David Ickes verden

14.9K visninger
14 minutter lesetid
165

Vil du ha den røde eller blå pillen ?

Hvis du hadde sansen for Per-Aslak Ertresvågs bok «Makten bak makten», så forbered deg på at dette kun er begynnelsen av den sjangeren som kanskje noe misvisende kalles konspirasjonsteorier. Per-Aslak Ertresvåg reiser flere spørsmål som han ikke besvarer, for eksempel hvorfor George W. Bush viste «the Devil’s hand» ved innsettelsen som president. Eller om den offisielle forklaringen på 11.september virkelig er til å stole på. Grunnen til at han ikke svarer på slike spørsmål, er sannsynligvis fordi det vil få mange lesere til å gå såpass i baklås at det går ut over troverdigheten til hva han ellers skriver i boken.

For å finne mer utfyllende svar på den dypere motivasjonen bak det som kanskje finnes av en skjult verdensorden, og som er de virkelige aktørene i verdensøkonomien og storpolitikken, er David Icke mannen som ikke legger fingrene i mellom, og ikke er redd for å si og skrive det han mener. Han er en tidligere britisk sportsjournalist som har fått øynene opp for at verden visst ikke er helt som vi tror. Og han har viet livet sitt til å fortelle oss sin versjon av sannheten. Han har skrevet flere bøker, er en aktiv foredragsholder og er utrettelig i sin dokumentasjon av hva som virkelig skjer bak kulissene på verdensscenen. «The Biggest Secret» er et godt sted å begynne, og her introduseres vi til et verdensbilde, som kan få selv paradigmeskiftet fra den gang jorden var flat til å bli rund, til å fortone seg som beskjedent. Så hvis du virkelig er åpen for å se verden på en helt ny måte, så les videre.

Skjult kunnskap

Vår historieoppfatning er helt feil. Pyramidene i Egypt, Stonehenge og en rekke byggverk fra lenge før vår tidsregning viser helt tydelig at det har eksistert sivilisasjoner minst like avanserte som vår, og sannsynligvis også langt mer fremskredene. Dette hopper historiebøkene lett og elegant over og sammen med religion er verden blitt indoktrinert med en masse ideologisk, kvasivitenskapelig og religiøst svada for blant annet å holde folk i uvitenhet, underdanighet og langt vekk fra den virkelige sannheten. Blant annet omfatter dette astrologi, magi og mange former for esoterisk kunnskap som kirken systematisk har håndhevd en streng fordømmelse av, og ikke minst straff og forfølgelse for å beskjeftige seg med. Grunnen til dette er fordi denne type kunnskap er noe makthaverne selv gjennom lukkede, hemmelige organisasjoner benytter seg av for å utøve makt.

Omfattende biblioteker er gjennom historien blitt brent og plyndret, men mye er blitt tatt vare på blant annet i Vatikanets strengt bevoktede hvelv og underjordiske arkiver. David Icke kaller disse makthaverne for «Illuminati» eller «Det babylonske broderskapet», og ble opprettet den gang Babylon var en stormakt, og i nærheten av der all sivilisjon en gang oppstod. Allerede den gang ble det laget en systematisk plan for å skape og opprettholde økonomisk og samfunnsmessig makt. Et viktig poeng er å holde makten hemmelig, og forvalte den gjennom hierarkiske ordener beslektet med frimureri som krever lojalitet av sine medlemmene og dreper og forfølger dem som måtte forråde dem. Den hierarkiske oppbygningen sikrer at det kun er et fåtal på toppen som vet den fulle sannhet. Og ordenen kan delegere makt, og bruke de lavere nede i systemet som det passer dem.

Men kanskje det viktigste limet i dette broderskapet er blodsbånd og familierelasjoner. Slik det for eksempel skjer i flere kongehus med systematisk inngifte blant medlemmer med beslektet blodsbånd. Fordi makten er skjult, er den vanskelig å få øye på, og vanskelig å bekjempe. Hvordan kan man kjempe mot en fiende man ikke vet hvem er? Gjennom en flere tusenårig ubrutt tradisjon har dette broderskapet dominert verden. De har vært makten bak romerriket, det engelske imperiet, den russiske og kinesiske revolusjon, nazityskland og til dagens supermakt USA.

Gjennom hele historien har de startet kriger, revolusjoner og maktovertakelser. De befinner seg bak internasjonal storkapital i multinasjonale selskaper, i storpolitikken og utgjør en elite med en ekstrem rikdom og innflytelse. De lever i slott, har luksusvillaer på de mest eksotiske steder, har egne privatfly, luksusbåter og unngår sauetransporten på flyplasser ved å reise på diplomatpass. Deres agenda er det totale verdensherredømme i en global fascistisk stat.

Fremtidens globalisering og totalitære styreform ?

Reptilhistorien

Makt og et liv i luksus ville for mennesker flest være motivasjon nok, men problemet er at den indre sirkelen i denne makteliten ifølge David Icke ikke er virkelige mennesker.

De er invaderte romvesener fra blant annet Mars. De har okkupert jorden og bruker den som oppdrettsanlegg for deres «mat», som er negative menneskelige følelser som hat, redsel, skrekk, smerte og lidelse.

Dette er skapninger med intelligens langt over vår, og som gjør at de plasserer seg i maktfulle posisjoner.

Mange tiltrekkes og fascineres av dem, men til forskjell fra oss er de helt uten følelser, og ofte med kalde og harde øyne. I hele det elektromagnetiske spekteret er synlig lys og vår 3. dimensjonale verden, kun en svært begrenset del. Utenfor, eller på andre energimessige nivåer finnes flere verdener og blant annet det vi kaller den astrale verden eller 4.dimensjon.

