Ingen produksjon, strømmen var for dyr, det ble lagt ned, industribygningene forfalt raskt, fattigdommen meldte seg langs hele kysten, "rust belt"- Norway, her: https://pxhere.com/da/photo/976824

Vil Oslos dypstat angripe Bergen?

2.3K visninger
37 minutter lesetid
4

Å ødelegge et krigsskip til en håndfull milliarder kroner, gjorde inntrykk. Ikke et øyeblikk trodde jeg vel at det var tilfeldigheter bak det. Men hva det egentlig skulle være godt for, falt meg ikke inn. Kunne det være et signal, et tegn? At det skjedde nettopp utenfor Bergen? Da følgende anonyme tekst landet i min postkasse, skjønte jeg at forfatteren av denne kanskje var på sporet. For i spøken om Berxit i 2018, løsrivelsen av Bergen by fra den norske nasjon, svevde det med en undertone av alvor. Dette alvor hadde skribenten av denne tekst grepet opp igjen.


Hva skal skje i Bergen 31. oktober 2022

Bergen har aldri vært noe fysisk, militært eller administrativt senter for Norge siden vår såkalte selvstendighet ble opprettet i 1905. Rett nok var det en bergenser Christian Michelsen som fikk æren for løsrivelsen fra Sverige, og som var Norges statsminister fra 11. mars 1905 til 23. oktober 1907. Deretter gled han gradvis ut av politikken og var uten reell innflytelse fra 1912 til 1925. Pussig nok fikk skipsrederen Christian Michelsen æren for å stifte Fedrelandslaget det samme året som han døde, sammen med en ung bergenser med det unorske navnet Joakim Lehmkuhl. Fedrelandslaget var forløperen for Nasjonal Samling, som fikk sitt tyngdepunkt i Oslo.

En rendyrket overklasse-bergenser Wollert Konow var statsminister fra 1910 til 1912. Men etter at Christian Michelsens mistet sin politiske innflytelse i 1912 har bare tre bergenske røster vært hørbare i den Oslo-styrte rikspolitikken. Disse tre er Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), Carl Joachim Hambro (1885-1964) og Erna Solberg (født 1961). Skipsreder Mowinckel med sitt utenlandske navn var statsminister 1924-1926, samtidig med at London tok kontroll over Oslo som sin slaveby.

Børge Brende, den hyperkriminelle Klaus Schwabs høyre hånd.

Deretter dukket samme Mowinckel opp som statsminister fra mars 1933 til mars 1935, slik at Vidkun Quisling fikk etablert Nasjonal Samling våren 1933 uten at Venstre-politikeren Mowinckel blandet seg inn i det. Deretter ble Kristelig Folkeparti stiftet 4. september 1933, i Hordaland. Pussig nok blandet statsminister Mowinckel seg ikke inn i denne store avskallingen fra eget parti Venstre. Hele 10 272 gikk til det nystartede Hordalands Kristeleg Folkeparti som kom inn med en stortingsrepresentant. Mowinckel merket knapt noe til det, for han fortsatte som Bergens statsminister.

Hambro var ingen etnisk bergenser, men hørte til bank-familien som kom fra København og etablerte Norges Bank i 1816. Stortingspresident Hambro var den som koordinerte det meste av virksomheten til Norges kongehus og regjering utenfor Norge 1940-1945, til tross for at han hørte til Høyre og ikke Arbeiderpartiet. Eller kanskje nettopp derfor. Hambro grunnla det vi kan kalle bolsjevik-Høyre, politikere som er blå utenpå og knallrøde inni.

Den tydeligste representanten for disse falskspillerne er Børge Brende, som er den hyperkriminelle Klaus Schwabs høyre hånd i World Economic Forum (WEF). Folkeforbundet i Geneve danner den historiske grunnmuren som WEF er bygd på. Hambro sørget for at Folkeforbundet i Geneve ikke ble nedlagt, men videreført under hans ledelse fram til 1946. Erna Solberg er en tungvekter som teaterfigur, men en lettvekter politisk. Hun har aldri tatt hensyn til det realverdiskapende Vestlandets interesser.

Den Oslo-baserte dypstaten truer Bergen med vold siden 1999
Fra Berxit 2018, Bergen vil river seg løs som egen nasjon, se video, her.

Her eksponeres Bergens forsvarsløshet (VG sitter i Lars Hilles gate 30 og kontrollerer all nyhetsdekning etter at TV2-huset ble fraflyttet og TV2 nedskalert og plassert i samme hus som VG) ved et våpenløst buekorps med VOKSNE menn – VGs forsvarsløse rævediltere underordnet Oslo-makten. At en kvinne får lov til å ha på seg hjelm er en ytterligere latterliggjøring av Bergen og all realverdiproduksjon rundt hele vestlandskysten, Norges viktigste sådanne. VG-mikrofonen er en triumf-markering av at ingen media i Bergen tør skrive noe uten at VG-ledelsen i Bergen godkjenner det. Alle nyhetsmedia i samme bygg er helt vilt, har noen andre byer med 287 000 innbyggere eller mer i hele Europa slik snever mediedekning?

Byen Bergen har i 2022 ingen eksekutive maktinstitusjoner for statsmakt, for byen ligger jo i sentrum for Norges viktigste realverdiskapning langs kysten. Bergen må holdes i sjakk fra Oslo, slik at det ikke oppstår noen reell motmakt mot dypstaten og dens voldsutøvere i Delta-troppen.

Delta-troppen er Norges paramilitære kreftsvulst. Denne tungt bevæpnede Gladio-styrken kan kalles Stay Behind II, og opererer i den altfor brede gråsonen mellom politi og forsvar på Østlandet. Delta-troppens aksjonsområde for daglig utrykninger kan kalles for «Stor-Oslo politistat». Dette dypstatskontrollerte området omfatter halvparten av Innlandet og det tidligere fylket Buskerud, samt resten av Østlandet mot svenskegrensa øst for Kragerø og Midt-Telemark. Delta-troppen truer dermed halvparten av Norges befolkning 24/7, etter at Taraldrud-festningen kom på plass i desember 2020. Delta-troppen utgir seg for å være politi, men er en trojansk hest helt utenfor politihierarkiets kontroll.

Dette kan hvem som helst få bekreftet dersom man slipper helskinnet fra et ublidt møte med Delta-troppen nær dens lokale kommunesenter i Ski. Spør man Follo politikammer om hva deres brutale politimenn driver med i politistasjonens nærområde, vil man få til svar at de ikke kjenner til aksjonen. Og da svarer Follo-politiet helt ærlig, for de får aldri vite noe om Delta-troppens virksomhet noen få kilometer unna. Ærlige er derimot ikke Delta-troppens soldater når de bruker vanlige politiuniformer og vanlige politibiler.

Delta-troppen innrømmer aldri at de ikke er politi. Men når de bruker sine SWAT-uniformer og er militært utstyrt, kan alle se at dette ikke er politi.

Delta-troppen ble endelig etablert i 1999 da Stay Behind 1 var blitt rigget helt ned. Organisatoren bak Stay Behind 1 – Jens Chr. Hauge – avsluttet sin eksekutive virksomhet i 1999, 84 år gammel. Orderud-drapet ble en rituell sluttmarkering for Hauge, men var vel så mye en svenneprøve for dem som skulle overta dypstatsmakten. Hauge hadde sjonglert både den interne voldsmakten til Stay Behind 1, og den juridisk-politiske virksomheten samt overprøving av formaljusen i rettsapparatet. Men han hadde flere mentorer utenfor Arbeiderpartiet til å hjelpe seg.

Hauge skjønte at det var umulig for en enkeltperson å inneha alle disse rollene, så han lot Thorvald Stoltenberg overta den juridisk-politiske delen, mens andre personer tok seg av formal-juksejus’en og dypstatens voldsmakt.

