Levende virus i vaksinen

11.7K visninger
14 minutter lesetid
121

I dag føler jeg at jeg har kommet til bunnen av kaninhullet. Hvis din tillit til WHO, AMA eller noen form for Rockefeller medisinsk institutt ikke blir knust etter du har lest denne historien, er det ingenting som kommer til å hjelpe. Selv jeg trodde ikke det var så ille.

Vaccine-Induced Disease Epidemic Outbreaks (VIDEOS) – “The Engineering of “Pandemics”

Opprinnelig forfatter: A. True Ott, PhD, ND

Bio: Dr. A. True Ott, PhD, ND has been researching and commenting on hidden facts overlooked and often purposefully ignored by the mainstream media for over 20 years. Dr. Ott’s radio show, The Story Behind the Story, garnered industry awards in the late 1990s, exposing the ‘Phen-fen’ diet fraud of American Home Products, Inc, and shining light on the CIA’s “MK Ultra” covert mind control. Dr. Ott’s show was days away from broad syndication, until it was cancelled by the host station following disclosures aired on The Story Behind The Story concerning the TRUE events of September 11, 2001. These disclosures showing “controlled and planned demolition” were deemed “too controversial” and “un-American” at the time, but have now become more readily-accepted as self-evident today.

Kilde: http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1256242882

Oct. 22, 2009

Oversatt fritt av Mike Cechanowicz

Hvorfor? – Denne informasjonen viser et tankesett som er nesten hundrede år gammel at penger skal gjerne komme foran menneskelig trygghet. Og at medisinsk industri har en forhistorie som gjør denne nåværende svineinfluensaen enda mer suspekt. Og fordi Nyhetsspeilet blir angrepet av media for å være konspirasjons teorietikere. Her avsløres en konspirasjon fra 1921.

Historien om sykdom skapt av vaksiner

Året var 1921. USA var på vei inn i et tiår med robust fremgang. Tiden ble senere døpt til ”The Roaring Twenties”. Det var en tid med uhørt økonomisk ekspansjon. Debit penger fra Wall Street bankene var massiv og lett å oppdrive. Den ”Store Krigen” var over. USA begynte å vise sine industrielle muskler. Fabrikkene ble bygget og ekspandert i hver eneste større by. Bilene begynte å rulle av samlebåndet i rekordtall. Aksjemarkedet begynte å lage millionærer. Menneskene var sunne og lykkelige – stort sett fordi den redsels skapende ”Verdens mystisk sykdom” – senere kjent som 1918 influensa pandemien ble borte. To hele år hadde passert uten flere nye dødsfall. USA hadde grunn til å feiere og det var nettopp det de gjorde!

Faktum var at den amerikanske befolkningen generelt var så oppmuntret og lykkelig i 1921 at det var få mennesker som var syke. For første gang i flere tiår var sykehus senger tomme. Den nye Amerikan Medical Assosiation, skapt av John D Rockefeller noen år tidligere var bekymret. Business var satt tilbake. Profitten fra vaksiner og medisiner var økende. Noe måtte gjøres, og det umiddelbart. Falske epidemier av ”smallpox” var skapt for å løse problemet, for å holde kasseapparatene til den medisinske mafiaen fulle.

Vi vet at denne djevelske planen faktisk skjedde, takket være en borgerdrevet VAKTHUND GRUPPE i Kansas, Missouri som kalte seg for ”The Advertiser’s Protective Bureau”, som anmeldte og fikk gjennomført rettergang mot Missouri stats avdelingen av AMA – Americal Medical Assosiation – Jackson Medical Society. Den offisielle rapporten av hendelsen leser slik:

På høsten 1921 var helsetilstanden i byen veldig bra. Det var en kjedelig tid for legene. Derfor innkalte Jackson Medical Society et møte og kom til en resolusjon om at de skulle lage en epidemi i byen. I forhold til møtenotatene: ”Forslaget var skapt og støttet, at en anbefaling ble lagd av komiteen til helsemyndighetene at en epidemi av kopper ble dekklært i byen. (Etterforskning avslørte senere at det var ingen tegn til noen form for epidemi på dette tidspunktet i byen eller staten eller et enda større område!)

Forslag ble fremmet med støtte at en dag ble satt til side og kalt ”Vaksinerings dagen”, der alle leger ville bli utstasjonert ved alle skoler, klinikker, offentlig bygninger og sykehus for å vaksinere ”gratis”. (Vaksinasjoner er aldri ”frie”. Skattebetalerne er alltid tvunget til å betale for hver eneste av disse frie vaksinene.)

DET ER VIDERE FORESLÅTT AT STOR PUBLISITET BLIR GITT SOM VISER AT VAKSINERING ER EN MÅTE Å HINDRE SPREDNING AV KOPPER OG AT DET ER ABSOLUTT NØDVENDIG Å VAKSINERE HVER ENESTE MANN, KVINNE OG BARN I BYEN.”

Borger beskytter byrået beviste i retten at det var ingen epidemi før vaksineringen fant sted! Rettens arkiver viser at det var AMA som skapte enorme mengder med plakater, fliers, reklame og nyhets innlegg i avisen som viste skremmende bilder  av barn som var tildekket med kopper sår og skader på huden. Enkelte bilder faktisk viste barnelik dekket med de samme stygge sårene. Beskjeden var klar og skapt for å fremme panikk – alle måtte vaksineres, ellers ville vi ha en meget stygg og dødelig pandemi på gang. ”Det var en rask spredende epidemi i byen. Sykdommen var veldig smittsom og kunne slå ned hvem som helst som ikke var vaksinerte.” Dernest var massene overbevist! (Virker denne historien noe ”kjent” i dag 88 år etterpå??)

Den medisinske mafia propaganda ”blitz” var vellykket og over en million ellers lykkelig og sunne amerikanske borgere var hypnotisert og terrorisert til å plassere vaksinegiften i deres blodårene. Alle skolebarn i offentlig skoler i området var vaksinerte mens de gikk på skolen. Foreldre som turte stille spørsmål om vaksinering var offentlig skandaliserte.

Retts arkivene i denne rettssaken er veldig klare. I ukene og månedene etter massevaksineringen ble områdets sykehus senger fylt til randen med vaksine indusert kopper sykdoms tilfeller. Titusenvis av mennesker ble syke og mange hundrede uskyldig mennesker døde. Mange ble livsvarig lammet. Selvfølgelig var avisene fulle av overskrifter om hvor klokt det var av AMA å promotere vaksinene fordi uten disse ville dødstallene ha blitt enorme! Millioner av dollar i profitt ble generert med denne massive medisinske skandalen.

Takket være borger beskyttelsesbyrået ble skandalen avdekket og de skyldige kjørt gjennom rettergang med dom. Under rettssaken ble tre fakta bevist uten rimelig tvil:

1.  Plakatene og bildene som ble brukt som viser syke og døende barn var ikke tilfeller av lokal kopper angrep som de ble sagt. Bildene viste engelske barn som var ofre av rettsbeviste saker der de ble utsatt for kopper vaksine forgiftning! Et av bildene var av en 5 uke gammel baby som het Mona Stevenson fra Humphrey Street, Burnley, England. Tidligere sunn og lykkelig ble lille Mona vaksinert for kopper mens hun var 5 uker gammel. Fire uker senere ble hennes kopper rammet kropp plassert i en liten kiste og begravet. Bildene av lille Mona og de andre i England hadde blitt publisert i Britiske aviser full av detaljer rundt rettssakene med bildene som også ble publisert i en medisinsk bok som heter ”THE HISTORY AND PATHOLOGY OF VACCINATION” av Edger M Crookshank, MD – professor av Bacteriology ved utraelite Kings College, London England.

