/

Nyhetsspeilet = konspirasjonsteorier i Dagbladet

8.6K visninger
18 minutter lesetid
71

Første gang jeg hørte ordene konspirasjon og teorier satt sammen var det en stund etter “terrorangrepet” i USA. Tilstrekkelig mange mennesker hadde begynt å lure på om de hadde blitt fortalt sannheten om angrepene og Bush Jr. ga en liten hevn tale på TV mot ”conspiracy-theories”. Ordet har sikkert vært brukt før, for eks. etter drapet på John F. Kennedy men jeg har ikke vært noe særlig engasjert i konspirasjoner tidligere så jeg ville sikkert ikke ha registrert bruken av ordet.

Dagbladet

Først etter jeg snublet over en webside som heter ”Hunt the Boeing” og senere filmen som heter ”In Plane Sight” begynte jeg å registrere hvordan ordet ble misbrukt for å kaste et skeptisk lys på de som var skeptisk til informasjon som kom fra styresmakten, særlig i USA. Som tidligere amerikansk statsborger ble jeg rett og slett forbannet da jeg oppdaget løgnene som ble servert utover en hel verden som startet to store kriger og har vært ansvarlig for drapet på mange millioner uskyldig mennesker, for ikke å snakke om terror krigens innvirkning på borgerrettighetene over hele verden. Mine pilarer som støttet min tidligere virkelighetsopplevelse hadde fått et alvorlig skudd. De var på vei ned for telling.

Når en tilstrekkelig stor konspirasjon avsløres for en intetanende borger av denne planeten igangsettes det en veldig interessant prosess. Først er det en naturlig tendens til fornektelse som gradvis gir etter når tilstrekkelig evidens blir presentert som øker troverdigheten av konspirasjonen. Når den, til slutt blir akseptert, må en ny prosess begynne og det er å sette sammen en mye bedre oppdatert versjon av virkeligheten. Den prosessen kan ta mye lengre tid og krever nokså mye forskning på egen hånd. Det er fordi der en tidligere var skeptisk til de som var ”utenfor” systemet, blir en skeptisk til informasjonskilder innenfor systemet. En ting jeg har lært meg de siste årene er at sannheten og grådighet hører aldri sammen. Derfor kommer uttrykket på engelsk, ”Follow the money trail” – om en skal sjekke kilder for falsk informasjon. Det er en sannhet som alle forstår seg på.

Nå kommer begrepet konspirasjonsteorier fra Dagbladets reportasje om svine influensa vaksineringsprogrammet til Norsk Folkehelse institutt. Før jeg begynner med mitt tema vil jeg minne leseren om at vår regjering har brukt 650 millioner kroner for å kjøpe en vaksine der leverandøren krever klausul i kontrakten om fraskrivelse av all ansvar for bivirkninger. Det alene skurrer i valsene.

Hva er en konspirasjonsteori?

Nå er jeg blitt mye mer bevisst hvordan ord kan lede og forlede, særlig etter min erfaring rundt Nevro-lingvistisk Programmering. I dette tilfelle må jeg si ”forlede” fordi ordet brukes til å knytte mennesker som kommuniserer på den ene eller andre måten at det er noen som konspirerer og at det er bare en teori. Det er automatisk en hel del antagelser og implikasjoner som faller på plass i dette sammensatte begrepet som gjør det til et nyttig verktøy for den som ønsker å latterliggjøre eller forsøke å uskadelig gjøre påstander om konspirasjoner. Det er en teori og vi vet at teorier er bare teorier – tanker – oppspinn – hjerne fjerter!

Med en gang en konspirasjon blir avslørt med underbyggende evidens, slutter det å være en teori. Så fort denne evidensen kan underbygges med bevis eller evidens som understøtter hverandre fra flere uavhengige kilder har vi med en konspirasjon å gjøre. Nå er jeg oppmerksom på relativitets teorien og hvordan det spiller inn i bruk av ord for å lede og forlede – For eksempel det den ene siden kaller en ”terrorist”, vil den andre siden kanskje kalle en ”frihets forkjemper”.  Det er det samme med konspirasjoner. Fra ett ståsted kan en konspirasjon også kalles ”en samfunnsoppgave”. Ståstedet jeg kommer fra representerer ikke makt eliten eller styresmaktene rundt omkring, men mannen og kvinnen på gata. Jeg bryr meg også fordi jeg har barn som er voksen og som helst ikke vil vite fordi de ønsker å leve i verden uten å bli skremt.

En annen ting jeg har lært meg er at det er mindre skremmende å vite sannheten enn å la være. Det er ikke alle enig med meg om, men det er min filosofi. Det er slik fordi jeg kan ikke forholde meg til en illusjon og føle styrke. Jeg må vite hva som er sant slik at jeg har den muligheten til å navigere uten å gå i feller, selv om veien er full av farer. Derfor er jeg også i mot PR, propaganda, og fragmentering av sannheten. Derfor synes vi skal ha en styrings makt som er gjennomsiktig. Jeg synes at tendensen der massene skal bli mer og mer gjennomsiktig og overvåket mens styresmakten blir mer og mer hemmelig – det er ikke bra.

Er det noen som konspirerer?

En konspirasjon er sammensvergelse. En handling av to eller flere mennesker som arbeider i hemmelighet der målet er å oppnå noe. Vanligvis er målet tenkt som negative intensjoner. En konspirasjon er noe som går ut over andre – vanligvis fullstendig intetanende og uskyldig mennesker. Konspirasjoner har vel eksistert helt siden Cain drepte Abel i første Moseboken. Om en planlegger å rane en bank, må det også være en konspirasjon. Det er ingen konspirasjonsteori dersom konspirasjonen faktisk fant sted. Konspirasjoner finner sted også på et høyere, politisk nivå. Den som tror at alle statsledere er etiske og har integriteten i orden tror også på Julenissen. Gå tilbake til historie bøkene og les.

Helt siden 50-tallet med den kalde krigen og politiske forsøk på alltid å være minst ett skritt foran en antatt fiende har det utviklet seg ”Think Tanks” – eller kreative utklekkings steder der de beste ideene kunne raffineres og bli til konkrete handlinger eller tiltak mot ”fienden” – hvem nå det måtte være.

En liten historisk forståelse

Det er et faktum at Sigmund Freud lanserte sin teori om at menneskets ubevisste var en farlig ”rest” fra vår dyrisk fortid. Freud var påvirket av evolusjonslæren fra Darwin. Han mente at det ubevisste var opphavsstedet til menneskets voldelige tendenser og uhemmede seksuell atferd. Hans teorier ble ”bekreftet” for ham ved å se på volden fra første verdens krig. Sigmund Freud fikk mer og mer vitenskapelig anerkjennelse, takket være hans amerikansk nevø Henry Bernays –  (http://www.jeffjacoby.com/5708/the-public-be-swayed ) verdens første selvproklamert ”Public Relations Konsulent”. Public Relations er bare et annet ord for Propaganda – det vil si å servere manipulert informasjon som nyheter eller sannheter for å oppnå en ønsket effekt på andre. En halv sannhet blir en hel løgn! Denne anerkjennelsen gjorde at Freuds teorier fikk verdens statsledere en vitenskapelig mandat til å holde ”massene” under kontroll og undertrykkelse.

