Velkommen til helvete. Porten i Auschwitz med tittelen "Arbeit macht frei".

Aldri mer Holocaust?

8.9K visninger
15 minutter lesetid
282

Historien gjentar seg folkens. Alltid. Idag Amerika/Europa. Tidligere var det USSR (Sovjet Russland). Noen vil ha flere Holocaust. Den antar kanskje også andre former, Spanskesyken (også fra vaksine), svartedauden, AIDS (svine influense vaksine?)

«De som ikke husker historien er dømt til å gjenta den»
«Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.»
George Santayana: ‘The Life of Reason*, 1905

Viser til protest marsjen i Washington den 12.09 hvor 1,5 million mennesker deltok i demonstrasjon mot lederskapet sitt, og hvor det samtidig rapporteres at kun i august måned ble det solgt 1 million våpen i Amerika. De har heldigvis (ennå) frihet til å forsvare seg der. Her er vi overlatt til å bli ledet nakne til slakterbenken. Akkurat som innbyggerne i Russland ble avvæpnet før deres ‘proletariatets revolusjon’ tok til.

Norge har hatt sin ‘amnesti-lov’, som Amerika har hatt det, for å levere inn sine våpen, men nå ser det ut som de har begynt å lukte lunta der over dammen, og handler våpen av pina. Begynner å skjønne tegninga; at den indre trussel er større enn den ytre. FEMA-Campene er klar. Som GULAG campene i det ateistiske paradis var det.

Holocaust betyr å ofre sine opponenter til sin gud ‘i flammer’, blodofring, selv om den guden er Lucifer, som sikkert er den eneste g-d for menneskene som krever slikt av sine tilhengere. Den jeg kjenner krever kun at ‘en skal elske sin neste som seg selv’.

Vi må være svært forsiktig med å ikke la det raseriet som bygges opp (som er planlagt å bygge seg opp), i det ragnarokk som ligger foran oss, gå ut over hverken gode jøder, muslimer eller kristne. Viser til Albert Pike’s brev til Mazzini. De har nemlig planlagt det slik.

Åndskampen tetner til

Ikke et eneste hårstrå må krølles på gode gudfryktige jøders, muslimers eller kristnes hode. Om en gjør feil her og rammer uskyldige gudfryktige, mer enn Rothschild-fryktige sionister, så pådrar en seg en personlig vanskelig karma. G-d’s dom. For dette er en kamp mellom åndsmakter vi er innvolvert i. Vi kan ikke inkorporere begge åndsmakter i oss samtidig. VI MÅ VELGE!

Det var nettopp dette som skjedde under andre verdenskrig at det var de gode jøder som ble drept, og kristne i USSR, mens sionist-jødene vant ‘prinsessen’ (Israel) og hele verden. En havner i ‘ildsjøen’ om en trår feil, samme hvor gode intensjoner en har. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, sies det. Dette er en balansekunst. En må vite hva en gjør. En pådrar seg også karma av å tie. Den som tier samtykker, heter det seg. Så her må vi holde tunga beint i munnen.

Sionist-jødedommen er ikke noen religion, ingen rase, men en politisk ideologi om utvalgthet til makt og penger, mer og mer av det samme. Det er deres Satanistiske lederskap som gjør det. Forleder gode mennesker. Som sionist lederskapet i kristendommen ødelegger kristendommen og dens gode navn og rykte. Sionister utgår ikke bare av jøder, men av både ‘jøder’ og ‘kristne’. Begge i hermetegn, for de er ikke noen av delene noen av dem.

Satans Synagoge, kaller Bibelen dem med et samlebegrep (Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den leder sitt eget uvitende folk til slaktebenken, – for sin agenda.

Bushopy
Støtt President Bush

«Hadde folk visst hva vi har gjort hadde de jaget oss nedover gatene, og lynsjet oss«, sa Bush Sr.

En kan ikke engang gjøre det med dem som står bak all faenskapen. En kan ikke la seg lure inn i samme underklasse som dem. En skal dømme dem etter lov og rett, etter en domstol av folket – etter Moses, Jesus aka G-d’s lov (som er i ånden av vår Grunnlov – som de tråkker på etter forgodtbefinnende), og ikke en domstol for eliten etter Talmudiske rettsprinisipper hvor det babylonske system setter eliten fri fra sine misgjerninger ved hjelp av korrupsjon, mens den lille mann dømmes uhørt hardt. De tilpaser loven alt etter hvem som står for ‘retten’.

Det var det samme som hendte før, under og etter den andre verdenskrig – spesielt i Sovjetunionen i dens GULAG leire; Det var de gudfryktige, de kristne mest, som betalte prisen, for at de rette kjeltringer skulle gå fri. De tok to fluer i ett smekk med den krigen. De fikk utryddet sine opponenter, G-d’s Barn, samtidig som de fikk oppfylt sine våte drømmer om en egen stat hvor de (anti-krist) en dag skal herske uhindret fra sin sin trone i Jerusalem. Men før den dag kommer, så må alle av G-d’s ånd være utryddet i verden. Før de har klart dette, så vinner deres Satanistiske ånd ikke, og vil ikke beherske denne dimensjon 100 % som er deres målsetting.

Sovjetunionen kunne ikke blitt realisert uten at 90 prosent av kommisærene var ‘Jøder’. Kommunistiske Ungarn ville ikke ha vært mulig uten at Bela Kun, Den Røde sjefen, hadde vært en sionist-jøde, og om ikke 18 av hans 24 kommisarer hadde vært sionist-jøder. Vi har det russiske holocaust, det tyske, det japanske (Hiroshima/Nagasaki – det område i Japan med mest kristne), Rwanda (villmenn ble tillatt å slakte de kristne Tutsier – av FN), Armenia, Serbia, etc, etc.

FEMA-Camps = GULAG = Aushwitz = Bergen Belsen = Norske asyl (psykiatriske ‘sykehus’)

«Rockefeller puddlene Kissinger og Brzezinski var ofte i Teheran for å bistå Shahen, men de var der ofte på eget agenda. Shahen skjønte fort hva som var i ferd med å skje mot han og landet sitt, han fikk kreft og i et av de siste intervjuene hans før han døde, var med Mike Wallace fra 60Minutes. Shahen fryktet ikke lenger for sitt liv og sa det rett ut: “Sionistene eide bankene, finansverden, media og hele verden var i deres hender”, Se video. Kort tid etter, døde han av kreft.»

Shah of Iran on Persian Gulf, and American Jewish Lobby:
http://www.youtube.com/watch?v=hQgZ3oLp_WY
Shah of Iran: «We are not toys of any country»:
http://www.youtube.com/watch?v=ndyGNIs3iN8

The Wizard of Oz

‘Jews’ under her er feil – det skulle stått ‘Illuminatet’, sionistene eller jesuittene eller noe sånt, men de kaller seg ‘Jews’ selv:

«Jødene har vært tydelig identifisert med den moderne sosialistiske bevegelsen fra selve oppstarten. Sionistene har selv skrytt av at de organiserte den kommunistiske-Bolsheviske revolusjonen i Russland i 1917.»
“Jews have been prominently identified with the modern socialist movement from its very inception. Zionists have even boasted of orchestrating the Communist-Bolshevist Revolution in Russia in 1917.”
-The Jewish Encyclopedia, under “Socialism”; 1901-1905 edition

“Det er nå endelig bevis for at bolsjevismen er en internasjonal bevegelse kontrollert av jøder. Kommunikasjon passerer mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England med en målsetting om organisert samhandling.”
“There is now definite evidence that Bolshevism is an international movement controlled by Jews. Communications are passing between the leaders in America, France, Russia and England with a view toward concerted action.”
-Scotland Yard report to the American Secretary of State; July 23, 1919

“Det er ikke nødvendig å overdrive rollen de har i etableringen av bolsjevismen og i å bringe den russiske revolusjon istand disse internasjonale jøder har. Det er virkelig en stor andel – er sannsynligvis viktigere enn alle andre. Med unntak av Lenin, var flertallet av de ledende figurene var hovedsaklig ateistiske Jøder.”
“There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the bringing about of the Russian Revolution by these international Jews. It is certainly a very great one — it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures were Jews.”
-British statesman Winston Churchill to the Illustrated Sunday Herald; February 8, 1920

”Den Bolshevist revolusjonen i Russland var utarbeidet av jødiske hjerner, av jødisk misnøye, av jødisk planlegging, hvis mål er å skape en ny orden i verden. Hva som var utført på en så utmerket måte i Russland … skal også gjennom de samme jødiske mentale og fysiske krefter, bli en realitet i hele verden.”
”The Bolshevist Revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia…shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”
-The American Hebrew magazine; September 8, 1920

» I den første regjering i det kommunistiske Russland var det bare 13 etniske russere, og mer enn 300 jøder ut av totalt 384 Kommisarer.»
«The first governement of Communist Russia there were only 13 ethnic Russians and more than 300 Jews out of a total of 384 Commisars.»
– U.S. National Archives. (1919). Record Group 120: Records of the American Expeditionary Forces, June 9.

