God Jul til alle sammen

6733 visninger
8 minutter lesetid
221

Nyhetsspeilet er på mange måter det nye åndelige Jerusalem på norsk internet, hvor alle slags meninger og trossystemer som både kristne, jøder og muslimer, som sekulære ateister og hedninger og new agere, kan leve isammen i forholdsvis fred og ro i om mulig 1000 år, ved å rett og slett bare tolerere hverandre, og ikke ved at den sterkeste part utrydder den svakeste part. Å bygge det nye Jerusalem i praksis, er det enkle prosjekt å bare innse at det er tre religioner som har denne samme by som åndelig hellig sted, og ta skritt for at alle skal få ha sine hellige steder i fred og ro i den by. Problemet er selvfølgelig at den muslimske helligste moske’ står akkurat der Salomons gjenoppbygde tempel stod og skal stå.

Jeg ønsker alle våre sponsorer en God Jul, først og fremst, dernest våre lesere, deretter også Illuminatet, Skepsis-gruppen, medlemmene av Club of Rome med Gro Harlem Brundtland i spissen for sin bærekraftige utvikling på 500 millioner mennesker i verden, til Bilderbergerne med Jens Stoltenberg og Siv Jensen i spissen, Trilateral Commission medlemmene, den Sionist-sosialistiske Internasjonalen, nasjonal-sosialistene og fascistene, Skull & Bones i Bohamian Grove med Bush’ene i spissen, Henry Kissinger, David Rockefeller, Baron Rothschild, og alle deres fotsoldater rundt omkring i verdens nasjoner…

– må alle bli illuminert i hjertet, mer enn i sinnet i disse juletider, slik at menneskeheten kan komme et hakk videre i det nye år (selv om det ikke er noen rasjonelle grunner til å tro at noe skal bli bedre, tvertimot). Sosialist-fascismen-kommunismen vil nok gjøre sine nye erobringer inn i våre privatliv mer og mer om vi liker det eller ikke.

Det hadde jo vårt fint om de kunne abortere sitt ønske om å ødelegge ikke bare Norge som nasjonalstat, men alle andre nasjoner også, i sine globalististiske utopier om den verdensregjeringstyrte globale landsby, og heller tillate ethvert land og enhver person å få ha sine spesielle egenskaper og konfigurasjoner, også religiøse forskjeller, fri til å tenke og si det en vil, men det nyttårsønsket er vel fåfengt.

Nyhetsspeilet trenger julegave, for å betale server for 1. kvartal 2011. Ca. 6000 kr trenger vi, for å være reklamefri. Alle som har noe å avse kan hjelpe med å innbetale valgfritt beløp til konto 9710 16 92187, eller anonymt med kredittkort via PayPal:

[paypal-donation]

Alle donasjoner går uavkortet til opplysningsarbeid og drift av Nyhetsspeilet.no, slik at vi kan fortsette å rapportere om den internasjonale agenda, og menneskers oppvåkning til realitetene.

Julefred

Julen er i vår kultur først og fremst en kristen begivenhet, med det innhold som den kristne forsamling legger i feiringen av denne høytid, andre feirer den som tiden hvor solen snur, men for kristne så er det Jesus sin fødsel i Betlehem av en fattig familie som gjelder, og som bevirket en åndsrevolusjon både i sin samtid, og for all ettertid. At noen har fått erstattet Jesus fra Nasaret med Julenissen fra Nordpolen som bringer gaver til barna, og det enkle liv i en stall, erstattet med handelsstandens dans rundt gullkalven i kjøpesentrenes lysende palasser, er vel noe som viser hvor pervertert julen har blitt, og hvor godt anti-kristelige krefter i verden har lykkes.

Må allikevel alle satanister, ateister, agnostikere, humanetikere, hedninger, etc, også ha en fredsommelig og god jul, og med litt raushet bære over med den religiøse overtone i dette innlegg, og heller bare sette pris på dette som en del av vår kulturelle arv, som vi har hatt i nærmere 1000 år, fra Kvite Krist kom til dette landet, og ble innført med sverdet til Hellig Olav. Kanskje var det ikke så galt, når alt kom til alt?

Kanskje alternativet ville vært verre?

En minnes og feirer i julen et lite barn født inn i en fattig galileisk familie for 2000 år siden, som ble en av verdens viktigste åndsrevolusjonære mot undertrykkende og tyranniske åndelige forførere, som alltid evnet å få selv de sekulære myndigheter (Roma v/Keiseren) på sin side. Budskapet var; elsk din neste som deg selv. Men noen hatet dette budskap så mye, at de tok ut budbringeren. Dagens budskap er; finn noen å hate, skap frykt, intoleranse, mest mulig.

«Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall«. For å få mer penger/skatter utav folket. Klimaskattene kommer, for å finansiere verdensregjeringen.

Kristne feirer ikke så mye jul for julen sin del, som en sosial offentlig høytid, med julegaver, julenisser og reinsdyr, og handelsstandens profitt og berikelse, som de feirer Kristus. De feirer at lyset kom inn i verden. Kjærligheten inkarnert. Denne feiringen av en åndsrevolusjonær mytisk skikkelse taper selvfølgelig terreng i hele verden idag, ovenfor mektige krefter som ikke liker noen slags åndsrevolusjon, men vil beholde menneskene i sin dans rundt gullkalven, til egen berikelse – og menneskehetens åndelige fattigdom gjennom materialismen; det åndsløse samfunn.

Åndelig frihet

Så en annen ting vi bør feire, og i det hele tatt glede oss over i denne juletid, er at vi fremdeles har en grad av ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge. Vi vet aldri hvor lenge det varer. I USA er det nå forbudt å vise kristne religiøse symboler utendørs på offentlig grunn, og også innendørs i offentlige bygg.  USA har en kristen formålsparagraf i sin konstitusjon. Det er således like galt som om Iran hadde forbudt muslimske symboler utendørs, eller at Israel ikke kunne vise Davidstjernen eller menorah på offentlig sted. Nærmest latterlig å tenke på. USA har falt fra nåden, heretter går det nedover med henne.

Det er som om Amerika i løpet av svært kort tid forrakter sin historie, sin konstitusjon, seg selv, og sitt lands bærende kultur. Selvforrakt har en tendens til å virke de-genererende og ødeleggende.

«Overbeviste bibel troende mennesker har ikke rett til å indoktrinere sine barn i sin religiøse tro, fordi vi, staten, forbereder dem for året 2000, da Amerika vil være en del av en En-verdens globalt samfunn og deres barn vil ikke passe inn i det «….»

«Fundamental bible believing people do not have the right to indoctrinate their children in their religious beliefs because we, the state, are preparing them for the year 2000, when America will be part of a one-world global society and their children will not fit in»….»
Nebraska State Senator Peter Hoagland, speaking on radio…1983

Her i landet har politikken vært sånn i et halvt århundre og mer:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og denne tradisjonelle kulturbærer i det Amerikanske samfunnet er nå under angrep, et angrep som er fastsatt som korrekt lovfortolkning av den amerikanske Høyesterett idag:

«..cannot be constitutionally displayed by themselves on public property. To do so would be to violate the principle of separation of church and state because they would be promoting one or more religions as superior to secularism.»
http://www.religioustolerance.org/sep_c_s1.htm

«I en krangel om visning av julens symboler, tillater New York City skoler jødiske menorahs og islamske halvmåner, men stenger for scener fra den kristne opprinnelse, og hevder at beskrivelsen av Jesu fødsel er ikke en historisk begivenhet.»

