David Ickes verden

14.9K visninger
14 minutter lesetid
165

Vil du ha den røde eller blå pillen ?

Hvis du hadde sansen for Per-Aslak Ertresvågs bok «Makten bak makten», så forbered deg på at dette kun er begynnelsen av den sjangeren som kanskje noe misvisende kalles konspirasjonsteorier. Per-Aslak Ertresvåg reiser flere spørsmål som han ikke besvarer, for eksempel hvorfor George W. Bush viste «the Devil’s hand» ved innsettelsen som president. Eller om den offisielle forklaringen på 11.september virkelig er til å stole på. Grunnen til at han ikke svarer på slike spørsmål, er sannsynligvis fordi det vil få mange lesere til å gå såpass i baklås at det går ut over troverdigheten til hva han ellers skriver i boken.

For å finne mer utfyllende svar på den dypere motivasjonen bak det som kanskje finnes av en skjult verdensorden, og som er de virkelige aktørene i verdensøkonomien og storpolitikken, er David Icke mannen som ikke legger fingrene i mellom, og ikke er redd for å si og skrive det han mener. Han er en tidligere britisk sportsjournalist som har fått øynene opp for at verden visst ikke er helt som vi tror. Og han har viet livet sitt til å fortelle oss sin versjon av sannheten. Han har skrevet flere bøker, er en aktiv foredragsholder og er utrettelig i sin dokumentasjon av hva som virkelig skjer bak kulissene på verdensscenen. «The Biggest Secret» er et godt sted å begynne, og her introduseres vi til et verdensbilde, som kan få selv paradigmeskiftet fra den gang jorden var flat til å bli rund, til å fortone seg som beskjedent. Så hvis du virkelig er åpen for å se verden på en helt ny måte, så les videre.

Skjult kunnskap

Vår historieoppfatning er helt feil. Pyramidene i Egypt, Stonehenge og en rekke byggverk fra lenge før vår tidsregning viser helt tydelig at det har eksistert sivilisasjoner minst like avanserte som vår, og sannsynligvis også langt mer fremskredene. Dette hopper historiebøkene lett og elegant over og sammen med religion er verden blitt indoktrinert med en masse ideologisk, kvasivitenskapelig og religiøst svada for blant annet å holde folk i uvitenhet, underdanighet og langt vekk fra den virkelige sannheten. Blant annet omfatter dette astrologi, magi og mange former for esoterisk kunnskap som kirken systematisk har håndhevd en streng fordømmelse av, og ikke minst straff og forfølgelse for å beskjeftige seg med. Grunnen til dette er fordi denne type kunnskap er noe makthaverne selv gjennom lukkede, hemmelige organisasjoner benytter seg av for å utøve makt.

Omfattende biblioteker er gjennom historien blitt brent og plyndret, men mye er blitt tatt vare på blant annet i Vatikanets strengt bevoktede hvelv og underjordiske arkiver. David Icke kaller disse makthaverne for «Illuminati» eller «Det babylonske broderskapet», og ble opprettet den gang Babylon var en stormakt, og i nærheten av der all sivilisjon en gang oppstod. Allerede den gang ble det laget en systematisk plan for å skape og opprettholde økonomisk og samfunnsmessig makt. Et viktig poeng er å holde makten hemmelig, og forvalte den gjennom hierarkiske ordener beslektet med frimureri som krever lojalitet av sine medlemmene og dreper og forfølger dem som måtte forråde dem. Den hierarkiske oppbygningen sikrer at det kun er et fåtal på toppen som vet den fulle sannhet. Og ordenen kan delegere makt, og bruke de lavere nede i systemet som det passer dem.

Men kanskje det viktigste limet i dette broderskapet er blodsbånd og familierelasjoner. Slik det for eksempel skjer i flere kongehus med systematisk inngifte blant medlemmer med beslektet blodsbånd. Fordi makten er skjult, er den vanskelig å få øye på, og vanskelig å bekjempe. Hvordan kan man kjempe mot en fiende man ikke vet hvem er? Gjennom en flere tusenårig ubrutt tradisjon har dette broderskapet dominert verden. De har vært makten bak romerriket, det engelske imperiet, den russiske og kinesiske revolusjon, nazityskland og til dagens supermakt USA.

Gjennom hele historien har de startet kriger, revolusjoner og maktovertakelser. De befinner seg bak internasjonal storkapital i multinasjonale selskaper, i storpolitikken og utgjør en elite med en ekstrem rikdom og innflytelse. De lever i slott, har luksusvillaer på de mest eksotiske steder, har egne privatfly, luksusbåter og unngår sauetransporten på flyplasser ved å reise på diplomatpass. Deres agenda er det totale verdensherredømme i en global fascistisk stat.

Fremtidens globalisering og totalitære styreform ?

Reptilhistorien

Makt og et liv i luksus ville for mennesker flest være motivasjon nok, men problemet er at den indre sirkelen i denne makteliten ifølge David Icke ikke er virkelige mennesker.

De er invaderte romvesener fra blant annet Mars. De har okkupert jorden og bruker den som oppdrettsanlegg for deres «mat», som er negative menneskelige følelser som hat, redsel, skrekk, smerte og lidelse.

Dette er skapninger med intelligens langt over vår, og som gjør at de plasserer seg i maktfulle posisjoner.

Mange tiltrekkes og fascineres av dem, men til forskjell fra oss er de helt uten følelser, og ofte med kalde og harde øyne. I hele det elektromagnetiske spekteret er synlig lys og vår 3. dimensjonale verden, kun en svært begrenset del. Utenfor, eller på andre energimessige nivåer finnes flere verdener og blant annet det vi kaller den astrale verden eller 4.dimensjon.

«Shape-shifting», artistisk fremstilt av Neil Hague

Skapningene David Icke snakker om lever i begge disse verdenene,  og har evnen til hva han kaller «shape-shifting», til å omforme seg fra reptil- og øgleaktige vesener i den astrale verden, og til helt vanlig utseende mennesker i vår tre dimensjonale verden. For dem som har astralt syn er det mulig å se deres astrale form, og enkelte ganger viser de seg, og deres øglelignende reptilaktige natur kommer for en dag. David Icke fyller her på med mye dokumentasjon på en en rik forekomst av øgler, slanger og drager som maktsymboler som finnes som skulpturer, bilder og symboler verden over. Og ikke minst beretninger fra mennesker som selv har observert dette fenomenet. Og når Princess Diana omtalte Windsor-familien som «the lizards» eller «the reptiles», og «they are not human», så var dette ifølge Icke, mer bokstavelig ment enn de fleste nok vil ane.

De stjeler vår energi

På tross av at de aller fleste mennesker ønsker å leve i fred og fordragelighet, er likevel jorden et ragnarokk av kriger, sult, terror, fattigdom, opprør, ulikheter og konflikter. Men fordi de som virkelig trekker i trådene ønsker krig, ødeleggelse og katastrofer for å skaffe seg «mat» fortsetter galskapen. Men da de ikke har følelser ser de neppe noe galt i det, på samme måte som vi stort sett ignorerer den ufattelige lidelsen som vi påfører dyrene, hvor vi bare i Europas

Reptiler på Notre Dame i Paris

kjøttindustri avliver 12 millioner dyr hver dag. For reptilene er det er ikke nok at det fra jordens atmosfære «fordamper» en tykk stim av lidelse som forer dem i den astrale verden, men i tillegg involverer de seg aktivt i satanistiske ritualer med sex, menneskeofring av levende barn og kannibalisme.

De utfører også kollektive ritualer for å stjele livskraften fra et helt folk, som for eksempel attentatet på president Kennedy. For uten å være et velregissert statskupp var det også en symbolsk offerhandling for å drepe «solkongen» og slukne et håp som var tent av en ny generasjon ledelse som ga løfter om en ny og bedre verden. Et annet slikt rituale var drapet på Princess Diana. Den offisielle forklaringen er at dette var en trafikkulykke som følge av paparazzier som forstyrret en overstadig beruset sjåfør. David Ickes dokumentasjon på at dette var et velregissert drap utført fra høyeste politisk hold er massiv, og verdt å lese selv om man har fordøyelsesproblemer med hans øvrige påstander.

Det var i følge David Icke, ingen tilfeldighet at Pont de L’Alma tunnelen er under et gammelt offersted for Månegudinnen Diana. Det var heller ingen tilfeldighet at videokameraene som overvåker denne tunnelen og i Paris forøvrig samt politiradioen gikk ut av funksjon i en halv time, akkurat den natten denne «ulykken» skjedde. Eller at franske myndigheter nektet Mercedes fabrikken å undersøke ulykkesbilen. Eller at det eneste øyenvitnet ble arrestert og lagt i håndjern. Eller at sykebilen ankom i motsatt retning 30 sekunder etter ulykken.

Det er mange ubesvarte spørsmål her, men den emosjonelle effekten av Dianas død var formidabel og utløste en kollektiv sorg, som igjen tok motet fra dem som enda trodde at godhet fantes i denne verden, hvilket Diana med sin skjønnhet og sårbarhet var et levende symbol på.

Et nytt paradigme?

David Icke er fullt klar over at han løper en risiko for å bli stemplet som useriøs, hysterisk og paranoid. Men makthaverne har skaffet seg det perfekte forsvar, fordi deres spill er så bisarr, ekstremt og totalt vanvittig at hvis sannheten skulle komme for dag, er det ingen som vil tro det likevel. Påstandene faller på sin egen urimelighet. Det krever en fleksibel forestillingsevne til å få David Ickes forklaring til å stemme med virkeligheten. Men fremtidens nyoppdagelser har ofte vært grensesprengende. David Icke skjønner også at hvis hans stemme skal bli hørt må han by på det eneste som kan hjelpe oss til innsikt; fakta og dokumentasjon. Og det leverer han grundig og omfattende.

Generelt er dette lite hyggelig lesning, og det ville for sjelefredens skyld nok vært bedre å være foruten. Men sannheten kan sette oss fri, og det er David Ickes håp at hvis nok mennesker gjennomskuer makthierakiets usynlige diktatur, uten å bli lammet av frykt og negativ tenkning, er det mulig å ta makten og vår frihet tilbake. Det moderne mennesket kan ikke lenger slavebindes av religion. Høyt kunnskapsnivå og fri distribusjon og tilgang på informasjon gjennom media og internett er en stadig økende trussel mot den skjulte maktorden. Det er dog lite sannsynlig at makthaverne gir makten fra seg frivillig, og avsløring og gjennomskuelse kan føre til at makten i stedet viser sitt sanne ansikt, og med det totalitære samfunn med omfattende former for høyteknologisk kontroll, kan bli resultatet. Aldous Huxley og George Orwell i deres fremtidsvisjoner hadde kanskje mer rett enn vi liker å tro?

Ikke bare negativitet

Med «The Biggest Secret» plasserer David Icke seg aller forrest på barrikadene i kampen mot konspirasjoner og med sine ekstreme påstander gjør det ham til en person som selv de mest åpensinnede har problemer med å akseptere. Hans nye verdensbilde er som andre grensesprengende paradigmer uten noen myk overgang; man må enten si ja, eller nei. David Icke har skrevet flere bøker siden, og i hans siste bok «Infinite Love is the Only Truth – Everything Else is an Illusion», går han et langt skritt videre i å plassere sine øvrige skrekkscenarie inn i en større kosmisk sammenheng. Han foretar her enda et paradigmeskifte og lykkes rimelig bra i å forklare hva mange mystikere og tenkere har sagt før, at livet er en illusjon, livet er en drøm, tid og rom eksisterer ikke og det eneste som finnes er uendelig kjærlighet. Alt er en enhet, og atskillelse og dualisme er en illusjon.

The Matrix

Icke har mye å takke Matrix filmene for som illustrasjoner av sine poenger. For i likhet med dem ser David Icke på livet som et gigantisk dataprogram. Matrix er den opprinnelige illusjonen eller det opprinnelige syndefallet, hvor bevisstheten ble adskilt fra helheten og den guddommelige enheten. Dette skapte frykt, og dette er selve limet og drivstoffet i denne illusjonen. Matrix manifesterer da en uendelig strøm av livsformer og skaper skrekkscenarier for å generere stadig mer frykt og lidelse.

Naturen er i følge David Icke neppe noe gudeskapt kjærlighetsfullt paradis, men en bestialsk arena hvor alle spiser alle, og de fleste dyr lever i frykt og flår hverandre i stykker på de mest bloddryppende og grusomme måter. Og på denne måten leverer «mat» på andre energiplan. På det menneskelige plan skjer noe lignende, hvor kriger, terror, vold, fattigdom, sykdom, konkurranse og urettferdighet kontinuerlig holder oss skrekkslagne fast i illusjonen. Og blir det ikke ille nok kommer i følge David Icke, satanistiske reptiler som Hitler, Stalin, Mao, George Bush og andre på banen og hjelper litt til.

Nylige avgåtte onde amerikanske maktutøvere ved navn Bush. Hvorfor har de fått makt og hva er de egentlig lagd av, blottet for medmenneskelighet som de er ?

Parallelle universer

Selv om virkeligheten er til å ta og føle på, tiden tilsynelatende er en realitet, og alt virker så virkelig og ekte, er dette kun fordi dette dataspillet som vi kaller livet, er så sinnssykt godt laget at de fleste av oss forblir som slavene i Platons hulelignelse. Lenket til gulvet av den materielle verden, oppslukt av skyggebildene på lerretet, og det er kun en sjelden slave som klarer å bryte lenkene, snur seg rundt og søker ideenes verden og den opprinnelige lyskilden. Med Einstein vet vi at alt er energi, tiden er relativ og fast stoff så godt som ikke finnes. Og med datateknologi har vi fått øynene opp for at vi kan generere kunstige skapte virkeligheter. Vår «virkelighet» er kanskje bare en ut av mange i et multidimensjonelt univers som eksisterer på mange plan?

Eller som et BBC program om parallelle universer åpnet med å si: «I minst hundre år har vitenskapen blitt jaget av en mørk sannhet; at det muligens finnes mystiske gjemte verdener utover våre menneskelige sanser. Mystikere har lenge hevdet at slike steder finnes hvor det vrimler av spøkelser og ånder. Helt siden begynnelsen av 1900 tallet har fysikere prøvd å forholde seg til en ubehagelig sannhet. Nemlig at å finne den nøyaktige lokaliteten til atomære partiler som elektroner viser seg å være komplett umulig. De har ingen enkel lokalitet. Den eneste forklaringen de kan komme opp med er at partikler ikke bare eksisterer i vårt univers. De sklir inn i eksistensen av andre univers og det finnes uendelige forekomster av slike parallelle univers, alle sammen litt forskjellige fra hverandre. Dette medfører at det er et parallelt univers hvor Napoleon vant slaget ved Waterloo, i et annet hvor det engelske imperiet holdt fast ved sine amerikanske kolonier, i et hvor du aldri var født. De er til og med merkeligere enn at Elvis lever.» (1)

Hva med tid ?

At tid ikke finnes er en annen hard nøtt å knekke. Men se på livet som en DVD film. Når du er inne i programmet og ser filmen virker det som tiden går fremover, men du kan likevel hoppe rundt i filmen som det passer deg, men fortsatt går du ingen steder, du er fortsatt i stuen. Dette kan forklare hvordan clairvoyante for eksempel kan se inn i fremtiden, fordi de har evnen til å hoppe litt frem og tilbake på «livets DVD film.» Astrologisk forutsigelse er et annet medium som potensielt har denne muligheten ved å spole litt frem og tilbake på den samme DVD filmen. Eller som David Icke uttrykker det: «Stjernenes og planetenes bevegelser er et Matrix program, en holografisk versjon av slik dette kan projiseres på taket i et planetarium.

Disse planetariske bevegelsene utløser vibrasjonsmessige forandringer som påvirker mennesker og andre livsformer på jorden fordi det påvirker DNA molekylene og systemet av inngående og utgående informasjon. Astrologi er samhandlingen mellom de vibrasjonsmessige feltene skapt av stjernehimmelens sykluser, og våre DNA program blir påvirket ut fra hvor i disse syklusene vi er født. Men jeg understreker at disse samhandlingene er ikke mellom vår bevissthet og de planetariske bevegelsene, det er mellom planetene og vår DNA, som innbefatter sinnet og følelser. På dette nivået er astrologi i sin dypere og detaljerte utgave absolutt relevant, men når vi beveger vår oppmerksomhet ut over sinnet til bevisstheten om «det Ene» opphører vi å være påvirket av astrologiske lover.» (2.)

Å bli fri

Alt som inneholder lover tilhører illusjonen, og er en del av Matrix. Og følgelig setter David Icke strek over alle former for selvutvikling og åndelig søken. Selv New Age som i følge David Icke kommer til mange riktige konklusjoner er det likevel Matrix siste skanse av illusjon. Det er tyvegods fra Darwin å tro at sjelen befinner seg i en bevissthetsmessig evolusjon eller utvikling gjennom utallige inkarnasjoner og hvor vi blir stadig mer utviklet og til slutt opplyst og frie, hvis vi lærer leksene i livets skole. Nei, det finnes ingen slik utvikling, men kun et massivt nett av illusjon. Vi er opplyst allerede. Vi har tilgang på ikke-dualistisk enhetlig bevissthet hvor vi alle er ett, fordi det er vår iboende natur. Men problemet er at vi tror på illusjonen. Vi kan som Neo i Matrix-filmen fikk tilbud om velge den røde pillen og våkne opp, eller ta den blå og forbli i vår uvitenhet. Hvilken pille foretrekker du?

 

Morpheus: «Jeg har sett en agent slå rett gjennom en betongvegg. Menn har tømt hele magasiner med kuler mot dem og truffet ingenting annet enn luft. Men deres styrke og deres hastighet er fortsatt basert på en verden som av på lover og regler. Derfor vil de aldri kunne bli så sterke og raske som du kan bli.»

Neo: «Prøver du å fortelle meg at jeg kan unngå kuler

Morpheus: «Nei, Neo. Det jeg forsøker å si er at når du er klar, blir det ikke nødvendig.»

David Icke – en moderne St. Georg

FLERE AV SIGNATURENE som man kan forvente å finne i en slik kontroversiell person er også til stede i hans horoskop, og gir den forfriskende opplevelsen av at astrologi virker. Denne personen må ha en Mars-Jupiter opposisjon! Dette er personer med sterke meninger. De bringes til torgs så kraftig og provoserende som mulig, for å skape bevegelse, spenning og gjerne konflikt. Mars står for aggresjon, pågåenhet og intensitet og Jupiter for kunnskap, politikk og samfunnsforståelse.

Horoskop for David Icke

Og når disse planetene er i en opposisjon til hverandre oppstår spenning som polariserer og som søker innsikt gjennom motstand og konflikt. For å forstå sin egen visdom og leve ut sin Mars energi er han avhengig av å møte meningsmotstandere, og han tar gjerne det første initiativet ved å være pågående, intens og stille vanskelige og ubehagelige spørsmål. En sann Dr. Stockmann, en Ibsensk Folkefiende, som er hellig overbevist at mindretallet alltid har rett, og at den sterkeste er den som står alene. Faren for fanatisme, påståelighet og stahet i en slik opposisjon skal heller ikke undervurderes, og det blir ikke bedre av at både Mars og Jupiter er i faste tegn, i tillegg til hans Soltegn,Tyren. Det gir en ekstra brodd til krigslysten med Mars i Skorpionen, og det vekker utvilsomt detektiven i ham, og som en Mikke Mus hamler han opp med underverdenens uhumskheter av maktpersoner, hemmeligheter og tabu.

Det kan innvendes at orben på 11° mellom Mars og Jupiter er for stor og svekker aspektet. Imidlertid ser vi her et eksempel på «translation of light»: Mars er i opposisjon med Solen, og i og med at Solen er i konjunksjon med Jupiter, blir Jupiter også i opposisjon til Mars. Denne konstellasjonen og ikke minst kontakten med Solen forsterker dette aspektet og temaet mange ganger.

En markert Uranus vil også være å forvente hos en opprører, rebell og en som tenker i slike utradisjonelle og grensesprengende baner. Uranus i konjunksjon til Månen viser den fødte outsider som foretrekker å gå sine egne veier, og har sine revolusjonære instinkter i orden.At disse to planetene også kobler seg på Merkur i et tett kvadratur påvirker også hans tenkemåte, som tilsvarende blir radikal, rastløs, dramatisk og kan gnistrende fantasi som slår ned som elektriske lynnedslag av innsikt og geniale løsninger. Merkur i Væren vil også prege en tenkemåte som er pågående, konkurranseorientert, nytenkende og gir meningers mot.

Mye mer kan sies om dette horoskopet, for eksempel hans Venus-Neptun opposisjon som viser hans idealistiske natur, hans dype åndelige lengsel og at han også er drevet av et ønske om å skape en ny og bedre verden.

David Icke er en sann moderne St. Georg i kampen mot dragen eller reptilene.

St. Georg og dragen (Zagreb, Kroatia)

Fotnoter:

(1) David Icke:

Infinite Love is the Only Truth. s. 95.

