Klimamanipulasjon – fredelig teknologi eller hemmelig våpen?

1.5K visninger
6 minutter lesetid
6

Et søkelys på brannene i Australia

Forfatter Sigurd Jordal

Klimaaktivist Greta Thunberg har etterlyst handling i forbindelse med de katastrofale Australia-brannene. Andre mener det pågår en global geofysisk krig. Hvordan skal vi Norge forholde oss til slike ulike påstander?

Vi får først lete fram fakta om situasjonen i Australia. Så stille oss spørsmålet: Kan slike branner og lignende katastrofer ramme oss i Norge og Europa? Hvis svaret er ja på det, kommer den naturlige oppfølging: Hva skal vi gjøre for å forsvare oss?

NRK oppsummerte situasjonen slik for kort tid siden: “27 mennesker er bekreftet omkommet i de voldsomme skogbrannene i Australia. Over 2000 bolighus har brent ned, og over 500 millioner dyr er døde. Knusktørr vegetasjon og vind gjør at det er vanskelig å få kontroll over flammene.”

I desember 2019 kom denne meldingen: 200 skogbranner raser i Australia.

Teknisk ukeblad hadde 10. januar forklaringen: “KLIMAENDRINGER OG SKOGBRANN.12 år gammel klimarapport: I 2020 begynner massive skogbranner i Australia… En rapport fra 2008, bestilt av den australske regjeringen, advarte om at 2020 ville bli året med de første mer intense brannene på grunn av global oppvarming.”

VG 13. Januar: “Sterk vind, varme og tørke har forsterket skogbrann­sesongen i Australia. Landet satte varmerekord to ganger i desember: Sist den 17. desember med en gjennomsnittstemperatur på 41,9°C. Aldri tidligere har det vært registrert et varmere eller tørrere år i Australia enn i 2019.”

Samtidig kritiseres den australske statsministeren for sin klimapolitikk.

Generalsekretæren i FN sa på sin måte 2. desember 2019 da brannene var i gang i Australia:

«Do we really want to be remembered as the generation that buried its head in the sand, that fiddled while the planet burned?”

En advarsel, vi må ikke hjemme oss bort og tulle mens planeten brenner, i neste omgang pekte han på konsentrasjonen av CO2 som ville gjøre jorda varmere.

Selv paven ber for det australske folk som en følge av brannene, og 5. desember 2019 uttalte han: “Klimakrise er en utfordring for sivilisasjonen”.

Oppsummert: Greta Thunberg, paven, FN, NRK og andre norske medier synes å peke på hovedårsaken til brannene i Australia: Det handler om klimakrise og global oppvarming.

Informasjon som ikke kommer frem

Men så kommer andre rapporter, kilder og dokumentasjon. Hva forteller de:

  1. Brannene er påsatt
  2. Det benyttes laservåpen og droner til å starte brannene
  3. Fly sprayer metallpartikler som aluminium og barium som gir ekstra liv til flammene

Punkt 1 – at brannen skyldes brannstiftere:

“Politiet i New South Wales har pågrepet 24 personer som mistenkes for brannstiftelser i Australia,” var meldingen fra Resett.no 7. januar. Resett uttrykte dette samtidig: “NRK har valgt å peke på klimaendringer som årsak til brannene.” Andre steder melder om 183 arresterte, men det skal ikke bare gjelde for brannstifting.

Punkt 2 – lasevåpen og droner i bruk:

På Facebook skal det ha kommet en kort artikkel/informasjonsskriv som etter kort tid fjernet (Hvem står bak Facebook?). I denne var det bilder av personell fra militærselskapet Rathyeon som lastet opp direkte energi laservåpen i jetfly på flyplassen nær den australske byen Geelong. Flyets bevegelser ble deretter sporet opp, og det viste seg at fly hadde beveget seg i området på 600 kilometer inkludert 250 kilometer direkte over brannen i Victoria og NSW.

Rathyeon forteller selv om sine avanserte laservåpen på sine nettsider.

Nettstedet Veterans Today.com har en artikkel som ser nærmere på det og trekker dessuten fram videoer av «ildtornadoer» som virker å være kunstig frambrakt.