Jens Chr Hauge og det hemmelige XU
Også Gunnar Sønsteby så opp til Jens Chr Hauge, her.

Det var veldig viktig for Jens Chr. Hauge å bruke mentorer utenfor Arbeiderpartiet, for disse utgjorde hans viktige nettverk mot den superhemmelige virksomheten XU. Det er uvisst hvor mye kontakt den unge Hauge pleide med XU under krigen, men en av hans viktigste XU-forbindelser kom på plass i Kragerø 1938-1940. Fra Strinda historielags websider: Hauge startet i november 1938 sin juridiske plikttjeneste som dommerfullmektig i Kragerø. Hauge med familie returnerte til Oslo i januar 1940 og gjenopptok arbeidet som manuduktør.

Hauge var en litt mystisk person i og med at hans slekt ikke ser ut til å være noen form for blodslinje. Hverken før eller etter Hauge vet man om menn i hans slekt med politisk innflytelse. Det er unormalt at en som kommer fra folket får en så dominerende posisjon, og at denne posisjonen er reell, som det ikke hersker tvil om. Men Hauge var aldri denne store lederen under krigen som han framstilles som. Dette var det umulig at en mann på under 30 år kunne være.

Hauges ikoniske, men etterpåkloke lederrolle for den norske motstandsbevegelsen mens han var i 20-årene gir assosiasjoner til Albert Einsteins ikoniske fysikkbragder inne på et patentkontor i Sveits 1905. At Alberts ungdomsbragder i fysikk er hausset opp i ettertid, er mildt sagt. Vi vet med sikkerhet at Einstein kom til dekket bord og ikke utledet formelen E= m c² som han er blitt mest berømt for.

Å sammenligne Hauge med Einstein virker kunstig, men når vi vet at atomkraft-grunderen Gunnar Randers var en nær bekjent av dem begge, stiller det seg litt annerledes. Hans sønn Jørgen Randers går nå i bresjen for å nedlegge all form for effektiv industriell energibruk i Norge.

Rust Belt Norge
XU etterretning, det hemmeligste agentkorps, foreldrene til Pål Steigan var med der.

På Greta Thunberg-vis grønnvasker Jørgen Randers i bokform 2022 den pågående strømplyndringen som er ment å forvandle Norges kyst til en sammenhengende industrikirkegård: Rust Belt Norway.

Hauge lærte mye under krigen som gjorde ham skikket for å utføre bakmakt, og vi kan vel si at den sivile norske dypstaten startet med Hauge. Drapet på Nils Trædal i 1948 var svenneprøven. Det var ikke hjemmefronten men folkene bak XU som kunne utdanne Hauge til «å virke uten å synes». En «suveren leder» som Hauge trengte aldri å snakke med dem han hadde vært leder for. Men han trengte å konferere videre med fysikeren Gunnar Randers og geologen Ivan Rosenqvist. Når Hauge skulle hjelpe disse to personene (med unorske slektsnavn) med å få produsert råstoffer for atomvåpen i et annet land.

Det gikk hele 12 år fra Delta-troppens ferdigstillelse i 1999 og til disse dypstatens tropper fikk sin første store ildprøve som Gladio-styrke for de verste kreftene bak NATO. Så lenge Jens Chr. Hauge levde (til 2006), fikk Stay Behind 2 ikke helt vist hva de dugde til. Hans etterfølger Thorvald Stoltenberg ville helst orkestrere sin egen False Flag alene og helt forfra.
Anders Behring Breivik (ABB) var med og hadde viktige roller på Utøya 22.07.2011, noe han fikk vise ved å ringe Delta-troppen to ganger etter at skytingen der ute var avsluttet. Dypstatens «budstikke» VG gikk til det vågale skrittet å gjengi telefonsamtalene mellom ABB og Delta-troppen. Referatene virker troverdige. Kan det da benektes at han hadde en form for avtale med Delta-troppen? ABB var beviselig ikke uskyldig, men vi vet ikke sikkert at han drepte noen i det hele tatt.

Familiært er det interessant at ABBs far Jens David Breivik var en nær bekjent av Thorvald Stoltenberg, for de jobbet begge i «John» Lyngs utenriksdepartement 1965 til 1970. Pussig at de jobbet for en Høyre-mann, men Johan Daniel Fürstenberg Lyng var blå utenpå og rød inni, med ungdoms-bakgrunn fra den kommunistiske bevegelsen Mot Dag. ABBs mor Wenche Behring var en bekjent av Jens Chr. Hauge, via Hauges nære Stay Behind-medarbeider Helge Odd Spilhaug, som drev en kjettingfabrikk på stedet hvor ABBs mor vokste opp. Senere fikk Jens David Breivik seg en 16 år yngre samboer. Hun er billedkunstner og en nær bekjent av Jens Stoltenberg, noe han eksponerte allerede i 2005, da ett av hennes malerier ble overrakt ved statsminister-tiltredelsen. Jens opptrådte senere på TV foran store bilder malt av denne ABBs stemor, blant annet på sitt statsministerkontor.

Jens D. Breivik, Anders Behring Breiviks far, diplomat og omgangsvenn med Thorvald Stoltenberg.

Dypstatsgründer Jens Chr. Hauge og hans fremste elev Thorvald Stoltenberg kjente på hver sin kant ABBs framtidige foreldre allerede fra 1960-tallet, lenge før disse to ble kjent med hverandre. Avdøde Wenche Behring var fra Kragerø, mens Jens D. Breivik er fra Vesterålen. Kan dypstats-radarparet Thorvald og Jens Christian ha fått spleiset Jens David med Wenche?

At det fantes en offiser fra Nordland med etternavnet Breivik på Luftforsvarets forsyningskommando på slutten av 1970-tallet, styrker denne mistanken. Offiseren Breivik var i 1977 travelt opptatt med å sette opp Norges første digitale telefonsystem, basert på Kjeller, rett ved siden av Institutt for Atomenergi som Gunnar Randers hadde fått bygd opp fra midten av 1950-tallet. Wallenberg-firmaene Ericsson og ASEA/ABB drev forretninger med hver av disse Kjeller-naboene.

At Televerkets Forskningsinstitutt og Forsvarets Forskningsinstitutt var deres nærmeste naboer på Kjeller, røper at Wallenberg-nøytrale Sverige har en kanal mot NATO der oppe på Romerike.

Ikke hvem som helst kan være patsy under False Flag, for selv en profilert skurk må instrueres for at PR-effekten skal bli optimal. ABB har enda flere linker mot dypstaten enn dem vi nevner her. ABB kan ha blitt godt kjent med Delta-troppen, der de «uproblematisk» øvde i 2011 inne på Rena militærleir, til tross for at dette var høyst irregulært. Offisielt var jo Delta-troppen en politistyrke, noe den militært trente ABB visste at de ikke var. ABB bodde nemlig på Rena, noen få kilometer unna Delta-troppens treningsområde, før aksjonen hvor ABB deltok 22. juli 2011. ABB var aktivt med ute på Utøya, men lite tyder på at han hadde noen rolle i Oslo.

Trolig dro han rett fra Rena til Utøya, uten å være innom Oslo sentrum. Delta-troppens befatning med 22. juli er ikke fullt ut kjent, men den offisielle historien legger ikke skjul på at Delta-troppen var først inne på begge åstedene, både i regjeringskvartalet og på Utøya. I Oslo var det meget merkverdig at både Oslo-politiet, brannvesenet og helsepersonellet måtte holde seg på avstand for å la Delta-troppen være først ute etter sprengningen. Enda mer merkverdig var Delta-troppens sakte ferd i en dvask rød gummibåt over til Utøya etter skytingen.

