I Bakgrunnen hotell Ukraina, så Uavhengighetsmonumentet fra frigjøringen i 1991, på Majdanplassen i Kiev, foto lånt fra: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-modern-ukraine-was-made-on-maidan/

Ukrainakrigen, hvem står i kulissene?

2.7K visninger
54 minutter lesetid
37

artikkel-forfatter

Å være ute om natten hvor mørket dekker til alt, hus og hage, land og sjø, har et kommende meget spennende moment. Det er når solen akkurat kommer over horisonten. Plutselig dukker tingene opp i lyset, og et ganske kort øyeblikk ser vi tingene på nytt, med helt friske øyne, mer sannferdig. Også når menneskelige øyne belyser maktmisbruk, med hjertets lys, kan faktiske forhold bli fullt synlige, tydeligere enn ellers. Ser vi klart, kan det lære oss å ta stilling til vanskelige saker. Klarer vi det, gjør det oss istand til å møte kommende hendelser meget bedre enn ellers, vi blir bedre skodd. For det som nå dukker opp i horisonten, skjer fordi noen har villet  at det skulle skje. Det var planlagt. Slik sett har journalist Eva Karene Bartlett rettet sitt søkelys på hendelser i Ukraina, slik at vi lesere skulle kunne se det hun beskrev.

Hun reiste i oligarks Igor Kolomoiskys fotspor, en selfmade, tydelig skruppelløs forretningsmann med statsborgerskap også fra Israel. Han ble født ca 300 km fra Leon Trotskys fødeby Bereslavka, i byen Dnipro, som Trotsky, en ekte khazarjødisk ukrainer. Bartlett ville sjekke det hun ante var løgn om massegravene. Hun skjønte at Kolomoisky også kanskje allerede hadde glemt dem. Også aktivist Nathanael Kapner, som i sin forekommende vennlighet og ekte interesse har hatt mot og evne til å kunne vise frem sionistenes ødeleggende virkning; gjennom å belyse fakta om de som bærer død og destruksjon med seg, hvor de går.


Hvorfor så brutale i Ukraina?
Fra opptøyene på Maidanplassen i Kiev 2014: Hvem plasserte militært trente skarpskyttere i Hotel Ukraina ved Maidanplassen for å kunne drepe demonstrerende unge og gamle (se video, snipers at Maidan, her)? Drapene på Maidanplassen i Kiev kostet 123 demonstrerende og 18 politifolk livet. Hvem sto egentlig bak brutalitetene? Foto, her.

Hvem var de militært trente skarpskyttere som skøt ned og drepte demonstranter og politifolk på Maidanplassen om morgenen den 20ende februar 2014? Det hadde vært enkelte drap allerede siden januar, men volden eskalerte langsomt og nådde toppen den tyvende februar da flere enn 100 hadde blitt drept, inklusive 13 politifolk og over 2500 sårede og lemlestede.

“De himmelske ett hundre”, mente president Poroschenko om de drepte demonstranter, han regnet ikke med politifolkene. Det hadde vært kraftige kamper mellom demonstranter og terrorpoliti, tydelig antent av folk som så ut som vanlige demonstranter, men som åpenbart var eksperter på å få flertallet til å ta ibruk brutalitet og vold, slik at molotov-coctails og skytevåpen skulle bli hentet frem. Hvem hadde bestilt dem? Hvor kom de fra?

Denne blodige hendelse var utslagsgivende for at president Yanukovich og hans nærmeste trakk seg fra makten og rømte til Russland. De var åpenbart redde for å bli myrdet, noen med makt i sine hender hadde truet dem. De åpnet for at Poroschenko og hans regjering kunne overta, de var vestvendt, dvs vennligstemt mot de maktjødiske miljø, kanskje fordi de hadde hjulpet og støttet dem utfra egne interesser, med US skattemidler, de hadde investert over $5 milliarder US dollar i dette, representert av ’israelfirster’ med dobbelt statsborgerskap, den nykonservative Victoria Nuland.

Det oppfordres til å forske nærmere på om det var de som også hadde kjøpt inn voldsdemonstrantene og skarpskytterne, slik at de kunne være sikre på at de skulle kunne gjennomføre det de hadde planlagt, de ny-conservative, de samme folkene som sto bak Project For The New American Century, de hadde investert over 5 mrd US dollar i dette (Nuland i Nationalbentley Press Club, 13. desember 2013, video, her).

Victoria Nuland, hate speech, march 2015, se RT: 0:50, her.

Vi ser at Nuland sitter meget sentralt i et krigshissermiljø: «Nuland, hvis siste stilling var USAs viseambassadør i Nato, er like kjent som ektefellen Robert Kagan, medgrunnlegger av Project for the New American Century (PNAC), som ni dager etter terrorangrepene 11. september, 2001, publiserte et åpent brev til president George W. Bush der han oppfordret til at krigen mot terrorisme inkluderer fjerning av Iraks president Saddam Hussein, “selv om bevis ikke knytter Irak direkte til angrepet”.

Mens Nuland nyter godt av et sterkt rykte som en uavhengig tenker, var familietilknytningen til Kagan typisk for den ekstraordinært sammensveisede naturen til regimet som har tatt kontroll over USAs utenrikspolitikk siden 9/11.» Sitat fra artikkel, her.

Sitat artikkel: På et kongressmøte uttalte assisterende utenriksminister Victoria Nuland som “absolutt faktum” at det hadde vært en massiv russisk invasjon. Sekretær: «Hvor mange russiske soldater er det i Ukraina i dag? Nuland: “Jeg vil si det er i tusener på tusener.” Russia Today: “Vel, dette til tross for den nylige erkjennelsen fra Kiev selv, her er Ukrainas øverste general: ‘Vi er ikke militært engasjert med noen regulære styrker i den russiske føderasjonen” … Assisterende utenriksminister Victoria Nuland har satt i gang et retorisk angrep: «Russland og dets separatisters marionetter har utløst usigelig vold og plyndring. Hundrevis og hundrevis av russiske tunge våpen og tropper har strømmet over grensen. Et kommersielt fly ble skutt ned i sommer.» Artikkel, 3. mai 2015, Nuland and Israel (egen uthevelse) declares Russia war, her.

Med brutalitet, vold og makt skal alle overvinnes
Kaganfamilien, alle ny-conservative, foto fra artikkel av Ron Paul, mange i familien er opptatt av nettopp krig, artikkel og foto, her.

Project for a New American Century (PNAC): “Denne gruppen (de ny-conservative) etterlyste en “New Pearl Harbour» for å skyve amerikanere inn i en langvarig krig i Midtøsten. Robert Kagan, mannen til Victoria Nuland, var medgrunnlegger av gruppen. Deres viktige artikkel om dette emnet, var Gjenoppbygging av Amerika’s Forsvar, med disse avgjørende linjene: ‘Transformasjonsprosessen, selv om den medfører revolusjonerende endring, vil sannsynligvis være lang, hvis ikke en eller annen katastrofal og katalyserende hendelse kommer – som en ny Pearl Harbour.’ ” fra boken av Victor Thorn, Made in Israel: 9-11 and the Jewish Plot Against America, kan lastes ned, her.


5 mrd dollar er mye penger. Man kan kjøpe mye for dette, 5 tusen millioner dollar. Det som i ettertid skjedde, bekreftet at det har vært en lang forberedelsestid, godt forberedt og såvidt jeg kan skjønne, ligger målet ennå langt unna.

Vold under demonstrasjonen på Maidanplassen var planlagt, det skulle eskalere, først fakler, siden molotovcoctails, så brennende bildekk, osv, og helt til slutt som prikken over i’en,  de 5 skarpskyttere, militært trenede folk, med helautomatiske spesialrifler. Det ble arbeidet hardt i kulissene for å skjule hvem de var, det ble ble holdt kjeft overalt, oppdragsgiverne var mektige. Flere mente det var de samme skarpskyttere på Utøya også, fløyet inn over Eggemoen. Kom de kanskje fra samme sted?

For å tåkelegge hvem det kunne ha vært, ble det satt ut masse rykter om hvem det kunne ha vært. Det var vanlige demonstranter, ble det sagt, med private våpen, det var terrorpolitiet Berkut med Kalashnikovs, det var Azov-folkene med jaktvåpen. At trusler ble satt ut, for det gjorde det, er et sikkert tegn på at beslutningstakerne satt høyt oppe i apparatene, kanskje sogar i Pentagon. Kanskje var de folk med dobbelte statsborgerskap, amerikanske og israelske. Kanskje gikk de under navnet “Israel firsters” (her). Kanskje var de Sayanims, Mossads hjelpere. Handlet de på oppdrag? Selvfølgelig gjorde de det.

De største ressurser

Donetsk og Lugansk byr på store ressurser: «Men Russland kan også tjene økonomisk på å innlemme de nye territoriene – Donetsk, Kherson, Lugansk og Zaporizhzhia – i landet. Gjenoppretting av krigsherjede territorier krever enorme investeringer, men det antas at avkastningen kan bli enda større. De fire regionene utgjør mer enn 90 000 kvadratkilometer eller nesten 15 % av Ukrainas totale areal. Fram til 2014 var Donetsk-regionen Ukrainas industrisenter, og sto for 20 % av landets industriproduksjon. Det er rikt på mineralressurser, og har det fjerde største kullfeltet i Europa. Lugansk-regionen er et viktig transportknutepunkt og er kjent for sin metallurgi, maskineri og landbruksindustri. Det har metallurgiske virksomheter, kjemiske og farmasøytiske fabrikker og flere kullgruver.

Zaporizhzhia-regionen er i mellomtiden sentrum for energiforsyning og produserer 25 % av Ukrainas elektrisitet. Tre kraftige energiprodusenter er lokalisert i den sørøstlige regionen – atomkraftverket Zaporizhzhia, det største kjernefysiske anlegget i Europa, Dnepr vannkraftstasjon og Botievo vindpark. Zaporizhzhia har også en rekke store industri- og maskintekniske anlegg. Kherson havneregion spesialiserer seg på skipsbygging og er kjent for sine feriesteder og landbruk. Dessuten vil hele Azovhavet også bli en del av Russland» (opplysninger, her).

“Ukraine harbors some of the world’s largest reserves of titanium and iron ore, fields of untapped lithium and massive deposits of coal” (Washington Post, her).

De rike ressurser som Donbass byr på, kan ha vært avgjørende. Jeg vet at oljen i Irak og Syria er viktig, så viktig at den blir stjålet av amerikanske offiserer med et stort apparat i ryggen, hvor mye som havner i Israel, vet jeg ikke. At temaet er helt fraværende i media, presse og fjernsyn, kan være en bekreftelse på at naturressursene er meget ettertraktet av Israel. Tror vi fortsatt i Norge at US-amerikanerne aldri i verden vil okkupere de norske oljefelter i Nordsjøen for å stjele vår olje? Det er khazarjødene som har makten i USA, et løfte betyr mindre enn ingenting for dem.


Det brøt ut åpen krig den 24ende februar 2022. Krigen ville maktfolkene og krigshisserne fremfor noen, de politiske sionistene, holde varm ved hjelp av Russland, USA og NATO inntil meget mere enn bare Ukraina er lagt i ruiner. Til og med Norge heller bensin på bålet. Spørsmålet er hvem som fikk Norge til å stå i stramm givakt? Kanskje noen vi kjenner? Som fikk Støre og Stoltenberg til å snu brått, da det gjaldt Ghadaffi og hans land, Libya i 2011? Inntil februar 2022 hadde det vært en regelrett nedslaktning av sivile, meget merkelig.

Hvorfor så omfattende drap av sivile? Det ble brukt militære våpen og militære og private militser, det var som om ingen tidligere avtaler ble holdt, og heller ingen krigslover ble gjort gjeldende. Hvorfor? Fra en ukrainske jager fra luftvåpenet ble det skutt med raketter i boligområder. Det ble også metodisk skutt med artillerigranater, der hvor sivile oppholdt seg. Mange massegraver ble funnet. Det hadde vært meget brutalt. Som om det hadde blitt gitt ordre fra høyeste hold om akkurat det. Hva kunne hensikten være?

Det var de russlandsnære innbyggere i Donbass, i byområdene Mariupol, Lugansk og Donetsk, som skulle få svi, men det holdt utenfor den europeiske offentlighet, holdt skjult av de store riksaviser og statsfjernsyn. Hadde det ikke vært for noen få modige mennesker som ikke gav seg så lett, hadde vi ikke fått vite noe..

På jakt etter sannheten
Eva Karene Bartlett fra Kanada on Global Research TV, tøff jente, reiser på egen hånd ut i krigsområder for å kjempe for sannheten, foto, her.

Journalisten Eva Karene Bartlett baserer sine rapporter på egne iakttagelser, sannferdig medlidenhet med lokalbefolkningen og jakt etter reelle fakta, hvilken journalist tør å gjøre gjør det idag? Dette gir den mellom-menneskelige tone vi alle trenger idag for å kunne kommunisere, dette er sjelen i broene vi alle kan gå over for å komme til den andre siden, medlidenheten, den er også vesentlig i ønsket som får slutt på alle kriger.

For dette som er grunnlaget for å få snudd den offentlige mening. Krigene idag er alle avhengige av å føre folk bak lyset via løgn, av bedrag og det vi kan kalle hjernevask, som sørger for at ofrene bare ser isolerte deler av virkeligheten. Den offentlige mening, vår mening, hver våkne lesers mening har makt hvis vi blir flere, vi kan bevege dette begynnende vanvidd.

Eva K. Bartlett rapporterer; hyklerisk stillhet etter bombing på en fødestue: “I en verden hvor media hadde rapportert ærlig i stedet for å produsere sin egen virkelighet, ville det vekket en stor forargelse over Ukrainas angrep på fødselssykehuset i Donetsk. Men historien viser at dette ikke er verdenen vi lever i. Som jeg skrev i fjor, unngikk også vestlige medier og snakkende myndighetspersoner flittig fordømmelsene da terrorister angrep eller ødela syriske sykehus, inkludert beskytningen av et fødselssykehus i Aleppo, som drepte tre kvinner. På det skadede sykehuset i Donetsk så jeg det gapende hullet i taket og restene av en Uragan MLRS-rakett som traff. De fleste vinduene i begge bygningene ble blåst ut (se videorapport fra fødselsklinikken på Twitter, her). Hadde dette skjedd i Kiev, kan du vedde på at vestlige medier ville vært høylytte og rapportert 24/7 i flere uker. I stedet, akkurat som Vesten standhaftig har ignorert Ukrainas åtte år med krig mot Donbass, utelater de også rapportering om sykehuset. Grotesk nok rapporterte noen ukrainske og vestlige medier i stedet løgnaktig at dette var et russisk angrep, ikke ukrainsk, som terroriserte, skadet og drepte sivile den 13. juni.

Saken er at Ukraina har brutt internasjonal lov med sine åtte år med krig mot Donbass-republikkene. De bruker forbudte tunge våpen rettet mot sivile og infrastrukturer. Dette er bare den siste hendelsen. Som det viste seg, rapporterte vitner at det ikke hadde vært noe luftangrep. Det var eksplosjoner: Akkurat som terrorister bombet et hjem i Aleppo i 2016 og brukte en lettere skadet gutt som propaganda mot Syria og Russland, gjorde ukrainske styrker i Mariupol det samme, og satte det hele i scene for å sverte Moskva.” CNN rapporterer om massegraver, de skriver om en by Manush utenfor Mariupol, og viser et videoklipp som kan være oppgraving av lik i et boområde, men det sies i klippet at dette er i Kiev og ikke i Mariupol, mens teksten i artikkelen er uklar på dette. Globalresearch, 28. april 2022, journalist Eva Bartlett sjekket dette, omtaler byen som Mangush, vi ser av videoen at dette må være langt fra folk, ingen hus å se, Bartell vil undersøke: «Wether or not there actually is a mass grave».

Fra artikkel Globalresearch (her):

Ifølge nyere vestlige medier har russiske styrker begravet opptil 9000 Mariupol-sivile i «massegraver» i en by like vest for den ukrainske byen. Disse rapportene (her) bruker satellittbilder som bevis og gjentar påstandene fra tjenestemenn som er lojale mot Kiev om at «likene kan ha blitt begravd i lag» og «russerne gravde skyttergraver og fylte dem med lik hver dag gjennom hele april». Jeg dro til det aktuelle stedet og fant ingen massegraver, skriver Bartlett. I virkeligheten har området rundt 400 enkelte graver, inkludert 100 tomme.

De 9000 likene og «det 21. århundres største krigsforbrytelse» var ubekreftede påstander fremsatt av en borgermester som hadde flyktet fra byen sin, promotert av media som nedover i artikkelteksten innrømmet at de kunne bekrefte påstandene uavhengig – men da var skaden gjort. Mens de gikk rundt på stedet, ankom to menn som var ansvarlige for begravelser, og da de ble presentert for den tidligere ordførerens anklager om massegraver, avviste de påstandene på det sterkeste. “Dette er ikke en massegrav, og ingen kaster lik i en grop,” sa en til meg.

En massegrav i nærheten av Lugansk i 2021

«Den amerikanske journalisten George Eliason, som har bodd i Lugansk i mange år, har skrevet om disse angivelige grusomhetene. I en dokumentarfilm (her) om saken sa han: ‘Jeg er her i fem minutter, og så blir jeg fortalt at de fem første menneskene de fant, det var fem avhuggede hoder (egen utheving). De var alle sivile. Hvem gjør dette mot folk?’» Mine spørsmål: Så? De avhuggede hodene var altså lagt slik at de skulle bli funnet først? Fordi man skulle være sikre på at det var det som også først ville bli rapportert til verdenspressen (fra artikkel Globalresearch, her)? Hadde vi ikke hørt om en lignende slags “markedsføring” tidligere?
Passer ikke dette inn i forsøkene (som dessverre våre egne jenter ble offer for i Atlasfjellene i 2019, her), på å bruke ukristelige metoder fra gamle tider i et forsøk på å etablere skrekk i hele Vestens befolkning, i tillegg å kneble de gjenlevende med den ynkeligste, ydmykende dødsstraff som finnes?

Ikke mange som driver på med den slags, og så langt ute på villspor, men dermed vet vi hvor hunden ligger begravet, for de tok i bruk verdenspressen og prøvde å lage en sak utav det, en sak som skulle holde hele verden i bann, de investerte til og med over 500 mio dollar i dette (et tafatt forsøk på bortforklaring, her, for det var halshugging som var tema), men folkemeningen lot seg dengang ikke forføre, de avvist dette, det var i 2019 helt tydelig, men kanskje prøver de seg igjen nå i Ukraina (om massegravene, fra artikkel Globalresearch, her, hør Eva Bartlett på Twitter, her)?

Eva Karene Bartlett snakker med folk, ser med egne øyne og lar seg ikke vippe av pinnen: “Det hadde aldri skjedd før, med hensyn til kraft, tetthet og brannvarighet, et slikt raid på DPRs (Donetsk People’s Republic) hovedstad hadde ikke blitt registrert under hele perioden av denne væpnede konflikten [siden 2014]. På to timer ble nesten 300 MLRS-raketter (Multiple Launch Rocket System) og artillerigranater avfyrt. Lokalbefolkningen sier at dette var noen av de tyngste bombingene av Donetsk siden 2014, da regionen erklærte sin uavhengighet fra post-Maidan Kiev.

I Budyonnovsky-distriktet sør i byen ble under ukrainsk beskytning av et marked, fem sivile inkludert ett barn drept. For bare to måneder siden traff Kievs styrker et annet marked i Donetsk, og etterlot fire sivile døde. I det hardt rammede Kievskiy-distriktet, i nord, forårsaket beskytningen brann ved et vanntappings-anlegg og et lager for skrivesaker, og ødela begge deler. Bygningen sto fortsatt i flammer da journalisten Roman Kosarev og jeg ankom omtrent en time etter angrepet. Leilighetsbygg i området kom også under artilleribeskytning og etterlot dører sprengt, vinduer knust og biler ødelagt. Den ødelagte bensinstasjonen lå i en gate hvor jeg bodde i april, med bare boliger. DPR-sjef Denis Pushilin sa: «Fienden har bokstavelig talt brutt alle avtaler. Forbudte metoder for krigføring blir brukt, bolig- og sentrale distrikter i Donetsk blir beskutt, andre byer og bosetninger i DPR er også under ild nå» (hør intervju med Bartlett, fra Donetsk, her).

