Utenomjordisk-konferanse i Trondheim 13 januar

1.9K visninger
8 minutter lesetid
3

Søndag 13 januar 2019 blir det en ny UTENOMJORDISK konferanse i Trøndelag, denne gangen i Trondheim.

Det ble arrangert internasjonale UFO-konferanser på Stiklestad i Nord-Trøndelag i 2015 og i 2017.

Til tross for at mye utenomjordisk-informasjon er blitt tilgjengelig via bøker, konferanser og ikke minst internett råder det ennå mye forvirring om hva som er sannheten om utenomjordisk romfart, utenomjordiske skapninger og sivilisasjoner og utenomjordiske besøk.

I tillegg til komplett sensur i hovedmedia om eksistensen av utenomjordisk liv, spres det nå mye raffinert desinformasjon på diverse måter, blant annet via YouTube.

Hver presentasjon kommer til å være fylt med detaljert og i stor grad ukjent informasjon i form av fotografier, film- og videoklipp, vitnemål, utdrag fra topphemmelige dokumenter og fyldig bakgrunnsinformasjon. Nedenfor er noen glimt av innholdet som kommer til å bli presentert i løpet av seks dokumentar-presentasjoner som dekker et bredt spekter av temaer:

Program:

Kl. 11 – 12 Avsløring av utenomjordisk liv

Kl. 12 – 13 Romskipet i Roswell – hva skjedde?

13 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Kl. 15 – 16  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Kl. 16.15 – 17.15    Utenomjordisk liv i solsystemet

17.15  – 18  Glimt fra Jordens ukjente forhistorie

Alle fremmedspråklige film- og videoklipp har norske undertekster.

 

Presentasjon 1. Avsløring av utenomjordisk liv

Avansert utenomjordisk teknologi og den dypere naturen av «verdensrommet» (space-time) har i tusenvis og millioner av år muliggjort høyteknologisk transport på kryss og tvers i verdensrommet mellom ulike planeter og solsystemer.

Noen ser ut som oss og andre ikke: Seks personer som har kommet utenfra og oppholdt seg på Jorden i kortere eller lengre tid i annen halvdel av forrige århundre.

Hvert presentert tilfelle av utenomjordisk besøk vil bli beskrevet og dokumentert med fyldig bakgrunnsinformasjon og beviser fra ulike kilder.

Presentasjon 2: Romskipet i Roswell – hva skjedde?

Tidlig i juli 1947 fant det sted UFO-krash i Roswell i New Mexico i USA. Dette var hverken første eller siste gang i nyere tid at romskip-vrak er blitt  oppdaget på Jordens overflate.

Det spesielle var at USAs atomvåpenkommando som holdt til på en militær flybase i Roswell like ved funnstedet sendte ut en pressemelding om funnet, etter at det styrtede romskipet var blitt fraktet til den militære flybasen og plassert i en hangar der.

Det var basesjefen oberst William Blanchard som ga ordre om å sende ut en ordknapp pressemelding om at de hadde tatt hånd om et romskip av utenomjordisk opprinnelse

Nyheten om romskipet i Roswell ble også kringkastet på lokalradioen, som kan høres her (klikk på denne lenken).

Den sensasjonelle pressemeldingen om funnet av romskipet i Roswell gikk verden rundt etter at informasjonen var blitt videreformidlet av nyhetsbyrået Associated Press.

Etter at mektige menn i lukkede rom hadde snakket sammen ble det besluttet å dekke over funnet av romskipet ved Roswell.

Etter at mektige menn i lukkede rom hadde snakket sammen ble det besluttet å dekke over funnet av romskipet ved Roswell. Dette fremgår av «Ramey-memoet» som general Roger Ramey (til v. på bildet) hadde mottatt fra sentralmakten i Washington og han holdt i hånda mens han viste frem noen forsofne tøystykker foran pressen. Mannen til høyre er major Jesse Marcel fra Roswell-flybasen som hadde vært med på å ta hånd om vrakrester i hardmetall fra romskipet ved Roswell.
USAs forsvarsminister James Forrestal (til v.) var en rettrygget militær som fastholdt at folk hadde krav på å få vite SANNHETEN. President Harry Truman (til h.) valgte hemmelighold om utenomjordisk besøk, som hadde statlig FORTIELSE og statlig LØGN som plattform…

Iskald drakamp mellom SANNHETEN representert ved forsvarsminister James Forrestal til v. og FORTIELSEN & LØGNEN representert ved president Harry Truman til h. President Truman valgte HEMMELIGHOLD om UTENOMJORDISK.

Presentasjon 3: 70 års hemmelighold om det utenomjordiske

Vestlige land med USA i spissen har i mer enn 70 år praktisert et drakonisk, fundamentalistisk hemmelighold av alle fakta knyttet til eksistensen av utenomjordisk liv.

Et spekter av metoder er lenge blitt benyttet for å håndheve hemmeligholdet, fra strenge taushetserklæringer via mediasensur til drap på nøkkelpersoner som anses for å utgjøre «sikkerhetsrisiko» (dvs. tilbøyelige til å bryte det fundamentalistiske hemmeligholdet og gå ut med sannheten om at utenomjordiske besøk er en realitet).

