Velkommen til helvete. Porten i Auschwitz med tittelen "Arbeit macht frei".

Aldri mer Holocaust?

9K visninger
15 minutter lesetid
282

Historien gjentar seg folkens. Alltid. Idag Amerika/Europa. Tidligere var det USSR (Sovjet Russland). Noen vil ha flere Holocaust. Den antar kanskje også andre former, Spanskesyken (også fra vaksine), svartedauden, AIDS (svine influense vaksine?)

“De som ikke husker historien er dømt til å gjenta den”
“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”
George Santayana: ‘The Life of Reason*, 1905

Viser til protest marsjen i Washington den 12.09 hvor 1,5 million mennesker deltok i demonstrasjon mot lederskapet sitt, og hvor det samtidig rapporteres at kun i august måned ble det solgt 1 million våpen i Amerika. De har heldigvis (ennå) frihet til å forsvare seg der. Her er vi overlatt til å bli ledet nakne til slakterbenken. Akkurat som innbyggerne i Russland ble avvæpnet før deres ‘proletariatets revolusjon’ tok til.

Norge har hatt sin ‘amnesti-lov’, som Amerika har hatt det, for å levere inn sine våpen, men nå ser det ut som de har begynt å lukte lunta der over dammen, og handler våpen av pina. Begynner å skjønne tegninga; at den indre trussel er større enn den ytre. FEMA-Campene er klar. Som GULAG campene i det ateistiske paradis var det.

Holocaust betyr å ofre sine opponenter til sin gud ‘i flammer’, blodofring, selv om den guden er Lucifer, som sikkert er den eneste g-d for menneskene som krever slikt av sine tilhengere. Den jeg kjenner krever kun at ‘en skal elske sin neste som seg selv’.

Vi må være svært forsiktig med å ikke la det raseriet som bygges opp (som er planlagt å bygge seg opp), i det ragnarokk som ligger foran oss, gå ut over hverken gode jøder, muslimer eller kristne. Viser til Albert Pike’s brev til Mazzini. De har nemlig planlagt det slik.

Åndskampen tetner til

Ikke et eneste hårstrå må krølles på gode gudfryktige jøders, muslimers eller kristnes hode. Om en gjør feil her og rammer uskyldige gudfryktige, mer enn Rothschild-fryktige sionister, så pådrar en seg en personlig vanskelig karma. G-d’s dom. For dette er en kamp mellom åndsmakter vi er innvolvert i. Vi kan ikke inkorporere begge åndsmakter i oss samtidig. VI MÅ VELGE!

Det var nettopp dette som skjedde under andre verdenskrig at det var de gode jøder som ble drept, og kristne i USSR, mens sionist-jødene vant ‘prinsessen’ (Israel) og hele verden. En havner i ‘ildsjøen’ om en trår feil, samme hvor gode intensjoner en har. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, sies det. Dette er en balansekunst. En må vite hva en gjør. En pådrar seg også karma av å tie. Den som tier samtykker, heter det seg. Så her må vi holde tunga beint i munnen.

Sionist-jødedommen er ikke noen religion, ingen rase, men en politisk ideologi om utvalgthet til makt og penger, mer og mer av det samme. Det er deres Satanistiske lederskap som gjør det. Forleder gode mennesker. Som sionist lederskapet i kristendommen ødelegger kristendommen og dens gode navn og rykte. Sionister utgår ikke bare av jøder, men av både ‘jøder’ og ‘kristne’. Begge i hermetegn, for de er ikke noen av delene noen av dem.

Satans Synagoge, kaller Bibelen dem med et samlebegrep (Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den leder sitt eget uvitende folk til slaktebenken, – for sin agenda.

Bushopy
Støtt President Bush

“Hadde folk visst hva vi har gjort hadde de jaget oss nedover gatene, og lynsjet oss“, sa Bush Sr.

En kan ikke engang gjøre det med dem som står bak all faenskapen. En kan ikke la seg lure inn i samme underklasse som dem. En skal dømme dem etter lov og rett, etter en domstol av folket – etter Moses, Jesus aka G-d’s lov (som er i ånden av vår Grunnlov – som de tråkker på etter forgodtbefinnende), og ikke en domstol for eliten etter Talmudiske rettsprinisipper hvor det babylonske system setter eliten fri fra sine misgjerninger ved hjelp av korrupsjon, mens den lille mann dømmes uhørt hardt. De tilpaser loven alt etter hvem som står for ‘retten’.

Det var det samme som hendte før, under og etter den andre verdenskrig – spesielt i Sovjetunionen i dens GULAG leire; Det var de gudfryktige, de kristne mest, som betalte prisen, for at de rette kjeltringer skulle gå fri. De tok to fluer i ett smekk med den krigen. De fikk utryddet sine opponenter, G-d’s Barn, samtidig som de fikk oppfylt sine våte drømmer om en egen stat hvor de (anti-krist) en dag skal herske uhindret fra sin sin trone i Jerusalem. Men før den dag kommer, så må alle av G-d’s ånd være utryddet i verden. Før de har klart dette, så vinner deres Satanistiske ånd ikke, og vil ikke beherske denne dimensjon 100 % som er deres målsetting.

Sovjetunionen kunne ikke blitt realisert uten at 90 prosent av kommisærene var ‘Jøder’. Kommunistiske Ungarn ville ikke ha vært mulig uten at Bela Kun, Den Røde sjefen, hadde vært en sionist-jøde, og om ikke 18 av hans 24 kommisarer hadde vært sionist-jøder. Vi har det russiske holocaust, det tyske, det japanske (Hiroshima/Nagasaki – det område i Japan med mest kristne), Rwanda (villmenn ble tillatt å slakte de kristne Tutsier – av FN), Armenia, Serbia, etc, etc.

FEMA-Camps = GULAG = Aushwitz = Bergen Belsen = Norske asyl (psykiatriske ‘sykehus’)

“Rockefeller puddlene Kissinger og Brzezinski var ofte i Teheran for å bistå Shahen, men de var der ofte på eget agenda. Shahen skjønte fort hva som var i ferd med å skje mot han og landet sitt, han fikk kreft og i et av de siste intervjuene hans før han døde, var med Mike Wallace fra 60Minutes. Shahen fryktet ikke lenger for sitt liv og sa det rett ut: “Sionistene eide bankene, finansverden, media og hele verden var i deres hender”, Se video. Kort tid etter, døde han av kreft.”

Shah of Iran on Persian Gulf, and American Jewish Lobby:
http://www.youtube.com/watch?v=hQgZ3oLp_WY
Shah of Iran: “We are not toys of any country”:
http://www.youtube.com/watch?v=ndyGNIs3iN8

The Wizard of Oz

‘Jews’ under her er feil – det skulle stått ‘Illuminatet’, sionistene eller jesuittene eller noe sånt, men de kaller seg ‘Jews’ selv:

“Jødene har vært tydelig identifisert med den moderne sosialistiske bevegelsen fra selve oppstarten. Sionistene har selv skrytt av at de organiserte den kommunistiske-Bolsheviske revolusjonen i Russland i 1917.
“Jews have been prominently identified with the modern socialist movement from its very inception. Zionists have even boasted of orchestrating the Communist-Bolshevist Revolution in Russia in 1917.”
-The Jewish Encyclopedia, under “Socialism”; 1901-1905 edition

“Det er nå endelig bevis for at bolsjevismen er en internasjonal bevegelse kontrollert av jøder. Kommunikasjon passerer mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England med en målsetting om organisert samhandling.”
“There is now definite evidence that Bolshevism is an international movement controlled by Jews. Communications are passing between the leaders in America, France, Russia and England with a view toward concerted action.”
-Scotland Yard report to the American Secretary of State; July 23, 1919

“Det er ikke nødvendig å overdrive rollen de har i etableringen av bolsjevismen og i å bringe den russiske revolusjon istand disse internasjonale jøder har. Det er virkelig en stor andel – er sannsynligvis viktigere enn alle andre. Med unntak av Lenin, var flertallet av de ledende figurene var hovedsaklig ateistiske Jøder.”
“There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the bringing about of the Russian Revolution by these international Jews. It is certainly a very great one — it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures were Jews.”
-British statesman Winston Churchill to the Illustrated Sunday Herald; February 8, 1920

”Den Bolshevist revolusjonen i Russland var utarbeidet av jødiske hjerner, av jødisk misnøye, av jødisk planlegging, hvis mål er å skape en ny orden i verden. Hva som var utført på en så utmerket måte i Russland … skal også gjennom de samme jødiske mentale og fysiske krefter, bli en realitet i hele verden.”
”The Bolshevist Revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia…shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”
-The American Hebrew magazine; September 8, 1920

” I den første regjering i det kommunistiske Russland var det bare 13 etniske russere, og mer enn 300 jøder ut av totalt 384 Kommisarer.”
“The first governement of Communist Russia there were only 13 ethnic Russians and more than 300 Jews out of a total of 384 Commisars.”
– U.S. National Archives. (1919). Record Group 120: Records of the American Expeditionary Forces, June 9.

“De bolsjevikiske ledere her, de fleste som er jøder og 90 prosent av dem er tilbake fra eksil, har lite omsorg for Russland eller andre land, men er internasjonalister og de prøver å starte en verdensomspennende sosial revolusjon”.
“The Bolshevik leaders here, most of who are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution”.
– David Francis, American Ambassador to Russia at thge time of the Revolution (Francis. D.R. (1921). Russia From the American Embassy. New York: C.Scribner’s & Sons. p.214.).

‘Satans Synagoge’ er deres rette benevnelse (jfr. Johannes Åpenbaring 2.9 og 3.9).

I 1880 årenes Russland kom der sterke jødiske reaksjoner på de anti-semittiske Mai Lovene (May Laws). Mai Lovene av 1882 prøvde å begrense Jøder fra enkelte yrker og la dem bo i sine egne originale områder av landet hvor de kom ifra, slik at de ikke skulle kunne utnytte Russlands øvrige befolkning.

Som reaksjon på disse begrensinger prøvde internasjonale Jødiske bankiere og finansiere å ødelegge Russlands økonomi. Encyclopedia Britannica beskriver hva som skjedde:

“De Russiske Mai Lover var de mest tydelige monument i noen lovgiving av moderne anti-semittisme …. Deres umiddelbare resultatet var en ødeleggende kommersiell depresjon som ble følt over hele riket, og som sterkt berørte den nasjonale kreditten. Den russiske ministeren visste ikke sin arme råd hvor han kunne finne penger. Forhandlinger for et stort lån som ble inngått med House of Rothschild og en foreløpig kontrakt ble undertegnet, hvoretter… finansministerens ble informert om at hvis ikke forfølgelsene av jøder ble stoppet ville det store bank hus se seg tvunget til å trekke seg ut av avtalen.”

“The Russian May Laws were the most conspicious legislative monument archived by modern anti-semittism…. Their immediate result was a ruinous commercial depression which was felt all over the empire and which profoundly affected the national credit. The Russian minister was at his wit’s end for money. Negotiations for a large loan were entered upon witht he House of Rothschild and a preliminary contract was signed, when…the finance minister was informed that unless the persecutions of the Jews were stopped the great banking house would be compelled to withdraw from the operation…”
Encyclopedia Britannica. (1947). Vol. 2. s. 76.