«De bolsjevikiske ledere her, de fleste som er jøder og 90 prosent av dem er tilbake fra eksil, har lite omsorg for Russland eller andre land, men er internasjonalister og de prøver å starte en verdensomspennende sosial revolusjon».
«The Bolshevik leaders here, most of who are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution».
– David Francis, American Ambassador to Russia at thge time of the Revolution (Francis. D.R. (1921). Russia From the American Embassy. New York: C.Scribner’s & Sons. p.214.).

‘Satans Synagoge’ er deres rette benevnelse (jfr. Johannes Åpenbaring 2.9 og 3.9).

I 1880 årenes Russland kom der sterke jødiske reaksjoner på de anti-semittiske Mai Lovene (May Laws). Mai Lovene av 1882 prøvde å begrense Jøder fra enkelte yrker og la dem bo i sine egne originale områder av landet hvor de kom ifra, slik at de ikke skulle kunne utnytte Russlands øvrige befolkning.

Som reaksjon på disse begrensinger prøvde internasjonale Jødiske bankiere og finansiere å ødelegge Russlands økonomi. Encyclopedia Britannica beskriver hva som skjedde:

«De Russiske Mai Lover var de mest tydelige monument i noen lovgiving av moderne anti-semittisme …. Deres umiddelbare resultatet var en ødeleggende kommersiell depresjon som ble følt over hele riket, og som sterkt berørte den nasjonale kreditten. Den russiske ministeren visste ikke sin arme råd hvor han kunne finne penger. Forhandlinger for et stort lån som ble inngått med House of Rothschild og en foreløpig kontrakt ble undertegnet, hvoretter… finansministerens ble informert om at hvis ikke forfølgelsene av jøder ble stoppet ville det store bank hus se seg tvunget til å trekke seg ut av avtalen.»

«The Russian May Laws were the most conspicious legislative monument archived by modern anti-semittism…. Their immediate result was a ruinous commercial depression which was felt all over the empire and which profoundly affected the national credit. The Russian minister was at his wit’s end for money. Negotiations for a large loan were entered upon witht he House of Rothschild and a preliminary contract was signed, when…the finance minister was informed that unless the persecutions of the Jews were stopped the great banking house would be compelled to withdraw from the operation…»
Encyclopedia Britannica. (1947). Vol. 2. s. 76.

Så hvorfor ble den kristne Tsaren planlagt drept av Yakof, og utført av Goloshekin, Syromolotov, Safarov, Voikov og Yurovsky? I respons på den følgende internasjonale økonomiske krig som ble initiert mot Russland, svarte Tsaren ved et edikt datert 3. September, 1882. La oss høre det fra hans egen munn:


«For en tid har regjeringen gitt sin oppmerksomhet mot jødene og deres forhold til resten av innbyggerne i riket, med mål om å bringe på rene den sørgelige tilstanden til de kristne innbyggerne som er skapt ved jøders praksis i forretningsmessige forhold … Med få unntak, har de som en enhet viet sin oppmerksomhet om ikke å berike eller skape fordeler for landet, men å bedra med list landets innbyggere, og spesielt dets fattige innbyggere. Denne praksisen deres har ført til protester fra folkets side, … [Vi] tror det er et spørsmål om hastverk og rettferdighet å innføre strenge tiltak for å få en slutt på undertrykkelsen praktisert av jødene på innbyggerene, og å frigjøre landet fra deres malpraksis, som ble, som er kjent, årsaken til opprøret.»

«For some time the government has given its attention to the Jews and their relations to the rest of the inhabitants of the empire, with a view of ascertain the sad condition of the Christian inhabitants brought about by the conduct of Jews in business matters…With few exceptions, they have as a body devoted their attention, not to enriching or benefiting the country, but to defrauding by their wiles its inhabitants, and particularly its poor inhabitants. This conduct of theirs have called forth protests on the part of the people,… []We] thought it a matter of urgency and justice to adopt stringent measures in order to put an end to the oppression practised by the Jews on the inhabitants, and to free the country from their malpractices, which were, as is known, the cause of the agitations.»
Latimer, E.W. (1985). Russia and Turkey in the 19th Century. A.C. McLury & Co. s. 332.

Og dette er det samme system det Rothschildske Internasjonale Pengefond og Verdensbanken bruker idag mot alle land som vil låne penger av dem. Jfr. Island – nå på vei inn i EU. Det er ikke engang deres penger, det er våre. Norge ‘blir med’ på prosjektene som er godkjent av disse ‘institusjoner’.

Vår mørketid

Vi kan forvente at Amerika, og Vest Europa, vil bli transformert inn i det samme system som den kommunist staten de plyndret og drap anmasse. Det beste tegnet på at dette er det tilfelle at det blir forbudt å si imot sine ‘herskere’, som i kommunist Russland hvor ‘anti-semittisme’, det vil si enhver kritikk av deres forehavender, ble belønnet med døden. Kristne og muslimer som skikkelige jøder er farlig for deres virksomhet, for deres sjel kan ikke korrumperes. Derfor brukes det milliarder på å diskreditere dem. Mye spalteplass og TV-tid. I noen land i Europa idag fengsles en for i si imot deres politikk. Bøker forbys, til og med i Finland.

USA's Utenriksminister Madeleine Albright
USA's Utenriksminister Madeleine Albright

1994 One has only to learn what really happened to the Christians in Rwanda between April and July of 1994 to imagine what may lie in store for Christians here in America at some time in the not-too-distant future. After the Christian Tutsis had been disarmed by governmental decree in the early 1990s, Hutu-led military forces began to systematically massacre the defenseless Christians. The massacre began in April 1994 and continued until July 1994. Using machetes rather than bullets, the Hutu forces were able to create a state of abject fear and terror within the helpless Christian population as they systematically butchered hundreds of thousands of them. The United Nations immediately convened hearings on the genocide taking place in Rwanda, but Madeline Albright, the American Ambassador to the United Nations, argued strenuously that neighboring African nations should not be allowed to intervene until the “civil war had come to an end.” In reality, of course, there was no civil war since those being slaughtered had no weapons with which to defend themselves; it was simply a matter of mass murder. In addition to blocking intervention by neighboring nations, Madeline Albright also insisted that the word “genocide” must not be used, and that the United Nations forces stationed in Rwanda were not to be allowed to intervene. In the three months that followed, between one-half and three-quarters of a million Christians were systematically dismembered, hacked to death, and slaughtered in the bloody carnage that ensued. Tens of thousands of Christians were murdered in their churches; tens of thousands more were murdered in their hospitals and in their schools. On several occasions, United Nations soldiers stationed in Rwanda actually handed over helpless Christians under their protection to members of the Hutu militia. They then stood by as their screaming charges were unceremoniously hacked to pieces. At the end of the carnage, in late July 1994, the American government rewarded the Hutu murderers with millions of dollars in foreign aid. Strangely, the American press has remained silent Subversion Of The Free Press By The CIA about the fact that almost all of those who were slaughtered were Christians, and it was the policies of our government that were primarily responsible for blocking efforts by neighboring African countries to intervene. The Population Control Agenda

«I dag, så sier jeg at ingen nasjon i verden trenger å bli utelatt fra det globale systemet vi konstruerer».
“Today, I say that no nation in the world need be left out of the global system we are constructing.”
– Madeleine Albright – (jødisk Illuminati puppet)

4de Riket var ett steg på veien mot det 5te Riket, ifølge Albert Pike. Hitlers målsetting om å stanse bolsjevismen og kommunismen var bra. Men han var like mye finansiert av samme krefter som Antony C. Sutton har påvist i sine bøker. Tyskerne drepte vel knappe prosenter av hva bolsjevikene og deres allierte klarte på denne tiden. Men for å lykkes med sin agenda, så måtte jo motsetningene etableres, dyrkes og finansieres. Som de ble; Hitler, Trotsky og Lenin ble alle finansiert av Schiff, Harriman, Prescott Bush og deres like. Det er slik Rothschildene (-King of Israel-) har holdt på siden Napoleons tid, og sikkert før det også. Kjøpe begge sider ved å finansiere dem. Det er slik hegelian dialektikk virker.