Politiet har fått skyllebøtter med offentlig kritikk etter denne «tabben», men dette er fryktelig urettferdig. Delta-troppen er en paramilitær Gladio-styrke som opererer helt utenfor politihierarkiet, med direkte linje mot NATO. Delta-troppen presset det lokale politiet til å holde seg vekk, fordi Delta-troppen forlangte enerett på innsamlingen av dokumentasjon på åstedene.

Delta-troppen, Berxit 2018 og Berxit 2022

Delta-troppens neste store aksjon ble foretatt i oktober 2018. Sannsynligvis ble den planlagt av Thorvald Stoltenberg, men han døde i juli 2018, noe som kan ha vært medvirkende til at den ikke ble helt vellykket. Berxit var navnet på en dramatisk aksjon som ble planlagt i Bergen by 31.10.2018, men den ble avlyst i siste liten. Den store NATO-øvelsen Trident Juncture toppet seg under heksesabbaten Samhain 31. oktober 2018. Delta-troppen måtte forlate sitt treningsområde på Rena for å gi plass til NATO-styrkene, noe som frigjorde styrker til å øve seg i angrep mot den norske befolkningen.

Bergen og Trondheim var mest interessante, siden disse to byene ligger utenfor Delta-troppens normale aksjonsradius. Fra Trondheim fikk man til et flystyrt i Meråker, hvor et småfly sannsynligvis ble sprengt slik at to personer døde. Helge Ingstad kom fra Meråker, så det er Donald Duck at krigsskipet med hans navn ble krasjet noen få dager etter flystyrten på Ingstads hjemsted. Men det var ingen som døde i Ingstad-krasjet, som neppe ble regnet som vellykket. Det var meningen at en enda større eksplosjon – kalt Berxit av VG – skulle finne sted i Bergen by, men den ble aldri foretatt.

Strømmangel og for høy pris på strøm skal få “ruinert hele den kraftkrevende industrien inne i fjordene”…

Berxit 1 i Bergen høsten 2018 skjedde ikke, til tross for at den ble massivt forhåndsvarslet i VG, med både svarte helikoptre og hvite kassebiler, som er standard forhåndssignaler for False Flags. Det er derfor grunn til å tro at man nå vil forsøke å få til Berxit 2 i Bergen 31.10.2022, ved en form for angrep mot Bergens sivilbefolkning, og da vil man bruke droner med sprengladninger eller automatiske våpen. Man har foretatt visse øvelser ved å sende ut droner til Bergens flyplass Flesland. Putin har ingen motiver for å gjøre noe slikt, men han er grei å skylde på når dypstaten fra sin base i Nordre Follo skal skremme Vestlandet før den store strømplyndringen 2022/2023. Vinteren som FN-globalistene rundt Jørgen Randers og Gro Harlem Brundtland ønsker å bruke til å få ruinert hele den kraftkrevende industrien inne i fjordene langs Norges lange kyst.

Rust Belt Norway 2023 kan disse onde planene kalles, og de er ment å ramme Norge eksakt 50 år etter at Henry Kissingers Rust Belt-prosjekt i 1973 ble igangsatt ved den kunstige oljekrisen. Etter Vietnam-krigen ble det satt inn et nådestøt mot USAs rike kortreiste industriproduksjon for eget hjemmemarked omkring de store sjøene. Petro-dollaren ble etablert som kamuflasje for dette angrepet mot den amerikanske middelklassen, slik at man ikke merket sin svekkede kjøpekraft ved at man fortsatt kunne handle konsumvarer på amerikanske kjøpesentre.

Henry Kissinger, budbringer for NWO

Norges rolle fra 1973 var å understøtte petro-dollaren med våre oljeressurser, derfor kunne vi ikke rammes med en voldsom industriplyndring den gangen. 50 år senere er Rust Belt Norway ment å gjøre oss fattige og nødlidende i løpet av kommende vinter. Jørgen Randers skryter i 2022 av at han fikk rett som 27-åring i 1972, da han ble berømt for sitt medforfatterskap til FN-boka som markerte prosjektet Rust Belt 1 i USA. Industriutflaggingen fra området rundt Chicago, som var et resultat av at gullstandarden bak pengesystemet ble avviklet.

Jørgen Randers ble født som FN-barn i 1945 og har som 77-åring kommet med en bok som er ment å markere prosjektet Rust Belt 2 i mange land. Ideen er å avvikle petro-dollaren, slik at alle valutaer blir hengende i lufta uten realverdi-basis. Dermed skal en massiv industrinedleggelse samordnes med innføring av digital verdensvaluta. Dersom despotene omkring Jørgen Randers og Gro Harlem Brundtland lykkes med sin plyndring, som i Norge står og faller med den pågående strømplyndringen. FNs 77-årsjubileum ble markert rett etter Jørgen Randers’ bokutgivelse i høst, og i Norge var det en annen fyr som ble markert samtidig.

Vidkun Quisling og Forente Nasjoner 24. oktober 1945
Vidkun Quisling, utsendt agent fra London city.

Vi vet ikke helt sikkert om Vidkun Quisling faktisk ble skutt 24. oktober 1945, men vi vet at Forente Nasjoner ble stiftet i USA samme dag. FN-dagen markerte i år 77-årsjubileet for dette startskuddet for denne verdens største og farligste bestikkelsesbevegelse. FN er en overnasjonal NGO, opprettet av krigsprofitørene i 1945 med et uttalt formål: Å avskaffe alle nasjonalstater og forene nasjonene i et kommunist-fascistisk verdensdiktatur. FN i New York er blitt meget kynisk satt opp bak kulisser av folkevalgte utsendinger, i motsetning til FNs avdelinger i Sveits. Disse Geneve-baserte kreftsvulstene er utelukkende NGOs (non-govermmental organizations), med ugjennomsiktig virksomhet i forhold til folkevalgt representasjon.

Dersom Quisling ikke ble avlivet, ble han sannsynligvis fraktet ut av landet til USA som en del av Operation Paperclip. Denne operasjonens norske avdeling er det mest hemmeligholdte avsnittet i norsk krigshistorie, sammen med XU, den mest eksklusive av alle norske «helteorganisasjoner». XU ble opprettet av geologiprofessor Ivan Thorolf Koss Rosenqvist (1916-1994). Vi vet at en nær bekjent av Vidkun Quisling ledet XU i Agder og Telemark under krigen, som såkalt motstandsmann. Rosenqvist hadde sitt hemmelige møtested på Tømte gård i Nordmarka, hvor han kunne samle «gutta bak gutta på skauen». Noen få av motstandsbevegelsens toppfolk fikk adgang på Tømte, mens resten av motstandsbevegelsen bestod mest av patrioter som fant det fornuftig å støtte London-regjeringen, selve motpolen mot nazi-regimet i Oslo.

XU var krigsprofitørenes egne innsidere, dedikerte globalister som infiltrerte begge sidene under krigen, både Nasjonal Samling og motstandsbevegelsen. Quisling ble dekorert som London-agent før 1930, men han var blitt presset av Johan Bernhard Hjort til å stifte Nasjonal Samling i 1933 og framstå som leder for nasjonalsosialismen i Norge. Dersom Quisling var aktivt med på begge sider fram til 1945, så er det sannsynlig at han fikk leve videre etter krigen, men han måtte i så fall holde seg i eksil på den andre siden av Atlanterhavet.

Jeg skjøt Quisling
Arvid Arnold Austad var med i eksekusjons-peletongen som drap Quisling, fra NRK, her.

