Mange foto fra krigen i Ukraina var som dette, forfalsket, soldatene som løper, hunden, de brennende fartøyer er montert inn: https://www.youtube.com/watch?v=7neDYYtBi_s

Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin

2.5K visninger
9 minutter lesetid
35

Tyskland er USAs egentlige fiende; ikke Putin

Fra den hemmelige Rand-rapporten

artikkel-forfatter

USAs dypstat trakk i trådene, her også. De hadde gjemt seg bak bedraget om at Putin angrep Ukraina og måtte på død og liv forsvares av NATO, Europas egne militære styrker. Men slik var det ikke. Det var USAs dypstat som hadde planlagt Europas undergang. Den hittils hemmeligholdte forskningsrapporten fra tenketanken Rand uttrykker dette utvetydig. Europa skal tappes for blod, mens USA skal komme styrket ut av det. Dette passer også med FNs Agenda 2030s skjulte hensikter, se uttalelse av Maurice Strong. Samtidig ble det løyet og bedratt i saken Ukraina helt fra 2014; det var USA som hadde bukten og begge endene, samt anvar for all propaganda og bortforklaringer.


Den hemmelige Rand-rapport: USA ville kvele Europa gjennom Ukrain-krigen for å få styrket sin egen økonomi


Rand rapporten bekrefter altså at hun hadde rett: Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakarova, anklaget nylig under Eastern Economic Forum i Vladivostok 6. august 2022, USAs regjering for å starte en energikrise i Europa. I følge en presse-TV-rapport mener Russland at USA oppmuntrer europeiske ledere til å gjøre «selvmord», som å sanksjonere Russland for deres militære inngrep i Ukraina, se Big League artikkel, 10/9-22, her.

Nya Dagbladet, en svensk nettavis, hevder å ha fått tak i et internt lekket dokument fra den amerikanske militære tenketanken RAND Corporation som ble publisert 25. januar 2022, omtrent 1 måned før Russland invaderte Ukraina.

“Forskningsrapporten” uttalte at et svekket Tyskland og svekket Europa ville styrke den amerikanske økonomien ved å la dem bli involvert i sanksjoner mot Russland som et resultat av Ukraina-konflikten, som ville kutte deres energiforsyninger og kollapse deres økonomi. Tenketanken RAND (her), som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutningstaking gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

I et dokument signert av RAND, under åpningsoverskriften «Svekk Tyskland, styrk USA», antas det at det er et «presserende behov» for en tilstrømning av ressurser utenfra for å opprettholde den amerikanske økonomien generelt, men «spesielt for banksystemet». Den største hindringen for dette ifølge RAND er Tysklands økende uavhengighet. Det vises blant annet til at Brexit har gitt Tyskland større selvstendighet og gjort det vanskeligere for USA å påvirke beslutningene til europeiske regjeringer. Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike.

Glimt fra rapporten:

Den nåværende tilstanden til den amerikanske økonomien antyder ikke at den kan fungere uten økonomisk og materiell støtte fra eksterne kilder. Den kvantitative lettelsespolitikken, som FED har tydd til regelmessig de siste årene, så vel som den ukontrollerte utstedelsen av kontanter under covid-nedstengningene i 2020 og 2021, har ført til en kraftig økning i utenlandsgjelden og en økning i dollartilførselen.

Det tyske Miljøpartiets utenriksminister, Annalena Baerbock møter NATO, ifølge Randrapporten er de tyske grønne fanatikere lette å manipulere hvorhen man måtte ønske, foto, her.

Den fortsatte forverringen av den økonomiske situasjonen vil sannsynligvis føre til et tap i stillingen til Det demokratiske partiet i kongressen og senatet i det kommende valget som skal avholdes i november 2022.


En riksrett mot presidenten kan ikke utelukkes under disse omstendighetene, noe som må unngås for enhver pris.


Det er et presserende behov for at ressurser strømmer inn i nasjonaløkonomien, spesielt banksystemet. Bare europeiske land bundet av EU- og NATO-forpliktelser vil kunne gi dem uten betydelige militære og politiske kostnader for oss.

Den fortsetter med å slå fast at Tyskland er det europeiske nøkkellandet som må veltes økonomisk for «en økning i ressursstrømmen fra Europa til USA». Dokumentet skisserer hvordan dette skal gjøres, nemlig ved å trekke Tyskland og Europa inn i Ukraina-konflikten ved å delta i sanksjoner mot Russland som vil kutte strømmen av billig energi fra Russland.

Den nåværende tyske økonomien baserer seg på to søyler. Disse er 1) ubegrenset tilgang på billig russisk energi og 2) billig elektrisk kraft fra Frankrike, takket være de franske atomkraftverk. Å forhindre levering av gass, kan forårsake en systemkrise som vil kunne være ødeleggende for den tyske økonomi samt indirekte også på hele den europeiske union.

Denne “forskningsrapporten” ble delt ut til stabssjefen i Det hvite hus, utenriksdepartementet, CIA, NSA og Den demokratiske nasjonale komiteen, én måned før Russland invaderte Ukraina. Ideen om at Tyskland og Europa var de virkelige truslene mot USA, og ikke Russland, var et konsept vi først publiserte her på Health Impact News i juni i år, da vi publiserte to artikler skrevet av Sam Parker fra Behind the News Network.


Parker kom faktisk med den dristige uttalelsen at Russland ikke er USAs fiende, men Europa er det.


Her er utdrag fra disse artiklene:

“Konkurranse er synd! Dette er mottoet til Rockefeller-familien. USAs virkelige motstandere er dets europeiske og andre allierte: USAs mål er å hindre dem fra å handle med Kina og Russland. Opprettelsen av NATO ble designet av Nelson Rockefeller for å “holde Tyskland nede, Russland ute og USA inne.” Dagens sanksjonsregime er rettet innover, for å forhindre at USAs NATO og andre vestlige allierte åpner for mer handel og investeringer med Russland og Kina.”

“Målet er ikke så mye å isolere Russland og Kina som å holde disse allierte fast innenfor USAs egen økonomiske bane. Rapallo-traktaten Den 16. april 1922, i Genova, Italia, slapp den tyske delegasjonen en bombe hvis sjokkbølger nådde over Atlanterhavet. Det var en geopolitisk bombe. Den tyske utenriksministeren Walter Rathenau kunngjorde til delegatene at Tyskland og Sovjetunionen hadde inngått en bilateral avtale, der Russland gikk med på å tilgi sine krigskrav på Tyskland i retur for en tysk avtale om å selge industriteknologi til Sovjetunionen, bl.a. tingene.”