Men Madeleine, og dine like, forstå dette: VIL IKKE HA DERES HELVETES NEW WORLD ORDER! Vil ikke ha det slik som fandenskapen dere bygget i deres ateistiske proletariske paradis! Med GULAG (FEMA-Camps), 66 millioner døde kristne mennesker, ingen ytringsfrihet, en korpulent og korrupt elite som tjente seg selv, som robbet landet for deres verdier, etc. Vi vil ikke ha deres religionsforbud (untatt deres egen religion og synagoger, som fikk stå ifred). Vi vil heller ikke ha det som dere bygget i deres nasjonal-sosialistiske Nazi Tyskland. Hele opplegget satt opp som en ‘false flag’ operasjon for å tjene deres agenda. Dere vet det selv, og jeg vet det, at uten Hitler kunne aldri deres våte drømmer om Israel og Den Nye Verdensorden blitt gitt slikt driv etter at kanonene stilnet. Forskjellig innpakning, samme djevelskap inni. Et djevelsk rike som overgår et annet med sin gjennomførte ondskap.

«Rulers, statesmen, nations, are wont to be emphatically commended to the teaching which experience offers in history. But what experience and history teach is this–that peoples and governments have never learned anything from history, or acted on principles deduced from it.»
Or, G.W.F. Hegel:. *Philosophy of History*, 1899.

Singoalla sier:
“Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
Hva i huleste hadde Jesuittene å gjøre der hos Norges første statsminister og midt oppi de begivenhetene der for pokker??!!!
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen”

http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Michelsen

Synnøve Fjeldbakk Taftø, som har skrevet bøkene ‘Skjoldmøysagaen’ og ‘Nornens Beretning’, sier at hun fant i papirer i UD at “departementene etter krigen ble invadert av britiske propagandaekseperter, de fleste av ‘jødisk’ herkomst“. Aner vi baron Rothschilds hånd?
http://www.riksavisen.no/?p=1745

“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den “agent Oskar” som Mossad var så stolt av.”
http://www.grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Jesuitter og Sionist-Jøder er samme slag
Den kristne jøde Henry Makow som mistet sine besteforeldre i Illuminatiets puppet Adolf Hitler’s holocaust, og som har jaktet på sannheten om dette siden, sier i boken ‘Illuminati – The Cult That Hijacked The World’
http://www.henrymakow.com
“For example, the Illuminati Order was preceded in the 1500s in Spain by the “Alumbrados,” a Christian heresy started by crypto Jews called “Marranos.” The founder of the Jesuit Order, Ignatius of Loyola, was a Marrano/Alumbrado. (114) Thus when people today argue whether it is the Jesuits or Zionists who are responsible for our troubles, they are really talking about the same beast.”

Independent Historian Unveils Cabala Conspiracy
David Livingstone, 41, author of “Terrorism and the Illuminati- A Three Thousand Year History” (2007) says Cabalists determined to be God have hijacked mankind.
“The great secret of history is this story of the ascent of heretical Cabalists to world power,” says Livingstone. “Ordinary Jews and people in general have no idea how they are being manipulated.”
“These Cabalists believe Lucifer is the true God. They care nothing for their own nations. Their whole aim in life is to humiliate and degrade mankind, and prove to God that the human experiment is a failure. They are gradually achieving this goal through their control of the economy, education, media and government.”

Bare ett eneste menneske som våkner, og taler G-d’s sak, de absolutte moralske standarder, vil bevise for Lucifer’s og hans agentur på jord, at G-d’s menneskelige eksperiment ikke er mislykket, men tvertimot langt over deres i åndelig kraft og menneskelig mot. På tross av alle Lucifer’s forførelser, hans agenturs penger, deres media, deres politi og militære enheter, deres utdanningsinstitusjoner, så greidde de ikke sitt forehavende – å korrumpere denne sjel!

Dette menneske er menneskehetens ‘frelsere’ – som beviser at Lucifer’s agentur tar feil ; som ler av dem! Elohim ler sammen med disse ‘Chosen Ones’ hele veien til ‘Himmelen’ – den høyere bevissthets riker.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

282 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Flott artikkel J.J! Falske historier om den «såkalte» holocaust (under andre verdenskrig) kommer nå frem i dagslyset. Og jeg tviler ikke på at det kan skje i «virkeligheten» denne gangen, hvis sionistene lykkes med å gi «alle» sine døds-vaksiner og codex-matvarer!

Lars Rønbeck
Abonnent
14 år siden

Kjempebra skrevet Jarle.

Håper så mange som mulig av dere som leser denne artikkelen sender linken til denne artikkelen videre til alle venner og kjente dere har i adresseboken.

Oppvåkningen er nå på gang, men full våkenhet er ikke etablert før hele folket har skjønt bedraget.

Nå må det komme inn ideer til videre markedsføring av Nyhetsspeilet.
Jeg har foreslått streamers til å ha på bakvinduet til bilen.

Lars Rønbeck

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Nyhetsspeilet er virkelig et friskt pust til den øvrige komatiøse media. Dette er spiren til noe helt nytt i Norge. Må også berømme enkelte av illustrasjonene/header-bildene; veldig godt håndtverk.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Ursus
14 år siden

Gå inn på Rense.com,der er alle Dee’s illusrasjoner,den Mannen kan tegne!!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Også jeg vil takke deg JJ for denne artikkelen som vitner om godt håndverk, undres daglig, over at det som skjer her på Nyhetsspeilet kan være mulig..
Lurer på om vi blir tillatt å holde på videre eller hva som skjer..
Gleder meg over at så mye lys og sannhet kan bli spredd herfra :-)
For alle oss som har den driften i oss at vi søker dette og vil dele det..
Finurlige spørsmål om hva som er sannhet og hvordan det defineres osv, plager ikke «truthseekers». Vi søker det og gjenkjenner det når vi ser det..
Enkelt og greit. Vi gjenkjenner det også i hverandre, denne driften vi har..

Kontrasten til main-steam media er enorm..
Mange sannhetssøkende mennesker gjør en god jobb, med å skrive artikler og kommentere her, slik at enda flere får kjennskap til viktige fakta og realiteter. Som redaktøren her sier, er det å fremme lysets fremgang, å belyse alle temaer og saker, snu hver eneste stein :-)

Det var sterkt å se sjahen av Persia, si tingene rett ut, slik han så det den gang. Han døde rett etterpå av kreft.. Er det noen som vet, om han hadde kreft da han ble intervjuet? Eller kan dette ha vært påført som følge av det han sa? Hvis ikke.. så kan det likevel ha vært det da det ble påført ham, for de visste nok hvor han stod, og at han visste disse tingene.. nå kommer alt frem!

– Madeleine Albrights ord, er en innrømmelse og bekreftelse av fakta:
“Today, I say that no nation in the world need be left out of the global system we are constructing.” hun er en jødisk illuminati-puppet og sier hva de gjør.

Jeg har hørt av folk som virkelig har satt seg inn i denne konspireringen og agendaene, at alt det som jødene anklager andre for, er hva de selv gjør/planlegger å gjøre.. at det er en rød tråd.. slik speiling/projisering, det å anklage andre aktivt som avledningsmanøver mot at de skal se hva en gjør selv, er jo også ganske velkjent, i andre sammenhenger.. Slik sett bør vi være obs på planer både om gass, fratagelse av eiendom, arbeidsleire og holocaust. Det er fint om folk er våkne og følger med med dette i bakhodet.

Det er helt greit og helt ok at JJ og andre siterer meg som Singoalla, bare sitatet er korrekt.. Men ditt sitat av meg her, dvs den tekst som er kopiert har blitt helt omstokket og rar, både der du la det inn som kommentar og i artikkelen her.. så jeg ber om at det rettes.

Her er min kommentar slik som den stod, del 2 handler om Jesuitter osv:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/comment-page-4/#comments

Det ser ut slik du satte det som om jeg har hentet dette fra Synnøve Fjellbakk Taftøs bok, Skjoldmøysagaen, det er feil.
Sitatet fant jeg på Wikipedia, ved eget søk på jesuitter som jeg skrev.

http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen der står:

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.

JEG MERKER MEG SPESIELT DETTE:

Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
——————————————————————–

http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Michelsen

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen

Det var da noe VELDIG hvor mange og lange og rare navn han hadde da!
Det må være adel, MINST og hvem er inngiftet i adel.. hm.. hm.. he he..

TROR jeg forstår, sikker kan man ikke være, men se på bildene ;-) .

Hva i huleste hadde Jesuittene å gjøre der hos Norges første statsminister og midt oppi de begivenhetene der for pokker??!!!
HVA konspirerte de med Michelsen om?!

For å si det rett ut så undrer jeg meg på om Norges første statsminister, har det til felles med nåværende statsminister at de er jøder..?
Eller rettere sagt, av de konspiratoriske kvasi-jøde-slekten..
Noen som vet?

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Av Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

«Aldri mer Holocaust?» er spørsmålet Johansen stiller i hans viktige artikkel her.