Så hvorfor ble den kristne Tsaren planlagt drept av Yakof, og utført av Goloshekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky? I respons på den følgende internasjonale økonomiske krig som ble initiert mot Russland, svarte Tsaren ved et edikt datert 3. September, 1882. La oss høre det fra hans egen munn:


“For en tid har regjeringen gitt sin oppmerksomhet mot jødene og deres forhold til resten av innbyggerne i riket, med mål om å bringe på rene den sørgelige tilstanden til de kristne innbyggerne som er skapt ved jøders praksis i forretningsmessige forhold … Med få unntak, har de som en enhet viet sin oppmerksomhet om ikke å berike eller skape fordeler for landet, men å bedra med list landets innbyggere, og spesielt dets fattige innbyggere. Denne praksisen deres har ført til protester fra folkets side, … [Vi] tror det er et spørsmål om hastverk og rettferdighet å innføre strenge tiltak for å få en slutt på undertrykkelsen praktisert av jødene på innbyggerene, og å frigjøre landet fra deres malpraksis, som ble, som er kjent, årsaken til opprøret.”

“For some time the government has given its attention to the Jews and their relations to the rest of the inhabitants of the empire, with a view of ascertain the sad condition of the Christian inhabitants brought about by the conduct of Jews in business matters…With few exceptions, they have as a body devoted their attention, not to enriching or benefiting the country, but to defrauding by their wiles its inhabitants, and particularly its poor inhabitants. This conduct of theirs have called forth protests on the part of the people,… []We] thought it a matter of urgency and justice to adopt stringent measures in order to put an end to the oppression practised by the Jews on the inhabitants, and to free the country from their malpractices, which were, as is known, the cause of the agitations.”
Latimer, E.W. (1985). Russia and Turkey in the 19th Century. A.C. McLury & Co. s. 332.

Og dette er det samme system det Rothschildske Internasjonale Pengefond og Verdensbanken bruker idag mot alle land som vil låne penger av dem. Jfr. Island – nå på vei inn i EU. Det er ikke engang deres penger, det er våre. Norge ‘blir med’ på prosjektene som er godkjent av disse ‘institusjoner’.

Vår mørketid

Vi kan forvente at Amerika, og Vest Europa, vil bli transformert inn i det samme system som den kommunist staten de plyndret og drap anmasse. Det beste tegnet på at dette er det tilfelle at det blir forbudt å si imot sine ‘herskere’, som i kommunist Russland hvor ‘anti-semittisme’, det vil si enhver kritikk av deres forehavender, ble belønnet med døden. Kristne og muslimer som skikkelige jøder er farlig for deres virksomhet, for deres sjel kan ikke korrumperes. Derfor brukes det milliarder på å diskreditere dem. Mye spalteplass og TV-tid. I noen land i Europa idag fengsles en for i si imot deres politikk. Bøker forbys, til og med i Finland.

USA's Utenriksminister Madeleine Albright
USA's Utenriksminister Madeleine Albright

1994 One has only to learn what really happened to the Christians in Rwanda between April and July of 1994 to imagine what may lie in store for Christians here in America at some time in the not-too-distant future. After the Christian Tutsis had been disarmed by governmental decree in the early 1990s, Hutu-led military forces began to systematically massacre the defenseless Christians. The massacre began in April 1994 and continued until July 1994. Using machetes rather than bullets, the Hutu forces were able to create a state of abject fear and terror within the helpless Christian population as they systematically butchered hundreds of thousands of them. The United Nations immediately convened hearings on the genocide taking place in Rwanda, but Madeline Albright, the American Ambassador to the United Nations, argued strenuously that neighboring African nations should not be allowed to intervene until the “civil war had come to an end.” In reality, of course, there was no civil war since those being slaughtered had no weapons with which to defend themselves; it was simply a matter of mass murder. In addition to blocking intervention by neighboring nations, Madeline Albright also insisted that the word “genocide” must not be used, and that the United Nations forces stationed in Rwanda were not to be allowed to intervene. In the three months that followed, between one-half and three-quarters of a million Christians were systematically dismembered, hacked to death, and slaughtered in the bloody carnage that ensued. Tens of thousands of Christians were murdered in their churches; tens of thousands more were murdered in their hospitals and in their schools. On several occasions, United Nations soldiers stationed in Rwanda actually handed over helpless Christians under their protection to members of the Hutu militia. They then stood by as their screaming charges were unceremoniously hacked to pieces. At the end of the carnage, in late July 1994, the American government rewarded the Hutu murderers with millions of dollars in foreign aid. Strangely, the American press has remained silent Subversion Of The Free Press By The CIA about the fact that almost all of those who were slaughtered were Christians, and it was the policies of our government that were primarily responsible for blocking efforts by neighboring African countries to intervene. The Population Control Agenda

“I dag, så sier jeg at ingen nasjon i verden trenger å bli utelatt fra det globale systemet vi konstruerer”.
“Today, I say that no nation in the world need be left out of the global system we are constructing.”
– Madeleine Albright – (jødisk Illuminati puppet)

4de Riket var ett steg på veien mot det 5te Riket, ifølge Albert Pike. Hitlers målsetting om å stanse bolsjevismen og kommunismen var bra. Men han var like mye finansiert av samme krefter som Antony C. Sutton har påvist i sine bøker. Tyskerne drepte vel knappe prosenter av hva bolsjevikene og deres allierte klarte på denne tiden. Men for å lykkes med sin agenda, så måtte jo motsetningene etableres, dyrkes og finansieres. Som de ble; Hitler, Trotsky og Lenin ble alle finansiert av Schiff, Harriman, Prescott Bush og deres like. Det er slik Rothschildene (-King of Israel-) har holdt på siden Napoleons tid, og sikkert før det også. Kjøpe begge sider ved å finansiere dem. Det er slik hegelian dialektikk virker.

Men Madeleine, og dine like, forstå dette: VIL IKKE HA DERES HELVETES NEW WORLD ORDER! Vil ikke ha det slik som fandenskapen dere bygget i deres ateistiske proletariske paradis! Med GULAG (FEMA-Camps), 66 millioner døde kristne mennesker, ingen ytringsfrihet, en korpulent og korrupt elite som tjente seg selv, som robbet landet for deres verdier, etc. Vi vil ikke ha deres religionsforbud (untatt deres egen religion og synagoger, som fikk stå ifred). Vi vil heller ikke ha det som dere bygget i deres nasjonal-sosialistiske Nazi Tyskland. Hele opplegget satt opp som en ‘false flag’ operasjon for å tjene deres agenda. Dere vet det selv, og jeg vet det, at uten Hitler kunne aldri deres våte drømmer om Israel og Den Nye Verdensorden blitt gitt slikt driv etter at kanonene stilnet. Forskjellig innpakning, samme djevelskap inni. Et djevelsk rike som overgår et annet med sin gjennomførte ondskap.

“Rulers, statesmen, nations, are wont to be emphatically commended to the teaching which experience offers in history. But what experience and history teach is this–that peoples and governments have never learned anything from history, or acted on principles deduced from it.”
Or, G.W.F. Hegel:. *Philosophy of History*, 1899.

Singoalla sier:
“Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
Hva i huleste hadde Jesuittene å gjøre der hos Norges første statsminister og midt oppi de begivenhetene der for pokker??!!!
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen”

http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Michelsen

Synnøve Fjeldbakk Taftø, som har skrevet bøkene ‘Skjoldmøysagaen’ og ‘Nornens Beretning’, sier at hun fant i papirer i UD at “departementene etter krigen ble invadert av britiske propagandaekseperter, de fleste av ‘jødisk’ herkomst“. Aner vi baron Rothschilds hånd?
http://www.riksavisen.no/?p=1745

“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den “agent Oskar” som Mossad var så stolt av.”
http://www.grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Jesuitter og Sionist-Jøder er samme slag
Den kristne jøde Henry Makow som mistet sine besteforeldre i Illuminatiets puppet Adolf Hitler’s holocaust, og som har jaktet på sannheten om dette siden, sier i boken ‘Illuminati – The Cult That Hijacked The World’
http://www.henrymakow.com
“For example, the Illuminati Order was preceded in the 1500s in Spain by the “Alumbrados,” a Christian heresy started by crypto Jews called “Marranos.” The founder of the Jesuit Order, Ignatius of Loyola, was a Marrano/Alumbrado. (114) Thus when people today argue whether it is the Jesuits or Zionists who are responsible for our troubles, they are really talking about the same beast.”

Independent Historian Unveils Cabala Conspiracy
David Livingstone, 41, author of “Terrorism and the Illuminati- A Three Thousand Year History” (2007) says Cabalists determined to be God have hijacked mankind.
“The great secret of history is this story of the ascent of heretical Cabalists to world power,” says Livingstone. “Ordinary Jews and people in general have no idea how they are being manipulated.”
“These Cabalists believe Lucifer is the true God. They care nothing for their own nations. Their whole aim in life is to humiliate and degrade mankind, and prove to God that the human experiment is a failure. They are gradually achieving this goal through their control of the economy, education, media and government.”

Bare ett eneste menneske som våkner, og taler G-d’s sak, de absolutte moralske standarder, vil bevise for Lucifer’s og hans agentur på jord, at G-d’s menneskelige eksperiment ikke er mislykket, men tvertimot langt over deres i åndelig kraft og menneskelig mot. På tross av alle Lucifer’s forførelser, hans agenturs penger, deres media, deres politi og militære enheter, deres utdanningsinstitusjoner, så greidde de ikke sitt forehavende – å korrumpere denne sjel!

Dette menneske er menneskehetens ‘frelsere’ – som beviser at Lucifer’s agentur tar feil ; som ler av dem! Elohim ler sammen med disse ‘Chosen Ones’ hele veien til ‘Himmelen’ – den høyere bevissthets riker.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

282 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Nye Holocaust-tall sjokkerer forskerne

Forskerne anslår nå at mellom 15 og 20 millioner mennesker ble holdt fanget og/eller myrdet i leirene og ghettoene.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Nye-Holocaust-tall-sjokkerer-forskerne-7137834.html

The total number of military and civilian casualties in World War I was over 37 million. There were over 16 million deaths and 20 million wounded ranking it among the deadliest conflicts in human history.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties

World War II was the deadliest military conflict in history. Over 60 million people were killed, which was over 2.5% of the world population. The tables below give a detailed country-by-country count of human losses.

Civilians killed totaled from 38 to 55 million, including 13 to 20 million from war-related disease and famine. Total military dead: from 22 to 25 million, including deaths in captivity of about 5 million prisoners of war.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

USAs president under 2. verdenskrig, Franklin D. Roosevelt, dekket over krigsforbrytelsene til sin allierte, Josef Stalin, viser nytt materiale som ble tilgjenglig i går.
http://www.dagbladet.no/2012/09/11/nyheter/katyn-massakren/stalin/roosevelt_and_mrtha/23353878/

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Skal ikke blande meg så mye mer inn i noe jeg kan svært lite om (holocaust)
Annet enn at denne Rotchild- familien gir et inntrykk av å stå bak vesentlig mye av den ondskap vi opplever i verden i dag. To dokumentarer:
Khazarian Zionists
http://www.youtube.com/watch?v=xTuMyBBngmE

Rothschild Zionist Temple Mount Israel
http://www.youtube.com/watch?v=3cjIoNU4PSM

Spørsmål: Hvor mange mennesker i Norge som har makt og innflytesle, er i det skjulte Zionister (satanister) ?

I de to øvrige dokumentarene kunne man se det hellige Temple Mount i Israel.
Likevel ikke mange som har sett Zionistenes helige Illuminati Temple Mount:
http://www.abidemiracles.com/555701.htm

Litt mer om det her:
http://revolutionharry.blogspot.no/2009/11/israel-jerusalem-freemasonry-and-new.html

Og litt på et forum:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread801288/pg2

Og en kan få et inntrykk av at skygge- regjeringen er ytterst religiøs.
Noen sier at religion er roten til alt ondt. Det kan nok stemme, tatt i betrakning at det er èn spesifikk religon det er snakk om.
Zionistene Monoteisme: “Det finnes bare èn gud, og det er Lucifer”

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Bare bland deg inn, Omega.

