Menneskeskapt global varming – juks og bedrag

7.4K visninger
20 minutter lesetid
28

Jeg er veldig klar over at det er langt fra politisk korrekt å påstå at menneskeskapt globalvarming er et løgn. Om det var sant ville det sette mange av verdens regjeringer i et svært merkelig lys – også den norske. Jeg forventer å bli hetset av enkelte for å virke som en forkjemper for alt som forurenser miljøet. Saken er nemlig den at jeg er en forkjemper av miljøvern.

Rent vann, ren luft og næringsrik mat uten giftig tilsetningsstoffer er en nødvendig forutsetning for en bærekraftig fremtid. Jeg mener at all forurensning, som kan unngåes burde unngåes. Det er like viktig at vi ikke får i oss kvikksølv gjennom å spise fisk som har blitt forurenset som det er å ikke ta vaksiner som har det samme stoffet i seg.

Jeg har lyst til å forklare tidlig i denne artikkelen hvorfor det er viktig å påvise at menneskeskapt global varming er løgn og oppspinn. Det er fordi menneskeskapt global varming, om det var sant, gjør deg og meg til en fiende av Jorden. Det gjør deg og meg gjenstand for økt skattetrykk fordi vi puster ut CO2. Det gjør deg og meg gjenstand for å skattelegge en påstått ”klima avtrykk”. Til slutt vil det sannsynligvis koste deg og meg våre liv, dersom de globale herskerne som vil styre vår fremtid, vinner gjennom med sin vilje. De ønsker at det skal se ut som om naturen er i stor fare. Hele holdningen ligger bak FNs Agenda 21-for en bærekraftig fremtid.

I USA er det nå foreslått at fiske i ferskvann og i sjøen skal forbys. Unnskyldningen er at miljøet er i fare for utrydding. Det som virkelig er sant er at de vil kontrollere hele matfatet. På en eller annen måte har de greid å sørge for at rådyrbestanden er smittet med kugalskap. Nå er også vaskebjørnen angrepet. Det som er pussig er at dyr får kugalskap kun ved å spise infisert kjøtt eller ben fra den samme arten. Rådyr spiser gress. Kanskje de gjør det gjennom chemtrails. Jeg mistenker at noen i USA snart kommer til å forby jakt, deretter grønnsakshagen. Derfor er Dees illustrasjon her ingen spøk.

fri-hage

Kanskje du lurer på hvordan menneskeskapt global varming har med frihet til å dyrke egen mat, jakte eller fiske å gjøre – veldig mye. FN har rådgivere. Noen av disse ”konsulentene” er selv pådrivere for globalisert styring av mennesker. Allerede i 1991 hadde disse menneskene et møte som heter – Club of Rome, The First Global Revolution, 1991: To år tidligere var det visst nok Al Gore som huset disse menneskene. Følgende er en manifest som de kom fram til under møtet:

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

Club of Rome skilter med å være systemtenkere for å løse verdens problemer. Jeg kan tilfeldigvis veldig mye om systemtenkning. Jeg har undervist i faget. I systemtenkning forstår man at alle elementer av et system henger sammen i en sammensatt kjede av årsak og virkning. Om en ikke går dypt nok inn i denne kjeden risikerer en å drive med det som kalles symptombehandling. Denne form for  løsning skaper alltid nye problemer i systemet et annet sted eller i en annen tid. Først og fremst må problemstillingen være real for at systemtenkning kan fungere. Fordi veldig få er i stand til å utfordre Club of Romes løsning, kan de påstå at de har gått i dybden av et problem, når det de faktisk har gjort er å skape rammene for å lage en løsning de alltid har tenkt seg  likevel. Metoden kalles, Problem, reaksjon, løsning. De skaper et problem. Massene roper om redning fra problemet. De tilbyr løsning som massene aldri hadde sagt ja til uten at problem var så krise. Slik gikk det med terror krigen. Det var problemet. Løsningen til alle farene er at vi blir overvåket, avlyttet, gjennomsøkt og lovløse i våre egne hjem.

Ved å piske opp farene for global katestrofe, havnivåer som stiger med flere meter, økt insekt bestand, sykdom, mat mangel m.m. så er menneskeheten plutselig i veldig dyp S…. Derfor vil de at vi ber om en løsning fra våre styringsmakter. Løsningen er Agenda 21.

Nå kan du se at ved å sette alle disse tingene sammen der mennesket er et fellesnevner kan disse menneske drive sin krig mot oss andre. Global varming i dette tilfelle er det som de kan bruke for å skremme oss mest, slik som Al Gore har greid så til de grader at Norge har gitt mannen Nobel Fredsprisen. Det vil vise seg at noe er veldig rart her. Men først må det påvises at globalvarming og økt CO2 er ingen fare for vår eksistens. Det er noe som heter drivhus effekten. Den er virkelig. Den er også menneskeskapt. Alt du trenger å gjøre er å slå opp begrepet Chemtrails her på nyhetsspeilet eller noe annet sted på Internett og du vil se hvordan gasser fra jetfly gjør så godt de kan til å lage en ”drivhus” effekt.

Når du begynner å forstå hvordan de har prøvd å lure deg inn med dårlig samvittighet et grønt fengsel – i miljøets navn, kan du også begynne å stille spørsmål til alle de andre påstandene de kommer til å fare med. Blant annet at griser som er smittet med influensa som hører til deres art er en trussel for mennesker. Disse grisene burde ikke slaktes noe mer enn at mennesket skal slaktes når de får influensa. De skal bare ta det med ro og la deres immunforsvar ta over kampen. Så blir de friske igjen. Hele tiltaket er bare for å skremme oss til å ta en vaksine vi ikke trenger.

gorecrap

Først og fremst vil jeg si at i tillegg til å tro på miljøvern og sunn fornuft er jeg også inneforstått med det faktum om at vi har endringer i vår klima på denne Jorden. Det er ingen tvil om den saken. Det jeg har lyst til å dokumentere er det faktum om at det ikke er bare varming og at det ikke er hovedsakelig menneskeskapt. Dersom menneskelige handlinger er med på å påvirke været så kommer det hovedsakelig fra militære krefter som har sagt åpent at de ønsker å kunne ”eie” været som et våpen innen 2020. Denne form for menneskelig innblanding i miljøet er jeg også sterkt i mot.