Jeg har sittet denne dagen som andre dager de siste månedene og studert you tube videoer og klikket side opp og side ned på internett for å finne ut mest mulig om den nye giftvaksinen til GlaxoSmithKline som nå spres rundt i verden som en eneste stor PEST! Så kom jeg over et eksklusivt interjuv med Journalist – Jane Burgermeister (som man finne ved å gå inn på linken under), der hun forteller noe som rystet meg stort!

Jane Burgeimeister tror ikke bare at alle mennesker i denne verden på en eller annen måte vil bli lurt eller tvunget til å ta denne vaksinen men hun tror også at vaksinen giftinnhold kan bli sprøyet inn i matvareprodukter uten at vi vet noe og når det viser seg at flere og flere mennesker vil protestere mot å ta vaksinen!

Jeg har selv ingen tvil om at det er store sannsynligheter for at mennesketen kan gå inn i et nytt Holocaust om ikke altfor lenge og fordi tusenvis av mennesker andre steder i verden allerede nå vaksineres med denne giftvaksinen! Vaksineringen blir markedsført på en strategisk og smart måte på TV skjermene i USA , så sleipt og utspekulert som det går an å få blitt! Bare ta en titt på You Tube linken her. Nyhetsreporteren legger legger frem sin oppfordring om å ta denne vaksinen til TV seerene der ute som om det skulle være en «storgevinst førsteman som løper først til mølla får!»

I sitt videointerjuv (under), oppfordrer Jane Burgemeister ethvert menneske å samle seg til aksjoner mot denne vaksinen og gjerne på skoler og steder som vaksineringen skal skje! Jeg støtter henne fullt ut og kan bare igjen her på Nyhetsspeilet oppfordre folk som er motstandere av denne vaksinen å forene dere til akson mot denne livsfarlige vaksinen! En aksjon må bestå av flere enn ett menneske og jeg stiller mer enn villig opp i mer enn en aksjon for å stoppe denne vaksinen til å bli satt på uvitne og forsvarsløse barn og voksne her i landet.

For denne vaksinen bør vi alle være med å stoppe av ren kjærlighet til våre medmennesker. Når ikke media vil være med på å stoppe denne giftvaksinen ved å få frem sannhetene slik de er, vel, så bør vi andre gjøre det!

http://www.youtube.com/watch?v=PelTWCUmTsU

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

Tusen takk for denne flotte artikkelen J.J. Jeg skal aldri slutte å lese nyhetsspeilet så lenge internet som vi kjenner det finnes. Jeg er glad vi fortsatt har noen dyktige journalister igjen i Norge, og det mener jeg fra hjertet:)

«Jeg har hørt av folk som virkelig har satt seg inn i denne konspireringen og agendaene, at alt det som jødene anklager andre for, er hva de selv gjør/planlegger å gjøre.. at det er en rød tråd.. slik speiling/projisering, det å anklage andre aktivt som avledningsmanøver mot at de skal se hva en gjør selv, er jo også ganske velkjent, i andre sammenhenger.. Slik sett bør vi være obs på planer både om gass, fratagelse av eiendom, arbeidsleire og holocaust. Det er fint om folk er våkne og følger med med dette i bakhodet.»

Det er slik psykopater oppfører seg Singoalla:P. De skylder på andre, selv om de vet at det egentlig er dem selv.
De lyver konstant, og kan lyve deg rett i trynet uten å blinke.

«We will stand up for our friends in the world. And one of the most important friends is the State of Israel. My administration will be steadfast in support Israel against terrorism and violence, and in seeking the peace for which all Israelis pray.»
George W. Bush

Jeg tror han mente, «..in supporting Israel to continue their terrorism and violence to achieve our New World Order..»

«Let us never tolerate outrageous conspiracy theories
concerning the attacks of September the 11th;
malicious lies that attempt to shift the blame away
from the terrorists, themselves, away from the guilty.»
George W. Bush

Helt enig. Vi må ikke tolerere de vanærende konspirasjonsteoriene til mainstream media(VG, Aftenposten, Reuters etc) når det gjelder 911. Det er ondsinnede løgner som prøver å skifte skylden vekk fra terroristene/de skyldige(Bush og co.)

Litt komisk det her egentlig xD

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Det er mange «klovner» som er med på å starte den nye holocaust! Og klovner av leger finnes også her i landet også, som i disse dager gjør alt de kan for å markedsføre den nye gifvaksinen som de selvsagt vil tjene store penger på med «ett bein» innenfor legemiddelindustrien! D.s.v med det ene beinet de har innenfor GlaxoSmithKlines giftindustri! Sett deg ned og studer denne legens alle bevegelser på you tube videoen (under) og legg spesielt merke til hans teatralske ansiktsmimikk og overbevisende fasade uttad! Det hele har jo blitt en stor teaterforestilling vi alle bør være på vakt over videre fremover…

Du som har tenkt å ta denne vaksinen, still spørmål, så mange som mulig til din lege, følg med på bevegelsene til legen din. Flakkende øyne? Avvfeiende korte kommentarer? Fingrer som virker nervøse, anspendte trekk rundt munnen eller hender i forsvarsposisjon i det du spør hvor farlig denne vaksinen kan være, osv. osv. ?. Det er mye du kan få svar på ved å studere et menneskets kroppsspråk, og leger er intet unntak!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vel, det hadde jo vært kjekt om dere kunne poengtere at «Holocaust» aldri fant sted. Eller tror dere på den historien? Den med de 6 millionene som døde i gasskammer? Synd at så godt som ingen her i Norge bryr seg om / våger å skrive om dette. Jeg mistenker nyhetsspeilet for å drive typisk «mainstream media» selvsensur. Jeg tviler på hvor «radikale» eller «alternative» dere er…

Skal «holocaust» brukes som et helt «vanlig» navn på folkemord/utryddelse/massedrap? Uten å ta det nødvendige oppgjøret med (den falske) Holocausthistorien? TO artikler her i senere tid med ordet «Holocaust» i overskriften…. ja, dere bruker ordet akkurat som PK massemedia gjør det; for «alle vet jo at Holocaust skjedde»? Nei, huffameg. Hva er vitsen med at dere har ytringsfrihet (har dere det?) når dere ikke bruker den? Er det andre her som syns at det er på tide med et Holocaustoppgjør her i Norge? Eller er dere av den sorten som syns det er helt OK at mennesker skal fengslet for å «snakke feil» om Holocaust? Ja, jeg lurer på det.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Vel, du har jo lovet en 10 siders artikkel om emnet med fotnoter, så kom med den!!!

Jeg ser frem til å plukke den i stykker, bit for bit;o)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
14 år siden

For min del så tror jeg på jødeutryddelsen ettr og ha sett hundrevis med dokumentarer i svart hvitt fra tyske arkiver og andre lands arkiver og vitnemål.
Er vel bevist mange ganger at dem systematisk samla sammen jøder i europa og spesielt i russland og østblokka landa, Var selfølgeligt millioner av andre som oxo ble drept i ren utryddelse takktikk og etnisk rensing.
Antallet jøder som ble drept vil jeg vel anslå til en del mindre en 6 mill siden det i alle sånne saker som blir det blåst opp av den vinnende part…
Personligt så blir jeg kvalm av navn som Holocaust, antisemetisme og andre særord for jødene..
Massedrap og utryddelse er vel like jævligt samme vilken rase det er som blir utsatt for det.
Enda verre er det at man ikke skal få lov og betvile og prate om det.
Har aldri vært så flau i mitt liv av og være nordmann som da Dennis Irving ble nekta og prata, drapstrua og jaga ut av landet….
Hipp Hurra for ytringsfriheten og for at idioter som SOS rasisme som har som slagord at Ytringsfriheten gjelder kun for dem som har like tanker og meninger som oss.

Forøvrig så kan jo dem som vil lese mere om SOS rasisme sine enorme eiendomsinvestiringer på medlemsstøtte, at det er den erke komunistiske organisjasjonen Tjen Folket som har kuppa SOS rasisme og kasta ut invandrerene der og samtidigt hyller Stalin som forøvrigt drepte flere av sine egne en det Hitler klarte ;)

Medlemsstøtta får dem av AP for og være den skjulte voldlige fløyen til venstresida.
Dem har bevist reist rundt i busser på samtlige skoledebatter i landet og tvinga elevene til og snu ryggen til dem ytterste blå patia og oppfordra elever til og bruke vold som og kaste flasker, myneter osv på dem som ikke har samme tanker og meninger som dem selv..