Her fortelles det i tillegg om villet forurensning seks til 12 kilometer over jordskorpen som leder til energioverføring, det vil si lynnedslag som igjen antenner skoger – disse er svekket av kunstige aerosolskyer (aerosol er ørsmå, finforstøvede partikler).

Egne kjøretøy for såkalt geo-engineering eller krigføring med geofysiske våpen, er muligens i bildet.

En merker seg likhetene med brannen i California i 2018, dødelig og vill den også – og tilsynelatende med spor av “Directed Energy Weapons”.

Punkt 3 – chemtrails og utslipp fra Fly

Det finnes private blogger og enkeltpersoner som tar for seg observasjoner gjort av såkalte chemtrails i forbindelse med brannene i Australia. Disse gir ingen bevis, men åpner for at kjemikalier eller metaller slippes ut fra fly som gir tørke og egger flammene ekstra.

Brannene i Australia kobles til FNs agenda og etableringen av “Smart Cites”.

Snakker vi faktisk om geo-terrorisme?

Likheter med California 2018

Ekstremvær kan virke å være kunstig skapt og gjort om til angrep på mennesker og samfunn, fordekt som klimaforandringer. Disse oppfattes da naturlig nok som en trussel mot menneskeheten. Dermed har en etablert plattformen “problem-reaksjon-løsning”.

Det er mange som ikke vil kjøpe denne problemstilling, og det er å håpe at den ikke er korrekt eller at vi i Norge og Europa vil bli stilt overfor den. Uavhengige institusjoner og forskere bør uansett inn for å undersøke, om de finnes. For hvis det er substans i dette, der California ble rammet i 2018 og Australia i 2019 og 2020, så må vi i Norge og Europa være forberedt på værangrep de neste månedene og til sommeren.

Et forsvar

Finnes det et forsvar mot dette? Det gjør det. Vi kan stoppe fly med energivåpen eller de som sprayer aerosoler/metallpartikler. Finnes det tekniske installasjoner som sender enorme mengder energi som skader naturen, får branner til å oppstå eller stormer til å dannes – så må disse nedlegges. Er det satellitter i virksomhet som er til skade, må de tas ned på bakken. Organiseres det team med sabotører, gjemt blant forskerlag eller i militære øvelsesenheter, skal de stoppes.

Men det må medgis at så langt er ikke problemstillingen ansett blant folk flest engang å eksistere. En grunn er at mediene og myndighetene nekter å erkjenne at energivåpen kan benyttes mot befolkningen og natur for å oppnå kaos og krise. De folkevalgte evner da ikke å tenke tanken; miljøorganisasjoner virker å være drillet på én ting, klimagasser. Forsvaret blir heller ikke alarmert. At Forsvaret har et selvstendig ansvar for å stoppe fiender er så sin sak, men det finnes ingen kilder på at norske militære eller Nato-personell ser på muligheten for geo-terrorisme eller geofysisk krigføring.

Inntil videre er vi dermed dømt til å spekulere og bli hånet av faktasjekkere, vår tids yppersteprester. Greta Thunberg og hennes kontrollere får fritt spillerom i FN og mediene. Men det er håp, som det står i en hellig bok: «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Som et postludium tar vi med innledning til artikkelen i Veterans Today i norsk språkdrakt, og vi ber om dette faktisk er helt feil:

Korporativ Geofysisk krigføring!

Kjære medmennesker, vær oppmerksom på at vi allerede er midt i en global geofysisk krig av superrik kolonialister, plutokrater, plotonimister, imperialister – mot menneskeheten og alt liv på denne planeten.

Vær klar over at globalisme er global korporatisme/fascisme, ikke global fred, global sosialisme, global velferd eller noe annet du ønsker å ha ved å oppløse den nåværende statsstrukturen.

Det du observerer som skog- og buskbranner i Australia, Asia, Europa, Afrika og Amerika, er intet annet enn bevisene for tredje verdenskrig hjulpet av geofysisk krigføring.

Godta det, selv om du ikke vil tro det ennå!

Forestill deg og tenk på det for å åpne tankene dine for det angivelig utenkelige!