Hemmeligholdet av utenomjordisk liv og utenomjordiske besøk praktiseres på en rekke forskjellige måter, så som:

 1. Hemmeligstempling av dokumenter som omhandler UFO-er og utenomjordiske besøk med påskuddet ”Nasjonal sikkerhet
 2. Informasjonskontroll (fortielse og løgn)
 3. Mediasensur
 4. Trusler og straff; inkl. karriere-sabotasje
 5. Latterliggjøring
 6. Desinformasjon; skape forvirring, likegladhet og apati om utenomjordisk
 7. Persepsjonskontroll (”mind control”)
 8. Høyteknologisk fjernsabotasje av datamaskiner og datasystemer via internett og på andre måter
 9. Drap

  Til v: Admiral og forsvarsminister James Forrestal falt i døden fra 16. etasje i Bethesda Naval Hospital i mai 1949, etter å ha fått besøk av 2 CIA-agenter på sykehusrom, der han var blitt tvangsinnlagt uten medisinsk grunnlag.
  Til h: Sort på hvitt i lett gjennomskuelig CIA-sjargong: Forrestals dødsfall ble ansett som “beklagelig men nødvendig – for å opprettholde hemmeligholdet om utenomjordisk liv”.

Presentasjon 4:  Amerikanske presidenter og utenomjordiske besøk

Det ble funnet mange styrtede utenomjordiske romskip i USA i 1940-1950 årene, som det står sort på hvitt i den topphemmelige MJ-12 manualen. Manualen inneholder også detaljerte instrukser for hvordan utenomjordiske romskip (craft), utenomjordiske vrakrester (wreckage) og levende eller omkomne utenomjordiske mannskaper (extraterrestrial biological entities) skulle tas hånd om – i aller største hemmelighet.

Etter at forgjengeren Harry Truman hadde satt standarden for utenomjordisk hemmelighold ble dette videreført av president Eisenhower, som var general av yrke. Trumans bruk av to atombomber mot Japan i 1945 hadde medført at en sverm av utenomjordiske romskip fra ulike steder i verdensrommet var blitt alarmert og fløy over særlig det sørvestlige USA på slutten av 1940-årene og i begynnelsen av 1950-årene.

Det fant sted mange UFO-observasjoner, romskip-crash og utenomjordiske besøk i løpet av president Eisenhowers 8 år som president…

General Dwight D. Eisenhower til v – USAs president 1953-1961 – var den av USAs presidenter som var mest involvert i den utenomjordiske materien. Eisenhower møtte personlig utenomjordiske ansikt-til-ansikt ved minst 3 anledninger. Eisenhower praktiserte hele tiden “The public must not be told” – altså fortsatt fundamentalistisk hemmelighold – for alt som 0mhandlet utenomjordisk. Richard Nixon til h. var Eisenhowers visepresident i 8 år.

Eisenhower praktiserte hele tiden «The public must not be told» – altså fortsatt hemmelighold – som et fundamentalistisk motto. Richard Nixon til h. var Eisenhowers visepresident i 8 år.

Som president viste Ronald Reagan en påfallende interesse for utenomjordiske besøkende, noe som viste seg ved at han luftet muligheten for utenomjordisk nærkontakt flere anledninger fra talerstolen i FN.

Reagan var blitt briefet om eksistensen av utenomjordiske besøk av CIA. Dette var informasjon Reagan tok svært alvorlig – uten at han var blitt fortalt det større bildet om USA, USAs presidenter og utenomjordiske besøk på Jorden…

Som president ønsket Bill Clinton (til h.) å komme med en kunngjøring om eksistensen av utenomjordisk liv – en såkalt DISCLOSURE.
Etter at han hadde luftet dette for maktmannen Henry Kissinger (til v.) ble det ikke noe av…

Som president ble George W. Bush (til h.) spurt om utenomjordisk liv. Bush svarte da «Ask Cheney», som var et betimelig svar uten at det ble oppfattet hvorfor. Visepresident Dick Cheney (til v.) var medlem av MJ-12, i likhet med Henry Kissinger.

Visepresident Dick Cheney (til v.) hadde MAJESTIC sikkerhetsklarering, og var tungt involvert i den utenomjordiske materien i motsetning til president “lille-Bush” (til h.)

En vesentlig begrensning for president Trump – i den grad han skulle ønske å komme med en EXTRATERRESTRIAL DISCLOSURE – en lenge etterlengtet kunngjøring fra USAs president om at UTENOMJORDISKE BESØK er en realitet – er at Trumps sikkerhetsklarering som USAs president er altfor lav til at han rett til innsyn i info som omhandler utenomjordisk.

De øverste nivåene i USAs hemmeligholdspyramide heter COSMIC og MAJESTIC – som indikerer “skjult i all åpenhet” – at UTENOMJORDISK-relatert informasjon er “Above Top Secret” og hinsides enhver form for demokratisk innsyn eller kontroll(!)

