/

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

1.6K visninger
22 minutter lesetid
7

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Psykiatrien i dag er tuftet på kjemiske stoffer iblandet med elektromagnetiske bølger i all hemmelighet og muligens luftforurensning med så kalte chemtrails, fly-sporer, hvor store geografiske områder blir forgiftet med metallet aluminium og det kjemiske stoffet barium i nanostørrelser.

Ofre av denne virksomheten har i dag store psykiske og fysiske helseproblemer. Det offentlige helsevesenet skjønner ikke eller forholder seg likegyldig til årsaker av disse problemer hos folk.

Les også:

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 1

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2

 

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

Nazi rakettforskere på Fort Bliss i Texas etter å ha fått fritt leide til USA etter WW2.
Nazi rakettforskere på Fort Bliss i Texas etter å ha fått fritt leide til USA etter WW2.

5. Operasjon Paperclip

Operasjon Paperclip (norsk «binders») er en av flere operasjoner der USAs militære og etterretningstjenester i sluttfasen av og etter andre verdenskrig samlet inn tyske forskere og andre de kunne bruke i kampen mot Sovjetunionen i den kalde krigen. Operasjonen ble opprinnelig kalt Operasjon Overcast, en tilsvarende operasjon kalt Operasjon Alsos hadde som mål å sikre seg mest mulig fra det tyske atomvåpenprogrammet, og Operasjon TICOM samlet inn tyske kryptografieksperter. Mye informasjon om disse operasjonene er ennå hemmeligholdt.

Av særlig interesse var vitenskapsmenn som var rakettforskere og spesialister i aerodynamikk, kjemiske våpen og medisin. Disse forskerne og deres familier ble i hemmelighet bragt inn i USA uten Innenriksdepartementets viten og godkjennelse. For å få dem inn i USA ble granskingsrapporter om deres krigsaktivitet hvitvasket, og innreise anbefalt av CIA. Den mest kjente av disse vitenskapsmennene var rakettforskeren Werner von Braun.

Brorparten av forskerne, nær 500, var plassert ved White Sands Proving Ground, New Mexico, Fort Bliss, Texas og U.S. Space and Rocket Center i Huntsville, Alabama. Her arbeidet de med rakettstyring og ballistisk raketteknologi og la grunnlaget for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og USAs interkontinentale rakettprogram. (KILDE: Wikipedia)

Etter den andre verdenskrigen importerte det amerikanske forsvarsdepartementet i hemmelighet mange av de tyske nazi- og italienske fascist- forskere og spioner til USA via Sør-Amerika og Vatikanet. Koden for denne operasjonen ble Project Paperclip. En av de mer fremtredende funnene for USA var den tyske generalen Reinhard Gehlen. Hitler’s Chief of Intelligence mot Russland. Etter ankomsten til Washington DC i 1945, møtte Gehlen ofte president Truman, General William “Wild Bill” Donovan, direktør for Office of Strategic Services (OSS) og Allen Dulles, som senere ville bli leder av CIA. Målet med sine hjerne-stormende økter var å omdanne den nominelle amerikanske etterretningsdriften og transformere den til en svært effektivt skjult organisasjon. Resultatet av deres felles innsats produserte Central Intelligence Group i 1946, omdøpt til Central Intelligence Agency (CIA i 1947).

(Reinhard Gehlen hadde også en dyp innflytelse på å hjelpe til å lage det nasjonale sikkerhetsrådet, som ble utledet av National Security Act of 1947. Denne lovgivningen ble iverksatt for å beskytte et antall ulovlige regjeringsaktiviteter, inkludert svart mind control program). (KILDE: internett)

En kommentar i Nyhetsspeilet, «Smurfen», 2015:

«De siste kampene i andre verdenskrig hadde knapt nok stilnet da de allerede i 1947 satte allierte strateger i gang med planleggingen av en tredje verdenskrig. Selv om britiske og amerikanske etterretningskilder søkte over hele Europa for å pågripe nazistenes krigsforbrytere så var helt andre mer hemmelige enheter som amerikanske og britiske etterretningsenheter aktivt engasjert i å hjelpe de samme nazistene med å flykte.

Vatikanet og Røde Kors fikset ny pass med kunnskap og velsignelse av høyt plasserte personer fra Amerikanske og Britiske myndigheter, over 30 000 av nazistenes fikk hjelp av det «hellige» Vatikanet». trygge havner inkluderte USA, Storbritannia, Canada, Australia, New Zealand og favoritt stedet av dem alle nemlig Sør-Amerika.

De som fikk en trygg havn på denne måten var mange, jeg rekker ikke alle, man vi kan ta med de mest ettersøkte nazist krigsforbryterne. Klaus Barbie, den grusomme Gestapo offiseren kjent som «Slakteren fra Lyon,» Franz Stangl, kommandant for den beryktede Treblinka utryddelsesleiren, Gustav Wagner kommandant i Sorbibor utryddelsesleiren, Alois Brunner, en brutal tjenestemann i det jødiske deportasjon programmet. Av de mest kjente var Adolf Eichmann, hovedarkitekten av «Holoucast» og dr. Joseph Mengele, «White Angel» av Auschwitz og vise Fuhrer Martin Bormann. Og ikke minst en hel Waffen SS divisjon – den beryktede «galicisk divisjonen som besto av 8000 menn ble smuglet inn til England og gitt innvandrer status.

Alle fikk innvilget immunitet samt tusenvis av andre herdede nazistiske kommando soldater fra Waffen SS som skulle danne kjernen i det topphemmelig beredskapsgruppen i Gladio programmet ledet av den første direktøren i CIA, Allen Dulles, best kjent som arkitekten bak operasjon «Stay Behind».

