God Jul til alle sammen

6.7K visninger
8 minutter lesetid
221

Nyhetsspeilet er på mange måter det nye åndelige Jerusalem på norsk internet, hvor alle slags meninger og trossystemer som både kristne, jøder og muslimer, som sekulære ateister og hedninger og new agere, kan leve isammen i forholdsvis fred og ro i om mulig 1000 år, ved å rett og slett bare tolerere hverandre, og ikke ved at den sterkeste part utrydder den svakeste part. Å bygge det nye Jerusalem i praksis, er det enkle prosjekt å bare innse at det er tre religioner som har denne samme by som åndelig hellig sted, og ta skritt for at alle skal få ha sine hellige steder i fred og ro i den by. Problemet er selvfølgelig at den muslimske helligste moske’ står akkurat der Salomons gjenoppbygde tempel stod og skal stå.

Jeg ønsker alle våre sponsorer en God Jul, først og fremst, dernest våre lesere, deretter også Illuminatet, Skepsis-gruppen, medlemmene av Club of Rome med Gro Harlem Brundtland i spissen for sin bærekraftige utvikling på 500 millioner mennesker i verden, til Bilderbergerne med Jens Stoltenberg og Siv Jensen i spissen, Trilateral Commission medlemmene, den Sionist-sosialistiske Internasjonalen, nasjonal-sosialistene og fascistene, Skull & Bones i Bohamian Grove med Bush’ene i spissen, Henry Kissinger, David Rockefeller, Baron Rothschild, og alle deres fotsoldater rundt omkring i verdens nasjoner…

– må alle bli illuminert i hjertet, mer enn i sinnet i disse juletider, slik at menneskeheten kan komme et hakk videre i det nye år (selv om det ikke er noen rasjonelle grunner til å tro at noe skal bli bedre, tvertimot). Sosialist-fascismen-kommunismen vil nok gjøre sine nye erobringer inn i våre privatliv mer og mer om vi liker det eller ikke.

Det hadde jo vårt fint om de kunne abortere sitt ønske om å ødelegge ikke bare Norge som nasjonalstat, men alle andre nasjoner også, i sine globalististiske utopier om den verdensregjeringstyrte globale landsby, og heller tillate ethvert land og enhver person å få ha sine spesielle egenskaper og konfigurasjoner, også religiøse forskjeller, fri til å tenke og si det en vil, men det nyttårsønsket er vel fåfengt.

Nyhetsspeilet trenger julegave, for å betale server for 1. kvartal 2011. Ca. 6000 kr trenger vi, for å være reklamefri. Alle som har noe å avse kan hjelpe med å innbetale valgfritt beløp til konto 9710 16 92187, eller anonymt med kredittkort via PayPal:

[paypal-donation]

Alle donasjoner går uavkortet til opplysningsarbeid og drift av Nyhetsspeilet.no, slik at vi kan fortsette å rapportere om den internasjonale agenda, og menneskers oppvåkning til realitetene.

Julefred

Julen er i vår kultur først og fremst en kristen begivenhet, med det innhold som den kristne forsamling legger i feiringen av denne høytid, andre feirer den som tiden hvor solen snur, men for kristne så er det Jesus sin fødsel i Betlehem av en fattig familie som gjelder, og som bevirket en åndsrevolusjon både i sin samtid, og for all ettertid. At noen har fått erstattet Jesus fra Nasaret med Julenissen fra Nordpolen som bringer gaver til barna, og det enkle liv i en stall, erstattet med handelsstandens dans rundt gullkalven i kjøpesentrenes lysende palasser, er vel noe som viser hvor pervertert julen har blitt, og hvor godt anti-kristelige krefter i verden har lykkes.

Må allikevel alle satanister, ateister, agnostikere, humanetikere, hedninger, etc, også ha en fredsommelig og god jul, og med litt raushet bære over med den religiøse overtone i dette innlegg, og heller bare sette pris på dette som en del av vår kulturelle arv, som vi har hatt i nærmere 1000 år, fra Kvite Krist kom til dette landet, og ble innført med sverdet til Hellig Olav. Kanskje var det ikke så galt, når alt kom til alt?

Kanskje alternativet ville vært verre?

En minnes og feirer i julen et lite barn født inn i en fattig galileisk familie for 2000 år siden, som ble en av verdens viktigste åndsrevolusjonære mot undertrykkende og tyranniske åndelige forførere, som alltid evnet å få selv de sekulære myndigheter (Roma v/Keiseren) på sin side. Budskapet var; elsk din neste som deg selv. Men noen hatet dette budskap så mye, at de tok ut budbringeren. Dagens budskap er; finn noen å hate, skap frykt, intoleranse, mest mulig.

Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall“. For å få mer penger/skatter utav folket. Klimaskattene kommer, for å finansiere verdensregjeringen.

Kristne feirer ikke så mye jul for julen sin del, som en sosial offentlig høytid, med julegaver, julenisser og reinsdyr, og handelsstandens profitt og berikelse, som de feirer Kristus. De feirer at lyset kom inn i verden. Kjærligheten inkarnert. Denne feiringen av en åndsrevolusjonær mytisk skikkelse taper selvfølgelig terreng i hele verden idag, ovenfor mektige krefter som ikke liker noen slags åndsrevolusjon, men vil beholde menneskene i sin dans rundt gullkalven, til egen berikelse – og menneskehetens åndelige fattigdom gjennom materialismen; det åndsløse samfunn.

Åndelig frihet

Så en annen ting vi bør feire, og i det hele tatt glede oss over i denne juletid, er at vi fremdeles har en grad av ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge. Vi vet aldri hvor lenge det varer. I USA er det nå forbudt å vise kristne religiøse symboler utendørs på offentlig grunn, og også innendørs i offentlige bygg.  USA har en kristen formålsparagraf i sin konstitusjon. Det er således like galt som om Iran hadde forbudt muslimske symboler utendørs, eller at Israel ikke kunne vise Davidstjernen eller menorah på offentlig sted. Nærmest latterlig å tenke på. USA har falt fra nåden, heretter går det nedover med henne.

Det er som om Amerika i løpet av svært kort tid forrakter sin historie, sin konstitusjon, seg selv, og sitt lands bærende kultur. Selvforrakt har en tendens til å virke de-genererende og ødeleggende.

“Overbeviste bibel troende mennesker har ikke rett til å indoktrinere sine barn i sin religiøse tro, fordi vi, staten, forbereder dem for året 2000, da Amerika vil være en del av en En-verdens globalt samfunn og deres barn vil ikke passe inn i det “….”

“Fundamental bible believing people do not have the right to indoctrinate their children in their religious beliefs because we, the state, are preparing them for the year 2000, when America will be part of a one-world global society and their children will not fit in”….”
Nebraska State Senator Peter Hoagland, speaking on radio…1983

Her i landet har politikken vært sånn i et halvt århundre og mer:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og denne tradisjonelle kulturbærer i det Amerikanske samfunnet er nå under angrep, et angrep som er fastsatt som korrekt lovfortolkning av den amerikanske Høyesterett idag:

“..cannot be constitutionally displayed by themselves on public property. To do so would be to violate the principle of separation of church and state because they would be promoting one or more religions as superior to secularism.”
http://www.religioustolerance.org/sep_c_s1.htm

“I en krangel om visning av julens symboler, tillater New York City skoler jødiske menorahs og islamske halvmåner, men stenger for scener fra den kristne opprinnelse, og hevder at beskrivelsen av Jesu fødsel er ikke en historisk begivenhet.”

“In a dispute over display of holiday symbols, New York City schools are allowing Jewish menorahs and Islamic crescents but barring Christian nativity scenes, alleging the depiction of the birth of Christ does not represent a historical event.
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=35544

“To personer bosatt i Palm Beach, Florida, anla sak mot byen i går fordi tjenestemenn der tillater visning av jødiske menorahs på offentlig eiendom, men tillater ikke scener fra kristendommens opprinnelse.”

“Two residents of Palm Beach, Fla., filed suit against the city yesterday because officials there allow the display of Jewish menorahs on public property but do not allow Christian nativity scenes. “
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=36149

Men de jødiske religiøse symboler er i orden.

Denne står like ved Det Hvite Hus i Washington. Kalles “The National Menorah on the Ellipse of the White House – Washington D.C.“.

Dette har sine klare paralleller til bolsjevikske USSR hvor de kristne kirker ble brent, og dens prester drept, mens de jødiske synagoger fikk stå i fred for de bolsjevikske revolusjonære krefter.

