Utenomjordisk-konferanse på Sola 31 mars

2.2K visninger
11 minutter lesetid
15

Har du noen gang lurt på om det lever noen andre der ute i universet et sted? Skapninger omtrent som oss?

Er det mulig at NASA underslår bevismateriale om ekte UFOer? Eller at media og forskningsmiljøer har streng instruks om ikke å formidle informasjon og dokumentasjon om utenomjordiske langveisfarende?

Det kommer til å  bli arrangert en UTENOMJORDISK konferanse på Sola ved Stavanger 31 mars.

Til tross for at mye utenomjordisk-informasjon er blitt tilgjengelig via bøker, konferanser og ikke minst internett råder det ennå mye forvirring om hva som er fakta om utenomjordisk romfart, utenomjordiske skapninger og sivilisasjoner og utenomjordiske besøk.

I tillegg til komplett sensur i hovedmedia om eksistensen av utenomjordisk liv, spres det nå mye raffinert desinformasjon på diverse måter, blant annet via YouTube.

Årsaken til den tåkelagte og TABU-belagte håndteringen av informasjon som praktiseres av praktisk talt alle “offisielle” institusjoner og posisjoner er det langvarige og omfattende fundamentalistiske HEMMELIGHOLDET knyttet til eksistensen av UTENOMJORDISK. (Den 3. presentasjonen er viet hemmeligholdet.)

Nedenfor vises noen glimt av innholdet som kommer til å bli presentert i løpet av seks dokumentar-presentasjoner som dekker et bredt spekter av temaer knyttet til UTENOMJORDISK.

Programmet kommer til å være det samme som på den vellykkede konferansen i Trondheim tidlig i 2019:

Kl. 11 – 12 Avsløring av utenomjordisk liv

Kl. 12 – 13 Romskipet i Roswell – hva skjedde?

13 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Kl. 15 – 16  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Kl. 16.15 – 17.15    Utenomjordisk liv i solsystemet

17.15  – 18  Glimt fra Jordens ukjente forhistorie

Alle fremmedspråklige film- og videoklipp har norske undertekster.

Hver presentasjon kommer til å være fylt med detaljert og i stor grad ukjent informasjon i form av fotografier, film- og videoklipp, vitnemål, utdrag fra topphemmelige dokumenter og fyldig bakgrunnsinformasjon.

Presentasjon 1. Avsløring av utenomjordisk liv

Avansert utenomjordisk teknologi og den dypere naturen av eteren, «verdensrommet» og space-time har i tusener  og millioner av år muliggjort høyteknologisk transport på kryss og tvers i verdensrommet mellom ulike galakser og solsystemer.

Bruk av antigravitasjon, teleportering og portaler, interdimensjonalitet (drastiske endringer i frekvens) og mange andre reisemåter innebærer at det å reise til Jorden fra et annet solsystem for utenomjordiske romreisende kan være uproblematisk.

Eksistensen av hyperavansert utenomjordisk romfartsteknologi innebærer at det lenge har vært tilnærmet fri ferdsel i verdensrommet utenfor Jorden.

Greys er de mest kjente utenomjordiske.
Markerte kjennetegn er store sorte øyne og hårløse kropper. EBE-1 til v. øverst og EBE-2 til h. øverst. Nederst til v. JAROD (J-ROD).
Det er primært militærvesen (nasjonale LUFTFORSVAR) og etterretningsvesen som håndterer utenomjordiske besøk, bak tykke murer av taushetserklæringer og hemmeligholdspraksis. Det er utarbeidet egne manualer med presentasjoner av utenomjordiske raser.
Kjente utenomjordiske raser er HUMANOIDER, REPTOIDER, GREYS, FELINES og MANTIS.
Mange UFOer er i realiteten Made in the USA. Eksistensen av RUNDFLY (bildet) og andre menneskebygde flyvefarkoster holdes hemmelig og er en del av tåketeppet av desinformasjon i det raffinerte hemmeligholdet om utenomjordisk.

