/

Vår fantastiske hjerne – hvordan den styrer vårt liv og helse

8K visninger
37 minutter lesetid
9

Hjernen vår er et fantastisk organ som har i lang tid vært et mysterie da vi ikke har hatt teknologien til å utforske alle aspekter. Teknologien begynner å blir bedre og vi finner nye måter å forstå hjernen og dens komplekse funksjoner hver dag.

Hjernen vår består av ca 75 til 80 % vann og massen er ca 60% fett. Det er estimert at hjernen er bygd opp av opptil 100 milliarder nerveceller som igjen har koblinger mellom 1000 – 10 000 synapser. Det er mange flere synapser enn det er stjerner i vår galakse. Det er ikke rart at hjernen ofte sammenlignes med universet.

Hjernen vår er i konstant endring og prosesserer informasjon med signaler som reiser gjennom nervebanene 10 til 100 meter i sekundet. Noen nerveceller kan ha opp til 100 signaler i sekundet og er aktive stort sett hele tiden, mens andre områder kan være stille. Med ca 160 000 kilometer med blodårer bruker hjernen rundt 20% av energien i kroppen(1).

Det er mange flere utrolige funksjoner av hjernen vi kan utforske men det er ingen tvil om at det er et fantastisk organ som gjør det mulig for oss å være intelligente vesener. Jo mer vi forstår om hjernen vår, jo flere overraskelser får vi. Men de som virkelig har utforsket sinnet gjennom historien har mye å si på hvordan vi fungerer uten å måtte se på de elektriske impulsene. Konvensjonell forskning har vært fast bestemt på at bevissthet er generert av hjernen.

Noe som har vært utfordret av spirituelle opplevelser og opplyste mestere i lang tid. Spesielt tusenvis av rapporter om mennesker som har vært klinisk død og kommet til live igjen  med lignende historier om opplevelser. Ny forskning viser at bevisstheten ikke kan være generert i hjernen, men dette er ikke akseptert av alle enda. Vi kan si at bevisstheten er som TV signalet er for TVen, selv om TVen er ødelagt eksisterer signalet. Bevissthet er et emne for en egen artikkel.

hjernennervebaner

Det jeg skal ta for meg i denne artikkelen er hjernens egenskaper og evne til å påvirke vår helse, verdenssyn og opplevelse.

Vi opplever verden gjennom dette filteret, så det sier seg selv at alt som blir puttet inn i dette “filteret” vil forme vår opplevelse av verden. Hjernen vår er sitt eget lille univers og er i konstant utvikling hvor den baserer videre vekst på fundamentet som lagt til grunne opp til øyeblikket. Nesten på samme måte som evolusjonen av universet har bygd på det som har skjedd frem til nå og er i konstant utvikling. De første 7 årene av et barns liv er spesielt viktig da vi i denne perioden tar inn informasjonen nesten uten å dømme. Det blir en slags hypnose hvor alt uansett om det er godt eller dårlig blir tatt inn og former oss.

Enhver opplevelse genererer eller forsterker nervebaner som former vår personlighet, verdensbilde og daglige tankemønster ytterligere. Jo mer vi repeterer noe jo sterkere blir nervebanene for denne kombinasjon av tanker og følelser og gjør det enklere å tenke i samme baner. Over flere år blir det bygget et fundament som kan bli veldig sterkt, men hjernen vil ikke stoppe å skape nye nervebaner ettersom vi har nye opplevelser. Disse nervebanene formulerer filteret som blir deg og hvordan du ser verden. Det har også lagt et fundament som trigger følelser og tanker når vi blir utsatt for stimuli eller informasjon.

De første 7 årene av et barns liv er spesielt viktig da vi i denne perioden tar inn informasjonen nesten uten å dømme.
De første 7 årene av et barns liv er spesielt viktig da vi i denne perioden tar inn informasjonen nesten uten å dømme.

Hva forteller dette oss?

Dette gir et bedre bilde av hvordan noen kan formulere en tro som for dem former store deler av om ikke hele virkeligheten deres. Dette verdensbilde kan dermed forme våre handlinger, livsstil og helse. Det naturlige spørsmålet blir da om hva vi gjentagende fyller hjernen vår med er sunt, sant og nyttig for våre liv og samfunnet. Tjener det et formål som er godt og legger grunnlaget for en god utvikling?

Dessverre er ikke alltid dette tilfellet og vi ser det vanligvis ikke selv. Mye av det som styrer våre liv idag er avgjort av en rekke kulturelle tradisjoner, trender, “eksperter” og en kommersiell forståelse basert på gamle antakelser. Det er mye godt som påvirker oss også, men vi ser klare bevis på at den vestlige levemåten gjentakende gjør oss syke og separerte fra hverandre og naturen. Vi blir kondisjonert av systemer, verdier og normer som gagner de rikeste i vårt samfunn og promoterer idéer som er falske. Idéer om at vi må konkurrere med hverandre for å komme oss frem i verden og at penger, berømmelse og makt er av høyeste verdi for et menneske å oppnå. Dette skiller oss som mennesker og rotter oss mot hverandre over småting.

Det er ikke så lenge siden vi trodde at verden var flat, så det er heller ikke vanskelig å se at vår nåværende verdenssyn kan virke tullete eller skadelig i en nær fremtid. Vi har en tendens å godta alt som allerede er kulturelt akseptert eller kommer fra “eksperter” og “autoriteter”. Dette blir skummelt når vi lever i en kultur som er drevet av kapitalistiske verdier som har veldig kortsiktig tankegang. Har vi virkelig gått i dybden på å undersøke hvordan dette påvirker oss og om det hjelper vår positive utvikling. Er idéene og verdiene vi har adoptert gjennom tidene våre egne? Er disse aksepterte normene sunne for din kropp, sinn og forhold til verden.

Det forteller oss også at vi kan trene hjernen vår til å være i konstant utvikling med en mer flytende måte å tenke på. Jo mer jeg har studert naturen jo mer ser jeg at flyt og tilpasningsdyktighet er den mer optimale formen vårt univers utfolder seg.

Ved å konstant være i flyt og lære fra tidligere erfaringer utvikler alt seg til å bli mer optimalt. Hvis vi lærer å behandle hjernen vår på samme måte vil vi ikke sette oss fast i gammel tro eller utsagn. Personlig vil jeg ikke vente på “autoriteter” å fortelle hva jeg skal tro på, jeg vil bevisst vite hva som former meg og ta mere intelligente valg og skape et sunnere sinn og liv for meg og vårt samfunn.

Dette betyr ikke at vi ikke skal lære fra de som har har utfyllende kunnskap om noe, men å sette større spørsmål til hvor dette kommer fra og hvorfor personen formidler dette “bildet”. Det viktigste vi kommer frem til er at vi begynner å tenke selv og at vi tar vårt eget sinn til hjerte.