For å lure tvilere med i programmet så ble de forespeilt at ideen var å bygge et bredt europeisk topphemmelig nettverk av anti kommunistiske paramilitære gerilja grupper som ville kjempe bak linjene i tilfelle en sovjetisk invasjon. Den internasjonale koordineringen av Stay Behind – gruppene ble gjort av Allied Clandestine Committee (ACC), og Clandestine Planning Committee (CPC), som er direkte underlagt NATO’s Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) som er den militære delen av NATO».

 

Hensikten med det ultrahemmelige Manhattan Prosjektet var å fremstille en atombombe, men biproduktene ble for eksempel atomkraftverkene. Bildet viser et planlagt russisk atomkraftverk i Pyhäjoki nord i Finland.
Hensikten med det ultrahemmelige Manhattan Prosjektet var å fremstille en atombombe, men biproduktene ble for eksempel atomkraftverkene. Bildet viser et planlagt russisk atomkraftverk i Pyhäjoki nord i Finland.

6. Manhattan Prosjekt

For å få produsert atomvåpen ble radioaktiv stråling testet på store folkemengder, dyr og planter i USA. Myndigheter hadde fortalt til folket at radioaktivitet var ikke farlig for mennesker. Årene som fulgte ble hele kloden forurenset med radioaktiv stråling fra prøvesprengningene av atomvåpen. Installasjoner for fredelig bruk av atomenergi er påpekt som potensielle objekter for terrorhandlinger. En enkel naturkatastrofe kan forårsake en atomkatastrofe i fredstid.

Hvem eier hjernen vår? Del 2 (oversatt fra finsk)

(Ultra-bladets nettkolumn 4/2003, Maarit M. Hanssen)

The Manhattan Project – menneskeforsøk i atomalderen.

Jeg sitter og leser et brev fra Statens strålevern (Norwegian Radiation Protection Authority). Statens strålevern ønsker, at jeg, en tidligere hjernesvulstpasient, vil delta i et personlig, internasjonalt intervju, som har til hensikt å belyse hvordan i et modernt samfunn forskjellige strålingskilder angriper menneskenes helse, spesielt sykelige forandringer i hjernen. I Finland blir intervjuene organisert av Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Helsingfors.

Jeg er velvillig for etterspørselen men ønsker å vite om den norske staten driver også med nasjonal forskning om tema og jeg ringer til forskningssjef, doktor Tore Tynes. Jeg ønsker også å vite om doktor Tynes vet om den norske statens regjeringsoppnevnte kommisjon (NOU 2003 33), som akkurat nå undersøker hemmelige strålingseksperimenter, som norske befolkningsgrupper ble utsatt for. Blant annet har doktor Rauni-Leena Luukanen-Kilde vært med i dette arbeidet som rådgiver.

Javisst, doktor Tynes visste om kommisjonsarbeidet, men han ønsket ikke å svare på noen andre av mine spørsmål. Så jeg ringte til doktor Luukanen-Kilde, som hjalp meg konkret å sette opp mine egne spørsmål når tiden til intervjuet nærmet seg. En ung pakistansk medisin- kandidat møtte opp for Statens strålevern for å gjennomføre intervjuet. Før jeg begynte å svare på hans spørsmål ønsket jeg å vite hvem som hadde gitt tillatelse for akkurat mitt intervju. Kandidaten svarte at det var Datatilsynet og Etisk Råd.

Videre kunne han informere meg om at WHO, Verdens helseorganisasjon, hadde hovedansvar for undersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er å finne faktorer, som påvirker menneskenes helse når stråling blir spredt så fritt som det skjer i dag (elektrisitet i husholdninger og kommunikasjon). I Norge vil 600 hjernesvulstpasienter delta i undersøkelsen og det vil bli valgt kontrollperson for hver av dem.

Strålingsundersøkelser, som var ment for store menneskemengder, startet under den andre verdenskrigen i USA med det hemmelige prosjektet The Manhattan Project som hadde til hensikt å klargjøre hvordan atomstråling virket hos levende menneskekropp, dyrekropp og i det hele tatt hos naturen. Tross at prosjektet kostet under krigsårene over to milliarder dollar av skattepenger forble prosjektet hemmelig. Blant annet visste ikke visepresident Truman ingenting om prosjektet. Internasjonale forskere bl.a. fra Canada og Storbritannia arbeidet med prosjektet.

The Manhattan Project, som under krigsårene forble en krigshemmelighet, ble overført til den amerikanske atomenergikommisjon i 1946 bare et år etter at verdens første atombombe Trinity ble sprengt i Alamogordo i New Mexico. Etter at prosjektet var overført til kommisjonen begynte man å eksperimentere med sivilbefolkningen så i USA som også sannsynligvis i utlandet.

I begynnelsen av 1990-tallet gikk president Clinton med på å offentligjøre all kunnskap om prosjektet. En offentlig komite, Advisory Committee on Human Radiation Experiments (ACHRE) begynte sitt arbeid i januar 1994 med hensikten om strålingseksperimentene med mennesker var uetisk under den kalde krigen.

En kan bare ane om andre stater deltok i prosjektet og prosjektet kan hende har ikke enda blitt avsluttet siden jeg sitter her med brevet fra Statens strålevern. Det virker som om til tross om store oppgaver som sluker både tid og penger slik som krigen mot verdensomfattende terrorisme, så har man ikke avsluttet dyrt strålingseksperiment, hvor store befolkningsmengder er objekter.

En skylder på behovet å være forbered hvis det oppstår atomulykker i stater, som utnytter atomenergi. Her i Norge er man bekymret over atomforurensing etter tidligere Sovjetunionen i Kola. I tillegg er man redd for atomreaktorer i St. Petersburg og de baltiske land.