Så dette hat mot alt kristent som indoktrineres folket er nøyaktig som det var i USSR, som utviklet seg til det mest dødelige regime verden noen gang har sett. Skal USSA bli det neste? Og deretter Europa, igjen? For Amerika, ved de europeiske utvandrere dit, på grunn av religiøst sneversyn og forfølgelser i Europa, var en gang garantisten for disse friheter. Når garantisten faller, faller vel også de som blir garantert for?

De er selvfølgelig heldig den religion og dets folk som har alle lands politikere med seg (minus Iran), på 100% av alt hva de gjør, selv om de utgjør bare 2 % av USA’s befolkning. Ikke alle som er så heldig. Ikke alle som har et AIPAC å tale sin sak.

En kan vel spørre seg hva som ligger til grunn for disse 100% lojaliteter, som ikke er kristen, og selv ikke jødisk, basert på Torah’en, for både kristendommen og jødedommen er basert på respekt og kjærlighet for nesten og ‘den fremmede’. Begge av dem var opprinnelig bærere av stor grad av moralske imperativer.  Jesus Kristus gav sitt liv for de elendiges og fattiges rettigheter og frihet. Hvorfor blir det forbudt å feire?

Så denne jul kan vi også feire at vi fremdeles har denne ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge, – så lenge det varer. Neste jul vet vi ikke noe om, for ting går fort nå.

Celtic Woman synger julen inn

Vi lar noen engler i menneskekropp fra Irland, besørge å synge julen inn, og håper at alle gode krefter står oss bi, også i 2011, som de har gjort i 2010.

Og for dem som ikke feirer vår kulturs tradisjonelle jul av de grunner som mange av oss gjør, kan feire at solen har snudd; det går mot lysere tider, atter en gang, – for uansett hvordan en ser det, så bærer julen et løfte om lysere tider, som Rudolf Steiner sier det, så er kjærligheten verdens moralske sol. La de som har kontakt med sitt hjerte og sin sjel, lytte etter løftet heri…..

Celtic Woman – O Holy Night

http://www.youtube.com/watch?v=sDeXUvWbLp8

Ingen bør undervurdere den styrken og makten i den tro som disse jentene gjennom sin sang deler. Det er lyset som sprenger seg vei inn i de mørkeste hjørner av det kollektive ubevisste som kun konsentrert personlig energi kan gjøre, som kollektiv energi som spriker i alle retninger ikke makter.

Vi trenger et lim som holder samfunnene sammen, spesielt i oppløsningstider. Til og med ateister er enig i dette:

Det er neppe realistisk å tro at ateisme er en sikring mot en destruktiv etikk.
Kristendom er først og fremst en kultur, i tillegg kan den være et personlig livssyn. Jeg leste i dag noe som overrasket meg. Den italienske ateisten, spaltisten og politikeren Marcello Pera har skrevet: “Europas kultur er et konglomerat. Det eneste som kan holde dette sammen uansett livssyn er kristendommen som kultur. Det er den europeiske grunnidentitet. Den grunnleggende tanke er at mennesket er skapt i Guds bilde.”

Han har skrevet boken: “Hvorfor vi må kalle oss kristne!” Dette skriver han som ateist. Han ser på seg selv som en ateistisk kulturkristen.

Edvard Stange, høgskolelektor emeritus

Denne opplysning kan jo lett føre til at de som hater all religion, med dette skal stille seg på Den Nye Verdensordens side, men tro ikke at den er religionsfri.  Den blir mer undertrykkende og dødelig enn den kristne religion noen gang som påstått har vært.

Derfor ønskes en riktig kristen God Jul i Norge, mens en ennå har muligheten.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
221 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
kjell108
Abonnent
13 år siden

Framtiden i et nøtteskall
Jim Rogers
“in the future, it’s the stock broker who’s going to be driving the canflsbs. The smart stock brokers will learn to drive tractors, and drive them for the farmers, because the farmers will have the money.”

Gull og sølv er på vei opp. Men gull og sølv har allerede steget og kan ta en lang pause i oppgangen, kan falle på kortere sikt. Å investere i gull og sølv på kort sikt blir samme risiko som aksjer. Alle har investert i gull og sølv, og de samme folkene kan finne på å ta ut gevinst når som helst, dvs. selge seg ut.

Jim Roger har mere tro på råvarer som ris. Ris er utypisk investeringsobjekt. Nedsiden for ris er mindre enn gull og sølv. Oppsiden er større. Hvem som helst med noe å investere, også Oljefondet, kan kjøpe ris (uten å måtte spise det opp selv).

Framtiden er lys for bønder og bleik for finanssektoren skal vi tro Jim Roger.

For norske forhold blir fisk og fiskeforedning som for bønder. Reinnæringen blir også som for bønder. Samer blir et godt investeringsobjekt?

Prisøkning på 8-14% å mat i 2011 forventes. Eget drivhus blir litt mer fordelaktig. “Hvordan dyrke egen mat” blir et godt tema for forfattere, ved siden av “10 måter å takke nei til vaksinering på” selvfølgelig. Hvis jeg ikke tar mye feil er forfattere mere interessert i å skrive “Min skilsmisse”.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Menige russere starter en symbolsk aksjon “skyt ned Putin” (http://shootinputin.yolasite.com/) som første skritt i demontering av det jøde-fascistiske regimet i landet.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Rom:
Hvis en kristen gruppering hadde som mål å drepe islamister, ville jeg tatt avstand fra dette. Ja, jeg ville også ha nektet disse adgang til å etablere seg i Norge. Man må leve i gjensidig respekt for hverandres tro. Og jeg forkaster de som forfølger og myrder mennnesker av en annen tro enn man selv har.

kjell108
Abonnent
13 år siden

useless
“Rom: Nå må du skille barter fra snørr her. Alt jeg spør om er å snu fokus fra ensidig Israel/jøde-kritikk til også å drøfte Islam og sharia”

Hvor kommer jeg med kritikk av “jødene”? Du forveksler med med dem som klager over at kabbalister ble drepte eller brent?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Beklager så mye Rom – denne var nok ment på bin laden.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Hvor blir du lønnet med skattepenger for din innsats på NS, jøde useless?
israelnor.no?
synagoga?
fremtiden-i våre-hender?
Du klarer ikke å lede oppmerksomhet vekk fra jødisk satanisme uansett.

David Duke om hollywood-jødisk sadistiske hjernevasking av ungdom:
http://www.youtube.com/watch?v=BlZ9Fqm3Dqw&feature=related
The Zionist Matrix of Power in America (http://www.youtube.com/watch?v=Fl2GahqoQsw&NR=1)
Synagogue Of Satan (http://www.youtube.com/watch?v=YW9byIoDn_s&feature=related)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

:-)
Så lett var det å røyke ut sharia-tilhengere her på forumet.
Å snakke om islamsk fundamentalisme vekker skikkelig harme, mens jødehat-propaganda er stuerent her.
Jeg bare spyr!

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Det var ikke svar på spørsmålet.
Hvor lønnes du for din skitne innsats?

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Sharia-lovene er også sosial programmering, men ikke fullt så fascistisk og rasistisk som de tamudske lovene. I følge de lovene er du bare et esel/gentile som må holdes i live for å gjøre en jobb for de raserene jødene. Høres det kjent ut? Det minner i hvertfall meg om nazi-tyskland.

Det er din blinde hylling av et fascistisk Israel som gjør meg svært kritisk til din ignorans. Dessuten er sharia-islam en mye mindre trussel enn den zionistiske manipuleringen med vestelige lands økonomi og utenrikspolitikk.

kjell108
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

bin laden kommer med antisemittisme.
Du, Chadi Freigeh og Krekar kommer med anti-islamisme.
.
Hvorfor Chadi Freigeh og Krekar gjør det henger sammen med jobben deres. Hvorfor formidler også VG anti-islamisme?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

kan du underbygge din påstand om min antisemittisme?
Kalles fakta for noen “-ismer”?

kjell108
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Du bruker “jøde” som et skjellsord, eks. “jøde useless”

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Tror ikke Smurfen ville anklage meg for norsk-hat om jeg skrev “norske Smurfen”.
Hvorfor gjør det så vondt at deres jødiske etnisitet blir avslørt?
Har dere så mye å skjule om deres faenskap?

kjell108
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

bin laden, hadde useless vært jøde hadde du godt kunne skrevet det, men useless er kristen

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Har du hørt om ulver ikledd saueskinn, Rom?

kjell108
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Jesus har lav status blant jøder. At useless ikke er jødisk vises.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  bin Laden
13 år siden

bin Laden sier: 14. 01. 2011 klokken 16:03
Har du hørt om ulver ikledd saueskinn, Rom?

