofring), eller ikke truet deres planer om deres våte drømmers verdensrike. For Jesus var ethvert individ et ukrenklig hellig vesen, og samfunnet måtte gjenspeile dette, mente ham. Samfunnet måtte være til for individet, og ikke omvendt, og hans rike var ikke av denne verden sa han.
Det var ikke noe særlig til Messias sa de, for løftet som de forstod det var at Messias skulle gi dem verdensriket, og ikke noe åndelig rike. Han skulle være deres hærfører som ledet dem i krigen mot sine fiender, så de kunne vinne land, makt, ære og gull og sølv, noen Fredsfyrste hadde de vel aldri bedt Det Høyeste Forsyn om (men det var det som ble sendt). Så gikk det som det gikk. Denne skikkelsen tjener ikke vår sak. På korset med ham. Får vente på en ny messias, – som aldri kommer, andre enn den falske, siden den ekte har kommet og dratt, men lever i beste velgående i ånd, og kan møtes der.

Idag det perverterte samfunn med samme ideologi i form av den politikk vi ser konturene av ved NDAA i USA, og annet også i Norge. «Mitt rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Han ville ha et med fred, av kjærlighet, toleranse og nåde, et slikt som hans åndelige Far i himmelen tenkte det i utgangspunktet; «Skje din vilje, i himmelen som på jorden». Ikke et for maktkonservering for sine aspirasjoners oppfyllelse, og for å fylle pengepungen.

Jeg velger meg den åndelige frihet, så lenge den varer. Jeg kommer ikke til å gi den opp frivillig, lov om ytringsansvar eller ikke, hvor en nok får lov å si det statsautoriserte, men knapt hadde hatt en eneste bok i den profetiske Bibel om det ikke skulle være mulig å lyde en annen tune enn ‘Keiserens’, og skrive om det.

Menneskehetens felles aspirasjoner er glimrende nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen m.v., så det står ikke på vilje, det står mer på evne. En søker å oppfylle dens bokstav, men ikke dens ånd, og dermed blir dens ånd korrumpert. Den gjelder for noen få, men ikke for alle.

Jeg trenger ingen stat eller politikere til å fortelle meg hvordan en skal oppføre seg; Det er nedfelt i ti enkle bud fra Bibelen. Så enkle at absolutt alle kan få de med seg, og forstå dem, og hvor mange kjenner til bunns norske lover? Og først og mest og best er det nedfelt i Jesus sitt ennå enklere bud til sine under den nye pakt; «Elsk G-d, og elsk din neste som deg selv«.

«Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Så vi er faktisk allerede i en verdenskrig mellom den indivudualistiske ideverden og den kollektivistiske. Det er en kamp som har pågått i generasjoner, og alle vil måtte si seg enig med meg i at den sistnevnte ser ut til å vinne.

G-d’s naturlige skapte verdensorden er snart snudd på hodet. Våre konsitusjoner, etter G-d’s vilje og inspirasjon, i Norge som i USA, er snart helt snudd på hodet, av de kontraproduktive bakstrevere. Nå er det i alle land (det oppstandne Rommerriket EU) snart helt implementert at individet er til for staten, og ikke omvendt lenger. Skaperens lover og mening med våre samfunns organisering er nullifisert; null and void.

Men har ikke G-d sendt sin beskyttelse til sitt folk, til også å ha et liv i denne verden, som Job som nok ikke var beskyttet mot å bli utsatt for deres fristelser og prøvelser, men det stoppet der, lenger kunne de ikke gå. De er nok under noen slags åndelige lover også, grenser for hva de kan foreta seg, hvis ikke hadde der ikke vært fnugg av rettferdighet i denne verden. Da hadde der ikke vært noen del av G-d’s ånd i verden, og det er der. Det er den ånd som skapte og hersker over verden.

Sannheten om den uendelig stygge situasjonen i verden idag kan være svært opprørende, men husk at G-d tillater alle disse ting å skje, disse folkene har sin frie vilje også. Alle skal veies og måles, og endelig dømmes. Han tillater dette så VI kan se, og kanskje returnere til Ham. Vi får sjansen nå, en kort stund før tidsvinduet stenges hvor denne muligheten er der. Da er muligheten til å ta valg uttømt, da har en igrunn tatt sitt valg også ved å ikke gjøre noe som helst.

Dette for å demonstrere at disse falske guder som vi har stolt på, våre myndigheter, våre favoritt politikere, deres mammon dyrkelse – dansen rundt gullkalven, gods og gull, jakten på den gode følelse/kroppslig nytelse, etc, vil alle bli avslørt som de tapere og falske verdier som de virkelig er.

Til mer vi stoler på dem til mer skuffer de oss. Til mer makt vi serverer dem, til mer bruker de makten imot oss.

Naomi Wolf, forfatteren av blant annet boken «The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot», skriver i en artikkel at de amerikanske kongressmedlemmer undertegnet sin egen arrestordre den 31.12.20011 ved NDAA. Slik uforstand er der blant lederskapet, dessverre. De tror de skal sitte hvor de sitter hele tiden, og være beskyttet mot konsekvensene, men de har nok hengt renneløkken rundt sin egen nakke med dette, med sin korrupsjon – tjene sin egen sak, ambisjoner og lommebok, mer enn de folk de er satt til å tjene. Jeg er enig med Naomi Wolf; De vet ikke hva de gjør, for det mål de bruker på dem de skal sende i sine konsentrasjonsleire, det samme mål skal bli brukt mot dem selv. Det er en åndelig og karmisk lov, de ikke kommer utenom. Det er G-d’s rettferdighet i aksjon. Bare se på historien og finn at jeg har rett.

G-d vet hva som kommer rundt hjørnet og dette er hvorfor han tillater oss å se feilene ved verdens tenkning og rådende åndsbasis. Slik at vi kan gjøre våre valg, – i tide. Alle slipper å være uvitende, om de vil. Der er intet nytt under solen.

Vi trenger å ha et nært forhold til G-d, i en ærlig og god kommunikasjon med G-d i oss, daglig, spesielt i disse vanskelige tider, slik at han kan respondere ved å sende oss sin ånd og sitt tankegods i forbindelse med hva som snart er iferd med å bli utløst over vårt land og verden. Fra Vårherres vredes beger. Det er lurt å være godt forberedt, spesielt åndelig.

Mange kristne på linje med de sekulære er heller ikke istand til å forstå hva som foregår, hva som er i horisonten og tilbringer ikke tiden til å kommunisere i bønn og meditasjon med G-d. Dette vil vise seg å være en STOR tabbe. De er selv forført av dette okkulte presteskap, og landenes ledere.

Hvis du er en av disse som har mistet kontakten med G-d, underlagt deg andre åndskrefter enn G-d selv, så bes du vurdere å søke å gjenopprette kontakten med det Høyeste Forsyn. Hva som forestår fremover er ikke fornøyelig og den som ikke har tatt seg tid til å komme i et godt forhold med det Høyeste Forsyn, med G-d, fått den ånd som Jesus lovte å sende sine (DHÅ) vil enkelt bli innfluert av disse ekstremt mektige onde åndskrefter som styrer i verden akkurat nå – og bli ledet på avveie, til fortapelsen av gale valg, spesielt av de som styrer bak kulissene i Amerika spesielt. Trollmennene fra Oz. Det mørke okkulte presteskap, som beskrevet.

