Bla i tag

orgonitt

Wilhelm Reich, historiens mest misforståtte person?

Hvorfor har hans bidrag til menneskeheten til de grader blitt neglisjert og forvrengt?