(2) Infinite Love is the Only Truth s. 135.

For mer info: www.davidicke.com

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

165 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
13 år siden

Hei, jeg skal ikke plage dere (mye) med mine ekle skeptiske tanker i denne tråden, men når det gjelder «for eksempel hvorfor George W. Bush viste «the Devil’s hand» ved innsettelsen som president.», så er vel poenget at han viste tegnet for Texas Longhorns, altså hans lokale college fotballag.

Se f.eks slutten her: http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=1315994n

Kos dere.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

wow Bidalaka, der flagget du deg selv. Jeg har allerede merket deg din intense «holocaust-argumentasjon», for at de klassiske holohoax-løgnene er noe vi må tro på. Jeg antar at du heller ikke tror på at chemtrails finnes…

Så fint å oppdage en ekte skeptiker her på Speilet (eller kalles det «en skepsiser» ?)

La oss se litt på hvilke tegn som tilhører hvilke fotballag, eller andre lag, foreninger og trosretninger for den saks skyld.

Altså først kommer tegnet for Texas Longhorns, som kan sees f.eks. her
http://www.ufohypotheses.com/bush_satan_worship.jpg
(Det er vel kanskje slik at de to fingrene som står ut symboliserer to horn, vil jeg anta. Det minner meg i forbifarten om at HAARP-anlegget i Alaska befinner seg så langt nord, fordi det forsker på nordlys, slik skepsis.no liker å fremstille det).

Bidalaka håper du er med ennå, for her begynner de interessante tegnene. Håper du legger inn en svar-kommentar hvor du forteller leserne her hva de enkelte tegnene som maktens menn viser betyr.

Her kommer Dick Cheney http://www.whale.to/b/dick_cheney_satanic_salute.jpg
Og hans favorittlag er…?

Og her er Bill Clinton, Bush og Obama
http://www.whale.to/b/hand.html
Heier de alle på det samme langhornede fotballaget ?

Og pave Ratzinger, er han her på vei til fotballkamp ? Har du noen ide om hvilket lag paven heier på ?
http://prophecycorner.theforeverfamily.com/Pope_Ratzinger_handsign2-20-09.jpg

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Hei, her er jeg trivelig og grei, og så blir folk bare grinete. Trodde dette var ei side for lys og kjærlighet jeg? Sinne leder til den mørke side, Ulv.

Angående min «flagging» av meg selv som skeptiker, så er vel det den minst avslørende avsløringen siden Elton Johns personlige grunner for å bruke fargesterke klær kom fram i dagen.

Det er lite som unnslipper dine vaktsomme øyne, Ulv! Godt å ha deg til å passe på nasjonen.

Man kan altså si mye om Bush jr. men å være fan av Texas Longhorns og vise det er vel neppe noe å ta han for? Eller?

Resten av bildene lar jeg deg kose med helt alene. Jeg vil ikke ødelegge for Paaske og reptilene hans. Holocaust kan vi også diskutere i en mer egnet tråd hvis du vil.

Ha en fortreffelig natt!

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

I’d rather be mad with the truth than sane with lie’s

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Man er vel ikke skeptisk når man sluker alt eliten sier rått Ulv ?
Hadde Jensemann eller Jim Jones som mange kaller han ringt opp til NTNU og sagt at alle der måtte drikke et beger cyanid hver for og slippe fotsopp pandemien som sprer seg så hadde samtlige stått i kø for og være først til og få cyaniden sin

Er tross alt ikke mer en 7-8 mds siden Jensmann fikk stemplet nye datoer på enorme mengder Tamiflu fra Donald Rumsfeldt som bla lagt ut for salg uten resept selv om det overhodet ikke fantes noen dokumentasjon på efekt mot influensa men derimot store mengder dokumentasjon på at over 50% av dem som tok Iluminati pillen fikk bivirkninger
En av fem opplevde nevropsykiatriske bivirkninger, som problemer med å tenke klart, mareritt og «merkelig oppførsel».
Med tanke på at det alltid bare er toppen av isfjellet som blir innrapotert så kan vi anta at det reelle tallet er mye mye høyere
Hvor var skeptikerene fra NTNU ?

http://www.abcnyheter.no/node/92944

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

De holder seg som regel bak sin «berømte» vitenskapelige metode med dobbel blindtest for å bekrefte eller avkrefte om sprøyta er farlig eller ikke. Hvis ingen / lite bivirkninger rapportert, regnes dette som grønn lys for resten av befolkningen. Selv om bivirkninger skulle egentlig vise seg om 20 – 30 år etter inntaket :D !

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Ups… glemte og fortelle hvor skeptikerene fra NTNU var…… joda dem var først i køen seff de dem hamstret ukritisk til seg selv

http://www.aftenbladet.no/innenriks/1021251/Leger_hamstrer_Tamiflu_til_seg_selv.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Der bommet du litt smurfen! :)
Disse legene kjøpte ikke til seg selv, men for andre slik at når prisene går opp pga mangelen, kan de bare selge den dyrt videre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Tja ifølge artiklen så hamstrer dem til seg selv om familiene sine som også en rekke andre artikler har fortalt Arif :)
Selv Donald Rumsfeldt kontrolerte FDA som godkjente apsartam etter at han fikk inn sine egne der advarte mot Tamiflu

Ikke så rart kanskje i søksmålenes hjemland siden det ikke fantes dokumentasjon på efekt der tester viste at placebo gruppen og Tamiflu gruppen var akkurat lik mht influensa virking borsett fra at Tamiflugruppen fikk alvorlige bivirkninger som atferdsforstyrrelser og plutselig død på grunn av dempet pusteevne
En rekke personer i Norge døde også rett etter inntak av Tamiflu

http://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/er-tamiflu-verd-pengene-23048.html

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2009/10/30/ingen-grunn-til-a-gi-mer-t/index.xml

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Ulven, Badeleka er jo AKADEMIKER må vite, så bildene er sikkert ikke underbygget ved empirisk forskning og vitenskapelig analyse!
Har du suget setningen ut av eget bryst?:
«I’d rather be mad with the truth than sane with lie’s»
(Samler på slike og vil jo gjerne kreditere rett person)

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Hei, Cosmomind, den teknikken med å appellere til en tøff tredjepart over hodet på en man ikke liker, samtidig som man vrir på navnet til vedkommende til noe festlig husker jeg godt fra da jeg og gikk på ungdomsskolen.

Jeg skjønner at den fortsatt er mye i bruk der.

Hvis du noensinne får lyst til å diskutere et saksområde i stedet for å skrive oneliner-oppfølgere til mine innlegg, så si gjerne i fra. Det er bare å velge.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Uuups! Bidalaka, sorry! Enten har google translator spilt meg et puss eller så har underbevistheten spilt meg et puss. Den førstnevne ødela jo betrakelig når jeg la ut min indignerte Syllogisme 1 og 2 under Holocaustartikkelen. Skal prøve å sjekke bedre før jeg legger ut.
Syns bare det var så fornøyelig å se at fotball-laget du refererte til hadde SÅ mange tilhengere. Lurer på om Ulven også er plebeier?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Ammendment: Jeg har forresten ikke noe (long) horn i siden til noen her inne. :)

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Cosmo, jeg fant sitatet i går, det stod øverst på hver side på et nettsted jeg kom over igår. Jeg husker ikke hvilket.

Det er ikke mitt påfunn, men det stod ikke kilde (jeg samler også på kilder sammen med sitater).

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Ulven
3 år siden

Nazi paven ble jo avsatt . Dagens pave er Jesuitt

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Bidalaka
3 år siden

Så Bush er ikke Satans sønn allikevel ?????? Faen nå som det begynte å bli spennende

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«Han er for en vitenskapelig empirisk og kritisk holdning…»
Hvor er empirisk og kritisk «bevis» for reptil-shapeshifting-skapninger fra mars, bortsett noen løse klipp på youtube?

Joste Dalsbreen
Joste Dalsbreen
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Les bøkene hans. Klippene på youtube kan ikke bevise noe som helst.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Joste Dalsbreen
13 år siden

Haha, å det kan liksom bøkene hans? Fortell,fortell!

Christian Paaske
Skribent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det står vel ikke direkte noen steder i artikklen at dette er mine synspunkter. Artikklen er referende. David Icke legger i imidlertid mye erfaringsbasert materiale på bordet det er verdt å ta stilling til. Om sannheter som ikke stemmer med vår virkelighet a priori skal avvises, ville vi fortsatt trodd at jorden er flat.

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Christian Paaske
13 år siden

Jeg har selv snakket med Icke, etter mye mas i London, og etter fått høre hans daglange foredrag bl.a på Brighton University, jeg var nær ved å få ham til Stavanger og foredrag der..men han avlyste 1 måned i forveien, grunnet sykdom.

Selv fikk jeg langt ifra et godt inntrykk av mannen når han var personlig foran meg. Han svarte på spørsmål ja, men hadde et kroppspråk som for meg viste at han ikke snakket sant, iallefall på enkelte ting..Dessuten følte jeg at de reptiler hans snakker om, kunne like godt vært ham selv, da øynene hans var merkelige, ja, nærmest «reptilsk» nesten. Så Icke er en person jeg tar til meg informasjon ifra med ytterst stor forsiktighet, han virket enkelt og greit IKKE troverdig og ekte.

stNorWayOp
stNorWayOp
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Kanskje han er reptil og ønsker å si noe…

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
13 år siden

David Icke= En nutcase som selv ønsker makt,innflytelse og penger, en skikkelig arvtaker til L.Ron Hubbard. At folk tar denne fyren seriøst er… ja det finnes ikke ord.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Å avblåse Icke med disse «argumentene» er historieløst og tåpelig. Hadde du gjort researchen din ville du funnet ut at Icke er tidligere fotballkeeper i Premierleague og på det engelske landslaget. Etter å ha lagt opp ble han lagt elsk på av britisk TV som ekspertkommentator og hadde følgelig gode økonomiske dager og høy status. Man kan diskutere mye rundt Icke, men å beskylde ham for å ønkse makt og innflytelse blir latterlig. Icke ville hatt langt mer behagelige og enkle dager om han hadde latt være å begynne rapportere den realiteten som ettehvert ble så vesentlig for ham.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  WilhelmG
13 år siden

Dette er en fin dag for å skrive om fotball dere, det må det være lov til å si. For oss som er litt over gjennomsnittlig interessert i fotball er det viktig å påpeke at David Icke aldri har spilt på noe landslag, og har heller aldri spilt i Premier League. Icke la opp som 21-åring i 1973, etter å ha spilt i Coventry, Oxford, Northampton og Hereford.

Dette /vet/ man om man gjør sin research. Rett skal være rett dere.

SuperSau
SuperSau
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Stemmer det Bidalaka:) Rett SKAL være rett^^,
Kom fram til det samme da jeg gjorde min «reaserch» på Icke.
Men….

Kjæææære dere!!
Det er da meg for SVARTE viktiere ting å diskutere hvor vidt en enkelt man er sinnsyk eller sinnsykt smart?? Måtte alt godt være med Icke, da han har fått saker frem i lyset som har blitt holdt i skyggen i tiår!!

Med det sagt, så er jeg lut lei av folk som ikke forstår at VI, MENNESKER; Har vær vår tolkning av virkeligheten. Enten du tror elle ikke tror så er fortsatt DIN virkelighet DIN, og BARE din!!
Når vi først har forstått dette er det helt urellevant hva og hvem vi tror på så lenge vi handler konstruktivt og ut av kjærlighet!

Dette er det jeg vill kjempe for!
Å Stoppe den DESTRUKTIVE («god» eller ond», I DONT CARE) makten som driver menneskeheten og planeten vår direkte ned i avgrunden helt uten tanke for andre individer!!

Nå må vi ikke glemme at «DE» eller «DEM» som sitter på toppen er HØYT OPPLYSTE mennesker! Som har sett at de kan vri virkeligheten til ege vinning, istede for å måtte dele med alle andre og heller ta alt for seg selv.
De blir ikke kalt Illuminati/De opplyste uten grund!

Sjerpings folkens! Vi vill aldri kunne bekjempe den destruktive makteliten uten å handle konstruktivt selv!

En ting har David Icke HELT RETT I! Uten at NOEN kan si NOE på dette, og det er:
Infinte love is the ONLY truth, EVRYTHING ells is illution!

Sannhet er mitt sverd og Kjærlighet er min rustning. Tro og Håp er mine allierte og Rettferdighet er min Leder. I Lyset skal Mørket forsvinne og Godhet skal Ondskap overvinne!
Dette er min Plikt, min Vilje og min Mening, min Ed!

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  WilhelmG
13 år siden

Vel hadde du gjordt litt research hadde du funnet ut av at David Icke er en egentlig en BITTER fotballspiller som hadde en lysende karriere foran seg som 15 åring ble han tatt opp av fotballklubben Coventry som var på den tiden i 3. Divisjon i england.. Men var plaget mye av skader. Han klarte jo å spille for 4 forskjellige klubber (Oxford United, Town og Hereford United) før han la opp som 21 ÅRING! uten en eneste landskamp. Bare mange skader.
Han spilte aldri i en høyere divisjon enn 2divisjon.

Ekspertkommentator var han vel heller ikke. Selv om folk likte han kommenterte han ikke fotball, men Snooker, Nyheter og Sommer OL.
Han ble deretter sparket av BBC etter han nektet å betale skatt. Eller «Poll-tax» som det heter i England.. Så værken Fotball karriere eller TV karrieren var vel helt det store..

Ergo BITTER!

Joste Dalsbreen
Joste Dalsbreen
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

Det var da voldsomt. Dersom dette er inntrykket du sitter igjen med etter å ha lest, lyttet og viktigst: FORSTÅTT innholdet og det han snakker om, da er det egentlig bare synd på deg.

1. David Icke er IKKE ute etter tilhengere, men ute etter å få folk til å tenke selv.
2. Han knytter sammen mange emner, fra UFO`er i gamle Egypt og okkult symbolisme, blodlinjene i de mektigste familiene i verden og frimurernes «brorskap».
3. Han selger bøker og gir seminarer, slik enhver person som vil spre informasjon og fortsatt ønsker å leve gjør. Ingen tvinger deg eller noen andre til å kjøpe.

Avfei gjerne David Icke som Nutcase, men ikke før du har inngående kjennskap og forståelse om hva han står for. Han er faktisk meget positiv og jordnær, til tross for høytflyvende teorier og påstander.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Joste Dalsbreen
13 år siden

Klarer ikke å ta Icke seriøst når han bl.a hevder at Al Gore bokstavlig talt er en blodsugende øgle. Takk for din medlidenhet, men det er nok mer synd på deg!

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

hehe. ja,, samtidig så synes jeg jo disse reptil greiene til David Icke minner for mye om TVserien som gikk på 80tallet som handlet om samme greiene. Tror den var bare kalt «V»

Men kred til god fantasi!

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  kampklar
3 år siden

David Icke kom ut med teorien før V ble laget. Og jeg blir jevnlig tatt med til reptilenes stjerneflåte for briefing . Visste du at de får inn jordens fjernsynskanaler ?!? Jeg så på ABC news sammen med disse reptilene i deres rød uniformer

SuperSau
SuperSau
Abonnent
Svar til  adsckldsacksldckl
13 år siden

adsckldsacksldckl, Alle fortjener å bli tatt serriøst. Ja, selv en trangsynt skeptiker som deg selv^^,

Dette betyr ikke at vi MÅ underksate oss og infinne os med david’s far out teorier om reptildemoner som manifesteres seg i mennesker og har egenskapen ti å skifte form som d skulle passe.

Men, jeg synes detr er interessangt å se «igjennom hans øyne».
Som jeg synes det er interessangt å lese dine «kritiske» kommentarer.
Av like vell kjenner jeg på følelsen av at du ikke er blandt dem av oss som har gjort mest reaserch og viet livene våres til denne saken.

Hets og andre lumskheter vill jeg ikke se her inne.Kan vi ikke tollerere hverandres syn har vi lengre å gå en jeg fryktet!

Michelle
Skribent
13 år siden

TAKK for en super artikkel med spennende tema!!!!

Hvis jeg selv ble beskyldt for å være en blodtørstig reptil, eller drive på med satanisme, ville jeg i det minste ringt eller skrevet til David Icke og sagt at han tar feil. Eller jeg ville sagt i intervjuer at jeg er såret av hva folk mistenker meg for å holde på med. Så om myndighetene er helt vanlige mennesker og ikke holder på med satanisme, hvorfor protesterer de ikke? Er dette bare en annen arrogant holdning de stiller seg bak, later som ingenting og latterliggjør? Men fortell meg da hvorfor det er millioner av mennesker som fortsatt ikke har vann eller mat, mens militærindustrien bare får mer og mer budsjett til våpen og HAARP og chemtrails og nano-teknologi! Hvilke oppegående MENNESKER kan forsvare mere av hva som offentlig skjer i denne verdenen nå, når alt det vi ser er så ufattelig grusomt, hva er det vi ikke ser?

Etter denne artikkelen, og andre artiler som beviser selveste Vigelands-parken, til å være en reptilpark med ritualer, og at vi har illuminati symbolet på selveste tusenlappen med ingen ringere enn Knut Hamsuns øye. Og enda verre at du må holde seddelen opp mot lyset for å se det hemmelige mind-control-hypnose-budskapet, som i årevis har gått rett inn i underbevisstheten på den uvitende nordmann – gurimalla!!!! Nå tenker jeg slik at alt i den moderne verden kommer jo via illuminati da, ikke ett kirkebygg har slippet unne, ikke en eneste stavkirke, ikke en eneste bibel, ikke ett eneste offentlig eller privat vesentlig bygg, ikke en eneste pyramide heller kanskje? Egyptiske bilder viser «mennesker» med dyrehoder – shapeshifters? Dette var det vår kjære fantastiske goe kjærlighetsengel Armin som lærte meg (husker ikke hvilken artikkel)
Slange (Brotherhood of Snake) på hodet til Farao:
http://projects.ajc.com/gallery/view/travel/intdestinations/egyptian-museum-collections/
Slange i hånden til Dronning Elizabeth:
http://www.disclose.tv/forum/the-serpent-in-the-painting-with-the-queen-of-course-t28055.html
FLere shapeshifters i Egypt:
http://www.ejournal.fi/virtual-slot/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(29316)
For institusjoner-samfunn-organisasjoner i de fleste lag er styrt av THEM!

Men når vi dør, så går jo vi inn i hvit tids tunellen, som er fyllt av hvitt lys, også når vi blir født. Men da kan vel ikke de i black rituals gå inn i den da? Vil det si at de hele tiden er her på jorden som vampyrer? Bare at de skifter kropper? Astral-reiser er jo et interessant fenomen som beviser for en selv hvor lett og naturlig sjelen og bevisstheten kan fly ut av kroppen, og våkne utenfor.-) Jeg prøvde det en gang, og det er lettere enn man skulle tro, men når ingen har fortalt deg hvor lett det lar seg gjøre, men istedet programmere deg med hvor umulig det er, så er det vel ikke rart du ikke gjør det til dagligdagse turer!

Når det gjelder drapet på Prinsesse Diana, så skrev hun et håndskrevet brev like før drapet der hun skrev at THEY planla å gjøre noe med hennes bil for å få henne drept (forresten så kan ikke kongelige som gjør noe muffins stilles for retten i England på samme måte som andre, de har jo godkjent lovene, de styrer jo alt, det er jo de som har satt isammens hierarki-systemet, de tror jo og hevder jo de selv er innsatt av selveste Gud og deler ut titler til alle andre, hvorofr skulle de lage eller godkjenne lover som kan brukes mot de selv, de er over lovene). At brevet ble gjengitt på forsiden av britisk mainstreem avis, er utrolig! Natten ulykken skjedde, var overvåkningskamerane i Paris slått av, bortsett fra hotellet der Prinsesse Diana bodde, der de eneste levende bildene vi har sett er blitt offentliggjort, dette fordi de kom fra eieren der selv, pappaen til kjæresten til Prinsesse Diana da, kjæresten døde også i drapet, pappaen hevdet jo senere dette var drap! Og for å ikke glemme at turen med ambulansen tok langt lengre tid fra drapsstedet til sykehuset, enn normal kjøretid vil tilsi: http://www.youtube.com/watch?v=nbn5aIgGVaA&feature=related

Vi kjære engler av lys og kjærlighet, må bare huske på at vi er her for å sende kjærlighet ned i mørkret, hjelpe med healing og tilgivelse, uansett hvem de er eller hva de gjør – KJÆRLiGHET til absolutt ALLE♡

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle, du skriver «hvorofr skulle de lage eller godkjenne lover som kan brukes mot de selv, de er over lovene» og til slutt sier du at vi MÅ hjelpe dem med kjærlighet og tilgivelse.
En skal fortjene en tilgivelse etter å ha angret på sine ugjerninger, ikke før.
Vi kan hjelpe dem med å vise hvor avskyelige de er i våre øyne, men isteden forguder sauemassen «dem på rødløpere».