2. Vaksiner som inneholder levende virus, svekket (attenuated) ellers universelt forårsaker flere sykdommer enn det som vaksinen noen gang kunne beskytte i mot.

3.  Vaksine indusert sykdommer er en ekstremt effektiv sosial-økonomisk redskap. Den har muligheten til å skape milliarder av dollar/kroner/euro i profitt mens den fullstendig endrer sosialstrukturen av store grupper av mennesker.

Mens borger beskyttelsesbyrået vant rettssaken tapte den amerikanske befolkingen. Saken burde ha vært kjørt på førsteside av aviser rundt om i landet for å vise hvordan visse korrupte medisinske utøvere fungerer. Ved løgn, manipulering og dupering har de tjent millioner av dollar i profitt mens tusener av uskyldig, tillitsfulle og naive amerikanere led og døde. Hele saken og de detaljene rundt den var holdt tilbake av den amerikanske pressen. John D. Rockefellers AMA med sine millioner av dollar i innflytelse sørget for det!

Forunderlig nok, til tross for at tusenvis av mennesker har død eller blitt lammet i denne nedslaktingen ble legene som var involverte gitt bare lette straffer i form av bøter. Det medisinske miljøet som en helhet var ikke opprørt i det minste av denne eksponeringen – og de har fortsatt med å utføre de samme kriminelle handlinger mot menneskeheten ved å skape vaksine induserte sykdommer mens de raner en intetanende befolkning helt opp til i dag.

Det er bevist (selv om det er lite kjent) faktum at epidemi/pandemier som er kunstig skapt er standard praksis i verdensomspennende Medisinske Mafia kretser. For å maksimere profitt og forandre på globale geografiske områder skaper de en falsk flagg nødstilfelle. Dersom det er utbrudd av en mild sesongbetonet virus kaller de det influensa pandemi – gir det et kunstig navn og da skaper de en pandemi ved å drive med massevaksinering med levende virus. Husk de sjokkerende ordene til AMAs DR. Simon Louis Katzoff som sa:  ”LEGER LEVER AV SYKDOM, SÅ BEFOLKNINGEN KAN FORVENTE SYKDOM FOR Å MØTE BEHOVENE TIL DEN MEDISINSKE PROFESSION.”

Resten av artikkelen forblir på engelsk for at det skal komme fortest ut på Nyhetsspeilet og forhåpentlig redde noen liv.

OTHER DOCUMENTED CASES OF V.I.D.E.O.s (Vaccine Induced Disease Epidemic Outbreaks.)

Case 1:  Following the lead of their colleagues in Kansas City, the exact same events occurred in Pittsburgh, PA under the direction of Pittsburgh’s “Health Director”, Dr. C.J. Voux in the autumn of 1924.  As in Kansas City, a group of public watchdogs brought suit against Voux and his vaccine-promoters.  As in Kansas City, the vaccine promoters were found guilty.  The case documented that over 1,000,000 vaccine shots were “sold” to the residents of Pennsylvania, even though there had been ZERO documented cases of smallpox in the region.  It was successfully proven that ONLY AFTER the million shots had been given, that a smallpox epidemic began.  This vaccine-induced, manmade “epidemic” resulted in 330 deaths and at least 1,680 cases of severe smallpox that caused permanent, crippling damage to the survivors.  Moreover, it cost the city a total monetary loss of $3,069,616; although Dr. Voux and his accomplices had collected more than $10 million in hospital and related care revenues – they were not forced to pay for damages or reparations.  As in the Kansas City trial, a small, insignificant fine was levied, and the case was not widely publicized.

Case 2:  The initial batches of Dr. Jonas Salk’s polio vaccine produced thousands of cases of poliomyelitis in vaccinated individuals.   This was due to an unsafe amount of LIVE VIRUSES in the vaccine itself.  Dr. Sabin then introduced his “improved” vaccine with “attenuated” or “weakened’ live viruses in 1958, and the following year his vaccine was made to be compulsory (mandatory) in all school-age children in a number of states.  As a result, polio increased a whopping 300% in these states.  For example, Tennessee reported 119 polio cases in 1958, after “vaccination” this total increased to 386 cases in 1959, Ohio – 17 cases in 1958, 52 cases in 1959, Connecticut – 45 cases in 1958, 123 cases in 1959, and North Carolina: 78 cases in 1958 compared to 312 cases in 1959 AFTER forcing compulsory shots in school children.  The modern record is equally damning.  The ONLY cases of recorded polio in the modern era is immediately following vaccinations.  Poliomyelitis, you see, is a water-borne virus and is caused by drinking contaminated water.  During the early 60’s, water-treatment facilities became standardized across America – small amounts of CHLORINATION effectively wiped out polio viruses.  The conquering of polio had NOTHING TO DO with the vaccine needles and swallowing sugar cubes.  In fact, as author Ed Haslem documents so well in his book, Dr. Mary’s Monkey, the Sabin vaccines were actually contaminated with mutated GREEN MONKEY VIRUSES (SV-40 viruses to be specific) which has caused untold millions of SOFT-TISSUE CANCERS and deaths worldwide.  (The cancer “industry” has reaped BILLIONS of dollars from this “contamination” over the years, of course.)   Dr. Maurice Hilleman has actually confessed as being a part of this very activity.

Case 3:  Knowingly added to “hepatitis” vaccines, HIV viruses were inoculated into thousands of homosexual men and intravenous drug users in America’s inner cities resulting in the “AIDS epidemic” in the 80’s.  Purposefully placed in SMALLPOX VACCINE SYRINGES, HIV was also introduced into African nations as a tool of ethnic cleansing and GENOCIDE.  The covert development and weaponization of the HIV/AIDS virus and its monkey-virus origins, along with the amazing story of how the scientists involved are tied to President Kennedy’s assassination is well documented in Dr. Mary’s Monkey. The covert biological experimentation labs responsible for this mayhem are today consolidated into the NIH, the NAIDS, the National Cancer Institute, and Ft. Detrick, Maryland.   The Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta became the centralized hub of pandemic and epidemic creations and propagation.

Case 4:  The 1976 “Swine Flu” Fiasco and Fraud is perpetrated.  A solitary soldier at Ft. Dix collapses and dies following a reaction to an “experimental” vaccine while completing an intense physical “forced march” exercise at Ft. Dix.  Immediately, the CDC swings into action, declaring a nationwide SWINE FLU PANDEMIC is pending.  Providentially, of course, the CDC just happens to have 200+MILLION DOSES of Swine Flu vaccine already stockpiled, prepared with ATTENUATED (live, yet weakened) viruses and experimental ADJUVANTS.   President Gerald Ford, (with proven ties to Big Pharma and Nixon’s covert viral weapons labs – also a key member of the “Warren Commission’s” obfuscation of the JFK murder) rolls up his sleeves on national TV and dutifully takes the vaccine.  40 million vaccines are given to naïve American human guinea pigs.  A rash of auto-immune disorders (Guillan-Barre Syndrome GBS, and lupus) as well as a large number of deaths is immediately attributed to the vaccine, and the mass vaccination campaign is halted.  (What happened to the other 140 million vaccines, one may ask?)  In 1979, the television news magazine 60 Minutes did a documentary investigation on this travesty-for-money scandal.  Against all odds and the threats of Big Pharma, the OBJECTIVELY FAIR 60 Minutes program aired ONE TIME.  There was no follow-up story, No criminal indictments were ever issued.  There was no MASS- MURDER-FOR-HIRE trial.  As a result, America has largely forgotten the 1976 SWINE FLU SCANDAL!  Click here for Part I of the 60 Minutes story; and Part II.

