'Satan' har denne verden i sin hule hånd.
'Satan' har denne verden i sin hule hånd.

Vinner satanistene åndskrigen?

8497 visninger
13 minutter lesetid
177

Verden er vakker. Astronauter som har vært i verdensrommet og ser ned på den blå perlen i universets goldhet, sier at det er det vakreste syn de har sett. Alt G-d har skapt er vakkert. Alt som mennesker i sin tiltrodde visdom rokker ved av G-ds skapelse blir heslig.

For vi har en del mennesker som skiter i eget reir. Selv ikke dyr eller fugler er så dum som disse mennesker. Om disse menneskene er det riktig å si at de er ikke bare på dyrenes nivå, men de er UNDER dyrenes nivå. Dyr dreper ihvertfall ikke mer enn de kan spise. Disse mennesker har tatt Dyrets Merke’, det vil si dyrisk i sin DNA. Kall dem gjerne ‘reptiler’ aka Edens Hage’s slange som forførte Adam og Eva. De er AV denne verden. Les om Lenin her, for å forstå hva jeg mener med dyriske mennesker.

Denne verdens hersker aka ‘Satan’ har for en tid blitt tillatt å være ‘the Opposer’ – Opposisjonell (definert som en åndelig entitet, en ond en – som trives best med sitt taskenspill ‘i mørket’ – dvs. skjult for de mange, i opposisjon til G-d’s plan for verden). Verden er skapt slik fordi G-d i sin uendelige kjærlighet for mennesket gav det fritt valg, i motsetning til dyrene som lever sine liv på instinkter og således ikke har noe valg annet enn å opptre i henhold til sin natur.

Men menneskene har mulighet til å vokse og heve seg over sin ‘dyriske natur’. De kan per definisjon heve seg selv etter håret til nye bevissthetsnivåer.

‘Satan’ har selvfølgelig planen klar for å hanskes med de som kan avsløre ham og hans agentur. ‘Deception’ eller vill-leding, er hans metode. Konspirasjonsforskere skal nå ifølge Obama rådgiver Sunstein infiltreres og kriminaliseres. De kan ikke tillates å avsløre Satans agenturs agendaer. En av Obamas topp rådgivere, Cass Sunstein sier: ‘ Infiltrer alle ‘konspirasjons teoretikere’ og skriver om strenge restriksjoner på å uttrykke meninger. Hele hans rapport her eller her.

Menneskene kan være vakre, – om de vil. Men de fleste ser ut til å tro at mørket forsvinner om de stikker hodet i sanden som strutsen. Vel, det er ikke mørket som forsvinner med det, men lyset som stenges ute. Mørket forblir. De som ikke vil opplyse verden, er per definisjon mørkets beste medsammensvorne. Den som tier samtykker også.

Enhetsreligionen

Mange innen New Age religionen ser ut til å fremme en agenda at en skal ikke slåss mot mørket, men en skal være ‘ikke-polarisert’ det vil si at en skal på en måte oppta mørket i lyset.

Mikser en hvitt og svart, så får en ikke hvitt, men grått.

Når lyset kommer må mørket vike, – helt bort. Når morgengryet kommer, og dagen er iferd med å bryte gjennom, så må natten vike – helt bort. Da må vampyrene med Frankenstein takter gå i kisten sin for ikke å bli ødelagt av lysets ubarmhjertige opplysning. Ikke ubarmhjertig i noen som helst negativ form, for lyset kan kun gjøre det lyset gjør. Det er hva det er. Like sikkert som at mørket, og mørkets krefter, har sin eksistensberettigelse, like så sikkert er det at verden er skapt hvor mørket har sin motsatte polaritet, og like mye sin skapte eksistensberettigelse. Det kan ikke stoppes.

Alt er skapt slik for at vi som individuelle sjeler skal lære oss å ta valg. Valget mellom lys og mørke. Utifra hva vi velger, definerer vi oss selv. Vil vi være av denne verden, eller av en annen verden – hvor vi kan dra om vi velger rett? Gjennom den døren går kun de med rette vibrasjonsfrekvens, som igjen er avhengig av valgene en gjør. Ingen kollektivisering eller sosialisering. KUN den individuelle sjel kommer gjennom, alle går denne veien helt alene, hver for seg. Enhver kollektivisering HINDRER denne bevissthetsutvikling. Over elven Styx svømmer vi alle helt alene. Ingen kan svømme for oss.

G-d elsker lysbærerne, like mye og kanskje mer enn de ‘opposers’ han har tillat å få holde på. Han har tillatt de opposisjonelle å være til også nettopp fordi menneskene i denne dimensjon skal få lære seg å ta valg, å lære seg skille mellom mørke og lys, rett og galt. Det er denne Friheten, som G-d i sin uendelige visdom og kjærlighet skjenket menneskene. Friheten til også å velge det onde. Det er en frihet som kun menneskene har i denne dimensjon. De kan velge å heve seg over sine naturlige instinkter, som er av denne verden.

Ifølge Den Nye Verdensorden religionen så skal en altså IKKE:

  • Avsløre kriminelle elementer i verden.
  • Hevde at noen er bedre enn andre, som er kommet hakket videre i bevissthetsutvikling. Alle er EN, altså like mye EN dyrisk og verdslig, fordi de vil ikke ha bevissthetsutvikling.
  • Hevde at G-d’s engler finnes (som åndelige gestalter), erstattes med aliens i romskip.
  • Hevde at vi trenger noe Messias. Menneskene er Messias for seg selv, eller Messias kommer ‘i skyene’ fra verdensrommet.
  • Ønske fred og kjærlighet ved å avsløre de som vil ha krig og elendighet og ondskap. Mange innen New Age vil ha fred og kjærlighet ved å forsøke å overse de sistnevnte, som er de som har makten i verden, som gjør akkurat hva de vil om de blir oversett. Trollet sprekker først når det får lys på seg. Dette kalles ved det psykologiske begrep ‘denial’, fornektelse; å nekte å se enhver ting som strider mot ens tro og overbevisning. Det er det kompartementaliserte sinn. Og siden mange slike nekter å forholde seg til virkeligheten, er der vel også en grad av psykose, ofte kollektiv psykose.

Denne Nye Verdensordens uttalte målsetting, i mange sammenhenger, og av flere av deres tillitsmenn, har hevdet at religion skal ‘utraderes fra menneskers sinn’, og erstattes med deres religion, – selvfølgelig, hvilket er en kombinasjon av New Age, den Nye Verdensordens religionen for massene og Talmudisk kabbalah praksis for eliten.

Deres verktøykasse består av en rekke ting, for å skape slike kompartementaliserte sinn.

Enhetsskolen

Vi vet etter hvert hvem som står bak sosialismen; jfr. blant andre artikkelen ‘De Glemte Holocaust‘.

Forbindelsene til norsk politikk kan finnes her, og her og her, som en begynnelse.

Enhetsskolen, skal bli som Enhetsreligionen. Den Nye Verdensordens Religion, er ofte fordekt som ideologi; Alle skal være like, det vil si indoktrinert likt. Til deres agenda.

Professor og historiker Edvard Bull, Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører skrev følgende i sin bok av 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”

Å være ikke-polarisert, blir dermed å la Bulls’ like og hans etterfølgere få holde på i fred med sitt prosjekt. Å la dem være i fred med sin maktutøvelse. De sosialist sionistiske gale globale skal få holde på uavslørt (?), synes å være del av den nye verdensordens religionenens credo. Vel, ikke de som følger Jesus sine anbefalinger; som kastet pengevekslerne utav tempelet, og som kalte sine samtidige fariseere og skriftlære ‘hyklere’ og ‘ormeyngel’.

Mørket hater lyset, så hvor lyset kommer må mørket vike. Lyset er opplysning. Det er informasjonskrigen.

Ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller.
(Efeserne 5.11. King James Versjon)

Det er mye snakk om å være ikke-polarisert, men det er vel vanskelig å oppta i seg det onde, uten å bli ond selv? Å være ikke-polarisert, blir vel således å tolerere det onde. Å tro at det forsvinner ved å overse det, det er vel bare den gode gamle Polyanna attityden. Slik ‘positiv tenkning’ tjener vel mest de ondsinnede blant oss, og lite det gode.

‘Dyret’ åpenbares

London Olympiade 2012 logo

Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans Synagoge.
Johannes Åpenbaring 2.9

Khazarene (sionist sosialistene som stod bak USSR blant annet, og som nå jobber med USSA) har hatt et prosjekt gående i hundrevis av år, som kulminerer med Olympiaden i London i 2012. Da skal prosjektet være fullført. Målsettingene nådd. Full kontroll. I både politisk og åndelig forstand. Derfor intensiverer de sin innsats for å skremme verdens mennesker under sin ‘beskyttelse’ frem mot 2012.

Bildetekst: Bilde av London Olympiaden’s logo. Nederste del av bildet er logoen stokket om, slik at den viser ordet; ZION.

Men det vil vise seg å bli en beskyttelse som slår durabelig tilbake på de som tror på den, og underlegger seg den. Ved å gjøre det, tar de automatisk på seg ‘Dyrets Merke’, altså ‘dyrets’ karakteristikker og egenskaper. Ikke bare har de tatt galt valg, de har gått med på ‘opposerens’ side.

Vi er vitne til i disse dager en «avsløring» av «Dyret», som Johannes sa i Åpenbaringen/profetien sin ville «drepe alle som ikke underlegger seg deres vilje» (13:15)

De norske forbindelser til systemet

Søk gjerne opp Einar Gerhardsen, Gudmund Harlem – og alle andre ‘store’ etterkrigspolitikere med bånd til Sovjetrussland – Mot Dag bevegelsen (Motdagistene), for å finne forbindelsen til norsk etterkrigspolitikk. En grei plass å starte lese er disse linkene.

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/?p=1745
og følge linkene i den artikkelen.

Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere
http://www.riksavisen.no/?p=491

‘‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England
http://www.riksavisen.no/?p=394

Med England i siste artikkel menes det selvfølgelig ‘The Crown’, ikke England som samling av britiske vanlige mennesker, men til Rothschilds firmaet ‘The Crown’.

Satanisk Religion

Mennesker har muligheten til å gjøre denne verden vakker sammen med G-d; den overopphøyde åndelige entitet som skapte himmel og jord, for hva eller hvem ikke har noe navn…..

Alternativt kan mennesker jobbe sammen med de politiske og økonomiske av verdens herskere som helst aspirerer mot det motsatte; som den Satans Synagoge som er profetert om i Bibelen (Johannes Åpenbaring) som skal legge denne verden øde og brakk, før de gir seg.

«Gud har muligheten til å gjøre de mest miserable vesen fantastisk og vakre«, sier Gianna Jessen. Satan fører krig mot Lysets Barn.

Abort som det mest menneskefiendtlige og barbariske verktøy for depopulasjon noensinne. Dreper mer mennesker enn selv krig ikke klarer. De som står bak disse metoder, og de som støtter dem ved ikke å stå opp imot dem, har i virkeligheten verdens beste depoluasjonsverktøy til rådighet, ved å drepe brutalt og skånselsløst de minste blant oss, selv hvor de skulle være som best beskyttet; i sin mors mage.

Vi står i virkeligheten ovenfor de mest ondsinnede mennesker som verden kan oppdrive. Åndskampen består av hvem sin ånd (mentalitet) som skal overleve og ‘herske’ i verden. De benytter de mest teknologisk avanserte våpen for sin krig mot menneskene, og for å binde menneskenes ånd til seg og denne verden. Atomvåpen for å lage jordskjelv, kjemikalier for å hindre åndelig oppvåkning, gifter for å ødelgegge helse, etc.

Brother Branham (som forøvrig hadde en veldig vellykket fordragsserie i Norge i sin tid) sier at antidiluvian folket forårsaket Oversvømmelsen på Noah’s tid ved hjelp av atom vitenskap: «The first time in Noah’s time, they throwed it away from the sun, caused the water. This time they’ll throw it into the sun, same thing, atomic power, throw it into the sun, out of its orbit» (Redemption, #55-1119).

