'Satan' har denne verden i sin hule hånd.
'Satan' har denne verden i sin hule hånd.

Vinner satanistene åndskrigen?

8.6K visninger
13 minutter lesetid
177

Verden er vakker. Astronauter som har vært i verdensrommet og ser ned på den blå perlen i universets goldhet, sier at det er det vakreste syn de har sett. Alt G-d har skapt er vakkert. Alt som mennesker i sin tiltrodde visdom rokker ved av G-ds skapelse blir heslig.

For vi har en del mennesker som skiter i eget reir. Selv ikke dyr eller fugler er så dum som disse mennesker. Om disse menneskene er det riktig å si at de er ikke bare på dyrenes nivå, men de er UNDER dyrenes nivå. Dyr dreper ihvertfall ikke mer enn de kan spise. Disse mennesker har tatt Dyrets Merke’, det vil si dyrisk i sin DNA. Kall dem gjerne ‘reptiler’ aka Edens Hage’s slange som forførte Adam og Eva. De er AV denne verden. Les om Lenin her, for å forstå hva jeg mener med dyriske mennesker.

Denne verdens hersker aka ‘Satan’ har for en tid blitt tillatt å være ‘the Opposer’ – Opposisjonell (definert som en åndelig entitet, en ond en – som trives best med sitt taskenspill ‘i mørket’ – dvs. skjult for de mange, i opposisjon til G-d’s plan for verden). Verden er skapt slik fordi G-d i sin uendelige kjærlighet for mennesket gav det fritt valg, i motsetning til dyrene som lever sine liv på instinkter og således ikke har noe valg annet enn å opptre i henhold til sin natur.

Men menneskene har mulighet til å vokse og heve seg over sin ‘dyriske natur’. De kan per definisjon heve seg selv etter håret til nye bevissthetsnivåer.

‘Satan’ har selvfølgelig planen klar for å hanskes med de som kan avsløre ham og hans agentur. ‘Deception’ eller vill-leding, er hans metode. Konspirasjonsforskere skal nå ifølge Obama rådgiver Sunstein infiltreres og kriminaliseres. De kan ikke tillates å avsløre Satans agenturs agendaer. En av Obamas topp rådgivere, Cass Sunstein sier: ‘ Infiltrer alle ‘konspirasjons teoretikere’ og skriver om strenge restriksjoner på å uttrykke meninger. Hele hans rapport her eller her.

Menneskene kan være vakre, – om de vil. Men de fleste ser ut til å tro at mørket forsvinner om de stikker hodet i sanden som strutsen. Vel, det er ikke mørket som forsvinner med det, men lyset som stenges ute. Mørket forblir. De som ikke vil opplyse verden, er per definisjon mørkets beste medsammensvorne. Den som tier samtykker også.

Enhetsreligionen

Mange innen New Age religionen ser ut til å fremme en agenda at en skal ikke slåss mot mørket, men en skal være ‘ikke-polarisert’ det vil si at en skal på en måte oppta mørket i lyset.

Mikser en hvitt og svart, så får en ikke hvitt, men grått.

Når lyset kommer må mørket vike, – helt bort. Når morgengryet kommer, og dagen er iferd med å bryte gjennom, så må natten vike – helt bort. Da må vampyrene med Frankenstein takter gå i kisten sin for ikke å bli ødelagt av lysets ubarmhjertige opplysning. Ikke ubarmhjertig i noen som helst negativ form, for lyset kan kun gjøre det lyset gjør. Det er hva det er. Like sikkert som at mørket, og mørkets krefter, har sin eksistensberettigelse, like så sikkert er det at verden er skapt hvor mørket har sin motsatte polaritet, og like mye sin skapte eksistensberettigelse. Det kan ikke stoppes.

Alt er skapt slik for at vi som individuelle sjeler skal lære oss å ta valg. Valget mellom lys og mørke. Utifra hva vi velger, definerer vi oss selv. Vil vi være av denne verden, eller av en annen verden – hvor vi kan dra om vi velger rett? Gjennom den døren går kun de med rette vibrasjonsfrekvens, som igjen er avhengig av valgene en gjør. Ingen kollektivisering eller sosialisering. KUN den individuelle sjel kommer gjennom, alle går denne veien helt alene, hver for seg. Enhver kollektivisering HINDRER denne bevissthetsutvikling. Over elven Styx svømmer vi alle helt alene. Ingen kan svømme for oss.

