Daniel i Bibelens Gamle Testamente fikk i oppdrag av G-d å lukke og sette segl for sin bok. Det vil si at den ikke skulle bli forstått før i ehver endetid av ethvert eon. Det har vært tidligere endetider for sivilisasjoner. Vi er nå i en ny en. Jeg anser med dette Daniels bok for åpnet.

Alle skal med, – i den karmiske dom

7.2K visninger
49 minutter lesetid
140

Alle er ansvarlig. ‘Alle skal med’ kan være et uttrykk for at alle skal med for å sammen med lederskapet, vårt lands myndigheter, skal ta også det karmiske ansvaret sammen med dem, helst for dem. De vil gjerne kunne si at de gjorde som de gjorde fordi folket ønsket det slik. De får det slik som de vil vanligvis, gjerne etter å ha indoktrinert folket til å ønske det som lederskapet og det okkulte mørke presteskap som står bak dem og rådgir dem vil.

De opplyste og bevisste, bør ikke la seg lure til dette, men søke å ta sine forholdsregler, og ta sine avgjørelser på helt selvstendig basis, hva en skal støtte og ikke. Om en ved ‘alle skal med’ i noe som er planlagt av gudsfiendtlige krefter, så vil en også komme under dommen ved å bli med i dette store ‘vi’. Vær veldig bevisst og observant på dette. Det gjelder din sjel, og din sjels evige liv, for de som faller for lurendreiere har per en rekke åndelige lærer ikke evig liv, kun de som har fått en ny ånd, ikke verdens rådende ånd, har evig liv etter den kristne lære.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Trollmannen fra Oz

Når NDAA i Amerika ble underskrevet av Obama den 31.12.2011, så ble jeg bare helt matt, helt satt ut. Jeg hadde for inntil bare noen år siden, aldri trodd at dette skulle gå så fort, og så smertefritt, å sette deler av ‘Bill of Rights’ helt utav kraft, og deler av vår egen hverdag selv her i Norge, våre verdier og vår lovgivning vil bli snudd på hodet i løpet av så kort tid på grunn av dette. Fordi det er Daniels ‘skrift på veggen’.

Der er noen folk som hvisker ‘keiseren’ i øret, som hvisker våre myndigheter i øret, som hvisker alle lands myndigheter i øret (skjulte internasjonale organisasjoner som overhodet ikke har vårt land og folks sitt beste for øye), og får lederskapet til gjerne å uforvarende å sette opp sitt land og sitt folk for fall fra nåden, fall fra velsignelsene av å være et gudelig samfunn, for sine urettvise gjerninger, når G-d, og dermed lov, rett og kjærlighet forlater landet, det vil si noe riktigere, at folket i disse landene har forkastet G-d, og G-d’s orden for sine samfunn, og må steke i sitt eget fett.

De får gjerne velge seg sin egen ateistiske sekulære Nye Verdensorden (Rommerriket med sine Keisere, Egypten med sine Faraoer, hvor lederskapet er guder for massen). Folk har redet sin seng, nå ligg i den.

De som gjør det er det mørke presteskap. De har lært seg å bevege materien med negativ åndsinnflytelse, med list og lempe lager de det slik at karma kommer over egne lands innbyggeres hoder, og ikke dem selv, fordi de har bare rådgitt, de har ikke bestemt noen ting. De har bare hvisket ‘Keiseren’ i øret, ‘Keiseren’, landets myndigheter, har utført det selv, om enn på deres råd. Slik unngår de selv karmisk ansvar…. De kalles satans synagoge i Johannes Åpenbaring..

Karma er ofte ikke for kun hva en gjør, men oftest for hva en ikke gjør. Om noen forleder ‘keiseren’, et lands myndigheter til å gjøre ugudelige og satanistiske ting, så er det beste velen å gå om en vil ødelegge et folk og/eller et land. En trenger ikke ta dem ut direkte, en kan lure dem til å ta ut seg selv for egen hånd. Det har Norge gjort, det har en mengde andre land gjort.

De som kjenner okkulte teknikker, og esoteriske åndelige prinsipper, så er dette enkelt. Rådgi deres ledere feil, så folk flest får besørge sin egen undergang, og de som lokket og løy, de vil gå fri, for de gav bare ‘råd’. Det var dermed folkets ledere, og folket selv ved sin taushet og sin manglende handling imot, som ødela landet og folket selv. Deres egen ignorans og manglende kunnskap ble deres bane.

“Mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine barn”. Hosea 4:6.

Sosialismen (den internasjonale som den nasjonale) er en del av den røde horde, the red beast, i apokalypsen. Det er lurt å være skeptisk til alt disse røde manipulerende gudshatende horder foretar seg. De har holdt på siden midten av 1800-tallet, de er snart i mål.

Dette okkulte presteskap har fått verdens ledere til å gjøre urett, hvor de skulle helst ha gjort rett, etter G-d’s lov. De har korrumpert opprinnelig gode sjeler i politikken, som nå tror de skal rette opp sine tidligere mistak med en aksellererende mengde med nye lover, stadig like lite bevisst hva det er de gjør i virkeligheten. De kommer aldri til å klare å skape sitt shangrila, sitt Babylon, sitt Babels Tårn.

Folk har blitt lurt til å drive hor, sex i alle kanaler (gjerne NRK ‘Trekant’), drikke, feste og danse mens uretten skjer midt iblant dem i det animalske verdensriket. Alle trives der, ingen ser ut til ha noen høyere aspirasjoner. De må ikke tro at de kommer klar noen som helst slags dom. Som en boomerang kommer alt tilbake til dem selv, nøyaktig hva slags mål de har brukt for andre, vil bli brukt mot dem selv. Deres verdier i livet, hva de verdsetter mest, vil kunne bli deres bane, uten at de korsfester disse falske verdier de klynger seg til. Som de er lurt til å tro på.

The Man Comes Around – Johnny Cash

Akkurat som for Daniel, ble jeg helt skjelven, jeg ble helt syk i min sjel og direkte kvalm og skjelven når dette om det skjulte mørke okkulte presteskaps aktiviteter gikk opp for meg. Jeg ble helt satt ut, og sa “Min G-d, min G-d, hva kan jeg gjøre?”. Jeg gav igrunn opp alt. Følte meg helt avkreftet. Noen dager senere sa jeg i mitt lønnkammer til min Åndelige Mester- Jesus Kristus, at “jeg vet faktisk ikke hva mer jeg kan gjøre nå, jeg har ikke krefter til mer, jeg frykter som du gjorde i Getsemana før de kom og tok deg inn for å drepe deg, min ånd forsvinner. Jeg må ha rådgivning”.

Bare i løpet av noen dager ble hele dette scenario rullet ut for meg på den måten som er kunstnerens hemmelighet. Det startet med en kommentar på Nyhetsspeilet hvor noen henviste til Efeserne 6.12, siden var det bare å sette sammen ordene til en helhet.

Folk har blitt oppmuntret til av dette okkulte presteskap og deres negativte demoniske entiteters innflytelser å ha sin glede i urett, og ikke i rett, deres hjerter har blitt kalde. Og da følger den karmiske dommen ikke lenge etterpå. Regjering og Storting forandrer nå Norges grunnlov, hvor det skal bli slutten på den evangelisk-lutherske protestantiske lære som statens religion. Alle verdier vi tidligere har æret i dette samfunn blir nå erstattet med ateistiske, humanistiske og noen jødiske verdier. Alt annet enn det som er vårt, vår kultur, de individorienterte verdier forsvinner, men de kollektivistiske synest å være helt i orden.

Slik blir den ubevisste massen sine egne karmiske bødler. De bringer elendigheten over seg selv, sitt folk og sitt land, for slikt som dette har blitt påført mange ganger før i historien, alltid med dårlig resultat. Dødelig resultat mildt sagt.

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, og ikke etter den kristne standard, den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten etter ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Heretter er det en ny ånd som styrer USA, og de står for sitt fall, som USSR gjorde med sine umenneskelige drap (myrderier), urett og ateistiske livsførsel, hvilket var statens religion. 66 million uskyldige ble drept under Lenin, Trotsky Bronstein, Stalin. Det var et blodbad utenfor alle historiske proporsjoner. ‘Instant Karma’ gonna get them!’ (jfr. John Lennon).

Instant Karma kommer til å ta USA, Norge og alle andre som har sin glede i urett, sin glede i å please satans synagoge, det okkulte mørke presteskap, og ikke G-d, som inspirerte de kristne konstitusjoner som bygget vesten, som bygget vår sivilisasjon som bragte verden til sin foreløpige topp i utvikling. Men folket sov, og gav helt frivillig opp alt det som “fedrene har skjenket, mødrene har grått, har Vår Herre stille lempet, slik vi vant, vi vant vår rett”. Dette gir alle opp, helt frivillig.

Den som tier samtykker. Mye fortere enn vi vant frihet og velstand med korrekt livsførsel, med kjærlighet, med lov og rett, og ha sin glede i å gjøre rett og riktig, mye fortere vil den nå tapes, fordi folk flest herved har sin glede mest i urett, – så lenge det skjer andre, sin neste bare, så er det ikke så nøye med for dem. De finner sin glede i sirkus og brød i alle kanaler, sine tåpeligheter i hverdagen, og resten spiller ikke noen rolle.

Karma returnerer både for det en gjør og det en ikke gjør, unnlatelsessynden.

Noen lurer våre ledere til urett, så kommer ulykken før eller siden til dette landet og folket.

Vi så det på USSR.

Vi ser det nå på USSA.

Vi kommer til å se det i Norge.

Når statsminister Jens Stoltberg sier at norske borgere ikke skal føle seg for trygge for elendighet, selv om vi har mye penger, kan noen tro han er visjonær og klok, men det kan også være innsikt i de åndelige prinsipper jeg snakker om her, at han som jeg vet at den synd, urett og elendighet som det norske folk herved har blitt med på, vil slå tilbake.

Vet lederne dette, og gjør dette, skaper karmaen bevisst, så har de aktivt villet ødelegge vårt land og vårt folk med karmisk verktøy. Da har den røde revolusjonære ånd blitt brukt også okkult, for sine planer med menneskeheten. Vær helt trygg på at disse planer innvolverer ikke G-d i menneskers liv, heller ikke friheten til å følge G-d’s lover og påbud. Bare deres ugudelige, slik vil de forføre hele menneskeheten til å bli verdslig mer enn åndelig. Til å følge seg mer enn G-d.

De har rett og slett med dette, enkelt sagt, eksepedert alle sin undersåtter til ‘helvete’ (evig åndelig død) mer enn til ‘himmelen’ (evig liv). Symbolsk talt. Ved å forlede dem til å foreta feil valg.

Mene, mene, tekel ufarsin

Skriften på veggen:

  • Bombing og myrderier i fjerne land som ikke har gjort oss noe.
  • Urettferdige justismord og ugyldige dommer i vårt justisystem, anmasse. Korrupte dommere. Korrupt statsadvokat, som ikke gjør noe med forholdene, tvertimot oppmuntrer til det. Forfalskeede bevis, plasserte bevis.
  • 15.000 drap av barn i mors liv hvert år, som prevensjonsmiddel, for at kvinnen og mannen skal få sin fornødne animmalistiske glede og nytelse.
  • Ytringsfriheten knebles. Ytringsansvar heter det.
  • Leger skal nå innhente informasjon og kunne gå inn i hvert enkelt hjem for å etterse korrekt livsførsel for helse, på oppdrag for myndighetene (?). Jfr. “Husinkvisjoner må ikke finne sted” (den norske Grunnlov).
  • Folk interneres, fengsles og henges uten rett, ingen lov eller dom nødvendig (NDAA). Verre enn i bolsjevik, kommunist Russland.
  • 50.000 barn tatt fra foreldrene av barnevern fra 2003-2008. Barn er en gave fra G-d til foreldrene. G-d gir, staten tar. Det er en hån mot G-d, mye mer enn mot mennesker.
  • Homofile og lesbiske må gjerne få barn, men kvinne og mann i guddommelig innstiftet samliv blir frattatt dem (?)
  • Våre folkevalgte er blitt folkets herskere mer enn dets valgte representanter til å tale sin sak, deres tjenere. Hvem har korrumpert systemet slik at det har blitt slik?

Og noen fatter fremdeles ikke at verden er snudd på hodet, i sine sanseløse nytelsessyke og i demoners åndelig kvalmende og knugende grep?

Uretten har funnet sitt sted for sin ultimate utfoldelse. I våre samfunn. I vår midte.

Ingen bryr seg, alle har nok med seg selv og sitt. Deres hjerter er kalde, samme hva som skjer naboen så lenge det ikke skjer meg og min familie liksom.

Når den bedervede oppfatningen har blitt rådende, kritisk masse er nådd, DA returnerer karma. Da får mange det vanskelig. DA har de helt frivillig gitt avkall på G-d’s Rike, de får ta til takke med Keiserens’s Rike, det verdslige riket, en hård herre ofte. Ingen nåde, ingen tilgivelse, ingen kjærlighet, bare kald fariseerisme, nidkjærhet til lovens bokstav mer enn dens ånd.


“If you are going to tell people the truth, you had better make them laugh or they will kill you.”
– Oscar Wilde.

Jesus fra Nasareth fikk oppleve sannheten i dette sitat fra Oscar Wilde. Folkestyret -mobben, demo-cracy, fikk ham til slutt, med god hjelp av det okkulte presteskap som satte dem opp. Fordi han ikke oppmuntret dem til å følge og tilfredstille sine basale instinkter til kun å parre seg som kaniner og jage etter penger og ære som den høyeste åndelige kunstform i sine liv, men vie seg høyere åndelige spørsmål, tenke på sitt evige liv mer enn de kortsiktige maslowske basale behovstilfredstillelser, så fikk han føle deres vrede..

Prøv endelig ikke å ta fra de verdslige noen av deres animalistiske (666) nytelser, da ligger du sylttynt an. Men fortvil ikke, alt slags presteskap idag oppfordrer og lærer slikt som rådende åndelige kvaliteter, så det er ingen fare. Rockeprester og andre prester lovpriser det som Bertram Dybwad Brochmann kalte det ustyrlige og ubevisste driftsliv, – og kjønnsliv. Fritt og flusst av alt degenererende, det er tingen. Det er helt moderne, og det er god åndelighet, sier enkelte prester. Hva slags åndsentiteter de er prester for blir en annen sak.