Bare én ting: Zionister er ikke nødvendigvis onde. Zionismen var/er en slags jødisk, ateistisk nasjonalistbevegelse.

Jeg sier ateistisk fordi jødedommen faktisk forbyr en stat som Israel å eksistere før deres Messias har kommet. Noe susej kanskje ikke var klar over.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Ja, og ifølge ateismen kan man ikke kalle det ondskap, men den sterkestes rett. Det er det som er så skummelt og irriterende for Thunder. Hvorfor kan ikke jeg bare ta opp sverdet og slakte de som er uenig med meg? Hva er det som holder meg tilbake? Jeg kunne virkelig ha slått meg opp med kløkt og styrke, men i stedet jatter jeg med som en kjerring. Guilty conscience:

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

susej sier:
04. 08. 2012 kl. 19:50
“poenget BB, hvis du ikke oppfattet det: – din kompis jøden er kun akseptert jøde om han besitter de samme synspunkter som deg selv.”

Jeg ser ikke på en som Gilad Atzmon som en jøde, men simpelthen som et menneske. Han har menneskelighet og er derfor min kompis.

Jeg og kompis-Gilad er ikke så forferdelig opptatt av rase, men jødene er det. Det er derfor de skriker “antisemitt!” etter alle som kritiserer dem. Med ekstrem aggressivitet forsvarer de sin rase mot alle angrep i alle former og formuleringer. Rasen går foran alt. Foran fornuft, foran logikk, foran rettferdighet.

Kritiserer man dette snodige opplegget er man selvsagt … rasist, antisemitt, høyreekstrem, orientalist, benekter/fornekter og konspirasjonsteoretiker. Og generelt et sjofelt og usselt menneske som garantert hadde en dårlig barndom og/eller gasser jøder flere ganger om dagen hjemme på nazikjøkkenet.

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden
BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Hvordan kan noen kalle en semitt antisemitt?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Ser ut som om alle de palestinske professorene er enige med Belzeblob her. Viktig å skille mellom sionister og jøder. Hva er ditt poeng her da, Bardun? Benekting av det store aliyah? Nei, de benekter bare gassen. Jeg vet ikke…Har sett noen filmer og lest noen bøker om jødiske arbeidsleire. Det var langt ifra bare jøder da, men ok.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

US (USA?) Palestinian Community Network skriver følgende:

“We reaffirm that there is no room in this historic and foundational analysis of our struggle for any attacks on our Jewish allies, Jews, or Judaism; nor denying the Holocaust; nor allying in any way shape or form with any conspiracy theories, far-right, orientalist, and racist arguments, associations and entities.”

Ja, det var ikke lite. Vi bryter det opp:

…any attacks on our Jewish allies, Jews, or Judaism;…

Ikke *noe* angrep hverken på “deres jødiske allierte” (hva nå det betyr), jøder eller jødedommen.

…nor denying the Holocaust;…

Såklart. Forbudt.

…nor allying in any way shape or form with any conspiracy theories…

INGEN konspirasjonsteorier her!

…far-right, orientalist, and racist arguments, associations and entities….

Og ingen høyreekstremitet (hva med venstreekstremitet?), rasistiske uttalelser (osv). Man har visst heller ikke lov å engang *dele noen av synspunktene* til personer som puttes inn i disse kategoriene. Oisann, pass på å ikke ha noe å gjøre med orientalistene!

Gilad Atzmon har vel ikke da heller lov til å ha noen forbindelse med seg selv, ettersom han er både en antisemitt, en rasist og en Holocaustbenekter.

Ingen nåde der i gården, nei.

——————————————————–

* Altså: du har lov å kritisere jøder, “jødiske allierte” eller jødedommen, men dette må gjøre uten å være et “angrep.”

* Holocaustbenekting av alle tenkelige varianter er absolutt forbudt.

* Du kan ikke være høyreekstrem eller rasist, eller dele synspunkter på noen som helst måte med personer eller institusjoner som en eller annen har stemplet som høyreekstrem eller rasistisk. Eller “orientalistisk.”

* Alle konspirasjonsteorier av alle tenkelige slag er strengt forbudt. ALLE.

…………….og ellers kan du gjøre som du vil.

Ha ha ha. :)

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Ta og rens hodet ditt BB.

Så vil du se at jøder – mennesker som deg og meg … ikke er det minste farlige. Ikke er dem rasistisk, ikke ønsker dem kriger og konflikter, ikke driver dem med terror mot tilfeldige medmennesker … de ønsker fred, de vil ha ekte demokrati … de vil leve i fred med alle …

… Selv om det høres nifst og annerledes ut for de fordomsfulle …

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Du er offer for propaganda, bardun.

Kanskje du bør høre hva Gilad Atzmon har å si.

“Gilad Atzmon om sionismen og jødisk identitet

Gilad Atzmon kommer selv fra Israel og forteller om disse tingene med stor innsikt. Atzmon beskriver veldig godt den kollektive galskapen som jødene og Israel er grepet av, hvordan jødene manipulerer internasjonal politikk, og hvordan de vi kaller jødene egentlig ikke eksisterer, dvs. hvordan alt vi har hørt fra jødene om jødefolket og dets historie er løgn og bedrag. Alt sammen levert med en porsjon god humor. På slutten forteller han om hvordan han gikk fra å være IDF-soldat til å bli anti-sionist og revisjonist.”

(videopresentasjon som er både informativ og underholdende)
http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/gilad-atzmon-om-sionismen-og-jdisk.html

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Så hvem er du til å fortelle at andre enn deg selv er offer for propaganda?
Når man selv ikke aksepterer historiske vedtatte sannheter som alle utenom bitte små samfunn som Vigrid og andre med mildt sagt spesielle synspunkter godtar – DA er man offer for propaganda.

BB – du presterer gang etter gang å la glass single i ditt lille galsshus :-)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Før nazismens og kommunismens tid hadde begrepet propaganda ikke noen negativ ladning, men ble oppfattet mer i samsvar med grunnordets leksikalske betydning. utbredelse, spredning.
http://no.wikipedia.org/wiki/Propaganda

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Vedtatt sannhet? Er det noe som heter det? Det er bare en sannhet som Falcon prøvde å si til deg, Jesus. Akkurat nå virker det som om du prøver å hindre sannheten å nå frem. Skal ikke gassgjengen få lov til å ytre sine meninger? Enda lenger siden var Armenernes holocaust. Deres historie er ikke en vedtatt sannhet. Obama ville annerkjenne deres historie, men det var før han ble president. Han lovte å tale deres sak som president. Ingenting skjedde. Folkemord og etnisk rensing skjer og har skjedd over hele verden. Det er ikke noe jødene har patent på. Om de i det hele tatt kan kalles jøder da…. Serj Tankian sier det også, det er bare en sannhet. The truth is the truth even if no one believes it and a lie is a lie even if everyone believes it. Rwanda, Kongo, Sudan + alle kriger der USA, Norge og vesten er involvert er rasistisk motivert og er folkemord. Vedtatt eller ikke. Det handler kun om penger og makt. Jøder og muslimer muslimer lissom! F U, We don’t need your civil war! En fantastisk sang/låt av gnr. “What we’ve got here is failure to communicate
Some men you just can’t reach…
So, you get what we had here last week
Which is the way he wants it! Well, he gets it!
N’ I don’t like it any more than you men.
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin’ soldiers
In a human grocery store
Ain’t that fresh
I don’t need your civil war
Ow, oh no, no, no, no, no
Mesterlig! Våkn opp med Guns N’ Roses
http://www.youtube.com/watch?v=ALhwQKTRAgA
Whats so civil about war anyway?

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Du nevner jøden Gilad Atzmon.
Her trekker du frem noe som er en favoritt blandt dine likesinnede – finn et jøde med negative uttalelser om jøder/Israel. I alle land finnes det personer med negative synspunkter om sitt eget land politikk osv – SO WHAT?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Mole

Ja. Propaganda vil egentlig bare si å propagere for noe. Men som oftest brukes ordet om store, politiske operasjoner man setter i gang for å forme opinion – der man ofte vinkler ting på et bestemt vis ifølge ens politiske agenda.

susej

Du går hele tiden rundt grøten. Kan du gripe fatt i noe jeg eller min kompis Gilad sier som ikke er korrekt? Noe konkret?

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

poeneget BB, hvids du ikke oppfattet det: – din kompiz jøden er kun akseptert jøde om han besitter de samme synspunkter som deg selv.
Eller for å si det slik muslimene i Midt-Østen ønsker det, og slik Koranen befaler: Legg jøden under deg og la ham betale skatt – da er det greit. Eller som det står annetsteds i Koranen: Steinene og buskene skal si – det ligger en jøde her, kom og drep ham (f o).

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Jødene slo alle fiendene sine med sverd; de drepte dem og gjorde ende på dem. De gjorde som de ville med alle som hatet dem.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Jesus:
Det er bare kohanim som krever skatt av jøden, Mens hedningene ville slippe inn i Guds rike, var det verre for kohanim og levittene. Ikke pga rase eller religionen, men for å være dommere, prester, guder for menneskeheten, Erkejøden Fagin er ikke jøde og bankvirksomhet er heller ikke jødfisk, De gamle vise jødene advarte mot å ta opp lån. Fordi det vil gjøre deg til slave. Jødedommen sier!!! Ikke ta opp lån. Jøder som driver bank og finans, eiendom er ikke jøder.

Det er skrevet side opp og ned om Kazarer. Edomitter som Herodes som blir jaget bort av jødene og som senere tar til seg jødedommen og talmud og okkuperer Palestina.

Av syv ting herren hatet var splid mellom brødre/søstre den verste. Judah er ok, Peter måtte slippe inn hedninger, men måtte nekte presteskapet.
Hovmod – superbia. Forøvrig er det samme trinn i utviklingen jeg er på for tiden. Alle andre er idioter, men egentlig vet jeg sannheten, superbia=idiot, hehe!

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Ester 9.5

Slik beseiret jødene alle fiendene sine med sverd, med mannefall og ødeleggelse, og de gjorde med dem slik de som hatet dem, ville gjort med dem.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Ja, sånn som Breivik. Vi slaktet dem før de overhodet tenkte på å slakte oss.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  susej
11 år siden

Si meg en ting Bardun og omvendt Jesus ?

I over 2 år nå så har det vært enorme demonstrasjoner i Israel mot Zionistene som styrer landet, ja selv i dag er tusenvis samlet for å demonstrere mot Zionist eliten i Tel Aviv

Ifølge dere så er jødene som ikke lar seg totalt underkaste zionist eliten antisemitter, nazister og jødehatere

HEI … vent litt ….. her er det noe som ikke stemmer

Forklar meg hva ?