Case 5:  During the first Gulf War – Operation Desert Storm, an experimental anthrax vaccine was forcibly given to 140,000 rear-echelon support troops.  This experimental vaccine included an oil-in-water adjuvant called squalene (aka MF-59 made by NOVARTIS).  Despite voluminous studies showing dangerous toxicity factors conducted on “oil-in-water” adjuvants at such prestigious research labs as UCLA – the U.S. Military brass consented to the experimental injections.  As a result, ALL 140,000 troops developed a condition subsequently named “Gulf War Syndrome”.  This sordid tale is explained in a very honest and credible book by Gary Matsumoto, called, Vaccine-A.

ALL MODERN “PANDEMICS” ARE CAUSED BY VACCINE NEEDLES

As this author has repeatedly declared during many public radio interviews, the deadly 1918 Influenza Pandemic was the direct result of live-virus-contaminated Typhus Fever Vaccines mandatorily given to U.S. and Allied military personnel during World War I.  During that era, viruses were not yet discovered and diseases were thought to be bacterial only.  These deadly typhus fever vaccines were manufactured by John D. Rockefeller’s research labs and Chinese pharma factories.  The vaccine “seed stock” consisted of viruses harvested from human typhoid fever patients, cross-injected into swine herds to create increased “seed stock”, and then injected into chicken and turkey eggs for further incubation of the pathogens.  The final, harvested “vaccine material” then was injected into HUNDREDS OF MILLIONS OF HUMAN VEINS.  The result was a massive ‘pandemic’ that claimed the lives of as many as 50 million people worldwide.

In 1918, the viral pandemic was an honest mistake – the result of a combination of a very bad vaccine and gross ignorance about viruses and the diseases they cause.  However, the continued denial of these FACTS, and the subsequent REVERSE ENGINEERING OF THE KILLER VIRUS in Ft. Detrick labs (1997-2003) is inexcusable and constitutes a veritable crime against humanity.

Moreover, the ONLY WAY a modern “SWINE FLU PANDEMIC” can actually materialize is by injection of certain LIVE VIRUSES via vaccine needles.   Make no mistake, the world is NOT experiencing a true pandemic explosion at this time – but it most assuredly WILL when and if the planned mass influenza vaccinations are completed worldwide.

THE DANGERS INHERENT IN “DUPLEX” VACCINES FROM DESIGNER VIRUSES

“Modern Medical Practitioners”, including some well-meaning “osteopaths”, would have the world believe the MYTH that vaccines containing attenuated (weakened) live viruses cannot cause the viral disease conditions they are targeting.  This is a most dangerous misconception for the following SCIENTIFIC reasons.

Traditional “common” vaccines targeting measles, mumps and rubella for instance, contain small amounts of “attenuated” live viruses which have been “weakened” but not 100% killed outright.  Research has shown that these weakened “live” viruses create a very mild form of the disease in the human that has been vaccinated, which in turn creates a cellular immunity from that pathogen.  The science behind this is correct, and valid for the most part.  To keep the targeted viral pathogen in a perpetually weakened state, specific amounts of formaldehyde and ether are typically added, and in some formulations, mercury in the form of thimerasol is added as a preservative to keep the egg albumin cells from decaying and dying prematurely.  The established theory behind all of this ‘vaccination’ is the “protect the herd” theory which originated with Pasteur in the late 19th century.  As in all vaccines, a certain small percentage of the herd will develop severe, ‘full blown’ disease states CAUSED by the attenuated viruses in the vaccine itself, and another percentage will exhibit side effects from the chemicals added to the vaccine – but if the vast majority of the herd is “protected” from the disease condition – the vaccine is approved and stamped “safe and effective”

Science has also proven that each viral pathogen has its own unique characteristics that produce its own set of symptoms in the human hosts.  Thus, each viral pathogen has its own unique fingerprints of replication and reproduction as well.  Each virus also has a different level of effectiveness in its attenuated (weakened) state.  Moreover, some viruses have shown the ability to “drift” and acquire additional genetic alterations over time.  THIS IS ESPECIALLY TRUE OF THE SO-CALLED “NOVEL” RECOMBINATION VIRUSES that have been “reverse engineered” in the world’s weapons laboratories!  When the RNA of the virus is spliced with other viral genes, the resulting “Franken-virus” is very unpredictable.  Studies conducted (yet currently unpublished) by Terrence Tumpey, Jeffrey Taubenberger, and others at the NIH and CDC show that these ‘resurrected pandemic viruses’ do not exhibit the NORMAL tendencies of traditional, NATURAL influenza viruses such as seasonal H3N2 human strains.  They are best described as “Viral Wild Cards”.

This is just one problem with the headlong, mad rush to vaccinate Americans with a series of reverse-engineered lab-created viruses, attenuated or otherwise, in an UNTESTED, UNTRIED, EXPERIMENTAL VACCINE that has not been subjected to LONG-TERM CLINICAL TRIALS TO DETERMINE THE LEVELS OF “DRIFT” or even ATTENUATED TENDENCIES OVER TIME

To supposedly minimize this “safety” issue, the CDC is now recommending a DUPLEX vaccination, of all things.  A “duplex” vaccination basically involves a two-shot series.  The first shot consists of a VERY WEAK, HIGHLY ATTENUTATED dose of the live virus.  This is intended to create an initial immune response patterning the specific virus injected.  Within a couple of weeks of the 1st shot, a BOOSTER SHOT is given. The booster shot has only lightly attenuated, or even FULL STRENGTH VIRUSES in the injection.  This 2nd shot is then intended to create a full-strength immune system response in the human subject.

This is, at the very least, BAD SCIENCE and borders on insanity for self-evident and fairly obvious reasons.  By their own admissions, the NIH scientists in their various writings have declared that the level of potency of these REVERSE ENGINEERED VIRUSES show abnormal, almost RANDOM tendencies in their attenuated states.  Nobody really knows what will happen over time as the inevitable “genetic drifts” occur.  It is a literal crap shoot.  It is highly probable that even the HIGHLY ATTENUATED FRANKEN-VIRUSES can swiftly regain their FULL POTENCY even in the presence of ether and formaldehyde. (See Addendum Below) Secondly, the full-strength BOOSTER shot viruses could just as easily “DRIFT” into something much more deadly than the “original’ recombinant virus that it is targeting.

I submit that the scientists responsible for this “pandemic” are not stupid.  They have to know these facts as well as I do.

Therefore, I can only conclude that this entire affair is following the Modus Operandi of the medical elite since the 1920 engineered smallpox epidemics.  It is all being ORCHESTRATED first and foremost for MONEY, and secondly, for social and geographical restructuring of the “human herd”.

Also, it must be understood that this “Novel 2009 Influenza” is not easily nor readily transmissible between humans.  (See published study in the addendum).   If this report is accurate, how then did the “Pandemic” begin, and why the need for mass vaccinations at all??  Like the “study” shows, the only way the test ferrets could contract or transmit the 2009 “Novel Swine Flu” was by and through INOCULATION OF THE DISEASE!!   Humanity demands an answer, and demands it NOW!!!