Om en ikke vet hva en skal gjøre selv for komme ut korrekt åndelig sett, så bør en spørre noen en har tillit til som forstår mekanismene, som har kommet lenger i den åndelige utvikling enn en selv. Rådføre seg med noen som forstår dette, hvordan en kan innrette sitt liv innenfor G-d’s lover mer enn innen ‘Keiserens’ lover (G-d’s lover går lenger, fremmer rett, kjærlighet og samhold), det som ‘Keiseren’ har blitt rådet til fører oftest til det motsatte. Det var dette egentlig presteskapet til G-d var til for en gang for lenge, lenge siden. De skulle undervise i åndelige prinsipper, konsekvenser, årsak og virkning, karma. Men svikter.

«Vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» (Heb. 4:15-16)

Verden er full av ignoranter. Ignoratene vil få sin straff. De vil få sin åndelige dom. Prestene og lærerne har vært lur, tror de, og tilpasset seg tidsånden.

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn”. Matt. 2.13

Mange kommer til å bli veiet og funnet for lett idag også. De gjør ingenting. De ønsker forholdene slik. De har gått i tjeneste for en troløs fyrste. De aktivt støtter de som vil ha forholdene slik, eller som blir lurt trill rundt av et internasjonalt satanistisk okkult presteskap, som lurer hele land, folk, nasjoner i ulykken til å oppmuntre dem til å gjøre det onde, mer enn det gode de kunne gjøre. Til å gjøre rett og riktig; Til å opprettholde G-d’s lover på jord, å bevare kjærligheten på jord, jobbe for freden. “Skje din vilje, i himmel som på Jord“, sier vi. De sier; “skje min vilje på jord, himmel finnes ikke, bare glem den. Vi har våre egne regler for folket“.

De får tidsnok finne ut hvor feil de tok.

Responsibility

If your mind is set on the future to come,
we need your extract on our journey home.
No one is alone in this world,
we’re here together on this pleasant pearl.

So we need your support, whatso’ever the cost.
Black and white – darkness and bright light
is part of the One.
Don’t give up until we’re done.

We need your participation,
don’t give in on temptation.
Through rough times and praying;
Stay in the heat, feel the beat,
– for our future is on the seat.

Try to show some responsibility,
set your enemies free.
All humans need to beware, so many people don’t dare,
– they don’t even care.
So give us your best, stand the test,
that’s what we need for humanity.

We need you to take some responsibility,
with dignity.
Fight for yourself and then for someone else.
If every human with the ability in this world,
would do this according to the truth;
This would be a better place for both me and you.

J. Johansen, 1992

Stille, stille, det er så stille

Og hva vil disse som tiet si når deres barn og barnebarn spør dem; Hvor var du mamma/pappa når Store Ledere med Keiseraspirasjoner innførte fascismen og den orwellske Nye Verdensorden?

Det er hvis barna og/eller noen voksne er istand til å spørre slik i det hele tatt for i Brave New World sies det at det skal være farmasakia som skal være oppfunnet som gjør alt folk underdanig og skal helt frivilling hylle Store Leder (Anti-Krist) og ledelsen (fluor/vaksiner?) (jfr. Nord Korea).

Absolutt alle lever da i full underdanighet, og tror de lever i et samfunn med ‘kjærlighet, fred, harmonisering og forsoning’ (i nytale format), bare med ufarlige tema på ufarlige disclosure spekulasjoner og ancient aliens vil bli tillatt slik at folk får tro at de får lov å tenke, og ingen ser at de lever og skaper det samfunn ved å utrydde/tie alle som ikke går i takt med dem og deres løsninger. De tror at demokratiet er skapt på enighet, frivillig eller tvungen, istedenfor aktiv meningsbrytning og fri opinionsdannelse. De tror det er slik det skal være.

I konsentrasjonsleirene med de som ikke tenker i flokk, og går takt (Gulags, Auswitz, NDAA – FEMA Camps). Gass dem til de holder kjeft og lærer seg å være enig med flertallet; mobben. Dør de under Departementet for Tankekorreksjon, populært kalt Department of Love, så er det bare en fordel.

Tenk hva bare en enkel stemme som den gutten som påpekte at Keiseren har ingen klær på, kan gjøre i et slikt scenario. Det eneste lys i det åndelige mørke hele vestens befolkning befinner seg i. Kanskje gutten er en av “Anonymous”-gruppen; de har gått undergrunn, de gir aldri opp, de står på, de må tenke litt sikkerhet, de er faktisk de eneste som tør å tenke lenger, de er “Anonymous”..

For meg er det ingen tvil hvem sin side jeg velger å være på, fordi om jeg lever vil jeg gjerne se mine barnebarn i øynene å si; “Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det var vanskelig å få med seg folk, vi var bare en håndfull mennesker i hele Norge som slo tilbake mot hele verdens statsapparater og milliarder til deres kommunikasjonseksperter. Vi mislyktes, men vi reddet vår sjel, og uten vår innsats hadde ingen vært istand til å tenke i det hele tatt idag. Alle ville vært like mye oppdyrket grønnsak som resten av sine landsmenn“. Av propaganda, ytringsansvar og indoktrinering, mind control faktisk.

Ingen vil lenger tørre å tale sine tanker. Det kommer anonyme sladrespalter på nettet.

“Anonymous” er kanskje de eneste som er igjen som kan redde den vestlige verden fra sin totale åndelige undergang. Frelse mennesker fra å havne i zoombietilstanden. UANSETT hva vi gir dem å tenke over så er det bra. Jeg gir meg blanke faen i hva andre skriver om, så lenge det er med på å holde folks intellektuelle fakulteter igang, og inspirerer dem til å tenke selv, fritt og uhemmet. Da har noen få skapt en liten tenkende øy av lys i alt det åndelige mørket som legger seg over jorden ‘as we speak’.

Må G-d hjelpe og bevare flest mulig, de som vil ha hjelpen i det minste, i den SVÆRT vanskelige tid vi går inn i, til å bevare den frie tanke og den frie ånd de var skapt med, skjenket dem av Det Høyeste Forsyn og Allmakt, men som de frivillig og med fri vilje gjerne ser ut til å ville gi avkall på. Må noen av dem som har havnet i den, får hjelp til å komme fri fra zoombietilstanden. Mesteren, møtes i ånd, vet hvordan.

Ytringsansvar, og den frafalne kristenhet

Alle må ha det klart for seg at jeg er en ihuga individiualist, og at jeg kan se større troll i den sosialismen som utbrer seg enn det virkelig er grunnlag for, men uttrykk brukt i samtiden som “det store vi”, ‘samholdkraft’, og ‘ytringsansvar’, gir meg ekstrem gåsehud på ryggen. Det signaliserer en kollektivistisk tenkning som jeg som svært belest historisk er veldig redd for skal utvikle seg like galt som den alltid har gjort før i tiden.

Så når Arbeiderpartiets argumenter i denne forbindelse høres så åpent i det offentlige rom, tolkes av meg son individfiendtlig, så fordømmer jeg på ingen måte personene som ytrer dem, jeg får bare gåsehud og blir svært ille til mote av den ideverden de signaliserer som det største gode, nemlig hvor staten er den foretrukne og beskyttede enhet i samfunnet, og ikke individet, at staten er til for individet, og ikke motsatt. For meg er dette rett og slett bare uhyrlig tankegods, for G-d skapte meg med en fri tanke, og en fri sjel, og om statens beherskere vil ta fra meg dette, så er det ikke en spott bare av meg som et individ, jeg er disposable, men mye verre er det at det er til spott og spe for det Høyeste Forsyn og Allmakt; G-d. Min Skaper.

“Men mange kan ha sine «avguder», et sted der de personlig er svake. Og alt som engang har vært en «avgud» i våre liv og har rammet kjødet vårt, har lært kjødet opp til at «avguden» vil gi oss glede og nytelse. Så vi søker den igjen og igjen, og faller igjen og igjen. Og selv om det avguden lover oss gir oss en umiddelbar tilfredsstillelse, er den bare umiddelbar. Etterpå kommer konsekvensene, og følelsen av at Gud er langt borte. «Du skal ikke ha andre guder enn Meg» sier Gud i det første budet i tibuds-loven, og budet dekker mye. Det er ikke synd å se på en fotballkamp, men det er synd om den kommer foran egen helse, Gud og din neste. Da er det en avgud. Egoisme er en avgud, selviskhet er en avgud. Når noen spør om du vil «gå en mil» med dem, går du da to? Eller er det mer viktig for deg å holde dagsprogrammet ditt, dine planer i ditt liv, slik at du selv kan ha mest mulig nytelse og glede?”
http://www.mensviventer.no/mvv54/abrahams.html

Det kommer ikke til å gå forbi uten konsekvenser om de går til dette skritt  å skape  zoombier, for karmaloven, du høster som du sår, har evig gyldighet, uavhengig av menneskehetens frafall fra de åndelige prinsipper som skaper materien, pervertert eller sunn ånd som materialiserer seg fysisk.

Enhver må velge for seg selv om en vil være i G-d’s Rike av Kjærlighet, eller i det animalske Verdslige ateistiske bevissthetsriket, og faktisk ennå verre, det satanistiske riket som følger den ateistiske tidsperiode, for ifølge Albert Pike er ateismen bare et overgangsfenomen, også de skal gå til grunne. Alle skal bli nødt til tilbe den negative åndsbehersker; Ahriman, til slutt. Når hva det Pike kaller “det sanne åndelige lys fra Lucifer” skal åpenbare seg og illuminere menneskene. Kan den ikke ha full kontroll, over ALLE, kan det være det samme. Det er ambisjonen.

Beskyttelsen i endetiden

Så hvordan beskytter vi oss og slåss mot mot det okkulte presteskap og deres demoners innflytelser? Fra satanistenes snare?

En kan ikke beseire den negative åndsmakt og innflytelse ved å tro at en kan holde seg borte fra den, og la være tirre den for egen del slik at den kanskje dermed holder seg borte fra en, da er en allerede som vi har sett i unnlatelsessynden og hans snare. En er dermed den Ahrimanske åndsbasis’ tjener.

De som er G-d’s Barn, de bestemmer G-d over, og gjør som Han vil med. De som er for Ahriman, er i Ahrimans vold, og Ahriman gjør med dem som han vil. Fritt valg.

Vi viser hvem sitt rike vi tilhører ved de valg vi gjør i våre individuelle liv. Vi viser også valget med å ikke gjøre noe i det hele tatt, ved å ikke ta stilling. Da har vi stilltiende samtykket til den rådende verdensorden. “Helt OK for meg“, sier en da. Da har en ikke bidratt til det sanne demokratiet. En har overgitt til andre å ta valg for en, og en blir delaktig i deres valg, og disse valgenes positive eller negative karma.

Hvis jeg for eksempel vil godt etter G-d’s definisjon og behag, som kun G-d som leser hjertene vet, og noen trykker minustommel under denne artikkel, så har de automatisk og uten å forstå eller vite det tatt et valg imot G-d, og for det onde, fordi de ikke skjønner hva jeg sier eller vil; det gode. De har ikke en ånd eller en bevissthet rik nok til eller som er istand til å skille mellom det onde og det gode.  De har blitt forført til å prise det onde som det gode, og hadde ikke kjent igjen en god person om han hadde satt seg på fanget deres. De er rett og slett frafalne fra den gode ånd; fra G-d’s Kjærlighets Rike.

Idet de er utenfor dette G-d’s Kjærlighets Riket, så er de under åket og under reglene til den ånd som behersker dem og deres verden. De kan ikke stå med en fot i hvert Rike. Enten er en der bevissthetsmnessig, eller så er en ikke der.


“Det gode jeg gjør det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil gjøre det gjør jeg”
. – Paulus.

Paulus sier i sitt brev til Efeserne at vi må ikle oss G-d’s fulle rustning, som er rettferdighetens kappe (brynje), og sannhetens belte. Han lærer dem om åndelig krigføring i slutten av dette brev til menigheten i Efesos. Sverdet som Jesus nevner i annen sammmenheng når han beskriver denne åndskamp er symbolsk for Ordet, for den åndskunst som beherskelse av Ordet betinger. KUN med det som våpen kan de mørke okkultister og satans demoner slås tilbake, og mennesker redde sin sjel.

“32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.
34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.35 Jeg er kommet for å sette skille:” – Matteus 10

Jesus visste utmerket at denne verden er den Ahrimanske ånds domene, og at denne negativt polariserte ånd ville bekjempe ham med sverd om nødvendig, fordi han kom til å gi dem et banesår som ville sette dem tilbake. De ble satt tilbake omtrent 2000 år som vi ser av historien. Han visste han ville bli korsfestet av det mørke okkulte presteskap som satte opp mobben (demo-cracy) mot ham og hans åndsbrødre og -søstre.

Så begynte kristenforfølgelsene og kristenhatet, for en slik ånd hadde aldri vært istand hverken før eller siden å transformere samfunnene i positiv lei, og der er noen som lever av krig, ufred og utbytting, som ikke vil ha det slik.

Se det som kommer etterpå; “Jeg er kommet for å sette skille“.

Skille mellom de som vil ha krig og de som vil ha fred. Selv innen samme familie kan det være de verdslige krigshissere som går imot Fredsfyrstens fredsommelige ideologi, og det kan være fredsduer som vil annerledes. Jesus profeterte at hans virke kom til å skape skille og ufred mellom disse to motsatt polariserte tankegods.

Alle vet jo selvfølgelig at han fikk helt rett når israelske semitter dreper palestinske semitter, og nordmenn dreper nordmenn av samme ideologiske forskjeller.

Når Peter tok sverdet og kuttet øret av soldaten i Getsamane, klar til krig mot Romerne, sa Fredsfyrsten; “Stikk sverdet tilbake i sliren Peter”. Det var ikke hans metode, det er ikke G-d’s metode å innstifte en falsk fred med sverd i hånd, med massemyrderier som resultat (collateral damage).