En engasjert jøde i disse kompliserte politiske spørsmål hvor khazarjødene er involvert, er den til kristendom konverterte jøde Nathanael Kapner. Han skriver i en artikkel fra 2014 slående og karakteristisk hvordan khazarjødenes økonomiske interesser er sterkt med i bildet i Ukraina. Dette er også et motiv bak de blodige forfølgelser av innbyggerne i Donbass-regionen. Fikk “Sayanim” Kolomoisky et oppdrag fra Midtøsten som han samtidig ville tjene store penger på? Ser vi på resultatene, hadde de åpenbart gitt ham frie hender, men at det skulle være skrekkinngytende, det skulle slå folk i Vesteuropa i senk. I tillegg hadde han åpenbart ikke bare tråkket de mektige på tærne for å få dollar på konto, men også lovgivningen, ikke uvanlig for khazarjøder, å kjøre i flere kjøreretninger når det gjelder penger.


Vil vi se dannelser av lignende nazi-henrettelses-tropper i Mellomeuropa og Skandinavia også? De er eksperter ut i fingerspissene på å infiltrere statsapparat, selvfølgelig også alliansr som NATO, men også politiske partier, de overtar rett og slett styringen. De er også drevne på å kuppe folkebevegelser og demonstrasjoner. Og løfter man på steinene og slipper dagslys til, springer de hurtig unna til nye gjemmesteder.


Hvem sto bak massemordene?
Igor Kolomoisky, den selvskodde forretningsmann fra Dnipro, elsket av få og hatet av mange ((foto, her). Handlet han i oppdrag av andre?

Nathanael Kapner fra 2014: SLAY FOR PAY er Igor Kolomoiskys måte å drepe kvinner og barn i Lugansk-regionen i Øst-Ukraina. Han er trippel statsborger: ukrainsk-israelsk- og kypriotisk, eier av Privat Bank, og junta-guvernør i byen Dnepropetrovsk, og siktet av Russlands straffedomstol for å ha planlagt og utført drap på sivile og brukt forbudte metoder for krigføring. Kolomoisky, som bor i Genève, Sveits, er den nest rikeste mannen i Ukraina, verdt 6 milliarder dollar.

Igor Kolomoisky født 1964, 300 km vekk fra fødebyen til Leon Trotsky? Kanskje har de flere lignende biografiske trekk? Se noen av hans grådighetens  hekkeløp, vi aner hans grenseløse hensynsløshet, her.

Anklagene ble styrket etter tilståelsen til Sergei Litvinov, en vernepliktig fra Kolomoiskys Dnipro, en krigsbataljon. Forrige onsdag innrømmet han at Kolomoisky hadde betalte ham for drap på fredelige borgere. “Litvinov vitnet om at han drepte kvinner og barn i landsbyer i Lugansk,” sa lederen av den russiske etterforskningskomitéen, og la til at Litvinov ble “betalt” av Kolomoisky for å ha begått drapene. Dette må være Kolomoiksys private Holocaust. Komitéens leder, Vladimir Markin, sa også at 2500 innbyggere i det sørøstlige Ukraina var blitt drept som følge av angrep fra flere rakettsystemer. Kolomoiskys militser er rapportert å være i besittelse av missilvåpen.

TRE MASSEGRAVER er bekreftet av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på et territorium som tidligere var kontrollert av regjeringsstyrkene i Kiev. Noen av de oppgravde likene viste tegn til tortur og henrettelse (en fjerde massegrav ble funnet 28. september 2014). I forbindelse med oppdagelsene av massegravene, anklaget Amnesty International den høyreekstreme Aidar-bataljonen ledet av «Høyre sektor»-leder Andriy Parubiy og Kievs president Poroshenko, for «krigsforbrytelser», begge under Kolomoiskys kontroll.


Og den kontrollen inkluderer også fire militser finansiert av jøden Kolomoisky: Bataljonene Dnipro, Aidar, Azov og Donbas.


Den 2000 mann sterke Dnipro-bataljonen, som var ansvarlig for brannbombingen av fagforeningsbygningen i Odessa 1. mai og de som ble levende brent, fanget inne på Mariupol politistasjon 9. mai, opprettholdt også en reservestyrke på 20 000 medlemmer. Kolomoiskys styrker, bevæpnet med avanserte våpen hentet fra våpenlager i Kievan og våpen kjøpt på det svarte markedet, består av ukrainsk regulære militært personell; høyreekstreme enheter fra vest-Ukraina; og Defense Force (IDF) Blue Helmet-kommandoer fra IDF i Israel.

Nathanael Kapner, foto, her.

Kolomoiskys Privatbank har vært den største mottakeren av det IMF kaller Emergency Liquidity Assistance (ELA), utlånt til landets banker. Følgelig har IMF-lån gitt under betingelsen for hjelpe Ukrainas økonomi i stedet gått til Kolomoiskys folkemordskampanje i Øst-Ukraina. Siden kommer Hunter Biden, Joe Bidens sønn inn på scenen. I mai i fjor ble Biden utnevnt til styret for Burisma Holdings Limited, et privat selskap som borer etter gass i Ukraina. Jøden Kolomoisky dukker opp: Med rette kjent som “kameleonen.” Burisma Holdings, registrert på Kypros, eies av Kolomoisky (Kypros er et av de tre landene der Kolomoisky har statsborgerskap). Pengeforbindelsen mellom Kolomoisky og Biden (Kiev og Jewmerica) er åpenbar.

Olje-“fracking” i det skiferrike Øst-Ukraina har vært et hovedmål for militærkampanjen i Kiev … og fracking er virksomheten Burisma driver med. Bare i juli i fjor begynte ukrainske tropper å installere fracking-utstyr nær Slavyansk. Befolkningen i Slavyansk protester mot utviklingen på grunn av farene ved hydro-fracking som bruker giftige kjemikalier som forgifter undergrunnsvann. Men med det amerikanske senatets lovforslag 2277 som pålegger USAID å garantere lån for alle faser av gassutviklingen i Ukraina, har morderen Kolomoisky full støtte fra Jewmerica … med Hunter Bidens pappa som stiller opp. Det er tross alt jødenes verden. Og det er derfor verden er i en kaotisk tilstand (originalartikkel, her).

Krig i Syria, hvem står bak de omfattende drap, lemlestelser og ødeleggelser? Hvem trekker egentlig i trådene her? Er det slik også hele Europa skal se ut om noen år? Er det ikke dette som er Covert War? At ingen skal ane hvem som står bak og trekker i trådene? Foto, her.

Fra John Kaminski, i forsvar for Nathanael Kapner: “Dette er ikke resultatet av en gal manns verk; det er en utrolig oppsiktsvekkende samlingen artikler skrevet av en som kjenner jødenes vanvittige praksis fra innsiden og som er rasende over deres umenneskelige oppførsel, fra drap på barn og innhøsting av deres organer til seksuelle overgrep mot sine egne barn og forbud mot å gi informasjon til politiet om de ritualiserte forbrytelsene de begår” (meget lesverdig, her).

Mitt spørsmål, kanskje er det som i Syria; kanskje er det også samme strategi, kanskje sogar de samme generalene som nå sitter i en bombesikker bunker i Ukraina og gir ordre til soldatene, istedenfor i Syria som tidligere, ordre de har fått fra enda høyere hold i Israel? Men kanskje er det bare utad at Ukraina er kampområdet; for akkurat det har en viss logikk, hvis det stemmer det som den lekkede Randrapporten (se Nyhetsspeilet, her) hevder, at det er Europas hjerte som står i fokus, nemlig nasjonen Tyskland.


Og faller Tyskland, visner hele Europa av seg selv. Kanskje er krig, energiknapphet, inflasjon og hungersnød midlene som skal forvandle Europa til en ruinhaug på lik linje med Syria, Irak, Libya og Afghanistan. Ja, er det ikke akkurat det som ligger i kortene?


En stinn løgnatmossfære
Russell Bentely fra Texas: «Jeg bor i byen Donetsk, som fortsatt blir bombet på daglig basis, tilfeldige massemordsangrep av terrorister inn i sivile områder med tungt artilleri som er levert av NATO, Europa og USA. Noen ganger må jeg bruke hjelm hvis jeg skal til matbutikken.» Foto fra video, her. Flere artikler av Bentley hos rense.com, her.

Når alle lyver blir konsekvensene for oss seende slik ut: Vi mister tillit til alle, og mørket senker seg tungt ned over landskapet, vi blir blinde. Å prøve å begripe hva som egentlig skjer, hva som er realitetene bak propagandaen, må leve under slike premisser. Løgn er en psyop, en psykologisk operasjon som skal føre oss på villspor. Dette er propagandaens opppgave, vi skal miste orienteringen. Skal vi kunne se etter kjennetegn, må vi skjære igjennom tåkeleggingen.

Et kjennetegn er brutalitet. Ikke alle krigsparter er like brutale, noen oppfører seg som mennesker. Men særlig en gruppe gjør ikke det, de ønsker ikke det og har aldri gjort det. De utrydder folk systematisk, drap og blod er deres kjennetegn og det begredelige resultat av deres framferd har alltid lagt i deres fotspor, deres særegne spesialitet er «cut-throat»; å skjære over halsen på sine offer. Og like systematisk som de dreper, like systematisk dekker de sine handlinger bak løgn. De er fanatiske kontrollfreaks og ville ikke tillate noe som helst hvis de ikke hadde bukten og begge endene i sine hender, Abu Bakr al-Baghdadi var deres mann som kontrollerte ISIS.


«Den italienske propaganda-avisen La Stampa publiserte bildet ovenfor 15. mars 2022, som viser en grufull scene med massemord på sivile med ulovlig klase-ammunisjon spredd utover i et bysentrum med et ballistisk missil.

Den italienske avisen La Stampa fremstiller saken fordreid, selv om de kjenner sannheten (foto fra hans artikkel hos rense.com, her).

24 sivile (inkludert en hel familie med 2 barn) ble myrdet, og dusinvis flere ble alvorlig skadet. Overskriftene i rødt over toppen – ’Russlanddreper 400 i Mariupol, Kiev forbereder russisk angrep’. Den fete overskrift over bildet er ’Blodbad’. Bildet er ekte, og selv om overskriften er bevisst villedende, er de ikke direkte løgner. Det trenger de ikke være.

Løgnerne på La Stampa trenger faktisk ikke å lyve da de fleste europeere som de fleste amerikanske borgere, er altfor dumme til faktisk å se bak overskriftene, men blir lett lurt av noe mer enn insinuasjoner. Og de pro-nazistiske propagandister i avisen La Stampa vet dette. Jeg kunne fortelle deg at bildet faktisk viser resultatene av en krigsforbrytelse gjort av den ukrainske hæren med et Tochka-U-missil som traff Donetsk sentrum rundt klokken 12.00 mandag 14. mars, og meningen var å drepe mange ganger flere enn de 24 sivile som ble myrdet.

Jeg kunne fortelle deg at helgen før spredte ukrop-troll-kontoer på russiske og andre sosiale medier falske historier om at DPR-administrasjonen (Donetsk People’s Republic) ville offentliggjøre status til savnede DPR-soldater klokken 12.30 den 14. mars i administrasjonsbygningen i Donetsk sentrum, de ville at konene, mødrene og døtrene skulle komme dit. Denne meldingen ble også sendt via sms til de kvinnelige familiemedlemmers telefoner.

Jeg kan bekrefte det, for datteren til en av vennene mine som tjenestegjorde ved fronten viste meg meldingen på  telefonen. Jeg kan også fortelle deg at missilet ble fanget opp av DPR-luftforsvaret, og bare to beholdere med klasebombe-våpen detonerte da de traff omtrent 500 meter fra administrasjonsbygningen, på University Avenue i sentrum av Donetsk”.

Stikk motsatt av sannheten

“Hadde raketten nådd sitt mål ville hundrevis ha blitt drept. Kanskje du ville tro meg, kanskje ikke. Hva synes du om La Stampas arbeid? Ikke bare prøver de å dekke over det forsettlige massemord på sivile, men la skylden for den nazistiske forbrytelse på ofrene og deres forsvarere. Avisen La Stampa og Italia støtter dem. Dette er en svart løgn, en fordømt løgn, bokstavelig talt stikk motsatt (egen utheving) av sannheten. Og det store flertallet av vestlige borgere sluker disse løgnene akkurat som fluer spiser skitt. De som svelger disse løgnene er like skyldige som løgnerne selv.

Baruch Goldstein, mannen hvis hjerte var fylt til randen av hat, (1956-1994), her og her.

Og til informasjon; fotografen som tok det hjerteskjærende bildet La Stampa stjal, ble verken betalt eller kreditert, eller til og med spurt om tillatelse til å bruke bildet hans i denne italienske versjon av nazistisk propaganda. Vel, du kan si, det var en isolert hendelse, feil skjer. Men det var verken isolert eller feil. Redaksjonen av La Stampa visste nøyaktig hvor bildet var fra og hva det viste, de brukte det med vilje for å lyve» (fra Bentleys artikkel hos rense.com, her).”


Hør intervju med Russell Bentley, lastet opp 28. februar 2022, her. Intervju lastet opp 4rde oktober 2022, her.


The rise and fall and rise of Israels biggest racists; Rabbi Meir Kahane (1932-1990), kort videoklipp, her, og Benjamin Netayahu, foto fra slutten av 80-tallet, her.

Det er et faktum at vi har med mennesker å gjøre som har et svart-hvitt forhold til sin omverden: Den amerikanske jøden Baruch Goldstein var en av dem; en mann så full av hat at han ikke kunne bremse seg, men så seg tvunget til å måtte drepe muslimer inne i Ibrahimi moske i Hebron (1994), han stormet inn og skjøt og drap 29 mennesker, mange i bønn, noen helt ned i 12 år gamle og 125 ble såret og lemlestet. Hans handling vakte beundring blant mange likesinnende, fordi de var tilhengere av Rabbi Meir Kahane. Det er de som stikker hodet først opp når det er snakk om Israels ekstremisme og hang til nådeløs brutalitet, fordi de er det virkelige Israels barn, en gruppering rundt JDL, Jewish Defence League, grunnlagt av Meir Kahane. De står under Netanyahus beskyttelse.

Fordi de ikke har noen moralske bremser, er våpenføre, kriminelle, som oligarken Igor Kolomoisky, og står over landets lover. De myrder sine fiender, bedriver menneskehandel, narkotika, prostitusjon og våpen, edle metaller, de dyrker en ekstrem rasistisk nasjonalisme og fordi de er kjernen i Israels fremtid, blir de satt på gullstol av det Israelske statsapparat. De fleste av dem kommer fra USA og er nybyggere i Israel. De representerer ånden i Talmud . Det kan ha vært mange fra denne gruppen som bemannet de frivillige troppene i Ukraina (hør David Sheen om El-Nakam bomberne, her).


Hva lå egentlig i luften?
Historiker Ilan Pappé (f.1954), her.

For å få perspektiv på oppførselen til et menneske som jødene i Israel må leve med, Baruch Goldstein, gir en historiker jeg gjerne lytter til, Ilan Pappé, viktige bidrag, her fra hans Ten Myths About Israel (2017), det gjelder sionistene, selv om de er ateister, de tror ikke engang på verken bibel eller noen Guds, er de frekke nok til å bruke bibelen som begrunnelse hvorfor de stjeler landområder fra andre: «Lignende referanser til folkemord i Guds navn vises i det jødiske Haggada for påske (påske). Temaet er fortellingen om påskesederen (jødisk hellig måltid) – hvor Gud sender Moses og israelittene til et land som er bebodd av andre, til å besitte det slik de finner det passende – er selvfølgelig ikke et avgjørende spørsmål for de store flertallet av jødene. Det er en litterær tekst, ikke en manual for krig. Det kan imidlertid bli misbrukt av den nye jødisk messianske tenkning, som var tema i forbindelse med attentatet på Yitzhak Rabin i 1995 og også sommeren 2015, hvor en tenåring ble brent i hjel i en hendelse, og i en neste, to foreldre og deres baby.

Regjeringspolitiker fra Likud, Ayelet Shaked (f. 1976), her og her.

Israels nye justisminister, Ayelet Shaked, snakket om lignende ideer, for henne gjaldt det så langt bare palestinere som hadde dødd i forsøk på å motsette seg Israel: Hele familien, sa hun, skulle «følge sine sønner, ingenting ville være mer rettferdig, enn det. De skulle gå, som også der es hjem skulle rives der slangene ble oppdradd. Ellers mer små slanger vil bli oppdradd der.”

David Sheen, journalist og Israelspesialist, foto, her, hjemmeside, her.

Dette høres ut som hat mot alt som ikke er “jødisk” i høyeste grad er levende helt opp på ministernivå av den israelske stat. Det betyr at mange mener sine egne ensidige meningers virkeliggjøring er berettiget, dessverre også Baruch Goldsteins. Spørsmålet er om slike fanatiske meninger har festet rot hos noen få personer, om ideene har en felles kjerne noe sted, eller om de har sitt større sentrum f.eks. i Likud? Og er det ikke slik at Knesset og politikk har aldri hatt en reell innflytelse på statens utøving av makt, har ikke den israelske stat alltid fulgt den samme brutale linje? Ja, er ikke da Knesset et spill for galleriet, en bløff? Veien videre: Netanyahu kan bli valgt som primeminister ved valget den 1. november 2022. Han (Likud) har innledet et samarbeidet med det største rasistpartiet i Israel, Kahanistene, regnet som et terrorist- og ekstremt rasistparti, helt uten skruppler.

En skjebnesvanger blanding. Likud, ytterste høyre, ligger som en god nummer to. Likud er Netanyahus parti, grunnlagt av statsminister og terroristen Menachem Begin. Utviklingen av rasisme i Israel har gått den gale veien, har blitt meget verre med årene, forteller Sheen, han frykter fremtiden slik det ser ut nå; var det akkurat dette de har villet ha frem, hele tiden? Brutaliteten, hensynsløsheten og volden, akkurat det nazistene representerte? Hør synspunkter på det kommende valget av David Sheen, her.


Hvem var nazistene?
Alle rikspolitikere er medlemmer av det samme parti; Eustace Mullins (1923-2010); “Its only one political party today, and its called the nazis”… hør utdrag foredrag, her.

US forfatteren Eustace Mullins: “Det finnes bare ett politisk parti dag, og det heter nazistene” (Its only one political party today, and its called the nazis), de kom tilsyne i Tyskland ved etablering av samarbeidet mellom Adolf Hitler og Khazarjødene (zionistene) i 1923. Navnet Nazi oppsto utfra Na(sjonalsosialisme) og Zi(onisme). Khazarjødene har av gode grunner fortidd dette. Den samme brutale og nådeløse khazarjødiske ånd som var den bærende blant Sovjets kommunister, den eldgamle asiatiske blodtørst fra lenge før kristi tid, var den som hadde tatt funnet veien til Tyskland under framveksten av Det nasjonalsosialistiske Parti, NSDAP.

Nazismens åndelige røtter ligger i Talmud. Den amerikanske rabbiner Stephen Wise (1879-1969) sa tydelig fra at kommunisme er den forkledde Judea, sitat: “Some call it Communism. I call it Judaism.”

Judea betyr i denne sammenheng med khazarjødene, den babylonske Talmud. En rekke høyere offisere under Hitler var forkledde zionister, de ville ha maktposisjoner, men røpet ikke for noen at de var tilhengere av Thodore Herzls og hans World Zionist Organisation. Slik jeg forstår det: Det var gjennom dem nazismens de tyske soldatene ble beryktet som nådeløse og brutale. For det var en sentral del av deres store plan. Holocaust en annen. Siden dengang har navnet Nazist fulgt med som en nisse på lasset. Det var folk med de samme slags ideer som utgjorde kjernetroppene hos morderbandene som Azov-bataljonen, Svoboda og Right Sector, men også tropper av frivillige fra Israel. Felles kjennetegn var deres grenseløse brutalitet, nådeløse og de styggeste drap av sivile mennesker. Idag er kjernen av samme ånd å finne i Israel. Beboerne av Gaza har fått lide under dette siden 1948, Gaza er idag en konsentrasjonsleir. Det kommer til å straffe seg sviende at vi ikke har gjort nok for å stoppe dette. Alle stortingspolitikere som støtter Israel, NATO, Europabevegelsen og EU, støtter, mange uten engang å vite det, nazistiske idéer hvis hensikt er å forvandle Tysklands Europa, som tidligere har vært et forbillede for mange av verdens nasjoner, til en øde ørken.