“Det er en historisk og naturlig impuls mellom Tyskland og Russland som begynte i 1922. Etter slutten av 1. verdenskrig trengte et beseiret Tyskland å gjenoppbygge sin økonomi. Det ble inngått en avtale med Russland, der Russland skal forsyne Tyskland med alle de råvarene som trengs, mot at Tyskland forsyner Russland med industrivarer og avansert teknologi. Begge trengte hverandre. Det var en “vinn-vinn”-avtale.”


Maurice Strong (1929-2015, han døde på flukt fra kanadisk politi, i Kina), foto, her.

Den tidligere FN-leder Maurice Strong formulerer her FNs skjulte strategi, at den passet inn i Randrapportens anbefaling som hånd i hanske, var nok ikke tilfeldig.

Maurice Strong: “Hva hvis en mindre gruppe verdensledere skulle konkludere at den største risikoen for jorden kommer fra de rike nasjoners handlinger? Er det da ikke vårt ansvar å redde jorden ved at vi sørger for at de rike nasjoner kollapser”?

Det er samme holdning som ligger bak aksjonene om nedbygging av oljeproduksjon. De Grønne er deres parti. Miljøaktivistene tilhører deres tropper. De dekker seg bak de edle motiver, men vil selv overta rikdommene for en slikk og ingenting. Forfatterinnen Ayn Rand har også blitt brukt til å spre deres ideologi, dette er metoden de følger systematisk, ad forskjellige veier få folk til å tenke ubevisst det de lenge har planlagt; lurer på om ikke hun oppdaget dette i tide, se boken Atlas Rugged, utgitt 1957, om nedkjøring av industrien slik at velstanden tar slutt, nedlastning her.


“Denne avtalen ble formalisert i Genova, Italia, i 1922, og ble kalt Rapallo-traktaten. Det ga en umiddelbar panikkreaksjon i både Rothschild-husene i London og Paris. Dette var på grunn av at Rothschilds Shell Oil arbeidet og planla for å ta kontroll over Russlands krig, raserte oljefeltene i Baku. Rothschilds var fast bestemt på å sikre monopolrettigheter til å utvikle og kontrollere de enorme russiske oljefeltene. Enda verre for Rothschilds var visse bestemmelser i Rapallo-traktaten at en stor tilførsel av tysk maskineri, utstyr, stål og annen teknologi skulle selges til Russland for gjenoppbygging og utvidelse av Baku-oljefeltene.”

“Det var ikke lenge før det britiske svaret på Rapallo kom. Walter Rathenau ble drept av britisk etterretning i juni – to måneder etter at traktaten ble undertegnet. Fra det øyeblikket til nå, først London, deretter etter 1945, jobbet Washington hardt for å sikre at ingen lignende avtaler inntreffer mellom disse to nasjonene. Hvis en slik kommersiell union skulle dannes mellom Tyskland og Russland, ville det vise seg å være en stor “vinn-vinn” for hele Eurasia. Denne handelsobligasjonen ville trekke de andre eurasiske nasjonene til å slutte seg til den tysk-russiske handelsblokken.


I et slikt scenario ville det ikke være behov for verken Storbritannia eller Amerika i denne nye blandingen.”


Siden sovjettiden har Russland vært en pålitelig energileverandør til Europa “Dominansen til Washington seiret,” sa Zakharova til Reuters. “Politiske krefter ble brakt til makten i EU som spiller rollen som “provokatører.” “Det er absolutt selvmord, men det ser ut til at de må gå gjennom dette,” fortsatte hun. Kilde, her.

Fra artikkel Nya Dagbladet, utdrag, her:

Miljøpartiet De Grønne

De politiske sionister har alltid vist en grenseløs brutalitet; parret med en selvoppfatning som er psykopatisk grensende til det psykotiske, blir disse folkene vandrende psykiatriske tilfeller i ledende stillinger, rent ut sagt livsfarlige som dessverre betyr omfattende lemlestelser, ødeleggelser og død for oss alle. Deres intellektuelle kapasitet gikk aldri utover egennytten og ble alltid brukt til det de selv oppfattet som intelligente bedragsoperasjoner. Det er de som står bak Ukrainakrigen og som vil gjøre alt for å stampe opp av bakken en 3dje verdenskrig utav dette. De politiske sionister er de som det Nye testament (Joh Åpenbaring) karakteriserer slik:…”sier de er jøder, men ikke er det”, dvs Khazarjøder (foto, her). Det finnes ett motmiddel og det er bevissthet; at de mange bidrar til å spre kunnskapen.

“Grønne partier vil tvinge Tyskland til å ‘gå i fellen.’ De grønne partiene i Europa beskrives som spesielt lette å manipulere til å gjøre ærend for den amerikanske imperialismen. Forutsetningen for at Tyskland skal gå i denne fellen er den dominerende rollen til grønne partier og de europeiske ideologier.”

“Den tyske miljøbevegelsen er en svært dogmatisk, om ikke fanatisk, bevegelse, som gjør det ganske enkelt å få dem til å ignorere økonomiske argumenter», skriver den og siterer den nåværende utenriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, og klimaministeren, Robert Habeck som eksempler på denne typen politikere.”

“Personlige egenskaper og mangel på profesjonalitet gjør det mulig å anta at det er umulig for dem å gjenkjenne sine egne feil i tide. Det vil derfor være tilstrekkelig til raskt å danne et mediebilde av Putins aggressive krig – og gjøre De Grønne til ivrige og tøffe tilhengere av sanksjoner – til et «krigsparti». Dette vil gjøre det mulig å ilegge sanksjonene uten hindringer.”

“Baerbock er blant annet kjent for å erklære at hun vil fortsette suspensjonen av russisk gass også om vinteren – uavhengig av hva hennes velgere mener om saken og konsekvensene for den tyske befolkningen. – Vi vil stå sammen med Ukraina, og det betyr at sanksjonene vil holde seg, også om vinteren – selv om det blir veldig tøft for politikerne, sa hun på en konferanse i Praha nylig.”

“‘Ideelt sett – fullstendig stopp av forsyninger.’ Forfatterne uttrykker et håp om at skadene mellom Tyskland og Russland vil være så store at det vil gjøre det umulig for landene å gjenopprette normale forhold senere.”

“En reduksjon i russisk energiforsyning – ideelt sett en fullstendig stans av slike forsyninger – ville føre til katastrofale utfall for tysk industri. Behovet for å avlede betydelige mengder russisk gass til vinteroppvarming vil ytterligere forsterke mangelen. Nedstenginger i industribedrifter vil føre til mangel på komponenter og reservedeler for produksjon, sammenbrudd av logistikkkjeder og til slutt en dominoeffekt.”


Til syvende og sist blir en total kollaps av økonomien i Europa sett på som både sannsynlig og ønskelig.