Club of Rome var heldig med valg av tid for å komme med forslaget om menneskeskapt global varming. De var faktisk veldig heldig. I forhold til National Climatic Data Centere, var Jordens varmeste år i nyere historie 1998. Når du spør det samme spørsmålet til NASA vitenskapsfolk vil de si at det var 1934, etterfulgt av 1998. Dernest er det 1921, så 2006 og 1931. Mer informasjon om denne saken kan du hente ved å gå her:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1220052/Austria-sees-earliest-snow-history-America-sees-lowest-temperatures-50-years-So-did-global-warming-go.html#ixzz0U0fYS2Jg

Det er alltid viktig for makten som styrer at pressen følger etter med å understreke betydningen av politiske påstander. I dette tilfellet har global masse media hoppet på toget og mettet oss med bilder av isbjørner som klynger seg til enslige isflak, enorme isbrer som kalver, filmer av flom, orkaner som raser med katastrofale resultater. Alt sammen hjelper oss til å forstå at global varming er absolutt ingen spøk. Det må tas på alvor og alle truslene som myndighetene og vitenskaps folk kommer med er reale. Veldig reale. Mange i Norge kunne se ut av sine vinduer i januar og notere seg at gresset var grønt. Det rimer veldig med global varming. Det var jeg, før i tiden, ikke det minste i tvil over. Det var bare en hake ved det hele. Hadde global varming vært menneskeskapt, hadde det ikke gått slik opp og ned som det gjør. I fjor hadde jeg brøytekanter over 2 meter høye. I år er mesteparten av mine tomat planter frosset og døde allerede 10 oktober. Folk som dro på fjellet i høst ferie ble fanget der på grunn av snø som kom og ble liggende. Hjelp – det er ikke global varming.

Kanskje vi er tjent med å se til andre årsaker når vi skal forstå hva det er som påvirker vårt klima mest. Vi har blitt fortalt at det er fire ting som kunne gjøre at en ny istid kommer. Den ene er blitt til film for sikkerhets skyld – The Day after Tomorrow. Der Gulfstrømmen stanser opp på grunn av global varming. De andre årsakene har vært, en verdens omspennende atomkrig som ville drepe oss alle uansett, en megavulkan som under Yellowstone nasjonal parken eller en asteroide som slår ned. Dagens klima modeller er bygget på summen av alle de elementene som klima forskere forstår som påvirker vårt klima.

Chaos modeller, eller vitenskaps grenen som kalles ”KaosTheory” er faktisk bygget rundt det som forståes som dynamikken i flytende vesker – ”Fluid dynamics” – denne vitenskapsgrenen er faktisk opphavet til enda en annen vitenskapsgren som ble til som følge av computerens raske regne potensial – Det er en gren av grafikk og matematikk som kalles fraktaler. Systemtenkning er en absolutt forutsetning for å kunne komme med gode resultater til problemstillinger i komplekse systemer.  Nesten ingenting er så komplisert som været. Det er til og med lansert noe som heter ”Sommerfugl teorien” om at fordi en ikke kan vite alt i et så kompleks system kan det faktisk være en sommerfugls reise i skogen som endelig er den faktoren som bestemmer om en tornado i Kansas drar til høyre eller til venstre.

I beste fall ser det ut som om dagens klima modeller er fri fantasi. Det er fordi de ikke tar høyde for mange faktorer som en begynner å forstå faktisk driver hele systemet.

Vær prognoser har alltid vært et vitenskapsgren påvirket av forståelsen av dynamikken i et flytende veske – som luft eller vann. Det er noe av det samme som vitenskap som er begrenset til det de kan måle og veie. Hvis de ikke kan se det eksisterer det ikke. Det som vær folkene ikke har tatt med i beregningen er det som påvirker været mer enn noe annet. Så fremt vi ikke snakker om katastrofale mengder med skyer som blokkerer ut solens stråler.

Solens aktiviteter er ikke en del av de nåværende klimamodellene som brukes til å spå været i fremtiden. Når Club of Rome kom ut med Global varming, visste de ikke at vi var snart midt opp i en tid der solens ”solflekk” aktivitet ville gå nærmest berserk!

sun-is-freeking-out

2002 og i årene etter var virkelig hyperaktive tider for solens solflekk aktivitet. Det er også slik at vi, i denne tiden var i et område i rommet der det var ekstra store mengder med ladede partikler som også ga mer energi til planeten. Det som vil overraske mange er at solen har veldig stabile perioder med denne aktiviteten og at været på Jorden er veldig påvirket av disse, langt mer enn vi kunne kanskje tro.

Kilde: http://www.handpen.com/Bio/sun_freaks.html#List

solflekk-sykluser

Det som faktisk er tilfelle nå er at solen har blitt veldig stille den siste perioden. Det har overrasket mange forskere. Det er spådd at aktiviteten skulle være økende opp mot en ny høydepunkt frem til 2012. Den spådde økningen har uteblitt fullstendig. Nå har det blitt kalt igjen. Det har ikke gått hus forbi massemedia.

Det første som skjedde var at BBC publiserte en artikkel, ”What happened to global warming?” kilde: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm. Forfatteren Paul Hudson skriver blant annet at en dypere forståelse av varme perioder stemmer ikke med modellen som sier at vi burde ha enda mer varme enn  det som kom i 2007 og 2008. Til tross for økte CO2 nivåer. Det ser ut som flere og flere begynner å lure på om ikke den avgjorte debatten om global varming kanskje ikke er avsluttet likevel. Enda flere bekreftelser er å få fra ekspedisjoner og bilder av Nordpolen fra ICEsat som viser mer is enn vanlig, til tross for at det har vært spådd isfri passasje om 10 år.

La oss se på været i et enda større perspektiv

planet-endringer

Slik så bildet ut i 2004. En ting er helt opplagt, mennesket kan ikke ta ansvar for endring på alle de andre planetene også.

mars-varming

Polar isen på Mars holder på med å smelte – trenger vi å være hysterisk? Er det noe vi kan gjøre noe med? – Nei. La oss se på flere trender.

jordskjelv

Vi har en jevn økning i jordskjelv aktivitet. Det samme gjelder for vulkansk aktivitet. Hva er det som skjer? Har dette noe med været å gjøre?