Case-eksempler med utenomjordiske besøk vil bli presentert med visuelle bevis og fyldig bakgrunnsinformasjon som plasserer hvert tilfelle  i en større sammenheng (EBE-1, EBE-2, JAROD og andre).

Presentasjon 2: Romskipet i Roswell – hva skjedde?

Tidlig i juli 1947 fant det sted UFO-krash i Roswell i New Mexico i USA. Dette var hverken første eller siste gang i nyere tid at romskip-vrak er blitt  oppdaget på Jordens overflate.

Det spesielle var at USAs atomvåpenkommando som holdt til på en militær flybase i Roswell like ved funnstedet sendte ut en pressemelding om funnet, etter at det styrtede romskipet var blitt fraktet til den militære flybasen og plassert i en hangar der.

Det var basesjefen oberst William Blanchard som ga ordre om å sende ut en ordknapp pressemelding om at de hadde tatt hånd om et romskip av utenomjordisk opprinnelse

Basekommandanten i Roswell, oberst William Blanchard ble senere forfremmet til general.
Basen hadde ansvaret for USAs flybårne atomvåpen, så Mr. Blanchard skjelnet enkelt mellom hardmetall (romskip) og noen tøyfiller (som ble brukt som LØGN-cover i dementi-historien).

Nyheten om romskipet i Roswell ble også kringkastet på lokalradioen, som kan høres her (klikk på denne lenken).

Den sensasjonelle pressemeldingen om funnet av romskipet i Roswell gikk verden rundt etter at informasjonen var blitt videreformidlet av nyhetsbyrået Associated Press.

Etter at nyhetsbyrået Associated Press plukket opp nyheten om romskipet fra lokalpressen i Roswell, gikk nyheten verden rundt.

Etter at mektige menn i lukkede rom hadde snakket sammen ble det besluttet å dekke over funnet av romskipet ved Roswell.

Oberst Philip Corso var ikke førstehånds vitne til Roswell-hendelsen. Men han fikk se en av de døde utenomjordiske som vakthavende på Fort Riley i Kansas noen uker etter romskip-crashet i Roswell.
Mer enn 10 år senere fikk Philip Corso en betrodd stilling i USAs Forsvarsdepartement Pentagon som gikk ut på å ta hånd om og få undersøkt høyteknologisk innhold fra Roswell-romskipet, med sikte på å nyttigjøre seg dette innenfor industri eller militærvesen. Fiberoptisk kabel – som nå benyttes i telekommunikasjon verden rundt – har sitt opphav i Roswell-romskipet og Corsos arbeid.

Presentasjon 3: Mer enn 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Vestlige land med USA i spissen – og Norge og de fleste andre land på slep – har i mer enn 70 år praktisert et drakonisk, fundamentalistisk hemmelighold av alle fakta knyttet til eksistensen av utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk.

Dette høyst betenkelige påfunnet oppsto i kjølvannet av Roswell-hendelsen.

Det er viktig å være klar over at NASA har som en av sine primære oppgaver å praktisere fundamentalistisk hemmelighold av alle spor av utenomjordisk liv i og utenfor vårt solsystem. Dette innbefatter retusjering av UFOer og annen manipulering av fotografier som er tatt med teleskoper ut i verdensrommet for å skjule alle spor av utenomjordisk liv.

Et spekter av metoder er lenge blitt benyttet for å håndheve hemmeligholdet, fra strenge taushetserklæringer via mediasensur til drap på nøkkelpersoner som anses for å utgjøre «sikkerhetsrisiko» (dvs. tilbøyelige til å bryte det fundamentalistiske hemmeligholdet og gå ut med sannheten om at utenomjordiske besøk er en realitet).