Eustace Mullins hadde rett, slik ser i mine øyne nazisme ut i Norge idag; stortingspolitikere som støtter, om enn så lenge stilltiende, utrydding av, i deres øyne, overflødig befolkning, stortingspolitikere som støtter WHOs løgnaktige pandemi som er oppfunnet for å skaffe WHO verdensmakt. Stortingspolitikere som, uten å ha skaffet seg de nødvendige kunnskaper, legger til rette for pharmaindustriens sykdoms- og dødbringende vaksiner, utøver nazismens ideer. Hva det norske barnevernde kan tillate seg ovenfor barn og ungdommer, enslige mødre, fedre og foreldre, har i mine øyne sin begrunnelse i nazismens eller babylonsk Talmuds tankegods. Nazistene, som også er Israel firsters, utgjør idag de statskriminelle som mener seg berettiget til å forsyne seg grådig av det felles kakefat på befolkningens kostnader, de har under årenes løp forvandlet seg til de reneste parasitter. La det synke inn, dere som er medlem av De har selv valgt en livsvei hvor de på veien ble skadedyr på samfunnets organisme, men er så hjernevasket og oppblåste at de ikke engang merker at det er det de er, det skal bli mer enn vanskelig for dem å snu, ble de pga sykdom og død tvunget ut av det, bør de takke sine Gud på sine knær, for det.


Noen få rikspolitikere prøvde å bryte og ut av innhengningen ved å ta egne, selvstendige beslutninger. Det gikk ikke bra.

Samarbeidet mellom zionister og nasjonalsosialister som begynte iflg Mullins i 1923. Foto fra boken av Ron Unz om Jøder og Nazister. Tekst: “En nazist reiser til Palestina og forteller dette i Angriff (Gauzeitung Berlin, en fylkesavis)”,  nedlastning bok av Ron Unz, her.

Hva hvis Netanyahu, dvs Den nye verdensorden allerede har kontroll over Europas politikere, at NWO allerede har den globale verdensmakt (?), da forstår man at de mange tragiske episode, kunne finne sted med en US-president tilstede (Trump) uten større reaksjoner, verken fra europeisk presse eller folkeaksjoner. Det var ved Israels 70 års-jubileum i 2018. Det var protester mot et umenneskelige regiment, palestinerne protesterte åpenlyst, mens skarpskyttere drepte ikke bare demonstranter, men hadde moro av å treffe kneskålene på fotballspillende barn og ungdommer på 1 km avstand. “Da Israel som nasjon rundet 70 år den 18. april 2018, hadde IDF-soldater under urolighetene drept minst 58 palestinere og såret og lemlestet flere enn 2400 ved Gaza stripen, ubevæpnete folk.” (artikkel, her, videosnutt fra 2020, her), fra Nyhetsspeilet, her.

Det er lignende det som skjer i Ukrainas Donbass idag. Folk i Donetsk og Lugansk har siden 2014 vært utsatt for et sant helvete (ca 6,250 mio innbyggere), de har vært Donbass’ palestinere. Mange vet ikke engang hvorfor det skjer, fordi løgnene og bortforklaringene har skygget for all sannhet. Det er samme type terror som skjer der som den palestinerne i Gaza har måttet tåle i en årrekke.


Også Vladimir Putin påpekte for mindre enn en måned siden på de vestlige politikeres forhold til nazismen, hør utsagn, video 30. september 2022, se nedenfor.


Hva skjuler seg bak fasaden?

Forfatteren Ron Unz har skrevet tekster vi bør ta på alvor, han legger ingen kollisjonsputer imellom, ingen fartsdempere som skal gjøre hans formulerte iakttagelser mer spiselig for flertallet. Les hva han skriver: Jeg tror han har rett. Det er mange som har gått inn i propagandaens flueklister og blitt sittende fast i forestillinger som ikke er sanne. Vi har blitt ført bak lyset og har ufrivillig lukket oss selv ute fra det som virkelig finner sted, men dermed samtidig gitt et frirom for gjerningsmennene til å utføre det de har fore; for de er avhengige av å kunne utføre sine misgjerninger i det skjulte.

Hvis vi ser nærmere på de personligheter som la grunnstenene for dagens stat Israel, ser vi hva slags egenskaper og evner de i løpet av sine liv har dyrket frem i seg selv, karaktertrekk som fulgte med på lasset inn i dagens Israel. Vi nordmenn kjenner følgende fenomen godt, det er allerede vevd inn i vår åndelige ryggmarg; vi kan ikke stikke av fra problemene, våre dårligste egenskaper kommer alltid med på flyttelasset; som det så visdomsfullt heter i en av våre folkesanger: “Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte, for høyt på vognlasset nissen lo: Jeg tror vi flytter i dag, vi to, jeg tror vi flytter i dag, vi to.”

Det gjelder folk som den selverklærte terrorist Menachem Begin, leder av terroristgruppen Irgun som tok ansvaret for å ha sprengt King David Hotel i Jerusalem i 1946 (artikkel, her), hvor 91 ble revet i filler og 45 såret og lemlestet. Det er slik de løser sine problemer, de prøver ikke bare å stikke av fra dem, de sprenger problemene sine i filler med sprengstoff. Det er latterlig, men det fatale er at så mange mennesker kommer til skade, blir lemlestet eller dør, og de er mange.

Fra Sabra- og Shatilamassakren i 1982, OBS, sterke bilder, her.

Det er slik de gjør det, og så lenge det fantes sprengstoff, har de gjort det slik, helt fra urolighetene i Tsar-russland etter 1863 har det vært slik; dynamitt, sprengladninger og blyskudd. Før den tid var det svartkrutt og dobbeltegget kniv, brukt bakfra. Det gjelder noen få utvalgte, de så seg som radikale revolusjonære og hadde varmet seg på idéer som ikke var sunne og friske, idéer deres Talmudrabbier gav dem. Først da de fikk mye penger og mye makt mellom hendene, fikk dette konsekvenser for oss andre, også. Vi skulle ha stoppet dette for lengst, men det gjorde vi ikke, vi har latt det skure og gå; så er vi også medskyldige i at det fikk lov til å utvikle seg så langt.

Statsminister Begin hadde Ariel Sharon (1928-2014) som sin utenriksminister: Ariel Sharon gav som ordre om drap av 3500 palestinske og libanesiske barn, kvinner og menn i flyktningeleirene Sabra og Shatila, den 16. september 1982.

Ron Unz skriver følgende om ham: «At han beskrev seg selv i slike termer var neppe en overdrivelse, siden han ganske lystig framhevet fordelene ved å slakte av millioner av Israels fiender, og den gigantiske utvidelse av israelsk territorium ved erobring av nabolandene, utvise deres befolkning og hvis de protesterte, bruke atomvåpen. For ham var den store massakren av palestinske kvinner og barn ved Sabra og Shatila helt uten betydning, og det mest uheldige aspektet ved hendelsen var at drapsmennene hadde vært Israels kristne falangistiske allierte i stedet for israelske soldater selv» (fra side 6).

«Tilbøyeligheten til de mer høyreorienterte sionistiske fraksjonene å utføre attentat, terrorisme og andre former for kriminell oppførsel var faktisk ganske bemerkelsesverdig. For eksempel, i 1943 hadde Shamir (Yitzak, 1915-2012) arrangert attentatet på sin fraksjons-rival, et år etter at de to mennene hadde rømt sammen fra fengsel for et bankrobberi der tilskuere hadde blitt drept, og han hevdet at han hadde handlet slik for å avverge det planlagte attentatet på David Ben-Gurion, den øverste sionistlederen og Israels fremtidige grunnlegger- og premierminister” (side 10).

Det startet forøvrig et samarbeid mellom sionistene og de tyske nazister i 1923: Selv om tyskerne ga liten oppmerksomhet til bønnene til den mindre organisasjonen, var den langt større og mer innflytelsesrike sionistbevegelsen Chaim Weizmann og David Ben-Gurion noe helt annet. Og i løpet av det meste av 1930-årene hadde disse andre sionistene dannet et viktig økonomisk partnerskap med Nazi-Tyskland, basert på en åpenbar interessefellesskap.” De politiske sionisters skjulte infiltrasjon i den tyske hær gir en nøkkel til å forstå de senere tyske nazisters brutale handlinger.

“Shamir og hans fraksjon fortsatte absolutt denne typen oppførsel inn i 1940-årene, og klarte å myrde Lord Moyne, den britiske ministeren for Midtøsten, og også grev Folke Bernadotte, FNs fredsforhandler, selv om de mislyktes i sine andre forsøk på å drepe den amerikanske presidenten Harry Truman og Den britiske utenriksministeren Ernest Bevin og planene deres om å myrde Winston Churchill gikk tilsynelatende aldri forbi diskusjonsstadiet» (fra side 10).

Kommer en ny verdenskrig?
Great Israel; Netanyahu later som om han bare vil ha lillefingeren, mens han i virkeligheten vil ha hele hånda og vel så det, dette er ikke Israels krig for Great Israel, men krig for New World Order, Den tredje verdenskrig, som skal ødelegge Tyskland og tyskerne; det gjelder å avlenke oppmerksomeheten bort fra det, her og her.

Den jødiske forfatter Henry Makow skriver følgende i sin artikkel på rense.com: «Inntil nylig aksepterte jeg Israels selvbilde som en beleiret, fredselskende nasjon i et hav av blodtørstige arabere. Ideen om at denne lille staten hadde imperialistiske design virket latterlig. Men hva om verdens maktelite, ukjent for folk flest, inkludert israelere, brukte Israel til å fremme sin nye verdensorden? Hva om Israels rolle var å kolonisere Midtøsten, og bli sete for (den nye) verdensreligionen? Livia Rokachs monografi er basert på avsløringer fra den personlige dagboken til Moshe Sharett, som var Israels første utenriksminister fra 1948-1956, og statsminister fra 1954-1956. I følge denne dagboken, som Israel forsøkte å undertrykke, var Israels bilde av sårbarhet et triks. Israel har alltid planlagt å bli den dominerende makten i regionen, og “oppfunnet farer” for å lure innbyggerne og provosere frem kriger. I dagboken sin siterer Sharett en samtale med hærens stabssjef Moshe Dayan i mai 1955, konluderer Sharett: ‘Staten… må se sverdet som det viktigste, om ikke det eneste, instrumentet for å holde moralen høy og beholde den i høyspenning. Mot dette formålet kan den, nei den MÅ oppfinne farer, og for å gjøre dette må den ta i bruk metoden med provokasjon og hevn…og fremfor alt, la oss håpe på en ny krig med de arabiske landene, slik at vi endelig kan bli kvitt våre problemer og få plass’ (Dagboken, Israels Sacred Terrorisme, kan lastes ned, her).”

Dr. Henry Makow snakker om New World Order, Den nye verdensorden, “Orden” har noe frimureraktig, katolsk over seg. Det betyr ganske enkelt at globalistene har til hensikt og bygge opp en hierarkistisk organisert verden, topp-down, hvor folket er nederst, parasittene i midten og nestøverst sitter sjefsrabbiene, rettslivet og rettspleien gjennom lovverket Talmud, mens øverst den nye Messias.

Alison Weir, grunn-legger av nettstedet If The Americans Knew, intervju, her.

Vi ser at vold, terror og brutalitet er bygd inn i det israelske statsapparat; det har sin naturlige plass for de ledende. Og Gaza, verdens største konsentrasjonleir er en selvfølgelig del av dette, hvor nesten daglig barn, unge og voksne blir drept av de israelske soldater. Den amerikanske damen Alison Weir har brukt mange år av sitt liv til å informere amerikanerne om hva som egentlig skjer i Gaza, en daglig katatrofe for palestinerne som alle er tvunget til å bo der (befolkning pr idag ca 606 700, 1 306 Israelere (her ) og minst 10 453 Palestinians (her) har blitt drept siden 29ende september, 2000, intervju her).


Brutalitet og vold mot palestinerne, særlig Gaza, er så systematisk at vi skjønner det ikke kan ha lokale motiv, men er prinsipelle stats-handlinger. En prinsipiell statlig handling har en meget større rekkevidde og tyngde enn en som er lokalt motiviert.


Hva kan vi forvente? Hvis vi ingenting gjør, utvikler voldsspiralen seg lovmessig videre, skritt for skritt. Volden vil bli matet slik at den eskalerer i den retning de vil. Men begynner vi å engasjere oss, vil udyret trekke tentaklene tilbake i like stor grad som folk går fremover. Akkurat nå står f.eks. en divisjon av US elitesoldater i Romania (101st Airborne Division, 4700 soldater) og vil krysse grensene til Ukraina ved minste anledning. Israel styrer helt avgjørende mot en verdenskrig, la det ikke være noen tvil om det, de vil legge hele den vestlige verden i grus. Men de kan bare gjøre det hvis ingen gjør noe (mere, her). Og bare den som kjenner de dypere skikt av Israels historie, evner å gripe inn i deres virkelighet.


Etnisk utrenskning

Etnisk utrenskning av palestinere, var det noe vi bare hadde hørt om, eller hadde det virkelig skjedd? Hva gjør slike dype sår med et helt folk? Hva slags forhold fikk palestinerne til den Israelske hær og den Israelske stat? Hva forteller en historiker som Ilan Pappé, her fra boken Gaza in Crisis (2010) skrevet sammen med Noam Chomsky (?):

“Haganah (jødisk terrorgruppe, opphavet til Irgun, Yitzhak Rabin og Ariel Sharon var medlemmer, egen tilføyning) hadde flere brigader til disposisjon, og hver og en av dem fikk en liste over landsbyer den måtte okkupere og ødelegge. De fleste av landsbyene var bestemt til ødelegges, bare i helt unntakstilfeller ble styrkene beordret til det la dem være intakte. Den etniske rensingsoperasjonen, som startet i desember 1947, fortsatte langt ut på 1950-tallet. Landsbyer ble omringet på tre flanker, og den fjerde ble stående åpen for flukt og evakuering. I noen tilfeller taktikken fungerte ikke, og mange bygdefolk ble igjen i husene sine – det var da massakrene fant sted. Dette var den viktigste strategien for jødifisering av Palestina.”

Rachel Corrie 1979-2003, drept i Gaza av en bulldozer, her, boken om henne kan lastes ned, her, video om henne, her.

“Etnisk rensing fant sted i tre trinn. Den første var fra desember 1947 til slutten av sommeren 1948, da kyst- og indre sletter ble ødelagt og deres befolkning kastet ut med makt. Den andre fant sted høsten og vinteren 1948-49 og inkluderte Galilea og Naqab (Negev). Vinteren 1949 var våpnene i Palestinas land stille. Den andre fase av krigen var avsluttet, og med den andre fase av krigen var også utrenskningene avsluttet. Likevel fortsatte utvisninger i lang tid etter krigsstøyen hadde lagt seg.

Den tredje fasen av den etniske rensingen ville strekke seg utover krigen, faktisk helt til 1954, da dusinvis av landsbyer ble ødelagt og innbyggerne utvist. Av cirka ni hundre tusen palestinere som bor i territoriene utpekt av FN som en jødisk stat, ble bare hundre tusen tilbake på eller i nærheten av tidligere land og hjem. De som ble igjen ble den palestinske minoriteten i Israel. Resten ble utvist, eller flyktet under trussel om utvisning, og noen få tusen døde i massakre.”

Mordet på amerikanerinnen Rachel Corrie (1979-2003) utført av israelske myndigheter i Gaza, står i en slik sammenheng, en historikk som går helt tilbake til grunnleggelses-året av Israel, 1948. Holdningen fra myndighetenes side har ikke forandret seg siden, den har vært gjennomgående stabilt brutal, hensynløs og løgnaktig. Det er disse som nå er i avslutningfasen av å etablere Den nye verdensorden. Da skal herrefolket være øverst og resten av oss, nederst. Da blir også vi innesperret og terrorisert, som palestinerne.


Bedraget om pandemien ble tvunget på alle verdens land, via WHO, dermed var denne også et NWO-prosjekt (New World Order, en FN-leda verdensorden, hør rikspolitiker Kristin Halvorsen, fra 2011, her). Visse pressemeldinger fra Israel viste at Netanyahu på et tidspunkt hvor statsministrene ikke tok pandemien alvorlig nok, pr telefon jaget de svakeste statsministerene i Europa, ergo var han dypt involvert i utviklingen av Den nye verdensorden. Også den muslimske lærer Sheik Imran Hosein, for tiden i Pakistan, var tidlig klar på hvem som drev frem pandemien, her. Netanyahus formaning virket: «Jeg husker at vi hadde telefonsamtaler i mars (2020) hvor han sa at dere tar ikke pandemien alvorlig nok i Europa, særlig i Østerrike, og det måtte det bli en forandring på, mente Netanyahu. Det var en slags oppvåkning for meg, fortalte Kurz (Sebastian, dengang statsminister i Østerrike), for etter denne kraftige påminnelsen, kunne han ta den særdeles vanskelige beslutning.» Han hadde hatt samtaler med mange statsministre i Europa om akkurat dette, også Erna Solberg i Oslo, noe som tydelig viser at han var Europas overkikador i saken pandemi og dermed også i New World Order. Se artikkel på Nyhetsspeilet, her.


Israels Mossad har de beste ekspertene på opptøyer og indre uroligheter, det var også de som hadde utviklet Anders Behring Breiviks spesialrifle. De bruker avisene til å postulere løgnene som skal bære hendelser frem til folkemeningen. Oppfatningene om Muhammedkarikaturene (2003) ble slik forankret i folkemeningen. Karikaturene utløste (tilsynelatende) store demonstrasjoner og opptog i flere land i Midtøsten, og endte opp med voldelige protester, branner og flere dødsoffer. Men, det vi ikke visste var at det hele var arrangert av Mossads folk, meget slue og beregnende. Men de har ikke bare kunnskaper om voldelige demonstrasjoner, de har også utviklet et høyt nivå på kommunikasjon; kommunikasjon som skjer åpenlyst i dagen, men som bare få utvalgte begriper. Som det som skjedde i Beirut den 4rde august 2020.

Samson Option, Beirut havn, 4rde august 2020,
Fra Beirut etter sprengningen, regjeringen gikk av: Hjerteskjærende å se hvordan deres nærmeste nabo blir behandlet av den lille stormakten, Israel. The Samson option, snur man utsagnet til prof. Creveld på hodet, kommer trusselens virkelighet frem, for sionistene snur tingene på hodet, se her og her.

Et intervju med militarhistoriker prof. Creveld fant sted i 2003 i Nederland: “La meg sitere general Moshe Dayan: – Israel må være som en gal hund, for farlig å tirre. – Vi må prøve å forhindre at ting kommer så langt, hvis det i det hele tatt er mulig. Våre væpnede styrker er imidlertid ikke den trettiende sterkeste i verden, men snarere den andre eller tredje. Vi kan ta verden med oss ned, hvis vi vil. Og jeg kan forsikre deg om at det vil skje før Israel går under” (egne uthevinger, fra artikkel, her).

Det er dette som er kjent under navnet Samson Option. Martin van Creveld (her) fremstilte Samson Option som en del av et selvforsvar, men i virkeligheten ser det annerledes ut; raketten mot Beirut var et stygt overfall bakfra, et angrep uten forvarsel, det forårsaket omfattende skader, det ligger sikkert ennå i de mange hjem og på sykehus, hardt sårede og lemlestede fra dengang, 2 år etter. Det var et lumsk angrep som skulle kunne utløst en krigserklæring fra Libanon. Kanskje var det ment slik, som en provokasjon? Eller var den ment som en avstraffelse?

4rde august 2020, rakett med nuclear sprenghode mot siloen i havna i Beirut, løgnen var at det var en selvantent brann i et gjødselslager. Mer om eksplosjonen, video, se særlig fra 0:42, dette kan ingen gjødselsbrann forårsake, her.

En voldsom eksplosjon, forårsaket av en rakett; for meg ser sprengningen ut som en mini-nuke, et lite atomært sprenghode. Den ble filmet, så den kan man ikke lyve bort: Omkring 160 ble drept øyeblikkelig, over 6000 sårede, lemlestede og skadede, iflg Insider, her, flere tusen mistet i tillegg også sine boliger.