Dersom noen spør om det var en konspirasjon vil jeg måtte svare, ”Nei”. Det bare ble sånn. Det er en tankevirus som ligger dypt inne i den vitenskapelige modellen som gjør at den må forholde seg utelukket til det materialistiske, det rasjonelle og det objektive som forsknings grunnlag. Det er heller ikke en konspirasjon, men en tanke fjert som har holdt menneskeheten langt inne i en moderne mørkealder når det gjelder menneskets bevissthet.

Menneskets ubevisste sinn er den mest viktig delen av menneskets sjelelig personlighet. Den er skilt fra det bevisste sinnet for at mennesket skal utvikle seg sjelelig gjennom en prosess som innebærer prøving og feiling. Det er ingen konspirasjon, ingen tenke fjert og ingen tanke virus men en tilnærming til utvikling som er grundig – selv om den er noe smertefull.

Fordi forståelsesmodellen om at menneskets ubevisste sinn er farlig for samfunnets struktur var det en ide (tanke fjert) som virkelig slo an og ble forsterket av alle som hadde makten – også demokratiske stater – spesielt demokratiske stater fordi de skulle servere en illusjon om frihet mens det var bare en illusjon. Freud og Bernays anbefalte at den kontrollen i et demokratisk land kunne gjennomføres ved å skape et samfunn basert på forbruk. På denne måten ville massene være opptatt med å tilfredsstile sin ”komfortsone” at de ikke ville bry seg om hvordan de ble ledet. En passiv masse var en fordel for alle. Denne passivisering er også gjennomført i enkelte land ved å introdusere fluor i drikkevannet. Fluor er den mest aktive ingrediensen i rotte gift. Hitler brukte også fluor for å passivisere sine krigsfanger.

Freuds datter Anne foreslo også et samfunn basert på konform ville være nyttig som beskyttelse fra det voldelige ubevisste sinnet. Det slo an. Dette er psykiatriens fundament. Det var ikke en konspirasjon, men en holdning som ble til ved å ha en feilaktig forståelse av menneskesinnet. Helt siden den gangen har mennesket (massene) alltid vært menneskets (elite ledernes) største fiende. Denne holdningen kommer også til uttrykk i mer moderne think tank (ide dugnad) manifester.

Think Tanks fra den kalde krigen var en økonomisk og en politisk suksess. Har ble det klekket ut mange teorier, modeller og teser for å forutsi menneskelig atferd. Dette behovet for kontroll er faktisk basert på simpel frykt basert på en gedigen misforståelse av bevissthetens essens og menneskets egentlig opphav. De fungerte likevel på den måten at de sikret at makten forble i hendene til de som hadde en felles tankegang. På grunn av teknologiens utvikling – som har for lenge siden akterut seilet menneskets bevissthets utvikling har disse ledere og grupper blitt mer og mer farlige for massene. Bruk av think tanks har vært så vellykket at de fortsetter i dag. De er meget ”eksklusive”. To av de jeg vet om er også særdeles vesentlig for hvordan verden ser ut i dag.

Nå snakker vi om konspirasjoner

Den første er følgende:

Project for the New American Century: A roadmap for global domination

Medlemmene av denne Think Tank var:

Elliott Abrams, Gary Bauer, William J. Bennett, Jeb Bush, Dick Cheney, Eliot A. Cohen, Midge Decter, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Aaron Friedberg, Francis Fukuyama, Frank Gaffney, Fred C. Ikle,
Donald Kagan, Zalmay Khalilzad, I. Lewis Libby, Norman Podhoretz,
Dan Quayle, Peter W. Rodman, Stephen P. Rosen, Henry S. Rowen, Donald Rumsfeld, Vin Weber, George Weigel, Paul Wolfowitz

Om du tar deg tid til å gjennomgå denne listen så ser du mennesker som har vært i leder posisjoner i vårt ”storsamfunn”. Jeg legger ved dokumentasjon som er fakta basert som du kan selv bekrefte. Om temaene som think tanken diskuterte. Det er en slagplan for USAs fremtid inn i det nye århundrede. Når du ser på prosjekts navn kan du også fatte at på den ene siden sett fra den amerikanske ledelsen var intensjon å sikre fremtiden. Sett fra resten av verdens ståsted er det en konspirasjon for å sikre dominans over alle andre – Det er et dårlig tegn for din og min frihet at USA skal dominere (herske over) hele planeten.

June 3, 1997

“American foreign and defense policy is adrift. Conservatives have criticized the incoherent policies of the Clinton Administration. They have also resisted isolationist impulses from within their own ranks. But conservatives have not confidently advanced a strategic vision of America’s role in the world. They have not set forth guiding principles for American foreign policy. They have allowed differences over tactics to obscure potential agreement on strategic objectives. And they have not fought for a defense budget that would maintain American security and advance American interests in the new century.”

“We aim to change this. We aim to make the case and rally support for American global leadership.”

“As the 20th century draws to a close, the United States stands as the world’s preeminent power. Having led the West to victory in the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does the United States have the vision to build upon the achievements of past decades? Does the United States have the resolve to shape a new century favorable to American principles and interests?”

“We are in danger of squandering the opportunity and failing the challenge. We are living off the capital — both the military investments and the foreign policy achievements — built up by past administrations. Cuts in foreign affairs and defense spending, inattention to the tools of statecraft, and inconstant leadership are making it increasingly difficult to sustain American influence around the world. And the promise of short-term commercial benefits threatens to override strategic considerations. As a consequence, we are jeopardizing the nation’s ability to meet present threats and to deal with potentially greater challenges that lie ahead.

We seem to have forgotten the essential elements of the Reagan Administration’s success: a military that is strong and ready to meet both present and future challenges; a foreign policy that boldly and purposefully promotes American principles abroad; and national leadership that accepts the United States’ global responsibilities.”

“Of course, the United States must be prudent in how it exercises its power. But we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership or the costs that are associated with its exercise. America has a vital role in maintaining peace and security in Europe, Asia, and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite challenges to our fundamental interests. The history of the 20th century should have taught us that it is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before they become dire. The history of this century should have taught us to embrace the cause of American leadership.”

“Our aim is to remind Americans of these lessons and to draw their consequences for today. Here are four consequences:

• we need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global 
responsibilities today and modernize our armed forces for the future;

• we need to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our interests and values;

• we need to promote the cause of political and economic freedom abroad;

• we need to accept responsibility for America’s unique role in preserving and extending an international order friendly to our security, our prosperity, and our principles.”

“Such a Reaganite policy of military strength and moral clarity may not be fashionable today. But it is necessary if the United States is to build on the successes of this past century and to ensure our security and our greatness in the next.”

Det var en hake ved hele denne utviklingen som lå på tegnebrettet. Det kommer til uttrykk her:

“Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor…

“And advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”

— from “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century,” September, 2000.

Fire måneder etter dette møtet var Bush Jr. i det Hvite Huset og The New Pearl Harbor – ble en virkelighet 11, september. Verden har aldri vært den samme siden denne hendelsen. Ingenting i politikken skjer på tilfeldig vis.