G-d elsker lysbærerne, like mye og kanskje mer enn de ‘opposers’ han har tillat å få holde på. Han har tillatt de opposisjonelle å være til også nettopp fordi menneskene i denne dimensjon skal få lære seg å ta valg, å lære seg skille mellom mørke og lys, rett og galt. Det er denne Friheten, som G-d i sin uendelige visdom og kjærlighet skjenket menneskene. Friheten til også å velge det onde. Det er en frihet som kun menneskene har i denne dimensjon. De kan velge å heve seg over sine naturlige instinkter, som er av denne verden.

Ifølge Den Nye Verdensorden religionen så skal en altså IKKE:

  • Avsløre kriminelle elementer i verden.
  • Hevde at noen er bedre enn andre, som er kommet hakket videre i bevissthetsutvikling. Alle er EN, altså like mye EN dyrisk og verdslig, fordi de vil ikke ha bevissthetsutvikling.
  • Hevde at G-d’s engler finnes (som åndelige gestalter), erstattes med aliens i romskip.
  • Hevde at vi trenger noe Messias. Menneskene er Messias for seg selv, eller Messias kommer ‘i skyene’ fra verdensrommet.
  • Ønske fred og kjærlighet ved å avsløre de som vil ha krig og elendighet og ondskap. Mange innen New Age vil ha fred og kjærlighet ved å forsøke å overse de sistnevnte, som er de som har makten i verden, som gjør akkurat hva de vil om de blir oversett. Trollet sprekker først når det får lys på seg. Dette kalles ved det psykologiske begrep ‘denial’, fornektelse; å nekte å se enhver ting som strider mot ens tro og overbevisning. Det er det kompartementaliserte sinn. Og siden mange slike nekter å forholde seg til virkeligheten, er der vel også en grad av psykose, ofte kollektiv psykose.

Denne Nye Verdensordens uttalte målsetting, i mange sammenhenger, og av flere av deres tillitsmenn, har hevdet at religion skal ‘utraderes fra menneskers sinn’, og erstattes med deres religion, – selvfølgelig, hvilket er en kombinasjon av New Age, den Nye Verdensordens religionen for massene og Talmudisk kabbalah praksis for eliten.

Deres verktøykasse består av en rekke ting, for å skape slike kompartementaliserte sinn.

Enhetsskolen

Vi vet etter hvert hvem som står bak sosialismen; jfr. blant andre artikkelen ‘De Glemte Holocaust‘.

Forbindelsene til norsk politikk kan finnes her, og her og her, som en begynnelse.

Enhetsskolen, skal bli som Enhetsreligionen. Den Nye Verdensordens Religion, er ofte fordekt som ideologi; Alle skal være like, det vil si indoktrinert likt. Til deres agenda.

Professor og historiker Edvard Bull, Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører skrev følgende i sin bok av 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”

Å være ikke-polarisert, blir dermed å la Bulls’ like og hans etterfølgere få holde på i fred med sitt prosjekt. Å la dem være i fred med sin maktutøvelse. De sosialist sionistiske gale globale skal få holde på uavslørt (?), synes å være del av den nye verdensordens religionenens credo. Vel, ikke de som følger Jesus sine anbefalinger; som kastet pengevekslerne utav tempelet, og som kalte sine samtidige fariseere og skriftlære ‘hyklere’ og ‘ormeyngel’.

Mørket hater lyset, så hvor lyset kommer må mørket vike. Lyset er opplysning. Det er informasjonskrigen.

Ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller.
(Efeserne 5.11. King James Versjon)

Det er mye snakk om å være ikke-polarisert, men det er vel vanskelig å oppta i seg det onde, uten å bli ond selv? Å være ikke-polarisert, blir vel således å tolerere det onde. Å tro at det forsvinner ved å overse det, det er vel bare den gode gamle Polyanna attityden. Slik ‘positiv tenkning’ tjener vel mest de ondsinnede blant oss, og lite det gode.

‘Dyret’ åpenbares

London Olympiade 2012 logo

Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans Synagoge.
Johannes Åpenbaring 2.9

Khazarene (sionist sosialistene som stod bak USSR blant annet, og som nå jobber med USSA) har hatt et prosjekt gående i hundrevis av år, som kulminerer med Olympiaden i London i 2012. Da skal prosjektet være fullført. Målsettingene nådd. Full kontroll. I både politisk og åndelig forstand. Derfor intensiverer de sin innsats for å skremme verdens mennesker under sin ‘beskyttelse’ frem mot 2012.