Dersom Quisling måtte nøye seg med å være nazist og motta enveis direktiver fra XU uten å påvirke dem tilbake, så er det klart at Quisling måtte avlives. Quilsing visste jo altfor mye om London-regjeringen, siden han selv som yngre mann var blitt London-dekorert med britisk imperieorden. Man kan faktisk argumentere godt både for og mot at Quisling måtte bøte med livet, men vi går ikke nærmere inn på dette her. Vi ser litt på ettervirkningene av Quislings «dødsfall» i dag.

Det er godt bevitnet at Quisling ble skutt. En av skytterne, Arvid Arnold Austad, markerte 60-årsfeiringen av henrettelsen i 2005 (se her). Men vitneutsagn og dokumentasjon er to forskjellige ting. Vitner kan noen ganger ha plikt til å lyve, mens førstehånds fakta aldri lyver. Håndfast dokumentasjon av dødsfallet er fraværende. Ingen bilder av den avlivede Quisling eller blodpølen på festningen er å oppdrive. Det var heller ingen begravelses-seremoni. Til tross for at Quisling er hedret på Gjerpen kirkegård med en stor gravstein som han har felles med foreldrene og enken Maria Quisling (1900-1980) (her).

Bakenfor Quisling under krigen opererte Ivan Rosenqvist og hans XU-agenter. Tømte-symposiet til minne om geologi-professor Rosenqvist ble i år avholdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. oktober 2022, på Vidkun Quislings 77 års dødsdag (her).

Gro og Jonas hedrer Quislings minne i 2022

Vidkun Quisling var en sviker mot den norske nasjonalstaten, om enn på andre premisser enn hva vi har lært på skolen. For han var på ingen måte den verste landssvikeren vi har hatt. Quisling var en mild landssviker i forhold til dem vi har å slite med i 2022. Quisling gjorde flere gode ting for nordmenn, som vi har hatt nytte av i mange tiår. Quisling opprettet i 1943 Postgiro, en ekte statlig betalingstjeneste, noe de private bank-kartellene likte dårlig. Først i 1999 forsvant Postgiro og Postbanken, og derved kom vi tilbake i de private bank-kartellenes klamme favntak. Norges Bank med base i Basel og Den Norske Bank med Geneve-base hos Klaus Schwab har tatt et grep om vår pensjon og våre sparepenger. Er det noen som tror at de kvinnelige toppsjefene Ida Wolden Bache og Kjerstin Braathen har noe de skulle ha sagt i Sveits hvor maktnivået over disse to «norske» tvillingbankene befinner seg?

Vel, Kjerstin Braathen fikk tross alt sagt noe, fra Klaus Schwabs 666-merkede talerstol ved hans Davos-møte 2022. Denne Schwab-papegøyen i DNB fortalte oss nordmenn at vi må lære oss å lide under energiplyndringen (her). Postgiro som Quisling så fortjenestefullt skapte, ble konfiskert av Kjerstins bank DNB i 1999. Quisling var forsvarsministeren som mobiliserte militærstyrker mot norsk sivilbefolkning ved Menstad-slaget i 1931. Man skulle ikke tro at dette var en profetisk heltegjerning, men i 2022 innser vi at det var det. Alle globalister er livredde for at den norske befolkningen skal våkne, fordi det ikke er mulig å styre oss med uniformert gatevold. Politiet er fåtallige og mildt bevæpnet, og militære styrker kan ikke brukes mot befolkningen i Norge, etter at den ikoniske skurken Quisling gjorde det i 1931.

Corona-tyranniet er i mange land basert på at militære styrker presser befolkningen, mens det i Norge utelukkende har vært basert på totalitær mediepropaganda 24/7. Slik vil det også være i den forestående vinteren 2022-2023. Vidkun Quisling ville aldri ha drømt om å tidoble strømprisene i løpet av et drøyt år, for å rigge ned all selvstendig næringsvirksomhet for åpen scene og deretter tvinge den norske befolkningen til passiv lydighet i vinterkulden. Dette er Gro Harlem Brundtlands og Jonas Gahr Støres prosjekt 2022-2023, som vi nå lider under, men som vi i flokk kan reise oss mot med sivil ulydighet uten å bli møtt med myndighetsvold. Quislings slekt var etnisk norsk, i motsetning til de utenlandske slektsnavnene Harlem og Gahr. Gro og Jonas er da også langt verre landssvikere enn hva Quisling var i stand til å bli.

Likevel ser disse to opp til sitt edlere forbilde Quisling, hver eneste dag. Både Gro og Jonas må finne seg i å sitte i ro som dresserte hunder, rett ved Quislings to oppholdssteder 1940-1945. Gro Harlem Brundtland er i 2022 livredd for å gå ut i dagslys og møte den jevne norske borger. Hun forskanser seg inne i en eldrebolig som befinner seg ett eller annet sted mellom Quislings bolig i Villa Grande og broren Erik Harlems villa innerst i Bekkebukta. Det er bare en halv kilometer i luftlinje mellom Eriks villa og landssviker-forbildet Vidkuns bolig. Gro har i sitt landssvik falt mye dypere enn Vidkun. Hun må derfor finne seg i å kikke opp mot Quisling-villaen, som ligger høyere i terrenget bakenfor hennes bolig. På dette kartet finner vi Quislings villa markert med blått til øverst til venstre, og Erik Harlems villa innerst i Bekkebukta nederst til høyre (kart, her).

Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland

Jonas Gahr Støre driver med sin daglige Quisling-dyrkelse, nesten verre enn Gros. Fra mai 1945 og til oktober 1945 satt Vidkun Quisling inne på en strengt bevoktet celle bak tykke murer inne på Akershus festning. Fra oktober 2021 til oktober 2022 har Jonas Gahr Støre sittet inne på en strengt bevoktet celle bak tykke murer inne på Akershus festning. Etter fullføringen av Thorvald-prosjektet False Flag 22. juli 2011 ble statsministerkontoret permanent plassert inne på festningen, trolig rett nedenfor Quislings celle. Landssvikerne som skal plage oss fra sin statsminister-celle er så nervøse at de ikke tør røpe nøyaktig hvor de sitter.

Og det er bare tre eksepsjonelle landssvikere som har sittet på dette festningskontoret uten dagslys: Jens Stoltenberg 2011-2013, Erna Solberg 2013-2021 og Jonas Gahr Støre 2021-2022. Akershus festning er på ingen måte avmilitarisert, og huser det fysiske hovedkvarteret for forsvarsledelsen. Men det informeres ikke på forsvarets nettsider om at Norges lysskye statsministre siden 2011 sitter forskanset og militært bevoktet inne på militært område! Var denne kontorflyttingen til en statsministerbunkers med knøttsmå vinduer et fordekt militærkupp fra CIA (her)?

Norske media og historiebøker har i alle år snakket stygt om militær-regimer der sivilbefolkningen er fratatt all innflytelse over eget liv og framtidsplaner. Er det ikke eksakt slik vi har det i Norge nå? Der vi alle håper på – men slett ikke vet – at brutto strømpris gjennom vinteren holder seg under 10 kroner per kWh. Selv om alle vet at bruttoprisen per kWh produsert fossekraft ligger bom fast på drøye 10 øre. Så lite koster det å produsere strømmen på våre nedbetalte kraftverk med minimale driftsutgifter. Verdenshistorien er nokså klar på at bare bermen av militær-regimer og politistater har klart å mangedoble prisen på et kortreist og lokalbasert produkt som hele samfunnets drift er basert på.

99 kokosnøtter i skatt for hver spiste

Tenk om høvdingen på en sydhavsøy krevde 99 kokosnøtter levert til sin villa for hver eneste kokosnøtt hans øyboere fikk lov til å spise? Dette er å 100-doble prisen på den korte strekningen fra naturressurs til forbruker, nokså likt Jonas’ ideal for korrupt statsledelse. Det er ikke det minste rart at Gro og Jonas aldri viser seg midt iblant oss uten tung våpenbeskyttelse. I likhet med en slik despotisk sydhavshøvding tigger de om å bli lempet rett på sjøen av en samstemt befolkning. Deretter ville de få de svære bergene av morknende plastkabler og råtne kokosnøtter kastet etter seg før de ble tatt av en bølge og slukt av en svær hvalkjeft.