«In a dispute over display of holiday symbols, New York City schools are allowing Jewish menorahs and Islamic crescents but barring Christian nativity scenes, alleging the depiction of the birth of Christ does not represent a historical event. »
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=35544

«To personer bosatt i Palm Beach, Florida, anla sak mot byen i går fordi tjenestemenn der tillater visning av jødiske menorahs på offentlig eiendom, men tillater ikke scener fra kristendommens opprinnelse.»

«Two residents of Palm Beach, Fla., filed suit against the city yesterday because officials there allow the display of Jewish menorahs on public property but do not allow Christian nativity scenes. «
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=36149

Men de jødiske religiøse symboler er i orden.

Denne står like ved Det Hvite Hus i Washington. Kalles «The National Menorah on the Ellipse of the White House – Washington D.C.«.

Dette har sine klare paralleller til bolsjevikske USSR hvor de kristne kirker ble brent, og dens prester drept, mens de jødiske synagoger fikk stå i fred for de bolsjevikske revolusjonære krefter.

Så dette hat mot alt kristent som indoktrineres folket er nøyaktig som det var i USSR, som utviklet seg til det mest dødelige regime verden noen gang har sett. Skal USSA bli det neste? Og deretter Europa, igjen? For Amerika, ved de europeiske utvandrere dit, på grunn av religiøst sneversyn og forfølgelser i Europa, var en gang garantisten for disse friheter. Når garantisten faller, faller vel også de som blir garantert for?

De er selvfølgelig heldig den religion og dets folk som har alle lands politikere med seg (minus Iran), på 100% av alt hva de gjør, selv om de utgjør bare 2 % av USA’s befolkning. Ikke alle som er så heldig. Ikke alle som har et AIPAC å tale sin sak.

En kan vel spørre seg hva som ligger til grunn for disse 100% lojaliteter, som ikke er kristen, og selv ikke jødisk, basert på Torah’en, for både kristendommen og jødedommen er basert på respekt og kjærlighet for nesten og ‘den fremmede’. Begge av dem var opprinnelig bærere av stor grad av moralske imperativer.  Jesus Kristus gav sitt liv for de elendiges og fattiges rettigheter og frihet. Hvorfor blir det forbudt å feire?

Så denne jul kan vi også feire at vi fremdeles har denne ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge, – så lenge det varer. Neste jul vet vi ikke noe om, for ting går fort nå.

Celtic Woman synger julen inn

Vi lar noen engler i menneskekropp fra Irland, besørge å synge julen inn, og håper at alle gode krefter står oss bi, også i 2011, som de har gjort i 2010.

Og for dem som ikke feirer vår kulturs tradisjonelle jul av de grunner som mange av oss gjør, kan feire at solen har snudd; det går mot lysere tider, atter en gang, – for uansett hvordan en ser det, så bærer julen et løfte om lysere tider, som Rudolf Steiner sier det, så er kjærligheten verdens moralske sol. La de som har kontakt med sitt hjerte og sin sjel, lytte etter løftet heri…..

Celtic Woman – O Holy Night

http://www.youtube.com/watch?v=sDeXUvWbLp8

Ingen bør undervurdere den styrken og makten i den tro som disse jentene gjennom sin sang deler. Det er lyset som sprenger seg vei inn i de mørkeste hjørner av det kollektive ubevisste som kun konsentrert personlig energi kan gjøre, som kollektiv energi som spriker i alle retninger ikke makter.

Vi trenger et lim som holder samfunnene sammen, spesielt i oppløsningstider. Til og med ateister er enig i dette:

Det er neppe realistisk å tro at ateisme er en sikring mot en destruktiv etikk.
Kristendom er først og fremst en kultur, i tillegg kan den være et personlig livssyn. Jeg leste i dag noe som overrasket meg. Den italienske ateisten, spaltisten og politikeren Marcello Pera har skrevet: “Europas kultur er et konglomerat. Det eneste som kan holde dette sammen uansett livssyn er kristendommen som kultur. Det er den europeiske grunnidentitet. Den grunnleggende tanke er at mennesket er skapt i Guds bilde.”

Han har skrevet boken: “Hvorfor vi må kalle oss kristne!” Dette skriver han som ateist. Han ser på seg selv som en ateistisk kulturkristen.

Edvard Stange, høgskolelektor emeritus

Denne opplysning kan jo lett føre til at de som hater all religion, med dette skal stille seg på Den Nye Verdensordens side, men tro ikke at den er religionsfri.  Den blir mer undertrykkende og dødelig enn den kristne religion noen gang som påstått har vært.

Derfor ønskes en riktig kristen God Jul i Norge, mens en ennå har muligheten.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

221 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
arifkarim
arifkarim
12 år siden

God Jul og et godt nytt NWO år! :)

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  arifkarim

hell-el-lo-ja brother, hell-el-lo

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden

God Jul JJ, lesere, kommentatorer, skeptikere og godtfolk. Da har jeg betalt min «syndforlatelse» he he, og samvittigheten er ren.

Vi kan være uenig på mange områder, for noen er det store steg å ta å måtte ta innover seg den informasjonen som presenteres her på speilet. I grunn er vi vel alle enige om en ting; ønske om Frihet. Hva den er og hvordan komme dit, får vi forsøke å bygge videre på. Vi får håpe at vi ved felles krefter kan overkomme det som måtte stå i veien for den, avdekke det som skjuler den, og bygge videre på det som kan gi oss den. GOD JUL alle!, may there be peace:

baugen
baugen
12 år siden

“I en krangel om visning av julens symboler, tillater New York City skoler jødiske menorahs og islamske halvmåner, men stenger for scener fra den kristne opprinnelse, og hevder at beskrivelsen av Jesu fødsel er ikke en historisk begivenhet.”

Litt oppsiktsvekkende «krangel» fra en bok jeg har lest:
————————-
«Yeshua ben Joseph:

Yeshua born in Bethlehem: April, 4 BC.
Yeshua in Egypt: 4 BC–4 AD.
Yeshua in Mount Carmel & Nazareth: 4–9 AD.
Yeshua in Britain: 9–12 AD.
Yeshua in India: 14–21 AD.
Yeshua in Egypt: 22–24 AD
Yeshua and Mary Magdalene’s betrothal: 24 AD.
Yeshua in the Orient: 25–27 AD.
Yeshua’s ministry in Palestine: 28–30 AD.
Yeshua’s ministry after the resurrection: 30 AD–?

