Åpent brev til en ny helseminister

3.4K visninger
7 minutter lesetid
27

Helseministre kommer og går. Bør de ta politisk styring av helsevesenet, la seg styre av sitt byråkrati, avdekke eller tildekke samfunnskapte årsaker til dagens økende helseproblemer? Bør det gis mer rom for alternative meninger i helsevesenet?

Skrevet av:  Ingeniør, Tor Johnsen.
Artikkel bilde er copyrightet til forfatter.

I medisinen står en rekke gamle teorier eller forklaringsmodeller for fall mens nye kommer til og kan vise seg mer hensiktsmessige for de fleste av oss. For oss pasienter dreier det seg mye om administrasjon av usikkerhet.
Vi må innhente flest mulig kvalifiserte meninger om hvordan vårt konkrete helseproblem kan løses.

På den ene siden har vi statlig informasjon som ofte oppleves så enøyet at man ser seg som offer for et propagandaapparat. Det kan lede til den konklusjon at ditt problem best kan løses utenfor helsevesenets ramme. Et eksempel på dette kan være statlige vaksinekampanjer som kan ende opp med råd om at hele befolkningen bør vaksineres mot det ene eller det andre. Norske medier kan legge seg flate når en helseminister står frem og gir full støtte til synspunktene til sin helsedirektør og representanter for det halvoffentlige Folkehelseinstituttet.

chemtrails artist
Rolf Groven er en av få kunstnere som har fått øye opp for "kjemikalieflysporene"

Når motforestillinger utelates i slike sammenhenger blir vi mistenksomme og kan lete forgjeves etter vitenskapelig underbygging av dagens statlige vaksinepolitikk. Er det bare myter og feiltolket statistikk som gjentas ofte nok til at noen av oss fortsatt oppfatter dem som sannheter? Kan de ha eller få rett disse fagfolkene som konkluderer med at jo flere vaksiner du har tatt, jo større er sannsynligheten for at du kan få problemer med å takle for eksempel en svineinfluensa? Kan det vise seg at vaksinering bare i unntakstilfeller har noe for seg og at det generelt på lang sikt virker stikk mot sin påståtte hensikt?

Er det en myte at det er vaksinering som har “utryddet” det og det helseproblem? Vil det vise seg også for forskere at de som i dag avstår fra all vaksinering blir fremtidens helsevinnere?

For den stadig økende helsesektoren utenfor landenes helsevesener blir helseproblemer gradvis mer
gjennomsiktige eller transparente. Biofysikken får mer innpass. Det resulterer i utvikling av apparatur som ofte kombinerer analysering av medvirkende årsaker til et konkret helseproblem og behandling. For meg som har vært ekstremt eloverfølsom, og plaget med lammelser og tilstivninger er det spesielt interessant å følge med i denne utviklingen av det som kan kalles informasjonsog/ eller energimedisin.

230909_Chem_trials_146
Dette er ikke vanlig kondens. Det er tungmetallforgiftning av norsk terretorium.

Noe av den tidligste apparaturen på dette området var til god nytte da jeg hadde behov for analysering av medvirkende årsaker og var på jakt etter muligheter for å reversere den invaliditet som plaget meg da, for rundt et tiår siden. Slik jeg opplever det skaper denne utviklingen eller paradigmeskiftet mange nærmest eksistensielle eller psykologiske problemer for de fleste store og små makthavere i vårt offentlige helsehierarki: De kan ha sin utdannelse fra den tiden leger ble opplært til å tro at “alt” dreide seg om kjemi og at syntetiske substrater kunne være vel så bra medisin som stoffer som finnes i naturen.

De kan videreformidle myten om at all medisin som virker også har bivirkninger. De kan med overbevisning fortelle deg at alle “anerkjente” undersøkelser frikjenner din amalgam som medvirkende til helseproblemer. Og de kan legge til, at mobiltelefoni og andre dagligdagse former for elektromagnetisme bare kan påvirke deg negativt i den grad du oppvarmes av eksponeringen.

I dag kan noen av oss se at helseproblemet som kalles Parkinsons sykdom i svært mange tilfeller kan ha en langvarig belastning med flere forskjellige giftige metaller i bunnen mens overdreven tradisjonell medisinering da kan forsterke problemene isteden for å bidra til løsninger. Andre, som meg, kan fokusere på at revmatiske og nevrologiske problemer kan skapes av et samspill mellom kroppens depoter av forskjellige toksiske metaller, da særlig kvikksølv, og dagligdags elektromagnetisme.