Deres eksperimenter med høyteknologi, atomvåpen for å lage jordskjelv, HAARP, og lignende, vil føre til samme katastrofer igjen. Fordi de i sin grådighet etter makt og penger, og endelig det viktigste; den fulle kontroll over menneskenes sjeler, mangler visdom.

Jesus advarte oss, «26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.» (Lukas 17:26-27).

I denne verden er der ikke mye håp, uten det håpet som troen på høyere makter enn denne verdens makter gir.

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Paulus brev til Efeserne 6.11

Dette er den åndskrigen vi alle må ta stilling til, hvilken side vi vil være på. Det dreier seg ikke om himmel eller helvete. Det dreier seg kun om å miste eller redde sin egen sjel. Det dreier seg om karma for egen del. Det er en positiv egoisme å ønske seg god karma.

Så abort gjør at vestlige mennesker er i tilbakegang. Dødstallene overstiger fødselstallene. Den kristne populasjon skal utryddes, som påbegynt under USSR regimet.

I en tale for et ekstraordinært møte i Emergency Council of European Rabbis i Budapest den 12. januar, 1952, sa Rabbi Emanuel Rabinovich om fremgangen mot deres Nye Verdensorden;

«… Vi vil åpent avsløre vår identitet med rasene i Asia og Afrika. Jeg kan si med sikkerhet at den siste generasjonen av hvite barn blir nå født. Våre Kontroll Kommisjoner vil, av hensyn til fred og ved å fjerne rasistiske spenninger forby de hvite å parre seg med hvite. Den hvite kvinner må leve sammen med medlemmer av de mørke raser, de hvite menn med svarte kvinner. Dermed skal den hvite rase forsvinne, for ved å blande det mørke med den hvite betyr slutten for den hvite mann, og vår farligste fiende blir bare et minne… «

«. . . We will openly reveal our identity with the races of Asia and Africa. I can state with assurance that the last generation of white children is now being born. Our Control Commissions will, in the interests of peace and wiping out inter-racial tensions, forbid the whites to mate with whites. The white women must cohabit with members of the dark races, the white men with black women. Thus the white race will disappear, for mixing the dark with the white means the end of the white man, and our most dangerous enemy will become only a memory . . .»

Den fullstendige teksten i denne talen ble opprinnelig gjort tilgjengelig for Common Sense (NJ, USA) av Eustace Mullins hvor kaptein William Guy Carr fra den kanadiske etterretningstjeneste ble oppmerksom på den, og han publiserte det ordrett i boken ‘Pawns in the Game’ (‘Bønder i Sjakkspillet’) (s. 104-106). Dette er ett av mange lignende sitater av fremtredende sionister som Theodor Herzl, Rabbi Reichorn, dr. Oscar Levy, Bernard Lazare, Rabbi Stephen Wise og Maurice Samuel som alle var inspirert av Talmud.

Jesus, som avskydde Talmud, profeterte at denne ondskap ville ødelegge verden (Matteus 24:3, 5 og 12) som Moses gjorde før ham (1. Mosebok 6:3 og 5). Sionistene eller Talmuderne, det er vår tids fariseere.

12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger.

5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.

Der var faktisk en hensikt med at Skaperen plasserte mennesker i hver sine land, slik at de fikk hver av dem et sted å føle som hjem. Idag er alt ødelagt.

G-d’s plan vil vise seg å være mye bedre enn denne verdens herskere. Men de mennesker som opponerer mot G-d, og gjør enhver handling som er i strid med G-d’s plan for verden, og tjener Satan i denne verden, de skal falle. Det er løftet. Jesus sa:

18 Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.

Den som vil gjerne bli elsket av verdens herrer, må nok pent finne seg i være på den gale siden. Det er et adelsmerke å være hatet av Verdens Herskere. Det er testen dette.

Så svaret er ja. Satanistene vinner nok krigen i denne verden på kort sikt. Det er deres hjemmebane. Lysets krigere er på bortebane. Publikum er på Satanistenes side. Bare en liten gruppe i nordre sving heier på bortelaget.

For hva har Lysets Barn å stille opp med mot Rothschild et als ubegrensede pengemengde, deres krigsindustri, deres farmasøytiske industri, falsk flagg terror, deres assassination team i Mossad/CIA/MI6, atombomber som skaper jordskjelv på havbunnen, etc?

Lite. Bare informasjon, det vil si opplysning.

Men husk at vi er her bare på besøk for å spre litt lys før vi drar videre. Bortelaget drar hjem, de vinner på lang sikt. Hjemmelaget og de som heier på dem må forbli her i dette rottebol i liv etter liv, inntil de lærer hvordan hoppe av ondskapens tredemølle; Livets hjul.

Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. Evangeliet etter Johannes 8.42

La så få som mulig bli forført til deres menneskeskapte messiaser som den FN støttede Maytrea (Benjamin Cream) o.l. Messias dukker opp i enhvers indre, på et åndelig plan, for enhver som er klar og villig.

Lykke til.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

177 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
T
Skribent
T
13 år siden

Veldig bra artikkel. Jeg er ikke kristen men liker sitatene du har tatt med her., jeg vil også sitere deg;

«Menneskene kan være vakre, – om de vil. Men de fleste ser ut til å tro at mørket forsvinner om de stikker hodet i sanden som strutsen. Vel, det er ikke mørket som forsvinner med det, men lyset som stenges ute. Mørket forblir. De som ikke vil opplyse verden, er per definisjon mørkets beste medsammensvorne. Den som tier samtykker også.»

«Mørket hater lyset, så hvor lyset kommer må mørket vike. Lyset er opplysning. Det er informasjonskrigen.» – J. Johansen

Et spørsmål; Ville Jesus at vi skulle følge en religion?

Etter og ha diskutert opp og ned med King James Bibel troende på net så skreiv jeg denne artikkelen å postet til flere grupper på FB, dette er gruppen hvor den fikk mest oppmerksomhet;

http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=534531185#/topic.php?uid=55303891744&topic=15514

Den artikkelen samt en lang diskusjon med en Amerikansk Frimurer ledet så til denne ifølge meg selv grundige artikkelen;

http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=534531185#/topic.php?uid=55303891744&topic=15514

Hvis du ikke er på FascistBook så kan jeg sende deg King James Bibel artikkelen på mail, JJ, vært kjekt og hørt hva du syntes om den.

Hans Gaarder
Skribent
13 år siden
Svar til  T

Ifølge kilden JAH (http://www.jahtruth.net/) er organisert religion praktisk talt Satans verk og noe Jesus konsekvent frarådet:

«The Lord told Mohammed exactly the same as Jesus had taught, which is NOT to worship Jesus, or Mohammed, or any other Prophet or Angel, and to worship ONLY God (Sura 3:79)(Mark 10:18 & Matt. 5:48), and NOT to be priests (Sura 57:27 & Sura 4:152)(Matt. 5:19 & 23:8)
God told Mohammed, that organised-religion is wrong, and that the dividing into sects was wrong (and always will be)… (p. 97)

Religion builds a wall, between the soul and God. Priests do not teach about God. They have absolutely no idea who God really is, or where heaven is, even though they spend much of they spend much of their time repeating parts of the Bible or Koran; because they are blinded by their own religious organisation’s teachings, and misinterpretations.
Priests teach religion, they do not teach about God, because, if they REALLY knew anything about God, they would be afraid of being priests, and resign.
Satan uses their egos, to fool them into thinking that Gods rules do not apply to them. What arrogance ! » (p. 104)

Hentet fra «The Way Home of Face The Fire» av JAH (John Anthony Hill)

Kilden JAH er for meg den som har best og mest presis oversikt over Bibelen (og Koranen !) Jeg har stor sans for kryssreferansene mellom Bibelen og Koranen (indikasjon på at kilden er den samme Gud…) Joda, Satans disipler har gjort en grundig jobb med å skape splid mellom nasjoner og folkeslag gjennom utviklingen og bruken av organisert religion…

«The way home…» kan fritt lastes ned her:
http://www.jahtruth.net/twh.pdf

sjokomelk
13 år siden
Svar til  T

Fascistbook?

Uenur
Uenur
13 år siden

Jeg skjønner godt problemstillingen din.Det kjempes hele tide mellom det gode og det onde.Jeg er dessverre ute av stand til å annerkjenne den bibelske gud,og tror følgelig heller ikke på det bibelske helvetet.Jesus kan vi nok enes om som en av de største,om nedtegnelsene om ham stemmer,og uansett så finne sondskapen i mange avskyggninger,og i de fleste tilfeller godt kamuflert som gode ting.Den bør uansett avsløres i alle tilfeller mulig.Ikke for å unngå det varme stedet i etterlivet,men rett og slett for at det skal være levelig her vi er nå også!

sjokomelk
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Hvodan kan man blande karma inn i kristendommen? Karma er såvidt meg bekjent hinduistisk/buddhistisk.

T
Skribent
T
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Har prøvd men får av en eller annen grunn ikke til å kopiere teksten til mail, tror ikke det kan ha noe med å gjøre at den ifølge en venninne ble «reported as abusive» like etter jeg postet den… det er sikkert bare en glitch i systemet her. Har den på word hjemme så jeg tar det senere.

Ja, jeg tror du har rett, det var vel heller at prestestyret utnyttet Jesus` person å satte sammen sin religion.. Men de kunne ikke gjemme hans ånd, selv om de har gjort alt for å forvrenge hans symbol og person.

Poenget med artikkelen jeg linket til er først og fremst å vise folk som standhaftig mener at King James Bibelen er den eneste korrekte oversettingen (en bibel som tross alt var i Rosekranser Sir Francis Bacon sin hule hånd et helt år for editering før den ble gitt ut), at den nødvendigvis ikke er så hellig som de vil ha det til.

Med alle redskapene i dag, companion Bible osv. Så kan jo alle gjøre litt research på dette selv også. I tillegg er det mange flinke Bibel researchere rundt om.

Tiden mellom liv ja, hvis man bruker himmel og helvete som metafor så trenger det vel ikke være så langt fra sannheten, kan jo fastslå her og nå at om man skulle gå igjen her på jorden (hjemsøke et gammelt hus) så er man i helvete!

Otto
13 år siden

Takk for artikkelen. Abel Danger http://abeldanger.blogspot.com/

leet
leet
13 år siden

Johansen, for meg er du og din ideologi et godt eksempel på de mørke kreftene i verden. Fundamentalistisk, rasistisk, anti-semitisk, selvhøytidelig, fryktspredende, menneskefiendltig..

Jeg er glad du og dine føler dere marginaliserte og i mindretall der oppe i nordre sving. Forhåpentligvis er slikt tankegods et utdøende fenomen, et pust fra en mindre opplyst tid.

Selv om liksom skal fremstå som en skinnhellig følger av de 10 bud (G-d!) så går du ikke av veien for en løgn eller fjorten for å underbygge demagogien din.

Her er «Rabbi Rabinovich» fullstendige tale (..fra den patetiske fryktspreder-siden rense.com):
http://www.rense.com/general45/full.htm

Her er wiki artikkelen om Rabbi Rabinovich:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Emmanuel_Rabinovich

Om du har et snev av forhold til sannhet og etterrettelighet så forventer jeg at du korrigerer artikkelen din med hensyn til dette.

T
Skribent
T
13 år siden
Svar til  leet

Jeg har lest artikler av, diskutert med, og har sett folk diskutere med JJ over lengre tid, han er ikke som et pust fra en mindre opplyst tid, men en viktig brikke og et friskt pust på speilet. Han tar en diskusjon på det meste å sensurerer ikke din mening. Som jeg også har skrevet i mine artikler, Jødene, eller de som kaller seg Jøder, er meget ubalansert i sin Filosofi og visjon, vi er ikke anti-semittiske fordi vi leser og gjør litt research for deretter å presentere den informasjonen.

