Bla i tag

ubevisste sinn

Vår fantastiske hjerne – hvordan den styrer vårt liv og helse

Hjernen vår er et fantastisk organ som har i lang tid vært et mysterie da vi ikke har hatt teknologien til å utforske alle aspekter. Teknologien begynner å blir bedre og vi finner nye måter å forstå hjernen og dens komplekse funksjoner hver dag.

Merkelapping – en trussel mot verdensfreden?

Uten merkelappene ville mennesker bare være ... mennesker.

Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

Den vitenskapelige modellen av menneskets psykologi fører til galskap