Det vet Rom og vi andre mer enn nok om. Men hvem er så du bin Laden, hvorfor lusker du i skyggen og kommer stadig fram med rasistiske utsagn. Du svarer ikke på mine spørsmål til deg samtidig som du tomler ned de samme innleggene. Du tomler også ned alle kommentarene mine som er i tråd med dine synspunkter, hvis det du sier virkelig er dine meninger? Er nok mange ulver i fåreskinn ja.

En ting er sikkert bin laden, dobbeltspill og konstant adferd fylt av hat løser ingenting, da synker man til samme nivå som de du forsøker å kritisere med en språkbruk som ikke kan komme fra noe godt. Det er beklagelig at flere av dine kommentarer må slettes på grunn av dette og jeg vil anta du ikke er langt unna å bli slettet som bruker hvis denne negative egenskapen ikke kontrolleres snart. Det er noe å tenke på ja, når det blir for rasistisk og vulgært selv for Nyhetsspeilet som tør der andre tier.

klumpen
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Applaus Monica og Rom! Endelig noen som tar bladet fra munnen bortsett fra “oss skeptikere”. Men jeg tviler på at det hjelper. I redaksjonen sitter det nok av jødehatere som titt og ofte langer ut brune onelinere i sin artikler. Og det er jo ingen hemmelighet at flere brukere og forfattere forlot NyS ei tid tilbake nettopp pga av dette.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  bin Laden
13 år siden

Feil igjen Klumpen.

Det er ingen jødehatere hverken i redaksjonen eller hos bidragsyterene her på NS. Svaret rundt hvorfor ingen i redaksjonen eller bidragsytere ikke kaster seg i debatten ligger heller i at ingen gidder å kommentere en så talentløs diskusjon som går på om jøder er en homogen masse med identisk mentalitet som har 110% lojalitet til sionismen og grisrael.

Alle som kan noe om emnet vet innerst inne at dette er feil.

Siden jeg nå alikevell poster en kommentar, poster jeg like gjerne en link til jews against zionism. Så får de som det gjelder ta et oppgjør med seg selv. Uansett om de er kristen-sionister, skeptikere som ser brune spøkelser midt på lyse dagen, eller om man er en av de som hater/misliker/frykter jøder på generelt grunnlag.
http://www.jewsagainstzionism.com/zionism/index.cfm

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Rom:
Nå må du skille barter fra snørr her.
Alt jeg spør om er å snu fokus fra ensidig Israel/jøde-kritikk til også å drøfte Islam og sharia. Da blir jeg pepret med dritt og hatpropaganda. Hvis bin Laden er representativ for åndslivet her på forumet så har jeg ikke noe her å gjøre. Det finnes da mye annet å bruke tiden på

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

God tur!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Useless, selv om vi ikke alltid er enige du og jeg så bidrar du med mye, og jeg håper derfor ikke du også forlater oss. Jeg har gitt bin Laden en advarsel ovenfor, jeg har fulgt med ham lenge og vært tålmodig, men hvis han ikke nå slutter å spre “negative energier” vil jeg ta dette opp med Frank som er ansvarlig redaktør.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Vi må huske at i 40-årene hadde vi sannsynligvis åkt inn som jøder hele gjengen. Jeg er også fortvilet over situasjonen for palestinske muslimer og kristne, men kan ikke skylde på all verdens jøder. De som ikke evner å rydde opp i dette er verdenseliten som ser ut til å være sionister hele gjengen.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jepp, jødene er ikke noe større problem enn andre ignoranter. Sionistene ser ikke ut til å ta fem øre for også å ofre dem på sin vei mot verdensherredømme.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

ArneLo:
Jøder = Ignoranter ???

Slike generaliserende utsagn sier det meste om dem som kommer med dem. Saklighet er gjerne et fremmedord når for dem som debatterer på denne måten

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jeg burde vel heller sagt jøder og andre ignoranter som støtter sionister og talmud-lovene. Beklager.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

All kritikk av Israel er jødehat visstnok. Her er en jødisk organisasjon bestående av jødehatere.
http://www.jewishvoiceforpeace.org

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Norman Finkelstein og Jacob Needleman er to jøder jeg har stor respekt for og er langt fra ignoranter… Det finnes mange andre som er våkne nok til å se hva som skjer. Disraeli var en av dem:

“Benjamin Disraeli, later Lord Beaconsfield, repeatedly warned Christendom against the world-revolution. Like de Luchet, Alexander Hamilton and Edmund Burke fifty years before, he saw “the design” behind it; unlike Lord Acton, who fifty years later spoke only of anonymous “managers”, Disraeli identified these organizers as Jews. The century that has passed since he uttered the plainest of these warnings has justified him; whatever its origins, the organized world-revolution was under Judaist leadership by the middle of the 19th Century and continued under Judaist leadership at least until the 1920’s (in the present writer’s opinion the condition continued after that and prevails today).”

THE WARNINGS OF DISRAELI

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless
“Slikt som dette vil vi IKKE ha i Norge – kast dem ut, alle som en:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028924

Her sprer du anti-islamistisk propaganda

useless
“Benjamin Harrison Freedman, (1890 – May 1984) was a convert from Judaism to Roman Catholicism, known for his antisemitic views and writings and activism against Zionism.”

Her sprer du sionistisk propaganda

Freeman holdt kjeft til 1945, etter at millioner av hans egne hadde blitt et offer for zionistens krig mot Tyskland, som startet i 1916, og som ble publisert i 1933, da zionistene erklærte full krig mot Tyskland. Å erklære krig mot et land som har 500.000 eller mye mere var et svik mot jødene i Tyskland.
Freedmanhold kjeft om sviket til han var 55 år.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

les
500.000 eller flere jødiske gisler i Tyskland

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Rom:
Hvis man er islamist og ikke tar avstand fra slike grupperinger som omtalt i dette VG-oppslaget er man selv medskyldig i de samme tankene. Dette kaller jeg ikke anti-islamsk propaganda. Jeg ville si det samme om ALLE religiøse mennesker med samme agenda.

Angående Friedman, så er dette klippet rett fra Wikipedia. Jeg ser stadig vekk at folk her på forumet bruker Wikipedia som sannhetsvitne. Faktum er jo også at friedmann er kjent for akkuratt dette som påståes om ham.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Og når du forsvarer Israel er du medskyldig i tap av mange liv. Skjønner du ikke hva det innebærer det du sier?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

ArneLo:
“Hvis du støtter Israel er du medskyldig i drap”

Ærlig talt – mennesker med en så primitiv logisk sans gidder jeg ikke diskutere med.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Det gjør ingenting, Useless. Det er nytesløst å diskutere med ignoranter uansett. God Jul…..

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Nok et eksempel på jøder som IKKE er ignoranter, og som underbygger Douglas Reeds “Controversy of Zion”:

Rabbi Leopold Klein:
“”Judaism is a faith and the Torah is at the core of that faith; Zionism is a political movement that is inherently anti-Torah and, consequently, anti-Judaism. Since its inception, Zionism has brought untold pain and suffering upon Jews all across the globe. Cruel-heartedly, Zionist leaders uprooted thousands of Jews from their native countries, converting them away from Judaism and the Torah. In particular, the Zionists uprooted and almost completely assimilated the traditional Yemenite, Moroccan, Iraqi, and Algerian Sephardic Jewish communities; the Zionists leaders then exploited these immigrants as slave-laborers under sub-human conditions to help develop the State of Israel.

“Even the minority of Sephardic Jews who succeeded in clinging to Judaism were soon successfully brainwashed with Zionist ideals. Today, these religious Sephardic Jews continue to be exploited – much like their brethren several decades ago – to promote the Zionist agenda. With cunning manipulation, the Zionist leaders make sure that the blame for political offenses is continually placed on the ‘religious parties’ rather than on the actual culprits, the Zionist leaders themselves.

“In this manner, the Zionist leaders attempt to cloak their political agenda in a veil of ‘religious’ and ‘Torah’ objectives. As a result of this deception and mockery of the Torah and the Jewish faith, individuals all across the globe may view the holy Torah, as well as Torah-true Jewry, as politically extreme and against peace.”
True Torah Jews: Jewish Religion Used by Israeli Government for Political Agenda

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Thousands of Egyptian Muslims Show Up as “Human Shields” to Defend Coptic Christians From Terorism

“…thousands of Muslims showed up at Coptic Christmas eve mass services in churches around the country and at candle light vigils held outside. From the well-known to the unknown, Muslims had offered their bodies as “human shields” for last night’s mass, making a pledge to collectively fight the threat of Islamic militants and towards an Egypt free from sectarian str”

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Nå har det vært svært mange inlegg om Israel/jøder.