Jeg fortalte allerede om en internettside i rusland som tar opp saker om skrikende urett der de skyldige (untouchables) går fri:
http://russian-untouchables.com/eng/
Kanskje er det på tide med side http://norwegian-untouchables.com og spre praksisen til andre land i verden?
Dette i kjærlighetens navn, for å hjelpe dem. De helvetes «gudsinnsatte» untouchables trenger å få se sitt speilbilde for å bli forferdet og forskrekket.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Aldri i livet om jeg hadde tiligitt denne Karpov og hans medsammensvorne innenfor statsapparatet. Like lite som jeg hadde tilgitt organtyver i Russland, Kina og Israel. Nei tiligi de ikke, de vet hva de gjør.
Hadde jeg fått bare noen minutter med slike udyr skulle jeg gladelig «i kjærlighetens navn» sunket ned på deres nivå for et øyeblikk og skjært de opp i småbiter.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Kjempefin artikkel:) Elsker Icke, selv om jeg ikke er enig i absolutt alt han sier.

Michelle
Skribent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Vi må legge merke til at han som startet den satanistiske kirken, Aleister Crowley som også var frimurermester, døde som narkoman, etter at han skrev at demoner anbefalte han å ta narkotika for å få sterke evner, kontakt med mørkere demoner og makt over jorden, så hvordan gikk det da, jo han døde som verdens kanskje aller største LOOSER! Så demonene hjernevasker og lurer/ mind-controllerer ALLE. Alle er under noen over seg (under seg da de beveger seg nedover i frekvens i mørket), det er et helt enormt hierarki av demoner og menneskeetende vesener og enorme insekter nedover i mørkret som kontrollerer hverandre, de er jo slemme, så hva skulle tilsi at de er ærlige elelr snille mot hverandre? Om de ikke er det med seg selv engang heller. «Bestevennen» til Aleister Crowley, Ron L. Hubbard, tok også narkotika for å få kontakt med den andre møkre siden, han ble selvsagt også lurt!

Så noe skjedde feil i universet, en bitteliten del av skapelsen tok feil vei, og ENESTE måte å hjelpe de tilbake til lyset, er ved å gi og tilgi, å straffe osv gjør bare ting verre, det er det mørket vil, at vi skal gå til angrep egentlig, fordi da senker vi våre egne frekvenser, jeg skjønner at det kan være vanskelig, men kjærligheten er vårt sanne og egentlig eneste forsvar♡

SuperSau
SuperSau
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Kunne ikke sagt det bedre selv! :)

Kjærlighet er det eneste og beste våpen mot ondskap:)

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Aleister Crowley: Love is the law, Love under will.

Mannen var ikke gal.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Aleicter Crowley var GAL fordi han var og innrømmer selv også at han lot seg fullstendig kontrollere under mind-control av demoner (onde ånder), han er noe av det sykeste vi kjenner til og skryter i bøkene sine av å ofre hundrevis av barn samtidig med at han ble nedlesset med frimurermedaljer, de kalte han bare THE BEAST! Ikke la dere lure av satanismen eller det den mannen sier, jeg ville ALDRi stolt på ham ett sekund, at han kaller å ofre og torturere uskyldige barn er love, så er det bare et dekknavn for pure evil! Men man kan lære visse ting fra ham, spesielt hvordan han avslører at han ble storfrimurermester. Og spesielt må iNGEN GLEMME at han døde som narkoman etter alle kjemikaliene demonene lurte ham til å ta, det er blant annet derfor de kalles demoner, fordi de ikke forteller sannheten.

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Han døde i en alder av 72 år. Det vil jeg da si er sterk for en rusmissbruker.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Eneste grunnen til at satanismen for noen kan virke positivt, er fordi de bare lurer oss trill rundt, det er bare for at satan vil ha uskyldige barn med i sine ritualer, og så er det samme greia som frimurerlosjen osv, du får black initieringer, og jo ondere du er og blir, jo større utmerkelser får du av satan, som også gir deg makt og penger så lenge du forvalter energien etter hans befalinger selvsagt. TIl slutt slutt kan du vel bli en del av mørket selv, bare leve under jorden og i mørket og ritualene, til slutt kan du vel ikke leve av annet enn menneskeblod, du er blitt en vampyr, og så sørger satan for at du går igjen her på jorden og du tror du lever evig, bare fordi du har glemt kjærligheten og lyset som SELVSAGT overgår alt dette ENORMT, UBEGRENSET UENDELiG, kjærligheten har også nivåer og initieringer og høyninger i frekvens osv, den har ingen grense for hvor stor glede du kan ha, hvor stor aura du kan få osv, det er der vår vei må være – mot kjærlighetens lys.-)

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

det ser ut til at du vet mer om satan enn han vet om seg selv.
men det er på en måte rett og. Satan er vel i bunn å grunn skap av mennesket.
dvs at han «er» akkuratt som du sier han er (for deg)

Aleister Crowley som også på en måte er skapt av menneske (Media)
skrev at det fantes verken ett himmel eller helvete.

Det jeg prøver å si er ikke at jeg er tillhenger av værken Crowley eller satan.
Men at jeg ikke bryr meg serlig om at folk påstår at det finnes reptiler i sjefsrollene på jord. Jeg tror ikke på det. Men hvis det hadde vært riktig hadde jeg gitt fullstendig faen. Bry deg heller om deg, din familie og folk rundt deg. Ta ting som det kommer.

Men istedet driver folk å klager på politikk og konspirasjonssaker. Det gjør deg bare deppressiv. Dyrk deg selv. Bry deg om hva du syns er gøy, Se fotball, Spill piano, drikk deg dritings. NYT LIVET du har fått!

over og ut.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Forsåvidt enig i noe av det du mener her!

Men jeg vil bare vekke folk fra hypnosen, så vi sammen ALLE kan være glade og leve livet, ikke bare meg selv altså. Men selvsagt klarer man ikke alltid å gjøre alt man ønsker, og man må tenke på seg selv. Jeg skulle gjerne pratet med Aleister Crowley når han levde og advart han på det sterkeste med det han tror var veien til glede. For det er det alle ønsker, glede. Men man får UENDELiG større glede av kjærlighet og naturen, enn av våpen, kustig narkotika, blod-ritualer og makt over andre! Husk at det du gir til andre gir du til deg selv. Det holder altså ikke at bare vi selv har det bra, for når andre lider, så påvirker det oss uansett! Når hele jorden løftes mot kjærligheten, da vil det påvirke ALLE og ALT opp på en høyere frekvens/ sterker kjærlighet. Selv at hvaler og delfiner drepes er med på å holde frekvensen nede i hjertene til ALLE mennesker, enten de vet om dette eller ikke.

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Til slutt må jeg bare rette på en siste ting. Aleister Crowley var ikke noen grunder av den satanistiske kirken. Han tok aldri del i den heller. Det var det Anton LaVey som stod for.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Aleister Crowley sine kanaliseringer fra demoner og satan og bøker og ofringer og tortur, er mye av grunnlaget til både Anton LaVey og Ron L. Hubbard. Satanismen kan ha mange navn. Satanismen står bak NATO, våpenindustri, chemtrails, morgellons, smart dust, RFiD Powder, pengesystemet, frimurerlosjen, iLLUMiNATi osv. Dette er ikke fra kjærligheten. Men de fleste, kanskje alle som jobber i disse næringene kan være av kjærligheten, men de er under ulike grader av konstant sterk mind-control av forkjellig form av satan/demoner! Via media, stråling, religioner, bøker, back-ward speeches, frykt, dissinformasjon, utdanning, forskning, myndigheter osv som da selv er kontrollerte. Selv mormoner-kirken med bibelen som grunnlag, ble startet av en ekte vampyr som offisielt kalte seg Dracuala..

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Ja ser nå at det kan være litt forvirrende at jeg skriver at Aleister Crowley startet den satanistiske kirken, den offisielle kirken er det Aton LaVey som startet i ’66, Aleister Crowley står bak mye av satanismen, eller man kan si at han eksponerte den også mye via sine bøker så andre uskyldige ble lokket inn på den veien, men satanismen har altså eksistert i tusener av år, samme som demoner har gjort, så lenge vi har hatt ondskap og kriger osv har satanismen eksistert under ulike navn altså.

kampklar
kampklar
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Om satanismen hadde stått bak alt som finnes hadde ikke brydd meg stort. Noen folk liker penger sånn er det bare. NATO kan vi takke for oppsto ellers hadde vi vært invadert av en alkoholisert Russer for lengst.

Folk er forsjellige sånn er det bare. Noen liker penger andre liker en god sofa.
Det at folk i det hele tatt gidder å gi Chemtrails eller illuminati en tanke helt sinnsykt spør du meg.

Du kan snakke om kjærlighet for alle. Men min kjærlighet er ikke din kjærlighet. det er fordi vi er forskjellige.
Jeg spiller trommer i ett ekstremmetal band. Kjenner jeg deg rett nå så står sikkert Satanismen bak den og. Men det gir meg lykke. Og det er det som bryr meg. Jeg er lykkelig gift, god jobb, og ett hærlig liv.

værken Nato, Chemtrails, Penger, Illuminati eller Gamle Erik kan stoppe meg og mine drømmer. Derfor ofrer jeg ikke det en tanke.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle: Jeg reagerte også på din påstand om Crowley og satanist-kirken, bra du tok deg i det. Infoen som kampklar gir ang dette er korrekt, det var Antony La Vey. Forøvrig er ikke Antony La Vey noen ekte satanist heller i manges øyne, i hans Church of Satan er Satan mer et symbol for fri sex, orgier og det at man kan gjøre hva pokker man vil, Satan er symbolet på å dyrke sitt ego, noe som forsåvidt også er helt korrekt… Man skal være snill, men kun mot de som fortjener det, lærer hans Bibel. Det er forøvrig slik som de fleste lever i dag, de fleste elsker faktisk ikke sine fiender i praksis..

Kampklar: Jeg forstår at du ikke har noen religiøst forhold til Satan, men tilhører et band og miljø hvor musikken er det viktigste. Jeg vet hvordan tingene er, eller iallfall var i det miljøet, var tilstedet da Black metal ble født i Norge i 1984 og var faktisk en del av miljøet. Så jeg er helt fri for fordommer når det gjelder akkurat dette miljøet. Det er lite eller intet av reell satanisme i miljøet, det er litt ungdomsopprør og litt flørt og fascinasjon med en del mørke dystre krefter og diverse diverse. Litt som skrekkfilm-fascinasjon. Noe politiet også slo fast etter etterforskning av flere tragiske drap og selv-drap i miljøet på nittitallet. Dog vil jeg advare bittelitt.. Menneskene som jeg kjente og kjenner i miljøet vil jeg ikke advare mot, de er helt ok :-)

Det jeg vil advare litt mot er at dette er lek og i noen tilfeller påkallelse av mørke krefter, et eksempel er tekstene til King Diamond og hans tidligere band Merciful Fate, dette er faktisk reell satanisme i motsetning til nesten alt annet i miljøet, som er gimmick.. men de mørke kreftene kan virke likevel.. selv om du og andre bare elsker musikken, livsstilen og miljøet. Så endte det med drap og tragedier for noen.. slike miljøer blir også brukt..
Musikken er fantastisk og faktisk avansert. Det er jeg fullt klar over :-)

Michelle sier: “Bestevennen” til Aleister Crowley, Ron L. Hubbard, tok også narkotika for å få kontakt med den andre møkre siden, han ble selvsagt også lurt. Har du dokumentasjon til disse påstandene? Hvorfra vet du dette?

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Kjære Singoalla♡hjerteligst takk for ditt fine innlegg her også!

Ja bare å si ifra om jeg skriver feil eller sier noe uklart selvsagt, rett skal jo være rett! Det er mange detaljer og ting jeg ikke vet selvsagt. Men my er kanskje meningen man ikke skal vite også? Jeg tenker alltid på Aleicter Crowley når jeg tenker på satanismen. Men satanismen er jo bare ett av mange navn på ondskap, er det ikke? Jeg tror ondskap kan ta ulike former og skjule seg i så mangt. Men vi alle vet innerst inne hva det er egentlig. For meg er ondskap det motsatte av kjærlighet, å stjele og forlange og ødelegge istedet for å gi og dele i omsorg, men ondskap har ulike nivåer, og kjærlighet har enormt ulike nivåer, og når det ikke ser så mye kjærlighet til stede, kan jo det også oppleves som ondt, mangel på kjærlighet og ly.

Ja jeg tror at mange kan leke med mørkret og ondskap i ulike grader og nivåer, og mye trenger ikke være så negativt eller ondt. Mange er med for gøy og moro, ja skjønner absolutt den! Bare jeg er livredd for de tingene der nå, man kan fort påkalle mye sterkere krefter enn man aner, mange demoner skjuler seg bak ting for å lokke folk med. Demoner tåler ikke for mye lys, kjærlighet og vakker musikk og vakre tanker og fin natur og glede osv. Når man senker sin egenfrekvens, blir redd og sint osv, da kan disse demonene slippe til lettere. Vi vet at rotter begynner å drepe hverandre når de blir spilt metal-musikk til. Jeg har hørt at det var en dame som var healer i mange år og hadde flere pasienter, til slutt viste det seg at hun var black healer..

Men som UFO-kontakt-person og White Time Healer Channie West sier også, på jorden så har vi ikke den verste ondskap, for den bare ødelegger og dreper alt momentant, men vi har heller ikke så mye av den høyeste kjærligheten! Kjærlighetens frekvenser er ubegrenset, du lærer stadig noe nytt, får nye initieringer, men man blir aldri ferdig med den, den er uendelig, spennende, ny, vakker, helbredende osv. Det er ikke meningen vi skal ha alle disse lidelser og sykdom osv som vi har her på jorden.

Her forteller sønnen til Anton La Vey da han ble tatt med i black rituals med menneskeofringer, ofte utført sommersolverv 21. juni når det går mot mørkere tider (sønnen til Anton La Vey er eksempel på uskyldige barn som blir lokket med enten for å se på, lære, gjøre eller bli ofret selv):
http://www.illuminati-news.com/bushes-human-sacrifices.htm
http://www.cherokeeranch.org/

Her forteller sønnen til L Ron Hubbard at det handler om satanisme:

Her forteller L Ron Hubbard hvor fascinert han var av Aleister Crowley:
http://www.youtube.com/watch?v=q6fwzOYoAfY

L Ron Hubbard on drugs:

For å rense sjelen etterpå:

http://www.youtube.com/watch?v=x9GPFsVJuu4
http://www.youtube.com/watch?v=XGXoTbfI26k

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle: Vi ser tingene temmelig likt og er enige om det mest. Den lille feilen med La Vey og Crowley rettet du jo på selv også. Intet problem det.

Som du ser så advarte jeg også mot lek og flørt med mørker krefter. Selv om jeg fremdeles liker en del mørk metal musikk når jeg hører det, tilfeldig, så oppsøker jeg det ikke, jeg velger bevisst lysere musikk. Ønsker ikke leke med ilden eller invitere mørker krefter hit. Men når det er sagt, så har all rock og pop-musikk synkoperte, dvs perverterte disharmoniske rytmer som faktisk er woodoo-rytmen.. det er den hele verden gjennomsyres av. Om du er bevisst på det så er det ikke sikkert at kristne Carolas musikk er noe bedre i så måte, selv om den virker lys.. og selv om hun virker lysere også.

Blomster visner osv under all slags rocke-musikk, ikke bare heavy, også musikk som du liker, helt sikkert. Det som er bra er noe klassisk musikk, barokk-musikk og f eks tibetansk og indisk musikk og slikt, da trives plantene og vokser enda mer osv.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle: Glemte å si tusen hjertelig takk for alle de interessante linkene du la her, de gleder jeg meg til å se men jeg kan ikke det før jeg får lyd på pc.
Men tusen takk, skal se dem senere, ser spennende ut. Takk :-)
Sikkert flott dokumentasjon å ha her for mange, og scientologer bør se.

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

Superinteressant det du skriver her kjære Singoalla♡ Så herlig å høre at du også er inne på det med at blomster osv trives og vokser tydelig bedre med rett musikk.

Det får meg til å tenke på at all musikk er jo temperert, altså bare bruker 12 toner i oktaven, mens en oktav egentlig inneholder 36 eller 54 rene toner, derfor er de 12 tonene bare laget som gjennomsnittstoner, noen sier det er fordi det skal være letter å spille piano osv. De 54 tonene i oktaven som er naturlige ifølge matematikk og Pytagoras osv, kalles naturtonerekka. De lager mere overtoner enn den temererte med 12 toner. Således er egentlig all musikk litt falsk. Dette kan man teste ut ved å slå en akkort på et piono, så hører man ofte at den er litt falks, og det stemmer riktig, den følelsen du har da er ditt naturlig ekte gehør som alle har og som merker at det er temerert/feil, man lærer seg altså til å få falskt gehør når man studerer musikk har jeg hørt. Kjempeinteressant. Perfekt musikk finner man i fuglesang for eksempel, eller når man spiller en tone og ser på overtonene, da representerer overtonene høyere toner i naturtonerekka.

Dette er jeg veldig interessert i. Dette har veldig MYE med healing å gjøre også!!!!!!! For eksempel vet jeg også at vinyl-plater avgir enormt mye mere overtoner og bedre lydbilde enn digitalt (CD). Og UFO-kontakt-person Channie West har pratet om de andre instrumentene de har ute i universet i lyset der for å skape helt nye klanger og toner som tilpasses de andre dimensjonene osv.

Blir aldri lei av musikk jeg.-) Jeg er veldig glad i pop, ballader og spesielt mest glad i melankolsk new-age piano-musikk. Men best er nok å høre fuglesang, vinden suse i trærne eller regnet♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Michelle: Du kan mye om dette og vi kunne snakke i det uendelige, men vi må tilbake til tema. Vet du. Jeg har lagt en haug kommentarer mens jeg leste gjennom alt her. Kort sagt, så er det som du sikkert vet en tone, en rytme, en farge, et instrument, en krystall osv, eller flere som korresponderer med hver frekvens, hvert chakra, hver dimensjon.. hvis man tar denne rytmen og synkoperer den, blir den pervertert. Rock, pop, blues, jazz osv sender energi og lys NEDOVER i chackraene slik at de gir press der nederst og kan føre til både det ene og det andre, disharmonier osv. Når folk går på diskoterer osv og fores med synkoperte rytmer går all energien rett ned l kjønnsorganene og man ser seg om etter noen å få utløsning med.. for å si det rett ut. Munker f eks i østen kan bruke musikk, rytmer og annet til å få energi og lys OPPOVER i chakraene, løfte den og bruke det til healing osv. Munkene i østen har dermed ikke problemer med kjønnsdriftene sine.

UVITENHET om dette gjorde det ikke lett å være prester og munker som måtte leve i sølibat.. i vestlige land og vi har sett konsekvensene av det i dag også. Det er viktig med kunnskap om våre chakraer, balanse osv.
Mye rart kan legges inn skult via cd-plater og musikk i dag, også mind control

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

<3<3<3 Skjønne vakre lille kanin <3<3<3
Du har kommet lengre enn de fleste,
for det som virkelig teller er hjertets kvalitet og evne til kjærlighet og empati :-)
I sannhet er du en edel og god sjel som har kommet langt Michelle.
Har savnet deg lenge, senest i dag – et annet sted.
Håper vi samarbeide der snart..
3

torkel
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

«En skal fortjene en tilgivelse etter å ha angret på sine ugjerninger, ikke før.
Vi kan hjelpe dem med å vise hvor avskyelige de er i våre øyne, men isteden forguder sauemassen “dem på rødløpere”.»

Om du vil vise dem hvor avskyelige de er i dine øyne kan vell dem vise deg hvor avskyelig du er i demmes øyne? Bruk heller demmes representasjon i din psyke til å kjenne deg selv. Du har din oppfatning av f.eks hvordan Putin og Bush er som mennesker; du har den oppfatningen pga du kan identifisere deg med den i en eller annen form (du kjenner den mørke siden du ser). Annerkjenn at det du ser er en refleksjon av et aspekt av deg selv. Know yourself and know the universe :-) Du kan velge å fordømme eller tilgi, det er opp til deg; men spørr deg selv hva du prøver å oppnå.

torkel
Abonnent
Svar til  torkel
13 år siden

En liten ekstra kommentar angående tilgivelse etter anger.

Man angrer først når man innser sine ugjerninger. For å innse sine ugjerninger må man se gjerningen fra et annet synspunkt; i sympati med offeret. Hva skal til for å få sympati med offeret?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  torkel
13 år siden

Torkel spør: Hva skal til for å få sympati med offeret?

Svar: Evne til empati, innlevelse og forståelse av andres situasjon, følelser, synspunkter og ståsted. I hvor stor grad et menneske har utviklet denne evnen, sier noe om sjelens faktiske nivå..
Det er her man virkelig kan skille bukkene fra fårene..
Det er ekstremt varierende hvor mye mennesker har utviklet av evne til empati. Noen har det i bøtter og spann, andre er helt blottet for slike evner..
En sann prøvestein..