Vet du hva slags planer de har i Palestina? Vet du hva de gjør der akkurat nå? Vet du hvorfor vi blir kalt anti-semitter om vi forteller om dette? Vet du hvorfor de kaller seg fattige, selv om de er rike, slaver, selv om de frie, monotheiske utvalgte barn av Gud, når de egentlig er Satans Synagoge?

Otto
13 år siden
Svar til  T

Doreen Dotan, som bor i Israel, sier landet er klodens største konsentrasjonsleir og at det mangehodede hegelian dialectic baserte nazi-kommunist satanistkomplekset som herja i og fra blant annet Sovjet og Tyskland, med base i USA, styrer med jernhånd. Disse satanistene, med blant andre nevnte navn som Rothschild og Rockefeller, har alle har fått lide under fra uminnelige tider til dags dato. Hun sier videre at de fleste palestinere har jødiske gener, SOS kinderdorf, barnebyer, og Old fellow, utnytter barn seksuelt og samfunnet generelt, o.a. som er viktig å vite. Realitene er mye annerledes enn det de fleste er klar over. Historiebøkene er på mange måter å anse som like lite etterrettelige som fantasifulle tegneserier a la serien Donald Duck, http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/hjelpeorganisasjoner-i-s%C3%B8kelyset/#comment-11038

En annen innfallsvinkerl til temaene, kilde Fritz Springmeier http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/det-du-tror-om-iran-er-propaganda/#comment-9749

Otto
13 år siden
Svar til  J.Johansen
ares
ares
13 år siden
Svar til  Otto

Dette er egentlig svar til Ottos «Otto sier:
23. 01. 2010 klokken 20:11
Jeg forstår ikke logikken din bruker leet. Det eneste som står om jøder i artikkelen er, sitat: ‘.. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans Synagoge. Johannes Åpenbaring 2.9 ..”

Dette er sitater fra et tidligere verk av J.J. De er tatt ut av sammenheng, og noen av sitatene er sogar ikke J.J engang, men det er sistater han bruker selv: Døm selv :)

Nøyaktighet i hver detalj, grundig dokumentert, viser forfatteren hvordan gjennom århundredene en liten bande med revolusjonære Jøder hadde konspirert og planlagt å styrte den russiske tsar. Deres mål var å få kontroll over tsarsens Russland og etablere et brohode for et Jødisk Utopia på jorden – det lenge etterlengtede Jødiske Verdensrike.

‘To Hundre År Ilag’ viste hvordan Lenin (Ulyanov), Trotsky (Bronstein) og andre Jødiske konspiratorer styrtet det russiske tsar dynastiet i 1917 og satte opp sitt eget Bosjevikske totalitære system.

I 60 år har hele verden prekt til tyskerne, minnet dem på deres fryktelige kriminelle handlinger til deres forfedre, så det er bare rett og riktig at vi nå vender oppmerksomheten mot de Kommunistiske Gulag Holocaust, og at vi avslører jødenes rolle og minner dem på hva deres kriminelle forfedre gjorde mot disse 66 millioner uskyldige offer, flesteparten av dem kristne.

Postkortet til venstre avslører jødiskheten til de opprinnelige jødiske lederne i Kommunist Partiet. Trotsky brukte bildet av dette postkort i sin bok “Stalin” for å bevise at Stalin ikke var noen viktig figur i Oktober Revolusjonen. Men det beviser også jødiskheten til de opprinnelige lederne av det Kommunistiske Parti. Sett fra øverst er ; 1) Lenin. 2) Trotzky. 3) Zinoviev. 4) Lunarcharsky. 5) Komanev. 6) Sverdlov. Alle seks som er vist, inklusivt Lenin og Trotsky, er Jøder.
Er det noe liv å leve under slike undermenneskers domene? Er det ikke like godt å bare gjøre motstand og dø? Hva lønner seg mest på lang sikt?

Sjefsarkitekten bak disse terrorist aktiviteter var jøden Gershuni, som ledet terror seksjonen til det Sosial Revolusjonære Partiet.

Rasieriet i den Røde Terror kan kun bli forklart som en manifestasjon av det jødiske hat mot den kristne sivilisasjon.»

regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres”

en jøde ved navn Yorovsky, beordret tsar familien – og deres husholdnings tjenerskap – avrettet. Yorovsky avrettet personlig Nicholas med et pistol skudd i hodet. Resten av familien ble avrettet ved en eksekusjonspeletong. Deres kropper ble deretter dyppet i olje og brent.

Og så begynte arrestasjonene, toruren og slakteriene begynte for alvor. Kvinner var voldtatt og av ondskapsfulle jødiske vakter som styrte i Kommunistenes leire. Gutter ble sodomisert, og barn overgrepet og rituelt ofret i hva som bare kan bli beskrevet som en form for mellomaldersk jødisk, sataniske kabbalistiske riter.

Noen som fremdeles lurer på hvorforfor T.Tvedt anbefaler Nyhetsspeilet for sine lesere på vigrid.no?

Otto
13 år siden
Svar til  Otto

Svar til ares.

En liten detalj, bruken av ordet jøde kan lett misforstås, og blir beviselig ofte misforstått. For å se dette mer tydelig, skift ut ordet jøde med eksempelvis trønder, selv om noen få trøndere foretar seg noe betyr det ikke at alle trøndere foretar seg det samme. En liten fraksjon som kalles eller kalte seg jøder sies å stå bak det du refererer. Jeg har inntrykk av at sionister er et av mange vanlig brukte navn på denne fraksjonen i dag. Hvis man lytter til John Todd, vil man finne nok navn til å skrive en bok.

En digresjon, selv disse umenneskene som refereres er en front, dukker, for de som sitter på pengesekkene. Kraftig digresjon, du og jeg er garantert puppets, kanskje til og med for ektefellen eller samboeren :)

Angående den planlagte konstruksjonen av kommunismen og nasionalsosialismen, nazismen, for å etablere grobunn for uenighet og krig: Lytt til og les informasjon fra Fritz Springmeier. Etter det jeg kan se sitter han i dag som politisk fange i USA fordi han forteller om komplekset på toppen eller nært toppen av den såkalte illuminati-pyramiden.

Forslag. Slutt å anvende ordet jøde i sammenheng med kriminalitet. Det blir misvisende og feil. En fraksjon eller fler misbrukte ordet jøde for å utsette alle jødene, og alle andre, for manipulasjon og forfølgelse, hvis jeg har oppfatte historien korrekt. Eksempelvis, er sionistene, som går og gikk mot sine egne og alle, en fraksjon av såkalte jøder? Eller er de rett og slett bare juks og fanteri fra A til Å?

ares
ares
13 år siden
Svar til  Otto

J.J Blir kritisert for å være brun. Du m.fl forsvarer J.J med at han ikke snakker om jøder, han bare referer til et bibelvers. Ok, i denne artikkelen gjør han det, men ser du på hva han tidligere har skrevet er han ikke akkurat tilbakeholden med å gi skylden på jødene. Les jødene, ikke sionister og/eller andre omskrivninger. Hvis han ikke ønsker å bli misforstått hvorfor skriver han ikke bare sionister da?

Er Rabbi Emmanuel Rabinovich ekte? I følge flere nynazister nei, han er fake LOL :)

ArneLo
13 år siden
Svar til  Otto

«THE HUNT FOR ANTI-SEMITES IS A HUNT FOR POCKETS
OF RESISTANCE TO THE NEW WORLD ORDER, LIKE
NAZIS GOING HOUSE TO HOUSE.
— Israel Shamir

The Causes of Hostility Towards Jews: A Historical Overview

leet
leet
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Både Eustace Mullins og William Guy Carr var antisemitiske konspirasjonsteoretikere. At de har gjengitt denne «talen» gjør den ikke mere sann.

Det er jo bare å lese den. Den er jo skreddersydd for å passe inn i bildet av den store «jøde-konspirasjonen». Vås fra ende til annen.

Det er tynn ideologi som må basere seg på oppdiktede løgnhistorier.

Her er wiki-artikkelen om ungarske jøder. Jeg vet at wikipedia er brukerstyrt, men jeg stoler mer på dem enn din historieskriving:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Jews

«..Under Communist rule, from 1948 to 1988, Zionism was outlawed and Jewish observance was curtailed. The previous upper class, Jews and anti-Semites alike, were expelled from the cities to the provinces for 6–12 months in the early 1950s.

However, the reality is more complex. The Communist governments of Béla Kun (mid-1919) and Mátyás Rákosi (1948-1954) included a large number of (atheist) Jews in prominent and influential decision-making positions. Certain Hungarian Communists who did have a Jewish background like Mátyás Rákosi and Ernő Gerő (Prime Minister and effective head of state in 1956) had totally repudiated Judaism (per pure Communist doctrine, which was strictly atheistic) and sometimes expressed anti-Semitic attitudes themselves.»

Otto
13 år siden
Svar til  leet

Du skriver » Både Eustace Mullins og William Guy Carr var antisemitiske konspirasjonsteoretikere. At de har gjengitt denne “talen” gjør den ikke mere sann. ..».

Var de konspirasjonsteoretikere med skjult agenda og fremførte usannheter, eller var de konspirasjonsteoretikere med åpen agenda og presenterte sannheter? Vennligst oppgi kilde, url, til dokumentasjon.

Apropos antisemittisme og bruk av dette begrepet, en erkjennelse fra kilden for fenomenet, «It’s a Trick, We Always Use It.» (calling people «anti-Semitic») http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4525 .

Konspirasjonsteoretikere opererer med teorier og fakta, eksempelvis CAFE går inn i rettsalene med bevis og indisier, se eksempelvis i og via Abel Danger http://abeldanger.blogspot.com/ .

Kjetil S
13 år siden
Svar til  leet

leet

«Både Eustace Mullins og William Guy Carr var antisemitiske konspirasjonsteoretikere»

Hva er en semitt? For å kunne definere en anti-semitt må vi nesten vite hva en semitt er, er du ikke enig? Er en semitt det samme som en jøde, og intet annet?

Og hva med zionist? Er det det samme som en jøde, og altså en semitt? Slik at om man er sterkt kritisk til zionismen, så er man pr definisjon en antisemitt som hater alle jøder?

Og hvordan definerer du «konspirasjonsteoretiker»? Vi er vel begge enige om at det faktisk har forekommet konspirasjoner i historiens løp (feks Watergate-skandalen). Er man en konspirasjonsteoretiker når man tror på historisk dokumenterte konspirasjoner? Eller må det være at man tror det finnes konspirasjoner som ennå ikke er historisk dokumenterte (feks 9/11 affæren)? Hvor går denne grensen?

leet
leet
13 år siden
Svar til  leet

Ja, det er jo selvsagt det som er det store poenget her; etymologien rundt ordet anti-semitisme. Jeg legger «hat og fordommer mot jøder» i uttrykket, og det tror jeg mange med meg gjør.

Å hjemme seg bak ord som sionsime eller «talmudere» er bare retoriske grep. Vi diskuterer ikke staten Israel her. Vi snakker om jødenes endeløse planer for total verdensherredømme, hvordan de stod bak kommunismen, hvordan de startet 2. verdenskrig, hvordan de bokstavelig talt står bak alt av jævelskap her i verden. I tillegg er jødedommen feil og en avgudsdyrkelse.

Dette er dette Johansen står for, og jeg kaller det anti-semitisme.

Argumentet med at «jamen, vi liker jøder, så lenge de frasier seg sin vantro, fordømmer staten Israel og anerkjenner at jødene har stått bak all jævelskap i verden» gir ikke frikort.

Men det er greit at Johansen står fram og hevder disse tingene. Da ser iallefall noen av oss hvem han er.

Det jeg har størst problemer med er at han ukritisk gjengir åpenbar løgnpropaganda som argumenter for disse fordommene sine. Når han konfronteres med dette er han ikke mann nok til å innrømme feil eller korrigere det. Det er tvers igjennom uhederlig!

Spre hat! Spre løgn! Jaggu er det «gode» krefter vi ser i sving her..

Otto
13 år siden
Svar til  leet

Jeg forstår ikke logikken din bruker leet. Det eneste som står om jøder i artikkelen er, sitat: ‘.. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans Synagoge. Johannes Åpenbaring 2.9 ..»