Alt jeg kan gjøre er å advare dere, men jeg kan ikke tvinge dere til å gjøre noe som helst.

De samme mørke okkultister og kabbalister som har holdt på med sine prosjekter siden tidenes begynnelse, skal atter en gang falle, som de stod og gråt og så sitt byggverk falle, når Babylon falt. Det er usikkert hvor mange som vil overleve for å oppleve den gode tiden etterpå hvor igjen G-d oppretter sitt Rike på jord, og hiver krapylene i ildsjøen. Hadde ikke dette skjedd, hadde det ikke eksistert rettferdighet i G-d’s Rike, og en ting er helt sikkert; og det er at G-d er SVÆRT rettferdig; til ehver etter sin gjerning og aspirasjoner, eventuelt til hvem de bejubler.

«Babylon, Babylon, has Fallen, Fallen, Fallen». – Gråtende mørke okkultister.

Jeg sier til ‘Arbeidernes Parti’ og deres like langs hele den politiske aksen i Norge (de tjener alle samme herrer), og deres form for demokrati (demo-cracy, som egentlig betyr mob-rule, jfr. USSR og bolsjevikenes ‘proletariske’ revolusjon, som kostet 66 million mennesker livet, inkl. Tsaren og hele hans familie);

Nei takk, jeg skal ikke med. Jeg skal ikke med før dere åpner for sant demokrati, for åpenhet og ytringsfrihet, for kjærlighet, arbeide for fred og velstand for vårt folk (først jøde, så greker), som er G-d’s middel til å organisere sin verden, i nasjonalstater. Alle andre metoder er veier til fortapelsen mer enn til frelsen og det gode liv for menneskeheten. Bare babelsk forvirring, konflikter, krig og nød er avgudene istand til å skape.

When He Comes – Johnny Cash

Jeg bekjenner gladelig; G-d er min leder, min beskytter og komforter, i navnet til Jesus Kristus, min forløser. Av samvittighetsgrunner kan det være at jeg må ta avstand fra verdens lederskap sine påbud til tider, at jeg nok ikke kan delta i det store ‘vi’ om de ikke vender om fra sine villfarne stier, at jeg vil nekte å gå med dem på deres ville veier, for meg å først og fremst å tilfredstille de påbud som er gitt fra før tiden ble til fra det Høyeste Forsyn og Allmakt, koste hva det koste vil. So be it.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Jeg kommer fortsatt til å kjøre det Bibelske ytringsansvar, etter G-d’s lov, mer enn det statsautoriserte. Å rope fra takene…. Dette til informasjon.

«26 Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27 Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.» Matt. 10.
«1 «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet deres! 2 Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 3 Derfor skal alt dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i enrom, skal bli ropt ut fra takene». Luk. 12.

Så vi ser at for kristne er dette ikke frivillig. Det er en plikt og et påbud. En samvittighetssak.

Lykke til.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
tralle20
tralle20
11 år siden

J.J
Takk for de Gudommeligge sannhetene som du presenterer i denne bloggen.
Du er en Åndelig meget vis mann.

tralle20
tralle20
11 år siden

Jens sier han tar annsvar for den til en hver tid gjeldende politikk , også overgivelse av makt til EU , FN og NATO.

Han burde selv melde seg inn til menneskerettsdomstolen i Haag eller domstolene i Norge under landsvikerparagrafen der det står at Norge skal ikke overgi noe makt til andre myndigheter noe han stadig sier vi er forpliktet til å underlegge os nye direktiver fra EU , FN og NATO.

Jens hvorfor fjernet uf Odelstinget og landsvikerparagrafen?

Jens trekk deg og gjhør opp for ditt svik mot grunnloven.

Du er en foræder i mine øyne.

Zetera
Zetera
11 år siden

J.J
Takk for flott artikkel. Etterfølgende av det du skriver står vi virkelig på terskelen til et stort og avgjørende oppgjør på denne kloden. Det står også skrevet: «jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår mot Herren og mot hans salvede» og verdens herskere «har en tanke, og sin makt og sin kraft gir de til dyret».

Hvem er disse kongene? Mener også jeg har lest at det var snakk om 10 konger og kongeriker.

Er ikke verden nå delt inn i 10 områder/regioner, kongene er enda ikke satt men er en del av det som i dag foregår i de forskjellige land.

«Det vil bli et universalt unions-bånd, der alt er i harmoni, en konfødreasjon av Satans krefter» en scene som er i full gang.

Trosfiheten vil snart ikke lenger bli respektert.

Profetiene åpenbarer fremtiden like tydelig for oss som Jesus åpenbarte den for disiplene.

Mange påstår at det er likegyldig hva man tror, når man bare lever rett. Men livet formes av troen. Dersom vi har adgang til lys og sannhet, og vi forsømmer anledningen til å høre og se, stiller vi oss i virkeligheten avvisende. Da velger vi mørke fremfor lys.

Når prøvetiden kommer for oss alle, blir det åpenbart hvem som har Guds ord til norm for sitt liv.

Om sommeren er det ikke noen merkbar forskjell på eviggrønne og andre trær. Men når vinterstormene setter inn, står de eviggrønne uforandret, mens de andre mister løvet.

Zetera
Zetera
11 år siden

Thorbjørn Jagland er jo generalsekretær i Europarådet og dermed en insider for hvordan verdens globaliseringselite tenker.

Hans artikkel i Aftenposten 2. januar 2012, nye murer vil falle, hvor han gjør gjeldende at de «universelle menneskerettighetene» står over enhver ideologi og religion.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nye-murer-vil-falle-6731834.html

Det han ikke nevner med et ord: at Eu den 28. november 2010 vedtok en erklæring som nok må sees på som starten på en ny lovgivning for hele verden.

Den kalles «Framework decision on combating racism and xenophobia».

Det denne erklæringen nå benyttes til er en praktiserende LOV som forbyr kretikk av Islam og flere personer har til nå måttet gå i rettsak for brudd på dens ånd.

Det sies: Med denne loven er tradisjonell europeisk ytringsfrihet opphevet!