Carl Bildt fikk oppdraget å tilbakevise Rand-rapporten; vi skjønner derved at den har noe for seg; artikkel, ND, her.

“Ikke bare vil det gi et ødeleggende slag for den tyske økonomien, EU-økonomien vil også uunngåelig kollapse.” Den påpeker videre at fordelene ved at USA-baserte selskaper har mindre konkurranse på verdensmarkedet, logistiske fordeler og utstrømming av kapital fra Europa, ville bety at de ville være i stand til å bidra til økonomien i USA med anslagsvis 7 -9 billioner dollar. I tillegg understreker den også den viktige effekten av at mange godt utdannede og unge europeere blir tvunget til å immigrere til USA. RAND nekter for å ha vært opphavet til rapporten. RAND Corporation sendte ut en pressemelding onsdag hvor de benektet at rapporten stammer fra dem. Det gis ingen kommentarer til hvilke deler av rapporten som er usann eller unøyaktig, bortsett fra at innholdet er «bisarrt» og at dokumentet er «falsk», skriver Nya Dagbladet, her.


To save US economy, artikkel, Health Impact News, her, Big League artikkel, 10/9-22, her. Nya Dagbladet artikkel om Randrapporten på svensk, her, på engelsk, her. Rand rapporten; «Weakening Germany, strengthening the US», se rapporten, iii, original, kan lastes ned, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Amerikanske soldater “Screaming Eagles” leker krig i Romania. Jeg vet ikke om det er fordi over 80% av amerikanere ikke kan peke ut hvor Ukraina ligger på et kart. Kanskje de bommet? Nei, kanskje ikke for amerikanere som ønsker tropper i Ukraina, ville sannsynligvis bomme mye mer. Noen ville ha havnet i Norge. Noen ville ha invadert havet. Mange amerikanere tror Ukraina ligger i USA. Det er altså de som ønsker å invadere et land som ikke har peiling på hvor landet ligger. Det er greit at man ikke vet, men om du har bestemt deg for å invadere må det være et minimumskrav å vite hvor du skal dra. Se opp for tilbakestående amerikanere som invaderer hagen din og vær sikker på at du kan peke ut retningen til Ukraina. De har ikke clue på hvor Russland ligger heller. Det beste er å sende dem hjem. Utrolig at et folk kan bli så utrolig dummet ned. Ufattelig!

Castro Trudeau i Canada forbyr innbyggerne å kjøpe våpen. Men det er disse krigshisserne i styre og stell som burde få forbud. Fred er den eneste løsningen på konfliktene. Rart vi ikke hører om fredsmeglere og alternativer til krig? I stedet hørte vi oppfordring til hat mot russere. Inntil de ville unngå innkalling. Vi så ingen av de, men det var noen som ville krysse grensen til Norge. De hadde til og med et helikopter der, men det stod på bakken.

Det sies at Ukraina blir digitalisert og Kiev blir “Smart City”. At noe av pengestrømmen filtreres til å bygge det dystopia som WEF ser for seg. Da må man nesten tro at Putin vet alt om dette, eller hva? Så vil han si noe om det? Hjelper han Europa og USA til kollaps? Er det en del av planen? Skal vi snakke mandarin også? Vi må ta ned alle disse psykopatene. Ikke bare Obiden, Clinton og NATO, men alle Deepstate puppets. All skjult makt og kriminelle kulter. Ikke med vold og opprør, men oppvåkning og fred. Putin og Xi Jinping sammen med CCP og oligarkene må bort fra styre og stell. Vi må få et fungerende rettsapparat. Nuremberg kodeks og rettferdighet. Ta ned alle korrupte journalister og politikere og få de dømt for svik og løgn.

Det ser ut til at Demokratene har gitt opp å vinne valget 8. November. Eller ønsket de det i det hele tatt? Merkelig hvordan Katie Hobbs oppfører seg i Arizona. Til og med deres egen propaganda-presse går imot og stiller spørsmål.
Skal man se på historien vil det bli maktoverføring og deretter kollaps i økonomien. Den holdes kunstig i live før valget. Det blir litt som Liz Truss har vist oss. De vil kollapse alt fordi de styrer alt. De vil skylde på de nyvalgte, men står bak alt sammen selv. De trenger ikke engang vente til de nyvalgte trer inn i deres stillinger. Fordi økonomien og markedet styres liksom av forventninger og tro. Ingen vil finansiere dette lengre. Kanskje vil de la republikanere vinne og styrte alt sammen. Kortvarig seier. Demokratene som sa at valget i 2020 var det sikreste valget i USAs historie er nå i frykt over valgfusk i november. Men er det spill for galleriet? Er det magikernes og frimurernes skjulte hånd? Er det et wink til det onde øyet?

Så man kan forvente masse kaos. Diskusjoner om valgfusk og krig, her og der. Atomtrussel, falsk stråling, Ukraina/Russland, Kina/Taiwan. Det ser ut til at de ønsker å bygge opp trusselen fra Kina. De vil være Taiwans forsvar. Men det har nødt til å komme en kollaps før Great Reset. De liker Ground Zero. De ønsker Build Back Better. De ønsker deres Dystopia.
Greit å ta høyde for kaos i tiden fremover. Ikke tro på noe som journalister og politikere sier. Se på hva de gjør heller og studer psykopatenes håndbok, om den finnes. Og ta det med positivitet. Tro på fred og fremtid. Vi trenger humor og godt humør.

Nazi-Covid humor fra Jim Breuer: -Somebody Had To Say It
https://www.youtube.com/watch?v=bItcoUb5xsw
Silly In San Diego

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

https://rumble.com/v1o3ham–robert-kiyosaki-tells-pbd-where-our-economy-is-going-says-this-last-electi.html
Kiyosaki intervjuet av Valuetainment. Det verste utfallet av krisen i økonomien er borgerkrig i USA. Markedet kollapser og rentene stiger. Når gjelden er 90% av BNP har man konkurs. USAs gjeld er på 120% av BNP. Det er krefter innad som vil styrte økonomien og kaste landet og verden inn i dyp økonomisk krise. Men det visste vi allerede. The Great Reset.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/09/creepy-bill-gates-makes-ominious-prediction-going-hung-election-civil-war-misinformation-may-bring-end/
Creepy Bill Gates har også “spådd” at borgerkrig vil ramme USA. Han skylder på politisk polarisasjon. Altså at hvis ikke alle er med på deres sataniske agenda, så vil de lage borgerkrig. Kriminelle fra andre land i Amerika slippes ut av fengsel og blir invitert inn i USA av Obiden-regimet. Antifa og BLM sammen med andre Soros-bander har allerede skapt kaos og spenning.