Bildetekst: Bilde av London Olympiaden’s logo. Nederste del av bildet er logoen stokket om, slik at den viser ordet; ZION.

Men det vil vise seg å bli en beskyttelse som slår durabelig tilbake på de som tror på den, og underlegger seg den. Ved å gjøre det, tar de automatisk på seg ‘Dyrets Merke’, altså ‘dyrets’ karakteristikker og egenskaper. Ikke bare har de tatt galt valg, de har gått med på ‘opposerens’ side.

Vi er vitne til i disse dager en “avsløring” av “Dyret”, som Johannes sa i Åpenbaringen/profetien sin ville “drepe alle som ikke underlegger seg deres vilje” (13:15)

De norske forbindelser til systemet

Søk gjerne opp Einar Gerhardsen, Gudmund Harlem – og alle andre ‘store’ etterkrigspolitikere med bånd til Sovjetrussland – Mot Dag bevegelsen (Motdagistene), for å finne forbindelsen til norsk etterkrigspolitikk. En grei plass å starte lese er disse linkene.

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/?p=1745
og følge linkene i den artikkelen.

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere
http://www.riksavisen.no/?p=491

‘‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/?p=394

Med England i siste artikkel menes det selvfølgelig ‘The Crown’, ikke England som samling av britiske vanlige mennesker, men til Rothschilds firmaet ‘The Crown’.

Satanisk Religion

Mennesker har muligheten til å gjøre denne verden vakker sammen med G-d; den overopphøyde åndelige entitet som skapte himmel og jord, for hva eller hvem ikke har noe navn…..

Alternativt kan mennesker jobbe sammen med de politiske og økonomiske av verdens herskere som helst aspirerer mot det motsatte; som den Satans Synagoge som er profetert om i Bibelen (Johannes Åpenbaring) som skal legge denne verden øde og brakk, før de gir seg.

Gud har muligheten til å gjøre de mest miserable vesen fantastisk og vakre“, sier Gianna Jessen. Satan fører krig mot Lysets Barn.

Abort som det mest menneskefiendtlige og barbariske verktøy for depopulasjon noensinne. Dreper mer mennesker enn selv krig ikke klarer. De som står bak disse metoder, og de som støtter dem ved ikke å stå opp imot dem, har i virkeligheten verdens beste depoluasjonsverktøy til rådighet, ved å drepe brutalt og skånselsløst de minste blant oss, selv hvor de skulle være som best beskyttet; i sin mors mage.

Vi står i virkeligheten ovenfor de mest ondsinnede mennesker som verden kan oppdrive. Åndskampen består av hvem sin ånd (mentalitet) som skal overleve og ‘herske’ i verden. De benytter de mest teknologisk avanserte våpen for sin krig mot menneskene, og for å binde menneskenes ånd til seg og denne verden. Atomvåpen for å lage jordskjelv, kjemikalier for å hindre åndelig oppvåkning, gifter for å ødelgegge helse, etc.

Brother Branham (som forøvrig hadde en veldig vellykket fordragsserie i Norge i sin tid) sier at antidiluvian folket forårsaket Oversvømmelsen på Noah’s tid ved hjelp av atom vitenskap: “The first time in Noah’s time, they throwed it away from the sun, caused the water. This time they’ll throw it into the sun, same thing, atomic power, throw it into the sun, out of its orbit” (Redemption, #55-1119).

Deres eksperimenter med høyteknologi, atomvåpen for å lage jordskjelv, HAARP, og lignende, vil føre til samme katastrofer igjen. Fordi de i sin grådighet etter makt og penger, og endelig det viktigste; den fulle kontroll over menneskenes sjeler, mangler visdom.

Jesus advarte oss, “26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.” (Lukas 17:26-27).

I denne verden er der ikke mye håp, uten det håpet som troen på høyere makter enn denne verdens makter gir.

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Paulus brev til Efeserne 6.11

Dette er den åndskrigen vi alle må ta stilling til, hvilken side vi vil være på. Det dreier seg ikke om himmel eller helvete. Det dreier seg kun om å miste eller redde sin egen sjel. Det dreier seg om karma for egen del. Det er en positiv egoisme å ønske seg god karma.

Så abort gjør at vestlige mennesker er i tilbakegang. Dødstallene overstiger fødselstallene. Den kristne populasjon skal utryddes, som påbegynt under USSR regimet.