Her kan det også bli fokusert på at dette i store trekk dreier seg om tabuområder innenfor de fleste
lands helsevesener og at det er av største viktighet å få på plass undervisning som kan sette dagens
og kommende leger i stand til å analysere årsaker til helseproblemer, belyse synergieffekter og gi
råd med hensyn til de mest aktuelle avgiftningsregimer og individuelt tilpasset tilførsel av naturlige
vitaminer og mineraler som de kroniske, oppsamlede og sammensatte forgiftningene kan ha tappet
kroppen for.

Det kan stilles spørsmål om mammografiens ulemper i form av stråling og klemming av bryst på
lengre sikt kan skape flere problemer enn den løser. Og det kan påståes at våre tradisjonelle kreftregimer, som gjerne kombinerer cellegift og stråling, kan ha noen relativt kortsiktige fordeler samtidig som det over lengre tid duker for nye “feilfunksjoner” som forkorter livet.

Folket går til aksjon
Slike politisk motiverte budskap er å finne rundt omkring Oslo's motorveier. Tidligere "forsvarsminister" har gått fra å drepe til å helberede med hennes nye stilling som "helseminister".

Det er ikke lett å manøvrere i et slikt mangfold av medisinske virkelighetsoppfatninger som kan være mer eller mindre riktige. Men det er muligens vanskeligere for enkelte fagfolk, som gjerne vil forsvare eldre tankegods, enn for oss pasienter. Det kan ikke være lett for medisinske autoriteter eller makthavere å svelge og undersøke tanker eller påstander om at bare kvikksølv fra bl.a. amalgam kan forårsake Alzheimer. For enkelte nevrologer og revmatologer kan det gjerne stå som selvsagt at årsakene til problemer de har til oppgave å løse ikke kan ligge i et samspill mellom uheldige elektromagnetiske felt og i hovedsak vår mest potente nervegift og superledende metall kvikksølv. Og det kan ikke være lett for en tannlege som har lagt mye amalgam i sitt liv å stille seg spørsmålet om hvor mye helseproblemer han/hun derved har skapt.

Ord som bortforklaringer og dekkoperasjoner ligger det nær å bruke overfor mange av de reaksjonene jeg ser på spørsmål av typen: “Kan det være slik at det ene er årsak til det andre?” Våre offentlige helsevesener kan fortsatt velge å se bort fra det som nå kan utrettes av leger og terapeuter som står eller holdes utenfor deres egne rammer.
Men pasientflukten til det som oftest kalles alternativ medisin kan nå fort bli ubehagelig stor og samtidig redusere
tilliten til viktige segmenter innenfor helsevesenet.

En avgått medisinsk professor likte å sammenligne enkelte legesammenslutninger med middelalderske laug. Det gikk mye på at disse laugene mest tok sikte på å sikre egne privilegier innenfor et fagfelt og derfor kunne være direkte til hinder for åpen meningsbrytning og den faglige fremgang samfunnet ønsket seg. Etter mitt syn er vårt eget helsevesen, på de punktene som er vektlagt her, et forsvarssystem for eldre medisinsk tankegods uten bærekraftig fundament. Det er i ferd med å bli akterutseilt av flinkere folk som nå opparbeider seg pasientenes tillit. Regn med at helsevesenet må trekkes motvillig inn i fremtiden av helsepolitikere som tar styringen fra fagfolkene i systemet. Vis det frem for befolkningen når de lærde strides på et område, og de du er satt til å styre legger frem “enøyde” synspunkter til din eventuelle godkjennelse.

Chems19April2009
19April 2009. Regnes som dagen det regnet tungmetaller fra himmelen. Nyhetsspeilet motok meldinger om "spraying" fra Sarpsborg,Oslo,Trondheim,Bergen, Skien, Stavanger, Fredrikstad, Verdal, og Ålesund. Dette regnes som den værste spraydagen i Norges Historie.

Nedfall fra spraytokter over norsk territorium sies å gi symptomer som synes svært like de man ser ved akutt tungmetallforgiftning. Meteorologisk institutt averterte tidligere i år etter en som kunne forske på området aerosoler. Da gjelder det trolig eventuell værpåvirkning. En meteorolog har hatt et visst hell med seg når det gjelder varsling av spraytokter globalt. Her til lands ser jeg det som svært fornuftig at pollenvarsling kombineres med værvarsel. Så jeg kan godt se for meg at Helsedepartementet og f.eks. Meteorologisk institutt går sammen om å varsle kommende spraytokter inkl. øvelser med utslipp av aluminiumsflak i den hensikt å gjøre militærfly mindre synlig på radar. Da kan de som opplever seg som mest utsatt ta sine forholdsregler i de kommende dagene da de er mest utsatt for nedfall. De kan eksempelvis velge å sove med lukkede vinduer, holde seg mest mulig innendørs der det finnes god luftfiltrering osv.