“Shape-shifting”, artistisk fremstilt av Neil Hague

Skapningene David Icke snakker om lever i begge disse verdenene,  og har evnen til hva han kaller «shape-shifting», til å omforme seg fra reptil- og øgleaktige vesener i den astrale verden, og til helt vanlig utseende mennesker i vår tre dimensjonale verden. For dem som har astralt syn er det mulig å se deres astrale form, og enkelte ganger viser de seg, og deres øglelignende reptilaktige natur kommer for en dag. David Icke fyller her på med mye dokumentasjon på en en rik forekomst av øgler, slanger og drager som maktsymboler som finnes som skulpturer, bilder og symboler verden over. Og ikke minst beretninger fra mennesker som selv har observert dette fenomenet. Og når Princess Diana omtalte Windsor-familien som «the lizards» eller «the reptiles», og «they are not human», så var dette ifølge Icke, mer bokstavelig ment enn de fleste nok vil ane.

De stjeler vår energi

På tross av at de aller fleste mennesker ønsker å leve i fred og fordragelighet, er likevel jorden et ragnarokk av kriger, sult, terror, fattigdom, opprør, ulikheter og konflikter. Men fordi de som virkelig trekker i trådene ønsker krig, ødeleggelse og katastrofer for å skaffe seg «mat» fortsetter galskapen. Men da de ikke har følelser ser de neppe noe galt i det, på samme måte som vi stort sett ignorerer den ufattelige lidelsen som vi påfører dyrene, hvor vi bare i Europas

Reptiler på Notre Dame i Paris

kjøttindustri avliver 12 millioner dyr hver dag. For reptilene er det er ikke nok at det fra jordens atmosfære «fordamper» en tykk stim av lidelse som forer dem i den astrale verden, men i tillegg involverer de seg aktivt i satanistiske ritualer med sex, menneskeofring av levende barn og kannibalisme.

De utfører også kollektive ritualer for å stjele livskraften fra et helt folk, som for eksempel attentatet på president Kennedy. For uten å være et velregissert statskupp var det også en symbolsk offerhandling for å drepe «solkongen» og slukne et håp som var tent av en ny generasjon ledelse som ga løfter om en ny og bedre verden. Et annet slikt rituale var drapet på Princess Diana. Den offisielle forklaringen er at dette var en trafikkulykke som følge av paparazzier som forstyrret en overstadig beruset sjåfør. David Ickes dokumentasjon på at dette var et velregissert drap utført fra høyeste politisk hold er massiv, og verdt å lese selv om man har fordøyelsesproblemer med hans øvrige påstander.

Det var i følge David Icke, ingen tilfeldighet at Pont de L’Alma tunnelen er under et gammelt offersted for Månegudinnen Diana. Det var heller ingen tilfeldighet at videokameraene som overvåker denne tunnelen og i Paris forøvrig samt politiradioen gikk ut av funksjon i en halv time, akkurat den natten denne «ulykken» skjedde. Eller at franske myndigheter nektet Mercedes fabrikken å undersøke ulykkesbilen. Eller at det eneste øyenvitnet ble arrestert og lagt i håndjern. Eller at sykebilen ankom i motsatt retning 30 sekunder etter ulykken.

Det er mange ubesvarte spørsmål her, men den emosjonelle effekten av Dianas død var formidabel og utløste en kollektiv sorg, som igjen tok motet fra dem som enda trodde at godhet fantes i denne verden, hvilket Diana med sin skjønnhet og sårbarhet var et levende symbol på.

Et nytt paradigme?

David Icke er fullt klar over at han løper en risiko for å bli stemplet som useriøs, hysterisk og paranoid. Men makthaverne har skaffet seg det perfekte forsvar, fordi deres spill er så bisarr, ekstremt og totalt vanvittig at hvis sannheten skulle komme for dag, er det ingen som vil tro det likevel. Påstandene faller på sin egen urimelighet. Det krever en fleksibel forestillingsevne til å få David Ickes forklaring til å stemme med virkeligheten. Men fremtidens nyoppdagelser har ofte vært grensesprengende. David Icke skjønner også at hvis hans stemme skal bli hørt må han by på det eneste som kan hjelpe oss til innsikt; fakta og dokumentasjon. Og det leverer han grundig og omfattende.

Generelt er dette lite hyggelig lesning, og det ville for sjelefredens skyld nok vært bedre å være foruten. Men sannheten kan sette oss fri, og det er David Ickes håp at hvis nok mennesker gjennomskuer makthierakiets usynlige diktatur, uten å bli lammet av frykt og negativ tenkning, er det mulig å ta makten og vår frihet tilbake. Det moderne mennesket kan ikke lenger slavebindes av religion. Høyt kunnskapsnivå og fri distribusjon og tilgang på informasjon gjennom media og internett er en stadig økende trussel mot den skjulte maktorden. Det er dog lite sannsynlig at makthaverne gir makten fra seg frivillig, og avsløring og gjennomskuelse kan føre til at makten i stedet viser sitt sanne ansikt, og med det totalitære samfunn med omfattende former for høyteknologisk kontroll, kan bli resultatet. Aldous Huxley og George Orwell i deres fremtidsvisjoner hadde kanskje mer rett enn vi liker å tro?

Ikke bare negativitet

Med «The Biggest Secret» plasserer David Icke seg aller forrest på barrikadene i kampen mot konspirasjoner og med sine ekstreme påstander gjør det ham til en person som selv de mest åpensinnede har problemer med å akseptere. Hans nye verdensbilde er som andre grensesprengende paradigmer uten noen myk overgang; man må enten si ja, eller nei. David Icke har skrevet flere bøker siden, og i hans siste bok «Infinite Love is the Only Truth – Everything Else is an Illusion», går han et langt skritt videre i å plassere sine øvrige skrekkscenarie inn i en større kosmisk sammenheng. Han foretar her enda et paradigmeskifte og lykkes rimelig bra i å forklare hva mange mystikere og tenkere har sagt før, at livet er en illusjon, livet er en drøm, tid og rom eksisterer ikke og det eneste som finnes er uendelig kjærlighet. Alt er en enhet, og atskillelse og dualisme er en illusjon.