Flott at i Norge som et forgangsland som vi liker og kalle oss så lærer vi barna våre at det er greit og bruke vold mot dem som ikke tenker likt som en selv.

http://www.p4.no/story.aspx?id=319968

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vandalf – he he. Vel, det er ikke så enkelt å komme gjennom nyhetsspeilet’s nåløye og få opp en artikkel. Jeg har sagt i fra til redaksjonen for lenge siden, men de syns visst at

A. Holocaust er helt uinteressant, og det er uansett bedre å skrive om mer «seife» ting som lysende stjerner, MSG og Maya-kalenderen.

eller

B. Jeg er en fæl fyr, som ikke bare er fæl, men også er en elendig skribent.

eller

C. Begge deler.

Men, «alt godt kommer til den som venter» heter det jo. Så da får vi bare…..vente. :)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Av Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Hvem er du BelzeBog som jeg ser har deltat aktiv som kommentar her på Nyhetsspeilet en god stund! Er du her av ren synsing over hva som kommer frem av realistiske fakta her eller er du her i avvente på å komme med ditt siste «nådestøt,» der du skriver følgende:

Vel, det hadde jo vært kjekt om dere kunne poengtere at “Holocaust” aldri fant sted. Eller tror dere på den historien? Den med de 6 millionene som døde i gasskammer? Synd at så godt som ingen her i Norge bryr seg om / våger å skrive om dette.

Synd jeg ikke vet hvordan man kan få lagt inn bilder her av massegraver fyldt med massarkerte jøder, barn, kvinner og menn slengt om hverandre i en eneste stor haug!

Er det selve navnet «Holocaust» som du mener burde vært skiftet ut med masseutryddelse istedet her, så kan jeg delvis være enig med deg men at du stiller spørsmålstegn ved om Holocaust noensinne fant sted, gir meg frysninger langt nedover ryggen!

Hva er det du mener med å ta et oppgjør med «den falske Holocaust historien?» Hva er det egentlig som er falskt ved de fakta ingen av oss kan ta feil av, fakta som vi med våre øyne har sett bilder på bilder av og lest side på side om gjennom tidene, fakta om den MASSEUTRYDDELSE/TILINTET- GJØRELSE AV AV JØDER psykopaten Hitler stod for, og der han klarte å få andre av sine eget folkeslag til å pine disse jødene på de mest grusomste måtene for så skyte , gasse ihjel eller slått ihjel dem like etter?

Disse millioner av jøder ble pint ved tortur, en tortur som psykopatene innen psykiatrien blant annet stod ansvarlig for!

Jeg har en 2 timers film her hjemme som viser alle mulige måter disse jødene ble pint og drept på. En dokumentarfilm fra virkeligheten.

Jeg mener vi aldri noensinne bør glemme ordet «Holocaust,.» Det bør for evig være en påminnelse for oss alle med tanke på hva som skjer med menneskeheten når ett eller flere maktsyke psykopater der ute setter sine ondskapsfulle planer til verks, kun med den hensikt å ta herredømme over ethver menneskelig individ og kun med den hensikt å skape fordømmelse,splid og frykt blant menneskeheten, på lik linje som maktelitene av politikere i vår generasjon og generasjoner før oss har klart å skape stort klasseskille mellom fattig og rik og mellom mennesker født med mere og mindre «håndbagasje!» SPLID OG HERSK mentalitet!

Hitlere er det nok av i denne verden og mange flere kommer det før denne verden er renset for ondskap. Og det vil den bli, om ikke alt for lenge! For allere nå , dette året, har vi sett og opplevd store tegn på hva som vil komme, ikke bare gjennom Nyhetsspeilet her, men også gjennom landets mange aviser som har røpet dette ved nedhysjing av viktige sannheter som for lengst burde blitt belyst! Og vi har sett tegn på hva som vil komme av enda mer ondskap, ved alle de hittil store naturkatastrofene, krigene, terrorangrepene som har skjedd de siste årene. Maktspillet og maktkrigen er logisk nok i gang for fullt, bruker vi øynene og sansene våre og iaktar hva som skjer rundt oss!

Fordømmende holdninger hersker som verst i dagens samfunn og mange nyter av å håne og mobbe andre, samt sette evighetsstempel på sine medmennesker, som det endel autoriteter fritt kan gjøre! For de helt store mobberne er realistisk sett de som sitter bak og styrer denne «karusellen,» de som skaper all frustrasjonen blant folket, negative holdninger og derfra fordømmende holdninger! Makteliten er de som en årrekke har skapt store klasseskille mellom landet borgere, som legger opp til et unøvdendig press blant barn og unge som vokser opp, de som sier: «du skal få hjelp men du ikke,» og de som sier» la de sterkeste bli vinnere men la taperne bli der de er! » Og disse «taperne» er spesielt de tusenvis av psykisk lidende, uføre og stoffmisbrukerne i vårt samfunn. De kommer sist i rekken med hensyn til å bli bli ivaretatt godt nok av vårt «medmenneskelige hjelpeapparat, av det TRANGRODDE og LITE MEDMENNESKELIGE kontrollsystemet der ute. Dette til tross for at disse menneskene er RESSURSSTERKE mennesker som alle oss andre.. Selv de som er født med Down syndrom er ressurssterke mennesker. Den sistenevnte gruppen ler aldri av noen, de håner ikke eller mobber sine medmennesker som det mange av oss uten Down Syndrom gjør!

Som jeg sier til mine medmennesker. Den dagen Holocaust med masseutryddelse av jøder blir visket ut av ethvert menneskes minne, den dagen må være når maktelitens ondskap har seiret over oss alle! Men den dagen kommer ikke, derfor vil også minnet av Hitlers grusomheter forbli til evig minne for oss alle..

Ta dette til ettertanke i en tid der ondskapen råder som aldri før!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hei Lise – Hvem er jeg? Jeg er bare BelzeBob.

Holocaust? – Du kan jo se denne dokumentaren som en begynnelse:

http://www.youtube.com/watch?v=DF08knOCVI4

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Vel, BelzeBob;

Kanskje du skulle tatt med hele sannheten om denne David Cole som åpenbart har endret syn de senere år (som du enten ikke har fått med deg, eller ikke ønsker å få frem);

«Excerpts from David Cole’s retraction:

I would like to state for the record that there is no question in my mind that during the Holocaust of Europe’s Jews during World War II, the Nazis employed gas chambers in an attempt to commit genocide against the Jews. At camps in both Eastern and Western Europe, Jews were murdered in gas chambers which employed such poison gases as Zyklon B and carbon monoxide (in the Auschwitz camp, for example, the gas chambers used Zyklon B). The evidence for this is overwhelming and unmistakable…

I now understand that I owe it to the people I wronged to make a forceful repudication [sic] of my earlier views. I also owe a very large apology, not only to the many people I enraged, and to the family and friends I hurt, but especially to the survivors of the Holocaust, who deserve only our respect and compassion, not re-victimization.

Therefore, to all of the above people, let me offer my most humble and very, very sincere apology. I am sorry for what (I) did, and I am sorry for the hurt I caused…»

http://www.vho.org/GB/c/DC/censgunpoint.html

Er man en sannhetssøker, så bør man få frem sannheten, bør man ikke?

Revisjonistene er selvsagt ikke fornøyd med dette og mener at fyren er utsatt for trusler og press.

Slik jeg ser det sier det vel mer om revisjonistene enn noe annet, all den tid bevisene for forbrytelsen er beyond overbevisende…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Er helt enig med deg i det du skrev at straks noen stiller seg litt kritisk til dødstalla under Holocaust så er dem rasister, nazizter og antisemetister som helst bør burest inne på livstid, stiller man derimot spørsmål om Hutuene virkeligt drepte over 1 million Tutsier så er det ingen som gidder og heve øyenbryna engang…
Hvorfor er det blitt sånt ??
Det at Dresden ble teppebomba med brannbomber som utløste store brannstormer som tok livet av mellom 30-50 000 sivile i krigens aller siste dager var helt unødvendigt og selfølgelikt en stor krigsforbrytelse.
Hiroshima og Nagasaki var vel også krigsforbrytelser, men fakta er jo at det sparte livet til millioner på millioner av Japanere som var villige til og dø til siste mann, kvinne og barn i tilleg til millioner av Amrikanere og Russere som var på vei inn i Japan.
Tyskererene er rasende fortsatt på Engelskmenna for det og på Russerene som tok over 250 000 tyske soldater til fange i Stalingrad og bare 5 000 kom levende hjem til Tyskland.
MEN…….. Hva faen hadde Tyskerene forventa seg da ???
Derm bomba jo selv nesten alle Europeiske byer til ruiner og bevist etter sivile, London og Washawa osv var jo noen enorme krigsforbrytelser, Tyskerne tok knipetang manøver i ukraina og tok 700 000 russiske soldater til fange, gjorde det samme i utenfor Moskva og tok 600 000 russiske soldater til fange og satte alle i en lei der dem ble nekta både vann og brød og samtlige døde(myrdet) i løpet av få uker, samtidigt så kom Himler og bevist kjørte dødsskvadroner inn i by etter by og utrydde samtlige som bodde der med flammekastere mot barn og det som verre var.
Dette var noe alle tyskere feira med store nasjonale sieiersfester osv ..
Var Tyskerene så hjerneskade at dem Trodde at Russerene og dem alierte ville gjengjelde dette med og kaste Teddybjørner og roser over dem tyske byene etterpå ??
Hadde jeg vært Churcil eller Stalin så hadde jeg gitt orde og bomba alle dem tyske byene som Dresden og satt samtlig Tyskere i Konsentrasjonsleierer og gasskamrer!
Man høster som man sår….