Her ligger evidensen/beviset for flere konspirasjoner. Den ene er selvfølgelig “angrepet” 11.09.01 som startet “terror krigen” – og som er årsaken til at du og din integritet blir redusert til status “kveg” når du skal gjennom flyplass kontroll. For ikke å nevne all overvåkningen av ditt privatliv i mellomtiden. I dokumentet så avslører også disse mennesker at de er villig til å bruke terror på andre for å gjennomføre sine mål.

Den andre konspirasjonen, går tilbake til 1991- En think tank som er rådgivende organ for FN – for ikke å nevne ”WHO”. Her også kommer til uttrykk den forståelsen om at mennesket måtte alltid ha en fiende å slås mot for å ha en mening med livet. Det viser også at disse føler at de lever i et vakuum – det gjør ikke jeg.

“..It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary, to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose. New enemies therefore have to be identified. New strategies imagined, new weapons devised.

Denne rammebetingelsen er så viktig at jeg oversetter den til norsk:

“…Det virker som om mennesker trenger en felles motivasjon, nemlig en felles fiende for å organisere seg og handle sammen i et vakuum; en slik motivasjon må  finnes for å bringe de delte nasjonene sammen for å slåss mot en fiende utenfra, enten en virkelig en eller en som er oppdiktet for anledningen. Nye fiender derfor må være identifiserte. Nye strategier må forestilles, nye våpen må oppfinnes.”

Her snakker vi om konspirasjons språk – ikke sant?

In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

Oversettelse:

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen om at forurensning, tuslen om global varming, vannmangel og mat mangel og slik ville passe fint. Alle disse farene er forårsaket av menneskelig intervensjon og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overkommes. Den vikelig fienden er mennesket.

Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution”

Her har du en konspirasjon! Det er ingen teori.

La oss sette begge to sammen slik at du kan toke begivenheter som skjer over hele verden i en ny sammenheng. Global dominans, bruk av biologiske våpen for å utslette hele befolkningsgrupper, gjennomføring av en gedigen frykt ”Psyops” om kunstig trusler om fare fra forurensning, global varming, vann og mat mangel.

Forfall i økonomien, særlig i USA, men også resten av verden er ikke noen form for tilfeldighet. Det er forberedelser til en ny global styrings bank og mer global styring fra FN. Det er fortsatt mange av de samme spillere til stedet. De har bare skiftet ut stolene sine. Al Gores film ”An Inconvient Truth” som han fikk Nobels Freds pris for har lansert ideen om menneskeskapt global varming drevet av CO2. FNs Agenda 21 – for en bærekraftig miljø bruker også Club of Romes manifest for å fronte at alle land skal oppgi sin integritet og gi det til FN – Klima konferansen i København i desember er en avtale som land ikke kan komme ut av på et senere tidspunkt. Vår statsminister har fortalt oss hvor mye Norge skal forplikte seg på dette møtet. Problemet er at klimaet er ikke drevet gjennom svingninger i CO2 og det er ikke styrt av mennesket – til tross for at militæret sier de vil eie været innen 2020. Klimaet er drevet av Solen.

Agenda 21 og mange av kreftene som ligger bak er hellig overbevist om at det er for mange mennesker på denne planeten. De vil redusere befolkningen til 500-millioner. Det vil si slakte ned 6,3 milliarder mennesker. Hvis du synes det er utrolig, les artiklene her inne om Agenda 21. Les sitatene fra kongelig og andre høyt respekterte mennesker, gå på Internett og gjør din egen ”research”.

Agenda 21 brukes nå i USA for å begrense tilgang til vann som gårdene må ha for å drive i California. Dette er for å beskytte en fiske art som de sier er truet. Handlingen har ført til at USAs grønnsaks hage har blitt mer eller mindre desimert. Det kommer ikke mer mat derfra lenger. Kampanjer for å dyrke mat og bruke det til drivstoff har også påvirket tilgang og prisene på mat i resten av verden. De har også hjelp fra GMO (Genetisk modifisert frø/mat) produsenten Monsanto som har kuppet verdens frø tilgang og gjort dem sterile slik at bønder må kjøpe nye såfrø for hver avling de skal ha. De tar strupetak på bøndene. Samtidig kommer WHO med Codex Alimentarius som kommer til å ta livet av ca 2-milliarder mennesker gjennom kontroll av maten. (http://www.natural-health-information-centre.com/codex-alimentarius.html )

Codex som gjennomføres 2010 også i Norge vil gjøre at tilgangen til vitaminer og mineraler blir mer eller mindre borte. Det du får kjøpt blir kjøpt på apoteket via resept i svake mengder. Natur tilskudd blir ulovelig. All kjøtt skal sprøytes med vekst hormoner, alle dyr skal ha sin egen RFID tag. Og det blir tillatt mat med 7 at det 10 mest giftig kjemikalene vi vet om.

Når WHO kan stå bak et monster tiltak som nesten alle land har sagt ja til, så er det bare kort vei til å bli mer troverdig den rollen som WHO spiller i denne influensa ”Pandemien”. De har prøvd seg med SARS og fugle influensa for å ta land i Østen. Nå er deg svine/fugle/menneske influensa – mange eksperter si må være skapt i et laboratorium. Følg med samspillet mellom Bakster i Østerrike og WHO og oppdag hvordan viruset ble spredt i utgangspunktet. Les den informasjon som Jane Burgermeister har oppdaget om vaksinen. Vit at WHO er anmeldt for biologisk terror. Anmeldelser er også lagt inn i flere land, forhåpentlig også i Norge snart. Dette er en del av Agenda 21 som går ut på å gjøre livet surt for oss i ”massene”. Hvorfor skal ikke barna til Obama ikke få vaksinen? Hvorfor er det slik at Tysklands regjering og de i militæret skal få en type mens massene skal få en annen?

Disse avsløringene er ikke teorier. De er fakta og informasjons strømmen rundt disse blir større for  hver dag. Klart det er skremmende. Men jo dypere i systemet du graver, desto mer vil du se hvordan alt henger sammen.

En annen virkelighet

Freud tok fullstendig feil (det er en fakta uttalelse, ikke en konspirasjonsteori). Mens den store delen av menneskets befolkning på denne planeten forledes til å stå i kø for sin egen gift sprøyte – noen faktisk betaler for den. Er det et annet alternativ som tilbys for å tenke på hva er egentlig virkelig.  Det er nemlig den som forsøker å komme gjennom de mange lag med løgn som har vært servert som PR opp gjennom tiden. De kaller det hjerne vasking,  mens det egentlig heter hjerne forsøpling. Du er ingen dyr. Ditt ubevisste sinn og ditt bevisste sinn er summen av den du er. Du er et guddommelig vesen som har evig liv i den forstand at bevisstheten din er udødelig. Gjør et Internett søk på Nær døden opplevelsen. I 2001 ble det skrevet i ”peer review” magasinet The Lanset at hjernen er en mottaker for bevissthet ikke dens produsent.

Det som Nyhetsspeilet setter fokus på er hvordan du og jeg har blitt forledet til å tro at vold, krig og kamp mot hverandre er det eneste som betyr noe. Det er feil. Vi lever i en tid der to krefter sloss med alt de har. Disse kreftene kalles polarisering. De kalles også det gode og det onde. Det gode er forståelsen av at vi lever i en helhetlig verden der bevissthet knytter oss sammen. Det onde er en gruppe som tror på at vi er isolerte øyer og ikke har noen form på kontakt med hverandre. Derfor er det greit å utnytte andre på deres bekostning. Det er faktisk psykopati satt i system.