The Matrix

Icke har mye å takke Matrix filmene for som illustrasjoner av sine poenger. For i likhet med dem ser David Icke på livet som et gigantisk dataprogram. Matrix er den opprinnelige illusjonen eller det opprinnelige syndefallet, hvor bevisstheten ble adskilt fra helheten og den guddommelige enheten. Dette skapte frykt, og dette er selve limet og drivstoffet i denne illusjonen. Matrix manifesterer da en uendelig strøm av livsformer og skaper skrekkscenarier for å generere stadig mer frykt og lidelse.

Naturen er i følge David Icke neppe noe gudeskapt kjærlighetsfullt paradis, men en bestialsk arena hvor alle spiser alle, og de fleste dyr lever i frykt og flår hverandre i stykker på de mest bloddryppende og grusomme måter. Og på denne måten leverer «mat» på andre energiplan. På det menneskelige plan skjer noe lignende, hvor kriger, terror, vold, fattigdom, sykdom, konkurranse og urettferdighet kontinuerlig holder oss skrekkslagne fast i illusjonen. Og blir det ikke ille nok kommer i følge David Icke, satanistiske reptiler som Hitler, Stalin, Mao, George Bush og andre på banen og hjelper litt til.

Nylige avgåtte onde amerikanske maktutøvere ved navn Bush. Hvorfor har de fått makt og hva er de egentlig lagd av, blottet for medmenneskelighet som de er ?

Parallelle universer

Selv om virkeligheten er til å ta og føle på, tiden tilsynelatende er en realitet, og alt virker så virkelig og ekte, er dette kun fordi dette dataspillet som vi kaller livet, er så sinnssykt godt laget at de fleste av oss forblir som slavene i Platons hulelignelse. Lenket til gulvet av den materielle verden, oppslukt av skyggebildene på lerretet, og det er kun en sjelden slave som klarer å bryte lenkene, snur seg rundt og søker ideenes verden og den opprinnelige lyskilden. Med Einstein vet vi at alt er energi, tiden er relativ og fast stoff så godt som ikke finnes. Og med datateknologi har vi fått øynene opp for at vi kan generere kunstige skapte virkeligheter. Vår «virkelighet» er kanskje bare en ut av mange i et multidimensjonelt univers som eksisterer på mange plan?

Eller som et BBC program om parallelle universer åpnet med å si: «I minst hundre år har vitenskapen blitt jaget av en mørk sannhet; at det muligens finnes mystiske gjemte verdener utover våre menneskelige sanser. Mystikere har lenge hevdet at slike steder finnes hvor det vrimler av spøkelser og ånder. Helt siden begynnelsen av 1900 tallet har fysikere prøvd å forholde seg til en ubehagelig sannhet. Nemlig at å finne den nøyaktige lokaliteten til atomære partiler som elektroner viser seg å være komplett umulig. De har ingen enkel lokalitet. Den eneste forklaringen de kan komme opp med er at partikler ikke bare eksisterer i vårt univers. De sklir inn i eksistensen av andre univers og det finnes uendelige forekomster av slike parallelle univers, alle sammen litt forskjellige fra hverandre. Dette medfører at det er et parallelt univers hvor Napoleon vant slaget ved Waterloo, i et annet hvor det engelske imperiet holdt fast ved sine amerikanske kolonier, i et hvor du aldri var født. De er til og med merkeligere enn at Elvis lever.» (1)

Hva med tid ?

At tid ikke finnes er en annen hard nøtt å knekke. Men se på livet som en DVD film. Når du er inne i programmet og ser filmen virker det som tiden går fremover, men du kan likevel hoppe rundt i filmen som det passer deg, men fortsatt går du ingen steder, du er fortsatt i stuen. Dette kan forklare hvordan clairvoyante for eksempel kan se inn i fremtiden, fordi de har evnen til å hoppe litt frem og tilbake på «livets DVD film.» Astrologisk forutsigelse er et annet medium som potensielt har denne muligheten ved å spole litt frem og tilbake på den samme DVD filmen. Eller som David Icke uttrykker det: «Stjernenes og planetenes bevegelser er et Matrix program, en holografisk versjon av slik dette kan projiseres på taket i et planetarium.

Disse planetariske bevegelsene utløser vibrasjonsmessige forandringer som påvirker mennesker og andre livsformer på jorden fordi det påvirker DNA molekylene og systemet av inngående og utgående informasjon. Astrologi er samhandlingen mellom de vibrasjonsmessige feltene skapt av stjernehimmelens sykluser, og våre DNA program blir påvirket ut fra hvor i disse syklusene vi er født. Men jeg understreker at disse samhandlingene er ikke mellom vår bevissthet og de planetariske bevegelsene, det er mellom planetene og vår DNA, som innbefatter sinnet og følelser. På dette nivået er astrologi i sin dypere og detaljerte utgave absolutt relevant, men når vi beveger vår oppmerksomhet ut over sinnet til bevisstheten om «det Ene» opphører vi å være påvirket av astrologiske lover.» (2.)

Å bli fri

Alt som inneholder lover tilhører illusjonen, og er en del av Matrix. Og følgelig setter David Icke strek over alle former for selvutvikling og åndelig søken. Selv New Age som i følge David Icke kommer til mange riktige konklusjoner er det likevel Matrix siste skanse av illusjon. Det er tyvegods fra Darwin å tro at sjelen befinner seg i en bevissthetsmessig evolusjon eller utvikling gjennom utallige inkarnasjoner og hvor vi blir stadig mer utviklet og til slutt opplyst og frie, hvis vi lærer leksene i livets skole. Nei, det finnes ingen slik utvikling, men kun et massivt nett av illusjon. Vi er opplyst allerede. Vi har tilgang på ikke-dualistisk enhetlig bevissthet hvor vi alle er ett, fordi det er vår iboende natur. Men problemet er at vi tror på illusjonen. Vi kan som Neo i Matrix-filmen fikk tilbud om velge den røde pillen og våkne opp, eller ta den blå og forbli i vår uvitenhet. Hvilken pille foretrekker du?

