Edgar Cayce: Den sovende profet

9K visninger
24 minutter lesetid
12

Edgar Cayce (18. mars 1877 – 3. januar 1945), (etternavnet uttales “Casey”) er generelt husket som en amerikansk synsk som ga ‘readinger’ (kanaliseringer) i trance på temaer som astrologi, reinkarnasjon, og Atlantis. Han kan ha vært kilden til ideen om at California ville synke i havet (selv om han aldri sa akkurat dette). Selv om Cayce virket før fremveksten av New Age bevegelsen, har han fortsatt en stor innflytelse på dens lære.

Det populære bilde av ham overser hva som for ham var de viktigste deler av hans arbeid slik som healing (de aller fleste av hans “readinger” ble gitt til personer som var syke) eller kristen teologi (Cayce forble en livslang, from medlem av Disipler av Kristus). Skeptikere utfordret Cayce’s synske evner, mens konservative kristne betvilte både synskheten samt hans ortodoksi.

I dag er det flere titusener av mennesker som er Cayce tilhengere. De fleste befinner seg i USA og Canada, men Edgar Cayce sentre er nå funnet i 25 andre land. Association for Research and Enlightenment (A.R.E), med hovedkvarter i Virginia Beach, er den største organisasjon for å fremme interessen for fenomenet Cayce.

Om Cayce

cayceCayce ble født på en gård i nærheten av Hopkinsville, Kentucky den 18. mars 1877. I tidlig alder gav han bevis på sitt spirende talent: han var i stand til å mestre sin skolelærdom sovende på sine bøker. I en alder av tjueen utviklet han en gradvis hals lammelse som truet med tap av stemmen hans. Når legene ikke kunne finne en årsak til hans tilstand, gikk Cayce i den samme hypnotiske søvn som hadde gitt ham anledning til å lære sine skolelekser på rekordtid  mange år tidligere. I den tilstand var han i stand til å anbefale en kur som vellykket reparerte sine egne halsmuskler og gav ham stemmen tilbake. Det ble raskt oppdaget at han kunne gjøre det samme for andre.

For størstedelen av hans voksne liv var Edgar Cayce istand til å gi intuitiv innsikt i nesten alle tenkelige spørsmål. Når personer kom til ham med et spørsmål ville han plasserer seg selv i en søvn-indusert tilstand. I den tilstanden kunne han svare på nesten alle spørsmål. Hans svar er blitt kalt “readinger”. Hans synske ‘readinger’ (opplesninger) utgjør en av de største og mest imponerende eksempel på intuitiv informasjon som utgår fra en enkeltperson.

I mange år var informasjonen hovedsakelig beskjeftiget med medisinske problemer. Omsider utvidet omfanget av hans opplesninger til å omfatte slike emner som meditasjon, drømmer, reinkarnasjon, og profetier. Readingene har gitt grunnlag for over 300 populære bøker om Cayce’s arbeid.

Hr. Cayce’s teorier om ‘endetiden’ på denne planeten er svært opplysende og viser en global stor endring i 1998. Han profeterte at en Sphinx som hadde blitt bygget i 10,500 f.k. , og at overlevende fra Atlantis hadde skjult under den en “Hall of Records”, som inneholder all visdom om deres tapte sivilisasjon og den sanne historien om menneskerasen. Cayce profeterte at denne ‘Hall of Records’ ville være gjenoppdaget og åpnet mellom 1996 og 1998. Han koblet åpningen av den til den andre gjenkomsten til Kristus.

Readingene

Edgar Cayce ga over 14.000 “readinger” i løpet av en periode på 43 år (1901 til 1944). Disse er transe diskusjoner som Cayce avdekket under en hypnotiske eller “sovende” tilstand. Mens han var “våken” hevdet han generelt ikke å huske hva han hadde sagt mens han var “sovende”. Readingene forklarer selv at det ubevisste sinn har tilgang til informasjon som de bevisst tankene ikke har – en vanlig teori om hypnose i Cayce’s tid. De fleste ‘readings’ kommer fra perioden etter 1925, da hans sekretær Gladys Davis spilte inn seansene, mens kona Gertrude Evans Cayce ledet (guidet) seansene (readingene).

Cayce endte hver lesing ved å si, “Vi er gjennom”.

Politisk Spådommer – 1ste og 2ndre Verdenskrig

Cayce forutsa begynnelsen og slutten av både den første og andre verdenskriger, og slutten på depresjonen i 1933. På 1920-tallet, var han den første som advarte mot rasistiske stridigheter i USA, og i 1939 forutså han drapet på to presidenter;

“Dere skal ha uro – dere skal ha strid mellom kapital og arbeidskraft. Dere skal ha en splittelse i deres eget land, før dere har den andre av presidentene som siden ikke vil leve gjennom sin tid i Det Ovale Kontror … et mafia styre!”

President Franklin D. Roosevelt døde som president i april 1945. I november 1963, ble president John F. Kennedy myrdet i Dallas, Texas, når rasistiske spenninger i USA var på høyden.

“Med mindre det er mer gi og ta og omtanke for dem som produserer, med bedre fordeling av overskytende inntekt fra arbeid, vil der være større uro i landet.”

I oktober 1935 snakket Cayce om det kommende holocaust i Europa. Østerrikere og tyskere, sa han, og senere japanerne, ville velge side.

“Selv om det er en ukjent kraft, gradvis økende, så må den resultere i en nesten direkte opposisjon til nazistiske eller ariske tema. Dette vil gradvis produsere en vekst i fiendskapen. Og med mindre det er inngripen av det mange kaller overnaturlige krefter og påvirkninger – som er aktive i saker til nasjoner og folkeslag – hele verden som den var … vil bli satt i brann av militaristiske grupper og mennesker som er for utvidelse av sin makt.”

To av Cayce store spådommer er opptatt av fremtiden til Kina og Sovjetunionen, verdens store kommunistiske giganter. I 1944 har han profetert at Russland ville en dag bli “krybben for kristenheten som den defineres i livene til menneskene.Gjennom Russland“, sa han “kommer håpet for verden. Ikke i forhold til hva som er noen ganger kalt kommunismen eller Bolsjevisme! – Nei! Men frihet – frihet! At hvert menneske skal leve for sitt medmenneske. Prinsippet er født der [Lyset fra Norden]. Det vil ta årevis før det utkrystalliserer seg; allikevel ut av Russland kommer igjen håp i verden“. “Russland, sa han, “ville bli ledet av vennskapet med USA. Deres forsøk på å herske “ikke bare økonomisk, men det mentale og åndelige liv” av sine folk ble dømt til å mislykkes“.

Cayce forutså også muligheten for en tredje verdenskrig. Han snakket om trefninger oppstått nær Davis Stredet, og i Libya, og i Egypt, i Ankara, og i Syria; gjennom stredet rundt disse områdene ovenfor Australia, i Indiahavet og den Persiske gulf.

På spørsmål i juni 1943 om det ville være mulig å arbeide mot en internasjonal valuta eller en stabilisering av internasjonalt utvekslingsnivå når krigen var slutt, svarte Cayce at det ville bli en lang, lang tid før dette vil skje. Ja, sa han, “det kan være en annen krig om nettopp slike forhold.”

Andre viktige tema

Opprinnelse og skjebne til menneskeheten – “Alle sjeler ble skapt i begynnelsen, og finner veien tilbake til hvor de kom fra.” Cayce mener at menneskets sjel ble opprettet med en bevissthet om sin enhet med Gud. Noen “falt” fra denne tilstanden, andre – ledet av Jesus sjel – valgte frivillig å redde dem. Jorden, med alle sine begrensninger, ble opprettet som en egnet arena for åndelig vekst.

Dualitet – Ifølge Cayce, ble Atlantis samfunnet delt i to politiske grupperinger med lang levetid – en “god” fraksjon kalt “Sønner av Loven av One” (“Sons of the Law of One”) og en “ond” fraksjon kalt “Sønner av Belial (“Sons of Belial)”. Ifølge readinger var en stor kilde til uro at ‘Sønner av Belial’ ønsket å utnytte Tingene (Things), de var sub-mennesker med dyriske egenskaper og lav intelligens, mot de bevegelser som ble etablert for å beskytte og utvikle dem av “Sons of the Law of One”.