A.True Ott, Phd, ND

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

121 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rune
Rune
Abonnent
8 år siden

Jeg er nok desverre allerede klar over dette galskapet. For og være helt ærlig så er det ingenting som sjokkerer meg lenger. Men en ting vet jeg. Jeg kommer til og kjempe med nebb og klør for at vi skal oppnå et steg nærmere verdensfred.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

If Vaccine “Lymph” isn’t enough for anyone to see the absurdity of smallpox vaccination, then the smallpox graphs give the picture in a second. And the rest of the vaccine graphs paint a similar picture of the great vaccine fraud, with the measles one being a special eye opener, 99.4% reduction in death rate from 1901/2 (England & Wales) to 1968 when they introduced measles vaccination, and parents are sold the outrageous lie that vaccination was the only factor in its decline, when it didn’t in fact do anything. http://www.whale.to/a/graphs.html

VACCINATION A DELUSION. Its Penal Enforcement a Crime. PROVED BY THE OFFICIAL EVIDENCE IN THE REPORTS OF THE ROYAL COMMISSION By ALFRED RUSSEL WALLACE. LL.D. DUBL., D.C.L. OXON., F.R.S., ETC. London, SWAN SONNENSCHEIN & CO., LIMD. PATERNOSTER SQUARE 1898 http://www.whale.to/vaccine/wallace/book.html

Vaccines are only a form of warfare http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/konspirasjonen-bak-svineinnfluensa/comment-page-11/#comment-90217

«CDC: 1 in 88 Kids Has Autism; Docs Debate Cause .. source: Look what happened to the Autism rate from 1983-2008 ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/robert-f-kennedy-jr-avsl%C3%B8rer-en-av-vaksineindustriens-stygge-hemmeligheter/comment-page-3/#comment-90214 Utvikling US autisme tilfeller fra 1983 til 2012: fra 1 av 10,000 til 1 av 88

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

KAMUFLASJE
Dr. Rauni-Leena Luukanen, spesialist i bla vaksinasjoner, microchipping og elektromagnetisk krigføring, osv

Jeg kom bare til å tenke på at hun fortalte at grunnen til at hun gikk med rosa klær, var at overvåkningssystemene da ikke kunne ta inn hennes frekvens, hun visste ikke hvorfor, men jeg tror jeg vet hvorfor..
Rosa er frekvensen til universell kjærlighet, og som vi vet vil frekvenser av samme bølgelenge/samme tanker tiltrekkes. De som leter etter henne vil derfor ikke finne denne frekvensen. Så mitt råd er til de som ikke ønsker å gå med rosa klær: hev din egen frekvens med tanker av universell kjærlighet, da kan ingen ta deg fordi du omgir deg med en nydelig rosa aura :-)

http://www.Bevolution.org – The Human Projects present the honourable Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde in an interview about many things between heaven and earth and what is really going on. Subjects like spirituality, death, energy, healing, MIND CONTROL, vaccinations, microchipping and electromagnetic warfare, etc. are just what this very interesting and mind-opening interview brings.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

The disease once killed 30% of those infected, but after a global vaccination campaign it was declared eradicated in 1980.

However the variola virus, which causes the infection, is not gone. It exists in two laboratories, one in the US and the other in Russia. The question is about to be asked, once again: should they kill their stocks?

The World Health Organization (WHO) will come to a decision at the 64th World Health Assembly this week.

Smallpox facts

Caused by the variola virus
The virus originated over 3,000 years ago in India or Egypt
Symptoms include fever, muscle pain, headache, tiredness and the distinctive rash
It killed 30% of those infected
More than 300 million people were thought to have died from smallpox in the 20th century alone
Up to 80% of survivors were marked with deep pitted scars, mostly on the face

http://www.bbc.co.uk/news/health-13360794

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

In the 1990s, experts thought they were close to eliminating measles for good.

Measles outbreak warning as cases rise in Europe and UK.
http://www.bbc.co.uk/news/health-13378119

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Og som vanlig beskyldes dette: ikke-vaksinasjon.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Legevitenskapen kan ikke forklare ME. Ikke kreft heller. Eller MS. Eller AIDS (hvem hadde sex med en ape?!). Eller allergier. Eller autisme. Eller Morgellons.

Stikkord:

* Forgiftning av tungmetaller fra vaksiner o.a. og skadelige kjemikalier.
* Menneskeskapt EM stråling.
* Jordstråling.
* Ernæringsbrist.
* Radongass.

Når det gjelder AIDS, SARS o.l. så tror jeg det fins grunn til å tro at dette er ting våre kjære myndigheter som stod/står bak. Er jo for mange mennesker her i verden, vettu.

Samtidig: noen som lider av ME kan nok være bitt av flått. Flåtten er visst litt risikabel.

En ting er sikkert: med den måten samfunnet “utvikler” seg på kommer det bare til å bli mer og mer sykdom og lidelse. Og med den måten legene tenker på så kommer mantraet “vi vet ikke hvorfor” til å fortsette og repeteres og repeteres.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Mennesker med utmattelsessyndrom har i alle år vært en gåte for både alternativ medisin og skolemedisin. Noen har gått så langt til å kalle det lathet og man har vært usikre på om sykdommen sitter i hodet eller er en fysisk tilstand. Nå ser det ut til at årsaken er funnet, men man mangler forsatt behandlingsmuligheter.

http://alternativmedisin.org/2010/11/06/forskere-blir-stadig-mer-sikre-pa-at-me-skyldes-virus/

Nå vil myndighetene likevel undersøke om de som fikk vaksine mot hjernehinnebetennelse i Folkehelsas vaksineforsøk på 80-tallet har hatt større risiko for å utvikle ME.
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/5545145.html

Det er funnet et spesielt virus hos flere ME-pasienter. Gir dette håp til de syke om at det finnes en forklaring på sykdommen og på sikt en mulig behandling? I Norge har vi mange pasienter med ME – kronisk utmattelsessyndrom. Anette Gilje er en av dem. Vi følger henne i kampen for å bli frisk.
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/691976/

Forurensede prøver førte til ME-tabbe.
En ny britisk undersøkelse avviser at kronisk utmattelsessyndrom (ME) skyldes XMRV-viruset.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3958664.ece

Nå, prøver noen å vri seg unna her?
Britiske forskere jobber sikkert febrilsk for å skjule at virus i vaksiner er skadelig og bevisst plantet.
Rakner det snart, vil påstå det!

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Her er et ulvetips – basert på innsikt og erfaringer som selv-helbredede ulve-venner har ervervet the hard way:
ME (kronisk utmattelsessyndrom) skyldes TUNGMETALLFORGIFTNING (kvikksølv, bly osv.).

Urter alene hjelper ikke fordi svineriet må UT AV KROPPEN. Derfor hjelper naturligvis heller ikke medikamenter.

Å skylde på “virus” er latterliger avledningsmanøvre fra leger/farma som ikke vet bedre.

Detox behøves – dessuten er det viktig å tilføre spesielle fettsubstanser for å reparere skadde cellemembraner i tarmen.

Ifølge stemmer i skogen ble en ung og ambisiøs kvinnelig norsk forsker med legeutdannelse engang oppringt av en anonym stemme som sa: HOLD DEG UNNA ME! (som forskningsområde).

“Noen” vil ikke at sannheten om ME skal bli funnet…Kan det være de samme negative kreftene som ernærer seg på (lidende) menneskelig energi?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Skulle mene “noen” vaksiner innheholder mer enn bare virus Ulven, KVIKKSØLV også sies det.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Naturligvis Mole, mange ME-ofre har fått sin innvortes kvikksølvbeholdning via vaksiner, andre gjennom tenna, mange i en kombinasjon, hvor også timing, doseringer og tilfeldigheter spiller inn…

kjell108
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Inntil det motsatte er bevist tror jeg ME er som stress, en livstilssykdom. Liksom stress tror jeg det er ubalanse mellom ambisjoner og kroppens grenser som blir problemet. Disse grensene kan være i bevegelse og ikke så enkle å få øye på. For å være på den sikre siden bør man holde seg godt innenfor grensen, dvs. no ratrace. Livsstil kan forbedres på alle mulige slags måter, men økonomien setter klare grenser. ME blir som stress også et økonomisk spørsmål. Det gjelder å bli erklært som full ME slik man ikke blir oppfattet som hypokonder. Deretter regne ut hvordan man få mest mulig “livsstil” igjen for sykepengene.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Det du nevner om stresssituasjon er veldig riktig Rom, det hjelper iallefall ikke på et allerede tynnslitt imunforsvar forårsaket av tungmettaller og motstandsdyktig virus.