Hvordan skaper vi bevisst et verdensbilde

Det første steget er å bli bevisst, det vil si at du blir klar over hva som har påvirket deg og fortsetter å påvirke deg på en daglig basis. Dette inkluderer dine egne handlinger og tankemønster da det er nettverket som allerede har etablert seg i hjernen. Når vi er bevisst betyr det at vi er klar over at det skjer og ikke bare lar det gå til autopilot. Når vi blir klar over hvordan noe påvirker oss er det enklere for oss å velge om vi vil ha det i livet vårt eller ikke.

Dette igjen er ikke alene enkelt å gjøre da hva vi fokuserer vår bevissthet på blir tolket med vårt nåværende bilde. Og vårt følelsesmessig inntrykk og tankemønster er vårt forhold til denne nye opplevelsen, idéen, personen eller tingen. Og når vi ser på noe med hva vi har formet opp til nå vil det som oftest ikke bli sett med “objektive” øyne. Dette er hvordan vi kan fortsette å gjøre noe selv om det egentlig ikke er bra for oss eller basert på en løgn. Hjernen vet ikke hva den ikke vet, så om kunnskapen som har blitt tatt inn er begrenset vil det være et begrenset bilde.

For personen som har gjentatt bilde gjennom hele livet vil det være sterkt og forme virkeligheten personen har. Så hvis noen kommer å sier at det du har lært er feil, ny forskning fremlegges eller et større bilde blir introdusert vil det være vanskelig for personen å tilpasse seg dette ved første “oppdagelse”. Dette er hva vi kaller kognitiv dissonans, og er begrepet brukt når ny informasjon er i konflikt med informasjonen hjernen har akseptert som virkelighet.

Ingen liker å innrømme at de har tatt feil eller har blitt lurt, spesielt ikke godt etablerte og kommersielle personligheter som vi idag kaller “eksperter”. Dette er hva som vanligvis blir referert til som egoets motstand og er ikke den virkelige DEG, det er hjernens beskyttelse.

Sannheten er at mange tyngre trossystemer og regjeringer fungerer litt på samme måte da det er mennesker som tar avgjørelser vanligvis basert på det gamle trosmønsteret eller “tradisjonen”. Det kan ta lang tid for tunge systemer å endre mening eller retning på samme måte som det kan ta en person lang tid å endre mening. Men det trenger ikke være så tungt og vanskelig hvis vi forstår hvordan vår egen hjerne fungerer mest optimalt og bevisst velger å konstant utvikle oss. Dette kan ikke gjøres så lenge vi setter blind tillit til gamle utsagn eller autoriteter. Hvis vi ønsker å bevisst bygge et nytt verdensbilde og ta kontroll over vår egen hjerne kan vi ikke overlate trossystemet vårt til noen andre enn oss selv.

Dette putter såklart ansvaret over egen mental helse og for den saks skyld kroppslig helse i våre egne hender, slik det skal være.

Betyr dette at vi ikke skal lytte til andre lenger? Aldeles ikke, det betyr bare at du setter mer kritisk spørsmål til informasjon. Det betyr også at ved å ta ansvar åpner vi opp for nye kilder til kunnskap og læring. Å være skeptisk er ikke nyttig for noen da det stenger for videre granskning og er hjernen som dømmer ut ifra modellen som den allerede har. Å tenke kritisk derimot er nyttig da det åpner for videre granskning uten å blindt akseptere noe som sannhet. Din egen opplevelse og læring vil til syvende og sist være viktigst i å forme din mentale helse og velvære.

Hvorfor er dette så viktig?

Av den enkle grunnen at ikke alle mennesker eller organisasjoner har din helse og velvære i største interesse. Og i den kapitalistiske vestlige verden vi lever i har ting gått helt i spinn, alt har blitt snudd på hue. Vi blir servert løgner og halvsannheter hvor enn vi går gjennom all mulig media. Våre hjerner er travlere enn noensinne i den digitale verden vi lever i nå. Vi blir overfalt med fakta, pseudo fakta, løgner og rykter hvor alle utgir seg for å være nyttig informasjon eller sannhet.

Dette er en eller flere artikler i seg selv. Prøve å finne ut hva du trenger å vite, og hva du kan ignorere er utmattende. Denne utmattelsen er også en av grunnene til at de fleste overlater viktige avgjørelser til “eksperter” og vil ikke ta ansvar over det som påvirker vår helse og velvære. Det beste vi kan gjøre er å bli kjent med vår egen kropp og sinn slik at vi kan ta bedre avgjørelser for oss selv.

Alan Wilson Watts (født 6. januar 1915, død 16. november 1973) .
Alan Wilson Watts (født 6. januar 1915, død 16. november 1973) .

Alan Wilson Watts (født 6. januar 1915, død 16. november 1973) var en britisk-født filosof, forfatter og foredragsholder, best kjent som tolk og popularisator av østlig filosofi for et vestlig publikum(2). Han fikk gjennom sitt arbeid en stor innsikt og forståelse av problemene med den vestlige kulturens adskillelse fra naturen.

Han studerte gammel filosofi som har greid å beholde en dyp visdom om menneskeligheten og vår natur. Heldig for oss tok at opp flesteparten av sine foredrag som ligger tilgjengelig på youtube. Jeg kan sterkt anbefale å høre mer fra Alan Watts.

I dagens stress og utfordringer er det å komme tilbake til naturen både for kropp, sinn og sjel(bevissthet) avgjørende for et sunt liv. Hjernen vår er en viktig del av alle 3 områdene. Kroppens helse påvirker hjernen og hjernen vårt påvirker igjen kroppens helse.

Vi kjenner hjernens påvirkningskraft på vår helse som placeboeffekten. Hjernen er koblet til et enormt nettverk som sender signaler til hele kroppen vår på samme måte som hjertet vårt(4).

Placeboeffekten

De fleste er allerede kjent med hva vi kaller placeboeffekt og hvordan tanker, eller i større grad følelser kan påvirke vår helse. Dette virker å være komplisert for mange å helt akseptere til hvilken grad vår helse blir påvirket både negativt og positivt. Det er en balanse der kroppens generelle helse påvirker sinnet vårt og hvordan vi føler oss og igjen påvirker helsen tilbake. Det er en feedback loop som kan gå i en negativ eller positiv spiral.

Utfordringen er alltid da at når vi er syke eller føler oss forferdelig fungerer ikke hjernen optimalt og vi får ikke klarhet i hva vi trenger å gjøre for å endre situasjonen. Dette er så klart verre i de mest ekstreme tilfellene og er dermed vanskelig for noen som er langt nede å bruke tankene og følelsene sine aktivt for å snu situasjonen. Det er da vi vanligvis tyr til medisin, behandling eller naturen. Det er her vi må forstå at det vi putter inn i kroppen vil også påvirke vår helhetlig helse inkludert våre tanker og følelser, men følelsene våre har siste ordet.

Men la oss først se nærmere på hvordan placeboeffekten fungerer (4).