Universelle lover – Sjeler inkarnert på jorden er underlagt visse åndelige lover som for eksempel “Som dere sår, så skal dere høste” (karma) eller “Som dere dømmer (andre), så skal dere bli dømt.” Korrekt oppfattet, slike lover representerer et aspekt av Guds nåde, der uansett hva våre omstendigheter er, har han lovet å veilede oss på vår åndelige vei.

Reinkarnasjon – Tidligere Liv

Edgar Cayce fant at begrepet reinkarnasjon ikke var kompatibelt med noen religion, og faktisk harmonerte perfekt med sin egen tro på hva det betydde å være en kristen. Omsider ble emnet reinkarnasjon undersøkt i stor detalj i over 1900 readinger.

Reinkarnasjon er troen på at hver av oss går gjennom en rekke levetider for det formål å bevirke åndelig vekst og sjelelig utvikling. Cayce’s tilnærming omfatter ikke begrepet sjelevandring (transmigration), som sier at det er mulig for mennesker å bli gjenfødt som dyr. Ifølge Cayce materialet okkuperer sjeler bare menneskelige organer som en prosess for åndelig vekst og utviklingsformål.

Kort sagt, Cayce’s tilnærming til reinkarnasjon gir en filosofisk innstilling til fortiden, ved å fokusere på praktiske måter å håndtere det nåværende livet: å leve, vokse og være til tjeneste for hverandre i dag.

For ham var det ikke i nærheten så viktig hva individer hadde vært, eller hva de hadde gjort, som det var viktig at de fokuserer på nåtid og muligheter og utfordringer som møter dem i denne tiden, på dette stedet, akkurat nå.

I forbindelse med å huske dine egne tidligere liv gir Edgar Cayce’s informasjon oss en rekke innfallsvinkler. Faktisk, ofte ville individer som mottok readinger spørre om slike ting som minneverdige drømmer som de hadde på hjertet, personlige egenskaper og talenter som de hadde alltid vært tiltrukket av, og selv intense positive eller negative relasjoner med andre mennesker i livet har Cayce beskrevet hvordan hver av disse tingene kan knyttes til tidligere liv minner. Med disse tingene i tankene, for å huske dine egne tidligere liv, anbefaler Cayce readinger blant annet bevisstgjøring om ens personlige varelager av talenter, evner, hva en liker og misliker; å arbeide med meditasjon og drømmer; at en deltar i fantasireiser om tidligere liv avsløringer eller selv-hypnose og så videre.

Fra Cayce sitt perspektiv så er ikke grunnen til tro på reinkarnasjon at vi kan dvele ved fortiden eller skryter av mulighetene for en gang å ha vært noen kjente personer, i stedet er det slik at for en sjel å forstå konsekvensene av forrige valg, og å vite at den enkelte er til syvende og sist ansvarlig for å forme og skape sitt liv i dag. Fra Cayce readingers perspektiv, har fortiden bare gitt en ramme på potensialer og sannsynligheter. Et individs valg, handlinger og frie vilje i dag ville bestemme den faktiske erfaring i livet som leves her og nå. Snarere enn å være en fatalistisk tilnærming til livet, er det mye mer en av nesten ubegrensede muligheter.

Cayce underviser i realitetene av reinkarnasjon og karma, mer som instrumenter av en kjærlig Gud mer enn blinde naturgitte lover. Dens formål er å lære oss visse åndelige leksjoner. Dyr har udifferensierte “gruppe” sjeler mer enn individualitet og bevissthet. Når sjelen utvikler seg gjennom en serie av inkarnasjoner som dyr, og oppnår menneskelig status, blir det ikke gjenfødt i dyrs form igjen. Cayce oppfatning inkorporerer kanskje den teosofiske lære om åndelig utvikling. Hver person, i hans mening, har eksistert i en selv-bevisst form før fødselen og vil eksistere igjen etter døden.

Så vel som hans helse readinger, har Cayce gitt mange hundre såkalte “liv” readinger, idet han da ville beskrive sine subjekters tidligere liv. En rekke av de readinger omtalte tidligere inkarnasjoner i det legendariske tapte landet Atlantis. I alt omtalte Cayce Atlantis ikke færre enn syv hundre ganger i sine readinger over en tjue års periode.

Fra Cayce perspektiv er vi ikke bare fysiske kropper eller fysiske kropp med sjel, men er i stedet åndelige vesener som for øyeblikket har en kropslig (mmaterial) erfaring. Som sjel er vi manifestert på jorden for å lære leksjoner som lar oss gå tilbake til vår tidligere tilstand av åndelig oppmerksomhet. Samtidig er hensikten som vi alle har felles, å bringe åndelighet til Skaperen til jorden.

En sjel kan velge å bli født inn i enten en mannlig eller en kvinnelig kropp i en gitt levetid eller som Cayce kalte det, en inkarnasjon. En sjel velger det miljøet (foreldre og familie, sted, personlige hindringer, etc.) som best vil tillate for læring av leksjonene det behov for helhet. Målet er å fullt ut uttrykke kjærlighet i alle de utfordringer som det fysiske liv tilbyr.

En persons erfaringer er underlagt de valgene som er gjort med fri vilje. Som man vokser, vil han eller hun lære – eller snarere huske – sitt ekte forhold til Gud og ens arverett som et åndelig vesen. Med fri vilje kan vi bruke de utfordringene livet gir oss som trappetrinn for vekst, eller vi kan se dem som hindringer og snubletråder. Uansett høster vi det vi har sådd. Vi møter stadig konsekvensene av tidligere handlinger og holdninger.

Et ofte misforstått konseptet om reinkarnasjon har å gjøre med karma. Standpunktet av Cayce materiale er at karma er ikke skjebne; det er bare minne. Disse minnene er vanligvis ubevisste, og påvirker våre evner, våre feil, selv våre relasjoner med andre, men med fri vilje kan vi møte dette minnet som en positiv eller negativ erfaring. Karma gir oss muligheten til å lære en leksjon vi trenger for å kunne vokse i sjelen, og fri vilje avgjør om vi velger å lære det på dette tidspunktet. De valg vi gjør bestemmer neste sett av mulige opplevelser vi opplever.

Mye mer enn bare et konsept som gjelder for en begrenset del av verden er reinkarnasjon en filosofi som har en eller annen gang blitt omfavnet av alle de store religionene i verden. Det er et begrep som kan tillate oss å ha medfølelse for hverandre fordi på bunnen er vi alle lik – det er bare én Gud, og vi er alle Hans barn.

Fra Cayce’s synspunkt har det egentlig ikke noe å si hvis en person tror på reinkarnasjon eller ikke. For noen kan det være et nyttig begrep, for andre forvirrende. Hovedformålet er å tillate at personer skal bli oppmerksomme på deres sanne åndelige natur og deres ultimate forbindelse med hverandre. Faktisk, hvis vi kan tenke et øyeblikk på en person i livet vårt som vi elsker mest av alt, da vil vi få en anelse av målet med reinkarnasjon: å være i stand til å elske hver sjel, til og med oss selv, med den samme kjærlighet.

Astrologi

Edgar Cayce’s syn på astrologi var basert på konseptet om reinkarnasjon. Han mente at det var ikke plasseringen av planetene som påvirker sjelen ved fødselen, men at sjelen velger det tidspunktet som den ønsker å bli født. De fleste av oss, ifølge Cayce, har hatt liv før dette, og vi bringer med oss talenter, evner og påvirkninger fra de tidligere liv. Disse innflueringer, en del av den universelle loven om årsak og virkning, kalles “karma” på sanskrit. Cayce forteller også at ikke bare har vi hatt tidligere liv, men at mellom levetidene så har sjelen et liv utenfor den fysiske verden. I løpet av disse midlertidige perioder erfarer sjelen nivåer av bevissthet som svarer til vibrasjonsfrekvensene til de ulike planeter.