Mary Magdalene and Yeshua’s (adopted) children Joses, Judas and Miriam were taken secretly to a monastic village south of Alexandria by Joseph of Arimathea in June of 30 AD. They moved to southern France in the summer of 32 AD with others of the family.»

nephilia
nephilia
12 år siden

med all respekt hr. J,……..
begynte paa en lang kommentar, men ombestemte meg.
men la meg bare si : det finnes dem som ikke trenger relig;st «lim», fordi de har empati, fordi de er mennesker.

med beste ;nsker for deg og dine og haap om at du slutter aa vaere redd!

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  J.Johansen

det virker som du er noe forvirret min venn. Hvis du faar tid noengang ta en titt paa dine kopibeskytede artikler (Copyright © J.Johansen….) og se om du kan finne en r;d traad gjennom alle.

smurfen
Moderator
12 år siden

Takk for nok en fin artikkel og GOD JUL til dere alle :D

Reagerte litt på dette :

-sette pris på dette som en del av vår kulturelle arv, som vi har hatt i nærmere 1000 år, fra Kvite Krist kom til dette landet, og ble innført med sverdet til Hellig Olav. Kanskje var det ikke så galt, når alt kom til alt?

Lenger ned skriver du om hvor viktig det er med relgionsfrihet

Kanskje alternativet ville vært verre?

Ja kanskje sitter vi i det nye Jerusalem som skal hete Zion og ligger på Londons ruiner der NWO innførte sin New Age relgion med sverdets makt om noen tiår og tenke : Kanskje var det ikke så galt, når alt kom til alt ? ;)

Å komme i ettertid og si at kvitekrist som ble innført med og slakte ned store deler av landet vårt og si at kanskje var det ikke så ille alikevel blir totalt feil for meg, jeg er tilhenger av den frie vilje :)

Kanskje ville det vært verre, kanskje ikke, det vil vi nok aldri fått svar på men det er litt Jack Bauer og NWO over det når noen påtar seg retten til og myrde andre med begrunnelse og leitimitet i at det sikkert vil redde flere en de som blir myrdet eller at de som overlever får det bedre

Brudd på den frie vilje er den største forbrytelse som finnes !

Vel uansett så er min julegave til det fantastiske Nyhetsspeilet sent avgårde :D

God Smurfejul til dere alle :D

Trinity
Trinity
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Har fått lest litt fra tid til annen, her på Nyhetsspeilet, men pga viktige oppdrag på andre slagmarker, har jeg ikke hatt mulighet til å kommentere på lange tider. Vi får se ha året som kommer bringer.

Når det gjelder å kristne folk med sverd og vold, minner det om Bush og hans likesinnede som vil innføre demokrati med bomber.. om man vil se dette ut fra kristent syn, så er det på fruktene man skal kjenne troen. Også Bush kaller seg kristen.. den tro som kommer slik, er neppe av det gode. Men Frans Asissis bønn, slutter jeg meg gjerne til Johansen.

Ønsker alle her, en God Jul og et godt år i 2011 :-)

Vandalf
Vandalf
12 år siden

Riktig god jul til alle og enhver!

«There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires. »

Nelson Mandela

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  Vandalf

Nyhetsspeilet har definitivt fornyet Norge. Takket være skribentene’s daglige oppdateringer, lange netter med research, brennende engasjement og vilje til å ta et tak har de klart å samle et godt og velformentlig publikum som pøser på med knall bra stoff jeg må bare lese når jeg får tid.

Tusen takk til Roy Smurfen, Belzebob, Sigr, Rom, Mole, ubu, ursus, nixo, lynx, neo, trinity, balle clorin, arif karim, blue, beamer, og alle dere andre frihetselskende folket! Takker for det året som har vært og er takknemlig for det som vil komme!

Jeg vet mange undrer over hendelsen som skjedde her i Sommer da det så ut som jeg splittet vei, det var en lei og tragisk situasjon og havne i, for meg var det en lærerrikprosess, og jeg takker for alt, uansett negativt for hver tåre er en lekse, og jeg innrømmer å være utolmodig for ikke å få mitt. Beklager til alle dere som måtte oppleve min dårlige side, virkelig, og beklager til redaksjonen for harde utfall, håper de tilgir meg en dag.

Hovedinteressen min er frihetsfremming og få alle regjeringer i verden til å trå ned NÅ! De nærmer terskelgrensen for hvor mye et menneske kan tåle snart, resten av verden kaster ut de råttne eplene mens vi sitter og klør på hodet i Norge og forstår ikke helt hvorfor alle er så sinte ?

Vi har all grunn til å være sinte og om ikke mer, men vi må ikke synke ned til deres nivå, vi må være gode for å utrydde det onde, ved eksempel og varsomhet, forsiktig men ikke feig, små steg er tatt, store kamper vunnet, media fulger nyhetsspeilets fotspor i mange konspisaker og gir oss medhold mer etterhvert, men det store slaget er langt fra vunnet, vi kan kansje ha vunnet 2011 siden det er en stor oppvåkningsfest der ute nå.

Som en liten takk til dere lesere og kommentatorer vil jeg gi de første 15 som sender meg en mail en gratis Nyhetsspeilet – T-skjorte i posten om du sender meg 40kr for frakt.

De som tror jeg er rik allerede kan tro igjen. De siste 4 månedene har jeg solgt 25tskjorter. Det er mye penger! nok til mat og transport. Men ikke nok til å kjøre store oppvåkningsstunt og aksjoner.

Takk til Nyhetsspeilet som viser oss at en bedre verden er mulig og gir oss en plattform å stå på for likesinnede i en ellers halvdød verden.

Terje
12 år siden

God Jul alle sammen, håper 2011 blir et begivenhetsrik år ;)

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Terje

Ja, Go Hjul alle sammen og måtte skepsis.no bli omdøpt til skepsiszeta.no i 2011.

WilhelmG
WilhelmG
12 år siden

Henger meg på, takker for artikkelen og ønsker samtlige en god jul. Det finnes innlegg og artikler her jeg iblant blir både provosert og skremt av, samtidig som det finnes elementer som både utvikler kunnskap, innsikt pg spiritualitet. Alt er ikke like interessant, samtidig er NS det mest spennende nettstedet i norskspråklig drakt. Enkelte ting anser jeg for å ligge på grensen til galskap, men samtidig er det nettopp i gråsonen nesten all menneskelig fremgang har sin opprinnelse. Nyhetsspeilet er definitivt et sted som samler mange kunnskapsrike, engasjerte og selvstendig tenkende mennesker, som til sammen representerer noe unikt. Jeg vil derfor takke alle (ikke minst de jeg er mest uenig med – å prate til menigheten er jo som vi alle vet en relativt enkel oppgave) for at de nettopp ved sin integritet er med på å skape dette ene som er større enn alle oss som er med på å skape det.
Keep it up i 2011! : )

aurum14
aurum14
12 år siden

God ny tid i møte .

Monica Waade
Skribent
12 år siden

Hjertelig takk Jarle denne artikkelen får du en sekser og en spesiell juleklem fra meg for! :-)

Som Lynx har jeg betalt min “syndforlatelse” og jeg håper mange andre gjør det samme så Nyhetsspeilet kan forbli reklamefritt i 2011 også.