Informasjon for store folkemengder er sparsomt også her i Norge. I Aftenposten kan man lese en liten notis på slutten av august 2002, at 30.000 liter radioaktivt geitemelk går til spille. Notisen forteller ikke hvorfra radioaktiv forurensing kommer over til geitenes beitemark i år. Man forteller kun at forurensningen øker på beitemarkene om høsten. For bønder er forurenset geitemelk stor økonomisk tap og geitene må fôres på nytt før man kan selge melken. Dette året var det 50 becquerell cecium 137 per liter geitemelk og melken var uegnet som menneskemat. Ceciummålingene av geitemelk er en del av statlig strålingskontrollprogram i Norge.

Historisk sett kan man altså påstå, at dagens målinger av radioaktivitet av drikkevann, jord og mat grunner på hemmelige menneskeforsøk med radioaktive stoffer på 1940, 50-og60-tallet, Manhattan prosjekt og dets underprosjekter. Under krigen på 1940-tallet arbeidet prosjektet kun i forhold til produseringen og bruken av atombomben. Etter hvert ble det klart, at arbeidere i urangruvene og laboratorie – arbeidere som produserte atombomber fikk store helseproblemer på grunn av strålingen. Man hadde ingen kunnskap om hvordan stråling virket på menneskekropp.

Nå begynte representanter for legevitenskap å bli interessert i prosjektet, fordi man fant ut, at man kunne bruke radioaktive stoffer i medisinske undersøkelser og behandling. Man diskuterte i medisinske forskningskretser om medisinsk radioaktiv forskningsarbeid skulle være allment kjent og offentlig, men man besluttet å hemmeligholde forskningen grunnet rikets sikkerhet.

I løpet av prosjektarbeidets 30 år injiserte man radioaktive stoffer som plutonium, uran og polonium i dyr, mennesker og naturen ellers uten at de som frivillig deltok som forsøkspersoner visste om hvor farlige stoffer det var snakk om. Forskningsarbeidet ble gjennomført i universitetene i Chicago, Berkeley i California og Columbia i New York og i Los Alamos i New Mexico. Sjefen for forskningsarbeidet var det amerikanske forsvarets overingeniør, general Leslie Groves.

I 1990-tallet har det kommet i gang i USA rettsaker når kreftpasienter, som uvitende ble ofre for stråling, har begynt å sette krav for økonomisk kompensasjon. Norsk Rolf Langen arbeidet som kokk i amerikansk atomforskningsinstitutt i Amchitka-base i Alaska år 1969-73 og fikk kreft etter å ha sluttet arbeidet i basen. Langen har fått 150.000 dollar som kompensasjon fra den amerikanske regjeringen for å ha mistet sin helse. Det forventes, at 25.000 amerikaner får økonomisk kompensasjon på grunn av strålingsskader.

Den norske statens granskingskommisjonsarbeid, Granskingskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke, Institutt for Sjørett, er ferdig i juli 2003. Det antas, at kommisjonen undersøker virkninger av radioaktiv stråling på menneskenes helse.

Kan man på noen måte forsvare denne hemmelige og ulovlig strålingsforskning. Det er bare å håpe på at man finner målingsverdier av resultater av undersøkninger, som er ufarlige for mennesker, dyr og natur. Det kan også hende, at i fremtiden når evolusjonen utvikler seg, mennesker utsetter seg for sterkere bakgrunnsstråling fra univers og det hadde vært verd å vite hvilke forandringer i levende organisme vil skje på grunn av denne stråling. (KILDE: Ultra – bladet)

Fugler og radioaktiv stråling

Fugler i Tsjernobyl-området bygger ikke reir i områder med mye radioaktivitet. Ingen vet hvorfor. Anders Møller fra Pierre and Marie Curie University i Paris og Tim Mousseau på University of South Carolina i USA monterte i 2002 mer enn 200 fuglekasser i Rødeskogen, omtrent fem kilometer unna atomreaktoren på Tsjernobyl som eksploderte i 1986.

Ved bruk av disse fuglekassene, studerte de to forskerne i ett år stor kjøttmeis’ og svart fluesnappers reirvaner. Forskerne ville finne ut om fuglene skiller mellom områder med høy- og lav radioaktivitetsnivå når de bygger reir, melder New Scientist.

Skogsområdene rundt Tsjernobyl er veldig forskjellig forurenset av radioaktivitet, noe som betyr at selv om fuglekassene er satt opp i en skog med tilnærmet lik vegetasjon og tilgang på mat, kan resultatene fra to bokser like ved siden av hverandre bli veldig ulike.

Strålenivået rundt noen fuglekasser ble målt til å være 2000 ganger større enn normale nivåer andre steder i verden.

Resultatet de to forskerne kom frem til er oppsiktsvekkende:
De fant ut at begge fuglene foretrakk å bygge reir i fuglekasser i områder med lav radioaktivitet. Faktisk var den svarte fluesnapperen litt mer sensitiv for radioaktiviteten enn kjøttmeisen.
Men ingen vet hvordan fuglene klarer å finne ut hvilke områder som er mer stråleutsatt enn andre.

– Det er ikke helt klart for oss hvordan fuglene klarer å finne ut hvilke fuglekasser som er mest utsatt for stråling, sier Mousseau til New Scientist. (VG, Amund Trellevik)

Illustrasjonsbilde. Norsk hjerneforskerektepar fikk Nobels pris i medisin i 2014.
Illustrasjonsbilde. Norsk hjerneforskerektepar fikk Nobels pris i medisin i 2014.

7. MK-Ultra

Prosjekt Monark.
(fritt etter Ron Patton)

Nazi mind control

En rekke manipulerende medier ( film ) påvirker menneske – rasen for en form for tankekontroll som har gjennomsyret alle aspekter av samfunnet for nesten femti år. Mind control ønsker å slå fast menneskenes dualistiske natur. Løse det filosofiske spørsmålet om vi er iboende gode eller iboende onde i vår oppfatningen av virkeligheten spesielt innen de åndelige variable av livet.