Det er viktig å være klar over at NASA har som en av sine primære oppgaver å praktisere fundamentalistisk hemmelighold av alle spor av utenomjordisk liv i og utenfor vårt solsystem. Dette innbefatter retusjering av UFOer og annen manipulering av fotografier som er tatt med teleskoper ut i verdensrommet for å skjule alle spor av utenomjordisk liv som ellers ville ha kommet til syne på fotografier.

Det utenomjordiske temaet er et av de aller viktigste anliggender for Jordens innbyggere den dag idag. I USA har det langvarige hemmeligholdet og det omfattende makt- og ressursmisbruket knyttet til utviklingen og driften av et hemmelig romfartsprogram, som er kjent som THE SECRET SPACE PROGRAM (SSP) ført til at utenomjordisk-materien er blitt en gedigen verkebyll i samfunnet som det er på høy tid at det blir tatt hull på.

Presentasjon 5: Utenomjordisk liv i solsystemet

Det fundamentalistiske hemmeligholdet av utenomjordisk liv omfatter også vårt eget solsystem, det være seg Månen, Venus, Mars, Jupiters måner, Uranus måner, Saturns måner, planeten Uranus, asteroiden Ceres eller andre.

Hva finnes av intelligent liv på andre planeter og på planetmåner i vårt eget solsystem?

En oversikt over planetene i vårt solsystem. Den største asteroiden Ceres er på størrelse med en måne og avmerkes i noen oversikter ssom en av planetene i vårt solsystem.

En oversikt over planetene i vårt solsystem. Den største asteroiden CERES er på størrelse med en måne og avmerkes i noen oversikter over planetene i vårt solsystem.
Luis Fernando Mostavo Maertens fra Bolivia (til h), som var foredragsholder på den internasjonale UTENOMJORDISK-konferansen i Bergen i 2014, har et spesielt forhold til Jupiter-månen Ganimedes, som kalles Morlen av dem som lever der. Terje Wulfsberg (til v.) har arrangert hele 5 internasjonale UTENOMJORDISK-konferanser i Norge.

Luis Fernando Mostavo Maertens fra Bolivia har hatt utenomjordiske kontakter fra han var tenåring og sier han er blitt formet av det. Ved to anledninger har Luis Fernando Mostavo Maertens blitt teleportert til andre steder i vårt solsystem. Den ene “utflukten” var til en beskyttet sone ved navn Orea på overflaten av planeten Venus.

I denne artikkelen på Nyhetsspeilet forteller Terje Wulfsberg om sine E.T nærkontakter med romskip fra planeten Venus som fløy over der han befant seg i september 2018, en overflyvning som var avtalt på forhånd av Mostavo Maertens. Mostavo Maertens har også vært teleportert til Jupiter-månen Ganimedes, som han har skildret i boka RUNA ANTILIS, som også foreligger på engelsk.

Fotografi av overflaten på Jupiter-månen Ganimedes – viser veier, broer, bygninger og andre tegn på en sivilisasjon.

Overraskende foretrekker millioner på millioner av mennesker “lekestue med onkel NASA” som  som primærkilde for økt kunnskap  om verdensrommet, til tross for at NASA, kjent som N-A-S-A Never A Straight Answer, er konsekvent avskåret fra å formidle informasjon om utenomjordiske skapninger og romskip, pga det fundamentalistiske hemmeligholdet…

Jupiter og Jupiter-månen Ganimedes (Morlen) presentert som “lekestue for de minste med onkel NASA” – den eneste formen for utenomjordisk info som formidles av hovedmedia…


Presentasjon 6: Glimt fra Jordens ukjente forhistorie
Den fundamentalistiske hemmeligholdsoperasjonen har ført til at viktig informasjon om Jordens fortid er blitt holdt skjult for oss.
Forskningsområder som historie, arkelogi, religionsvitenskap og andre er blitt påført åpenbar slagside og “uvitenskapelig TABUfisering” som følge av at de er blitt påtvunget å følge det utenomjordiske hemmeligholdet.

Jorden har en historie med ulike former for bosetting som har pågått i millioner av år, mens lite eller ingen informasjon om Jordens forhistorie før steinalderen for 12.000 år siden blir formidlet via offentlige kanaler eller historiebøker. UTENOMJORDISK-konferansen kommer til å bli avsluttet med en spennende presentasjon med informasjon om Jordens skjulte forhistorie.

Alle presentasjonene kommer til å bli holdt av Hans Gaarder.

Artikkelforfatteren Hans Gaarder er en mangeårig forsker og foredragsholder på området UTENOMJORDISK, som har en unik spisskompetanse for å håndtere vanskelig tilgjengelig informasjon og presentere grundig sjekket informasjon som fyldige og visuelle dokumentar-kavalkader på lerret.

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

3 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Q Anon – informasjonssentralen mot etablissementet

Neste artikkel »

Utenomjordisk-konferanse på Sola 31 mars

3
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x