2011 ja, det blir et innholdsrikt og spennende år med omfattende åndelig oppvåkning. Skeptikerne nærmer seg nå i radig fart å bli i fåtall.

Jeg fikk denne videoen i julehilsen fra Nilsen og da jeg synes han og bandet er riktig så flinke vil jeg benytte den til å ønske alle artikkelforfattere, bidragsytere, kommentatorer og lesere ei fredfull jul og godt nyttår!

Thor
Thor
12 år siden

God jul til dere som har graderstokken under 20 og ikke ispropp i servantvasken og som er befriende fri for gjester i Jula…sukk….:)

Thunder
Thunder
12 år siden

God jul folkens :-)

nicodemus
nicodemus
12 år siden

god jul..og godt nytår…..
til alle lesere av nyhetsspeilet……
beste medie i norden……smiler….
sanheten setter os fri…!!!

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Salvatore saying «Penitenziagite» in the film of The Name of the Rose was used a sample at the beginning of the Fields of the Nephilim song «Endemoniada» in 1988

dette b;r besvare dine sp;rsmaal Bernad Gui
http://www.youtube.com/watch?v=9g1DR7upCQ8

Najam Samiuddin
12 år siden
Svar til  nephilia

nephilia er godt eksempel på lett offer for propaganda av Jew-Hollywood før Dajjal og anti.krist kommer.
http://no.wikipedia.org/wiki/Masih_ad-Dajjal

nephilia bør ikke blande seg i voksne menneskers diskusjonr, om han er så dum å tro på alt fra Holocaust-Wood.

I Islam barn som nephilia skal tie mens voksne taler.

nephilia klarer ikke å forklare en eneste liten mening han har, kjenner ikke Masih
http://en.wikipedia.org/wiki/Masih

nephilia
nephilia
12 år siden

ja, naa satte du meg paa plass!
men ignoranse er ingen grunn for unnskyldning.
for din info er ikke dette hollywood. og rosacrux er kristene. saa gj;r alle en tjeneste og les ett par b;ker f;rst og ikke bli mer katolikk en paven.

nephilia
nephilia
12 år siden

ellers hadde det vaert fint om du kunne si hvilken islamsk bok skriver at barn skal tie! Det haster ikke naar du faar tid, innimellom kone-banking og barne-julingen.

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Penitenziagite
sorry feil del her er den jeg ville linke, men ingen skade gjort alle b;r se hele filmen
http://www.youtube.com/watch?v=4PWN0tbMPxo

BelzeBob
12 år siden
Svar til  nephilia

Ja, det er en god film. Boken er sikkert enda bedre, men jeg har ikke lest den. Filmen om Nostradamus er også bra og tar opp noen av de samme problemene.

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  BelzeBob

e, ecco eco ;)

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  BelzeBob

takk for tipset, saa den. naa for jeg lete etter den boka. vet du noe om hakim-bey?

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  BelzeBob

faar :D

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Du er jo verre en meg til og sette ting på spissen Jarle he he

Tror nok lille Lise på 4 år ville satt pris på og ikke fått hodet kuttet av med sverd for at Ole, Per og Lotte skulle bli tvingest til den rette tro

Du blander barneoppdragelse og fri vilje litt her nå men..

Det blir ikke noe særlig vist alle skal få lov og bruke sverdets makt mot andre for og tvinge på dem sin tro

Det blir nok litt pyramidegreier der den som er best med sverdet blir sittende igjen alene i verden til slutt

Vet ikke om det er jeg som missforstår deg eller motsatt Jarle men dette er vel første gang jeg har vært noe undrende til en setning i de mange flotte artiklene dine

Med fri vilje mener jeg at man skal lede hesten til kilden men ikke tvinge den til og drikke

Når alle tenker likt er det ingen som tenker :)

Forsatt God Jul :)

Anitra
Anitra
12 år siden

Hva slags gunnlag er det egentlig for å si at hellige Olav var så hellig da? At negler og hår vokste etter døden og at det skal ha vært en behagelig duft av liket noen år etter hans død?

Er det noe sikkert grunnlag som viser hva slags menneske han var? Og hvor mye kan vi stole på var reellt av dette og hvor mye var laget for å skape en helgen-myte? Slik den katolske kirke muligens har gjort i mange andre tilfeller? Who benefits? Mulig jeg banner i kjerka men det bør og skal stilles spørsmål ved alt, synes nå jeg, spesielt her hos dere.

Har fått lest og kost meg en del med mye godt stoff her på siden i året som har gått, takk for det. Ønsker alle som skriver og leser og de som gjør begge deler, God Jul og Godt nytt år. Takk for all god informasjon.

BelzeBob
12 år siden

nephilia sier:
25. 12. 2010 klokken 15:58

«takk for tipset, saa den. naa for jeg lete etter den boka. vet du noe om hakim-bey?»

Hakim Bey er vel denne ganske snodige anarkisten? Ikke helt min kopp te.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Hei BelzeBob
Føler du det samme som meg, at vi blir lurt trill rundt om Afganistan?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg klarer ikke med min beste velvilje og se hva som er så helligt med og rase over landet vårt for å kutte hodene av uskyldige kvinner og barn i tusentals

Jeg vil aldri se på personer eller guder som mener at vold er en flott måte og løse konflikter på som noe annet en dritt
Selv personer som ser opp til de som løser konflikter med vold eller prøver og tvinge egne tanker over på andre med vold syns jeg er langt mindre verdt en dritten jeg har under skoene mine

Vist det gjør meg til en satanist og være tilhenger av et ikke-voldlig samfunn og fri vilje så får jeg vel heller være det da :)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Interessante emner.

Men vi må passe på å spørre oss selv: hva vet vi med sikkerhet om noe som skjedde for 1000 år siden? Og hvordan kan vi dømme hvorvidt Olav virkelig var en hellig mann eller ikke?

Selvfølgelig er jeg i utgangspunktet enig i at det å hogge ned folk for fote ikke går så bra sammen med hellighet. Men allikevel: vi var ikke der og vi vet ikke hva som foregikk inne i de menneskene som var der der og da.

Joda – kirken gjorde stor skade, men som JJ sier: den gjorde nok noe godt også. Mye, veldig mye, kom vel an på personer; hvilken prest gjorde hva og hvilke lovendringer hadde hvilke resultater osv. Alt i alt mener jeg bestemt at kristendommen har hatt en positiv effekt på verden. Dette kan være vanskelig å se for mange, men mange av de verdiene vi i dag tar som en selvfølge; medmenneskelighet, respekt for andre, ta avstand fra vold, ærlighet o.a. hadde vi kanskje ikke hatt uten kristendommens innflytelse i den vestlige verden.

Vi kan ikke benekte inkvisisjonen, korstogene, Vatikanets grådighet osv osv. Men allikevel: kristendommen har også gjort mye bra. Og den kristne læren er sann og god. Ingenting ondt eller feil i den. Ondskapen og feilene ligger hos oss mennesker.