Mens en ”uopplyst” vitenskap ser på universet som et lukket system som gradvis kommer til å gjøre seg tom for energi ser en gruppe mer ”opplyste” vitenskapsforskere på universet med et helt annerledes filtersett. De ser på universet som et åpent system der energi brukes på fortløpende skapelse og destruksjon. Disse ser på et ”elektrisk” univers mens de i den gamle skolen ser på et mekanisk univers der tyngdekraft er styrende. Det er bare det at elektrisitet er trillioner ganger sterkere enn tyngdekraft. Og for den som har øynene å se med kan alle fenomener i universet som vi er i stand til å observere forklares ut i fra den elektriske modellen. Vi har to hoved krefter – elektrisitet og magnetisme. Elektrisk strøm lager magnetisme. Elektrisitet får runde ting til å spinne rundt på en akse. Isteden for å tenke seg at Jorden har en smeltet kjerne av jern – som faktisk ikke har magnetiske egenskaper – la oss se på at jorden har en kjerne av veldig varm ”plasma” – som faktisk har elektriske og magnetiske egenskaper. Denne plasmakulen er skapt av den magnetiske strømmen som flyter nord og sør over fra begge polene.

Istedenfor en strøm av energi som går bare en vei fra nord til syd er det grunnlag for å påstå at det er også en annen strøm som går fra syd til nord. Se følgende ref: http://www.coralcastlecode.com/index.html  (Dette stedet innehar noe av det mest vanskelig tilgjengelig informasjon jeg vet om, samtidig har den også noe av det mest sannsynlig informasjon jeg vet om – paradokset vil du selv oppleve ved å bruke tid her inne.) Disse to hvirvler (vortekser) av energi møtes i midten av Jorden og skaper et punkt som også kalles for ”singularity” – Dette er jordens motor. Energi skapes her og gjør at varme transporteres fra dens kjerne til land og havet. Det forklarer en oppvarming av havet på dypere nivåer som forskere har aldri greid å forstå seg på. Når solen er elektrisk mer aktiv eller når vi tar i mot stråling fra space, øker temperaturen i denne kjernen og følgelig påvirker resten av klimaet.

Den som vil sette seg inn i ”The electric universe” kan bruke følgende linker:

http://www.holoscience.com/index.php

http://www.thunderbolts.info/home.htm

De neste fire linker er filmer som er svært spennende og viser også forbindelsen mellom elektrisitet og været.

http://www.youtube.com/watch?v=V026kSw4XCs&hl=no

http://www.youtube.com/watch?v=S_Bh-GemFRo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JxGT9CQVkDk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4uf8-CZAWsI&feature=related

Den elektriske modellen av universet knytter været, jordskjelv og vulkansk aktivitet til hendelser på solen og i universet forøvrige. I dag vet vi også at selv full måne og solformørkelser spiller en stor rolle med hensyn til vulkansk utbrudd og jordskjelv. Vår klima er langt mer komplisert enn det som bestemmes av en gasstype som er assosiert med både mennesker og naturen. Jo mer CO2 i atmosfæren desto fortere vokser trærne og annen grønt som gir oss O2 som vi trenger for å leve. CO2 er ikke en giftig gass det er en gass som tillater liv.

Dagens klima modeller som ikke tar høyde for fenomener i vår nær og fjern avstand har ingen sjanser til å gi oss nøyaktig innsikt i fremtidens klima. Nå er det på tide å gripe fat i en langt mer holistisk vitenskap som viser hvordan allting er knyttet sammen også for å forstå menneskets tilværelse på denne planeten. Dagens klima modeller er mangelfulle. De er like mangelfulle som den vitenskapen som ligger bak deres eksistens. Om mennesket skal ha en sjanse til å forstå sin plass i universet må også vitenskapen åpne seg til å utforske det som ikke er fysisk. Ellers vil den alltid ha så mange huller og en falsk forståelse av tilværelsen.

Jeg inviterer leseren til å virkelig bruke tid på de linkene som her er lagt frem, særlig om det elektriske universet. Denne grenen av vitenskapen er sammenkoblet. Den finner forbindelser der den andre formen for vitenskap skaper fragmentering. Når vi forstå at elektrisitet driver universet er det heller ikke så stor sprang til å forstå at bevissthet også er et elektrisk fenomen som vi ikke helt forstår enda. Det er ikke materie som knytter allting sammen men det er en kraft. Kalle det livskraft eller hva du vil. Det er energi og ikke materie som driver universet.

For den som er Engelsk kyndig inkluderer jeg informasjon som gir en del ryggdekning for mine påstander. Jeg er langt i fra alene i dette opplysningsspillet. Det handler om en mann som har skrevet en bok som heter Solar Rain The Earth Changes Have Begun. Han knytter klima endringer opp til mayakalenderen og den utviklingsprosessen som den forutsetter. Hans arbeid er også i overenstemmelse med arbeidet til David Wilcock som også har skrevet mye spennende om klima endringer.

Solar Rain The Earth Changes Have Begun

In most scientific journals a description of the Sun and a description of the Earth may go something like what you will see in the introduction chapter of the book. The Sun-Earth connection is not a new theory. It has long been known there is some method of relation between what happens on the Sun, and its slow methodical effect in the way of climate on Earth…

What this book scientifically with empirical data lays out will turn current charts, graphs, and formulas on its head. The word that groups all scientific methodologies into one is “Paradigm“. Webster’s Revised Dictionary definition: Paradigm – “A set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them, especially in an intellectual discipline.”

Solar Rain brilliantly lays out chapter by chapter a Sun-Earth causal effect which occurs within hours of its initial event. It develops so rapidly, that what happens on the Sun, can effect what happens on the Earth before many of you will finish the first three chapters.

In the famous venue of the slow awakening giant, the worlds solar scientists are playing ‘catch-up’ to a new (which is old) understanding of the symbiotic and closely knit relationship between what happens on the Sun, and what can cause almost immediate problems on Earth. Until now, and partly due to my ‘Equation’ published in 1997, scientists would measure causal events in “decades and centuries”. My Equation suggest what occurs on the Sun is made manifest on Earth within “hours and days”. This new concept shifts the current paradigm from what has traditionally been measured in the way of “climate” as it relates to cycles, to what is now being measured in the way of “weather”. Weather indicates causal events which is measured in hours, days, and weeks.

Equation:

Sunspots => Solar Flares => Magnetic Field Shift => Shifting Ocean and Jet Stream Currents => Extreme Weather and Human Disruption (mitch battros)

I have taken intense precautions to carefully weave the threads of science (new), with ancient text (old), to deliver the most accurate and factual science based material bringing you to the window of change. Here you will see the making of a new paradigm which is rare and is unfolding in our lifetime.

solar-rain

Integrity Is Now Winning in One of the Greatest Deceptions of This Century

A sudden and powerful shift has occurred in the battle over so-called global warming. Research after research – scientist after scientist are confirming the Sun is the dominate cause of climate shifts. I would suggest this will be the form in which change will take hold in various areas which affects a nation and a world. In this case it is science, in other areas it may be wars and politics, religion and spirituality, social norms and morays. Mayan prophecy tells us we are in the time of “transition”. We are at the crossroads of ‘integrity’ vs ‘self-centeredness, greed, and lust for dominance’.

