Levende virus i vaksinen

11329 visninger
14 minutter lesetid
121

I dag føler jeg at jeg har kommet til bunnen av kaninhullet. Hvis din tillit til WHO, AMA eller noen form for Rockefeller medisinsk institutt ikke blir knust etter du har lest denne historien, er det ingenting som kommer til å hjelpe. Selv jeg trodde ikke det var så ille.

Vaccine-Induced Disease Epidemic Outbreaks (VIDEOS) – “The Engineering of “Pandemics”

Opprinnelig forfatter: A. True Ott, PhD, ND

Bio: Dr. A. True Ott, PhD, ND has been researching and commenting on hidden facts overlooked and often purposefully ignored by the mainstream media for over 20 years. Dr. Ott’s radio show, The Story Behind the Story, garnered industry awards in the late 1990s, exposing the ‘Phen-fen’ diet fraud of American Home Products, Inc, and shining light on the CIA’s “MK Ultra” covert mind control. Dr. Ott’s show was days away from broad syndication, until it was cancelled by the host station following disclosures aired on The Story Behind The Story concerning the TRUE events of September 11, 2001. These disclosures showing “controlled and planned demolition” were deemed “too controversial” and “un-American” at the time, but have now become more readily-accepted as self-evident today.

Kilde: http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1256242882

Oct. 22, 2009

Oversatt fritt av Mike Cechanowicz

Hvorfor? – Denne informasjonen viser et tankesett som er nesten hundrede år gammel at penger skal gjerne komme foran menneskelig trygghet. Og at medisinsk industri har en forhistorie som gjør denne nåværende svineinfluensaen enda mer suspekt. Og fordi Nyhetsspeilet blir angrepet av media for å være konspirasjons teorietikere. Her avsløres en konspirasjon fra 1921.

Historien om sykdom skapt av vaksiner

Året var 1921. USA var på vei inn i et tiår med robust fremgang. Tiden ble senere døpt til ”The Roaring Twenties”. Det var en tid med uhørt økonomisk ekspansjon. Debit penger fra Wall Street bankene var massiv og lett å oppdrive. Den ”Store Krigen” var over. USA begynte å vise sine industrielle muskler. Fabrikkene ble bygget og ekspandert i hver eneste større by. Bilene begynte å rulle av samlebåndet i rekordtall. Aksjemarkedet begynte å lage millionærer. Menneskene var sunne og lykkelige – stort sett fordi den redsels skapende ”Verdens mystisk sykdom” – senere kjent som 1918 influensa pandemien ble borte. To hele år hadde passert uten flere nye dødsfall. USA hadde grunn til å feiere og det var nettopp det de gjorde!

Faktum var at den amerikanske befolkningen generelt var så oppmuntret og lykkelig i 1921 at det var få mennesker som var syke. For første gang i flere tiår var sykehus senger tomme. Den nye Amerikan Medical Assosiation, skapt av John D Rockefeller noen år tidligere var bekymret. Business var satt tilbake. Profitten fra vaksiner og medisiner var økende. Noe måtte gjøres, og det umiddelbart. Falske epidemier av ”smallpox” var skapt for å løse problemet, for å holde kasseapparatene til den medisinske mafiaen fulle.

Vi vet at denne djevelske planen faktisk skjedde, takket være en borgerdrevet VAKTHUND GRUPPE i Kansas, Missouri som kalte seg for ”The Advertiser’s Protective Bureau”, som anmeldte og fikk gjennomført rettergang mot Missouri stats avdelingen av AMA – Americal Medical Assosiation – Jackson Medical Society. Den offisielle rapporten av hendelsen leser slik:

På høsten 1921 var helsetilstanden i byen veldig bra. Det var en kjedelig tid for legene. Derfor innkalte Jackson Medical Society et møte og kom til en resolusjon om at de skulle lage en epidemi i byen. I forhold til møtenotatene: ”Forslaget var skapt og støttet, at en anbefaling ble lagd av komiteen til helsemyndighetene at en epidemi av kopper ble dekklært i byen. (Etterforskning avslørte senere at det var ingen tegn til noen form for epidemi på dette tidspunktet i byen eller staten eller et enda større område!)

Forslag ble fremmet med støtte at en dag ble satt til side og kalt ”Vaksinerings dagen”, der alle leger ville bli utstasjonert ved alle skoler, klinikker, offentlig bygninger og sykehus for å vaksinere ”gratis”. (Vaksinasjoner er aldri ”frie”. Skattebetalerne er alltid tvunget til å betale for hver eneste av disse frie vaksinene.)

DET ER VIDERE FORESLÅTT AT STOR PUBLISITET BLIR GITT SOM VISER AT VAKSINERING ER EN MÅTE Å HINDRE SPREDNING AV KOPPER OG AT DET ER ABSOLUTT NØDVENDIG Å VAKSINERE HVER ENESTE MANN, KVINNE OG BARN I BYEN.”

Borger beskytter byrået beviste i retten at det var ingen epidemi før vaksineringen fant sted! Rettens arkiver viser at det var AMA som skapte enorme mengder med plakater, fliers, reklame og nyhets innlegg i avisen som viste skremmende bilder  av barn som var tildekket med kopper sår og skader på huden. Enkelte bilder faktisk viste barnelik dekket med de samme stygge sårene. Beskjeden var klar og skapt for å fremme panikk – alle måtte vaksineres, ellers ville vi ha en meget stygg og dødelig pandemi på gang. ”Det var en rask spredende epidemi i byen. Sykdommen var veldig smittsom og kunne slå ned hvem som helst som ikke var vaksinerte.” Dernest var massene overbevist! (Virker denne historien noe ”kjent” i dag 88 år etterpå??)

Den medisinske mafia propaganda ”blitz” var vellykket og over en million ellers lykkelig og sunne amerikanske borgere var hypnotisert og terrorisert til å plassere vaksinegiften i deres blodårene. Alle skolebarn i offentlig skoler i området var vaksinerte mens de gikk på skolen. Foreldre som turte stille spørsmål om vaksinering var offentlig skandaliserte.

Retts arkivene i denne rettssaken er veldig klare. I ukene og månedene etter massevaksineringen ble områdets sykehus senger fylt til randen med vaksine indusert kopper sykdoms tilfeller. Titusenvis av mennesker ble syke og mange hundrede uskyldig mennesker døde. Mange ble livsvarig lammet. Selvfølgelig var avisene fulle av overskrifter om hvor klokt det var av AMA å promotere vaksinene fordi uten disse ville dødstallene ha blitt enorme! Millioner av dollar i profitt ble generert med denne massive medisinske skandalen.

Takket være borger beskyttelsesbyrået ble skandalen avdekket og de skyldige kjørt gjennom rettergang med dom. Under rettssaken ble tre fakta bevist uten rimelig tvil:

1.  Plakatene og bildene som ble brukt som viser syke og døende barn var ikke tilfeller av lokal kopper angrep som de ble sagt. Bildene viste engelske barn som var ofre av rettsbeviste saker der de ble utsatt for kopper vaksine forgiftning! Et av bildene var av en 5 uke gammel baby som het Mona Stevenson fra Humphrey Street, Burnley, England. Tidligere sunn og lykkelig ble lille Mona vaksinert for kopper mens hun var 5 uker gammel. Fire uker senere ble hennes kopper rammet kropp plassert i en liten kiste og begravet. Bildene av lille Mona og de andre i England hadde blitt publisert i Britiske aviser full av detaljer rundt rettssakene med bildene som også ble publisert i en medisinsk bok som heter ”THE HISTORY AND PATHOLOGY OF VACCINATION” av Edger M Crookshank, MD – professor av Bacteriology ved utraelite Kings College, London England.

2. Vaksiner som inneholder levende virus, svekket (attenuated) ellers universelt forårsaker flere sykdommer enn det som vaksinen noen gang kunne beskytte i mot.

3.  Vaksine indusert sykdommer er en ekstremt effektiv sosial-økonomisk redskap. Den har muligheten til å skape milliarder av dollar/kroner/euro i profitt mens den fullstendig endrer sosialstrukturen av store grupper av mennesker.

Mens borger beskyttelsesbyrået vant rettssaken tapte den amerikanske befolkingen. Saken burde ha vært kjørt på førsteside av aviser rundt om i landet for å vise hvordan visse korrupte medisinske utøvere fungerer. Ved løgn, manipulering og dupering har de tjent millioner av dollar i profitt mens tusener av uskyldig, tillitsfulle og naive amerikanere led og døde. Hele saken og de detaljene rundt den var holdt tilbake av den amerikanske pressen. John D. Rockefellers AMA med sine millioner av dollar i innflytelse sørget for det!