Kan vi ta en tur innom islam og sharia nå? Det finnes en hel del ting der de fleste ikke er komfortable med.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

David Duke (http://www.davidduke.com – anbefales!) forteller om en jødisk organisasjon i Sverige som sionistisk fotfeste i Skandinavia: http://www.youtube.com/watch?v=FJjSzXkm55o
David Duke`s video understreket at det er ingen annen enn judar som har dette i sikte: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/245929/

Se også en fenomenal video om jødisk utryddelse av menneskeheten basert på JewWO`s tre hjørnesteiner – banker, politikk og massemedier: http://www.youtube.com/watch?v=iTLB3wFM9nU&feature=related (fra 1:45)

Har du baller nok til å nekte “lisensbetaling” til jødekontrollerte NRQ?
Du betaler for dette (se Halvorsen bøye seg for påtrengende jødisk pågang): http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/245880/

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Det ser ut som om paven har fått julegave han også:

Pave Johannes Paul II blir saligkåret
Pave Johannes Paul II tar et nytt steg på veien mot å bli helgen. I mai blir den avdøde paven saligkåret, melder Vatikanet.
Saligkåring er det siste steget før såkalt helligkåring, der en avdød person gjøres til en kristen helgen.
Pave Johannes Paul II døde i april 2005, og det er siden hans død arbeidet for at han så raskt som mulig skulle oppnå helgenstatus.

Slik blir det når mennesker gjør seg til gud, totalt i strid med Bibelen. Gud er en nidkjær Gud, og kun Ham skal man tilbe.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Palestinere vil heller bo i Israel
40 prosent av palestinere i Øst-Jerusalem vil heller bo i Israel enn i Palestina. Det viser en undersøkelse foretatt i november 2010 og offentliggjort i Washington onsdag.

FLYTTER: 40 prosent av palestinerne sier de vil flytte til Israel når Palestina blir egen stat, mens 37 prosent sier de ikke flytter. 27 prosent oppgir de vil flytte til Palestina hvis bydelen blir en del av Israel. Foto: John Solsvik Arabere i Øst-Jerusalem er delt i synet på om de vil høre til Israel eller Palestina i framtiden. Meningmålingskontoret Pechter Middle East Polls har sammen med Rådet for utenrikssaker stilt spørsmålet hvilket land folk selv ønsker å tilhøre. På spørsmål om de vil bli palestinske borgere med alle rettigheter og privilegier i Palestina, eller israelske borgere, velger bare 30 prosent palestinsk mot 35 prosent israelsk borgerskap. 35 prosent ville ikke svare på spørsmålet.
På spørsmål om de vil flytte til et annet sted i Israel hvis nabolaget blir en del av Palestina, sier 40 prosent av de vil flytte til Israel, mens 37 prosent sier de ikke flytter. 27 prosent oppgir de vil flytte til Palestina hvis bydelen blir en del av Israel, mens 54 prosent sier de i så fall ikke vil flytte.

Ikke begeistret

– Jeg regner med at de palestinske lederne ikke er særlig begeistret for disse resultatene. Det er all grunn til å ha tillit til det vi har funnet ut, sier David Pollock, leder i The Washington Institute, til den israelske avisen Ha´aretz.
De viktigste årsakene til at palestinere velger Israelsk borgerskap er bevegelsesfrihet i Israel, høyere inntekter, bedre jobbmuligheter og det israelske helsevesenet. De som velger palestinsk borgerskap oppgir nasjonalisme og patriotisme som viktigste grunn. Begge gruppene uttrykker frykt for muligheten av å miste tilbang til Al Aqsa-moskeen fordi det er uvisst hvor grensen vil gå.

Betenkeligheter

Andre betenkeligheter ved å bli palestinske borgere er tap av arbeid og begrenset bevegelsesfrihet i Israel, tap av statlige helsetjenester, trygder og kommunale tjenester. De som velger israelsk borgerskap er redd for diskriminering, hindringer for å få byggetillatelser, problemer med å besøke slektninger og venner i Palestina og dårlig moralsk påvirkning av de unge.
En palestinsk ekspert uttaler at dette er et signal til De palestinske myndigheter om å overbevise flere palestinere at de er i stand til å sørge for arbeid og de samme tjenester som Israel er.
– Det er et misforhold mellom hva poltikere både her, i Israel og på Vestbredden tenker om palestinere i Øst-Jerusalem og hva de selv virkelig ønsker, sier David Pollock.

kjell108
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

“Gaza Global Marketing” rapportene tilsvarende resultater i sine undersøkelser. På spørmål om hva palestinerne mente var best av “israelsk bolig vs.palestinsk bolig” mente 90,5% av palestinerne at israelske boliger var best. På spørsmål om palestinerne ville foretrekke at barna fikk næringsmat vs.å bli sulteforet under Gaza blokade mente mødrene at næringsmat var best. På spørsmål om “Hva vil du foretrekke, være fange eller fangevokter” svarte 85.5% at de heller ville være fangevokter framfor fange, 0.8% foretrakk å være fange og resten svarte “vet ikke”. Feilmarginene ble oppgitt til 4-5%. Resultatet av undersøkelsen er signifikante sier “Gaza Global Marketing” http://www.utalkmarketing.com/Pages/Article.aspx?ArticleID=12947
;)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Jepp, de fleste foretrekker frihet til å tenke, snakke, skrive og velge religion på fritt grunnlag. Slikt er desverre fraværende i de fleste (eller kanskje alle) arabiske land.

Slikt som dette vil vi IKKE ha i Norge – kast dem ut, alle som en:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028924

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Og det får man i fasciststaten Israel? Jøss, hvor ignorant går det ann å være? Ny borgere må nå sverge sin tro til en JØDISK stat… Frihet? Tja, kanskje det blir det med et fascistisk sinnelag og litt nytale.

Israel set to force all citizens to swear oath to Jewish state

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless
“Slikt som dette vil vi IKKE ha i Norge – kast dem ut, alle som en:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028924
—————–

Selvfølgelig bør dansk og norsk etterretning ta affære mot slike Mossad.agenter, skulle bare mangle. Men Chadi Freigeh er beskyttet av Mossad,eventuelt også CIA, slik at ingenting kommer til å skje, liksom ingenting kommer til å skje med Krekar (Mossad), som driver samme slags virksomhet for å diskreditere muslimer.

Chadi Freigeh og “Hizb-ut Tahrir” må sees i sammenheng med det store bildet i Pakistan.

“Hizb-ut Tahrir” er en black flag operasjon som drives av Mossad.

Målet synes å være å fjerne atomvåpnene fra Pakistan på samme måte som atomvåpnene ble fjernet fra Sør-Afrika før de svarte fikk makten.

Metoden er å destabilitsere Pakistan. Her samarbeider Xe(CIA), Mossad og RAW (indisk etterretning). Destabilisere Pakistan betyr at man støtter muslimsk ekstremisme som opponerer mot den pakistanske staten, men også opprettelse egen “Al Qiada” i Pakistan, som skal lage spetakulære terroraksjoner mot sivile.

Xe fikk tillatelse med Muzaraf til å starte slik virksomhet (Muzaraf er Quistling de luxe).

“General Pervez Musharraf approved Blackwater carrying out (black flag) terrorist operations in Pakistan.”

Xe styres av CIA. CIA samarbeider med Mossad. Dette er et stort hemmelig prosjekt.

“Earlier this year WMR reported that ”intelligence sources in Asia and Europe are reporting that the CIA contractor firm XE Services, formerly Blackwater, has been carrying out ‘false flag’ terrorist attacks in Afghanistan, Somalia, the Sinkiang region of China, Pakistan, Iran, and Iraq, in some cases with the assistance of Israeli Mossad and Indian Research and Analysis Wing (RAW) personnel”

Fløytevarslere som kjenner til disse black flag-operasjonene trues at dersom de råper noe om disse tingene vil det få konsekvenser for familien

“WMR has been informed that any American, whether or not he or she holds a security clearance, is subject to U.S. national security prohibitions from discussing the U.S.- sponsored terrorist attacks in Pakistan. In one case, a threat was made against an individual who personally witnessed the Xe/CIA terrorist operations but is now threatened, along with family members.”

http://www.hizb.org.uk/news-watch/blackwaterxe-cells-conducting-false-flag-terrorist-attacks-in-pakistan

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Mossad er nøkkelordet her? Det er som et ekko fra krigens dager: “Der jude is das schuld!”.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Pengestrøm fra Saudi-Arabia til terrorgrupper
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10012039

Kilden presenterer saken slik at det er muslimer “privat” som støtter Pakistan Taliban.