Se gjennom artiklene i hele nyhetsspeilet. Selv om du noterer individuelle avvik fordi alle bidrags giverne er unike, har vi stort sett forsøkt å ivareta en rød trå. Helhet frem for fragmentering. Hvis det er en konspirasjon, kall meg konspirasjons artist!

Svineinfluensa

Vi er nesten programforpliktet til å komme tilbake til Svineinfluensaen – Den er årsaken til at vi blir fokusert på som konspirasjonsteorister – det lyder nesten som konspirasjons terrorister ikke sant! Snedig lingvistisk triks. Norge er under terror angrep. Noen har funnet seg frem til retten til å skape og slippe løs på en verdens befolkning en kunstig virus (jeg er ingen ekspert men se på ekspert uttalelsene på video filmene fra Null) på en intet anende befolkning. Masse media har hauset opp under frykten slik at folk handler i redsel. Slik jeg forstår det er det bare 10 fra Østerrike som har latt seg vaksinere. Det er ikke tilfelle i Norge. Mens det ser ut til å være en kamp mot en usynlig og farlig fiende er det faktisk bare en kamp mot en skygge. Det er riktig at de har sluppet ut en fremmed influensa for å bygge opp under troverdigheten.

Har du stilt deg spørsmål om hvorfor ingen snakker om alternative mottiltak?

En skulle tro at en Folkehelse institutt som hadde helse på agendaen hadde også kommet med råd om hvordan en skulle bygge opp under hvordan en skulle gå til verks for å forsikre seg bedre helse i denne svine/fugle/menneske influensaen. Still spørsmål om hvorfor ingen snakker om kosthold, vitaminer og mineral tilskudd som kunne gjør befolkningen immun for denne influensaen? Det er så mye her som ikke stemmer at jeg lanserer en teori om at myndighetene vet mer enn det de er villig til å innrømme.

Velkommen til nyhetsspeilet for nyhetene som teller!

Når det gjelder informasjon om vaksinen fra Norsk Folkehelse institutt, så må du vite at denne institusjonen er gitt til Norge fra Rockefeller foundation. La meg sitere noe fra David Rockefeller – “For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure — one world, if you will,” wrote David Rockefeller in his autobiography. “If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” He also promotes draconian “population control” via global governance, among other highly controversial ideas.

Kanskje en god grunn til å undersøke virkningen av vaksiner og hvorfor vi anbefales stadig å ta flere og flere for mer og mer.

Ja det er konspirasjoner og de er ikke teorier.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

71 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Norska dagbladet använder självklart som vanligt Kurt Olsson som nyhetskälla http://www.youtube.com/watch?v=JxVMzHC94e8&list=PLFB5C537F847E9F3A&index=32&feature=plpp_video

Jag undrar på om de har mottagit mykke av detta från nettopp Kurt’s arkiver,
**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Litt morsomt at det kalles NS. :)

NWOrebella
Abonnent
14 år siden

En venninne refererer ofte i våre samtaler til “nyhetsspeilet” og jeg har egentlig ikke lest rundt på sidene før i dag, og må si jeg er imponert og lettet over å finne noe som er skrevet på Norsk om alle tingene jeg er interessert i. Da spesielt konspirasjon, men også svine vaksine, “global oppvarming”, 9/11, HAARP and I could go on and on.
Jeg lager videoer på YouTube og har brukt nettstedet for å nå frem til folk. Jeg har bl.a laget en video om FEMA som har nådd 40 000 views og det handler da om de samme tingene som her.
Jeg har vært veldig opptatt av disse tingene de siste 2-3 årene og jeg har lest så mange artikler at jeg sikkert kunne satt sammen en hel “bibel” tilsammen, men dette er FØRSTE gang jeg føler at noe norsk-skrevet er godt nok for meg til å sende til mine foreldre og andre som ikke hersker engelsk noe særlig.
Jeg vil bare si TUSEN TAKK for at dere kjemper denne kampen.
Det er så usannsynlig viktig og jeg kan ikke uttrykke det noe særlig klarere enn det.
Jeg kommer til å be en god del mennesker følge med her fremover.
Virkelig godt jobbet.
Mvh, Carrie

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  NWOrebella
14 år siden

I subscribed to your Chanel.

Du er mer en hjertelig velkommen til å dele dine kunnskaper i form av artikkler til det norske folk her på nyhetsspeilet. Vi har nådd ut til mange, og enda fler vil finne veien hit i 2010. Det er en god del demonstrasjoner som må planlegges, og folk må ut i gatene for at vi skal klare å vinne denne kampen. I år har jeg ikke så mye tid til skriving, fint om vi får flere gode skribenter som kan holde media under fokus og omskrive løgner til sannhet her på NS. Send meg mail på armin@nyhetsspeilet.no om du er fit for fight.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Synd du ikke kan klones NWOrebella, da ville verden vært et utiopia for oss alle nå :)

Myten om at dere Bergensere er et eget folkslag er nok ingen myte, filmen du sier er sett av 40 000 er nå sett av 130 000 og filmene du produser og laster opp blir i snitt sett av 30 000 :)

http://www.youtube.com/thebabyg

Dette må være et kraftig slag i trynet på septikerene som sier at Engler ikke eksisterer i virkligheten ;)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  NWOrebella
14 år siden

Hei Carrie og velkommen hit, :-) har du en link til videoene dine på YouTube?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden
Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Hjertelig takk smurfen, stor smurfeklem til deg! :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  NWOrebella
14 år siden

Og jeg som hadde begynt og mista trua på engler og så dukker dem opp når en trenger dem som mest :D

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Se deg i speilet smurf så dukker det opp flere engler! ;-)

Enig, Carrie fremstår som en engel i videoene. Jeg har ikke sett alle enda, men i den om FEMA hadde hun svarte vinger (forresten et kjempebra opptak) og det tror jeg ikke den jenta har altså.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

he he i mitt speil ser jeg bare et troll, men i ditt med fler herinne så ser jeg varmere og vakrere engler en man er i stand til og finne i noen bibler og blader ;)

Takk for den gode klemzen, den varma virkeligt i spreng kulda :) klemz klemz :)

Otto
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Angående informasjon i dokumentarene referert i forrige post. Bruk av gmo fôr fra Monsanto førte til at husdyr ble sterile. En bonde gjorde egne forsøk, sluttet å fôre noen dyr med gmo mais, det vil si gikk over til naturlig utviklet mais. Dyra ble fertile igjen.