Dette begrunnes med deklassifiserte dokumenter av amerikansk regjering, gjennom enkeltpersoner, som har hatt tilknytning til det amerikanske etterretningsmiljø, historiske skrifter, forskere som har kunnskap om mind control, publikasjoner fra mental helse og intervjuer av overlevende som har vært utsatt for kompleks form for trauma-basert mind control, kjent som monark programmering ( prosjekt Monark ).

MKUltra er den amerikanske etterretningstjenestens, CIA`s, mind control program med hele 149 underprosjekter. MKUltra ble bygd opp i begynnelsen av 1950-årene som et hemmelig tankekontrollprosjekt, som omfatter hele spektret av det menneskelig liv inkludert det fysiske og psykiske individ.

Eksperimenteringen er ført til at kontrollørene vet alt om et menneske gjennom mind control teknologi. De kan vite alt om hva målpersonen tenker, ser, hører, føler, drømmer osv. Jim Keith bl.a. beskriver teknologien i sin bok ’ Mass Control ’. Ofrene for teknologien har beskrevet teknologien og elektroingeniørene har beskrevet den. Det er over tvil at teknologien eksisterer. Menneskekroppen og det bevisste og ubevisste sjelelige liv har blitt avslørt. Menneskets gener har blitt kartlagt. Superdatamaskiner analyserer ofre, som er blitt sammenkoblet med satellitt – datamaskin. Hvis du er et slikt offer så kan du ikke være sikker på at tankene dine er dine egne. Du kan være helt fjernstyrt.

CIA besluttet å utvide sin innsats på området atferdsendring, med bruk av Project Bluebird, godkjent av direktør Allen Dulles i 1950. Dens formål var å; (1) finne en måte for å hindre uautorisert personell hente ut informasjon (2) undersøke muligheten for kontroll av en person ved bruk av spesielle avhør teknikker (3) granske minne (4) etablere defensive virkemidler for å hindre fiendtlig kontroll av etatens personell. I august 1951, Project BLUE BIRD ble omdøpt Project ARTICHOKE, som evalueres som offensiv bruk av avhør teknikker, inkludert hypnose og narkotika. Programmet ble avsluttet i 1956.

Tre år før den ble stoppet trådte Project MKULTRA i eksistens den 13. april 1953 langs linjene foreslått av Richard Helms, Deputy Director of Central Intelligence (DDCI) med begrunnelsen for å etablere en “spesiell mekanisme av ekstrem følsomhet.» Den hypotetiske etymologien av»MK«kan muligens stå for «Mind Kontroll». Oversettelsen av det tyske ordet «Kontrolle»til engelsk er «control». En rekke tyske leger, anskaffet fra Nazi talent pool, var en uvurderlig ressurs for utvikling av MKULTRA.

Sammenhengen mellom konsentrasjonsleireksperimenter og de mange delprosjekter av MKULTRA er tydelig. De forskjellige måter bruktes til å styre menneskelig atferd under MKULTRA inkludert stråling, elektrosjokk, psykologi, psykiatri, sosiologi, antropologi, graphologi, trakasseringsstoffer og paramilitære enheter og materialer, LSD er det mest utbredte «apotekmateriale». En spesiell prosedyre, MKDELTA, ble etablert for å styre bruken av MKULTRA i utlandet. MKULTRA / DELTA materialene ble brukt til trakassering, diskreditering eller deaktivering. Av de 149 delprosjekter under paraplyen av MKULTRA har blitt identifisert.

Project Monarch, offisielt startet av den amerikanske hæren i tidlig 1960-tallet (uoffisielt gjennomført mye tidligere) synes å være det mest kjente og er fremdeles klassifisert som topphemmelig for «National Security» grunner. Monark har kulminert fra MKSEARCH delprosjekt, som ble satt opp til å opprette «sovende» snikmordere «Manchurian kandidater», som kan aktiveres ved mottak av en viktig ord eller en setning, mens en er i en post-hypnotiske transe. Operasjon er ofte en studie som har forsøkt å dra nytte av okkulte styrker og som var muligens en av flere dekke programmer til å skjule den lumske virkeligheten av Prosjekt Monark. (KILDE: internett)

Hva kan vi gjøre

Det aller viktigste er å få informert befolkningen. For det andre bør man kreve at hjernekontroll programmer avsluttes, fordi de er ulovlige, kriminelle og tramper på menneskerettigheter og menneskehetens etiske normer.

Det er veldig viktig å informere nordmenn med deres eget språk ved å oversette hjernekontroll litteratur og artikler til norsk, skrive artikler på norsk osv. De få av oss, som har blitt bevisst mind control problemet er ikke organisert og har ingen nettverk eller økonomiske midler for arbeid for å informere nordmenn. Vi tar utgiftene fra egen lomme. De største utgiftene er i forbindelse med utgivelsen av bøker, så kommer porto for posten og telefonutgifter og anskaffelsen av engelsk språklige litteratur.

” Now that you have read this book, it is time to act. As always, I advise against illegality and violence. We must expose the nature of totalitarian control, its technologies, its agents. We must safeguard against further incursions against our freedom, our humanity. We must end the mass control of mankind in our lifetime “. ( Jim Keith )

Mind control pionèrer

Det engelskspråklige begrepet ’mind control’ har begynt å få fotfeste også i Norge uten at brukere helt kan sees å være klar over hva begrepet egentlig betyr. Noen ønsker oversette begrepet for å bety det samme som tankekontroll. Etter min mening betyr mind control ikke helt det samme som tankekontroll. Det siste har noe orwelliansk over seg. Forfatter George Orwells tankekontrollerte verden har private smutthuller og muligheter for å lure den kontrollerende store broren. I stua har man et ledig hjørne hvor overvåkningskamera ikke klarer å se. I dette ledige hjørne kan man tillate seg fri utfoldelse av tankevirksomhet og man kan gjøre ting som forblir skjult for overvåkere. Man kan til og med sette der opp et skrivebord, hvor man kan sette seg ned og skrive forbudte ord på kamuflerte skriveark, som man kan gjømme inn i leiligheten bak lås og slå. I den orwellianske verden er selve tanken og tankevirksomheten enda fri.