Hemmeligholdet av utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk praktiseres på en rekke forskjellige måter, så som:

  • Hemmeligstempling av informasjon
  • Informasjonskontroll (fortielse og løgn)
  • Mediasensur
  • Trusler og straff; inkl. karriere-sabotasje
  • Latterliggjøring
  • Desinformasjon; skape forvirring, likegladhet og apati om utenomjordisk
  • Høyteknologisk fjernsabotasje av datamaskiner og datasystemer via internett og på andre måter
  • Drap
  • Persepsjonskontroll (”mind control”)
Admiral og forsvarsminister James Forrestal falt i døden fra 16. etasje i Bethesda Naval Hospital i mai 1949, etter å ha fått besøk av 2 CIA-agenter på sykehusrom, der han var blitt tvangsinnlagt uten medisinsk grunnlag fordi han hadde informert kongresspolitikere om at utenomjordiske besøk er en realitet.
Sort på hvitt i lett gjennomskuelig CIA-sjargong: Forrestals dødsfall ble ansett som «beklagelig men nødvendig – for å opprettholde hemmeligholdet om utenomjordiske besøk».
Hemmelighold i vranglås 1: Praktisk talt alle som har en eller annen form for posisjon (NASA, forskere, journalister, militære, politikere, akademikere osv) har komplett munnkurv og unnlater derfor å formidle fakta-informasjon om utenomjordisk.
Hemmelighold i vranglås 2: På grunn av de svært raffinerte metodene som lenge har vært benyttet for å opprettholde hemmeligholdet om UTENOMJORDISK gjennom MIND CONTROL – PERSEPSJONSKONTROLL, så som å fremskape og opprettholde holdninger (blank avvisning, totalt fravær av interesse, blokkering av nysgjerrighet etc.) er mye av begrensningene nå flyttet over på mottagersiden…(!)
Hvis informasjon om utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk skulle bli massivt kunngjort fra offisielle kilder – vil informasjonen kunne bli trodd eller oppfattet for hva det er dersom et flertall av befolkningen befinner seg i “varig benektingsmodus“…?

Presentasjon 4:  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Etter at “Roswell-presidenten” Truman hadde satt standarden for utenomjordisk hemmelighold ble dette videreført av president Eisenhower, som var general av yrke.

Trumans bruk av to atombomber mot Japan i 1945 hadde medført at en sverm av utenomjordiske romskip var blitt alarmert og fløy over særlig det sørvestlige USA på slutten av 1940-årene og i begynnelsen av 1950-årene.

Før general Eisenhower ble innsatt som president i januar 1953 ble det utarbeidet et briefing-dokument om utenomjordisk for ham.
Ordlyden i dette dokumentet viser med all tydelighet at DET ABSURD FUNDAMENTALISTISKE HEMMELIGHOLDET hadde gått i vranglås allerede mens Truman var president.

General Dwight D. Eisenhower til v – president i USA 1953-1961 – var den av USAs presidenter som var mest involvert i den utenomjordiske materien. Eisenhower møtte personlig utenomjordiske ansikt-til-ansikt ved minst 3 anledninger. Eisenhower praktiserte hele tiden «The public must not be told» – og sementerte det fundamentalistiske hemmelighold – for alt som omhandlet utenomjordisk.

Metafysikeren Gerald Light var tilstede under president Eisenhowers første møte med en gruppe utenomjordiske – som fant sted på flybasen Muroc (nå Edwards Air Force base) i februar 1954.
Utdrag fra et personlig brev som Gerald Light skrev til en venn for å formidle inntrykk fra møtet med utenomjordiske der president Eisenhower deltok.
President Kennedy var blitt informert om eksistensen av utenomjordiske besøk av sin mentor James Forrestal (som  ble drept av CIA i 1949 for sin løsmunnethet om den utenomjordiske materien… Fotografiet er fra Berlin etter nazi-Tysklands fall i 1945. Det fant også sted et møte med tyske Hermann Oberth, som hadde arbeidet med utvikling av eksotiske teknologier i nazi-Tyskland før og under krigen.

