/

Wilhelm Reich, historiens mest misforståtte person?

5.7K visninger
7 minutter lesetid
2

Hvorfor har hans bidrag til menneskeheten til de grader blitt neglisjert og forvrengt?

Hvem var Wilhelm Reich(1897- 1957)?

Disse tre videoene gir et godt innblikk i hvem Reich var, samt hans virke:

 

Man’s Right To Know Part 1 of 3

https://www.youtube.com/watch?v=h7AjkpK5Q3k

 

Man’s Right To Know Part 2 of 3

Her får en blant annet se motoren Reich konstruerte, drevet av Orgone energi.

https://www.youtube.com/watch?v=oHeUDiORreU

 

Man’s Right To Know Part 3 of 3

Her ser en eksempler på hvordan heksejakten mot Reich artet seg samt informasjon om hans cloudbuster som kunne påvirke været eller rettere sagt, påvirke atmosfærens orgone og derved opprette en naturlig balanse mellom regn og tørke.

https://www.youtube.com/watch?v=oHeUDiORreU

 

Hva er orgone energi?

Reich kalte energien han oppdaget for orgone og studiet av den orgonomi. All viten baserte han på eksperimenter, samt nøye studier av naturlige fenomen. Han utviklet også metoder som kan påvise den.

Reich kom etter hvert fram til at Orgone har følgende egenskaper:

 

 • Det er livsenergien som gjennomstrømmer og opprettholder alt liv.

 

 • Universell(dvs. til stede overalt).

 

 • Pulserer – dvs. utvider seg og trekker seg sammen.

 

 • Tiltrekkes av vann og til seg selv.

 

 • Er i konstant bevegelse.

 

 • Tas opp av materiale som ikke er av metall og reflekteres av metaller.

 

 • Andre navn på det samme er prana, chi eller vital force(vitalkraft).

 

 • Kosmisk orgone er energien som får alle planeter og alt i universet til å bevege seg.

Under visse forhold kan en se Orgone utstrålingen som kommer fra alle levende organismer.

Mørk blå orgone energi
Mørk blå orgone energi

Hvorfor av Reich?

Flere av hans nærmeste medarbeidere bemerket Reichs fenomenale observasjonsevne, samt evne til å oppdage og forstå sammenhenger(1). De første tankene som gikk i hodet hans etter at han oppdaget orgone energien var: ” Hvorfor har ikke noen funnet dette før? Er jeg på villspor?” Kommentar: Det kan for øvrig nevnes at da Reich i en periode på 20-tallet praktiserte psykoanalyse sammen med Sigmund Freud og gruppen rundt ham skal Freud ha sagt om Reich: Han har det klokeste hodet av oss(1).

 

Wilhelm Reich and the Orgone Energy

Bioner

I perioden da Reich bodde i Norge, påviste han elementer i naturen som er bærere av orgone energi. Han gav dem navnet bioner. Dette var altså en forløper til oppdagelsen av orgone energien.

WILHELM REICH’S BION-BIOGENESIS DISCOVERIES – EXPERIMENTAL VERIFICATION

Sex – en kilde til misforståelser

Lenge før han påviste Orgone energien, innså Reich at det seksuelle har større betydning enn vi generelt er klar over. Hans fokus på orgasmens funksjon samt betydningen av et sunt seksualliv, noe som på 30 tallet i stor grad var et tabubelagt emne, gav raskt grobunn for myter og misforståelser. Han påpekte også hvordan forstyrret sexualenergi kunne gi opphav til psykologiske problemer.

              

Armor

Reichs definerer dette som en barriere som hindrer naturlige impulser fra å komme til uttrykk(2). Personen er altså hemmet i sin evne til å være naturlig og spontan. Særlig gjelder dette evnen til å kunne vise kjærlighet. En annen måte å si det samme på er at Orgone energien er stagnert, noe Reich benevnte som Dor( dead orgone). Dette kan være både fysisk og psykologisk.

        

Fysisk armor

Dette er en fysisk tilstand i form av et muskelpanser, dvs. kroniske muskelspenninger. Reich som var utdannet lege og praktiserte som psykoterapeut, oppdaget at personer som hadde vært utsatt for traumer, særlig seksuelle overgrep, utviklet en angst for seksuell nytelse, samt kroniske muskelspenninger. Han utviklet også spesielle teknikker som kunne hjelpe i slike tilfeller.  Det bør og nevnes at behandlingsteknikker som Reich utviklet, senere har blitt tatt i bruk av andre, ofte uten at opphavsmannen nevnes.