Jeg går utfra at treff-området fortsatt er sperret, særlig for folk med geigerteller. Det måtte ha vært et formidabelt luftttrykk, som med sikkerhet også tok mange liv, se video, særlig fra 0:42, dette kan ingen gjødselbrann forårsake. En lignende sprengladning ble sprengt i Syriakrigen, den hvite ringen, rett etter eksplosivene gikk gått av, men før det kolossale lufttrykket, var likt i begge sprengninger, se her.

Ingen turte å si et ord, verken i Libanon eller Europa, det var stille som på kirkegården, før folk i Beirut følte raseriet komme. Men hva hjelper å ty til gatene med slagord, bannord og raseri – absolutt ingenting. Først den som gjennomskuer det som ligger bak, kan håpe på inspirasjon til handlinger som har virkning. Ordfører av Beirut mente bomben i Beirut var den sterkeste eksplosjon siden Hiroshima- og Nagasakibombene (6-9. august i 1945). Dessuten var sprengningen (nesten nøyaktig) på 75-årsdagen for den dengang helt overflødige utrydding av Japanere, han har viktige synspunkter og har satt sammen betydelige videoopptak, hør Global Agendas utlegning, her.

Hør Global Agendas utlegning om hendelsen, han sammenlignet denne med Oklahoma bomben 19.april 1995, og med den gigantiske eksplosjon den 12. august 2015 i Tijanjin, Kina, flere viktige likhetspunkter, her.

Igjenkjennende er for meg de politiske sionisters språk. Dette er deres fingeravtrykk, deres etterlatenskaper, det er slik de kommuniserer. Hele oppbygning og utføring av dette helvetesprosjekt bærer deres karakteristikk. Derfor må dette ha vært en straffeekspedisjon fra Israels myndigheters side, for noe libaneserne hadde fått oppfordring til, men som de nektet å gjøre. At Beiruts regjering gikk av, kan bekrefte antagelsen (her).

Men man kan ikke kalle en slik handling verken klokskap, visdom eller intelligens. For det er en maktgruppering som nekter å innse at det har skjedd en utvikling siden dengang, for lenge, lenge siden. En liten maktklikk som vil ta oss tilbake til Gamle Testaments dager, hvor Moses vandret omkring, 1400 år før Kristi fødsel, hvor hatet, hevnen og blodtørsten var herskende hos de utvalgte. Slike folk kan sannferdig beskrives som utviklingshemmede.

De har valgt å leve i en lengst svunnen fortid, fanatisk stae, som tømmerstokken i den fossende (tids-)elveløp stiller seg på tvers av brokaret (i opposisjon) under høstflommen, holder de krampaktig fast i de gamle storhetstider. Dette var en straff som skulle treffe politikere som elsket sitt land og sitt folk, det skulle forårsake mange sivile “casualties”, slik at hendelsen skulle treffe dem i deres aller innerste. Merk dette; det sene tidspunkt for offentliggjøring på nrk.no, var for meg en bekreftelse på at noen nært NRK visste sannheten; nesten to måneder senere, den 27. september 2020, kan vi lese om hendelsen som en slags ukebladhistorie med ettermiddags rødvins- og konfektspenning, på nrk.no, her, den offisielle tolkning fra London Center of International Relation, her.


Dr. Henry Makow beskriver at Israel er blodtørste og krigslystne, som de gale hundene, akkurat slik General Moshe Dayan ville ha det. Saken er klar: Skal vi stoppe krigene må Israel stoppes. Men vi kan ikke stoppe dem med de samme metoder de benytter seg av; slik blir de omtalt i Johannes Åpenbaring kpt 3 vers 9: «Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver.» Det er helt korrekt: De lyver og skjuler seg bak løgnene og det er her vi kan gå til verks, de er avhengige av å skjule seg: Men vi kan rive vekk løgnene og åpenbare dem, gjøre sannheten kjent. Og jeg kan garantere at det liker de ikke.


“Det meste av arabisk terrorisme er uten tvil autentisk. Men jeg ville ikke bli overrasket om på kritiske tidspunkter stod Israels “sikkerhetsetablissement” bak det. Israelske kommentatorer beklager at Israel ikke er et demokrati. De sier at sikkerhetsetablissementet har kapret landet. En forståsegpåer bemerket: “Israel er ikke en stat med en hær, men en hær med en tilknyttet stat.” De beklager også at en kultur av korrupsjon, brutalitet og umoral gjennomsyrer hæren (se Ran Ha-Cohen, “Israeli Elections, So What, her” ).” Les resten av dr. Henry Makows artikkel, på engelsk, her.

Medier som lyver, dekker aktørene
Steven Sotloff skal halshugges av Jihadi John; det var fake news, fra video, her, om Jihadi John, her. At CCTV gikk ut og hevdet det motsatte, bekrefter at hensikten var å lage et verdensomspennend tema av dette, et tema som skulle skremme folk flest. Vidoen skal visstnok være filmet i nærheten av Abu Ghraib-fengslet, et US-fengsel i Irak.
For Jihadi John var ikke ISIS, han var et spesialist og medlem av gruppen Beatles, en mordskvadron i det engelske SAS, rådgiver og utfører av halshugging, foto her. Da slikt finnes, vet vi også hvem som styrer den engelske hær.

Hvordan kan jeg ha tillit til medienes gjengivelse av krigshendelser, når de har vridd, vendt og løyet, samt sensurert alle som har villet være oppriktige i sine berettelser. I tillegg hadde CIA betalt et markedsføringfirma over 500 mio dollar for lage videoer av halshuggings-scener som skulle spre skrekk og gru, oppdragsgiver til CIA skulle være kjent, hva skulle de vel med slikt (?); artikkel fra 2016: her.

Det var de avhuggede hoder på 5 sivile i massegravene i Donbass som fikk meg til å stusse. Ikke mange hugger hodene av sine fiender. Det er forlengst gått ut av både kultur og historie. Men for en viss ørkenstamme i Midtøsten var dette en del av deres tradisjoner fra Gamle testaments dager; asiatisk brutalitet parret med babylonsk Talmud, en selsom blanding.

Det fortalte den amerikanske forfatter Eustace Mullins oss om, han var aldri engstelig for sitt eget skinn, de turte heller aldri å gå ham for nære, fordi han var tale- og skrivefør. De betraktet fortsatt halshugging som straff og hevn på maktens vei, for synder som ennå ikke var begått, straff og hevn for noe skulle kunne begåes, straff og hevn fra en tid som forlengst var forlatt, hatets tid.

Slik utbredte et lite miljø bak ISIS i Irak og Syria en uhygge gjennom de omfattende, meningsløse ødeleggelser, omfattende meningsløs tortur og de mange meningsløse drap, som ingenting brakte med seg, annet enn elendighet for så mange. Khazarrabbiene inviterte mordkvartetten Beatles fra Mossads avdeling i London for å undervise de tilreisende unge ISIS-krigere som trodde på krigerske eventyr og fast lønn i dollar, i å skjære av sine fienders hoder. Inntil da hadde slike makabre handlinger bare vært en del av den Saudi Arabias familieimperiums straffekultur. Men Saudi Arabias herskerfamilie var jo også på deres stamtavle. Med ISIS spredde denne ukultur seg helt til Marokko, hvor 2 skandinaviske jenter ble halshugd. Det skulle riktignok se ut som muslimenes verk, men det var massemedias verdensomspennende spredning av udåden som viste oss hvem som egentlig sto bak dette. For bare de utvalgte hadde massemedia på sin side.


Et høyst underlig livsinnhold: De er eksperter ut til fingerspissene på å infiltrere statsapparat, men også politiske partier, de overtar rett og slett styringen, lang forberedelsestid, kort angrep. De er også drevne på å kuppe folkebevegelser og demonstrasjoner: I ly av et mørke omringer de og besetter posisjonene, og når lyset blir slått på er de på plass, later de som om de har vært der hele tiden, mens de i virkeligheten var et øyeblikks inntrengere som frekt overtok styringen. Men løfter man på steinene og slipper ekte dagslys til, springer de hurtig unna til nye gjemmesteder.


Om terrorkvartetten fra London, teksten fortsatt aktuell, fra artikkel Nyhetsspeilet: “Var de fra Saudi Arabia? Spesialister? Hvem var egentlig terrorgruppen The Beatles? De snakket cockney-engelsk; hvem hadde utdannet disse? De var spesialister på tortur, halshugging, korsfestelse og waterboarding. Se det? Waterboarding? Er ikke det rart? Waterboarding ble kjent fra Guantanamo etterat krigen mot terror hadde begynt i Afghanistan. Vår lokale terrorist Anders Behring Breivik, også kurset i Israel, skrøt av waterboarding.

Fra Memri-TV, et forsøk fra Mossad gjennom Memri-TV, på å debunke hele historien om Mossadagenten Abu-Bakr Al Bhagdadi som ledet ISIS og alt de foretok seg, video fra 2015. Mossad prøvde å ta tyren ved hornene, det skal de ihvertfall ha. Jeg er ennå fullt overbevist om at ISIS er Mossad/USA/NATOs verk, at de har full kontroll. Men kanskje heter ikke Abu-Bakr Simon Elliot og kanskje er han heller ikke er en israelsk jøde (video, her).
McCain i Syria, Nr. 2 i bakgrunnen er ISIS-leder Abu Bakr Al- Bhagdadi, skolert av Mossad (foto, her), for meg en tydelig nok bekreftelse på at Mossad kontrollerer ISIS.

Tar jeg kjensgjerningene på alvor synes ISIS å være en USA-sionistisk, NATOs og en Saudi Arabisk leiehær, slik Webster Tarpley hevdet (hør WT om ISIS, her), men de trakk nok ikke i trådene.

Verken NATO eller USAs hær har noen gang vært sine egne regissører og heller ikke i sine respektive utenriksministres makt.

Noen markante karaktertrekk som skulle bli heftet ved ISIS, ble faktisk skjøvet så tydelig frem i media; så tydelig at de ikke var å ta feil av; som halshuggingene, voldtektene, drap av barn og mødre og mange andre forferdeligheter.”

Og de forferdeligheter kom ikke fra de muslimske lønnede krigere, men fra oppdragsgiverne. For grusomhetene hadde ikke muslims opphav, men var et bedrag, de hadde bare brukt ISIS-uniformer, så lot de avisene og fjernsynet gjøre resten. Fra artikkel 24. mars 2019, se her.

Nazister i sine hjerter

Khazarjødene hadde skapt et tyngdepunkt i Ukraina. Det skulle være vanskelig for folk å se et annet sted. De brutale drap skulle trekke bort oppmerksomheten fra det som skjedde med Tyskland. Også Myrotvorets var et slikt sidespor. Drapslistene til Myrotvorets (at Roger Waters også havnet på listen, var et oppdrag fra Israels dypstat, her) var ikke det minste originale, og da vi ser at NATO og CIA støtter dette, er Israel ikke langt unna (se her). Den vakre journalist Daria Dugina som ble drept med en sprengladning under sin i Moskva i deres navn, var uflaks for dem, for vi glemmer ikke dette (her), velsignet være hennes minne. Men brutaliteten hadde de ikke suget ut av eget bryst. Mossad har arbeidet etter slike lister i mere enn flere mannsaldre, tatt direkte fra Stalins kommunister som hadde lister klare straks de begynte sine “covert” invasjoner i andre land. Idag har de ledende kommunister flyttet fra Sovjet til Israel og kaller seg globalister, fordi det høres så flott ut, men de er nazister i sine hjerter.


Randrapporten; Tyskland det virkelige mål
Research Report, Executive summary, January 2022, last ned, her.

Nya Dagbladet, en svensk nettavis, har fått tilgang på et internt lekket dokument fra den amerikanske militære tenketanken RAND Corporation som ble publisert 25. januar 2022, omtrent 1 måned før Russland invaderte Ukraina.

«Forskningsrapporten» uttalte at et svekket Tyskland og svekket Europa ville styrke den amerikanske økonomien ved å la dem bli involvert i sanksjoner mot Russland som et resultat av Ukraina-konflikten, som ville kutte deres energiforsyninger og kollapse deres økonomi. Tenketanken RAND (her), som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutningstaking gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

Tysklands betydning for hele Europa er et faktum. Faller Tyskland, faller Europa.

Slik ser det ut i mine øyne pr idag: Vladimir Putin ble tvungen til å delta som angripende part da de som er de virkelige herskere av denne verden, er mektigere enn ham. Men han kommuniserer på en menneskelig måte, som et ærlig og tenkende menneske, hans taler er enestående, rett fra leveren og slående postulert, han lener seg uttalt på kristelige verdier. Vestens maktmenn er de reneste ynkrygger i forhold og har ikke engang språkets makt i sine hender. Hans invasjon av Ukraina har vært en halvhjertet skinnmanøver. Om Randrapporten, Nyhetsspeilet, her, nedlastning rapport, her.

Vant nazistene Andre verdenskrig?

“Til verdens innbyggere, jeg snakker til deres selv om jeg vet at det jeg sier alltid blir forvridd og forfalsket, jeg har ingenting imot Europas folk, men deres egne politikere vil dere ikke vel. Dere har blitt blitt indoktrinert over flere generasjoner med propaganda, jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på dette: Nazistene vant Andre verdenskrig, Vestens politiske ledere er nazister” (Vladimir Putin, om de vestlige politikeres sanne identitet: 30. september 2022, her).

Fra Vladimir Putins tale den 30. september 2022, foto og transkripsjon, her.

«La meg gjenta at diktaturet til de vestlige éliter har kastet sine fangnett på alle, også mot innbyggerne i de vestlige land. Dette er en utfordring for oss alle. Denne fullstendige forsakelsen av hva det vil si å være menneske, den kolossale omveltning av tro og tradisjonelle verdier, undertrykkelsen av frihet, ligner en “religion i revers” – den reneste satanisme. Jesus Kristus avslørte falske messiaser og sa i Bergprekenen: Av deres frukter skal dere kjenne dem. De giftige frukter er allerede åpenbare for folk flest, ikke bare i vårt land, inkludert mange mennesker i Vesten, også. »

Utdrag fra Mahathirs tale om den Nye verdensorden (2015): “…these élites, who will impose their rules on everyone in this world, and for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment, this is the consept”… >⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ certain people have arms that could wipe out the population of this world, the nuclear weapons have that capacity, and the nuclear weapons are in the hands of certain countries and certain people. Therefor the world is frighten of them, and when the world is frighten of them, the world become submissive to them. When the world submits to them, thats practically the same as one government in this world.” ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ “…including also Malaysia where interferences are being made in the political processes of their country. All this in the interest of establishing the NWO.
Now, will this bring peace to us? Or would it cause wars that would be fought in many places?” ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
“We already see wars being fought in the Middle East, wars being fought in VietNam, and in many other parts of the world, because the need of the people that are promoting the NWO to establish their government of the world. And not only wars, we see all kinds of submission taking place, undermining our moral values, to the extent that we become helpless, unable to do anything, and the peace that we will get from this, is the peace of the graveyard.”

«La oss svare på noen enkle spørsmål for oss selv. Nå vil jeg gjerne gå tilbake til det jeg sa og vil henvende meg til landets borgere – ikke bare kollegene som er i salen: Ønsker vi å ha her i Russland , «forelder nummer én, forelder nummer to og forelder nummer tre», istedet for mor og far?

Vil vi at skolene våre skal påtvinge barna våre, fra deres første skoledag, perversjoner som fører til forringelse og utryddelse? Ønsker vi å tromme inn i hodet på barna våre ideer om at flere kjønn eksisterer, ikke bare kvinner og menn, ønsker vi å tilby disse kjønnsoperasjoner? Ønsker vi dette for våre barn og vårt land? Nei, alt dette er uakseptabelt for oss. Vi har en annen egen fremtid.» Sitat fra Putins tale 30. september ved innlemmelsen av de fire nye territorier i Russland, 2022, her.

Vi er i Vesten omgitt av dem, de styrer våre nasjoner, først nå var de klare til å komme frem fra sine gjemmesteder, ut i dagslyset, de hadde over lengere tid infiltrert våre statsapparat og våre kommuner, våre lands helsevesen, bank, skole- og barnehagesystemet, det er de som nå trekker i trådene, det er de som er nazistene, de khazarjødiske kommunisters arvtagere; det hadde jeg så langt ikke våget å tenke. Men les og hør hva en annen sier, en som kunne iaktta hendelsene fra et høyere ståsted i samfunnet, en som med sorg i hjertet har sett dette lenge.

Mahathir bin Mohamad (født 1925)

Mahathir bin Mohamad (født i 1925), tidligere primeminister av Malaysia har sammen med prof. Michel Chossudovsky (globalresearch.ca) i Kanada etablert Kuala Lumpur Rettsstol for krigsforbrytelser i 2007. Etter to års etterforskning ble George W. Bush og Tony Blair begge funnet skyldige i 2011 (her). Mahatir Mohamad har også gjentatte ganger rettet en kritisk pekefinger mot det staten Israel har foretatt seg mot befolkningen i Gaza. Svarene på dette har vært hijacking og bortføring av Malaysia Airways passasjerfly, MH370, i mars-14, passasjerer og fly forsvunnet, og MH17, i juni-14, hvor alle passasjerer ble drept (her). Ennå står åpent hvem som sto bak bortføring av fly MH 263 i 1977. Det er helt naturlig å se i samme retning etter gjerningsmenn som utøver “punishment”, straff.

For de som stritter imot, vil bli straffet

“Disse elitene, som vil påtvinge sine regler på alle i denne verden, og for de som ikke er villige til å underkaste seg dem, vil det bli straff (egen utheving), dette er konseptet” … “visse mennesker har våpen som kan utslette befolkningen i denne verden, atomvåpen har en slik kapasitet, og atomvåpnene er idag i hendene på visse land og visse mennesker. Derfor er verden redde for dem, og når verden er redd for dem, blir verden underdanig ovenfor dem. Og når verden underordner seg dem, er det praktisk talt det samme som én regjering i denne verden.”

Vil det bli som freden på kirkegården

“også i Malaysia blir det gjort innblanding i de politiske prosessene. Alt dette i hensikt av å etablere NWO. Nå, vil dette bringe fred til oss? Eller ville det føre til kriger som ville bli utkjempet mange steder? Vi ser allerede kriger ble utkjempet i Midtøsten, kriger ble utkjempet i Vietnam og i mange andre deler av verden, da de som fremmet NWO hadde behov for å forberede etableringen av sin ene regjering i verden. Og ikke bare kriger, vi ser alle slags underkastelse finne sted, vi ser de undergraver også våre moralske verdier, i den grad at vi faktisk blir hjelpeløse, ute av stand til å gjøre noe. Mens freden vi vil få fra dette, er som freden på kirkegården.” Fra Mahathir Mohamads tale i Putrajaya (2015).

Til slutt

Dypstaten i Israel har allerede lenge arbeidet etter følgende prinsipp; har de ikke den terror de trenger for å kunne utføre sine udåder, så opptrer de selv som terrorister, og skjuler den bak løgn: For de stygge mordene på 5 familiemedlemmer Fogel i Itamar i mars 2011 ble skylden lagt på palestinske tenåringer (her og her); de trengte trengte et påskudd for å få bygd 500 nye boliger på Vestbredden (her). Jeg kjøpte aldri Netanyahus påstand at tenåringer kunne drepe en hel familie (datteren overlevde fordi hun overnattet hos venner) med kniv i nattemørket for siden å forsvinne. Men jeg vet at dette kan Mossads iskalde spesialister.

Det er slik de er: Det var Israels dypstat som angrep Beiruts havn den 4rde august 2020 med mini-nuke rakett, de kalte det gjødselbombe. Rart, de er glade i gjødselbomber, det brukte de også i Oklahoma city i 1995, i Oslo i 2011 og i Tianjin 2015.

The New World Order

Krigen i Ukraina er Israels krig, en bedragsoperasjon. Putin hadde rett, nazistene vant krigen, de allierte var dem samtidig som de tyske nazistene var dem, krigen gjaldt utrydding av den tyske sivilbefolkning, Europas hjerte. Det er nazistene som styrer Vesten og Israel er idag et sentrum for dem. De ofrer nå sivilbefolkning i Ukraina for at Tyskland, Europa hjerte endelig skal dø. Nazistene har i en årrekke satt inn sine egne folk blant Europas statsledere og politikere, også i Norge. De er fanatiske kontrollfreaks, og gjør intet hvis de ikke har kontrollen. Krigen skal pågå så lenge inntil sivilbefolkningen blir tvunget til å be på sine knær om fred. Først da vil den komme, betingelsene setter de politiske sionister, khazarjødene, og reisende seg opp av asken etter de mange døde, kommer en Fugl Fønix som for første gang blir synlig, og den skal hete; The New World Order.