Som president viste Ronald Reagan en påfallende interesse for utenomjordiske besøkende, noe som viste seg ved at han luftet muligheten for utenomjordisk nærkontakt flere anledninger fra talerstolen i FN, som her

Reagan var blitt briefet om eksistensen av utenomjordiske besøk av “sine overordnede” i CIA. Dette var informasjon Reagan tok svært alvorlig – uten at han var blitt fortalt det større bildet om USA, USAs presidenter og utenomjordiske besøk på Jorden… Ved at informasjonen som Reagan fikk av “The Caretaker” fra CIA var mangelfull, innebar det muligheter for at feiloppfatninger ble plantet i presidentens sinn, med eller uten vitende og vilje…

Som president ønsket Bill Clinton (til h.) å komme med en kunngjøring om eksistensen av utenomjordisk liv – en såkalt DISCLOSURE.
Etter at han Clinton hadde luftet dette for maktmannen Henry Kissinger (til v.) – som var medlem av den halvprivate og
supermektige hemmeligholdsgruppen MJ-12 – ble det ikke noe av…Clinton bidro likevel i det stille med å frigjøre informasjon om utenomjordisk…
Som president ble George W. Bush (til h.) spurt om utenomjordisk liv. Bush svarte da «Ask Cheney», som var et betimelig svar uten at det ble oppfattet hvorfor. Visepresident Dick Cheney (til v.) var medlem av MJ-12, i likhet med Henry Kissinger.

Visepresident Dick Cheney (til v.) hadde MAJESTIC sikkerhetsklarering, og var tungt involvert i den utenomjordiske materien i motsetning til president «lille-Bush» (til h.)


På vei fra New York til Washington DC for å bli innsatt som president den 20 januar 2017 fløy en UFO forbi flyet til Trump. Var UFOen jordisk eller utenomjordisk…?!

President Trump med maktmannen og MJ-12 medlem Henry Kissinger i Det Hvite Hus. Følger Trump Gudfaren Don Vito Corleoneos motto om “keep your friends close, but keep your enemies even closer”…?

Presentasjon 5: Utenomjordisk liv i solsystemet

Det fundamentalistiske hemmeligholdet av utenomjordisk liv er så tettvevet at det naturligvis også omfatter vårt eget solsystem, fra Månen og utover, noe som har forvandlet NASA til en samling løgnere og tusseladder “under felles kommando“…

Hva finnes av intelligent liv på andre planeter og planetmåner i vårt eget solsystem?

HEMMELIGHOLDET omfatter naturligvis også Månen…
Apollo-astronautene var på Månen sommeren 1969, men “direkteoverføringen” fra Månen var FAKET i et filmstudio på Jorden, fordi Henry Kissinger og andre ikke ønsket noen former for”ALIEN LINSELUS” på Månens overflate…
En alien eller to som “velkomstkomité” for månefarerne ville blitt strålende underholdning for en samlet jordklode, men hadde jo pulverisert det møysommelig opparbeidede hemmeligholdet i løpet av få sekunder…
NOEN tok ikke sjansen på at så skulle skje.
Forøvrig opplevde astronautene litt av hvert både på Månen og på veien til og fra…
Det lever mennesker som oss på Venus, Jordens nærmeste naboplanet.
De lever inne i planeten (en vanlig livsform i galaksen og andre steder), har en høyt åndelig utviklet sivilisasjon (ingen penger, ikke politi, etc.) og diverse romfartøyer.
Trekløveret til venstre var mannskap på Venus-romskipet “Victor I” som landet like ved Washington DC i mars 1957.
Den mystiske kvinnen til høyre er kjent som “Dolores Barrios”.
Luis Fernando Mostavo Maertens fra Bolivia (tiL h.) var foredragsholder på den internasjonale UFOkonferansen i Bergen i 2014. Til v. arrangør Terje Wulfsberg.

Luis Fernando har vært kontaktperson for utenomjordiske siden han var i tenårene. Ved to anledninger har han hatt korte opphold andre steder i vårt solsystem. Reisemåten var teleportering(!).

Forøvrig kommer Luis Fernando Mostajo til Norge i 2019. Stedet vil være Sola Helsefarm, samme sted som UTENOMJORDISK-konferansen 31. mars.