Germany will ban cultivation of dangerous GMO maize *

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Otto
14 år siden

Ikke bare sterilitet, men alle forsøk på dyr har vist at både GM-Mais, GM-Soya mm ikke har har stoppet opp hjernens utvikling med redusert hjernen samt at ekstremt eksplosiv økning i antall allergier
forsøk med GM-Mat på vannlopper førte til at dem fleste døde etter kort tid
Vel det har vært en del av kostholdet vårt nå i 4 dager og trenger ikke merkest lenger som GM mat
EU vil at all mat nå skal være GM-Mat og tvinger bønder over på og produsere GM-Mat etter press fra USA og Monsanto
Men nå skal man ikke alltid være så negativ (aldri så galt at det ikke er godt for noe)
VI trenger ikke lenger være redd for at våre tennåringsbarn skal bli gravide i ung alder, med mindre utvikla hjerner så slipper man ungdumsopprør og trass og dem blir lettere og kontrolere, det vi heller ikke være noen krangel om vilken mat en skal kjøpe og hva man skal lage til middag siden dem vil bli allergiske mot det aller meste :D

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Nå dør jeg snart… av latterkrampe! Ingen må si smurfer ikke er evige optimister , de synes å finne det positive i enhver elendighet. :-D

millicent
millicent
Abonnent
14 år siden

Kanskje ikke helt det bloggen her handler om, men fant ikke noe annet sted å poste dette.
Dere har blitt øvingsoppgaver på blindern.

Her er en av besvarelsene.
http://skepsis.no/blog/?p=3051

Kanskje dette kan gi dere noe innsikt, og fjerne noen illusjoner.

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

…den samme leksa i ny innpakning.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Hei Bengt! Får ikke svart under innlegget ditt, så jeg må gjøre det her. Det er EISCAT du sikter til, regner jeg med?

Nå har jeg faktisk aldri sagt at HAARP og EISCAT ikke eksisterer, men jeg venter fremdeles på bevis for at de er noe annet enn det de gir seg ut for.

I et tidligere innlegg nevnte jeg noe om at man kan komme inn på omvisning på HAARP-anlegget i Alaska, EISCAT tror jeg aldri jeg har sagt noe om. Det er forsåvidt dårlig gjort og vel egnet til å skape frykt om lokalbefolkningen ikke får adgang til EISCAT.

Det er neppe noe stort poeng i å forsøke å overbevise meg, da det er fint lite jeg får gjort uansett.

Snakker du om stråling, er jeg med. Jeg ville ikke like å bo i nærheten av EISCAT, eller mobilmaster for den saks skyld.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det er en god regel,som mange politifolk har funnet svært nyttig når det kommer tilå nøste opp forbrytelser.Den gjelder også i politikk,og det er vel heller ingen grunn til å tro at den ikke skulle gjelde i mange av tilfellene som er nevnt her på Nyhetsspeilet heller.”Follow the money”! Personlig berikelse er stort sett hovedgrunnen til det meste av kriminell aktivitet,og den som oftest er vanskeligst å avsløre fordi bankene selv gjerne er med på svindelen.
I disse usikre tider for dollaren,bør det likevel være litt lettere fordi noen har det tydeligvis travelt med å skjule spor..Da gjør man også lettere feil.Mye penger går i disse tider fra å være “luftkapital” ,over til reelle verdier.Dvs investeringer i faste verdier som eiendom,gull,ol. Etterforskere bør altså nå være på hugget nå. Dessverre er interessen,som vanlig,temmelig laber,og det er heller på ingen måte enkelt å spore hvor tidligere “luftkapital” kom i fra.

Husk at om dollaren plutselig faller over natten,er fullstendig ruinering av allerede fattige land den første konsekvens,med påfølgende uro,og sannsynlige krigshandlinger som neste trekk i kjeden. Et handlingsforløp som med stor sannsynlighet vil passe de som ivrer for en ny,global økonomi,ganske så godt. Mange land i den tredje verden vil da ligge åpne for ny plyndring fra rike onkler i Vesten og Østen.Derfor er det sannsynlig å tro at et fall av dollaren er en ønsket utvikling fra NWO,og etterhvert ser det også ut til å være uunngåelig,for dollar er nå ikke annet enn papir i realiteten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
14 år siden

Flott kommentar Uenur :)
Dollaren vil nok kolapse mest sannsynlig i løpet av en uke,sentral bankene bytter ut dollar i stor fart nå, Banksterne har stoppet beskyttelsen av dollar og lar den flyte fritt nå, bankaksjer raser, kapitaliseter har i økende grad siste mnd bytte ut penger med landbrukseiendommer, gull og sølv, selv vanlige folk selger gifteringer og arvegods i stor skala nå i bytte for papirpenger uten verdi snart.
det blir reklamert i stor stil nå for og selg alt gull til vanlige folk og som alltid så er det svært mange som biter på og blir lurt for alt dem har.
http://www.gullvekten.no smelter tonnevis med smykker, ringer og arvegod i uka nå.
En del er våkne nå og binder renten i stor stil, dem som ikke rekker og binde renten før dollarkaolapset vil oppleve skyhøy rente og inflasjon.
Det er blitt en utbrett oppfatning blant folk at jorda er overbefolka.
Vel vist vi kvitter oss med det enorme forbruker og syke velstanden til eliten så kan vi brødfø 5-10 milliarder flere mennesker.
Det er vel snart på tide og kvitte oss med Eliten for og redde jorda og menneskeheten.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det KAN også være fordi sveitserne har laget sin egen vaksine,og gjerne vil selge den,som er grunnen til deres reaksjon,men likevel og uansett er det all mulig grunn til ettertanke ja!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
14 år siden

Man må da være rimlig naiv for og tro at Pharmaindustrien består av en gjeng Mor Theresa typer som kun tenker på og utrydde alle sykdommer og som ikke bryr seg om profitt, dem betaler jo 80% av alle studier og kurs for legene i Norge er jo et argument dem selv bruker når noen påstår dem tenker profitt.
$vineeinfluensaen kan vel delest i noen få grupper vist man kun legger til fakta.
Den snilleste og mest optimistiske består av at Styret i Phameindustrien forlanger høyere avkastning til aksjonærene sine, vist ikke så kan lederene møte på Aetat innen kort tid og det er sånn det er ellers i alle bedrifter i verden.
Selv der jeg jobba før så hadde ferskvaresjenfen og butikksjefen kniven på strupen om stadigt økt omsetning og inntening som igjen fører til at kjøttvarer blir pakka om og satt på nye datoer og andre luretrisk for at dem ikke skal ødlegge karierene sine.
Derfor har ikke ledelsen annet valg en og produsere et virus og spre rundt i verden og lage en falsk pandemi, Vaksinen tilsettest kvikksølv for og hindre infeksjon og for og kunne selge enda mere medisiner til dem som får bivirkninger,
Haiolje er kjempe billigt og brukest for og få bedre efekt i vaksinen og det kan brukest mye mindre av virkestoffet så dem kan tene 10 ganger så mye som om dem ikke skal tilsette Haiolje i vaksinen pluss at dem vil sikre fremtida si med og selge enda mere medisiner til alle som får ødlagt imunforsvaret sitt,
Virus rester tilsettest for og bekrefta at det er en pandemi siden enda flere vil bli syke og enda flere kaster seg over vaksinen
Det vet vi ut fra vanlig sesonginfluensa der alle som tar vaksinen blir syke og dem som ikke tar den blir ikke syke.
Dem slår to fluer i en smekk hele tiden…og det er kun Profitt som gjelder.
Dette vet vi fra tusenvis av hendelser i historien, nå sist med Wioxx skandalen i 2005 der over 100 000 ble drept i USA, 400 i Norge og ca 300 000 til sammen i verden
Selv etter et sånt massedrap så var det kun profitten som gjaldt og dem opperert med lister over leger og eksperter som prøvde og stoppe videre salg av medikamentet som skulle ødleggest.
Wioxx ble stoppa til slutt, Merck måtte betale flere milliarder dollar til ofrer og veldigt veldigt mye snusk kom opp til overfalten under rettsaken.
Så dem som enda ikke har skjønt at Pharmaindustrien bryr seg katten om noen millioner dør bare dem kan øke profitten bør vel kaskje lese litt historie.
Dem andre tilsetningsstoffene i vaksinen vet jeg lite om så skal ikke si så mye om dem annet en ut fra erfaring så er det vertfall ikke tilsatt for og bedre helsa vår.
Tar man noen av dem andre teoriene for seg som at vaksinen kan endre vårt DNA eller at en del av Eierene er medlemmer i Bilderberg group og NWO, at WHO og FN har og en mørk fortid bak seg så blir det bare skremmende og kun fantasien som kan sette begrensinger på hva dem er i stand til…
For dem siste gruppene der er vi bare forsøkskaniner uten annen verdi en vi kan gjøre dem enda rikere og bidra til og oprettholde deres velstand og makt.
En annen ting er at dem er mere tent med en stor fattigklasse en med en middeklasse som forbruker “deres” ( Jordens) resurser….