Det du observerer nå i Australia, er den direkte virkningen av geofysisk krigføring!

Det som nå gjøres i Australia er en forberedelse for hele verden!

De tester ikke bare effekten av metodene og våpnene, men først og fremst graden av massenes dumhet, som kjøper dette som en “naturkatastrofe”!

Målet er ditt sinn! Våkn opp!

 

BILDER – TEKSTER

<Aus 1> BRANNER I AUSTRALIA: De voldsomme brannene i Australia har vakt oppsikt over hele verden.

<Aus 3> ILDTORNADO: Det vi ser i midten av dette bildet kan muligens beskrives som en “ildtornado”. Hva er det som frambringer den – satellitter? Energivåpen som laser eller ekstreme temperaturer?

<Aus 4> MULIG GEOFYSISK KRIGFØRING: Er dette et tegn på geofysisk krigføring? Bildet skal være tatt i Nevada i USA. Er det noe lignende som skjer eller har skjedd i Australia denne vinteren?

<Aus 2> ØYENVITNESKILDRING: Denne meldingen kom angivelig på Facebook. Øyevitner beskriver aktiviteten til et amerikansk militært selskap, de skal ha lastet direkte energivåpen ombord i fly som videre tok turen over områder i Australia. Kan dette være riktig? Vi håper det er feil.

KILDER:

Greta Thunberg og Australia:

Greta Thunberg på bildet under, det å vise et øye slik er en lojalitetserklæring til hvem de tjener.

https://metro.co.uk/2020/01/06/greta-thunberg-calls-political-action-australian-bushfires-rage-12008186/

https://www.dw.com/en/australia-fires-prime-minister-defends-climate-policy-after-greta-thunberg-criticism/a-51782175

NRK om brannene:

https://www.nrk.no/nyheter/skogbranner-i-australia-1.12129484

Teknisk Ukeblad:

https://www.tu.no/artikler/12-ar-gammel-klimarapport-i-2020-begynner-massive-skogbranner-i-australia/482654

VG 13. januar:

https://www.vg.no/spesial/2020/brannene-i-australia/

Kritikk mot statsministeren i Australia (merk avisens forsikring under artikkel):

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/10/australian-pm-scott-morrison-rejects-criticism-of-climate-policies-as-mps-call-for-more-action

FNs generalsekretær:

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-remarks-opening-ceremony-of-un-climate-change-conference-cop25-delivered

Paven uttaler seg:

https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/05/climate-crisis-is-challenge-of-civilisation-says-pope

Om ildspåsettelse (merk The Guardian toner det ned):

https://resett.no/2020/01/07/katastrofebranner-i-australia-pasatt/

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/08/police-contradict-claims-spread-online-exaggerating-arsons-role-in-australian-bushfires

Militært selskap viser fram sin avanserte våpen, inkludert laser:

https://www.raytheon.com/capabilities/products/lasers

https://www.raytheon.com/capabilities/products/counter-uas

Artikkel Veterans Today:

https://www.veteranstoday.com/2020/01/07/blaming-wild-fires-on-globalwarming-climatechange-australia-burned-by-firenados/

Ulike kilder til spesielle tornadoer og energivåpen:

https://www.veteranstoday.com/2020/01/07/blaming-wild-fires-on-globalwarming-climatechange-australia-burned-by-firenados/

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/waterspout.html

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/directed-energy-weapons-in-context-of.html

https://eraoflight.com/2020/01/06/operation-torch-australia-a-special-report-on-the-geoengineered-firestorms-and-dew-triggered-arson-fires/

Spørsmål kjemikaliespor på himmelen i Australia og desinformasjon osv:

https://www.bitchute.com/video/OUvVNKeGuEM/

https://www.youtube.com/watch?v=MTwAQFjbfqE

”””””””””””””””””””””’