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Smurfen da.. nå sjokkerer du oss.. vi som trodde du var søt og snill..
Du kan da ikke ta en hel befolkning over en kam og straffe alle for hva noen få gjør? De har vel ikke sådd det samme alle sammen? De er individer!
De fleste vil ha et liv i fred og ro med sin familie og er ofre for manipulasjon.
Dessuten må vi ikke tro på all sverting av tyskere og propaganda.

Det er visse krefter som manipulerer det meste som skjer. Amerikanerne har «forsvart» seg på bortebane over hele verden siste 50 år og har en finger med i spillet overalt hvor kriger og konflikter utøves, stort sett. Hutuene og Tutsier intet unntak.. CIA var på BEGGE sider av den konflikten som de fleste andre steder.. Det var sikkert effektiv befoknings-reduksjon, tipper det var hensikten og kanskje noe eksperimentering de kunne ha nytte av. De folkene er syke.. CIA har også innsatt og avsatt så og si alle diktatorer i verden i den senere tid. Jfr til Per Egil Hegges bok, Mord et politisk våpen, 1983. Han er forøvrig Bildenberger av høy rang og ridder av St Olavs orden og alt mulig annet av prisbelønninger så han bør vite..
Det er interessant at selv han sier og dokumenterer disse fakta!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Egil_Hegge

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Jeg skrev da vitterlig at Dresden og Hiroshima/Nagasaki var krigsforbrytelser på lik linje med Tyskerenes 1000 vis fler krigsforbrytelser.
Øye for øye tann for tann ?? Tja når en ser landet sitt totalt utsletta og nesten alle inbyggerene brutalt myrda så er det vel ikke så mange så klarer og gjengjelde det med kosebamser og roser borsettfra Jesus.
japanerne ærer sine fiender med et dypt bukk før de voldtar, hogger i småbiter småbarn og bruker flammeskaster på …..
Hele japan var mbobilisert til og slåss mot Amrikanerene selv kvinner og barn ble trent opp til og sloss til det siste og dø for keiseren sin
Du får fortelle alle millioner av kinesiske sivile som overlevde om dem arefulle voldtektene dem ble utsatt for…….
Alle dem arefulle japanske bombene over asiatiske byer som drepte millioner av uskyldige sivile…
Helt enig med deg at det var vannvittigt grsomt det dem ble utsatt for I Hirshima/Nagasaki og en skal være bra syk i hodet for og finne opp en sånn bombe.
Der er vi enige men fakta er jo at dem sparte mange uskyldige liv selv om det ikke høres så bra ut…..
Openheimer tok til vett til slutt da og ville hindrew byggingen av Hydrogenbomben og ble da beskylt for og være komunist..
Jeg skjønner bare ikke hvorfor Tyskerene fortsatt er bitre og mutte over noen som dem selv tross alt starta…
Kan moderere meg til og ikke gjengjelde like ille som dem gjorde elv men noen uker i konsentrasjonsleir hadde dem ikke hatt vondt av så dem selv fikk oppleve en bitteliten smak av det som deres egne ofrer måtte oppleve så kanskje dem ikke hadde vært så bitre i dag ;)

Skal ta en researh på bakmennene til Atombomben jeg, men har en del kjennskap til Openheimer og gjengen rundt… Noe spesielt du sikta til ??
Vist du mente at dem var noen syke jævler så er jeg helt enig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Du som er kjempe søt og snill da Singoalla :)
Jeg syns bare ikke at det var så søtt og snilt det Tyskerene gjorde i WW2.
At dem prøver og fremstille seg selv som noen stakkarslige ofrer nå er bare kvalmende.
Du har helt rett i at alle er indviduelle individer, men tross alt så Hylla 95 % av dem en bittelien pedofil, narkoman som en gud.
Er tross alt ikke mere en en uke siden at dem få som fortsatt er i live av 250 000 tyskere ble tilgitt av Tyske myndigheter offentligt for at dem tok avstand fra Nazismen.
Dem har blitt behandla som quislinger av den tyske stat og befolkning helt frem til i dag.
Har da mange tyske venner jeg som er kjempekoslige, men må inrømme at jeg har hatt noen heftige diskusjoner med dem om dem onde Engelskmennene og Russerene som var så innmari slemme med dem……
Og klart du og J Johansen har helt rett når dere sier at WW2 var planlagt av CIA og den onde eliten, men det fritar ikke mesteparten av den tyske befolkning for og hylle Nazismens ideologi og gjerninnger……..
Det fritar heller ikke Jødenes støtte til jævelskapen i gaza og midtøsten at det er en Onde Elite som planlegger alt forran nesen på dem
Det jeg sier er at det er lov og tenke selv ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Du har sikkert rett.
Du er en fin fyr og 95 % av det du skriver er kjempebra.
Har ikke så mye for seg og diskutere WW2 over noen komentarer som en kan skrive 1000 vis av bøker om og forsatt sikkert ikke blitt enige.Jeg ser ikke så mye ære i krig det det nærmeste jeg kommer ære fra en angripende part må Være Genneral Rommel og Paulus og sikkert noen til som faktisk oppførte seg eksemplarisk og behandla fanger og sivile på en human måte.
Du har helt rett i at i Norge så var det liten motstand mot den tyske okkupasjonen… bare rundt 100 aksjoner fra Sønsteby gjengen og rundt 200 av Osvald gruppen.
Tyskerene hadde det greit i Norge og Nordmenna merka ikke så mye til dem og holdt på med sitt sånn som vanligt.
Det er vel heller ingen bombe at vist Russerene hadde fortsatt nedover fra Nord Norge så hadde det gått med oss som det gikk med Ukraina, Ungarn, Polen Dem baltiske landene, Tjekkia osv frem til Oppløsningen av Sovjetuniunen og murens fall…

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vandalf – dette visste jeg ikke; at David Cole plutselig har endret synspunkt. Men noe jeg vet er at han fikk mange dødstrusler mot seg selv og familien sin, så kanskje så han ingen annen utvei enn å gi etter for presset.

Jeg hadde vel også gjort det, om jeg hadde valget mellom å stå på mitt historiske synspunkt eller at f.eks mine barn skulle kidnappes og tortureres e.l.

I senere tid har også David Irving og Max Weber modifisert sine syn på Holocausthistorien. Jeg tror de rett og slett ga etter for presset. Det er menneskelig.

Vi har jo andre kilder også – denne går jo særdeles grundig til verks:

http://www.onethirdoftheholocaust.com/

(Regissøren av «1/3..» har sørget for å være anonym. Bra – for da minsker risikoen for at han skal bli tvunget til å trekke alt tilbake slik David Cole tydeligvis gjorde.)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

He he, jo det er selvsagt en mulighet. Selv tror jeg de rett og slett har tatt inn over seg den overveldende mengden beviser som bekrefter Holocaust og som derfor også viser at revisjonistene er på bærtur?

Som sagt jeg ser frem til artikkelen din, om du får den på trykk…

Ellers er jeg enig med J.J’s poeng om at dette folkemordet ikke er verre enn de uttallige andre som er begått og som fortsatt begås.

Grunnen til at Holcaust får min oppmerksomhet her er fordi jeg ikke klarer å la ondsinnet og historieløs bagatellisering få stå uimotsagt. Om noen skulle komme til å benekte andre folkemord, så vil jeg reagere på nøyaktig samme måte.

En forutsetning for å kunne lære av historien er i hvertfall ikke å skulle feie den under teppet eller forsøke å endre den med mildest talt dårlig gjennomtenkte og like dårlig funderte argumenter, som feks du, BelzeBob, har forsøkt deg med i minst én annen tråd her på speilet.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vel Vandalf – har du 4 timer og 15 minutter til rådighet, så kanskje du kan se den dokumentarfilmen jeg lenket til? Kanskje da kan vi ha et litt bedre utganspunkt for en Holocaust-diskusjon.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg har alltid tid til deg BelzeBob;o) Det er både utfordrende og givende å debattere med deg. Skal få sett den en av dagene…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Jeg er helt enig med deg Johansen og jeg fortelle deg at jeg har fulgt med i all dine skriverier her som er så detaljerte og realistiske som de kan få blitt! Du tar for deg fakta ved å stille spørsmål til leserne, ved å legge fram mange sider av en sak som det du har gjort i din artikkel over. Så er det opp til leserne selv å tenke selv. Du har et hjerte av gull Johansen som smitter over på de andre her.