Var ikke ytringsfrihet en av kjerneverdiene til venstresiden?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Zetera

En del av kronikken til Jagland var øremerket et rutinemessig angrep på Israel, mens han brukte resten til å sparke så å si hele den øvrige verden på leggen, – ikke minst Kina som også tidligere har fått smake Jaglands vrede. Ikke en eneste kineser bør lenger være i tvil om alvoret i saken, for den fatwaen som nå er utstedt mot den kinesiske revolusjonen er et uttrykk for menneskehetens kollektive samvittighet som er samlet i ”Europarådet som jeg leder,” for å si det med Jaglands egne ord.
Thorbjørn Jaglands fantasier har denne gangen som mål å utvide det norske hus til å dekke både Europa og hele resten av verden. Hans verden er en global Kardemommeby hvor politimester Bastian ikke lenger har problemer med å vokte over menneskerettighetene fordi alle murene er revet ned og røverne har gjort revolusjon. De er blitt demokrater og skal bli medlemmer av Europarådet som han leder. Historien er ikke til å stoppe, mener Jagland. Det er ikke lenger plass til systemer som setter en ideologi eller en religion over de universelle rettighetene, slår han fast.
Har vi hørt slike tanker før? For bare et par uker siden kunne vi referere fra en forelesning vår utenriksminister holdt på Handelshøyskolen i Bergen. Også der sto Europa-drømmen i sentrum, med nominasjon av EU til Nobels fredspris og invitasjon av Nord-Afrikas nye islamister, Russland og Tyrkia til å bli medlemmer av Europas økonomiske og politiske fellesskap, et fellesskap som neppe ville bli mer attraktivt for det norske folk om det skulle skje.
Denne samordningen av det europeiske tankegodset virker imidlertid som om det har noe til felles. Det gjelder ikke bare disse politikernes plassering av seg selv i sentrum av verdens begivenheter, men særlig den åpenbare mangel på jordnærhet og bakkekontakt som de begge utviser gjennom sine utspill. Vi kan sikkert trygt konkludere med at det neppe finnes nevneverdig interesse for de luftige tankene deres utover den kinesiske ambassaden i Oslo og Det muslimske brorskap, men for oss andre bør det nå kanskje ha kommet til et punkt hvor vi vurderer å stille diagnostiske krav til dem vi lar oss representere av både her og utenfor landets grenser.
Vi må gå ut fra at både utenriksministeren og generalsekretæren i Europarådet er godt informert om at Organisasjonen av islamske stater, OIC, har valgt Iran som åsted for sin årlige konferanse som skal finne sted den 16. januar. Dette blir ikke oppfattet som en tilfeldighet i den islamske verden, og vil med rette bli sett på som et utrykk for Irans voksende posisjon. Det er et klart tegn på den radikaliseringen og ekstremiseringen som nå brer seg med stormskritt over den islamske verden, og som er det motsatte av Jaglands og Støres drømmer om kalifatet i Kardemommeby.
Utviklingen innebærer et økende konfliktnivå mellom sjia- og sunnimuslimer som allerede er godt synlig i alle bombeattentatene i Irak. At Det muslimske brorskapet i Jordan har boikottet konferansen, forteller oss at Saudi Arabia, som Jagland mener har utspilt sin rolle, fortsatt er en meget viktig faktor i spillet om makten i Midtøsten. Et av de mest foruroligende trekk i utviklingen er imidlertid ikke knyttet til de islamske maktkampene, – de er lite annerledes enn de har vært de siste 1300 år. Det alvorlige er at vi i den frie verden ikke synes å ha ledere som er i stand til å forstå hva som foregår omkring oss. Slik var det også om kvelden den 8. april 1940.
SMA

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Takk Jarle.
De som velger Guds side skal jo bli forfult, ikke kun som grupper men også som enkeltmenneske.På alle plan.

Jeg har det selv, omtrent slik du beskriver. Vil heller ikke tilhøre noe organisert.
Gud vil jo at Bibelen og Bibelen alene skal brukes som norm for all reform.

Lærde personers meninger, vitenskapens konklusjoner og dogmer eller vedtak fra kirkemøter er like mangforldige og innbyrdes motstridende som de kirkesamfunn de representerer.

Fint du bekrefter det med de 10 kongene/rikene. Dette skjer nå, tror det er få som kobler dette til det som pr. i dag skjer rundt i verden. Jeg har sett dokumentasjon på dette en eller annen plass på nettet men kan ikke ta igjen i farten hvor det var, at dette skjer nå.

Gode tema til ettertanke (de to siste avsnittene) Disney’s selskap har jeg i grunnet ikke tenkt på og det med lysestaken utenfor Det Hvite Hus har jeg ikke fått med meg, takk for opplysningen, dette må granskes!

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Zetera

Profetiene sier at Rottepaven skal kun regjere en kort tid, den som kommer etter skal vist være en svært ond person, noen sier han vil bli fremstilt som Pave Johannes Paul som gjenopstår

Nå er den delen oppfylt, det meldes at Rottepaven er sliten og syk, han vil vist gå av i April

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/news/detail/articolo/papa-el-papa-pope-dimissioni-resignation-renuncia-8389/

Hvem er nåtidens største profet ?

Den nye Nostradamus er Ron Paul

Ron Paul’s 2002 Predictions All Come True – Incredible Video!

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  smurfen

smurfen
Over én million mennesker samlet seg søndag foran Peterskirken i Vatikanet for å overvære saligkåringen av avdøde pave Johannes Paul II. Mange hadde overnattet for å sikre seg en god plass.

Saliggjøring er siste steg før en person blir kanonisert som helgen:
http://www.vl.no/verden/saligkaret-foran-n-million-pa-petersplassen/

Johannes Paul II får egen hjemmeside:
http://www.vl.no/kristenliv/johannes-paul-ii-far-egen-hjemmeside/

Stiller ut pavens kiste, hvorfor?
http://www.vl.no/kristenliv/stiller-ut-pavens-kiste/

Da ligger vel alt til rett for at det skal skje som du skriver smurfen.

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  smurfen

smurfen
Vet ikke om du la merke til teksten under bildet i denne linken.
….. «Det vil de også få anledning til 1. mai. Det blir 1. mai i dette året, en mnd etter nåværende pave går av.

Stiller ut pavens kiste, hvorfor?
http://www.vl.no/kristenliv/stiller-ut-pavens-kiste/

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  J.Johansen

J.J:
Det er derfor Bibelen gang på gang på gang gjentar hvor viktig det er å holde ut til enden…… det er ikke over i jammerdalen før det er over.

… og det er derfor det er så viktig å ha rustningen på som du har skrevet en plass, for om en ikke har alt klarert i forhold til Gud står der i Bibelen at ingen mennesker vil klare å stå i mot alene mot de krefter som vil komme.

Med andre ord, en vil ikke klare å holde ut til enden……

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  J.Johansen

En like viktig inspirasjon til en artikkel bør være å finne i Efeserne 4 : 17.
«Walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,» osv… 4 : 23
«Be renewed in the spirit of your mind; »
Mens religionen venter på Jesus, kan man vente i meditasjon på forsterket fred i sjelen når lyset via tredje øye vil gjøre sine oppdateringer. Dermed vil den onde sirkel bli brutt av en høyere kraft, og fred som en vital kraft vil gi nytt liv i overflod.

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  J.Johansen

J.J

Obama inviterte 50.000 til juleselskap, dette er nok årsak til den 10 m store lysestaken du nevner. Juletreet sto i det blå rom.
Representanter for de amerikanske jødene hevder at Obama bare har invitert rundt 400 til neste ukes hanukka-feiring, mens forgjengeren George W. Bush fant plass til 800 jøder i den forbindelse, skriver The New York Times.