Hillary Clinton innrømmet overfor pakistansk jounalist at USA/Saudi-Arabia støtter de islamistiske madras-skolene (altså at USA og Saudi-Arabia jobber på lag for å utdanne selvmordsbombere).

useless, i dette programmet kan du med egne øyne se spritflaskene etter “islamistene” og at mange av dem bruker turban.

“Shadows Of Invasion”
http://www.youtube.com/results?search_query=shadows+of+invasion+press+tv&aq=1

Ekte islamister drikker ikke sprit. Hva betyr det?

useless, er det noe bud som sier at man ikke har lov å gjenta andres løgner, eller er det godtatt av bibeltro?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Det er en kjent sak at flere sjeiker har et noe usunt forhold til alkohol, men at de ikke nøler med å kappe hode, for eller arm av folk som har samme “smak”

Man må ikke absolutt gå til Israel/jøder for å finne idioti – det finnes blandt alle folkeslag.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Du viser jo total ignoranse når du tror at tenketanken til AIPAC, The Washington Institute, kommer med uhilda resultater som er verdt å høre på. Det fungerer kanskje for å opprettholde din egen ønsketenkning, men for politisk analyse av midtøsten er det mindre verdt en dopapiret mitt.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Den her på dette nettstedt som foretrekker å bo i en islamistisk stat med sharia-lover framfor i et demokrati, står selvfølgelig fritt til å flytte dit.
Værsågod – og takk for det :-)

Man serverer å skrive at den demokratiske staten Israel er en facist-stat. Hva er da f eks Arabia, og øvrige ilamistiske stater da? Den som foretrekker et system med dødsstraff for omvendelse fra islam til en annen religion, må gjerne gjøre det, men min påstand blir da han kan ikke være riktig skrudd sammen for å si det meget pent.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jeg har ikke diskutert andre land enn Israel så jeg skjønner ikke hvor du får dine ideer fra. Jeg synes synd på alle medmennesker som måtte lide under et psykopatisk styresett, det være seg jøder, muslimer og alle andre. Ignoranse, ønsketenkning og kunnskapsløshet er en gave til psykopatene.

Har du fått din indoktrinering fra miff.no?

kjell108
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

useles
“Hva er da f eks (israelvennlige SA) Arabia, og øvrige ilamistiske stater da? ”

Ja, hva med dem, slik som Saudi-Arabia?

På slutten av vil vi finne hvem som egentlig holder feudalismen i Saudi-Arabia ved makta. Vi tror det er “muslimene” :D
Vi tror at “Sharialov” er noe “muslimene” ønsker :D
Det er nok helt andre krefter som ønsker seg “Sharialov”

http://video.google.com/videoplay?docid=808526880666247652#

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

ArneLo:
Hvor har du dette fra? Jeg tenker ikke på dine private synspunkter på jøder, men på det du påstår er faktainformasjon.

Askenas (hebr; ildrød)
Gomers sønn (1 Mos 10:3)
I våre dager kalles de tysktalende jøder askenitter, mens de spansktalende kalles sefarder.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Nicholas Wade. Before the Dawn: Recovering the Lost History of Our Ancestors (The Penguin Press, 2006). side 250:
“The Y chromosomes of Ashkenazic and Sephardic levites show no particular simularity. … There is, however, a strong genetic signature common to 52% of Ashkenazic levites. It is a set of genetic variations belonging to a branch of the world Y chromosome tree known as R1a1. To judge by the amount of variation on these levite R1a1 chromosomes, the original ancestor seems to have entered the Jewish community about 1,000 years ago, roughly the time when Jewish settlement in northwest Europe began, in other words at the founding of the Ashkenazic community. The geneticists who discovered the R1a1 signature among the levites, a team that included Skorecki, Hammer and Goldstein, note that outside the Jewish community the R1a1 chromosome is relatively common in the region north of Georgia, in the Caucasus, that was once occupied by the Khazar kingdom. The Khazars were a Turkic tribe whose king converted to Judaism in the eighth or ninth century AD. The geneticists propose that one or more of the Khazar converts may have become levites, accounting for the R1a1 signature among today’s Ashkenazic levites. But Shaye Cohen, an expert on Jewish religious history, believes it unlikely that converts would become levites, let alone founding members of the levite community in Europe. The Khazar connection is ”all hypothesis” in his view.”

Og Douglas Reeds ypperlige “Controvesy of Zion” side 117

“…the Judaist authorities agree about their existence and conversion, and the historical atlases show the development of the Khazar kingdom, which at its greatest extent reached from the Black Sea to the Caspian (around 600 AD). They are described as a Tartar or Turco-Mongolian people and the Jewish Encyclopaedia says that their chagan, or chieftain, “with his grandees and a large number of his heathen people embraced Judaism, probably about 679 AD”.
The fact is attested by correspondence between Hasdai ibn Shapnet, Foreign Minister to Abdel Rahman, Sultan of Cordova, and King Joseph of the Khazars, exchanged about 960 AD. The Jewish Encyclopaedia says that the Judaist scholars had no doubts as to the genuineness of this correspondence, in which the word Ashkenazi first occurs”

Serfader og Palestiner har flere felles gener enn Askernasene:
Du kan også finner mer om dette på http://www.khazaria.com/

Her du foresten kan over at talmud-prestene er svært fientlige ovenfor kristne?

“The Talmud also refers to Jesus as “Fool”, “sorcerer”, “profane person”, “idolator”, “dog”, “child of lust” and the like more; the effect of this teaching, over a period of centuries, is shown by the book of the Spanish Jew Mose de Leon, republished in 1880, which speaks of Jesus as a “dead dog” that lies “buried in a dunghill”. The original Hebrew texts of these Talmudic allusions appear in Laible’s Jesus Christus im Talmud. This scholar says that during the period of the Talmudists hatred of Jesus became “the most national trait of Judaism”, that “at the approach of Christianity the Jews were seized ever and again with a fury and hatred that were akin to madness”, that “the hatred and scorn of the Jews was always directed in the first place against the person of Jesus” and that “the Jesus-hatred of the Jews is a firmly-established fact, but they want to show it as little as possible”.”

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Siste var igjen fra Douglas Reeds “Controvesy of Zion” side 72

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Thunder:
Dette stemmer overhodet ikke. Britene hadde ikke noe jødeproblem.

Det britiske mandatområdet ble administrert på oppdrag fra Folkeforbundet, og ble kun kalt mandatområdet. 76% ble gitt til en arabisk prins, og kalt Transjordan (nå Jordan). De ville kalle dette området Palestina, siden mer enn 70% av befolkninger var palestinere, men ble strkt advart mot dette av nettopp britene. De resterende 24% av landområdet ble så igjen delt mellom arabere og jøder.

Jeg er kristen – hva er du Thunder?
Mange har prøvd å stemple meg som sionist fordi jeg støtter Israels rett til et land i sine gamle kjerneområder, der det aldri har eksistert noen arabisk stat. Hvis dette er jevngodt med å være sionist, så er jeg det. Hvis det å være sionist tillegger meg andre synspunkt som jeg ikke har, så er jeg ikke sionist. Men det kan ikke være slik at andre mennesker skal tillegg meg meninger og synspunkt jeg ikke har.
Jordan er den palestinske staten; dette sa til og med Yassir Arafat da han prøvde å ta makten der.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jeg er døpt og konfirmert i kirken og medlem gjennom statskirken. Jeg kaller meg ikke kristen, men når jeg leser den fine artikkelen på kirken.no, så har jeg ikke noe problem med å bli kalt kristen.