Emanuelinvent
Emanuelinvent
Abonnent
14 år siden

Hei. . . .
.
Vaksiner kan inneholde mer enn DNA segmenter fra virus
Influensa medisin kan inneholde mer enn antibiotika
.
– Giftstoffer
– Nanofibre
– Kommunikasjons Krystaller
.
– PH reduserende tilsetninger
– Virus Segmenter fra andre virus
– Aktive DNA til Virus, Bakterier og Sopp
.
Bra at dette blir tatt opp og diskutert på Nyhetsspeilet
Velkommen til Origo Sonen om Livsmiljø:
.
“*Smittevern – Vaksinering – Influensa*”
http://origo.no/-/sandbox/show/277823_smittevern-vaksinering-influensa
*Link:* http://origo.no/-/sandbox/show/277823_smittevern-vaksinering-influensa
“*26 Nyttige linker, over 60 Innlegg og kommentarer*”
http://origo.no/-/bulletin/show/470116_svineinfluensa-og-vaksinering-26-nyttige-linker
*Link:* http://origo.no/-/bulletin/show/470116_svineinfluensa-og-vaksinering-26-nyttige-linker
“*Hva som foregår på grasrota bakenfor den Farmaseuytiske Industri*”
http://www.youtube.com/watch?v=PGjUp1zoov8&feature=related
*Link:* http://www.youtube.com/watch?v=PGjUp1zoov8&feature=related
“*Film nr 1 av 19*”
http://www.youtube.com/watch?v=7ZCWf0ant6E
*Link:* http://www.youtube.com/watch?v=7ZCWf0ant6E
.
*Hilsen, Vegard K . Emanuelsen*

millicent
millicent
Abonnent
14 år siden

Thor, helt alvorlig.
Tror du virkelig på det du skriver.
Hvordan vet du at magnetismen opphører i 2012.
Hvordan skal magnetisme eller fravær av magnetisme ha noen formening om hvor gamle mennesker er, og hvordan skal den hindre reproduksjon.
Prøv å tenke etter hva det er du formulerer, så forstår du at det faktisk ikke henger sammen.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  millicent
14 år siden

Jasså millicent, astrofysiker Knut Jørgen Ødegaard Røed vet vel heller ikke hva han snakker om? “Dette er starten på at jordens magnetfelt dør ut…”

– Noen påstår også at eksplosjoner på solens overflate vil påvirke jorden og at jordens magnetfelt kommer til å kollapse i 2012?

– Det medfører i alle fall en slags riktighet. Vi har registrert voldsomme eksplosjoner på solen som har påvirket vårt strømnett og annen infrastruktur. Men for tiden er det helt stille. Vår magnetiske nordpol, derimot, beveger seg med stormskritt og vil antagelig passere den geografiske nordpolen om 20 år. Dette er starten på at jordens magnetfelt dør ut og nord og sør–polen bytter plass.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3337776.ece

2013
2013
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Jo, han vet godt hva han sier. for å fullføre utdraget ditt fra aftenposten.

– Verden snus rett og slett på hodet?
– Nei, ikke verden, men magnetfeltet. Og det er ganske udramatisk for alle andre enn kompassbrukere. Et sånt skifte tar 5000 år og har økt voldsomt i hastighet de siste tiårene. Men det går jo over tid og kan ikke inntreffe på en dato. Vår klode er 4,6 milliarder år gammel, feltet snur med noen 100000 års mellomrom. Det er altså nærmest en dagligdags hendelse i jordens historie.

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
Svar til  2013
14 år siden

Jeg er redd det kan ta litt kortere tid en 5000 år ,det er funnet lava med jernspon pekende mot 2 forskjellige poler fra samme utbrudd og og her snakker vi dager eller kansje timer.Hold på hatten :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  2013
14 år siden

Dere har helt rett der Monica og Thunderdahl :)
Et polskifte er nært forestående, men ingen vet egentlig hva konsekvensene blir siden det ikke er så mange som husker 760 000 år tilbakers på sist polskifte.
Det man vet er at allerede nå så går jordskjelv og vulkankurvene rett til værs og akslerer kraftigt nå, Nordlyset er forsvunnet, flere forskere mener at kontinenter forsvinner i havet og nye kommer til og at det har skjedd før og at det er sånn mange av dem store fjellkjedene i verden er blitt til.
Men nå går fler og fler forskere ut og sier at dem ikke tror at det handler om et poskifte alikevel :)
Dem mener at jordens kjerne holder på og stivne og slutter og rotere og magnetfeltet på jorda forsvinner for godt.
Dette er helt naturligt og skjedde på mars for 1.3 milliarder år siden siden det er en mye mindre planet.
Vist det er tilfellet så kan det være lurt og kjøpe inn noe flaskevann og solkrem med høy solfaktor siden atmosfære og alt vann på planeten vil forsvinne ut i verdensrommet og jorden vil bli en øde ørken uten atmosfære som Mars i løpet av kort tid.
Personligt så syns jeg det høres rart og ulogisk ut at et polstopp kan utvikle seg over så kort tid, men så er kjeg langt fra noen forsker heller da.
Det som er enda mere ulogisk er at et polskifte skulle ta flere tusen år når man vet at vi da ville blitt bombadert med store mengder UV stråling som selv etter få uker ville utsletta alt liv på jorden, et polskifte skjer på få timer siden det ikke er registrert noe utryddelse av det meste av livet på jorden tidligere.
Hele prosessen fra svekkelse til det er helt oppe og går igjen tar nok mange mange år men selve skifte går over få timer.
Det som er faren oppi alt dette er at vi i følge en samla forskerteam så vil vi nå få dem aller kraftigeste super solstormene på flere hundre år så ca 2011-2012.
Det vil sende oss tilbakers til steinalderen selv med normalt magnetfelt til og beskytte oss, velll nå er vi snart uten beskytele i det hele tatt og trenger ikke så mye fantasi for og tenke seg til åssen det går.
Men alt dette er bare bagateller og regne i forhold til det vi har i vente ganske snart.
Et gammaglimt kan utrydde det meste av jorden på over 55 millioner lysår avstand og det slipper løs like mye energi som flere hundre milliarder stjerner på under et sekund.
Eta Carinae som bare ligger 5000 lysår fra oss (rett utenfor hagen vår)hadde utbrudd i 1850 og ifølge dem matematiske modellene så skulle den ikke bli til et gammaglimt før ca 200 000 år etterpå, men upppsss… modellene var feil
I 2006 eksploderte en stjerne i en galakse som ligger 77 millioner lysår fra Jorden. To år senere smalt stjernen igjen – det skulle tatt 200 000 år!
Trøsten må jo være at et gammeglimt kommer med lysets hastighet og vil ikke oppdagest får i samme microsekund som vi blir forvandla til støv.

Et gammeglimt på noen millioner lysår avstand som treffer oss vil få et sånt scenario
Et slikt gammaglimt vil legge Jorden nesten fullstendig øde og livløs. Skadene vil være langt verre enn vi kan forestille oss. På den siden av Jorden som vender mot eksplosjonen vil brennhete sjokkbølger fare gjennom atmosfæren og starte infernoer når de treffer bakken. Atmosfærens temperatur vil raskt begynne å stige og får Jordens værsystemer til å gå amok.