Det er helt klart at Jesus er helt for fred, men som en unik menneskekunnskap og kunnskap om verdens beskaffenhet med maktpersoner høyt og lavt med sine agendaer, så kunne han si da hva som kom til å bli utfallet av hans lære. Fredsduene kom til å bli angrepet av krigshisserne, det Ahrimanske kaos sine disipler, istedenfor G-d’s Verdensorden, at det til slutt ville stå bror mot bror, søster mot søster, for slektskapet er nærmere langs de åndelige skillelinjer, enn langs de biologiske. “Hvem er min familie? ‘Dere er min familie”, sa han til displene, et åndelig slektskap, de var av samme ånd, av samme legning, hvilket var det han satte høyere enn blodets slektskap. Den åndelige familie, ETT i Kristus, i Kristus’ ånd.

Guds rustning
“10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal”. – Efeserne 6.

En kristen slåss ikke mot mennesker. En kristen slåss mot åndelige entiteter, mot demonske innflytelser, se vers 12.

“Djevelen” har plassert falne engleprinser i hvert land på jorden (Daniel 10, 4-13, 20). De lavest på rangstien av Djevelens hær er kjent som demoner og onde ånder. Jesus slåss mot dem stadig vekk og fordrev dem (Matt 17, 14-21)

Jesus kaller denne verdens prins for “Satan” (Joh. 14:30, 16:11).

Djevelen hersker over et åndelig rike på denne jord (Matt. 12, 22-29). De får lov å være her til den dagen Jesus vil få ham bundet og tusenårsriket begynner (Åp. 20:1-3).

Daniel, en annen inspirert visjonær og tro mot G-d, som også mange mener beskriver endetiden i ethvert eon, som Johannes gjør i sin åpenbaring/visjon i sin hule på Patmos hvor han hadde blitt landsforvist, sier (legg merke til parallellene til vår tid, og hvordan G-d beskytter sitt folk, sine barn på jord):

Kap. 1

18 Da tiden kongen hadde fastsatt, var til ende og de skulle føres fram for ham, førte hoffsjefen dem fram for Nebukadnesar. 19 Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Og de trådte inn i kongens tjeneste. 20 Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket.

Kap. 2

27 Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. 28 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:

43 Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk.

Det var/er Jesu Kristus’ Rike.
De fant det bedre å korsfeste å drepe sin Messias, sin Frelser fra sine villfarelser, istedenfor at dere møysommelig planlagte planer om deres verdslige Verdensrike (NWO) skulle gå til grunne. De ofret gjerne EN, for hele slektens aspirasjoner, men det var synd at det var den ENE, som kunne reddet deres sjeler de drepte.

Kap. 3

Daniels venner i ildovnen

5 Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. 6 Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.»

7 Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. 8 Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene.

10 Konge, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gullstatuen, 11 og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. 12 Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.»

13 Da ble Nebukadnesar rasende. Han befalte at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. 14 Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? 15 Nå, er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?»

24 Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. 25 Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26 Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere tjenere for Gud, Den høyeste, kom ut hit!» Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden.

27 Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. 28 Da sa Nebukadnesar: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. 29 Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten.» 30 Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høye stillinger i provinsen Babel.

Kap. 4

Nebukadnesars vanvidd
24 Dette er tydningen, konge. Den høyeste har besluttet at dette skal komme over min herre kongen:
25 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene, og med dugg fra himmelen skal du vætes. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. 26 Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt fra den tid du forstår at Himmelen har makten. 27 Derfor, konge, ta imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge.»

28 Alt dette hendte med kong Nebukadnesar. 29 Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel, 30 utbrøt han: «Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min herlighet!» 31 Før kongen var ferdig med å snakke, kom en stemme fra himmelen: «Dette er sagt til deg, kong Nebukadnesar: Riket er tatt fra deg. 32 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil.»

Kap. 5

17 Daniel svarte kongen: «Behold de fine gavene dine selv, eller gi dem til en annen! Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle tydningen. 18 Konge! Gud, Den høyeste, ga rike og makt, ære og herlighet til din far Nebukadnesar. 19 Fordi Gud hadde gitt ham så stor makt, skalv alle folk og nasjoner og tungemål for ham og var redde. Den han ville, lot han drepe, og den han ville, lot han leve; den han ville, opphøyde han, og den han ville, fornedret han. 20 Men da han ble stor i egne tanker og stolt og hovmodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham. 21 Han ble jaget bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeslene og spiste gress som oksene. Kroppen hans ble vætet med dugg fra himmelen, inntil han forsto at Gud, Den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil.

22 Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk, enda du visste alt dette. 23 Du har opphøyd deg mot himmelens herre. De har kommet til deg med kar fra hans hus, og du og stormennene, konene og medhustruene dine har drukket vin av dem. Du priste guder av sølv og gull, bronse og jern, tre og stein, som verken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har livet ditt i sin hånd, og som rår for hele din livsvei, ham har du ikke æret. 24 Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. 25 Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. 26 Og dette er tydningen av ordene: Mene – talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. 27 Tekel – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. 28 Peres – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne.»
29 Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge gullkjedet om halsen hans og rope ut at han skulle herske som tredjemann i riket. 30 Men samme natt ble Belsasar, kaldeerkongen, drept.

Kap. 6

Daniel i løvehulen

Mederen Dareios overtok kongeriket. [] 4 Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. 5 Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham. 6 Da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.»

7 Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve kong Dareios! 8 Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. 9 Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles, etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 10 I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud.

11 Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. 12 Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud.
13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke utstedt et påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg verken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. 16 Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget segl og sine stormenns segl, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. 19 Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten, han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove.

20 Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. 21 Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: «Daniel, du tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» 22 Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» 24 Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. 25 Kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem.
26 Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden:

«Rikelig fred! 27 Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud.
For han er den levende Gud,
han blir til evig tid.
Hans kongerike går ikke til grunne,
hans velde er uten ende.

28 Han berger og redder,
han gjør tegn og under
i himmelen og på jorden.
Han berget Daniel fra løvenes klør.»

29 Daniel hadde stor fremgang mens Dareios og perseren Kyros var konger.

Kap. 7

15 Jeg, Daniel, ble urolig i kropp og sjel. Synene som gikk gjennom hodet mitt, skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba ham om en pålitelig forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte meg hva synene betydde: 17 «Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger som skal stå fram på jorden. 18 Men Den høyestes hellige skal motta kongeriket og beholde det til evig tid, i evigheters evighet.»

23 Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. 27 Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»
28 Her slutter fortellingen. Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Kap. 8

12 Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.
15 Mens jeg, Daniel, så synet og prøvde å forstå det, sto det en foran meg som så ut som en mann. 16 Og jeg hørte en menneskestemme rope over Ulai: «Gabriel, forklar synet for ham!» 17 Så kom han bort til der jeg sto, og da han kom, ble jeg skremt og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Forstå, menneske, at synet handler om endetiden.» 18 Mens han snakket med meg, lå jeg bevisstløs med ansiktet mot jorden. Men han rørte ved meg, reiste meg opp så jeg sto, 19 og sa:
«Nå lar jeg deg få vite hva som skal skje når vredestiden er i ferd med å ta slutt, for det handler om tiden for enden. 20 Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia, 21 og geitebukken er kongen av Javan. Det store hornet i pannen er den første kongen. 22 Det ene hornet som ble brukket av, og de fire som vokste opp i stedet, betyr at fire kongeriker skal stå fram fra folket hans, men uten hans styrke. 23 Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset. 24 Hans styrke blir stor, men ikke som den første styrke. Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Han skal utslette de mektige og folket av de hellige. 25 Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd. 26 Synet om kvelder og morgener, det som ble fortalt, er sant. Men du skal holde synet skjult, for det handler om en fjern fremtid.»
27 Og jeg, Daniel, lå syk i flere dager, men sto så opp og gjorde igjen min tjeneste for kongen. Jeg var full av undring over synet og forsto det ikke.

Kap 9

I det første året Dareios, sønn av Ahasveros, var konge – han var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket – 2 i det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var sytti år. 3 Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske.
4 Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud! 5 Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til kongene våre, stormennene og fedrene og til alt folket i landet. 7 Din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med mennene i Juda og dem som bor i Jerusalem og i hele Israel, fjern og nær, i alle land du drev dem bort til, fordi de hadde vært troløse mot deg. 8 Ja, Herre, oss tilhører skammen, oss og kongene våre, stormennene og fedrene, for vi har syndet mot deg. 9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse; vi har gjort opprør mot ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke hans lover, som han ga oss ved sine tjenere profetene. 11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor har den forbannelseseden som er beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over oss. For vi har syndet mot ham. 12 Han har satt i verk det ordet han talte mot oss og mot styrerne som styrte over oss. Han har ført over oss en ulykke så stor at det ikke finnes et sted under himmelen der det har hendt noe slikt som i Jerusalem. 13 Etter det som er skrevet i Moseloven, kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne velvilje for Herren vår Guds ansikt, vi vendte ikke om fra vår synd og prøvde ikke å forstå din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham.

20 Mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen synd og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. 23 Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet, så du forstår synet!

24 Sytti uker er bestemt
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

Kap. 10

12 Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. 13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongene. 14 Nå har jeg kommet for å få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som handler om de dagene.»
15 Mens han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden i taushet. 16 En som lignet et menneske, rørte da ved leppene mine. Da åpnet jeg munnen og talte, jeg sa til ham som sto foran meg: «Herre, synet ga meg slike kramper at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle min herres tjener kunne tale med en herre som deg? Kreftene har tatt slutt, og det er ikke livspust igjen i meg.»
18 Han som så ut som et menneske, rørte enda en gang ved meg og ga meg styrke. Han sa: «Vær ikke redd, du høyt elskede. Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!» Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa: «Tal, herre, for du har gitt meg styrke.»

Kap. 11

32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling. 33 De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring. 34 Når de faller, får de bare litt hjelp. Mange slutter seg til dem, men med baktanker. 35 Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet.
36 Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje. 37 Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som fedrene hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edelstener og andre kostbarheter. 39 Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, vis

40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han trenger inn i landene og farer fram som en stormflod. 41 Så drar han inn i det herlige landet, og titusener skal falle. Men disse skal unnslippe hans hånd: Edom, Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, heller ikke Egypt slipper unna. 43 Han skal råde over skatter av gull og sølv og over alle kostbarheter i Egypt. Selv libyere og kusjitter må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut med stor vrede for å slå mange med bann og utrydde dem. 45 Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet. Men han går mot sin undergang, og ingen hjelper ham.

Kap. 12

Trengsel og frelse i endetiden
12På den tiden skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står ved dine landsmenns side.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
fra folkeslag oppsto
og helt til den tiden.
Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
alle som er skrevet opp i boken.

2 Mange av dem som sover i jorden,
skal våkne,
noen til evig liv,
andre til spott og evig avsky.

3 De kloke skal skinne
som den strålende himmelhvelvingen;
og de som har ført de mange til rettferd,
skal skinne som stjernene til evig tid.
4 Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.

5 Jeg, Daniel, så, og se! – to andre sto der, en på den ene siden av elven og en på den andre siden av elven. 6 En av dem spurte mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven: «Hvor lenge skal det vare før alt dette underfulle får sin ende?» 7 Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust [G-ds Barn, alle som holder G-d’s Lov, som er av Kristi ånd], skal alt dette ta slutt.» 8 Jeg hørte det, men forsto det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?» 9 Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. 10 Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå. 11 Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Og du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

———-

Boken er herved åpnet.

For slik går det med de jordiske Konger, Fyrster, Keisere og derFuehrers som setter seg opp mot G-d’s eneveldige Allmakt, og vil utfordre Det Høyeste Forsyn, til alle tider, alle steder under himmelen, som bryter Loven og dreper Profetene, så bringer de skam og destruksjon over seg selv og sitt folk, og de er forutbestement å selv bli målt etter det mål de selv har målt med, bli destruert som de har destruert det gode i verden. Alt i universet er lagt opp helt rettferdig. Tvil ikke på det.

Om belønning eller straff ikke kommer umiddelbart, så materialiserer den seg tidsnok. Det vil en se om en studerer historien.

We shall Overcome – Roger Waters

Fangenskap eller frihet

Må jeg leve i et samfunn hvor staten skal på absolutt alle områder gripe inn i mitt liv, da kan jeg ikke leve, og kan like gjerne dø. Det er for meg verre enn den verste skrekktilstand en kan oppleve.

Kristus valgte også sin side, når han stikk i strid med sine samtidiges aspirasjoner om et verdslig verdensrike, for hvilket Barrabas lettere kunne hjelpe dem å oppfylle, kriger som han var. Fordi Kristus opprettholdt denne G-d’s orden i verden, at individet er et ukrenkelig, gudeskapt vesen på denne jord, som ikke uten konsekvenser kan krenkes på det groveste, for dette ble han drept.
Presteskapet mente det motsatte, at en gjerne kan ofres for de mange (offerlam). Da ved at det mørke presteskapet mente det var helt greitt at ett eller flere individ kunne ofres, av hensyn til alle (kollektivismen), hvis dette kunne tjene deres sak og aspirasjoner (blodofring), eller ikke truet deres planer om deres våte drømmers verdensrike. For Jesus var ethvert individ et ukrenklig hellig vesen, og samfunnet måtte gjenspeile dette, mente ham. Samfunnet måtte være til for individet, og ikke omvendt, og hans rike var ikke av denne verden sa han.
Det var ikke noe særlig til Messias sa de, for løftet som de forstod det var at Messias skulle gi dem verdensriket, og ikke noe åndelig rike. Han skulle være deres hærfører som ledet dem i krigen mot sine fiender, så de kunne vinne land, makt, ære og gull og sølv, noen Fredsfyrste hadde de vel aldri bedt Det Høyeste Forsyn om (men det var det som ble sendt). Så gikk det som det gikk. Denne skikkelsen tjener ikke vår sak. På korset med ham. Får vente på en ny messias, – som aldri kommer, andre enn den falske, siden den ekte har kommet og dratt, men lever i beste velgående i ånd, og kan møtes der.

Idag det perverterte samfunn med samme ideologi i form av den politikk vi ser konturene av ved NDAA i USA, og annet også i Norge. “Mitt rike er ikke av denne verden“, sa Jesus. Han ville ha et med fred, av kjærlighet, toleranse og nåde, et slikt som hans åndelige Far i himmelen tenkte det i utgangspunktet; “Skje din vilje, i himmelen som på jorden”. Ikke et for maktkonservering for sine aspirasjoners oppfyllelse, og for å fylle pengepungen.