Det som blir formet i vår underbevissthet vil fortsette å påvirke vår helse selv om vi ikke er klar over det.
Det som blir formet i vår underbevissthet vil fortsette å påvirke vår helse selv om vi ikke er klar over det.

Nyere forskning har endelig greid å kartlegge mer av koblingene som går fra hjernen ut til resten av kroppen. Det gir en klarere indikasjon på hvordan våre tanker og følelser utfolder seg på vår helse. Hjertet spiller også en stor rolle her, men er emnet for en egen artikkel.

Det er ukjent til hvilke grad tanker og følelser påvirker vår helse, da det ikke er nok forskning på området enda. Men det har blitt klart gjennom mitt eget liv og alle jeg har møtt som har tenkt seg selv frisk at det er til den grad du selv har emne til. En tanke som ikke har følelser tilknyttet kan fortsatt gjøre forskjell, men i mye mindre grad enn med virkelig sterke følelser.

Det er mer og mer klart at følelsene er volumknotten på hvor sterke nervebaner som bygges i hjernen og dermed gjør det enklere for oss å gjenta følelsen og tanken som sender signaler til resten av kroppen. Det som blir formet i vår underbevissthet vil fortsette å påvirke vår helse selv om vi ikke er klar over det.

Våre følelser kan dermed svekke eller styrke vårt immunforsvar til mindre eller større grad. Vi ser dette ved depresjon at immunforsvaret svekkes og vi blir mye lettere syke. På samme måte kan en opplevelse som tilknyttes sterke følelser og gi stor betydning for vårt liv og til og med definere oss som person. Enten om den er en vond eller god opplevelse kan sterke følelser skape sterke nervebaner i hjernen vår. Sterke nervebaner skapes også ved vaner og gjentagelse over lengre tid, og på denne måten kan vi også snu gammel programmering som ikke tjener oss. Hvis du lærer å bruke dette bevisst har du et uvurderlig verktøy for ditt eget liv.

Jeg kan ikke understreke viktigheten nok av gode og sunne vaner, det er en fantastisk måte å bygge et sterkt sinn og helhetlig helse.

En sunn kropp = sunnere hjerne
Sunnere hjerne og tanker = sunnere sinn
Sunnere sinn og følelser = sunnere helhetlig helse

Det er en feedback loop, der du har forskjellige metoder for å mestre hvert område.

Dine tanker påvirker direkte din helse.
Dine tanker påvirker direkte din helse.

Du kan se det som en løk med forskjellige lag

Så hvorfor er dette så vanskelig for mange å gjøre?

Det er 2 hovedgrunner.

 1. Det er mange påvirkningsfaktorer som bryner oss daglig i den vestlige livsstilen. Maten vi spiser og livsstilen vår kan svekke hjernen(hele kroppen) og hindrer oss fra å føle oss optimalt.
 2. Den andre grunnen er at det er ikke lett å skifte til gode følelser i stor nok grad til å bygge om nervebaner når vi har følt oss dårlig over lengre tid. Dette er her sunne vaner kommer inn.

“Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose.” ~Eckhart Tolle

Jeg vil her gi deg flere tips til hvordan du kan skifte fokus og skape gode vaner som vil hjelpe deg på 2 områder.

 1. Området som omfavner din egen kroppslig helse og din egen evne til å helbrede deg selv.
 2. Og området som omfavner selvtillit og verdensbilde; skap et bilde som gir deg styrke og glede i ditt liv. Et bilde som baserer seg på virkelige verdier og kjærlighet.

Jeg skal ikke påstå at jeg vet alt om hjernen men jeg forstår at vi kan forenkle forklaringene slik at “mannen i gata” kan forstå hva de kan gjøre og konkrete tiltak for bedre helhetlig helse.

Optimalt liv

Min interesse har så lenge jeg kan huske vært å ikke bare overleve men å leve et langt og optimalt liv. Og gjennom egenstudie har jeg funnet en dypere forståelse av balansen mellom kropp, sinn og sjel(bevissthet). For at vi skal føle oss optimalt og utfylle vårt fulle potensial må vi ha en balanse som opprettholdes daglig. Hvor bra vi kan føle oss, hvor mye energi vi kan ha og hvor innsiktsfullt livet vårt blir er så og si uten grenser.

Så da var det naturlig for meg å fortsette å utfylle alle disse områdene og utvide min horisont. Det er basert på enkle prinsipper som jeg skal gi deg her. Og det er basert på forståelsen av min egen kropp, sinn og bevissthet. Din egen forståelse av deg selv i din helhet er det viktigste du gjør.

Vi kan lage positive vaner og mønster for å effektivt skape nye nervebaner. Det fungerer ikke å gjøre noe en eller to ganger og forvente resultater. Det er ofte vi leser en bok og setter mål om å endre livet vårt og starter med nye positive handlinger. Så går det en tid og vi slutter å gjøre det, og dermed får vi ikke de positive resultatene og går tilbake til det kjente. Vi må lage vanene over lengre tid, og dedikere oss til de nye vanene for å få virkelig resultater. Det tar ca 40 dager med aktiv handling for å skape en ny vane, men må uansett fortsette lenger enn det.

Utfordringen er ALLTID at “livet”(den allerede aksepterte virkeligheten) tar oss og vi glemmer å gjøre de tingene som hjelper oss øke vår positive oppbygging. Men når vanen er sterk og har generert sterke nervebaner kan det vare ut et langt og sunt liv.

Det aller vanskeligste er å starte. Å komme igang, å få hjernen til å akseptere at vi nå skal gjøre forandring. Det er serdeles vanskelig om man er langt nede eller syk, da er ikke hjernen klar for slikt. Men det er akkurat det som trengs for å få igang hjernens naturlige prosesser. Vi må starte ett sted, start med noe enkelt. Noen ganger trenger vi bli skikkelig lei, bli gjerne sint og bruk det til handling. Sinne er en høyere vibrasjon enn håpløshet. Start ett sted og gjør det som hjelper deg komme til et høyere energinivå.

Fantasi er en av de mest effektive måtene å skape en ny vibrasjon, start med noe å bygg på det og føl følelsene av noe sterkere og sterkere. Sålenge det er helt genuine følelser så kan du bygge på dem og skape noe fantastisk i livet ditt.

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.” Albert Einstein

Fantasi er viktigere enn kunnskap.
Fantasi er viktigere enn kunnskap.