Cayce henvist til disse midlertidige levetid opplevelser som “Planetary sojourns”. Fordi vi har hatt erfaringer med vibrasjonsfekvensene til de forskjellige planetene mellom levetidene, har planetene en intern innvirkning på oss når vi reinkarnerer. Disse påvirkningene fra planetene er følt av oss i form av “inklinasjoner, tendenser, og drifter” (781-5). Men Cayce sa at ingen innflytelse er større enn den menneskelige vilje og de valgene vi gjør i våre liv hver dag: Ikke det at det ikke er klar assistanse som kan oppnås fra astrologi, men de som lever helt bokstavelig etter astrologien er snarere styrt av den, heller enn å kontrollere sine egne liv og skjebner [ved sin frie vilje]. Astrologi er et faktum i de fleste tilfeller. Men astrologiske aspekter er bare skilt, symboler. Ingen påvirkning er av større verdi eller større hjelp enn Viljen til hver enkelt person. Reading 815-6

Akasha Kronikken eller Livets Bok

Akasha Kronikken (Akashic Records) eller Livets Bok (The Book of Life) i universet kan sammenlignes med et enormt datasystem. Det er dette systemet som fungerer som det sentrale lager for all informasjon for hver person som noensinne har levd på jorden [det er denne de virkelige kunstnere er i kontakt med og øser av].

Mer enn bare et reservoar av hendelser, kan Akasha Kronikken inneholde hver gjerning, ord, følelser, tanke og hensikt som noensinne har skjedd når som helst i verdens historie. Mye mer enn bare en minnebank, er disse Akasha opptegnelser interaktive ved at de har en enorm innflytelse på våre hverdagliv, våre relasjoner, våre følelser og trossystemer, og potensielle realiteter vi drar til oss.

Det er ingen overdrivelse å si at datamaskinen har transformert (og er fremdeles i ferd med å transformere) hele planeten. Enten det er teknologi, transport, kommunikasjon, utdanning eller underholdning, har dataalderenrevolusjonert verden og hvordan vi skal forstå og samhandle med hverandre. Ingen del av det moderne samfunn har gått upåvirket. Mengden informasjon som nå er lagret i datamaskinens minne og krysset Internett daglig er bokstavelig talt endeløse. Og selv med dette enorme komplekset av datasystemer og kollektive databaser kan vi ikke engang komme nær den kraft, minne eller allvitende kapasiteten til Akasha Kronikken.

Upon time and space is written the thoughts, the deeds, the activities of an entity ­ as in relationships to its environs, its hereditary influence; as directed ­ or judgment drawn by or according to what the entity’s ideal is. Hence, as it has been oft called, the record is God’s book of remembrance; and each entity, each soul ­ as the activities of a single day of an entity in the material world ­ either makes same good or bad or indifferent, depending upon the entity’s application of self towards that which is the ideal manner for the use of time, opportunity and the expression of that for which each soul enters a material manifestation. The interpretation then as drawn here is with the desire and hope that, in opening this for the entity, the experience may be one of helpfulness and hopefulness. – Edgar Cayce reading 1650-1

Akasha Kronikken inneholder hele historien til hver sjel siden skapelsens begynnelse. Disse postene kobler hver enkelt av oss til hverandre. De inneholder stimulans for hvert arketypisk symbol eller mytiske historier som noensinne på et dypere nivå har berørt mønstre av menneskelig atferd og opplevelse. De har vært inspirasjon for drømmer og oppfinnelser. De trekker oss mot eller frastøter oss fra hverandre. De modellerer og former nivåer av menneskelig bevissthet. De er en del av den Guddommelige Hjerne (Divine Mind). De er upartisk dommer og jury som forsøker å guide, utdanne, og omformer hver enkelt til å bli den aller beste hun eller han kan være. De legemliggjør en stadig endrende rekke av mulige fremtider, som potensialer, og som vi mennesker kommuniserer og lærer fra de data som allerede er samlet.

Informasjon om disse ‘Akashic Records’ eller denne ‘Book of Life’ finnes i folklore, i myter, og i det gamle og nye Testamente. De er sporbare minst like langt tilbake som semittisk folk og inkluderer arabere, Assyrere, fønikerne, Babylonierne og Hebreerne. Blant disse folkene var troen på at det foreligger en slags himmelske stentavler som inneholdt historien om menneskeheten så vel som alt mulig av åndelig informasjon.

Den første referansen i Bibelen til noe overnaturlig er funnet i Andre Mosebok (Exodus) 32:32. Etter at Israelittene hadde begått en meget alvorlig synd ved å tilbe gullkalven, var det Moses som ba om forlatelse på deres vegne, ved å selv tilby seg å ta fullt ansvar og ha sitt eget navn rammet “så stryk meg ut av boken som du skriver i!” i belønning for sin gjerning.

[som vi kanskje husker var det en noen tusen år senere som tilbød å være samme slaktoffer for menneskets synder]

Senere, i Det gamle testamentet, får vi vite at det er ikke noe om en person som ikke er kjent i den samme boka. I Salme 139, referer David til det faktum at Gud har skrevet ned alt om ham, og alle detaljene om livet hans, selv det som er mangelfult og de gjerninger som er ennå ikke utført.

For mange personer beskriver denne ‘Book of Life’ bare et bilde, symbolet på de som har dratt til himmelen og har sine røtter i skikken med å liste opp genealogiske poster på navn, basert på tidligere enighet. Tradisjonell religion antyder at denne boken enten i bokstavelig eller symbolsk form inneholder navnene på alle de som er verdig til frelse.

Boken er å bli åpnet i forbindelse med guddommelig dom (Dan. 7:10, Åp 20:12). I Det nye testamente, som er innløst ved Kristus finnes i boken (Filipperne 4), som ikke finnes i ‘Book of Life’, vil ikke komme inn i Guds Rike.

Når han diskuterer ‘Livets Bok’, erklærte Cayce at det var “Guds Registreringer, av deg, din sjel i deg og kunnskap om det samme.” (281-33)

Ved en annen anledning (2533-8) ble Cayce bedt om å forklare forskjellen mellom Livets Bok og Akasha Kronikken:

Spørsmål: [Hva menes med] The Book of Life?
Svar: Kronikken er den hvert enkelte individ selv skriver på tvers av tid og rom, gjennom tålmodighet, og åpnes når selvet har tunet seg på evigheten, og kan leses av de som har tunet seg inn på den bevisstheten ..

Spørsmål: The Book of God’s Remembrances?
Svar: Dette er ‘Livets Bok’.

Spørsmål: The Akashic Records?
Svar: De som er laget av den enkelte, som nettopp besvart. 2533-8

Edgar Cayce’s readinger tyder på at hver enkelt av oss skriver historien om vårt liv gjennom våre tanker, våre handlinger og vår samhandling med resten av skapelsen. Denne informasjonen har en effekt på oss her og nå. Faktisk har Akasha Kronikken en innvirkning på våre liv og potensialer og sannsynligheter vi drar mot oss, slik at all utforsking av dem ikke bare kan behjelpe manglene, men gir oss innsikt i vår egen natur; oss selv og vårt forhold til universet. Der er mye mer ved våre liv, vår historie og våre individuelle innflytelse på vår morgendag enn vi kanskje har våget å forestille seg. Ved å hente informasjon fra Akasha Kronikken, universets datamaskin database, kan mye bli åpenbart for oss. Verden som vi har kollektivt oppfattet den er bare en svak skygge av Realiteten.

Idealer

Cayce stresser gjenntatte ganger valget av idealer som fundament for en åndelige vei.

“And O that all would realize… that what we are… is the result of what we have done about the ideals we have set” .
“Og O at alle må innse… at hva vi er… er resultatet av hva vi har gjort med idealene vi har satt”.

(reading # 1549-1).