Jeg velger meg den åndelige frihet, så lenge den varer. Jeg kommer ikke til å gi den opp frivillig, lov om ytringsansvar eller ikke, hvor en nok får lov å si det statsautoriserte, men knapt hadde hatt en eneste bok i den profetiske Bibel om det ikke skulle være mulig å lyde en annen tune enn ‘Keiserens’, og skrive om det.

Menneskehetens felles aspirasjoner er glimrende nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen m.v., så det står ikke på vilje, det står mer på evne. En søker å oppfylle dens bokstav, men ikke dens ånd, og dermed blir dens ånd korrumpert. Den gjelder for noen få, men ikke for alle.

Jeg trenger ingen stat eller politikere til å fortelle meg hvordan en skal oppføre seg; Det er nedfelt i ti enkle bud fra Bibelen. Så enkle at absolutt alle kan få de med seg, og forstå dem, og hvor mange kjenner til bunns norske lover? Og først og mest og best er det nedfelt i Jesus sitt ennå enklere bud til sine under den nye pakt; “Elsk G-d, og elsk din neste som deg selv“.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Så vi er faktisk allerede i en verdenskrig mellom den indivudualistiske ideverden og den kollektivistiske. Det er en kamp som har pågått i generasjoner, og alle vil måtte si seg enig med meg i at den sistnevnte ser ut til å vinne.

G-d’s naturlige skapte verdensorden er snart snudd på hodet. Våre konsitusjoner, etter G-d’s vilje og inspirasjon, i Norge som i USA, er snart helt snudd på hodet, av de kontraproduktive bakstrevere. Nå er det i alle land (det oppstandne Rommerriket EU) snart helt implementert at individet er til for staten, og ikke omvendt lenger. Skaperens lover og mening med våre samfunns organisering er nullifisert; null and void.

Men har ikke G-d sendt sin beskyttelse til sitt folk, til også å ha et liv i denne verden, som Job som nok ikke var beskyttet mot å bli utsatt for deres fristelser og prøvelser, men det stoppet der, lenger kunne de ikke gå. De er nok under noen slags åndelige lover også, grenser for hva de kan foreta seg, hvis ikke hadde der ikke vært fnugg av rettferdighet i denne verden. Da hadde der ikke vært noen del av G-d’s ånd i verden, og det er der. Det er den ånd som skapte og hersker over verden.

Sannheten om den uendelig stygge situasjonen i verden idag kan være svært opprørende, men husk at G-d tillater alle disse ting å skje, disse folkene har sin frie vilje også. Alle skal veies og måles, og endelig dømmes. Han tillater dette så VI kan se, og kanskje returnere til Ham. Vi får sjansen nå, en kort stund før tidsvinduet stenges hvor denne muligheten er der. Da er muligheten til å ta valg uttømt, da har en igrunn tatt sitt valg også ved å ikke gjøre noe som helst.

Dette for å demonstrere at disse falske guder som vi har stolt på, våre myndigheter, våre favoritt politikere, deres mammon dyrkelse – dansen rundt gullkalven, gods og gull, jakten på den gode følelse/kroppslig nytelse, etc, vil alle bli avslørt som de tapere og falske verdier som de virkelig er.

Til mer vi stoler på dem til mer skuffer de oss. Til mer makt vi serverer dem, til mer bruker de makten imot oss.

Naomi Wolf, forfatteren av blant annet boken “The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot”, skriver i en artikkel at de amerikanske kongressmedlemmer undertegnet sin egen arrestordre den 31.12.20011 ved NDAA. Slik uforstand er der blant lederskapet, dessverre. De tror de skal sitte hvor de sitter hele tiden, og være beskyttet mot konsekvensene, men de har nok hengt renneløkken rundt sin egen nakke med dette, med sin korrupsjon – tjene sin egen sak, ambisjoner og lommebok, mer enn de folk de er satt til å tjene. Jeg er enig med Naomi Wolf; De vet ikke hva de gjør, for det mål de bruker på dem de skal sende i sine konsentrasjonsleire, det samme mål skal bli brukt mot dem selv. Det er en åndelig og karmisk lov, de ikke kommer utenom. Det er G-d’s rettferdighet i aksjon. Bare se på historien og finn at jeg har rett.

G-d vet hva som kommer rundt hjørnet og dette er hvorfor han tillater oss å se feilene ved verdens tenkning og rådende åndsbasis. Slik at vi kan gjøre våre valg, – i tide. Alle slipper å være uvitende, om de vil. Der er intet nytt under solen.

Vi trenger å ha et nært forhold til G-d, i en ærlig og god kommunikasjon med G-d i oss, daglig, spesielt i disse vanskelige tider, slik at han kan respondere ved å sende oss sin ånd og sitt tankegods i forbindelse med hva som snart er iferd med å bli utløst over vårt land og verden. Fra Vårherres vredes beger. Det er lurt å være godt forberedt, spesielt åndelig.

Mange kristne på linje med de sekulære er heller ikke istand til å forstå hva som foregår, hva som er i horisonten og tilbringer ikke tiden til å kommunisere i bønn og meditasjon med G-d. Dette vil vise seg å være en STOR tabbe. De er selv forført av dette okkulte presteskap, og landenes ledere.

Hvis du er en av disse som har mistet kontakten med G-d, underlagt deg andre åndskrefter enn G-d selv, så bes du vurdere å søke å gjenopprette kontakten med det Høyeste Forsyn. Hva som forestår fremover er ikke fornøyelig og den som ikke har tatt seg tid til å komme i et godt forhold med det Høyeste Forsyn, med G-d, fått den ånd som Jesus lovte å sende sine (DHÅ) vil enkelt bli innfluert av disse ekstremt mektige onde åndskrefter som styrer i verden akkurat nå – og bli ledet på avveie, til fortapelsen av gale valg, spesielt av de som styrer bak kulissene i Amerika spesielt. Trollmennene fra Oz. Det mørke okkulte presteskap, som beskrevet.

Alt jeg kan gjøre er å advare dere, men jeg kan ikke tvinge dere til å gjøre noe som helst.

De samme mørke okkultister og kabbalister som har holdt på med sine prosjekter siden tidenes begynnelse, skal atter en gang falle, som de stod og gråt og så sitt byggverk falle, når Babylon falt. Det er usikkert hvor mange som vil overleve for å oppleve den gode tiden etterpå hvor igjen G-d oppretter sitt Rike på jord, og hiver krapylene i ildsjøen. Hadde ikke dette skjedd, hadde det ikke eksistert rettferdighet i G-d’s Rike, og en ting er helt sikkert; og det er at G-d er SVÆRT rettferdig; til ehver etter sin gjerning og aspirasjoner, eventuelt til hvem de bejubler.

“Babylon, Babylon, has Fallen, Fallen, Fallen”. – Gråtende mørke okkultister.

Jeg sier til ‘Arbeidernes Parti’ og deres like langs hele den politiske aksen i Norge (de tjener alle samme herrer), og deres form for demokrati (demo-cracy, som egentlig betyr mob-rule, jfr. USSR og bolsjevikenes ‘proletariske’ revolusjon, som kostet 66 million mennesker livet, inkl. Tsaren og hele hans familie);

Nei takk, jeg skal ikke med. Jeg skal ikke med før dere åpner for sant demokrati, for åpenhet og ytringsfrihet, for kjærlighet, arbeide for fred og velstand for vårt folk (først jøde, så greker), som er G-d’s middel til å organisere sin verden, i nasjonalstater. Alle andre metoder er veier til fortapelsen mer enn til frelsen og det gode liv for menneskeheten. Bare babelsk forvirring, konflikter, krig og nød er avgudene istand til å skape.

When He Comes – Johnny Cash

Jeg bekjenner gladelig; G-d er min leder, min beskytter og komforter, i navnet til Jesus Kristus, min forløser. Av samvittighetsgrunner kan det være at jeg må ta avstand fra verdens lederskap sine påbud til tider, at jeg nok ikke kan delta i det store ‘vi’ om de ikke vender om fra sine villfarne stier, at jeg vil nekte å gå med dem på deres ville veier, for meg å først og fremst å tilfredstille de påbud som er gitt fra før tiden ble til fra det Høyeste Forsyn og Allmakt, koste hva det koste vil. So be it.

“Om jeg hamrer eller hamres, like fullt skal det jamres”. – Henrik Ibsen.

Jeg kommer fortsatt til å kjøre det Bibelske ytringsansvar, etter G-d’s lov, mer enn det statsautoriserte. Å rope fra takene…. Dette til informasjon.

“26 Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27 Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.” Matt. 10.
“1 «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet deres! 2 Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 3 Derfor skal alt dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i enrom, skal bli ropt ut fra takene”. Luk. 12.

Så vi ser at for kristne er dette ikke frivillig. Det er en plikt og et påbud. En samvittighetssak.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
jhoy
jhoy
Abonnent
8 år siden

Flott og viktig skrevet, selv om jeg ikke er 100% enig i alt du tar med. Jeg tror på Gud , men ikke som en mann som sitter oppe i himmelen og ser ut som oss. Du nevner karma som ikke stammer fra kristendommen, men fra sanskrit og stammer fra sydøstasiatiske religioner, blant annet buddhisme, hinduisme og jainisme. Jeg tror på Karma, men jeg tror også at vi holder på å fri oss fra dårlig karma nå. Og for alt som skal fornyes så må noe “dø”. Jeg tror at for hver enkelt som klarer å fokusere på endringene de ønsker å se så vil verden forandre seg litt etter litt.. Nå, midt i kaoset, er det for mange vanskelig å løsrive seg fra fryktbaserte tanker og fokus på det onde. Det skjer en rekke omveltninger på verdensbasis, men også i hver enkelts liv. Hvis vi kan søke innover og finne fred, fjerne frykt og agere i ren glede over å få være her og hjelpe jorden på sin ferd så vil vi manifistere en bedre hverdag. Vi vil se verre ting enn vi ser nå, rett og slett fordi de som har hatt kontroll så altfor lenge har panikk og vet at det går mot lyset. Og med lyset kan ingenting skjules lenger. Vi har valgt og være her og det vil nok fortsatt være en berg og dalbane en del år. Men med kjærlighet, ærlighet og rene hjerter så endrer vi kurs, dag for dag.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Når det gjelder artikkelen: Algerie; Ikke tro på Statsministerens ‘omsorg’, så kom ikke det overraskende på meg. Artikkelen er stengt for kommentarer, så jeg tillater meg å poste mitt innlegg her. Det skulle ikke forundre meg om statsministeren synes det er en strålende ide å bære dyrets merke. Han behandler jo mennesker som dyr, og har et menneskesyn som ikke likner svinet.
Jeg vil i den sammenheng dedikere denne teksten til J. Johansen

To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me.
Three times I pleaded with the Lord to take it away from me.
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

I denne sammenheng kommer man ikke utenom…

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Jesus taler med en demon, Mark 5:9 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+5%3A9&version=NIV 9 Then Jesus asked him, “What is your name?” “My name is Legion,” he replied, “for we are many.” ~ Anonymous group sier samme, og som jesuittene, “we never forgive”

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Truth and lies, propaganda: Time and APPLE >> The shadows of the ideas >> The stars will fall from the sky

Same, included some related facts: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=101#M8155

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Anonymous EXPOSED in 410 PHOTOS http://www.facebook.com/media/set/?set=a.206065419478381.52004.112806562137601&type=3

Quote: “.. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.” ~ We do not forgive?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Strange, anonymous group has same motto as the jesuits: “I know the Jesuits never forget nor forsake. But man must not care how and where he dies, provided he dies at the post of honor and duty.” ~ Abraham Lincoln (“50 Years in the ‘church’ of Rome” by Charles Chiniquy pg. 472)

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Hvilke løfter var det snakk om og hva var betingelsene for løftene?

LØFTER:
– Rikelig av alt
– Barn
– Avkom i buskapen
– Grøde på marken
– Velfylte forrådskammer
– Regn i rett tid
– Velsignelse i alt du gjør
– Aldri selv behøve å låne.
– Alltid fremgang
– Aldri tilbakegang.

BETINGELSER:
så sant du;
– Lyder budene fra Herren
– Legger vinn på å leve etter dem
– Ikke vike av til høyre eller venstre.
– Ikke holde deg til andre guder.

Disse bibelversene sier at ingen av løftene kan oppfylles hvis folket glemte Herrens bud, forkastet hans forskrifter og dyrket hedenske avguder.
Hvis (betingelse) du er lydig mot Herren din Gud og legger vinn på å leve etter alle hans bud jeg gir deg i dag, vil (løfte) Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på….” (5.Mos.28,1)
(se også 5.Mos.30,9.1O.)

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Zetera
12 år siden

1.Denne må leses først

maranata sier:
Det er dette som blir kalt Abrahamsløftet, og det fornyes gjennom Isak og Jakob – patriarkene. Vi ser at løftet består av tre komponeneter; Det er LØFTE OM LAND, et løfte om at Abraham skal bli til ET STORT FOLK – ætteløftet – og det er ET LØFTE OM VELSIGNELSE.Men du glemmer…
__

Bibelen lærer at disse løftene ble ugyldiggjort ved Israels frafall og forkastelse av Messias. I det nye testamentet sier Paulus flere steder, at Israels nasjon ikke lenger er Guds virkelige Israel.

Det gamle testamentet inneholder mange profetier om Israel De fleste av dem er formet som spesielle og detaljerte løfter. Disse løftene har alle en fellesnevner. De er paktsløfter som er gitt på klare betingelser.

Men, hva med pakten på Sinai fjellet som var en BETINGELSESPAKT

På Sinai fjellet – mer enn 400 år senere, inngikk Israel en spesiell pakt med Gud, og aksepterte Herren som leder, samt at de lovet å underkaste seg Guds styresett, prinsipper og retningslinjer. Alle løftene Gud ga ved Sinai, var betinget av at de holdt sin del av pakten.