Altså kun et lite sitat fra bibelen. Jeg kan ikke se noe hat i å sitere fra Johannes åpenbaring. Kan du finne ut hvem Benjamin Freedman snakker om som forådte tyskerne og alle, Benjamin Freedman Speaks: A Jewish Defector Warns America http://100777.com/node/1485 . Nå er det opp til deg å finne en riktig betegnelse på disse, denne tankesmia.

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Her kommer du med retorisk piss igjen, Leet. Sionisme er IKKE er retorisk begrep, men en høyst reel og levende ideologi, nasjonalistisk og rasistisk. Skal vi bruke din vride logikk så er en hver født av en etnisk norsk mor, kristen og sosialdemokrat, og det stemmer jo overhode ikke.

At du ikke evner å se forskjellen på sionisme og en semitt eller jøde diskvalifiserer deg sterkt fra å diskutere dette i det hele tatt og gjør alle dine innlegg ang. dette irrelevante. Du skjønner jo ikke hva du diskuterer…

Kjetil S
13 år siden
Svar til  leet

Leet

Saken er at «semitter» ikke er det samme som jøder. Selv om vi ikke skal ta alt på wikipedia for god fisk, ser dette ok ut. http://no.wikipedia.org/wiki/Semitter

En antisemitt kan like gjerne være en araber. Om man fordømmer Osama Bin-Laden er man altså anti-semitt. At sionistene har kuppet dette begrepet er jo interessant i seg selv. Apropos «retoriske grep» altså….

«Vi snakker om jødenes endeløse planer for total verdensherredømme, hvordan de stod bak kommunismen, hvordan de startet 2. verdenskrig, hvordan de bokstavelig talt står bak alt av jævelskap her i verden. I tillegg er jødedommen feil og en avgudsdyrkelse»

Vel leet, jeg har lest alle J.Johansens artikler her på speilet, og selv om vi er uenige om en del ting, har jeg aldri sett han skrive om befolkningsgruppen jøder i negative termer. I artiklene skilles det klart mellom jøder og «sionister». Han påpeker sågar at sionister er fiender av jødene. Hvordan dette kan være hets mot jøder skjønner jeg ikke.

At Johansen søker å dokumentere (merk: jeg sier ikke han har lykkes) at jøder stod bak kommunismen, 2 verdenskrig og en rekke andre fenomener, og tilskriver dette en «sionistisk agenda» (merk: ikke at jødene som folkegruppe tilstreber verdensherredømme) kan da vanskelig ses på som hat mot jøder. Blir det samme som å hevde at en forfatter som forsøker å dokumentere spanjolenes herjinger og streben etter verdensherredømme på 1500-1600 tallet er Anti-Iberisk (eller noe sånt). Hva om spanjolene skulle få diktere hva forskere og forfattere skulle få skrive, på samme måten som begrepet anti-semittisme har gjort, ved å stilne enhver kritikk med begrepet anti-iberisme? Jeg tenker du hadde protestert kraftig da leet.

«Det jeg har størst problemer med er at han ukritisk gjengir åpenbar løgnpropaganda som argumenter for disse fordommene sine. Når han konfronteres med dette er han ikke mann nok til å innrømme feil eller korrigere det. Det er tvers igjennom uhederlig!»

Der fikk jeg sjansen til min favorittdisiplin: Hevde at bevisbyrden ligger på den som kommer med påstanden :) Johansen har forsøkt å dokumentere det han sier i artikkelen. Nå er det din tur å dokumentere at dette er «åpenbar løgnpropaganda». Johansen kan ikke bevise en negativ, altså at det IKKE er løgnpropaganda. Åjjåjjåjj som jeg gleder meg til ditt svar leet…

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Jepp Beamer. Og de fleste sionister er ikke semitter engang.

leet
leet
13 år siden
Svar til  leet

Beamer:

Jeg vet at man ikke uten videre kan sette likehetstrekk mellom semitter og jøder, men anti-semitisme er det ordet vi bruker i dag om fordommer og hat mot jøder. Det er den almenne forståelsen av ordet. Å diskutere dette er en avsporing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Semitism

«Antisemitism (also spelled anti-semitism or anti-Semitism) is prejudice against or hostility towards Jews, often rooted in hatred of their ethnic background, culture, or religion. While the term’s etymology might suggest that antisemitism is directed against all Semitic peoples, since the term was invented it has been used to refer exclusively to hostility toward Jews.[1][2] In its extreme form, it «attributes to the Jews an exceptional position among all other civilisations, defames them as an inferior group and denies their being part of the nation[s]» in which they reside.[3]»

Men hvis du ikke finner jøder omtalt i negative termer i Johansens skriving så har du rett og slett lest for dårlig. At han aksepterer «gudfryktige jøder» – altså de som tror på en kristen gud, og dermed frasier seg sin jødedom, er langt fra noen formildende omstendighet.

Sitat fra en tidligere artikkel:

«Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord.»

Og igjen, vi snakker ikke kritikk mot radikal sionisme her. Det er ikke opprettelssen av staten Israel vi diskuterer. Ikke ekstreme setlere eller andre fundamentalister. Nei, det er jøder opp gjennom historien, de store jødiske-konspirasjoner og all den jævelskapen de har forårsaket.

Enda et sitat fra Johansen («De glemte Holocaust»):

«Postkortet til venstre avslører jødiskheten til de opprinnelige jødiske lederne i Kommunist Partiet. Trotsky brukte bildet av dette postkort i sin bok “Stalin” for å bevise at Stalin ikke var noen viktig figur i Oktober Revolusjonen. Men det beviser også jødiskheten til de opprinnelige lederne av det Kommunistiske Parti. Sett fra øverst er ; 1) Lenin. 2) Trotzky. 3) Zinoviev. 4) Lunarcharsky. 5) Komanev. 6) Sverdlov. Alle seks som er vist, inklusivt Lenin og Trotsky, er Jøder.»

Det er bare et eksempel. Hele artikkelen er full av informasjon om jøder, eller personer med jødisk tilknytning, som har begått grufulle handlinger. Var de bare jøder eller var de også sionister? Hvis det er bare sionister han er ute etter, hvorfor denne interessen for jødisk herkomst?

Det er for enkelt å kaste seg ut på «jødejakt» og klassifisere svarene som «sionist jøder». Jødehater jeg? Å neida, jeg er anti-sionist!

Angående bevisbyrden og din favoritt-disiplin. Jeg føler jeg allerede beviste det i min første kommentar i artikkelen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Emmanuel_Rabinovich

Har du lest hele «talen» til «Rabbi Rabinovich»? Det er et heslig, makabert stykke propaganda-arbeide for å stigmatisere en hel folkegruppe. Laget for å skape frykt og hat. Rett og slett forferdelig. At det hele er oppdiktet burde ikke akkurat komme som en bombe.

Men som Johansen sier. Alle kan redigere wikipedia, «»Seierherrene» (?) har skrevet historien – så dette er vel ditt vektige motargument også?

Jeg står for hvert et ord jeg har sagt.

Og jeg er stolt av å være den eneste som kommer med kritiske kommentarer under en artikkel som dette. Selv om vi er på Nyhetsspeilet.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  leet

Vist du vil prøve og få konspirasjonsteoretikere til og være et nedlatene ord så bør du finne på et nytt kallenavn på sannhetssøkerene

Ikke viste jeg at du har enerett og patent på konspirasjonteorier leet
Vi alle konspirerer og har konspirasjonsteorier helt fra vi er små barn.
Tar man et lite eksempel og tenker seg at 3 barn er ute og leker ole,line og stine, ole har godterier og da sier stine til line, gi ole en klem og si han er søt så får vi sikkert godteri av han, line får godterie og ole sier at du sier bare jeg er søt for at du skal få godteri av meg.
Ergo stine og linke konspirerer og ole har en konspirasjonsteori
Det er bare så synd at det får så mye større konskvenser for oss når det er topp politikere som konspirer sammen for og lure oss for skatter og avgifter samt øke sin egen makt og ikke barn som vil ha godteri

Kjetil S
13 år siden
Svar til  J.Johansen

leet

Angående sitatet ditt: “Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord.”

Slik jeg forstår dette, tar jeg feil beklager jeg, så er jødenes Gud den samme som den kristne Gud, altså Moses sin Gud. Johansen henviser altså her til de «skikkelige jøder» som ikke har tilber avguder, i motsetning til Sionistene. Og han krever såvisst ikke at for å bli en «godkjent» jøde må han frasi seg sin jødedom, all den tid de tilber samme Gud.

Når det gjelder «De glemte holocoust» er det overordnede poenget med artikkelen (selvsagt slik jeg leser den) at det var en Sionistisk (ikke jødisk!) agenda bak de største menneskelige tragediene i forrige århundre, men at dette holdes skjult/undertrykkes til fordel for historien om nedslaktingen av jøder under 2. verdenskrig (som jeg forøvrig ikke finner grunn til å betvile fant sted. Omfanget kan muligens diskuteres). At de viktigste personene bak disse tragediene (Lenin, Stalin, Trotsky, Hitler etc) hadde jødisk herkomst er ifølge Johansen et indisium på at den Sionistiske kabalen hadde fått plassert sine «nyttige idioter» i de riktige posisjonene, etter først å ha fått den riktige dose ideologiske hjernevask. Med andre ord: Jødiske agenter for sionismen, ikke jødiske agenter for jødene.

Og det er akkurat på dette punkter du foretar ditt intellektuelle feilskjær. Når du leser at Johansen identifiserer og kritiserer de jødene som bekjenner seg til en Sionistisk ideologi, leser du at Johansen kritiserer jødene som folkegruppe. Man må da kunne kritiserer mennesker som er jøder for handlingene sine, uten at dette skal tolkes som rasisme (jeg bruker ikke begrepet antisemittisme da jeg ikke skiller mellom rasisme mot jøder og rasisme mot andre folkeslag. Begge er like avskyelige)

Når det gjelder talen til Rabbi Rabinovich må jeg si jeg kjenner dårlig til den. Det er mulig den er fake, mulig ikke. Men at du mener den er en hoax og propaganda for å sverte jødene som folkegruppe synes jeg er noe fornøyelig. Det gjør deg nemlig til en konspirasjonsteoretiker.

Kjetil S
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Johansen

Om du er den fremste beskytter tviler jeg på, men point taken.

Jeg må på bakgrunn av videoene du linket til tilstå at jeg ble mer tilbøyelig til å tro du har rett i ditt syn på Zionistene. At det rett og slett er en ondskapsfull ideologi med et klamt tak over «world affairs». Jeg har ikke satt meg så voldsomt mye inn i denne materien, men jeg har tilgode å se informasjon som tilsier at det ikke forholder seg slik du beskriver i dine artikler. Leets «informasjon» ikke utelatt.

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Jeg kan ikke skjønne at det J.J. skriver har noe anti-semitisk i seg overhode. Anti-zionistisk ja, men for meg er dette like naturlig som å være anti-fascist.

En mengde zionister er direkte anti-semitiske og zionismen er en rasistisk ideologi.:
The Ringworm Children: The AshkeNazi Zionists Poisoned/Radiated 100,000 Sefardi Jewish Children
Every Sephardi child was to be given 35,000 times the maximum dose of x-rays through his head.

leet
leet
13 år siden
Svar til  ArneLo

Jeg er ingen Israel-venn. Jeg har alltid støttet Palestina i konflikten der nede.

Men det Johansen driver er en helt annen sak. Hvis ikke han er anti-semitisk så er ingen det. Ingen!

Mange av artiklene hans her inne er krydret med «facts» hentet fra de mest anti-semitiske nettsidene der ute. Fulle av løgn, rasisme og svada. Det er bare å følge de brune sporene tilbake fra skriveriene hans.

Er det rart Nyhetsspeilet høster lovord på Vigrid-sidene?