Boken om Jews and Nazis av Ron Unz, nedlasting her, om nazistenes massakre i Odessa, globalresearch.ca, her, Putins tale 30. september ved innlemmelsen av de fire nye territorier, 2022, her, bok om Sabra og Shatilla av Bayan Nuwayhed al-Hout, prof. Libanese University samtidig med på hendelsen, nedlastning, her, Eustace Mullins, New History of the Jews, nedlastning, her og til låns, her, Alison Weirs If Americans knew, Israel-Palestine News, her, RT-dokumentar på tysk, film; Inferno Ukraine, her, Nathanael Kapner homepage, her, Mahathi bin Mohamad, her, om Mahathi Bin Muhamad og New World Order, tale i Putrajaya, her og fra privat blogg, her, mer om Ilan Pappé, her, hans bok Ten Myths about Israel, nedlastning, her, hans bok Gaza in Crisis (skrevet sammen med Noam Chomsky), kan lastes ned, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

37 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Bye bye, Nancy! Om ikke månen var spesielt rød så kom det ihvertfall en rød bølge over USA.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/bye-bye-nancy-gop-wins-enough-new-seats-retake-us-house-another-dark-night-pelosi-family/
Pelosi må legge fra seg klubba, eller hammeren.

SS Ursula Gertrud Von der Leyen har også problemer. Folk lurer på SMS og samtaler hun/han hadde med med Albert Bourla i Pfizer. Christine Andersson ser korthuset falle sammen. Korthuset som ble bygd på en gigantisk covid-bløff.
https://rumble.com/v1sd7ow-cov-idiot-vs.-gov-idiot-their-house-of-cards-is-tumbling-down-das-kartenhau.html

Enorme protester i verden. Peru reiser seg. Norsk media melder kun om Iran, hvorfor det? Tenk å ha løgn som arbeidsdag. Disse er virkelig på bunnen av undermennesker. Avskummet av ondskapen. Skulle hatt tørt brød og vann. Brev og besøksforbud, for all tid. Ihvertfall til de lærer seg å legge bort løgn. Virkelig motbydelig gjeng og en skamplett for mennesker. Tenk å lure folk til sykdom, krig og død. Det er jobben kl 8-16. avskyelig!
https://www.euronews.com/video/2022/11/06/thousands-march-in-peru-calling-for-presidents-resignation
Millioner i gatene i Brasil. Brasil eksploderer!

Saturday Night Live mimrer tilbake til den gode covid-tiden. Da man kunne kjøpe seg en 100% fake covid-test og ha ferie 14 dager hjemme. Jobbe hjemmefra og bare kose seg:
https://twitter.com/kingojungle/status/1589755897840295936

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Terje Engen – Apropos “covid”. Hva tenker du om dette??? Hvordan i all verden kan det ha seg at selveste NIH (National Institutes of Health) har liggende en artikkel på hjemmesiden som forteller hvordan hele denne pandemien var en plandemi uten at det blir publisert noe som helst noensteds?!??

Fra artikkelen:
“The COVID-19 pandemic is one of the most manipulated infectious disease events in history, characterized by official lies in an unending stream lead by government bureaucracies, medical associations, medical boards, the media, and international agencies…”

“COVID-19-pandemien er en av de mest manipulerte infeksjonssykdomshendelsene i historien, preget av offisielle løgner i en uendelig strøm ledet av offentlige byråkratier, medisinske foreninger, medisinske instanser, media og internasjonale byråer…”

“Neither Anthony Fauci, the CDC, WHO nor any medical governmental establishment has ever offered any early treatment other than Tylenol, hydration and call an ambulance once you have difficulty breathing. This is unprecedented in the entire history of medical care as early treatment of infections is critical to saving lives and preventing severe complications. Not only have these medical organizations and federal lapdogs not even suggested early treatment, they attacked anyone who attempted to initiate such treatment with all the weapons at their disposal—loss of license, removal of hospital privileges, shaming, destruction of reputations and even arrest…”

“Hverken Anthony Fauci, CDC, WHO eller noen medisinsk statlig institusjon har noen gang tilbudt noen annen tidlig behandling enn Tylenol, hydrering og ring ambulanse når du har pustevansker. Dette er enestående i hele historien til medisinsk behandling, da tidlig behandling av infeksjoner er avgjørende for å redde liv og forhindre alvorlige komplikasjoner. Ikke bare har disse medisinske organisasjonene og føderale lapdogene ikke engang foreslått tidlig behandling, de angrep alle som forsøkte å sette i gang slik behandling med alle våpnene de har til rådighet – tap av lisens, fjerning av sykehusprivilegier, skam, ødeleggelse av omdømme og til og med arrestasjon…” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/

Fremgangsmåte for å komme til nevnte artikkel (bekreftelse på at nevnte link er ekte):
https://www.bitchute.com/video/keoCmPh3vuiG/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Hei Ken. Det er veldig spesielt da. Ikke at den er på siden. Fordi siden bare tar frem det som er publisert. De tar ikke stilling til innholdet. Men at det er publisert i det medisinske miljøet betyr at det er akseptert av dem. Det er slik jeg ser det. Det er ikke slik at jeg får publisert noe der. Det er sikkert godkjent og akseptert som sannhet i fagmiljøet. Hvis det kommer publikasjoner i fagmiljøet, vil det også komme på helse.gov. Jeg ser det i disclaimer. Så vet jeg litt om hvordan sannheter blir akseptert i fagmiljø, og ikke. Du kan sitte med sannhet, men om ikke miljøet aksepterer det så er det allikevel ikke sannhet. Også sannheten må godkjennes. Så her vil jeg anta at det er enighet mellom ekspertisen? De som står bak er jo også ledende innen feltet. Det har vi visst hele tiden. Det er politikere som har styrt dette. Sammen med journalister og andre korrupte og kriminelle personer.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Norsk media melder kun om Iran,

NRK hadde et innslag om valget i USA hvor det hette at de viktigste sakene var
– Økonomi og inflasjon
– Demokratiet
– Abort

Abort hadde lite betydning ettersom demokrater ikke ville endre stemmegivning pga abort-saken
“Demokratiet” hadde lite betydning ettersom demokrater ikke ville endre stemmegivning pga stemmejuks.

Hva som fikk demokrater til å andre stemmegivning ble omtalt av DeSantis i hans tale. Det var noe annet enn hva NRK snakker om. Nå går nordmenn rundt og skjønner ingenting av amerikansk politikk. Latinos, kristne, muslimer og Jøder må jo bli kvalm av dagens liberalere.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Ser ut som om det endret seg over natten da. Jeg tror Nancy er inne igjen, men hvem som vinner er heller ikke avgjørende. Jeg har vært enig med Lin Wood hele tiden. Det endrer seg ikke fra valglokalet. Allikevel mener jeg det var greit å bli ferdig med det valget. Så vet de det. De må desentralisere makten og bygge opp fra grasrota, lokalt.
Men å jukse t eks kunne være det de hadde planlagt med den såkalte blood moon. Det er litt som magikeren gjør. Blåser ned litt flagg og leker gud, og får sauene til å følge. De vil så gjerne være «great» de amerikanerne. The greatest nation. Guds utvalgte og alt det der. Grunnloven var skrevet av Gud og sånt der. Slik kan det ikke være.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/blood-moon-blood-bath-democrats-steal-midterms-communism-comes-america-crime-inflation-record-gas-prices-war-open-borders-corruption-wins-big/
At Demokratene stjeler seter har ingen betydning i lengden. Jeg synes det er great. Amerikanere og Trump trenger å jekkes ned. Deretter kan vi få til noe sammen. De har et noe forvrengt selvbilde.

Da jeg sa Iran, mente jeg protester og demonstrasjoner. Om de dekker andre protester får man høre at det er en gruppe høyreekstreme og voldelige demonstranter. Det var det jeg tenkte på.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Det som betyr noe er:
Arizona polls
DEM = 14% REP = 58% INDEPENDENT = 27%

Nå har vi Kari Lake i Arizona som en opplagt vinner som guvenør.

Dette er DEM kandidaten Katie Hobbs
comment image

Hun er også den som blir sittende med ansvaret for alt som måtte forekomme av valgfusk.
Gud hjelpe meg.

comment image

John Fetterman (senator fra Pennsylvania ifølge media) levde av foreldrene til han var 50. Han trenger tolk for å skjønne et spørsmål fra journalistene.
Gud hjelpe meg.

Vi tror at amerikanske velgere er dumme nok til å å stemme Katie Hobbs og John Fetterman.

smurfen
Redaksjonen
1 år siden

Tusen takk for en flott for nok en glimrende og opplysende artikkel :)

Det er hevet over enhver til at “jødene” vil utrydde den hvite rase, vi er ikke så lette å kontrollere. Noen hundre millioner negrer og asiater skal vist bli spart siden de er lydige og lette å kontrollere.

Det er ingen av de såkalte jødene som er jøder, de er alle som en satanister og har vært det i tusenvis av år. Det er Lucifer, Ball, Mammon, Abbadon, Molock og Baphomet som er deres Guder. De kommer fra Satans hovedsete på jord, den tids Khazaria, som vi i dag kjenner som Ukraina, de utøvde en ondskap så grusom at det mangler sidestykke i historien, med barneofringer og alle annen djevelskap, de terroriserte handelsreisende og andre som kom for nær Khazaria inkludert eget folk. Russere som har tatt over områder har funnet store mengder Sataniske masker, utstyr og annet de bruker for å hylle Satan. Khazarerne var kjent for å infiltrere alle maktstillinger i Europa og fikk andre til å utkjempe krigene for seg. Alle Paver har vært Khazarere. Derav alle grusomhetene med inkvisisjonen, heksebrennning osv.
I år 700 fikk Vikinger og hviterussiske Vikinger nok, de samlet en stor hær og dro rett inn i hjertet av Khazaria og nær utslettet dem, nå måtte de utkjempe sin egen krig. Ikke et tre sto igjen sier historien. De overlevende fikk valget om å konvertere mellom kristendom, jødedom eller Islam. De valgte jødedommen, men fortsatte å dyrke Satan i det skjulte. Siden hele Europa var infiltrert og kuppet og tatt så var skaden allerede skjedd, den ene korrupte kongen etter den andre knelte for Pave Leo og de andre der de så tok kontroll over adel i Europa.
De ekte Jødene ble nær utryddet av Romerne i år 70. De får som overlevde flyktet til Afrika der Khazarerne har prøvd å utrydde dem med steriliserings sprøyter, noe som pågår den dag i dag.

Til slutt så ble også Vikingene “kristnet” med konverter eller mist hodet og da var det game over for oss.

Det er ingen i Ukraina som bryr seg om Ukrainere, eneste de bryr seg om er penger og det er også grunnen til at 70-80 av alle våpen vesten sender blir lagt ut på de sorte nettet og videresolgt til alle som kan betale, MC bander, terrorister. kriminell bander, tyranniske ledere, oligarker osv.

I 1992 kom John Colemann ut med en bok om Committee of 300 ( De 300 mektigste i verden der nesten alle er “Jøder” der han avslørte alle planene deres, i dag ser vi at det er nøyaktig det som skjer.

Her er et utdrag av boken. Høres det kjent ut ?

comment image

Så hvem er de 300? Vel ikke akkurat de fra filmen 300 ;) Her er listen .. den er noen år gammel, ser 3 stk som har dratt til helvete og Krompen er kommet inn.
“Alle” elsker den søte snille folkekjære kongen vår som er så hjertevarm tror folk få vet at han planlegger å utrydde oss til nær siste mann. Folkemord kongen er kanskje et bedre navn ?
De fleste vil nok kjenne igjen minst 50% av de på listen her, Rotchildere og Rockefeller utgjør store deler av listen … Selv om ikke alle har Rotchilds navn så er de Rothchildere som Elon Musk, Klaus Scwab og James Alefantis fra Pizza gate og sikkert mange flere.

Abdullah II, konge av Jordan
Abramovich, Roman
Ackermann, Josef
Adeane, Edward
Agius, Marcus
Ahtisaari, Martti
Akerson, Daniel
Albert II, konge av Belgia
Alexander, kronprins av Jugoslavia
Amato, Giuliano
Anderson, Carl A.
Andreotti, Giulio
Andrew, Duke av York
Anne, Princess Royal
Anstee, Nick
Ash, Timothy Garton
Astor, William Waldorf
Aven, Pyotr
Balkenende, Jan Peter
Ballmer, Steve
Balls, Ed
Barroso, José Manuel
Beatrix, Queen of the Netherlands
Belka, Marek
Bergsten, C. Fred
Berlusconi, Silvio
Bernake, Ben
Bernstein, Nils
Berwick, Donald
Bildt, Carl
Bischoff, Sir Winfried
Blair, Tony
Blankfein, Lloyd
Blavatnik, Leonard
Bloomberg, Michael
Bolkestein, Frits
Bolkiah, Hassanal
Bonello, Michael C
Bonino, Emma
Boren, David L.
Borwin, Duke of Mecklenburg
Bronfman, Charles
Bronfman, Edgar Jr.
Bruton, John
Brzezinski, Zbigniew
Budenberg, Robin
Buffet, Warren
Bush, George HW
Cameron, David
Camilla, hertuginne av Cornwall
Cardoso, Fernando Henrique
Carington, Peter
Carl XVI Gustaf, konge av Sverige
Carlos, hertug av Parma
Carney , Merke
Carroll, Cynthia
Caruana, Jaime
Castell, Sir William
Chan, Anson
Chan, Margaret
Chan, Norman
Charles, Prince of Wales
Chartres, Richard
Chiaie, Stefano Delle
Chipman, Dr John
Chodiev, Patokh
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
Cicchitto, Fabrizio
Clark, Wesley
Clarke, Kenneth
Clegg, Nick
Clinton, Bill
Cohen, Abby Joseph
Cohen, Ronald
Cohn, Gary
Colonna di Paliano, Marcantonio, hertugen av Paliano
Constantijn, Prins av Nederland
Constantine II, Kongen av Hellas
Cooksey, David
Cowen, Brian
Craven, Sir John
Crockett, Andrew
Dadush, Uri
D’Aloisio, Tony
Darling, Alistair
Davies, Sir Howard
Davignon, Étienne
Davis, David
de Rothschild, Benjamin
de Rothschild, David René
de Rothschild, Evelyn
de Rothschild, Leopold
Deiss, Joseph
Deripaska, Oleg
Dobson, Michael
Draghi, Mario
Du Plessis, Jan
Dudley, William C.
Duisenberg, Wim
Edward, Duke of Kent
Edward, Earl of Wessex
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
Elkann, John
Emanuele, Vittorio, Prince of Napoli
Ernst August, Prince of Hannover
Feldstein, Martin
Festing , Matthew
Fillon, François
Fischer, Heinz
Fischer, Joschka
Fischer, Stanley
FitzGerald, Niall
Franz, Duke of Bavaria
Fridman, Mikhail
Friso, Prince of Orange-Nassau
Gates, Bill
Geidt, Christopher
Geithner, Timothy
Georg Friedrich, Prince of Preussen
Gibson-Smith, Dr Chris
Gorbachev, Mikhail
Gore, Al
Gotlieb, Allan
Green, Stephen
Greenspan, Alan
Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster
Gurría, José Ángel
Hague, William
Hampton, Sir Philip
Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein
Harald V, King of Norway
Harper, Stephen
Heisbourg , François
Henri, storhertug av Luxembourg
Hildebrand, Philipp
Hills, Carla Anderson
Holbrooke, Richard
Honohan, Patrick
Howard, Alan
Ibragimov, Alijan
Ingves, Stefan
Isaacson, Walter
Juan Carlos, King of Spain
Jacobs, Kenneth M.
Julius, DeAnne
Juncker, Jean-Claude
Kenen, Peter
Kerry, John
King, Mervyn
Kinnock, Glenys

Kissinger, Henry
Knight, Malcolm
Koon, William H. II
Krugman, Paul
Kufuor, John
Lajolo, Giovanni
Lake, Anthony
Lambert, Richard
Lamy, Pascal
Landau, Jean-Pierre
Laurence, Timothy
Leigh-Pemberton, James
Leka, kronprins av Albania
Leonard , Mark
Levene, Peter
Leviev, Lev
Levitt, Arthur
Levy, Michael
Lieberman, Joe
Livingston, Ian
Loong, Lee Hsien
Lorenz av Belgia, erkehertug av Østerrike-Este
Louis Alphonse, hertug av Anjou
Louis-Dreyfus, Gérard
Mabel, prinsesse av Orange- Nassau
Mandelson, Peter
Manning, Sir David
Margherita, erkehertuginne av Østerrike-Este
Margrethe II, dronning av Danmark
Martínez, Guillermo Ortiz
Mashkevitch, Alexander
Massimo, Stefano, prins av Roccasecca dei Volsci
Massimo-Brancaccio, Fabrizio prins av Arsoli og Triggiano
McDonough, William Joseph
McLarty, Mack
Mersch, Yves
Michael , Prince of Kent
Michael, King of Romania
Miliband, David
Miliband, Ed
Mittal, Lakshmi
Moreno, Glen
Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
Murdoch, Rupert
Napoléon, Charles
Nasser, Jacques
Niblett, Robin
Nichols, Vincent
Nicolás, Adolfo
Noyer, Kristen
Ofer, Sammy
Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy
Ogilvy, David, 13th Earl of Airlie
Ollila, Jorma
Oppenheimer, Nicky
Osborne, George
Oudea, Frederic
Parker, Sir John
Patten, Chris
Pébereau, Michel
Penny, Gareth
Peres, Shimon
Philip, Duke of Edinburgh
Pio, Dom Duarte, hertugen av Braganza
Pöhl, Karl Otto
Powell, Colin
Prokhorov, Mikhail
Quaden, Guy
Rasmussen, Anders Fogh
Ratzinger, Joseph Alois (pave Benedikt XVI)
Reuben, David
Reuben, Simon
Rhodes, William R.
Rice, Susan
Richard, Hertugen av Gloucester
Rifkind, Sir Malcolm
Ritblat, Sir John
Roach, Stephen S.
Robinson, Mary
Rockefeller, David Jr.
Rockefeller, David Sr.
Rockefeller, Nicholas
Rodríguez, Javier Echevarría
Rogoff, Kenneth
Roth, Jean-Pierre
Rothschild, Jacob
Rubenstein, David
Rubin, Robert
Ruspoli, Francesco, 10. prins av Cerveteri
Safra, Joseph
Safra, Moises
Sands, Peter
Sarkozy, Nicolas
Sassoon, Isaac
Sassoon, James
Sawers, Sir Robert John
Scardino, Marjorie
Schwab, Klaus
Schwarzenberg, Karel
Schwarzman, Stephen A.
Shapiro, Sidney
Sheinwald, Nigel
Sigismund, storhertug av Toscana , Erkehertug av Østerrike
Simeon av Saxe-Coburg og Gotha
Snowe, Olympia
Sofia, dronning av Spania
Soros, George
Spectre, Arlen
Stern, Ernest
Stevenson, Dennis
Steyer, Tom
Stiglitz, Joseph
Strauss-Kahn, Dominique
Straw, Jack
Sutherland, Peter
Tanner, Mary
Tedeschi, Ettore Gotti
Thompson, Mark
Thomson, Dr. James
Tietmeyer, Hans
Trichet, Jean-Claude
Tucker, Paul
Van Rompuy, Herman
Vélez, Álvaro Uribe
Verplaetse, Alfons
Villiger, Kaspar
Vladimirovna, Maria, Storhertuginnen av Russland
Volcker, Paul
von Habsburg , Otto
Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin, Sultan of Brunei
Walker, Sir David
Wallenberg, Jacob
Walsh, John
Warburg, Max
Weber, Axel Alfred
Weill, Michael David
Wellink, Nout
Whitman, Marina von Neumann
Willem-Alexander, Prince of Orange
William Prince of Wales
Williams, Dr Rowan
Williams, Shirley
Wilson, David
Wolfensohn, James
Wolin, Neal S.
Woolf, Harry
Woolsey, R. James Jr.
Worcester, Sir Robert
Wu, Sarah
Zoellick, Robert

Den svarte adelen er de “jødiske oligarkiske familiene i som på 1100-tallet hadde de privilegerte handelsrettighetene (monopolene). Det første av tre korstog, fra 1063 til 1123, etablerte makten til den svarte adelen og styrket makten til den velstående herskende klassen. Det svarte adelsaristokratiet oppnådde fullstendig kontroll i 1171, da utnevnelsen av dogen ble overført til det som var kjent som Det store rådet, som besto av medlemmer av det kommersielle aristokratiet, en fullstendig triumf for dem. Makten og innflytelsen til den svarte adelen strekker seg langt utover dens grenser, og er i dag følt i hvert hjørne av kloden. I 1204 delte den oligarkiske familien ut føydale enklaver til medlemmene sine og videre frem til i dag.