I en tale for et ekstraordinært møte i Emergency Council of European Rabbis i Budapest den 12. januar, 1952, sa Rabbi Emanuel Rabinovich om fremgangen mot deres Nye Verdensorden;

“… Vi vil åpent avsløre vår identitet med rasene i Asia og Afrika. Jeg kan si med sikkerhet at den siste generasjonen av hvite barn blir nå født. Våre Kontroll Kommisjoner vil, av hensyn til fred og ved å fjerne rasistiske spenninger forby de hvite å parre seg med hvite. Den hvite kvinner må leve sammen med medlemmer av de mørke raser, de hvite menn med svarte kvinner. Dermed skal den hvite rase forsvinne, for ved å blande det mørke med den hvite betyr slutten for den hvite mann, og vår farligste fiende blir bare et minne… “

“. . . We will openly reveal our identity with the races of Asia and Africa. I can state with assurance that the last generation of white children is now being born. Our Control Commissions will, in the interests of peace and wiping out inter-racial tensions, forbid the whites to mate with whites. The white women must cohabit with members of the dark races, the white men with black women. Thus the white race will disappear, for mixing the dark with the white means the end of the white man, and our most dangerous enemy will become only a memory . . .”

Den fullstendige teksten i denne talen ble opprinnelig gjort tilgjengelig for Common Sense (NJ, USA) av Eustace Mullins hvor kaptein William Guy Carr fra den kanadiske etterretningstjeneste ble oppmerksom på den, og han publiserte det ordrett i boken ‘Pawns in the Game’ (‘Bønder i Sjakkspillet’) (s. 104-106). Dette er ett av mange lignende sitater av fremtredende sionister som Theodor Herzl, Rabbi Reichorn, dr. Oscar Levy, Bernard Lazare, Rabbi Stephen Wise og Maurice Samuel som alle var inspirert av Talmud.

Jesus, som avskydde Talmud, profeterte at denne ondskap ville ødelegge verden (Matteus 24:3, 5 og 12) som Moses gjorde før ham (1. Mosebok 6:3 og 5). Sionistene eller Talmuderne, det er vår tids fariseere.

12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger.

5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.

Der var faktisk en hensikt med at Skaperen plasserte mennesker i hver sine land, slik at de fikk hver av dem et sted å føle som hjem. Idag er alt ødelagt.

G-d’s plan vil vise seg å være mye bedre enn denne verdens herskere. Men de mennesker som opponerer mot G-d, og gjør enhver handling som er i strid med G-d’s plan for verden, og tjener Satan i denne verden, de skal falle. Det er løftet. Jesus sa:

18 Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.

Den som vil gjerne bli elsket av verdens herrer, må nok pent finne seg i være på den gale siden. Det er et adelsmerke å være hatet av Verdens Herskere. Det er testen dette.

Så svaret er ja. Satanistene vinner nok krigen i denne verden på kort sikt. Det er deres hjemmebane. Lysets krigere er på bortebane. Publikum er på Satanistenes side. Bare en liten gruppe i nordre sving heier på bortelaget.

For hva har Lysets Barn å stille opp med mot Rothschild et als ubegrensede pengemengde, deres krigsindustri, deres farmasøytiske industri, falsk flagg terror, deres assassination team i Mossad/CIA/MI6, atombomber som skaper jordskjelv på havbunnen, etc?

Lite. Bare informasjon, det vil si opplysning.

Men husk at vi er her bare på besøk for å spre litt lys før vi drar videre. Bortelaget drar hjem, de vinner på lang sikt. Hjemmelaget og de som heier på dem må forbli her i dette rottebol i liv etter liv, inntil de lærer hvordan hoppe av ondskapens tredemølle; Livets hjul.

Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. Evangeliet etter Johannes 8.42

La så få som mulig bli forført til deres menneskeskapte messiaser som den FN støttede Maytrea (Benjamin Cream) o.l. Messias dukker opp i enhvers indre, på et åndelig plan, for enhver som er klar og villig.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

177 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Kundalini (serpent power) & Satan’s servants of error and deception in America

http://www.renewamerica.com/columns/kimball/140223

trackback
12 år siden

[…] Vinner satanistene åndskrigen? http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/ […]

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Så har Norge fått sitt første halloween-mord.

Her i de dype skoger boikotter vi alt som smaker av det satanistiske halloween-påfunnet. Vi likte bedre dengang da menneskene gikk julebukk, og ble invitert inn og spandert på basert på fri vilje. Halloweensk TRICK OR TREAT er en form for mafia-lignende utpresning som de unge nå blir lært opp til, på bekostning av opplæring til tradisjonell folkeskikk og anstendighet.