Konkrete tiltak:

 1. Få nok søvn. Det er når vi sover at hjernen restaurerer tapt energi og får pause til å balansere seg selv. Minimum 9 timers søvn er viktig og den mest optimale tiden er å legge seg før 23:00. Flere av oss sliter med dette grunnet at vi hele tiden er opptatt med en skjerm foran oss og lar tankene gå i ett. Hold deg unna skjermer for sent på kvelden og skap en rolig atmosfære. Meditasjon før leggetid er en fantastisk måte å få hjernen til å roe seg.
 2. Spis så nærme naturen som mulig. Vårt kosthold er essensielt for at hjernen skal fungere optimalt. Nærmere 80% av det vi finner i dagligvaren idag inneholder skadelige stoffer og kan gå hardt ut over vår hjerne og emosjonell stabilitet (Les gjerne “Takk for maten?”). Eksempler på dette er sukker og søtningstoffer. Ja sukker, det er mer avhengighetsdannende enn heroin og er en av årsakene til mange av våre lidelser. De fleste light eller sukkerfrie alternativene er ikke noe bedre da det kan inneholde uønskede ingredienser (Aspartam, MSG, glutamat, natrium glutamat og E951 er blant verstingene). At dette fortsatt er en diskusjon om det er farlig eller ikke er grunnet at pengeinteresser holder igjen. Det er klare bevis på at dette er meget skadelig. Hvis du vil ha optimal tilstand så spis økologisk(VIKTIG) 80% frukt og grønnsaker, rene nøtter, frø og annen supermat er kjempeflott. Velg helst fersk levende og vanninnholdig mat og lag måltidet fra bunnen av. Det å ta i maten og bruke tid på det gir også energi og glede tilbake i måltidet. Som nevnt bruker hjernen din ca 20% av energien og selv om den blir beskyttet av kroppens immunsystem vil den bli påvirket av det du inntar. Så spis så absolutt nærme naturen som mulig, dette er VELDIG viktig også for helhetlig helse.Vi tenker sjeldent over at det vi spiser og/eller mangel på næring kan gjøre oss irritable og ustabile. Det er enkelt å se hvis vi har gått en hel dag uten å spise eller spiser noe som får oss til å føle oss dårlig. Men vi tenker sjeldent over det som bygger seg opp over lengre tid. Detox kan være nødvendig for kroppen å rense ut og komme på overskudd.
 3. Få i deg nok essensiell næring. Blant de som er viktigst å huske på er omega 3 (kokosolje og chiafrø er en fin kilde), vitamin-D (mellom 50-90 ng/ml daglig), B12 og himalayasalt eller havsalt. Det er såklart mange flere næringsstoffer kroppen trenger, men disse blir ofte glemt og kan skape mange helsemangler.
 4. Få sol på kroppen eller i det minste ansiktet minst 30 minutter om dagen. Dette vil hjelpe deg opprettholde den naturlige D-vitaminen i kroppen. D-vitamin er veldig viktig for funksjonene i hjernen og for at den former nye nervebaner. Men der er mer enn D-vitaminen som solen gir deg, lyset og se på en vakker sol-nedgang/oppgang gjør mye positivt for hjernen.
 5. Unngå fluor, og om nødvendig gjør en avkalsifisering/dyp detox. Renset vann er dermed essensielt for optimal funksjon av hjernen og resten av kroppen. Vi undervurderer denne i norge da vi antar at vannet her er så trygt.
 6. Skru av TV. Dette gjelder ikke kun på kvelden men så mye som mulig. Det var en tid TV var vårt vindu ut til verden for å lære mer, men idag er det en propaganda maskin. Media er dessverre i større grad styrt av seertall og penger. Og hvis man går i dybden på hvordan de bruker psykologiske påvirkningsfaktorene for å gjøre deg hektet vil du aldri skru på TV igjen. Dette inkluderer også mange nyheter som fokuserer på frykt og holder hjernen vår i en tilstand av overlevelse og hjelpesløshet. Det vi ikke kan gjøre noe med burde vi ikke la styre våre liv. Ja vi trenger å vite viktige emner, men vår mentale helse er viktigere. Det er en stor verden og mye som er fantastisk positivt som ikke blir vist på TV. Gå fra å være en passiv seer til å aktivt delta i livets utvikling og du vil styrke deg selv mer enn du ante var mulig. Grunnen til dette er at TV har en tendens i å gjøre oss passive. Velg heller hva du ønsker å se selv av dokumentarer eller positive filmer. Vi har idag flere on demand løsninger som gir deg kontrollen over hva du vil se.
 7. Bruk Handsfree – Hold telefonen borte fra hode for å unngå stråling. Om du fortsatt er i tvil om at bølgelengdene fra mobilen, pc, wifi, radiotårn kan forstyrre kroppens balanse burde du undersøke dette nærmere. Det er mange studier på EMF og andre forstyrrelser allerede. Det finnes heldigvis løsninger som kan beskytte mot det verste av skadelig stråling.
 8. Ta en løpe- eller gåtur ute i natur. Bevegelse får igang lymfesystemet som renser ut avfallstoffer fra kroppen og vil gi klarhet. Ionene i luften er mye rikere i natur og fjell så det anbefales sterkt å komme seg ut oftere. Å være i naturen så mye som mulig vil jeg si er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å komme i kontakt med oss selv. Å se langt i horisonten er en form for terapi for hjernen, så kom deg opp på et fjell eller ved havet. Kom i bevegelse til svettepunkt ihvertfall 3 ganger i uken, men bare etter egen emne.
 9. Meditasjon, yoga, qi gong og tibetanske riter er en veldig fin måte å stilne hjernens støy. Hver har sine fordeler og prefererte metoder. Meditasjon vil jeg anbefale å bruke ikke bare ved å sitte i lotusstilling men utover hele dagen. Gjør alt til en meditasjon hvor du er til stede og “ett” med det du gjør. Puste dypt og leve i øyeblikket vil gjøre det enklere å behold roen i alle situasjoner. Indre fred er hemmeligheten til alle mestere. Å reise inn i sitt eget sinn kan lære deg alt du trenger å vite om verden og din egen virkelighet.
 10. Les en god bok, helst i original form og ikke på pc. Grunnen til at digital form ikke er optimalt er grunnet lyset som kommer fra skjermen stimulerer hjernen din på en annen måte og kan være mer forstyrrende. Du slipper også bli distrahert av facebook og andre ting som kan oppstå. Å miste seg selv i en god bok er fantastisk trening for fantasien og hjernens struktur. Les noe som inspirerer deg og hjelper deg vokse.
 11. Lytt til musikk som stimulerer deg. Musikk som bygger deg opp vil kunne aktivere følelser og tanker som gir deg innsikt og glede. Den rette musikken kan hjelpe deg inn i en ønsket tilstand. Om det er for meditasjon, konsentrasjon, avslappelse eller oppbygging har vi alle typer musikk tilgjengelig ved et par klikk. Hvis du vil få mest ut av hjernen din og trene hjernehalvdelene å jobbe sammen kan jeg sterkt anbefale Metamusikk og Metaprogrammer. Hvis du har mulighet til å spille av musikken din med 432 hz vil dette være mest optimalt da det er en harmonisk frekvens. Frekvens, volum og oppbygging har mye å si på hjernebølgene dine. Derfor er mye av moderne popmusikk dessverre dårlig stimuli for optimal hjernekapasitet. Når kunnskap om dette blir mer almennt akseptert vil vi nok se et skifte i hvordan musikk blir laget. Lag deg selv noen gode musikklister som trigger følelsene du ønsker mer av, og vær åpen for nye lyder.