Forunderlig nok, til tross for at tusenvis av mennesker har død eller blitt lammet i denne nedslaktingen ble legene som var involverte gitt bare lette straffer i form av bøter. Det medisinske miljøet som en helhet var ikke opprørt i det minste av denne eksponeringen – og de har fortsatt med å utføre de samme kriminelle handlinger mot menneskeheten ved å skape vaksine induserte sykdommer mens de raner en intetanende befolkning helt opp til i dag.

Det er bevist (selv om det er lite kjent) faktum at epidemi/pandemier som er kunstig skapt er standard praksis i verdensomspennende Medisinske Mafia kretser. For å maksimere profitt og forandre på globale geografiske områder skaper de en falsk flagg nødstilfelle. Dersom det er utbrudd av en mild sesongbetonet virus kaller de det influensa pandemi – gir det et kunstig navn og da skaper de en pandemi ved å drive med massevaksinering med levende virus. Husk de sjokkerende ordene til AMAs DR. Simon Louis Katzoff som sa:  ”LEGER LEVER AV SYKDOM, SÅ BEFOLKNINGEN KAN FORVENTE SYKDOM FOR Å MØTE BEHOVENE TIL DEN MEDISINSKE PROFESSION.”

Resten av artikkelen forblir på engelsk for at det skal komme fortest ut på Nyhetsspeilet og forhåpentlig redde noen liv.

OTHER DOCUMENTED CASES OF V.I.D.E.O.s (Vaccine Induced Disease Epidemic Outbreaks.)

Case 1:  Following the lead of their colleagues in Kansas City, the exact same events occurred in Pittsburgh, PA under the direction of Pittsburgh’s “Health Director”, Dr. C.J. Voux in the autumn of 1924.  As in Kansas City, a group of public watchdogs brought suit against Voux and his vaccine-promoters.  As in Kansas City, the vaccine promoters were found guilty.  The case documented that over 1,000,000 vaccine shots were “sold” to the residents of Pennsylvania, even though there had been ZERO documented cases of smallpox in the region.  It was successfully proven that ONLY AFTER the million shots had been given, that a smallpox epidemic began.  This vaccine-induced, manmade “epidemic” resulted in 330 deaths and at least 1,680 cases of severe smallpox that caused permanent, crippling damage to the survivors.  Moreover, it cost the city a total monetary loss of $3,069,616; although Dr. Voux and his accomplices had collected more than $10 million in hospital and related care revenues – they were not forced to pay for damages or reparations.  As in the Kansas City trial, a small, insignificant fine was levied, and the case was not widely publicized.

Case 2:  The initial batches of Dr. Jonas Salk’s polio vaccine produced thousands of cases of poliomyelitis in vaccinated individuals.   This was due to an unsafe amount of LIVE VIRUSES in the vaccine itself.  Dr. Sabin then introduced his “improved” vaccine with “attenuated” or “weakened’ live viruses in 1958, and the following year his vaccine was made to be compulsory (mandatory) in all school-age children in a number of states.  As a result, polio increased a whopping 300% in these states.  For example, Tennessee reported 119 polio cases in 1958, after “vaccination” this total increased to 386 cases in 1959, Ohio – 17 cases in 1958, 52 cases in 1959, Connecticut – 45 cases in 1958, 123 cases in 1959, and North Carolina: 78 cases in 1958 compared to 312 cases in 1959 AFTER forcing compulsory shots in school children.  The modern record is equally damning.  The ONLY cases of recorded polio in the modern era is immediately following vaccinations.  Poliomyelitis, you see, is a water-borne virus and is caused by drinking contaminated water.  During the early 60’s, water-treatment facilities became standardized across America – small amounts of CHLORINATION effectively wiped out polio viruses.  The conquering of polio had NOTHING TO DO with the vaccine needles and swallowing sugar cubes.  In fact, as author Ed Haslem documents so well in his book, Dr. Mary’s Monkey, the Sabin vaccines were actually contaminated with mutated GREEN MONKEY VIRUSES (SV-40 viruses to be specific) which has caused untold millions of SOFT-TISSUE CANCERS and deaths worldwide.  (The cancer “industry” has reaped BILLIONS of dollars from this “contamination” over the years, of course.)   Dr. Maurice Hilleman has actually confessed as being a part of this very activity.

Case 3:  Knowingly added to “hepatitis” vaccines, HIV viruses were inoculated into thousands of homosexual men and intravenous drug users in America’s inner cities resulting in the “AIDS epidemic” in the 80’s.  Purposefully placed in SMALLPOX VACCINE SYRINGES, HIV was also introduced into African nations as a tool of ethnic cleansing and GENOCIDE.  The covert development and weaponization of the HIV/AIDS virus and its monkey-virus origins, along with the amazing story of how the scientists involved are tied to President Kennedy’s assassination is well documented in Dr. Mary’s Monkey. The covert biological experimentation labs responsible for this mayhem are today consolidated into the NIH, the NAIDS, the National Cancer Institute, and Ft. Detrick, Maryland.   The Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta became the centralized hub of pandemic and epidemic creations and propagation.

Case 4:  The 1976 “Swine Flu” Fiasco and Fraud is perpetrated.  A solitary soldier at Ft. Dix collapses and dies following a reaction to an “experimental” vaccine while completing an intense physical “forced march” exercise at Ft. Dix.  Immediately, the CDC swings into action, declaring a nationwide SWINE FLU PANDEMIC is pending.  Providentially, of course, the CDC just happens to have 200+MILLION DOSES of Swine Flu vaccine already stockpiled, prepared with ATTENUATED (live, yet weakened) viruses and experimental ADJUVANTS.   President Gerald Ford, (with proven ties to Big Pharma and Nixon’s covert viral weapons labs – also a key member of the “Warren Commission’s” obfuscation of the JFK murder) rolls up his sleeves on national TV and dutifully takes the vaccine.  40 million vaccines are given to naïve American human guinea pigs.  A rash of auto-immune disorders (Guillan-Barre Syndrome GBS, and lupus) as well as a large number of deaths is immediately attributed to the vaccine, and the mass vaccination campaign is halted.  (What happened to the other 140 million vaccines, one may ask?)  In 1979, the television news magazine 60 Minutes did a documentary investigation on this travesty-for-money scandal.  Against all odds and the threats of Big Pharma, the OBJECTIVELY FAIR 60 Minutes program aired ONE TIME.  There was no follow-up story, No criminal indictments were ever issued.  There was no MASS- MURDER-FOR-HIRE trial.  As a result, America has largely forgotten the 1976 SWINE FLU SCANDAL!  Click here for Part I of the 60 Minutes story; and Part II.

Case 5:  During the first Gulf War – Operation Desert Storm, an experimental anthrax vaccine was forcibly given to 140,000 rear-echelon support troops.  This experimental vaccine included an oil-in-water adjuvant called squalene (aka MF-59 made by NOVARTIS).  Despite voluminous studies showing dangerous toxicity factors conducted on “oil-in-water” adjuvants at such prestigious research labs as UCLA – the U.S. Military brass consented to the experimental injections.  As a result, ALL 140,000 troops developed a condition subsequently named “Gulf War Syndrome”.  This sordid tale is explained in a very honest and credible book by Gary Matsumoto, called, Vaccine-A.

ALL MODERN “PANDEMICS” ARE CAUSED BY VACCINE NEEDLES

As this author has repeatedly declared during many public radio interviews, the deadly 1918 Influenza Pandemic was the direct result of live-virus-contaminated Typhus Fever Vaccines mandatorily given to U.S. and Allied military personnel during World War I.  During that era, viruses were not yet discovered and diseases were thought to be bacterial only.  These deadly typhus fever vaccines were manufactured by John D. Rockefeller’s research labs and Chinese pharma factories.  The vaccine “seed stock” consisted of viruses harvested from human typhoid fever patients, cross-injected into swine herds to create increased “seed stock”, and then injected into chicken and turkey eggs for further incubation of the pathogens.  The final, harvested “vaccine material” then was injected into HUNDREDS OF MILLIONS OF HUMAN VEINS.  The result was a massive ‘pandemic’ that claimed the lives of as many as 50 million people worldwide.