“Dersom (betingelse) dere vil lytte til mine ord og holde min pakt, så (løfte) skal dere være min eiendom fremfor alle andre folk” (2.Mos. 19,5)
Folket aksepterte paktens betingelser, og svarte: “Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde” (2.Mos.- 24,3). “Vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt” (2.Mos.- 24,7). At betingelsene (ordene i pakten) var rammen for om Gud skulle oppfylle løftene, kommer klart fram når vi leser: “Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa: Dette er blodet som hører til den pakten Herren slutter med dere på grunnlag av alle disse ordene” (2.Mos.24,8)
At løftene er lydighetsbetinget kommer også fram i denne teksten:
“Dersom (Betingelse) du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom (betingelse) du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter da (løfte) skal jeg. osv. “(2.Mos. 15,26). Løftene Gud ga dem var meget detaljerte: I 5.Mos.28,1 1-14 er løft ene og betingelsene de følgende:

Det er de som tror på og har tatt imot Kristus som frelser, som er nytestamentets sanne og åndelige Israel.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Hva skjedde? Enten er hun bedøvet eller så .. Hun kan ikke ha vært i koma lenge for hun er ser jo ut til å ha inntatt føde og er ellers ved god helse .. ikke vet jeg, vet du?:
Miracle: Christian Minister Bring A Baby Out Of A Coma Live On Camera! (The Child Awakes)

Very Creepy, Disturbing Children’s Show Banned From TV

every human must watch this video

THE ROOT OF ALL EVIL – USURY http://www.youtube.com/watch?v=CHJl9k7iAhg&feature=share

A flowchart for choosing your religion http://i39.tinypic.com/14104uu.jpg

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Iran Is Not Our Enemy

Sitat:

Despite what all the media are yammering at you, despite all the fear mongering about Iran’s “nuclear threat” (Iran has been fully verified by the IAEA and ALL the U.S. intelligence community agree and are on record that Iran is not pursuing nuclear weapons), despite talk that Iran is intolerant, despite the daily barrage of bad press and unpleasant innuendo, Iran is a great country, friendly, cultured, fun and spiritually-minded!

The “Powers That Were” are dead set on taking us to war against Iran, but “They lied about Vietnam… Iraq…Afghanistan…” and “Iran Is NOT Our Enemy ! ” :-)
.
http://tehranlive.com/
http://www.mosaic.se/
http://kahvi.org/

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The society of Jesus, the jesuits, Ignatius of Loyola, the first Superior General http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-10/#comment-80633

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Maranata skrev.
Den store forskjellen er at vi i dag etter Jesus forsonende død og frelsesverk er kjøpt fri av nåde, og

at vi ikke lenger må gjøre oss fortjent til Guds rike på annen måte enn å bekjenne og tro.

Mole.
Johannes 6
27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»

Work not for the food which perisheth, but for the food which abideth unto eternal life, which the Son of man shall give unto you: for him the Father, even God, hath sealed.
http://www.kingjamesbibleonline.org/John-6-27/

Lukas 13
«Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:

24 Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.
http://www.kingjamesbibleonline.org/Luke-13-24/

1. Timoteus 4
10 For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers.
http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Timothy-4-10/

En må visst arbeide flittig for å komme igjennom den trange dør, disse det står om i skriften her jobbet aillefall flittig for å bli godkjent og å fortjene en plass samt til å kunne stå løpet ut.

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

JJ:
En vesentlig del av din artikkel er viet profeten Daniel. Daniels bok er Det gamle testamentets parallell til Johanns Åpenbaring i Det nye testamentet. Daniel forstod ikke selv fullt ut innholdet i sine profetier om de siste dager, men han skrev trofast det han mottok fra Gud. Så tidlig som i år 600 f kr skrev Daniel en bok med utrolig presise forutsigelser om hva som skulle hende i de siste dager, og han gav oss også en oversikt over menneskenes historie. Profetiene om de nærmest etterfølgende århundrene ble oppfylt så nøyaktig at moderne kritikere som ikke tror på profetier hevder at de oppfylte forutsigelser må ha blitt skrevet ned etter at hendelsene fant sted, tidligst i makabeer-perioden (det andre århundre f kr). Men gjennom Den Hellige Ånds ledelse blir vi forsikret om at slike antagelser er feil.

24 Sytti uker er bestemt
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

Da Gabriel kom til Daniel med Guds svar på hans bønn, snakket han om de sytti ukene i Jeremias profeti. Dette korte avsnittet belyser en hel bibelhistorie, og det git oss en nøkkel til å forstå hele Bibelen. Hvis man leser det Daniel skriver først, og i lys av det Johannes Åpenbaring sier oss blir betydningen klart åpenbart. Som man ser av Gabriels åpningsord handler denne profetien om den jødiske nasjon. Dette er fordi jødenes historie slik den er nedskrevet i Bibelen, alltid tjener som en klokke for hele verdenshistorien. På samme måte som vi ser på en klokke for å vite hvilken tid det er, må vi se på jødenes historie for å forstå tiden i verdenshistorien. Gud åpenbarer verdens historie gjennom den jødiske nasjonen.
Fordi en uke består av syv dager, betyr uttrykket “syti uker” sytti ganger syv dager, eller 490 dager. Og hva betyr så disse 490 dagene?
Vi må tilbake til jødenes utfrielse fra Egypt, og deres vandring gjennom ørkenen for å finne svaret på dette. Da speiderene kom tilbake etter å ha utforsket Kanaans land i førti dager, avla de en dårlig rapport om landet slik israelittene som hørte dem knurret mot Gud. Av denne grunn ble Gud rasede, og sendte dem ut i ørkenen igjen: “Som dere utspeidet landet i førti dager, slik skal dere lide for deres misgjerninger i førti år, ett for hver dag. Og dere skal kjenne at jeg har vendt meg bort fra dere.” (4. Mos 14:34).
Ved å bruke samme nøkkel når vi regner ut Israels dom på Jeremias tid, vil sytti uker eller 490 dager bety 490 år. De følgende vers indikerer at de vil gå 69 uker fra budet om å gjenoppbygge og gjenopprette Jerusalem til Messis kommer. Etter Jesus gjenoppstandelse fra korsfestelsen er vi inne i nådens tidsalder og jødene er satt på et sidespor slik Paulus skriver i Rom 11. Den siste uken, den syttiende uken ligger fremdeles i fremtiden, og den vil finne sted på “hedningene er kommet inn i fullt tall” slik Paulus videre skriver i Rom 11. Hva menes så med dette uttrykket til Paulus? Vi finner svaret i at Jesus skal hente Menigheten fra jorden FØR den siste åruken der Antikrist skal styre verden – den suste åruken er det samme som den store trengsel, og den er delt inn i to, hvorav den siste den er 1260 dager / 3.5 år / 42 måneder / tider og tid og en halv tid slik det blir beskrevet av både Daniel og Johannes.

Åpenbaringsboken gir oss helt klare signaler om at Menigheten skal fris ut fra verden før dette skjer, helt i tråd med hva Paulus også beskriver som “vårt salige håp”. Husk på forbildet med Noah – Gud reddet ham ut fra jorden FØR vannflommen kom. På samme måte skal Han redde Menigheten. Se bare hva som står i Åpenbaringsboken: Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»
Johannes ble tatt opp til himmelen på et visst punkt i visjonen han fikk, og deretter ble ikke menigheten nevnt før det hele var over i kapitel 19. Opprykkelsen av Menigheten står ikke med med rene ord men analogien er klar.

Skulle ikke Gud kunne straffe hver og en av oss for ulydighet, slik han straffet jødene? Den store forskjellen er at vi i dag etter Jesus forsonende død og frelsesverk er kjøpt fri av nåde, og at vi ikke lenger må gjøre oss fortjent til Guds rike på annen måte enn å bekjenne og tro. Så det frykteligste som finnes er ikke selve synden, men hjertet som ikke angrer.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

JJ skriver:
G-d sendte jødene i disporaen som straff for deres synder i verden, og for å synde mot hans Lov, som DE er bundet av. Baron Rothschild effektivt nullifiserte, null and void, G-d’s dom, og ledet dem tilbake ved avtale med storbritanias Utenriksminster Balfour, FØR straffen/karma var sonet. Han gjorde seg med dette til gud over G-d. Se på hva ortodokse jøder sier om dette, som er helt enig med meg.

Her er du helt på linje med “kirken”, men både du og “kirken” tar feil. Kirken, og vår egen Hallesbye har alltid fortalt at jødene ikke vil få sitt land tilbake før de har sonet og erkjent sin synd. Men slike uttalelser kommer fra dem som ikke har lys over Guds ord og nekter å anerkjenne at Guds utvelgelse står ved lag – for hans utvelgelse innholdt ingen motytelser og er aldri blitt nullet ut. Du får rette dine anklager mot Gud, for det er Gud selv som har gitt jødene landet deres tilbake, og det er Gud selv som reddet dem mot alle odds da araberene kom for å kaste dem på sjøen. Om du bare viste en lite del om hva som skjedde under 6-dagers krigen i 1967. Du burde ta deg tid til å lese beretninger fra slagmarken og alle undere som skjedde der.

De ortodokse jøder er de virkelige fariseere og skriftlærde i dagens Israel, de som henger fast i sin egen surdeig. Så hva de sier er ganske uinteressant. “Den sionistiske tåken” er seig, og vanskelig å bli kvitt. Hvis man legger forutsetninger for sin tro, er den ikke bygget på Guds ord, men på egen tilfredstillelse som i sin ytterste konsekvens er kjøttets lyster.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Gud har gjennom sine profeter lovet jødene landet deres tilbake – uten betingelser. Gud sier sogar at det er hans land og hans by (Jerusalem). Ta deg et dypdykk i profetene og les hva de skriver – og husk på en viktig ting; det som profetene taler om er til jødene, kun jødene.

At det er mennesker her på jorden som tar seg av det rent praktiske er så sin sak, men det er Gud som er arkitekten. Akkuratt som med Bibelen; mange påstår at den omskrevet og at man ikke kan stole på den fordi den ikke eksisterer i sin opprinnelige form. Disse som kommer med slike påstander er faktisk de samme som håner Guds allmakt. Vi som tror er ikke som dem, og vi skal heller ikke tenke og te oss som dem – for vi vet at Gud vilje er å bevare sitt ord rent og riktig gjennom historien, og vi vet at Gud er i stand til dette. Hvis man trekker Guds ord og hans makt i tvil – hva er så tilbake?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jødene er Guds folk fremdeles. Det er det første som må på plass. Det er altså ikke bare noe som var i gammeltestamentlig tid.

Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Det er dette som blir kalt Abrahamsløfetet, og det fornyes gjennom Isak og Jakob – patriarkene. Vi ser at løftet består av tre komponeneter; Det er LØFTE OM LAND, et løfte om at Abraham skal bli til ET STORT FOLK – ætteløftet – og det er ET LØFTE OM VELSIGNELSE. Det siste innebærer at Herren påtar seg å bevare dette folket gjennom alle tider. Disse tre løftene utgjør til sammen Israels utvelgelse. Herren sier selv at dette er en EVIG PAKT og at Abraham og hans slekt skal være hans eiendom framfor alle andre folkeslag. Vi kan lese om dette i kapitlene 12 – 17 i 1 Mosebok. Guds pakt med Abraham er en evig pakt. Det har ingen begrensning i tid. Dette går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamenetet og like inn i det nye testamentet. Jeremias har en illustrerende beskrivelse av dette i kapittel 31, hvor han med henvisning til selve skaperverket sier følgende:

Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
han som rører opp havet så bølgene drønner,
Herren over hærskarene er hans navn:

36 Lar jeg disse ordningene vike,
sier Herren,
da skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være et folk for mitt ansikt.

37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.

Løftene til Abraham gjelder også i nytestamentlig tid. Det går fram av Paulus sine brev. Både i Romerbrevet (4:13), i Galaterbrevet (3:14-17) og Efeserbrevet (2:12) viser Paulus til Abrahamsløftene. Tilsvarende henvisninger finnes også i Hebreerbrevet og Apostlenes Gjerninger. Det nye testamentet bekrefter altså at løftene til Abraham står ved lag. Det betyr at utvelgelsen ligger fast også i nytestamentlig tid.

Men det er jo et paradoks om det skulle være slik at Israels utvelgelse står ved lag, men ikke de løftene denne utvelgelsen er grunnet på. Det blir jo en meningsløs tale. Det må videre sies at det er et forumderlig grep å kreve at løftene i Det gamle testamenet må bekreftes av Det nye testamentet for å stå ved lag. Det er rett og slett en teologisk oppfinnelse!

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Let There Be Peace On Earth_Vince Gill http://www.youtube.com/watch?v=wv7RXrkiGtk&feature=related

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Ett av mine favoritt-tema som kristen er absolutt Israel/jøder. Det er en naturlig substans i det å være kristen, og hører med til vår jødisk-kristne arv. Det er ikke til å komme fra at – FRELSEN KOMMER FRA JØDENE – det er det Bibelen sier, selv om det provoserer aldri så mye her på NyS. Man kan ikke applaudere Jesus og kaste ut jødene, slik kirken har gjort. Det er ikke uten grunn at “kirken” blir kalt skjøgekirken (med alle sine døtre), nettopp fordi budskapet blander løgn og sannhet.
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=4&verse=22

Siden vi tydeligvis legger ulik betydning i ordet sionisme, kan jeg kun svare for meg selv.

Jeg gjentar gjerne for dem som ikke har fått det med seg. Gud er den største og første sionist. De er han som har gjort utvelgelsen av jødene, og som har blitt en slik provokerende anstøtstein for mange og da særlig”kirken” som med løgn og bedrag har ansett seg selv for å ha overtatt Guds løfter til jødene. Siden Bibelen er så klar på dette punktet, og Paulus så til de grader gjentar dette, må “antisionistene” finne sine motargumenter annet sted. Konfrontert med Paulus ord i Rom 11, har han sogar blitt kalt en løgner her på NyS. Men den mest behagelige måten for erstatningsteologene som ikke vil vite noe av Guds løfter til Israel er enkelt og greit å skyve alle problematiske bibelord under teppet, eller sagt på en litt mer spiselig måte – åndeliggjøre Guds ord, for da kan man jo la dem bety hva som helst som passer i sammenhengen.

Verden og Norge er under mammon, og det blir ikke bedre her blandt velfødde nordmenn som underholdes og konsumeres til døde. Vi har ikke lenger bruk for noen gud. Det er som kjent i trange tider gudstroen har best vilkår, men i dag har vi knapt tid til våre egne barn. Framover ser jeg ikke annet enn avkristning og at ondskapen både indirekt og direkte vil få stadig større plass. Sosialistene vil gjerne utrydde kristendommer og de har kommet langt på vei.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Selvfølgelig kommer frelsen fra/gjennom/via jødene, jesus er da vittelig ifølge bibelen rabbien det er profetert om.