 

Morpheus: «Jeg har sett en agent slå rett gjennom en betongvegg. Menn har tømt hele magasiner med kuler mot dem og truffet ingenting annet enn luft. Men deres styrke og deres hastighet er fortsatt basert på en verden som av på lover og regler. Derfor vil de aldri kunne bli så sterke og raske som du kan bli.»

Neo: «Prøver du å fortelle meg at jeg kan unngå kuler

Morpheus: «Nei, Neo. Det jeg forsøker å si er at når du er klar, blir det ikke nødvendig.»

David Icke – en moderne St. Georg

FLERE AV SIGNATURENE som man kan forvente å finne i en slik kontroversiell person er også til stede i hans horoskop, og gir den forfriskende opplevelsen av at astrologi virker. Denne personen må ha en Mars-Jupiter opposisjon! Dette er personer med sterke meninger. De bringes til torgs så kraftig og provoserende som mulig, for å skape bevegelse, spenning og gjerne konflikt. Mars står for aggresjon, pågåenhet og intensitet og Jupiter for kunnskap, politikk og samfunnsforståelse.

Horoskop for David Icke

Og når disse planetene er i en opposisjon til hverandre oppstår spenning som polariserer og som søker innsikt gjennom motstand og konflikt. For å forstå sin egen visdom og leve ut sin Mars energi er han avhengig av å møte meningsmotstandere, og han tar gjerne det første initiativet ved å være pågående, intens og stille vanskelige og ubehagelige spørsmål. En sann Dr. Stockmann, en Ibsensk Folkefiende, som er hellig overbevist at mindretallet alltid har rett, og at den sterkeste er den som står alene. Faren for fanatisme, påståelighet og stahet i en slik opposisjon skal heller ikke undervurderes, og det blir ikke bedre av at både Mars og Jupiter er i faste tegn, i tillegg til hans Soltegn,Tyren. Det gir en ekstra brodd til krigslysten med Mars i Skorpionen, og det vekker utvilsomt detektiven i ham, og som en Mikke Mus hamler han opp med underverdenens uhumskheter av maktpersoner, hemmeligheter og tabu.

Det kan innvendes at orben på 11° mellom Mars og Jupiter er for stor og svekker aspektet. Imidlertid ser vi her et eksempel på «translation of light»: Mars er i opposisjon med Solen, og i og med at Solen er i konjunksjon med Jupiter, blir Jupiter også i opposisjon til Mars. Denne konstellasjonen og ikke minst kontakten med Solen forsterker dette aspektet og temaet mange ganger.

En markert Uranus vil også være å forvente hos en opprører, rebell og en som tenker i slike utradisjonelle og grensesprengende baner. Uranus i konjunksjon til Månen viser den fødte outsider som foretrekker å gå sine egne veier, og har sine revolusjonære instinkter i orden.At disse to planetene også kobler seg på Merkur i et tett kvadratur påvirker også hans tenkemåte, som tilsvarende blir radikal, rastløs, dramatisk og kan gnistrende fantasi som slår ned som elektriske lynnedslag av innsikt og geniale løsninger. Merkur i Væren vil også prege en tenkemåte som er pågående, konkurranseorientert, nytenkende og gir meningers mot.

Mye mer kan sies om dette horoskopet, for eksempel hans Venus-Neptun opposisjon som viser hans idealistiske natur, hans dype åndelige lengsel og at han også er drevet av et ønske om å skape en ny og bedre verden.

David Icke er en sann moderne St. Georg i kampen mot dragen eller reptilene.

St. Georg og dragen (Zagreb, Kroatia)

Fotnoter:

(1) David Icke:

Infinite Love is the Only Truth. s. 95.

(2) Infinite Love is the Only Truth s. 135.

For mer info: www.davidicke.com

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

165 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

ALT DAVID ICKE SIER ER SANT , SÅ HVORFOR GÅR IKKE VERDEN I OPPLØSNI1NG ????

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Det mer interessante spørsmål som reises her er dette : hvorfor er det så få mennesker som stiller spørsmål ved denne verden ??? Hvorfor går så mange mennesker gjennom livet tilsynelatende uten noen gang å stille spørsmål ved noe som helst ???

Hvorfor lurer de fleste ikke på hva som foregår ???

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Gi meg et skytevåpen så skal jeg avsløre den engelske kongefamilien på Live TV

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Så det du sier er at hvis jeg dreper tusen muslimer på gata i en norsk by , så er dette ikke virkelig ? INGENTING er virkelig????
Så du tror at du ikke eksisterer ???? Velkommen til the mental asylum , din jævla idiot

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

David Icke holder foredrag i Oslo onsdag 3. oktober!

For informasjon og billetter: https://www.ickonic.com/product/3rd-october-2018-oslo-everything-you-need-to-know/

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Her er et ferskt intervju med David Icke, før Brussel-terroren:

David Icke: Most powerful interview of 2016

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

David Icke foredrag – publisert 11. februar 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=lPZuRRB1dTk

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

David Icke 2015 unmissable

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

“David Ickes verden” fremstår nå som mer virkelig enn vår tilvante “illusoriske matrix-virkelighet” for stadig flere.

Mye interessant informasjon i denne ganske ferske presentasjonen med David Icke:

David Icke – Reptilians, Obama and the New World Order
https://www.youtube.com/watch?v=CnkYSzUxbyk

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Her er info om noe av det David Icke snakket om på Wembley stadion 25. oktober:

http://www.neonnettle.com/features/363-david-icke-exposes-the-archon-conspiracy-and-the-crumbling-Matrix

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

David Icke taler på Wembley Stadion imorgen lør. 27. okt:

David Icke: Wembley Arena, October 27th – deeper in the rabbit hole than anyone has gone before.