In 1918, the viral pandemic was an honest mistake – the result of a combination of a very bad vaccine and gross ignorance about viruses and the diseases they cause.  However, the continued denial of these FACTS, and the subsequent REVERSE ENGINEERING OF THE KILLER VIRUS in Ft. Detrick labs (1997-2003) is inexcusable and constitutes a veritable crime against humanity.

Moreover, the ONLY WAY a modern “SWINE FLU PANDEMIC” can actually materialize is by injection of certain LIVE VIRUSES via vaccine needles.   Make no mistake, the world is NOT experiencing a true pandemic explosion at this time – but it most assuredly WILL when and if the planned mass influenza vaccinations are completed worldwide.

THE DANGERS INHERENT IN “DUPLEX” VACCINES FROM DESIGNER VIRUSES

“Modern Medical Practitioners”, including some well-meaning “osteopaths”, would have the world believe the MYTH that vaccines containing attenuated (weakened) live viruses cannot cause the viral disease conditions they are targeting.  This is a most dangerous misconception for the following SCIENTIFIC reasons.

Traditional “common” vaccines targeting measles, mumps and rubella for instance, contain small amounts of “attenuated” live viruses which have been “weakened” but not 100% killed outright.  Research has shown that these weakened “live” viruses create a very mild form of the disease in the human that has been vaccinated, which in turn creates a cellular immunity from that pathogen.  The science behind this is correct, and valid for the most part.  To keep the targeted viral pathogen in a perpetually weakened state, specific amounts of formaldehyde and ether are typically added, and in some formulations, mercury in the form of thimerasol is added as a preservative to keep the egg albumin cells from decaying and dying prematurely.  The established theory behind all of this ‘vaccination’ is the “protect the herd” theory which originated with Pasteur in the late 19th century.  As in all vaccines, a certain small percentage of the herd will develop severe, ‘full blown’ disease states CAUSED by the attenuated viruses in the vaccine itself, and another percentage will exhibit side effects from the chemicals added to the vaccine – but if the vast majority of the herd is “protected” from the disease condition – the vaccine is approved and stamped “safe and effective”

Science has also proven that each viral pathogen has its own unique characteristics that produce its own set of symptoms in the human hosts.  Thus, each viral pathogen has its own unique fingerprints of replication and reproduction as well.  Each virus also has a different level of effectiveness in its attenuated (weakened) state.  Moreover, some viruses have shown the ability to “drift” and acquire additional genetic alterations over time.  THIS IS ESPECIALLY TRUE OF THE SO-CALLED “NOVEL” RECOMBINATION VIRUSES that have been “reverse engineered” in the world’s weapons laboratories!  When the RNA of the virus is spliced with other viral genes, the resulting “Franken-virus” is very unpredictable.  Studies conducted (yet currently unpublished) by Terrence Tumpey, Jeffrey Taubenberger, and others at the NIH and CDC show that these ‘resurrected pandemic viruses’ do not exhibit the NORMAL tendencies of traditional, NATURAL influenza viruses such as seasonal H3N2 human strains.  They are best described as “Viral Wild Cards”.

This is just one problem with the headlong, mad rush to vaccinate Americans with a series of reverse-engineered lab-created viruses, attenuated or otherwise, in an UNTESTED, UNTRIED, EXPERIMENTAL VACCINE that has not been subjected to LONG-TERM CLINICAL TRIALS TO DETERMINE THE LEVELS OF “DRIFT” or even ATTENUATED TENDENCIES OVER TIME

To supposedly minimize this “safety” issue, the CDC is now recommending a DUPLEX vaccination, of all things.  A “duplex” vaccination basically involves a two-shot series.  The first shot consists of a VERY WEAK, HIGHLY ATTENUTATED dose of the live virus.  This is intended to create an initial immune response patterning the specific virus injected.  Within a couple of weeks of the 1st shot, a BOOSTER SHOT is given. The booster shot has only lightly attenuated, or even FULL STRENGTH VIRUSES in the injection.  This 2nd shot is then intended to create a full-strength immune system response in the human subject.

This is, at the very least, BAD SCIENCE and borders on insanity for self-evident and fairly obvious reasons.  By their own admissions, the NIH scientists in their various writings have declared that the level of potency of these REVERSE ENGINEERED VIRUSES show abnormal, almost RANDOM tendencies in their attenuated states.  Nobody really knows what will happen over time as the inevitable “genetic drifts” occur.  It is a literal crap shoot.  It is highly probable that even the HIGHLY ATTENUATED FRANKEN-VIRUSES can swiftly regain their FULL POTENCY even in the presence of ether and formaldehyde. (See Addendum Below) Secondly, the full-strength BOOSTER shot viruses could just as easily “DRIFT” into something much more deadly than the “original’ recombinant virus that it is targeting.

I submit that the scientists responsible for this “pandemic” are not stupid.  They have to know these facts as well as I do.

Therefore, I can only conclude that this entire affair is following the Modus Operandi of the medical elite since the 1920 engineered smallpox epidemics.  It is all being ORCHESTRATED first and foremost for MONEY, and secondly, for social and geographical restructuring of the “human herd”.

Also, it must be understood that this “Novel 2009 Influenza” is not easily nor readily transmissible between humans.  (See published study in the addendum).   If this report is accurate, how then did the “Pandemic” begin, and why the need for mass vaccinations at all??  Like the “study” shows, the only way the test ferrets could contract or transmit the 2009 “Novel Swine Flu” was by and through INOCULATION OF THE DISEASE!!   Humanity demands an answer, and demands it NOW!!!

A.True Ott, Phd, ND

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

121 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Hans Gaarder
Skribent
13 år siden

David Rockefeller’s Trust anmeldt for pandemi og forsøk på folkemord !

“World leading drug-industry investigators have uncovered stunning documents proving an international drug ring, operating from New York City, is behind the H1N1 swine flu fright and vaccination preparations.

Dr. Leonard G. Horowitz, America’s leading consumer health expert, and Sherri Kane, an investigative journalist, have released shocking proof in legal affidavits that leaders of a private global biotechnology “trust” are behind everything you ever heard about pandemic flu, including its origin and alleged prevention via vaccination. Their documents, being sent through attorneys to the FBI today, evidence powerful industrialists operating a crime ring within “Partnership for New York City” are behind the pandemic’s creation, media persuasions, vaccination preparations, and health official promotions seen everywhere from supermarkets to health clinics.

“David Rockefeller’s trust, that engages several powerful partners on Wall Street, including media moguls Rupert Murdoch, Morton Zuckerman, Thomas Glocer, and former Chairman of the Board of Directors of the Federal Reserve Bank of New York, Jerry Speyer,” are implicated in advancing global genocide,” Dr. Horowitz wrote to FBI directors, through a team of attorneys assembled to stop the swine flu vaccines from being given.

“This ‘partnership’ controls biotechnology research and development globally. Health commerce internationally is also controlled virtually entirely by this trust that exercises near complete control over mainstream media to promote/propagandize its products and services for the drug cartel’s organized crime. This trust, in essence, makes or breaks medical and natural healing markets, primarily through the mass media companies and propaganda it wields for social engineering and market building,” Dr. Horowitz wrote.

Among the most stunning revelations from the Horowitz-Kane research are those linking Larry Silverstein of Silverstein Properties, Inc., and the 9-11 terrorist attacks, to the drug cartel’s geopolitical, economic, and population reduction activities. Mr. Silverstein, leaser of the World Trade Center who authorized to have building 7 “pulled,” meaning detonated, is a chief suspect in the “9-11 truth” investigation. Silverstein is currently landlord and co-partner in the biotechnology trust founded by David Rockefeller and implicated by these new discoveries.

“If these people can get away with killing more than 3,000 people in 8 seconds on 9-11, they are completely capable of murdering millions, even billions, of people worldwide this flu season,” Dr. Horowitz commented. “I pray these revelations will save millions of lives and help activists call upon President Barack Obama to demand legitimate inquiries into these genocidal atrocities.”

Given the unprecedented nature and urgency of these findings, Dr. Horowitz has posted his affidavit for public review on http://www.FLUscam.com.”

http://justgetthere.us/blog/archives/Len-Horowitz-Pandemic-Charges-Filed-With-FBI-In-NYC-Against-David-Rockefellers-Trust.html

Det foreligger allerede en god del indikasjoner på at det norske Folkehelseinstituttet (FHI), som har stått under Rockefeller-kommando helst siden etableringen i 1930, må anses som medskyldige bidragsytere i dette forsøk på Crime of The Century som nå er i ferd med å bli rullet opp.