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“og det er kun Profitt som gjelder.”
Dette var i gamle dager det og idag skjer “profitt” på smalplanen. Egentlige hensikter med hoaxvaksinen er å utrydde jordasbefolkningen, raskt og effektiv ved å sterilisere fedre og mødre som framtidens slavebærere:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article397969.ece

6 av 7 som fikk bivirkninger i “Norge” etter konspirasjonsvaksinasjon viste seg å være kvinner. På tide å våkne nå? :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Våkn opp?

Litt sent for det nå Arifkarim, siden 2008 har vi blitt overøse med mat som krymper hjernene våre og reverserer utviklingen i hjernen i tillegg til at nesten alle som spiser GM mat har en eksplosiv økning i allergier, skader på lever og nyrer.
og ødlagt imunforsvar

sammenhengen mellom GMOer og allergi?
De insektresistente genmodifiserte plantene (Bt-plantene) produserer Cry-proteiner som skal ta knekken på skadeinnsekter. Disse Cry-proteinene kan åpne opp barrieren i slimhinnene, på samme måte som kolera-toksinet gjør. Det er kjent at Cry-proteiner og kolera-toksinet ligner hverandre og har lignende effekt.

I juli 1944 ble et nytt produkt laget. Produktet ble av forskere beskrevet som et “wonder chemical”, og skulle ta knekken på husfluen, malariamyggen og en rekke andre plager. Produktet het DDT, og hadde katastrofale økologiske konsekvenser. Miljøet sliter fortsatt med ettervirkningene av dette produktet, og vil gjøre det i mange år.

Det var begynnelsen på genmanipulering. Fortsatt er manipulering av gener noe vi vet for lite om til å eksperimentere med. Produktet det forskes mye på i dag med hensyn til genmanipulering, er soyabønnen. Soya brukes i over 30.000 matvarer, og i halvparten av all prosessert mat vi kjøper i butikken. Eks. brød, sjokolade, kaker, margarin, barnemat, iskrem, pasta og matolje. Hensikten med genmanipulering av soyabønnen, er å gjøre den motstandsdyktig mot sprøytemiddelet “Round-Up”. Selvfølgelig har firmaet “Monsanto” patenten på både sprøytemiddelet og den genmanipulerte soyabønnen.

Genindustrien har allerede seiret i EU, da EU – kommisjonen vedtok “Novel food regulation” (NFR), som tillot denne manipuleringen i produkter som barnemat og sjokolade. Norge stillet seg utenfor EU da undersøkelser her i landet viste at vi ikke vil ha genmanipulerte produkter i maten.

Med dagens genteknologi har man kommet langt nok til å krysse det meste, f. eks. mais med skorpion. Dette eksempelet høres kanskje dumt og ubrukelig ut, og er det muligens også, men det sveitsiske firmaet Ciba Geigy har gjort det til en realitet. De har nemlig søkt om patent for deres “skorpion – mais

De insektresistente genmodifiserte plantene (Bt-plantene) produserer Cry-proteiner som skal ta knekken på skadeinnsekter. Disse Cry-proteinene kan åpne opp barrieren i slimhinnene, på samme måte som kolera-toksinet gjør. Det er kjent at Cry-proteiner og kolera-toksinet ligner hverandre og har lignende effekt.

20 vitenskapsmenn fra hele verden har slått full alarm om skadevirkningene av å spise genmodifisert mat, etter at et britisk forskerteam fant krympende hjerne, nyre og lever hos forsøksrotter og griser som fikk slik mat.

Oppropet fra de 20 vitenskapsmennene, deriblant professor Ian Pryme fra Universitetet i Bergen, støtter forskeren Arpad Pusztai, som måtte gå fra jobben etter å ha gått ut med advarsler om alvorlige skadevirkninger ved å spise den genmodifiserte maten.
Den ungarskfødte forskeren var leder for et stort program som forsket på eventuelle skadevirkninger av å spise genmodifisert mat. Han var ansatt ved Rowett Research Institute i Aberdeen, og fikk lederjobben i 1995. Noe av det første han gjorde var å teste genmodifiserte poteter på rotter.
Sjokkert
Arpad Pusztai hadde før han startet prosjektet hatt et avslappet forhold til det å spise genmodifisert mat, men dette skulle forandre seg dramatisk.
Alle regnet med at forskningsprosjektet til 22 millioner kroner var ukontroversielt, men det var det absolutt ikke. Arpad Pusztai overrasket flere da han advarte de britiske helsemyndighetene mot å godkjenne genmanipulert mais fra USA.
– Vi bør ikke ta noen sjanser, skrev han i sin uttalelse.
Samtidig begynte turbulensen rundt hans eget prosjekt, og det begynte å komme kritikk mot forskergruppens metodikk.

Poteter
De første testene til Pusztais forskerteam viste nemlig overraskende, og svært sjokkerende, forandringer på testdyrenes indre organer. Teamet hadde plutselig data som viste at lever og hjerne hos rottene ble mindre, og det var også klare indikasjoner på kollaps i dyrenes immunforsvar.
I januar i fjor gikk doktor Pusztai ut. Han brukte BBC, og hevdet at forskerteamet hadde foret rottene i ti dager med genmodifiserte poteter – og gjort alarmerende funn.
Etter mye om og men ble doktor Arpad Pusztai tvunget til å pensjonere seg. Da han gikk av, ble det skrevet en rapport til myndighetene, men denne rapporten inneholder ingenting om Puszais funn eller om testene med de genmodifiserte rottene.