Mennesker som lider fortjener vår solidaritet og støtte uansett religiøs eller etnisk tilhørighet. Men, et kristent nærvær i Midtøsten er viktig av flere grunner. Kirkene i området er ikke bare forvaltere av en lang kristen historie og arv, de utgjør i dag også en viktig ressurs for flere enn de som er kristne. Kirkene har utviklet sosiale tjenester som kommer hele befolkningen til gode. De driver barne- og ungdomsskoler, yrkeskoler, sykehus, klinikker, senter for handikappede og ungdomsaktiviteter. De kristne representerer moderate krefter og demokratiske, pluralistiske verdier – og utgjør således en viktig motvekt til andre mindre demokratisk og ekstreme strømninger i området. Noen vil også hevde at de kristne har en slags brobyggerrolle. I Israel og Det palestinske området utgjør de ”den lille minoriteten” som ikke utgjør noen trussel verken politisk eller demografisk, verken for jøder eller muslimer. Kristendommen er idéhistorisk plassert mellom jødedom og islam, og de kristne lederne snakker høyt og tydelig om forsoning og fellesskapsløsninger.

Midtøsten trenger et kristent nærvær og de kristne i Palestina trenger i særlig grad vår solidaritet. Dette kan gjøres blant annet gjennom å:
skaffe seg mer kunnskap og bygge opp en større kompetanse på de kristne kirkene i Midtøsten, deres levekår og deres misjon slik de selv ser den
knytte kontakter med både israelske og palestinske freds- og menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider mot okkupasjonen og for palestinernes rettigheter
utvikle og styrke kontakten med de lokale menighetene i områdene og la deres historier få lyde inn i det norske samfunnet
støtte opp om den palestinske turistindustrien og overnatte på palestinske gjestehus og hoteller i området
delta i Kirkenes verdensråds økumeniske ledsagerprogram (EAPPI) i Palestina og Israel.

Dette støtter jeg fullt ut Useless og har stor tro på at en fredlig løsning vil komme.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Jeg er enig med mye her, men jeg tar sterkt avstand fra kirkens verdensråd og dets norske leder uttalelser om Midtøsten konflikten.
Det såkalte Kairos dokumentet er er tragisk.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jeg tror jeg tar avstand fra de fleste Verdensråd, det være seg religiøse, politiske eller økonomiske, de er opprettet for egen del og sentralisering av makt.

“… fordi jeg støtter Israels rett til et land i sine gamle kjerneområder.” Dette er vel nesten selve kimen i hele konflikten? Så da blir spørsmålene: hvor langt tilbake i tid skal man gå? Burde Norge har rett til Hjemtland og Herjedalen? Burde indianerne fått tilbake Amerika? Hvem var der før Ambrahams 12 sønner? Når begynner historien? Jeg vet ikke, Det som er sikkert er at noen ønsker konflikt i området, og disse noen sitter med makten. Inntil de endrer holdning, noe jeg dessverre tviler på skjer, vil det ikke blir bedre der nede. Heldigvis er det stadig flere israelere som nekter militærtjeneste, så det er en sped begynnelse. Jeg skjønner at israelerne lever i engstelse/frykt, men denne følelsen deler de med sine palestinske naboer, som i tillegg er sinte og desperate. Og desperate mennesker gjør desperate ting. Kanskje lakkmustesten er å spørre seg selv: hvis israelerne hadde hatt på seg naziuniform, hvordan ville du da karakterisert deres handlinger? Ville du fremdeles forsvart israelerne? En bør gjøre draktskifte på palestinerne også, og stille samme spørsmål. Så blir det opp til den enkelte å vurdere.

Når det er sagt: dette med at jødene er Guds utvalgte og at Gud sa at området skulle tilhøre dem har jeg ingen tro på. Sånt må holdes utenfor, da troverdigheten i slike utsagn er null.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Balle Clorin:
Israel har kun ett lite land, og rett til eksistens. Å sammenligne dette med krav om Jamtland og Herjedalen blir svært tendensiøst. Israels landområde utgjør kun 3% av hva araberlandene har til rådighet. Problemt ligger vel heller i Israels blotte eksistens. Dette er nok desverre utålelig blandt muslimer, og derfor er dette blittt en uløselig konflikt.
Det er bare en ting som kan løse den, og det er det desverre altfor lite av – KJÆRLIGHET.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Ashkenazi jødene, som i dag er de fleste jødene, stammer IKKE fra Palestina. De kommer fra området mellom svartehavet og det kaspiske hav, Khazarer-riket. De har overhodet ikke noen som helst legitimt krav på en liten åkerlapp en gang. Og endatil så har de ranet til ser 75% av det området FN avsatte til semittene i Palestina. Makan til frekkhet og det er sanne ansiktet til sionismen og tamud-prestene.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Hvis noe land er okkupert, må det pr definisjon ha tilhørt et annet land før okkupasjonen fant sted.
Meg bekjent har det ikke eksistert noe annet land jeg kan lese om i historiebøkene fra romertiden til i dag på det landområdet Israel nå besitter.

Hvis jeg imidlertid skulle ta feil, ønsker jeg opplysninger om dette landets navn. Noen som kan hjelpe meg her?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Britene definerte dette område som Palestina før de gikk inn der. http://www.snl.no/.bilde/Palestina_I_(Historie)_(br._plakat%2C_1929)
De hadde bestemt seg for å gjøre slutt på uroen. Løsningen ble å flytte sitt europeiske jøde-problem dit. Merkelig nok. Resten kan du lese på linken kirken.no som jeg gav deg. 78 prosent av områdene som ble satt av til Palestinere er fortsatt under Israelsk flagg.
Google litt.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Benjamin Harrison Freedman, (1890 – May 1984) was a convert from Judaism to Roman Catholicism, known for his antisemitic views and writings and activism against Zionism.

Antisemittisk og antisionistisk: Kan man forvente noe i nærheten av objektivitet her i forhold til Israel/jøder?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Den katolske kirken var som kjent en meget sterk motstander av å opprette staten Israel.
Den katolske skjøgekirke er representant for de største forbrytelsene som er gjennomført under kristent religiøst dekke. Her er det også mye begravet

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

“Den katolske kirken var som kjent en meget sterk motstander av å opprette staten Israel.”

Det er nok riktig. Så det viser jo at det ikke er bare negativt med den katolske kirke. Men det er paradoksalt at du på den ene siden omtaler den katolske kirke som skjøgekirke, og på den andre siden lever fullt og holdent etter solboken (bibelkanonen) de komponerte i kirkemøte i Nikea år 325.

Dette parallelt som de brente kristne tekster de ikke hadde bruk for, samt forfulgte kristne som nektet å la seg innlemme i det universale trossystemet, og deres forvrenging av kristne tekster. For ny-testamentlige evangelier eldre enn år 325 må du lete lenge etter.

Er du da ikke det en smule hyklerisk?

Du minner meg om Ole Brumm.
“Ja takk, begge deler.”

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Litt vanskelig å plassere deg i religionslandskapet Useless
Er du sionist eller kristen? Hvorfor forsvarer du sionistenes okkupasjon av Palestinia? Hva sier kirken?
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=24992
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7025796

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Britenes opptreden i denne saken vitner om et kynisk maktspill, og på dette området var de jo mestere. Men denne gangen gik detikke deres vei, og de måtte gi tapt. De ville sabotere hele greia, og spilte ballen over til FN. Et snedig trekk som ville ha alle muligheter for å lykkes. Den kalde krigen hadde splittet FN, og det var i utgangspunktet utenkelig at den vestlige verden med USA i spissen skulle komme frem til enighet med Sovjetunionen og dens vasallstater.. FN var i virkeligheten handlignslammet, og britene spilte på at dette ville sende saken direkte tilbake til dem og de kunne fortsette. Mandatområdet ble administrert av britene, men de så faktisk på dette området som en koloni, i likhet med de øvrige områdene de administrerte helt fra Mongolia til Middelhavet og halve Afrika. Men så skjedde det som for britene var vanskelig å forstå intellektuellt og enda vanskeligere å svelge følelsesmessig – jødene fikk støtte av Josef Stalin – den gamle jødehater. Mange vil nok huske hva Stalin uttalte på Yalta-konferansen i februar 1945, da han i alle påhør karakteriserte jødene som “profitører og parasitter”. Hvis vi så legger til at Stalin like før sin død i 1953 planla å samle alle landets jøder i egne arbeidsleire (les; tilintetgjørelsesleire), så har vi nok hans PERSONLIGE oppfatning av jødene.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Det er underlig hvordan Gud kan bruke det onde i sin tjeneste, som f eks opprettelsen av staten Israel. Araberenes forslag var at den jødiske staten skulle ligge i Sibir eller Uganda! Men avgjørende for tilblivelsen av staten Israel var at Sovjet fikk samlet alle de sosialistiske stater bak seg og stod klippefast bak delingsvedtaket – også da det stormet som verst, og USA ville hindre gjennomføringet av vedtaket de hadde stemt for. I ettertid er det underlig å tenke på at det var Josef Stalin – gudsfornekter og jødehater – som stod førstehjelper til den jødiske staten.

kjell108
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Insider og jødisk selv, Freedman forteller hvordan Israel ble til. En historie vi ikke finner i historiebøkene. Prisen ble for VK1 etter at USA ble lurt inn i krigen er brorparten av de disse tallene

“More than 9 million combatants were killed, due largely to great technological advances in firepower without corresponding advances in mobility. It was the second deadliest conflict in history.[8]”

Helt unødvendig, et sionistisk komplott. Det komplottet la grunnen for VK2. Der forsvant enda flere liv, inklusive 20 mill russere og millioner av jøder.
———————

Now Germany — not a shot had been fired on the German soil. Not an enemy soldier had crossed the border into Germany. And yet, here was Germany offering England peace terms. They offered England a negotiated peace on what the lawyers call a status quo ante basis. That means: “Let’s call the war off, and let everything be as it was before the war started.”