Vi kan velge ethvert ideal vi trekkes mot. Etter som vi prøver å implementere dem i våre liv, så vil Gud veilede oss videre, kanskje inspirere oss til å revidere våre valg av ideal. Det høyeste ideal, sier Cayce, er Kristus; men readingene gjenkjenner “Kristusbevisstheten” (the Christ spirit – Kristus’ ånd) i en eller annen form som basis for andre religioner enn kristendommen.

Cayce sier at det har innvirkning hvilket valg av et ideelt grunnlag for den åndelige vei vi velger. Vi kan velge noen idealer vi føler vi trekkes til. Som vi forsøker å bruke den i våre liv, vil Gud lede oss videre, kanskje inspirere oss til å revidere våre valg av det ideelle.

Hva som kan være overraskende fra readingene’s perspektiv er imidlertid at alle arbeider utifra idealer, selv om de er ubevisste. For eksempel i reading 1011-1, ble personen fortalt; “Hvert enkelt individ, enten bevisst på dette eller ikke, setter for seg selv et ideal i den materielle verden, i den mentale verden, i den åndelige verden.” En annen person ble fortalt at grunnen til at han hadde så mange problemer og mye forvirring i sitt eget liv var fordi han hadde egentlig aldri etablert et bevisst ideal (323-1). Han følte ofte at han var i en tilstand av forvirring rett og slett fordi det ideal han hadde etablert (sannsynligvis ubevisst) var det av en “vandrer”. Han ble oppmuntret til å gjøre et bevisst valg, og å begynne å jobbe med det, fordi det enkeltpersoner dveler ved det blir de.

Siden idealer former våre liv, våre erfaringer, til og med hvem vi blir, så må de per definisjon være ekstremt viktige. Men Cayce gikk enda et skritt videre. Ofte ble personer fortalt: “Til de mer viktige, den viktigste erfaring til dette eller noe enkeltmenneske er først å vite hva som er det ideelle – åndelig sett.” (357-13) Ikke bare er det veldig viktig, det er det viktigste vi kan gjøre.

Mange mennesker har oppdaget at nøkkelen til å gjøre et åndelig ideal praktiske i deres materielle liv er å jobbe med det ofte nevnte konseptet i Cayce readinger: Ånd er livet, tankene er byggmester, og det fysiske er resultatet
[slik får hvert enkelt menneske en fysisk verden etter sine personlige idealer].

I siste instans er et åndelig ideal den høyeste “åndelige” kvalitet eller oppnåelse vi håper å kunne motivere oss selv for i våre liv akkurat nå. For noen er dette mønsteret kanskje satt av Jesus, for andre kan det være en kvalitet som “kjærlighet”. For å virkelig begynne å jobbe med idealer, bør vi velge som kvalitet eller attributt det som mangler i våre egne liv, i våre relasjoner med andre. For eksempel, kanskje kan det hende at vi trenger å bli mer tålmodig eller mer tilgivende eller mer forståelsesfulle i vårt samspill med andre mennesker. Idealer vokser og endrer seg etter hvert som vi gjør det, så det er viktig å velge noe som vi virkelig kan begynne å arbeide med.

Idealer forandrer seg etter som vi vokser.

Mens vi arbeider med idealer, vil vi oppdage at de må finjusteres, bli enda mer utfordrende etter som tiden og utviklingen skrider fremover. For eksempel, hvis en av våre idealer er “mild tale”, vil vi fortsette å arbeide med det – selv over frokostbordet – før det blir en del av oss. Når samtalen begynte å samsvare med “mild tale”, kan vi utvide og redefinere vårt ideal kanskje til “vennlighet”. Deretter vil vennlighet være det åndelige ideal vi vil forsøke å manifestere i våre erfaringer med andre gjennom vår mentale holdninger og våre fysiske aktiviteter. Til slutt kan vi oppleve at vi har opptatt i oss “mild tale”, “vennlighet”, og et dusin andre, alle som arbeider med noen aspekter av “service” eller “bedre forhold” eller “betingelsesløs kjærlighet.” Hver og en av våre mindre idealer er en del av noe større som vi ønsker å bli, men kanskje er ute av vår umiddelbare rekevidde i starten.

Selv om readingene til Cayce oppfordrer oss til å velge et personlig ideal, hevder de også at det endelig er bare ett ideelt ideal. Et individ ble fortalt; “Det er én måte, men det er mange veier” (3083-1). Kort sagt hva dette antyder er at hver av oss går mot det “ultimate ideal.” Enten vil vi merke at det ideelle er “perfeksjon” eller “Kristus bevissthet” eller “Guds bevissthet” eller det begrepet vi personlig er mest komfortabel med, så er det ultimate ideal den høyeste åndelige oppnåelse som er mulig. Men hver av våre mindre idealer (for eksempel “kjærlighet” eller “tjeneste” eller “godhet”) kan fungere som trinn eller byggesteiner mot det høyeste ideal.

Jesus og Kristusbevissthet

Cayce skiller mellom Jesus og ‘Christhood’ (Kristusbevissthet). I all korthet er Cayce’s oppfatning at Jesus var en sjel som oss, som reinkarnerte mange ganger. “Christhood” (Kristusbevissthet) er noe som han oppnådde, og som vi også burde søke å oppnå. Cayce benevnte i samtaler Jesus som vår “eldre bror.”

Fra Cayce’s perspektiv er vi ikke bare fysiske organismer, i stedet er vi åndelige vesener som har en fysisk opplevelse for personlig vekst og utvikling. Mange mennesker har feilaktig antatt at målet om å være på jorden er å bare komme til himmelen, finne opplysning eller “komme bort fra jorden.” Dette er et perspektiv ganske forskjellig fra Cayce materialet. I stedet mente Cayce at barn av Gud, vår oppgave var på en måte å bringe ånd til jorden.

Dynamikken i vår dype og bokstavelige forbindelse til Gud finnes overalt i Bibelen, som begynner med Første Mosebok (Genesis) når vi får vite at Gud skapte menneskeheten i Skaperens bilde. Men vårt forhold til Gud som vår åndelige Fader er kanskje ikke mer tydelig illustrert enn i lignelsen om Den Fortapte Sønnen (Lukas 15:11-24). Denne lignelsen beskriver reisen til sjelen: vi var hos Gud i begynnelsen, gjennom kraften i vår frie vilje var vi i stand til å gjøre valg som ikke nødvendigvis er i perfekt samsvar med Skaperen. Og på et tidspunkt, vil vi få en “oppstigning”, og bestemme oss for å vende tilbake til Gud, gjør krav på vår arverett igjen og oppleve vårt sanne forhold til Ham.

En av readingene beskriver vakkert menneskehetens åndelige natur på denne måten:

“For dere er en blodlegeme i kroppen til Gud, dermed en med-skaper med ham i hva dere tenker, på hva dere gjør.” – Edgar Cayce reading # 2794-3

Disse readinger sier at Gud ønsker å komme til uttrykk i verden gjennom oss. Eksempelet satt av Jesus er tilsynelatende et “mønster” av helhet for hver eneste sjel. Uansett en persons religion eller personlig tro, dette Kristus mønsteret finnes i potensialet i hvert eneste fiber av deres vesen. Det er den del av hver enkelt av oss som er i perfekt samsvar med Skaperen, og som bare venter på å komme til uttrykk i våre liv.

Dette Kristus mønsteret ble ytterligere beskrevet som “oppmerksomheten i hver sjel, nedfelt i tankemønsterene, som venter på å bli vekket av viljen, til sjelens enhet med Gud” (5749-14), og dens manifestasjon er den endelige skjebnen til hver enkelt sjel. Med dette i bakhodet presenterer disse readingene Jesus som vår “eldre bror, en sjel som kom for å vise hver enkelt av oss veien tilbake til vår åndelige Kilde med perfekt manifestering her på jorden av lovene til Skaperen.