 12. Se videoer som gir deg glede, håp, formål, dypere forståelse, vekst og omsorg. Eller hvilke følelse du ønsker å bygge sterkere tilknytning til. Hvis en video eller bilde gir deg en sterk følelse vil det bygge nervebaner som knytter følelsen din til det “minnet”. På den måten kan du selv velge å gjenta noe som betyr mye for deg og gjør det enklere å huske den følelsen. Jeg anbefaler å lage spillelister med videoer du liker på youtube slik som Vår vakre planet, Stargazing, Carl Sagan serien eller Alan Watts serien. Dette er noe jeg har brukt MYE for å skape et større og bedre verdensbilde med mer kjærlighet. Dette er en av hemmelighetene til å effektivt bygge motivasjon eller indre fred. Jeg vil anbefale minst 1-2 timer hver dag med å gå inn i følelsene som disse videoene gir. Kjempeflotte verktøy for å gi innblikk i vårt univers og historisk visdom.
 13. Omgås mennesker som stimulerer deg og utfordrer deg positivt. Miljøet rundt deg vil alltid påvirke deg over tid enten om du vil det eller ikke. I øyeblikket kan det hende vi ikke lar oss påvirke av situasjonen hvis vi har fred i oss selv, men over tid vil det påvirke oss. Dette er kanskje en av de vanskeligste tingene å gjøre da vi knytter mye av vår identitet til miljøet og menneskene rundt oss. Men hvis dette ikke tjener deg eller er skadelig for din velvære kan det vare lurt å introdusere seg selv for nye miljøer. Hvis du kan gjøre dette uten å dømme ny eller gammel omkrets er det best for deg og andre.
 14. Utforsk nye ting og utvid din horisont. Reise og nye opplevelser er en veldig stimulerende aktivitet, og veldig sunt for hjernen. Selv om det er å reise bare noen kilometer handler det om hvordan hjernen bygger et større bilde når vi blir utsatt for nye miljøer, mennesker og opplevelser. Det hjelper oss komme ut av rigide mønster. Om du ikke har mulighet til å reise enda, så se på naturvideoer og bruk fantasien. Hvis du kan glede deg til noe(ikke frustrere deg over mangel av noe) så vil det åpne opp for nye muligheter og gi deg motivasjon til å jobbe mot noe. Jeg anbefaler å finne glede i de minste reiser, selv om det bare er en gåtur eller sykletur til et nytt sted.
 15. Skriv om noe som fanger din interesse. Om det er drømmene dine, dagen din, en blogg, en bok eller tankene dine hjelper dette å stimulere. Hvis du vil ha mest mulig ut av det vil jeg anbefale å skrive med blå penn på linjeark da du bruker mange flere nervebaner enn når man skriver på pc. Og ved å skrive på ark vil du huske det bedre og få god øvelse på kunsten av skriving. Det hjelper også å sette tankene i struktur og organiserer hjernen. Det finnes mange fine måter å trene hjernen på med å løse ting.
 16. Finn det indre barnet i deg selv og åpne opp øynene for verdens under. Vi er omringet av magi hele tiden og glemmer helt å sette pris på de små tingene. Fuglene som synger og flyr utenfor vinduet, blomstene som titter opp i parken. Fotonene som bruker 10 millioner år før de når overflaten av solen og dermed flyr i lysets hastighet som en bølge som skinner hver eneste dag for deg. Stjernene og galaksene i universet som fyller deg med under. Oksygenen og vannet som gjør det mulig for deg å leve. Denne verden er fylt med grunner for enorm takknemlighet og overveldende glede bare ved å leve. La deg selv bli fascinert av de minste ting og livet vil bli mye enklere, og hverdagsproblemene blir mindre viktige. Ikke la kulturell programmering ta fra deg de små gledene i livet.
 17. Hold deg selv glad og emosjonelt stabil. Sinne gjør deg uintelligent i øyeblikket men kan også bygge et mønster/monster over tid. Å få kontroll over egne følelser og ikke la seg påvirke av ytre stimuli er veldig undervurdert. Spesielt i tiden vi lever i nå hvor vi blir digitalt stimulert hele tiden og får vite om mange ting vi “ikke liker”. Å gi slipp er en gave til seg selv og gir hjernen en ferie fra å konstant dømme, frustrere seg og prøve å kontrollere. Dypere forståelse er den enkleste måten å “akseptere” virkeligheten som du blir presentert med. Lær deg selv å gi slipp på ting som ikke angår deg, eller som du ikke kan kontrollere. Det eneste vi har kontroll over er oss selv. Din gjentagende holdning til noe er hva som vil påvirke ditt verdensbilde og over tid handlinger, så det er viktig at du vet hvilke retning det går.
 18. Følg med på tankene dine. Med dette mener jeg at du er bevisst på hva du fyller hue ditt med når du vanligvis ikke følger med. Det betyr ikke at man skal gå å tenke over tankene sine hele tiden, men ikke miste seg selv i negative spiraler. At man selv velger hvordan man har det og ikke lar det gå til unødvendig bekymring eller lignende. Er man bevisst vil man merke når man føler noe som ikke tjener deg eller andre og kan velge en ny holdning til tanken eller en ny tanke som gir deg det du ønsker. Hvis du ikke føler dette er positivt for deg så slutt med det og skift fokus på noe som tar din oppmerksomhet. Det er kun nyttig om det kan hjelpe deg få balanse mellom mental aktivitet og følelser.
 19. Finn din visjon og tren utholdenhet og tålmodighet. Verden ble ikke til på en dag, og det samme gjelder utviklingen av våre liv. Hvis du finner ut av hva du står for og hva dine drømmer er kan du enklere måle om du beveger deg nærmere eller lenger vekk fra dette. Velg en visjon eller formål i livet som du virkelig tror på og som bygger på dine styrker og egenskaper. Skriv det ned og lag gjerne et drømmebilde som motiverer deg. Jeg anbefaler at denne visjonen er basert på noe dypere enn materielle goder og status, for det er lett å miste seg selv i jaget etter disse jordiske falske verdiene. Gå dypere i følelsene dine av hva du virkelig vil. Det kommer alltid ned til følelser du ønsker og ikke en spesiell metode å komme til et mål. Vi vet ikke nødvendigvis hvordan oppnå dette ønsket med verdensbilde vi har idag, så vi må ha tro og være tilpasningsdyktig. Vær klar for å endre visjonen ettersom du vokser som person og lærer mer om deg selv.
 20. Bli kjent med deg selv. Å starte en indre reise for å bli kjent med hvem du virkelig er og dine sterkeste egenskaper vil være noe av det viktigste du gjør i ditt liv. Ikke vær redd for å gå dypere for å lære om deg selv og ditt forhold til verden rundt deg. Du er mer enn du tror, du er mer enn hva kulturell programmering har kondisjonert deg med. Bli kvitt begrensende trossystemer og programmering. Du trenger ikke lete noe sted for å finne deg selv, du trenger bare bli kvitt falsk programmering og komme tilbake til ditt naturlige hjerte. Da vil du finne deg selv og hvem du virkelig er uten å tvinge på deg noe.