Det forestående Jonas-forsøket på 100-dobling av strømprisen på dens kortreiste vei fra kraftverkenes turbiner til kundenes kontakter i veggen (2 kilometer er avstanden for denne skribenten), må vel være verdensrekord gjennom alle tider. Når det gjelder kriminalstatlig plyndring av egen befolknings egne lokale ressurser ute på landsbygda. Et norsk mediemonopol verre enn alle andre land – inkludert Nord-Korea – er en nødvendig forutsetning for at et slikt plyndringstokt skal lykkes. Men det er heldigvis noen som filleristes av frykt for at det ikke skal lykkes.

Gro Harlem Brundtlands demon-linje fra Maridalen til Bygdøy

Gro Harlem Brundtlands fremste voldsmann i Norge heter Hans Sverre Sjøvold. Ikke noe tilfeldig navn siden Gro er en dedikert dyrker av sjødemoner, både av saltvannsdemoner og ferskvannsdemoner. Hans Sverre Sjøvold ble født med etternavnet Andersen, men vi vet ikke når han skiftet etternavn. Vi vet at han har hatt posisjonen som den bakerste nasjonale voldsmannen for Gro Harlem Brundtland siden Gros mor Inga døde i 2005.
Rett ovenfor Harlem-klanens hyttefort ved Mylla-innsjøen nord i Nordmarka, går det et tredobbelt vannskille. Gros demondyrkere ser dette vannskillet som en viktig Cross-road i terrenget bak Oslo. Selve Mylla renner ut mot Romerike via Lillestrøm til Glomma, men rett vest for Mylla går vassdraget vestover mot Hønefoss via Tyrifjorden mot Drammenselva. Innsjøene rett sør for Mylla har sine utløp i Akerselva midt i Oslo. Fra Maridalsvannet og helt over til Bygdøy har onde krefter utenfor menneskelig kontroll forsøkt å danne en sammenhengende demonisk linje befolket av ferskvanns- og saltvannsdemoner. Sjødemon-templene bakenfor fergebrygga (Fram-museet) danner et vakthold rundt denne merkelige private fergen, som nå har to anløp ved Oslo havn: Det ene rett ved det nye Nasjonalmuseet og det andre rett ved det nye Munch-museet. To redselsfulle bygg med demonisk arkitektur.

Man skulle tro at denne opprustingen av demonlinjene på tvers av indre Oslofjord skulle styrke det demoniske grepet som hekse-Gro krever over Oslo. Byen hvor hun som «barne-innvandrer fra Sverige» har hatt sin base siden 1945. Men i løpet av det siste året er tre av de viktigste tilholdsstedene for demoner langs Akerselva blitt sterkt svekket, til Gro Harlem Brundtlands forferdelse.

Jakob kirke

Kulturkirken Jakob på Akerselvas vestbredd arrangerte en meksikansk Xibalba-fest i slutten av oktober 2021. En fest for disse meksikanske dødsdemonene som Gro Harlem Brundtland er avhengig av, men savner påfyll av. Gro forsøkte, men fikk aldri tak i demonene fra denne festen. Gros avhengighet av Xibalba-demoner startet under krigen i Stockholm, da hun lærte å gå under oppsyn av den tungt Xibalba-besatte heksa Alexandra Kollontaj, Sovjets ambassadør. Gro eksponerte sin Xibalba-dyrkelse i 2000, da hun rett etter sin stiftelse av krim-kartellet GAVI (for å forgifte verdens befolkning) dro rett til Mexico for å feire stiftelsen med en stor WHO-konferanse: «Bridging the equity gap». Konferansen ble åpnet 5. juni 2000 inne på Mexicos antropologiske museum, hvor en mengde Xibalba-dødsmasker oppbevares.

The opening ceremony was held at the National Anthropological Museum, Mexico City on Monday 5 June. The conference audience was addressed by Lie. Jose Antonio Gonzalez. Minister of Health, Mexico; Dr Gro Harlem Brundtland, Director General, World Health 0rganization; and Dr George A.O. Alleyne, Director. Pan American Health Organization. Xibalba-demonene har historisk betydning, fordi Trotskijs elskerinne Frida Kahlo dyrket dem. Noe hun viser på sine selvportretter med begravelseskranser på hodet.

Og Frida fikk som ganske ung overført slike demoner til Alexandra Kollontaj som reiste til Mexico for å forberede rømningsveien for sin gamle elsker Leon Trotskij. Alexandra var den verste heksa for verdenskommunismen fram til 1952, da hennes død ble et startskudd for den kalde krigen. Vi kan betrakte Scandinavian Star-brannen i 1990 som en menneskeofring som avsluttet den kalde krigen. Noen måneder etterpå kapret Gro Harlem Brundtland den norske statsledelsen, i kraft av å være verdenskommunismens verste heks etter den kalde krigen. Hekseriet fikk Gro inn som morsmelk-erstatning inne på Alexandras ambassade i Stockholm under krigen. Gro var knapt 3 år gammel da hun og broren Erik var i Stockholm langt vekk fra sine foreldre i Oslo, og de ble delvis påpasset av sin mormor.

CEPI, Marcus Thranes gate 2, Oslo
CEPI i Markus Thranes gate, Oslo

CEPI ble stiftet i 2017 under Davos-møtet til Klaus Schwab, og var en nøkkelinstitusjon for å koordinere den globale Corona-svindelen 2019-2022. Samordningen mellom WEF-nedstengning av samfunnet med helsesvindelen til GAVI/WHO ble foretatt av CEPI, som hadde det internasjonale hovedkontoret plassert på Torshov i Oslo, ved Akerselvas østbredd. Gro Harlem Brundtlands studievenn Tore Godal var hennes organisator både for GAVI i 2000 og CEPI i 2017, og han satt på sin Torshov-kontor og koordinerte denne lysskye globale svindelvirksomheten. Men Gro ble livredd for at det norske folk skulle oppdage at vaksinepress og nedstengning av næringsliv ble samordnet fra et søvnig bygg på Torshov, så hun fikk rigget ned CEPI vinteren 2022 og flyttet det ned til en bråkete trafikkmaskin nær Bygdøy.

I praksis er CEPI i Oslo ikke lenger operativt som koordinator for vaksinetvang i kombinasjon med global nedsmelting av næringsliv. Vi vil derfor aldri igjen oppleve denne absurde blandingen av maskert smittevern og maskert utestengning fra arbeidsplasser 2020-2022. Nå er det den lønnsomme energien som skal fratas oss, i den usynlige klima-avgudens navn. CEPI – «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» – er et merkelig oppkonstruert navn, trolig laget for å oppnå forkortelsen CEPI. Dette er en internasjonal NGO som er satt opp for å forene de to kriminelle NGOs i Geneve – nemlig WEF (stiftet 1971) og GAVI (stiftet 2000).

Vi kan kanskje betrakte CEPI som CE + PI, hvor CE er tatt fra CERN, Geneves meget farlige fysikk-laboratorium, hvor man sender elementærpartikler for å kollidere med hverandre i en underjordisk sirkelring som går innom Frankrike. CE-bokstavene kan representere halvparten av sirkelringen CERN som befinner seg i Sveits. Den hinduistiske demonen Shiva står på sokkel utenfor CERNs LHC-akselerator og markerer at dette er en portal til andre åndelige dimensjoner. En enda større akselerator-ring FCC er under planlegging (her).