Alt organisk materiale på jordoverflaten vil begynne å brenne. Overlevende kan befinne seg i huler og bygninger. Energien i strålingen som treffer Jordens atmosfære svarer til opptil 30 ganger det samlede atomvåpenarsenalet! Men det verste gjenstår!

Blaffet av intens gammastråling er over etter under et minutt. Umiddelbart etterpå kommer kosmisk stråling – ekstremt energirike partikler – som vil bestråle planeten i dagesvis. Det vil knapt finnes noe sted å gjemme seg. Når partiklene treffer atmosfæren, blir de selv ødelagt, men setter i gang svære skurer av såkalte sekundære partikler.

Disse partiklene, kalt myoner, trenger hundrevis av meter ned i bakken og gjennom fjell. Få gruver og huler vil være trygge. Selv i dyphavene vil skapningene få dødelige strålingsdoser.

Jordens økosystemer vil bli fullstendig ødelagt. De få som måtte overleve vil ønske at de også hadde dødd.

Ta noen kjappe google søk så ligger alle fakta i forskningsraporter og store medier allerede 10-15 år bak i tid :)

http://www.bangirommet.no/pages/news/130507_Gammaglimt.html

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/superkat_0902/superkat_0902.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  2013
14 år siden

Sorry ser nå at den ligger under helt feil artikkel.
Slett den er du snill Mike :)

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Ifølge John Waterman(inervju av project camelot) kan de som er vaksinerte nå og senere oppleve at kjemiske forbindelsene i vaksinen gå “highwire” når magnetiske strålingen opphører rundt 2012..i noen mnd..og at vi nå nærmere oss senter av planetstillingene..(kan det bli massedød?) og i tidligere intervju sier han at spesielt yngre kvinner/menn rett og slett mister sjangsen til reproduksjon…det kan bli et sant kaos..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Ja, ja. Det foregår skremme-propaganda på begge sider: Tilhengerne og motstanderne av vaksinen. La folket avgjøre om de vil ta vaksinen eller ikke. Det hjelper ikke å “bare” spekulere uten å underbygge påstandene til en vis.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Skal en vente til påstandene blir underbygga så er det ingen igjen og vise bevisa frem til Arifkarim.
Blir som med Jødene som ville vente på bevis på at dem ikke bare skulle vaskest og avlusest ;)

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
14 år siden

Takker for gode råd. Har allerede bestilt nbg247 :)
Har jo også troa på healing og det og hele tiden utstråle positiv energi som leger folk i min nærhet og meg selv.
Opdaget for en del år siden at med og kanalisere ut energi. så vil chemitrails skyer vike og blå himmel kommer frem. Kansje dere synes jeg snakker mye tull, men prøv kjære venner. Hvis vi kolektivt kanaliserer positiv energi så vil chemitrail og andre onskaper vike. Dette er ikke en engangs opplevelse, men noe jeg har opplevd utrolig ofte. vet at enkelte krystaller gjør dette, men den stærkeste krystallen. Ligger i vårt chakra system,

Biblen har jo en del Gullkorn den også.
Moses i ørnen: Da han løftet en stav som var lagd som en slange. Og folket tittet på den Da ble alle friske. slangen er symbol på at Jesus tok alt vår synd.
Jesus sier i mitt navn skal dere legge hendene på de syke og de skal bli friske.
I mitt navn skal dere drive ut onde ånder.
I de siste dager. Hvis dere må drikke gift så vil det ikke skade dere.
(Dette er min personlig erfaring.) Jeg opplevde det at healing er ikke noe som ligger i min prestasjon, om hvor perfekt og flink jeg er, eller om det er fortjent eller ufortjent. Men en visshet om at den universelle (Jeg kaller dette Jesus) kraft får virke i oss til og utføre (skru opp kranene) en gjennomstrømming med deg som kanal,

Håper ikke dere tror jeg er helt gal, men jeg klarte ikke la vær og si litt om det jeg hadde på hjertet. :)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

NBG 24:7 kan brukes til å styrke immunforsvaret, noe som ikke er dumt i disse svineflutider. Jeg fulgte forskningen og produktutviklingen av NBG:7 her i Tromsø, det var utrolig virksomt i forsøkene, så dette produktet har jeg god kjennskap til og jeg kan stå for effekten av det.
http://www.nbg247.no/

Litt mer info om betaglukaner:
http://nbg247.no/om-nbg/artikler/historien-bak-nbg_24_7_—tilfeldigheter-og-slumpetreff/

http://nbg247.no/om-nbg/artikler/hvorfor-nbg_24_7_-kosttilskudd_/

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/181175

http://www.wellmune.com/scientificliterature.html

Her er en video om tilsvarende produkt ImmiFlex:
http://www.youtube.com/watch?v=apSZu-TQM4o

Mot virus og bakterieangrep er sølvvann også å anbefale;
http://www.altshop.no/nettbutikk/silver-light-ionisert-kolloidalt-solv-liter-p-552.html

Kolloidalt sølv må ikke tas med skje av metall, det ødelegger effekten.

Mer info om kolloidalt sølv;
http://www.altshop.no/nettbutikk/images/naturens-eget-antibiotikum.pdf

Ellers er kostholdet viktig, næringsrik og allsidig mat uten ymse tvilsomme tilsetninger. Fettsyrer, samt vitaminene C og D kan også være nyttige å ta som tilskudd.

Lykke til med gutten!

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
14 år siden

Synes alt er veldig komplisert nå. Elskling Jenta mi er gravid i 5 mnd så vi venter å få gutten vår i februar. Jeg har jo siden i vinter vekt henne om Chemtrails og at det snart ville komme en falsk pandemil, og vist at jeg er veldig skeptisk til vaksiner. Men når står mitt opp i det, fordet jeg alldri vil tilgi meg selv hvis Jenta mi og den lille gutten som vi venter blir utsatt for smitte og dør. Ja for da vil jeg jo med en gang tenke hva hvis jeg hadde anbefalt henne og ta vaksine. Selv om jeg hele tiden har hatt min overbevisning så føler jeg at jeg står mellom to onder, Når vi var på svangerskaps undersøkelse i dag så ble legen helt forfjamset når henne sa at hun ikke ville ha vaksine Og Legen sa, jeg må anbefalle deg og ta den, Men siden dette er legen hun har hatt i alle år, så klarer hun ikke og la være vurdere det. Vi jo så gjærne at babyn vår skal ha det bra.
Er det noen der som har noen råd, om hvordan vi skal beskytte oss best mulig,

Kjetil S
Skribent
Svar til  lappe- antrik
14 år siden

alpi777

Dette står flere steder her inne, men her er min personlige mening (ikke å oppfatte som en medisinsk vurdering)

1. Kjøp Sølvvann. Dette tar livet av det meste av virus og bakterier og er fremragende for å beskytte mot sykdommer. Det etter min mening beste kjøpes her: solvvann@gmail.com. Pris ca 200 kr pr liter (nok til et par mnd forbruk). En liten sprayflaske medfølger til innhalering ned i lungene.

2. Innta større mengder vitamin D3. Det etter min mening beste kjøpes her: http://www.vitamind3.no. Vitamin D3 er fremragende for å booste immunforsvaret. Det er store sjanser for at dere unngår alt av sykdommer så lengde dere inntar både sølvvann og vitamin D3.

3. Skaff deg MMS, http://www.mmsmiracle.com. Om du/dere skulle bli syke til tross for inntak av sølvvann og vitamin D3, vil dette være det beste for å bli frisk igjen.