Akkurat som eldre søsken kan noen ganger gi innsikt og råd i noen av livets vanskeligheter (fordi han eller hun gikk igjennom dem først) kan Jesus som eldre bror hjelpe oss med å takle livets utfordringer. Hva som kan overraske individer er at dette faktisk har ingenting å gjøre med religion, det har å gjøre med åndelighet og oppdage vårt sanne forhold til Gud – et forhold vi deler med Jesus. Readingene ikke bare forsikrer at Jesus var Guds Sønn, men også sier det samme om alle og enhver av oss. Med andre ord: Jesus var som hver enkelt av oss, og til slutt; at hver en av oss er skjebnebestemt til å bli som Ham.

Spørsmål: Hva er det viktigste formålet med Jesu inkarnasjon?

EC: For å forherlige Kristusbevisstheten på Jorden. I livene til dem som dere kommer i kontakt med, og å leve på samme måte selv. – Reading 2441-4

Spørsmål: Hva er meningen og betydningen av ordene Jesus og Kristus …?

EC: Akkurat som indikert. Jesus er den mann, aktiviteten, sinnet, forholdet Han hadde til andre. Det stemmer, han var oppmerksom på sine venner, han var omgjengelig. Han var kjærlig. Han var snill. Han var mild. Han vokste seg svak, Han vokste seg svak og likevel vant han styrken han har lovet, å bli Kristus, ved å oppfylle og overvinne verden! Dere er gjort sterk i kroppen, i tankene, i sjel og formålet med den kraften i Kristus. Kraften er dermed i Kristus. Mønsteret er i Jesus. – Reading 2533-7

Denne transformerende kraft av Kristusbevissthet er vekket, etter som enkeltpersoner handler i samsvar med mønsteret satt av eksempel om Jesu liv. Faktisk er denne oppvåkning et viktig formål for hver eneste sjel som lever.

Fra Cayce’s perspektiv er Jesus er eldre bror for hele menneskeheten, dypt forpliktet til å hjelpe alle sjelene i gjenoppvåkningen til bevissthet om deres enhet med Gud. Denne Jesus er ikke interessert i religiøs konvertering, trosretningner eller store personlige prestasjoner. I stedet er han bare interessert i hvordan vi behandler hverandre. Med dette i bakhodet, selv midt i vårt mangfold som menneskeslekten er, deler vi en felles åndelig arv. Vi er alle barn av den samme Gud. Vi er alle del av en åndelig kilde. Og vi er bestemt til å komme tilbake til Skaperen, vår mor / far, vår Gud.

Det ukjent livet til Jesus – Cayce presenterer fortellinger om Jesu tidligere inkarnasjoner, inkludert en mystisk Atlantis figur kalt “Amilius” så vel som de mer kjente bibelske figurer av Adam, Enoch, Melchizedek, Josva, Asaph og Jeshua. Cayce beskriver Jesus som en Esseer som reiste til India i sin ungdom til å studere østlige religioner, mer spesifikt astrologi.

Cayce’s Død

Edgar Cayce siste reading den 17. september 1944, var om seg selv. Han mottok nå tusenvis av forespørsler om hjelp. Hans egne readinger hadde flere ganger advart ham om at han ikke skulle prøve å gjennomføre mer enn to økter om dagen. Men mange av brevene han fikk var fra mødre bekymret for sine sønner på slagmarken, og Cayce følte han kunne ikke nekte dem sin hjelp. Hans siste reading fortalte ham at tiden var kommet for ham til å slutte å virke og hvile.

På nyttårsdagen i 1945 kunngjorde han at han ville bli begravet den femte januar. Han hadde rett. Ti år tidligere hadde Cayce skrevet en kort redegjørelse for sitt arbeid. I den sa han:

“Livet til en person velsignet med slike krefter er ikke lett. I mer enn førti år nå har jeg gitt readinger for de som kom for å søke hjelp. Trettifem år siden var hånlige tilrop, forakt og latter enda høyere enn i dag. Jeg har møtt latter fra uvitende menneskemengder, knusende forakt fra tabloide overskrifter, og kalde flir fra selvtilfredse intellektuelle. Men jeg har også kjent på ordløs lykke over hvert lite barn som har fått hjelp, i takknemlighet fra fedre og mødre og venner. .. jeg tror at holdningen i den vitenskapelige verden gradvis vil endre seg i retning av disse emnene.”

Det er vel bare helt i den Kristus’ ånd han kanaliserer om, – en slik oppførsel fra den uvitende majoritet som for det meste ikke er istand til annet enn å istemme klageropet fra sine peers; “korsfest, korsfest”.

“You can never lose anything that really belongs to you, and you can’t keep that which belongs to someone else.”

Edgard Cayce

www.answers.com/topic/edgar-cayce

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

12 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
G
G
Anonym
3 år siden

Når jeg oppfatter det jeg oppfatter /observerer og ikke sier/nevner hva jeg mener/sier/utrykker så er det enkelt tro den blide og ikke se og de høytaltes ignoranse går upåaktet hen i mitt nærvær!? .
jeg er møkka lei og bli behandlet av ignorante mennesker med et snevrveryt syn av sin egen eksistens og blind for sine egne påvirniger i det samme eksistensen påvirker dem og andre og eventuelt seg selv til sin egen slutt.
Selv om jeg vet , sier jeg lite! og om jeg vet, brukes ikke det mot dem ,men vries i en kontruktiv implimentering i dette miljøe der dem måtte innfinne seg å være i i den gitte tid/rom/eksistens, og implimenteres på en konstruktiv måte,
En som vil virkelig godt ,har ingen Agenda!
Den som “vet!”Snakker for meget !
jeg skriver for å skrive , men det er opp til leseren til å “Se”Teksten !
(Hva baserer jeg min tekst på!? intuisjon/bevis/medfølelse)
Tro er Et Kraftig verktøy som kan brukes på Gode måter/Konstruktivt eller negativt/dekontruktivt 2 ting implimentert av det 3 (3=Ditt vesen overfor andre Sjeler)
Hvor mye penger man enn har! ,så kan man ikke Kjøpe mat når det ikke finnes mat ! (Dem sier at verdi ikke vokser på trær men bruker utrykket penger vokser ikke på trær)!?
Objektiv konklusjon ! Total feilvurdering av hva som er av verdi her!
Det er bønder som får mat på bordet først !

Pyramiden er ikke grunnlagt eller forsørger heller ikke for en topp av en pyramide som tenker /ikke tenker ,som selve fundamentet av den samme pyramiden !
for å være i treenighet med det, kan man ikke utelukke 1 del av det utgjør 3!? og forvente 3? 1+2blir 3 mens jeg ser noen individer kalkulere seg til 1+1=3 …..
konklusjon ,Er dette en betegnelse for “Gal” og gjøre samme ting om igjen og om igjen og forvente et annnet resultat er selve definisjonen av “Gal”.!

Om jeg er rar!? Ja. Og det tar jeg som ett kompliment !
Uten det “Rare/Mystiske/Okkulte er det ikke mye som gjør at mennesker ønsker å trebe etter viten/Lux så er menneske en art som lett blir ledet fort unna det virkelige mål!?
“Diggresjon”
og diggresjon er det for mye av! .

Da er man heller ikke en del av den samme delen man projekterer seg for å være i dette Sammfunnet/Tellus og manøvrerer seg igjennom og over falne sjeler for sin egen profitt for å kalle seg et godt menneske !?

Jeg vet hvem jeg er . det er opp til alle og en hver og være med i dette! , opp til dem og vise dem hvor god man kan være og se/opplleve Lux!

” Beware the bearers of false gifts and hope! , much pain, but still time! Belive there is god out there! Conduit Close.”

Denne kroppen er sliten, jeg sliter med intrykk !
Dem sier kroppen er et (Tempel) , Ja .og hva er hellig i et tempel!? (Kommer an på Øyet som ser!?)**********
Dem Denne Meldingen Gjelder!?, Er Dem Som Observerer den!.
Og Dere kan gi Fanen i å være rasist når dere/(Noen) ikke klarer og tenke dere at dere blir observert!? For å i det heletatt Skjønne hva jeg bpøver å gi dere et bilde av så ser jeg på det med stor skepsis og illustrere slik dere skjønner det så “ser”jeg dere Være rasist med en evt nabo!? og dere vil kommunisere med Høyere vesen!?