Spørsmål 1.:

Vil du, med din bakgrunn som forsvarsminister, orientere befolkningen om omfang, fordeler og
ulemper med slike sprayprogrammer?

Spørsmål 2.:

Vil du, som helse- og omsorgsminister, ta initiativ til at vi får i stand forskning på eventuelle
negative konsekvenser for helse og miljø av denne typen aerosolnedfall?

Spørsmål 3.:

I Norge har vi noe gammelmodige grenseverdier for stråling. De tar utgangspunkt i at stråling som
ikke oppvarmer deg heller ikke kan påvirke din helse negativt. En del land og byer har og innfører
nå lavere grenseverdier visstnok litt i tråd med råd fra en internasjonal forskergruppe. Ser du
personlig et behov for at Norge bør bevege seg i den retningen og kanskje forby helt unødvendig
“tvangsbestråling” i form av trådløse nettverk i sentrale byområder, skoler, bibliotek og barnehager?

——oo0oo—-
Skaff større takhøyde i helsevesenet.
La de tusen medisinske virkelighetsoppfatninger blomstre, også der.

Mvh
Ingeniør Tor Johnsen
torjohnsen@hotmail.com

Om forfatter:

Rundt århundreskiftet forstod forfatteren at hans økende invaliditet og utmattelse bl.a. var knyttet til uheldige strømforhold. Pasientombudet i fylket fikk sjekket ut at det ikke fantes aktuell ekspertise innenfor det offentlige helsevesenet. Løsningene fantes utenfor helsevesenet, bl.a. i form av den tids informasjons- eller energimedisin. Det ble klart at særlig deponert kvikksølv gjennom mange tiår var knyttet opp til strømproblemene som gradvis avtok i takt med kvalitetssikret sanering av tannmetaller og deretter vellykkede avgiftningsregimer. Han støtter i dag opp under en rekke nettverk som drøfter og fremskaffer ny kunnskap på disse områdene.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

27 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Traff en pensjonert dame idag som fortalte at hun hadde blitt operert ved St Olav sykehus i Trondheim. Sykehuset er delt inn i soner, avdelinger, med forskjellige funksjoner, forsåvidt ikke noe nytt, men denne organiseringen er vel mer perfeksjonert og utvidet etter den nylige om- og utbyggingen av sykehuset. Damen fortale at hun hadde vært innom fler avdelinger underveis og fikk i ettertid regninger knyttet til hver avdeling. Hvor mye regningene lød på fikk jeg ikke rede på. Må man betale for tjenester ved hver avdeling iløpet av en innleggelse ved norske sykehus? Er ikke behandling ved sykehus gratis som det burde være?, unntatt ordningen med egenandeler som skal og bør være en relativt liten utgift

Dette hørtes brutalt og urettferdig ut for meg, også sett i lys av at det beviselig er mye korrupsjon og kriminalitet i helsevesenet, som eksempelvis svinesprøyta og gardasil, såkalte adhd-medisiner og produksjon av langtidspasienter innen bl.a. psykatri, som fører til relativt store utgifter som alle må betale bl.a. over skatteseddelen

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Nei,jeg er nok ikke helt på nett med riktig alt som er skrevet,og beskrevet her på speilet,men det underslår ikke det enkle faktum at det er mye rart som bør få folk til å undres,og den replikken, “grenseløst uvitende”,både provoserer meg,og får meg til å lure på hvor mye vet egentlig den enkelte lege!? -Ikke mye,tror jeg. De er vant til å ta ordre fra Departement,FHI,WHO,og jeg tror vel de stort sett er forbi det punktet der de kunne ha stilt kritiske spørsmål-dessverre!

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Uenur dette er et slående eksempel på at menneskene har en utrolig trang til å ha en flokkleder. Minner meg om dyreverden hvor hele flokken kan følge lederen rett utfor et stup, som oftest en handling utløst av frykt. De tenker ikke selv, de bare handler ut fra hva de ledes til. Jeg trodde ærlig talt den menneskelige intelligens overgikk dyrenes, men dessverre ser dette ut til å gjelde bare noen individer.