Det hvite hus tilbakeviser kritikken og hevder at rundt 550 vil delta på hanukka-feiringen, mot rundt 600 da Bush var president..
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/obama-inviterer-50000-til-juleselskap-3059837.html

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  J.Johansen

J.J: Nei, det er HOLIDAY tre, ikke CHRISTmas tre. CHRISTmas tre er diskriminerende mot andre religioner, og er forbudt på offentlige steder, som korset er det.
__

Takk igjen for opplysning. Jeg har ikke peiling på juletrær tydeligvis :-)
Har lest linkene du la ved, dette var en tankevekker.

Zetera
Zetera
11 år siden
Svar til  J.Johansen

J.J
hvor havnet Disney’s selskap når han gikk bort?
Da må vi i følge denne siden samtidig spørre: Hvem styrer Amerika?
Det kan se ut som litt av et nettverk.
http://www.natall.com/norsk/wra.html

Apple har også stor andel av aksjer, tror det dreier seg om 51% i følge Wiki

Falcon
Falcon
11 år siden

Fleip eller fakta?, har gjordt litt forarbeid,, og uansett resultat og konklusjon, ingen religionskrig, fred og kjærlighet,, god søndag, velbekomme, og skjerp gjerne sansene :)

Benjamin Fulford & Alexander Romanov – The Illuminati Exposed 2012 http://www.youtube.com/watch?v=6GUX-MzKNkw&feature=share

Resyme: Alexander Romanov sier han er representant for illuminati som er en 14,000 år gammel organisasjon. De er ikke the secret ruler of the world, det er desinformasjon. De kjemper mot the secret ruler of the earth som er the old world order som inkluderer bl.a. the Rothschilds. Hans manifest er i bok 666. Hemmeligheten som illuminati har er veldig enkel. De har ventet 14,000 år på å røpe denne hemmeligheten. De har overlevd alle forfølgelser av the old ruled order. Og hemmeligheten er veldig enkel, «the Abrahamic God, the God of the jews, the God of the christians, the God of the muslims, Allah and Yahweh, thru the three books the torah, the bible and the koran, thát God is not God at all, instead that God is actually satan, and that is shown thru my book 666, and mathematically proven in my book the 6th dimension. The koran, the bible and the torah is nothing more than lies, ancient lies, these people who believe in these books from 2000 years ago is deluted and brainwashed, and manipulated for the purpose of beeing controlled by the old world order». Videoen avsluttes med, knowledge is power

株式会社ヒカルランド http://www.hikaruland.co.jp/
Google oversatt Hikaru Land Co http://translate.google.no/translate?sl=ja&tl=no&js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.hikaruland.co.jp%2F

Armageddon conspiracy, The illuminati’s secret religion, Alexander Romanov http://armageddonconspiracy.co.uk/Alexander-Romanov%282499096%29.htm
AlexanderAntiChrist’s youtube channel http://www.youtube.com/user/AlexanderAntiChrist

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg er oppfostret kristen, men synes det Alexander Romanov presenterer er interessant å studere, spesielt sett i lys av hans families historie. Det er verd å merke seg at de han kaller the old world order er den satanistiske kabalen vi ser hersker og herjer idag og som har stått bak det meste av krig og global elendighet i over hundre år eller mye lengre. Under mine studier seneste år, har jeg fått stor sympati for Tsar-Romanov-familien. Tsar Nicholas II and the Romanov family

Hvis Alexander Romanov er genuin, som det ser ut til, er han arving til den russiske tronen. Han er etterkommer etter Nicholas II of Russia, Nikolay Alexandrovich Romanov http://www.google.no/search?q=Nicholas+II+of+Russia hvis familie, nesten hele, ble myrdet og maltraktert av bolsjevikene. En av hovedårsakene var tsarens boikott av satanistiske leage of nations, forløperen for FN

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Falcon

Per nu tviler jeg på at Alexander Romanov, ref. forrige post, har fremlagt sin agenda

The Knights of Malta Are Ruled Over By The Vatican Jesuit Order http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-10/#comment-80386

Uffda
Uffda
11 år siden

Ja man kan underholde seg selv med tanker og fantasier, men så lenge det menneskelige carnal mind styrer er man fanget i djevelens listige grep som du skriver. De mer man intellektualiserer de mer vokser stoltheten og det menneskelige ego, og grepet fester seg mer og mer.
Det hele er ganske enkelt. I meditasjon stenger man tanker og dermed djevelen ute, straks man avslutter meditasjon er djevelskapen på plass igjen.
Dvs at djevelen kommer ut av sitt fengsel, og man fortsetter å underholde seg med tanker og fantasier og alt som gjør en syk.
Djevelen skal gå ut og villede mennesker i de fire verdenshjørner.
Du kjenner til hvordan Israels stammer slo leir i ørkenen: Dan i Nord(emosjoner), Juda i øst(åndelig), Rubin i sør(fysisk), Efrahim i vest(intellekt) og solen eller tempelet(deg) i midten. Leiren ble satt opp slik fordi solen står opp i øst, den solen som gir oss åndelig liv og alt ellers.
Slutter man med meditasjon faller dominobrikkene, tvilen får til slutt hele leiren til å stå i brann.
Har ikke tid til å skrive mer, men vet du er en åndelig person og håper du kan ha nytte av dette enkle konsept.

Solskinn
Solskinn
11 år siden

Breivikrapporten, et politisk bestillingsverk.

I et interju med Tor Axel Buch tirsdag, på atten nyhetene, Instruerte han hvordan dommerne var forpliktet juridisk til å rette seg etter de sakkyndiges rettsmedesinske rapport. Siden har flere advokater bekreftet at dette er feil, direkte løyn. Fatter ikke at rettsystemet akseptere en slik statsadvokat.
Han må være AP sin representant i rettssystemet, plantet og beskyttet.

Ja ser ut som de bryter ned vårt land med å begå urett.

Breivik som tilregnlig, er til stor skade for AP.

Dersom Breivik kan erklæres gal, da vil dette være et bevis på at det ikke er noe galt med APs politikk slik Breivik har hevdet. Han er jo gal. Da vil alle som er uenige i APs politikk også bli stemplet som «høyre ekstremister» som må bekjempes med alle midler.
Det er disse som etter Jens etter egen formulering betegner som «gift som kommer frem i de møre kroker på nettet». Det som har skjedd i virkligheten i denne saken, er at Jens har snakket med Tor Axel Buch og blitt enig med han å sørger for å fremskaffe en sakkyndig rapport der Breivik blir stemplet som gal.

Tor Axel Buch kjenner så mange psykiaterer og for han var det en lett oppgave å få til en avtale med parti og yrkes kollegiale Huseby og Sørheim, om et forhånds bestemt resultat. De etterlatne fra Utøya må aksepter at hensynet til AP må veie tyngst i denne saken. Alle andre normenn må akseptere at AP styrer rettsvesnet som de vil, og som de har gjort siden krigen sluttet i 1945.