The Biggest Event of its Kind Ever Staged Anywhere in the World – David Icke at the Wembley Arena, London, in 2012

http://www.davidicke.com/headlines/72733-david-icke-wembley-arena-october-27th-deeper-in-the-rabbit-hole-than-anyone-has-gone-before-

Visstnok skal presentasjonen “streames”, mao. live-overføres til hele verden. Noen som vet hvor det vil bli mulig å få det med seg?

‘You can dam a stream and you can dam a river, but you can’t dam a tidal wave.’ David Icke

Det må vel begynne å nærme seg 100 monkey-effekten nå…

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Hvorfor unnlater David Icke å vise bilder og videoer fra områdene som herjes av krig og relatert, og hvilke planer og posisjoneringer NATO og relaterte terrorbander hhv utarbeider og utfører kontinuerlig? Nå skal denne mannen igjen relativt sett forsøke å få solen bokstavelig talt til å skinne for flest mulig mennesker, se foto http://www.davidicke.com/wembley/ imens fienden i realiteten angriper og omringer dem, oss, både nasjonalt via korrupte regjeringer og andre institusjoner, og internasjonalt via bl.a. FN og NATO. David Icke er vekkelsespredikant men dessverre utvetydig med agenda The New Age Infiltration of the Truth Movement, Final Cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1812&start=1

Litt tidsaktuelle hårde fakta som David Icke ikke vil presentere, Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1
.
The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1807&start=1

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Falcon
11 år siden

“Hvorfor unnlater David Icke å vise bilder og videoer fra områdene”

Allerede tidlig i dagens foredrag viser han bilde dronepiloter og deres bombeoffre.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Supert, nå har jeg kjøpt streame-billett, begynner vel kl 11 her da og varer til utpå kvelden, oj oj som jeg gleder meg :-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Hei igjen, Thunder

Well, it beats me. Vi vanlige dødelige blir så åpenbart manipulert, kontrollert, og hundset med, av noen, eller “noe”, som trekker i trådene. Puppet masters, and their puppets. I videoen som “menneske” lenket til, og som jeg tillater å lenke til på nytt, under første avsnitt, så blir det tatt opp ting som jeg finner svært interessant. Dette er altså en russisk dokumentar, og for de som ikke har sett den, og som er åpen for at det finnes en- til flere raser, evt. sivilisasjon (er), som opprinnelig er utenomjordiske, men som oppholder seg på Jorden: Så anbefales dokumentaren.

Og for å kommentere din kommentar, Thunder, om dette med å bli manipulert av demoner: Den russiske dokumentaren nevner ting som at nazistene ble undervist i å beherske paranormale ferdigheter, av aliens. Jeg får inntrykk av okkulte seremonier, som er blitt tilrettelagt, og undervist av utenomjordiske, til mennesker. Mitt tidligere spørsmål, om hvem Satan, Lucifer, eller Baphomet “er”, kan jo være en skikkelse som eliten visualiserer, og som gjør det lettere for dem, å beherske krefter, som utenomjordiske behersker så mye bedre enn oss?
Spørsmålet mitt, er om “demoner”, egentlig er paranormale krefter som går på frekvenser? Uten at jeg har den fjerneste anelse, så skal mennesket være utstyrt med chakras. Og hvordan fungerer disse, i forhold til “opplysthet”?
En kan jo leke litt med tanken om at vi ble skapt i fordums tid, utstyrt med avsendere og mottakere for spesielle typer for energi- frekvenser. Hvorfor ikke, når en rekke val- arter i havet er utstyrt med innebygget “ekkolodd”, som gjør det mulig for dem, å kommunisere med infrasignaler, over et par hundre tusen kilometers avstand? Både til lands, og under vann, på mange hundre meters dyp.

Signaler som vi ikke klarer å høre med det blotte øret, uten elektroniske anordninger. Heftig!

Det er så ufattelig mange “loose ends”, som “eliten” har holdt for seg selv.
Og jeg får inntrykk av at den vitenskap som er blitt meg forespeilet, på langt nær avdekker det fulle potensialet, i både menneske, og dyreriket. “Something funny” has been kept secretly!

Dette med hva vi kaller “the holy Ghost”, eller “den hellige Ånd”.
Andre kaller dette for andre ting, i deres religioner. Jesus Kristus står oppført i Bibelen som the Messiah. Før Kristus, hadde vi Buddha, som etter min midlertidige oppfatning sto for akkurat de samme verdiene som Jesus.

Men, hvem var dem, og hvor kom de fra?
Ved å ta en kikk på denne videoen, så kan man jo lure litt på, om det er mennesker alene som har bygget alt dette, med hjelp fra utenomjordiske krefter.
Hvordan i huleste har mennesker ellers fått så mye kunnskap om sin “åndsvitenskap”?

http://www.youtube.com/watch?v=L4ILp_l10uw

I siste video får vi høre klassiske åndelige “horn”, og lydfrekvenser, som opprinnelig/akustisk, i følge urgammel “ancient” visdom, kan bringe et menneske til andre *dimensjoner*. Er begrepet “dimensjon” noe vanlige dødelige ennå ikke helt har forstått omfanget av? Er *dimensjon* faktisk fysiske/ikke fysiske lokasjoner i universet?
Og tilbake til den russiske UFO- dokumentaren; Jeg har altså selv sett UFO`s på himmelen. Jeg får være like nøktern som Hans Gaarder, og si: Uidentifisert, for det var nettopp det de var. Overbevist som jeg er nå, om at vi har å gjøre med en annen rase “iblant oss”, eller “over oss”, så er vel ikke de, de eneste.
Og når det gjelder reptilians, og David Icke: Reptiler finner vi mange sorter av i dyreriket. Predators, lynkjappe, og alltid på jakt etter bytte. Nådeløse, og effektive. Og slik vi finner dem i naturen, så kan vi også finne dem i vårt eget urinstinkt. Vi kan vekke jegerinstinktet i oss. Vi kan også vekke drapsinstinktet i oss. Blir vi angrepet, vil vi også gjerne forsvare oss. Mange av elitens folk har vel påskrudd sitt reptil instinkt, 12- 24 timer i døgnet. D.v.s. en hensynsløs holdning til saueflokken, m.a.o oss vanlig dødelige. Katten og musa. Hvorvidt den andre rasen som hittil muligvis hersker over oss, er reptilianere/draconianere/greys, forblir et ubesvart spørsmål for min del .