       

Utfordet the establishment

Ved hjelp av en konstruksjon han kalte cloudbuster, gjorde Reich vær eksperiment i Arizona området, noe han for øvrig på forhånd informerte USAs myndigheter om. Et av hans mange vellykkede forsøk var å dra inn fuktighet fra nærliggende havområder og få gress til å vokse knehøyt på steder hvor det i tusener av år hadde vært goldt og livløst. Dette truet blant annet prestisjen til meteorologer og biologer. I Rangley området i Maine hvor Reich hadde sitt hovedkvarter, meldte meteorologene dessuten ofte feil, da været ble modifisert av Reich sin cloudbuster.

Reich sitt hovedkvarter, i dag museum
Reich sitt hovedkvarter i Rangeley, i dag museum

Han oppfant også en motor som ble drevet av orgone energi. Nordmannen Ola Raknes som for øvrig var en god venn av og støttespiller for Reich, observerte en slik motor i aksjon. I tillegg forbedret hans Orgone akkumulator helsetilstanden til mennesker med alvorlige lidelser, blant annet kreft. Dette sammen med hans fokus på seksuallivets betydning samt at han hevdet å ha oppdaget en ny form for energi(orgone), gjorde at Reich ble en torn i siden på myndigheter, legestand, psykologer og psykiatere. Dette ble og innrømt under farsen av en rettssak som konkluderte med at orgone energi ikke eksisterte og at alle Reichs bøker og journaler hvor ordet orgone var nevnt, skulle brennes(1)

 

Reichs orgone akkumulator

Dette er en boks/kasse som vekselvis består av lag med organisk og ikke organisk materiale. Nærmere bestemt kryssfiner/trefiberplater med flere lag av ull og stålull, samt en galvanisert stålplate innerst. Ved hjelp av den kan en person få tilført energi slik at helsetilstanden forbedres(3). Ved hjelp av akkumulatoren fant Reich, avhengig av forholdene, at orgone energien kunne påvises i tre ulike former. Det ene var blågrå og tåkelignende, den andre viste seg som blå-fiolette lysende prikker og den tredje var i form av hvite stråler.

cienci48
Orgone akkumulator

      

‘Alternative’ forvrengninger

 ”Orgonitter”

På 90-tallet ble det lansert en ide om å lage såkalte ”orgonitter.” Dette ble gjort ut i fra overfladisk kjennskap til hva orgone energi er og prinsippene for hvordan den anvendes.  I følge Reichs retningslinjer for konstruksjon av en Orgone akkumulator, skal en unngå bruk av aluminium og kobber da disse metallene reagerer med orgone energi på en negativ og ugunstig måte. Giftig materiale som resin må og unngås. Formen på en orgone akkumulator bør være firkantet eller sylindrisk, ikke pyramide eller konusformet(3).

Såkalt orgonitt
Såkalt orgonitt

En ”orgonitt” består nettopp av lag med aluminium og kobber som legges lagvis i en resinbase. De er enten konusformede, runde, eller pyramideformede. Ingenting av dette stemmer altså med det oppdageren av orgone energi etter langvarig eksperimentering kom frem til. Dessuten er prinsippet at energien oppmagasineres i et hulrom, evnt. under et såkalt orgone teppe. Til ‘orgonittmakernes’ forsvar skal det sies at informasjonen fra Reich er overveldende og ganske kompleks. Han skrev over 20 bøker og etterlot seg i tillegg manuskript nok til 100 flere!

Heksejakten

Det var altså en rekke grunner til at Reich ble tvunget til å flytte fra land til land. Først Østerrike, så Tyskland, deretter Danmark, Sverige og deretter Norge før han til slutt endte opp i USA. Da han var i Tyskland på 30 tallet, gikk han dessuten og ut og advarte mot fremveksten av Nazismen. Etter å ha blitt erklært uønsket, forlot han i 1939 Norge og drog til USA hvor han fikk noen fredelige og svært produktive år før den virkelig store heksejakten startet ut på 50-tallet.