Dersom Tor Axel Buch og Huseby og Sørheim blir fjernet fra saken, da er det 100% sikkert at Breivik ikke blir stemplet som gal. Men det går ikke, fordi da blir APs narre spill avslørt.
Vil også minne om at Tor Axel Buch var mannen som fremla med vitende og vilje, det falske pengebeviset og derved utførte justismordet mot Treholt. Denne mannen er en skam for det norske rettssystem og tror ikke det finnes et menneske igjen i Norge som har tillit til han.

Domstolene er for lengst avslørt som maktens instrument, så godt beskrevet i BT 2010:
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Arbeiderpartidomstolen-1771211.html

http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/01/06/breivikrapporten-et-politisk-bestillingsverk

Hermis
Hermis
11 år siden

Flott artikkel, men må korrigere forfatteren litt. JJ skriver at forfatteren til boken «Sjokkdoktrinen» heter Naomi Wolff. Det riktige navnet skal vel være Naomi Klein? Dette bør artikkelforfatteren rette opp snarest ;) .

«Sjokkdoktrinen» av Naomi Klein mener nå jeg må være en av de viktigste og beste bøkene etter år 2000, og alt i den er eksemplarisk godt og grundig dokumentert. Før jeg leste boken så trodde jeg ikke det var mulig at noen kunne klare å gjøre noe så mesterlig som Klein her har prestert. Boken er et «must» for de som er interessert i hva som ligger bak de store hendelsene av i dag, og hvem som tjener på det rent økonomisk. At det også fins andre okkulte og zionistiske motiver tar hun ikke opp, men det er likevel alarmerende nok det hun skriver.

Sony
Sony
11 år siden

Hey.

Nå må det bli slutt ¨på å si sosialistene, og svart legge sosialistene. For hva sosialisme og dens virkelige opprinnelse er er ikke statsmakt.
Den virkelige sosialisme er statsløs, vil anbefale lese Peter Kropotkin(kan ikke si det nok, men Peter Kropotkin er av STERK anbefaling. The conquest for bread(trur jeg) og Mutual Aid), også Michael Bakunin(som jeg leste i illustrert vitenskap historie var en frimurer, noe som er feil. Han og hans gjeng mente at man skal danne frihetlige losjer for å knuse de hiarkiske losjene. Han snakket om losjer for folket. bare les han og dere forstår. og Når han sterkt kritiserer gud så er det kirken og selve TROEN på autoritet han vil knuse. Veldig interresant) og for noen av dere trur jeg Leo Tolstoy – The kingdom of god is within er fin bok.
Stats sosialistene er et bedrageri, og sosial demokratene stammer fra disse stats-sosialistike ideologier.
Det er pengeborene man skal kritisere, så please ikke spytt ut sosialistene som noe negativt neste gang. Lenin fikk penge støtte fra tyske makter for å dra til russland å ta makten. Det var et prosjekt som første verdenskrig var for å styrte tsaren.
Leste ikke hele artikkelen så vil ikke kommentere den. Men som en anarkist/liberter-sosialist/anarko-kommunist/ grønn-anarkist og ikke statlig sosialst ville jeg si det mens jeg symbolsk vaier stolt mitt sorte flagg for frihet.

Fred ut! fra en kjærlighets forrankra aktivist.

Sony
Sony
11 år siden
Svar til  Sony

Skrev litt dårlig, med tanke på formulering og oppbygging av setninger. Si om det ble for uforståelig. Mye jeg ville få ut på en gang, så ble som det ble. :D

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Ingen fare. Menneske faller først for egen svøpe, deretter også for andre sine perversjoner som ekstra bonus. Dette berører ikke Gud.
Romans 8:7 Gods enemy is identified as the carnal mind. It is not subject to the law of God, it is not capable of obeying the law of God.
Dersom man ikke slår av tankene(slangen) i meditasjon bryter man Guds lov. :-)

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Uffda

Mammon er denne verdens gud , alt dreier seg om makt gods , guld og penger.

På grunnteksten står ordet Formakeia mener det var (latin) og ordet skal vistnok bety droger , medisiner , narkotika. 0g er linket til djevelen som misbruker menesker med Formakeia.
Verden ligger i stor grad i det onde , selvom det fins horder av gode mennesker så er maktstrukturene innfisert av mammon og kjødets lyst.

Kjærligheten Guds Agape er forkastet og menneskeheten forlyster seg i sansene , et hån mot skapelsens sannheter og Guds ord som står evig fast.

Hold fast i troen og arbeid for en bedre verden med Guds prinsipper og kjærlighet.

På jesu tid gir ham frelseren oss et eksempel der han velter pengevekslerenes bord og jager de vanntro ut av synagogen zom blir misbrukt av satans menn og mammon..

Et ord på veien fra Johannes evang «Fra hans indre som tror skal det renne strømmer av levende vann».

Sony
Sony
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Hei. Liker raskt og godt svar. Som sakt leste jeg ikke hele artikkelen din. Leste bare til der det var skrevet om sosialisme. Forstår også det med å bruke begreper folk kan relatere seg til. Men husk skille mellom ikke statlig og statlig sosialisme. Noe jeg hadde satt pris på neste gang det nevnes om sosialismen.

Min anarkisme er en sosial, økonomisk og spirituell revolusjon. Knus menneskeskapte lover og bygg ett samfunn på naturlovene der den sterkeste naturlov først: Karma. For å sitere Syphilia Morgenstierne: «Revolusjonen starter i individets sinn, ikke i noe politisk parti disiplin.» (kanskje sitatet ikke var ordrett riktig, men poenget skinner)

Man bygger det nye samfunnet i det samfunnet vi lever i. Danner organisasjoner og frivillige nettverk, når nok mennesker er med og organiseringen er velfungerende vil staten miste sin funksjon og for menneskene. Staten vil da ty til fysisk vold, det er jo derfor den er kosntruert. Staten har monopol på «lovlig vold». Men de som styrer denne voldsmakten er de som sitter bak pengeborda. Mer om makthaverne vil jeg ikke gå inn på.

For meg er anarkismen et desentralisert samfunn, styrt gjennom direkte demokrati, der man stemmer over saker og ikke over mennesker. Slik at jeg og du og alle mennesker har mer frihet som betyr mer ansvar. Så vi ungår det du nevner i artikkelen. Satans Synagoge. Noen som fratar seg makt, politikere handler i syndens ånd om man vil si det sånn. Og i teorien når man stemmer, gir man fra seg friheten og ansvaret til politikere. Så hva den nasjonal-stat man er undersått gjør, «gjør» den som stemmer.

Elsk stort, eller slå, bare ikke sitt å se passivt på.
Jesus veltet pengebordene til prestene utenfor en krike eller noe, trur jeg det står om i bibelen. Det er ikke vold. Det er det jeg mener med slå.