Og hvorvidt Bibelens profetier er korrekte, i forhold til at Jesus Kristus er den eneste vei til Guds frelse, er for meg nok et ubesvart spørsmål. Spesielt med tanke på at Buddha er blitt dyrket i fordums tid.

Og siden vi kan vekke reptilet i oss, kan vi også vekke Jesus Kristus bevissthet i oss. Eller Buddha bevissthet, for dem som foretrekker ham. En og samme type bevissthet, men lettere å vekke, hvis vi visualiserer en skikkelse?

Og når det gjelder Guds segl i pannen, som det står skrevet om i Bibelen:
Har dette noe å gjøre, med de energifrekvenser som vi sender og mottar, og som blir analysert av utenomjordiske skapninger, i endetiden? Slik at det blir lettere å skille Klinton fra eteren?

Og Simon og Garfunkel taler nok til mange døve ører. Man blir fort døv, stum og blind, når man ser på TV. Stillhet. Som vi frykter den. Den velsignede stillhet, som vi heller burde dyrke. Ingen lyd, uten stillhet. Ingen stillhet uten lyd.

Alpha og Omega: The first and the last. Også i forhold til lydfrekvenser? Handler ikke det meste , både på vår planet, og i resten av universet, om frekvenser?

Kjære vene, så ufattelig mange ting vi mennesker ikke vet, og så ufattelig mange spørsmål som står ubesvart. Og dette året er skrekkelig spennende. Hvordan ender dette dramaet? Får vi oppleve noe annet, enn den fantastiske stillheten, som våre myndigheter nå ser ut til å gjemme seg bak?

Uten at jeg har den fjerneste anelse, er det muligvis Gud, eller den hellige Ånd, som forteller meg, at det aller viktigste jeg må gjøre i tiden fremover, er å jobbe hardt med min Kristus bevissthet: Den absolutt mest ydmyke (ikke servile), vennlige, ærlige, rettskafne, tålmodige, hengivne, gode, kjærlige og omtenksomme person, jeg noensinne har klart å være.
Ellers vil jeg avgi feil signaler, som kan få fatale konsekvenser, i forhold til den karmiske lov. Karma. Viktigere enn å hamstre hermetikk, eller å hogge ved.

Mer vites ikke fra dette hold.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Donald Trump (Donald Duck) sier “you`re fired”.

Omega (skrømtet) sier: “Peek au beau”, slik som her:

(Ikke akkurat stimulerende for hjertechakraet)

Og denne kvinnen sier mye, som jeg finner interessant om “DAVIDIC BLOODLINE” (Illuminati). Hun er velkjent, og tilhører visstnok ikke en ubetydelig familie i Israel?

Episode 1 http://www.youtube.com/watch?v=tqNyzHjR2mY

Episode 2 http://www.youtube.com/watch?v=NP5r-X-M7J0

Episode 3 http://www.youtube.com/watch?v=tEhXESME-CU

Og hvem var kong David?

Potensiell upålitelig artikkel. Dog spennende.

https://en.wikipedia.org/wiki/David

Når det gjelder David Icke, så er jeg noe usikker på om han er “medlem” eller ikke. Siden “Illuminati” har knertet så mange fløyteblåsere, hvorfor har “de” da ikke kvittet seg med David Icke? Han har jo “plapret” mer enn noen annen, om Codex Magica, og svært mange andre ting?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Hei Omega

Det har undret meg hvorfor Icke har kommet med reptilhistoriene. I et intervju fra torsdag 27. 9. fikk jeg mer forståelse for teorien. Han sier der at disse reptilen ikke er noe annet enn djevler og demoner, djiins og andre varianter. De prøver å styre oss fra en annen dimensjon ved frykt, grådighet, hat, sorg og negative følelser som vi har hamstret opp igjennom erfaringer av smerte. Det er som om de spiller på en mørk harpe i våre kropper. Derfor må vi handle utifra kjærlighet, så vil disse forsvinne som en dårlig drøm. It’s all in your head…

David Icke er nok bedre å hanskes med som levende enn som martyr. Man kan kjenne igjen David Icke og Alex Jones i “The sound of silence”
Simon & Garfunkel antyder at sannheten ikke kom fram i drapet på JFK. Teksten og sangen ble spilt for døve ører. Tusenvis av mennesker hadde fått en annen gud, de stirret blindt inn i TV apparatene under neonlysene i gatene og så ikke budskapet som var skrevet på veggen. Sånn er det også med Alex Jones og David Icke, de taler til døve ører. Sound of silence kommer nå utifra TV apparatene, ingen tør å forstyrre i den hellige stund. Ordene til Icke og Jones faller som regndråper i bakken, de kan til og med høre ekkoet. Hvis man slår av TV, kan man høre en annen sound of silence, vi vet det, men vi orker ikke. Det truer komfortsonen.

Jones intervjuer også en dame som er blitt arrestert for å ha skrevet med skolekritt på fortauet: WTC 7 youtube.
Ingen bryr seg :-( guden deres forteller noe annet, de er virkelig Zombier.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Her er et godt intervju med David Icke fra juni i år:

Icke betoner bl.a. hvorfor det er viktig (og riktig) at flere mennesker går over til å leve gjennom hjertet (hjerte-chakraet). Svært mange lever ennå gjennom (den fryktbaserte) mage-regionen, som noen på raffinerte måter har manipulert oss til.