Georgia Guidestons ble sprengt og ødelagt av dem selv siden steinene ble selve beviset på utryddelseplanene deres som fikk folk over hele verden til å våkne … bare se på GG steinene har vi alle sagt til dem som er så dumme at de har kritisert oss og poff så har vi blir flere og flere.. Sannheten er banket inn i stein bokstavelig talt.

Utryddelse planen er ganske så lik som Kallergi planen her.

http://www.nyhetsspeilet.no/2015/10/den-kunstige-flyktningestrommen-som-skal-bryte-ned-europa/

Svært mye peker på en enorm hendelse under måneformørkelsen 8 nov som skal avlyse mellomvalget i USA, enste måten demokratene kan få valget avlyst på er vist de sprenger en skitten atombombe i Ukraina og WW3 er i gang.. Deretter kommer Fake aliens invasjon og så er NWO på plass. Game over.
8 Nov er det også 911 616 timer siden den første verdenskrigen deres sluttet kl 11 den11.11-2018.

Når 5G er på plass så vil de ta kontroll over alle de injiserte med en frekvens på 23 GHZ. Eller ta dem ut.

Den øverste eliten med satanister teller ca 8000 og en snittalder på 80, vi er 8 milliarder så da blir det 1 million av oss mot en gamlehjems pasient og klarer ikke 1 million av oss stoppe en gamlehjems pasient så har vi vel kanskje ikke fortjent bedre ?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
1 år siden

Utrolig interessant innlegg

comment image
City of London

comment image
Republikken Genoa

Under det første angrepet på Jerusalem omtales “genosiske skip”. Tempelriddernes opprinnelse er opplagt Genoa.
Innlegget over gir svar på hvem Tempelridderne var, immigranter i Italia, med Genoa som base, og Silk Road som eksportinntekter.

Tempelridderne ble datidens sentralbanker.

Etterhvert bli de forsiktigere med å kalle seg “Tempelriddere”. Det var bedre å ligge lavt i terrenget.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
1 år siden

Riktig det Kjell. Tempelridderne skapte sentralbanker, renter og dagens pengesystem.

En av de store Illuminati familiene er den hyper rike Orsini-familien. The House of Orsini er en italiensk adelsfamilie som var en av de mest innflytelsesrike fyrstefamiliene i middelalderens Italia og Roma fra renessansen . Medlemmer av Orsini-familien inkluderer fem paver: [1] Stefan II (752–757), Paul I (757–767), Celestine III (1191–1198), Nicholas III (1277–1280), [2] og Benedikt XIII (1724–1730). I tillegg inkluderte familien 34 kardinaler , mange condottieri og andre betydelige politiske og religiøse skikkelser. Få vet at vi har 3 Paver. Den hvite og den sorte kontrolleres av den Grå som er deres overhode og han heter Pepe Orsini. Den hvite heter Jorge Bergoglio som alle vet og den sorte heter Arturo Sosa.

I dag rømte milliardær nr 24 fra Norge til Sveits som er et nøytralt land i krig, vil du være på en trygg plass så dra til Sveits … follow the white rabbit … Dette er folk med innsidekunnskap som vet hva som venter oss i Norge.

e
e
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Smurfen, jeg blir aldri helt klok på de der guttene, man hører motstridige historier, var det ikke den katolske kirke som utryddet tempelridderne? Jeg fikk noe snedig om disse via bønn og meditasjon, og da virket det litt som de var mer kamerater med paven, men nå kan det hende at jeg tolket alt eller delvis feil.

TRUE LOVE :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  e
1 år siden

Meditasjonen din er korrekt e, det som skjedde er identisk som du ser i Luksusfellen på TV2.

For å ikke skrive en laaang historie så skal vi ta kortversjonen fort. Etter at Pave Urbans hadde sendt korstogene og tatt Jerusalem for å plyndre landet som flommer over av gull og myrra så reiste 9 Franske Adelsmenn til Vatikanet og fikk lov å dra til Jerusalem som en ny Orden, Tempelridderne, logoen deres var en hest med 2 riddere på og et hode under statuene sine senere på alt av statuer i katedraler mm. ( Rare er at symbolene deres kan man spore flere hundre år tilbake før det. )

De dro rett til Jerusalem og Tempelhøyden og gravde seg 70 meter ned der de fant Salomos skatter som gav dem en enorm formue sammen med den hellige gral og Patriarkens Ark, det var 100 ganger rikere enn Det Britiske monarkiet. Siden de besatt så enorm rikdom så lånte de Europeiske kongehusene langt mer enn de kunne betale tilbake. Da den Franske kongene Kong Fillip den 4 ikke kunne betjene gjelden så måtte han gi fra seg store deler av riket nøyaktig slik IMF og VB gjør i dag mot land over hele verden. Dermed så måtte Kong Fillip enten gi fra seg riket eller ta dem. De kalte seg også ironisk nok De fattige riddere av Salomos tempel. De kjøpte også opp enorme landområder over hele verden ( mest i Europa ). Ordtaket Drunk like å templer brukes den dag i dag.

Phillip den fjerde gav ikke pave Clement V noe valg, om han ikke lyste Tempelridderne i bann og konfiskerte alle deres verdier så vill han ta Vatikanet også.
Tempelridderne ble beskyldt for ha satt ordenens velferd foran moral og religiøse prinsipper, ha hemmelig brevveksling med muslimer, spytte på korset og avskrive seg Kristus, myrde medlemmer som avslørte ordenen,
forakte kirkens testamenter, umoral og homoseksualitet,
ha forrådt det hellige land, og dyrket djevelen samt tjene Baphomet.

Tusenvis av Tempelriddere ble arrestert og utsatt for tortur og så brent levende, også Stormester og leder Jacques de Molay som ropte ut en forbannelse på Pave Urban og Kong Philip. Innen et år så ville de begge lide en grusom død og det skjedde også, innen et år var de begge døde.

Under tortur så sier man hva som helst, men her skjedde de noe rart. Alle som en hadde identiske tilståelser. Noe som er umulig om det ikke er sant.

En stor del av de arresterte Tempelridderne fikk lov å melde overgang til andre ordner og tok over dem, etter noen år ble alt som var konfiskert overført til Johanitterordenen som de hadde innfiltret og overtatt.

Tempelridderne hadde så klart sine spioner så de ble advart like før så den enorme flåten deres med det meste av skatter kom seg unna i tide. De fleste som dro bort dro til Skottland under beskyttelse av Prins Sinclair, men en god del av skipene dro til Canada til øya Nova Scotia der de sier skatten ligger begravd den dag i dag. I følge organist og Frimurer Petter Amundsen som har gjort flere forsøke finne skatten, men den er skjult med store mengder feller slik at alt raser sammen om noen prøver å grave seg ned, ifølge Petter så skal den bli funnet når 7 personer har dødd i forsøket med å finne den, 6 har dødd til nå. Det sier “sagnet”

Lærdommen er så klart at man ikke skal låne penger uten at man er 100% sikker på at de kan betales tilbake. Da som nå så tar de alt du eier og har med renter om du ikke kan betale tilbake. låner nasjoner penger så tar de alt av verdier i nasjonen slik de økonomiske leiemorderne til CIA gjør for Verdens Banken og IMF. Lån eller bli drept.
Eller så kan du gjøre som Kong Phillip og gå til angrep på banken om du ikke kan betjene lånet ditt eller miste huset.

At Vatikanet og Tempelridderne dyrket Satan og Baphomet som resten av eliten er bare tull som dere kan se. lool

comment image

e
e
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Kjempe spennende å lese dette du skriver :) Men hvorfor trengte ridderne så mye penger? Var det noe bestemt de samlet inn for? Og var det sant at de var skurkene den gang? I følge noen kilder hevdes det motsatte. Jeg tror det finnes helter blant alle grupperinger med badboys, så man får håpe at det finnes noen gode der også. Hadde vært morsomt å se om den skatten dukker opp? Jeg trodde forresten den var nedgravd under et kirkegulv i Frankrike. Men det var kanskje noe annet som skjulte seg der.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
1 år siden

Khazarene var de som kunne finans og skatt. Khazarene var de som kunne krig. Det ser også ut til å være tilfelle for Genoa.

– Thereafter, Genoa underwent something of an associate of the Spanish Empire, with Genoese bankers, in particular, financing many of the Spanish crown’s foreign endeavors from their counting houses in Seville. Fernand Braudel has even called the period 1557 to 1627 the “age of the Genoese”,

Når vi identifiserer Wall Street og City of London som samme klanen som Genoa, og Genoa som samme klanen som Lenin og Trotsky, da gir 1917 mening.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
1 år siden

Under VK2 var også Sverige nøytralt. Her trenger vi ikke kunne tysk / fransk / Italiensk. Jeg vil tro det er bomberom for alle samme i Sverige [som et krav fra eliten] med matlager, fasiliteter … i hotellklassen?
Sverige har det man trenger som nydelig aksent, sølvgruver, jerngruver, multebær, svømmebasseng, ebay, ved, potetland osv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kjell108
1 år siden

Det var dem, men ikke i dag, nå er de en del av Satans Army NATO. Kanskje man skal lytte til Jesus som sier at straks det starter så skal man slippe alt man har i hendene og rømme til fjells slik 24 Norske milliardærer har gjort til nå samt at Rothchilds har bygd store slott langt oppe i fjellene i Argentina. Er vist høyden som gjelder.

Her i landet har psykopatene på Stortinget bygget et jævla atombombe sikkert bomberom og det er kun for dem selv. Til folket har de brukt 0 kr på atombombe sikkert bomberom så da forsetter de å kaste bensin på WW3 bålet der de kan le så tårene triller mens folket brenner og de sitter å spiser hummer i luksus bomberommet sitt.

Så smarte er de ikke side de lagde kart der bomberommet deres var markert ut siden det var hemmelig og da kunne det ikke vises på kartet .. Men da viste jo alle at stedet på kartet som var markert ut var deres hemmelig bomberom. he he

Ligger ved Utøya så da var en del av hensikten med 22/7 angrepet å ofre 69 barn der et offer til satan for beskyttelse for dem. 77 offer med de i Oslo. Begge tall er kjente frimurer/illuminati tall
No Sacrifice, No Victory

comment image

Det er flere som et glade i Baphomet … Her Brasils nye president som er en god personlig venn av Klaus Scwab.

comment image

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Det har du helt rett i, men jeg tviler på at John Colemanns bok Committee of 300 kommer til å bli pensum på skolen like lite som Sun Tzu blir det som er et mesterverk i krigerkunst. Ingen kan vinne over en fiende uten å ha lest den.
Regel en er er å støvsuge verden for all informasjon om fienden, hvem de er, hvor mange de er osv helt ned til hvor ofte de driter, hvor mye pålegg de har på skiva, hva våpen og metoder de bruker osv osv slik de gjør med oss.

Her i landet vet ikke folk engang hvem deres verste fiende er og stort sett det samme i resten av verden.

Jeg trodde at massene ville bli rasende når de skjønte at de var lurt til å ta en injeksjon som de sa ville være 100% trygg og 100% effektiv, men som gir 0% beskyttelse og 0% sikker.
Vi vet jo at en injeksjon mot noe som ikke eksiterer vil ha null effekt på en ikke eksisterende sykdom.

For min del så er det helt surrealistisk når en fiende har gått til total utslettelse krig mot menneskehetens og de vet ikke engang at de er i en krig og langt mindre hvem som har gått til krig mot dem.
Kjøper man en bil som ikke virker så blir de rasende, men ikke en injeksjon som ikke virker… forstå det den som kan … Har ikke møtt en eneste injisert som har sagt så mye som et kritisk ord om dem som har lurt dem.

comment image

I går så ramlet onkel min død om av kvakken, i treningssenteret på siden her så falt en annen om med hjertestopp mens han trente og de prøvde i 40 min å få liv i han igjen til ingen nytte.

Vet du hva alle som en skylder på ? Long Covid og post Covid så de tror de trenger flere “vaksiner”. Det er helt fantastisk, man skulle ikke tro det var mulig å bli så dum.

Alle de som har tatt satan skuddet i vår familie sliter med kroniske halsbetennelser, ikke noe lukt og smak lenger, merkelig virkelighetsoppfatning som om at alt rundt deg virker kjempestort mm. hodepine, smerter i armer, ben, skuldrer, rygg mm.

Det må være post covid sier de eller at de har hatt kåråna enn 4-5 ganger og er utrolig glade for at de har tatt 4 skudd for eller så ville de sikkert fått covid 20 ganger. Vi trenger en booster så de får enda bedre beskyttelse sier de og jeg svarer …. ja ja det er ikke tvil om at dette er post Covid så skal jeg kjøre dere til vaksine stasjonene så kan dere be om å få en 3-4 boostere på en gang så man blir trygg ? Det er så uvirkelig at jeg klarer ikke å holde meg seriøs lenger.

I starten før de tok satan skuddet så prøvde jeg å forklare at det tar nøyaktig 3 sekunder å gjennomskue skammen og fortelle at de bruker en RT-PCR test som ikke er en test men en metode for å finne genetiske mutasjoner og om den brukes som en test vil den gi positivt utslag på influensa og hundrevis av endre sykdommer, alt bekreftet av Nobelprisvinner Karry Mullis som skapte testen som de kaller den, det er ikke flere syke og døde enn normalt, faktisk mindre, men det er som å snakke til en vegg siden TV boksen har sagt at man må ta “vaksinen” eller dø. Katty Mullis sa at den vil gi positivt utslag på hva som helst i hvem som helst med metoden han fikk Nobelprisen for å finne opp, det er også at grunnen til at de måtte myrde han like før de satte i gang pandemien, om ikke så ville hele skamdemien blitt avslørt fra dag 1.

Så hva gjør mann ? I Min verden så døde alle for meg da de tok første skuddet så nå handler det meste om å la de få det best mulig siste tiden. De blir sykere og sykere dag for dag av svekket immunforsvar. Har ikke hjerte til å fortelle dem at de ikke er mennesker lenger, at de har fått nytt DNA der Guds navn er visket bort fra deres DNA og at de har fått en tredje DNA streng. fått endret gener, kromosomer og alt annet der de nå er blitt til skaperverket til Satan der de sitter på et tog uten bremser på vei gjennom hvelvetes porter der de vil bli torturert til døde av Satans demonhær om og om igjen til evig tid slik Bibel er klokkeklar på.
I Bibel står det at mange skal dø av mangel på kunnskap på de siste dager, men 90% av alle de over 18 vil jeg heller kalle ekstremt mange. De aller aller fleste har utelukkende gått gjennom hele livet og kun tatt til seg kunnskap fra ene siden …altså ensidig propaganda og tar man kun til seg informasjon fra ene siden så heter det ikke å bli opplyst, det er derimot definisjonen på ekstrem hjernevask.

Det eneste jeg misunner den nye rasen for er varmen, sitter her i 19 grader og rister av kulde for å spare strøm, for hver tast jeg skal klikke så treffer jeg 5 så beklager alle korrekturfeilene.

Det er snart 25 år siden jeg leste FN Agenda21 og deres utryddelse planer av oss med et program de kalte Generell Elendighet som krig, sykdom, hungersnød, inflasjon, energikrise….. Nøyaktig likt vi ser nå. Det er 8 år siden jeg leste om DNA skuddet som var forklart ned til minste detalj …. For kontroll og befolkningsreduksjon, men siden folk ville nekte å ta injeksjonen så ville de fake en korona pandemi i 2020 som ville få folk fra å nekte å ta den til å kreve å få den først.
I Fredrikstaderklæringen så forpliktet kommuner, fylker, lag og organisasjoner seg også til å oppfylle Agenda 21. 194 nasjoner underskrev
For å legitimere folkemordet så sier de at det er for at det er ikke nok resurser til alle på kloden, global oppvarming mm så vi må fjerne de fleste så de resterende får det bedre. Vi vet alle at den egentlige grunnen er å kverke så mange som mulig så de rastrerende blir lette å kontrollere så oligarkene kan få enda mer. eneste de hyper rike ønsker seg er MER!

Så hva sier de selv. Joda dette : Agenda 21 er en uforpliktende handlingsplan fra FN med hensyn til bærekraftig utvikling . [1] Det er et produkt fra Earth Summit (FNs konferanse om miljø og utvikling) som ble holdt i Rio de Janeiro , Brasil, i 1992. Det er en handlingsagenda for FN, andre multilateraleorganisasjoner og individuelle myndigheter rundt om i verden som kan henrettes på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Et hovedmål med Agenda 21-initiativet er at alle lokale myndigheter skal tegne sin egen lokale Agenda 21. Målet var opprinnelig å oppnå global bærekraftig utvikling innen 2000. ( Henrettes ? Uforpliktende ? ) Da jeg var liten så fikk jeg ondt i magen når jeg hørt Gro Harlem si at hun ville ha på plass en global bærekraftig verden som på Norsk betyr at det ikke skal være flere folk på planeten enn det er resurser til. Egentlig ganske så morsomt med tanke på at djevlene bak planen forbruker og forurenser mer enn 95% av oss alle i verden så om den skulle vært troverdig så ville det holdt å tatt noen hundre av dem istedenfor 7,5 milliarder av oss.

Det er så klart en helt annen historie som bør fortelles som ingen av disse lystmorderne kjenner til utenom noen få på toppen. Vi har skrevet opp og ned om chamtrail i alle år, men det var noe som skurret så var så utrolig at ingen ville snakke om det.

Jo vist har vi noen chamtrailfly som sprayer barium, strontium og aluminium som der Strontium. Strontium er et mykt sølv, hvitt og gulaktig metall som brukes til å lage hologrammer. nanopartikler fra aluminium fester seg til nervetråder i hjernen og skaper milliarder av små infeksjoner som sletter minnet ditt så du får Alzheimer, demens så du glemmer Gud. Barium brukes på sykehus og andre steder for å blokkere all stråling. Men nå etter at verden er injisert med grafen så har man funnet store mengder grafen overalt som ikke er fra injeksjonen, dra en super magnet over en sandstrender og annet: En super magnet er en neodymmagnet som er de sterkeste magnetene vi kjenner til og brukes i MR maskiner og mye mer som du får kjøpt overalt fra Clas Olson og store mengder andre steder, koster bare noen hundrelapper. Det var ingen som tenkte tanken på ¨sjekke chamtrail for grafen. Grafen er et metall som er 4000 ganger sterkere enn titan og har en ledeevne som er 500 ganger bedre enn silisium som brukes i prosessorer. Nanopartikler fra grafen er på tykkelse med et atom, derfor kutter de hull på blodceller som et barberblad og skaper blodpropper.

Så hvor kommer grafene fra ? Den ble offisielt oppdaget i 2014. Vel denne grafene kommer fra hologrammer av fly i stor, stor høyde.

Ofte har vi sett hundrevis av flystriper pr kvadratkilometers, problemet er bare at så mye fly finnes det ikke i verden, ikke i nærheten engang .. da måtte man hatt flere millioner fly som kun sprayet og det har har vi ikke.

For 12-15 år siden så fordypet meg i dette her, så hundrevis av filmer med HD kamera av disse flyene høyt høyt oppe og zoomet man inn så så man noe som så ut som orber/ufo enten ved flyene eller like ved siden og jo mer man zoomet jo mer usynlige ble flyene. Oftest 1 ved hver vineg og en lenger bak på fly kroppen Prøvde å poste noen kommentarer her og der, men liten gehør… hørtes for utrolig ut.