Legen sa, lensmannen sa, presten sa, avisene sier, ekspertene sier, myndighetene sier… o.s.v., men hvorfor pokker ikke bruke intelligensen man er tildelt og heller tenke sjøl?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

“Legen sa, lensmannen sa, presten sa, avisene sier, ekspertene sier, myndighetene sier… o.s.v., men hvorfor pokker ikke bruke intelligensen man er tildelt og heller tenke sjøl?”

Denne leksa burde læres til barna fra tidlig alder av foreldrene. Men som sagt er hele NWO konspirasjon lagt foran oss, slik at absolutt alt blir kontrollert av eliten fra begynnelsen til slutt. Om verden hadde vært “pengeløs”, og basert på et rettferdig økonomisystem, kunne vi da ha valgt “anbefalinger” fra folk som har fått høy status innen et bestemt område / fagfelt. Grunnen til det er at i et slik system, ville ikke menneskene ha “utbytte” i sentrum, men “menneskenes nytte” i sentrum når de skulle gi råd om et bestemt tema… :)

Dessverre har vi en lang vei å gå for å oppnå slike “maktesløse” systemer basert på fornuftighet og menneskepsyke.

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Nå er det vel stort sett lemen som følger lederen i døden, tror ikke dette er vanlig for de fleste flokker.
Når det er sagt, synes jeg det er horribelt å forsøke å presse noen til å ta en vaksine, jeg ville ha tatt H1N1 vaksinen selv, hvis jeg ikke hadde blitt smittet (og dermed imun), men hadde jeg opplevd noe som dette ville jeg helt klart stått sammen med kona til Uenur, og nektet. Ikke fordi jeg tror på KT’ene som serveres på nyhetsspeilet (hva med et navnebytte? jeg skulle til å forkorte navnet på siden også, men det ble litt for drøyt), men fordi jeg setter individets rett til bestemme over sin egen kropp høyest.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  MrKennedy
14 år siden

MrKennedy, det er ikke stort sett lemen som følger lederen i døden, her bør du oppdatere deg for det gjør de aller fleste i dyreverden, og dessverre også alt for mange mennesker, se under kollektive selvmord på denne siden;
http://no.wikipedia.org/wiki/Selvmord

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Men hørte du ikke hva han sa?? Det var spørsmålet min kjære ble møtt med når avdelingslederen lurte på når hun ville vaksineres,og hun høflig avslo,og sa at dette måtte hun tenke på.Replikkvekslingen fant sted like etter at smittevernslegen i kommunen hadde hatt et lengre foredrag på det lokale sykehjemmet om at alle måtte vaksinere seg,-meen det var selvfølgelig frivillig.. -Kritikerne av vaksinen forsto ikke hvor grenseløst uvitende de var-.Det var omtrent ordrett noe av det han sa i den forbindelse.
Det er vel unødvendig å si at min kjære står alene om ikke å ville vaksinere seg på angjeldende institusjon.Alle andre tvilende skrev seg på umiddelbart!

Dacax
Abonnent
14 år siden

Vattnisse:
Angående Digydrogen Monoxide, men ifølge Wikipedia(vet at dette ikke er noen sikker kilde) rett og slett bety 2 Hydrogen og 1 Oxygen(Oksid).
Vet ikke om dette er riktig, men det høres ikke helt usannsynlig ut:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dihydrogen_monoxide_hoax
Hadde vært fint om noen kunne bevise eller motbevise dette :)

Vattnisse
Vattnisse
Abonnent
14 år siden

Det viktigste er uansett å få slutt på at alle og enhver skal eksponeres for Dihydrogen Monoxide: http://www.dhmo.org/facts.html#DANGERS

manud
manud
Abonnent
14 år siden

rolf groven. ikke greven:)

hanze
hanze
Abonnent
14 år siden

Fhi vil ikke komentere Sveitsiske legemiddelmyndigheters behandling av vaksine serumet.
Kanskje de bare gjør rett i det….

http://www.abcnyheter.no/node/98564

ReXoR
ReXoR
Abonnent
Svar til  hanze
14 år siden

FHI mener sveitsiske myndighter meler sin egen kake, pga Sveits skal nå bruke en egenprodusert vaksine. At den sveitsiske vaksinen er bedre utprøvd og har mindre giftige stoffer nevnte de aldri.