Dette har i altfor langt tid fratatt menneskehetens masser muligheten til å bli aktive medskapere av den verden vi lever i og den verden vi ønsker å leve i.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Dagens consiousness, bevissthet, er ganske så primitiv og farlig i vårt globale samfunn, ensporet og kontrollert via bl.a. massemedia, lærebøker, litteratur og kultur, som vises bl.a. ved at de fleste nyter sin isolerte tilværelse imens bl.a. våre regjeringer støtter massemord på bl.a. barn, Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7897 + extra, direct reference

En av mange mektige organisasjoner som planlagt kontrollerer og sensurerer vår bevisshet er Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra, direct reference

Situasjonen i så måte er mildt sagt en katastrofe

F.eks. i Norge er bl.a. politiske myndigheter beviselig korrupt inntil kjernen, **** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/#hl=no&=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no } Norges monstermafia { stay behind hans gaarder https://www.google.no/#hl=no&q=stay+behind+hans+gaarder }

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Rupert Murdoch’s got some creepy hands! lol

ye
ye
Abonnent
13 år siden

David Icke ble utsatt for en systematisk plan fra folk som jobbet for de mektige familiene ved at han ble bombardert med “vitner” som henvendte seg til han på en slik måte at han ikke kunne overse det.

Fordi David Icke har så mye rett i det han har lagt fram,ifølge denne insideren, at det var det nødvendig å diskreditere ham ved å fôre ham med falsk informasjon for at alt han kom med skulle bli avvist.

Answer from a self-proclaimed “Insider” about David Icke.

http://100777.com/node/1680

All desinfoen på nett som er lagt ut om reptiler har gjort at noen har plukket dette opp og løper de mektige familienes og debunkernes tjeneste ved å bringe dette videre, og dermed mister troverdighet med det andre de ønsker å nå frem med som er viktig å belyse.

Michelle
Skribent
13 år siden

Jeg kom til å tenke på nå at vi bor jo en en kropp som er hjemmet vårt, vår sjel låner noe fysisk å bo i. Så da tenker jeg på, hva om man blir reptil eller annet monster av å delta i black rituals? Altså at du får muligheten til å ta bolig i den kroppen? Ved å gå ned i frekvens, og bli en del av hierarkiet som elsker makt og kontroll og overvåkning og black rituals etc, så må du ha en annen kropp med lavere frekvens. Nå får jo vi muligheten til å øke frekvensen i kroppene våre heldigvis spesielt i forbindelse med 2012, ja det er alltid best selvsagt å holde seg 100% til LOVE♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Michelle:Takk for den, ja de vil eie oss, nettopp..
Det er mye fantastisk kunnskap og viten å hente i den Egyptiske kultur og mytologi, du må ikke gjøre den feilen å tenke at alt er negativt..
Kanskje det er hva de vil? Nettopp fordi det ligger så mye sannhet der..
Den Egyptiske tid du referer til, var en høykultur-tid, ikke noe lavkultur..

Losjene sitter på mye sannhet men holder det vel for seg selv, holder folket i uvitenhet. At de er opptatt av det Egyptiske og pyramider osv, tyder på at det er mye sannhet der.. at også vi burde være opptatt av det..
At sjakalmaskene er masker kan du se tydelig på egyptiske veggmalerier..

Ut fra min kunnskap og hukommelse, uten å sjekke, så råder Anubis over dødsriket, Lord of the underworld tror jeg.. Han er vel også leder for de sjakal-maskede dommerne. Folk har sett disse når de har hatt nær døden-opplevelser og kommet tilbake. Og de fantastisk flotte og majestetiske sjakal-hundene som liksom vokter ting..
Kjenn på energien der, Michelle, ikke la deg lure av propaganda.
Verden er ikke i svart hvitt, propagandas formål er som regel splitt og hersk.

Jeg har snakket flere ganger om at våre hjerter skal veies etter døden på en vekt, med en fjær som motvekt. Hun er der også sammen med Anubis i dødsriket tror jeg, den vakre Gudinnen for sannhet og rettferdighet, MAAT.
Dette er ikke noe ondt, men det er dom og rettferd. Kjenn på energien..

http://reclaimingthedarkgoddess.blogspot.com/2009/09/maat-was-daughter-of-sun-god-ra-and.html

Jeg blir mistenksom når man vil sverte Odin og det -Norrøne også. Det er vår egen arv, produktet av våre egne forfedres underbevissthet, drømmer og syner.. dette har vi blitt frarøvet av de krefter som ville ha makt over oss..
I dag har vi mistet arven etter våre egne forfedre pga at de tok fra oss dette, som var ment å være det Nordiske folks unike bidrag til åndeligheten. Slik alle folkeslag har sitt verdifulle å komme med. Det judeo-krisne og angloamerikanske har tatt makten og sverter alt annet.. også vårt..
Nå får det faktisk være NOK.. vi må ta tilbake arven vår, kraften vår!
Selv kunnskapen i runene har de tatt fra oss og der ligger nøkkelen til å finne tilbake til vår egen kraft og selvstendighet, dette har jeg jobbet for å finne ut av i flere år.

Dersom man vil ha makt over et folk, så må man frarøve dem deres myter, legender, dogmer, deres Guder og tro.. det ble gjort mot oss, senere gjorde vi det mot samer, indianere og andre. Og tok makten over disse folkene..

Nå er det på tide å innse at den ånden som var i de som med vold tok denne makten og stemplet deres forfedres drømmer, guder og myter som ondt.. det er den ånd som er ond, deres gjerninger beviser det. Men de har hatt makten og monopol på “sannhet” og propaganda.. i dag er det meste som produseres av slik svertende propaganda kristen-fundamentalistisk.

Lederne i disse kristne sektene made in Usa, som regel, det er judeo-krisne ledere som menger seg med makt-eliten og gjennomfører deres agenda..
Kanskje du ikke bør se riktig så mange utubevideoer som svartmaler ting som egentlig er godt? Tenk på hvem som er bak, deres agenda, splitt og hersk.. Beauty is in the eye of the beholder.. skrev jeg til deg før, Michelle..
Vel det er vel ondskapen også? Ondskapen ligger vel i de som maler fanden på veggen ved å anklage og beskylde alle andre for å være onde?
Speiling/projisering heter det.. og jeg mener IKKE deg..
Men vær eldig oppmerksom på hvem er kilden og hva er deres agenda..
Onde kan de selv være..