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Det er bare sprøyt det du kommer med. Jøde er nevnt i et sitat fra bibelen, semitter er ikke nevnt i det hele tatt i denne artikelen. Sionisme derimot. Dette har ingenting med raser å gjøre, sionisme er en ideologi, og en stygg rasistisk og elitisk ideologi som det er fult legitimt å advare sterkt mot. De fleste sionistene er av ashkernazim(kasarer) avstamming og har ikke noe med semitter å gjøre, borsett fra at de antageligvis har ideologisk utspring fra den levitiske prestekasten i midtøsten.

Men med din ønsketenkning så er vel også «The Controverzy of Zion» av den utmerkede journalisten Douglas Reed også anti-semitisk siden den stiller en del folk som kaller seg jøder i et meget dårlig lys?

Så hvis jeg er anti-nazist så er jeg jo per din definisjon også anti-arisk? For meg er dette fjaselogikk som ikke har noe i en diskusjon av virkeligheten å gjøre. Det er tåkelegging av det virkelige dilemaet her.

Otto
13 år siden
Svar til  leet

Vi er forpliktet til å være både det palestinske og det isrealske folkets venner. De er begge undertrykt fra samme kilde, se http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/#comment-15684 . Eliten som undertrykker vil at klodens befolkning skal ta parti og således bli uenig seg imellom, hegelian dialectic taktikk. Finn kilden til problemet og alle blir enig. Det er nøkkelen til best mulig løsning.

Otto
13 år siden
Svar til  leet

Bruker leet, nå påstår du mye uten å referere til kilder og fakta, fire hose, fire hose: Hvordan gjenkjenne agenter, også på forum, news group http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=847&start=1

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Neturei Karta, Shunned by Media, Makes Jewish Anti-Zionism Known
During a 20-year educational campaign, Neturei Karta had proclaimed in advertisements similar to the Times ad: “There can never be real peace there until Zionism disappears.” The most fer-vent Palestinian nationalist couldn’t have phrased such convictions more directly or unabashedly. But, coming from rabbis, such sentiments tend to excite a few extra shock waves.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden
Svar til  leet

Det jeg ser her er noe som kalles å å snakke med «dobbetltunger» fra én av de anonyme kommentatorene.

Å snakke med «dobbelttunge» kan også ha seg slik. Man tar avstand fra de som er jøder eller har jødisk blod i seg pr. tungemål i form av skriverier. I praksis viser man det helt motsatte. Man er godvenner med dette menneske som er av jødisk avstamning, «nær kontakt» for å utrykke meg tydligere.

Lise

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Det er viktig å være klar over at den vestlige verden styres av en elite av (onde) okkultister (kall dem satanister, luciferianere, djeveldyrkere whatever).

Her er noen av dem: George Bush senior, George Bush junior, Dick Cheney, Henry Kissinger, Bill Clinton, jesuittgeneral Kolvenbach, Pave Benedikt (?) gjør ihvertfall tegnet, jesuittgeneral Kolvenbach, høytstående frimurere osv.

Vatikanet er i praksis «Satans Synagoge» på denne jord. Satan «the opposer» har som kjent som målsetting å gjøre «det motsatte» av hva Gud gjennom Jesus og på andre måter lærte mennekene å gjøre. Her er et eksempel: Jesus sa at det ikke er noe poeng i å samle materiell rikdom på denne jord og at man skal dele det man har med andre. Vatikanet gjør det stikk motsatte ! Vatikanet er trolig verdens største besitter av materiell eiendom (og verdens største forbrytersyndikat). Hvordan klarer katolske kristne å ikke få med seg denne åpenbare kjensgjerningen ?

Sjakkbrettet, med vekselvis hvite og sorte ruter, er et symbol som benyttes mye av okkultister; jfr at regelen om å gjøre «det motsatte», gjør at hvitt blir sort og sort blir hvitt, noe som for publikum resulterer i «nytale».

I Bohemian Grove i California samles hundrevis av mektige menn hver sommer for å gjennomføre okkulte ritualer (visstnok tilegnet demonen Moloch, men det kan være mer vi ikke vet her). Alex Jones’ live video fra Bohemian Grove viser en «på lissom-ofring» (det kan ha vært ekte, vi vet ikke) knyttet til flammer. Det som ikke fremgår av reportasjen til Alex Jones er at det foregår massivt med seksuelle ritualer innendørs. Her benyttes både mindreårige og «mind controllerte sex slaver» (MK Ultra). Queen’s kjente melodi «Bohemian Rapsody» skildrer Freddy Mercury’s egne opplevelser inside Bohemian Grove hvor han en gang ble lurt med og ble et offer for elitens sexritualer. Hvor lenge skal vi la oss bestyre av onde og kriminelle okkultister ?

Det er ikke kjent om noen av dagens norske ledere er okkultister, men det kan vel ikke utelukkes. (At deler av dagens norske regjering oppfører seg som mind controllerte MK Ultra bioroboter er en annen sak.)

I Norge er vel GULag nettverket av psykiatriske institusjoner det nærmeste man kommer satantistiske ”templer”. Her utføres rituelt pregede torturhandlinger på daglig basis; ”mishandling kamuflert som behandling” (jfr. sort blir hvitt osv.).

Otto
13 år siden
Svar til  J.Johansen
sjokomelk
13 år siden

Jeg har selv jobbet i psykiatrienn Kan ikke si jeg kjenner meg igjen i dine karakteristikker.

Jed Dye
13 år siden

Fine greier JJ. Du er en spirituel kriger av lyset, ingen tvil.
Sakset dette fra en blogg, syntes det passet inn her egentlig.:

Satan’s meeting.

«Satan kalte inn til en verdenskonferanse. I sin åpningstale til sine onde engler sa han: “Vi kan ikke forhindre de kristne fra å gå i kirken. Vi kan ikke hindre dem i å lese Bibelen og å kjenne sannheten. Vi kan ikke engang forhindre dem i å beholde sine konservative verdier. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan hindre dem fra å utvikle en intim, varig erfaring av Kristus. Dersom de oppnår den forbindelsen med Jesus, vil vår makt over dem være brutt. Så la dem gå i kirken, la dem beholde sin konservative livsstil, men stjel tiden deres, så de ikke kan oppnå den erfaringen i Jesus Kristus. Det er dette jeg vil at dere skal gjøre engler. Distraher dem fra å oppnå samfunn med sin Frelser og å holde vedlike den livsviktige kontakten med Ham gjennom dagen deres.”

“Hvordan skal vi gjøre dette?” ropte englene hans.

“Hold dem opptatt med de uvesentlige tingene i livet og finn opp utallige planer for å oppholde tankene deres,” svarte han. “Frist dem til å forbruke, forbruke, forbruke, så å låne, låne, låne. Overbevis kvinnene om å gå ut i arbeid og mannen til å arbeide 6 eller 7 dager i uken, 10-12 timer hver dag, så de kan ha råd til sin livsstil. Hold dem fra å tilbringe tid med barna sine. Når familien sprekker vil ikke hjemmene deres lenger være et tilfluktssted fra arbeidspresset.” “Overstimuler deres sinn så de ikke kan høre den svake, hviskende stemmen. Forled dem til alltid å spille radio og kassettspiller når de kjører bil, og å holde TV-en, videoen og CD-en konstant gående i hjemmene deres. Dette vil forstyrre sinnene deres og bryte fellesskapet med Kristus.” “Fyll salongbordene deres med blader og aviser. Bombarder sinnene deres med nyheter 24 timer hver dag. Invader den tiden de kjører bil med reklamesendinger. Oversvøm postkassene deres med søppelpost, lotterier, postordrekataloger, alle slag nyhetsbrev og tiggerbrev, gratisprodukter, tjenester og falske håp.” “Selv i fritiden deres må dere la dem overdrive. Få dem til å vende hjem fra helgene utmattet, urolige og uforberedte til den kommende uken. Ikke la dem gå ut i naturen. Send dem isteden til fornøyelsesparker, sportsbegivenheter, konserter og kino. Og når de møtes til åndelig fellesskap, før dem inn i sladder og småprat slik at de skilles med dårlig samvittighet og forvirrede følelser.” “La dem bli involvert i sjelevinning. Men overfyll livene deres med så mange gode gjerninger at de ikke har tid til å søke kraft fra Kristus. Da vil de snart arbeide i egen styrke, ofre sin helse og familieenhet for den gode sak.” De ble litt av en konferanse til slutt. og de onde englene gikk ivrig av sted til sine oppdrag med å få de kristne overalt til å bli travle, travle, travle og løpe hit og dit.

“Vær stille og kjenn at jeg er Gud.” Har du tatt deg tid til å lytte i det siste?

Otto
13 år siden
Svar til  Jed Dye

Satan interrupted in Piccadilly Circus, Everything is OK http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=76#M5175

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden
Svar til  Jed Dye

Hvem er du Håvard Abusland?

Akkurat som du beskriver slik har verden og ondskapens propagande blitt.

Får håpe du viser deg her flere ganger!

Lise Tollefsen Slembe

Uffda
Uffda
13 år siden

Takk JJ. Det ikke lett å skrive om dette tema skal vi tro heading på artikkelen.
Derfor vil slike ord ikke ofte falle i god jord – in the wally of dead mans bone..: http://www.youtube.com/watch?v=shxQcczYuAA

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Kjære Jarle.

Jeg har siden jeg fikk nyss om Nyhetsspeilet fulgt med på alle dine inspirasjonsrike og verdifulle innlegg her og når du iblant blir borte en stund, lurer jeg svært på når du er tilbake med nye innlegg siden innholdet i hvert av dine innlegg tiltrekker min oppmerksomhet stort. Når skal du igang med din først bokutgivelse med alle disse verdifulle oppplysningene vi alle mennesker der ute trenger å ta del i?

Så var det denne mørkets ondskap i denne verden da, som jeg på lik linje som deg er svært opptatt av å finne mer ut av. Om hvor stor innflytelse den har på det «lille mennesket» der ute og hvorfor så mange akkurat på denne tiden vi er inne i, lar seg styre til å tro på den ondskap som spys ut av ondskapens disipler som er den øverste makt-elite med deres «mørkledte» menn og kvinner.

En ung kvinne sa til meg forige dagen. «Lise har du lagt merke til hvor hissige (aggressive) og mobbeaktige mange mennesker har blitt i det siste enten det er på kommentarsider i landets aviser eller i det dagligdagse liv, hvis de ikke får det akkurat som de vil og når noe går dem imot?» Og hun har så rett så rett som det går an å få blitt! Jeg har selv lagt merke til det, at det iblant ligger en «eim» av ondskap i luften. Alt fra hevnaksjoner, sjalusi, nedverdigende holdninger (blant voksne spesielt), munnhuggeri og bakvaskelser – enda mer enn før! Og Jarle, det står visst noe i bibelen om dette i Johannes åpenbaringen mener jeg, som at » i de siste dager, skal mennesker som selv kaller seg gode kristne vende seg i mot meg og de man stolte på som sine beste venner vil vise seg å være ens største fiender.» Noe sånt står det men jeg sitter ikke her med noe bibelen foran meg annet enn at jeg husker mye av det jeg er opptatt av å lese, som blant annet i både koranen og bibelen og profetiene til Nostradamus.

«Alt er skapt slik for at vi som individuelle sjeler her på jorden skal lære oss å ta valg. Valget mellom lys og mørke,» skriver du i ditt innlegg over Jarle og slik er det også.

Alt er et valg på denne jord og i dette liv for hver enkelt av oss. Vi velger selv om vi skal ta avstand eller ikke til den ondskapen som florerer der ute. Og det burde være veldig, veldig enkelt for oss mennesker å skilne mellom ondskapsfulle krefter og gode krefter hvis man er våken nok til å forstå at det faktisk er vår indre SAMVITTIGHET som er de GODE KREFTENE vi bør lytte mer til. Gjør vi noe galt eller vet at noe er galt, kommer alltid samvittigheten frem i oss på en eller annen måte! Selv de verste drapsmenn I USA eller andre land som helt til de skal henrettes fryder seg over sine fryktelige ugjerninger, har blitt omvendt av den gode makten , deres egen samvittighet like før henrettelsen har funnet sted, der de åpenlyst (i mange tilfeller) erklærer ovenfor deres offeres familiemedlemmer at de angrer dypt og inderlig på deres ugjerninger.