Med hensyn til alle de menneskene som ble drept under tyrrannene og diktatorene – Lenin og Stalins makttid , om det var 10 ganger så stort antall med lik, høyere en nazi-tyskland, vel, så er nåtidens mennesker og generasjoner før oss gjort godt kjent ved disse groteske og grusomme hendelsene, og dagens barn blir jo gjort kjent med alle disse grotesk fakta i undersvisningen på de norske skoiene, på lik linje med at vi alle etterhvert har blitt gjort kjent med Hitlers grusomheterr.

Jeg ser ingen mening i at antall lik skal være det avgjørende med hensyn til om hvorvidt man skal skrive mer om Lenin/Stalins grusomheter enn Hitlers.
Milliarder av mennesker har blitt drept under disse psykopatene av maktmenn/ledere. Det jeg heller tror er viktig å få frem videre, er om hvorvidt vi som mennesker på denne jord med RETT til leve i frihet og fred, skal la oss blende av falsk informasjon som kommer «ovenifra og ned,» d.v.s fra makteliten som sitter på toppen og planlegger sin egen nye verden, med det ondskapfulle ønske om å styre verdens befolkning rett inn i en ny slavetid.

Og den tiden kan vel ingen av oss håpe kommer, selv om det er store sansynligheter for at den kommer nå når menneskets bevissthet begynner å våkne opp og vi får andre informasjoner (omvendte informasjoner av de vi er vant til å få gjennom våre norske aviser) lagt frem for en dag til vår store overraskelse og forferdelse!

For noe må komme av nye rystelser både her i landet og resten av verden, når vi nå vet at det sitter en gjeng med psykopater i verdens topp/maktelite og legger en strategiplan for hvor mange mennesker de trenger som deres slaver i deres Nye Verdens Order, hvor mange som må vekk når de kommer ut av sin «hule,» og hvordan denne svineinfluena vaksinen skal bidra til å redusere menneskemengden her på jorden for deres eventuelle planlagte verdenskatastrofe trer i kraft!

Menn som Steinar Lem betrakter jeg selv som farlige mennesker, og enda farligere er aviser som presenterer hans rystende og umenneskelige uttalelser for landets borgere. Les bare bt artikkelen under. Jeg vil selv bruke den i mange politiske sammenhenger videre fremover, da også fortelle mennesker jeg holder foredrag for om denne Høyre politikeren jeg en gang var i møte med som sa følgende: » Du kan ikke redde alle unge der ute Lise! Det er ikke meningen at alle skal overleve!» Å GUD så takknemlig jeg er for alt som har kommet meg for øret hittil, alle skriftelige dokumenter unge og pårørende har gitt meg gjennom mine fire år som leder for organisasjonen HULK, og alle nye mennesker som plutselig har dukket opp i mitt liv og fortalt meg om «ting» jeg ikke trodde skjedde i det skjulte! Og alt dette vil jeg selvsagt benytte videre i politisk sammenheng. For jeg har engasjert meg for politikk av en grunn, nemlig å fortelle menneskeheten der ute hva som egentlig foregår, Dette fordi jeg bare er ett menneske selv, én av mange andre.

– Folketallet i Norge bør ned
I dag er vi 4,8 millioner nordmenn. Det er for mange, mener miljøverner Steinar Lem.

http://www.bt.no/nyheter/klima/–Folketallet-i-Norge-boer-ned-816809.html

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Kjære Lise, jeg setter pris på dine synspunkter og gode engasjement :-)

Men du snakker her om Steinar Lem som om du ikke vet at han er død..
Om du ikke vet dette, så er jeg lei for å si deg at det er så..
Noen dør av naturlige grunner, så vi skal ikke mistenke all død for å være påført, men jeg må si at tanken slo meg da mannen som har kjempet mest stanhaftig for miljøet og for nedsatt forbruk og for et annet og alternativt syn, døde.. han kjempet jo imot alle penge-kreftene denne mannen..

Og jeg ber om at vår ekspert på dissidenter, JJ i egen person, tar en liten titt på Steinar Lems kanditatur, om det kan være slik at han hører hjemme i de rekker. Han var til de grader kontroversiell, og kunne nok erte på seg mange med sin stanhaftige innsats, men det han sa oss var sannheten, selv om vi ikke likte å høre det alltid.. at vi måtte stoppe, nedsette vårt forbruk og leve annerledes. Takk for din gode innsats, Steinar Lem, velsignet være din sjel og ditt minne.. Du gjorde en flott innsats, i å påminne oss om så mye..
Og om han har sagt noe slikt at han betraktet sin innsats som farlig..
Ja da bør vi se på om hans død kan ha vært påført, slik kreft kan være..
Kreft kan som kjent påføres ved stråling i likhet med slag i hjerte og hode.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=552703

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

He he du smører vel på litt her når du sier at Stalin/Lenin drepte over 500 millioner av sin egen befolkning på litt over 120 millioner og sammen med Hitler Flere milliarder av en Befolkning i verden på litt over 2 milliarder min gode Lisa ;)
Steinar Lem var vel mest kjent for og ville redde verden med og forby plastposen ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Godt spørsmål, men må dog si, at i henhold til mine obeservasjoner, så hender det at folk jeg mistenker for å være/ha vært i deres tjeneste dør av kreft til min overraskelse, men her er det et element vi må være klar over:

Det å være «agent» i dag er livsfarlig.. en av de som har advart og sagt at det er galematias å være agent i dag er Jan Otto Johansen.. og han burde vite..
Han har påpekt at for mange agenter er det bruk og kast..
Blir man brukt må man også regne med å bli kastet/takassert eller eliminert om det ikke er bruk for en lenger, eller om det tjener folkene bak..
De som lar seg bruke er ikke fredet.. vi så jo bilder for et par år siden av Bush senior med merkelige utslett osv.. Det er et faktum at de folkene som er judaser, presses, trakasseres osv for å få dem til å gjøre ting som strider imot deres moral og interesser også.. ingen eller få er fredet.
De på toppene er også de som er mest presset, misunner dem IKKE!
Om dere følger med vil dere obeservere at det jeg her sier stemmer..

ALLE på toppene har skjeletter i skapet osv, om de ikke har det, lages det «set up» slik at man får noe på dem, noe de er redd skal komme ut..
Mind control brukes også flittig for å få dem til å gjøre sprø ting som kan filmes og dokumenteres.. dette trengs som pressmiddel..
Derfor er det mye pedofili, utroskap og annet på toppene..
Man må ha noe å presse dem med. Aner ikke hva de har på Jens og Thorvald, men det er merkelig hvor liten glede Jens viser, nå som han har fått makten sin, han ser nesten herjet ut, hva er dette?
Jfr også til hva Bush senior har sagt om at vi ville jaget dem nedover gatene om vi hadde VISST hva de hadde gjort, eller noe slikt. Godt de vet/forstår..
Hva som skjer bak kulissene er i sannhet horribelt.

JJ. Er glad for at du har lest min kommentar og anmodning, selv om jeg vet at din tid også er begrenset, og bare det å følge med og forsøke å finne ut av alle disse gode folk som dør før tiden av kreft og slag av forskjellig type, kan være nok til en fulltidsjobb muligens. Ber derfor alle våkne mennesker som leser her inne, om å være våkne og bistå i dette vi som vet at den teknologien finnes, la oss være våke som falker og melde fra her og til JJ når vi aner ugler i mosen. Det er muligens også preventivt/beskyttende for de som er i faresonen her og også ellers i samfunnet.
La oss våke over de som tør å si ifra og kjempe imot elendigheten!

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Her tror jeg faktisk du er inne på noe Singoalla, og siden det er første gang jeg ser noen kommentere det velger jeg å stemme i. Bra observert synes jeg. Det er en gryende følelse jeg har fått etterhvert også. Kanskje ikke det beste eksempelet, men zionistene blir veldig eksponert overalt nå. Kan det være en grunn til det? De har kanskje trodd at de skulle ble med på «The Winning Team» med alt de har vært med på, men nå blir de kanskje ofret av sine bakmenn. Kan det være at «de» bruker dem som skjold for å ikke bli sett selv, og at det snart ikke er bruk for dem lenger til «The Great Work?

Er det kunsten å leie en elefant over scenen uten at publikum ser den? Illusjonens kunst.

Det er ikke så vanskelig å skjenke, eller bedøve en godtroende politiker heller som f. eks er med på en eller annen samling og så arrangere noen kompromitterende bilder av denne med en hore eller et barn i en seng. Det kan få hvilken som helst familiefar til å bli ganske føyelig.