8. November er det valg og det forventes valgfusk og utsettelser.
Russland har advart mot at Ukrainas Nazi-regime har planlagt noe som skal se ut som et atomangrep fra Russland. Samtidig sier NATO at grensen går ved bruk av atomvåpen. Da vil de ha full krig med Russland.
Men heldigvis våkner folk rundt omkring i Europa, og verden. Anti-Nato demonstrasjoner har vært i gang en stund:

Folket kjøper ikke NATO-narrativet om at Russland står bak alt som er fælt i verden. De ser at alt er planlagt i lang tid fra den vestlige alliansen og deep state.
Covid-narrativet faller fullstendig sammen. Pfizer skylder på regjeringen som visste at deres vaksiner var svindel. Søksmål vil komme. Pfizer, CDC og FDA har jobbet på spreng for å få svindel-vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet, og har lykkes. Det fører til at de blir immune mot søksmål. Dette skjedde rett før en amerikansk dommer skal avgjøre om det skal opprettes sak og etterforskning av Pfizer-gate.
Flere stater har sagt at det ikke er aktuelt å gi de skadelige mRNA-vaksinene gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Floridas helsedirektør fraråder folk å ta de.
Så og si alle som tar mRNA-sprøyter har fått en negativ effekt på hjertet. Sprøytene har absolutt ingen fordeler fremfor å ikke ta de. Bare redusert immunforsvar, skader, sykdom og dødsfall. Et begravelsesbyrå i New Zealand melder at 95% av likene som kom inn hadde mottatt vaksiner i løpet av de siste 14 dager.https://www.theepochtimes.com/health/95-percent-of-corpses-had-received-covid-vaccination-within-2-weeks-of-death-funeral-director_4798942.html
Ny rapport fra Sveits om Myokarditt og hjerteproblemer:

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

AOC får høre sannheten av hennes egne velgere. At hun og demokratene har støttet nazister i Ukraina og satt amerikaneres liv i fare med en trussel om atomkrig og tredje verdenskrig:

Tulsi Gabbard forlater Demokratene:
I believe in a government that is of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today’s Democratic Party does not. Instead, it stands for a government of, by, and for the powerful elite. If you can no longer stomach the direction that so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, I invite you to join me.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Den finländske FN-bossen beskriver kriget i Ukraina som en “chock för den europeiska energisektorn” och menar att även om utsläppen kortsiktigt ökar kommer även den gröna omställningen att skyndas på tack vare kriget med stora satsningar på förnyelsebar energi, energisparande lösningar och nya mindre kärnkraftverk.

– Så från ett klimatperspektiv kan kriget Ukraina ses som en välsignelse, tillägger han.

Angående at det er SOROS som er hjernen bak Ukraine-krigen, det ser ut til ikke å stemme.

Brzezinski is the architect of the fall of USSR 1991, the 2014 coup, war in Donbass 2015-2022, Russian invasion 2022, economic sactions against Russia and also taking down Germany…

Krigen er både mot Europa og Russland. Begge to skal taes ned.

Legg merke til at når den finske FN-sjefen støtter en krig i Ukraina, liksom NRK og VG, så er det støtte til en krig som har som mål å ta ned Europa også. Disse folkene bør tenke seg om.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

Skurkene blåser støv i våre øyne slik at vi ikke ser det de planlegger å utføre i mars’2023, nemlig overgang til total diktatur på planeten:

De vil tvinge alle til å få en chip i sin kropp. En elektriker i rusland har fortalt at deres selskap fikk oppdrag til å montere plater markert Cov19 på antenner 3G i 2018.

En nabo i Norge sa at folk ville protestere om det kom begrensninger på hvor og til hva de fikk lov til å bruke sine penger.
Det blir for sent etter 20.mars 2023.
Da blir det fengsel for alle uten bevegelsesfrihet og andre rettigheter.

e
e
Anonym
Svar til  Russia Today
1 år siden

Har fått opp noe med Mars jeg å. Så gjenstår det å se om Gud forandrer ting igjen eller om det smeller.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

https://www.ibtimes.co.uk/oliver-stone-ukraines-revolution-was-cia-plot-1481412
CIA jobber også i Iran. Det er bra at jenter bestemmer selv angående Hijab, men videoer som kommer ut er typisk CIA. De manipulerer og kontrollerer tanker for å få oppslutning rundt deres kriminelle aktivitet og krig/slakt. https://rumble.com/v1mn3go-iranian-schoolgirls-remove-their-compulsory-hejab-and-chant-death-to-the-di.html

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

The causes and consequences of the Ukraine war A lecture by John J. Mearsheimer
https://youtu.be/qciVozNtCDM

Professor John J. Mearsheimer will discuss the current Russian invasion on Ukraine whilst exploring the potential causes and consequences of the crisis.

In this lecture, Prof. Mearsheimer will aim to focus on both the origins of the war in Ukraine and some of its most important consequences. He will argue that the crisis is largely the result of the West’s efforts to turn Ukraine into a Western bulwark on Russia’s border. Russian leaders viewed that outcome as an existential threat that had to be thwarted. While Vladimir Putin is certainly responsible for invading Ukraine and for Russia’s conduct in the war, Prof. Mearsheimer states that he does not believe he is an expansionist bent on creating a greater Russia. Regarding the war’s consequences, the greatest danger is that the war will go on for months if not years, and that either NATO will get directly involved in the fighting or nuclear weapons will be used — or both. Furthermore, enormous damage has already been inflicted on Ukraine. A prolonged war is likely to wreak even more devastation on Ukraine.

Prof. John J. Mearsheimer is the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in the Political Science Department at the University of Chicago.

Joe Biden – my mind’s going blank now :-)

KTA
KTA
Abonnent
1 år siden

Flere av Putins bekjente oligarker og andre milliardærer har blitt funnet døde på mystisk vis. Er det Putin selv som har sørget for å ta livet av disse ? Kanskje fordi de har gjennomskuet ham ? Jeg tror Putin er en av World Economic Forums “dukker” også. En ulv i fåreklær. Han bedrar russerne og fører dem bak lyset. Han sier han er imot Vesten og deres propaganda. Men han nevner aldri World Economic Forum og deres agenda. Hvis Putin virkelig hatet Vesten ville han ikke nevnt Schwab og hans kollegaer da ? Jeg tror han til og med samarbeider med Zelensky. Steigan har en artikkel om hvordan jødene har tenkt å bygge opp et nytt imperium i Ukraina. Jeg synes også det er merkelig at tsjetsjeneren Kadyrov har så stor tillit av Putin. Man kan undre om Kadyrov og hans milits er de som utfører mange av de massakrene som har funnet sted. Eller andre grupperinger (Wagner)