Når man har levd en god stund her på jorden, opplevd på nært hold mange lidelser og tragedier, iblant utenfor ens egen kontroll, burde man våkne opp og forstå at disse lidelsene og tragediene er en del av den oppvåkningen den gode makten står for. Mange mennesker har kommet til meg som leder for HULK organisasjonen (spesielt pårørende) og sagt: » Hadde det funnets en Gud, ville ikke han tatt sønnen/datteren min ifra meg !» Der ser du Jarle, hvordan mange mennesker tenker. Alt som har med ondskap og tragedier å gjøre, skylder man på «sin gud» for! Ja. jeg sier «deres gud,» for det finnes i virkeligheten ingen samvittighetsfull, kjærlig og rettferdig gud som ønsker noen døde eller som ønsker ondskapen velkommen. Men mennesker som forteller meg slikt, svarer jeg ikke tilbake. Det er ikke min oppgave å fortelle andre hva de skal tro på men min oppgave å være tilstede som et godt medmenneske der og da. Det er alt.

Jeg har etterhvert fått en indre sterk intuisjon som forteller meg hva som er skapt av ondskap eller ikke. Mye holder jeg for meg selv selvsagt men mye vil jeg også etterhvert ta meg tid til å formidle ut i form av skrevne ord og taler.
Og når det gjeldet alle naturkatastrofer som kommer på «løpende bånd» og enda oftere enn før, er jeg overbevist om at disse ikke bare er skapt grunnet all forurensing vi mennesker er delaktige i. Jeg tror selv at det har foregått bevisst utslippning av livsfarlig chemtrails over lang tid, som at det finnes drugs og kreftfremkallende stoffer i vårt drikkevann (selv spor av medisiner) og giftstoffer i den maten vi handler i butikkene som mennesker som David Rockefeller står bak.

Og han ER selve ondskapen selv denne David Rockefeller og hans familie med sammevsvorne mafiamedlemmer. Han har levd lenge men en stemme inne i meg forteller at han og hans ondskapsfulle medsammensvorne agenda vil bli felt om ikke lenge og at disse da vil måtte stå til rette for deres godt gjennomførte ondskapsfulle ugjerninger, deriblant disse livsfarlige vaksiner som er ment til å redusere menneskers livskvalitet og ta millioner av liv.

Og det finnes en uhyggelig eim av onskapsfulle krefter blant noen av våre politikere her i landet. Det burde ikke være så vanskelig å forstå når man tar i betraktning disse giftvaksinene som FHI og våre helsemyndigheter har prakket på mange tusener av mennesker og når tenker på den økende prosenten i vårt samfunn som ender opp som mentalt reduserte av overdreven rus/stoffforbruk og pilleavhengighet – og som psykiatriske langtidspasienter.

Vårt norske maktapparat har inntil i dag, d.v.s tidligere sittende regjeringer og denne Stoltenbergregjeringen er de som har skapt dette deres eget såkalt «velferdsamfunn» full av lidelser, kriminalitet, fordommer og sykdommer blant den norske befolkning. For meningen bak disse regjeringsmaktenes såkalte «velferd,» er at deres taktikk alltid har vært å først lokke med goder til landets befolkning, for å så ta ifra dem alle disse godene litt etter liit og på forskjellige kyniske og smidige måter.

Det er mye jeg har på hjertet denne dagen men fortsette jeg med mine lange innlegg her, kan jeg vel regne med at en eller annen kanskje kommer innpå her og sier noe som jeg har tidligere hørt før i retning som «Gjesp! Må du skrive så lange innlegg Lise?» Og vet du Jarle? Noen av disse har et godt poeng der. Man kan skrive en bok om det som opptar en sterk der hjemme men nå ikke her.

Ha en riktig god lørdag Jarle og så skal du vite at jeg setter så umåtelig stor pris på at du finnes som det gode menneske du er og som et godt medmennenske for så mange både her og der.

Lise.

ye
ye
13 år siden

Hva skal til for å få folk begynne å forstå at ondskapen må ha rotfeste i en parallell realitet av en åndelig dimensjon?
De som er blant dem som tror på en åndelighet, men som har valgt den onde siden er presidenter, regjeringsmedlemmer, verdens topp finansfolk, oljemagnater m.fl.

«Hvem skal få leve, hvem skal dø, hvem skal få betale»
Dette var tittelen på foredraget i 1991 til Joseph Califano, HEW Secretary, Carter administrasjonen, som omhandlet amerikansk helsevesen.

Det viser et groteskt eksempel på den grusomme ondskapen av en tankegang som utspiller seg i politikkens handlinger, (med konsekvenser som strekker seg til også til vårt lille sovende, men altfor sakte oppvåknende, Norge). Noe vi nå har sett med det verdensomspennende depopulasjons-forsøket med vaksinering som nå er avkledd som et oppkonstruert mindkontroll «pandemi», godt hjulpet av den kontrollerte media.

Som Den Lille Snille Ulven har nevnt at Bohemian Grove et av stedene hvor ondskapens rede er og hvor dette foredraget ble holdt, hvor presidenter, regjeringsmedlemmer og rådgivere, militær-industri, finansfolk og sjefer innen oljeindustri, samles og planlegger storpolitikk blandet med de mest bizarre og avskyelige ferieavkoblinger.

Lokalavisen Santa Rosa Sun rapporterte i juli 1993 om «the Cult of Canaan and the legend of Moloch» fra Bohemian Grove.
The Moloch Pagan Cult of Sacrifice er menneskeofring.
Rykter om mord førte til politietterforskning både fra det lokale politiet og det føderale politiet, men dette førte ingen steder. Det er ikke dermed sagt at ikke noe skjedde. Vi vet at når presidenter og toppfolk er samlet er det makt til å forhindre at noe blir kjent. Lovene er ikke lagd for eliten for det er den som har lagd lovene for å holde oss andre nede. Frimurerne med sin avlagte ed om å svikte en annen broder vil straffes. 3 millioner amerikanere er frimurere og bare de høyest i hierarkiet vet at kraften er dedikert til og mottas fra Satan gjennom satanistiske handlinger.
http://www.freemasonrywatch.org/index.html
Noen deltagerne:
Henry Kissinger, Thomas Watson Jr. (IBM), PhWilliam Casey (CIA) og Ralph Bailey (Dupont). George Bush. A. W. Clausen (Verdensbanken), Walter Cronkite og William F. Buckley. Dick Cheney, Colin Powell, Al Gore, Ariel Sharon. Tidligere presidenter har deltatt: FDR, Harry Truman, Ronald Reagan og Lyndon Johnson, Allen Greenspan og presidenten i Verdensbanken James Wolfensohn.

Hva disse maktmenneskene bedriver i 2 uker i juli hvert år (og flere mindre samlinger), av planlegging av jordas fremtid er sannsynlig så sykt sett utifra de enda sykere rituelle handlinger som utføres.

Det er mange nok av ofre som har fortalt sine sterke historier om hva de blir utsatt for:
«TRANCE Formation of America» er en selvbiografi av Cathy O’Brien, medforfatter Mark Phillips).
«The Franklin Cover-Up» (få tak i 2.utgave, 1996) av John W. DeCamp. Avsløringer fra Reagen perioden.

For oss andre er sannheten så sterk kost at eliten spiller på at disse ofrenes vitnesbyrd høres for utrolig ut til å være sann.
UNDERGROUND lounge (sign spelled U.N .derground) er et sted på Bohemian Grove, der det utspiller seg okkulte handlinger som ikke tåler dagens lys.

Andre foredragstitler som bekrefter at stedet er et maktsentrum (blandet med satanistiske, okkulte ritualer). Fra 1991:

Elliot Richardson, Nixon & Reagan Administrations
«Defining a New World Order»

John Lehman
Secretary of the Navy, Reagan Administration
«Smart Weapons»

Richard Cheney
Present Secretary of Defense
«Major Defense Problems of the 21st Century»

http://100777.com/node/86
http://100777.com/node/85 Artikkel av Henry Makow Ph.D

Vi må hoppe ned fra passivitetens gjerde. Ta standpunkt og vise i handling at vi vil ta avstand fra det onde og jobbe for det gode. Det er ikke noe midt i mellom.
Eliten har jobbet iherdig med å forhindre folk i å få vite om den åndelige dimensjonen og utnytter den til det fulle potensial til sin egen materialistiske nytte. En dag kommer oppgjøret…

«THEY* (The Hierarchy Enslaving You) tell you to swear on the Bible, to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God. When they use lies and deceit to convict and steal from you. They are the spiritual wickedness in high places.»

Er man avvisende til alt som har med Bibelen å gjøre, kanskje dette vil gi svaret på hvorfor….:

http://thewayhomeorfacethefire.net/introduction/

Boken er IKKE en religiøs bok. I Bibelen står det i klartekst at Gud ikke tillater kirker, prester og at religion vil ødelegge verden med mennesker som vil utnytte makten.

Den som vil se vil se, den som ikke vil se vil aldri kunne se……..uansett alle bevisene som legges fram.

Mina
Mina
13 år siden

Lise: En lang og flott kommentar fra deg. Jeg har ikke så mange ord om dagen så jeg setter umåtelig pris på de som har det :)
Ta en titt på dette bilde av paven i db idag. Hvordan kan så mange mennesker fortsatt tilbe noe sånt? Og nå oppfordres det til blogging blant prester… :(

Mina
Mina
13 år siden
Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Hei Mina! det er vel først og fremst Jarle som skal roses for sitt flotte og interssante innlegg og ikke jeg. Vel, vi har nå alle her noe verdifullt å komme med, er du enig i det MIna?

«Presteskapet må tilpasse seg nåtidas kulturelle utvikling om de skal klare å nå fram til unge mennesker, sier paven.» forkynnes det i Dagladet ser jeg!

Kanskje jeg skal ta meg en tur til Roma og snakke litt med denne paven for å fortelle han om viktigheten at vi voksne som kaller oss «gode mennesker» går ut TIL DE UNGE – «face to face» å forkynner det godes budskap! Kan jo snakke litt om mitt frivillige HULK arbeide vet du! (bare en spøk men du skjønte såpass regner jeg med!)

Men så er det da Mina at ondskapens makt nettopp har den vane å skjule seg bak teknologiens mange «mix og triks!» Det er bare for disse «guds barn» og «guds utvalgte» av paver og prester i likheter med en rekke journalister, forskere og politikere (her i verden) å sette seg godt til rette bak en PC for så å kreatere sitt eget kunstverk av løgner.

Hvis så dette var å kalle » Guds barn» eller «Guds utvalgte,» ville de vel valgt å gjøre som jesus disipler befalte. » Gå ut i verden og forkynn mine ord.»

Dette er da ikke å «gå» ut noen steder blant folk, men å sitte lure og smarte, godt skjulte fra omverdenen og menneskeheten og trykke på den ene tasten etter den andre for å få ut velformulerte ord på «et papir» eller la meg si – PC side!

Dette minner meg om en som het Maria Duval -en såkalt «synsk» spåkone fra Frankrike som sendte spådomsbrev til tusener av mennesker i verden. Maria Duval har aldri eksistert men derimot mafian som stod bak hennes falske profil. Denne Maria Duval kalte seg en god kristen og at hun hadde fått sine evner tilsendt av Gud.

Og det er vel det disse pavene også har fått da! tilsendt sine evner av sin satanistiske gud.

Lise

Vandalf
Vandalf
13 år siden

«litt» på siden av debatten;

Her kom jeg over et glimrende våpen i denne åndelige strid som utkjempes;

http://www.informationageprayer.com/

Her kan hver og en få elektronisk bønnehjelp, for et aldri så lite vederlag.