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Hans Gaarder

“David Rockefeller’s Trust anmeldt for pandemi og forsøk på folkemord!”
Liksom dette kommer til å hjelpe noe særlig? Alle dommerne er helt sikkert allerede “kjøpt” lenge før en eventuell rettssak engang begynner… :D

Kan ikke skjønne hvorfor folk i denne verden, som har all info om konspirantene, allikevel prøver å reise “rettssak” via etablerte “rettssystemet” som fra tidenes begynnelse har alltid beskyttet den nåværende mektige eliten?!

Penger baner vei ut av alle rettsaker og knuser domstoler til grus! Hvorfor? Fordi de som skal dømme er nettopp slaver til samme banskterne som produserer penger fra tomme intet… :)

I slike katastrofale omstendigheter, hjelper det lite om hele verden anmelder Rockefellerne for å ha stått bak hoax-influensavaksien, for det eneste motangrep de kommer til å gjøre er å kollapse økonomisystemet fullstendig til å skape en kunstig krig slik at hele menneskeheten faller i deres kne igjen! :D

ArneLo
13 år siden
Svar til  arifkarim

Jeg forstår poenget ditt. Men anmeldesle kan gi publisitet og tyngde til saken. Hva skulle de ellers ha gjort? begynne å skytte vilt rundt seg, gå å legge seg ned eller hva?

Jeg synes de gjør en hederlig innsats.

Det er mulig den eneste mulige effektiv motstand er å lage paralelle instutisjoner for et sosialt nettverk bygd på menneskelighet og kardemmomeloven, i det hele tatt snu ryggen til alle ponerogenetiske hierakier og samfunn. Men det krever enn hvis overvåkenhet og kunnskap :-)

“”In any society in this world, psychopathic individuals and some of the other deviant types create a ponerogenically active network of common collusions, partially estranged from the community of normal people… Their sense of honor bids them to cheat and revile that ‘other’ human world and its values at every opportunity.” (Lobaczewski, 138)

“We could list various names ascribed to such organizations… gangs, criminal mobs, mafias… which cunningly avoid collision with the law while seeking to gain their own advantage. Such unions frequently aspire to political power in order to impose their expedient legislation upon societies in the name of a suitably prepared ideology, deriving advantages in the form of disproportionate prosperity and the satisfaction for their craving of power.” (Lobaczewski, 158, emphasis added)”

Political ponerology: The genesis of evil

The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist.

Monica Waade
Skribent
13 år siden

For de som allerede har tatt vaksinen anbefaler jeg følgende detox;

1. Chlorella med knuste cellevegger
http://www.iherb.com/Now-Foods-Chlorella-1000-mg-120-Tablets/512?at=0

2. For avgiftning av kvikksølv DMSA og ALA
http://www.super-smart.eu/en–DMSA-100-mg–Detoxification–0248

Vent en tid før du også tar ALA’en
http://www.super-smart.eu/en–Alpha-Lipoic-Acid-250-mg–Antioxidants–0291

3. Mot virus i vaksinen sølvvann
http://www.altshop.no/nettbutikk/silver-light-ionisert-kolloidalt-solv-liter-p-552.html

Mer info om kolloidalt sølv
http://www.altshop.no/nettbutikk/images/naturens-eget-antibiotikum.pdf

sjarl
sjarl
13 år siden
Svar til  Monica Waade

Monica Waade sier:
“For de som allerede har tatt vaksinen anbefaler jeg følgende detox”

Jeg fikk feber (influensa) for 3 dager siden, med vond hals og hoste. Erfaringsmessig har dette alltid medført krafig feber, bronkitt og lungebetennelse.

I dag er (4 dagen) er jeg neste helt symptomfri forårsaket av:

1. Større doser dr Robert Young`s “SuperGreen” 3,5 liter daglig.
2. 6 dråper MMS tre ganger dagen
3. Sølvvann ca 3 dl daglig
4. Sølvvann på sprayflaske som sprøytes i nese og hals med kraftig innhalering 7-8 ganger daglig.
5. dr Joe`s vitaminD3 på en liten munsprayflaske. 8 spray pr dag.

Sølvvannet lindrer den såre halsen etter bare 6-10 minutter.

Freemind
Skribent
13 år siden
Svar til  sjarl

La meg tilføre Meditasjon som en viktig katalysator til et friskt sinn som igjen sender ut friske signaler til kroppens 50.trillioner celler som påvirkes kollektivt av hjernen. Puster du riktig, får du nok oksygen, samtidig som du får en pause fra alt som bombanderer deg med negativ informasjon i dagliglivet.
Du blir du ikke syk om du mediterer 30-60minutter hver dag. :)

Anbefaler Alan Watts – lessons on meditation på youtube.

Stress dreper mer enn svineinfluensa. Stress ned

Pass på kroppens PH balanse, drikk masse vann med Sitroner i, sitron har høy Ph, Vi har altfor sur ph i kroppen pga fastfood,brus og andre matvaner. Her er en liste over mat med høy ph http://www.trans4mind.com/nutrition/pH.html
Har du ikke en riktig Ph balanse, vil ikke kroppen din ta opp næringen, så dette er faktisk veldig viktig for de som “tror” de spiser sunn mat, men glemmer ph.

PUST DYPT OG LANGSOMT, BRUK MAGEN!

Monica Waade
Skribent
13 år siden
Svar til  Freemind

Helt enig Armin! Healing hjelper også godt mot stress og mere til. :)
Da kroppen min var veldig sur grunnet kvikksølvforgiftning drakk jeg mye vann med sitron i, men siden dette ikke var nok for å få bedre PH balanse brukte jeg Basica også. Flere har benyttet dette med god effekt på det viktige syre base forholdet.
http://www.caredirect.no/basica-compact-tabletter

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Bra avsløring Mike! Idag har vi fått opplyst at meste parten av den norske kongefamilien har fått “hoaxvaksinen”:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article397939.ece

Grunnen til det var:
“Informasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen ved slottet begrunner det at kongefamilien har fått fortrinn med at de «gjennom sitt virke møter mange mennesker».”

Nå kan det jo vel spekuleres om hvilke type vaksinen dem har fått. Med eller uten pandemrix… :)

Nammm
13 år siden
Svar til  arifkarim

Ettersom Martha er en meget opplyst dame, betviler jeg at hun har latt verken seg selv eller familien vaksineres. Det må i såfall være med sterilt vann.

evilbug
evilbug
13 år siden
Svar til  arifkarim

De kan jo alltids si at de har tatt den.
Det blir jo vanskelig å fremskaffe beviser for noenting somhelst. Hvis ikke noen da har fulgt vaksinedosen med videokamera, hele veien fra esken, filmet påskriften, og helt inn i blodårene på kong(e)familien.
Vel, jeg gir nå egentlig blanke i hva de der gjør, og ikke gjør.

Nammm
13 år siden

Jeg har aldri vært mer sikker på at jeg har valgt riktig side.
Takk for den Mike :-)

Neo
Neo
13 år siden
Neo
Neo
13 år siden
Svar til  Neo

Det er sant som mr Kennedy sier, det er påfallende mange tilfeller av autisme, ADHD, og spesielt barn med lese-, og skrivevansker i dag, sammenliknet med da jeg selv gikk i skolen på 70-tallet. Alle i min klasse kunne lese, skrive og regne. Innen vi gikk ut tredje, måtte vi kunne alfabetet, eller så kunne vi “dumpe” hadde vi hørt! Eller var det fjerde? Husker ikke. Sikkert bare en “konspirasjonsteori” ;o)

Uansett, når jeg ser filmsnutten jeg linker til, tenker jeg; “De får i det minste program som “SuperNanny” å se på der ute”.
He – He..

God helg.

MortenB
MortenB
13 år siden

Ser det blir anbefalt vann med kolloidalt sølv mot virus. Har også gode erfaringer med Engystol fra Heel (www.heel.ca) som kan kjøper fra grossister av homøopatiske midler. Bruker den mot all feber som skyldes virus med god virkning. Må brukes som produsent anbefaler for å fungere skikkelig. Merk at finnes kopier av medisinen som selges på nettet så sjekk at du får fungerende kvalitet !
Min sønn hadde kyssesyke (Epstein-Barr-virus) og var 2 dager på sykehus og var sengeliggende når vi kom hjem med beskjed om at dette ikke fantes noe medisin mot og at det ville ta 1 til 2 uker. Jeg ga han Engystol (og midler for å øke pH + feber) og han satt ved PCen sin etter 4 timer !! Nesten uten feber !
Ikke rart at industrien skjelver i buksene med tanke på at alle vil kunne finne ut at midler uten bivirkninger fungerer så bra. Derfor bruker de milliarder hvert år for å latterlig-gjøre og motarbeide.

