Bla i tag

stråling

Barrie Trower om helse-effektene av stråling

Effektene for liv og helse av ulike former for EM (elektromagnetisk) stråling er et område der vitenskapelige fakta i stor grad blir undertrykt av industri-interesser og av statlige myndigheter. Nyhetsspeilet presenterer her et intervju med den uavhengige britiske strålings-eksperten Barrie Trower - en av de fremste i verden på dette fagområdet.

Per-Aslak Ertresvåg fyller 80 år

Det er med glede vi formidler gratulasjonene til Per-Aslak Ertresvåg da de vitner om hvor takknemlige man er og hvor høyt gratulantene verdsetter det han har gjort og de verdiene han står for.

Åpent brev til en ny helseminister

Nyhetsspeilet.no oppfordrer alle å faxe/maile/poste dette til helseministerens kontor

Redaktør anmelder norske politimyndigheter

Alarmerer både Helsingforskomiteen og Amnesty International for overgrep.

Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

Jens Stoltenberg har nå vært statsminister i 4 år. Hvilke miljømessige påkjenninger kan ha forårsaket at så mange nordmenn har fått svekket helse i løpet av de siste årene ?

En elektromagnetisk tåke har lagt seg over folket

Vi danser til saueflokkmentalitetens pipe. Når skal vi klippe ledningene?

Intervjuet som norske aviser ikke ville trykke

Norske aviser har med ett unntak konsekvent unnlatt å omtale Ertresvåg og hans bøker.