Jødene derimot fikk avlastet sitt “natteskift” da jesus hadde oppfylt de gamle profetiene.

Johannes 8
31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.

33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» 34 Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell.

Her kommer IGJEN etpar skrifsted som viser at jødene fikk avlastet sitt “natteskift” av AVLØSEREN SELV.

35 En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

39 «Vår far er Abraham,» sa de. Jesus svarte: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham.

40 Men dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten, som han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.

41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor,» sa de. «Vi har én far, det er Gud.»

42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.

43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!

44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.

46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke?

47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»

56 Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg.»

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Før du deler ut karakterer og plasserer jødene med bibelord må du ha noen grunnleggende fakta som en start. For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig,
ikke en eneste.
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=3&verse=10

Dernest er er jødene hverken forkastet eller har avsluttet sitt skift, de er kun satt på et sidespor mens evageliet om Kristus forkynnes for hele verden. Når så hedningene (de andre) er kommet inn i fullt tall, skal Gud igjen vende seg mot jødene og “bygge opp igjen Davids falne hytte” slik det står skrevet. På denne måten skal hele Israel bli frelst, SLIK DET STÅR SKREVET:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=26

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Ja riktig det maranata, å for de som VIL se og HØRE det som jesus forteller så er dette et åndelig tempel.
Dette skal skrives i deres hjerter.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Jesus snakker om kun to “templer”. Det ene er tempelet i Jerusalem som han “ser” blir revet og at det ikke stein tilbake på stein: Jesus gråter over Jerusalem
41 Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43 Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. 44 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=LUK&chapter=19&verse=44

Det andre tempelet han snakker om er seg selv: Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/comment-page-4/#comment-80401

Hvis du mener å ha sett Jesus snakke om andre tempel ber jeg deg om å vise dette.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Han sier det selv i din siste henvisning, når jesus på den tredje dagen sto opp var templet gjenoppbygd.
Åndelig, det trenger ikke vanskeliggjøres mer enn det.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Det tempelet Jesus snakket om og det tempelet Bibelen snakker om når det gjelder oss mennesker er vår kropp – det fysiske legemet, som er der ånden bor.
Jesus trengte ikke å gjenoppbygge sin ånd, for Guds ånd kan ikke drepes eller dø. Det tempelet Han gjenoppbygget var kroppen som ble korsfestet. At hans ånd var levende mens kroppen var død går klart fram av at Han i ånden preket for de englene som falt og syndet på Noahs tid (de som avlet barne med menneskedøtrene).
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2PE&chapter=2&verse=4

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Nei han trengte ikke det, men det gjør du og jeg,
Jesus er et åndelig tempel som tjener som mellommann for gud og mennesker.
Derfor er jesus et åndelig tempel vi kan bruke i bønn for å nå frem med våre bønner for gud.
INGEN kan komme til gud uten gjennom meg sier jesus.
Enkelt å greit.

Templet som jesus gråt over skulle det aldri komme stein på stein igjen fordi når jesus kom ville ikke “”templet”, guds utvalgte folk jødene, ta imot ham.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

“The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this “new world order” the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands”
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928,

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

JJ:
Nå må du se hva jeg skriver og hva jeg siterer: Frelsen kommer fra jødene og det Bibelen jeg siterer. Det er ikke redelig av deg å vri på mine ord slik du gjør her.

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Letter from Baruch Levy to Karl Marx (Moses Mordecai Marx Levy)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Mole:
Det blir vanskelig å argumentere med slike som deg, for du nekter plent å ta innover deg at du tar feil. Du spør etter dokumentasjon, og når du får den servert fortsetter du med å benekte innholdet.

Takk for meg!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

maranata sier:
11. 01. 2012 kl. 15:08
Mole:
Det blir vanskelig å argumentere med slike som deg, for du nekter plent å ta innover deg at du tar feil.

Mole.
Ja jeg tar nok styggelig feil når jeg lar bibelen vise svar i åndelige spørsmål?!?!?
Har du tenkt på at du kan ta feil maranata?, bibelen forteller om slike som mener de har rett og andre tar feil, slik han irettesatte jødene for eksempel, du vet hva som står om de hovmodige, stolte og skriftlærde?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Det er mange som ikke kjenner detaljene om de siste tider i Bibelen, og flere innlegg her røper at man kun har en overfladisk kunnskap. Problemet er ikke å hente sitater fra Bibeln, men å se dem i sammenheng og skjønne hva de betyr. Man kan ikke bare lese ordene og la de tolke seg selv. Artikkelforfatteren har åndeliggjort det i Bibelen som fastholder at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, og at hans løfter fortsatt står ved lag. Ettersom vi nærmer oss 2000 år etter Kristus himmelfart er det rimelig å anta at Hans gjenkomst ikke er så langt unna. Det spørres etter skriftsteder som viser at Jesus gjenkomst er tofoldig, og jeg har derfor valgt å skrive et litt lengre innlegg for å belyse nettopp dette tema.

Jesus gjenkomst er skildret en rekke steder i Bibelen. Detaljene omkring hans gjenkomst viser at han både skal komme skjult for å hente sine og at hans gjenkomst skal være synlig for hele verden. Det er åpenbart snakk om du ulike gjenkomster; den første i lufthimmelen for å hente sine og den andre til dom over verden. Det var Paulus som åpenbarte for oss både den store hemmelighet om Menigheten og dens forhold til Gud, og at denne Menigheten av Jesustroende IKKE skal inn i Den Store Trengsel. Jesus første komme for å hente sine er eksempelvis beskrevet i 1 Kor 15:51: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Flertallet tror på en bortrykkelse etter trengselen, og da gjerne som en fase i Kristi annet komme. Jeg tror imidlertid på menighetens bortrykkelse før Daniels siste åruke – en syvårsperiode med trengsler for alle menneskene på jorden. De siste tre og et halvt år av denne trengselstiden blir i Bibelen omtalt som Jakobs (Israels) trengsel, og er derfor primært en trengselstid for jødene.

Hensikten med bortrykkelsen er å fjerne den Kristus-troende menigheten fra fra jorden og ta dem hjem til Himmelen. Dette er svært viktig, ettersom det klargjør at hensikten med bortrykkelsen er noe helt annet enn enn Kristi annet komme der Han kommer for å dømme og regjere over jorden. De som plasserer bortrykkelsen etter trengselstiden har problemer med å forklare dette avsnittet. I 1 Tess 5 blir det spurt om tiden for bortrykkelsen i forhold til Herrens dag. Paulus kunne ikke oppgi noen dato men framhevet overaskelsesmomentet ved å si at begivenheten skulle komme som en tyv om natten, og ville falle sammen med begynnelsen på Herrens dag, som er et kjent begrep i Bibelen. Herrens dag er en kommende tid med dom over verden. En vanlig feil når det gjelder forståelsen av Herrens dag er å datere den til begynnelsen av det annet komme. Den begynner ved bortrykkelsen og inkluderer endetidsbegivenhetene som følger etter bortrykkelsen. En indikasjon på at Herrens dag har begynt er at folk skal si: “Fred, og ingen fare.” (1 Tess 5:3). Dette kan være resultatet av en fredsavtale etter eksempelvis Gog-krigen Esekiel profeterer om.

Herrens dag en en vredens dag, og Gud sier oss at dette ikke er for menigheten: “For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.” (1 Tess 5:9). Den store trengsel som kommer forut for for Kristus annet komme til jorden er spesiellt en vredens tid. I 1 Tess 5 er bortrykkelsen starten på Herrens dag og er ikke en del av begivenhetene som leder opp til Kristi annet komme. Det viktigste punkt å merke seg her er at bortrykkelsen starter Herrens dag, og er ikke en del av de begivenheter som leder opp til Kristi annet komme. Derfor behøver ikke menigheten å frykte begivenhetene i forbindelse med Herrens dag eller den store trengsel siden de ikke skal gjennomgå dette.

I perioden mellom første og andre Tessalonikerbrev hadde det sneket seg inn en falsk lære om at de allerede var kommet inn i Herrens dag. Dette førte til at Paulus på nytt understreket sitt budskap fra Gud, som sa at først måtte syndens menneske (Antikrist) stå fram, og Antikrist kunne ikke stå fram før Menigheten var tatt bort. I Den Hellige Ånd og Guds kraft i verden ligger det som virkelig holder synden tilbake. Det er derfor klart at dette ikke kan fjernes så lenge Den Hellige Ånd bor i menigheten. Dette krever at menigheten må fjernes før Antikrist kan bli åpenbart. Vi ser her at synet på bortrykkelse både før og etter den store trengsel eksisterte i den første menighet, men at Paulus avviste det syn som går ut på at bortrykkelsen finner sted etter trengselen.

Hvis vi tror at Herren kan komme når som helst, er det en stimulans for troen til å stå fast i trengselstider. det oppmunterer oss til å takle livets prøvelser: “Vi ber dere brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd eller noe ord eller noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.” (2 Tess 2:1-2). Hvis vi en gang skal oppleve Antikrist og Guds vrede gjelder ikke dette utsagnet lenger, og vi må forberede oss på store lidelser. Jeg tror heller som Bibelen sier: “Be hver tid og stund at dere skal aktes verdige å unnslippe det som skal komme over jorden.”

Mange av dem som hevder at bortrykkelsen finner sted etter trengselen begynner ofte sine innlegg med å angripe dem som har et annet syn. De setter ofte spørsmålstegn både ved kunnskap og redelighet, kaller dem fanatikere og beskriver argumentene som tøv. Denne innstilling bidrar ikke til å belyse Skriftens syn på emnet.

J. N. Darby får ofte æren for å være den første som skilte mellom Israel og menigheten, men dette syn lå allerede latent hos kirkefedrene. Det endelige svar på hvem som har rett i om opprykkelsen skjer før etter etter den store trengsel (DST) kan bare avgjøres på bibelsk grunn. Spørsmålet kan ikke avgjøres på basis av flertallets mening. De som hevder at menigheten skal gjennomgå DST har blandt annet problemer med å forklare dette som “det salige håp” (Tit 2:13). Selv om noen skal gå uskadde gjennom DST slik som de 144.000 utvalgte jøder i Åp 7 og 14, vil mange andre bli drept som vist ved martyrene i Åp 7:9-17. Jo mer bokstavelig man tar trengselen, jo mindre attraktiv blir oppfatningen av en bortrykkelse etter denne. Muligheten til å gjennomleve DST er så liten at det ikke synes å svare til forventningen av bortrykkelsen som noe man ser ivrig fram mot. Fra Åp 4:1 til bruden nevnes i Åp 19:7 nevnes ikke menigheten i det hele tatt. Tilhengerene av en bortrykkele etter DST har en tendens til å benekte at gjenkomsten kan skje når som helst, eller de fortolker det slik at det passer inn med en serie begivenheter som finner sted før det annet komme. Samtidig sier de at bortrykkelsen, som følger etter disse begivenheter, er umiddelbart forestående. Hvis Herrens komme er en salig begivenhet, et trøstende håp og noe man bør se fram til med stor forventning, er det vanskelig å få dette til å stemme med den oppfatning at tragiske begivenheter må gå forut for hans komme. Det er viktig å merke seg at de som hevder bortrykkelse etter DST ikke har noen spesielle skriftsteder som støtter et slikt syn. Det er ikke et eneste avsnitt i Det nye testamentet som beskriver Kristi annet komme der bortrykkelsen inkluderes. Ved Kristi annet komme vil den gudfryktige levningen av Israel og de hedninger som har tatt imot Kristus bli ført inn i sin framtidige tilværelse. De er ennå i sine naturlige legemer og lever fremdeles på jorden. De har dermed ikke fått sine herlighetslegemer og deltatt i en bortrykkelse!

De som hevder bortrykkelse etter DST sier vanligvis at den profeterte periode kalt Herrens dag ikke begynner før det annet komme. Ettersom Herrens dag begynner ved bortrykkelsen hevder man derfor at bortrykkelsen også må finne sted ved det annet komme. Herrens dag vil inkludere trengseltiden som går forut for det annet komme og begynner ikke ved dette. Dette syn støttes av mange skriftsteder (Jes 2:12-21, 13:9-16, 34:1-8, Joel 1:15, 2:11, 3:1-5, 14:26, Amos 5:18-20, Obad 15-17, Sef 1:7-18). Ifølge 1 Tess 5 begynner Herrens dag ved bortrykkelsen. Men dersom Herrens dag ifl Det gamle testamentet inkluderer tidsperioden foran det annet komme, må bortrykkelsen nødvendigvis finne sted før Kristi annet komme. Det syn at Herrens dag begynner med det annet komme savner støtte i skriften. De som hevder bortrykkelsen etter den store trengsel bruker merkelig nok ikke mye tid på å analysere avsnitt som Joh 14:3, 1 Tess 4:13-18 elelr 1 Kor 15:51-52. Dette er hovedavsnittene når det gjelder bortrykkelsen. Problemet er at disse skriftsteder ikke gir noen støtte for en bortrykkelse etter trengselen. Alle går ut på at bortrykkelsen er nært forestående, uten at visse profetiske begivenheter skal oppfylles først. Selv om man ofte utfordrer dem som tror på bortrykkelse før DST til å sitere et skriftsted som klart støtter et slikt syn, er det klart at de selv har problemer med å finne et eneste skriftsted til støtte for bortrykkelse etter DST. Dette er desto mer bemerkelsesverdig ettersom det annet komme beskrives i detaljer i en rekke nytestamentlige avsnitt uten at en bortrykkelse av levende kristne nevnes i denne forbindelse.