Otto
13 år siden
Svar til  MortenB

En digresjon, RUN FROM THE CURE – The Rick Simpson Story http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=76#M4894

* Moderator: Vennligst slett foregående nesten likelydende post. Takk.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Mens helsemyndigheter i Sveits sier nei til Pandemrix til gravide, mindreårige og personer over 60 år, har det allerede begynt å komme rapporter om bivirkninger av konspirasjonsvaksinen fra kjære Norge:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article397905.ece
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article397969.ece

Inntil sju personer har fått “bivirkninger” av giften, mens statens legemiddelverk understreker at meldinger om bivirkninger ikke nødvendigvis betyr at det er en sammenheng mellom reaksjonene og vaksinen, men at den som rapporterer, “mistenker” at det kan være en sammenheng. :D :D

Så nå kan “staten” faktisk sanse og føle oss mer enn det vi selv kan… WOW!

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  arifkarim

Enda et “nytt” virus påvist i Ukraina:
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/doedelig-virus-skremmer-ukraina-2982444.html

Kan det være “bivirkninger” av hoaxvaksinen? :)

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  arifkarim
Skorpionen
Skorpionen
13 år siden

Enig i det Monica Waade skriver med hensyn til hvordan man skal foreta avgiftning hvis man har tatt vaksinen. Jeg har selv brukt mye av det hun beskriver i forbindelse med amalgamsanering. Leirebad er heller ikke å forakte. Det trekker ut kvikksølv og andre tungmetaller.
I tillegg vil jeg opplyse om at det finnes et avgiftningsprogram som er utviklet av L. Ron Hubbard. Det leveres i Scientologikirker rundt omkring i verden (også i Oslo) og kalles Purification Rundown. Dette er det ultimate programmet for å få ut giftstoffer som har lagret seg i kroppen. Ta en titt her: http://www.purification.org/9-purif.htm

Otto
13 år siden
Svar til  Skorpionen

Bra at du forteller om en kur for avgiftning brukt av scientologer, men det skal nevnes at scientologenes toppledelse er kjent for å være kjeltringer, Russia fined for refusing to recognize Scientology church http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=26#M4751

Sitat: .. “It’s a sophisticated financial pyramid whose main goal is – through psychological pressure – to pump money out of people or make them serve as church personnel for absolute pennies.” “The only reason why they want to be a church is to avoid paying taxes,” Ivanov said. ..

Otto
13 år siden

Schweinegrippe der geplante Genozid, Jane Bürgermeister, med mer http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4907

Frederik
Frederik
13 år siden

Flott artikkel Mike!

I barnehagen til min sønn skal de troppe opp uke 47 og 48 for å gi vaksine.
Vi kan sette NEI på et skjema sammen med personnummeret til barnet.

At de skal troppe opp der og sette sprøyter i barna der de skal føle seg trygge, og uten at foreldrene er til stede er helt forkastelig.

Det er to med samme fornavn som mitt barn, og jeg kan fint se for meg at det ble “gjort en feil”, og gitt vaskine til mitt.

Og hvorfor man skal ut med personnummeret ba jeg barnehagen sjekke, men har ikke fått svar enda. Får ikke det av oss i alle fall.

Tror faktisk jeg skal holde barnet vekk fra barnehagen den dagen om jeg får vite hvilken av de 10 dagene det er snakk om.

Skal bestille sølv på flaske idag. Takk for lenken Monica Waade.

Monica Waade
Skribent
13 år siden
Svar til  Frederik

Jan Frederik hadde jeg hatt barn i en barnehage under disse forutsetninger så hadde de blitt holdt hjemme til faren var over.

Brukte nettopp sølvvann med god effekt mot lungebetennelse på meg selv og halsbetennelse på hunden min. Begge er friske nå uten antibiotika! :)

Det er viktig å bruke plastskje eller beger da metall ødelegger effekten av kolloidalt sølv. Jeg bruker 4 til 6 teskjeer pr. dag ved behov, har erfart at større dose ikke er nødvendig.

Er det rart legemiddelindustrien og myndighetene begynner å få skikkelig panikk nå for å stoppe oss alternativere, de bruker en falsk kreftpasient (journalist) til løpegutt for seg, så kommer sjefen sjøl Bjarne Håkon Hanssen og utbasunerer at dette må vi gjøre noe med for å stoppe. Han kunne tilføyd vi må jo beskytte folket mot sunne alternativ sånn at Big Pharma får fortsette forgiftningen av folket, fytterakker’n så hjerterått det er dette de driver med.
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=576012

Otto
13 år siden
Svar til  Monica Waade

Det er en grusom og ondskapfull agenda vi blir utsatt for, uten noen som helst form for hensyntagen og vettug folkeskikk, Rothschild’s Choice: Barack Obama and the Hidden Cabal Behind the Plot to Murder America, Texe Marrs on The Rothschilds, Texe Marrs & Jeff Rense – “Stunning New Film ‘Rothschild’s Choice” [09.01.09] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1047&start=76#M4845 . De utnytter folks tillitt til fulle, og det er planlagt.

Otto
13 år siden

Følgende informative skjermbrev er i dag sendt til de fleste nyhetskanaler i Norge, de som har nettside:

—–

Svineinfluensa, det kriminelle foretaket? 911, det kriminelle foretaket og dets mønster, forklart av David Hawkins.

Swine flu, the crimial enterprise and its pattern, mye informasjon underbygger at dette prosjektet på vesentlige områder følger samme mønster som 911 massakrene og relaterte hendelser. En innfallsvinkel til dette er, som tidligere referert, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 .

David Hawkins, se CV http://www.hawkscafe.com/bio.html , har forsket i over fem år på massakrene i USA 11. september 2001 og relaterte hendelser. Han forklarer sammenhengene både teknisk og organisasjonsmessig i det følgende, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 . Undertegnede har forsket på det samme i over 2.5 år. Av informasjonen som er funnet, er David Hawkins’ presentasjoner desidert de beste, både med hensyn på analyse av det kriminelle komplekset og på grunnlag av den fremragende tverrfaglige kompetansen som anvendes i analysen.

Her framkommer et vell av opplysninger som hittil ikke har nådd fram til nyhetsbildet fra mainstream media, ei heller i andre korporative tidsskrifter og kanaler. Etter gjennomgangen vil man få et annet og mer informert syn på mange viktige områder. Det er sterke krefter i sving innen politikk og økonomi som ikke vil at offentligheten skal få tilgang til mange av de opplysningene som David Hawkins presenterer, og også derfor gjør han det, fordi han avdekker særdeles alvorlig og omfattende kriminalitet som berører alt og alle på kloden. Han blogger jevnlig viktig informasjon i et forum, Hawks’ CAFE http://groups.yahoo.com/group/hawkscafe/ i Yahoo Groups, i det siste blant annet offisielt ukjent informasjon om det nært forestående klimamøtet i København, i desember 2009.

God høst :-)

Med vennlig hilsen
Otto Lund

—–

Konklusjonen min per dato er at svineinfluensaen er et kriminelt foretak.

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Kan det være sammenheng mellom Chemtrails og svineinfluensa?

Otto
13 år siden
Svar til  Balle Clorin

Ja, The Swine Flu Vaccination Hoax Explained http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4667 , men chemtrails dekker fler agendaer.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Årets løgn er her: “WHO mener at “vaksinen er sikker”!
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=584589

“WHO anbefaler også at gravide kvinner får vaksinen. Gravide kvinner er spesielt sårbare for den såkalte svineinfluensaen.”