Det er samme historie overalt. Visste du at også buddhismens historie er full av blodutgytelse? Dalai Lamas sekt, de gule hattene, styrte Tibet med jernhånd, praktiserte slaveri og massakrerte og torturerte medlemmer av konkurrerende sekter. Buddhismen og hinduismen har også utviklet seg til noe fatalistisk og absurd; hvorfor gjøre noe som helst med tilværelsen når alt er skjebne og akkurat slik gud(ene) har bestemt det skal være? Islam har blitt noe fossilisert og dødt som holder folk, og hele nasjoner, tilbake istedet for å drive dem fremover. Og kristendommen og jødedommen har blitt sterkt farget av politiske ideologier og ideer som faktisk strider mot de 10 bud og alt godt.

Men – som det heter: ikke kast ungen ut med badevannet.

Til sist: JJ har helt rett i at folk trenger en leder. Av to gode grunner:

1. De kan ikke styre seg selv.
2. De foretrekker at noen annen styrer for dem.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Uenig uenig .. så var de dette med beviser da BB :)

1. Gi meg et eksempel på at alt går til helvette uten en leder ?

Vi trenger ikke ledere nettopp pga det at vi har 3-5% i verdens som er psykopater som mer en noe annet ønsker og søker makt og kontroll over andre

De er også grunnen til at verden ender i blodbad og terrorregimer som vi har sett i tusner av år
Den dagen folk begynner og tenke selv og nekte å adlyde ordrer fra sine ledere er vi på vei til noe bedre
Den dagen soldater kaster fra seg sine våpen å nekter å dø for å fylle opp lommene til krigsprofitørene på samme måte som i julen under WW1 der soldatene kaster fra seg sine våpen, steg opp fra sine skyttergraver, klemte hverandre og ønsket hverandre God Jul

Bare trist at de etter noen dager gikk de tilbake og forsatte som før

Eliten har vel fortsatt grusomme mareritt om de dagene der den dag i dag

Konstatine raserte biblen og psykopatene infiltrerte alle kretser der de tok over det meste av lederstillinger innen relgion

2. foretrekker at noen styrer for dem ? snakk for deg selv BB ;)

Det du snakker om er hjernevask, mc og myter, eliten har matet oss med teskje siden fødslen at vi trenger ledere

En pyramideformet maktmodell er dømt til å gå til helvette før eller siden

Helt siden Kyros den store hersket over verden så har vi blitt lurt
Kyros den store var den som er kommer nærmest verdensherredømme til nå der han ikke innvaderte land men han befridde dem istede

Samme har vi sett siden den tid, Bush befrir Irakerene, Afganerene, Vietmaneseren, Koreanerene osv osv………….
Snart skal de befri Iraneren, Nord Koreanerene, Venzuelerene og Kineserene…..

Legg merke til verdensbilde nå hvordan Jagland fordømmer Kineserene, Obama og USA fordømmer Kineserene, EU fordømmer Kineserene, Samme gjorde Paven i dag

Fakta : Kina har hjulper flere hundre millioner ut av fattigdom i sterk kontrast til USA og EU som har gjort det motsatte

Propagandkrigen bygger seg opp, Kina eier snart de meste av verden så er WW3 krig mot Kina er eneste løsningen for eliten å sikre makten sin
Vil du verve deg for å dø så elten får oppretholdt makten og den syke velstanden sin ?

Les denne du BB så ser du hvordan fremtidens maktmodell og pengesystem bør se ut :)

http://www.galactic-server.com/rune/avskafpeng.html

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Tja har du ikke fått med deg at folket fikk valget om å akseptere kvitekrist eller miste hodet så bør du se Mostraspelet :)

Noe som også historiebøkene bekrefter i tillegg til de relgiøse skrifter fra den tid

Jeg er forøvrig vokst opp noen minutter fra Moster så historien om den hellige Olav har jeg fått inn med teskje

Moster er forøvrig et enten eller sted der du enten hater relgion eller er fanatiker
De fleste av siste gruppen klarer knapt nok og si en setning uten å blande inn helvettes ilder i den
På Moster er det ca 20 forskjellige sekter, Sion, Betania, Livet ord bla bla bla bla ….
Det litt patetiske er at samtlige glemmer Jesus ord, de hater hverandre, barnsomsvenner og naboer kutter all kontakt med hverandre siden de ikke går i samme bedehus og forkynner den «rette» lære enda de er minimale forskjeller på de forskjellige sektene og trosamfunnene

Selfølgelig er jeg helt enig med deg at Hellige Olav fikk innført et mer sivilisert samfunn i Norge men jeg er ikke enig i måten de ble gjennomført på

Jeg kan ikke huske at Jesus sa noen steder : Gå ut og hugg hodene av alle som ikke vil knele for meg med sverdets makt noen steder i de hellige skrifter

Nei Jesus og Gandhi er mine store læremester og jeg velger og gå deres ikke voldlige vei :)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  smurfen

He he. Nei, det er vanskelig å forsvare gamle Olavs framgangsmåte.

Ja, jeg er omtrent total pasifist. (Jeg sier «omtrent» fordi jeg har også min grense som de fleste andre). Slik jeg ser det kunne vi lagt ned militærvesenet omgående. Gjerne også invitere Kim Jong Il og Achmedinnerjacket hit og gi de hver sin fjelltopp og en koselig hytte. Hva kunne gå galt? Hvorfor skulle de ønske å bombe oss sønder og sammen? Kunne de ikke ha gjort det allerede, om det var dette som var det viktigste for dem?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

Siden det er Yul så skal du få en gave av meg BB :)

Den tyske lederen for EU-parlamentets komite som behandler energisaker tok onsdag orde for å forby sparepærer.

Ifølge Welt Online ønsker han også å oppheve forbudet av de gammeldagse glødepærene som EU har vedtatt

Karl Kristensen, fagrådgiver i Bellona, mener kvikksølv er en av de verste miljøgiftene, og ønsker å bli kvitt sparepærene

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10012726

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Den etablerte makten på Olav Den Helliges tid er som dagens: opptatt av å opprettholde det eksisterende. Både småkongene, lordene, jarlene, høvdingene eller da tiden presteskap/trollmenn beskyttet systemet og kjempet for det. Ingen makt gir fra seg makten uten kamp. Men for at Olav Den Hellige skulle klare å samle Norge til et rike, må det ha vært støtte blant folket, iallefall til en viss grad. Jeg har mine tvil om at barn og kvinner fikk hodene kappet av under de ulike slagene. Men som det sies, dette er lenge siden, vi var der ikke, og historien er ikke alltid korrekt gjengitt.

Fri vilje blir innskrenket i det øyeblikket vi overgir makt til noen eller noe (les penger). Dessverre er makten grådig og tar seg til rette. Dette merker vi godt i dag med stadig overtramp. Og værre vil det bli inntil folk reiser seg og tar opp kampen får å få egen makt/vilje tilbake.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Jo, men vi må også huske at Ladejarlen startet med å samle Norge til et rike lenge før Olav. Olav samlet erobret ikke hele Norge alene, men det har derimot heller noe med at Ladejarlætten og Olavsætten giftet seg inn i hverandres familier og ble en stor og merktig familie. Det var disse som på sluttet tok hele Norge. Prosessen kan i grunn sammenlignes med EU (og EU direktiver). Det er statslederene som til slutt tromper igjennom, men ved bruk av propeganda vil kan klare å skape nok tilhengere til å unngå verdig motstand.