Det er ikke noe nytte å slå ned på seg selv hvis man har en dårlig dag, glemmer å ta vare på seg selv eller feiler i noe. Glem det, ta handling og skift fokuset på hva som får deg til å føle deg virkelig bra. Se på filmklipp av søte katter om du må, jeg vet jeg har gjort det ;)

Eksponer deg selv så mye du kan for det positive og kreative, det vil skape nye nervebaner og gjøre det enklere å tenke positive tanker og føle gode følelser.

Det som er viktig å forstå er uansett hva som har skjedd i våre liv som har vært utenfor vår kontroll, er det fortsatt kun vi som kan ta ansvar for vår egen lykke. Det er kun vi som kan skifte vårt eget fokus. Å kjempe med det utenfor oss selv vil kun skape smerte. Å kjempe med det indre i oss selv vil også skape smerte, så skift fokus og kom til et positivt nivå som gir deg overskudd til å takle med utfordringene. Du vil vite når du har styrken til å takle med og akseptere de vanskelige opplevelsene. Dyp forståelse er alltid bedre enn undertrykkelse og ignoranse.

Hvis du driver med noe positivt, så fortsett med det. Vær åpen for mer, og glem tanken om hva andre sier. Har du ingen å få kontakt med personlig så gå på nett, se på youtube videoer av positive mennesker, få kontakt og kommuniser med positive mennesker i andre enden av verden. Gjør alt du kan for å komme til et sterkere nivå der nervebanene har blitt sterke nok til å takle nye opplevelser.

Dette er også likt for en ide eller en drøm. Hvis du bruker 2 timer på å skape et bilde av dette i ditt eget hue og så velger å gå ut i verden å snakke om det vil det lett bli påvirket av negativitet eller om noen ikke tror deg. Bruk tid på det, kultiver det, la det overfylle deg med kjærlig energi og mot. Bruk måneder om du må, du vil føle deg klar for neste steg når du har skapt sterke nok nervebaner. Du vil vite når du er klar, og hva neste steg er.

Lytt til hjertet ditt, det vil alltid gi deg sannhet og lede deg gjennom utfordringene. Husk at du styrer hva hjernen din skal fylles med, den skal ikke kontrollere deg. Ha forståelse for at det kan ta tid, men ikke vent med å gjøre handling og hold fokus så mye du kan.

Følelsene dine er volumknotten på hvor raskt nervebane danner sterke kontakter. Jo sterkere følelse(autentisk) vi opplever knyttet til noe jo mer inntrykk gjør dette på hjernen. Dette er hvorfor traumer kan være spesielt vanskelig der hjernen lukker det av for å beskytte oss frem til vi er klare for å takle med det. Vi skal ikke være redd for å føle noen vonde følelser, men å la det fortsette å styre livet vårt vil ikke tjener oss. Alle følelser er nødvendige for å fortelle oss forskjellige signaler, lytt til dem, forstå dem og så ta informert handling i en retning du vil ha.

De som har opplevd traumer eller vonde ting og kommet seg gjennom det har en mye dypere forståelse for seg selv enn noen som har hatt det bra hele livet. Når de greier å skape et positivt og balansert sinn vil de kunne hjelpe mange andre, med en dypere empati. Vi legger fra oss det som skadet oss men tar med oss hva det lærte oss.

Hvordan vi blir frakoblet vår sjel og hjerte?

Det er ofte vi ser folk idag som virker onde og som misshandler både dyr og mennesker. Hvordan har det dette kommet til? Der handler det ikke bare om hjernen, de er avkuttet fra sitt eget hjerte og sjel(høyere bevissthet) og hjernen kjører på veldig lav funksjon. Enhver handling som adskiller oss mer og mer fra det levende og alt som gjør oss mennesker vil adskille oss fra sjelen(bevissthet). Sinnet blir tåket til av illusjoner og døser ned følelser. Dette skjer når vi gjentagende gjør noe som er i konflikt med vårt hjerte, naturens lover og livets balanse. For eksempel å drepe dyr og mennesker, brygge på hat og gå imot vår sjel.

Vi kan ikke anta at vi forstår hva en person har gått gjennom for å bli personen de er idag. Ethvert ansikt har en historie som vi ikke kan begripe, og vi hadde mest sannsynlig gjort det samme om vi hadde vært i deres sko. Så la oss ikke dømme en bok så raskt.

Sannheten om mye av problemene vi har som mennesker er resultat av et mye dypere problem som har plaget oss i tusentalls år. Og det er at frykt har vært en sterk driver for vår kulturelle utvikling.

Gjennom en ganske negativ kulturell programmering har vårt verdenssyn blitt formet til å forvente at nye ukjente ting er farlig eller onde. At vi er separerte fra hverandre og naturen. Det er en kulturell programmering som er styrt av frykt. Frykt er en funksjon som hjelper oss overleve men er ikke nyttig for å styre våre liv. Når du begynner å leve livet ditt drevet av kjærlighet vil du finne en kraft i deg som du ikke ante var mulig.

Her er en liten historie som gir et bilde på våre utfordringer som mennesker:

En gammel Cherokee-indianer lærer sitt barnebarn om livet. “En kamp brygger inne i meg”, sa han til gutten.

“Det er en forferdelig kamp mellom to ulver. En er ond – han er sinne, misunnelse, sorg, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, avsky, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet,  overlegenhet og ego.”

Han fortsetter, “Den andre er god – han er glede, fred, kjærlighet, håp, sinnsro, takknemlighet, ydmykhet, snillhet, velvilje, empati, generøsitet, sannhet, medfølelse og tro. Den samme kampen brygger inne i deg – og inne i alle andre personer også.”

Barnebarnet tenkte en stund og spør så sin bestefar, “Hvem av ulvene vil vinne?”

Da svarte den gamle indianeren “Den du mater.”

Vi må kontinuerlig endre vårt verdensbilde, slik utvikler vi oss, slik blir vi mer intelligente og empatiske. Slik vil vi møte fremtiden sammen med visdom.

Returning to Natural Mind – Peter Russel:

Gratitude:

Oppsummert

Til slutt skal jeg gi deg min hemmelighet for hvordan skape et anker til sterke positive følelser som vil bygge et sterkt sinn. Målet er å skape en “peak state”(tilstand) med glede, takknemlighet, kjærlighet og flyt. Dette verkøyet(NLP) er noe du kan bruke når du trenger det.

Første steg: Takknemlighet

Skrive ned hva du er takknemlig for, og hva du har i livet ditt idag som du kan være takknemlig for. Gå inn i følelsen noen sekunder for hvert av punktene du skriver opp, kjenn på følelsen. Ved å gjøre dette vil du skape flyt og huske på flere ting som du har å være takknemlig for. Alt du har lært, alle mennesker du har møtt, alle opplevelser, egenskaper, evner, naturen rundt deg, universet, eller hva annet du føler betyr noe for ditt liv. La følelsen vokse og skriv mer ettersom du kommer på mer, det behøver ikke være alt på samme dag.