Ja, gravide kvinner er mest “sårbare” fordi det barnet de føder ikke kommer til å bli elitens slave, hvis ikke moren har tatt nanopartikler i seg før fødselen…

Det betyr også at vi skal bare tro på World Holocaust Organization’s “sikkerhetsgaranti”, og la være å tenke selv som en gjennomsnittlig jordboer idag… :D

Til helvete med Rockefellerne…

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  arifkarim

En person i Norge har fått alvorlige vaksine-bivirkninger:
http://www.dagbladet.no/2009/10/30/nyheter/helse/svineinfluensa/epidemi/vaksine/8810731/

“Legemiddelverket opplyser at det har kommet inn:

• 3 rapporter om generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet, og en av disse defineres som alvorlig,
• 9 rapporter om sykdommer i nervesystemet,
• 1 rapport om mage-og tarmsykdommer,
• 1 rapport om hudsykdommer,
• 2 rapporter om muskel-og skjelettsykdommer,
• 5 rapporter om sykdommer i lunger og luftveier, hvorav 2 av dem anses som alvorlige,
• 1 rapport om karsykdom og
• 2 rapporter om øyesykdom”

Merk dette folkens: “9 rapporter om sykdommer i nervesystemet”, uvanlig høy for en vaksine som skulle beskytte oss mot svineinfluensa og ikke et “hjernesykdom”…. :D

Monica Waade
Skribent
13 år siden
Svar til  arifkarim

Ja og dette er bare begynnelsen på elendigheten de har skapt.

Kvikksølv går rett på nervesystemet, jeg har brukt lang tid på å bli kvitt disse skadene og jeg er enda ikke helt bra. De verste smertene og lammelsene har heldigvis gitt seg ved hjelp av avgiftning for tungmetaller. Etter avsluttet detox tar det lang tid før nervesystemet leges og urter som hjelper denne prosessen er selvfølgelig forbudt her i Norge. Jeg fikk allikevel smuglet de inn og jeg er som sagt endelig på bedringens vei.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  arifkarim

Ingebjørg Buajordet i Statens Legemiddelverk forteller at antallet bivirkningsrapporter er lavt i Norge sammenlignet med andre land, blant annet Sverige.

– Det skyldes at myndighetene i Norge har oppfordret helsepersonell til ikke å melde kjente og lite alvorlige bivirkninger.

http://www.dagbladet.no/2009/10/30/nyheter/helse/svineinfluensa/epidemi/vaksine/8810731/

Ursus
Ursus
13 år siden
Svar til  arifkarim

“I dokumenter fra Verdens helseorganisasjons (WHO) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) omtales forskjellige typer vaksiner, og hvordan ekspertgruppen vurderer dem i relasjon til å forebygge alvorlig sykdom og død. Éndosevaksine som ikke trenger tilsetning av konserveringsmiddelet tiomersal, og som inneholder tilstrekkelige mengde med antigen til å gi en beskyttende effekt, ville bli foretrukket til gravide dersom man hadde hatt tilgang til den”.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5034:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80461::1:5569:5:::0:0

Likevel så kjører fhi på med sin propaganda! Forkastelig.

Legg merke til setningen “Éndosevaksine som ikke trenger tilsetning av konserveringsmiddelet tiomersal, og som inneholder tilstrekkelige mengde med antigen til å gi en beskyttende effekt, ville bli foretrukket til gravide dersom man hadde hatt tilgang til den”.

Overnevnte sitat står altså på fhi’s egne nettsider, dog ganske kamuflert gjennom div menyer-undermenyer etc. Tipper de nå kjører noen “helgarderinger”, dvs de vil vise til at de har publisert (offentliggjort) materiale som tilsier at vaksinen ikke nødvendigvis er så safe som dem påstår. Da har dem ryggen fri, for å si det slik,

Otto
13 år siden
Svar til  arifkarim

WHO frarår barn under 10 år å motta vaksine. Betyr det at den er sikker hvis man er 10 år og 1 time gammel og poensielt farlig hvis man er 9 år, 364 døgn og 23 timer gammel?

Experts advise WHO on pandemic vaccine policies and strategies http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091030/en/index.html , sitat: .. SAGE recommended the use of a single dose of vaccine in adults and adolescents, beginning at the age of 10 years, provided such use is consistent with indications from regulatory authorities. Data on immunogenicity in children older than 6 months and younger than 10 years are limited and more studies are needed. ..

Snakker om farse med WHO byråkrater og farmasiinvestorer som sitter og finregner. Hva blir det neste, i morgen?

Jeg har kun funnet grunner til å avstå fra alle vaksiner, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 .

Monica Waade
Skribent
13 år siden

Hva var i denne vaksinen denne jenta fikk og blir de skyldige tiltalt og straffet?

Girl Gets “Flu” Shot & Now Can Only Walk Backwards!
http://www.youtube.com/watch?v=uR5p_bD3uLc

ye
ye
13 år siden
Svar til  Monica Waade

Det er en egen side om henne med mer info på Jim Carrey og kona Jenny McCart sin side.

smurfen
Moderator
13 år siden

I Melhus i Sør-Trøndelag er mange kronisk syke fortsatt ikke vaksinert mot svineinfluensa, men rådmannens ledergruppe gikk foran i køen

http://www.aftenposten.no/helse/article3348980.ece

Tror jaggu dem lurte seg selv og får som fortent ;)

Vidd
Vidd
13 år siden

I og med at nesten alle moderne vaksiner inneholder levende virus, undrer jeg meg litt over overskriften din, Mike. Det du egentlig sier med overskriften er altså bare at årets vaksine er en moderne vaksine. Big deal. Du skremmer bare folk som ikke vet hva en vaksine er for noe.

Jeg har ikke tenkt å ta vaksinen selv i år, men jeg lurer på om Mike og Nyhetsspeilet kommer til å ta selvkritikk dersom – eller når – det viser seg at det smarteste var å ta vaksinen? At kjente og kjære dør som fluer fordi de lyttet til opplyste og uopplyste vaksinemotstandere? Vi snakker tross alt om liv og død her.

Otto
13 år siden
Svar til  Vidd

Det er ikke mulig å ta selvkritikk når man ikke får tilgang til riktig informasjon om vaksinene, dvs ikke verifisert det reelle innholdet, som i praksis kan variere fra dose til dose, og ei heller bivirkninger. Jeg baserer mine konklusjoner på informasjon og data som jeg har funnet og blitt presentert, noe annet er ikke mulig, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 .

Vanvidded fra farmasiindustrien med medløpere ser vi tydelig her, eksperter som WHO anvender tilrår nå at barn under 10 år ikke mottar vaksinen, Experts advise WHO on pandemic vaccine policies and strategies http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091030/en/index.html , sitat: .. SAGE recommended the use of a single dose of vaccine in adults and adolescents, beginning at the age of 10 years, provided such use is consistent with indications from regulatory authorities. Data on immunogenicity in children older than 6 months and younger than 10 years are limited and more studies are needed. ..

Man trenger ikke mer kompetanse enn at man ser forskjelll på en høygaffel og en spade for å observere at det er forskjell på unger, blant annet i vekt. Å differensiere kun på alder er tragisk uprofesjonelt og i dette tilfellet potensielt farlig. Her er en e-post som jeg skal vurdere kvaliteten på innholdet i og svare, Mottatt fra Folkehelseinstituttet 29. 10. 2009: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/en-demonstrasjon-fra-fremtiden/comment-page-8/#comment-8513 .

Angående at du nevner liv og død, jeg finner mye av samme komplekset bak svineinfluensaen som i det som presenteres her, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Vidd
Vidd
13 år siden

Vel, jeg tillater meg å være skeptisk til din informasjon sålenge du fx trekker frem «live virus» som en av hovedgrunnene til å være redd for h1n1/09-vaksinen. Vel vitende, får man anta, om at live virus er et gjennomgående trekk ved nær sagt ALLE moderne vaksiner.

Da blir det som med chemtrails-hysteriet: Alle – og da mener jeg ALLE – jeg har sett skrive om dette til nå har helt bogus argumenter. Hvis det er et reelt problem, går det meg og tusenvis av andre hus forbi fordi dere ikke kan kommunisere kunnskapen om dette bedre (dersom det overhode fins kunnskap).

Persson
Persson
13 år siden
Svar til  Vidd

Du säger att vi har dåliga argument samtidigt som du avskriver hela artikeln pga att levande virus finns i stort sett alla vacciner. Tillåt mig att le! Har du ens läst hela artikeln?

Det står klart och tydligt att levande virus finns i massa vacciner och att det är en myt att det inte är farligt…. Føreslår att du läser hela artikeln på nytt.

Vad gäller chemtrails så kan du väl se denna videon till att børja med, den visar tydligt skillnaden på chemtrails och contrails och visar också ganska extrema tillfällen av chemtrails. Frågan vi bør ställa är inte om det sker eller inte, det vet vi redan att det gør. Frågan är vad hensikten är och vem som egentligen står bak och hur många som vet vad som sker.