What is the Sun-Earth Connection?

A detailed analysis of the scientific methods and applications indicating a direct causal effect from actions on the Sun, to re-actions on Earth.

Ancient Text Prophecy and Predictions

A historical view indicating the wisdom of our ancestors. What the Mayans, Egyptians, Dogons, Aztecs, Druids, Anasazi and many others knew of the Suns cycle and its direct effect on Earth and Human Behavior

How the Suns Charged Particles Affect Humans and Animals

In the same way the Suns solar weather affects the Earths magnetic field, so does this wave of electrical currents affect the human body’s magnetic field. ALSO, an almost shocking development of a current medical practice known as Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) which indicates empirical evidence of how magnetic fields does in fact effect human emotions.

Current Science Confirms Ancient Wisdom

Recent scientific research is discovering new energy fields. One recent study indicates the use of GRB’s (gamma ray burst) to detect a 4th dimensional existence. A fabric of celestial tissue known as braneworld theory is now being traced using high energy particles such as galactic cosmic rays. When we take a closer look at recent scientific findings, we find a startling resemblance to what our ancient ancestors described in documents, petroglyphs, hieroglyphs, scrolls, storytelling, mythology, and rituals. The Mayans tell us of the end of one world, and the beginning of another. The Hopis tell us the end of the 4th World and the beginning of a 5th. The Bible tells us the heavens will open, and one day there will be heaven on earth. Several temples such as the great Egyptian pyramids, Newgrange, Stonehenge, Chaco Canyon built burial tombs to facilitate the passing into another dimension or existence.

Global Warming  Fact or Fiction

Although you will now be spending billions of dollars on all kinds of gadgets and research to fix a fabricated lie, it will not stop the earth changing events which are to come. Sure, put me at the front of the line to be rid of pollution. I do more for the environment in my city of Seattle than most people who will read this. But just like Iraq had nothing to do with 9-11, so does pollution have very little to do with the coming earth changes. Most of us know the billions we have spent in Iraq have done nothing but fill the pockets of the saviors which are really the evil doers in disguise. Well guess what?…many of the very same evil doer companies are the ones who will reap the benefits of the new lie called global warming. If there is no change, you’re going to help them do it.

–But there is something standing in their way Mother Nature herself.–

Preparing for Coming Earth Changes Physically, Mentally, Spiritually

As my Emergency Manager Instructor taught me on the second day of training, the answer is not always apparent. His name is Richard Gelb, former Regional Training Director of Emergency Management. He left me with this message that still rings loudly on my mind. He said: Mitch, you need to tell the community you will be working in that it will not be the emergency management team that will come to save them when events escalate. It will not be the Red Cross that will aid them, it will not be search and rescue that will save them, it will not be the police department that will protect them, it will not be the fire department to revive them—there is only one thing they can count on. It Will Be Their Neighbor!

A handout direct from the Emergency Management Office will be distributed. A detailed overview of just who will really be there for you when the escalated pitch of earth changes occurs. Are You Ready?

I would say that your equation which I will call a very logical premise is real and plausible. The American Meteorological Society has asked the NOAA Space Environment Center to conduct trainings with local meteorologist on how to read and present space weather. So Mitch, your super-duper doppler weatherman is a reality.     Dr. Ernest Hildner, Director NOAA Space Weather Center

Mitch Battros is one of those amazing individuals that has taken as his mission to disseminate on a broad scale information of great relevance that otherwise might have remained hidden in the archives of specialized scholars. With his great understanding not only of spiritual undercurrents, but also of science, he builds bridges between science and spirituality as well as between ancient wisdom and modern knowledge and makes them accessible to a broad range of people. Mitch Battros has presented us with a well researched study of the origin of these phenomena and we are being brought into a world of richness that I for one hardly knew existed before the Sun.   Carl Johan Calleman, Historical Scholar – author of Enlightenment: The Mayan Calendar

Scientists have more recently begun to consider a Sun-Earth connection in the way of weather as you describe. Mitch, I believe your (equation) is right on target. We know the recent ozone depletion which measured up to 60% was caused by the Sun. Your study of charged particles from the Sun and its effect to our magnetic field and further down to the stratosphere and even ionosphere can cause disturbance to the Northern and Southern Pacific Oscillation.

When I first interacted with Mitch Battros, I was most impressed with his grasp of the challenges we face in disaster preparedness.  I am thrilled that Mitch has taken on both the physical and emotional aspects of preparedness in this powerful book about earth and our solar context.  Mitch’s outstanding contribution is bridge-building from solar phenomena that influence conditions we experience down to implications, consequences and appropriate actions for us as individuals and members of organizations.

Richard Gelb, former regional Training Coordinator Emergency Management Office

“I love books that make you think, even those deemed controversial.  In Solar Rain, Mitch Battros blends science and esoteric philosophy to demonstrate the ancient truth of as above, so below. What’s happening on the sun is affecting the earth in a most dramatic way, and influencing our weather patterns as never before.  The how and why makes it a fascinating read.”

Konklusjoner

Neste gang du leser eller hører på massemedia at klimakonferansen er der beslutninger tas for å øke dine skatter, avgifter eller gjøre livet ditt enda mer surt, har du med en politiker  å gjøre som trenger mer opplysning. Gjør det til din jobb å få denne informasjonen ut til massene slik at de kan begynne å kreve at styresmakten forholder seg til virkeligheten og ikke modeller som er beregnet til å utslette vår tilstedeværeles på vår bekostning.

Aksepter sjelden det du leser eller hører for gitt. Gå gjerne meg også etter i sømmene og gjør leksene dine slik at du blir et selvvstendig selvtenkende individ. Og vær ved godt mot.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Fin artikkel dette her. Synes jeg, da.

I Norge har vi mange engasjerte mennesker. Og klimadebatten blant de mest hardbarkede, koker i topplokkene til “klimasurrealistene”, eller “klimaskeptikerne”, har jeg inntrykk av. Uavhengige og seriøse klimaforskere har etter min oppfatning avslørt den velkjente “hockey- stick”, eller “hockey- kølla”. Dette innebærer så vidt jeg vet, IPCC`s juksing og manipulering med ulike grafer som “beviser” at den globale oppvarming er menneskeskapt. Rettere kalt: antropogen global oppvarming. Rundt om i det ganske land, sitter det personer som virkelig har satt seg inn i tingene. Alt fra yr.no`s vanvittige “værvarslinger”, til temperaturmålinger på Blindern, til elitistenes AGW- anker, som James Hansen fra Nasa GISS. Eller løgnene til Cicero og Kliff . Og klimaskeptikerne har forlengst “falsifisert” “det vitenskapelige konsensus” fra FN`s klimapanel, eller “Intergovernmental Panel On Climate Change”.