Når du føler deg fornøyd med listen kan du bruke noen minutter på å føle takknemlighet og kjærlighet for alle tingene på listen samlet, eller et utdrag av de mest betydelige. La følelsene vokse og bli sterkere, virkelig gi slipp på følelsene. Gjør denne øvelsen alene slik at du ikke behøver begrense ditt uttrykk av følelser for andre som kan være rundt deg. Jo lenger du kan holde denne følelsen jo bedre. Det er bare bra å føle denne følelsen mer intenst og la det overvelde deg. Det er ikke nødvendig å oppnå noe mål eller tenke seg frem til noe her, kun føle og la det fylle deg. Ukontrollerbar gledestårer og latter kan være resultatet.

Kom tilbake til denne øvelsen så ofte du føler behov for, og legg gjerne til flere ting på listen. Legg listen et sted som minner deg på det men som bare du vil sjekke. Etterhvert vil du ikke trenge listen for å gjøre øvelsen. Over tid vil det bli en del av ditt liv å være takknemlig for alt uten behov for å huske på det.

Andre steg: Drømmen

Skriv ned ditt drømmeliv og hvordan du ideelt sett ønsker å ha det. Om penger ikke var nødvendig å tenke på, du hadde alt du innerst inne kunne tenke deg. Du trenger ikke tenke på hvordan få det til, da dette er kun en øvelse for å skape følelsen at du allerede har drømmen.

Det tar gjerne tid for oss å få på plass hva vi virkelig ønsker oss, ikke hva reklamer og resten av verden har fortalt deg at du vil ha, men hva du virkelig vil ha. Gå ned til roten av ting og glem det matrealistiske overfladiske. Skriv gjerne flere versjoner om du må, men lag til slutt en forkortet versjon som greier å komponere helheten til 1-2 sider. Det blir din story, ditt drømmeliv. Skriv gjerne også ned hvordan drømmedagen din vil være fra morgen til kveld og hvordan det føles. Jeg anbefaler å skrive dette etter du har gjort takknemlighet øvelsen og har flyt. Vær sann med deg selv og inkluder opplevelser og mennesker du kan innbilde deg.

Våre drømmer vil endre seg over tid, så vær åpen for å endre på den. Skriv gjerne denne og takknemlighets-listen i en pen dagbok.

Når du er fornøyd med denne visjonen av ditt liv kan du kombinere alt av hva du har skrevet inn i et øyeblikk. Et øyeblikk der du føler hvordan det er å stå i den dagen i ditt drømmeliv og stopper opp for å sette pris på alt universet har gitt deg. Gå inn i den visere og eldre versjonen av deg og føl opplevelsen av å ha dette livet i dette øyeblikket. Gå dypere inn i takknemligheten du føler i det øyeblikket, kjærligheten du har med deg og følelsene som kommer med å ha oppnådd dine drømmer. Lek med det, la det flyte, la opplevelsen ta deg gjennom dagen. La det bli så virkelig som mulig og føl det så dypt du kan. Det vil bli lettere for hver gang du gjør denne øvelsen. Jeg anbefaler å sette av 30 minutter til å kombinere de to øvelsene og gjøre det så ofte du kan i starten. Ikke gjør det til en jobb eller plikt men som lek og noe frigjørende.

Så lenge følelsene er autentiske og du føler du kan ta på det. Hvis du greier å samle sammen alle følelsene inn i et øyeblikk der du kan se tilbake på livet ditt (barnet) med dyp kjærlighet vil du åpne opp hjertet for en dypere forståelse. Finn en følelse av å være komplett og i fred, at du har oppnått ditt livs formål.

Vær åpen for å endre på denne drømmen eller følelsen ettersom du blir introdusert til dypere sannheter og opplevelser. Selve handlingen vil hjelpe hjernehalvdelene jobbe sammen og bygge et sterkt samarbeid mellom hjernen og hjertet. Hvordan ser du deg selv som ditt optimale deg? Den viktigste delen er å utforske deg selv gjennom øvelsen og fortsette prosessen av å male vårt eget liv. Ha opplevelsen som du ønsker og fortsett utviklingen til du blir det dy ønsker å være.

Tredje steg: Ankeret

Du kan fint kun gjøre steg 1 og 2 men om du ønsker en dypere kontakt med naturen og livet kan du fortsette med neste øvelse. Hva vi ønsker her er å skape en kraftig kobling til universet, menneskene på denne planeten, og naturen. Lag en serie av videoer eller bilder med god musikk som du kan sette på mens du gjør øvelse 1 og 2. Du kan legge til bilder, videoer, korte klipp, musikk eller annet du ønsker å koble følelsen til. Gjør det enkelt å kunne sette på denne serien av klipp som kan gå uavbrutt. Jeg liker å lage youtube spilleliste for dette, og legger med noen eksempler her: Vår vakre planet, Stargazing, Carl Sagan serien eller Alan Watts serien.

Reserver noen minutter eller så mye som en time til denne opplevelsen alene. Det trenger ikke være hver dag men så ofte du føler deg komfortabel med. Start med å sette på spillelisten med god lyd og sett deg i en behagelig stilling forran skjermen, bare ikke for nærme. Frigjør hendene dine og tankene fra å måtte styre med noe slik at du ikke forstyrres.

Start så med takknemlighet øvelsen og gå gjennom listen og følelsene det gir deg. La det flyte og øk intensiteten av følelsen ettersom du kombinerer dem til en samlet følelse. Du kan gjøre det i 10 minutter og når du føler deg komfortabel kan du fortsette med den følelsen inn i øvelsen som omhandler drømmene og ditt fremtidige jeg. La følelsen av å ha det allerede fylle deg. Hvis det oppstår tvilende eller klagete tanker kan du bare la dem gå, det er helt greit. Det er ingenting viktigere i denne øvelsen enn opplevelsen av full tilstedeværelse i denne virkeligheten du har skapt.

Hvis du klarer å innbilde deg fred på jorden og kjærlighet for alle mennesker inn i drømmen din vil du bidra med evolusjonen av vår planet langt mer enn du aner. Føl din deltakelse i alt som er godt og vakkert i denne verden.

Det er ikke nødvendig å bli for detaljert i visualiseringen av denne opplevelsen, men om det føles rett så bare la det flyte. Formålet er følelsen og øke din energi slik at hjernen og hjertet begynner å skape sterkere kobling. Hjertet har nærmere 40 000 nervebaner og sender flere signaler til hjernen enn andre veien.

Du kan også gjøre denne type følelser når du er ute i naturen og føler kontakten med det som er rundt deg. Men det er anbefalt å være alene slik at du ikke bryr andre eller blir forstyrret.