Men slik er det ikke for ofrene for mind control. Under mind control blir ofrenes selve tankeprosesser kontrollert i tillegg til adferd. Selve hjernens kjemi blir manipulert med enten kjemiske og eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret mot sin vilje underkaster seg kontrollører. Hjernens neurotransmitter som serotonin, dopamin og noradrenalin som er hjernens kjemiske bestandeler som regulerer bl.a. følelser, og dermed adferd, blir styrt av kjemiske eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret blir til slutt som en zombie, en fjernstyrt robot. Offerets selvkontrollerende ryggmargsrefleks blir tilintetgjort og offeret mister til slutt kontrollen over sine menneskelige egenskaper og handler mot sin egen vilje. Han kan begå mord refleksaktig selv om han vet at det er en kriminell handling. De aller færreste ofre kan motstå slik fjernstyring.

Hemmelige etterretningstjenester med den amerikanske CIA ( Central Intelligence Agency ) i spissen har hele sin historie vært involvert i mind control eksperimenter med mennesker. De nyere tidens eksperimenter begynte med og under Koreakrigen, når hjemvendte amerikanske soldater syntes å ha vært gjennom hjernevask i koreansk fangenskap, siden disse hjemvendte soldatene var positive for kommunistisk ideologi. CIA trodde at koreanerne hadde brukt en slags sannhetsserum for å få amerikanerne til å skifte meninger angående kommunismen.

Dermed begynte CIA å prøve ut forskjellige, mest hallusinerende stoffer for å se hvordan disse virket på forsøkspersoner, som som oftest var uvitende ofre for denne eksperimenteringen. Alt fra hallusinerende sopp til det narkotiske stoffet LSD ble prøvd ut. Men resultatene var ikke lovende og prosjektene ble etter hvert nedlagt. Likevel etterlot eksperimenteringene etter seg ødelagte liv blant ofre og noen av ofrene begikk selvmord. Det best beskrevet tilfelle av selvmord er tilfellet av Dr. og CIA-agent Frank Olson, som uvitende å ha vært ruspåvirket hoppet ut gjennom vinduet i tiende etasje på et hotell i Manhattan den 28. november 1953 og døde.

Den amerikanske forfatteren John Marks` bok « The search for the «Manchurian candidate « . The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences» fra 1979 har blitt en klassiker på mind controllens historie. Boken tar seg av de kjemiske virkemidlene, alle slags hallusinerende og narkotiske stoffer. I tillegg til amerikansk etterretning var den kanadiske psykiatrien ledende i menneske – eksperimenter med kjemiske stoffer. Heller ikke norske pasienter ble spart.

Doktor Jose Delgado på Yale Universitet i USA eksperimenterte tidlig på 1960 – tallet med elektriske apparater som han opererte inn i levende dyrs hjerner med hensikten om å kunne styre med elektroniske signaler dyrenes adferd. Dr. Delgado var av den meningen at heller ikke mennesker eide sitt eget sinn men kunne bli ” effektivt og med billige penger ” bli styrt utenfra utifra politiske og sosiale ønsker fra makthaverne. Delgado har sagt bl.a. :

«We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated».
–1974 Congressional Testimony of Dr. Jose Delgado

«The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective. Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain».
–Dr. Jose Delgado, Director of Neuropsychiatry Yale University Medical School Congressional Record, No. 26, Vol. 118 February 24, 1974

De klandestine etterretningstjenester spesielt i USA har arbeidet med flere hemmelige mind control prosjekter opp gjennom årene fra tidlig på 1950 – tallet og fram til i dag. Det mest kjente prosjektet er Project MK Ultra og dets underprosjekter. MK Ultra har tjent både CIA og forsvarsdepartementet Pentagon, som også har hatt mange egne prosjekter og forskningsprosjekter innen parapsykologi, som remote viewing, en form for psykisk spionasje. En tidligere amerikansk CIA – agent Dr. David Morehouse har skrevet en bok om sitt arbeid som psykisk spion. Boken heter «Psychic Warrior» og kom ut på slutten av 1990 – tallet.

I slutten av februar i 2001 hadde jeg en avtale med David Morehouse. Vi skulle møtes i anledningen hans kurs om remote viewing i Oslo og jeg skulle intervjue ham for det finske alternative bladet Ultra – bladet. Jeg hadde på forhånd reservert et rom på hotell Rainbow på Stortingsgate og hadde møtt opp tidlig på hotellet og satt nede i vestibyle for å ta Morehouse i mot. Vi skulle møttes kl. 14.

Klokken 13.30 satt jeg meg ned i vestibyle. Om ti minutter kom det inn to kortklipte menn i mørke dresser og satt seg ved bordet ved siden av meg. De hadde noteringsblokk med penn foran seg og sa ingenting, bare stirret på meg. Etter hvert begynte jeg å bli litt brydd og begynte å rote inn i vesken min for å finne en bok å lese i mens jeg ventet. Hånden min kom på den lille båndopptakeren min, som jeg skulle bruke ved intervjuet. Båndopptakeren var glovarm ! Jeg var sikker på at den skulle eksplodere når som helst men tok den ikke opp av vesken.

En time gikk og jeg begynte å føle meg kvalm og susete i hodet. Jeg begynte å klø sterkt i hodebunnen. Jeg tok opp hårbørsten av vesken for å gre litt i hodebunnen for å lindre klø. Da ble det liv i de to menn, som satt der og glodde på meg. «Da har vi vel ingenting her å gjøre», sa den ene av mennene. De reiste seg opp og gikk ut gjennom døren på gaten. Klokken hadde blitt 15. Ingen Dr. Morehouse. Jeg tok heisen opp til rommet jeg hadde reservert og satte meg ned for å arbeide med spørsmålene jeg skulle stille til ham. Men han kom aldri.