Astronomer har oppdaget HVITE FLEKKER på den største asteroiden Ceres.
Det er en sivilisasjon på Jupiters måne Ganimedes (som kalles MORLEN av dem som lever der).
To personer fra Sør-Amerika har oppholdt seg en kort periode på Ganimedes/Morlen. En av dem er Sixto Paz Wells fra Peru, som har skrevet boka “En uventet invitasjon” om dette.
Fotografiet i midten viser bygninger, veier og andre tydelige tegn på en sivilisasjon på overflaten av Ganimedes/Morlen.
Tegningen til høyre er fra Ganimedes/Morlen og viser igloo-formede og kuppel-formede (ikke-lineære) bygningskonstruksjonen. I bakgrunnen planeten Jupiter med sin røde flekk.
“Barnehageonkel NASA i sandkassa” med sin illustrasjon av planeten Jupiter og Jupiter-månen Ganimedes.
Utdraget fra det topphemmelige dokumentet over betoner viktigheten av “å skåne jordens befolkning for å få kjennskap til utenomjordiske sivilisasjoner og utenomjordiske besøk” – en fullstendig forstokket tenkemåte som har fungert som grunnlag for det fundamentalistiske hemmeligholdet i altfor lang tid.

Presentasjon 6: Glimt fra Jordens ukjente forhistorie

Den fundamentalistiske hemmeligholdsoperasjonen har ført til at viktig informasjon om Jordens fortid er blitt holdt skjult for oss.

Forskningsområder som historie, arkeologi, biologi, religionsvitenskap, astronomi og andre er blitt påført åpenbar slagside og «uvitenskapelig TABUfisering» som følge av at de er blitt påtvunget å underlegge seg  det ikke særlig vitenskapelige utenomjordiske hemmeligholdet.

Jorden har en historie med ulike former for liv og sivilisasjon som har pågått i millioner av år, mens lite eller ingen informasjon om Jordens forhistorie før steinalderen for 12.000 år siden blir formidlet via offentlige kanaler eller historiebøker.

UTENOMJORDISK-konferansen kommer til å bli avsluttet med en spennende presentasjon med informasjon om Jordens skjulte forhistorie.

Alle presentasjonene kommer til å bli holdt av Hans Gaarder.

Artikkelforfatteren Hans Gaarder er en mangeårig forsker og foredragsholder på området UTENOMJORDISK, som har en unik spisskompetanse for å håndtere vanskelig tilgjengelig informasjon og presentere grundig sjekket informasjon som fyldige og visuelle dokumentar-kavalkader på lerret.

For praktisk info og billetter for UTENOMJORDISK-konferansen søndag 31 mars på Sola Helsefarm, se arrangementet som Facebook-event.

Heldagsbilletter kan kjøpes/bestilles via VIPPS 92 88 25 32 eller ved å sende en SMS til mobil 90 19 78 81 eller en epost til info@hansgaarder.info.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

15 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Bjarne
Bjarne
Abonnent
5 år siden

Her er et noen som trenger øyeblikkeliig hjelp. Hvor dum må man være for å tro på dette vrøvlet? H. Gaarder fikk sin sjanse på NRK TV, og kastet den bort ved å se over publikum, noe som godt etablerte og godt utdannede journalister bet seg merke i. Hvor dum må man være for å tro på disse latterlige svovelpredikantene? HVA LEVER DERE AV? Joda, Gaarder skriver faktisk godt. Så godt at noen blir så revet med at de tror på vrøvlet. Det blir omtrent det samme som om en gitarist som kan spille G-dur på en fin måte. Mange digger det, og andre gjennomskuer det. Våkn opp!!!

Bjarne
Bjarne
Abonnent
5 år siden

Oppurtonisme er et merkelig ord. Noen mennesker finner mening i det som er minst dokumentert, mens andre mennesker finner mening i det som er mest dokumentert. Betyr det at alle tar feil? Eller er det slik at noen rett og slett forelsker seg i en teori som er lett å lime sammen av et kyndig mediamenneske? Jeg har møtt godt voksne kvinner som ser på Jesse Ventura som en helt større enn Elvis og Jesus. Han har en omsetning på 360 millioner dollar for å le seg skakkete av; hold deg fast: Dette blir et langt ord. Konspirasjonsteoriofre.

ken
ken
Anonym
Svar til  Bjarne
5 år siden

Bolme – Du argumenterer altså blindt mot noe du ikke vet noe om?! Skriv gjerne noen ord her, da vel, så kanskje vi kan lære noe av deg? Om ting ikke stemmer direkte med ditt verdensbilde, så er ikke det noe problem. Bare legg det til side en stund. Ifølge noen forskere går justeringen av verdensoppfattelsen gjennom smertesenteret i hjernen, og åpenbart ønskes det ikke at du skal få skallebank.