Michelle
Skribent
Svar til  torkel
13 år siden

Så sant så sant det dere♡ skriver her, så lærerikt, bevisstgjøring. Jeg tenker slik at for å ha lett med å tilgi, så kan man innse at «du er jeg», altså de andre er et speil av deg selv som man bør hjelpe så vi sammen kan komme på høyere frekvenser, vi hjelper også kroppene våre, som alle tilhører jorden (kroppenen er jo maten fra jorden) og er en del av jorden og skal tilbake til den, derfor bør disse cellene øke i frekvens så vi kan gi noe vakkert tilbake i jorden som TAKK, så ved å tilgi sender man kjærlighet og lys som øker frekvenser og er vårt «våpen», man kan ikke skade noen uten å skade seg selv siden «du er jeg», det gjelder også dyr og naturen.-) Men vi ser jo også på hvordan de som tar vare på seg selv også tar vare på andre, mens de som ikke tar vare på sitt eget legeme, heller ikke tar vare eller er snill mot andre legemer, for innerst inne vet vi at «du er jeg».-)
♡LOVE♡

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Kjærlighet, Ubetinget og Grenseløst, er det eneste svaret og løsning på alle verdens problemer. Når dette får ytre seg 110% i alle mennesker, og til alle, både ukjente og kjente, vil resten gå av seg selv…det vil ta tid, men det er dit vi er på vei.
Det dreier seg om FOKUS. Det vi fokuserer på, fødes i verden. Derfor må også alt det som motarbeides her inne, møtes med Kjærlighet, den kan IKKE begrenses til kun enkelte mennesker i verden, for så og utelukke andre, uansett hvor fæle de måtte virke i noens øyne. Tror mange nok på 2012 dommedagstider, vil vi bli gitt akkurat det tilbake. Tror vi derimot resolutt, Intenst og reelt på ubetinget kjærlighet til alt og alle, uansett hvem, hva eller hvor, er Kjærlighet det som reflekteres tilbake og skaper en verden deretter. Såre enkelt, men allikevel så vanskelig for mennesker å forstå. MEN..vi er på vei dit :) I LOVE you all my friends!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Joda, både Michelle, Supersau, torkel, og Crusis. Dere har helt sikkert rett i det dere skriver. Kjærllighet ER redningen, og tilgivelse ER stort. Det siste er faktisk det eneste som kan redde et menneske som noen har begått urett i mot. Men jeg var nok farget av det jeg hadde lest om udyrene, og det er liksom der jeg plasserer dem.
Tror likevel desverre at ofrene ikke hadde følt det på samme måte om rettsvesenet hadde dømt disse til livsvarig kos og medmenneskelighet.
Dette er et vanskelig tema; hva gjør du med mennesker som har null empati, og som sannsynligvis ikke kan få det?
Er det riktig å ta livet av en i en gitt situasjon for å redde tusen(er) ?
Så et intervju med en massemorder og x-leiemorder på tv en gang og han sa rett ut at han ikke hadde følelser.
Han startet allerede som ung gutt å pine og drepe dyr for sin egen tilfredstillelse. Senere ble det mennesker: Han lot til og med rotter spise sine ofre levende i en grotte mens han selv hadde installert seg med videocams for å nyte seansen!
Så senere at han hadde rømt fra fengslet sammen med noen andre, og gud vet hvem som blir hans neste offer. Grøss og gru!

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Jeg er enig med dere ovenfor om at kjærlighet er nøkkelen. Jeg ser det slik at kjærlighet IKKE er noe en må gjøre seg fortjent til, heller ikke tilgivelse. Jeg mener at det man sender ut av tanker, følelser og handlinger ALLTID vil komme tilbake til en selv – uansett – enten i dette livet eller fremtidige liv. Man høster som man sår.
Jeg tenker også at f. eks. denne massemorderen Cosmomind beskriver skaper sin karma på lik linje med andre mennesker, slik at i neste liv er kanskje han et offer for en lignende massemorder, eller han var det i sitt forrige liv? Bare hans egen sjel vet hvorfor han valgte denne livsveien i denne inkarnasjonen, og derfor skal vi heller ikke dømme. Kanskje vi i våre neste liv velger å være «onde» også?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Ikke la dem spore deg av, Cosmomind.
De er enten betalte infiltratører her på NS eller frivillige provokatører.

Ustraffet ondskap øker bare i omfanget.
Faen klarte å banke inn i japanesernes hode at de selv har forårsaket bestialsk atom-holocaust i Hiroshima og Nagasaki.
Muligens, var det buddhistiske røtter som medvirket japanesernes «tilgivelse».
De ville ikke knytte sterkere karmiske bindinger til faen.

Hva førte dette til?
Ustraffet faen likte levende-menneskeforbrenning så godt at den gjentok det mange flere ganger – i Vietnam, i konsentrasjonsleir Gaza, i Tsjetsjenia.
Det var faen av samme etnisitet som stod bak kulissene og beordret holocauster alle steder.

Ikke la dere lure med pene ord som «betingelsesløs kjærlighet».
Det er faens spesialitet å pakke dritt inn i pene ord.
De sier aldri at de vil behage Mammon med uskyldig tappet blod, nei.
De skal si at det er nødvendig i kjærlighetens navn for å bringe irakiske barbarer demokrati, frigjøre afghanske kvinner, frigjøre palestinere fra folkevalgte HAMAS.

«Sjakk til planeten Jord» avslører denne faens praksis med å kastrere virkningsfulle initiativer ved å villede dem med pene ord alle er enig i.
Send selv «ubetinget kjærlighet og tilgivelse» til Satan, Bush&Bleier, Putin&Sarkozy, men spar meg for deres pågående pisspreik.
Min vei er å gjøre alt for å stoppe bøddelens labb.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Enig med dere der Cosmo og Laden :)
Flott og spre love og lys men på en psykopat er det som og skvette vann på en gås
Man må huske at i hjernen på en psykopat er dem mennesklige funksjonene deaktivert
Det er bevist med thermoscanning, Pet og MR scanning av hjernen på gærningene
Dem har gener som gjør at viktig mennesklige funksjoner som empati, medmennesklighet, forståelse, respekt osv er totalt fraværende
Psykopatene er programert til kun og søke belønning, makt, egen vinning og nytelse
Dem er mao en egen rase der avkommet til en psykopat også blir psykopat i ca 50% av tilfellene, det blir som med det vi lærte på barneskolen om sorte og hvite høner hvordan fargene på dem blir i generasjonene videre …

Prøver en og kaste love og lys på en psykopt så suger han deg tom for energi før kan knuser deg

3% av verdens befolkning er psykopater, 3 millioner av dem er frimurere som utgjør 0.4 promille av befolkningen som igjen hersker over oss andre 7 milliarder

Nyeste DNA forskning bekrefter samme fenomen, ved funn av de ulike gener på DNA slås på/slåes av, psykopater har et DNA der dem viktige mennesklige funksjonene er slått av

Det finnes ingen effektiv behandling men sterke medikamenter kan dope dem ned og ufarliggjøre dem

Eneste måten og helbrede en psykopat på er og kaste han/den/det på bålet!

http://no.wikipedia.org/wiki/Psykopati

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Ha ha! Bin Laden! Det var rene ord for pengene. Jeg kan forsikre deg om at jeg ikke lar meg avspore. Jeg er IKKE pasifist, men jeg er heller ingen voldsromantiker. JEG ville uansett ikke sittet å vente til neste liv, dersom noen gjorde mine nærmeste urett. Det hadde blitt øye for øye, tann for tann. Med eller uten karma!
Tror faktisk ikke så mye på betalte infiltratører, etc. og liker ikke å antyde det heller. Tror snarere at holdningene kan være med på å lure oss til passivitet mens de selv ikke har noen skrupler.
Smurfen, skal prøve å finne den boken jeg har nevnt en gang tidligere som prøvde å vise at våre ledere er psykopater og at de tiltrekkes makt som jo også ble sagt i artikkelen du la ut.
JEG TROR AT DERSOM VI KLARER Å FÅ FOLK TIL Å FATTE DETTE MEGET VIKTIGE POENGET, SÅ VILLE DE KUNNE SE PÅ ALL POLITISK MAKTUTØVELSE PÅ EN HELT ANNEN MÅTE!
BÅDE NASJONALT OG INTERNASJONALT!

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Takk for at du tar det med psykopatenes fysiologiske avvik fra «det normale», Smurfen. En ganske enkel blodprøve kan vise hvor en skapning hører til, legene vet det, men holder det skjult.
Psykopatenes hypofis er 4(!) ganger større enn hos jordas aborigener. Derfor er det så mange homser og andre med patologiske seksuelle avvik blant dem. Dette vitner også om deres utenomjordiske opphav fra skapninger som var hunner og hanner i ett.
De er en vandrende rase av parasitter som rammer andre på lavt utviklingsnivå og som ikke er immune mot denne typen ondskap.
Vår oppgave er å sende signaler til menneskekroppen at den er under angrep, at det skal mobiliseres alle krefter mot parasitten for å ikke bli drept.
Problemet er at de fleste har akseptert parasittenes spilleregler.

Som du skrev et annet sted, er psykopatene flinke med å lure massenes sympati til seg. Det er som med fysiske parasitter som kveis eller sopp som trenger sukker og lurer vertskropper til å føle behag av å innta sukkeret.
Sosiale parasitter avlærte vestlige masser å sørge for sitt livsopphold, gjorde dem slappe og avhengige av å parasittere på andre (parasittenes underklass som støtter deres faenskap, mao).
Men nå kom parasittene så langt med høyteknologiske drapsmidler, klimavåpen og overvåking at de ikke trenger vestlige massers støtte lenger.
Tiden er knapp hvis den ikke har løpt ut.
Cosmomind, det er en vei å ikke knytte karmiske bindinger: ikke knytt deg til resultater av dine handlinger. Det betyr at man ikke skal gjøre/ikke gjøre noe fordi man forventer belønning/straff for det.
Buddhismen lærer: gjør det ditt hjerte sier er riktig i hver situasjon.

SuperSau
SuperSau
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Cosmomind : Jeg liker måten du tenker på.
Er ingen passifist jeg heller, og i likhet med deg, så er jeg ikke noen voldsdyrker i så måte.
Jeg e villig til å kjempe, fysisk om det er/blir nødvendig, men som siste utvei!
Jeg tror at man kan kjempe for og i kjærlighet.

Ondskap eksisterer, og å fjærne denne ondskapen med fysisk makt er kansje ondskap i seg selv, men å stå på sidelinjen og se hvordan makteliten spiller ut sine sinnsyke planer er kansje enda værre en å faktisk gjøre det selv?

Jeg er ingen «infiltratører her på NS eller frivillige provokatører» som hevdet. Jeg er der i modt en arbeidsledig kar 25 år fra vestlandet med ei lita datter på 3 år, og er rett ut bekjymret for fremtiden hennes i dette kynsike samfundet. Jeg har lav utdanning, det vill si grundskole, og grunnen til dette (og at jeg er arbeidsledig) er ganske enkelt at «abreidet» mitt gjøres i en sektor hvor man hverken for lønn eller må betale skatt.

Viss «bin Laden» føler seg truet av mine utsagn og misstenker meg for «infiltrering», så har jeg bare en ting og si: LOL!^^,

Prøver du å styre oss mot hver andre bin Laden? Er dette din agenda?

SuperSau
SuperSau
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

GO COSMO!;)

Noen ganger er det vaskelig å skille mellom mørket, og skyggen som blir kastet av det^^,

Michelle
Skribent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Husk at vi kan ha gode reptiler også. Det har ikke noe med blodprøve å gjøre eller om du er androgyn eller heterofil osv. Sjelen står utenfor alt dette. Sjelen er fri til å gå kjærlighetens evige vakre vei av glede!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Veldig mye rart.. heromkring i kommentarfeltet..
Smurfen slenger litt ekstra med leppen og Bidalaka viser sitt sanne jeg med å gripe fatt i det og sette det på spissen, forme det til et våpen mot NS..
En søt liten blå smurf oppfordrer neppe til noe folkemord :-)

Når det er sagt, vil jeg si at psykopater er flinke til å fremstille seg selv som ofre, og spesielt for nettopp andre psykopater som de peker ut..
Psykopater speiler og projiserer så det holder og beskylder alle andre for å være psykopater, det er faktisk et kjennetegn.. Vi kan ha våre meninger om hvem som er det.. men å dømme noen skal vi være forsiktige med, spesielt ut fra blodprøver, mål og vekt av hypofyser og annet. Slikt er det neppe belegg for? I allfall kan sikkert unntak og feil gjøres. Dette er farlig tankegang!

Det er et menneskes HJERTE som skal veies på en vekt mot en fjær, remember? Det er ikke hypofysen, blodprøvene eller hjernemassen som er avgjørende. Det er ikke den fysiske kjøttklumpen hjertet er heller.
Det er deler av sjelen og ikke den fysiske kropp som skal videre…
Og vi er ikke i posisjon til å dømme eller fordømme noen, noen av oss.
Splitt og hersk er hva vi da lar spille seg ut mellom oss, ren taktikk.

MEN generelt vil jeg likevel sitere Platon som sa:

DE SOM SØKER MAKT, LA DEM FÅ GUDS SKYLD ALDRI FÅ DET!

Resultatet ser vi i dag. Makthungrige personer er baktroppene,
og vi bør ikke la dem bli ledere. De fremste blant oss søker ikke makt..

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Smurfen:

«3% av verdens befolkning er psykopater, 3 millioner av dem er frimurere som utgjør 0.4 promille av befolkningen som igjen hersker over oss andre 7 milliarder.

Dem er mao en egen rase der avkommet til en psykopat også blir psykopat i ca 50% av tilfellene, det blir som med det vi lærte på barneskolen om sorte og hvite høner hvordan fargene på dem blir i generasjonene videre …

Det finnes ingen effektiv behandling men sterke medikamenter kan dope dem ned og ufarliggjøre dem

Eneste måten og helbrede en psykopat på er og kaste han/den/det på bålet!»

Enda et ønsket folkemord fra Nyhetsspeilets trofaste lesere. Tenker dere over konsekvensen av hva dere egentlig sier noen ganger? Er det faktisk dette dere vil?

Siden du mener det er genetisk, vil du da ta livet av små barn hvis de har dette genet, eller vil du la dem vokse opp først?

Lys og kjærlighet!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Nå er det jo dere som sier at Psykopater ikke kan helbredest Bida
Hva mener du er beste løsningen for og redde menneskeheten ?
Kjøpe Island og deportere dem der ?

Istede for og angripe andres løsninger så kan du jo bidra med egne løsninger som du mener passer bedre Bidalaka :)

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Ikke snakk rundt grøten nå. Du mener at bålet er din «løsning» og jeg bør finne på et alternativ i stedet for å ‘angripe» din løsning?

Jeg spør igjen, vil du kaste psykopatbarn på bålene og, eller vente til de har vokst opp.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Bidalaka, hvem er det som kaster hvem på bålet her! Du entrer scenen med et utrolig naivt verdensbilde i bagasjen. Du har tidligere skrevet at «ditt verdensbilde virker» mens «de andre» sitt ikke virker, eller «de andre» ikke ser vitenskapens fortreffelighet .
Siden du ikke evner å se dette selv:
NS ER IKKE EN HOMOGEN GRUPPE OG ER IKKE ANTIVITENSKAPELIG!
At du lever i den villfarelse at alle her er i mot alt vitenskapelig og alle teknologiske nyvinninger er for meg helt uforståelig. Selv en plebeier kan vel forstå at mange ting har endret seg til det bedre etter at føydalismen forsvant. Til og med du burde klare å tenke så langt at det ikke er det som er poenget. Det er bruken og faren for misbruk av teknologi som ofte dikuteres. Både atombomben og Stealth bombere fungerer utmerket! JEG syns i alle fall at både å utvikle og å bruke slike morderiske våpen er psykopatisk.
NS ER IKKE EN AVIS SOM FREMMER BRUK AV VOLD! (TVERT I MOT)
At du klarer å lire av deg følgende sier MYE om deg:
«Enda et ønsket folkemord fra Nyhetsspeilets trofaste lesere.»
Dette sier du på bakgrunn av en ironisk setning fra humoristen Smurfen om at psykopaten burde kastes på bålet. Jeg evnet i alle fall å tolke det som et allegorisk utsagn. Kan du begrunne, med kildehenvisninger, hvordan du har kommet frem til at Nyhetsspeilets trofaste leserskare har fremmet ønske om folkemord? ( At du klarer å generalisere slik vitner om, med respekt å melde, tenking på lavt nivå )

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

«Dette sier du på bakgrunn av en ironisk setning fra humoristen Smurfen om at psykopaten burde kastes på bålet.»

I en annen tråd diskuterer jeg om Holocaust har skjedd, og jeg ser /ikke/ humoren i at flere lesere av NS, (flertall, mer enn en,) foreslår folkemord.

Du gjør det altså?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Cosmo har jo helt rett da Bildalaka, du trenger ikke ta alt helt bokstavlig
Du har jo lest en del av kommentarene mine så da burde du skjønne at jeg seff er mot all form for vold
Vold avler bare mer vold

Svaret på det du spør om har jeg svart på i en tidligere kommentar her under samme artikkel
Skal en ungå at pysopatene kjører mennskeheten til helvette må dem som skal styre trekkest ut vilkårlig fa folket der alle har ansvar med et åremål på max 1-2 år
Kapitalismen byttest ut med et pengesystem basert på tid, da blir det ikke sånn som nå at 0.01% av befolkningen tar hele fortenesten på det dem andre skaper

Her kan du lese mer om pengesystemet basert på tid Bidala :)

http://www.galactic-server.com/rune/avskafpeng.html

Det er gjort nok forsøk opp igjennom tiden på og få bort psykopatene med vold men dem går bare under jorden og infiltrerer nye selskper/ordner

Vi må nok bare leve med dem men vi kan forhindre at dem får makt med modellen jeg skrev over så får vi da bare kaste dem i buret vist dem gjør noe galt sånn som andre kriminelle :)

Love & Ligth 4ever :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

Bidalaka! Dette var tynt!
Kan ikke helt se at du hermed har bevist at Nyhetsspeilets lesere har ytret noe ønske om noe folkemord. Selve påstanden faller på sin egen urimelighet. Kom med noen direkte kilder, så skal jeg ta det sier på alvor. Ikke før.
(Og om du finner mere enn en som ytrer ønske om noe folkemord, hvilket jeg sterkt betviler, er det uansett temmelig søkt å tro at dette er en linje som flere av NS`s lesere står for. Har faktisk ikke lest så mye om lys og kjærlighet i noen andre aviser, noe sted, noen ganger.)
Forstår ikke helt hva du prøver å vri det hele til med kommentaren din om Holocaust og spørsmålet : «Du gjør det altså?»
Ro, ro med triste klær!
Psykopater kan bare stoppes ved at vi er klar over at de finnes, og ved at vi ikke lager systemer som gjør at de blir «untouchables».
At du prøver å vri dette til at noen med fullt overlegg foreslår at man skal kaste babyer på bålet beviser bare at du leser Nyhetsspeilet slik som fanden leser bibelen. Det er nesten så jeg synes synd på deg.

Ursus
Ursus
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel som oppsummerer Icke’s tanker godt. Vil anbefale å lese «The Biggest Secret». Imponerende bok, selv om jeg kanskje ikke helt går med på hans ‘bokstavelige reptil-teori’. Men det at ‘visse blodslinjer tilber visse krefter med et spesifikt formål’ er for meg klinkende klart, og helt i tråd med det Icke skriver. Tror også at noen av hans informantkilder må tas med ei klype salt, er vel ganske tenkelig at dis-info er med i bildet, for å sverte/latterliggjøre Icke ol.

Bra du tar opp hendelsen med Diana i Paris. Der som ellers ved ‘spesielle hendelser’ oppstår et uforklarlig brudd i kommunikasjonssystemene, overvåkingskamera fungerer plutselig ikke, vitner knebles og alt som generelt kan kaste lys over hendelsen blir tilslørt. Total blackout altså. Tilfeldig my ass. Og folk går rett på limpinnen, gang på gang. Den offisielle storyen er selvsagt sann, bla bla bla.

Forøvrig er ikke ‘Infinite Love is the Only Truth – Everything Else is an Illusion’ hans siste bok som du sier (den er fra 2005). Det fins i allefall to av nyere dato. Har selv «Global Conspiracy’ (and how to end it) fra 2007. I tillegg kommer ‘Human Race Get Off Your Knees’ fra 2010. Take care! :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Dette skyldes nok at artikkelen ble skrevet for mange år siden, til bladet Zodiac

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

«Morpheus: «Jeg har sett en agent slå rett gjennom en betongvegg. Menn har tømt hele magasiner med kuler mot dem og truffet ingenting annet enn luft. Men deres styrke og deres hastighet er fortsatt basert på en verden som av på lover og regler. Derfor vil de aldri kunne bli så sterke og raske som du kan bli.»

Neo: «Prøver du å fortelle meg at jeg kan unngå kuler?»