Det er krigføring mot den vestlige verden. Hvite kristne blir drept i stort omfang. Dødeligheten i Australia er nå 30-50 %over normalen. Sannsynligvis pga vaksine og feilmedisinering. Hvor mange russiske og ukrainske menn og andre sivile som blir drept i krigen kan man bare spekulere i.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  KTA
1 år siden

Dette er fra liberale RT
– Right-wingers score wins in the EU, as Brussels hints at consequences

“Liberal” her betyr at man vet ikke om RT er for Biden eller ikke

Putins tale
“Putin exposes the truth about evil, SATANIC western leaders who PILLAGE the world and destroy human freedom”
– Russia sees this, and this is why Russia will not back down from this global war. Because Russia and Putin realize they are fighting against pure satanism and luciferian demons, they know that victory against evil is the only path for the survival of Russian civilization (and for the future of human civilization itself).
https://www.naturalnews.com/2022-10-03-putin-exposes-the-truth-about-evil-satanic-western-leaders-who-pillage-the-world.html

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  KTA
1 år siden

– Steigan har en artikkel om hvordan jødene har tenkt å bygge opp et nytt imperium i Ukraina.

“Anti-sionister” er ikke spesielt troverdige. Leninistene var sionister selv.
Ukraina er hjemlandet for Israelerne. Hele verden bør være glad til om de forlater Palestina og drar hjem til Ukraina.

At Israel er et “imperium” krever fantasi. De har ikke engang råd til bil der nede. Drømmen er å flytte til Berlin.
Å leve av turisme idag blir man ikke rik av. Sjekk Portugal, sjekk Hellas. Hadde Israel fått bestemme ville det hett at Israel var unntatt fra alle Covid reiserestriksjoner av religiøse grunner. Så ville det vært slik at alle Palestinere måtte gjennom 3 runder med vaksinering, og israelere ville være unntatt for vaksinering. Nå ble det slik at Israel la beslag på mest mulig av vaksiner og masker, med det resultat at Palestinerne har bedre helse

ken
ken
Anonym
1 år siden

Dr Jordan Peterson: “Naïve” to think Russia will lose war –

KRIG? Et meningsløst og politisk shitshow som kunne vært løst annerledes og enkelt. Dessverre er det ikke opp til vanlige folk å bestemme. Vi lider på grunn av handlingene til eliten i denne korrupte verden.

Nord Stream sabotage exposed?
“The USS Kearsarge’s Sikorsky MH-60 performed secret tasks at the area of Nord Stream explosion.

On September 2, there were interesting maneuvers performed by an American helicopter with the call sign FFAB123 assigned to the
USS Kearsarge air wing.

According to the website https://ads-b.nl/ this call sign was used by 6 aircrafts, three of them were Sikorsky MH-60.
By superimposing the FFAB123 route on the map of yesterday’s accident, we get a rather interesting result — the helicopter either flew along the Nord Stream-2, or even between the points where the accident occurred.

Meanwhile, screenshots of other American flights appeared on Twitter — the next screenshot was taken on September 13.

And finally, pay attention to the article in Sea Power (https://seapowermagazine.org/baltops-22-a-perfect-opportunity-for-research-and-resting-new-technology/), where the Americans brag about experiments in the field of underwater drones, which they put on exercises BALTOPS 22 — just in the area of the island of Bronholm.”
@NewResistance

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden
ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Kom igjrn, da gutta :-) Og damene :-) Hvem står bak???

Russland?
USA?
Tyskland?
Ukraina?

Hint, hint nummer 1: https://t.me/russianhead/7097

Hint, hint nummer 2: https://www.youtube.com/watch?v=6NAzcsryFzk

“Do not let them take your mind”:

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Gonzalo Lira: The Americans Declared War On Europe.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Polske Radoslaw Sikorski, tidligere forsvarsminister i Polen, la ut bilde på Twitter som viser gasslekasje på Nord-Stream og «Thank You, USA». https://euroweeklynews.com/2022/09/27/why-did-polish-mep-post-thank-you-usa-along-with-image-of-damaged-nord-stream-pipeline/

Norsk forsker Ståle Ulriksen mener Russland selv står bak sabotasjen. https://www.nrk.no/nyheter/forsker-overbevist-om-sabotasje-1.16119379

Møte om sabotasje-trussel ble holdt for et par uker siden.
Dette skjer samtidig som norsk gassledning åpnes i Polen.

https://www.euronews.com/2022/09/27/baltic-pipe-norway-poland-gas-pipeline-opens-in-key-move-to-cut-dependency-on-russia

https://www.nrk.no/nyheter/forsvarsforsker_-_-norsk-gassforsyning-sannsynligvis-europas-storste-sabotasjemal-1.16119303

Husk at USA har varslet langvarig krig i Ukraina.
Zelensky avslører planer om å gjøre Ukraina til et stort Israel. Total bevæpning og overvåkning. Så kommer det terror og sabotasje under falsk russisk flagg som vil rettferdiggjøre bevæpningen og det totalitære systemet. De virkelige overgriperne fremstår som redningsmenn og ofrer beskyttelse til de stakkars sivile. Ukrainere blir ofret i kampen mellom stormakter. Ulver i fåreklær som skal passe på ukrainske sauer, akkurat som i Israel. Sabotasjen på rørledningene er et eksempel på hvordan det blir.

https://steigan.no/2022/09/zelensky-og-nato-planlegger-a-forvandle-etterkrigstidens-ukraina-til-et-stort-israel/

Hvorfor bygges det 5G og smart-nettverk? Det må da ta utrolig mye strøm? Alt skal digitaliseres og overvåkes, da må folk lære seg å spare strøm.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– As Dr. Rochelle Walensky works on the front lines of the coronavirus response in Boston, she finds a measure of comfort in her synagogue, Temple Emanuel of Newton.
https://jewishjournal.org/2020/04/08/its-a-little-bit-like-being-in-a-tunnel-looking-at-an-oncoming-train/

Khazarian (eller Tatarian) mafia

Det skal ikke mere til enn at noen sprenger en atombombe i Kiev og at Media gir Putin skylda (big surprise) før vi har atomkrig

I video

snakker Gonzalo Lira om at nazistene vant VK2, og at Europa idag er nazistene. Så trekker han det tilbake.

Gitt at atomkrig startes (NATO taper enhver landkrig mot Russland – NATO mangler industriell kapasitet til noe så enkelt som å produsere en tank) – da vil russerne fokusere på Washington DC (D.U.M.B.S.) og Denver (illuminati) sier de. Russerne vil ikke bombe amerikanske byer for å utrydde amerikanerne a la bombe japanske byer for å utrydde japanerne. De vil gå etter D.U.M.B.S. / satanistene.