Tusenvis av israelere i anti-government demo

http://www.rt.com/news/israel-anti-government-protests-842/

De siste år har de vært enorme demonstrasjoner blant Jøder i Israel, men i vestlig media har det vært total media blackout, det fortelle vel i grunn alt om hvem som styrer media

Jødene lider som alle andre, matprisene går til himmels sammen med boligprisene og olje prisene… de har ikke råd til å leve lenger
Jødene er rasende på Zionistene som kukkler som utpulte høner om det samme om og om igjen Iran Iran og Iran, en ekstrem demonisering av Iran som hypotetisk kan være i stand til å produsere en A-bombe om noen år, lite sies det om sine egne 800 A-bomber… muligens fler. ingen vet sikkert siden internasjonale atom inspektører aldri har fått slippe til, Men i Israelllerens Samson program så sier de rett ut at angriper noen oss så tar vi resten av verden med oss, dvs støtter du ikke oss så utsletter vi dere alle

Hvor mange jøder ble drept i Holocoast ?
Etter WW2 sa Røde Kors 145 000, skal i følge grafen så er det nok oppe i ca 200 millioner nå
Hvor mange ble drept i Dresden ? Ifølge historien så bodde det 550 000 der pluss 650 000 flyktninger… så da er vi oppe i 1.2 mill og alle er enige om at alt innen for 13 kvadratkilometer ble utslettet av Harris og de alliertes massakre, kanskje feil å si allierte siden Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill og Josef Stalin alle var 33 graders frimurere
I kjent satanisk stil så fikk super massemorderen sin egen statue på lik linje med George Marshall for sin bombing av Hiroshima og Nagasaki
Arthur Travers Harris ble forfremmet til storkorstempelridder i 1945. I 1953 ble Harris utnevnt til baronett. Adelstittelen ble gjort arvelig.Britiske myndigheter satte opp en statue av ham i 1992.
Dette ble møtt med forferdelse, både i utlandet og i Storbritannia. Statuen ble tilgriset av demonstranter, og måtte bevoktes døgnet rundt. Tyske myndigheter leverte en offisiell protest

Som Kissinger sier så klokt : Dreper du 1 er du et monster, dreper du 1 million er du en helt

Seff så er hele holocash greiene er mega løgn, allerede som liten skjønte jeg at her var det noe som skurret når jeg fikk høre at man kunne få flere år i buret bare for å være skeptisk til den offisielle konspirasjonsteorien
Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det bare løyner som gjør

Mr Adolf kunne drept millioner om dagen om han ville sånn som I Russland der han ved flere knipetang manøvrer tok millioner av Russere til fange i starten på krigen som ble plassert i fangeleire uten mat og drikke som førte til at alle døde innen noen dager
Ifølge de offisielle konspirasjonsteoriene så ble 6 millioner jøder til såper, lampeskjermer og putefyll, til dags dato er det enda ikke funnet ett eneste spor av noen Jøde såper, lampeskjermer eller jødeputer
Adolf sitt store mål i livet var å ville utrydde jødene sier lærebøkene, så rart ?
I Dresden bodde det mellom 20 000 til 70 000 jøder, mao så på krigens siste dager bodde det store mengder jøder i Dresden, 6 år etter den såkalte masse utryddelsen av jøder i Tyskland
Men rett skal være rett, Naziene likte ikke jøder, de mistet sine rettigheter, gikk med gule stjerner, fikk ikke tilgang til bomberom osv …
Like før krigen startet bodde det 450 000 jøder i Tyskland, ca halvparten kom seg unne før krigen startet, resten hadde ikke råd til å dra så myten om de rike jødene faller på sin egen urimelighet
Til alle tider så har de ekte jødene blitt forfulgt, ja under Pave Uraban så var det så ille at alle de som drepte en jøde fikk en billett til himmelen og Jesus svart på hvitt
Tempelridderene og Korsfarerene drepte alle jøder på sin vei til Jerusalem, noen ble også spist levende på veien, som de fleste vet så ble alle kristne, jøder og muslimer massakrert i Jerusalem og flere andre byer
Som den Innerst krets til Tempelridderen Adolf Hitler sier så var årsaken til jødehatet at jødene drepte kjempene som fra himmel til jord kom, bedre kjent som Anunnakierne
De sanne jøder sier at opprettelsen av Isis-Ra-Hell er Satanisk, i Toraen så står det at ingen jødisk stat skal opprettes før deres Messias har returnert
I Toraen står det også at de sanne Jøder skal vokte seg for de falske jøder, mao Khasere fra Georgia og Mongolia som hevder seg å være jøder, et godt eksempel er Bauer familien som konverterte til jødedommen på slutten av 1700 tallet og tok navnet Rotschilds
Som sikkert flere av NS lesere vet så var WW2 skapt for å opprette staten Israel og samle verdens jøder på et sted av de som forsatt bruker Tempelriddersymboler på samme måte som man samler sauer sammen til slakt, ja selv de 1 million jøder som bor i Iran er tilbudt store pengesummer for å flytte til Israel, siden de nekter så tar vi å utsletter dem alle i et jafs sammen med de 300 000 jødene i Frankrike i god Mazzini og Pike stil

Som i alle kriger så er det seierherrene som skriver historien, knappe 10% av det som skrives er fakta

Artig debatt i grunn, ekstrem fanatikerene Bardun, Vandalf og motsatt Jesus på en side og Bobo som også kanskje er litt ekstrem på andre siden….. er nok som bursdags barn Gudfrid sier, man finner nok sannheten midt mellom :)

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Belze:
«Et interessant og viktig (og mørkelagt) aspekt ved både Sovjet og Maos Kina er handelsavtaler/avtaler ang. utnyttelse av naturresurser, eksport av olje og mineraler, osv.»

Et mørklagt aspekt? Hvorfor skulle det være noen grunn for å mørklegge en avtale mellom disse to kommunistiske statene – hvis det da ikke var på falske premisser? – slik som den onde falskspilleren Hitler, drev på med?

Belze:
«Nazityskland og Japan var dårlig business, og måtte derfor knuses … Og hvorfor ble Sovjet oppløst?»

Jeg vet ikke hvilken verden BB lever i, men jeg har mine mistanker …
Og det virker ganske så surrealistisk …

Og da nytter det vel ikke å spørre om hvorfor DDR eller Romania eller resten av østeuropa ble oppløst … hvorfor makthaverne måtte gi tapt for folkets vilje …

Kan det ha noe med det å gjøre at fascisme i form av kommunisme, nazisme, religiøs fanatisme – uansett i hvilken form – aldri har hatt livets rett?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

bardun sier:
04. 08. 2012 kl. 00:49
Belze:
«Et interessant og viktig (og mørkelagt) aspekt ved både Sovjet og Maos Kina er handelsavtaler/avtaler ang. utnyttelse av naturresurser, eksport av olje og mineraler, osv.»

Et mørklagt aspekt? Hvorfor skulle det være noen grunn for å mørklegge en avtale mellom disse to kommunistiske statene – hvis det da ikke var på falske premisser? – slik som den onde falskspilleren Hitler, drev på med?
——————————————

Nei nei, jeg mener ikke det som foregikk mellom Sovjet og Kina, men mellom disse statene og den vestlige verden.

Ja, her er det definitivt mørkelagt en hel del. Det aller mørkeste vi vet om:

1. Begge regimene ble opprettet av den vestlige verden, og opprettholdt med den vestlige verdens hjelp. Eller mer eksakt: opprettet/vedlikeholdt med hjelp fra vestlige bankfolk, industritopper og høygradsfrimurere. Amerikanske presidenter og andre vestlige statsleder hjalp også til.

2. USA hjalp Sovjeterne å utvikle sine atomvåpen.

Bare spør meg om dokumentasjon for begge punkter, og jeg klarer gjerne å dokumentere begge.
——————————————

bardun sier:

Belze:
«Nazityskland og Japan var dårlig business, og måtte derfor knuses … Og hvorfor ble Sovjet oppløst?»

Jeg vet ikke hvilken verden BB lever i, men jeg har mine mistanker …
Og det virker ganske så surrealistisk …

Og da nytter det vel ikke å spørre om hvorfor DDR eller Romania eller resten av østeuropa ble oppløst … hvorfor makthaverne måtte gi tapt for folkets vilje ——————————————

1. Hvorfor Sovjet ble oppløst: kan tenke meg noe med at det ikke var god business lenger. Skal finne ut mer om saken etterhvert.

2. Ja, Nazi-Tyskland og Japan måtte stoppes fordi de hadde blitt for mektige politisk og økonomisk, og ikke var under jøde/frimurergjengens kontroll. Sovjet derimot – var under gjengens kontroll. Samme med Maos Kina. God business.

3. DDR, Romania og de andre østblokklandene. Hvorfor muren falt, osv. Samme som med Sovjets fall: er ikke sikker. Men noe å gjøre med å gå til “next level.” Folkets vilje hadde overhodet ingenting å si. Slike store endringer kommer ovenfra og ikke nedenfra. Samtidig er spørsmålet absolutt interessant.

Med EU har vi i og for seg “level 2.” En europeisk orden under maktelitens kontroll. Nå har vi utjevning på gang: alle nasjoner skal settes i gjeld så mye som overhodet mulig – og kollapse økonomisk – og så skal alt jevnes ut. Alle skal bli like fattige og lyde sine mestere som sitter med makten og pengesekken (samme sak). Samme med USA.

Det eneste jeg *egentlig* lurer på – er om det skjedde noen feilberegning med hensyn til Russland. Det kan tenkes at Putin, med sin nasjonalisme og egenrådighet, var en faktor man ikke forventet for et tiår siden. Man hadde kanskje ikke forventet at en så radikal maktfigur skulle dukke opp der borte.
—————————————–

bardun sier:

Kan det ha noe med det å gjøre at fascisme i form av kommunisme, nazisme, religiøs fanatisme – uansett i hvilken form – aldri har hatt livets rett?
—————————————–

Definisjoner:

Nazismen og kommunismen er to stikk motsatte ideologier/bevegelser/systemer. Det ene er internasjonalt og går på å overstyre/oppløse nasjoner og integrere alle folk i 1 internasjonal ny orden – den andre går først og fremst ut på nasjonal autonomi.

Fascismen har historisk hovedsaklig vært en motstandsbevegelse: “sammen er vi sterke,” osv. Men man kan kanskje si at Mussolinis styresett var fascisme.

Religiøs fanatisme: her har du jødene som prakteksemplet. Det finurlige er jo at jødene startet, og styrte, den ateistiske ateistbevegelsen. Et slags paradoks – med mindre man forstår at disse jødene var satanister, og hverken kommunister eller religiøse jøder i vanlig forstand.

Livets rett… vi ser i dag at kun de som danser etter jødenes/frimurernes (må ta med begge disse to. Samtidig fungerer de som én makt, i det store og hele) pipe tydeligvis ikke har livets rett. Alle noenlunde selvstendige stater skal elimineres. Libya var et godt eksempel, Syria og Iran står for tur.

Den nye verdensorden skal være total, og ingen skal ha lov å ikke være med.

Mye det samme som Marx, Lenin og Trotsky sa.

Så har du selvfølgelig ekstremjødene som vil ha et rent jødisk verdensdiktatur der alle goyim enten er utryddet eller er deres slaver. Og så har du forskjellige typer fanatikere som vil bygge et tempel i Jerusalem og styre verden derfra, osv.

Personlig mener jeg jødene er den farligste maktgruppen og også at de nedstammer fra neandertalerne. Men det blir en litt annen historie.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“den ateistiske ateistbevegelsen.”

eh … kommunistbevegelsen, altså.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Sovjetunionen brøt visst sammen pga. valutaproblemene. Bla. så var det ingen som var interessert å sovjetisk valuta, og mange av de sovjet-produserte varene. I følge Juri Lina.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hermis
11 år siden

Ah ja, nettopp.

Jyris nyeste film “Kraftmätningen” er forøvrig veldig bra. Denne artikkelen er egentlig et kort sammendrag av filmens innhold – om den spanske borgerkrigen:

http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/sannheten-om-franco-og-den-spanske.html

Dagens nyeste kammerartikkel handler dog om Odd Nerdrum:

http://gasskammer.blogspot.no/2012/08/jeg-odd-nerdrum-blir-den-frste.html

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

susej sier:
03. 08. 2012 kl. 19:48
Mao var vel ansvarlig for 50 – 100 millioner døde da han skulle gjennomføre det store spranget og prioritet nr 1 ble å produsere metall. Dette er ikke mer enn ca 45 år siden. Var det jødene som hadde ansvaret her også?
————————————–

Ja, i høy grad. Den kommunistiske ideologien og nettverket som lå til bunn for Maoistregimet ble utviklet av Marx og andre jøder. Jøde/frimurerstyrte USA og andre viktige nasjoner i vest hjalp også Mao til makten og de sørget for at maoistene fikk lov å kjøre sitt morderiske opplegg i Kina akkurat som de ville i mange tiår.