Att detta är något som gått folk flest førbi har du helt rätt i, men å andra sidan är det inte många som ser upp på himlen och reflekterar øver vad de ser. Det är heller inte många som bryr sig om att sätta sig in i vad som sker i världen! Folk flest har ju vg, db och tvnyheterna som enda “nyhets”-källa! Genom de får man aldrig reda på vad som faktiskt sker i världen. De fokuserar på enskilda saker som Ali Farah, Fritzl, Moland/French osv istället før att skriva om ting som verkligen betyder något, ting som påverkar oss alla.

Vidd
Vidd
13 år siden
Svar til  Vidd

Vel, Persson, jeg kan motbevise chemtrail-tøyset i løpet av en ettermiddag hvis noen er interessert. Metoden kalles observasjon, og ja, den omfatter stirring på himmelen. Jeg mistenker dog at ingen av chemtrailnissene er videre interessert i å få sin vesle hobby falsifisert.

Og Persson, når man koker en artikkel ned til en overskrift, gjør man visse vesentlige valg. Overskriften reflekterer hovedinnsiketen som lesingen av denne artikkelen vil gi.

Nå kan du selvsagt hevde at Mike her ikke følger slike etablerte tradisjoner, og at det er mer random hva som havner i overskriften når han legger ut artikler. Men å rope ut at vaksinen inneholder virus, det blir som å stå på torget og skrike at det er farlig å drikke bensin…

Wunjo
Wunjo
13 år siden
Svar til  Vidd

H1N1-vaksinen SKAL ikke inneholde levende virus iflg. helsemyndighetene. så om det er påvist at den likevel gjør det, er det noe som ikke stemmer.

“Pandemrix er fremstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrkning på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A(H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke forårsake influensasykdom. ”

http://www.pandemi.no/pandemi/vaksinering/om_pandemivaksinen_pandemrix_589114

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Denne informasjonen jeg har fått tilsendt av en bekjent burde bli lagt ut på alle VG og Dagladets blogger! Er helt sjokkert over det jeg her leser!

http://www.tagryggen.dk/news_blog.php?id=276

Marineskibe med svineinfluenza udbrud efter H1N1 vaccinationer – Fem vender tilbage fra mission [30-10-2009]
Bob Chapman, speaker ved Radiostationen The International Forecaster,
fortalte i en udsendelse fra september måned 2009 (så vidt jeg kan se),
om en begivenhed der blev forsøgt mørklagt, men som blev lækket af nogle marinesoldaters koner.
Radioudsendelsen kan høres her: http://www.clipser.com/watch_video/1362067
og en redigeret, forkortet version her (mp3 format, 11,3 MB).

Informationerne er som følgende punkter viser:

1) Unavngivent skib fra US flåde søsat i april, med 347 besætningsmedlemmer.

2) Hele besætningen blev vaccineret med H1N1 svineinfluenza vaccine kort tid efter de blev søsat.

3) Besætningen blev så alvorligt syg, at andre skibe måtte gribe ind for at yde hjælp.
16 læger blev ført ombord fra et unavngivent hangarskib og andre fartøjer som reagerede.
Ialt blev 50 marinefolk sendt ombord for at reagere på krisen.

4) To af besætningens 347 mand døde – inklusiv skibets kaptajn (en orlogskaptajn) og en underofficer.

5) 50 personer sendt ombord for at hjælpe, er sat i karantæne på Marine hospital i Balboa, Spanien,
efter 10 af dem blev smittet fra skibets besætning. To af de 50 i karantæne er ved sidste rapport i en alvorlig forfatning.

6) Af de 347 besætningsmedlemmer som blev vaccineret, fik 333 H1N1 influenzaen fra vaccinen.
To døde, som omtalt ovenfor, og 331 overlevede. Kun 14 af de 347 vaccinerede sømænd viste ikke nogen sygdomsfølger af vaccinen.

7) Marinen har truet alle ægtefæller til skibets besætning, til at være tavse – ved at påstå at al denne information er fortroligt.
Nogle har lækket, og det er derfra denne information kommer.

8) På det unavngivne hangarskib, som gav assistance, blev 415 sømænd smittet med svineinfluenzaen
og er for nuværende sat i karantæne ombord.

9) Sandheden er at svineinfluenza epidemien vil blive skabt med vaccinen. Hvis vi ikke tager den,
så vil der ikke blive nogen epidemi. Fra denne ene prøve er det åbenlyst, at vaccinen som blev testet
på skibets besætning i april, er 96% effektiv til at smitte modtageren med svineinfluenza.
Sådan en smitterate er umulig at opnå på naturlige måder. Selvom den kun dræbte 1% øjeblikkeligt,
så er der ingen information om hvordan de langsigtede virkninger vil blive på de vaccinerede.
Se undersøgelsen af de langsigtede virkninger af 1976 svineinfluenza vaccinen,
og Golfkrigs miltbrand vaccine programmerne for mere information.

10) Bemærk også at alene kontakt med dem som er blevet vaccineret, giver 20% chance
for at du smittes med svineinfluenzaen, selv hvis du ikke er blevet vaccineret.

USA’s flåde har “over” 5 U.S. marineskibe som vender tilbage fra store transport opgaver til
“mellemøstens krigszone”. Flåde og krigsskibs fly, og landtropper er ude af stand til at udføre sine pligter.

Se evt. også pandemi influenza politiken fra USA’s flåde (PDF dokument, 4,3 MB).
Se relaterede nyheder: Befolkningsreduktion; Sygdom;
Link til denne nyhedsblog:
http://www.tagryggen.dk/news_blog.php?id=276

Wunjo
Wunjo
13 år siden

Folk fra risikogruppene hadde stilt seg i kø for å få vaksine mot svineinfluensa i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen torsdag.

De fikk sprøyte, men istedet for å få vaksine, viste det seg at over 100 personer bare fikk vann sprøytet inn i kroppen, skriver Østlendingen.

http://www.dagbladet.no/2009/10/31/nyheter/innenriks/svineinfluensa/helse/8816516/

Hell i uhell at de tok vannet, da, og ikke den andre flaska…

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  Wunjo

Nei,da Eliten skal jo ikke få hoaxvaksinen. Dem kan leve på vann de. Bare øvrige befolkningen som har mulighet for opprør bør vaksineres med nanopartikler.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Svar til deg Vidd!

Skulle det være noe galt i at Mike i likhet med oss andre vanlige samfunnsborgere opplyser våre medmennesker om den HELE OG FULLE SANNHETEN om denne GIFTVAKSINEN? Nå kjenner jeg sinnet koke i meg når du her kommer å påstår at Mike skremmer folk som ikke vet hva vaksinen er for noe med sin overskrift!

Det Mike gjør, er å opplyse folk om denne ROTTEGIFTVAKSINEN fordi han i likhet med meg og andre faste kommentatorer her på Nyhetsspeilet ELSKER SINE MEDMENNESKER. Har du tenkt på det? Hvorfor vi faste kommentatorer her igjen og igjen kommer tilbake med verdifulle opplysninger for å vekke folk der ute? Vi skulle da ha annet å gjøre enn å sitte her å opplyse våre medmennesker om den konspirasjonen som foregår, som våre myndigheter med denne samvittighetsløse direktøren i norske legemiddelindustri – Karita Bekkemellom bortforklarer med at “dette bare er konspirasjonsteorier!” Og hvorfor vi sitter her og skriver innlegg etter innlegg og kommentarer etter kommentarer om det som i SANNHETEN SKJER men som våre myndigheter FORTIER IHJEL, er fordi vi selv bare er mennesker i likhet med våre medmennesker, der vi ikke bare kan godta at det sitter en gjeng med LØGNERE i vårt maktapparat som er med på å ta liv!

Jeg har to voksne barn og tre skjønne små barnebarn som jeg elsker så dypt og inderlig. Som leder for organisasjonen – HULK (help for young in seriouse lifecrises) har jeg til daglig kontakt med et stort antall unge fra hele landet ( mange av dem har jeg hatt jevnlig kontakt med i fire år), som jeg mener har lidd nok under de årene de har vært dopet ned med GIFTMEDISINER mot depresjoner fra deres fastleger og en rekke forskjellige psykiatere.