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Hjerteligst takk for dine lange innlegg som alltid er så godt ment og forklarer så fint! Ja fikk meg til å tenke på at pyramidene var jo bygd lenge før faraoer tok de i bruk, føler på meg at aliens fra det positive står bak the Great Pyramid iallefall for å stabilisere energi osv på jorden, og det var sikkert ikke bare slemme faraoer som at det i dag ikke er bare slemme monarker heller (Prinsesse Diana=snill, mange blier jo født inn i familier og jobber i firmaer som er eid av iLLUMiNATi uten at de selv er klar over hva som foregår), og så tenker jeg på at de bruker jo davidsstjernen som de ikke har eierrett på heller, det er jo en helt naturlig formasjon man ser i naturen også ved å dele den doble stjerne-tetrahedronen i to.-)
Det viktigste er intensjonen og at vi velger jo LOVE4EVER♡

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Ja, og jeg har egentlig slett ikke tid.. men mytologi er interessant :-)
Gudene var mer menneskelige og ikke alltid ufeilbarlige..
Livet og det meste annet er i farger og gråtoner i det minste. Svart-hvitt tenkning blir som regel feil. Men i verden i dag har visse krefter rådet så lenge og snudd det meste på hodet, slik at vi må være beredt på å måtte snu det meste på hodet igjen, for å få det mer riktig.. da kan mye vi har lært og lærer være feil. Det er lov å bruke hodet også.. Egypt var en høykultur.. ikke lavmål.. Når de sier til oss at noe er ondt, er det i mange tilfeller godt, og det de sier er godt og skal hjelpe oss, kan være skjult ødeleggelse, som f eks vaksiner..

Så om de er veldig opptatt av Egypt, burde kanskje vi være det også?
Fantastiske ting der, lille kanin, som f eks katte og løve-gudinnene, Bastet og Sekmet, sjakal-maskede dommere i dødsriket, Horus med fuglehode, og den skjønne Maat med sin vekt av gull med en fjær på for å veie våre hjerter :-) La oss heller krever vår del av den Egyptiske visdommen, det må ligge mye der og i våre egne forfedres arv, siden de jobber så hardt for å sverte dette.. sett deg inn i dette så finner du kanskje en skatt og kjenn på energiene :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Michelle: Det er ikke så mye alien-aktivitet på denne kloden som du tror.. det meste som skjer her er menneskelig aktivitet.. eller av jordiske krefter. Det finnes regler i universet også, som at man f eks ikke blander seg inn i andre planeters anliggender..

Abductions er mind control.. altså noe som induseres elektronisk i hodet på offeret, som altså ikke hentes opp i noe romskip. Det meste av kanaliseringer i dag er mind control, og aliens brukes og bygges opp som det siste og endelige fiendebildet, dette har også Icke skrevet om..

Rockefeller og co er også dypt inne i alien-business på den måten at de finansierer propaganda og avledningsmanøvere ved å få folk til å være opptatt av aliens istedet for å være samfunnsengasjerte og gå ut og gjøre noe.. som f eks å lage opptøyer, protester eller revolusjon..
Folket får servert “brød og sirkus” i dag også som avledningsmanøver..

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ja jeg tror også mye kan være MK, har hørt at de skal lage en kunstig alien-invasjon der Obama skal få æren av å redde jorden, så når terrorpropagandaen er gått ut på dato nå snart, burde ikke den ha vært gått ut for lengst?, så har de planer om å fremstille trussel fra utenomjordingene der altså militæret skal “redde” oss lizzom.

Men det er viktig å bare se på hva budskapet er ja og se inne i sitt eget hjerte som vil vise om det er godt eller ondt, det viktigste er at man har gode og vakre tanker og sender kjærlighet til seg selv og andre, jeg tror man aldri kan gi for mye kjærlighet egentlig, for det man gir til andre gir man jo til seg selv, tilgivelse og omsorg, at man prøver så godt man kan iallefall.

Nå er jo jeg veldig inne i det med UFO-kontakt-person Channie West – se http://www.wistancia.com men må bare si at det er så enormt fylt av kjærlighet på alle plan og jeg tror det bare er den aller høyeste godeste lyseste reneste kjærlighet som kommer fra fantastiske Channie West, hun er også medium osv, hun er ekstremt spesiell, hun er jeg overbevist om at har fysisk kontakt med aliensene og englene osv fra kjærligheten, ALT fra henne er superspennende og bare godt ment, men uansett om man tror på aliens eller ikke, det viktigste er at hun KUN jobber med kjærlighet hele tiden♡ Således vet man 100% sikkert at white time healing ikke gjør noe som helst skade på noen måte etc iallefall.-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Michelle: Mellom denne og forrige kommentar har du gledet mitt hjerte dypt :-)
Takk for den du er.. Det er en glede å ha med deg å gjøre, alltid.
Lys, kjærlighet og healing tror jeg ikke kan skade noen.
Men det er mange gode menneske som bedras og er i god tro.
På veien vi går gjennomskuer vi stadig mer og må ofte gjøre det for å komme videre. Så er vi der en stund, til vi er rede til å gå videre igjen.
Vi er alle der vi er, og selvsagt finnes aliens både gode og mindre gode,
på samme måte som engler, Gud, Jesus osv.
Men i den tiden vi lever nå finnes fake-utgaver av det meste som er ekte.
Så det er en utfordring å skille og det er vel en av grunnene til at vi er her.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

♡♡♡♡♡♡♡♡

« Forrige artikkel

Hva betyr ”Co-Creation” egentlig?

Neste artikkel »

Endelig fri fra dop

165
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x