Selvsagt må man også skylde på Mao og hans kinesiske kumpaner.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Et interessant og viktig (og mørkelagt) aspekt ved både Sovjet og Maos Kina er handelsavtaler/avtaler ang. utnyttelse av naturresurser, eksport av olje og mineraler, osv.

Slik det ser ut for meg var begge disse kommuniststatene “god business” for VIPene i vest. Nazi-Tyskland derimot var svært dårlig business, Japan likeså, og derfor måtte de to nasjonene knuses – og gjenoppbygges etter den vestlige maktelitens oppskrift.

Jeg har dog fremdeles usikkerhet ang. hvorfor man oppløste Sovjet. Jeg har lært det, men har glemt. Jyri Lina forklarte det i “I skuggan av Hermes.”

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

susej sier:

“Ta f eks BB her på NS som anklager jødene for å ha startet både første og andre verdenskrig”

Ja, og det står jeg ved. Dog jeg bør legge til at ikkejødiske frimurere og bankfolk også hjalp til. Akkurat som de fremdeles gjør i dag.

Men, ingen jøder = ingen verdenskriger, tror jeg er ganske sannsynlig. Du ser jo selv hvordan jødene hisser til krig i dag. Større krigshissere har aldri eksistert. Ihvertfall ikke i kjent historie.

Etpar fakta:

Jødiske Rothschild finansierte første verdenskrig, og det var jødene som erklærte krig mot Tyskland i 1933 og atombomber utviklet av en jøde i samarbeid med andre jøder, ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Sovjet var styrt av jøder og i Sovjet ble omlag 60 millioner mennesker utryddet i kaldt blod.

Ikke noe anti-semittisme i dette. Bare fakta.

………Sannheten = hat for den som hater sannhet………….

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Åpne gluggene din “mann” – se hvem som kriger og bringer terror til verden i dag. Fakta er faktisk at Israel funker som en buffer i Midt-Østen i dag, de er en felles fiende for islam. Hvis ikke Israel hadde vært der hadde vi sett mye større og blodigere kriger mellom sunni- og shia-muslimer.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

“større og blodigere kriger mellom sunni- og shia-muslimer”

slike kriger er skapt av jødene.

Israel og jødene står bak all jævelskapen i midtøsten. Og ikke nok med det: med sine atomvåpen og USA/NATO som sin lydige tjener kan de være troendes til å starte enda en verdenskrig.

Israel burde selvsagt aldri blitt opprettet. Da hadde deres politiske makt/militærmakt ikke vært like skremmende stor som i dag.

Jødedommen burde også ha blitt forbudt ettersom den faktisk rettferdiggjør utryddelse av ikkejøder.

Jødene er den største trusselen mot fred og lykke her på jorda. Flere jøder/eksjøder er faktisk ganske så enige med meg i dette. Sjekk f.eks Gilad Atzmon. Eller sjekk Bobby Fischer (R.I.P.) som selv hadde jødisk mor. Sjekk Miko Peled og Shlomo Sand også.

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Slike kriger er skapt av jødene???
Jeg gidder ikke fortsette på dette meningsløse nivået – takk for meg!

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej: “…hvem som kriger og bringer terror til verden idag”. Det burde ikke være så vanskelig å se hvem det er som tar seg til rette.

http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident

http://www.gtr5.com/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Israel fungerer ifølge bl.a. jødiske innbygger Doreen Dotan beviselig som en konsentrasjonsleir med nazistisk styre, Greg Szymanski Interviews Doreen Dotan http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4661 + extra, direct reference http://www.viddler.com/explore/Doreen_Dotan/videos/9/ og marxistisk, google { the life of an american jew in racist marxist israel jack bernstein https://www.google.no/search?q=the+life+of+an+american+jew+in+racist+marxist+israel+jack+bernstein } kilde The Khazar Parasites – Who Controls the World + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7765 + extra, direct reference http://www.youtube.com/watch?v=sI0nLdKMCIA&list=PLFCCEBE2B51D0C6E0&feature=plpp_play_all

Angående hvem som terroriserer verden, en særdeles sentral innfallsvinkel, Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks (Revised) http://www.abeldanger.net/2012/08/abel-danger-mischief-makers-mistress-of_2.html

Kilde, 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/
.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Falcon sier:
03. 08. 2012 kl. 19:26
Israel fungerer ifølge bl.a. jødiske innbygger Doreen Dotan beviselig som en konsentrasjonsleir med nazistisk styre

———————-

Ja, man kan si Israel i høy grad er nasjonalsosialistisk, det er sant. Samtidig kan jeg ikke tenke meg to mer forskjellige nasjoner enn Israel og Hitlers Tyskland. Men ja … de har/hadde hver sin variant av nasjonalsosialisme. Kina, Vietnam, Cuba og Venezuela er andre land som også er ganske så nasjonalsosialistiske i dag.

Putins Russland også til en viss grad.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Konsentrasjonsleie i Israel?
Hvordan tror du de har det i f eks Syria???
Israel er et fritt demokratisk land i motsetning til de arabiske naboer. I Israel har araberene rettigheter som de ikke engang tør drømme om i arabiske land.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

World War II fatality statistics vary, with estimates of total dead ranging from 50 million to over 70 million.[1]

The sources cited in this article document an estimated death toll in World War II of 62 to 78 million,
making it the deadliest war in world history in absolute terms of total dead but not in terms of deaths relative to the world population.

When scholarly sources differ on the number of deaths in a country, a range of war losses is given, in order to inform readers that the death toll is disputed.

Civilians killed totaled from 40 to 52 million,
including 13 to 20 million from war-related disease and famine.

Total military dead: from 22 to 25 million, including deaths in captivity of about 5 million prisoners of war.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#Classification_of_casualties

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Og så har vi kanskje 20-30 millioner til i tiåret som fulgte. Etniske tyskere og russere og andre slavere, for det meste.

Kanhende det var like ille i Kina og Japan. Vet ikke.

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Mao var vel ansvarlig for 50 – 100 millioner døde da han skulle gjennomføre det store spranget og prioritet nr 1 ble å produsere metall. Dette er ikke mer enn ca 45 år siden. Var det jødene som hadde ansvaret her også?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Mao Zedong caused the death of 45 million people according to a scholar who was given unprecedented access to Chinese Communist Party archives.

Hvilke tall er riktige susej?
Eller er ikke 3-4 millioner fra eller til så nøye

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Mole:
Ditt svar her er i samme gate som du ofte presterer – sure oppstøt kan du vel plassere annetsteds.
Det er INGEN som kan gi eksakte tall for hvor mange døde Mao var ansvarlige for – grunnen kan du vel forestille deg selv.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Så det du mener susej er at det kan være betraktelig færre drepte jøder under den 2. verdenskrig, iogmed INGEN kan vite eksakt?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

For lite krydder i hverdagen, Mole?

Mole sa 01.08;

“Det er tydeligvis altfor lite krydder i hverdagen til enkelte at de søker diskusjoner å kveruleringer for å bøte på mangelen “

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

susej sier:
03. 08. 2012 kl. 12:42

http://no.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

http://snl.no/gasskammer

http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=3388

http://www.skoleforum.com/stiler/kaaseri/det.aspx?id=1955

http://www.folkemord.no/Tyskland-Joder/5279/6110

http://www.deathcamps.org/gas_chambers/gas_chambers_auschwitz.html

————————————–

Lenker til diverse propagandasteder er ikke det samme som *beviser.* Alt disse lenkene beviser er at det er veldig viktig for makthaverne å ha en storstilt propagandaaksjon.

Ingen av lenkene forklarer hvordan “gasskamrene” i Auschwitz fungerte, og ingen av lenkene *beviser* at en eneste jøde noensinne ble holocaustet av de tyske nazistene i andre verdenskrig – eller at de noensinne hadde noen intensjon om å gjøre noe slikt.

Her har du en artikkel fra den virkelige verden.:

Himmler til SS: “Ikke la jødene dø”
http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/himmler-til-ss-ikke-la-jdene-d.html

Og en artikkel om “gasskammeret” hvite goyim valfarter til i Auschwitz:
http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/gasskammerillusjonen-i-auschwitz.html

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

:-)
Du er ikke sann!
Du forkaster wiki som propaganda og lanserer din egen gasskammer?
Hvor fanatisk er det mulig å bli???

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Bardun: Etter å ha sett ulike dokumentarer om “Hitler`s” (egentlig Illuminati`s?) tredje rike. Om hvordan eliten bedrev okkultisme, satanisme, hvordan Himmler var dypt opptatt av mystikk. Etter å ha fått inntrykk av at Illuminati skapte både nazisme, og kommunisme, og skapte 2. verdenskrig. Og at Rotchild`s angivelig skapte det “nye” Illuminati (Adam Weischaupt). Og at Rotchild`s skapte Zionismen. Samt etter å ha fått inntrykk av at det finnes rettroende jøder, men at det også finnes en mektig Khazariansk herkomst (som kaller seg jøder), og som dyrker Satan. For en hver pris, og at de har gjort det, siden “tidenes morgen”.

Rotchildd`s offisielle historie, sies å stamme fra 1798.

Her kommer en noe mer objektiv fremstilling av deres historie, og jeg siterer:

“The Rothschilds claim that they are Jewish, when in fact they are Khazars. They are from a country called Khazaria, which occupied the land locked between the Black Sea and the Caspian Sea which is now predominantly occupied by Georgia. The reason the Rothschilds claim to be Jewish is that the Khazars under the instruction of the King, converted to the Jewish faith in 740 A.D, but of course that did not include converting their Asiatic Mongolian genes to the genes of the Jewish people.”

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

Så skriver Baardun:
“på revisjonistenes banehalvdel … og de vil ha det på deres premisser … Dette har de lært – unisont men falskt …Holocaust er en løgn, hvis ikke, gi oss bevis på det motsatte. Men ingen ting nytter. All verdens bevis har ingen virkning. De godtar ikke noe som helst, fordi dem har bestemt seg for at nazivennene kunne ikke finne på å myrde så mange mennesker.”

Du skal ha litt kritikk for å virke noe aggressiv, i forhold til folk som på søker etter sannhet. Og beviselig er Moder Jord okkupert av Illuminatus (Lucifer).

“The deceiver”. Og det er nok dette så mange er opptatt av. Finne ut av “luringens” løgner, og hva som er sant/usant i historien.

Jeg synes krangling, om jødene ble utsatt for Holocaust eller ikke, er unødvendig. Like unødvendig, som kranglingen, om at vi har menneskeskapte klimaendringer, eller ikke. (HAARP)

Med krangling kommer man aldri frem til sannhet.
Og med krangling, kan Illuminati fortsette sin notoriske/sataniske splitt og hersk.

Jeg ser det så ofte i media: Hvordan enhver som betviler nazisme, eller setter spørsmål ved terrorisme, blir debunket.

Det er vel egentlig hverken nazisme, kommunisme, terrorisme, marxisisme, sosialisme, kapitalisme, eller noen ismer i verden i dag, som er roten til det onde, og til de massive ødeleggelser vi står overfor, både m.h.t til vår egen moral, men ikke minst i forhold til hvor ødelagt Moder Jord er blitt, og hvor mange liv som går dukken. Både i menneske- og i dyreriket.
Hvor mange ismer har Illuminatus klart å innføre?
1000? Det er litt av et villedende mesterverk, fordi menneskeheten blir lurt, og klarer ikke å sette fokus på følgende: Hva er rett og galt, og hvor kommer all dævelskapen fra? Se på politikerne våre, for eksempel. De virker hule i sine sjeler. Nothing inside.