Jeg gløttet litt gardiner mot gaten og så en bil parkert der på fortauet med lysene på og en ubeveget sjåfør som stirret opp på meg. Jeg ble kvalm på nytt og det begynte å presse i hodet. Jeg fikk en uimotståelig trang til å hoppe ut gjennom vinduet ( jeg stod på 7. etasje ). Jeg kastet meg på sengen og pustet dypt og ble liggende og hvile i en halvtimes tid. Etterpå forlot jeg hotellet og tok taxi til Oslo S. På toget til Drammen satte det seg en ung mann med kortklipt hår og med Aftenposten foran meg. Han bladde i avisen og stirret på meg med jevne mellomrom helt til Drammen med skjev smil rundt munnen.

Jeg kom helskinnet hjem og spurte ironisk meg selv om jeg hadde nå lært noe om samkvemmet med CIA ! I etterretningens verden finnes det ikke noe slikt som «tidligere agent». En gang agent, alltid agent. I min uvitenhet på den tiden hadde jeg i tillegg tatt på meg en knalloransje jakke uten å ane at denne fargen hadde dyp hemmelig betydning for CIA og gikk inn i organisasjonens kleskodeverden. Oransje er fargen på fangedrakter og kan symbolisere «villig til tjeneste», en falsk agent.

Hjemme måtte jeg bare konstatere at båndopptakeren var ødelagt for alltid. Magnetbåndet hadde smeltet sammen med drivmotoren. Båndopptakeren var helt ny, kjøpt bare to dager på forhånd for anledningen. Jeg kunne ikke vite at opptakeren skulle bli forvandlet til et våpen på sitt første oppdrag !

Jeg skrev et fiktivt intervju om David Morehouse basert på materiale jeg hadde tidligere fått tilsendt fra hans skandinaviske kontor i Sverige i Göteborg. Intervjuet ble utgitt i Ultra – bladet i april i 2001. Utgivelsen likte CIA dårlig. Morehouse forduftet fra Norden straks etter og har ikke kommet tilbake siden. Jeg ser at det finnes en hjemmeside på internett fremdeles på hans navn og produkter i en adresse i California i USA, men jeg har en sterk følelse av at hjemmesiden er en bløff. «David Morehouse» er en mystisk personlighet, som dukker opp og forsvinner alt ettersom han styres fra høyere hånd. Det tror jeg. Uheldigvis ble jeg mer interessant for CIA den februardagen i Oslo i 2001.

Jeg tror at Project MK Ultra er aktiv den dagen i dag. Prosjektet bærer kanskje et annet navn og har flere underprosjekter. Den hemmeligstemplete forskningen i Norge foregår i Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) i Kjeller og i Horten. Det er soleklart at det der også foregår forskning på kjemiske og elektromagnetiske stridsmidler innen de mest moderne våpengrener innen elektronisk krigføring, psykologisk krigføring og biologisk krigføring. Disse tre trenger store folkemasser for å få testet ut produktene som altså er våpen. Den militære E – tjenesten, etterretningstjenesten i det norske forsvaret, arbeider soleklart som støttepilar for FFI.

Kjernefysisk forskning foregår i Norge i Halden i forskningsatomreaktor. Det er videre soleklart at forsvaret er en av kundene til dette atomanlegget, som eies av en privat stiftelse og heter i dag Institutt for energiteknikk ( IFE ). Anlegget har vært i virksomhet siden 1948. Det er mye klandestin forskning om kjernefysikkens forhold til norsk folkehelse skjult inn i det offentlige helsevesenet, tannhelsetjeneste, kommunale tjenester og andre statlige tjenester som har med folkehelse å gjøre, ikke snakk om privat legemiddelindustri og våpenindustri i løpet av disse 60 år som anlegget har vært i virksomhet. Project MK Ultra, som ble startet i USA var bare en begynnelse.

«Pionerer» innen mind control gjorde en stor skade for fremtiden for menneskeheten og har etterlatt seg millioner av ofre, som ligger i gravene sine, også i massegraver, uten å bli husket av noen, gjømt fra synet under jorden, eller de lever et anonymt liv full av fysiske og psykiske smerter knust av regler og bestemmelser i statlige og kommunale institusjoner, som en gang ble satt til å ta seg av de svakeste i samfunnet. De har verken midler eller krefter til å hevde sine rettigheter. Når de så gjør et oppgjør så blir de tvangsinnlagt på psykiatriske institusjoner fordi de utgjør «en fare for seg selv og samfunnet». Der blir de tvangsmedisinert og overvåket og satt i isolasjon uten muligheter til kontakt med omverdenen og deres oppsparte økonomiske midler blir lagt under andres ansvar. Det er helt nylig kommet fram gjennom internett at en såkalt hjelpeverge tok opp et millionlån i offerets navn og brukte pengene til å pusse opp offerets leilighet mot hans opprinnelig ønske.

Mind control er klandestin og kriminell eksperimentering med mennesker, som strider mot alle internasjonale bestemmelser for menneskerettigheter, mot legenes Helsinki – deklarasjonen, mot Nürnberg – kodeksen og mot FN – konvensjonen.