Ser man på disse stormaktene i dag og deres aktiviteter i Afganistan og Irak, ser vi at de både slakter barn, menn og kvinner som gjerne også blir utsatt for voldtekt. Dette skjedde også da de erobret amerika og utryddet indianere.
Så at det skjedde barnedrap og kvinnedrap under den såkalte kristningen (DVS: statskupp i kristen drakt) og langt ut på middelalderen, er hevet over en hver tvil. Det er bare å se på romersk historie.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Nettopp Sigr. Og hvem var disse jarlene utsending for og fra hvor. Det er vel ikke så usannsynlig at både jarlene, og senere Olav den hellige var direkte agenter for overhoder som var ledet av romersk rett. Dvs. fra Vatikanet: http://no.wikipedia.org/wiki/Romerretten

«Romerretten var en sentral inspirasjonskilde for kirkeretten. I dag er mange av verdens rettssystemer grunnlagt på romerrettens prinsipper, noe som ikke minst skyldes kirkerettens tendens til å utøve innflytelse på de lokale rettssystemene, som den kom i berøring med i middelalderen».

Med hva vi vet i dag om Roms/Vatikanets innflytelse, kan kanskje hele kristningen ha vært et Vatikan prosjekt. Ble vi fri i 1814? Og hva var så denne kristningen, og hvilken rolle har Jesuittene spilt i denne videre «kristningen» utover i middelalderen. Hvilken rolle spiller de f.eks idag, her i landet. Vi vet Støre er en markant Jesuitt. Noen andre?

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Lynx Veritas: Forut 17. mai i år forbredte jeg en lang 17. mai tale som tok for seg Norsk historie, men det ble ikke publisert fordi jeg ble aldri ferdig. Deriblandt så jeg litt på ladejarlene og 1814. 1814 og 1905 er en scam, siden ingen at disse hendelsene endte med at Norge ble mere selvstendig. Ladejarlene ønsket faktisk å holde fast på de norske tradisjonene, noe de delvisk lyktes med. Så de kan i grunn sammenlighes med Quisling. De la seg ikke helt flat, men flat nok til å bidra i å ødelege landet. Olav var nok noe mere ekstrem og maktsyk av seg. Men uansett var dette en allianse hvor begge ættene solgte landområdet norge til en fremmed statsmakt i mot at de selv ble lokalkonger. Likhet for loven ble avviklet, og inn kom adelsystemet som i grunn fortsetter den dag i dag.
http://no.wikipedia.org/wiki/Adel

Men var det den Keltiske eller Katolske kirke har representerte?. Eller rettere sagt, det britiske imperiet eller det romerske imperiet?
Jeg er litt usikker.
Den falske kongen sverre sigurdsson representerte iallefall det britiske imperiet.

Du spør videre: «Hvilken rolle spiller de f.eks idag, her i landet?»
Det er dette som er det gylne spørsmål, og det er det samme spørsmålet du bør stille rundt hele yuleevangeliet. Bedrag fra gammelt av har alvorlige konsekrevser for verden uansett om man er troende eller ikke. Og når man pirker i disse løynene, så finner man gjerne et budskap og symbolikk som i grunn er ganske positivt. Men det hjelper ikke når ingen vil se det.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Du besitter imponerende kunnskap Sigr. Det er forhold her som du peker på som jeg har mistenkt lenge. Den åndsforståelse som de «hedenske» vikinger praktiserte, kunne kanskje være litt hard core. Men de hadde vel inspirasjon fra den keltiske og druidiske kosmiske lære?.
Men den ble vel fornektet av det samme caudery som regjererer Storbrittania i dag, som vel også svarer til Vatikanet. Og som sto bak heksejakten, også her til lands til så langt som utpå 1800 tallet http://no.wikipedia.org/wiki/Hekseprosessene

Så hele adelskaps ordningen er å kunne betrakte som materiell privilegiums vederlag i et føydalt kongevelde, som selvfølgelig svarer til sin overordnede åndsmakt, Vatikanet. Og ingenting er vel endret siden da, selv om det ikke eksisterer i det offentlige her i landet. Privilegiene er sikkert gått i arv, og utgjør kanskje idag den klandestine maktbastion som regjererer i kulissene. Uforstyrret av hvilke politiske krefter som til enhver tid besitter makten. Koloniherrene er de samme, bare beskyttet av det illusoriske demokrati. Og åndsmakten kan vi kanskje regne med, er uendret.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

J.Johansen: Du misforstår.

Jeg sier ikke at Afghanistan og Irak er utført av kristne, og jeg sier heller ikke at den katolske kirke og den keltiske kirke er kristen. (selv om allmenheten definerer dem som det). Som videre betyr at Norge aldri ble overfalt av kristne, og at Norge aldri ble kristnet. Jeg kan ikke se noe kristent over dem, bare et kynisk maktsystem/trosystem i kristen drakt. Og det er vell ikke kristendom.

Vi er nok enig som vi pleier å være, og det er nok heller det at jeg har en tendens til å bruke definasjoner ut i fra min egen oppfattelse som gjerne går på tvers av norsk ordbok. Som bla. at kristen-sionisme ikke er kristendom.
Ser du hvor jeg vil nå?

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Smurfen: Glimrende kommentarer og spørsmål, men husk, som BB minner om her at vi vanskelig kan bedømme handlinger i en annen tid, ut fra de normer og oppfatninger vi har i vår tid og med dagens briller.

Det er imidlertid en feil de såkalte vitenskapsmenn av i dag, begår konstant og hele tiden. Det du delte her om sparepærene var veldig gode nyheter, la oss bli kvitt de, de er miljøskadelige og ikke noe bra i det hele tatt, gir et ekkelt og fremmedgjørende grellt lys og kan misbrukes til så mangt, fyllt med kvikksølv-gass som egentlig er helt i strid med Norsk lov å selge. Likevel har de vedtatt å selge disse fremfor vanlige glødepærer, et klart bevis på hvor bevisstløse både politikere og folket er.. lover i strid med andre lover, går rett igjennom og de vet ikke hva de gjør, eller gjør de det?

Fornuftige kommentarer fra alle som har kommentert rundt her, fornuft fra BB ang kirke og kristendom og fra dere andre, skjønt det var vel ikke hellig Olav som samlet Norge til ett rike, men Harald Hårfagre, som satte seg dette som mål og ikke klippet håret før målet var nådd? Jeg er en av mange som kan føre mine aner tilbake til ham, men det kan visst veldig mange.

Når det gjelder helliggjøring og helgenkåring av Olav den hellige, så er jeg redd for at den gode Olav kan ha blitt misbrukt etter sin død.. og uten sin egen vilje og vitende. Ønsket han å bli helgenforklart? Det var den KATOLSKE KIRKE, altså VATIKANET som gjorde dette.. De var i gang med sine konspirasjoner allerede den gang, JJ.