Svine-Svindel-Vaksinen

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

De siste ukene har ansatte i helsesektoren blitt lagt under et umenneskelig press for å gå med på å få Pandemrix-sprøyta. Dette er praktisk talt å anse som tvangsvaksinasjoner, siden det knyttes til deres arbeidsplass osv.

At media ikke har hatt noe fokus på dette, betyr ikke at det har pågått og pågår i det stille. Husk at den viktigste informasjonen om det som skjer i samfunnet nå er den som norske media ikke gir oss.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Våre “såkalte” helseministrene kommer og går med millionlønninger, uten å gjøre en dritt for å forbedre helsa til gjenomsnittlig Ola Nordmann. Dem tror at en effektiv vaksine-program kommer til å være nok for norsk-helse, og bruker dermes meste av tiden til å forsvare globalistenes hoax-vaksinen…
I verdens beste land å bo i har vi uvanlig høy sykefravær, uendelig mange helsekøer, mangel på leger / kvalifiserte ansatte i helsevesenet osv.
http://www.budstikka.no/sec_nyheter/sec_innenriks/article269628.ece

Mange av oss er dermed presset til å betale oss ut av dette helse-rot via private forsikringsselskaper:
http://www.tk.no/nyheter/article4535491.ece

Igjen de velstående vinner i en håpløs velferdsstaten.

Kanskje på tida å lære av Brasil, som klarte å begrense svineinfluensa utbruddet “uten” tvangsvaksinasjon… :D
http://www.abcnyheter.no/node/98399

Men nei da! Her må vi alle jobbe / gå på skole uansett hva, ellers mister Herre-Staten sine yndlings skatteinntekter… :)

Insomnia
Insomnia
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Det er da ingen som har blitt tvangsvaksinert!
Blir så patetisk når en buser ut med påstander som ikke har grobunn i virkeligheten., For hvert eneste innlegg med påstander uten fotfeste i sunn fornuft synker integriteten.

tothestars
tothestars
Abonnent
Svar til  Insomnia
14 år siden

Alle måtte ta poliovaksinen (en gang på 50 tallet tror jeg). Det fortalte min far meg.

T
T
Forfatter
Svar til  Insomnia
14 år siden

Tvang kan forekomme på mange måter., jeg har også hørt at sykepleiere er under stort press for tiden. Dette er gruppepsykologi, de som ikke vil ta den gifta/ vaksinen blir sett på som evt. smittebærere. Og jeg har også hørt at de som sier nei ikke får komme på jobb. Tror dette er en form for tvang Insomnia, itillegg kommer all propagandaen fra media til å påvirke folk.

Ut ifra hvordan jeg tolket forsiden på vg idag så startet sympati-kampanjen for vår kjære tidl.statsråd Karita Bekkemellem, som nå fungerer som direktør for l.middel industrien. Bra timing må jeg si.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Insomnia
14 år siden

“Det er da ingen som har blitt tvangsvaksinert!”
Nei, da ingen ble tvangsvaksinert her, bare “indirekte” tvangsvaksinert da, vet du!

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Jeg var faktisk på skolen i dag for å hente min sønn på 11 som hadde hodepine. Er nesten helt sikker på at dette skyldes det trådløse nettet som er installert på skolen. Vi har nesten ikke slike problemer hjemme (har ikke trådløst nett lenger), kun på skolen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  MortenB
14 år siden

Kjempe flott Monica :D
Vist du leser siste kommentaren min i artiklen Mystisk skydekke på Østlandet så har jeg beskrevet det jeg tror feiler sønnen din Morten B :)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Nyhetsspeilet.no oppfordrer alle å faxe/maile/poste dette til helseministerens kontor

Jeg sendte både brevet fra Tor Johnsen og mitt svar til helseministerens kontor, mailadresse HOD-postmottak@hod.dep.no.

Fikk svar derfra;

Hei

Henvendelsen din er mottatt. Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Hilsen
Dokumentasjonsenheten

Min mail er kopiert inn i kommentarfeltet her;
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/tretrinns-vaksinen-den-globale-kampanjen-for-befolkningsreduksjon/

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Litt på siden dette, men var i Gøteborg sist Lørdag og fikk med meg David Icke. Må si det var en opplevelse for livet ! Foredraget varte i 8 timer (+ 2 pauser inni) og selv om jeg har sett videoer og lest bøker var det interessant fra start til slutt, faktisk tenke jeg “er han ferdig nå alt” da han takket for seg !
Kan ikke komme på noen som kan gjøre dett etter ham, 8 timer….

Selv om vi reiste totalt 1600 km, 25 timer i bil var dette verd turen !