Vi trenger flere som vil jobbe med sitt eget sinn for å hjelpe andre!? “Man Hjelper andre der hjelpen kan administreres!” Dermed oppnår man “Selvhjelp”! Når Man er i Hjelpeløs tilstand” Karma/Ripple Effect” (Husk! Jorden er rund) Samme som riplene i vannet som resonerer/virbrerer igjennom oss alle i dette plan det neste og blir UVISST negativt påvirket i en potesiell dekonstruktivtiv effekt av ukjente proposjoner UKJENT for dem!
HVIS! ikke man ER og sammeksisterer som ett . For å utvikle sitt sinn på en konstruktiv positiv måte? Det er jo ikke annet å Tjene på det enn å oppfylle sine lyseste drømmer , det er jo ikke noe å tape på det , med unntaket av dem selv for å unnlate dem selv slike muligheter !

tar forbehold om skrivefeil!
Lightworker G Belive there is good out there!
“Diggresjon” er å bli villedet, Foreksempel det at noen av dem kritiserer , nettop hva som ble obervert, istedet for ¨å tå dem seg til seg!?

Arild
Arild
Anonym
6 år siden

Teksten over bærer preg av “google oversetter”. Ikke bra. Kan noen sørge for en norsk språkdrakt – det blir mer hold i informasjonen da

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The Case Against the Book of Enoch http://www.youtube.com/watch?v=LkGo6GiVQtw * Quote: “The Case Against the Book of First Enoch” by Guy Malone and Paradox Brown. In this video Guy Malone and Paradox Brown of Alien Resistance do a fresh examination of the Book of Enoch, debunking the text to show where it contradicts the Holy Bible in places. They also cover new research on the topic of Genesis 6, showing where the story of the imprisonment of the sinning sons of God in the Abyss is told in the Bible. This video also introduces new research on the nephilim, and the origin of demons, the biblical process of multiplication (reproduction) and paternal spiritual lineage. Other topics covered include the fallen angel Abaddon, the locusts of Revelation 9, the alien deception, and Bible prophecy, along with the analysis of First Enoch. Some of the Bible studies referenced in this video, which contain more detailed research and scriptural analysis: http://paradoxbrown.com/satan.htm/ http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ http://paradoxbrown.com/genesis6sonsofgodfallenangels.htm/ http://paradoxbrown.com/abyss-old-and-new-testaments.htm/ http://paradoxbrown.com/non-interchangeability-terms-rephaim-nephilim.htm/ Recommended resources on the alien topic, and how to stop alien abduction: http://alienresistance.org – Guy Malone http://ce4research.com – Joe Jordan
http://creation.com/alien-life-ufo-questions-and-answers http://alienintrusion.com – Gary Bates http://paradoxbrown.com/biblephysicsfallenangels.htm/ – Online book, The Bible, Physics, and the Abilities of Fallen Angels: The Alien Abduction Phenomenon. Also see http://michaelsheiser.com/ for more on the sons of God, nephilim, Sitchin, ufology, and many other topics

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

“Kim: I understand your concern for the many people who are caught in either extreme. Yet it seems to me that there is more to the debate than simply a lack of understanding. It seems like some people on both sides are unwilling to gain a higher understanding.

Jesus: That is correct. There are indeed people who are unwilling to change their viewpoints and their ways. Certain religious people are unwilling to change their desire to judge everyone according to their self-defined standard. These people are completely convinced that their standard is God’s standard, and therefore it is completely justified that they judge people according to that standard. These are the very people who crucified me 2,000 years ago. These are the lawyers that would not enter into the middle way of the Christ consciousness and wanted to prevent everyone else from entering.

I can tell you that there are certain souls who held positions of power in the Jewish religion 2,000 years ago and used their power to crucify me. Some of these same souls today hold positions of power in Christian churches, and they are now using their interpretation of my teachings as a justification for their judgmental attitude.

On the other side of the issue you find people who are clearly aware that homosexuality is a violation of God’s law. Yet they have absolutely no desire to change their ways or to come to a higher understanding. On the contrary, they practice homosexuality as a conscious act of defiance against God. They want to keep practicing their homosexuality. They want to recruit other people to be fodder for their sexual predation. And they want society to acknowledge that they have a right to openly practice and demonstrate their sexual perversion.

I am clearly aware that these people exist. I am clearly aware of their psychology and their modus operandi. I am also aware that there is little chance of reaching such people through this website. Therefore, my foremost concern with this website is to reach those souls who are reachable; those who are willing to look for a higher understanding.”

http://www.askrealjesus.com/AAGA/H_CURRENTEVENTS/HOMOSEXUALITY/causehomosexual.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Jaja, alt er jo profetert av “noen” tidligere om fremtiden, så hva er vitsen med å gjøre noe? La alt som skjer idag skje og vi får 3. verdenskrig. Etter krigen kommer folk med artikler som at dette var profetert bla bla bla

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Moses:

Guds barn- jeg er Moses, profet fra oldtiden.

Vi vet mange vil undres: Hvordan kan jeg som har opplevd mange liv returnere som Moses? Som kjent er åndelige legemer intakt når dere forlater jorden og hvor mange hver enkelt besitter vet dere ikke. Høyt utviklete personer som har lært dette kan nårsomhelst velge en åndedrakt fra fortiden og gi forelesninger hvilket jeg gjorde gjennom datidens Moses.* Så i kveld kommer jeg iført åndedrakten til Moses for å preike.

#1. Du skal elske Gud med hele ditt sinn, hele din kropp og hele din sjel. Du skal ikke sette andre guder foran Gud.

Svært få innser de plaserer guder foran Gud i det Høyeste. Noen gjør det bevisst. Det fins guder av griskhet, makt, hat og hevn samt mindre guder tilbedt av folk som oppskatter jordiske ting og kvinner med utseendet prioritert. Alle er guder dere tilber uten å innse de er plasert foran Gud i Det Høyeste. Guds barn, dette er viktige ting å passe på. Først på minne skal være Gud i det Høyeste. Det er Ham dere må tilbe i kropp, sjel og sinn, for dere er en del av Ham.

I Det Gamle Tamente leste dere Gud skal fryktes og at Han er en hevnaktig Gud. Husk, mine barn, mange var uopplyst dengang. Folk var fylt av redsel hva ville skje hvis de såret Ham. Innen de lærte leksene levde de i angst. De levde mange, mange liv og inkarnasjoner før de våknet. Tilmed idag fins religioner som holder folk under kontroll med frykt for Vårherre og Helvete. Døm dem ikke hårdt da noen fremdeles behøver dette.

Det fins bekymrings-guder, ego-guder, sladder-guder og uvennlighet-guder. Kanskje dere aldri betraktet denslags guder. Hvasomhelst plasert foran den Sanne Gud blir en mini-gud. Vokt dere, mine barn! Det er derfor Lord Mikaal ofte minner dere om å kontrollere tankene fordi tanker kan bli guder– uønskete guder å holde på styr på så Den Virkelige Gud innvendig kan tre frem.

Budene det ble gitt meg å levere dengang var tilpasset datiden. Folk eide ikke forståelsen man har nå. Det var nødvendig å gi visuelle påminnelser samt holde dem i age så de ikke ville ignorere Gud fullstendig.

#9. Du skal ikke stjele.

Det betyr ikke bare tyveri i større målestokk Dere kan stjele gleden til en annen. Dere kan med uvennlighet stjele selve livet fra en annen. Dere kan stjele en annens tanker og presentere dem som egne. Der finnes så mangt folk urettmessig kan rane uten de kanskje innser det er like stor synd som å stjele en større sum penger eller en annens hjem, kone eller ektemann. Det fins mangt dere knapt er klar over utgjør tyveri.

#7. Du skal ikke slå ihjel.