Og nå skal disse mine barn, barnebarn og alle disse skjønne unge bli påtvunget en kanskje DØDELIG vaksine som skal forårsake at de ender opp med den ene lidelsen og sykdommen etter den andre???
Giftprodusenten – GlaxoSmithKline er blitt fritatt for ALT ansvar ender folk opp som alvorlige syke og dør etter å tatt denne vaksinen! Kan du Vidd komme å fortelle meg at det er en “normal” reaksjon fra vår regjering og myndigheters side at de synes det er helt ok at GlaxoSmithKline ikke skal måtte stå til ansvar for at millioner av mennesker nå sannsynligvis kommer til å bli alvorlige syke av denne vaksinen og DØ???

Forteller ikke dette noe om hva slags korrupt styre og stell vi har her i landet??? og ja, jeg bruker ordet KORRUPT når våre myndigheter vet med sikkerhet hva denne influensa- vaksinen inneholder av LIVSFARLIG GIFT!

De eier jo faktisk INGEN ANSVAR for sine medborgeres liv og helse? De godtar altså at giftprodusenten – GlaxoSmithKline skal få slippe unna alt ansvar til tross for at de vet at denne vaksinen allerede nå har medført at folk har blitt alvorlige syke og dødd!

Og så kommer altså denne hetsen mot oss, som er skapt fra øverste hold, der det “skrikes” ut om at “folk må holde seg unne oss konspirajonstearetikere,” som man finner blant annet på VGs bloggsider. (ser at de har utestengt meg på flere av disse bloggene!)

Jeg er ingen konspirasjonsteaoretiker og dette skal du og mange andre få merke seg om ikke lenge, når det viser seg at det som som her på Nyhetsspeilet, det Mike, Armin, Hans Garder og andre har skrevet og det jeg selv har skrevet her er RAMME ALVOR og SANNE FAKTA og ingenting annet!

Jeg kunne ikke drømme om å sitte her og slenge ut den ene løgnhistorien etter den andre uten å vite BOMSIKKER at jeg har beviser og dekning fotr det jeg skriver. Og her finnes nok av beviser. Hele internett er fullstappet med beviser på at denne vaksinen er livsfarlig å ta og er ment til å skulle skape en pandemi som aldri vil ta slutt og som VIL REDUSERE MENNESKERS LIV OG HELSE OG FORÅRSAKE STORE SYKDOMMER OG LIDELSER BLANT MENNESKER I FREMTIDEN OG MANGE DØDSFALL!

Som jeg tidligere har nevnt her på Nyhetsspeilet så blir jeg iblant innkalt som meddommer i forskjellige straffesaker. Og der starter altså dommeren med å be tilltalte om å reise seg å gjenta:

“Lover du å fortelle den hele og fulle sanheten og ingenting annet?

Og jeg sitter altså der å hører på hva denne dommeren forventer at den tiltalte skal gjenta og forholde seg til – a v SANNHETER men tenker også i mitt stille sinn:

“Hva med våre myndigheter og USAs myndigheter! Vil det komme en dag, da de vil måtte ble tvunget til å stå frem for en dommer som tiltalte, der de ville fortelle den hele og fulle sannhet og ingenting annet? Nei, det tror jeg neppe, men sannhetene de skjuler vil komme opp på overflaten på andre måter lenge før det blir satt i verk noen stor rettsak!

Rimgrim Skitkvisthagan
Rimgrim Skitkvisthagan
13 år siden

Det var da voldsomt… “HELE OG FULLE SANNHETEN”… “ROTTEGIFTVAKSINEN”… “RAMME ALVOR og SANNE FAKTA”… med store bokstaver og greier.

Jeg følger Nyhetsspeilet med stor interesse fordi jeg tror vi alle kan ha godt av å bli røsket litt opp mht. å se på tilværelsen med andre(s) øyne. Det er stort sett gode skribenter her, som gjør en grundig jobb med artiklene sine, og som har en genuin tro på det de står for. At det finnes fenomener og hendelser som ikke kan henges på noen tradisjonell, vitenskapelig knagg, eller kan forklares ut fra det vi kaller logikk, har sikkert de fleste opplevd. Jeg sluker ingenting her rått, men avviser svært lite.

At temaene er kontroversielle, kommer vel ikke som noen bombe på noen. Ergo regner vel både artikkelforfattere og kommentatorer med at det kommer folk innom med andre oppfatninger, som f.eks. Vidd. Og poenget mitt er: Hvordan i huleste er det mulig å ta de to innleggene hans som hets? (“Og så kommer altså denne hetsen mot oss, osv…”)

Ang. vaksinen: Noen bør virkelig skamme seg når dette er over. Hvem det blir, gjenstår å se.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Svar denne Rimgrim Skitkvisthagan!

Ja, visst er det en ROTTEGIFTVAKSINE og vi skal bli “to” om hvem som hvem som bør skamme seg om ikke altfor lenge!

At nå folk får en vaksine som skal være selve smittekilden til en vedvarende pandemi vi aldri skal bli kvitt, er såpass alvorlig at det er verdt å få belyst om og igjen igjen, om ikke i VG og Dagbladet så her på Nyhetsspeilet.

I dag fikk jeg en telefon fra en ung kvinne jeg har hatt veldig god kontakt med siden organisasjonen HULK startet i 2006. For noen måneder (ca. 2 mnd. siden) siden etter at hun kom hjem fra et lengre utenlandsopphold, var hun smittet av denne svine.influensaen og ble såpass dårlig at hun ble innlagt på Haukeland universitets sykehus i Bergen. Der fikk hun satt denne Tamiflu – vaksinen etter oppfordring fra legen der som hadde sagt (til den unge kvinnen) at denne vaksinen ikke ville gi henne noen alvorlige bivirkninger og at den ville holde henne unna influensaer i fremtiden! Vel, det gjenstår å se!!! Denne lørdagsformiddagen ringte den unge til meg for å fortelle at hun var så bekymret for sin helse fordi hun nå (etter å ha tatt tamifluvaksinen) hadde begynt å føle merkelige numne reaksjoner i hele kroppen sin, som om hun hele tiden gikk å bar på en influensa og at hele kroppen skalv innvendig og at hun følte seg kontant fysisk sliten, “som om msuklene streiket,” sa hun. Den fra før av vakre og friske ansiktshuden hennes var blitt full av kviser og blemmer og ja, alt var helt elendig stilt med henne fortalte hun meg! La meg påpeke at denne kvinnen fra før av ikke har gått eller går på noen antidepressive eller andre medisiner men har vært litt av en friskus, der hun i tilsammen 10 år har jobbet omtrent hver dag i et firma uten å ta seg en sykemelding. Trent jevnlig har hun også gjort mye og har vært en ivrig turgåer, er passe slank, samt at hun (etter slik jeg kjenner henne) lager god, variert og vitaminrik kost som hun selv spiser og serverer andre!

Er det ikke rart Rimgrim Skitkvisthagan at denne unge kvinnen nå etter alle disse årene, der hun alltid har hatt en kjernesunn helse sånn plutselig nå ca. 2 mnd. etter tamifluvaksinen hun fikk plutselig begynner å få det ene merkelige sykdomssymptomet etter den andre?

Jeg rådet den unge til å ta kontakt med en lege, hennes fastlege men da var svaret:

“Hvorfor skal jeg gjøre det Lise? Det eneste han sikkert vil gi meg er noen piller!”

Bare tenk du Rimgrim Skitkvisthagan, at det faktisk er slik de fleste av unge jeg til daglig har å gjøre med tenker om leger her i landet! Og hva kan nå så leger i dette landet hjelpe sine pasienter som har fått alvorlige bivirkninger av både tamiflu og pandemrix vaksinen med annet enn med medisiner!!!

http://www.drugs.com/sfx/tamiflu-side-effects.html

http://www.tamiflu.com/sideeffects.aspx

Rimgrim Skitkvisthagan
Rimgrim Skitkvisthagan
13 år siden

Nei, jeg syns ikke det er rart at noen får bivirkninger, spesielt siden det er opplyst om på forhånd. Og synet på legestanden deler jeg. Helt siden boken “Farlige menn i hvitt” ble kjent en gang på 70-tallet (jeg kjente litt til forfatteren og historien hans), og etterhvert gjennom egne erfaringer. Det finnes gode leger og dårlige leger.

Men for å gjenta poenget mitt: Jeg synes hets-kortet blir dratt unødvendig kjapt fram, og bidrar bare til at resten av innlegget ditt blir lest gjennom useriøs-brillene.

« Forrige artikkel

Åpent brev til en ny helseminister

Neste artikkel »

Vi er i krig

121
0
Har du noen meninger? Fri tale eksisterer her.x
()
x