Denne type eksperimentering krever gjerne store folkemengder som deltakere og uten at de aner at de er med på et storstilt eksperiment. Deltakere velges gjennom tannhelsetjeneste, helsesøstertjeneste på helsestasjoner, skolehelsetjeneste og førstegangstjeneste i det militære. I det hele tatt alle steder, hvor store mengder barn, ungdom og voksne er registrert og møter opp for helsesjekk. Ofrene blir som siste instans geleidet til psykiatrien hvor de forblir i systemet resten av sitt liv og dør som anonyme ofre på grunn av bivirkningene av medisiner. Den beste tjenesten et offer kan gjøre til sine plage onder er å dø tidlig i prosessen gjennom selvmord eller gjennom et direkte mord ! Offeret skal være mest mulig uidentifiserbar i prosessen hvor forskningsresultater behandles «konfidensielt» og uten at offeret kan spores opp slik det ikke gjøres i såkalte masseundersøkelser. Det sier de, men jeg tror at det er satt inn pekere i systemet, slik at personer også i masseundersøkelser kan lett spores opp.

Mind control pionerer har hatt høyeste innsyn på strengt hemmelige dokumenter om alt mulig i verden. De har hatt innsyn på dokumenter om UFOer og de utenomjordiske, hemmelige våpenprogrammer og de har hatt høyeste rangeringer innen frimurerbevegelsen. De har hørt til verdenseliten innen New World Order – politikere.

Situasjonen er ikke annerledes i dag selv om det er den yngre generasjonen av verdenseliten som holder på å overta, jmf. Barack Obama, som en mulig ny president i USA. Det sies at han har ikke noe annet valg enn å gjennomføre verdenssosialismen, New World Order. Alt er lagt til rette for denne politikken med finanskrisen som den seneste aktøren. Globaliseringen er ført nå så langt på det politiske plan at det kun mangler den seneste kandidaten for en global leder og som har ingenting med De Forente Statene, FN, å gjøre.

(Flere deler vil bli publisert).

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Mind Control har lenge vært et betydelig samfunnsproblem i Norge. Tusenvis av nordmenn er blitt ofre for eksperimentering med utvikling av slik teknologi.

Idag er såvel utenlandske artister og sportsstjerner som enkelte norske toppolitikere under Mind Control.
Mind control har også vært et element ved utførelsen av visse drap og terroraksjoner, som er begått av såkalte Manchurian Candidates.

Jeg kommer til å holde en presentasjon om MIND CONTROL på onsdag (27. januar) i Oslo.

For mer info: http://www.hansgaarder.info/arrangementer/presentasjon-om-mind-control/

Facebook: https://www.facebook.com/events/911246258956535/

Presentasjonen er også tilgjengelig på DVD:
http://www.hansgaarder.info/produkter/om-mind-control/

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

Mer om Mind Controll, med psykiatriker Colin Ross:

Og dokumentarfilmen “Human Rescourses”, meget bra:

smurfen
Redaksjonen
8 år siden

Tusen takk for enda en kjempefin artikkel og takk for at du deler din store kunnskap med oss i artikkel etter artikkel Maarit :)

Dette er særdeles viktig informasjon som bør ut til massene, den offisielle forklaringen på hvorfor de satte i gang MK ultra prosjektet var ikke bare Korea krigen, men også at en Amerikansk U2 pilot som ble tatt til fange av Sovjet sto frem på TV og hyllet kommunismen og fordømte USA, dermed så mente CIA at Sovjet hadde utviklet teknologi til å hjernevaske folk og satte i gang et prosjekt for å utvikle metoder for å klare det samme.
Det hele startet på Illuimnati datoen 1 mai 1960 da den Amerikanske U2 flygeren Francis Gary Powers ble skutt ned over Sovjet med en SA–2 Guideline bakke-til-luft-missil, flyet ble lett skadet og falt ned og Francis Gary Powers hoppet ut i fallskjerm , U-2 fly har en selvutslettelse mekanisme med forsinkelse flygerne skal trykke på for at ikke fienden skal få tak i teknologien, dessverre for USA så var Francis Gary Powers konspirasjonsteoretiker, han stolte ikke på sine egne myndigheter med at flyet hadde en forsinkelse på selvutslettelse mekanismen og trodde han ville gå i luften samen med flyet vist han trykket på knappen. ( noe som slett ikke var usannsynlig. )

USA begynte å konspirere og hevdet først at flyet var et forskningsfly brukt for å samle inn værdata og at det hadde styret nord for Tyrkia siden de trodde at både piloten og flyet var pulverisert. for å overbevise tvilere/konspirasjonsteoretikere så ble et annet U–2 malt om i NASAs farver og vist frem for media under en pressekonferanse, de som forsatt ikke trodde på løgnene deres påsto dem å være klin gærne konspirasjonsteoretikere med rosa tinnfoliehatter med fjærlignende antenner på for å tune seg inn på resonansen til snille rom-øgler fra Zeta Reticuli. :)

Dessverre for USA så kom Nikita Khrusjtsjov på banen og viste frem både pilot og et fly som nesten var intakt, Selv fotoutrustningen fra flyet ble funnet og bildene ble fremkalt. Powers’ overlevelses-pakke inneholdende 7500 rubler, smykker for bestikkelser ble også funnet ombord.

Hendelsen førte til at CIA akselererte utviklingen av A–12 OXCART. Dette flyet fikk senere navnet SR-71. For operasjoner i spesielt utsatte områder ble den ubemannede dronen Lockheed D-21/M-21 utviklet.

Så hvor utbredt er bruken av MK-ultra i dag ? NRK hadde i fjor en dokumenter om selvmordsbombere i Afghanistan og Midt Østen, det som kom frem var særdeles skremmende siden det viste seg at hvem som helst og helt ukentlige personer sto bak nesten alt av selvmordsbomber, barn og unge som aldri hadde vært opptatt av Islam var ute ute en liten tur i butikken og lignende og kom tilbake med bombebelter og sprengte både familie, bryllup og andre store folkesamlinger i luften, det var som om de var blitt hypnotisert på den korte tiden de var borte.
Mao så tyder alt på at svært mange av terrorangrepene vi ser rundt oss i dag skyldes MK-ultra programmet. Men ikke alle.