Nå krever de 20 ekspertene å få vite hvorfor dyrenes indre organer endret seg etter å ha blitt ftret med det britiske medier omtaler som «Frankenstein-mat».
– Jeg ville ikke spist genmodifisert mat, og jeg synes heller ikke at vi skal bruke menneskene som testkaniner, sa doktor Pusztai.
Nå krever man storstilt forskning og nye retningslinjer for godkjennelse av genmodifisert mat.

http://naturvernforbundet.no/aktuelt_og_nyheter/import/europa-tvangsfores-med-genmanipulert-mat-article7485-796.html

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Jeg har ingen bakgrunn eller legning i retning det å være konspirasjonsteoretiker.-Jeg har i midlertid en svært god nese for luris,og lurendreierier,og har i grunnen hatt den evnen i lang tid.
I min interesse for politikk har dette vist seg særdeles matnyttig for å luke ut lureriene. Ingen har “drevet” meg i mot hverken Nyhetsspeilet eller andre KT-sights,dette har bakmennene/kvinnene greit helt selv,for mitt vedkommende.
Nå tror jeg det verserer adskillig mye fri fantasi på både Nyhetsspeilet og andre lignende steder,men det betyr ikke at det står så veldig mye verre til her enn i den ordinære pressen.Det er hvilken løgn som blir servert,som er avgjørende for om publikum lett godtar den,og det igjen er basert på innlæring over svært lang tid!
Når det er sagt,så er mye av det andre stoffet på Nyhetsspeilet basert på både fakta,og sammensatt kunnskap,og da er latterliggjøring det mest effektive våpen.
Det luktet scam svært tidlig av svineinfluensaen,og jeg fikk alarmklokker i hodet allerede i januar.De ringer ikke akkurat med mindre styrke nå.Dette var lenge før jeg i det hele tatt visste at sider som Nyhetsspeilet fantes! I sommer oppdagt jeg i midlertid at insidere hadde lagt ut en temmelig nøyaktig beskrivelse av hvordan denne “pandemien” og behandlingen skulle foreløpe allerede tidlig i fjor,og noen enda tidligere! Lenge før svineinfluensaen var påtenkt.-Noen visste altså,og da er vel det meste av mystikken borte,forsåvidt.
-Så var det bare det da at all denne informasjonen er å finne på såkallte “useriøse” sider,og derfor ikke er å regne med i dagspressen.Bare det enkle faktum at noen har beskrevet et handlingsforløp lang tid i forveien,og at det burde tilsi at synskhet i det minste finnes,synes å interessere det ringeste!
-Nei.Noe er råttenet i rikene,og er vi tenkende mennesker,greier vi noenlunde å sile ut useriøst stoff både på Nyhetsspeilet , Dagbladet og andre steder.Hovedsaken er at vi husker at det er ikke noe,absolutt ikke noe,som er for utrolig til at det ikke kan være sant.Det gjelder hva vi leser/ser i alle medier.

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

De fleste nye som nå kommer strømmende inn, også jeg, har i kortere eller lengre perioder vært innom her og lest til øyet ble stort og rødt. Det som liksom er hovedingrediensen, hva angår artikkelforfattere og skribenter for øvrig, har tydeligvis en substans som faller mange i smak. Ikke alle selfølgelig, men hele tida noen som hopper ut av hovedstrømmen, kanskje fordi de lurer på om det hele egentlig bærer galt avsted, slik som i mitt tilfelle. Til å begynne med, kan noen av teoriene, ikke disse som det utvilsomt er hold i og umulig kan avvises som sprøyt!, virke noe søkt og virkelighetsfjernt. F.eks alt dette tilsynelatende groteske samrøret mellom det offentlige og private, alle disse påståtte konspirasjonene, som hvis man skal nøste tilbake, ender hos Rockefeller him self. Likeså fenomet chemtrails og svinefluen. Ellers er det vel slik at om man ikke på forhånd har en ” konspirasjonsteoretisk” legning, trenger man litt tilvenning når ei tilnerming til stoffet skjer. Men som med meg, og sikker mange til, så skjer det etterhvert noe. Man, bevist eller ubevist, åpner opp kanaler og sluser inn tanker som, ikke bare var utenkelig, men tanker som man ikke kunne tenke fordi man ikke visste eller noen gang hadde hørt om dette. Men så kommer spørsmålet etter hvert sigende inn; er dette bare fantasier og tull, og er alt dette helt usannsynlig. Jo mer man tenker og jo mer relatert info man finner, mindre preg bærer det hele av usansynlihet.
Etter hvert, må jeg bare innrømme, er jeg har kommet til den erkjennelse at det meste er mulig i denne forskrudde verden. Kanskje det rett og slett er slik at mere utrulig det høres ut, jo riktigere er det. Er det ikke ofte slik at virkeligheta overgår fantasien. Når det gjelder grisefluen, som jeg mener er et helt kapitel for seg selv, behøver jeg ingen betenknings tid. Jeg må bare si at hvis man ikke, i det minste, har en liten følelse av at her er noe som skurrer fælt når det gjelder hele dette ensretta trykket fra de som har makt og midler for å trykke på hvor og når de ønsker, da har man ingen forbindelse mellom mage og hjerne, for ikke å si mellom hjernehalvdelene.
Til slutt: I 1967 sa den amerikanske helsedirektøren at kampen mot smittsomme sykdommer var vunnet!!! Ikke lang tid etterpå tok det løs med nye smittsomme virussykdommer….. Nesten som det skulle være kronidiot Bush jr.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Leste innlegget i Dagbladet,og ristet på hodet…et ord dukket opp som jeg ikke har hørt før ” Reassasjon” 3 ulike viruser som blir “ett”..for og få et inntrykk av at svineinfluensaen er kommet naturlig…sukk…Og barnehageungene repvik og Frekke oppførte seg som absolutte tullinger igjen,ved å ” mobbe ” Armin med flere innlegg..Men så flott at reaksjonen fra Dagbladet blir slik..da vet man med rette at Nyhetsspeilet har hatt rett hele veien,nå begynner folk og reagere og redde..Nå er det Mainstreammedia som ER og blir Konspiratørene..:)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Veldig bra debunking av makthaverne Mike!
Takket være våre kjære medier er “konspirasjonsteorier” blitt negativt ladet ord. Selv folk som er villige til å søke etter alternativ informasjon, blir redde av å besøke slike sider med konspirasjonelt innhold, ganske enkelt pga programmeringen fra den etablerte media. Noen eksempler:
http://www.5080.no/2009/07/konspirasjonsteoretikere-feirer-40-ar-med-manetvil/
http://karitabekkemellem.blogspot.com/2009/10/advarsel-mot-konspirasjonsteoretikere.html

trackback
14 år siden

[…] nå er jeg avslørt. Nyhetsspeilet har i dag en lang artikkel om dette. Jeg har ikke noe annet valg enn å krype til […]

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
14 år siden

kan ikke bygge andre etasje før første * hehe som dere ser norsken sliter meg ut men..skal fortsette hardt til jeg klarer den nesten perfekt ;)

Natural mystik
Natural mystik
Abonnent
14 år siden

Hei everybody peace be upon every one us
jeg vil si bare at, det dere gjør er noe av det viktgste jobb som finnes i dagens samfunn og trist å se at folk som i dagbladet gjørr narr av siden med å si konspirasjons teori nettside.
i dagens samfunn det verste pandemien er ikke svine influensa eller vaksinen men ignoranse hos folk. Og dette er fordi mange av oss her i norge vi tror vi vet alt, og vi priser intellekt de med dress og status og ignoransen vokser. så vi må gå forsiktig på folk når det er så mye ignoranse og noen av de mest inflytelses rike folk som i dagbladet folk er i mot oss,
så må vi ikke skremme folk bort. for ifoen ut i her, er ikke lett å fatte på kort tid..man må rett og slett være klar for det. man ikke bygge første andre etasje før første. Men sakte og sikkert kommer vi til å få fler og fler på vår side. er kjempe glad at det finnes noen som dere her i norge også.
keep up the good work

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Jeg synes Nyhetsspeilet er nyttig, jeg! Selv om jeg er skeptisk til de villeste teoriene, og blir veldig frustert av og til, så fører lesingen her til at jeg uforsker mer andre steder også, og lærer en hel del som man bør vite om for å kunne avgjøre hva som henger på greip av all informasjonen vi får gjennom media.