Undrer meg også hvorfor norske soldater blir bestrålt også som det står i boken til Ertresvåg. De er jo redskapene eliten trenger, så det finner jeg faktisk ingen logikk i.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

Du er nok inne på noe der, Burre, de bruker hverandre som avledningsmanøver, syndebukker og skjold, jeg skal belyse dette mer, men tror ikke jeg rekker det før om noen dager. Kort sagt er det strid mellom jøder også, og da er det slik at de henger ut hverandre, for å si det kort..
Til og med CIA og FBI er i krig, som de fleste vet.. splitt og hersk overalt.

Når det gjelder bestrålingen av soldater, så er det ikke noe vanskelig å forstå.
Bestråling er for å PÅVIRKE, på et eller annet vis. Det er slett ikke all bestråling som gjøres for å drepe! Alle blir bestrålt mer eller mindre, både tilfeldig og ved bruk av f eks pc, mobil, når vi ser på TV osv, noe går til alle pga slik bruk, også i det ligger det nok skjult påvirkning, og i utelamper på offentlige steder osv. Befolkningen påvirkes på mange vis, noe er generelt noe går spesifikt på familier eller enkeltpersoner. Dette dreier seg om Mind Control og diverse andre eksperimenter. Enten kun for å eksperimentere, eller for å påvirke oss, eller begge deler. Om dere setter dere inn i de tingene, er det innlysende hvorfor soldater bestråles! De skal jo kondisjoneres og påvirkes til å bli nettopp det! Gode soldater som beskytter Status Qou! Soldater bestråles ikke for å drepes eller skades..
Bestråling har forskjellige hensikter og virkning, og tilpasses personen.

Man bør holde sine sønner unna millitæret.. for der stiller man seg frivillig til disposisjon for systemet.. F eks tror jeg at de får microchip i millitæret.. og har gjort det en tid. I politi og fengselsvesen kan man observere at en del ansatte begynner å ligne roboter mer enn mennesker. Dvs følelser og menneskelige hensyn, er uting som er en del folk helt fremmed, etterhvert.

Det er skremmende å se i Norge, og jeg har sett programmer på TV hvor pårørende til innsatte i Amerikanske fengsler sitter og diskuterer det, samme.. Hvordan i all verden blir mennesker SÅ UMENNESKELIGE som en del fangevoktere i fengslene er.. det samme diskuteres i Norge.
Ikke alle er slik, gode folk finnes overalt, men noen robotifiseres i dag.
Eksempler på hva fangevoktere i USA morer seg med, så er det mye av juling, vold, voldtekter og at de gjør fra seg i maten til fangene, før den gies.
Ondskapen har ingen grenser, og det er MANGE uskyldige i fengslene.

Engasjerte oppegående folk som oss, bestråles for å passiviseres, ved at skjoldbrusk-kjertelen blir ødelagt, lavt stoffskifte gir sparebluss + lite krefter.
Andre kan bli bestrålt med stråling som gir energi.. om det tjener hensikten.

De som har R – (R minus) i sine sykejournaler skal ikke hjelpes, på Norske sykehus.. de skal f eks ikke gjennopplives om de faller ut, og de får dårligere behandling enn andre.. Dette kom frem på Nrk sitt helseprogram for noen år siden, helt utrolig tok de det opp!
R – står for Radiasjon – (minus) negativ radiasjon = eksperiment-person.
Noe slikt ble sagt i programmet: «Du tror kanskje at du skal få hjelp om du kommer på sykehus, at du gjennopplives hvis du holder på å dø osv,
det er IKKE tilfelle dersom du er så uheldig å ha R – i din journal!»
Det ble tatt opp, utrolig nok, men har siden ikke vært nevnt..

Om dere ser på de som går bananas og går løs på sine familier osv, og skyter dem ned, om de ikke har innvandrerbakgrunn, så har de millitær bakgrunn.. de har vært FN-soldater eller noe slikt. Så kan man skylde på krigs-traumer, men det dreier seg ikke om traumer, men om Mind Control.

Det var også noen spesielle eksperter fra millitæret i USA som var i Baneheia rett før drapene der skjedde og de to som nå soner for drapene var med i en millitær ungdomsgruppe..

Asylsøkere blir også microchippet og satt under MK for å gjøre stygge ting mot Nordmenn.. som et redskap til splitt og hersk, så kan man hause opp ugjerningene i media..
Det er et veldig trist og uetisk spill, hvor mennesker brukes som brikker..
Ta med disse brikkene og samle videre, så ser dere nok snart «hele bildet».

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Dette er ment som en oppfordring til J. J., eller en annen skribent som føler seg kallet: Hvorfor ikke skrive en artikkel om utrenskningene som foregikk under Lenin og Stalin?

For mange år siden leste jeg et par bøker, delvis dokumentariske, som handlet om mennesker i Stalins nærmeste krets. De gjorde enormt inntrykk på meg den gangen.

Skriv også om alle de som havnet i Gulag. Det var en uhyggelig tid, som har fått for lite oppmerksomhet. Hvorfor vet jeg ikke, men muligens fordi dette pågikk i kommunistland, så det virket som en annen verden for oss her i vest.

For all del, ikke for å «måle» disse ugjerningene mot Holocaust. En ugjerning bli ikke mindre av at det begås flere ugjerninger. Men vi bør være oppmerksomme på at lignende ting kan skje oss også. Ikke nødvendigvis basert på kommunismens ideologi, det er vel tvilsomt, men vi har ingen garanti for at ikke vi vil ende opp i et totalitært samfunn der menneskeliv er null verdt.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Hei Singoalla !

Nei, det vet jeg ikke, at Steinar Lem er død og kjempet han standhaftig for miljøet og for nedsatt forbruk og for et annet og alternativt syn, er det ikke jo ikke annet en veldig flott! Men jeg kan simpelt hen ikke støtte han i det som står i BT artikkelen som jeg referer til her under bildet av Steinar Lem:

Steinar Lem mener vi bør bli færre mennesker her i landet.

Jeg er i det hele tatt svæt bekymret for hvordan avisene pushjer på med stoff som går på redusering av folketallet som selvsagt blir en god markedsføring for den ondskapsulle gjengen av toppelitens bakmenn/kvinner som i stillhet planlegger en reduksjon av verdens befolkning ved å dem med giftstoffer matvareprodukter og denne nye vaksinen.

Bare dette som skrives i BT som ; «Befolkningskutt er blitt en het potet i Storbritannia denne uken. En av statsminister Gordon Browns fremste rådgivere, Jonathon Porritt, foreslår å halvere befolkningen, til rundt 30 millioner. » er forgiftning for sjel og sinn i seg selv!

Uansett hvem som lever og hvem som er død, så kan jeg ikke forsvare slike uttalelser overhodet. Bare tenk på alle de barn som har vært myrdet gjennom tidene fordi regjeringsmakter forlangte at foreldre bare fikk føde ett barn!

Og nå skal altså gravide prioriterer med hensyn til å få satt denne giftvaksinen!!!
Gravide som minst av alt bør få denne vaksinen eller barn. Det er til å gråte blod av!

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Må tilføre noe her Singoalla!

Hvordan kan Steinar Lem at folketallet i Norge bør ned! det finnes mange innvandrerfamilier her i landet som har mange barn og fordi det for dem er en naturlig del av det å være gift å få mange barn. Det samme gjelder Smiths venner og endel andre religiøse samfunn. Jeg vet om en familie som har 13 barn grunnet deres tro på at dette er det eneste riktige! Hva skal man gjør med dem? Sterilisere dem? Gjøre disse menn og kvinner ubefruktige? Eller skal det bli slik nå at unge jenter helt ned i 13 år og yngre skal tvinges til å ta prevensjonsmidler?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Jeg er lei for at jeg måtte si at Steinar Lem er død, men synes jeg måtte, og at vi bør finne ut av om kreften kan ha vært påført han. Det var min første tanke da jeg hørte at han var død. Han var en kontroversiell mann og kjempet mot penge-kreftene mer enn noen annen.. han ville ha ned forbruket, for å spare miljøet, og jeg gjetter at det var årsaken til hans syn ang befolkning, men jeg kan IKKE svare for Lem, kjente ham ikke og han kan ikke svare for seg selv.. dessverre..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

O nei da! Husk Sionister som kontrollerer samfunnet… Hvis man ønsker mindre barn i et samfunn, er det best å skaffe alle kvinner arbeid framfør menn. Når kvinner jobber side ved side med menn, er de for «opptatt» til å ta seg byrde av barn i tillegg. Samtidig som barneutgifter øker i bøtter og spann hvert år, er det flere par som takker nei til mer enn et barn. Tilslutt får vi et samfunn der de fleste voksne har ikke «råd» til flere barn og dermed ender vi opp med en negativ vekst.

« Forrige artikkel

Mayakalenderen en milepæl for sjelen

Neste artikkel »

Om du føler deg alene, misforstått og veldig lei av denne syke verden vi lever i

282
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x