Hvem står bak? Etter min min mening, er det *en* isme som står bak all elendigheten: *Satanisme*- eller luciferianisme. Så enkelt tror jeg det er, på Moder Jord: Godt og ondt. Og i de ondes sinn, så er det tydeligvis grusomt vanskelig å snakke sant.
Vel, de er ikke nødvendigvis onde, men de er lettlurte, og er svake til sinns (ego)

Det er en som har tolket krigspoeten Tsen Tsu; Art of war:

Know your enemy and know yourself; in a hundred battles, you will never be defeated. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and of yourself, you are sure to be defeated in every battle

Og det er mange som ikke kjenner sine to fiender. Fiende nr. 1: Lucifer
Fiende nr. 2: Ego (I- myself)
Og dette vet Illuminati over hele verden å utnytte, til sin egen fordel. Illuminatus eier jo hele verden (forteller deres eget ego dem)

Bare så pussig at deres løgner blir avslørt i så massiv skala, i dette Herrens år.

Skulle jeg tro.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Å være nazi
er både kjekt og trasig
sier du ordet jøde
begynner øyne fort å gløde

Lykken venter dog nazisten
når Hololøgn går ut på fristen

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Tomler hagler fra Sions lakeier
i frykt for å tape jødeseier
gasseovnen den var tom
og dette skal ingen vite om

Den som ler sist ler best
og da skal vi ha nazifest

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Du generaliserer når det passer deg. Du kan ikke kalle dine meningsmotstandere på Holocaustspørsmålet for Sions lakeier. Litt mer balanserte ytringer hadde vel ikke vært noe problem for deg?

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Så var BB i gang igjen med å etterspørre bevis. Dette er Belzes hjemmebane – på revisjonistenes banehalvdel … og de vil ha det på deres premisser … Dette har de lært – unisont men falskt …Holocaust er en løgn, hvis ikke, gi oss bevis på det motsatte. Men ingen ting nytter. All verdens bevis har ingen virkning. De godtar ikke noe som helst, fordi dem har bestemt seg for at nazivennene kunne ikke finne på å myrde så mange mennesker. Og nei og nei, det var jo heller ikke praktisk mulig … Joo … KZ- leirene var der … for krigsfanger, og kanskje noen politiske fanger, men egentlig var disse leirene rekreasjonssteder for alle som hadde tyfus … og noen døde jo. Derfor alle disse forbrenningsovnene. Hvorfor disse kam …ee, badeværelsene skulle fylles med gass, vites ikke… jo, vent litt … avlusning var det jo selvfølgelig … Visstnok var det heller ingen av jødisk herkomst der, de var jo alle som én sendt til den franske kolonien Madagaskar … Så der var de altså, alle de millioner som fosvant? Eller … Madagaskarplanen ble jo aldri noe av …

Og terrorister og trusselen om terrorisme verden over, drevet av en ekstrem religiøs/politisk ekstremisme … hvem er disse gruppene? For lettlurte sjeler kan hatefulle løgner om jøder fra slike som BB representerer, kanskje svelges med hud og hår.

Og deres klassiske spørsmål: Hvordan fungerte gasskamrene? Til det er det bare å si; forsøk det BB, gjør et personlig eksperiment …

Heinrich Luitpold Himmler, en sterk kandidat som Hitlers etterfølger, var den store arkitekten bak nazisistenes folkemord. Og det gjaldt alle som ikke passet inn i deres bla. sosialdarwinistiske tanker der de svake skulle bukke under.

Som han presiserte i sine taler: «Jeg har satt meg fore å dyrke frem en ny germansk stamme…Utvelgelsen skal skje brutalt og uten menneskelig sentimentalitet».

I sine litt yngre år forklarte han at Jesus ikke var jøde, men sønn av en romersk centurion. Sønn av en arier passet mye bedre.

Som han presiserte i sine taler: «Jeg har satt meg fore å dyrke frem en ny germansk stamme…Utvelgelsen skal skje brutalt og uten menneskelig sentimentalitet».

I Poznan i Polen, i 1943, holdt Himmler sin beryktede tale: «De fleste av dere vet hvordan det er når 100 lik ligger der samlet, når 500 ligger der, eller når 1 000 lik ligger der. Å ha holdt ut dette og fortsatt…ha sin anstendighet i behold, det har gjort oss harde. Dette er et ærerikt kapittel i vår historie som aldri er skrevet og aldri skal skrives.»

At jødeutryddelsen skulle forsøkt holdes skult, viser at Himmler skjønte at dette ville være alt annet enn et ærerikt kapitel i Tysklands historie.

Det amerikanske nynazistpartiet The National Socialist White People’s Party , har uttalt følgende: «Den virkelige hensikten med holocaust-revisjonisme, er å gjenopprette nasjonalsosialismen som et akseptabelt politisk alternativ».

Ok, så vet vi det da …

Et par bøker å lese for de som har gjort seg ferdig med david Irving for godt.

The Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution (Breitman, Richard)

The war against the Jews 1933-45 (Lucy Dawidowicz)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

bardun sier:

“Så var BB i gang igjen med å etterspørre bevis. Dette er Belzes hjemmebane – på revisjonistenes banehalvdel”

Jeg etterspør beviser på en hvilken som helst banehalvdel. Vet du om noen annen en denne der jeg ikke blir kastet ut på 1-2-3?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Eneste Nazien jeg ser her er Bardun :)

Det er vel bare en kjent personlighet med bart som har vært større forkjemper for at alle skal trampe i takt før Bardun

Ja og kanskje Donald Duck da

Som 33 Graders Frimurer og Illuminati topp Walt Disney og Donald sier : We are the master race, we bring the world the New World Order

Donald Duck der Nazi

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=kzH1iaKVsBM&NR=1

Vennen din Khamenei sier at vist du ikke roer muslimhatet ditt så vil du få det svett om kort tid Bardun ;)

Khamenei Warns Iran’s Top Leaders: WAR IN WEEKS

Når jeg først har deg her, hvor får en kjøpt slike planker som får enorme slåmaskiner og annet el-utstyr til å bare daue ?

Washington Farmer Discovers Mysterious Crop Circles in Wheat Field – Aug. 1, 2012

Kanskje Naziene hadde svaret ?

Hollow Earth Secrets our Governments don’t want us to know

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

BelzeBob: Jeg er helt enig med deg. Davic Icke (mulig freemason), men han virker likevel som en karismatisk fyr. Han snakker om hvordan TV er blitt brukt bevisst for å manipulere og indoktrinere menneskeheten. Han mener også at det er eneste grunnen til at TV ble oppfunnet. Så sier han at ved å skru av TV, så er det som å våkne opp fra en hypnose. Man blir fri, sier han. Men er man egentlig fri, når man forsøker å fortelle andre, som fremdeles er lenket til TV- boksen, at deres underbevissthet er hypnotisert? Mitt svar på dette spørsmålet er solekart: JA
Men det er smertefullt. Og har man empati, så kan man virkelig føle på sin egen kropp hvor smertefull det var, for både jenta og Finkelstein.
Finkelstein så ut til å utlade seg mest, da det var ham som etter sigende satt med sannheten. Og som han måtte kjempe for å få frem.

Viktig å mestre kanskje en av livets viktigste visdoms- setninger fremover:
Døm ingen som har gode intensjoner. Gjør man det, gir man enda flere fordeler til “eliten”. Da svekkes motstanden mot disse ford……. idiotene.

Og ved å gå på lenken din:
http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/om-satanismen-del-1.html

Så klarer jeg faktisk ikke å se på bildene av de uskyldige barna.
Og igjen, forsøker jeg å ikke dømme de som er ansvarlige (men svake idioter er de).
David Rockefeller, the Rotchilds, eller resten av alle de idiotene i menneskets historie som ikke har gjort annet enn å destruere, og å forårsake ufattelig lidelse og død for andre.

For det *kan* hende at mange av dem selv er ofre, for “noe” vi ikke klarer å sette fingeren på. Jeg begynner å bli skeptisk til begrep som “sosiopat”, eller “psykopat”. Jeg begynner å bli mer åpen for mørke energier, og entiteter.
Uten at jeg er helt sikker. Det *kan* også være, at enkelte mennesker har “svake sjeler”, og fort lar seg manipulere av onde krefter. Som om de ikke har motstandskraft i det hele tatt. David Rockefella er i allefall HELT ute å kjøre.
——————————————————————————————————
Og ved å kikke ut av vinduet nå, så ser jeg det blinke i små lys på himmelen. Her og der. Over de mørke skyer, som en annen på NyS forsøkte å påpeke.
Er så morsomt, atte :-(
Er det andre på NyS som har sett dem?
Jeg sikter til det vi er indoktrinert til å ikke tro på: “UFO`s”

Og jeg lurer på om det er en korrelasjon mellom dem, og HAARP.
Og at de har svært negativ påvirkningskraft på mennesker for tiden.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/bob-lazar-ble-fl%C3%B8yteblaser-for-a-redde-livet/comment-page-2/#comment-88590

Joda, jeg er ikke redd for å påstå at de jeg kikker på i skrivende stund, kalles:
“The greys”. Spyfluer!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Omega

Jeg tror Icke er 100% genuin og jeg liker han svært godt.

“Så klarer jeg faktisk ikke å se på bildene av de uskyldige barna.”

At Dagbladet, VG, NRK, osv., ikke viser fram disse bildene vitner for meg om en veldig stor brist på medlidenhet. Det er medias *plikt* å fortelle folk om slikt.

Men så har man selvsagt politiske interesser som avgjør hva som skal presenteres eller ikke i media.

“For det *kan* hende at mange av dem selv er ofre, for «noe» vi ikke klarer å sette fingeren på. Jeg begynner å bli skeptisk til begrep som «sosiopat», eller «psykopat». Jeg begynner å bli mer åpen for mørke energier, og entiteter. Uten at jeg er helt sikker. Det *kan* også være, at enkelte mennesker har «svake sjeler», og fort lar seg manipulere av onde krefter. Som om de ikke har motstandskraft i det hele tatt. David Rockefella er i allefall HELT ute å kjøre.”

Jeg tror du har helt rett i dette. Det er nok også slik at det er de mest korrupte blant oss som stiger opp til maktposisjoner. De som er mest døde innvendig.

Den største illusjonen (når det gjelder politikk) som Ola & Kari har, er at våre ledere er “gode.” De er ikke gode – de er *døde.* Døde innvendig. Og vi ser bevisene på dette: de skaper død over hele verden.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
11 år siden

David Icke høster store overskifter i media nå som han går ut med at hele London OL er et stort sataniske ritual

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/08/02/apningsseremonien-i-ol-var-et-satanistisk-ritual

Spørsmålet må jo bli hvorfor satanistenes medier slå opp Ices avsløringer vist de planlegger en satanisk ofring ?