Her er litt informasjon for å forstå halloween-drapene bedre:
Halloween Deaths: Satanic Ritual Murders or Natural Causes?
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/halloween_deaths.htm

Google “halloween killings” og du vil finne en katalog av hendelser så langt som et vondt år (dvs. et godt år for Iluminatet). Fellesnevneren for drapene er at disse drapene ikke ville ha funnet sted utenfor en halloweensk ramme.

Halloween dreper! Vart dokk skræmt no?

ye
ye
Abonnent
13 år siden

En sterk historie – A Nun’s Testimony

“Like sheep we were led to the slaughter, totally unaware of the fate planned for us. ”

http://www.biblebelievers.org.au/nun.htm

haspar
haspar
Abonnent
14 år siden

Dette er et sammensurium jeg ikke har sett maken til på en Norsk nettside.
Det må bli karakteren: God Jul!

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Her er det svært viktig å presisere to forskjeller som jeg ikke synes kommer godt til uttrykk her.

Enhets religion

Enhetsloven

Enhetsreligionen er og blir en trosbasert kolleksjon med meninger om hvordan ting skal være og alle skal enes om det. Kvalteten heller tvilsom da den som finner opp det hele vil spille gud selv. Alle skal tro det samme.

Enhetsloven: hører til en viten (ikke en tro) En kan knyhtte henhetsloven opp mot nyere vitenskapelig funn rundt elekstisitet og magnatisme i space, om åpne systmer om fri energi teknoogi os slik og alt bygger på prinsippet av et åpent og intelligent system i universet. Som enkelte sier, universe is mind – Ra sier at evissthet knytter universet sammen – Samme sak. Det er viten. Her vil vi finne en viten som alle kan enes om fordi det stemmer, kabalen går opp og det er ingen konfllikter mellomn grenene. Alt er knyttet til Ett.

Enhetsreligion – kanskje okkultisme sure ok – så what.

Hva vet du om enhetsloven?

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Sitat:
…nyere vitenskapelig funn rundt elekstisitet og magnatisme i space…

Du kommer med påstanden om at dette er en VITEN, ikke en tro. Jeg tillater meg å tvile, men skal forandre mening om du for en gangs skyld kan komme opp med REFERANSER. Til vitenskapelige funn.

Ellers må man bare avfeie det som… pølsevev?

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Takk Mike for at du satt ord på det jeg ikke evnet å få klarhet i.

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Tove
14 år siden

Arcturus.

Pølsevev eller bare en fornemmelse?

Sjelen ble veiet og funnet for lett? bare 21,3 gram. Dette kan ikke forskerne opplyse om. Da mister de stipendiene sine tvert. Det er bevist, men lagt bort.

Oppgradering av Dna?
http://www.youtube.com/watch?v=fFWI0kbsiK8&feature=player_embedded

Kvantemedisin eller healing;
http://no.wikipedia.org/wiki/Kvantemedisin

Spørsmålet er heller Arcturus, deler egentlig vitenskapen det det finner ut, med oss?

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  Tove
14 år siden

Huff… David Wilcock & co, ikke akkurat de jeg stoler mest på her i verden. Mitt innlegg var en etterlysning av disse vitenskapelige bevisene som Mike aldri klarer å hoste opp, fordi de ikke finnes…

Om kvantemedisin kan jeg bare si som i Wiki-artikkelen:

Sitat:
Kvantemedisin kan ikke vise til studier som bekrefter at behandlingen har effekt, til tross for at uttestingen av apparatene skal ha involvert 9 000 behandlere [1], og at det skal finnes 20 000 kvantemedisinere på verdensbasis, over 60 av dem i Norge.

Nettopp.

Tove
Tove
Abonnent
Svar til  Tove
14 år siden

Jada, men vi fannt jo ut at jorden ikke var flat etterhvert også. Nå vet vi jo snart at den heller ikke går i bane, men følger etter solen i spiraler. Litt innovativ er det lov å være da.

Otto
Abonnent
14 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Kabelselskap viste porno på barne-tv ”
“Reaksjonene fra sinte foreldre lot ikke vente på seg da det i tillegg til barneprogrammer også ble vist noe helt annet på den amerikanske kabelkanalen Time Warner Cable tirsdag. Dette skriver BBC.