Når du er ferdig med denne øvelsen er det viktig at du jorder deg selv og skaper en mental kobling mellom drømmen og ditt nåværende liv slik at du får følelsen at du kan få det til. Transformer så denne følelsen og flyten inn i positiv handling.

Jo mer du gjør denne øvelsen jo sterkere nervebaner tilknyttet disse følelsene vil du ha og jo lettere vil du huske følelsen og skape den tilknytningen når du ønsker. Du kan skape uendelig mange måter å trigge denne type følelser på. Det er hva vi kaller et anker, og er tilknytningen av en eller flere følelser til en ytre stimuli. Så ved å ha gjort disse øvelsene til en serie videoer vil du knytte følelsene til musikken og bildene.

Hver gang du føler deg nedenfor kan du sette på musikken eller videoene du har koblet sterke følelser til, og det vil endre ditt humør. Start med noe du kan tro på og bygg på det. Ha mot til å drømme og bruke dette fantastiske organet, hjernen til å gi deg indre fred, glede og bedre helse.

Med det vil jeg ønske deg lykke til, og masse kjærlighet.

Kilder

 1. https://en.wikipedia.org/?title=Brain
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts
 3. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150601122445.htm – Ny forskning om koblingen mellom hjernen og immunforsvaret
 4. Happiest man alive http://www.simplecapacity.com/2015/05/brain-scans-reveal-the-world-happiest-man-his-secrets-is-simple/

Ekstramateriale

How do we break the habit of excessive thinking?
https://www.youtube.com/watch?v=dTFDfR47dl4

Meditasjon – Alan Watts,
https://www.youtube.com/watch?v=jPpUNAFHgxM

Is there scientific proof we can heal ourselves? | Lissa Rankin, MD | TEDxAmericanRiviera
https://www.youtube.com/watch?v=LWQfe__fNbs

Jeg har funnet mye godt å hente fra de som har gått en vei av fred – eksempelvis dalai lama
https://www.youtube.com/watch?v=IUEkDc_LfKQ

https://www.youtube.com/watch?v=Xnr2SPHLraI

“Never believe a prediction that does not empower you”
The prison of your mind | Sean Stephenson | TEDxIronwoodStatePrison
https://www.youtube.com/watch?v=VaRO5-V1uK0

Stroke of insight – Jill Bolte Taylor
https://www.youtube.com/watch?v=mYD7Y9CXeUw

Dr. Bruce H. Lipton: The Programmable Mind at UPLIFT2014
https://www.youtube.com/watch?v=GZMJ4sJspZY

The first 20 hours — how to learn anything | Josh Kaufman | TEDxCSU
https://www.youtube.com/watch?v=5MgBikgcWnY

Emotional maturity (using more than your brain)
https://www.youtube.com/watch?v=EPjYx2edKK0

Metamedisin – Dagfrid Kolaas
https://www.youtube.com/watch?v=68QTdk5wW_8

How to live a rich life after a trauma? | Anne Grethe Solberg | TEDxArendal
https://www.youtube.com/watch?v=nzerXrcQWhA

Anders Dreyer

Anders har dedikert sitt liv til en visjon om et friskt samfunn og har en umettelig sult for kunnskap og sannhet. Denne sulten har ført han inn på en reise for å forstå universet, kroppen vår og hva vi mennesker er i stand til. Det har gitt en klarhet i hvor menneskeheten er på vei og hvilke rolle naturen og evolusjon spiller inn. Gjennom denne reisen har han utviklet en stødig forståelse av hvordan ting henger sammen og hvordan vi mennesker er tilkoblet og avhengige av hverandre. Nå vil han bruke denne kunnskapen til å hjelpe andre. “Fremtiden er veldig lys, selv om det ikke kan virke sånn idag. Omsorg og kjærlighet er løsningen, i samarbeid med naturen er det ingenting vi ikke kan klare.”

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Unni Marigaard Øverland
Unni Marigaard Øverland
Anonym
5 år siden

takk for flott artikkel, her fikk jeg svarene, ny inspirasjon inn i det nye år.. Har laget mat fra bunnen og følger et cellresetprogram som kan anbefales, viktig som jeg lærte her om Selen, Q-10, fint å høre på youtube-foredrag, gleder meg til neste foredrag, godt nytt år..

Flor
Flor
Abonnent
6 år siden

En velskrevet artikkel, det eneste jeg er uenig med deg i artikkelen er økologisk mat. Det er fremdeles omdiskutert hvor bra den er for både miljøet. Er det virkelig noe forskjell fra ikke økologisk økologisk mat. Siden vi har ødelagt jorden såpass mye at økologisk mat blir påvirket av det. Pluss at de sprayer svakere middel på økologisk mat bare flere ganger. Som resulterer til at vi får omtrent den samme giften i oss.

Frode
Frode
Abonnent
8 år siden

Anders du er en lurenDreyer,-! Dette var en kjempeartikkel. Mye kunnskap som for meg garantert blir nyttig. Frydet meg også over den llle kommentaren fra Albert Einstein om at han satte “de skriftlærde” på plass igjen….Ja tankenes kraft er enorme. Har skumlest artikkelen nå. I kveld skal den studeres. Takk for at du deler.

anders
anders
Anonym
8 år siden

Dæven! Et kjempearbeid. Var enig i det meste, veldig opplysende. Må lese det igjen senere. Husk at du skriver en kortere artikkel neste gang Anders! Jeg måtte ta to kaffepauser.

Alexander B.
Forfatter
8 år siden

Dette var en svært fin artikkel der jeg ser du virkelig går all in for å hjelpe dine brødre og søstre!
Jeg stusset litt på med at det tok 40 dager å legge til seg en vane.. Jesus vandret jo 40 dager i ørkenen ;)
Skal også sies at de gamle inuit sjamanene, også vandret alene på isen mellom 30-40 dager alene og nesten uten mat. Dette for å sulte seg helt sønder og sammen for til slutt kollapse. Ved et kollaps fikk de til en ut av seg selv opplevelse. Og slik kom sjamanene på isen inn i den spirituelle verden og kunne prate med sine forfedre :)
Men ellers vil jeg si takk for mange gode tips om meditasjon her. Noe av det mest kritiske du tar opp her, er vel faktisk dette med mat. Mat er så ufattelig viktig å tenke på. Jeg forsto for ikke så veldig lenge siden dette med tunge og lette energier innenfor mat-verdenen.
Av å spise kjøtt, blir man slapp og stappmett, mens med salater, supper og vegetarmat generelt, blir man mett på en helt annen måte. En metthet du kan være aktiv med og likevel føler man seg bedre..
Har såvidt startet å snuble inn i vegetarverden selv, og bare det lille jeg klarer å kokkelere meg frem til, gir store endringer.
God artikkel, mye nyttig å skrable ned for en senere anledning :)

Anders Olsen
Anders Olsen
Anonym
8 år siden

Takk navnebror! :)

« Forrige artikkel

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

Neste artikkel »

Den unike veien

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x