Min mening: Med disse enkle og billige remediene skulle dere være godt rustet til å klare dere uten vaksiner. Jeg mener det er en langt større risiko for mor og barn å ta vaksine enn å ikke ta den. Kroppen er en finstemt organisme og trenger ikke kunstig tilførsel av kunstige kjemikalier/substanser for å optimaliseres slik vaksinemakerne – og promotørene hevder. Den trenger kun å være i balanse, så vil man aldri bli syk. Desverre er maten vår langt fra optimal, og vi trenger derfor å hjelpe kroppen med naturlige midler. De tre midlene nevnt over er etter min mening det beste på markedet.

(I tillegg anbefaler jeg alle å begynne på supergreen, http://www.supergronn.no)

ArneLo
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Siden kollodialt sølv tar livet av bakterier så vil vel de gode bakteriene i fordøyelsessystemet også gå med i dragsuget. Siden dette systemet er viktig for et godt imunsystem så bør vel også probiotics legges til lista di.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Har du noen kilder på det, Mike? Jeg har undersøkt en del og det ser ut til at de fleste typene også tar de gode. F.eks hevder denne produsenten at deres gjør det: EarthWise, mens denne produsenten som også testet så at så ikke skjedde men kan ikke forklare hvorfor, Lifesilver:
“This study tested the product against a number of friendly bacteria, the type of bacteria that the body uses to aid in the digestion processes. It was found in the study that the product at both 10 ppm and 22 ppm would not even inhibit the growth of probiotic bacterium. In conclusion the report states, “The results bring forth ASAP as an ‘antibiotic of choice’ – natural antibiotic, with firstly no side effects such as diarrhea – and in fact will not disturb the body’s natural host mechanism. It indeed compliments therapy by sparing essential host microflora, as well as concomitant lactobacilli therapy normally given as an adjunct.” “

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Mike, kan du forklare hvordan sølvvannet skiller mellom gode og dårlige bakterier.
Hadde vær ok med en utdypende kommentar.

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Det er ikke noe som tyder på at sølvet skiller mellom bakteriene. Men i små doser så tar det ikke knekken på et solid mikrobiologisk system. Men noen produsenter anbefaler probiotics hvis du bruker sølvet over lengre tid. En uke eller noe sånt.

Probiotics er uansett lurt for å holde miljøet i fordøyelsen shipshape. Dette er ofte førstelinja i et godt immunforsvar.

Jeg fikk disse av Mike:
http://colloidalsilversecrets.blogspot.com/2008/02/does-colloidal-silver-kil
l-both-good.html

http://silver-lightning.com/research.html

http://www.yourlifesource.com/earthwise.htm

Embla
Embla
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
14 år siden

Gå in på denne siden og hør Dr. Russell Blaylock , hvor han meget grundig forklarer hvorfor gravide ikk må vaksinere seg. Ingen trenger å gjøre det.
Vaksinen er mye værre å få i kroppen enn å gjennomgå svineinfluensa. Min datter og jeg tar henholdsvis 5 og ti ampuller hver dag med organisk vitamin D 3 som styrker og gjør imunforsvaret smartere og sterkere.
Har man høye nok verdier av vitamin D 3 i blodet blir man ikke syk , men kan oppleve milde symptomer ved smitte !

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/03/What-We-Have-Learned-About-the-Great-Swine-Flu-Pandemic.aspx

LYTT TIL DENNE; MYE BRA INFORMASJON, vi blir alle utsatt for missvisende info fra mainstream media !
Lykke til videre :-)

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Her er en link om en far som forteller om hvordan sønnen ble autist etter en vaksine. Faren snakker om timerosal (det kvikksølvholdige konserveringsmidlet) i dette intervjuet og om hvordan sønnen hans gradvis kommer seg når han nå gjennomgår chelation therapy (en metode for å få tungmetallene ut av kroppen). Skulle ikke forbause meg om mye av det som i dag kalles ADHD rett og slett er kvikksølvforgiftning. Vaksineskade. http://www.youtube.com/watch?v=e7Hhgaf3Co0

Persson
Persson
Abonnent
14 år siden

Tror några børjar bli väldigt rädda før att vi är alltfør många som vet før mycket om vaccinen. Det har kommit førslag om att stänga en del populära internetsider under “pandemin”, däribland youtube.
De menar att internettrafiken kommer øka massa när så många ligger hemma sjuka i influensan, de är helt enkelt rädda før att bandbredden inte ska räcka till och att det ska gå ut øver bedrifter och andra som måste ha internet.

Jag kan inte mycket om bandbredd, men det här låter som tidernas sämsta ursäkt i mina øron. Tror nog de har helt andra anledningar till att vilja stänga de sidorna.. Vad tror ni? :)

http://www.naturalnews.com/027364_internet_pandemic_traffic.html

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Persson
14 år siden

Persson du har rett, skulle de ha hindret folk å surfe på nettet måtte de lagt ned hele internett. De influensasyke vil jo bare gå inn på sider som ikke er stengt, så stenge YouTube vil bare avsløre agendaen deres enda mer. De synes å være desperate etter å ta rotta på oss nå, men det vil de ikke greie uten å skade seg selv også.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Mike; jeg får ikke logget meg på den siden med kommentarer der jeg skal svare:

Jeg tror du misforsto hva jeg mente. Jeg viste til info fra helsemyndighetene som er tilgjengelig for alle, og der står det at H1N1 vaksinen ikke inneholder levende virus.

Er det likevel tilfelle at det er levende virus i vaksinen, er vi jo ført bak lyset.

En jeg kjenner skal vaksinere seg av hensyn til sin meget syke ektefelle, og har blitt forsikret om at hun ikke kan få influensa av vaksinen. Er det levende virus i den, kan det jo føre til at hun smitter ham.

Kan det være snakk om en annen vaksine som din kilde refererer til?

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

FHI er vel djupt såra og vonbroten for at vi ikke bare takker og bukker for at de har kjøpt inn vaksine til oss, så for dem har det gått prestisje i dette prosjektet, tenker jeg.

Og så er det mange som frykter de økonomiske konsekvensene for samfunnet om folk blir borte fra jobben.

Det kan hende du har rett i det du sier om svekkede virus, jeg er heller ikke mikrobiolog, og vet ikke. Tror jeg bare får avholde meg fra å råde min venninne om hva hun skal gjøre.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Det fungerer ikke helt å svare på innlegg lenger.

Persson
Persson
Abonnent
14 år siden

Vidd, svarar här då svar-knappen inte funkar längre.

Om du kan motbevisa chemtrails blir jag väldigt lättad. Men har ingen tro på att du klarar det. Om det vi ser inte är chemtrails, vad är det då? Før det är inte vanliga moln eller contrails, det är helt klart.

Vad gäller denna och andra artiklar av Mike menar jag att de håller høg standard. Artikeln handlar ju om levande virus i vacciner så jag førstår inte helt problemet med att det är øverskriften. Møjligt att den blir intetsägande før de som är medvetna om att vacciner innehåller levande virus, men som inte vet att det är farligt… Men men, orkar inte dra en lång diskussion om titeln på artikeln, då innehållet är det som är viktigt.

Ju mer jag lär om vacciner, desto mer førbannad blir jag. Skulle aldrig ta svininfluensavaccinet, det är faktiskt nästan så att jag hellre skjuter heroin och det säger en del då det är något av det sista jag skulle få før mig att gøra!