For der det normalt skulle vises smakebiter fra andre barneprogrammer i kanalens «On Demand»-sortiment, kom det opp nakne damer som stønnende annonserte for Playboy TV.”
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=587573

Tekniskfeil, sier selskapet som vanlig, planlagt stunt mener jeg! :D

Monica Waade
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

He he, arif, som sagt før så har jeg mottatt et budskap hvor det ble sagt at ingenting som skjer er tilfeldigheter, alt er en serie hendelser… så ja neppe noe annet enn et planlagt stunt som du oppdaget, tommel opp! :-D

Er det disse som har verden i sin hule hånd mon tro?
http://www.youtube.com/watch?v=BLV3PdNof-k

Hva er dette slags fallen angel?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

En ny fritzel-sak avdekket i storbritannia:
“Gjorde døtrene gravide 18 ganger
Nå sier myndighetene unnskyld ”
“Til tross for at hele 100 medarbeidere fra 28 forskjellige instanser undersøkte forholdene i familien, ble faren aldri stoppet. De to kvinnene ble misbrukt og voldtatt gjennom 35 år. Det resulterte i at de ble gravide 18 ganger, og fødte syv levende barn, skriver Daily Mail.”
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=591536

Takker satanistene for å ha skapt enestående beskyttelsessystem for de svakeste i samfunnet! Tusen takk! ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Satanisme er egentlig et kristent begrep, Satan en person som hører til i den kristne Bibel, men også et begrep som brukes gjengs i kristne land iallfall.
Det jeg har lest, av David Icke, så har han hele tiden sagt at de som er helt på toppene dyrker Satan med ritualer, ofring av barn, dyr og mye annet fælt.

Til og med Dianas død, var en ofring til gudinnen Diana, på et vis.
Det er imponerende mye av det han kommer med. Det hadde seg slik at det stod et tempel til denne gudinnen eksakt på det sted, hvor Diana døde, det var visst planlagt i detalj på makabert vis.. og som et slags rituale..
Tror det er i boken Biggest secret at han skriver om dette.

Det er en veldig påstand, at de øverste i verden som vi kjenner ansiktene på osv, faktisk driver med barneofring, pedofili og annen styggedom og er satanister.. men men, hvem vet. Satan belønner med det folk vil ha, om noen gir sin sjel, er det som regel jordisk berømmelse, makt, penger og kvinner de vil ha og derfor er det jo mulig at en den av de som har mye av dette har fått det via slike krokveier.. Nå hører det også med til historien, at pedofili som regel kommer av Mk, slik jeg ser det. Om man får noen til å utøve pedofili, har de et skjelett i skapet som kan brukes til pressmiddel og ofrene blir perffekt klargjort for programmering med MK. Sinnet og personligheten spaltes av de grufulle traumatiske opplevelser. Mk er trauma-basert. Det er årsak til en del av både pedofili og kriger og annet som skaper taumer. Noen vil vi skal rammes av traumer for å kunne bli programmerbare med Mk..
Det er også en grunn til at visse krefter ikke ønsker fred osv.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det er en overveldende mengde av alternativ presse rundt omkring i verden som har spådd falskt flagg-terror under dette OLet. Noen hevder sågar å vite eksakt hva som skal skje også! Derfor tror jeg neppe det vil komme.Alternativistene kan da ikke få rett,må vite.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Det ser ut til at OL i Vancouver ikke er blitt stelt i stand av Gud, for å si det på den måten.

AKEBAKKEN er djevelsk konstruert med altfor høy fart gjennom tvilsomme kurver som gjør at mange faller av kjelken i godt over hundre km/t. Det første DØDSFALLET i akebakken kom på OL’s åpningsdag.

SNØEN er værmanipulert bort av massive overdoser av CHEMTRAILS-utslipp som er blitt sprayet over Vancouver-området i altfor lang tid.

Så får vi bare vente på FALSK FLAGG TERROREN som lenge har vært planlagt mot OL. Hvem skal vi gjette at står bak denne gangen; CIA, MI6, MOSSAD og kanadiske frimurere ? Tipset er at det kommer til å smelle skikkelig siden THEY nå er på vikende front og begynner å bli litt vel krampaktige i sine påfunn.

Hvordan har det seg at OL-følelsen min ligger på null komma null nå ?

Otto
Abonnent
14 år siden
« Forrige artikkel

Et stort smil

Neste artikkel »

En visjon om paradis

177
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x