Dette vet du og det er høyst uvanlig å se en Lutheraner som deg forsvare en helgen og helgengjørelse slik. Den katolske kirke var selveste antikrist, i følge Luther og den Lutheranske kirke og de som har styrt i landet her de senere århundrer, har ikke fulgt opp helgen-myten og dette rundt Olav. Litt dumt kanskje, om det var grunnlag for dette. Du mener at Olav er svertet, vel, da er det Snorre Sturlason du må ta, JJ og ikke meg, eller de andre som refererer til hans ord.. det var kun de jeg refererte til da, og min skuffelse over at Snorre ikke hadde noe annet å melde..

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Singoalla: «Når det gjelder helliggjøring og helgenkåring av Olav den hellige, så er jeg redd for at den gode Olav kan ha blitt misbrukt etter sin død.. og uten sin egen vilje og vitende. Ønsket han å bli helgenforklart? Det var den KATOLSKE KIRKE, altså VATIKANET som gjorde dette.. De var i gang med sine konspirasjoner allerede den gang, JJ.»

Det er nok gamlere enn som så.
Viser til en hendelse under omfavnelsen av Roma 717 f.Kr.

Romulus (Kongen) sitt liv endte i det 28. året av hans styre med en overnaturlig forsvinning, dersom han ikke ble myrdet av senatet. En dag da Romulus og hele folket hadde gått til sletten bak byen, blåste det plutselig opp til storm. Mørket ble så sterkt at folk flyktet i redsel. Da stormen gav seg, kom romerne tilbake. Men til deres overraskelse hadde Romulus forsvunnet. Folket lette etter ham, men ingen kunne finne ham. Folket var forbauset, alle snakket om hans plutselige forsvinning og lurte på hva som hadde skjedd med kongen deres, da en av senatorene reiste seg og ba om stillhet. Etter at senatoren hadde roet folkemengden, fortalte han romerne at han hadde sett Romulus bli løftet opp i himmelen.

Og med dette blir den Romerske NWO født:

Romulus, erklærte han, far av vår by steg ned fra himmelen ved daggry i morges og stod foran meg. Med ærefrykt stod jeg foran ham, og ba om lov til å se på hans ansikt uten synd. Gå, sa han, og fortell romerne at ved himmelens vilje skal mitt Roma bli verdens hovedstad. Lær dem å være soldater. La dem vite, og lære sine barn, at ingen makt på jorden kan stå imot Romas våpen. Etter å ha talt disse ord, ble han igjen tatt opp i himmelen.»

Mere om denne historien under: «Død og oppstandelse i antikkens Roma.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/sigrs-yule-evangelium-del-4-av-4/

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Sigr: Takk for det og for link. Jeg har ikke fått lest dine 4 omfattende artikler med et alternativt Yule-evangelium, men gleder meg til å gjøre det, for jeg har sett at det er mye info der. Jeg kjenner til historien om Romulus og Remulus, grunnleggerne av Roma og ser paralellen, men de levde da før Olav den hellige og hadde vel ikke direkte med ham å gjøre? Ble de ikke også diet av en ulv?

Konger og herskere ble sett på, eller så på seg selv som gudommelige, og ble fremstilt slik, bl a for å rettferdiggjøe og befeste sin rett til makt over andre, gudekonger, Gud og konger, at kongen var innsatt av Gud osv osv..

Vi ser også i Bibelen at Gud hadde kontakt med kongene der. Som i Egypt osv osv. Det KAN, og jeg understreker KAN, være datidens propaganda, om vi ikke skal ha et alt for naivt og religiøst forhold til tingene, men forsøke å se objektivt.. nogenlunde, så langt som råd er..

Paralellene og sporene fører oss også til det som anses som Davids trone av i dag, Det Britiske kongehus, med rett til å herske over oss andre og andre kongehusene på jorden. Dette legetimeres til og med med stamtavler tilbake til Jesus..

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Nei, Romulus og Remulus har ingen direkte kobling til Olav, men inndirekte.
DVS: det var den samme eliten som kapret Romulus og gjorde han til sin avatar med sin forvrengte agenda, som utropte Olav til sin helgen, og jesus til deres krigsgud. Leser man historien så ser man gjerne mønsteret. Fiender av Roma blir gjerne henrettet og forvrengt til deres idol bla. for å eliminere en opposisjon og for å overdra massen i opposisjonen. Romas politikk har siden den gang vært uforandret uavhengig av offesiell statsreligion.

Yes, Davids trone av i dag er det Britiske kongehus, som videre spores til hele europa (ink Norge) og Amerikanske presidenter (ink. Obama). Dette legetimeres med en fake stamtavler tilbake til Jesus og israels hus. Britisk israelisme og frimureriet er det som holder disse hjulene i gang. Problemet er imidlertid at dette kræsjer helt med jesu filosofi, og israels hus er ikke engang mennesker, men astronomisk symbolikk og elementaler. Det britiske kongehuset er vell hovedsaklig romere fra den tiden kolonien brøt med Roma og startet sitt eget imperium. Hvilket land som tilhører hvilket imperium identifiseres gjerne ved å se på hver enkelt lands statsreligion.
Man ser gjerne at protestantiske land er mere ivrig i Afganistan og irak, enn katolikker.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

EN GLEDELIG FREDELIG OG GOD JUL OG ALT GODT I DET NYE ÅRET, ønskes til alle som leser og skriver på Nyhetsspeilet, fra meg, Singoalla :-)

Jula er en fantastisk tid, med mye glede, stemning osv, men også krevende, spesielt for oss kvinner.. uansett hvor mye likestilling det er, så berører det julen og det som skal gjøres i liten grad. Det meste av forberedelser ligger fremdeles på kvinnene, og det ser man også på nett og andre steder, at kvinner har stort sett ikke tid til noe annet.. er ganske utslitt og glad julestria er over for denne gang, og for at det er betraktelig mindre styr med andre høytider.. jeg trenger hvile, hvile og atter hvile føler jeg.

Tok meg likevel tid til litt kommentarer i julestria, siden det ble lagt ut en artikkel om en bok som er utgitt av en god venninne av meg, Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde, som ikke kommenterer og debatterer selv her, men siden tok julestrid og julefeiring helt overhånd, og det har ikke vært tid eller sted for noe som helst av lesning eller kommentarer på nett fra meg hverken her eller andre steder. Godt det også, det er en tid for alt. Disse dagene skal nytes også, med den spesielle energi de har.. det er også viktig, av grunner som jeg skal komme tilbake til senere.

Ser at Ny S trenger penger, til en server, vel jeg skal vurdere om det er rom for noen slik gave og fortell oss gjerne hvordan det går, hvor mye penger som er kommet inn, så skal jeg se over om det er rom for et bidrag fra meg også.

Bankoverføringer står også stille på helligdager, men regner med de går i noen få dager i romjulen, og det kan være greit å få betalt alt man har liggende av regninger og annet, som kan betales, slik at man ikke lignes for mer enn man faktisk har, når storebrors øye går over alles bank-konti ved årsskiftet.