Det systemet som er nå kan ikke forene seg med min moral og etikk, derfor er jeg imot det. Kall anarkismen utopisk, og jeg kan godt si meg enig. Men jeg mener ikke at utopi er virkelighets fjernt.
Mennesket velger sin virkelighet, tankenes og handlingenes kraft, ei ords kraft skal ikke undervurderes.

Jeg liker mye jeg leser på Nyhetsspeilet om den sjelelige frigjøring, anarkismen en den fysiske, materielle, 3D frigjøringen for meg.
Vi er alle barn av mor jord, ingen over hverandre ingen under. All Different, All Equal.

leste også en artikkel her inne som jeg ikke finner nå, om alternativ overlevelses måte. Flytte ut og bygge små økolandbyer. Sosiale prosjekter. Da er man inne på noe, dette kan blir bygd på anarkistiske prinsipper.
For meg, var Jesus en anarkist på mange måter.

Så ned med nasjonalismen, rasismen, facismen, staten og kapitalen og generelt all autoritær og ideen om autoritet som beskytter av orden og fred og ned med alle landegrenser og ideer om at vi mennesker er SÅ forskjellige og ikke kan sammarbeide frivillig. Akkurat som om vi ikke forstår at selv at det å dele er best for oss alle. Religiøse eller ikke er dette noe alle mennesker vet innerst inne i seg selv.

Anarkisme er i praksis for meg:
Et desentralisert så godt det kan, direkte demokratisk, frivillig samfunn bygd på råd, forreninger, byer bygd og organisasjoner. Det er et høyst organisert samfunn, men med en horisontal struktur som alternativ til dagens. Siden produksjon ikke vil være basert på profitt vil man jobbe mindre hver dag, noen ting vil være gratis fordi vi vil ha overskudd på det.
Mennesket får være mennesker, istede for produkter og produsenter.
Direkte demokratisk styring av en økonomi som ikke er bygd på profitt.

Anarkismen oppsto tradisjonelt i arbeiderbevegelsen, som gir mening for på 1800-tallet var flesteparten av mennesker arbeidere. Anarkisten Emma Goldmann hjalp til for prostituerte å organisere seg. Sammen er vi sterke, men ingen over og ingen under.

Tidlig i anarkismens historie var det en del som gikk inn for en taktikk de kalte: Propagandha by the deed. Det gikk ut på attentater av statsoverhoder og av mennesker i maktposisjoner og politi. Også kalt terror.
Denne taktikken la de fort fra seg ettersom det ble klart at dette er ingen god taktikk. Det nærmeste man kommer vold inndenfor anarkismen nå er ikke vold, selv om de kalles voldelige demonstranter. For angrep på privat eiendom er ikke vold, det heter sabotasje der det gjør mest vondt: økonomien.

Jeg kunne holdt på i evigheter, jeg får skrive en artikkel hehe :)

Sony
Sony
11 år siden

Håper det ga svar på spørsmålet :)
hvis ikke vil jeg gjerne lage en mer utdypende forklaring.
Dette er viktig for meg, og jeg er overbevist om anarkismen er en ide som mange her inne vil sette pris på å vite mere om.

Et av hovedelementer i anarkismen er å frastå fra politikk, og politiske partier.
For staten danner den ondskapen de påstår å bekjempe. Staten prøver gjøre oss alle onde. Og bak staten sitter de som styrer staten.

anarkismen er for meg løsningen, det er middelet og målet.
For hvordan skal man ellers stoppe dem som ikke stopper for noe.
Jo la de være, og danne noe eget og man vil se dems sanne ansikt. Deres sanne ansikt vil komme fram når menneskene(folket) gjør seg uavhengige av dem(autoritetene).

Falcon
Falcon
11 år siden

Collateral Murder – US Troops Kill Innocent Civilians And Journalists PART 1

Falcon
Falcon
11 år siden

StacyLynne Arrested Son Taken From Her!

Source:
9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Falcon

Source:
Paul Drockton: Welcome to Hell http://www.moneyteachers.org/StacyLynne.html

Quote: .. Apparently, in Amerika, an alleged abuser is a more fit parent than a Patriot trying to defend the Constitution. Stacy Lynne lives in Colorado and did her best to educate the state’s citizens about the dangers of Agenda 21 and the United Nations. ..

maranata
maranata
11 år siden

JJ:
Fint at du tar opp Daniels bok, for den er viktig med hensyn på hav som skal skje i de siste tider. Boken er utlagt av Herren selv og skrevt ned av profeten Daniel under jødenes fangenskap i Babylonia.

Denne boken overlapper og utfyller Åpenbaringsboken (ÅP) på en utmerket måten og gir oss en del detaljer som man ikke finner i ÅP. Når det er sagt må man passe seg for å gå i den erstatningsteologiske felle, som jeg ser mange gjør. Daniels bok er i sin helhet skrevet om og for jødene – akkuratt det hersker det ingen som helst tvil om. Daniel skrivet at det det skal gå 70 åruker (70 år x 7) for å innelukke jødene frafall, og at denne perioden startet med med ordren om å bygge opp igjen Tempelet i Jerusalem. Jesus Kristus (den salvede) er også nevnt i denne profetien, og det gjør oss også i stand til å tidfeste den helt nøyaktig. Med Jesus død gjenstår det nå en uke (7 år) av denne profetiske tid. Denne siste uke er Antikrist sin tid. Daniel skriver rett ut at Antikrist skal bryten pakten midt i uken, og deretter søke å utslette jødene (se også hva Jesus sier om dette i Matteus 24, der han også refererer til Daniel). Denne siste halve åruke er kalt Jakobs (Israels) trengsel og den skal vare i 3.5 år, eller som Daniel også akriver i tider (2 år) tid (1 år) og en halv til (1/2 år), eller også 1260 dager.

Jeg vet JJ, at du og svært mange med deg, inklusive Luther, Verdenskirken, den katolske kirke med flere søker å annulere Guds utvelgelse av jødene. Gud angrer ikke sin utvelgelse slik Bibelen selv forteller oss. Jødene er fremdeles Guds utvalgte folk, men kun satt på et sidespor slik Paulus skriver i Romerbrevet kap 11.

Menigheten – Jesus Kristi legeme, bestående av alle verdens folkeslag også kalt bruden – vil bli fridd ut fra denne verden før Antikrist kan stå frem. Både Menigheten og utfrielsen var en hemmelighet inntil Paulus åpenbarte den for oss, slik han selv skriver. Når hedningene er kommet inn i fullt tall (tatt hjem til Gud) skal Herren igjen bygge opp Davids falne hytte. Så hva betyr da dette annet enn at Israel igjen kommer i fokus etter at Menigheten er på plass i Himmelen?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Vi trenger kun Kristur – dere er vi enig JJ :-)

Men forøvrig tar du feil. Det finnes kun et utvalgt FOLK ifølge Bibelen, og det er faktisk jødene. Men denne utvelgelsen medfører at jødene er et redskap for Gud, og jødene har absolutt ingen frelsesmessige fortrinn fremfor andre mennesker og FOLK. Man må ikke la ordet UTVELGELSE skygge for hva som ligger i dette begrepet.