Jeg mener David blir bedre og bedre, istedet for fokus på alt negativt er den mere flyttet over til å forstå sannheten og deretter til å lære om hva vi kan gjøre for å endre det negative.
At mye av hans syn på ting nå er svært likt slik det beskrives “Talmud of Jmmanuel” (altså den virkelige historien om “Jesus”) og pleiadekontaktene som Eduard Albert Meier har hatt, i tillegg til flere av urbefolkningene på jorden føler jeg er riktig vei.
Det viktigste budskapet er å forstå hvem vi er og dernest å forstå hvordan vi kan endre ting mot det positive !

Otto
Abonnent
Svar til  MortenB
14 år siden

David Icke snakker med Freedom Central i Amsterdam, september 2009 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1547&posts=1&start=1

ex156
ex156
Abonnent
14 år siden

Amish folk i Statene vaksinerer seg vanligvis ikke., av 20000 så var det bare 4 tilfeller av autisme. Av de 4 så var 3 blitt vaksinert med trippelvaksinen myndighetene gir til små barn, den inneholder kvikksølv som ikke brytes ned på naturlig måte, da dette blir injisert på en unaturlig måte. Den fjerde personen med autisme bodde ved et kraftverk.

Utdrag fra leserinnlegg i vg: bare i California alene, i 1999, var det ifølge undersøkelser (mangler link, google selv!) 270% økning av autisme hos barn. Hmm, kanskje det er på tide å tenke alternativt!!

Helseministeren som var forsvarsminister leser vel nøye gjennom dette brevet vil jeg tro, før hun evt. går til motangrep. Helse og Militærpolitikk går hånd i hånd i året 2009.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  ex156
14 år siden

Antall som forsøker å endre dette i USA er økende, ogse kjente personer er med i kampen, som Jenny McCarthy og Jim Carrey http://www.generationrescue.org/
Her hjemme ser det kun ut til å være en liten del av “grasrota” som tenker (altså oss).
Noen som visste at de mange av vaksinene også innholder MSG ?

Personlig kan jeg vanskelig tenke meg en mere unødvendig vaksine enn MMR II (som innh. Timerosal og MSG). Den skal virke mot vanlige barnesykdommer men fungerer ikke, alle mine barn har fått den og alle sammen har hatt samtlige barnesykdommer !!! Mange opp til 3 ganger ! Altså ser det ut til at også den naturlige immunisering som en får etter å ha hatt f. eks. meslinger ikke skjer !!!
Og, noen som visste at dersom den som setter MMR II sprøyta bommer på muskelen er vedkommende som vaksineres død i løpet av minutter ??? Så giftig er den at den må settes midt i muskelen slik at den kommer sakte over i blodet.

Persson
Persson
Abonnent
Svar til  MortenB
14 år siden

Jøss, visste faktiskt inte att msg används i vacciner också. Innehåller svininfluensavaccinet msg?

Jag blev inte lika førvånad när jag läste att dina barn har haft alla de sjukdomarna som vaccinet skulle skydda mot, det är snarare regel än undantag…. Personligen är jag ganska øvertygad om att de allra flesta vacciner är dåliga.

Ser du på statistiken i USA øver andelen autistiske barn så har den skjutit i højden i samma takt som man inført fler och fler vacciner. Kommer inte ihåg de exakta talen, men nu är det runt 1 av 200 barn i USA som är autistiske. Det är ganska sjukt. I Danmark tog utvecklingen motsatt riktning när man slutade med kvicksilver i vacciner, andelen autistiske barn gick då ned med 2/3.
Det finns helt säkert många fler exempel som visar samma sak, trots det säger de fortfarande att kvicksilver i vacciner är tryggt…

Läste en intressant artikel häromdagen där de tar upp historian bak vacciner, se link under. Det står bl.a om spanska sjukan som härjade i børjan av 1900-talet. Grekland var ett av få länder som tackade nej till vaccinationsprogrammet, och fick inget utbrott av sjukdomen. Vaccinet mot smittkoppor har en liknande historia.

Läsvärd artikel:
http://www.theshotheardroundtheworld.info/LettertoHealthCare.html

Otto
Abonnent
Svar til  ex156
14 år siden

Jim Carrey and Jenny McCarthy Present Robert F. Kennedy Jr. – Shocking Vaccine Cover Up: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4826

« Forrige artikkel

Nyhetsspeilet = konspirasjonsteorier i Dagbladet

Neste artikkel »

Levende virus i vaksinen

27
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x