Jeg har såvidt kikket over kommentarene til denne artikkel nå, det er alt, og til det vil jeg si, at jeg er enig med de som sier vi bør stille spørsmål ved alt, søke fakta i alt, og ikke ta alle myter og hellige kuer eller personer for gitt at de var helgner, for hvem opphøyet dem til helgner om ikke denne verdens guder og makt-folkene i samfunnet og kirken?

Det er ekstra stor grunn til å stille spørsmål ved de, også de krefter som kristnet landet, JJ. Bibelen selv, sier at kirken skal være en fallen skjøge som skal forføre hele verden med sin vranglære. Da bør en som kristen, finne ut hva den vranglære faktisk er, og ikke sluke det uten å finne ut av dette, selv om vi har fått det servert pent anrettet igjen og igjen fra barnsben av, ja nettopp derfor. Det føles trygt, men er det det?

Det er ikke noe feil ved Jesus eller en ekte og sann kristendom, slik jeg ser det, men Jesus har så til de grader blitt misforstått og misbrukt, han også. Av de den falne kirke har drevet hor med kongemaktene osv. Dette i følge Bibelen selv. Det er ikke opp til oss å dømme, eller si at andre tar feil, men om vi vil finne sanheten, trenger vi være åpne for den og ikke være så skråsikre heller..

Som smurfen sier: Der alle tenker likt tenker ingen, særlig mye. Der har man en sekt, en indoktrinering. Ikke la slike spørsmål som dette og forskjellig syn på dem, ødelegge hverken julefred, eller samholdet som vi MÅ ha, dersom vi skal stå sammen med å kjempe imot det som virkelig teller og gjelder, nemlig NWO-kreftene, og deres agenda, det umenneskelige og ukristelige system som kalles DYRET, i Bibelen, det er NWO – kreftene og deres makt-pyramider og faenskap, mot Moder Jord og alle hennes skapninger.

Dette må vi stå sammen om og ikke la oss splitte av forskjellig syn på andre ting.Forskjellig syn er bare berikende, men vi bør respektere hverandre og ikke si at den eller den tar feil. Sannheten vil vise seg, og skinne klarere og klarere for hver dag, i alle saker, og om alt og alle. Da må vi være beredt, på at også vi kan ha tatt feil, på noen punkter fordi vi har vært utsatt for mye propaganda, desinfo osv. Vi har blitt ført vill.

Jeg kan ikke se ut fra kommentarene, at de som stiller spørsmål ved Olav den hellige eller andre, hater eller kaster skitt på ham. Tvert om. Sannheten skal frem og gode sannhetssøkende mennesker søker sannheter åpent og uten forutintatthet.

Å stille spørsmål ved noen som er erklært som hellig av den katolske kirke, som er en makt-instanş, eller ved de krefter som innførte det som har vært rådende stats-religion, det er faktisk riktig å gjøre ut fra Bibel og kristendom.

Jeg visste ikke så mye om hellige Olav og gledet meg spesielt til det, da jeg satte igang med å lese Snorre Sturlasons Kongesagaer, for noen år tilbake.

Ble svært skuffet over det jeg der leste, som vi muligens kan anse som det nærmeste vi kommer historiske fakta.. Snorre skrev at Olav stort sett var opptat med å fare vidt omkring og krige og å innkreve skatter!

Det er hva Snorre sier at han stort sett gjorde. For meg er dette uforenlig med god kristendom og virker mer som at han var alliert med makt-krefter på jord.

Vi bør overlate til Gud å dømme. Loven du la inn her, ser jeg ikke noe galt med JJ, men du bør ikke ta for gitt at en i ettertid hellig-forklart konge, var på linje eller av samme ånd som Jesus Kristus.. det vil nok vise seg.

Michelle
12 år siden
Svar til  Singoalla

Hjerteligst takk for et superfint innlegg søte, her er jeg 100% enig i alt du sier (brotsett fra siste linje da jeg mener at ikke Gud kan dømme heller siden Gud bare skal være ubegrenset LOVE)!

Self om jeg ikke tror på Bibelen, er jeg enig i noe av det du skriver andre steder også kjære JJ, vi alle har kjærligheten inne i oss, det evige lys som bare gir blindt til alt, fra en utømmelig kilde av glede og omsorg♡

Ja RiKTIG GODT NYTTÅR til alle lesere med alle de beste ønsker fra meg også, Michelle .-)

Må vi alle få stå sammen i evig tilgivelse og omsorg og se at de vi møter i livet kan være et speil av oss selv..

«The biggest Wish is followed by the biggest Humbleness.
The dream about New Possibilities will be Fulfilled
by Knowledge itself.
And so we stand in front of Magnificence and we see
with True eyes our Wish.»
Channie West – Extraterrestrial Prayer

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Michelle

Takk søte Michelle. Jeg vet at du mener dette og at du mener at vi bare skal være snille og søte mot alle, uansett hva de gjør mot oss eller andre, det er søtt og snilt av deg, men det er ikke slik ting fungerer i universet.

Vi har fått livet i gave og bør forsøke etter beste evne, å forstå og finne ut av hva som er rett og galt og hvordan ting faktisk fungerer, i tråd med universets lover om karma og annet, årsak og virkning.

Når det gjelder området justis – så er det TO SØYLER, og begge er nødvendige. Rettferdighetens søyle, men også barmhjertighetens søyle. Vi kan også si strenghetens søyle og mildhetens søyle (nåde)

Strenghetens/rettferdighetens søyle er faktisk feminin, mens den sistnevnte er maskulin, derav Justitia, som er feminin på den ene siden her. Men må balanseres mot sitt maskuline motstykke, barmhjertighet. Det må også være med, men bør ikke vises i hytt og pine om noen bare fortsetter sin ødeleggende faenskap og overgrep mot andre, f eks. Begge må til og skjønn.

I midten kan vi sette balansens søyle, fordi det må og skal være balanse mellom disse. Vi skal ikke ha bare det ene eller det andre.

Ondskap er en perversjon/ubalanse/overdrivelse av strenghet.

Overdrivelse av mildhet/nåde er totalt anarki.

Vi trenger en balanse mellom alle krefter, energier og ting som er slik de skal være og ikke i ubalanse som nå, vi trenger å få balanse igjen, både i oss selv og utenfor oss selv, i samfunnet.

Det er ikke sikkert du ser dette, Michelle og du er nok ikke enig.

Men det må være en årsak og virkning, en konsekvens av alle handlinger, slik er det nå engang, i universet. Alle må vi høste som vi har sådd, for å kunne lære våre lekser og bestå prøvelser og komme videre.

Vi trenger å lære og forstå, hvordan ting fungerer, ikke bare hvordan vi ønsker eller håper at ting burde være. Vi kan ikke bare skape en annen gud eller et annet univers, enn det som er her og som vi lever midt oppi.. :-)

« Forrige artikkel

Nyhetsspeilet erklært uønsket på Oslo Freedom Fest

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet i Kairo: Dette er folkets revolusjon!