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Terje Engen – “Hvorfor bygges det 5G og smart-nettverk?” Ironi eller er du bare litt bakpå?!? “No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot)”:

https://einarflydal.com/2020/11/14/dsas-argumenter-stol-pa-oss-for-vi-stoler-pa-ekspertene/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Ville bare sette litt fokus på det. Folk må spare strøm. Vaske klør på natta kanskje og ikke ha penger til varme mens millioner av millioner av master bruker mer og mer.

Joda jeg har vært i noen runder med diskusjoner om 5G. Jeg har kommunisert med FHI. Spesielt om kvantemekanikk. Fordi jeg stusset over at plandemien kom akkurat da mastene ble skrudd på. Det var mest med tanke på å miste lukte og smakssans, fordi det kan man ta bort med slik stråling. Jeg skrev til dem tidlig i plandemien. FHI hadde ingen forskning på det. Syntes det var rart. Men om man leser om Havanna syndromet så kan man stusse på at de ikke kunne utifra symptomer om det var stråling eller Zika-virus. Det må da få folk til å tenke? Men nei, ingen gjorde det. Så var det så mange sendere som var skrudd opp på taket av sykehjem. Det er bare teit, uansett. Helt idiotisk. Jeg er ikke helt bakpå innen stråling, telekommunikasjon og nettverk. Jeg ser jo at det blir tettere og tettere mellom mastene. Kraftige kabler. Interessant å vite hvor mye watt de bruker. Tettere med mer og mer styrke? Kan forklare mye av plagene folk får. Konsentrasjonsvansker-de setter opp sendere på barneskoler og barnehager. Utmattelse, hodepine, syn, hørsel, lukt, smak, ME, krystallsyken, svimmelhet og andre plager. Jeg var usikker på om det var farlig, men det ser ut som om det er farligere enn jeg trodde den gangen. Men folk gikk fra vettet om de mistet smak/lukt.

Innen grenseverdiene, men de er altfor høye. Satt av bransjen. Penger åpner opp for det meste. I en energikrise må vi stenge ned unødvendige ting. 5G er unødvendig. Trolig som frosken som ikke kjenner varmen stige i gryta.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Jeg tror vi må begynne å snu litt på tankegangen og holde fokus på immunforsvaret. Så om strålingen ikke er så farlig i seg selv, så stresser det immunforsvaret. Det gir ikke direkte kreft, men svekker immunforsvaret over lengre tid. Sannsynligvis så kommer vi over det, men de øker styrken på signalene og setter sendere tettere. Leger sier at man kan ha 100% immunforsvar og samtidig ha kreft. Jeg får ikke det til å stemme. Kreft kommer av at immunforsvaret ikke klarer å stå imot og kreftcellene vokser og spres. Så fullt fokus på topp helse og topp immunforsvar. Ikke tren for hardt og la kroppen restituere seg. En annen ting jeg merket meg på den tiden var at skader trengte lengre tid til å heles. Jeg følte plutselig en muskel under foten trekke seg sammen litt. Den var øm på morgenen. Det var andre som hadde litt smerter under foten. Det er sentrale punkt der nede. Derfor spurte jeg FHI om 5G kunne simulere angrep på immunforsvaret. Føre til stress. Folk mistet sanser og løp for å ta en ubrukelig test. En falsk pandemi ble skapt av tall og statistikk utifra folk som hadde mistet lukt og smak og folk som bare hadde en fake positiv test. Ingen uvanlige forhold i dødsstatistikken før mRNA kom.
Personlig har jeg også merket øresus og svimmelhet. Det var som om en bryter ble skrudd på. Jeg har hatt hodeverk, trykk, ørene smeller, neseblod of noe av det andre som beskrives ved symptomer på stråling/virus. Men jeg velger å tro at jeg tilpasser meg det. Men det er mye ytre påvirkning og stress. Alle tiltak og restriksjoner som ble innført svekket immunforsvaret. Maskebruk, håndsprit, nedstengninger og husarrest. Lite sol og fysisk aktivitet. Helsen vår ble verre og immunforsvaret svekket. MRNA innsprøytningen svekker også immunforsvaret, sier ekspertene. De som hadde begynnende kreft fikk den fremskyndet og akselerert. De vil bli lettere syke og bli mer sårbar for kreft, som oppstår når immunforsvaret er nok svekket. Samme med VAIDS. Til slutt har de ikke immunforsvar. De blir som Bubble Boy. Hyppigere legebesøk, økt salg av medisin og sterk økning i totale antall dødsfall.

Selskapene forbereder seg på strømkrise og ønsker førsteprioritet ved strømstans. Men hvorfor ikke gå ned på styrke og kutte bed til 4G eller lavere. Ta ut mange antenner. Men vi ser hvordan opptøyer i Iran har ført til mobilstengning. CIA skal stå bak opprøret. Ingen må få ut sannheten da, vet du.
https://bdnews24.com/amp/story/world%2Feurope%2F4ej1nvzyze
Når de ikke lenger kan sensurere og manipulere folk, vil det sikkert komme blackouts. Men de kan jo ikke snu en oppvåkning. Bare gjøre det verre for dem selv. Ikke bremse heller. De tror sikkert det selv.

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Spot on, Terje! “Etter å ha stjålet stemmene våre gjennom sensur og valgfusk samt våre penger gjennom stadig økte skatter, vil de nå stjele våre egne tanker og følelser gjennom 5G. Det vil være toppen av deres tyranni, da de vil være i stand til å påtvinge de ønskede tankene og følelser over hele verden. Er det grunnen til at Klaus Schwab så selvsikkert uttaler i sine reklamevideoer om den nærmeste fremtiden?: “You will own nothing, have no privacy and you will be happy.”
https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/amp/?sh=3a2b52dd1735&__twitter_impression=true

Kan det være at han sikter til en kunstig indusert tilstand av falsk lykke? Hva har dette med “denne” vaksinerapporten å gjøre (se pdf-link under)? Det kan være mer enn vi er klar over akkurat nå. For at 5G skal kunne endre tankene og følelsene til befolkningen, kreves et annet element, nemlig nanopartikler inni hjernen til mennesker som mottar og overfører 5G-signalene.
Det viser seg at stoffet som er mest effektivt i å kommunisere med 5G er selve stoffet som er massivt tilstede i covid-injeksjonene… GRAFENOKSID:
https://grolltex.com/the-future-of-graphene-and-5g/
https://graphene-flagship.eu/innovation/spearheads/c2-sh01-5g/