Dersom CE-PI er sammensatt av CE fra CERN og PI, så representerer PI solsirkelen, forholdet mellom omkrets og diameter i en sirkel. PI dyrkes i dag i Oslo mer intenst enn i alle andre byer i verden, fordi:
• Oslo fikk sitt navn i 1925 som et omstokket soldyrkelses-navn: «O sol, vi tilber deg». Den babylonske solguden skulle dyrkes, og det skulle reises en solur-obelisk Monolitten i avgudsdyrkelsens sentrum ved Frognerdammene.
• Soldyrkelses-tempelet Vigelandsparken ble oppført 1925-1950, som verdens verste utendørs Satan-tempel. Oslo feiret 900 år i 1950 da tempelet ble ferdigstilt og Oslo rådhus innviet.
• PI ble feiret i 2002 da Abel-prisen i matematikk ble innstiftet. PI = 3.14159… er det mest berømte tallet som ikke kan skrives som en brøk. Oslo foretar siden 2003 utdelingen av verdens mest prestisjefylte matematikk-pris.
• PI = 22/7 er det nærmeste man kommer å uttrykke dette tallet PI som en brøk. False Flag i Oslo 22. juli 2011 var derfor en numerologisk dyrkelse av Oslos babylonske solgud.

Disse sammentreffene leder «logisk» til at CE-PI fikk sitt hovedkvarter i Oslo, som et rituelt forvarsel om at slange-ringen Ouroboros for verdenskommunismen skulle fullføres ved Akersgatas bredd i Marcus Thranes gate 2, som et prosjekt «Thrane 2» utgått fra CEPI-bygget. Prosjektet «Thrane 1» som startet 1848/1849 var jo verdens første organiserte marxist-bevegelse, thranittene. Men CEPI er nå blitt rigget ned på Torshov, noe som betyr at dette Thrane 2-prosjektet som Gro drømte om, aldri vil kunne bli fullført.

PST, Nydalen allé 35

En viktig hendelse skjedd denne måneden er at Politiets Sikkerhetstjeneste i Nydalen har mistet sin eksekutive voldsmakt på topp. Vi hadde jo vært vitne til at en vanhellig treenighet har kunnet etablere seg. Denne prosessen startet i 2011, hvor Hans Sverre Sjøvold koordinerte voldshendelsene i Oslo 22. juli. Deretter ble han Oslos politisjef inntil han ble PST-sjef for å kamuflere opprettelsen av dypstatens voldssenter på Taraldrud ved Kolbotn.

Siden 2018 er det gradvis blitt etablert en satanistisk treening voldsmakt bakenfor statsmakten: Dypstatens slangehode PST (adresse: Nydalen), dypstatens slange-tenner Delta-troppen (adresse: Kolbotn) og dypstatens oppkveilede slangehale Spesialenheten for politisaker (adresse: Hamar). Hvor befinner den spaltede slangetunga for medienes propagandaløgner seg? I Akersgata og der omkring, hvor vi blir indoktrinert av mainstream media om at det ikke finnes noen dypstat i Norge, «dette forbilledlige demokratiet vårt». Men dypstaten har siden våren 2019 laget et stadig strammere jerngrep omkring befolkningen på Østlandet.

Justisminister og influenser Emilie Enger Mehl og Beate Gangås

Utnevnelsen av Beate Gangås til ny PST-sjef er det første tilbakeslaget for dypstatskokkelimonken ved Akerselvas bredd (her og her). Statsråd Emilie Enger Mehl (t.v) gratulerer Beate Gangås som ny sjef for PST i oktober 2022. Deretter følger PSTs nestsjef Hedvig Moe utenfor sitt eget PST-bygg, og til slutt Statnett-sjef Hilde Tonne, som også står utenfor sitt eget bygg. Men hun lener seg symbolsk mot PST-bygget som er innenfor et strengt bevoktet felles gjerde. Voldsmaktens tyngdelov tilsier at dypstaten via PST-bygget truer Statnett og kan bestemme at deres hovedbrytere skal skrus av.

Diplomingeniør Hilde Tonne studerte petroleumsfag, og har aldri rukket å fordype seg i elektro-fag eller kraftforsyning, som hun er Norges toppsjef for. Statnett-sjefen skrev ironisk nok diplomoppgave om petroleumsreservoarer (her), og er selvsagt en lydig slave for å strekke strømledninger ut til oljeplattformene, som er de eneste i Norge som kan makte å drive industrivirksomhet ved å betale 30 kr/kWh. Er Nydalen en maktfestning for dypstaten? Ja, men det er nå blitt en skadeskutt sådan.

Nydalen-makten er permanent svekket etter at de to kompisene Hans Sverre Sjøvold og Roger Berg (begge født 1957) måtte forlate sine eksekutive posisjoner som sjefer i PST, slangehodet for dypstatsmakten i Norge. Sjøvold og Berg må nå konsentrere seg om å beskytte Delta-troppens herjinger fra Kolbotn, og dette er heldigvis blitt vanskeligere enn før med to forvirrede kvinner på topp i PST. De fire kvinnene Mehl/Gangås/Moe/Tonne representerer den øverste eksekutive statsmakten der oppe i Nydalen.

Men uten en mannlig toppfigur ligner dette mer på en hønsegård enn på en maktpyramide. Alle disse fire kvinnene er forvirrede. De nærmest gisper etter luft i maktvakuumet som er etterlatt etter at deres instruerende overmenn måtte forlate dem. Alle kvinnene har sine kontorer rett ved Akerselva, på dens østlige bredd. Emilie Enger Mehl sitter noen hundre meter nord for de tre andre, som er samlokalisert i Nydalen allé 33 og 35.
Gros demoniske grep omkring vannlinjen sør for Mylla via hele Nordmarka til Akerselvas utløp og derfra over mot Bygdøy blir slakkere og slakkere.

Medhjelperen Grete Faremo

Maktbastionene tett innpå Akerselva svekkes en etter en. Aller nederst, ved Akerselvas utløp, ligger det nye Munchmuseet på den vestlige elvebredden, mens Gros viktigste medhjelper Grete Faremo bor i en leilighet aller ytterst på Akerselvas østlige elvebredd, som er forlenget kunstig utover i fjorden. Grete sitter nå i klisteret med etterforskning omkring hennes pengesløsing via København, hvor hun ledet et prosjektkontor for FN. Derfra jobbet hun også med Gros kjeltringvenn Klaus Schwab, som har etablert en WEF-underavdeling av Geneve i København. Da Grete kom til FN pendlet hun hovedsakelig mellom København, New York og Geneve.

Medhjelper Grete Faremo vet mye om mangt.

Før den tid var hun Utøya-forsvarsminister fram til 11.11.2011, og deretter Utøya-justisminister fra og med 11.11.2011. Helt Donald Duck, på vår tidsregnings mest okkulte dato 11.11.11. Grete var allerede i 2011 blitt vant til å menge seg med de aller verste skurkene, som Europa-direktør for Microsoft, Bill Gates eget firma. Bill Gates ble hyllet mest av alle ikke-frammøtte under Corona-forhåndsfesten 23.11.2019 i Oslo, fordi han var den første GAVI-sponsoren ved siden av den norske statskassen i 2000. Camilla Stoltenberg ledet festen da GAVI- og CEPI-grunnleggeren Tore Godal ble tildelt kongens fortjenestemedalje.