Fortsett med å surfe rundt i hytt og pine på nettet: https://www.google.com/search?q=type+something+here+that+interests+you+more+than+our+site&gws_rd=ssl

ELLER du kan slutte med å kaste bort tiden ved å bruke mye mindre tid på TV-en, Netflix, Facebook samt annet minimalsistisk propaganda vås. Finn ut hvem du er og hvem som drar i trådene. Den egentlige verden kaller. Informasjonen er der og venter på deg og kan forandre deg til noe nyttig.

Dine kommentarer er tydeligvis ikke dine meninger, men fra de som styrer samfunnet for at de skal nå sine mål, og har blitt innprentet via systematisk indoktrinering helt siden du ble født. Det er fantasi presentert som fakta som du bare har hørt på skolen eller i media, ikke ting du har funnet ut selv.

Skolesystemet garanterer at de som har studert lenge med høye karakterer tror på alt de har blitt fortalt. Tenk over det… Skolen forteller deg hva som er riktig, du gjentar, og belønning hvis du sier det samme. I skolen er det ikke rom for å være uenig, og du ender opp med å mene det samme som alle de andre uansett om det er riktig eller ei. Professorer og eksperter er bare de som var flinkest til å gjenta det de ble fortalt.

PS! «Jesse Ventura`s omsetning på 360 millioner dollar» er da bare en dråpe i havet kontra vedkommende som sitter på teorien om «tyngdekraften gravitasjon». Tyngdekraften er teoretisk og har aldri blitt bevist, men brukes likevel bastant til å forklare det meste!

Kanskje DU kan forklare det vi observerer uten å ty til usynlige, magiske krefter?

Sverke Bolme
Sverke Bolme
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

Det hyppigst brukte uttrykket hos konsorasjonsteoretikere har jeg klippet direkte fra ditt svar. Det kommer nå: “Ifølge noen forskere”

ken
ken
Anonym
Svar til  Sverke Bolme
5 år siden

I flg deg har du svaret… Har du ikke mer å bidra med?! Indoktrinert skolering duger ikke her i gården!!! Avlegs!

Gravitasjonens eller tyngdekraftens far Newton undret seg over hvorfor eplet falt, og flere og flere undrer seg fremdeles. Tyngdekraften brukes i dag til å forklare langt mer enn hvorfor ting faller:

◾Det er tyngdekraften som gjør at vi sitter fast på overflaten på jorda, og at folk som er på motsatt side av jorden kan stå opp ned

◾Tyngdekraften er årsaken til vi ikke føler at jorden spinner i 1600 km/t. På magisk måte limer den alt som befinner seg i atmosfæren til jordas overflate

◾Den er årsaken til bølger i havene

◾Den er grunnen til at planetene går i bane rundt sola

◾Den er årsaken til at fly ikke hele tiden trenger å justere nedover for å unngå å fly rett ut i verdensrommet

◾Den sørger for at alt vannet på jorda kan være krummet til tross for at vann ikke kan ha en kurve

◾Mangel på tyngdekraft er også årsaken til at man skal kunne være “vektløs” i “verdensrommet”

◾Alle objekter har en innebygd tyngdekraft og skal kunne virke på og tiltrekke andre objekter, uten at dette noen gang har blitt bevist

◾Og masse, masse mer… Tyngdekraften brukes hver gang vitenskapen ikke klarer å forklare det man observerer uten at man trenger å forklare hvordan den virker eller bevise at den faktisk finnes

Tyngdekraften holder altså hele atmosfæren limt til jordas spinn, og hindrer ting fra å sveve opp i verdensrommet, men samtidig kan en liten flue eller frøet fra en blomst ta av og sveve fritt helt uten problemer?

IGJEN… Kan DU forklare det vi observerer uten å ty til usynlige, magiske krefter?