Bra jobba, sier nå jeg! Dog har vi fremdeles en hærskare av miljøbevisste personer i Norge, som jobber og sliter r. av seg, for de ulike miljø- organisasjonene. Deres intensjoner er velment, fordi de er like opptatt av å ta vare på denne hellige naturen, som oss alle andre. Det tragiske i dette, er at de i god tro/uvitende støtter en “satanisk” agenda, som ikke begunstiger hverken natur eller menneske. Klimakvoter, grønne sertifikater, miljøagenter, klimaforlik, osv. osv. Disse patenterte oppfinningene utnyttes til fulle, av industri og industriherrer, samt finansfolk, politikere, og mektige organisasjoner, som f.eks. FN, Rockefeller Foundation, etc.

Klimadebatten er etter min oppfatning håpløs. Jeg mener at hvis man skal bringe på det rene, “hva som egentlig foregår”, så må man også være åpen for at man kan ta feil i en rekke saker og ting. Og jeg har inntrykk av at personer som er fastlåst i sin tro på menneskeskapt global oppvarming, er så emosjonelt bekymret og frustrerte overfor at verden er i ferd med å gå til helvete, at de nærmest ber de som er skeptiske til “AGW” om å dra dit pepper`n gror, i tillegg.

Og mitt poeng med dette innlegget, er følgende:

Selv i etiske, jeg vil faktisk kalle det “hellige” spørsmål, som angår planeten vår: Naturen vi alle lever av og for, så har “eliten” selv der, klart å bedrive splitt og hersk, forvirr, og skap frustrasjoner, med tragiske utfall, som splitter oss enda mer.

Og denne sataniske Jenz, med sine mange medløpere, har soleklart mye av ansvaret for dette. Dypt tragisk, at vi sitter med en statsminister, som lyver om det meste, selv høytidelige og viktige spørsmål, som gjelder oss alle sammen.

Eksempelvis:

Klimautfordinger, del 1

Klimautfordinger, del 2

Klimautfordinger, del 3

Statsministeren overrekker rapport om klima til FNs generalsekretær (100 milliarder dollar skal skaffes tilveie for å finansiere faenskapet)

Gro Harlem Brundtland on climate change:

Gro Harlem brundtland on Forest dayhttp://www.youtube.com/watch?v=C032qYnXXaY

Men hva med HAARP og chemtrails? Forsøk å fortelle en “miljøbevisst” at “AGW” er en løgn, og at det eksisterer teknologi som kan manipulere vær og vind, samt temperatur. Da spiller man russisk rulett, i forhold til sin egen sikkerhet.

Så langt har altså Jenz- og forbryter Co. klart seg i Norge.
Godt gjort. Det skal han jammen ha. En notorisk, eksepsjonell sympatisk lystløgner er han :-)

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Den danske solforskeren Henrik Svensmark har klart å vise at kosmisk stråling kan danne skyer på jorden. Strålingen skaper ørsmå partikler, aerosoler, når den treffer atmosfæren. Slike partikler er nødvendige for at det skal dannes skyer. Når solen er veldig aktiv, slik den er nå, når mindre av denne strålingen frem til jorden. I følge teorien til Svensmark dannes det derfor færre skyer nå enn tidligere, og han mener at dette er årsaken til den globale oppvarmingen.

http://www.storm.no/nyheter/avventende-til-omstridt-klimateori-3496815.html

I følge artikkelen er det likevel mange norske klimaforskere som betviler dette. Ja, de vet jo at det er viktig å være politisk korrekt, og hvem det er som bevilger det meste av forskningsmidlene…

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Trist melding. Klimarealistenes leder Svenn Korseth sr. døde fredag 13. mai. R.I.P. Fra e-post: “Klimarealistene” ble et begrep i norsk offentlighet. Tross motstand fra presse og politisk hold, maktet Svenn å få frem viktig informasjon til befolkningen. Svenn knyttet kontakt til vitenskapsfolk i inn- og utland. Kunnskap ble videreformidlet, informasjonsmaterial laget og en rekke klimarelaterte foredrag avholdt.

Otto
Abonnent
14 år siden

Angående sitat fra artikkelen: “.. På en eller annen måte har de greid å sørge for at rådyrbestanden er smittet med kugalskap. Nå er også vaskebjørnen angrepet. Det som er pussig er at dyr får kugalskap kun ved å spise infisert kjøtt eller ben fra den samme arten. Rådyr spiser gress. Kanskje de gjør det gjennom chemtrails. ..”

Dr. Shiv Chopra, speech, Scientist fired for whistleblowing. Mer om og fra Dr Shiv Chopra.

Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg sier–
Til siste innlegg fra en som har hørt og sett ufoer og hørt stemmer så er
spørsmålet— at dersom disse kan gi livstegn fra seg, hvorfor kan de ikke
gjøre det i et språk som vi lett kan forstå?– og kan lære noe av.
Så lenge det bare foregår ved skygger og dunkelyder– så er jeg tvilsom.

Immortal Technique
Immortal Technique
Abonnent
14 år siden

flott artikkel!

mye interessant forskning har blitt gjort…

http://www.youtube.com/watch?v=n1qGOUIRac0

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Immortal Technique
14 år siden

Menneskeskapt global warming???… javel

ArneLo
Abonnent
Svar til  hanze
14 år siden

Ja denne varmen venter jeg også på :-)

“In fact, some of the same scientists who in the 1970s warned of a new cold spell still believe it could be imminent. Other eminent scientists with compelling new evidence have recently joined them in predicting the end of our Modern Warm Period. They and others note that the warming of the planet stopped 11 years ago and that the planet has begun to cool. ”
Enjoy the warmth while it lasts

Otto
Abonnent
14 år siden

Angående kommende klimamøte i København, Montreal 350 – TckTckTck passports – Copenhagen nuke http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/message/1046

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mike! Dette var bare en generell kommentar,og ikke myntet på deg.Beklager om det kanskje gikk litt utenfor det viktige temaet du tar opp her.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det kan ikke understrekes nok dette som over nevnt;at skal et viktig budskap nå ut,så må man ikke blande inn for mye okkultisme,og alt det mange forbinder med overtro.
Det hjelper ikke om det skulle være sant,så lenge at en stor majoritet ikke tror på det av prinsipp.
Det er alt for mange viktige ting som blir tatt opp her som er svært reelle,til at formidlingen skal bli mistrodd pga skribentens tiltro til andre krefter som vanlige mennesker ikke vil tro på.
Så,støttes!!-Ikke bland sammen!!