I Irak var det svært viktig for USA å skap totalt kaos for å legitimere tilstedeværelse og ikke minst sette i gang en global storkrig mellom Shia og Sunnimuslimer, Med å få egen soldater til å kle seg ut som arabere og sprenge begge grupper i luften så trengte men ikke så mange bombene før resten gikk av seg selv. Men det har ikke alltid gått så bra, I september i 2005 i Basra ble medlemmer av de britiske spesialstyrkene, SAS, arrestert av irakisk politi. Irakerne ble overrasket over å finne ut at britene var kledd som arabere, hadde på seg parykker og hadde en bil full av eksplosiver som de planla å detonere med fjernkontroll i et av de myldrende markedene i Basra. medlemmene av SAS, som var fengslet i Basra ble frigjort av den britiske hæren som stormet inn i den irakiske politistasjonen og jevnet ganske enkelt murene med tanks og tok med seg SAS-medlemmene hjem. Vestlig media var så klart tause som østers slik som alltid i slike skandaler/avsløringer.

De fleste terrorangrepene i artikkel her er utført av MK-ultra kandidater, man kjenner dem også igjen på illumianti signaturene som i Madris der 191 ( symbolsk for 9.11) personer ble drept på deres hellige dato 11 mars 2004. antall ofre er alltid viktig for pyramide-rottene.

Som en ser så er det mastertall og hellige numerologiske tall som går igjen på datoene.

http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2015/11/14/Dette-er-Europas-terroraksjoner-11808654.ece

De fleste land i Europa har vært utsatt for eksperimentering med utvikling av MK Ultra, Nordmenn var en av favoritt plassene siden Norge ikke har tradisjoner for å saksøke makta. her kunne man fritt hente inn personer de kunne eksperimentere på, Tyskerbarn, psykiatripasienter, ungdom med diagnosen ungdomlig lathet osv osv .. det var få men ingen som klaget på at CIA brukte “boksåpnere ” og åpnet huene på folk og rotet rundt i hjernene deres og satte inn elektrode og matet dem med LSD. De fleste forsøkskaninene overlevde ikke eksperimentene.

Angående LSD så gikk CIA sitt MK-ultra prosjekt veldig galt i den lille landsbyen Pont-Saint-Esprit i Frankrike, først så ville CIA bruke chemtrail til å spre LSD over landsbyen, Men da dette viste seg å være vanskelig, ble CIA tvunget til å gå til fase to: Å forgifte den lokale maten.
Forsyningene av LSD var det det Sveits-baserte legemiddelfirmaet Sandoz som stod for.
MKULTRA ble offisielt startet opp i april 1953, men det sine forløpere i prosjektene Bluebird og Artichoke.

I løpet av bare noen timer denne augustdagen i 1951 ble den franske landsbyen Pont-Saint-Esprit forvandlet til et inferno av galskap og sinnsforvirrelser. Plutselig sprang flere av landsbyens mest respekterte borgere gjennom gatene i panikk over at de var forfulgt av mystiske vesener bare de selv kunne se. Enkelte kastet seg ut av vinduene, en mann prøvde å drukne seg selv i elva mens han skrek at magen hans ble spist opp av slanger. En elleveåring forsøkte å kvele bestemoren sin. En mann klarte ikke slutte å telle grytelokk på kjøkkenet på tre uker.

Da galskapen endelig slapp taket, hadde over 250 mennesker gjennomgått traumatiske hallusinasjoner. 50 ble gale og 7 døde.

CIA prøvde å benekte at de var involvert og prøvde å skylde på at landbyen måtte ha blitt forgiftet av meldrøye, det som var litt kjipt var at det ikke var påvist meldrøye i Frankrike siden lenge før 1700 tallet. ( Meldrøye er en giftig sopp som kan forekomme på korn ) Det ble også funnet transkripsjon av en samtale mellom en CIA-agent og en ansatt i det farmasøytiske selskapet Sandoz hvor det innrømmes at galskapen ikke skyldtes den giftige parasittsoppen meldrøye, som CIA først hevdet, men derimot stoffet dietylamid (D’en i LSD).

Her i landet fikk den gravende journalisten Gerhard Helskog mye pes etter sin avsløringer i programmet Rikest Tilstand da han avslørte at ikke bare så hjalp Norske myndigheter til med å finne uskyldige Nordmenn som uvitende lab-rotter og prøvekaniner til CIA sitt MK-ultra program, men de hjalp også til med finansiering, lokaler og hemmelighold.
( Enhver psykopatiske leders våte drøm er å kontrollere sitt eget folk og styre dem som zombifiserte roboter. )

Da TV2 skjønte at de hadde gjort jobben sin slik de skal gjøre i et demokrati så fikk de panikk og slettet MK ultra episoden fra Rikets tilstand, men dessverre for TV2 og psykopatene bak MK-Ultra så var “skaden” allerede skjedd, folk tatt opp episoden og lastet den opp på youtube.

Her kan enn se hele episoden som ble prøvd fjernet oppdelt i 2 deler.

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (1/2)

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (2/2)

Personlig så ser jeg ikke helt problemet med hemmeligholdet til CIA, ikke glem at dette var starten på Hippi tiden så det burde da ikke være så jævlig vanskelig å finne personer som ønsket gratis LSD ;)

Hvor langt MK-Ultra er kommet i dag håper jeg vår kjære Maarit kan gi oss svaret på i del 4,5,6 og 7 :D

anders
anders
Anonym
8 år siden

Nok en kjempeartikkel fra deg. Når det gjelder Statens Strålevern så fungerer de også under åket. De hadde ikke til hensikt å advare nordmenn om helseskader hos spesielt de unge etter utvidelsen av 4G mobilnettet. I kommuner i Tyskland og Frankrike har de nemlig innført forbud mot trådløst internett på skoler.

« Forrige artikkel

Hvordan unngå fremtidig finanskrise

Neste artikkel »

Nyhetsbrev til våre folkevalgte

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x