Mange synes det er passende å argumentere med andre menneskers synspunkter istedet for å finne Bibelsk grunnlag for å hevde sine meninger om bl a opprykkelsen og den store trengsel. Bibelen selv sier: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall (Rom 11:25). Simeon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn……Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte (Israels åndelige gjenfødelse). (Ap gj 15:14-16). Altså, når Gud har tatt seg av de frelste messiastroende blandt folkeslagene (og ikke å forglemme messiastroende jøder) og disse er kommet inn i fullt tall dvs er blitt rykket opp til Gud. Da, og først da skal Gud igjen vende seg til jødene og Daniels 70. åruke starter. En åruke er som kjent 7 år. En uke (7 år) gjør han pakten tung for mange, midt i uken (etter 3.5 år) gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer (Dan 9:27). Her fortelles det om Antikrists syvårspakt med Israel, der han etter 3.5 år setter seg i det gjenoppbyggde tempelet og forlanger tilbedelse. Dette er starten på Jakobs trengsler, som på ingen måte kan sammenlignes med hva Israel opplever i dag. Les også hva Jesus sier om hva som da skal skje i Matt 24:15-22. Legg spesiellt merke til at Jesus her taler om steder i Israel og sabbaten, noe som tydelig viser at det er jødene han her taler til. Den siste halve årukens varighet blir i Bibelen også betegnet som tid (1 år), tider (2 år) og en halv tid (1/2 år), som 1260 dager og som 42 måneder, men først og fremst blir den kalt Jakobs (Israels) trengsel.

De som hevder at menigheten skal inn i den antikristelige trengsel angir forskjellige grunner for denne påstand. Det argumenteres blandt annet med at de troende må smake noe av trengselen for å bli lutret. På denne måten blir de da mer skikket og rede til å møte Herren. De som forfekter et slikt syn kan ikke ha en klar forestilling om hva uttrykket “den store trengsel” egentlig innbefatter. Enhver fordomsfri leser vil selv kunne se i Bibelen at denne trengselen vil bli av en ganske annen art enn de trengsler hvorved Gud oppdrar sine barn. Den som er rettferdiggjort ved tro og frelst av nåde skal ikke gjennom nye prøvelser for å blir mer rettferdiggjort. Dette er ulogisk og på kollisjonskurs med Guds løfter. Vi har klare utvetydelige utsagn i Det nye testamentet som sier at menigheten vil bli rykket opp for å møte Herren før den antikristelige trengsel begynner: Så meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden (Rom 5:9). Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus (1 Tess 5:9). ..vente på Guds sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede (1 Tess 1:10). Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg fri deg fra den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden (Åp 3:10). I tillegg til disse klare ord må det minnes om de forhold som er omtalt i 2 Tess 2 der de troende på det alvorligste blir advart mot den tale som går ut på at Herrens dag (dommens og vredens dag) står for døren. Først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, den lovløse, Antikrist. Men før denne forfører kan stå fram, er det noe i verden som må ryddes vekk. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må ryddes av veien. Hvem er det som holder igjen? Hvem er det som demper syndens makt og hindrer dens utvikling? Det er Den Hellige Ånd, slik han nå virker i og gjennom menigheten.

Menigheten er pr definisjon Jesu Kristi legeme, og består av alle Kristustroende blandt alle folkeslag der Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Dette er bruden som ved opprykkelsen blir tatt ut fra denne verden før den store trengsel. Les om kongesønnens (Jesu Kristi) bryllup i Matt 22:1-14. De innbudte (Jødene) ville ikke komme, og beskjeden ble da å be alle de andre (hedningene). De tre synoptiske evangeliene omhandler ikke Herrens komme til luften for å opprykke menigheten. Her er det kun tale om Kristi komme som Menneskesønnen og Kongen, untatt i Matt 25 der det heter “Se brudgommen kommer!” Men her er det tale om hans komme tilbake fra bryllupet (Luk 12:36-40). Opprykkelsens store forbilde i Det Gamle testamentet er Enok. Det store flertallet av jøder i dag bekjenner ikke Jesus Kristus som sin frelser og ville i dagens situasjon ikke blitt med i en opprykkelse. Men, som det står i Rom 11:25-26, hele Israel skal bli frelst ETTER at folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Det er da ikke å undres over at den siste del av trengselstiden, den verste, blir kalt Jakobs (Israels) trengsel. Men Gud skal ta ut en førstegrøde av jødene, de 144.000, og beskytte disse gjennom Jakobs trengsel. Den lære som sier at de prøvelsene jødene gjennomlever i dag er Jakobs trengsel er falsk, og er slett ikke basert på Bibelens ord om hva den store trengsel innebærer.

Hvem er det som skal bortrykkes? Er det menigheten eller jødene, eller kanskje begge deler? De som blir bortrykket av Kristus er de som har bekjent ham som sin frelser.
Noen mener at Jødedommen er den eneste sanne religion som er av Gud. Nå er det faktisk slik at ingen kommer til Gud ved lovgjerninger alene. Ingen, selv ikke dagens jøde, kommer til Gud uten gjennom Kristus, som er veien, sannheten og selve livet. Det er nå den nye pakt som gjelder, ingen skal lenger være lovtreller for vi har alle, jødene inkludert, fått frelse gjennom Kristus lidelse og død. Jødedommen forkaster både Kristus og hans vei til frelse, men de vil tragisk nok motta Antikrist. Jesus sa: “Jeg er kommet i min fars navn og dere tak ikke imot Meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.” (Joh 5:43). Jødene vil bli forført av denne fortapelsens sønn som gjør tegn og under for dem. Blandt annet vil Antikrist la ild falle fra himmelen, og dette vil for jødene være like overbevisende som tilsvarende hendelse i Det Gamle testamentet. . Paulus var hedningenes apostel, og han skulle bringe hedningene inn til Gud gjennom Kristus. Paulus ville ikke vite av noe annet enn Jesus korsfestet. Hedningene måtte bli Kristustroende. Paulus snakket ikke religion, men kristendom. Han prøvde aldri å omvende hedningene til jødedom. Paulus hadde selv tidligere tilhørt jødedommen og forfulgt de kristne. I Bibelen kan du lese om hendelsen som gjorde at Paulus ble en messiastroende jøde. Han prøvde å overbevise sine kjødelige brødre om at dette var det rette. Han fikk ikke gjenhør men motbør hos jødene, og han ble således hedningenes apostel

Kristi hemmelighet som Efeserbrevet taler om, står mellom alle øvrige omtalte hemmeligheter i Bibelen som – hemmeligheten. I evigheten hadde Gud en hemmelighet som under et langt tidsløp ikke ble forkynt menneskene. Det er viktig å være klar over at en “hemmelighet” ikke er noe som er uforståelig og som ingen kan lære å kjenne. En “hemmelighet” i Bibelsk forstand er et forhold eller en sannhet som Gud for en bestemt tid ikke har gjort kjent fordi tiden ikke var moden for dette. Herav uttrykket i tidens fylde – når de riktige bitene hadde falt på plass – og menneskene var rede til å få hemmeligheten servert. Så snart Gud åpenbarer en sannhet, er den ikke lenger noen hemmelighet. Derpå kan det som før var fortiet og holdt hemmelig bli erkjent og forstått som alle øvrige sannheter.

Denne hemmeligheten som åpenbares i Efeserbrevet var skjult og dermed ukjent under “de tidligere tidsaldre”. Dette kan anskueliggjøres med noen sitater. “….Kristi hemmelighet som som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn (Ef. 3:4-5)” “…den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud……(Ef. 3:9)”. “….den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige (Kol. 1:26)”. Denne hemmeligheten fikk Paulus kjennskap til ved en spesiell åpenbaring. Han sier selv i vers 3 at Gud “ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten.” .” Paulus var selvfølgelig kjent med hva profetene i GT hadde skrevet, men der kunne han ikke lese seg til hemmeligheten, og hva den gikk ut på. Siden hemmeligheten var fortiet “fra alle tiders og slekters opphav”, så hadde hverken Moses eller noen av profetene forkynt den. Den eneste mulige måte for Paulus å lære hemmeligheten på var derfor at Gud åpenbarte den for ham. Hvordan og på hvilken måte dette skjedde vet vi ikke med sikkerhet, men det er mulig han fikk den da han i Ånden var rykket inn i den tredje himmel (2. Kor. 12:1-4).

Mange hevder at hemmeligheten er at gjennom Kristus skal alle velsignes uten forskjell, at hedningene er stilt likt med jødene og har del med dem i løftene. Det er flere grunner til at en slik tolkning må være feil. I GT var det ikke en fortiet hemmelighet at hedningene skulle bli antatt og velsignet i Jesus Kristus, for Gud lovet gang på gang at alle folk skulle bli velsignet i Kristus og tilbe ham. Allerede til Abraham gav han dette løftet. Vi har også klare profetiske ord om at hedningene skal velsignes sammen med Israel under Messias fremtidige konge- dømme, så dette var heller ikke fortiet. Selv om hedningene får del i Rikets Messianske velsignelser vil de likevel i den tiden ikke være likestillet med den gamle pakts folk. Israel vil også da ha en særstilling fremfor hedningefolkene (Es. 60:4-11, 61:5-6 og 61:10-11). Denne forskjell vil alltid være mellom disse folk. Hemmeligheten som Paulus taler om i Ef. 3, som ikke tidligere er forkynt må derfor være noe helt annet. Dernest taler ikke Ef 3:4-6 om likestillelse angående frelse. Frelsen er i det hele tatt ikke nevnt eller antydet i disse versene. Det eneste som understrekes er at hedningene “hører med til legemet”. Her er vi ved sakens kjerne, nemlig hva hemmeligheten er.

I Ef 2:11-22 ser vi at legemet er identisk med menigheten, og menigheten er en ny skapning – ett nytt menneske. Dette nye menneske er er hverken jøde eller hedning, for det står skrevet at det er skapt av “de to – jøder og hedninger”. Det blir da helt klart at det som frelste hedninger er stillet likt med, ikke er jøder som sådan, men med gjenfødte troende jøder. Dette er en vesensforskjell. Jødene som folk er fremdelse jøder, men de som har latt seg frelse – og som den Hellige Ånd har gjort til lemmer på Kristi legeme, er skilt fra jødene og står i et helt annet forhold til Gud enn dem. For “i Kristus” er det nemlig ikke jøde og greker – i ham er de alle en. Når noen sier at “hemmeligheten” ikke er noe annet enn at troende hedninger er innlemmet i den jødiske menighet, så beror dette på en misforståelse. Når GT snakker om “Israels menighet”, så betyr dette hele Israel. Dette kan ses av 3. Mos. 4:13, 4. Mos. 1:17-18, 20:4, 32:4, Dom. 20:1, 1 Kong, 8:14 og Neh. 8:17. Det hebraiske ordet for menighet er “Kahal” og er en betegnelse på hele det folk som Gud kalte ut fra Egypt. Men den timelige, jordiske “Kahal” har ingenting å gjøre med den åndelige menigheten i NT. Det greske ord for Kristi menighet er “Ecclesia – de utkalte”. Kristi menighet er et utkalt folk på en helt annen måte enn Israel var det. Israel var som et helt folk – en hel nasjon- kalt og ført ut av Egypt, mens menigheten som individer er kalt ut fra synden og fra alle folkeslag og ved den Hellige Ånds segl gjort til en ny åndelig enhet – Kristi legeme. Det at det nå er en slik menighet – et mystisk Kristi legeme i verden, som hverken er jøde eller hedning, det er hemmeligheten som nå er kommet for lyset ved en åpenbaring fra Gud til Paulus. Helt uimotsigelig står dette skrevet til oss i Kol 1:24-26: “…for hans legeme som er menigheten, den hemmelighet som har vært skjult for alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbaret for hans hellige.”

Noen er raske med å påpeke følgende: “Trengselstiden kom før flommen. Det var den som lutret Enok og Noah.” , og “La oss ikke i vår iver etter å “bevise våre teorier legge noe til Guds ord!” Jeg kan ikke se at det står noe i Bibelen om at Enok og Noah skulle “lutres”. På samme måte hevdes det at menigheten skal inn i den store trengsel for å “lutres”. Dette er påstander som ikke har dekning i skriften. Vi har derimot Guds klare ord om at vi er rettferdiggjort ved tro alene og frelst av nåde. Den tanke at Kristustroende skal inn i den store trengsel for å gjøre dem bedre egnet og mer kvalifisert til å komme inn i Guds rike savner støtte i skriften. At de skal lide nød og prestere noe i tillegg til sin tro strider mot Guds klare løfter og er en underkjennelse av disse. Foran oss ligger vårt salige håp som Paulus skriver om, og ikke en siste prøvelse. Denne “lutringstanken” røper dessuten at en ikke har forstått hva den store trengsel vil bli for menneskeheten. Det dreier seg ikke kun om trengsler med også om Guds vredesdom. Selv om noen nevner dagens og gårsdagens trengsler i samme åndedrag som den store trengsel er de vesensforskjellige og kan på ingen måter sammenlignes.

Alle som leser 2 Tess 2:1-12 bør legge spesiellt merke til versene 7 og 8 som klart viser at den/han som holder igjen må bli tatt bort før Antikrist (den lovløse eller fortapelsens sønn) kan tre frem. Noen påstår at det er Torah, Guds bud og vilje for menneskeheten som holder den lovløse igjen. En lov holder ikke igjen en lovløs. Den som holder igjen er en person, en kraft, den tredje personen i Guddomen. Vi har Guds ord for at Den Hellige Ånd har bolig i Menigheten, og når denne sterke åndelige kraft blir tatt bort ved bortrykkelsen er det fritt fram for den lovløse.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Es (Esaias) = Jes (Jesaias)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Dine spørsmål:
1)Hvis definisjonen av ‘Israel’ er ‘Menigheten/Kirken’ hvordan skal vi tyde din utledning da?
SV:Hva som menes med Isral er forskjellig i Bibelen, og må ses ut fra konteksten. Hvis du kommer med konkrete eksempler skal jeg gjerne legge dette ut for deg.

2)Jesus erklærer den gamle pakten null and void, og innstiftet den nye pakten med menneskeheten i år 33 på tidsaksen, som Paulus utlegger det:
SV: Dette er feil. Jesus sa selv: Jeg er ikke kommet for å oppheve men for å oppfylle. Jesus levde selv under og var underlagt loven, ettersom han ikke kunne ta sin frelsesgjerning på forskudd. Nettopp dette at han oppfylte hver tøddel av loven og likevel led døden – dette var hans frelsesgjerning. Jesus hadde god anledning, men korrigerte ikke en eneste ting i Det Gamle Testamentet. Tvert imot utla han alle skriftene for dispilene på sin vandring med dem etter sin oppstandelse – les selv om dette under Emmus vandrerene i Åpostelgjerningene.