Vacciner är inte skapade før att gøra folk immuna mot sjukdomar, vacciner är skapade bl.a før att producenterna ska tjäna ännu mer pengar. Såg ett par väldigt bra klipp med Gary Null nyss där han bl.a pratar om hur mkt de tjänar på olika mediciner och vacciner, det var inte lite før att säga det milt….

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsenm Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org.

HVEM HÅVER HVA PÅ INFLUENSAFRYKT OM DET IKKE FØRST OG FREMST MÅ VÆRE DENNE REGJERINGEN OG DE RIKE KORRUPTE BILDERBERGERNE!

Og det siste som nå skal provosere folk til å å tro enda mer på hvor troverdig våre myndigheter er og samtidig manipulere til at det blir full “hersk og splid” mellom landets borgere, er de store mediaoppslagene mot enhver som selger vitaminprodukter og annet i bekjempelsen mot GlaxoSmithKline’s giftvaksine. Før jeg går videre, vil jeg presentere noen av de siste nyhetssakene som er et tydelig bevis på det jeg logisk har funnet en forklaring på, at det foregår konspirasjon der ute for å skape et folkeopprør og hatebølge – menneske mot menneske!

VG – E 24
Håver inn på influensafrykten

http://e24.no/naeringsliv/article3350051.ece

http://www.dagbladet.no/dinside/2007/10/31/516819.html

http://www.varsleren.com/importb17.htm

Og nå går det mot den store finanskrisen jeg har sett for meg og som det er skrevet mye om her på Nyhetsspeilet og da er det jo viktig for vår regjering med myndigheter og sørge for at flest mulig tar denne vaksinen! Desto mindre munner å mette og mindre helseforsikringer og trygder å betale ut til det store befolkningsantallet både i USA , her hjemme og i andre land som har bindene avtaler med Bilderberger gruppens ondskapselite, desto bedre vil man komme ut av denne store finanskrisen som nå rammer hele verden, er maktelitens ondskapsfulle tanke.

Derfor er det viktig å ha ferdig en god gjennomført spareplan/ordning som skal sørge for at det allikevel blir en storgevinst å håve inn til maktelitens øverste til tross av alle liv som vil gå tapt!

http://e24.no/utenriks/article3349201.ece

http://e24.no/makro-og-politikk/article3334061.ece

http://www.grunder.no/kommentarer/20091024/krisen-i-nytt-lys/

http://www.pbs.org/moyers/journal/10302009/watch.html

http://www.pbs.org/moyers/journal/index-flash.html

USAs president mener økonomien er på bedringens vei.
http://e24.no/utenriks/article3349474.ece

Barack Obama har selvsagt helt rett i det han spår, at “økonomien er på bedringens vei” med alle de massegravene han har vært med på å få bygget ut som skal dekke opp et stort antall døde mennesker som har tatt influensavaksinen!

Og så kommer de nye løgnene som skal spres som “pesten” her hjemme etter atter en oppfordring og avtale med maktelitens mafiakult gjennom Bilderberggruppen. Og den går ut på at våre myndigheter skal føre streng tilsyn med enhver borger av landet.

Og våre myndigheter går nå ut gjennom media med den forkjynnelsen om at det er viktig ta EUs datalagringsarkiv inn i norsk lov for å liksom skulle bekjempe kriminaliteten der ute. Det sier de, men skal vi igjen sitte der “godtroende” og sluke enda en løgn? Noe mer ligger bak, for vi har inntil nå fått nok av skriftelige beviser lagt frem at folk her i landet blir mer og mer personforfulgt og dataført og hva med

Advokat Jon Wessel-Aas advarer mot konsekvensene av å ta EUs datalagrinsdirektiv inn i norsk lov.

Fra Dagladet
http://www.dagbladet.no/2009/11/01/kultur/tekno/data_og_teknologi/datalagringsdirektivet/personvern/8809997/

http://www.dagbladet.no/dinside/2008/01/10/523498.html

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=569032

ElEKTRONISK OVERVÅKNING / FJERNOVERVÅKNING AV ENHVER BORGER I FEMTIDEN! JA, DET ER TROR JEG VIL SKJE HER HJEMME LIKHET MED AT MAKTELITEN I USA ER GODT IGANG MED DETTE!

elektronisk overvåkning
menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåkning ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende utstyr.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1997/nou-1997-19/23.html?id=140993

http://ildsjelen.ning.com/group/vaksineparadigmetvaksinerbefolkningskontroll

Full Mind controll er det USAs myndigheter legger opp til og som mest sansynlig vil skje her hjemme også!

Noen av opplysninger jeg har fått tilsendt av kilder om hvordan etthvert menneske i den kommende tid skal bli utsatt for personovervåkning i tillegg til de foreldre som nekter å la deres barn bli vaksinert på skolen. Skulle lagt ut alt her men det vil ta for stor plass!

Hvorfor må så de foreldrene som nekter å la deres barn vaksineres skrive ned/opplyse skolehelsetjenesten og våre myndigheter om deres barns personnummer på et skjemaet som de må krysse av et “nei,” skal deres barn bli fritatt for å bli vaksinert??? Er det for at våre myndigheter lettere skal kunne oppspore “bråkemakerne,” de som nekter plent å ta vaksinen, når det går så langt som at våre myndigheter vil forlange at enhver borger skal måtte ta vaksinen??? ja, faktisk så har jeg ingen tvil om at dette vil skje med tid og stunder, at alle vil bli tvunget til å ta vaksinen, for utifra de “hissige” mediaoppslagene vi får servert hver dag, der våre helsemyndighetene med Folkehelseinstituttet presser på med propaganda om at folk må se til å ta denne influensa vaksinen fortest mulig, så er det nettopp med den hensikt å få alle til å ta denne giftvaksinen!

Og helt til slutt fra meg her.

Selve konspirasjonen Bilderbergergruppen står bak og såvisst ingen konspirasjonteorier forstår man sammenhengen med den informasjonen jeg her har lagt ut med linker som forteller oss noe om hvordan verdens myndigheter/ondskapens dispipler har “klekket ut” sine slue strategier for hvordan de best skal klare og lure oss “naive ” mennesker for å til “syvende og sist” kunne ta full kontroll over jorden og de få etterlevende av denne mennesketilintetgjørende vaksinen, før det endelige resultat – “Den Nye Verdens order.”

Det er deres naive tanke men før så det vil skje (noe jeg ikke tror vil skje), vil disse onskapens skapninger møte STOR MOTSTAND for deres lureri, bedrag og løgner! Det finnes en annen større makt der ute i universet som følger godt med i hva som skjer! Og den makten kan ingen lure, for den makten har også manisfestet det man kaller : “samvittigheten” i hvert menneske.

http://www.youtube.com/watch?v=jM6US0Qk5_8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=jlOUXWQP-KM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=wWNLs82XktI&feature=player_embedded#t=43

http://www.youtube.com/results?search_query=r.f.i.d+bracelet+once+you+have+had+the+swine+flu+vaccination&search_type=&aq=0&oq=R.F.I.D

Og mer nyttig informasjon om den KONSPIRASJONEN som forgår er å finne her på Nyhetspeilet! Alt finner man fra før av ikke visste om, finner man her!

Sandy
Skribent
14 år siden

Kanskje er denne linken “Mindreverdig vaksine?” lettere å lese:-)

http://www.scribd.com/full/21631976?access_key=key-10324binvplpbmgvgaun

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Selvfølgelig ikke 3xy men 3x +y

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Wunjo
14 år siden

X2+XY
X i annen potens pluss X ganger Y

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Ja, jeg så det for sent. Stryk i matte! (Jeg gremmes.)

« Forrige artikkel

Åpent brev til en ny helseminister

Neste artikkel »

Vi er i krig

121
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x