Norge er viktigere enn folk tror i NWO-prosjektet. Ellers hadde vi ikke hatt lederskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022. Videre er alle de mest kriminelle NWO-institusjonene i Sveits, utenom bankvesenet, infisert av norske statsborgere. WHO og GAVI i Geneve har Gro Harlem Brundtland som sin premisslegger. GAVI og CEPI er dannet fra Geneve med Tore Godal som organisator, og Klaus Schwab har i sitt hyperkriminelle World Economic Forum holdt seg med norske administratorer. Børge Brende er nå hans direktør, og tidligere har han hatt vår nåværende energiplyndrende statsråd Espen Barth Eide som en av WEF-direktørene. All svekkelse og forvirring i den norske dypstaten må derfor mottas med stor takk, og den må utbasuneres til hele det rundlurte norske folk.

Gro merker løkkene stramme seg rundt sin egen hals

Vi nordmenn kan aldri hetse Gro Harlem Brundtland verre enn hun fortjener. Vi må se det komiske i at Gro sitter inne i sin egen leilighet og venter på mørkets frambrudd for å bevege seg litt utendørs. Den babylonske soldyrkeren Gro er på mange måter tatt til fange i sine egen revesakser: Ikke tåler hun sollys, men må holde seg i skyggen eller vente til mørkets frambrudd med å gå ut. Ikke våger hun å møte vanlige nordmenn ansikt til ansikt, for hun vet at stadig nye hundretusener av nordmenn er rasende på henne for strømprisene som vi med rette vil tenke at Gro presser på for å øke.

Og tenk om alle disse strøm-våkne nordmennene tar inn over seg at over 4 millioner av oss har fått skadet vårt immunapparat for resten av livet. Bare fordi denne dødsromantikeren Gro får energi av å seigpine flest mulig av oss voksne nordmenn? Vi burde ha forutsett denne ondskapsfulle Corona-nålestikkingen, når vi tenker tilbake på Gros tidligste politiske karriere. Den var basert på at alle ufødte fostre ble fratatt alt rettsvern, når de bare var små nok. Babylonske satanister er ikke fornøyd med kvikt å avlive folk, fordi de føler større behag av å seigpine folk til døde etter forgiftninger.

Hvordan er det for Gro Harlem Brundtland å leve med at hun ikke tør bevege seg fritt utendørs og treffe vanlige nordmenn? At hun ikke våger snakke med en eneste «nabokjerring» rundt omkring i Norges land? Gro følte at hun trengte å gjøre et vågalt unntak fra sitt indre eksil i Norge i august 2022. Hun stilte opp under Arendalsuka i august, men sørget for å bli fraktet raskt fram og tilbake fra Arendal. Hun forlangte en tredobbelt voldsmur rundt seg for å feire sitt eget voldsbaserte demon-krati der ned ved brygga i Arendal:

1) Rundt Gro i Arendal gikk det lokalt politi som var bevæpnet med pistoler
2) Litt lenger bakenfor Gro var det store styrker med maskingevær festet til kroppen. Noen av disse var politifolk fra Kristiansand og andre steder. I tillegg kom Delta-troppen tungt bevæpnet fra Kolbotn og brukte sannsynligvis Hove leir som base
3) En mengde sivilkledde agenter stilte diskret opp for å danne den bakerste voldsmuren bak Gro og andre forskremt-voldsbaserte «samfunnsstøtter». Noen av disse har en formell tilknytning til politiet. Noen hører til motorsykkelklubber og andre grupper som driver med tuskhandel. Falskt politiskilt hadde de fått for å kunne vise fram ved behov

Var Gro fornøyd med å polstre seg med disse tre voldsgruppene som kostet samfunnet flere millioner kroner hver dag under «gratisarrangmentet» Arendalsuka? Nei, hun trengte enda en dose med voldsbeskyttelse. Hun måtte være helt sikker på at intervjueren var i Gros vold, og at hun har vært det i mange år. Gro fikk det som hun ville, der hun ble intervjuet av Anne Grosvold (her).

Om arrangementet, Gro Harlem Brundtland i samtale med Anne Grosvold

Hun har både vært norsk statsminister og verdens helsesjef. Gro Harlem Brundtland var blant dem som advarte mot at en pandemi ville komme. Nå reflekterer hun rundt hvor vi nå er i en kaotisk verden. Det er helt Donald Duck at Anne har vært og fortsatt er i Gros vold. Gros skuggeredde vandring mellom nordmenn er nå blitt så forstokket og dum at den ville bli avvist som Donald-historie. Det er hysterisk morsomt at Gro nå sitter i selvpålagt husarrest inne i sin egen leilighet på Bygdøy. Fordi hun hele tida under Corona-galskapen forsøkte å få til et portforbud i Norge! Altså at nordmenn skulle havne i egen husarrest, men Gro var engstelig for at nordmenn ikke ville ha respektert det.

Oppe på Hadeland hvor Gro har sitt hyttepalass over og under bakken (i Lunner kommune) kunne Gro være helt sikker på at nordmenn ville ha boikottet det: Et Oslo-pålagt krav om man måtte holde seg inne i eget hus det meste av døgnet på grunn av «Corona-faren». Portforbud på Harestua er jo latterlig, ikke engang harebikkja ville ha respektert det. Gro gjorde likevel så godt hun kunne for å teste mulighetene for portforbud. Hytteforbudet i påsken 2020 var en «babylonsk-invertert» test på om folk kunne stenges inne i eget hus: Folk ble utestengt fra sin egen hytte! Gro håpet at dette skulle bli så godt respektert at folk senere kunne sperres inne i eget hus.

Men Gro fikk gjort et unntak: Hennes voldsmann og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold unngikk at hytteforbudet ble håndhevet i hans egen hjemkommune Færder. Tjøme er jo et av de mest snobbete hytteområdene i Norge, og derfra ble det rapportert at parkeringsplassene ved hyttene var fullere enn noensinne påsken 2020. Gro tenkte sikkert at hun selv og familien kunne bruke sin Mylla-hyttefestning i påsken 2020, det var jo nesten lovlig til og med. Mylla ligger rett nord for Oslos nordgrense, og det var tillatt å bruke hytter i folks hjemkommune.

Men Gro fant ut at 3. påskedag 2020 ikke kunne ha hytteforbud, i tilfelle noen nysgjerrige hadelendinger skulle finne ut at Gro & co brukte hyttene sine ulovlig! Gro strammer en løkke rundt sin egen hals når hun følger Klaus Schwab og går inn for storstilt 5G-utbygging i Norge, for å detaljovervåke og true befolkningen på person-nivå. Dagens 4G kan posisjonsbestemme biler på veien, men er ikke i stand til å lokalisere enkeltpersoner i en folkemengde. Gro blir syk av 4G-stråling, kanskje også av 3G-mobilstråling.

Hvor skal Gro gjøre av seg i et Oslo som pepres med 5G-stråling? Sitte stille nede i en dyp kjeller på Bygdøy? Kan hun nærme seg Spikersuppa i Oslo? Ett av de første stedene hvor 5G ble rullet ut. Nei, dette våget hun ikke da Anne Grosvold satt klar for å intervjue henne og Tore Godal under Corona-lanseringen i Oslo 23. november 2019. Universitetets festsal i sentrum ligger jo rett ved Spikersuppa, og Gro måtte be Jens Stoltenberg om å reise inn fra Brussel. Jens skulle godsnakke på TV med Anne Grosvold og passe på at ingen fra regjeringen eller kongehuset delte ut Kongens fortjenestemedalje til GAVI/CEPI-kjeltringen Tore Godal. Han fikk den tildelt av AP-politiker Marianne Aasen, og pratet deretter med Jens og Anne. Stråle-engstelige Gro hadde skrevet et brev som ble lest opp (her).