Det har gått opp for meg at å være en kløpper til å lage databaser og bytte IC-kretser ikke holder som grunnlag for å gjøre seg opp en mening verken om samfunn, naturvitenskap eller spirituelle ting. Derfor har jeg, siden jeg ble fast inventar her på speilet, også lest hundrevis av sider på forskning.no og lignende steder. Det er rett og slett mer inspirerende å lære seg noe nytt når man blir provosert til det.

Og forbausende ofte oppdager jeg at forskning viser at teoriene her ikke er tatt ut av løse lufta. Noen av de særeste, ja, men langtfra alle. Og da må man tenke….

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Wunjo
14 år siden

Skeptisk til det villeste teoriene Wunjo ;)?
Dem villeste teoriene kommer jo fra forskerene og nå trenger dem ingen mennesker på jorden siden dem kan produsere nye i menneskefabrikker uten foreldre ;)

Stamcelle-gjennombrudd kan gjøre foreldre overflødige.
Forskere har klart å lage kunstige egg- og sædceller

http://www.dagbladet.no/2009/10/29/nyheter/utenriks/forskning/helse/stamceller/8792368/

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Huff! Dette er sånn forskning som jeg syns vi kunne klare oss uten! Det gir litt for uhyggelige fremtidsvisjoner.

Jeg tror jeg nøyer meg med dette ene livet her, jeg.

Jo, jeg er en skeptiker, men tror det er bra.

Vet du mer om iraneren som ble utvist? Tenkte på ham halve natta. Håper han får komme tilbake.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Wunjo
14 år siden

Ja en skam for norge det der, men er vel en del av politikken for og hente støtte i befolkingen til et angrep på Iran
Ikke hørt noe mer om det ..
Lurer på om dem tester ut HAARP våpenet nå siden det er stor jorskjelv aktivitet i krigsområdene mellom Afganistan og Pakistan for tiden der USA er inne og hjelper Pakistan med og Bekjempe Taliban……

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/jordskjelv-i-afghanistan-2981168.html

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det var ingen enkel oppgave å besvare ganske kort! Det er jo slik at enkelte teorier er helt utrolige, mens andre viser seg å være basert på sannhet. Og de siste er vanskeligst å ta standpunkt til, da det krever kunnskaper jeg ikke har for å avgjøre hva som er mest sannsynlig.

Tar vi f.eks. påstanden om at bildene du la fram, beviser at det har vært sivilisasjoner på Mars, så syns jeg ikke at de bildene beviste det. Derimot er jeg åpen for at det kan ha vært intelligent liv der en gang i tiden, men der begynner problemene: Jeg vet for lite om romforskning til å avgjøre om det overhodet er mulig, om vårt solsystem er gammelt nok osv. (Der har jeg en studieoppgave til vinteren.)

Planlagt befolkningsreduksjon avviste jeg bastant til å begynne med, men der er jeg ikke fullt så sikker lenger. Der dreier det seg mer om at jeg syns din måte å legge det fram på er overdreven og litt for skremmende. Jeg velger inntil videre å tro at FN og WHO satser på opplysning og forbedring av menneskers levekår for å begrense befolkningsveksten, på den annen side er det ikke utenkelig at personer innen disse organisasjonene ser fordelen med at mange mennesker dør f.eks. i en pandemi, selv om det ikke er planlagt slik.

Dette fører til et synspunkt der vi rett og slett er på kollisjonskurs; jeg anser ikke mennesket for å være så verdifullt at vi skal kunne ta oss til rette som vi vil, uten å ta hensyn til resten av livet her på Jorden. Det er, for å si det enkelt, vi mennesker som er avhengig av de øvrige skapningene for å overleve, de ville hatt det utmerket uten oss.

Når det gjelder de mer åndelige aspektene, dreier det seg mer om tro. Og da er det vanskelig å være for eller imot. Enhver har rett til å ha sin tro uten å bli latterliggjort. Likevel har jeg begynt å undres på om det kan være mulig at hjernen produserer ”åndelige” opplevelser selv. Det kan virke som disse opplevelsene er ganske like uansett tro. Jeg har selv sett mennesker ”bli frelst” og har opplevd tungetale, og det er ikke ulikt det som beskrives innen mer New Age-inspirerte miljøer. Skal jeg tro på noe, bør det være svært sannsynlig at det holder stikk.

Jeg syns også det er for mye svart-hvitt-tenkning rundt vitenskap generelt. Det virker ikke seriøst å påstå at all tradisjonell vitenskap er fullstendig korrupt og ikke har peiling på noe som helst.

For å ta det du egentlig spurte om, så er det spesielt Illuminati, Haarp og chemtrails jeg ikke har særlig tro på har noe med virkeligheten å gjøre. Når det gjelder chemtrails, spørs det selvsagt hva man legger i det. Det blir utvilsomt sprøytet både her og der for ulike formål, den filmen du viste har vel også myndighetene innrømmet er ekte og dreide seg om et forsøk med befolkningen som forsøkskaniner. Men jeg har vanskelig for å tro at sånt foregår nå.

Jeg driver og leser den siste artikkelen din og har sikkert noen spørsmål når jeg kommer så langt.

Bengt Svensson
Skribent
Svar til  Wunjo
14 år siden

Fasinerende hva Nyhetsspeilet bringer fram av info – som selvklart gjør også meg nysgjerrig på hva som ligger bak og gjør at jeg graver ytterligere i “materien”.

Når det gjelder HAARP – Wunjo – så har jeg gravd i mange år. Nå er vi så “heldige” at ett av hovedanleggene på den nordlige halvkule ligger på Ramfjordmoen utenfor Tromsø – og det kan beskues på “Norge i bilder” med zoom og alt tilbehør.
Videre så er organiseringen av dette anlegget også åpen litteratur på nettet, og det samme med teknologien som ligger bak – med Teslas patenter – og påbygging av disse med nye patenter som er åpent for det offentlige innsyn.

Hvis du skulle være på de kanter av landet (Ramfjordmoen) vil jeg absolutt anbefale en liten tur innom – så kan du kanskje fortelle oss andre om dine observasjoner og erfaringer. Kanskje du i motsetning til oss andre kommer inn på anlegget og får en omvisning og litt direkte info.

Før jeg begynte å grave om HAARP trodde jeg også det bare var fantasi og fiction – men har siden begynnelsen av 2000-tallet kommet på andre tanker.

« Forrige artikkel

Mystisk skydekke på Østlandet 28.10.09 – oppdatert 5.11.09

Neste artikkel »

Åpent brev til en ny helseminister

71
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x