Well, England, in the summer of 1916 was considering that. Seriously! They had no choice. It was either accepting this negotiated peace that Germany was magnanimously offering them, or going on with the war and being totally defeated.

While that was going on, the Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet and — I am going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if anyone here is curious, or doesn’t believe what I’m saying is at all possible — the Zionists in London went to the British war cabinet and they said: “Look here. You can yet win this war. You don’t have to give up. You don’t have to accept the negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally.”

The United States was not in the war at that time. We were fresh; we were young; we were rich; we were powerful. They [Zionists] told England: “We will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war.

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Under WW2 var sympatien til den arabiske befolkning både i og utenfor Palestina på nazistenes side I araberenes øyne ville seier til aksemaktene bety slutten på det jødiske nærvær – ikke bare i Palestina – men i hele Midtøsten. Forklaringen på denne holdningen er å finne i religionen. Fra barnsben er araberene lært opp til å hate jødene. De vet ikke av noe annet enn at jødene er deres fiender. Da islam var i sin spede begynnelse, hadde jødene i Arabia spottet Muhammed og gjort narr av hans lære. Muhammed svarte med å legge dem for hat. I Koranen ble jødene gjort til Islams største fiende (også kalt apekatter og svin). Araberenes motstand mot jøder er altså historisk og religiøst betinget. Det stikker trolig enda dypere enn facismens jødehat, som ligger mer på det deologiske planet.
Paradokset er at jødene i virkelighet har mye å takke araberene for. Deres inntrasignente holdning ble jødenes redning. Dersom araberene i Palestina hadde akseptert de forslag britene i sin mandatperiode kom med for å skape en enhetsstat, ville jødene i praksis ha kommet under arabisk styre og dette ville ha umuliggjort en jødisk stat. Videre – dersom araberene hadde akseptert Peel-kommisjonens forslag om å dele Palestina i to stater, ville jødene ha blitt stående med en ministat uten Negev-ørkenen. Og dersom araberene hadde akseptert FNs delingsforslag ville den arabiske befolkning i den jødiske delen ha vært nesten like stor som den jødiske (350.000 arabere mot 500.000 jøder). Og dersom araberene i 1948 ikke hadde gått til krig, ville det ikke ha lykkes jødene å ha fått et sammenhengende område med Jerusalem som hovedstad.
Husk på at Balfour-ærklæringen kom i stand uten jødenes medvirkning. Den er en ren britisk oppfinnelse, men fikk etter krigen (1914-18) stor internasjonal oppslutning. Erklæringen la det politiske og moralske grunnlaget for staten Israel.

kjell108
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

useless
“Husk på at Balfour-ærklæringen kom i stand uten jødenes medvirkning. Den er en ren britisk oppfinnelse, men fikk etter krigen (1914-18) stor internasjonal oppslutning. Erklæringen la det politiske og moralske grunnlaget for staten Israel.”
————–

Freedman om Balfour-ærklæringen

“After we got into the war, the Zionists went to Great Britain and they said: “Well, we performed our part of the agreement. Let’s have something in writing that shows that you are going to keep your bargain and give us Palestine after you win the war.” Because they didn’t know whether the war would last another year or another ten years. So they started to work out a receipt. The receipt took the form of a letter, and it was worded in very cryptic language so that the world at large wouldn’t know what it was all about. And that was called the Balfour Declaration.

The Balfour Declaration was merely Great Britain’s promise to pay the Zionists what they had agreed upon as a consideration for getting the United States into the war. So this great Balfour Declaration, that you hear so much about, is just as phony as a three dollar bill. And I don’t think I could make it more emphatic than that.

Now, that is where all the trouble started. The United States went in the war. The United States crushed Germany. We went in there, and it’s history. You know what happened. Now, when the war was ended, and the Germans went to Paris, to the Paris Peace Conference in 1919, there were 117 Jews there, as a delegation representing the Jews, headed by Bernard Baruch. I was there: I ought to know. Now what happened? ”

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Er det denne Freedman du henviser til:

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_H._Freedman

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Riktig. Fra Wikipedia

“In 1988, the Institute for Historical Review published Robert John’s Behind the Balfour Declaration, including a single acknowledgment, to Freedman. John wrote that Freedman “gave me copies of materials on the Balfour Declaration which I might never have found on my own and (he) encouraged my own research.”[20]”

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Jeg legger ikke mye vekt på B Friedmanns utsagn med den CV han har.
Jeg bruker heller anerkjente dokumenterbare historiske fakta.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
13 år siden

Bush familien saksøkt for 280 milliarder grunnet drap på 400 000 jøder og finansiering av WW2

Tore W. Tvedt11. januar
Vel. Så er det i alle fall noe godt å si om Bush-familien:)

http://www.side3.no/article3061998.ece

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Smurf:
Mener du det potensieellt er positivt at noen ønsker å ta livet av 400.000 jøder?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
13 år siden

Sitter du og drikker på morran Useless ?

Jeg ønsker da ikke selv en flue død, selv ikke den ondeste person i verden ønsker jeg død så hvor får du det fra at jeg blir glad over 400 000 uskyldige myrdet for profitt til Bush ?

Har du noengang fått intrykk av at jeg tilber og hyller Bush klanen ?

Det var nok mer for din del at jeg la ut som er så flink på og forsvare APAC og Zionistene, nå kan du selv se hvor mye de bryr seg om jødene

Kommentaren til Tore Twedt la jeg ut for å få en debatt ..

Når kommer Blobb for og si at riksavisene er fulle i jødehat, Nettavisen er jo seff antisemetistisk som skriver en sånn artikkel ?

Før var dette en konspirasjonsteori fremsatt av jødehatenede og antisemetistiske NS, nå er det ingen teori lenger ;)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless
“med den CV han har.”

Hvor finner vi den CV’en? Sionister godtar bare sionistisk historieskrivning?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Rom:
Alt jeg har skrevet i dette som nå er blitt en lang avsporing er historiske dokumenterbare fakta. Friedmann har jo sin egen agenda med hans kjente holdninger, så hans synsing er så sterkt farget at det kun brukes av mennesker med samme holdning.

Smurf:
Mulig at jeg tok et glass for mye på morran, men hva mener du da med utsagnet:
Så er det i alle fall noe godt å si om Bush-familien:)

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

usekess, du oppgav ikke link til CV. Så dårlig hukommelse har du ikke at du ikke huske hva du svarer på.

useless
“Friedmann har jo sin egen agenda med hans kjente holdninger, så hans synsing er så sterkt farget at det kun brukes av mennesker med samme holdning.”

“synsing”?
Freedman var tilstede i fredsforhandingene etter VK1. Han var ikke engang motstander av sionisme og langt mindre jøder (sic). Freedman hadde en betrodd stilling, derfor fikk han innpass.

Etter VK2 gikk Freedman ut i offentlighet om bedraget til de sionistiske lederne. Freedman ønsket ikke en jøde ondt, Hva Freedman formidler er intrigene som lå bak at millioner av jøder ble forfulgt i Tyskland. Hva Freedman forteller er jødene ble ikke forfulgt før sionistene forrådte Tyskland. Dette slår bena under alt hva vi lærer om holocaust i historie.