Første gang jeg så det var under 9/11 som var Jesus bursdag frem til Vatikanet endret det til 25 des i år 400 som er motpartens bursdag. Derfor skaper de alltid faenskap på 9/11 for å hånde skaperens sønn.
Husker jeg så på “terrorangrepet” på 9/11 på TV og der jeg straks lurte på om det var et slags prank eller humorinnslag. jeg hadde jo jobbet i industrien halve livet og viste så klart at tynn aluminium som er mykt og lett som fly er skapt av umulig kunne kappe en meter tykke stål bjelker i herdet stål : Er et klikket totalt for de som tror at dette er ekte tenkte jeg.. så gikk det noen dager så skjønte jeg at dette er starten på den siste krigen mot menneskeheten. Så begynte jeg å prøve å se hva som faktisk skjedde . Det gikk ikke lang tid før jeg kom over store mengder amatør filmer fra vanlige folk som viste orber/Ugo som lå like ved flyene ( Hologrammene ) Men fant aldri helt ut hva det egentlig var før lenge etterpå. For 95% av verden så var dette fly for TVen ( Hypnoseboksen ) deres hadde sagt det til dem. At det er fysisk klin umulig brydde ingen seg om. I Pentagram var det heller ikke noe flydeler, men et missil, i Maryland sa alle som bodde der at hullet i bakken var gravd ut en uke før. Heller ikke flydeler der.
Youtube kanalen From Babel til Rom 2012 NWO agenda tok for seg dette i mange lange filmer med tusenvis av bilder og filmer. . .Gikk ikke lang tid før den kanalen var fjernet. Angrer på at jeg ikke lagret filmene.

Husker jeg hadde det mye morro med de som trodde på tulle historien og når noen ba meg kappe en stålbjelker så spurte jeg : Har du en liten aluminiums pinne så kan jeg slå den mot stål bjelken så den detter i 2 … husker jeg lo mye og mange ble litt røde i trynet.
Hadde det vært ekte så vill det vært som å fly inn i et fjell og blitt trekkspill og falle til bakken.

Disse orbene er svært avanserte høyteknologiske skip fra en høyt utviklet rase, kall dem gjerne reptiler, de falne eller aliens demoner om du vil. Toppen av NWO pyramiden.

comment image

Det kan se ut som om de terraformer jorden og kjører en resett der alt blir slettet og alt blir skapt på nytt.
Satan ønsker å skape sitt nye tusenårsrike nå i sitt bilde, Jesus vil også opprette sitt tusenårsrike med stikke motsatt av hva Satan vil.
For de som ikke vet så er terraforming eller terraformasjon (“jordforming”) en hypotetiske prosessen med å bevisst modifisere atmosfæren, temperaturen, overflatetopografien eller økologien til en annen planet , måne mm for å være lik jordens miljø for å gjøre den beboelig for mennesker å leve. Nå er det jorden som terraformes for å få andre raser til å kunne koloniseres her.

En del av den nye injiserte rasen med 3 DNA strenger og 72 000 nye gener er ment å bli en slave rase for disse. Bygge pyramider og palasser og grave gull som vi har sett før.
Dette har skjedd før. derfor nevnes ikke verdens pyramider med et ord i de 500 bøkene som Bibel er satt sammen av. Derfor finner vi nye byer, pyramider og annet følere km på havets bunn og havskjell på toppen av pyramidene i Giza mm.

Vi vet også fra ekspertene at vi er svært nær et polskifte nå, jordens magnetfelt har svekket seg med 25% og det akselererer ( Se Ban Davidsons filmer. Innen 5 til 20 år sier de. Da blir vi helt uten skjold ( magnetfelt ) i alt fra noen uker til noen mnd og uten skjold vil alt bli brent og utslettet ned til bakterienivå samt enorme jordskjelv, super stormer og vulkaner der kontanter synker i havet og nye kommer opp.

Earth’s Upcoming Disaster | Q and A Oct.27.2022

Så hva sier Jesus ? Han vil skape alt på nytt og lage sitt tusenårsrike med sin rase… altså de som tror på han og følger hans ord, vær snill og ikke plage andre så får du bli med han. Partikkel akseleratoren er det mest ondskapsfulle som er skapt sier han, det vil åpne portaler som slipper hans skapninger over til vår. Det blir slutten på alt og verden vil bi brent.

Making all things new Again by Sarah Evans & Brad Paisley

Gud gav oss regnbuen som et løfte om å aldri mer drukne verden i flom, nese gang skal verden renses i ild sier han.

Eller som Obama, Satans talerør på jord sa i tale til verden: “We remember, we rebuild, we come back stronger!”

Vel vi får nå se på det. Det blir litt som en fotballkamp så får vi se hvem som vinner, men i min verden så har Satan og hans tilhengere veldig dårlige odds hos meg til tross for at det ikke akkurat mangler noe på innsastsen.

Jeg skal gi meg nå, var ikke meningen å skrive en bok Sven-Inge. Jeg skal prøve å få ned en egen artikkel om de 300 og ikke minst en utdypende artikkel om grafen sprayerne, hvem de er, hvor de kommer fra, hva de vil osv så ikke kommentaren her som var ment å svare deg med noen få ord ser ut som en triologi. De som startet å lese her er sikkert sovnet for lenge siden vil jeg tro. :)
Når jeg først er startet så må man slå meg i bakhodet med en hammer for å stoppe meg.

Angående Ukraina så er krigen også fake, vi viste alle at når de ikke klarte å skjule alle de ekstreme bivirkningene/virkningene så ville de skape en krig for å få ta bort folks fokus fra det. på 8 årsdagen for kuppet 22.2-2014 til de NATO trente styrkene startet et enormt angrep mot Donetsk og Lugansk den 22.2-2022.

Husk at Putin er en av Klaus Scabs Young Global Leaders der WEF driver oppdrett på kommende ledere. Putin stemte blankt i FNs sikkerhetsråd når USA og Norge gikk til krig mot Libya, Putin innførte alle NWOs tiltak og slavebandt folket sitt i 2 år samt lagde en DNA injeksjon for en sykdom han viste ikke eksisterte . Alle NWO tiltak innføres i alle land de kontroller og det er nær alle. Sist uke så ble Klaus Scwabs gutter presidenter i Brasil og UK.

Det blir mange prøvelser fremover så ikke la dere lure. Real Eyes See Real Lies. ;)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Hvis jobben er sykepleier blir nok svaret: – Jeg vil ikke risikere jobben min
Celine Dion sa sikkert :
– Den eneste grunnen til at jeg vaksinerer meg er at jeg planlegger en turne i 2022
– Kan du ikke avlyse turne 2022?
– Nei, jeg kan ikke det
(en vanlig dose vaksine blir 2 doser i tilfelle Celine Dion pga. av vekta hennes)

MSM Dr. John Campbell har nå fått en “strike” av Youtube

https://gohealthline.com/celine-dion-weight-loss/

ken
ken
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Sven-Inge Johansen – “har lest meg litt opp på hva man kan gjøre”. Kan du være så vennlig å dele med “oss”? Evnt skrive en artikkel om hva man kan gjøre? På forhånd, takk! Dette er jo blant det viktigste akkurat nå…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ken
1 år siden

Du kan jo spørre han skøyeren her Ken ? De som skjedde i går reddet hele helgen min, ingen skal si at Gud ikke har humor. I samme sekund som demokrat John Fetterman sier at Presidenten er 100% oppvigler fri så kommer det et enormt stormkast ut av ingenting og blåser alle de Amerikanske flaggene over ende. Sånn går det når man lyver 100%.

Det her kan kun forklares åndelig. 22 sekunder med humor fra Gud. :-D
Så hva symboliserer store mengder Amerikanske flagg som faller over ende ? Så klart at USA vil falle.
OMINOUS SIGN the Moment John FETTERMAN claims BIDEN is “100% Sedition Free” | GOD is Not Mocked!

Her i sommer sa jeg at de ville kjøre en fake aliens på 9/11 og nøyaktig som jeg sa så ble det observert store mengder UFOer over Ukraina. 2 raser, de i sigarskip som er på vår side som suger inn radioaktivitet slik vi har sett så mange ganger før over Fukusjima, vulkaner mm. De som ser ut som sorte store askeflagg er onde, de så man også 9/11 2001 i vanvittig fart da tårnene raste. Filmet man med HD kamera så så man langt borte og neste bilde på andre siden, nesten umulig å fange opp, noen trodde sikkert de var kjempesvære sorte trekantede askebiter. Her ser du de orbene selv. Om de sto bak hologrammene pulveriseringen av tårene der millioner av tonn med stål og betong som ble forvandlet til støv mens de falt i løse luften vet jeg ikke, men det virker mest logisk.

Folk må være klar over at vi er ikke alene i kampen mot satanistene.

The Cosmics som de kaller de snille var også de første til å avsløre fake pandemien. det finnes ikke noe virus sa dem allerede første dagene av skammen, alt er en skam.

Her er en kortfilm på 2 min som viser UFOene over Ukraina på 9/11, nettet er også fult opp med lengre filmer fra det som skjedde over Ukraina på 9/11.

UFOs ‘Everywhere’ Over Ukraine, Astronomers Track Full Squadrons of “Cosmics” and “Phantoms”

På denne filmen som kom for 2 dager siden så ser man også de onde orbene ca 2.50 minutt i filen.

Hele filmen bør absolutt sees og tas som en forfilm/trailer på min kommende artikkel, men du bør ha en sterk psyke, den handler mest om The Black Goo, altså grafen samt noen titalls av personer som har fått visjoner fra Gud og Jesus der de har fått advarsler som de skal dele med flest mulig. De alle sier nesten det samme, sannheten bak grafen injeksjonen er så grusom at det kan knekke hvem som helst når 5G er på plass. Kommer en hær mot deg så er det bare et tastetrykk så er alle daue, de injiserte blir også til til demon besatte monster og zombier med samme teknologi som angriper alt og alle uten sine egne. Allerede nå ser vi store mengder opptak fra hele verden om injiserte som blir som demoner.

KJ Osborn. 50 min.
VISIONS OF NEAR FUTURE HORRORS (2022) https://www.bitchute.com/video/nLbNy0fwScU9/

10 år gamle Jeremy døde og møtte Jesus på andre siden, etter 40 min ble han sendt tilbake med beskjed til verden. Han sa at Jesus så ut som en rockestjerne og han fikk beskjed om at broren ville gå inn i hæren på den feil side ( At USAs hær jobber for satan vet vi jo alle der de skal få NWO på plass med anticrist på topp. En USA styrt verdensorden som de kaller det på fint. ) Store broren ville dø sa han også, men også at han ikke skulle bekymre seg for tredje verdenskrig som snart ville komme selv om den blir grusom. på slutten av krigen ville det komme Aliens demoner som han kalte det og de ville overgå alt av ondskap vi kjenner til, men han trengte ikke bekymre seg for før den tiden ville han bli hentet opp til han igjen. Han sa også at i himmel var det sterke farger han ikke helt kunne forklare og at det var ekstremt mange babyer og barn der. Med 44 millioner rene baby drap ( aborter ) hvert år så er ikke det så rart. For bare noen år siden så ble Jeremy hentet opp igjen eller døde om du vil slik Jesus sa. Hold tungen rett i munnen og stå mot Satans prøvelser så får vi snart møte han alle sammen. Ingen av de som følger Jesus ord vil få oppleve de grusomhetene som vil ramme de injiserte.
10 yr. Old Jeremy Taken to Heaven, told of Future Events (Shocking!) – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zjjUldMA-dg For å ta med litt positivt så støtter nå 44 % av Tyskerne Russerne og makthaverne er rasende. Stort sett det samme i resten av Europa. I Brasil gjør folket opprør mot valgfusket til WEF. I Italia så har den nye statsministeren Giorgia Meloni holdt tale til folket der hun sverger at New World Order aldri mer skal få stenge ned landet deres. Det skjer mer og mer positivt så vi får se hvordan veien videre går og det blir nok ikke lenge til vi ser det.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Tror not Putin ikke har tenkt å gå inn i historien som den som startet VK3.
Uten Putin ville krigen idag ha vært kamper om Warsaw?

Man bomber ikke russere (Donbass) ustraffet

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Smurfen: «Svært mye peker på en enorm hendelse under måneformørkelsen 8 nov som skal avlyse mellomvalget i USA»

Det er rart, men jeg drømte om en blodrød måne, for noen uker siden. Månen ble deretter til et romskip. Meget spesielt ettersom jeg ikke bryr meg om verken blodrøde måner-formørkelse eller romskip. Jeg liker å tyde drømmer, da jeg ser hvordan ting blir tatt frem fra underbevisstheten. Jeg sliter med å tyde denne.

Jeg antar at romskipet står får noe fake, en illusjon kanskje. Har ikke vært spesielt imponert av slike formørkelser tidligere. Månen er nattens og mørkets fyrste. Kan være noe sprell som er på vei med noe fake og falsk, som du sier. Sannsynligvis er alt om blodmåne og spådom bare fjas og tull.

Det går rykter om at militære har arrestert deler av høyesterett i Brasil. At det er funnet valgfusk og at militæret har tatt over styringen.

Det kan se ut som om de som leker guder er straks ferdig med deres Shiva- periode. Den evneveike tullingen i Washington har gjort sitt for the great reset. Kanskje kommer det en opprydning gjennom konservative krefter. Kanskje en frelser. Det man må huske er at disse også er veldig glad i sensur og lover. Ja, vi kjenner den historien. Men så lenge det er forbud og sensur deres vei, er det greit. Man kan tenke seg at teknologien blir tatt varmt imot. Deepstate frontfigur Musk har selvfølgelig brukt milliarder på å utvikle Neurolink for å hjelpe hjerneskadede.

Nokias direktør sier at 6G er her før 2030. At funksjoner man har på smartphones i dag blir bygd inn direkte i hjernen. Det vil være smartbrillet og andre wearables i stedet for smarttelefoner.

Kina har to overvåkningskameraer per innbygger. 2,7 milliarder kameraer. De har blant annet er system kalt Skynet. Oppkalt etter utviklerens favorittfilm, Terminator.
https://www.redvoicemedia.com/video/2022/11/skynet-is-here-black-mirror-is-the-future/

Tempelriddere var blant korsfarerne. Betrodde blant frimurere, som igjen er kjent for tempelbygging. Brick by boring brick. Det er mye penger og makt, så de slåss innbyrdes.
I følge Bibelens lære er pakten med den rettferdige. Altså verken jøder, kristne, muslimer eller noen andre. Hele tiden den rettferdige. Den rettferdige kan være blant jøder, kristne, muslimer og andre. Pakten med David og Salomo var vist med en ring. Den hadde makt over demonene. Demonene måtte bøye seg om man holdt pakten. Demonenes oppgave var å bryte pakten. Så Salomos fall var spådd til å være av en demon kvinnelig form. Det var altså ikke kvinnen, men hans svakhet som ble angrepet. Men det var israelittene som splittet paret. Kvinnen dro med barnet og pakten. Salomo ble stående på en fot og falt deretter. Han søkte andre guder og Egypt. Sannsynligvis bebreidet han Gud. Muslimer påstår at han aldri falt. Men kongedømmet falt etter hans død.

Så Salomos skatt er først og fremst kunnskap. Kunnskap om demoner. Man kan altså bruke slik kunnskap til å få en konge til å falle. Det er velkjent at for å vinne en krig så må man ta fra mannen kone og barn. Han vil ikke ha noe å kjempe for. Han vil falle.

De som tok over bruker kunnskapen for å skaffe makt og rikdom. Ikke fred. Salomo skapte fred. Men de som tok over hadde ikke makt over demoner, men demonene hadde makt over dem. Så de må vise tegn på underkastelse for demonene, for å få makt og rikdom. Det er egentlig motsatt av David/Salomo. De knuste altså det altseende øyet. Den enøyde Goliat. Nasjonen som var bygd på frykt og trolldom. Derfor ble Goliat overvunnet ved å kaste en stein midt i pannen på trollet. Der det tredje øyet sitter. Det som brukes til å sette folket i frykt for såkalte guder. Det som man trenger et merke for å å vise underkastelse og få beskyttelse mot. Skatten er denne kunnskapen om godt og ondt. Du kan bruke den til å vinne over demoner eller underkastelse for penger og makt. De ga også barn på bålet for å gode liv.

Alle hadde de slangens kunnskap. Moses hadde den og brukte den på noe godt. Man må også tenke at Adam/Eva var lagd i Guds bilde og fikk ånden i gave gjennom pusten fra Gud. Mennesket blir formet i Guds leire og ånden kommer til live i dem. Altså billedlig. De som hører på slangen er ikke formet i Guds leire og har ikke fått ånden fra Guds pust. Så det som gjør profeter store er Gud. Profetene døde. Man skal ikke tilbe profeter, de er bare ydmyke følgere av Gud. Derfor er det Guds ånd og bevissthet som vil bli pustet inn i mennesket ved enden. Det vil ikke være en messias, men Gud som tar bolig i menneskene, ved ånd. Men falske messiaser kommer alltids. Men det er fra Satans paradigme. Mennesker har inget behov for å herske, sitte på trone og regjere over andre. Guds rike er ikke av den verden. Yeshua gjorde det klart da hans nærmeste ikke ville tillate kroppens død. Vik fra meg Satan, sa han. Og de nærmeste tilber kjøtt og blod mens ånden var fra Gud, og ikke i kjøtt og blod. Jesusteamet var altså hyklere som ville stå i lyset for å vise hvor snille og dydige de var. De hjalp ikke de syke og fattige. De var selviske og stod i stråleglansen. Peter satt seg ned ved bålet etter å ha fornektet. Hvorfor? Fordi hans tro var falsk. Han tilba en gullkalv, bålet er Baal. Ring of Fire. De tilber idoler og kjøtt/blod. De vil ha oppstandelse i kjøtt/blod og ikke i Guds ånd. Men man skal ikke se her og der, men se forandringer etter at ånden har gjort tilbakekomst. Det er oppvåkning. Det er Apokalypse og Åpenbaring. Messiansk tid. Ikke en messias.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Jeg hadde ingen anelse om den måneformørkelsen. Allikevel drømte jeg altså om den. Det var rart.
Men jeg må legge til noe ettersom du er opptatt av korsfarere og tempelriddere. Sigurd Magnusson som reiste til Jorsal, eller Jerusalem som det heter nå. Sigurd Jorsalsfarer må jo ha vært en tempelridder. Han jobbet vel for patriarken i Konstantinopel/Miklagard? Og Baldwin i Jerusalem. Kristin Sigurdsdatter fikk Olav inn i fødselskirken. Stallen der Jesus ble født.

Det andre interessante er Foundation Stone som sies å være steinen som Gud sto på. Sentrum av hele vår verden. Brønnen der våre sjeler fødes gjennom, i følge folketro og sagn.
Jeg tenker på frimurer Amundsen, som du nevnte. The pierced well, var det ikke? As above so below. Også Jesus på korset ble pierced eller spiddet. Var det ikke slik Amundsen koblet det sammen? Jeg husker ikke helt. Men hjørnesteinen er sentral blant frimurere. På den skal de bygge sitt tempel. Det var på den steinen Salomo bygde sitt tempel. Stedet der ånd og kropp møttes. Og hva sa Jesus? Peter, som betyr stein eller klippe. Men han skulle ikke bygge hus, men menighet. Men sionister vil bygge en fysisk kirke på den steinen, hjørnesteinen. Altså på stedet for paktens ark. Det er det demonene ønsker å komme med sin falske gud. Frimurernes demongud.

Det man må være varsom mot nå er disse forskrudde neocons, nykonservative, kristen-sionister som vil bygge et tempel på grunnsteinen, hjørnesteinen i frimureriet. De har hjulpet jøder til Jerusalem. Profetien deres sier kamp mellom jøder og kristne/muslimer. I krig er Satan på begge sider. I USA befester kristen-nasjonalistene seg nå. Sannsynligvis har frimurerkirkene vært med på hele plandemien og elendigheten som nå skjer. Umoral blir byttet med hard hånd og sensur. China style. Og kristen-nasjonalister vil omfavne alt faenskapen. De elsker Elon Musk og såkalt hellig krig. Så er de noe bedre enn demente og creepy Biden?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

JORSAL Arkaisk form for Jerusalem. Hva er det arkaiske navnet for Jesus? JARZU?