Fra 1935-39 bodde Reich her på Frogner i Oslo.
Fra 1935-39 bodde Reich her på Frogner i Oslo

De amerikanske myndighetene brant som sagt alle hans bøker og forskningsjournaler, samt kastet dette geniet i fengsel hvor han så døde.

cienci47
Reich arresteres. En slagen mann

Maktkamp og sverting

Det ligger vel i sakens natur at det her har vært snakk om (og fremdeles er), en formidabel maktkamp hvor ’The Establishment’ i utgangspunktet alltid blir vinneren? For å beholde makt, prestisje og posisjon valgte en strategien med først å feie Reich og alt han stod for av banen. Dernest ble det satt i gang en kampanje mot ham med sverting, fortielse og desinformasjon. Dessuten har det blitt lagd filmer hvor hans ideer om seksualitet og betydningen av orgasme har blitt fullstendig feilt fremstilt. Kampanjen med å latterliggjøre og forvrenge Reichs bidrag samt fremstille ham som et forstyrret individ, startet fra dag en og slik har det dessverre fortsatt. Historien har for øvrig en rekke eksempler på at vi ikke er særlig villige til å revurdere etablerte oppfatninger og at vi generelt er lite mottagelige for det som er nytt og annerledes. Et eksempel er Giordani Bruno som ble brent på bålet da han hevdet at jorden var rund…

Bekreftelser

En rekke personer har etterprøvd Reich sine teorier og funnet ut at det han har kommet med stemmer både når det gjelder bioner, cloudbusting samt effekten av orgone akkumulatoren. Her kan nevnes akademikeren James DeMeo, fri energi forskeren Peter Lindemann, med flere.

Her forteller DeMeo litt om sine erfaringer:

Revolusjon

Den dagen det går opp for oss at orgone energi er en realitet, får vi et nytt perspektiv på tilværelsen. Blant annet vil metoder som påvirker mennesker og dyrs orgone som for eksempel homeopati og Reichs orgone akkumulator, få et helt annen aksept. Samtidig kommer det etablerte vitenskapelige verdensbildet til å slå store sprekker og mange av dagens etablerte ”sannheter” må tas opp til revisjon. Viten om Orgone energi samt Reichs oppdagelse av bioner, vil som sagt tvinge frem store endringer både innen biologi og medisinsk behandling. Hans informasjon om Orgone energiens anvendelse kan faktisk også gi oss tilgang til ren, fornybar energi!

Etterord

Anbefaler ellers artikkelen: ”What is orgone energy” som og forklarer mer om årsakene til den store motstanden mot anerkjennelsen av Orgone energien. Neste artikkel vil omhandle atmosfærens orgone. Når en har lest den, kan en etterprøve informasjonen Reich har kommet med om dette og se at den faktisk stemmer….

 

Kilder

 1. Sharaf, Myron. Fury On Earth. A biography of Wilhelm Reich. Da Capo Press, 1994.
 2. Reich, Wilhelm. Ether, God and Devil. Cosmic Superimposition. Farrar, Strauss and Giroux. New York 1973.
 3. De Meo, James. The Orgone Accumulator handbook. Natural Energy Works, 2013.
 4. DeMeo, James. Growing Nonsense About Wilhelm Reich and Orgone Energy on Global Internet. http://www.orgonelab.org/orgonenonsense.htm
 5. “What is Orgone Energy?”
  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_reich06.htm
 6. Who was Wilhelm Reich? And why has history tried so hard to erase him? http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_reich10.htm
 7. On Wilhelm Reich and Orgonomy. Pulse of the Planet nr 4, 1993.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
6 år siden

https://www.darkmoon.me/2017/mind-rape/
Også en vinkling på hans arbeide

thor arne andersen
Abonnent
7 år siden

Dette har jeg ikke hørt noe om. Merkelig, men det er mange nye innlegg her, http://www.dont-play-with-the-devil.blogspot.no beviser med historier at vi en dag skal bli guder =D Og det er faktisk noe der inne på bloggen som beskriver noe hvem som helst kan gjøre for å forandre verden til det bedre, men det krever litt penger. Kan ta tid før frimurerne gjør det, noen menneskeliv kan reddes i mellomtiden hvis noen kjenner noen rike personer.
De frimurerne som er glad for systemet vi har kommer aldri til å betale og de frimurerne som har sagt de skal betale skal bare ha noen straffer før de får forandret det politiske systemet. Vi får straff for å se ondskapen holde på uten å gjøre noe med det. Man skal ikke heale noen som ikke fortjener det for eks. da får man ikke de samme godene som er tiltenkt.

« Forrige artikkel

5 år siden 22 juli terroren

Neste artikkel »

Unnskyld, har De korrekt tid?

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x