Nammm
Abonnent
14 år siden

Fin artikkel Mike! Dette er også min sannhet :-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Min kommentar var til shellpeck, mens en annen “snek” seg i mellom.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Jeg er veldig enig med sistnevnte. Hold dere til saken. Det virker som om de som skriver skal ha sagt alt om alle ting i hver eneste artikkel. Dere kan ikke forvente at alle skal sluke alt dere skriver. Nå er jeg en av de “heldige” som i min barndom har sett UFOer sammen med mor, far, og søsken. Jeg har som voksen hørt lyder og stemmer ( vi var to som hørte det samme ) som garantert ikke var av denne verden. Jeg forventer likevel ikke at andre skal forstå at det faktisk finnes liv like utenfor vår stuedør. Så mitt råd er: Hold dere til saken, og når dere går litt utenom allfarvei, husk alltid på å være så saklig som overholdet mulig. Ellers takk til alle dere som skriver. Det er mye interessant og tankevekkende. Til de som evt. måtte være i tvil om det finnes utenomjordisk liv. IKKE TVIL. DE ER HER OG DE HAR VÆRT HER LENGE!!

shellpeck
shellpeck
Abonnent
14 år siden

Fin avis. Jeg leser den hver morgen.

Men, det er påtide å få igang et forum der vi diskuterer faktiske planer om hva som faktisk kan gjøres. Det er ikke nok med å si at folk må sloss for friheten eller “gjøre noe”. Det er ikke snakk om at konspirasjon ikke finnes. Det gjør det. Det morsomme er at hvis dere ser på den globale oppvarmingen, så startet den i opplysningstida da frimurerne kom til makten. Dette er basic wikipedia knowledge 4 kids.

Forum + plan + organisering = demostrasjon.

En ting til. Dere som skriver avis. Hold dere til saken. Vær litt forsiktig med å legge ut om hvordan hemp kan redde verden og hvordan vi med telepatiske evner kan forandre verden i 2012. Vær saklige. Tenk at de som leser dette skal opplyses til å gjøre motstand, ikke sitte hjemme å ha noia for hva som skjer imorgen. Svine influensa og global oppvarming og 911 = VELDIG BRA. Skjønner dere hva jeg mener? Prøv å hold dere ved smørret i grøten så mye dere kan!

Ellers er denne avisen beviset på at det faktisk er Nordmenn der ute som vet hva de snakker om. Utfordringen er å få konspirasjonsteoriene og filosofiene til å komme fram i det vitenskapelige lys, og ikke NOK.EN.ANNEN.KONSPIRASJONS.TEORI.

mrreg
mrreg
Abonnent
Svar til  shellpeck
14 år siden

til shellpeck ++
Internett er ikke egnet til å diskutere praktiske saker. Dette bør absolutt foregå F2F (Face to Face) av mange grunner. Paranoia er den minst viktige av dem… :-) En lignelse: Jeg diskuterte en gang overvåkning med en advokat. Han sa da følgende (omtrentlig): I et sjakkspill ser motparten alt du gjør. Er det da sikkert at han vinner?

Hvis du vil gjøre noe viktig og riktig skal du få det første skrittet av meg her: Kast TVn ut av huset! Det er ikke nok å slå den av – du må fjerne den fysisk fra ditt liv. Det kommer ikke noe godt ut av den boksen – den er skapt for å passivisere, og det gjør den på en skremmende effektiv måte. Når du selv ikke gjør noe er det de som gjør noe som styrer utviklingen. Så skritt en: Unplug from the Matrix!
For ytterligere å gi en indikasjon om hvor viktig det er å bli ‘unplugged’ kan du/dere lese litt i denne artikkelen på prisonplanet:
http://www.prisonplanet.com/government-propaganda-to-infest-network-tv-shows.html
Og hvor lenge (hahahaha!) tror du/dere det går før dette ‘… are coming to a screen in your home?’
Skritt to er å utdanne seg selv. Finn ditt paradigme! Vi mennesker er ulike, vi skal alle gå hver vår vei inn i en felles fremtid der ulikhetene skal skape den enhet vi trenger på veien videre. Når du diskuterer med andre må det være for å hjelpe dem i å finne sin vei, ikke for å få dem til å gå din. Den er der bare for deg.
Skritt tre er å bli en medskaper av vår felles fremtid. :-) Hvordan du skal bidra er det din egen oppgave å finne ut av…

Og til Mike: Keep up the good work! Det virker! :-) Jeg har fult med på thunderbolts i en årrekke nå. De folkene har forstått noe sentralt om hvordan vår virkelighet er konstruert, men selv der er de tydeligvis forsiktige. Ting tyder nemlig på at den virkeligheten vi faktisk lever i er sammensatt på en slik måte at det regjerende paradigmet er ute av stand til å formidle dette. Vi må lære oss nye begreper og få nye innsikter før vi kan komme et skritt nærmere ‘virkeligheten’. En annen tanke, som også har manifestert seg, er at universet kan være konstruert slik at det ikke kan forståes, bare erfares…. :-)

shellpeck
shellpeck
Abonnent
Svar til  mrreg
14 år siden

Skjønner ikke hva du prøver å lære meg her.. følge min egen sti?
Trenger ikke tipsene dine kompis, jeg vil at noen som her inne sitter med kunnskapen og erfaringen burde tenke på å steppe opp og ta det et skritt lengre. Hadde vært kult å se litt handling i alt pratet.

Skriv artikler om hva som kan gjøres! I stedet for hva som ikke fungerer! Jeg tror det er et godt tips fra en ikke altfor erfaren leser jeg. Men det er det jeg mener.

Otto
Abonnent
Svar til  mrreg
14 år siden
Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org.

Mike Cechanowicz vekker meg igjen (opp som vanlig) med sin detaljerte og omfattende informasjon om de sannhetene våre myndigheter med media har prøvd å fortie ihjel i “100 år!!!”

Jeg referer til den siste setning i første avsnitt der Mike Cechanowicz skriver

“Jeg mistenker at noen i USA snart kommer til å forby jakt, deretter grønnsakshagen. Derfor er Dees illustrasjon her ingen spøk.!