Forøvrig er absolutt alle mennesker KALT til omvendelse frelse, de er ikke UTVALGT. Hvis det siste var tilfelle var vi ikke under en fri vilje, og det hele ville være et meningsløst spill.

Du og jeg faller også hver dag JJ – vi er desverre underlagt kjøtte og feiler hver eneste dag, men siden vi har en kjærlig far og Gud som ser i nåde til oss vi han ikke skyve oss unna om vi faller. Slik også med jødene og deres utvelgelse slik Paulus skriver i Romerbrevet 11:11-12: Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

Og videre:
Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel).Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.

Kan det sies klarer: Jødene er ikke forkastet, men forherdet i en viss tid for at frelsen skulle nå ut til hele verden fordi Gud elsker oss alle sammen – like mye.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Ditt ståsted i forhold til jødene er like forstenet som jødenes forhold til Jesus Kristus. Erstatningsteologien som kirken har stått for i alle år gjennomsyrer også ditt ståsted. Da Jesus ble fristet av Satan, argumenterte han med Bibelske tekster og det var nok. Når jeg argumenterer med bibelske tekster, som f eks Paulus ord, svarer du med å åndeligjøre det som klinkende klart viser at jødene IKKE er forkastet og fremdeles er Guds utvalgte folk. Rotschild er for meg en 100% uinteressant person, også han underlagt vår Herre.

Jeus liv her på jorden var som jøde. Når du leser Åpenbaringsbokens 12 kapitel ser du at kvinnen (Israel) fødte guttebarnet (Jesus). Den store trengselstid innledes som tidligere nevnt med at Antikrist bryter sin 7-års avtale med Israel og søker å utslette jødene; Åp 12:13 – Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet

Les alt her………..

Kvinnen og dragen
12 Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. 2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.
3 Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. 4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. 5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.
7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, 8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. 9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:
«Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
nå har hans Salvede herredømmet.
For anklageren er styrtet,
han som dag og natt anklaget våre søsken
for vår Guds ansikt.

11 De har seiret over ham ved Lammets blod
og ved det ordet de vitnet,
og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.

12 Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem!
Men ve over jorden og havet!
For djevelen er kommet ned til dere,
og hans raseri er stort,
for han vet at hans tid er kort.»
13 Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. 14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. 15 Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen. 16 Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt. 17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. 18 Og den stilte seg på stranden ved havet.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Det virker for min del at det gikk litt fort for maranata her, når du nevner jødene så skal de forvares til det ytterste som guds utvalgte folk av han.

Jeg har flere ganger debattert med maranata om jødenes stilling ovenfor gud, jeg mener de, utifra bibelen, er forkastet som kjødelig/jordisk nasjon.
Alle kan bli åndelige jøder så lenge de vil godta jesus kristus som deres frelser.

1.Peter 2
4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. 5
Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. 6 For det heter i Skriften:
Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,
utvalgt og dyrebar;
den som tror på ham,
skal ikke bli til skamme.

7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, 8 ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de – det var de bestemt til.

9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk,

et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.

10 Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet.

Hjørnesteinen som ble forkastet er kristus, hvem forkastet hjørnesteinen og hvem godtok hjørnesteinen?, hvem var bygningsmennene, det var tydeligvis de som hadde vært guds folk i rundt 4000 år. det er ikke meningen at man skal stå å tilbe en stein i israels land, en hjørnestein ble lagt til i sion står det.

I vers 10 står det
Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obteined mercie, but now haue obteined mercy.
– King James Version (1611)
http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Peter-2-10/

ikke at jødene er guds folk, men de som godtar hjørnesteinen.

Romerne 2
29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Når du sier at Jødene ikke lenger er Guds utvalgte folk, og at «kirken» har tatt deres plass og at Guds fremtidige løfter til jødene er satt til side eller åndeliggjort, så sier du implisitt at jødene er forkastet som Guds utvalgte folk.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Først: Jesus er ikke Guds utvalgte med Guds sønn fra evighet av, en del av treenigheten – selve guddommen.

Dernest: Man trenger ikke jødene for sin frelse. Igjen må jeg be deg tenke over hva utvelgelsen betyr – at Gud valgte å la sin sønn inkarneres som en jøde og at jødene er Guds redskap i den hensikt å frelse flest mulig av menneskene slik Paulus skriver.

Jødene (de fleste av dem) venter fremdeles på sin Messias. Jeg har da aldri hverken skrevet eller insinuert at jødene er «messiaser» for min frelse slik du skriver. Jødene er noe stabeiser, og skal gjennom adskillige prøvelser ennå siden de fremdeles er guds utvalgte for og et verktøy for Gud. Jødene har fått tilbake sitt land, slik det er blitt profetert og slik det var nødvendig for at resten av profetiene skal oppfylles i den siste tid. Dette til tross for «kirkens» påstand om at jødene først måtte omvende seg. Dette viser bare at Guds løfter fremdeles står ved lag – til stor ergrelse for alle som ser på jødene med litt andre øyne enn Gud selv: Gud kaller faktisk jødene for sin øyensten:

For så sier Herren over hærskarene,
den herlige, etter at han sendte meg
til folkeslagene som plyndret dere:
Den som rører dere,
rører ved min øyensten.

Til slutt JJ – jeg er frelst av Jesus Kristus nåde, og det er vi alle sammen som har anerkjent og akseptert hans forløsningsverk. Hva vi ellers måtte være uenige om av tolkninger i Bibelen er uten betydning for vårt forhold til frelsesverket.

Punktum.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  J.Johansen

maranata skrev.
– jeg er frelst av Jesus Kristus nåde, og det er vi alle sammen som har anerkjent og akseptert hans forløsningsverk.

Mole.

Matteus 10
22… Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.

1.Korinter 5
3 Jeg er ikke hos dere nå, men i ånden er jeg nær, og min dom over den skyldige har jeg alt felt, som om jeg selv var til stede: 4 Dere skal samles i Herren Jesu navn, og jeg skal være til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft er med oss. 5 Da skal dette menneske overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt,
men ånden kan bli frelst på Herrens dag.

Så en må nok drøye litt med å kalle seg frelst, selv om Efeserne 2. 8 sier at frelse er en gave for intet, selv guds barn kan falle og velge en annen vei etter å ha mottat jesus som sin frelser, å da er anger vel så viktig som tro.
Så den dagen man kan sette sin fot i paradiset er man ifølge bibelen frelst.

tothestars
tothestars
11 år siden

Kanskje man skulle kikke litt på hvem som egentlig skrev bibelen istedet for å prise den opp i skyene som visse folk gjør her inne. Ser ofte en noe skummel usann blanding av fryktbasert new ageism og mørk bibelisme?. Er vel ingen hemmelighet lengre at bibelen er blitt kraftig editert av «mørke sjeler» mange ganger… så hvorfor legge det bak seg og søke sannheten istedet (within).

Eller er det bare jeg som ser det slik (?)