Freedman
“Well, I opened my mouth in 1945, and I took big pages in newspapers and tried to tell the American people what I’m telling you. And one newspaper after another refused the advertisement. And when I couldn’t find a newspaper to take them — I paid cash, not credit — what happened? My lawyer told me, “There’s an editor over in Jersey with a paper who will take your announcement”. So, I was brought together with Mr. McGinley, and that’s how I met him.”

kjell108
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Freedman fortsetter

“The Jews at that peace conference, when they were cutting up Germany and parceling out Europe to all these nations that claimed a right to a certain part of European territory, the Jews said, “How about Palestine for us?” And they produced, for the first time to the knowledge of the Germans, this Balfour Declaration. So the Germans, for the first time realized, “Oh, that was the game! That’s why the United States came into the war.” And the Germans for the first time realized that they were defeated, they suffered this terrific reparation that was slapped onto them, because the Zionists wanted Palestine and they were determined to get it at any cost.

Now, that brings us to another very interesting point. When the Germans realized this, they naturally resented it. Up to that time, the Jews had never been better off in any country in the world than they had been in Germany.”

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

6 januar : Trettende dag jul – Hellige tre kongers dag – Jesu dåpsdag
———————————————————————————-

Dagen er til minne om de 3 vise menn magere (magikere) som kom fra Østerland, Caspar, Melchior og Bathazar. Egentlig skal de ikke settes frem i julekrybben før i dag..

Gnostikerne feiret Jesu dåpsdag på denne dag allerede i det andre århundre,

og regnet det som hans egentlige fødselsdag fordi det var i dåpen at han ble “Guds sønn”.

Dagen het på latin Epiphania Domini – Herrens åpenbarelse,

Epifania-festen ble på 300 tallet lagt til 25 desember.

Avskaffet i 1770 i Danmark-Norge. Men noe markering på nærmeste søndag.

Dette var den gamle hedenske juledag og markerer slutten på romjula.

Man spiste søt-grøt, drakk for et godt år og tente hellige tre kongers lys.

Det var mysteriespill i regi av kirken i katolsk tid, etter reformen ble det forbudt,

Da overtok skolebarna, og gikk på dørene noen steder som stjerne-gutter osv, for å få gaver.

Trettendagsværet vil vare i de 13 følgende dager. Om været er annerledes 9/1 vil det følges slik. Dagen i dag er merkedag for vær i Januar, formiddagen, og ettermiddagen for februar.

Mange stjerner gir mye skogsbær. Nå er den kaldeste delen av vinteren for døren. Mildvær i dag gir rikelig med høy og avling.

Om kvelden holdt man seg inne. Dagen tilhørte de farligeste i hele året, da var en farlig vette ute, som hadde 13 klør, spøkelser og trollkjerringer huserte og Åsgårdsreia begynte sitt tilbaketog.

Trettande dag Knut, jagar jula ut – sa de mange steder og sikter til en dansk hertug Knut Lavard som ble myrdet på Skjelland i 7 Jan 1311 og som noen tiår senere ble skytshelgen for mange kjøpmannslaug.

Noen steder feide man julen ut og andre steder rullet man et stort jul fra gård til gård. Julen var nå over, de tok frem igjen redskaper og startet på sine hverdager som før.

Det man drømte denne natten ble regnet for å være sanndrømt.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tjuende dag jul – 13 Januar.
—————————————–
Tjuende dag jul – 20 dag Knut, ringer jula ut – eller 20 dag Knut, jula ut.

Også kalt julvippen, og var den gamle nyttårsdag.

Vinteren er halvgått men den strengeste delen er igjen.

Snør det i dag, blir det minst 20 snefall før sommerdag 14 April.

Man måtte ikke spinne eller kjerne smør i dag.

Noen steder feiet man jula ut av alle krokene, og ut døra.

Alt av julepynt, julemat og øl, måtte brukes el fås ut,

noen steder var det fest for å jage jula ut.

Hverdagen begynte igjen.

Noen steder kledde de ut en halmgubbe med sleiver og diverse og kalte ham Knutgubben, andre steder var den levende nok, man gikk julebukk eller gikk med masker inn til naboen for å drive julen ut, eller kastet tønner med øl, smørspann eller annet for å jage julen ut.

Dette med Knut egentlig forveksling av Trettende dag –

Trettande dag Knut, jagar jula ut – sa de mange steder og sikter til en dansk hertug Knut Lavard som ble myrdet på Skjelland i 7 Jan 1311 og som noen tiår senere ble skytshelgen for mange kjøpmannslaug.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

5 Januar: Tolvte dag jul (Trettendeaften eller helligetrekongers aften) Mange steder kalt den gamle julaften, helt opp mot vår egen tid. Dette pga den tidsforskyvning som omlegging til den gregorianske kalender skapte etter år 1700.(Da man gikk rett fra 18 Februar til 12 Mars)

I den folkelige tidsregning kunne man lenge etterpå finne spor etter den gamle julianske kalender, ved at en rekke høytidsdager kom 10-12 dager for sent.

Det var skikk å gjeste hverandre denne kveld, og man bakte en mandel eller bønne inn i en stor pudding. Hver gjest fikk et stykke hver. Den som fikk bønnen eller mandelen, ble utropt til bønnemester, og var festens herre og skjenkemester. Var det en kvinne kunne hun overdra verdigheten til den mannen hun likte best. Og så drakk man tolvte-rusen som var den største rusen i hele julen.

Tolvtedag jul skulle alt arbeid ligge.

Mange steder var det likevel skikk å støpe de 3 armede hellige trekonger-lys til bruk for neste dag. Hverken Odin eller Tor tålte at det ble gjort noe arbeid denne dag het det. Sigrid Gunnarsdotter kardet like flittig denne dag som alle andre kvelder. Men neste morgen skvatt hun. “Den gamle julekvelden” stod det skrevet med blod på kardene hennes, gudene hadde mislikt hennes arbeid.

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

“Dachniks

FROM BOOK ONE (from the new version that came out in April 2007)

The word ‘dachnik’ refers to Russian people who have been given a cottage and approximately 600 square meters of land (a dacha plot) for free from the Russian government. Dachas can be in the forest, on farmland or any other open land. Normally the dachniks will grow most or all of the family’s fruits and vegetables for the year on these dacha plots. We can think of the Russian dachniks like “loving gardeners”.

http://www.anastasiasgarden.com/library/dachniks/

According to book one 35 million families (approximately 70% of Russia’s population) have acquired dacha plots. Over 90% of Russia’s potatoes come from dacha plots. (pp xi)

Anastasia says many new opportunities could open up for people who communicate with plants.

The dachniks have managed to save the whole nation (Russia) from famine, sow the seeds of good in people’s hearts, and are educating the society of the future.

Anastasia tells Vladimir that the society he is living in can learn a lot about communication with plants from the dachniks and their dacha plots. The dachas know every plant personally in their garden. They feel better and act kinder when they are working in their gardens. They live longer and are healthier. It is the dachniks who can show us the path towards becoming aware of how destructive the technocratic path can be. (pp 73)”

http://www.anastasiasgarden.com/library/dachniks/

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Vi er ennå i den periode som ble definert som jul, den varer frem til “Trettende dag Knut, da måtte julen ut ” – ja være helt ute.. så jeg poster litt om skikker og tradisjoner som jeg skrev et annet sted her også, siden vi fremdeles er i juletiden:

1 Nyttårsdag, åttende dag jul.
—————————————–

Også kalt Circumcisio domini – Herrens omskjæring – da Jesus på denne dag ble brakt til tempelet og omskåret.

Dagen hører til de farlige.

Den regnes også for å være viktig når det gjelder varsler.

Alt du gjør denne dagen, skal du fortsette med hele året..

Og alt du gjorde i dag ville få konsekvenser for hele året.

Derfor skulle man helst unngå å gi ut penger..

Og det var viktig at det var nok mat og drikke på bordene osv.

Det nye året måtte ikke komme til tomt bord.
————————————————————-

Ofte holdt man døren lukket på gårdene om morgenen, for å hindre at den første som kom var en kvinne, det ville varsle ulykke. En mørkhåret mann først, ville bringe lykke og glede for hele året.

De var svært opptatt av hvem som kom først, etter at arbeidet ble tatt opp igjen etter nyttår, og han fikk navn etter det arbeidet som ble gjort og det er mange tradisjoner knyttet til dette.

Ulydige tjenere skulle dynkes i isvann og ble brakt med til en råk i isen. Dette var dagen for avstraffelser for året som gikk, og i andres påsyn.

Slik været er 1 nyttårsdag vil det bli på det nærmeste. Snø i dag gir god vår for bonden, godt vær bringer overflod og hell. Dårlig vær og vind, ville føre til ulykke og sykdom i tiden som kom.

« Forrige artikkel

Nyhetsspeilet erklært uønsket på Oslo Freedom Fest

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet i Kairo: Dette er folkets revolusjon!