Hør bare her;

«The Lords Prayer, Our Father, or Paternoster Prayer Text
This prayer is the model that Jesus taught us, as recorded in the gospels Matthew 6:10-14 «This, then, is how you should pray.» In short eloquent language, it thanks God, asks of Him to provide for our needs, and to forgive us. One simply cannot go wrong with this most beautiful classic prayer.

Special Deal Only $3.95/Month, Save $2.05 each Month»

De skal ha for kreativiteten sin…

Setningen;

«One simply cannot go wrong with this most beautiful classic prayer. »

er rett og slett ustyrtelig morsom…

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Vandalf

he he det har aldri vært noe i veien med fantasien til mennesker når det gjelder og grafse til seg på andres bekostning
Paven solgte vel i sin tid enveis biletter til himmlen og dem som hadde mye penger kunne sikkert kjøpe en bilett til sitt jordiske gods og gull også, sikkert ikke overaska om noen kjøpte tur/retur i tillegg ;)
Selv nå i markedsføringen til 2012 filmen så kunne en kjøpe lodd for og bli med i trenking om plass i sikre underjordiske bunkere…
Går vist rykter om at plassen til Kissinger er ledig :)

ubu
ubu
13 år siden

2 kommentarer.

1. Mange dyr dreper mer enn de kan spise. Jmf minkdebatten et annet sted på speilet. Minken utslettet alle fugler de kunne få tak i.
Min tideligere katt drepte mus for gøy. Han likte å leke med de før han tok livet av de. Han likte å gjøre musen halvdød, slik at den ikke var kjapp nok til å komme seg unna, slik at han kunne forsette å pirke i den.
Lupus hadde ingen planer om å spise mus. Til det var kattematen alt for god.
Så hvorfor drepte han da? hvorfor drepte minkene som var løse i hønegården alt de kunne drepe?
-av vellyst. Det er deilig for de å drepe. -de følger sin natur til det ytterste, uten noensomhelst moralske skrubler.
Derfor er satan dyrets tegn. Det er slik dyret oppfører seg, de er ikke kultivert av religion eller moral. Ha ingen illulsjon om at noe rovdyr vil behandle deg bedre, bare fordi det ikke er sultent. – Dyret nyter å utøve sin natur.

2. sort/hvit tenkning fungerer ikke. -Vi er alle gråtoner. Erkjenner vi ikke det, så er vi narrsisistiske. Jung har skrevet ganske inngående om dette, om den mørke naturen i seg, om menneskelig skizifreni, som heller bør omfavnes og aksepteres, enn fornektes.

Når det er sagt er jeg fullstendig enig i moralen i historien: «lag mange barn»

Arcturus
Arcturus
13 år siden
Svar til  ubu

Hvem er det her som tillegger dyr menneskelige egenskaper? «Drepte for gøy». «Av vellyst». «Deilig for de å drepe». Og uten moralske skrupler, altså?

Jeg vet ikke om det er bryet verdt å svare, men forsøker likevel:

Dyr følger sine instinkter (hvis du vet hva det er). Grunnen til at mink og rev begår massemord er at de blir forvirret over å ha så mange byttedyr tilgjengelig på en gang som de får ved å bryte seg inn i en hønsegård. I naturen vil de forholde seg til ett byttedyr av gangen. I de tilfeller der de må forholde seg til flere byttedyr, ender det ofte med at alle slipper unna, da dette gjør det vanskelig for rovdyret å sikte seg inn på ett enkelt individ. (litt overfladisk forklart).

Katter «leker» ikke med byttet for å plage det. Men et dyttedyr som ikke er dødt, kan komme til å bite og skade katten, derfor er katten så forsiktig at den venter med å sette inn det drepende bittet til byttet er redusert. Det er for å unngå skader, ikke av grusomhet.

Dyr dreper for å overleve, ganske enkelt. Noen ganger kan utfallet bli fatalt etter slåsskamper om revir o.l., men dette er basert på overlevelsesinstinket, og har ingenting med grusomhet å gjøre. Dyr er ikke onde eller gode.

Forskere har nå funnet ting som tyder på at dyr også har emosjoner på samme måte som vi mennesker, at de føler redsel, sinne, sorg, glede osv. Dette er ikke bevis på at de har evnen til å være «onde».

Hvor mye vi mennesker styres av de samme instinktene som andre dyr, er et spørsmål jeg overlater til en psykolog å besvare. Mye tyder på det.

Hvorvidt religion har «kultivert» oss kan du vel fundere litt på selv? Les litt historie, så skjønner du hva jeg mener. (Ånei, det er jo ikke vår egen feil, vi blir jo styrt av en mystisk «elite», så vi kan selvsagt ikke ta ansvar for noe av det vi gjør).

Moderator: Bare slett denne etterhvert, den hører mest hjemme under peldyrartikkelen.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  Arcturus

Dyr dreper fordi instinktene deres sier det. Og det er godt å følge instinkter. -De har ingen moralske skrupler som mennesker, men de er fullstendig istand til å føle type gleder.
Katten leker med musen, fordi den liker det. Den gleder seg over det, og lar den leve for å forlenge leken.
Det er ikke et direkte overlevelsesistinkt, da musen ikke representerer noen fare for katten.
Dyr er lekne, og kan more seg over ting som ikke er direkte forbundet med overlevelse. Det kan man se på husdyr, som underholdes av mennesker, men også ville dyr. Jeg sitter ofte og ser på hjorten, på hjortefarmen i nærheten, og ser at hjortekalvene løper rundt omkring, følger etter hverandre, og tilogmed leker en form for «kongen på haugen lek». leken er ikke like regelbundet som menneskelek er, men leken er absolutt noe de har det en eller annen form for gøy med.

Dyr er ikke bare overlevelsesinstinkt, selvom den slags lek, som leken katten har med musen sannsynlig kan strekkes, og draes til å bli et eller annet relatert til overlevelse. -på samme måte som de fleste aktiviteter mennesker gjør kan strekkes og draes og dermed relateres til en eller annen form for overleveseslek.
-Det er etter mitt skjønn en forklaring hvor man gir teori forrang forran empiri.
Du sier det jo også selv. Dyr har evne til et rikt følelsesspekter, disse følelsene fungerer da også selvfølgelig som motivasjon for ting som lek, og drap for gøy.

Det finnes også mange historiske eksempler på hvor mennesket får blod på tann, og kan drepe av vellyst, utover overlevelse. -På samme måte som med minken.
krigsherrer har kjent til dette psykologiske fenomenet og det er også utviklet ulike former for organisering som er ment å forsterke dette.
jeg har ikke

empati er noe som tillæres de fleste barn i ung alder, men det er antagligvis også noe som i en eller annen form en medfødt egenskap.

Jeg har ikke hevdet at dyr hverken er gode eller onde. jeg har hevdet at det som religionene beskriver som ondt, ofte er det som er natur. mennesket besitter også dette killer-instinktet, hvis det ikke hadde gjort det hadde det ikke overlevd evulosjonsprossessen.
det er fremdeles min mening (tross dine forsøk på å motbevise meg) at det lureste er å erkjenne og omfavne de mørke sidene ved ens egen natur (ikke nødvendigvis handle) istedenfor å begrave de ned i underbevistheten og late som de ikke eksisterer, fordi en vil være bare god.

Det er forsket en del på psykisk lidelser til soldater som har vært i krig. Det er ingen tvil om at det eksisterer to ulike «moraler» et sett som benyttes i krig, og et sett som benyttes i fred. overgangen mellom disse har fått fatale følger for mang en soldat.
de fleset soldater som har klart å tilvende seg soldatlivet, og blitt en soldat i sjel, hadde ingen problemer med det å drepe, så lenge de befatn seg i soldattilværelsen. -De fleste problemene oppstår først når soldatene vender tilbake til det sivile liv, og skal tilpasse seg samfunnets moral.

Jeg er overbevist om at det er deilig å drepe, om man befinner seg i et killermodus, og ikke behøver å vende tilbake.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  ubu

Religion har kultivert oss. Vår sivilisasjon bygger på en kristen arv. Feks. likhetstanken (selvom den sikkert også eksisterte i pre-kristent-norge) ble politisert og blitt en del av vår kultur, som vi idag oppdrar barna våre til å tro på.

en digresjon….
Det er min mening at en del av de politiske uenigheten som eksisterer idag, er et resultat av ulik kultivering,og oppdragelse. I hvilken grad man foretrekke å lytte til de internaliserte/eksternaliserte ideologi/overbevisning fremfor natur. Innvandring-spørsmålet er et slikt eksmpel. Det er min mening at det er politisk korrekt å se alle mennesker som like, like mye verdt, og lik rett på land. Andre igjen lytter mer til en natur som bærer snevre preg av fremmedfrykt, og rasjonaliserer dette til å være mer skeptisk til innvandring.

Russland spesielt er blitt et land hvor fler og fler er skeptiske til økt innvandringen og dette står i konflikt til den nevnte politiske korrektheten som også eksisterer der.
Kort kan man si at man følger hjerte fremfor hjerne.
Hva som er riktig og feil er en avgjørelse enhver er nødt til å ta for seg selv, og et politisk høyre-venstre skille oppstår.

De ulike faktorers egentlige motivasjoner blir sjeldent eller aldri diskutert, da hjertet rasjonaliseres, og ikke er et gyldig argument i en debatt.

Universiteter verden over gir stadigvekk følelser en større faglig tyngde i filosofiske spørsmål. Og vi kommer antagligvis til å se en forandring på dette iløpet av et par år.

tilbake til saken…

godt og ondt er størrelser vi mennesker omgir oss med. De fungerer som rettesnorer for hvordan vi kan oppføre i samfunn. Feks. troen på at det å drepe er ondt (med unntak i selvforsvar) er et helt essensielt dogme for at samfunnet skal væer limt sammen. -Det fungerer rett og slett ikke uten denne overbevisning.
Dyr, som ikke er hjernevasket til å tro dette, har selvfølgelig ikke de samme skruplene. -De fleste dyr føler likevel enslags tilhørighet med flokken, eller med arten og gjør dette bare unntaksvis.

Kanibalisme forekommer i dyreriket, men dette som oftest som følge av knapphet på ressurser mat eller kvinner.
Mennesker dreper hverandre av andre årsaker. Som regel som følge av det du nevner over som en hemmelig elite som trekker i trådene.

I moderne tid kommer jeg ikke på en eneste krig som er blitt startet av helt ærlige og ikke-skjulte grunner.
USA gikk tilogmed inn i andre verdenskrig på bakgrunn av noe som ligner svært på en falsk flagg operasjon. Dessuten ble Roosvelt finansert av de samme folkene som hadde finansiert Hitler og den russiske revulosjonen.

De føler jeg har oppklart alle innvendingene dine.
Dette har jeg argumentert for:

1. Dyr har evne til å føle glede, og glede over å drepe.
2. Mennesker besitter evnen til de samme gledene over den samme «ondskapen» (ondskap forstått som noe dyrisk)
3. Religionen har kultivet oss, men krigene blir startet av ulike hemmelige eliter. Religion brukt som bakgrunn for krig, har opphav i politiske og ikke religiøse innsikter.
4. menneske er både kropp og sjel, og vi bør erkjenne av vi besitter begge deler, og ikke forsøker å undertrykke den ene eller andre tingen.

Arcturus
Arcturus
13 år siden
Svar til  ubu

Jeg forstår ikke helt hvor du vil med det du skriver, men den siste setningen din gjør meg egentlig litt bekymret. Soldatene gjør vel først og fremst det de er trent til å gjøre, uten å tenke altfor mye mens ting pågår. Som du er inne på, så får mange av dem problemer når de kommer hjem.

Jeg tror du misforstår evolusjonsterorien. Noe mange gjør. Det er den som er best TILPASSET som overlever, når miljøet FORANDRER seg. Og det er slett ikke noen regel at det er den sterkeste.

Forskningen på dyrs følelser har så vidt jeg vet ikke kommet så langt at vi kan trekke noen sikre konklusjoner.