Det fins mange varianter av dette foruten å drepe brødre eller søstre eller noen av Guds skapninger. Dere kan slukke håpet og gleden i en sjel. Negativ kritikk istedet for oppmuntring kan effektivt hindre en sjels streben mot noe høyere og bedre. Dere kan faktisk drepe med tankene–ikke bare forhånde eller med våpen, men med tanker! Riktignok tar det lang tid før sjelen forlater kroppen, men tanker kan slokke liv like effektivt som kniv eller gevær.

Dere kan tilintetgjøre håpet hos en med begrensete evner til å finne ut ting selv. Dere kan slukke ambisjonen til overvinning av vanskeligheter en sjel har plasert vedkommende i. Igjen sier jeg: pass på hva dere uttaler, hva dere kommunikerer til en svakere bror eller søster, til barn eller dyr.

Dere kan knuse hjertet til et dyr med kontinuerlig harde, brutale, bitre ord. Tilbakeholdt kjærlighet kan drepe følsomme dyr sikkert som handvåpen. Dere kan redde livet til en småfugl med trøstende ord når den gråter i sorg over tapet av kyllinger eller egg stjålet fra reiret. Dere kan med kjærlighet og vennlighet berge livet til den lille fuglen. Det fins måter å drepe uten at folk alltid er klar over det. Det er ikke alltid gjort med hensikt.

Kjære barn, på veien til å bli læresvenner finnes leksjoner deres sjeler må absorbere. Først og fremst innse styrken bak tankene, det uttalte ord og forbildet dere presenterer. Som læresvenner må dere opplyse veier for andre. Aldri gjør veien dunkel. Når dere hjelper folk og de ikke reagerer eller avslår, husk hva vi har sagt i tidligere samtaler: Sannheter dere kommunikerer vil med tid og stunder finne bosted.

#9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

Begjær forekommer i mange variasjoner. Det betyr ikke bare begjære en annens mann eller hustru. Dere kan begjære en annens sinn. Dere kan begjære intelligensen, intellektet noen drar nytte av til raske fremskritt. Dere kan begjære en annens rikdom. Igjen: Der er mange måter å begjære, så vokt dere for fallgruvene.

Veien er ikke lett. Det fikk jeg erfare. Gjennom mange liv opplevde jeg aldri stier fri for torner og skarpe steiner. Der eksisterer ingen planerte veier når du er læresvenn. Når din sjel er våknet fins ingen snarveier- ingen lettvint vei. Derfor kom Herren, Guds Store Sønn for å vise Veien, Sannheten og Lyset. Hans sti var ikke lett, så hvordan kan du håpe din sti vil bli lett når Guds Store Sønn’s sti var vanskelig å ferdes? Motta den store kjærlighet Han tilbyr, Hans medfølelse og forståelse. Ta dem som veivisere Han gladelig gir.

Så lenge dere har materielle legemer blir dere aldri fri åndelige, mentale, fysiske og materielle ubehag. Uten dem ville sjelen stagnere. Hvis alle begjær ble oppfylt ville dere ignorere Gud. Dere ville glemme sjelen og sjelsutviklingen. Derfor fins de som lider og som må lære at alt de søker kan ikke oppfylles helt og holdent. Det hjelper sjelene til fremskritt og gir dem beskyttelse på veien mot høydene og målet de kom for å nå.

Det er mangt i Bibelen fra min tid som ikke skal følges. Det var for folk dengang og bare historie for dere. Veien å gå er veien Guds Elskede Sønn leder dere inn på.

Jeg er glad mange innser Gud er Kjærlighet, ikke en Gud man frykter som forkynt på min tid som Moses. Det var nødvendig å holde folk i age og under kontroll ettersom de hverken var skolert eller åndelig utviklet som almuen idag. Jeg er glad jeg ikke må omtale en Gud av vrede, en Gud å være redd, men kan presentere Ham som Den Kjærlige Gud Han Er.

# 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.

Å, hvor mange idag misbruker Guds Hellige Navn! Ofte er de ikke klar over de gjør det når de uttaler Navnet mens de sverger, eller uttaler det lettvint som det gjalt døde ting. Det er så galt, for Guds Navn inneholder mer styrke enn noen navn i verden. Når dere sier GUD er KJÆRLIGHET er disse to ordene nok til åpenbaring for sjeler at Guds Kongedømme bor inne i dem selv og nok til å lede dem på veien Hans Herlige Sønn kom for å vise.

#6. Du skal ikke bryte ekteskapet.

Ekteskapsbrudd dekker videre områder enn sex, for mange begår ekteskapsbrudd i tankene. Husk tanker er en realitet og ordene gir dem kraft. “Som en person tenker i sitt hjerte er han” og når personer lyster etter sex når de leser om denslags og det vekker dyreinstinktene, gjør menn og kvinner hor i tankene. Med hele vår sjel ønsker vi smusslitteraturen ungdommen idag tilbys kunne tilintetgjøres. Deres unge sinn blir fristet lenge før de er oppvokst. Det er synd, sørgelig synd slikt skjer i vår opplyste tid. Det står opp til alle som kjenner Guds Sannheter å gjøre hva de kan for å få ungdommen frigjort fra smusslitteraturen og tilby moralsk støtte så deres sinn kan ledes mot noe høyere og bedre.

#8. Du skal ikke bære falsk vitnesbyrd mot din neste.

Det går knapt en dag i et menneskeliv at personer ikke er falsk mot en venn, en nabo, en slektning eller mot dem selv. Folk gjør det uten å tenke. Det er så lettvint. Det er vanlig å formidle historier uten å spekulere hva vil skje når sladderen er avsendt. Vil historien høres som i begynnelsen eller vil synden den omtalte kan ha bedrevet forstørres? Pass nøye på, Guds barn, i ord og tale at du ikke gjør urett mot din neste og hindrer din sjels utvikling. Det er vanskelig i jordiske kropper å styre tanker og ord og til tider være taus under konversasjon. Men for sjelens utvikling, innen du beretter hva du vet er usant, vær taus ovenfor kilden. Ikke fortell historien videre men bring saken opp i bønn.

#3. (Husk å holde hviledagen hellig.)

Jeg er glad vi ikke mer behøver utnevne en bestemt dag til sabbat. Hver dag burde være sabbat for alle. Hver dag burde være en hellig dag i samvær med Gud til lovprisning og hyllest, –ikke bare denne ene dagen i uken.

Da jeg levde på Jorden som Moses hadde jeg kjennskap til materialisering, trompet og direkte tale samt hva dere kaller kabinett. Dengang ville ingen skjønt noe, derfor skjedde alt i det stille uten forklaringer. Dere som forstår Bibelen bedre vil innse den er full av hva idag heter spiritisme, og jeg mener ikke den lavere art. Jeg mener høyverdig kontakt med åndeverdenen, altså direkte samtale med høytstående ånder.**

Det eksisterer folk idag som levde da jeg var i min kropp som Moses og hadde direkte kjennskap til meg. Folk vanligvis etablerer kontakt med visse grupper og visse personer og dette kommer fra tidligere forbindelser i tidligere livsløp sammen, hvilket dengang etablerte en viss frekvens som gjør kontakt lettere når man møter folk med lignende frekvenser. Allting er underlagt vibrasjon; høyt eller lavt, det skjer med frekvens/vibrasjon.

Til dere som kjenner Sannheten: Etabler en høyest mulig frekvens, for SÅ nødvendig er det å yte hjelp fra jorden til oss i åndeverden med tilstander både i åndeverden og på jorden. Dere har ikke den fjerneste anelse hva kontakt med oss betyr og hvor nødvendig den er. Derfor er dere velsignet når dere blir fortalt dere er beredt til denslags arbeid for Gud- å videreføre Hans Store Sannheter og de endelige Sannhetene om Gud.