;)

gudfrid
gudfrid
11 år siden
Svar til  tothestars

Bibelen har blitt omskrevet flere ganger opp gjennom tidene slik prestene ønsket å ha det, for blant annet å kunne kontrollere massene.
Feks var det opprinnelig 12 bud. Alle budene har dessuten blitt forenklet.
Det er stor enighet om at Johannes åpenbaring ikke er skrevet av Johannes.
Fler enn meg må ha tenkt at åpenbaringen er puttet inn av mørkere krefter.
Når vi ikke vet hva som er forfalsket, hvordan kan vi da stole på noe av det som står i bibelen?

gudfrid
gudfrid
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg har lest Urevangeliet.
De Tolv Helliges Evangelium» er et af de ældste og det mest komplette af alle tidlige kristne skrifter, og det opbevares i sit hele i et buddhistisk kloster i Tibet, hvor det var blevet gemt af en mand fra essæernes samfund, som ville bringe det I sikkerhed, så det ikke skulle komme i forfalskeres hænder. Det bringes nu for første gang i en oversættelse fra den aramæiske tekst.» Videre skrev han: «Dette kan identificeres som det oprindelige evangelium, fra hvilket de andre blev mere eller mindre nøjagtigt afskrevet; yderligere kom de i talrige variationer med vigtige udeladelser, ved uheld eller med vilje, for at tilpasse dem til verdens korrupte smag.»

gudfrid
gudfrid
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Ville bare nevne en ting som står i Urevangeliet som ikke står i Bibelen. Jesus sier at vi ikke skal spise kjøtt, for alle er Guds skapninger. Hvis man spiser kjøtt kommer man ikke inn i himmelrike. (Han sier det sammen med at vi ikke skal drikke sterke viner). Et av de to budene som er fjernet er: «Du skal ikke spise kjøtt».
Litt morsomt var det å lese da Jesus mettet tusen, så var det med vannmeloner, ikke fisk.
Hvis dette er sant, betyr det at milliarder ikke får oppleve himmelriket fordi de spiser kjøtt.

tralle20
tralle20
11 år siden

Rettelse fra 18.01.2012 kl 02.00

Der kom jeg i skade for å si at Odelstinget var nedlagt , det skulle selvfølgelig være «LAGTINGET».

Det ser ut som EU har overtatt lov og direktivavdelingen , lagtinget er nedlagt.

Globalistene herjer landet.

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden

Det er interessant å lese debattene mellom JJ og maranata. Dere viser begge stor kunnskap i området, og jeg skjønner at dere begge har blitt frelst, men på litt ulik måte.

Jeg har noe spørsmål til dere, andre kan selvfølgelig også svare.
1. Hva var kristendommen før Jesus?
2. Når/hvis frelseren kommer tilbake, hva vil skje med jødedommen da? Er ikke et av poengene med jødedommen at de skal vente? Vi kan jo regne at ikke alle jøder vil godta den nye frelseren, vil det bety en splittelse og enda en ny religion?
3. Disse skriftene har både blitt omskrevet og oversatt mange ganger. Vet dere hvor presis dagens norske bibel er i forhold til originalen?
4. I bibelen er det kun 4 evangelier, men det er vel skrevet over 30? Har dere lest noen av de evangelier som ikke er med? Hva er forskjellene (i svært grove trekk) og hvorfor ble de fire valgte valgt? Står det noe i de andre evangeliene man burde ha kjenskap til, evt hva?

Dere virker begge veldig skråsikre i argumentasjonen, men det finnes et hav av ulike retninger innen kristendommen. Slik dere formidler meningene deres virker det som om dere VET, ikke tror.
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/da/wiki/Kristne_trosretninger
5. Er det kun en av disse retningene som er «korrekt», mens de andre er svindel og maktinstitutter? Hvis det er så mange tolkninger, og jeg antar at lederne av disse organisasjonene VET at sin tolkning er riktig, hvordan kan jeg vite at JJ eller manatara er eller ikke er det?

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  Balle Clorin

Ja Balle du kan spørre. Det fremkommer tydelig at det er invester stor prestisje i dette lukrative tema. Både jøder og kristne hyler og skriker når det ikke kan fremlegges arkelogiske beviser på den bibelske jødiske historie, heller ikke på den kristne bokstav tolking av mytologien.
Kristne tror bokstavlig på snakkende slanger, esel og busker. Gå på vann, jomfrufødsler, ribbein som blir til kjerringer og lik som popper opp av sine graver. Du skal tro på alt ellers havner du i helvete. De vil angripe og drepe enhver som tørr utfordre deres fortolkning.

Se deg omkring på den galskap som gjennomsyrer verden og du vil se at faktisk skriften har rett – «vær ikke en bokstavtolker for bokstavene dreper.»
Mye av det som kommer fra intellektet vedrørende skriften henger ikke på greip. Naturlover blir elegant satt ut av funksjon og druknes i en dogmatisk språkdrakt av intellekt, emosjoner og følelser.
En bok kan ikke være delvis historie og delvis symbolsk spesielt når man ikke vet hvor historien begynner eller slutter.
Dersom Bibelen er mytologi betyr det at den ikke er sann? På ingen måte, det betyr at den er sann. Mytologi er et kodet språk som blir åpenbart når utviklingen er kommet så langt bla innen vitenskap at den usynlige verden kan bli en integrert del av helheten. De som ikke har utviklet seg vil fortsette å tolke bibelen bokstavlig. Man må faktisk gå videre til det energimessige nivå. for å aktivere og utvikle kontakt med den varige substans man egentlig er.

Ikke les bibelen og andre historiske religiøse tekster bokstavlig, ikke legg vekt på personene i historien – se på prinsippene. Dette er svært viktig for at budskapet (fra andre siden) skal åpenbare seg.
Kirken, religioner og andre pengegriske organisasjoner som flakser rundt og tilbyr bokstavtro bommer fullstendig. Dersom de visste sannheten ville de også ødelegge den, derfor er sannheten skjult for ditto i mytologisk drakt. Vi går desverre glipp av den dype vakkre kosmiske «hemmelighet» Bibelen forsøker å formidle inntil videre.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Slik jeg leser det er alle som godtok hjørnesteinen, etter forkastelsen av ham, altså jesus, av abrahams ætt.

1. Mosebok. 18
18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes.

Galaterne 3
29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

Hebreerne 11
8 I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen.

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden
Svar til  J.Johansen

Takk for utfyllende svar, men det virket som om du misforsto spm 1. På Jesu tid var det kristne, og det jeg lurte på hva de «troode» på, da Jesus ikke var en del av deres skrifter? Vil det ikke bli en helt ny trosretning hvis man legger til en frelser?

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Balle Clorin

Mange av jødene i tiden før jesus gikk å ventet på han, utifra profetiene, når han kom så var det mange som tok imot ham å lot seg døpe, de skriftlærde, øversteprestene ville ikke godta jesus, ergo forkastet han.

Men mange kristne idag er jødiske i hjertet, altså omskjert i hjertet.

« Forrige artikkel

2012; Sjelens og åndens år?

Neste artikkel »

Den Universelle Lære er kodet