Det er feil at en mus ikke kan være en trussel for en katt (i naturen). Et bitt fører ofte til infeksjoner, og det kan få fatale følger for katten. Det er godt mulig det er et element av lek i dette også, men absolutt ingen ONDSKAP.

Dyreunger som leker gjør dette for å lære det de behøver for å klare seg i voksenlivet. Hvorvidt de har glede av det kan man jo spekulere om.

Det virker som du tenker mye, og jeg anbefaler deg å begynne å lese f.eks. naturvitenskap. Der er det mye spennende.

Noen sjel tror jeg ikke på, hverken hos mennesker eller hos dyr. Jeg etterlyser rett og slett bare RESPEKT nok for våre medskapninger til at vi ikke påfører dem unødvendig lidelse.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  Arcturus

ang tillegge dyr menneskelige egenskaper.
«drepe for gøy», «av vellyst» mener jeg ikke er unikt menneskelige egenskaper.

«vellyst» er et ord som spiller rett på lysten, noe man gjør utelukkende fordi man har lyst, ikke av noe spesielt nyttehensyn. -jeg brukte eksemplet med katten. -Den dreper mus av vellyst, ikke fordi den skal spise den (den liker ikke mus) men fordi den har lyst.

«gøy» er kanskje mer et menneskelig ord, og det kan hende du har rett i at det er et ord som kun kan brukes om mennesker.
Men likevel er hva som er gøy en svært så individuell ting, at de indivuduelle forskjellene er like store fra menneske til menneske, som mellom artene.
Humor er det første jeg tenker på når jeg tenker på gøy. Hva er humor. Språklige vitser kan enkelt deles opp i «konvensjonelle impplikasjoner» og «konversasjonelle implikasjoner» Denne formen for gøyhet kan jeg selvfølgelig ikke tillegge dyr, da de ikke har den form for språk som kreves for det.

-Men gøy kan også bety noe litt mer kroppslig. feks kan det være gøy å kjøre berg og dalbane, å spille paintball, eller å drepe (hvis det er det du er opptatt av.)
dette er en mer «naturlig» form for gøy, da det er noe rent kroppslig, en ren opplevelsesfullt, uten innblanding av det rasjonelle. -Slik gøyhet kan nok dyr oppleve, selvom de færreste ville likt å kjørt berg og dalbane. (dog jeg mistenker en del hunder for å synes det er morro å kjøre bil.)

jeg mener med det at jeg har argumentert godt for at jeg ikke har tillagt dyr menneskelige egenskaper, men heller vist at disse egenskapene er de samme mellom artene.

jeg har også vist at vi kan oppleve mye av de samme tingene som andre dyr, uten å besjele dyrene.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  Arcturus

Jeg tror uengiheten vår er denne: du tror at soldatene er psykisk istand til å drepe, fordi de er trent for det. jeg tror at jeg (eller du) ikke er istand til å drepe fordi vi er trent for det.
Empati er noe som læres barn fra liten alder. Små barn eier ingen empati, akkurat som de fleste dyr.
Det er moralen som læres, ikke amoralen. -Vi er født blanke ark, og vi tilpasser oss omgivelsene våre. -Dette er, som du er inne på menneskets essensielle styrke.
Situasjonen for en i krig, er så fundamentalt moralskt anerledes enn sitasjonen for en i fred. -Derav problemene som oppstår i vekslingen mellom de to verdnene. Problemene dukker ikke i like stor grad opp mens soldatene er i krig, de kommer når de vender hjem. De gangene problemene oppstår i krig, er de ikke tilstrekkelig psykisk trent.

Akkurat fordi vi er så tilpasningsdyktige, så tilpasser vi også moralen etter hvor vi er. Et menneske som har levd i krig, og drept mennesker, kan få problemer når det skal tilpasse seg en situasjon hvor det å drepe er noe negativt.

Men jeg tror jeg vil belyse det fra en annen vinkling for at du skal forstå meg bedre. La oss derfor snakke om litt mildere vold, feks det å slå.

Jeg har hele mitt liv aldri slått et annet menneske. Det er IKKE noe jeg er stolt av. Jeg har flere ganger vært i situasjoner, hvor jeg etterpå har angret på at jeg ikke grep inn og utøvde vold mot en overgriper. -Jeg er ikke redd av meg, det var ikke redselen som holdt meg tilbake. Det som stoppet meg i å utøve min naturlige natur var alle gangene oppdragelsen. Moralen.

Jeg tror tilogmed jeg hadde hatt stor glede av å utøve vold mot disse personene, da det var mennesker som hadde gjort både meg, og andre som sto meg nært stor skade. -Hvorfor grep jeg ikke inn?

Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i eksemplet mitt, men det er ihvertfall slik jeg ser det.
Jeg erkjenner at jeg har en voldsom natur, men pga mine moralske hemninger holder jeg det tilbake, og forhindrer.
Jeg tror at denne her milde beskrevne blodtørsten hadde jeg hatt stor glede av å utøve. -klarer du å tenke gjennom livet ditt, og tenke deg en situasjon hvor du tror du hadde hatt glede av å jule opp noen? Hvis du finner et slikt eksempel tror jeg du forstår hvor jeg vil hen.

Arcturus
Arcturus
13 år siden
Svar til  ubu

Det er vel et faktum at alle kan være i stand til å drepe, i en gitt situasjon. Man behøver ikke være trent til det. Men bortsett fra i rene nødvergesituasjoner er det en dårlig løsning.

Jeg kjenner jo ikke situasjonene du viser til, men du kan jo spørre deg om du ville oppnådd noe ved å ty til vold? Bortsett fra at du ville fått utløp for aggresjon og frustrasjon, og det kan man få på annen måte. Jeg tror det var smart av deg å beherske deg, for din egen skyld.

Vi har sikkert alle hatt veldig lyst til å jule opp en eller annen, men det er et poeng i at man lar det bli med tanken. Jeg tror ikke jeg ville føle GLEDE ved å gjøre noe sånt, snarere frustrasjon og raseri. Og etterpå ville jeg sikkert angret som bare fy. I tillegg ville kanskje livet mitt blitt ødelagt.

Som du er inne på, vi mennesker har instinker som er veldig nær de instinktene som dyr har. Og sosialiseringsprosessen lærer oss hva som er gangbar oppførsel i det samfunnet vi lever i. Og vi lærer hva som er smart å gjøre for vår egen del.

Vold er vanligvis den dårligste løsningen i vårt samfunn.

Men nå har diskusjonen sporet av både fra artikkelens innhold og fra pelsdyrdiskusjonen, så jeg sier takk for meg her.

ubu
ubu
13 år siden
Svar til  ubu

Ja, men da var vi enige likevel. -Mennesker har denne mørke siden, og det er liten vits i å benekte den.
Vi har diskutert mennesket i denne diskusjonen her, som en fortsettelse på artikelen. Dyrene ble trukket inn, da mennesker besitter dyriske egenskaper, som det var mitt poeng at ikke burde undergraves.

Mine 2 uengiheter med artikelen var disse.

1. at dyr er grusomme, og dreper av andre grunner enn overlevelse.
2. Alle mennesker har en grusom side, og denne siden bør erkjennes og aksepteres fremfor å gjemmes og glemmes.

Jeg føler også at du har sagt deg enig i disse to påstandene, selvom du i utganspunktet virket uenig.
jeg tror at vi ble enige som følge av at vi forsto hverandres synspunktet.

Husker ikke hvilken kloke mann det var som sa noe slikt som: «Forståelse er enighet.»

jeg synes det er synd at tommelene som peker opp og ned, sier: liker/ikke liker fremfor enig/uenig.
dette er forvirrende for meg som noenganger har satt tommelen opp for kommentarer jeg har vært uenig i, fordi jeg hadde sansen for formuleringen, eller påstandens mot. liker/ikke liker er igrunn svært lite meningsbærende iforhold til kommentering av kommenterign

De situasjonene jeg beskrev, hvor jeg ønsket jeg hadde grepet inn med vold var situasjoner hvor det rammet en uskyldig tredjepart. Jeg var selv en uskyldig tredjepart, men hadde jeg ikke selv vært så moralsk handlingslammet, kunne jeg forhindret skade på uskyldig tredjepart, og heller forvoldt skade, der skade var fortjent.

Ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, men jeg vil heller vise til ungdomskolen, hvor menneskets ondskap, etter mitt skjønn når sitt klimaks.

Ungdommer er så voksne at de har lært seg hvordan forvolde psykisk skader på sine medelever. Til de grader at mange går til grunne. Samtidig er de så unge, at de ikke har lært seg konsekvensene av deres handlinger.

Ingen alder er så grusom som ungdomsskolealderen. -Der knekkes mangt et ungt sinn, og mange tredjeparter tør ikke å gripe inn, da de er usikre på seg selv og sin rolle på skole og i samfunn.
Hvis du tenker tilbake på ungomskolen er jeg sikker på at du vil finne et eksempel på hvor det hadde vært riktig av deg, som jevnaldrene som ungdom å trå inn og lære mobberne en lekse, for å forsvare et mobbeoffer. -Da også ved bruk av vold hvis nødvendig.

Uenur
Uenur
13 år siden

Etnisk tilhørighet er totalt uinteressant i den store sammenhengen!
Å anta at alle jøder er sionister,er det samme som å anta at alle amerikanere er medlemmer av Sculls and Bones.Om de lykkes i å spille ut verdens folkegrupper imot hverandre har de oppnådd sitt store formål,og som vanlig er det splitt og hersk.Og om de ikke greier det med folkegrupper så benytter de religion,og aller enklest er det da naturligvis å skape splid i mellom de folkegrupper som er sterkt generellet religiøse.
Folk er folk.Bedøm dem etter hva de gjør og ikke etter noe annet.

solution
solution
13 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=hEhUagkzGKQ&feature=related
Jeg har sett disse multidimensjonale draco-demonene bevege seg rundt overalt i det siste… tror ikke man får noen himmelsk ascension gjennom alle former for spiritualitet, det er bare en;
http://www.youtube.com/watch?v=hEhUagkzGKQ&feature=related

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  J.Johansen

you did it again Jarle.. snufs
Amazing Grace er en av dem vakreste låtene jeg vet og sporer 100% tilbake til min bestemor fra Manchester som var det fineste og varmeste menneske på jord
Amazing Grace ble spilt i begravelsen hennes……siden det var hennes sang :(
Blir og gråte seg i søvn i natt

Litt åndlig føde til vandrere trenger og følgest opp med en låt synget av vandrere ;)
( ikke den versionen som paddy gråter på)

Legger ved en fin låt til ettertanke og ;)

Natta alle og ikke glem at det er noen som er umåtlig glad i dere ;)

smurfen
Moderator
13 år siden

Takk for nok en fabelaktig artikkel Jarle :D
Legger merke til at det fortsatt er folk som mener at alle jøder er zionister, det blir jo det samme som og si at alle tyskere er nazister :-|
Ting begynner og intensivere seg nå og dem onde blir ondere og dem gode blir sterkere
Noen begynner og få dårlig tid frem mot 2012 og i dag så vil Storbritania kjøpe inn store mengder MQ-1 Predator droner som vurderes brukt mot britiske demonstranter – og ulovlig søppeltømming
Politiet håper droner kan være klare til bruk i forbindelsen med OL i London i 2012, ifølge dokumenter som avisen The Guardian har fått tilgang til.

Mye tyder på at Zion OL i 2012 blir starten på en ny æra for eliten der EN Verden formelt trer i kraft

Som vanligt så klarte jeg på noen timer og fylle ut kommentarfeltene i DB, diverse andre forum og chatter på få timer :-|
Små smurfer tar mye plass*
Håper noen snart knekker fingrene på meg så jeg kan få med meg grand prix, Metta marit og Paris Hilton siden jeg knapt har sett på TV siden i sommer
Er vel kanskje snart på tide og bytte tven i en pall med hermetikk tenker jeg ;)

http://www.dagbladet.no/2010/01/23/nyheter/utenriks/storbritannia/10068889/#comments_container

« Forrige artikkel

Et stort smil

Neste artikkel »

En visjon om paradis