Morpheus: «Nei, Neo. Det jeg forsøker å si er at når du er klar, blir det ikke nødvendig.»
——————————————-

Sitert fra bokserien «The Ringing Cedars of Russia–her– «The Space of Love» vol 3 om Anastasia fra Sibir–side 53:

«No doubt the thoughts of each one of us at that moment were racing at top speed, and something happened which you occasionally hear about with soldiers in wartime, when in extreme conditions they see a grenade or a bullet in motion. And even though the grenade or bullet is flying at its usual speed, the acceleration of one’s thinking and perspective faculties causes it to be seen as in slow motion.

I watched as the bullets from the frightened security guard’s gun flew at Anastasia one after another. The first bullet grazed her temple. The rest of the bullets never reached her–they dissolved into dust while still in flight, just like the stone which she had trained her gaze upon earlier.

We all stood there stupefied. We stood and watched as a stream of blood flowed down Anastasia’s cheek from under her kerchief.»

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Her er noen reptil-/shape-shifting referanser som jeg har kommet over i årenes løp. Jeg har ingen holdepunkter for å tro at «shape-shifting» er reellt. Men det som gjør dette mer interessant synes jeg er at også Icke linker shape-shifting til satanisme, blod-ritualer og denslags.

Bohemian Grove-artikkelen gir også noen indikasjoner i samme retning.

Som sagt, don’t shoot me – I am just a messenger boy. Her er min mini- oversikt, presentert primært som underholdning:

1. George H. W. Bush (pupiller ble forvandlet til «vertical slits» under et kosepratprogram i studio sammen med Bill Clinton):
Most Amazing Video Ever! President Bush is reptilian!

2. Arizona Wilder (tidl. Mind Control-offer) blir intervjuet av David Icke:
http://video.google.com/videoplay?docid=1289338414420676723#
Her eksponerer hun den engelske kongefamilien som «shape shifters» (såvidt jeg husker i farten er det Prins Philip og Dronning Elisabeth, forøvrig har begge deltatt i Bohemian Grove).

Selv synes jeg at den mest interessante delen av dette intervjuet er alle detaljene hun kommer med om omstendighetene rundt prinsesse Diana’s død.

3. William F. Buckley Jr (bohemien grove deltager):
child killer, Satanist, shape-shifter
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/list_of_satanist.htm

4. Her er en reporter fra Fox News som beveger ser ut av kamerafokus mens han rapporterer om en hendelse fordi han plutselig begynner å shape-shifte mens han snakker på direkten (morsomt filmtricks ? Jeg aner ikke hva jeg skal tro – men underholdning er det nå lell):
http://www.youtube.com/watch?v=v-ks_BNMhHM&feature=related

5. «Krigs-roboten» og Obamas mentor Zbigniew Brzezinski nedstammer fra det som kalles europeisk «Black Nobility», mao. europeisk adel som bedriver svart magi, satanisme og denslags. Noen vil ha det til at Brzezinski er «reptilian». Isåfall skjønner jeg ikke hvorfor han ikke deltar på Bohemien Grove sammen med resten av makt-pakket. Selv synes jeg Brezinski ser mer ut som en mumie; «er det mulig at Brzezinski er shape-shifter mellom menneske og mumie-fasong» ? Se på dette bildet og vurder selv: Hva er Brzezinski; reptil eller mumie ? http://lostintransition.nationaljournal.com/ZbigniewBrzezinski.jpg

At Brzezinski ikke er menneske er kanskje det enkleste å bli enige om.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Enig med deg Ulv :)

Mangler ikke på kommentarer og artikler her om Frimurere og jesuitter med det er få som har fått med hvordan det hele startet….

Elendigheten startet for lang lang tid siden da onde aliens eller falne engler, Nephelim og giants som dem også ble kalt som var utstøtt av gud hvem nå det er …
Dem kom til jorden og parret seg med menneskedøtre
Avkommet deres er i dag kjent som psykopater, vi kaller dem i dag for mennesker selv om dem har få mennesklige egenskaper som empati, samarbeidsvilje, respekt og forståelse

Frimureriet startet med at den falne engel Kongen David ville ha verdens flotteste tempel som skulle smykkest med enorme mengder gull og edelstener og der trengte han hjelp som ikke fantes på denne jord
Dermed fikk han Lucifer til og sende sin sønn Hiram Abiff som arkitekt og bygger for Salamons Tempel
Historien om Hiram Abiff har mange likhetstrekk med Jesus
Sønnen til Lucifer Hiram Abiffer best kjent som den første frimurer som starter frimurer ordnen’
Selv den dag i dag er ritiualet for 1 grads frimurere at dem må ha på hette og løkke rundt halsen der mesteren slå en hammer i hodet på nykommeren så han faller «død» om der han blir født på ny etter 3 forsøk på og få han til live for og ble gjenfødt som en frimurer som et symbol på hva som skjedde med Lucifers sønn da lærlingene drepte han med en hammer i hodet

Under korstogene så reiste 7 adlige Franske frimurere til Jerusalem og dannet Tempelridder ordnen, en elite ordnen av frimurere
Temperidderene etablerte seg over ruinene til Salamons Tempel der dem gravde og gravde til dem fant salamons skatt, den hellige gral og dokumenter på Salamons visdom og hemligheter
Dem retunerte så til Frankrike dem dem på under en generasjon ble rikest i verden
Tempelridderene som var en gren av frimurerene var og dem som fant opp lån, gjeld, renter og kreditter, dagens djevelske banksystem mao

Fredag den 13 i 1307 så gikk Kong Fillip den 4 til angrep på dem satanistiske tempelridderene og arrestere dem han fikk tak i, dem fleste av dem 20 000 Tempelridderene klarte og rømme der dem gikk inn i Hospitaler ordnen, i dag heter dem Jesuitt ordnen og er Pavens militære fløy
Fillip den 4 fikk dem arresterte Tempelridderene torurert til og tilstå sine ugjerninger men det merklige var at alle dem tusner som tilslutt tilsto avga identiske forklaringer om satanistiske ritiualer der dem måtte avsverge kristus, kysse hverandre i hekken, drikke blod og andre avskylige perverse handlinger
Kanskje ikke så merklig nå som vi kjenner til forhistorien deres ..

Funker satanisme ? klart det gjør, før stormesteren deres ble brent på bålet så kastet han en forbannelse over Fillip og Pave Clemmet som hadde sviktet dem
Innen 1 år skulle dem dø en grusom død og før det var gått 1 år så hadde dem begge dødd en grusom død på merklig vis

En rekke ektefeller til Frimurere har også stått frem med at når ektemakene deres har kommet hjem fra Frimurer møter så har dem vært tildekket med blod på klær og hansker
Om det er dyreblod eller menneskeblod er ikke godt og si men mye tyder på menneskeblod
Roger Aase avslørte litt for TV2, Frimurerene gravde opp barneskjeletter fra kirkegårder og brukte dem i sine ritiualer, rykker man lenger opp i gradene så blir det bare verre og verre jo høyere grad man når
Frimurer All Gore husker dem fleste som han nordmenn flest håpet skulle bli neste US president
Mange har vel satt sine ønsker i halsen der han har blitt avslørt på lugubre bordeller har bedt om pervers og sadistisk sex
Er jo litt lenge og vente på Bohemian Grove møtene som bare er 1 gang i året
En rekke andre Frimurer topper er også blitt avslørt for sine satanistiske lyster som dem fleste vet

Noen her har jo ytret at det fins gode og onde Frimurere… he he
Er da ingen gode mennesker som går inn i en orden der dem sverger og støtte hverandre i hemlighet der dem setter norsk lov tilside i satanistiske ritiualer ?
Ordnen er tilpasset for og fange opp psykopater som har som kjennetegn at dem søker makt der empati er et ukjent begrep

Satanistene/Frimurere eller psykopater som dem fleste kjenner dem som har et mektig våpen for verdensherredømme, Demokrati kalles det
Demokrati tenker sikkert mange? er du full? hvordan kan dmokrati brukest som virkemiddel for gærninger ?

Det hele er i grunnen veldig klart når man vet at dem ikke er mennesker men psykopater
Man kan aldri kjempe mot en pyskopat

De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

Kjennetegn
De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Vi vil alltid finne psykopater i lederstillinger, fordi kravene til rask profitt øker. Dermed blir det lettere å ansette en sjef som er lidenskapelig opptatt av resultater, enn en som tar hensyn til de menneskelige verdiene på arbeidsplassen.

De behersker det beste medium for markedsføring, TV. Løgnene avsløres ikke på TV. Tvert imot så hylles ofte karismatiske og velformulerende personer. En ærlig politiker som ikke bruker populistiske utsagn, men i stedet vurderer og begrunner fremstår som usikker og svak.

Smisker
Psykopaten smisker med de riktige personene, og skaffer seg en liten flokk trofaste hjelpere som de er greie mot. Deretter startes kampen mot alle konkurrenter til de når sitt mål.

Psykopater har som regel bred støtte på arbeidsplassen, og hvis du har en kritisk holdning mot dem utløses ondskapsfulle hevnaksjoner for å skremme andre fra å konkurrere med dem. De kan drive den mest utspekulerte psykiske terror for å knekke motstanderen. Og offeret blir ofte knust og nærmest utslettet som selvstendig menneske.

Hvor er de?
Psykopatene danner seg sin egen virkelighet basert på det som er best for dem selv, og ved hjelp av løgner, bakvaskelser og intriger manipulerer de omgivelsene til å gjøre som de vil.

I privat sektor kan man å kvitte seg med dem. Men hvis de får makt i det offentlige blir man ikke kvitt dem. Mange offentlige instanser fungerer dårlig på grunn av dette.
Det finnes en del psykopater i stillinger som jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, sosionomer, sakkyndige, dommere osv. Og man kan derfor få de utroligste avgjørelser til fordel for psykopaten.

Psykopatene har en enorm sluhet, og en utrolig evne til å bli trodd. Samtidig har psykopaten en unik evne til å sjarmere.
Psykopater føler seg nemlig vel i ledende posisjoner. Løgner kan bli spredd bak din rygg. Du merker at noe er galt, men klarer ikke finne ut hva det er. situasjoner hvor du før hygget deg og var avslappet blir preget av mistenksomhet og usikkerhet

Psykopatisk oppførsel
Fra 8O-tallet oppstod et paradis for sosialt tilpassede psykopater. Det ble legitimt og kun å ha rask økonomisk vekst som mål, jo mer, jo bedre. En slik politikk fremtvinger en psykopatisk oppførsel, i motsetning til en politikk som baserer seg på medmenneskelighet.

Dereguleringen i finansmarkedet ble en uimotståelig fristelse for mange psykopater. Det ble også den åpne tilgangen til datainformasjon. Millioner og milliarder byttet eiere uten att noen hadde oversikt over hva som skjedde. Store tap og konkurser ble resultatet.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

Regler brytes
På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Hvem blir offer?
Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.

De som oftest blir offer for den psykopatiske sjefen er som regel åpne, ambisiøse, ærlige, modne, sosiale, elsket og intelligente. De er dyktige, og de tar vare på og bryr seg om sine medarbeidere.

Søke hjelp
Søker man hjelp i det offentlige mot en psykopat, må man være forsiktig med hva men sier. Saken kan brått bli snudd på hodet. Ofte har psykopaten vært der først med sin versjon av saken, og da møter man veggen, for folk tror ofte mest på det de hører først.

Søker man hjelp og støtte hos kolleger, får man i liten grad støtte. Psykopatiske sjefer er ofte for flinke til å dekke til seg selv.

Hvis du får behandling må du ikke fortelle dette til psykopaten. Psykopaten kan da ta kontakt med behandleren og fremstille seg selv som et offer og deg som psykopaten. Psykopaten vil gjøre alt for å ødelegge for deg.

De som har blitt utsatt for psykiske overgrep har ofte vanskelig for å beskrive hva de har vært utsatt for.

Det eneste du kan gjøre er avsløre dem og kvitte seg med dem. det tar ofte lang tid før sannheten går opp for flertallet, og alt er ødelagt eller sterkt redusert i mellomtiden.

Klart råd
Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !

Det farlige er og ikke innse dette. Kunnskapsmangelen om denne problematikken gjør oss veldig sårbare. Det er først og fremst via kunnskap vi kan slutte å bli offer for manipulasjoner vi ikke forstår

Hvorfor går psykopatene til krig mot land styrt av ikke demokratisk valgte ledere ?
Joda for der kan dem ikke plasere sine egne der på en «naturlig» måte

Jo høyere en kommer jo større blir konsentrasjonen av psykopater
Folk som Ballo, Bastesen, Tommasen osv osv blir fort skvist ut med onde midler

Skal en stoppe faenskapet så må en innføre et sammfun system der vanlige folk blir trekt ut vilkårlig på et åremål på 1-2 år for og styre
Et pengesystem basert på tid og ikke matrialisme må til der ingen kan stikke av med hele fortenesten som flertallet skaper

Mange har prøvd og stoppe dem men hver gang går dem under jorden og infiltrer andre maktorganisasjoner så eneste muligheten er som beskrevet over til en finner opp detektor som avslører hvem dem egentlig er …..

Gamle Frimurer templer er også pyntet med mais og andre planter som kun vokser i Amerika som er datert flere hundre år før Colombus kom dit
Eneste forklaringen er at dem har kontakter og kunskap som brakte dem dit lenge før Colombus tid
Den gode nyheten er vel at dem trenger oss, en Frimurer kan ikke overleve i en verden med bare likesinnede

Mye av 2012 profetiene er inngravert i urgamle Frimurer templer
Det vi ser av 2012 profeti oppfyllelser er det dem selv som har skapt gjennom Haarp, Chemtrail, sult, økonomisk kolaps, sykdommer osv osv
Vi vet at dem livnærer seg på frykt, kaos, nød og skrekksenarier
Clinoton, Obama og Bush fikk spise seg gode og mette ved og vandre i ruinene på Haiti
Er ikke telfeldig at det var dem 3 Frimurer presidentene der som ble satt til og ta seg av «hjelpearbeidet » på Haiti

Mye tyder vel på at psykopatgjengen vil sende verden ut i kaos mot 2012 for og gi mat og næring til horder av jiins/ falne engler som vil ankomme jorden i 2012
At det er nettop dette dem har forberedt hele veien siden faraoenes tid

Hvem som helst kan søke seg inn på 5h 53m 27s,-6 10′ 58 på goggel eart eller MS Map så ser en at noe der ute er på vei mot oss som dem ikke vil vi skal se

Trøsten får være at det gode alltid seirer til slutt og at det er noe i Dragens triangel som sprer skrekk i dem og som dem frykter ekstremt
Det er en sterk økning i lysende kuler/skip som blir observert der man ikke trenger være rakettforsker for og skjønne at dem er her for oss men dem kan ikke bryte inn før dem ser brudd på den frie vilje loven og balanse loven

Så hvem er dem ? svaret finner vi kanskje i dagen kornsirkel ?

http://www.cropcircleconnector.com/2010/wickhamgreen2010N/comments.html

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ulven med flere: Det er ikke lett å vite hva man skal tro om reptil-teorien.. og om disse videoene. Det kan se ut som at noen morer seg med å manipulere utube-videoer og det har også vært gjort mot Icke selv.. Det ligger videoer der som «beviser» det samme med hans øyne også..
Er helt sikker på at iallfall noen av disse er manipulert.

Det som er sikkert er at en del av de fremste makt-folkene i USA har en energi og utstråling, samt øyne som er uhyggelig og ubehagelig..

Ang linken til listen over satanister og øgler finner man: Mohammed Al Fayed, father of Dodi Fayed, who died in the car with Princess Diana. Satanist. Hm.. Og hva med Dianas egne barn, om faren var en reptil?

Søte Smurf: Vi to er som regel enige. Men jeg henger ikke med deg når du setter igang så veldig med å slå bombastisk fast at alle frimurere er pskopater.. eller at alle de og de er det. Hvor mange frimurere kjenner du personlig? De jeg kjenner er faktisk ikke psykopater eller dårlige mennesker. 100 % sikkert. Det er lett å påstå dette så lenge man selv ikke kjenner noen eller har hatt dårlig erfaring med en eller to enkelt-mennesker. Vi kan ikke ta alle over en kam.

Kornsirkler og kanaliseringer kan være imponerende og avanserte, jeg vet. Men for meg er det helt åpenbart at det her er mennesker og jordisk teknologi bak. Kornsirklene lages med elektromagnetisk hemmeligholdt teknologi, en del fra satelitter osv. Kanaliseringene er som regel resultat av mind control, gjerne gjennom gode og intetanende mennesker.. jeg fatter ikke at ellers oppegående mennesker i fullt alvor tar alt dette for god fisk uten å legge sammen brikkene her.. det er gode eksempler på bedrag, men kan likevel inneholde fakta og sannheter noen vil ta med seg. Kanaliseringene er kun interessante i den grad man er ute etter lekkasjer fra e-tjenestene som er bak.. de kan inneholde en del verdifull info av den type.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Brzezinski? Art: Homo sapiens sapiens. Type XY.
Så sikkert godt ut i yngre år, har han noen sønner i passende alder mon tro? :-P

humanliber
humanliber
Abonnent
13 år siden

Her er en link som enhver av oss kan lære litt av. Ja, kjærlighet er nok den beste måten å få svekket deres makt.

http://www.youtube.com/watch?v=G0_bSVA02nk&NR=1&feature=fvwp

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Bare et enkelt spørsmål…
Når man snakker om reptiler…
Er det Sumerianske Annunakier det refereres til?
http://www.disclose.tv/files/photos/0deb1c54814305cL.jpg
http://www.conspiracy-times.com/images/articles_images/annunaki.jpg

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

I følge Arizona Wilder er jo Annuiakenes «far» Zitchkin en desinformant og han skal i følge henne være deltager på diverse satanistiske ritualer som eliten gjennomfører minst en gang i måneden året rundt.
I følge henne kommer disse reptilene fra mars, via månen, og hit til jorden.
Tar man med at de skal være interdimensjonale og nærmest som demoner blir jo dette ikke akkurat lett å fatte for oss jordiske med begrenset kapasitet.
Tar man med at noen mener at disse fremmede kommer fra stjernebildet som er forbundet med Osiris som jo er fremstilt som en amfibie blir det ikke lettere. Men når man ser hvor mange arter det er på knøttlille Tellus, så er det vel rimelig å tro at der er et mylder der ute et sted.
Det eneste jeg PERSONLIG VET 100 sikkert er at noen er her, og de har enorme fasiliteter, en merkelig teknologi, og den skapningen vi (merk det) hørte tale på et merkelig vis ga meg en følelse av at dette ikke nødvendigvis var et vesen som kunne karakteriseres som godt.
Det plager meg enormt å VITE at utenomjordiske er her, uten å vite noe mer!

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Jeg vurdere å skrive en artikkel om Ickes reptilteori fra perspektivene til Sitchin og ZetaTalk, for å rydde opp i en rekke misforståelser. Ifølge Sitchin var anunnakiene humanoider fra Nibiru; Sitchin har i sine 13 bøker aldri nevnt order reptiler. Dersom anunnakiene var reptiloid, må vi i samme grad være være reptiloid, de de skapte oss i sitt bilde [ifølge Sitchin].

Ickes forsøk i kapittel 3 i sin bok på å gjøre Babylon til NWO-kabalens ur-opphav er helt og holdent hans egen ide. Hans kapittel 3 er etter min mening svært svakt, og har verken støtte fra Sitchin eller akademisk historie.

kaffira
kaffira
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Dette nettstedet er tar for seg mye av det Icke snakker om:

From AbundantHope.net

Candace
The Current Plans
By CM thru Candace
Aug 2, 2010 – 6:26:41 PM

The Current Plans

By CM thru Candace

August 2. 2010

Hello beloveds, my what an interesting day in your news. Obama is closing out the war in Iraq and bringing all but 50,000 troops home? I hope you all are not buying into that one, because dear ones, in the last couple of years, you haven’t had much more than 50,000 American troops there in the first place! And there are still foreign mercenaries and US aligned local mercenaries there too. But you got what you wanted there, the oil and the resources and the troops remaining are to protect the wealth from the Iraqi people. Many are not being hired by the oil firms that divided the place up. They are using slave folks from elsewhere, a lot of elsewhere’s in fact. So be it. Sadly.

We have so little hope for America to wake up on this. Now, we have said some time ago this whole war is an operation of genocide. It has been about a year since I gave Candace any figures about the actual losses in that area of the world, and today I will stick with the standard two, Iraq and Afghanistan.

The total civilian losses to death, as a direct result of these wars is intense and increasing greatly despite the lack of reporting on such. By direct result of these wars here, I mean all deaths from injuries and taking fire, and all deaths from the diseases and malnutrition, bad weather and all the like that is directly related to the war activities of primarily the United States. So here are those figures.

Iraq: 8,564,190 Candace: a year ago this was a little over 5 million. I don’t have those figures anymore.

Afghanistan: 11, 962, 843. Candace: OMG. Because last year it was a little under 5 million and the two figures together were about 10 million total. This is more than double, if my math is right.