Ingen stoffer på jorden kommuniserer bedre med 5G enn grafenoksid, og ingen stoffer i eksistens er mer effektiv i å trenge inn i den menneskelige hjernen og manipulere menneskelige tanker og følelser enn grafen. Et selskap som har brukt grafen for å manipulere den menneskelige hjernen for medisinske formål, er IN BRAIN Neuro Electronics. Nettstedet deres skriver:
«Vi bruker grafen, det tynneste materialet mennesket kjenner til for å bygge den nye generasjonens nevrale grensesnitt for hjernerestaurering for å hjelpe pasienter over hele verden.” (LOL!!!)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602559.2018.1542714

Mer å lese her (fra s. 34): https://stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

Dette kan bli den største oppvåkningen gjennom tidene hvis vi alle reiser oss, deler sannhet og forener oss som én menneskehet mot disse kriminelle psykopatene. Dele ut “flyers”? (kan lastes ned her: https://stopworldcontrol.com/download/)

DR. REINER FUELLMICH – ENCOURAGING UPDATE – 1st October 2022: https://www.bitchute.com/video/xjpwEtCRXA23/

Tipper du kjenner hjemmesiden til Reiner Fuellmich m.fl, men legger den til for andre å lese: https://stopworldcontrol.com/

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– Russian gas pipeline suffers unprecedented damage

– Sweden and Denmark’s coastguards have since reported gas leaks off the coast of Bornholm island in the Baltic Sea – one in the Swedish economic zone and one in the Danish zone – and closed off the area to maritime traffic.

– According to a report from the Tagesspiegel newspaper on Tuesday, Berlin believes the sudden pressure drop in three gas pipelines at the same time could not be a coincidence and is likely a “targeted attack” from either Ukraine or Russia. The outlet explained that a deliberate attack on the pipeline could only have been carried out using special forces, navy divers or a submarine.

Nord Stream 1 er blitt sabotert.
Det er interressant at “Berlin” utelukker UK, Sverige og USA fra listen over hvem som kan stå bak. Offeret her blir Tyskland når gass blir mangelvare.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Joe Biden lovte å stenge ned Nord Stream.

Joe Biden som er veldig uklar ellers, er veldig klar her. Tyskland sitter med kontrollen, sier Reuters. Hvordan? Nord Stream som du lenge har vært motstander av…- jeg lover deg at vi vil være i stand til å gjøre det. Det vil ikke være mer Nord Stream 2, sa Biden. Creepy fyr.

Svenske seismologer sier det var eksplosjoner.
USS Kearsarge var i område.

CIA varslet. Deretter boom!

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

En direktør i middelsstor ukrainsk støpebedrift, Boglaev peker på noen “tilfeldige” sammentreff rundt sprengingen av 3 linjer på over 100 m dybde her fra 37:00 https://youtu.be/IZIxE5k-e1Y
Han understreker at kun USA og England hadde både teknologi og kompetanse til å utføre en slik terroraksjon.
I august 2022 har pentagon levert til england topp moderne undervanns roboter, den 27.oktober ble britiske krigsship observrt i området, og dagen etter ble to britiske offiserer utmerket av den døde reptiloiden for sin ugjerning.

Dette var leiemorderens kontroll-skudd i hode til jewropa, først og fremst Tyskland.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Putins tale: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/69390
Jeg vet ikke om Putin er med på den planen, men jeg tror absolutt det. USA har forsøkt å fremme Navalnyj og fargerevolusjon i Russland, men de trenger alltid to fronter ig spøkelser. BRICS-økonomien vinner frem. Brasil-Russland-India-China-Sør-Afrika. Noen hevder det blir deres digitale crypto valuta som tar over Dollarens rolle. BlockChain som lett kan kobles på social credit score-system. Der alle sammen har en avatar som AI samler data fra alle uttalelser både på nett, telefon, og til og med på gata. Dette er jo kinesisk. Og alle BRICS landene står for politikk og styring som vi ikke er vant til. Så jeg vet ikke om det er noe særlig. Joda, jeg vet at det er dritt. Kina og deres system ble grunnlagt av Rothschilds. Sassoon familien som er tvinnet inn i det samme Irak-babylonske familiedynastiet har vært store i Kina. Frimurere har selvfølgelig også vært der i lang tid.

Jeg tipper også USA går ned med Europa. Men disse familiene går jo ikke ned. De er jo globalister. De ser ikke landegrenser slik som oss. Vi får totalitært styre i Europa og USA. BRICS er ikke noe bedre. De har kontroll i landene sine. Det blir for dem en smooth overføring av velstand inn i et nytt økonomisk system. Altså hvis de får bestemme da. Det er mye som tyder på at de ikke får det. Definitivt ikke jøder. Babylonere som aldri tok veien over Jordan. Bibelen tillater ikke slik bankvirksomhet og fattigdom. Så det sier seg selv.

Putin advarer mot globalistene som vil ta over verden i sin tale, men han gjør jobben enkel for dem. Er det bare teater fra en gjeng skuespillere? Hvor mange av verdens ledere har gått vestlige skoler? Hvor mange har vært skuespillere? Er det bare et show for oss med katastrofale følger for enkelte? Ukraina er fullstendig digitalisert under en blodig krig. Musk som også har vært skuespiller har vært pappfigur for CIA og DARPA. Konkursene raser i USA. Det raser også i Tyskland. Mens BRICS fører velstanden videre.

Ursula von der Leyden truer Italia med verktøy hvis høyresiden vinner i valget. https://www.breitbart.com/europe/2022/09/24/eu-commission-prez-threatens-to-use-tools-against-italy-if-populist-right-wins-election/

Ikke alt står bra til i monarkiet. Her fra Celtic fans som synger If you hate the royal family clap your hands: https://youtu.be/8494foAKZVY og f the queen. Husk også de nære båndene mellom Spencer (Diana) og Rothschild. Kongelige er av samme familie og går hånd i hånd med de babylonske og Khazar familiene. Frimureriet er også over hele verden.

Fra Sarah Westall om Ukraina og BRICS med digital verdensvaluta:

https://www.bitchute.com/video/eowFzbrbFyeO/
https://www.bitchute.com/video/aNxRO2n1RcMw/

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Putin advarer mot globalistene som vil ta over verden i sin tale, men han gjør jobben enkel for dem. Er det bare teater fra en gjeng skuespillere? Hvor mange av verdens ledere har gått vestlige skoler?