Og slik blir det, for selv nå begynner de tradisjonelle avisene i vårt land som blant annet VG å ymte så vidt frempå med viktige opplysninger et stort antall mennesker her i landet ennå ikke er bevisst ved, blant annet dette Codex Alimentarius programmet som verdens ondskapskapsfulle maktelite med WHO i spissen står for, der nå den norske befolkning blir opppfordret til å spise forgiftede nøtter /mandler i likhet med at de oppfordrer oss til å ta den svært helseskadelige og dødelige svineinfluensavaksinen! Ta bare en titt på linkene under og se hva slag løgnere av ansatte i mattilsynet vi har og helsemynigheter! ALT DETTE HAR VÆRT NØYE PLANLAGT AV WHO OG DERES SAMMENSVORNE ONDSKAPS KLAN/KULT I BLANT ANNET BILDERBERG GRUPPEN OVER LANG TID! Og det samme gjelder med hensyn til å spre giftstoffer i luten, i vannet og dyrene i havet og på jorden!

http://www.abcnyheter.no/node/97593

http://www.myfoxdc.com/dpp/health/101309_woman_disabled_by_flu_shot_reaction_dystonia

Og dette som her bevises er såvisst ingen usann konspirasjonsteori men SANNE FAKTA om hva som i virkeligheten foregår bak ryggen på verdens befolkningen!

stoptheNWO
stoptheNWO
Abonnent
14 år siden

dette er en helt ny side alla facebook der man snakker åpent om alle teama dere tar opp her i nyhetspeilet. uten og bli latterigjort av sauer som ikke vet bedre..håper alle melder seg inn og viser sin støtte til de som har laget siden og som kjemper en kamp for en bedre verden. Og hjelper med og gjøre siden til et samlingspunkt for alle oss som ikke finner oss i å bli stadig ført bak lyset.

fred være med dere alle det finnes ikke nok mørke i verden til å slukket et lys:)

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
14 år siden

Det var en fornøyelse og lese artikkelen din. Denne saken om globaloppvarming har provosert meg så til de grader i en lengre tid. Media og politikerne taler med en stemme på dette emnet. De som ikke tror på denne globaloppvarming myten blir puttet i samme gruppe som ”Holocaustfornektere” ,”Mennesker som sier de har blitt kidnappet av aliens” og ”de som tror Elvis lever”. Det er eneste metoden de kan bruke da de ikke har noen bevis til påstanden om globaloppvarming.

De ”lærde” snur ryggen til oppdagelser som ikke passer inn i de ”aksepterte teoriene” igjen og igjen. Jeg bruker teorier litt løst da grunnlaget for flere vitenskapelige teorier er i bestefall en hengemyr. Her i Norge som vi har Kristian Birkeland på 200 lappen skulle man tro at det var rom for nye ideer. Men er det en ting jeg har lært over alt annet så er det de ”lærdes” evne til å rasjonalisere gamle dogmer for og ikke måtte innrømme at de har feil eller at de ikke vet. Denne globaloppvarming myten/agendaen som blir dyttet i media og av lederne våre, minner meg om den tiden ekstremværet møtte forfedrene våre noen hundre år tilbake under store klimaforandringer.
Klimaforandringene den gangen var stort temperaturfall så da været brått snudde til det kaldere ble det kraftige stormer, flom og ekstremvær de ikke hadde opplevd i sitt liv. Folk i Europa med god veiledning fra religiøse ledere bestemte seg for at det måtte være djevelen og svart magi som var årsaken. Bare de som påkalte mørke krefter kunne være årsaken dette fryktelige været som herjet Europa. Veldig mange mennesker ble torturert og brent levende fordi folk og kirken beskyldte de for å være hekser og at de var i ledtog med djevelen.
Vi brenner kanskje ikke hekser lengre, men vi er ikke nådige med hvem vi er villige til å ofre for å forsvare dogmene våre.

Klima politikken tar utgangspunkt i abstrakte modeller av været over hele verden de neste 20 årene noen ganger er det noen som til og med har en mening om været de neste 100 årene! Disse modellene av klimaet mange år frem i tid har de ”lærde” kokt i sammen på supercomputere hvor de har i enighet kommet frem til hvilke faktorer som påvirker klimaet. De ”lærde” vet ikke hvordan solen virker, ei er de heller villige til å akseptere at kosmisk stråling påvirker skydannelser i atmosfæren. Hvis det i hele tatt skulle være mulig med noe som helst nøyaktighet å kunne legge til i klimamodellene hvordan havstrømmene påvirker klimaet. Så ville det krevd flere måleinstrumenter og datamaskiner enn vi har på denne planeten. Men det er ikke så nøye, de kan måle CO2 nivået uten at det behøver så stor innsats. Enda bedre er at de kan sette en prislapp på hver enhet med CO2.
Hvis noen tror at klima modellene til de lærde er riktige så kan dere stille dere spørsmålet: Når var det noen på metrologisk institutt hadde rett om været for mer enn tre dager frem. En annen øvelse en kan gjøre for å få klimamodeller i perspektiv er å finne en sildrende bekk/elv. Deretter sette av et lite området av bekken/elven. Så regner du ut og lager en modell av hvordan elektronene beveger seg vannstrømmen på dette feltet du har merket deg ut. Så fortseter du til du har en modell av hvordan elektronene vill beveger seg de neste dagene. Etter at en har forsøkt en så håpløs oppgave så vill man kunne få innsikt i hvor uendelig stor og håpløs oppgave det er å lage en realistisk modell av klimaet på hele planeten. De som vill tro at det finnes en langsiktig og nøyaktig modell av klimaet har ikke tatt seg tide til å tenke over hva det innebærer å lage en slik modell.
Modellen vi har på klimaet i dag er like mangelfull som de fleste spekulasjoner om ting vi nesten ikke vet noen ting om. På 1700 tallet mente mange av de ”lærde” at sola var en diger kull ovn. ”Det måtte noe slikt til for å lage den høye temperaturen”. Når fysikken kom et skritt videre på 1900 tallet så mente mange av de ”lærde” at sola må virke som en stor atomreaktor. ”Det må noe slikt til for å kunne lage den høye temperaturen”.

Så mye av våre” vitenskapelige teorier” er basert på spekulasjoner om hva vi synes er sannsynelig. ”Men ikke denne gangen, nå vet vi bedre. Vi har løst de fleste av universets gåter i dag med vår moderne vitenskap”. Eller?