CM: Now, to those «Jews» who follow these and are still believing or enforcing is a better word, the lie of 6 million Jews lost in world war 2 in camps, this is far more and these people have suffered worse, because you see, those camps, from which only 300,000 total were lost, provided nicely for their workers. Enough food, good entertainment, plenty of prostitutes and the like. Grand music. These ones lost in these two countries had none of this. There was and IS great suffering.

And we have seen no cutting back by the «churches» supposedly in my name, in their efforts to continue to support these wars for American and Israel. The harvest will not be good of these ones.

Now, lets move on to the next big topic in the news. The Gulf of Mexico situation. Anderson Cooper as been somewhat brave and worthy of doing the best they will allow him to do, on exposing this sham of the «closure» of the leaking well. Beloveds there are now 32 leaking wells, and the big blowout is a massive hole in the ground and can never be capped.

There is indeed a line about 100 of your miles long, which is leaking generously, more so every day. I will not put Candace at risk to give the coordinates on that. Beloveds, there is NO cap. There is NO BOP the nonexistent cap is on. That area was blown to smithereens, as you say.

We have caught them «deleting» oil from the satellite images since the «cap» story
and beloveds Candace is jumping for joy, because over the weekend, the crew forgot to delete the oil from the images around the blowout area. It’s all there for the world to see.

The oil began to move up the Atlantic around the tip of Florida in very early June. Its well on it’s way to the rest of the world. And more coming. From our perspective the surface of most of the gulf has anywhere from a significant layer to sheen and the oil that is settling down, is in fact much more that what is on the surface.

Today it is being reported on your news that the booms are being brought in. True. By the truck loads. These ones are preparing to get out of there dear ones, the ones in the know. And the ones in the know include a lot of those clean up workers, and the teams doing the booms out on the ocean. THEY are sick and they know and they are turning in their resignations.

BP is in fact moving out of the area, getting their own out of the way. Well away. The pressures are increasing daily. More oil is flowing than before. All these «leaking» wells are leaking and eroding from these increases in pressure. It is only a matter of time. Now, why are they removing the booms? Because they are trying to create the idea all is fine.

We stopped that last storm, on my orders in fact. We may stop the next one. These poor people need a chance and time to realize what is going on and let some of them choose to make their way out of there. The stories are spreading. Some will attempt to leave, in fact many already are, but soon, as the waves begin increasing even from the next storm and they see what is really happening as this stuff washes in greater quantity on their shores, they will become afraid and they will leave, and we will give some time for them to do so by keeping the storms modest and not of hurricane strength. The people need to see. Stories will fly

The air is toxic there. It is getting worse all over the planet and many of you have headaches and tiredness are breathing bad air. All over the planet. There are numerous other methane and oil leakages over many other oil beds on the planet. Many seafloors are «adjusting», and so are many land areas.

There was a small 3.0 quake in Louisiana dear ones, this is due to the «leaks». Plates are moving. The people there are also feeling these plate movements, even though the news keeps it quiet. I will let those of you there who read here determine your choices. You are tagged, there may be evacuations, all depending on need and some of you could help with that. But if you are ill, get out. You cannot help if you cannot breathe yourself.

Candace: today I checked on Louisiana’s quake history because I haven’t seen any I remember. Well, I didn’t find real current data, but there were 2 tiny ones from 1990+ to 2006. I didn’t fully remember the first year stated. I talked to a friend today, who is NOT in that area, and she felt a «ripple» today where she lives. More and more are reporting land shaking or rolling movements and ripples under their feet. The animals are feeling them too.

CM: The fires in Russia are extreme. The rains in Pakistan are extreme. There will not be normal harvests in many areas of the world this fall, for those parts of the world with «fall.» There will be more shipping problems. The ocean floors are on the move, and there are increasing wave actions.

There may be more airline crashes, as the winds are not stable. We have
purposely kept the sun reasonably quiet during this long min, otherwise we would be done. The people must see some truth.

Will we get on TV? We do not know. It’s on the list, it’s prepared for, but we don’t now. It depends on all sorts of situations. Can we take over the news, yes we can. Not a problem. But will the people listen or experience more fear? I have to take the pulse the people before we get on the news and the gulf may not allow that, or much of it.

We have been saying for several months now, we are at the tipping point. We started this heavily last winter, and so we continue that story. Many of you readers here are still not fully awake, some of you still just wanting out of here, but dear ones you came to assist your fellow man, until that point when stasis or evacuations occur, You assist in any evacuations. You stand strong with your families and friends and show the way as you can. They may well finally listen to you when the going gets a bit tougher.

Now, since I talked a bit more than we have about the leaks, and we have officially stated there are NO caps, what is it then the cameras are watching? Well, notice beloved there is mostly blue/green waters and occasionally fish, jellyfish and humans are seen. The waters one mile down do not have these life forms, nor are they this color. These are being filmed just off shore of Louisiana dear ones. In shallow water. Now a couple days ago, some claimed there was yet another big blowout or whatever of oil. No beloveds, there was only a big plume of oil floating by.

These are completely faked. And have been since they announced the public coverage of this «spill». This was all to dupe the American public and not just the Americans, but everyone in the world who could or might be affected.

Now, as this methane begins to erupt, there will be teams high above it that will suction what is possible to suction off. It is not possible to get it all, but we do not want this heavy pollution to the air, which will force stasis before it can blow. We have considered that, one of many options on the table. But it is important for your world to know truth. We can do little at all about the quakes and tsunamis, in fact nothing. But we will siphon the methane, because I am NOT ready to do stasis until we have this situation under control and we see how the world responds.

There absolutely will be the triggering of some or all of the New Madrid. The circular plate on the south borders on Louisiana will see to it, because that is going to move hugely as the methane escapes. We did NOT plan on this one dear ones. But it came and we deal with the
«what is.»

Now this activity coupled with all the other activities, will set off quakes elsewhere. We «sealed» the big area off the Tonga Trench for a time, after the Gulf of Mexico problem became obvious as to severity. How it is sealed matters not on the technology we have. We can «unseal» it too, let me just say that, which is enough.

California is in terrible shape. The levies there, which hold back the sea so people can have fresh water, are shaking loose. Millions can quickly loose their fresh water. The dam above Nashville Tennessee is a mess and may well go. With or without activity on the New Madrid.

The wildfires will continue to erupt about the planet. Increasing methane levels will assist their spread. The air will become more toxic. The gulf alone is causing changes in the weather around the planet. You have drought contrasted with flooding. The flooding in Pakistan is karmic. Mother is tired, very tired of the activities going on there.

The Chinese have a lot of potential doom coming quickly now. There are great dams there becoming unstable, including the massive Three Gorges Project. The ground movements are forcing the rupture of oil pipes, and this will include also Alaska. There are many gas and oil pipelines that could fail all over this world where they run.

There are the «cave-ins» of land, in many countries all over the world. Not just your sinkholes, major cave-ins going on and there will be more, many more as earth readjusts from what man has done. Many of these are because of material removed from drilling of water, oil and mining. Some are due to underground waters seeping thru various cracks here and there. The world is full of fault lines that have not been mapped that will expose themselves.

GAIA is moving. We are not preventing her movement, but we have kept the sun reasonably quiet, and it wants to move too. We have created a great many CME’s that are not earth directed to «vent» your sun, to buy you just a little bit more time.

Now if this all seems harsh, the original plans were to let you live through the harshness until the natural axis change, not pole reversal, Axis change. This is not just a tipping, there is change in where the north and south poles lie. We have had it on the table to create this, a small one of 2 degrees, to jump-start the process, but it seems the gulf is jump starting it just fine. And it was MAN that did this. By this, I don’t mean the blowouts were intentional; I mean that they drilled where they could not manage the pressure issues. The area also a lot of salt banks under those southern US of A states along the gulf, and these break easily, and dissolve easily. Need I say more?

Now what of Mexico and the other states around the gulf? Well they may fair a little better than the US of A because of the locations of the wells that are blowing out, and that circular plate next to Louisiana. But they will still have problems with Tsunami actions. So will poor Cuba. Those other islands further out will fair better. Cuba will actually protect the coast along the northern portions of South America. We will be evacuating Cuba, all of it when it is time. We are showing our selves more there at night, stimulating curiosity and it’s going better than it is in America.

We are doing a lot of show and tell in this world particularly in areas where evacuations may be required.

Now, there is also a major fault line, or lines on the eastern Mediterranean. Israel is going to pay dearly as well Greece and other countries. We are heavily showing ourselves in those regions. Giuseppe in Italy told Candace about the show of at least 100 craft. We are making big shows around this world. America will not look yet, we shall wait to do more there when they make it worth out time and effort.

Russia is beginning to evacuation its people into some of their safer underground areas. They are providing directions and education to many about them. Ditto China. Everybody but America and much of Europe, knows something is going on. The governments of Russia and China will take care of their people as able. The United states, although having huge underground basis, and we have cleaned the reptilians out of them, have some room, but they are not willing. The ones in California and Nevada will not do well during the coming earth changes in that region.

Now I think this is enough for the time being. Continue your preparations, continue to LIVE DEAR ones and stop just wanting out of your jobs and family problems. YOU CAME TO SERVE DURING THESE TIMES. THIS IS YOUR PURPOSE. IT IS NOT YOUR PURPOSE TO WANT TO BE RAPTURED OUT OF HERE BECAUSE YOU ARE TIRED OF LIFE. NOW IF EVACUATIONS ARE NEEDED, OR I SHOULD SAY, AS THEY ARE NEEDED, YOU TOO WILL BE RAPTURED OUT. BUT UNTIL THEN, YOU ARE TO SERVE THESE END TIMES YOU CAME TO HELP OTHERS GET THRU. STOP THE WHINING. I TIRE OF IT. WHERE IS YOUR COURAGE AND STAMINA? GET YOUR LIVES TOGETHER AND STOP THE NONSENSE.

I AM ATON, CHECKING OUT FOR THE NIGHT.

From AbundantHope.net

Candace
The Current Plans
By CM thru Candace
Aug 2, 2010 – 6:26:41 PM

The Current Plans

By CM thru Candace

August 2. 2010

Hello beloveds, my what an interesting day in your news. Obama is closing out the war in Iraq and bringing all but 50,000 troops home? I hope you all are not buying into that one, because dear ones, in the last couple of years, you haven’t had much more than 50,000 American troops there in the first place! And there are still foreign mercenaries and US aligned local mercenaries there too. But you got what you wanted there, the oil and the resources and the troops remaining are to protect the wealth from the Iraqi people. Many are not being hired by the oil firms that divided the place up. They are using slave folks from elsewhere, a lot of elsewhere’s in fact. So be it. Sadly.

We have so little hope for America to wake up on this. Now, we have said some time ago this whole war is an operation of genocide. It has been about a year since I gave Candace any figures about the actual losses in that area of the world, and today I will stick with the standard two, Iraq and Afghanistan.

The total civilian losses to death, as a direct result of these wars is intense and increasing greatly despite the lack of reporting on such. By direct result of these wars here, I mean all deaths from injuries and taking fire, and all deaths from the diseases and malnutrition, bad weather and all the like that is directly related to the war activities of primarily the United States. So here are those figures.

Iraq: 8,564,190 Candace: a year ago this was a little over 5 million. I don’t have those figures anymore.

Afghanistan: 11, 962, 843. Candace: OMG. Because last year it was a little under 5 million and the two figures together were about 10 million total. This is more than double, if my math is right.

CM: Now, to those «Jews» who follow these and are still believing or enforcing is a better word, the lie of 6 million Jews lost in world war 2 in camps, this is far more and these people have suffered worse, because you see, those camps, from which only 300,000 total were lost, provided nicely for their workers. Enough food, good entertainment, plenty of prostitutes and the like. Grand music. These ones lost in these two countries had none of this. There was and IS great suffering.

And we have seen no cutting back by the «churches» supposedly in my name, in their efforts to continue to support these wars for American and Israel. The harvest will not be good of these ones.

Now, lets move on to the next big topic in the news. The Gulf of Mexico situation. Anderson Cooper as been somewhat brave and worthy of doing the best they will allow him to do, on exposing this sham of the «closure» of the leaking well. Beloveds there are now 32 leaking wells, and the big blowout is a massive hole in the ground and can never be capped.

There is indeed a line about 100 of your miles long, which is leaking generously, more so every day. I will not put Candace at risk to give the coordinates on that. Beloveds, there is NO cap. There is NO BOP the nonexistent cap is on. That area was blown to smithereens, as you say.

We have caught them «deleting» oil from the satellite images since the «cap» story
and beloveds Candace is jumping for joy, because over the weekend, the crew forgot to delete the oil from the images around the blowout area. It’s all there for the world to see.

The oil began to move up the Atlantic around the tip of Florida in very early June. Its well on it’s way to the rest of the world. And more coming. From our perspective the surface of most of the gulf has anywhere from a significant layer to sheen and the oil that is settling down, is in fact much more that what is on the surface.

Today it is being reported on your news that the booms are being brought in. True. By the truck loads. These ones are preparing to get out of there dear ones, the ones in the know. And the ones in the know include a lot of those clean up workers, and the teams doing the booms out on the ocean. THEY are sick and they know and they are turning in their resignations.

BP is in fact moving out of the area, getting their own out of the way. Well away. The pressures are increasing daily. More oil is flowing than before. All these «leaking» wells are leaking and eroding from these increases in pressure. It is only a matter of time. Now, why are they removing the booms? Because they are trying to create the idea all is fine.

We stopped that last storm, on my orders in fact. We may stop the next one. These poor people need a chance and time to realize what is going on and let some of them choose to make their way out of there. The stories are spreading. Some will attempt to leave, in fact many already are, but soon, as the waves begin increasing even from the next storm and they see what is really happening as this stuff washes in greater quantity on their shores, they will become afraid and they will leave, and we will give some time for them to do so by keeping the storms modest and not of hurricane strength. The people need to see. Stories will fly

The air is toxic there. It is getting worse all over the planet and many of you have headaches and tiredness are breathing bad air. All over the planet. There are numerous other methane and oil leakages over many other oil beds on the planet. Many seafloors are «adjusting», and so are many land areas.

There was a small 3.0 quake in Louisiana dear ones, this is due to the «leaks». Plates are moving. The people there are also feeling these plate movements, even though the news keeps it quiet. I will let those of you there who read here determine your choices. You are tagged, there may be evacuations, all depending on need and some of you could help with that. But if you are ill, get out. You cannot help if you cannot breathe yourself.

Candace: today I checked on Louisiana’s quake history because I haven’t seen any I remember. Well, I didn’t find real current data, but there were 2 tiny ones from 1990+ to 2006. I didn’t fully remember the first year stated. I talked to a friend today, who is NOT in that area, and she felt a «ripple» today where she lives. More and more are reporting land shaking or rolling movements and ripples under their feet. The animals are feeling them too.

CM: The fires in Russia are extreme. The rains in Pakistan are extreme. There will not be normal harvests in many areas of the world this fall, for those parts of the world with «fall.» There will be more shipping problems. The ocean floors are on the move, and there are increasing wave actions.

There may be more airline crashes, as the winds are not stable. We have
purposely kept the sun reasonably quiet during this long min, otherwise we would be done. The people must see some truth.

Will we get on TV? We do not know. It’s on the list, it’s prepared for, but we don’t now. It depends on all sorts of situations. Can we take over the news, yes we can. Not a problem. But will the people listen or experience more fear? I have to take the pulse the people before we get on the news and the gulf may not allow that, or much of it.

We have been saying for several months now, we are at the tipping point. We started this heavily last winter, and so we continue that story. Many of you readers here are still not fully awake, some of you still just wanting out of here, but dear ones you came to assist your fellow man, until that point when stasis or evacuations occur, You assist in any evacuations. You stand strong with your families and friends and show the way as you can. They may well finally listen to you when the going gets a bit tougher.

Now, since I talked a bit more than we have about the leaks, and we have officially stated there are NO caps, what is it then the cameras are watching? Well, notice beloved there is mostly blue/green waters and occasionally fish, jellyfish and humans are seen. The waters one mile down do not have these life forms, nor are they this color. These are being filmed just off shore of Louisiana dear ones. In shallow water. Now a couple days ago, some claimed there was yet another big blowout or whatever of oil. No beloveds, there was only a big plume of oil floating by.

These are completely faked. And have been since they announced the public coverage of this «spill». This was all to dupe the American public and not just the Americans, but everyone in the world who could or might be affected.

Now, as this methane begins to erupt, there will be teams high above it that will suction what is possible to suction off. It is not possible to get it all, but we do not want this heavy pollution to the air, which will force stasis before it can blow. We have considered that, one of many options on the table. But it is important for your world to know truth. We can do little at all about the quakes and tsunamis, in fact nothing. But we will siphon the methane, because I am NOT ready to do stasis until we have this situation under control and we see how the world responds.

There absolutely will be the triggering of some or all of the New Madrid. The circular plate on the south borders on Louisiana will see to it, because that is going to move hugely as the methane escapes. We did NOT plan on this one dear ones. But it came and we deal with the
«what is.»

Now this activity coupled with all the other activities, will set off quakes elsewhere. We «sealed» the big area off the Tonga Trench for a time, after the Gulf of Mexico problem became obvious as to severity. How it is sealed matters not on the technology we have. We can «unseal» it too, let me just say that, which is enough.

California is in terrible shape. The levies there, which hold back the sea so people can have fresh water, are shaking loose. Millions can quickly loose their fresh water. The dam above Nashville Tennessee is a mess and may well go. With or without activity on the New Madrid.

The wildfires will continue to erupt about the planet. Increasing methane levels will assist their spread. The air will become more toxic. The gulf alone is causing changes in the weather around the planet. You have drought contrasted with flooding. The flooding in Pakistan is karmic. Mother is tired, very tired of the activities going on there.

The Chinese have a lot of potential doom coming quickly now. There are great dams there becoming unstable, including the massive Three Gorges Project. The ground movements are forcing the rupture of oil pipes, and this will include also Alaska. There are many gas and oil pipelines that could fail all over this world where they run.

There are the «cave-ins» of land, in many countries all over the world. Not just your sinkholes, major cave-ins going on and there will be more, many more as earth readjusts from what man has done. Many of these are because of material removed from drilling of water, oil and mining. Some are due to underground waters seeping thru various cracks here and there. The world is full of fault lines that have not been mapped that will expose themselves.

GAIA is moving. We are not preventing her movement, but we have kept the sun reasonably quiet, and it wants to move too. We have created a great many CME’s that are not earth directed to «vent» your sun, to buy you just a little bit more time.

Now if this all seems harsh, the original plans were to let you live through the harshness until the natural axis change, not pole reversal, Axis change. This is not just a tipping, there is change in where the north and south poles lie. We have had it on the table to create this, a small one of 2 degrees, to jump-start the process, but it seems the gulf is jump starting it just fine. And it was MAN that did this. By this, I don’t mean the blowouts were intentional; I mean that they drilled where they could not manage the pressure issues. The area also a lot of salt banks under those southern US of A states along the gulf, and these break easily, and dissolve easily. Need I say more?

Now what of Mexico and the other states around the gulf? Well they may fair a little better than the US of A because of the locations of the wells that are blowing out, and that circular plate next to Louisiana. But they will still have problems with Tsunami actions. So will poor Cuba. Those other islands further out will fair better. Cuba will actually protect the coast along the northern portions of South America. We will be evacuating Cuba, all of it when it is time. We are showing our selves more there at night, stimulating curiosity and it’s going better than it is in America.

We are doing a lot of show and tell in this world particularly in areas where evacuations may be required.

Now, there is also a major fault line, or lines on the eastern Mediterranean. Israel is going to pay dearly as well Greece and other countries. We are heavily showing ourselves in those regions. Giuseppe in Italy told Candace about the show of at least 100 craft. We are making big shows around this world. America will not look yet, we shall wait to do more there when they make it worth out time and effort.

Russia is beginning to evacuation its people into some of their safer underground areas. They are providing directions and education to many about them. Ditto China. Everybody but America and much of Europe, knows something is going on. The governments of Russia and China will take care of their people as able. The United states, although having huge underground basis, and we have cleaned the reptilians out of them, have some room, but they are not willing. The ones in California and Nevada will not do well during the coming earth changes in that region.

Now I think this is enough for the time being. Continue your preparations, continue to LIVE DEAR ones and stop just wanting out of your jobs and family problems. YOU CAME TO SERVE DURING THESE TIMES. THIS IS YOUR PURPOSE. IT IS NOT YOUR PURPOSE TO WANT TO BE RAPTURED OUT OF HERE BECAUSE YOU ARE TIRED OF LIFE. NOW IF EVACUATIONS ARE NEEDED, OR I SHOULD SAY, AS THEY ARE NEEDED, YOU TOO WILL BE RAPTURED OUT. BUT UNTIL THEN, YOU ARE TO SERVE THESE END TIMES YOU CAME TO HELP OTHERS GET THRU. STOP THE WHINING. I TIRE OF IT. WHERE IS YOUR COURAGE AND STAMINA? GET YOUR LIVES TOGETHER AND STOP THE NONSENSE.