Venter spent ;-)

Sverke Bolme
Sverke Bolme
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

At en liten flue kan spinne ubekymret rundt grunnes de samme fysiske reglene som at man fint kan spille fotball på danskebåten eller hoppe opp og ned i et fly. Det handler om gravitasjon og en egnet atmosfære.
Luftmotstand og tyngdekraft er det som skal til, så går regnestykket opp.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sverke Bolme
5 år siden

Det finnes overhodet ingen forskning som viser at større objekter tiltrekker seg mindre objekter.
Noe en selv også kan ta et eksperiment på legg en ert ved en ball eller lignende og se om erten fester seg til ballen. noe den så klart ikke gjør.

Forskerne har en konspirasjonsteori om en hypotetisk kvark som kalles gravitonet, en kvark de aldri har sett eller kunne bevise, mao fri konspiratorisk fantasi.

Det er ikke mer komplisert enn at det som er tyngre en luft faller ned og det som er lettere stiger.

Hadde det var noe sant i konspirasjonsteorien om gravitasjon så ville all masse i universet vært samlet til en kjempeklump, noe det ikke er, som også all forskning også viser, større gjenstander tiltrekker seg ikke mindre gjenstander.

Sverke Bolme
Sverke Bolme
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

De som fulgte med i timen blandet ikke kvarker og atomer. Så vulgære var de tross alt ikke. Å ikke se forskjellen mellom kvarker og atomer er som å blingse på Gibraltar og tro man er i det Indiske hav. Ring meg når dere har lest.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sverke Bolme
5 år siden

Næmenn …… trodde du kvarker var en slags frosker eller noe du da …. ? :) Er det mammaen sin som har fortalt deg det ? Er Atom navnet på hunden din ?

Siden jeg er så grei og hjelper slike som deg så kan du få en kjapp ABC for dummies av meg så du slipper at de med hvite frakker henter deg.. :)

Gravitoner er hypotetiske elementærpartikler som formidler gravitasjonskraften. Disse gravitonene blir for eksempel utvekslet mellom et fallende eple og Jorda, men de er til nå ikke påvist.

Elementærpartikkel brukes i partikkelfysikk om partikler som ikke har en kjent delstruktur; de består altså ikke av mindre partikler, ifølge vitenskapen. De har ingen romlig utstrekning, størrelse, diameter eller radius, og dermed heller ingen inn- eller utside. Selv om man hadde et mikroskop med bokstavelig talt uendelig høy oppløsnining, ville man aldri vært i stand til å oppnå visuell kontakt med en elementærpartikkel.

For eksempel er et atom bygget opp av elektroner, protoner, og nøytroner. Før ble protoner og nøytroner ansett for å være elementærpartikler. Men i etterkant av Murray Gell-Manns kvarkteori (1963) er det fastslått at hadronene, som protonene og nøytronene tilhører, ikke er elementære, men er bygget opp av kvarker.

De fleste konspirasjonsteoretikere har i det minste noen beviser som støtter påstandene sine, du har ingenting og det er grunnen til at du prøver å avspore debatten med hets istedenfor svar :)

God bedring og kos deg i det Indiske hav :)

Bjarne
Bjarne
Abonnent
5 år siden

Jeg går ut fra at det dreier seg om Sola i Rogaland. 6000 grader kan bli litt svett for de fleste.

Grete
Grete
Abonnent
5 år siden

Morsomt med angivelig rakettoppskyting fra Andenes som ikke var varslet med eksakt dato til politiet…. jada…

https://www.nordlys.no/lysfenomen/troms/astronomi/mystisk-lysfenomen-over-troms/s/5-34-1096484

Billy
Billy
Anonym
5 år siden

Hvorfor er det ingenting om AATIP?
Dere kjenner vel til dette?

Hilde
Hilde
Anonym
5 år siden

Blir det mulig å følge denne konferansen på nett, for oss som bor for langt unna Sola?

« Forrige artikkel

Utenomjordisk-konferanse i Trondheim 13 januar

Neste artikkel »

Et helhetlig friskt samfunn

15
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x