3) Gutenberg gav oss Bibelen for at alle med forstand kan tolke hva som står der selv.
SV: Dette blir for enkelt. Herren sendte oss Den Hellige Ånd for å veilede oss til den fulle sannhet. Forstand og logikk alene er ikke tilstrekkelig for å forstå Bibelen. Man må også befinne seg “på samme frekvens” som Den Hellige Ånd.

4)I din fremstilling går du tilbake på tidsaksen og nullifiserer hva Jesus bestemte i år 33, ved Paulus sitt vitnemål, ved å henvise til Esekiel. Du sier:
«Israel vil også da ha en særstilling fremfor hedningefolkene (Jes. 60:4-11, 61:5-6 og 61:10-11).»
SV: Israel vil helt klart ha en særstilling blandt folkeslagene etter Jesus tilbakekomst. De som befolker jorden på dette tidspunkt er også de som vil befolke jorden under tusenårsriket. Dette er da beskrevet i detalj i Ezekiel og Jesaias blandt andre

5) TIDSAKSEN er VELDIG VIKTIG å holde greie på når vi leser Bibelen maranata.
SV: Nettopp, og det er dette de fleste sliter med når de ikke klarer å holde rede på de ulike tidshusholdninger eller frelseshusholdninger. Menigheten blir frelst av nåde, men legg også merke til at Hele Israel skal bli frelst ETTER at Menigheten er kommet inn i fullt tall slik Paulus skriver:
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=Davids+falne+hytte&type=and&book2=-1&searchtrans=

Om jødene slik Paulus skriver i Rom 11: 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32 Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

maranata skrev.
Dette er feil. Jesus sa selv: Jeg er ikke kommet for å oppheve men for å oppfylle. Jesus levde selv under og var underlagt loven, ettersom han ikke kunne ta sin frelsesgjerning på forskudd.
2) Jesus Kristus levde under loven i lovens tidsalder, og var som menneske underlagt loven – samme hva du skriver, tenker eller påstår.

Mole.
Som bibelen tydelig forklarer så ble jesus anklaget for å ha brutt loven, levde han da etter den gamle loven, nei, men han oppfylte profetiene selvsagt.

Gjorde jesus mirakler på sabbaten maranata?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Mole – du opptrer som en ekte fariseer. Dine spørsmål er som fariserense, og du søker å fange mine utsagn med loven. Jeg gjentar for # gang: Du skjønner tydeligvis ikke poenget her.

“Mole.
Som bibelen tydelig forklarer så ble jesus anklaget for å ha brutt loven, levde han da etter den gamle loven, nei, men han oppfylte profetiene selvsagt.

Gjorde jesus mirakler på sabbaten maranata?

Jesus ble anklaget for å bryte loven ja, men det var ikke bare Guds lov han ble anklaget for. De skriftlærde hadde laget så mange forordninger under og i tillegg til Toraen at folk flest ikke engang kunne ha håp om å holde seg oppdatert. Hvis Jesus hadde brutt loven, ville han ha vært skyldig til døden og hans frelsesgjerning hadde vært forgjeves.
Jesus understreket selv av loven ble gitt for menneskenes skyld, og ikke omvendt. Således med med sabbatsbudet.

Mole: Skjønner du ikke dette, eller later du som om du ikke skjønner for å prøve å fange meg i ord? Hvis det første er tilfelle bør du søke Den Hellige Ånd om å veilede deg, men hvis det siste er tilfelle er du rett og slett ynkelig.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Galaterne 3
24 Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. 25 Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.

Hebreerna 10
Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.

Romerne 10
4 Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud.

Galaterne 3
19 Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ætt kom som løftet gjaldt.

Her ser du tydelig at Jesus oppløste jødenes lover, de ti bud er i aller høyeste grad i full virkning.
Kall meg gjerne fariseer, men imotsetning til fariseerne og øversteprestene søker ikke jeg å drepe noen, men ønsker de skal se bibelen for det den er, ikke vanskeligjøre ordet slik mange gjør.
Når du ser hvordan Jesus irettesatt og talte imot jødenes oppførsel så skjønner du lettere hvorfor de etter 4000 år hadde gjort jobben sin som guds motstridige og jordiske folk.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Så les da Jesus egne ord om at han ikke opphevde, men oppfylte loven:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Jødenes lover er forlengst opphevet, du kan ikke la være å ta i betraktning de skriftsteder du ikke liker.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Vi snakker om Guds lover, skrevet i stentavler av Gud selv, ikke jødenes lover. De moralske grunnprisipper som ligger til grunn for disse lover – Toraen -gjelder selvfølgelig fremdeles. Forskjellen ligger i at vi ikke lenger er lovtreller i den forstand at det er avgjørende for vår frelse.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Det er riktig maranate, de kalles de ti bud.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Unnskyld uttrykket men her ser jeg det bokstavlig har gått over stokk og stein. :-)
Fint at dere prøver å utrede skriften, spørsmålet er hvordan det gjøres for å komme til mål.
Prov 1:2-6 2. To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 3. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 4. To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. 5. A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
Vil man finne visdom er det smart å lytte og søke råd hos de som vet hvordan man tolker gamle skrifter og (dark saying) deres skjulte mening.

Første bud er å overvinne ego og dets tanker og vi er da lovet adgang til edens hage. >> Rev 2:7 7. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches; To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Der har dere løfte til alle som overvinner slangen – enkelt og greit ikke noe kluss med lover og pakter og annet verdslig dill dall.
Gjenntar: Vi spiser hele tiden av kunnskapens tre, men vi må også gi oss tid til å spise av livets tre(og ikke samtidig spise av kunnskapens tre) og det er i edens hage i Guds rike eller?

Luk 17:21 The kingdom of God is within you.
Der har dere svaret Guds rike er inni oss, og det er bare å stige på.

Revelation 22:1-2
1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
2. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
Tolv typer frukt, tolv stammer, tolv disipler, tolv stjernetegn, tolv måneder, viktigst de tolv typer frukt, tilsvarende de tolv kranienerver. De tolv kranienerver ikke lenger under dominans av venstre hjernhalvdel, men nå en del av edens hage og høyre hjernehalvdel. Nå en del av livets tre – det er åpenbaringen fullbragt og mål passert. Er kranienervene kontrollert av høyre hjernehalvdel som beskrevet vil det bety helbredelse for alle nasjoner, men start først med egen helbredelse.
Rev 22:1414. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
Rev 21:10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,
12. And the city had a wall great and high, and had twelve gates.
Galat 4:25. Jerusalem which is now, is in bondage with her children.
26. But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
Byen har tolv porter som er de tolv kranienerver og har du tilgang gir det også tilgang til den himmelske Jerusalem som er vår alles mor.
Spørsmålet er om du har tilgang. :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Uffda – her var mye lapskaus. Jeg har desverre begrenset tid til utrede skriften til dem som har så berenset innsikt i hva det hele dreier seg om – beklager.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Velbekomme. Lapskausen smaker himmelsk så det er bare å hive innpå. :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg skjønner at du ikke forstår, og jeg skjønner videre at du selv etter min forklaring under dekke av denne “sionistiske tåke” påstår at jeg tar feil i min utlegning om sammenhengen mellom lov og nåde.

1) Abraham var ikke under loven, siden loven kom etter Abrahams tid. Abraham levde i uskyldighetens tidsalder, og kunne vitterlig ikke dømmes etter en lov som for ham var ukjent. Bibelen sier selv at de som hverken kjenner loven eller Kristus – og de utgjør en anseelig mengde mennesker – de skal dømmes etter sin frie viljes gjerninger med samvittigheten som rettesnor.

2) Jesus Kristus levde under loven i lovens tidsalder, og var som menneske underlagt loven – samme hva du skriver, tenker eller påstår. Den kortslutningen du legger på meg er det faktisk du selv som står for, ettersom du om Jesus henviser til Paulus. Paulus levde etter at Jesus hadde fullført sin frelsesgjerning, og Paulus hadde nåden i fokus. Eller med Paulus egne ord, “Jeg vil bare vite av Jesus korsfestet” – for det var det som betydde noe.

3) Paulus levde i nådens tidsalder, og det er det som gjelder inntil Jeus kommer tilbake for et oppgjør med all ondskap.

4) Men som vi ser av Bibelen skal Satan igjen slippes fri etter en periode på 1.000 år for igjen å forføre menneskene.

5) Etter alt dette kommer dommens dag, da menneskene skal være hos Gud eller utenfor.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Du spør:
Hvem holder seg under lovgjerninger idag maranata?

1. Kristne.
2. «Kristen»-sionister (kristen i navnet, ikke i gavmnet).
3. Jøder.

Det er mange som har lagt seg under loven i dag. Jødedommen ortodokse forfekter loven, siden de ikke cedkjenner seg Kristus

Det er mange kristne som legger seg under lover fordi de er blitt opplært til det. Det er en meget bred oppfatning blant kristne at man skal rettferdiggjøre seg for ved gjerneinger for å aktes verdige til frelse. Dette er en korrumpert kristendom, og det er faktisk Djevelen selv som står bak denne forførelsen – anklageren som hele tiden minner oss om vårt kjøtt og våre synder som ikke klarer å fri oss fra så lenge vi lever her på jorden.

Gud selv er den første og største sionist verden har sett. Den er faktisk Gud selv som utvalgte seg Abraham og gav dem landet Israel og byen Sion (Jerusalem) og valgte å la Jesus bli født som jøde. Men dette ordet “sionist” er for mange blitt det reneste skjellsord her på NyS. Det er rett og slett tragisk hvordan man likestiller termene ondskap, sionisme, jøder og Israel. jeg må virkelig spørre: Klarer dere ikke å lese hva Paulus skriver om disse ting?

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=2

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

De frelste skal ikke dømmes – dommen hører Gud til og er for de som ikke har anerkjent Jesus Kristus og hans forløsende verk

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Ikke glem hva ordet frelse betyr maranata, den som holder ut til slutten skal bli frelst.

frelse
allmenn [v]: rescue, save, redeem
allmenn [v]: salvar
allmenn [v]: rädda
Synonymer: assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpelig

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Mole:
Du leser og siterer men skjønner ikke betydningen av hva som står skrevet. Det ble som Jesus sa: dere ser, men dere ser ikke, derer hører men dere hører ikke.

Å holde ut til slutten for å bli frelst kan ikke stå alene, men må ses i den sammenhengen det står. Her er det snakk om tiden under den store trengsel – der er ikke Menigheten, for de er allerede i Himmelen. Når Johannes fikk Åpenbaringen satt de 24 eldste allere foran Guds trone, og så fortelles det om det som deretter skjedde. Når Jeses kommer tilbake i herlighet med alle sine – bruden – må jo også de allerede har vært i himmelen for å komme tilbake.

Det er Jesus som snakker om å holde ut til enden i Matt 24.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=24&verse=13

Dette er ikke Menigheten, men de jøder som blir forfulgt av Antikrist. Dette er da meget tydelig ettersom Jesus her snakker om menneskene i Judea, og at de må be om at dette ikke skjer på sabbaten da de ikke vil være forberedt. Jødene holder som kjent sabbaten.

Dette har jeg nent en rekke ganger tidligere, og gjentar: MAN MY TYDELIG SKILLE MELLOM DET SOM ER TALT TIL JØDENE OG DET SOM ER TALT TIL MENIGHETEN. JESUS TALT I HELE SITT LIV HER PÅ JORDEN TIL SINE JØDISKE BRØDRE. PAULUS ÅPENBARTE HEMMELIGHETEN OM MENIGHETEN SOM BLE FØDT PÅ PINSEDAGEN DA DEN HELLIGE ÅND KOM TIL JORDEN SLIK JESUS SELV HADDE FORESPEILET DEM

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Hvilke bås vil du putte disse menneskene i maranata?

Hebreerne 6
4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Mennesker som mister/fraskriver sin tro kaller man helst frafalne. Vi lever foøvrig i den siste tid, og selv om mange snakker om vekkelse er kjennetegnet på disse tider frafall fra den ekte tro – akkuratt slik Bibelen forteller oss.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=1TI&chapter=4&verse=1

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2TI&chapter=3&verse=1

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Så da bortfaller yttrykket en gang frelst alltid frelst.
Da skjønner du sikkert at det er de som holder ut til enden som blir frelst, når selv de “frelste” kan falle og miste sin frelse og miste tjansen av å bli frelst.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Det er ikke noen som er frelst i ordets egentlige betydning før de har vandret “til den andre siden” i sin tro.

Jeg skjønner poenget ditt – MEN, det er ikke poenget med det Jesus sier i Matt 24, slik jeg har forklart tidligere her. Jesus ord er til jødene sammen med hele advarselen han frembringer, og klart linket til Daniels ord om den samme hendelsen, også omtalt i Johannes Åpenbaring.

Hvis man ikke klarer å skille de ulike frelseshusholdninger Bibelen omtaler, vil man gå seg alldeles vill i selvmotsigelser blandt Bibelen ord.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Han snakker til alle, ikke bare til jøder.

Matteus 24
37 Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.

42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Du nevnte for en tid tilbake at kroneksemplet på jesu gjenkomst hadde med dagens israel å gjøre og at vi kunne se det, det stemmer dårlig med skriftstedene over.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Jesus gjenkomst er tofoldig – parousian og epifanian. Først i skyene for å rykke bort Menigheten, og senere hans synlige gjenkomst for hele verden.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Har du en henvisning slik at jeg kan lese om disse 2 gjenkomstene?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Slik jeg leser det er alle som godtok hjørnesteinen, etter forkastelsen av ham, altså jesus, av abrahams ætt.

1. Mosebok. 18
18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes.

Galaterne 3
29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

Hebreerne 11
8 I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Takk for utfyllende svar, men det virket som om du misforsto spm 1. På Jesu tid var det kristne, og det jeg lurte på hva de “troode” på, da Jesus ikke var en del av deres skrifter? Vil det ikke bli en helt ny trosretning hvis man legger til en frelser?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Mange av jødene i tiden før jesus gikk å ventet på han, utifra profetiene, når han kom så var det mange som tok imot ham å lot seg døpe, de skriftlærde, øversteprestene ville ikke godta jesus, ergo forkastet han.

Men mange kristne idag er jødiske i hjertet, altså omskjert i hjertet.

« Forrige artikkel

2012; Sjelens og åndens år?

Neste artikkel »

Den Universelle Lære er kodet

140
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x