I AM ATON, CHECKING OUT FOR THE NIGHT.

© Copyright by AbundantHope.net all rights reserved

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Ja, Myhre, det håper jeg du får gjort. Dette er ikke lett å bli klok på.
Sitchin har sine annunakier, Kilde operer med rundt regnet ti kjente utenomjordiske, Icke har sine shapeshiftende reptiler som er mere som interdimensjonale jinns, mens i alle fall en (uten at jeg har navnet) av de høyt rankede innenfor «Disclosure Projekt» opererer med tidsreiser.
Bare for å nevne noe av all informasjon (og desinformasjon) som man kan støte på.
Så min personlige konklusjon så langt er:
«Først nå skjønner jeg ingenting»! :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

He he Cosmo :)

Du får gjøre som meg da og oppsøke dem selv ;)
Har brukt ferien godt der jeg har klatret opp på fjelltopper,brutt meg inn i hau gamle gullgruver og krøpet til buns i dem og meditert i mørke men mest spennende var og besøke verdens største UFO bevis, nemlig UFO-ringen på Espevær og sitte midt i den og meditere sammen med flotte toppskudd og Revebjelle blader innabords :)

Ikke sikker på om alle kjenner til UFO-ringen på Espevær så tar en kjapp oppsumering
Altså ringen hevdes å være fra en ufo, og er eggeformet.
Den dukket opp på en slette på Espevær(nede med Bømlo og den øy gruppen)
for 35 år siden. Den ble funnet av en turgåer som var ute med hunden sin. Og det var dagen før at flere såg et merkelig lys på himmelen. Fiskere som uavhengig av hverandre førte det opp i logge sin, samtidig forsvant strømmen og alt elektriske apperater sluknet i det det skjedde. I tillegg hadde flere hundeeiere sagt at deres hund gjødde noe så kolosalt den kvelden. Så med andre ord så kan man si at mye skjedde rundt den tiden.

Timer etter at ringen ble oppdaget, strømmet forskere fra hele Norge for å undersøke dette. Til og med folk fra NASA hadde fløyet med helikopter bort her til Norge for å forske på ringen. Tingen var at rundt den tiden, var ringen langt nede i jorden, som om noen hadde lagt noe tungt oppå for å senke den. Så det de forskerene fra NASA gjorde, var å prøve å senke helikopteret ned i jorden for å se om det i det hele tatt var mulig. Men det var forgjeves.

Så man har da kommet med mange teorier om hvordan den ringen kan ha oppstått, som f.eks. at det var en type sopp som hadde spist seg gjennom eller at kaniner(som ikke finnes på Espevær) hadde svømmet i land for å så ha hatt seg en parrings rituale. Men ingen vet egentlig hvem eller hva som er grunnen til at den ringen er der.
Ringen forsvinner ikke selv etter høst og vinter, gresset i stien var bøyd innover i et slags mønster, mens gresset på utsiden var rufsete.

I eit intervju sa Finn W. Kalvik frå UFO-Norge: «Viss noen viser meg eit jordisk fly med eit ovalt understell som er 26 m langt og 14 m brett og med en omkrets på 63 m, og som kan landa og ta av vertikalt, så skal eg tru på det. Viss ikkje, er min teori at eit utanomjordisk farty har vært på Espevær.»

35 år etterpå har verken Kalvik eller motstandarane hans klart å bevise noe som helst.

Vel det var inntil jeg ankom da med mine teorier he he
Det er uten tvil et romskip som har landet der siden sjøvei er eneste mulighet for og ankomme stedet og det var ingen merker i bakken dem 50-60 metrene opp til ringen
Skipet har hatt en tyngde på 60 tonn sier dem men jeg er sikkert på det må være mye mer, ikke et eneste gresstrå var skadet i ringen, ringen er nyaktig likt presset ned alle plasser selv om bakken er veldig ujevn som beviser at skipet har landet på et kraftfelt minst 40 cm over bakken
Skipet har nok vært vektløst med vibrrasjonsteknologi men det blit slått av etter landing noe avtrykket i bakken tyder på
En rekke skipslogger har beskrevet skipet den natten som en lysende lydløs kule i stor fart og lav høyde som minner veldig om alle UFO observasjonene vi har sett rundtom i verden siste tiden
Det kunne jo vært et nazi utviklet CIA fartøy ute på testing men tvilsomt at dem har teknologi til et kraftfelt og lande på samt at så store mengder elektromagnetisk energi som ville være nok til og forårsake en rekke strømbrudd på fiskeværet er noe som ligger langt frem i tid for CIA og NASA
Det er tross alt 20 minutters gange gjennom skog og kratt til nærmeste hus

Det som var merklig var at noen hadde laget en spiral lik den vi så 9 Nov nordpå i fjor, spiralen var laget med en 2.5 tomms tjukk trosse
Hvem ville brukt masse penger og mye tid på og lage en spiral i nærheten av en gammel UFO-ring ?
ikke vet jeg….men her er bildet jeg tok så får en bedømme selv

http://i30.tinypic.com/2mxhir9.jpg

En ting er sikkert og det er at det var ikke spenning dem var ute etter når dem valgte og lande ute i ødelandet på et gammelt fiskevær :P
Mest sansynlig var dem ute etter mineralprøver siden Espevær er kjent for sjeldne bergarter

Men er det spenning en er ute etter så blir det nok langt mer spennende i morgen når vi blir truffet av en C3 :)

http://www.storm.no/nyheter/stort-utbrudd-paa-solen-3257802.html

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Tja, Smurfen, husker at du var en av de som orket å lese min laaange nyttårshilsen til NS, der jeg beskrev en spesifikk hendelse, og du sa at du missunte meg den. Til det er å si at jeg har et ambivalent forhold til akkurat det. På den ene siden er jeg glad, men på den annen side plager det meg fra morgen til kveld.(!) Det har blitt en besettelse som gjør at jeg til og med har vurdert å flytte til Hessdalen, eller nærliggende trakter for å ”oppsøke dem”. (Mener å huske at Hessdalen var kjent for å ha mineralet Scandium)
Jeg (vi) som opplevde dette hadde ikke røkt noen magiske planter!
Dessuten er de ikke SÅ magiske, he he.
Armins psyclobiner derimot hører jeg jo kan få folk til å se inn i det ukjente. Ser for meg at et tonn i drikkevannet til noen storbyer i Norge ville gitt Nyhetsspeilet mange ny lesere. ;)
Revebjelle? Hvilken effekt har den planten?
Har jo prøvd å røyke lav, men det ligger jo i sakens natur at det er vanskelig å bli høy på lav! :D
Etter at jeg leste om Espevær som et av de hardeste bevis på besøk fra rommet har jeg ønsket å dra dit, det ser jo ut til å være ett vakkert sted i tillegg.
Lurer på om Espevær (eller Hessdalen) kunne egnet seg til en årlig alternativ musikk, film, bok og mat festival? ( Hvor inntektene gikk til opplysningsarbeide ) ( Just a thought )
«Ringsopp» eller kaniner i fri parring? Hva om ringen på Espevær skyldtes hemmelige satanist ritualer utført av frimurere!
Nei, du, for en gangs skyld må vel selv ihuga ”skeptikere” måtte innrømme at det mest nærliggende er en UFO?
Etter det jeg kan se finnes det ikke noen annen (bort) forklaring som ikke vil måtte ty til noe enda mer fantastisk enn at et luftfartøy må ha landet der.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Nei, ikke jeg. Det kan være en såkalt heksering eller for den saks skyld noe folk har laget.
http://no.wikipedia.org/wiki/Heksering
På det tidspunktet bodde jeg ikke langt fra Bømlo og Sunnhordlendingene har nok slått en skrøne, de er for trauste for UFOer og liker en spøk ;-)

Det var ikke noen tilstrømning av forskere den gangen og heller ikke NASA-helikoptere. Ingen jeg kjenner har hørt om dette tullet og noen UFO-ring der, du er nok dessverre blitt lurt av Espeværingene, Smurfen…men vakkert er det der, uten tvil :-D

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Sakset fra Wikipedia:
En oktobernatt ved fullmåne i 1975 ble det flere steder observert en lysende gjenstand som gikk over himmelen mot Espevær på Bømlo. Noe senere ble det oppdaget en stor ringformet forsenkning vest på øya. Omkretsen er ca. 63 meter og jorden var presset ned ca. 7 cm i et 40 cm bredt spor. Enkelte botanikere foreslo at det kunne være en såkalt heksering (soppvekst). Imidlertid, etter at forskere fra Bergen besøkte stedet, deriblant representanter for NUFOC som tok jordprøver, ble denne teorien tilbakevist.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Beate: Er det ikke flere her som har blitt «lurt» her?
Tror ikke du har sugd den hekseringen din ut av eget bryst.
Dette minner meg om at samtlige jeg har snakket med om Cropsircles ( og som jeg har trodd hadde et visst minimum av tenkeevne) har gått på den helt latterlige forklaringen som har gått verden over om at det skulle være to gamlinger som har drevet ap med oss.
Dette til tross for at om man bare brydde seg litt med å se på fenomenet, må forstå at dette ikke lar seg utføre i et slikt omfang som de hevdet.
Selv om dette er GRUNDIG tilbakevist tror fortsatt mange i dag på dette tullet!

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Jeg kjenner sunnhordlendinger, det du refererer til er en side som er klassifisert som pseudovitenskap ;-) http://no.wikipedia.org/wiki/Uidentifisert_flygende_objekt
Ikke imponerende og uten vitenskapelig og historisk dekning. Hvor er NASA-helikopterne og alle forskerne?
Hekseringer har jeg visst hva var siden jeg var barn, så ikke suget av eget bryst nei, men det er vel ingenting vi vet?

Når det gjelder kornsirkler så er det jo ikke to menn som har laget kornsirklene, det er en gruppe av mange mennesker gjennom år som konkurrerer i å lage de fineste.
Her kan du finne noen av de peneste og mest berømte, det er også filmet mens de ble laget og du får vite hvordan de gjør det. Jeg utfordrer deg og alle andre som er interessert i emnet til å utforske siden.
http://www.circlemakers.org/

Takk til Kimbara for lenke.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Du var ikke så heldig med den Beate :)
Jeg er fødd og oppvokst der så har fått hendelsen om besøket inn med teskje så du må nok finne en ny sak du kan spre desinfo om :)
Vist du mener du har funnet svaret med UFO-Ringen så bør du kanskje ringe Nobel komiteen eller noe siden det ikke er en eneste forsker eller vitenskapsmann i verden som har noen biologiske eller andre vitskaplege forklaringar på fenomenet

Men mange morsomme teorier er kommet fra NTNU miljøet
Den mest spesielle var uten tvil den om at kaniner hadde laga ringen som ein del av paringsritualet sitt! Denne teorien blei kortliva etter at ein øybuar forsikra: «Det finst ikkje kaniner på Espevær, og det ville vore ein verkeleg sensasjon om kaninene symde sju kilometer i sjøen og deretter sprang rundt i ring så lenge at bakken senka seg. Og alt dette berre for å para seg!»

Men det er jo bare en fillsak da siden det fins millioner av andre beviser rundt i verden på UFO besøk, det som er spesielt med denne er at det blir regnet som verdens største UFO bevis :)

http://home.broadpark.no/~kulles/Tekstar/UFO-ringen.html

ALIEN SHAPESHIFTER TECHNOLOGY USED BY NASA!!! CREEPY!!!

http://www.youtube.com/watch?v=IWF2x-d5–c&feature=related

Men mer spennende med USO, her kan du kose deg 1 time med en flott dokumentar fra Dragon`s triangle
Bare under WW2 så forsvant over 1500 skip der sporløst pluss en lang rekke fly
Fly er havnet flere timer bak i tid, flere hundre år gamle skip er plutslig dukket opp igjen helt uberørte og mye annet rart men mest spennende er dem tusner på tusner av nærkontakt episodene med UFO og USO der, i tillegg så har det dukket opp beviser på enorme undersjøiske Alien baser der på 10 000 m dyp
Dragon`s triangle ligger nyaktig på motsatt side av Bermudatriangelt
Portal, wormhull, sort hull eller bare Alien baser på stort dyp med ekstreme elektromagnetiske energier ?
Det ligger tonnevis med dokumentasjon der ute så det er bare til og kose seg :)

Dokumentarer fra History Channel i 5 deler

http://www.youtube.com/watch?v=hNZ9nUX4wrU

http://www.youtube.com/watch?v=508UzomlaaY

Alien under water base found in Dragons triangle

Cosmo
Det er riktig at Hessedalen har store mengder av det skjeldne mineralet scandium som man ikke finner andre steder i verden
Revebjeller inneholder store mengder DMT, er vist giftige sier legmiddelindustrien men jeg har aldri blitt dårlig av det men det er vel en kjent sak at alt som har en helbredende effekt som legemiddelindustrien ikke har monpol på blir klasifisert som giftig, Revebjeller er bra for hjerte og pinealkjertlen :)

At ringen på Espevær skyldtes hemmelige satanist ritualer utført av frimurere er lite trolig Cosmo siden det ikke er raportert små barn som er misbrukt sexuelt og spist der ;)

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Heldig? Sunnhordlending du også? Da har du ikke fått med deg glimtet i øyet og den rå humoren de har. Jeg fikk IKKE historien inn med teskje.

Du kan da ikke forvente at man skal ta Norsk UFO Center (NUFOC) på alvor?
Og hvor mange biologer kom? Er du klar over hvor mange forskjellige sopptyper som forårsaker hekseringer? Alle er ikke oppdaget ennå!

Og det var NUFOC som tok prøvene? Hele stedet var nok fullstendig gjentråkket på det tidspuktet og det er klart Espevær har all interesse av å opprettholde myten om noe sånt…det betyr gryn i kassa, selv om det bare er på leste.

Det du også glemmer (Jeg vet ikke hvor gammel du er) er at dette var midt under den kalde krigen, og norske marinefartøy var i området og russere som krenket Norges grenser var en trussel og realitet. (Draftene deres er visstnok bedre enn våre.)

Smurfen…NASA-helikoptere…..? *sukk*

Så om du og din slekt vaser rundt på Espevær og eter revebjeller og sprer skrøner er det greit, men noen øyer unna tror ingen på dere.

Forresten…visste du at hvis du stikker fingeren din inn en revebjelle, klapper den seg igjen og spiser fingeren din?

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

PS: Hva får deg til å tro at jeg har noen som helst tilknytning til NTNU forresten?

Gode forskere der, ja men biologer kommer også fra andre utdanningsinstitusjoner i inn og utland.

Hva er det med Nyhetsspeilet og NTNU?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Æ….. hvor skrev jeg at du hadde noe med NTNU og gjøre Beate?
Joda vestlendinger har glimt og humor men det har dem en rekke andre plasser i landet også :)

Beate …. Heksering ?… sopp? sukk……. leser du ikke linkene jeg legger ut

I april 1976 annonserte Bergens Tidende at mysteriet var løyst! Finn-Egil Eckblad, dosent i biologi sa: «Eg er 99% sikker på at det handlar om sopp som sug vatnet ut or jorda og slik lagar ringar som den på Espevær.» Øybuarane var avventande og UFO-ekspertane rasa, fyrst og framst fordi Eckblad aldri hadde vore og sett ringen. Dei meinte at teorien hans passa dårleg med forma på ringen og det at ringen oppstod så brått. Og ganske rett: testar av bakken viste ingen spor av sopp, og etter å ha sett ringen, trakk Eckblad hypotesen sin tilbake.

Rart det at NASA ikke er med i den ofisielle versionen men det ligger nok i samme gruppe der det står at forskere fra hele verden kom, flere venner har bekreftet det som var der ute på det tidspunktet

Morsomme konspirasjonsteorier du har foresten om at kornsirkler er laget av grupper som konkurerer og og lage dem fineste kornsirklene men likte best den med at revebjeller spiser fingrer he he

Med den flotte humoren din så har du bevist at du er Sunnhordalending hvertfall ;)

itchin
itchin
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hei.
Eg er verken bruker eller tilhenger av NS.
Men denne posten aktiverte mine sensorer – Ufo ringen på Espevær.

Først litt korrigering av fakta: at NASA har undersøkt den, vet ingen noe om. Det vi derimot vet noe om er at få dager etter hendelsen kom det amerikanere og undersøkte den. De kom til Espevær med helikopter. Og det er faktisk all informasjonen vi har om dem. Noen presentasjon av seg selv gjorde de ikke.

Når det gjelder hundeeiere, så er det ikke snakk om flere men en. nemlig postmannen og hans hund.

Den natten det skjedde bevitnet mange fra fastlandet (tettstedet Bømlo) om et kraftig lys over øygruppen.

Uforingen på Espevær blir fort et av derdens største «mysterium» om man velger å gå inn i saken. Ikke bare er det en av de best bevitnede UFO hendelser i moderne historie, den kan også bevises med fysiske bevis. Så sent som på 90 tallet ble det tatt jordprøver i ringen. Disse ble sendt til uni Begen for analyse. Uni Bergen konkluderte med at prøvene umulig kunne være tatt på Espevær da jordprøvenene hadde en hardhet på over 7 ganger mer enn hva de skulle. Uni Bergen nekter fortsatt for at prøvene kom fra Espevær.

Om man besøker ringen idag, selv så mange år etter, vil man tydelig se at det som er igjen av ringen ikke er et resultat av turisters tråkking rundt ringen.
Rundt og inni ringen vokser det markblomster, noe nan ikke finner inni selve sporet. Ikke en liten blomst, bare «handikappet» gress. Gresset som vokser i sporet er tydelig hemmet i sin vekst. Det vokser kortere og klarer liksom ikke helt å reise seg skikkelig. Det er grunnen til at ringen fortsatt vises selv nå 36 år etter hendelsen.

Dette er bare litt av det man kan si om ufo ringen, men det blekner allikevel mot det eg nå forteller.
Når det gjelder ufo hendelser så kaster som regel tabloidene seg tidlig over de og latterliggjør de før meterologer eller folk fra div. forsvarsgrener kommer inn med en redelsegjørelse for «hva som har hendt». Dette pleier å stoppe de store massene fra å tenke noe særlig over det over tid. I ny og ne dukker de opp igjen i tabloider eller naturvitenspalige media, for å relatterliggjøre og avkrefte hendelsene.

Hendelsen på Espevær er totalt fortiet. Den blir ALDRI nevnt noe som helst sted. Ingen plass!!!
I naturvitenskapelige medier ser vi ofte «ufo-programmer» ta opp både (tilsynelatende mer og mindre) alvorlige UFO hendelser. Men hendelsen på Espevær blir ALDRI nevnt med et ord. Det enste som blir skrevet om hendelsen er på blogger av folk som har besøkt Espævær på klasseturer ol. og har hørt historien fra folk på Espevær.

Hendelsen på Espevær er verdens største og best dokumenterte UFO hendelse på denne planeten. Selve Ufo ringen er der enda, jorden i ringen er fortsatt «unormal» (noe som kan måles slik Uni Bergen gjorde) og en alvorlig stor del av (troverdige) øyenvitner lever enda. Når man ser over hvor fortiet hendelsen er, kan man bare begynne å lure på hvilke krefter som er i sving her, for å holde denne hendelsen så langt borte fra (spørrende, tenkende og undersøkende) folks bevisthet.

ola
ola
Abonnent
Svar til  itchin
12 år siden

Oj, dette har jeg ikke hørt om, moro.
Må ta meg en tur ditt å titte

Christian Paaske
Skribent
13 år siden

Før du gjør det bør du ta inn over deg at Sitchin er den største misinformanten innenfor konspirasjonenes verden. Det han skriver er basert på ren fiksjon og fri diktning. Min refereranse her er Jefrey Grupp, http://www.antimatterradio.com som blant annet i samarbeid med språkforskning og spesialister på oldtidsminner etc. avløsrer Sitichin rimelig grundig. Sjekk hans webside for mer info og egen Sitchin kritikk.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Ickes reptilteori er jo faktisk basert på Sitchins arbeid, dog med en kreativ vri ved å reptilisere anunnakiene. Avviser man Sitchin, forsvinner også plattformen for Ickes reptilteori. Har CP lest noen bøker av Sitchin?

torkel
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Har Icke basert sitt arbeide på Sitchins? Eller er det din tolkning av Ickes arbeide som får deg til å tro at Stichins er grunnmuren?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  torkel
13 år siden

David Ickes bok ligger online her:
http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret.htm

Du kan selv lese kap. 1. Jeg antar at Icke selv erkjenner at uten Sitchins arbeid ville aldri hans reptilteori ha blitt født.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Christian Paaske: Tusen hjertelig takk for denne artikkelen som for meg oppfylte 3 ønsker på en gang: 1. Å se deg som artikkelforfatter her :-)
2. Å se denne artikkelen her, som jeg faktisk bad om.. (Takk igjen :-))
3. Fokus på David Icke og hans arbeid og verden.. på den fine måten som du har lagt grunnlaget for i denne fine artikkelen, og med det pluss som det astrologiske perspektivet alltid gir for oss som deler den interessen.