Til sist får jeg avslutte med en kommentar på et argument jeg hører til tider: ”Det finnes bevis i atmosfæren på Venus om at CO2 øker temperaturen. Det er vitenskapelige bevis på at CO2 nivået på Venus er årsaken til den høye temperaturen”.
Virkelig?! Vi vet nesten ikke noe om Venus. Vi vet ikke om Venus er like gammel som resten av solsystemet eller om Venus har vært i stabil bane rundt sola mer enn de siste 100 årene. Så hvordan kan noen si at vi vet hvordan atmosfæren på Venus har utviklet seg?
Den som ikke ser at myten om globaloppvarming er en svindel den er ikke villig til å åpne øynene. Dette er kun for at en liten gruppe skal tjene på å selge og kontrollere luften resten av oss puster.

Jeg legger til en link til en side hvor det er masse bra informasjon om de vitenskapelige faktaene rundt denne globaloppvarming myten:
http://www.klimarealistene.com/
En kort video om Kristian Birkeland, været og elektrisitet:

Otto
Abonnent
14 år siden

Kort sagt, på et møte i FN ble mulighetene for finansiering av nwo-prosjektet diskutert. Et av forslagene var å etablere en CO2-avgift som skulle omfatte hele klodens befolkning. I et forsøk på å få global konsensus for avgiften, ble det som vanlig er fra den kanten, etablert en illusjon, menneskeskapt global oppvarming.

Noen interessante observasjoner, Kulderekord på Røros http://www.adressa.no/vaeret/article1398424.ece , Al Gore Slammed By Congress Over Global Warming hoax http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1184&start=1#M4141 .

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jepp. Se gjerne dokumentaren “The great global warming swindle”.

Anyway: om det nå er slik at vi har klimakrise (vi har en slags miljøkrise, dette er ikke til å komme fra), så hva skal vi gjøre?

– Kjøpe dyrere økologisk mat?
– Bytte lyspærene?
– Betale mer skatt?
– Ha dårlig samvittighet?

Eh…hva med å
lage etpar millioner solpaneler for disse stakkarene i Sultistan?
Hva med å kutte i militærbudsjettene?
Hva med å kutte ut forbrukersamfunnet?
Hva med å dyrke hamp isetedenfor bomull?
Hva med å produsere det vi trenger selv, istedenfor å importere?
Hva med å forbedre vannet og kutte ut flaskevann?
Hva med å satse stort på alternative energikilder?
Hva med å starte irrigasjon av ørkenområder?
Hva med å bekjempe overbefolkningen gjennom å heve levestandarden i den 3dje verden?
Hva med å tvinge VIP’ene til å parkere privatflyene sine?

…………………………………?

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Må bare legge meg helt flat for en ny fantastsik artikkel som totalt knuser troverdigheten til politikerene og dem kjøpte klima forskerene :D
Dette var en fengende Artikkel :)
I norge er det 30% som mener at Klimakrisen er en bløff, i dem andre nordiske landa er det bare 10% som mener at den er en bløff.
Hvorfor det er sånn vet jeg ikke men SV skylder på FRP
Politikerene sier i tillegg at det er mye mer miljøvenligt og spasere og sykle en og kjøre bil..
Fakta er det motsatte.
Går eller sykler man så forbenner man masse kallorier som må erestattest Og for og produsere dem kaloriene man forbrenner så slipper man ut enorme mengder klimagasser.
Alt fra for til traktorer og embalasje og kjøling i butikker og frakt til en mengde ansatte som skal utføre hele denne jobben som forbruker enda mere kalorier for at du skal få dine kalorier ;)
Men nå er jo bare global oppvarming bløff så det betyr ingenting alikevel ;)

Elektomagnetismen er mye kraftigere en tyndekraft som du sier og spiller en veldig viktig rolle i vårt klima og dens forstyrrrelser.
Dette har med elmentær kvantemekanikk og gjøre
Universet består av elementærpartikler og vakuum. Partiklene er fordelt ujevnt og partiklene og partikkelklynger benevnes forskjellig avhengig av tetthet og mengde, klyngene spenner fro subatomære partikler til sorte hull. Det observerbare universet er den delen av universet lys kan ha nådd oss fra siden universet ble skapt. Muligens inneholder universet kunn 4% lysende materie, mens 22% er mørk materie og 74% mørk energi.
Dette er veldigt spennende stoff og facinerer.

Håper en av dem neste artikklenene herinne kunne handle litt mere om Teknologi fra Tesla til LHC osv :)

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Jeg mener det beste beviset på at global oppvarming ikke er menneskeskapt er at alle planetene i solsystemet vår også har hatt økt middeltemperatur. På flere måner rundt Saturn smelter isen. Selvfølgelig ikke pga. CO2, men av solens økte aktivitet, og den sentrale solen i melkeveien.
Jeg har fra pålitelig hold at våre klima-“forskere” sitter på sine oppvaremede kontorer og “googler”, klipper og limer og lager rapporter tatt ut fra ikke-vitenskaplige metoder. Frimurerene/illuminati vill kalt dem “useful idiots”, ikke “useless eaters” som oss andre som tenker.

Første konsekvens av vår “klimapolitikk” er åkt skattelegging, deretter tiltak som beskrives her. Ironisk nok fører økt skattelegging til at forurensningen øker siden vi må øke aktiviteten for å skaffe ressurser til økt skatt….
Dessuten, vi må huske på at de samme som står bak dette er de som var på Builderberg i 2008 og diskuterte hvordan fjerne 90% av jordens befolkning.

Det er disse rundt 2000 personene som forbruker mest av oss alle, som ødelegger kloden med kriger og HAARP vi burde kvitte oss med, ikke den vanlige borger som ønsker å leve så miljøvennlig som mulig men blir av staten ofte fratatt muligheten i for av forbud og hemmelighold av teknologi.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  MortenB
14 år siden

Ja, ikke sant?!
De som reklamerer for å stoppe “global oppvarming” er de samme som produserer mest global oppvarming ved overforbruk og hensynsløs sløsing av jordas ufornybare naturressurser…

De opprettholder det djevelske penge / økonomi- systemet som krever en “evig” vekst ellers så bryter det hele sammen. En evig vekst kan naturligvis ikke finne sted om man ikke tømmer ut våre kostbare begrensede naturressurser til siste dråpen … :)

« Forrige artikkel

Si nei til svineinfluensavaksinen

Neste artikkel »

Politisk propaganda skal flettes inn i TV-serier

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x