Jens Stoltenberg har ikke vestlig utdannelse fra EU, men norsk utdannelse. De er de verste?
Oslo = MDG by, på linje med San Fransisco

– Burde ikke alle milliarder av skattekroner til Ukraine være regnskapspliktig?
er amerikansk holdningen

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Gutta :-) Nora Bang følger nøye med på bakkestyrkene i Ukraina fra begge sider (les; TRE!!!). Håpet lever…
“Mange land er møkka lei av Nato sine overgrep og det industrielle vestens overgrep mot resten av verden, ikke bare Putin…” En halvtime verdt å sette av:
https://www.youtube.com/watch?v=skkthYFAGTE

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Ser ikke bra ut for Knato :-) ser bra ut i Italia. Georgia Meloni ser ut til å være skikkelig anti-woke og ekte kvinne:
“Why is the family an enemy? Why is the family so frightening?… Because everything that defines us is now an enemy… And so they attack national identity, they attack religious identity, they attack gender identity, they attack family identity…”

“I cannot define myself as Italian, Christian, woman, mother. No… I must be… ‘gender x,’ ‘parent 1’… I must be a number…” she charged

Castro Trudeau har måttet gi slipp på Covidrestriksjoner og helse app. Åpner grensene for alle.

Edward Snowden har fått russisk statsborgerskap.

Paven ber alle sine institusjoner om å plassere alle verdier i Vatikan-banken innen 30. september.

https://www.lifesitenews.com/news/conservative-leader-giorgia-meloni-wins-italian-election-on-pro-life-pro-family-platform/

Ken, du som har fulgt Mel K har sikkert fått med deg mye om USAs rolle i Nazi-Tyskland? Hun sier Nazistene vant krigen og flyttet over til USA og fortsatte der. Mel K er jøde. Ser vi det samme nå? Blir Europa lagt i ruiner mens Nazistene lever videre? Selskaper styrer verden. Velstanden er flyttet over i Alladin og de 4 store. Jeg tipper klovner som Schwab og alt annet av tyranni blir sittende som syndebukker. Folket får en liten seier og fascismen lever i videre i globale selskaper og nye korrupte puppets. De som alltid satser på begge sider i krig, prøver å komme unna. Vi satser på at majoriteten setter på plass den lille banden.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Ken, du som har fulgt Mel K har sikkert fått med deg mye om USAs rolle i Nazi-Tyskland? Hun sier Nazistene vant krigen og flyttet over til USA og fortsatte der.

Altså, da krigen mot kommunistene foregikk i Vietnam var USA styrt av nazister. Nazistene promoterte “krig mot kommunisme”.
i Afghanistan blir nazisme å bygge opp Al Qaida. Nazistene promoterte terrorisme,
I Libya 2011 så vi samme mønster, med Al Qaida som fotsoldater og Norge som flyvåpen, for å spre nazisme

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Det som sies er at de som finansierte nazismen og topp-nazistene vant. Mange av toppene gikk inn i CIA. Det passer bedre å si at CIA bygget opp det du nevner. Eller deep state og NWO som det kalles. Selv om Is/Isis er en islamsk stat da. Ikke samme som Nazi. USA er forferdelig nasjonalistisk og har soldater overalt i verden, men nazismen sluttet vel. CIA skaper slike politiske bevegelser og bevæpner dem. Men det var en plan bak der da, selv om folk ble hjernevasket til å tro at det handlet om dem. Man kan vel kalle Rothschilds mandat i Palestina for en sionistisk stat og få national zionism, som et frimurertempel i Babylon. Hvis Tysklands Nazi bevegelse tapte så kan man i hvert fall kalle sionismen en suksess. Så kan man lure jøder til å tro at det er jødisk. Det er sånn jeg ser det. Britiske sionister kjempet frem mandatet i WWI og amerikanske sionister startet boikott av Tyskland, som førte til jødeforfølgelse og WWII. Rike jøder fikk komme til USA og Palestina. Fattige i gettoer ble slaktet.
Selskaper som Ford, GM, Coca Cola, standard Oil fikk fart på Hitler. Bush-familien var vel også alliert. Ingen finanskrise da ;-) Hadde Tyskland så mye penger?
De skaper alle ismer og kjører på for et tempelridder/frimurer verdensregjering. Puppets som leder regjeringer og organisasjoner er bare brikker i et spill. De blir slaktet og ofret i det hele. Schwab er jo en klovn. Samme med Harari. Så har vi også nordmenn som leker storkarer. Synes det er flaut jeg. De blir gjort til latter.
https://ips-dc.org/the_cias_worst-kept_secret_newly_declassified_files_confirm_united_states_collaboration_with_nazis/

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Hvis Tysklands Nazi bevegelse tapte så

Nazipartiet ble opprettet av okkultister (om de var noe annet enn Vatikanet vet jeg ikke). Okkultister er folk med god kontakt med aliens.
1947 pågikk det krig i Antarktis. Det året ble CIA formelt opprettet – som en stat i staten. Nazistene og USA lå i krig med hverandre til 1952, da en fred ble opprettet. NASA og CIA ble overdratt til nazistene. Så økte nazistene stadig sin innflytelse. DEM ble erobret.

Soros var nazist, nå på topp i Vatikanet. Open Society er selvfølgelig Jesuittene.

Jeg oppfatter nazistene og Rockefeller Foundation som det samme. Ergo: Romaklubben / Det Grønne Skifte = nazistisk plan

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

CIA er nazistene. Vi tror at nazistene er etnisk lyse tyskere. Nei. De er som Rochelle Walensky. Nazistene skapte dagens Israel, ikke omvendt.
Selvfølgelig ønsker nazistene at Tyskland betaler erstatninger til Israel. Som Adoft Eichmann deklarerte under rettsak i Tel Aviv: Det var vi som tok livet av 6 mill jøder
(Israel tror ikke selv at 6 mill jøder mistet livet. Adolf Eichmann smurte tykt på)

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Terje Engen – “Hun sier Nazistene vant krigen og flyttet over til USA og fortsatte der.”

Hva med denne versjonen? “Operation Paperclip”: Et hemmelig tjenesteprogram der mer enn 1.600 tyske forskere, ingeniører og teknikere ble tatt (TATT) fra Tyskland til USA for statlig ansettelse, primært mellom 1945 og 1959. Mange var tidligere ledere av nazipartiet.
Part 7 – WITCHES & WARLOCKS (fra 15:47): https://www.fallcabal.com/fallcabal/the-fall-of-the-cabal/

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  ken
1 år siden

– Hun sier Nazistene vant krigen og flyttet over til USA og fortsatte der. Mel K er jøde.

Det er noe nytt.
“Operation Paperclip” er pensum på grunnskolen.

Enhver idiot kan se at FBI er nazister (= GESTAPO).
Leger myrdes over en lav sko i USA for å dekke over at kreft er noe sykehusene selv skaper.

« Forrige artikkel

Hva er en kvinne? En kontroversiell dokumentar

Neste artikkel »

Trollmann Nilsson om strøm, video

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x