Jeg har fått opp navnet Jarzu, to ganger, men på det ene (må gå tilbake å sjekke hvordan det skrives) Er det en bokstav som minner litt om en bokstav fra vikingtiden, bare at den ikke e helt lik noen av de, men den som lignet veldig har betydningen z, altså Jarzu

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Jeg liker mye av det du skriver, men :Sannsynligvis er alt om blodmåne og spådom bare fjas og tull. ??

Jeg har lest alt som finnes i verden av profetier og visjoner og jeg skal love deg at det ikke er fjas og tull. Husk at 30% av Bibel er profetier og alt er oppfylt utenom aller siste del som er i ferd med å oppfylles nå.

Les profetien fra den 68 år gamle dama fra Valdres om fremtiden som hun fikk i en visjon fra Gud som hun skulle dele til verden. De må jo ha trodde at dama var sprøyte gal. Hun ble fortalt av Gud at i fremtiden så ville grov vold og sener som hørte ekteskapet til ( Porno ) bli hverdags underholdning, kirken og bedehus ville stå mer og mer tomme, folk ville snu ryggen til Gud, først vil kvinner kle seg som menn og kvinner kle seg som men for deretter å bli til kvinner og menn. ( Altså klin ko ko ) Folk fra fattige land vil strømme til Europa og de ville bli behandlet dårlig, da er tålmodighetene slutt og WW3 vil starte på en måte ingen hadde trodd og den blir grusom, himmel vil bli formørket av alle rakettene og flyene som flyr frem og tilbake.
Vel ingen hadde vel trodd at nazistene vill sette i gang WW3 nok en gang med å angripe Russland for at de rykket inn for å forhindre et folkemord mot Ukrainere i Lugansk og Donetsk.

Siden vi snakket om Blodmåne. Vel det var en profeti alle kjente til om at Konstantinopel ville falle under en Blodmåne. Mehmet den andre kom til makten i en alder av bare 21 år i år 1451 der han samlet en felttog på 200 000 mann og gikk mot Konstantinopel. Flere dusin med Islamske ledere hadde prøvd før, man alle som en hadde feilet. Konstantinopel sto mot alle angrep også fra Mehmet. Til slutt så gav Mehmet opp etter en rekke krav fra sine Generaler, selv de berømte Janitsjarene som var datidens Green Berret, Navy Seals og Spetzna super soldater. Men i det de pakket sammen så kom det først et kraftig lys fra domen på Haga Sofia og så kom blodmånen og lyste opp, dermed så skulle de prøve et siste angrep der de tok Konstantinopel som ble omdøpt til Istanbul.
Blodmåner har til alle tider vært et omen for store hendelser og mange får panikk når den inntreffer.

Alle satansektene dyrker også Salomon og hans arkitekt Hiram Abiff som bygde Salomos Tempel.
Det var også en annen som ble tilbudt enorm rikdom, kontroll over de 72 demoner fra helvete og kunnskap om han ville knele for Satan og underkaste seg han. Han het Jesus og han takket nei.
Adam Eva ble også tilbudt kunnskap med et spise et eple fra kunnskapen tre fra Satan i Edens Hage og det har ført oss hit vi er i dag. Adams første kone het Lilith og ble demonenes dronning i helvete.

Alltid er det noen kvinnfolk som skal ødelegge ;)

Så hva sa Jesus ? Joda at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i himmel.

På de siste dager så skal Salomos Tempel gjenreises og Antichrist herske fra sin trone der sier profetiene. Jødene sier at alt er klargjort og at de kun vil bruke noen dager på å gjenreise tempelet.

Satanistene har til alle tider lurt folk til å hylle de onde og sverte de gode, det er uten unntak slik det er i dag. men så er jo Satan verdens største løgner, manipulator og forfører så det er ikke så rart at mange som velger å la andre tenke for seg blir forført og lurt. :)

Ellers så er jeg veldig enig i mye av det du skriver, du besitter mye kunnskap. :)

Den såkalte Ukraina krigen startet i 2003 med en Oransje revolusjon der CIA plasserte Viktor Jusjtsjenko i Presidentstolen. Så kom Ukrainas Hillary nemlig heksa Julija Tymosjenko som ville skaffe seg atombomber for å utslette Russland. Da folket valgte en nøytral president Viktor Janukovitsj som ville samarbeide med begge sider så utførte NATO og CIA et nytt kupp med NATOs spesial soldater fra Georgia og Polen samt fra noen private “Sikkerhetsselskaper” som Black Waater, nå Xe som de private hærene og leiesoldatene kaller seg. Da ble Sjokolade oligarken Willy Wonka alias Petro Poroshenko plassert ved makten der nesten alt av ministre satt inn av CIA der de fleste ikke kom fra Ukraina engang. Bak sitter oligarken Ihor Kolomoyskyi som har bygde opp alle de nazistiske gruppene i landet samt fått inn kokain trynet Fyrst Voldemort eller Volodymyr Zelenskyy som Vesten kaller dukken sin.

NATO trente opp en styrke på 6000 dårlig trente soldater med lav moral til en topp trent styrke på 1,1 millioner mann med flett nye våpen på 8 år. i januar 2022 sendte Voldemort 360 000 soldater mot Lugansk og Donetsk for å utslette de i øst som støttet den demokratisk valgte presidenten. Den 22.2-2022 gikk denne styrken til massive angrep på Øst, ikke for at de skulle ta Øst, men for å tvinge Russland inn i krigen siden han ikke hadde annet valg for å forhindre et folkemord som ble til Russland har angrepet Ukraina i vestlig tulle presse. NATO som er satans army bruker alltid numerologi når de starter sine kriger og derfor lette å avsløre med datoer om man har en kalkulator. De tok landet 22-2-2014 og tvang Russland til å gå inn 22.2-2022.

Det er så klart Russland som har vært målet hele tiden for å få på plass NWO slik det har vært i 80 år. Russland har vært helt klar på at å bli en del av en verdens regjering der en person skal bestemme hva alle de andre 8 milliarder skal tenke, mene, gjøre mm ikke er i Russland interesse.

Da Russland hadde inntatt Berlin og tatt nazistene så fikk Russiske spioner i London tak i informasjon som viste at USA og England med allierte hadde planer om å forsette krigen mot Sovjet da nazistene var beseiret
Da satte Stalin inn alt av styrker mot Vest og bygde den kjente muren.
Winston Churchill fikk sine generaler til å sette opp en plan om hvordan Sovjet kunne beseires, Da han fikk planen tilbake så viste det at de trengte enorme mengder soldater og enorme mengder våpen og selv da var det ikke sikre på å vinne, Europas nasjoner og soldater var svært krigs trøtte og utmattede så planene ble lagt på is og det ble en kald krig isteden som har vart frem til den ble varm den 22.2 i år.

Det var CIA som fikk satt inn Mikhail Gorbatsjov som igjen fikk satt inn fyllebøtta Jeltsin som solgte alt av verdier i Russland til Amerikanske oligarker som inntok Krem på billigsalg. Men det var Jeltsin som fikk Putin til makten så det store spørsmålet er om Putin er CIA kontrollert der alt er fake.
Men første Putin gjorde da han kom til makten var å kaste alle de Amerikanske oligarkene på hodet ut av Kreml. De fleste tror han lurte Jeltsin til å tro han var CIAs mann og der går debatten i dag.
I Mikhail Gorbatsjov avskjed brev til Gro Harlem så skrev han: Lykke til med å få på plass NWO.

Viktor Lukashenko og Putin har vært utsatt for flere mislykkede attentat forsøk fra CIA så rart om de skulle prøve å drepe sin egen agent, samtidig vet vi at Putin har stengt ned landet og krevd at folket skal ta egenprodusert DNA injeksjon. Putin stemte også blankt i FNs sikkerhetsråd da vesten ville utslette Libya. Putin er en del av BRICKS som er et IMF prosjekt. Sist så stemte han blankt da USA ville gå til krig mot Haiti. Vi vet også at de på toppen alltid kontrollerer begge sider. Så hva er han ?

My tyder på at han er det og mye tyder på at han ikke er det. Men Russerne og Ukrainerne i Øst elsker han.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
1 år siden

– Det er så klart Russland som har vært målet hele tiden

Gitt utgangspunktet, at vi snakker om Khazarene, da er russere for dem som svensker for oss.
Gitt utgangspunktet (Ukraina er hjemland for Khazarene), da er det USA som er i lomma på Khazarene (man jukser med valgene i USA for å styre der)
Man kan lure på hva som kommer til å skje hvis de mister kontrollen med USA, som altså er hæren deres.

18 timer siden
– Authorities in Ukraine’s capital city, Kiev, are reportedly working on a contingency plan that anticipates the evacuation of approximately three million of its remaining residents, should power supply become completely cut off, a local official has told The New York Times.

Hvilken indikerer at nå kommer NATO snart til å freake ut. Dette var neppe noe de hadde planlagt.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Selvfølgelig enig med deg om Russland. Også om ar alt ikke er bare fjas. Men religiøse blir overbevist om at det er tegn fra Gud. Dette gjorde de også under Maya. Du husker sikkert hvordan prester gjemte seg under jorden og spiste de fattiges avlinger og spratt opp nå og da for å sette skrekken i undersåttene. Så ja, noen følger slike tegn. Nå venter Amerika på en rød tidevannsbølge i valget. Romskip som jeg så representerer falske guder, altså demoner fra en annen dimensjon.

Mye av disse profetiene er altså fra den gjengen som har alliert seg med demoner. Jeg har snakket om de syv strålene og de syv templene på de 7 fjell. Fjellene er kontinentene og strålene går via templene eller gardene og spres utover dalen. Disse mener at Gud ikke er tilstede på jorden og har satt utvalgte til å gjøre Guds jobb. De utrydder mennesker og bygger opp igjen. Se her gen Michael Flynn og den falske profeten Elizabeth Clara:

https://www.washingtonpost.com/religion/2021/11/19/michael-flynn-alex-jones-feucht/

Michael Flynns bisarre tale kom fra corner Stone Church. Igjen er det den frimurer-tempel hjørnesteinen. Og det er brønnen der sjelene fødes inn i vår verden. Tenk også på Odin, brønnen og Yggdrasil. Tenk på livets tre og brønnen. The pierced stone. Tenk på Jesus som livets tre/korset og den som ble spiddet/pierced. Jeg er veien og livet. Tenk på St Peter som vokter inngangen. Peter er steinen. Hva var foran hodeskallegrotten? Hvem er hjørnesteinen til tempelet? Jesus.
Nå ser du Clay Clark og alle vekkelsespredikantene i Reawaken America Tour. Trump, Flynn og hele bønsjen av kristen-nasjonalister i tempelklubben.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Veldig bra, helt enig her. Alle vet vel hvem den enøyde guden Odin var som de Keltiske Prestene, Druidene kalte Votan og som ble dyrket over hele Stillehavet som Thor Heyerdahl dokumenterte. Han avslørte også at før bodde det kjemper i verden, noe han ble truet på livet for om han gikk ut med avsløringene sine.

Litt rart for det er jo også bekreftet i verdens mest leste bok i 6000 år. Adam og Eva levde i nesten 1000 år og var 60 alen høye, altså ca 20 meter. Noe det også står i Koreanen og Toraen.
Det vokste enorme trær før så kunne bli opptil 30 km høye, man ser tusenvis av trestammer overalt i verden, men de vil ha oss til å tro at det er fjell, stort sett alt vi kjenner som fjell er forhistoriske trær utenom de som er skapt av vulkaner. Disse trærne ble kalt Livets tre, Yggdrasil og Irminsul.

Neplimerne var langt høyere.

Kjell Aukrust regnet seg frem til at Vikingene måtte ha vært 20cm høye siden vi var langt lavere på 1700-1800 tallet. Vel …vi vet at vikingene var store halv kjemper som skremte vannet av fienden pga størrelsen som Gange Rolf som var så svær at ingen hest kunne bære han.

De kjører en resett med jevne mellomrom der de visker ut den gamle historien og skriver en ny, ofte med enorme befolkningsreduksjoner og nå står vi midt i Klaus Scwabs The Great Resett.

Om noen er skeptiske til at satanistene lyver til oss så kan de se noen hundre av disse monster trærne her.

Men nå er det snart blodmånetid så må ut å kjøpe popcorn og sette meg i sofaen.

Hva tror du om denne overjordiske hendelsen her i går da Terje ?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
1 år siden

Verden er ganske enkel
comment image
Idag: Bytt Hitler ut med Putin

En mer detaljert historie blir at man ser på aktører som Goebbels / Mengele / Eichmann en for en, slik at det blir The Great Dictator 1, The Great Dictator 2, The Great Dictator 3, …
(Jeg har sett på Adolf Eichmann … en som reddet 1000+ av jødiske barn med å sende dem til Storbritannia, mens han sendte jødiske settlere til Palestina)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

comment image

Brunskjorter i stilige uniformer, frisert og glattbarbert, med stilrene belter og lærstøvler. Ifølge “The Great Dictator” var all makt i hendene på Hitler.
For meg ser det ut som all sponsing fra jødiske banker gikk til nazistene 1928-1932.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Jeg så flaggene bak Fetterman, Trump som kysset himmelen og regnbuen over Pennsylvania. We claim that in Jesus name, sa de på rallyet til Trump. God & Country. Det virker som om Demokratene gir at over til Republikanerne. Tidligere var et fallende flagg et dårlig omen. Nå republikanerne er bokstavelig talt i vinden, er det et godt tegn. Jeg har null tro på at Gud blander seg inn i amerikansk valgkamp. Men de vil ha det til å virke slik. Se nå hvordan kristen-nasjonalistene vil ta over. Trenden sier at det blir økt fokus mot Israel. Disse står bak mye av finansieringen av tempelet. De er alle fra Baal. Alt er lagt opp med 666 i sprøyter og flere og flere skylder på jøder. De vil ha et hellig oppgjør som de har planlagt i lang tid.

Man må være forsiktig med å tolke Bibelen for bokstavelig, Smurfen. Du har disse tidene som er delt opp i tusenårsriker. De sier altså at Adam/Eva levde i tusen år, men det er deres tid som det er snakk om. Man kan si at Jesus levde i tusen – til to tusen år. De gikk sannsynligvis fra tyren ved gullkalve. Deretter Væren med Moses. Så kom fiskene med Jesus. Deretter snakker Jesus om han som bærer på vann i en krukke. Det er altså vannmannens tidsalder. Da starter en ny tid. En ny era. De snakker om fred i tusen år, ikke sant?Disse periodene er delt opp i tusenårsriker. Derfor lever de gamle stamfedre/mødre i tusen år. Derfor kan du regne deg tilbake til floden.

Da synes du sikkert water Vapor Canopy også er interessant? Det blir litt lite referansepunkter for meg. Men en endring i atmosfæren kan sikkert gi andre høyder. Jeg husker vi lærte på skolen at vikingene var små fordi de hadde små innganger til husene. Men de var lave både for at man skulle bøye seg ydmykt og også fordi det var vanskelig å angripe.
Water Vapor Canopy er også veldig bokstavelig tolkning av Bibelen. Men det er absolutt popcorn-stoff. Karbondatering vil være lite verdt. De har gjort forsøk på hvordan planter gror i annen atmosfære. Det sies at det finnes fruktrær på Svalbard,tror det var sitrus av noe slag. De var visstnok inntakt med frukt på som om de var frosset inn på kort tid. Eller begravd på kort tid. Jeg husker ikke helt. Det blir som sagt litt far out for meg. Litt lite fakta. Jeg aner ikke hva jeg skal tro. Men Adam og Eva levde ikke i tusenår. Kanskje er det tvillingenes tegn i tusen år?

Millioner protesterer i gatene i gatene i Brasil. Kari Lake vil ha en kommisjon som straffer covid-regimet. De som tvang barn og voksne ril å bruke maske. De som låste folk inne og isolerte bestemor. Rart at Katy Hobbs ikke har gjort mer for å vinne. Det virker så opplagt og planlagt. Amerikanere må være de mest hjernevaskede og dummet ned av alle folkeslag.

e
e
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Vision beyond sight

Artig med en helt annen vri på historien

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

En lett forståelig oppdatert presentasjon av UKs rolle i Ukraina-krigen

Man kan ikke dikte det opp

Siste halvdel er om effekten av “General Vinter” hvor Scott Ritter mener at russerne vil takle vinter uten problemer. De har trent på vinterkrig.
Mange av “ukrainerne” er polakker?

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Topp!
Det er store protester i Europa. Folk vil ha fredelige løsninger på konflikten i Ukraina. Myndighetene i landene gir milliarder i støtte til krig. Sanksjonene rammer Europa. Det meldes i alternativ media at cloud-kontoen til Liz Truss ble hacket av russerne. Truss hadde tekstet «it’s done» og det skjedde 1 minutt etter det smalt i rørledningen. https://mobile.twitter.com/kimdotcom/status/1586737543974121472

Norsk media som viderefører propaganda fra Demokratene i USA melder om MAGA-supporter som bakmann for innbrudd og vold mot Paul Pelosi. Nancy Pelosis mann. Det hevdes fra annet hold at Pelosi hadde fest etter å ha møtt David Depape på homsebar. En tredje person skal ha åpnet døren for politiet. Pelosi og Depape var i kledd i undertøy. Depape beskrives som hippie og huset hans er prydet med regnbueflagg og BLM. Ikke akkurat typisk MAGA.
Men hva som er sant i disse dager er ikke lett å vite. Men de politikerne er creepy.
https://nypost.com/2022/10/29/paul-pelosi-attacker-david-depape-sexually-abused-his-kids-stepdaughter/

Jeg vet heller ikke om Rav Shlomo Yehuda blir utropt som jødenes messias. Man kan forvente en annen som hevder å være messias fra motsatt side. To falske som setter opp en konflikt til ære for Satan. Altså er det bare teater for å bringe mer kaos. Igjen må man bare snu ryggen til det og søke fred. Ingen krig er hellig. Det er bare ondskap. Man kan forvente at den falske guden er AI. Da må man forstå Gud med noe som knytter alt og alle sammen. At alt er knyttet til et nettverk og at det nettverket har en vilje og bevissthet. Den falske vil altså være et slikt nettverk som folk og ting er knyttet sammen i. Ikke at roboter tar over, men at naturens nettverk stenges ute. Det med at når en tanke er tenkt så kan den spres over hele verden. 100 monkey og slike teorier. Kvantemekanikk der dyr og natur ellers er sammenknyttet. Det er ikke uventet at Elin Musk og AI er hyllet i disse dager. Til og med alternativ media, som liker å kalle seg independent og uavhengig, er i ekstase. Han vil altså koble sammen hjernen til menneske inn i et Metavers. Google-varsler Zach Vorhies sier også at man må ta i bruk AI for å slå AI. Det kan virke som om noen fremsnakker transhumanisme med Neurilink og AI, med internet of things.

Jeg har ikke tenkt å være med på noe av det. Ingen krig og ingen internet of things. Mer og mer fokus på natur og respekt for alt som lever og er. Jeg tror i enden at skjer for å skille det gode fra det onde. Det er de som tror det vil bli en radioaktiv hendelse. Kanskje når det innses at globalistene og Babylons dager er talte? Men hvis man er god, vil man ikke trenge å frykte noe. Så da er det bare å være god da, med respekt og kjærlighet til livet. Spre fred og ta vare på alle som er gode, uansett farve eller etnisk bakgrunn. Har du forresten sett hvordan noen av de creepy politikerne, Antifa og journalistene har samme blikk som uer som er dratt opp fra havdypet? De er helt ville i blikket, og utrolig stygge. Må bare få sagt det. De er stygge innvendig også. Stygge som f.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Yuval Noah Harari (WEF) bryr seg ikke om å skjule hva han står for…
Han røper en agenda om å gjøre mennesket til roboter.
Dette ser ut til å være innholdet i COVID-19 vaksinene, nanoteknologi.

e
e
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Ja denne faenskapen har de holdt på lenge med. 666 tech. Jeg digger AI og roboter, men man skal IKKE bli en del av de eller blande sammen menneske og maskin på den måten. Det er både farlig og sinnsykt. Jeg har fått litt info om slikt via bønn og meditasjon og det er helt sykt hva de nazi forskerne holder på med. Robocop har ikke lyst til å være fanget i stål.

« Forrige artikkel

Trollmann Nilsson om strøm, video

Neste artikkel »

Vil Oslos dypstat angripe Bergen?

37
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x