Sigurd Jordal

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
1 måned siden

«President» Joe Biden’s uttalelser om at hjem i Texas med en spesiell farge på taket ikke ble berørt er bevis på at visse boliger er spart for skogbranner… Wakey, wakey!: https://www.bitchute.com/video/N4yJuQh9SYHC/

ken
ken
Anonym
3 år siden

smurfen – Denne støtter artikkelen din 100%! SHOCKING FOOTAGE OF USA GOVERNMENT KILLING ITS OWN PEOPLE WITH FIRE (lagt ut for 20 timer siden kl. 19.30, 16.09.2020): https://www.youtube.com/watch?v=PLFQoJWbXKA

anders pedersen
Skribent
4 år siden

Bra Sigurd!
Jeg gjengir:
At Forsvaret har et selvstendig ansvar for å stoppe fiender er så sin sak, men det finnes ingen kilder på at norske militære eller Nato-personell ser på muligheten for geo-terrorisme eller geofysisk krigføring.

Når det gjelder det siste etter komma så er det fordi norske militære og NATO-personell følger instrukser ifra Dypstatens kabbalistiske okkulte Babylonske satanisme og avgudsdyrking. Hele vårt Storting og Regjering og statlige Forvaltning fungerer nå under de internasjonale Frimurererne og deres avgudsdyrking. Dette får vi bekreftet hver dag gjennom alle barnekidnappingene som skjer og som hyklerpressa aldri skriver om. Derfor er det så få som skal høstes her i landet når Dimensjonsskiftet skjer, de var aldri kvalifisert.

KRISTUS i sine 9 brev til Menneskeheten i perioden 2001-2014 sier:

“Because people are on the threshold of a world crisis of enormous proportions, it is vital for survivial that I, the Christ, should reach all who will listen” (Gammelnorsk: “Fordi folk står på randen av en verdenskrise av enorme proporsjoner, er det vitalt at Jeg, KRISTUS, kan rekke frem til alle som er villige til å høre på MEG”.

Her har HAN et stikk som kan forbindes med 5G:

“This mental infection first manifests as egocentric modes of living and the creation of technical devices – which have created serious health disorders, climatical changes, crop failures, environment deterioration, extinction of living creatures, and wholesale slaughter of human beings.” (På gammelnorsk: ” Denne mentale infeksjonen skjer igjennom egoistiske levevilkår ved bruk av tekniske hjelpemidler – som har skapt alvorlige helseproblemer, klimatiske endringer, svikt i avlinger, nedbryting av miljøet, utrydding av dyr og massakre av mennesker i stor skala”.

I forbindelse med brannene i Australia og ‘Paradise’ sier Jesus (som eksempel):

“Be assured! No evil which comes to your earth is a ‘natural disaster’. Everything inimical (hostile, unfriendly) to your perfect welfare is bred first in your ‘human consciousness’ and then given form within your global experience” (På gammelnorsk: “JEG kan forsikre dere!. Ingen ondskap kommer til deres Jord i form av ‘Naturlig katastrofe’. Alt som kan betraktes som fiendtlig imot deres egen velferd er først blitt skapt i deres ‘egen menneskelige bevissthet’ som siden gir negative globale konsekvenser”.

Kun den mest våkne forstår dybden i disse ordene. Ingen bør være i tvil om at dette kommer fra KRISTUS.

Og her er brevene: http://www.christway.co.za

HAN sier: Jesus sier: “Disse brev vil bli fornektet og tillagt Satan, på samme vis som Jødene kalte meg Beelzebub da jeg forkynte for dem i Palestina. Men jo mer disse brev blir kritisert desto sterkere vil de fremstå”

HAN sier videre: “En fortsatt tolkning av Bibelen vil forstyrre og forhindre Menneskets spirituelle oppvåkning når vi nå trår inn i den nye dimensjon. Bibelen har derfor tjent sin hensikt og må legges til side”.

Ørjan Kvalsvik
Ørjan Kvalsvik
Abonnent
4 år siden

Veldig bra Smurfen

Anki
Anki
Anonym
Svar til  smurfen
4 år siden

Hehe – ja. Det er artig å se galskapen rulle seg ut i full bredde – for åpen scene og i dagslys. Mens folket fornekter, benekter og er på vei inn psykosen. Spennende tider!

« Forrige artikkel

Mattilsynet: Kontrollstatens brutale ansikt?

Neste artikkel »

Coronaviruset, et helt ufarlige virus eller noe langt verre?

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x