På en helt annen stadion i New Jersey er det samlet 90.000 jøder for å feire den 12 Siyum HaShas , Siyum HaShas er en feiring som skjer hvert syvende år, når man har fullført alle de 2711 sidene i Talmud.
Feiringen varer fra 1 til 6 aug, snur man det på hodet får man 9/11
Virker litt okulte mye av det andre også, smeller det der så er det ingen tvil om at verden blir satt i brann og Iran får skylden vist 90 000 Jøder blir drept, vi vet jo godt at de falske Zionist jødene ikke har hemminger med å drepe ekte jøder

http://www.nesivos.com/index.php/siyum-hashas-lublin-2/

Batman massakren kom 7 dager før OL og Illuminati kortet for Batman massakren har 16 stjerner i seg og på kortet står det 2 X 8 som også blir 16, 4 av stjernene er farget grønne, kan det bety 4 aug ?

http://www.redicecreations.com/article.php?id=20994

Det skjedde noe annet rart i dag også som er identisk med det som inntraff i aksjemarkedet 2 dager før 911

http://beforeitsnews.com/economy/2012/08/this-is-exactly-what-happened-days-before-911-at-10-am-the-stock-exchange-trading-went-off-the-charts-video-2444664.html

Muslimene venter også på et nytt 911 nå :

Våre bøker sier at et av tegnene på at antikrist og Kristus skal komme er den 15. dagen av Ramadan på en fredag vil det være en stor eksplosjon med høye rop, (tragedie) denne ramadan ‘s 15 th dag er på en Fredag 3 august, hva som er sprøtt er at en fyr kom til meg med nøyaktig samme tidspunkt med sine beregninger som har ingenting med islam å gjøre, fant han en repetion i nummer 11, han er nå død. Uansett om dette skjer forvente at antikrist å avsløre seg selv

Amerikanerne er sikre på at Batman massakren var en CIA operasjon for at tvinge igjennom FN trakten som sier at alle verdens nasjoner må avvæpne sine innbyggere
Andre igjen lurer på hvor det ble av de 10.000 russiske soldater som ble brakt inn i Denver i mai der de fikk Amerikanske våpen og uniformer De som har blitt trent siden de var 6 år gammel til å snakke og se ut amerikanerne, de såkalte barnesoldatene til Sovjet

Her er en fin film om Batman masakren i Aurora Colorado 16 i sal 9 som viser enda flere likehetstrekk med vår 22/7
Som hos oss så var det også der en titalls vitner som har sett en gjerningsmann nr 2, der også nekter politiet å etterforske mer enn 1 gjerningsmann

“A Coordinated Attack”: July 20th Colorado Shooting Anomalies

Det skjer også store ting i MØ, er denne info-en korrekt så er det kun timer igjen til den store krigen starter i Syria og Iran

Tyrkiske militære kilder rapporterte mandag at den tyrkiske general kommandoen hadde sjekket med metrologiske prognosemakere om de rette værforholdene over tyrkisk-syriske grensen for en grenseoverskridende, presisjon rakett og artilleriangrep

http://www.debka.com/newsupdate/1845/

Iran forbereder alle sine styrker på Madihs return, Den 12 Iman som skal komme og drepe alle vantro

http://www.wnd.com/2012/07/iran-preparing-madhis-special-forces/?cat_orig=world

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/02/israel-turns-up-the-pressure-on-iran-in-high-stakes-game/

Chinese destroyer enters Mediterranean via Suez

http://www.seanews.com.tr/article/worldship/82073/China-destroyer-mediterranean/

Var man i tvil om at OL er satanisk så er man ikke mye i tvil lenger etter å ha sett denne her :)

Ockultiaden – London 2012

Del 2 Invigningen

När de Olympiska sommarspelen invigdes i London den 27 juli fick vi föga förvånande se en orgie i ockulta symboler och manifestationer. Vi skall här titta på ett litet axplock ur de många tusen bilder som togs vid det aktuella tillfället. Genomgående i hela invigningsceremonin var anspelningen till Atlantis, Babels torn och Horus eye.
Övre bilden visar Platons Atlantis. Nedre bilderna är tagna under invigningen.

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_3-8_12_Ockultiaden2.pdf

Det kan se ut som om vi går inn i en helg som ikke blir like kjedelig som helgene pleier å være …… ja bortsett fra Kjendisnytt på TV 2 da der vi får vite hvem kjendis som har pult hvem kjendis :)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Jeg er faktisk helt åpen for at Holocaust *kan* falsifiserers.
Like mye som at klimevitenskapen 100% sikkert kan falsifiseres.
Så vi er nok temmelig enige, ja. Er det noe som helst i det hele tatt, som ikke kan falsifiseres, som er plantet av djvevel- dyrkerne? Jo, ett unntak: At de er djevel- dyrkere.

Og det ytterst tragiske med dette, er at menneskeheten må lide ufattelige lidelser, i forhold til å rydde opp i skrullebukkenes etterlatenskaper. Og en annen ytterst stor trageide, er de problemer med forvirring og kommunikasjon menneskeheten har fått i ettertid. Slik som her:
http://www.youtube.com/watch?v=Rckv_lKsQQI

Og “noen” godter seg selvsagt på dette. Pure primitiv ondskap! Søppelfolk!
Da mener jeg de som praktiserer løgn og bedrag, og som forguder sin avgud.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Bra den videoen med den hysteriske jenten som begynner å gråte under Finkelsteins forelesning. Slik fungerer hjernevask – det er knyttet til sterke følelser. Følelser som har blitt programmert inn i oss.

Apropos djevledyrking: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/om-satanismen-del-1.html

(Jeg gjør gassereklame så lenge jeg får lov til det)

Er forøvrig veldig enig i det synet Stanley Monteith har på tingene. At vi styres av en gjeng med satanister.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Vet du, BelzeBob. Jeg får inntrykk av at hele historien til mennesket må anses ved to alternativ:

1. Et rottereir, basert på universets største grandiose løgn og bedrag, underdelt i et kosmos av sub- løgner.
2. En planet med mange underlige skapninger og mennesker, som har dannet en historie, som ikke kan fortelles i èn dimensjon. Hvor mange dimensjoner det egentlig er snakk om, vites ikke. Og for å forstå hvorfor jeg ikke kan forstå det, må vi gå tilbake til punkt 1.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Ingenting i veien med det du sier, Omega.

Ingenting i veien med Holocausthistorien heller. Bortsett fra de fatale konsekvensene historien har hatt, og fortsetter å ha, for så utrolig mange mennesker.

Uansett hvilke eksistensielle teorier vi må ha, håper jeg de fleste av oss er enige i at løgn og urett må bekjempes.

susej
susej
Abonnent
11 år siden

:-)
:-)
Her kom jeg visnok inn i en stim Holocaustfornektere: BB, Mole, Falcon, Hermis i en artikkel som heter: “Aldri mer Holocaust”

En lenke til Mole? – nei du får an bokanbefaling i stedet: Jødehat utgitt på Cappelen Damm ISBN 978-82-02-30624-3
Les og lær noe du ikke viste fra før, eller kanskje fornekter……………………………

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Du er på internett å du klarte ikke å finne en lenke til Belzebob som bekrefter et holocaust susej?

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Doble smilefjes til BB og Mole – som fornekter Holocaust til tross for ugjendrivelige bevis. Mole vil så gjerne ha en lenke, men han er jo kjent for å måtte ha det inn med teskje. Nå har jo temaet Holocaust blitt tatt opp grundig her på NS tidligere, så hvorfor skal jeg repetere dette for dere en gang til.
Bakgrunnen for benektelsen av Holocaust ligger vel grunnleggende i den ide i alle kospirasjonsteoriers mor at det er jødene som styrer alt og som også har faket Holocaust. Da forkaster man alle beviser fordi man mener de er fabrikerte. Riktig?

Jødene er riktignok et spesiellt folkeferd, og tydeligvis ofte noen stabeiser, men dyktige er de helt opplagt. Misunnelse er som kjent en meget sterk drivkraft. Påstanden om at de styrer media faller på sin egen urimelighet – media er da i de langt fleste tilfeller negative tl jødene.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

“Jødene er riktignok et spesiellt folkeferd, og tydeligvis ofte noen stabeiser, men dyktige er de helt opplagt.”

Dyktige til å gjøre denne verden til et helvete.

“Påstanden om at de styrer media”

De eier media. Hvilken planet bor du på, egentlig?

“fornekter Holocaust til tross for ugjendrivelige bevis.”

Men du er totalt ute av stand til å dele disse bevisene med oss?
Hvordan fungerte nazistenes gasskamre?

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

:-) :-):-)
Fornekterene fornekter seg ikke – man ber om bevis, som man så forkaster.
Hvis lenkene ikke er nok dokumentasjon finnes det ikke lenger sannheter – bare fornektere som lever i sin egen boble der de dyrker sitt eget hat til et folk som blir hatet kun fordi de er jøder. Man sitter i glasshus og påstår og anklager jødene for å hate andre mens en så indelig vel vet at en selv sitter med et glødende hat mot dem man anklager. En ganske surrealistisk situasjon hinsides alt som heter logikk og fornuft.
Her ber man om dokumentasjon på Holocaust og får det servert. Er det for mye forlangt å be om dokumentasjon på det motsatte eller er det enklest å tomle ned?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

World War II fatality statistics vary, with estimates of total dead ranging from 50 million to over 70 million.[1]

The sources cited in this article document an estimated death toll in World War II of 62 to 78 million,
making it the deadliest war in world history in absolute terms of total dead but not in terms of deaths relative to the world population.

When scholarly sources differ on the number of deaths in a country, a range of war losses is given, in order to inform readers that the death toll is disputed.

Civilians killed totaled from 40 to 52 million,
including 13 to 20 million from war-related disease and famine.

Total military dead: from 22 to 25 million, including deaths in captivity of about 5 million prisoners of war.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#Classification_of_casualties

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Doble smilefjes når det dreier seg om 6 millioner uskyldige jøder som ble utryddet av nazistene? Tar du ikke din egen skrekkhistorie på alvor?

Jødenes hat er jeg forøvrig godt kjent med. Her er en artikkel om jødenes stadig økende hat: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/media-og-jdisk-mentalitet-del-2-det.html

Du trenger ikke engang gå på bokhandelen.

I denne artikkelen sies det litt om hvor absurd det er å bruke ord som “benekter” og “fornekter” i samband med spørsmålet om hva som egentlig skjedde i andre verdenskrig: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/holocaust-forklart-del-1.html

“Ett av Orwells store poenger var nytale: en ny måte å snakke på. Tale er forbundet med tanke, og de ord vi bruker er av stor betydning for vår intellektuelle funksjon. Legg merke til nytale i vårt moderne språk, hvordan man for eksempel bruker ordet “Holocaust-benekter,” eller “Holocaust-fornekter.” Legg merke til den negative konnotasjonen, som om du var skyldig i en forbrytelse og har noe å skamme deg over, bare fordi du bestrider den vedtatte versjonen av hva som skjedde eller ikke skjedde for over 60 år siden.

Du er skeptisk, det er noe du ikke tror på, du er uenig. Du har andre meninger. Men hvordan er du en benekter eller fornekter? Hvor mange andre dobbeltord kjenner du til som slutter i -benekter, eller -fornekter? Disse Orwellianske uttrykkene er lansert av politiske grunner for å stigmatisere de som våger trosse det rådende politiske paradigmet. Høyreekstrem er et annet slikt ord. Hat-tale enda et ord.”

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BB:
Din formulering om at det er jødene som hater, er jo å snu på hodet ditt eget ståsted – ditt jødehat. Hvorfor stiller du i hylekoret mot jødene? Er det jødene som rir verden med terror i dag, eller er det kanskje en annen ideologi som står for dette?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej

Ja, jødene har et intenst hat mot alle ikkejøder. De hater også sine egne når det er jøder som går imot planen. Jødene ga verden atombomben og to verdenskriger. De har utryddet millioner av mennesker, de skapte den satanistiske kommunistbevegelsen, de har korrumpert regjeringer og kulturer, de har levd på utnytting og bedrageri, osv., osv., osv.