Det er litt skuffende at man diskuterer KUN reptilene, dette er ikke det eneste Icke har kommet med, langt ifra. Noen mener at det kan ha vært prisen han har måttet betale.. når han kom med dette så hører dessverre folk ikke på resten, og det er synd. Har inntrykk av at du leser Icke på samme måte som meg.. han er en kapasitet med høyt nivå på mange områder, en ekte sannhetssøker som kompromissløst søker og graver og sier fra om hva han finner. Kanskje tror han oppriktig på dette med reptilene selv.. for min del har jeg ikke tatt stilling til dette med reptilene, det er litt utenfor min kompetanse på et vis :-) Men resten han kommer med er riktig og korrekt så langt jeg kan sjekke det. Og alt er svært spennende og interessant. Det er ikke lettvint det han kommer med og bør ikke avfeies lettvint heller. Bøkene bør leses for helheten ja, men de er tykke som mursteiner og krever litt tid i det minste..

David Icke er en av de mest veltalende mennesker jeg vet om. Hans bruk av ord er perfeksjon, han taler så klart og så vist at det er flott å høre på. Da er det leit at reptil-teoriene gjør at mange ikke hører på resten.

Jeg har ikke hatt tid til å lese artikkelen og alle kommentarene her før nå, jeg ville gjøre det før jeg kommenterte. På veien har jeg lagt igjen en haug kommentarer til andre kommentarer og kommentatorer her, håper det gav noen brikker ekstra av verdi.

Ang det astrologiske perspektivet så stusser jeg over at du ikke nevner Pluto, såvidt jeg kan se. Til tross for at den ligger nær ascendanten 19 grader løve og litt inn i 12 hus. Dette må påvirke og gi den magnetisme over massene som hans talekraft og ord potensielt har..? jeg vet det kan ha negative virkninger også.. å ha Pluto så nær ascendanten, må påvirke en person sterkt, kan du si litt om det? Merker meg også at den har aspektert til Neptun i kommunikasjonhuset og Venus i niende hus, såvidt jeg kan se? Dette gir gull til talegavene hans vil jeg tro?

Merker meg også at han har mange retrograde planeter, noe som ikke er overraskende, det sier vel noe om en avansert og «gammel sjel»?

Når det gjelder disputten du har med Rolf Kenneth her om Stichin, så vil jeg bare si at jeg stoler helt og fullt på din dømmekraft i dette, Christian Paaske og har meget gode grunner til dette som jeg ikke vil nevne her..
Men dette gav meg en ekstra brikke for egne perspektiver, takk for det.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Personlig LIKER jeg David Icke, og jeg tviler ikke det minste på hans høye integritet. Da han først ble overbevist om reptilteorien, var det svært modig gjort å fronte den personlig. Dette ødela nok mye for ham selv, og det ødela enormt for «konspirasjonistene» generelt. Men det var riktig av ham å gjøre dette, når han først hadde blitt overbevist. Dette betyr imidlertid ikke at jeg må være enig i teorien.

Det meste av kritikken som rettes mot Icke kommer fra skeptikere som benekter gyldigheten av de tre hovedtemaene som Nyhetsspeilet fronter: Bevisshetsparadigmet, NWO-emnet og ET/V-emnet. Icke fronter alle disse tre hovedtemaene. Det burde derfor være interessant med konstruktiv kritikk av Icke fra andre som OGSÅ fronter disse tre hovedtemaene.

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Les: Andromeda connection-Alex Collier, der står det om Alpha Draconis..Reptiler,fra de haleløse(krigere)og de med hale(herskerne) ser du en..så spring som faaen..du er mat for dem..før du overhodet har tenkt og forsvare deg eller angripe,har de lest tankene dine og dreper deg..over 3000 barn forsvunnet sporløst i New York.mm….som contactee virker collier absolutt seriøs..

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Jeg liker å lese James Casbolt, bl.a. fordi det er noe av det som er mest far out i hele kaninhullet (Casbolts beretning ligger nå på educate-yourself: http://educate-yourself.org/mc/casboltintro08sep08.shtml)

Casbolt snakker bl.a. om «a race of reptilian-like beings from the Draconis star system».

Han snakker også om at det i undergrunnsbaser under UK foregår lyssky ting, steder han selv har vært og erfart:
«We now have the Grey, Draco reptilian, and government sell-outs in Britain and America who are torturing test subjects as we speak, installed into underground concentration camps.

Many missing people end up in these facilities and are used as slave labour and test subjects. There is a large underground concentration camp under Salisbury plain in Wiltshire. Most of these evil places are built on sacred land, such as Stonehenge, to distort the vortex centres. I went to this facility in 2006 (taken there by a Delta special forces team by plane) and witnessed some of these martial law experiments.»

http://www.jamescasbolt.com/book/chapter3a.html

Casbolt fortalte om en episode hvor en reptil hadde unnsluppet fra en undergrunnsbase i England. Det ble en del oppstyr og noen mennesker ble drept av udyret og en massiv cover-up fra myndigheter og media i etterkant.

Historien minner en god del om historien om trollet…

En annen ting er at disse labbende mini-dinosaurene ikke virker særlig raske til fots. Et stødig sikte med avtrekk fra en elgjeger-rifle bør vel kunne gjøre susen. Det virker klart at reptilene er redde for oss, kanskje pga. en eller form for utstråling vi har, fra våre sjeler el. l., noe de selv neppe har.

Jeg er bare en budbringer, og vet ikke hva jeg skal mene om dette.

Det er påfallende at det i mange vestlige land, som USA og Norge, nå pågår eller planlegges store kampanjer for å inndra private våpen, inkl. jaktrifler.

Casbolt snakker om «The return of the reptilian dracos», som visstnok er planlagt til 2012, men reptilenes agenter her på jorden ligger langt etter i forberedelsene, både fordi det ennå er mange av oss, og fordi stadig flere får et nyss om at noe rart pågår i kulissene. Det er ikke nødvendig å tro på alt og alle, som f.eks. James Casbolt, for å finne god underholdning.

Selv er jeg godt og vel ferdig med TV, det er jo bare dønn kjedelig. Virkeligheten derimot, særlig årene vi er inne i nå…ikke vært så spennende på lenge !

Her er et lengre intervju med James Casbolt, god underholdning som gjør det lettere å finne ut om mannen skal tas på alvor eller ikke: http://www.youtube.com/watch?v=6CJ1YIb0HWQ

Michelle
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Hjerteligst takk for linkene snille Ulven, ja det er jo superspennende, om man vil ha spenning, finnes det noe mere spennende enn dette? Det er jo skummelt også, mye surrealistisk, for vanskelig å tenke på og forstå, rein galskap, men sammtidig får det jo mer og mer brikkene til å falle på plass med hvorfor vi alltid har masse krig, våpen, forurensning, barn som forsvinner og dyr som lider og generell urettferdighet spesielt med pengehierarkiet (styrt via London som står bak alle pengene egentlig sammen med frimurerne og andre hemmelige sekter og kirken og vatikanet osv som alle tilhører illuminati i ulike nivåer, illuminati har altså ulike grader av innflytelse og hvor ondt det er det de står bak,de har innflytelse på ALT i den «moderne» verdenen og virkeligheten MATRiX, og illuminati har eksistert siden før faraoene, kanskje så lenge det har vært vesener på jorden?).

Det ser ut som de første linkene er nede akkurat nå dessverre, selv hovedsiden til James Casbolt, men det gjør han jo bare mere troverdig. Også at han ikke tjener penger på dette. Hvem ville stått frem og sagt noe slikt for penger eller berømmelse? Du blir jo av de fleste stemplet som psykisk syk, folk klarer ikke å ta inn dette, selv jeg som er så interessert må stenge av iblant. Det blir alt for sykt å forestille seg. Jeg selv orker aldri å se skrekkfilmer eller drap på dyr o.l., vi tar jo bildene inn i vårt indre og former vår virkelighet og inn i drømme, men jeg vil gjerne vite litt om hva som foregår. Det gjør det lettere å alltid si NEi til våpenproduskjon, HAARP, NATO, chemtrails, smart dust, forsvaret, legemidler, vaksiner osv og så godt man kan ikke støtte opp om ting man vet er knyttet opp til illuminati og dems agenda.

Jeg hadde håpet at det ikke var sant, men vi må se sannheten, vi har det flott, men de fleste, nesten alle i verden, både barn, dyr og naturen lider stort, og noe eller noen står bak – jeg er blitt overbevist om at alle er under ulike grader av mind-control, alt er påvirket av stråling fra HAARP osv som senker den felles frekvensen vi alle bærer sammen, men vi er her for å hjelpe for å øke denne! Svaret er bare kjærlighet og lys, det tåler ikke mørket, det er som når du tenner et stearinlys i mørket, det forsvinner, men om du har med mørke inn, så forsterker du bare mørket, det er det de onde vil, at vi skal angripe og ta det i krigene og ritualene dems, alt styrt av demoner/ onde ånder!

Vi må huske at illuminati er gode innerst inne også, de er bare sterkere under mind-control og avhengig av black-rituals osv. De er selv hypnotisert! UFO-kontakt-person Channie West sier jo at de vi ser på som onde på jorden, kan også ha parallelle kropper i andre verdener der de er veldig snille faktisk (husk at de også er under mind-control, og det er vi alle i ulike grader egentlig på en måte), og de kan også velge å bli med over på Den Nye Jorden før 2012, de får også tilbud om det, fordi Gud/kjærlighete er bare god, og langt fra slik Gud/kjærligheten fremstår i bibelen og koranen selvsagt som bare er bøker som illuminati står bak, som de har puttet inn Jesus i osv for å dekke over ondskapen på samme måte som Prinsesse Diana ble brukt, så kjærligheten kan bare tilgi og gi og trøste, aldri straffe eller ødelegge, det er bare reptiler og mennesker selv som ødelegger seg selv. Channie West sier også at de som styrer jorden, ikke er spesielt onde i det hele tatt, eller viktige, når man ser på universet som helhet, det onde som er på jorden er å sammenligne med barn som kaster sand på hverandre i sandkassen, jorden er ikke sentrum i galaksen vår eller i universet, ei heller er ondskapen på jorden spesielt stor i den mørke/onde delen av universet. Det har fått meg til å tenke på at alle shapeshifters er isåfall skikkelige loosere, siden de jobber desperate for å være langt opp (ned i frekvens) i illuminatipyramiden og videre og tror at det er så kult og at de klarer det, mens de ikke er det heller og aldri kommer til å kunne bli det, de blir jo hele tiden lurt av hverandre, og så for å ikke glemme de som blir lurt med å drive med satanisme som egentlig er høyt i lyset da, de blir iallefall lurt. På samme måte som Arizona Wilder hevder hun ble lurt til å være «Black Ritual Mother», nå er det jo helt sinnsykt det Arizona Wilder forteller også, men litt spesielt at hun aldri tar seg betalt for det hun har fortalt, ei heller har hun utgitt noen bøker som hun garantert kunne tjent flesk på etter at selveste David Icke brukte henne åpenlyst som en av hans aller viktigste kilder.

Det jeg også ser på som mest sannsynlig, er at makt-personer på jorden kan bli helt besatt av onde ånder, og at rett og slett onde ånder med reptil-auraer overtar kroppene og sjelen til de? Det er veldig interessant det med at noen har svart aura, og noen har ikke aura i det hele tatt, mens andre også faktisk heller ikke har sjel, såkalte virkelige biologiske-robot-«mennesker»..

Kaia
Kaia
Abonnent
13 år siden

Hei.
Har sett flere av foredragene til David Icke, han var faktisk den første vi begynte å høre på.
Har også lest litt i bøkene hans.
En fantastisk mann, som har «ofret» mye for at vi skal få vite hva som skjer rundt oss.

Michelle
Skribent
Svar til  Otto
13 år siden

Hva kul, det er jo selveste Treee på YouTube, elsker henne!!!!

Jeg er ikke enig i måten hun går frem på alltid og alt hun sier, hun har jo også blitt avhengig av narkotika (mange høytstående folk som driver med satanisme er blitt avhengig av narkotika, kan det være at repiler tåler stoffene bedre enn oss?).

Nå kan ALLE som er interessert få tilgang på enorme mengder private mail som Treee har mottatt. Treee kjenner frimurermestere/ master-masons og folk innen Hells Angels og Satanisme osv. Hun kjenner folk som har vært i rituale med Arizona Wilder og som selv har blitt torturert på grusomme utenkelige måter. Hun har lagt ut informasjonen for å vise at det er så mye nifst som foregår og at dette ikke bare er fra hennes egen fantasi. Informasjonen er enorm, man kan også etterhvert få andre private mail direkte av Treee som ikke er lagt ut der. Denne vakre goe damen har ingen redsler lengre, hun er lei av alt som får fåregå uten at folk reagerer eller våkner av hypnosen, hun er lei av at så mange blir lurt inn i disse farlige ritualene og alt som foregår med chemtrails og micro-chips og mind-control osv. For å ikke glemme alle barna og dyrene som lider mest av all galskapen. Dette er det som provoserer Treee mest! Jeg skulle ønske at ingenting av dette var sant selvsagt, men hvor blir det av alle «missing children»? Og hvorfor reagerer ikke samfunnet på alle gatebarna og dyrelidelsene, pelsoddrett osv? Svaret må være mind-control fra demoner/ onde ånder!

Det var av Treee jeg lærte at Mormonerkirken er startet av en som var vampyr og kalte seg Dracula. Men er ikke nesten alt i den moderne verden laget av illuminati da? Religionene, pengene, byggverkene, pyramider, industrien, forsvar, myndighetene, legemidlene, NATO, FN, EU, NANO-teknologi, chemtrails, kunstige kjemikalier, media, politi, overvåkning osv – ja MATRiX, hele virkeligheten jo, gurimalla, det er vel bare buddhistiske mennesker som lever i avsidesliggende selvforsynt regnskog som noenlunde er mindre påvirket..

Her er en link til de som vil lese mailer og få muligheten til skriftlig informasjon fra Treee (personen som er avbildet er en som kaller seg Suprime Rockefeller og som Treee kjenner som har gitt henne informasjon om hva som foregår):
http://groups.yahoo.com/group/sangrailian/

rEVOLution
rEVOLution
Abonnent
13 år siden

Av alle «konpirasjonsteorier» jeg har sett de siste 10 årene så er det denne som til slutt får alle bitene til å falle på plass:

wakeupproject.com

Se videoen som heter Arrivals. Det er 47 videosnutter og jeg anbefaler dere å bruke de timene det tar å se gjennom denne videoen. Start på Part1 og se videre.

Temaet i denne videoen er om en elite(Tempelriddere, Freemasons, Illuminati) som har fått tilgang til skrifter hvor de kan komme i kontakt med den åndelige verden. Videoen viser hvorfor Islam er den religionen «de» ønsker å ødelegge.

Jordan Maxwell, David Icke, Richard Hoagland m.fl er alle inkludert i denne videoen.

Jeg tror mange vil bli overrasket over hva som kommer frem i denne videoen. Eller, kanskje ikke dere her inne på Nyhetsspeilet, men folk «der ute» hadde blitt overrasket tenker jeg.

Meget bra video, og husk hva Buddha sa:

«Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.»

rEVOLution
rEVOLution
Abonnent
Svar til  rEVOLution
13 år siden

Det er viktig at folk har ulike meninger. Det er viktig fordi det genererer diskusjoner som man igjen kan lære av hverandre. Jeg ønsker uansett at de som gir tommel ned på mitt innlegg som jeg postet 04.08 klokken 08:44 kan være snill å begrunne hvorfor de de gjør det. Jeg ønsker å diskutere dette og vite hva dere mener:)

Takk.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  rEVOLution
13 år siden

Jeg trodde det var en faglig diskusjon av Ickes reptilteori vi skulle ha her.

rEVOLution
rEVOLution
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Hei Rolf. Det er også inkludert i den videoen. Derfor følte jeg det var passende å gi dere sjansen til å se en god video som jeg tror mange vil sette pris på at de fikk sett.

Gjelder historisk hva vi ser og hvor vi er i dag. Går tilbake til tiden hvor Faraoene styrte og hva som skjedde når menneskene fikk tilgang til skrifter som avslørte hemmeligheten for hvordan man kan komme i kontakt med «den andre siden» og bære «frukter» av denne viten. Profeten Solomon tok dette med i sin grav, men det kom da senere i hendene til Tempel knights. Det er en blodlinje som går fra den tiden og til i dag. Fra faraoene og til de som vi vet har en farlig avgjørende posisjon i dag. De kongelige. Og derfra vet vi hvem som har utspring fra den blodrekken og inn i dagens maktstruktur.

Husk at blodlinjen er ekstremt viktig for dem. Dess «renere» du er dess mer er sjansen for at du kommer i kontakt med de mektigste av åndene.

Faglig diskusjon av Ickes reptilteori? Ja, i HØYESTE grad…

History doesnt repeat itself, but it rhymes, dette var ordene til Mark Twain. Se på hvilke bilder vi har fra tiden fra ganle Babylon. Sumertiden. Hvem var Gudene? Se på tegningene.

Anbefaler deg å se denne videoen. Da skjønner du hva jeg mener.

Har som jeg skrev tidligere sett utallige videoer og lest mange bøker om alt fra Sitchin til NASA. Mellom der er det uendelig mye informasjon og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Poenget er at tegnene er overalt. Selv historien vår forteller hva som skjedde da og det er en klar rød tråd som går igjen og igjen. Om en ønsker å konsentrere seg om Europa, Asia eller om en skal dra inn Atlantis og Lemuria.

David Icke har klart å komme inn på riktig spor. Det er jeg overbevist om. Reptilians? Ja, i menneskeform. Vi er en sjel i menneskekropp. De «andre» er en levende kropp besatt av energi og besettelse fra ånder som vi har lukket opp døren til via ritualer som vi ble sagt at vi IKKE skulle gjøre.

Sjakkmønsteret hvor ritualene skjer, hva symboliserer det? Så enkelt som å gå mellom to dimensjoner. Vår og den åndelige.

De er i høyeste grad her. Kaaba og Mekka? Det største og kraftigste energiske punktet vi har på planeten. Den største stargate vi har.

Jesus? Det er Messias som muslimene også venter på. Men ikke den vi er blitt lurt til å tro på… Vi er blitt lurt trill rundt og alt henger sammen. Reptilians, helt klart. Ihvertfall IKKE menneskelige…

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

David Ickes verden består visserligen av mer enn reptiler!
Mannen har gjort et godt arbeid også med å kartlegge mange andre saker.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  rEVOLution
13 år siden

Jeg vil helst bruke de timene til gjennomtenking av nye veier fremfor å sette meg selv enda dypere i faens tankegang og dermed inn i MATRIX.
Noen aliens er veldig forsiktige med å sette seg dypere i menneskers tankegang pga. SMITTEFARE.
Syke tanker kan smitte, derfor ser jeg ikke på TV, leser ikke faens propaganda i aviser, hører ikke på jewro (vi)sion.
Omgås med firbente, nyter stillhet i skogen og solnedganger ved innsjøer.

Hva er meningen med å grave i faens møkk?
Hvorfor publiserer NS enda flere «avsløringer», bilder av satanistisk symbolikk og videoer av popmusikk (med en demon på kjøpet)?

Vi må tenke våre egne tanker, skape nye visjoner hvis vi skal ut av faens matrix.
Latinamerikanere prøver ut nye handlingsformer som byttehandel.
Afghanere gjør ikke slik faen prøver å påtvinge dem, men driver med sitt, derfor kan ikke faen vinne over dem. Muslimer nekter å spille etter faens regler på sin hjemmebane.
Vestlige «muslimer» er allerede smittet av faens tankegang, lar seg provosere og involvere i stupid «diskusjoner» istedenfor å kreve sitt: FRI PALESTINA nå, slutt på jøde-vestlig terror i sine hjemland, stoppe tortur av deres brødre i jøde-vestlige fengsler osv.

Rusere klager til utenlandske korrespondenter at Putin & Mendel [Medvedev] gjorde ingenting for å redde deres hus og kveg.
Må hvit man virkelig stå med barrompa på bakken for å begynne å ta ansvar for sine egne liv fremfor å se opp i ræva til dem som sitter oppe i hønsehuset?
NS` lesere er litt flinkere med å se bort fra ovennevnte objekter og utveksle observasjoner og tips med hverandre, det er bra.
Her er mitt tips til annerledes tankegang:
Askeladden fortalte at han ikke hadde aksjer i skitne aksjefond, men det er selvbedrag. Ta heller pengene dine ut før det er for sent og invester dem i en tørkebedrift, start produksjon av egg- og melkepulver av råvarer til gi-bort-priser. Vestlig verden driver med «destruering» av disse varene for å holde prisene oppe, så du vil tjene fett på tørrmat når matmangel er et faktum.

En bedre verden må skapes først i våre tanker, vi må ut av sporet faen lokker oss på.

« Forrige artikkel

Hva betyr ”Co-Creation” egentlig?

Neste artikkel »

Endelig fri fra dop

165
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x