Som dere vet er Bibelen oversatt mange ganger og alt er ikke som i orginalen. Derfor, ved bruk av høyere bevissthet vil dere forstå hva er riktig og hva dere ikke vil akseptere i nåværende stadie av vekst og erkjennelse. Ikke erklær Bibelen falsk. Den er fremdeles nødvendig i sin helhet da den er tilpasset de mange sjeler som ennå ikke er våknet til en mer realistisk opfatning av Gud. Fortsett, elskede, reis banneret for Gud. Ta kontakt med det høyere selv. Søk hva ligger høyt og føles godt så sjelen avanserer og dere blir til velsignelse for den Gud som skapte dere.

God kveld. Moses

(* Moses talte gjennom Moses? Nettop! Mediet som mottok denne meldingen via automatisk skrift var etter sigende også en inkarnasjon av Moses.)

(** Referanser fra Det Gamle Testamentet:

MEDDELELSER GJENNOM DRØMMER.
Job …………………..33:15
Joel…………………..2:28
1. Mosebok…………..28:12
1. Mosebok…………..31:24
1. Mosebok…………..37:5
1. Mosebok…………..41:1-8

AUTOMATISK NEDSKRIVNING.
2. Krønikerbok…………..21:12
Daniel……………………5:5

UAVHENGIG AUTOMATISK NEDSKRIVNING:
2. Mosebok………………24:12
2. Mosebok………………31:18
2. Mosebok………………32:16
2. Mosebok………………34:1
5. Mosebok………………5:2
5. Mosebok………………9:10

TALE GJENNOM TROMPET:
2. Mosebok………………19:13,16,19
2. Mosebok………………20:18
Johannes’ åpenbaring…….1:10

TRANSE:
1. Mosebok………………………..15:12-17
Daniel………………………………8:18
Daniel……………………………..10:19
Apostlenes gjerninger……………. 9:3-9
Apostlenes gjerninger……………..22:17
Paulus’ 2. brev til korinterne……..12:2

UTFORDRINGER:
1. Mosebok…………………24:14-19
2. Mosebok…………………4:14-31
Dommerne…………………6:36-40
1.Samuelsbok………………1:10-27
1.Samuelsbok………………10:2-10

KUNNGJØRING:
5. Mosebok…………………9:12,13
1. Samuelsbok………………3:3-9
Esekiel………………………1:28
Evangeliet etter Matteus…….17:5
Evangeliet etter Johannes…..12:28-30
Apostlenes gjerninger………7:30,31
Apostlenes gjerninger………9:4-7
Apostlenes gjerninger………11:7-9

LEVITASJON:
1.Kongebok………………………….18:12
Esekiel……………………………….3:12-14
Esekiel……………………………….8:3
Apostlenes gjerninger……………….8:39
(muligvis)Evangeliet etter Matteus….4:1

HELBREDELSER I DET GAMLE TESTAMENTET:
4. Mosebok…………………………..21:8,9
2. Kongebok…………………………5:1-14
1. Kongebok…………………………17:17-24
2. Kongebok…………………………4:18-37)

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
14 år siden

Har Henrik Ibsen uttalt dette i 2008–GJENNOM ET MEDIUM?

Ibsen:
Ja, jeg har erfaring i å leve et hardt liv. Tap av en av foreldrene, tap av anseelse, fysiske svakheter, kulde, fattigdom. Denslags tap og resursmangler herder individet så personene utvikler bærende strukturer for personligheten og styrker følelselivet til å tåle nederlag.

Les fortsettelsen–på engelsk:

http://www.channelwriting.com/?p=43

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
14 år siden

Edvard Grieg i 2008!
” Lik deg var jeg ukomplisert, ærlig og litt sjenert.”

http://www.channelwriting.com/?p=36

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

I boka “The Field” av Lynne McTaggart er det sydd sammen resultater fra en rekke ulike forskere på den eksentriske forskningsfronten dvs. de flinkeste forskerne, som derfor ikke er akseptert av såkalt mainstream science som er kontrollert av Illuminati som ikke ønsker at vi skal bli illuminerte, dvs. åpne våre øyne for the cosmic consciousness m.m.

Kortversjonen av konklusjonen i McTaggarts bok er at vi er omgitt av et felt, THE FIELD, som er den felles kollektive kosmiske bevissthet, som rommer all informasjon, faktisk i et eneste punkt, et hvilketsomhelst punkt.

Denne grensesprengende vitenskapelige boka utkom allerede i 2001, men jeg kan ikke huske å ha sett innholdet omtalt i norske vitenskapelige tidsskrifter, aviser eller av norske forskere. Er det fordi de alle avhenger av Illuminati’s gunst ?! Hallo – finnes det noen oppegående professorer i dette landet som ønsker å bidra til å gjøre nye oppdagelser kjent ? Eller er de truet til taushet mens de nøyer seg med å sutre over for få forskningsmidler ?

Zero Point Energy (ZPE – forøvrig kap. 12 i McTaggarts bok) venter bare på å bli tatt i bruk. ZPE vil kunne løse verdens energi- og miljøkrise. Hallo – finnes det noen opplyste nordmenn på det offentliges lønningsliste – eller hos SINTEF ? For det siste på ZPE-fronten se Dr. Steven Greers rykende ferske foredrag fra Exopolitica-konferansen i slutten av juli: http://www.ustream.tv/recorded/1874942

Edgar Cayce sine helbredende evner minnet om Snåsamannen. Mens Cayce sov ble han stilt spørsmål, som han besvarte med frapperende presisjon (svarene skyldtes hans evne til å CONNECT TO THE FIELD i sin søvntilstand). Det ble erfart at personene som han kunne gi både korrekt diagnose og en velfungerende behandlingsmetode for ikke selv behøvde å være tilstede. Cayce trengte bare deres navn og location.

Snåsamannens evner er trolig også en evne til å connect to the field – i våken tilstand. Mens Cayce i sin søvn-trance-tilstand klarsynt beskrev korrekte diagnoser og fungerende behandlingsmetoder, så bidro Snåsamannens ”field connecting” simpelthen til at pasienten ble helbredet. Snåsamannen trenger også bare pasientens navn og location, så vidt jeg har fått med meg, mao. samme input som Cayce benyttet.

Forskjellen kan beskrives som at Snåsamannen har kontakt med ”the healing field” (kap. 10 i McTaggarts bok) mens Cayce var connected to “the information field”.

Når det gjelder Edgar Cayce og reinkarnasjon er det blitt hevdet at David Wilcock (http://divinecosmos.com) er den reinkarnerte Edgar Cayce (bl.a. hevder Wilcock selv dette). En bildesammenligning er blitt brukt som indikasjon på dette, se for eksempel http://i32.tinypic.com/4jxtg3.jpg

Synes ikke dette er noe godt bilde av David Wilcock, han ser bedre ut på divinecosmos. En av grunnene til at jeg anser det som sannsynlig at Wilcock er den gjenfødte Cayce er at Wilcock på ingen måte virker sprenglærd (men hva den mannen vet !).

Wilcock minner om en livsglad tenåring som er mest opptatt av å lage sin egen musikk. Hans siste album ”Wanderer awake” er omtalt på divinecosmos. Forøvrig virker Wilcock svært godt ”cosmic connected” –

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Tja ….. ingen tvil om at David Wilcock er et geni men om han er reinkarnert fra Edgar Gayce er jeg ikke så sikker på

Edgar Gayse vil ikke reinkarneres før i 2100 ifølge han selv :)

Edgar Gayse fant skjulte hulrom i Pyramider og Sfinkser mens han sov, han leste dødehavsrullene mange år før dem ble funnet, ja selv D Rockefeller P Bush og 2 presidenter besøkte Gayce for å be om råd og for å vite hva fremtiden bringer

En fantastisk mann :)

Dette var foresten en imponerende bra artikkel som jeg på en eller annen måte må ha oversett :)

2012 Event Horizon: (3) Prophecies and Science of a Golden Age, by David Wilcock

Tombraider
Tombraider
Abonnent
14 år siden

Du vil aldri få betegnelsen sneversynt kristen fundamentalist fra Giske. Det er sikkert.

« Forrige artikkel

Norges åndelige sentrum?

Neste artikkel »

Dr. Luukanen Kilde om den virkelige verden

12
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x