Deres perverse “Holocaust”-historie ble brukt til å tvinge verden til å gi de trilliarder av dollar og dekke over jødenes sadistiske og hårreisende forbrytelser mot goyim. Les artikkelen: http://gasskammer.blogspot.no/2012/08/holocaust-forklart-del-2-hvorfor.html

Deres hat er endeløst og jeg tror de ikke gir seg for alle ikke-jøder er utryddet.

Selv tror jeg jødene egentlig er neandertalere. Flere jødiske forfattere er enige med meg.

Jødenes ekstreme hat og aggressivitet mot ikke-jøder kan forklares med et veldig sterkt selvbeskyttelsesinstinkt. Jeg tror de føler, instinktivt, at denne verden ikke er stor nok både for neandertalere og “Cro-Mags”/sapiens. Altså: vi må utryddes.

Denne nettsiden er veldig informativ om saken:
http://pascasher.blogspot.no/2010/06/are-neanderthals-khazars-barnes-review.html

Jødene er verdens største rasister. Det går ikke an å bli mer rasistisk. Det har et intenst og glødende hat mot alt som ikke er av deres egen stamme. De er en destruktiv kraft i verden.

Her er hva sjakkspilleren Bobby Fischer hadde å si om dem:

http://www.youtube.com/watch?v=asJBSJeBOsE

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Er ikke sikkert jødene hater oss, kanskje de er takknemlige for å oss som slaver.
De fleste er enige om at jødene er høyere utviklet, så nettopp en tegnefilm (takk til Omega for den): jødene strøk til eksamen til 4. density, og måtte derfor gå om igjen 3. med oss, he he, sånn har vi det i barnehagen, noen bøller og noen gråter. Det som ikke dreper oss gjør oss.. rarere?

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Gudfrid:og BB:
Man kan ikke karakterisere en hel folkegruppe på den måten dere gjør her. Det er svært uintelligente utsagn. Jødene er ingen homogen gruppe, like lite som andre folkegrupper. Med mindre dere mener jødene skal vuderes etter andre kriterier enn andre mennesker faller disse påstandene på sin egen urimelighet. Jødene er mennesker med de samme forutsetninger som alle andre – det finne både gode og dårlige mennesker blandt alle folkegrupper.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Takk suseJ, helt enig med deg i det! Det jeg skrev var egentlig til BB, i et forsøk på å redusere (hans) hat.
Jeg er veldig flink, jeg tilgir alle :-) Gud gav oss fri vilje til å gjøre akkurat hva vi vil med vår neste, og det må jeg bare respektere.

ola
ola
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Den holocaust diskusjonen blir man nok aldri ferdig med. Jeg har hørt og lært fra jeg var liten at nazistene drepte 6 millioner jøder, jeg har aldri fått servert noen beviser for det bare historier, men fra jeg var liten regnet jeg jo med at det stemte. Jo mere jeg har opplevd og lært, jo mere hvet jeg at vi blir jugd til på skolen, på tv, av regjeringer og av religion, så det burde jo egentlig ikke være noe problem og stille spørsmål ved dette, for i og med at det skjedde er det null problem og bevise det. Men istedenfor at de som stiller spørsmål får svar, så blir de kalt nazister, rasister, benektere osv. Tror du det er et tilfredstillende “svar”?
Jeg begynte å sjekke litt angående holocaust for noen år siden, og jeg sluttet fort å lese for det er lettere å finne beviser for at det ikke skjedde enn det er å finne for at det skjedde (vis ikke man regner hollywood filmer som fakta da).

susej: Du sier det er å snu det på hode å si at jødene hater, men de hater ikke noe mindre enn andre folk, og de er faktisk værre når det gjelder å skylde på andre (holocaust ikke medregnet da jeg velger å tro på det selvom jeg ikke har noe beviser for at det skjedde i den skalen de påstår, og selvom det russiske holocaust ikke blir nevt av MSM eller noe særlig andre steder selvom det skjedde) De som eier media er/kaller seg jøder, påstår du noe annet tar du feil.

Og en ting til så ingen kaller meg rasist eller jødehater osv, jeg hater ingen religiøse eller raser, jeg hater de som gjør galt, dreper, manipulerer, ødelegger naturen, menneskeheten osv, og om flesteparten av de viser seg å være jødiske, ja hva så? Det er ikke min skyld at de er det. Jeg hater de fordi de er ondskapsfulle, ikke fordi de kaller seg jøder, zionister, jesuitter eller satanister. Og en ting til, jeg er hvit, og de fleste jeg hater er hvite, gjør det meg til en rasist?

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Man benekter at et stort antall jøder er ekte jøder, og påstår at de etnisk ikke er jøder, og at dermed ikke har rett på noe geografisk sted i Midt-Østen. Men når det kommer til bakmenn for en verdensomspennende konspirasjon, media mv er plutselig alle som kan ha den minste tiknytning til jøder/jødedom/osv selvfølgelig jøder. I dette tilfellet må man ikke bevise sin herkomst, men er velkommen inn i folden som skal forfølges og hates. Nok et bevis på at argumentasjonen snus alt etter hvordan det er formålstjenelig for ens egne anklager mot hovedgrunnen til all verdens ondskap. Historien gjentar seg gang etter gang: Man anklager og lyver på jødene, for deretter å hate dem for løgnene man selv har produsert. Ta f eks BB her på NS som anklager jødene for å ha startet både første og andre verdenskrig – er poenget jo større løgn, jo bedre? Hvis slike påstander blir fremsatt i det offentlige rom blir man raskt ansett for å være litt spesiell for å si det veldig pent……………

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
9 år siden

Bobby Fischer, last interview. Tells the truth and nothing but the truth + https://www.youtube.com/watch?v=p69mareMTig&index=4&list=PLqQQFOVUZBLgyDUCJ2f59TdC7cCMMa3M5

Berner Polizei schützt Drogenbarone: Videobeweise Bern & Beamte surfen Internet 60% Dienstzeit 031 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1962&start=1

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

susej

Fakta om jødenes holocaust er at det aldri skjedde.

susej
susej
Abonnent
11 år siden

Dere Holocaust-fornektere representerer en bitte-liten ubetydelig minoritet. Vi kjenner alle til deres hovedsete i Vigrid og hva dere ellers står for. Holocaust er et ugjendrivelig faktum, og dine “beviser” for det motsatte er det kun uopplyste som kjøper.
Et enkelt spørsmål til dere: Alle de jødene som forsvant hadde beviselig en identitet. Hvor ble det av dem som ikke forsvant i utryddelsesleirene – hvor ble det av dem?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

“Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.” Gandhi 1869 – 1948

Cole in Auschwitz http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=326#M6503 + extra, direct reference http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM&list=PL2F49C5F5B7B83F02&feature=plpp_play_all
.
Det er åpenbart brukt MKUltra relatert mind control på bl.a. Anders Behring Breivik med fler, folk flest kan gjerne kalle det hjernevasking, med den forskjell at denne er særdeles avansert psykologisk, metafysisk, teknologisk og logistisk, «military ultra high grade» og innholdmessig langt unna det som undervises offisielt på universiteter og høyskoler, for produksjon av super-soldater .. http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/comment-page-8/#comment-88554

Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

susej, Creedence Clearwater Revival: Suzie Q

susej
susej
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Selvfølgelig er det slik at: “Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.” Gandhi 1869 – 1948. Men dette betyr da slett ikke at dere besitter sannheten fordi dere er en minoritet – Gandhis utsagn var aldri ment å misbrukes slik du presterer her.. Bevisene for Holocaust er overveldende og ugjendrivelige. Men når sannheten ikke passer inn i ideologien finner man alltids en måte å bortforklare bevisene på. Dere som fremdeles kjemper en håpløs kamp for å gjendrive bevisene for Holocaust finner fremdeles ikke gjenhør utenfor deres egen lille krets.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Hva med de 262,000,000+, reelt visstnok et antall mellom 320,000,000 og 360,000,000, som ble myrdet hvorav mange ble torturet, lemlestet og svindlet?, hvorav det såkalte holocaust er kun 1.7 til 2.3%. Nazi-marx satanistene taler aldri fornuft men anvender alltid svindel og løgn som hovedkonsept. Hva med å ta seg tid til å studere dokumentasjonen som er utarbeidet og presentert i årtier? New World Order: Blueprint of Madmen, documentary, Alex Jones, infowars + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1761&start=1

Hva om de som idag sier de er jøder ikke er jøder, men ca 8 av 9, ca 90%, av de kun stammer fra en folkegruppe, folkegrupper, som antok jødedommen som religion og ikke er semitter genetisk? Hva om jøde er en oppfinnelse, gjerne reelt, for å skape nok en front blant tusener av andre for de etter hvert velkjente bedragerske illusjonistene? Kort sagt hegelian dialectic. The Khazar Parasites – Who Controls the World + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7765 + extra, direct reference http://www.youtube.com/watch?v=sI0nLdKMCIA&list=PLFCCEBE2B51D0C6E0&feature=plpp_play_all

Fortell gjerne om holocaust i 10,000 artikler, 1,000 bøker, 100 dokumentarfilmer og 10 holocaustmuseum, men bli troverdig ved samtidig å fortelle om de ca 98% andre i 500,000 artikler, 50,000 bøker, 5,000 dokumentarfilmer og 500 massemordmuseum. Hva med barna som er blitt permanent alvorlig syke av dette: Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 Det kommer en invitasjon en dag til de ansvarlige for å besøke alle ofrene for å si unnskyld og betale erstatning og følge de opp iløpet av hele sitt liv som vanlig folkeskikk tilsier når man har skadet noen permament
.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Whitney Houston – 18 Videos in FULL – Compilation Tribute http://www.youtube.com/watch?v=DLS4pqPhBIw&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 ♫ + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej

” Bevisene for Holocaust er overveldende og ugjendrivelige.”

Greit. Kom med de.

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Falcon:
At andre mennesker er drept kan ikke forringe Holocaust fakta. Din måte å argumentere på viser at du har en helt annen agenda enn sannhetssøkende.

At noen kaller seg jøder som ikke er det??? Et aldeles latterlig argument – skal du også bruke det om nordmenn – hvem er nordmenn – kun de som er ættlinger av Olav Trygvasjon eller en annen arverekke???

BB:
Skal jeg servere deg beviser for Holocaust? – du har jo tydelig selv satt deg såpass inn i saken med de boktitler som det er henvist til på Vigrids nettsted at du også må ha tangert den litteratur som forteller den historiske versjonen, eller har du ikke giddet lese denslags i den tro at de MÅ være feil???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej sier
Skal jeg servere deg beviser for Holocaust?

Mole
En lenke burde du vel kunne gi Belzebob?

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

“Nå har vi sett at Holocaust er kolossalt viktig for makthaverne, og hvorfor Holocaust skulle være viktig for oss å fokusere på er jo åpenbart:

Dette er det største tabuet og makthavernes aller ømmeste punkt. Dette er deres store skitne hemmelighet, dette er keiserens nye klær, dette er pisken og sleggen, dette er illusjonen og løgnen som gjør hele menneskeheten til sine slaver – og dette er nøkkelen til å knuse tyranniet og bli frie.

Vi skyter jødenes Holocaust-golem med faktakuler av reneste benektersølv og kjører sannhetens stake dypt inn i dens vampyrhjerte, tar den ut i solen og ser den smuldre opp og bli blåst vekk av vinden mens vi roper: Aldri mer. Aldri mer. Aldri mer!”

Det endelige ordet om jødenes Holocaust-operasjon presenteres på kammeret: http://gasskammer.blogspot.no/2012/08/holocaust-forklart-del-2-hvorfor.html

« Forrige artikkel

Mayakalenderen en milepæl for sjelen

Neste artikkel »

Om du føler deg alene, misforstått og veldig lei av denne syke verden vi lever i

282
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x