Fru Hagen-saken, et Trident-mysterium for krim-forfatterne
Anne Elisabeth og Tom Hagen

Bortføringen av Anne Elisabeth Hagen 31.10.2018 bør sees på som en del av Trident Juncture-aksjonene under heksesabbaten Samhain. Derved ble det tre nålestikk fra denne djevelske NATO-høygaffelen med tre tenner: Ett ved Bergen (Berxit), ett ved Trondheim (Meråker-styrten av flyet som lettet fra Trondheims flyplass Værnes) og ett ved Oslo (bortføringen i Lørenskog). Fru Hagen-saken har stått stille veldig lenge, og feirer 4-årsjubileum som VG-styrt føljetong 31.10.2022. Kan saken bli avsluttet dersom et drone-smell Berxit 2 lykkes i Bergen 31.10.2022?

Et påfallende og absurd trekk ved Fru Hagen-bortføringen er krim-forfatteren Jørn Lier Horsts nøkkelrolle. Han blir stadig trukket inn i denne stillestående saken, så vi begynner å tenke at han bruker saken som en tenketank for å videreutvikle sine kriminalplott. Lier Horst har jo uttrykt at han som tidligere politimann finner de fleste av dagens politisaker litt for lite spennende for hans bokprosjekter. Ingenting er vel da bedre enn å være med på innsiden og designe en sak forfra, for å følge med ringside i flere år. Lier Horst har jo samarbeidspartnere i Fru Hagen-fortellingen.

Den viktigste av disse er sjefsfortelleren Øystein Milli i VG, men vi må også regne med Millis elev Gordon Andersen og hans unge undersått Ådne Husby Sandnes. Disse var med Milli som ledere av VGs team der de jobbet febrilsk med å utvikle mediehistorien gjennom november og desember 2018, slik at politiet kunne få lov til å lekke Fru Hagen-saken 9. januar 2019 (her). Det er jo litt for gjennomsiktig at VG allerede samme dag som politiet offentliggjør Fru Hagen-forsvinningen har svære reportasjer med flott design og fotomontasjer liggende klar. Med et team på 11 personer, som følgelig har jobbet under Øystein Millis ledelse helt siden bortføringen skjedde 31. oktober 2018.

Dette opprinnelige Fru Hagen-teamet var: Morten S. Hopperstad, Hanna Haug Røset, Bjørnar Tommelstad, Gordon Andersen, Jarle Grivi Brenna, Kari Spets, Ådne Husby Sandnes, Marianne Vikås, Erlend Ofte Arntsen, Rolf J. Widerøe, Tore Kristiansen (foto, her).

Dette er jo Donald Duck, selv om avslutningen på Donald-historien lar vente på seg. Hvem driver VG gjøn med? Det dumme norske folk? VG blir en Donald-parodi på seg selv når man bruker mange titalls millioner på en 4-årig sak som ingen gidder å kjøpe avisen for å lese om. Det mest interessante omkring Fru Hagen-saken er rollen OL-legenden Johann Olav Koss har i den. Han er innenfor Klaus Schwabs nettverk som global leder. Han er i slekt med Gro Harlem Brundtland via Gros farmor Olga Haug, og han er tett kompis med OL-pamp og industriplyndrer Gerhard Heiberg.

Olympic Aid-karrieren til Koss ble jo skapt av Gerhard Heiberg. Fru Hagens ektemann Tom Hagen var sponsor for Johann Olav Koss da han tok sine fire OL-gull. Koss vokste opp i Lørenskog, og han trente seg opp på Strømmen stadion den gangen da det var gode naturisforhold. Strømmen lå i Skedsmo kommune, og i samme kommune lå Kjeller, hvor Gunnar Randers drev med atomkraft og hadde en bakmann Ivan Thoralf Koss Rosenqvist, XU-grunderen under krigen. Koss-navnet til geologen var rett nok fra hans slovensk-russiske mor, men ingen må tro at Johanns slektsnavn er norsk.

Dersom det blir en Berxit 2 i Bergen, kan kanskje Jørn Lier Horst fortelle at Fru Hagen-farsen skal avsluttes. Hvor lenge skal vi spekulere over om Anne Elisabeth Hagen er i live eller ikke?

Hagen er ikke et vanlig gårdsnavn

Hagen-folkene trenger nærmere belysning, for Hagen er nemlig ett av de tre vanlige etternavnene som ikke er sen-navn. De andre to er Berg og Haugen. Det finnes rett nok noen gårder som heter Hagen, men ikke mange. Man dyrker ikke en naturlig hage i Norges land, men man drenerer en myr eller lager en rydning i skogen. Derfor må vi innse at Hagen-navnet er en kamuflasje for utenlandske slekter, når de sitter som ledende business-folk, politikere eller embetsmenn for voldsmakten. Slektsnavn som Grandhagen og Stenshagen er enda tydeligere utenlandske, og slike folk har nådd toppen i Forsvaret og import av luksusbiler. Stein Erik Hagen (født 1956) trenger ingen omtale. Han er kremmeren som ble stor på dagligvarer og pinlig medieeksponering for sin omgang med begge kjønn. Leif Aage Hagen (1942-2020) trenger heller ingen omtale, kjent som Porno-Hagen i hele Norden.

Tom Hagen (født 1950) har beviselig en fot innenfor dypstaten, selv om han etter mye dypstatlig sommel ble arrestert og anklaget for drap på sin frue Anne Elisabeth som muligens fortsatt er i live. Wikipedia forsøker nå å fortelle at fruen døde i 2018, noe vi kan være ganske sikre på at hun ikke gjorde, men hun kan muligens ha blitt avlivet i 2019. Tom Hagen er en av de «dyktige» mellom-mennene mellom Norges 10 øre-kraftproduksjon og nordmenns nesten 10 kroners betaling for strømmen i kontakten. Ikke alle disse pengene går ut av landet eller havner i finansbransjen / statsbyråkratiet.

Enkeltpersonen Tom Hagen har tjent anslagsvis en milliard kroner på dypstatstilrettelagt strømspekulasjon, som før 1990 ikke var mulig. Strøm var inntil da infrastruktur til glede for Norges land og folk, inntil Gros onde klo fikk grafse i den. Med Gro som statsminister fikk vi «liberalisert» kraftmarkedet at slike «useless eaters» som Tom Hagen fikk spist seg anonymt inn i strømregningen vår. Einar Aas er en annen som tjente enda større summer, men han gikk konkurs, mer eller mindre kosmetisk. Carl I. Hagen (født 1944) er ikke den han framstilles som, men «sukkerungen» som han ble kalt, er jo en treffende karakteristikk.

Carl har ingen erfaring fra det selvbergede norske næringslivet, for hans sivile CV består av sukkerimport for Tate & Lyle med hovedkvarter i kommunismens arnested London. Utdannelsen har Carl Ivar fra de engelske fotballbyene Newcastle og Sunderland. Kjenner Carl Ivar denne lite profilerte lillebroren til Gro (Erik Harlem født 1940)? Nei, det gjør han ikke, og det synes vi er merkelig. Erik fra Oslo vest kontrollerer nå all norsk sukkerimport som Carl Ivar fra Oslo vest startet med før han ble politiker i 1973. Og sukkerungen Carl Ivar jobbet fortsatt med sukker til 1974, for han var bare vararepresentant for Oslo ALP.

I 1973 skjedde det noe merkelig, som «ARK» (Arbeiderpartiets Rikskringkasting) aldri snakket om. Nemlig at det regjeringsbærende Arbeiderpartiet kvittet seg med to avskallinger på våren 1973, ytterst til venstre og ytterst til høyre (AKP og ALP). Enda merkeligere er det at to unge kontinuitetsbærere dukket opp veldig raskt etter stiftelsen, nemlig Pål Steigan og Carl I. Hagen. Pål Steigan skrev 10 år senere den offisielle historien til AKP m-l. Carl I. Hagen kom inn på Stortinget etter Anders Langes død, og i 2022 befinner han seg fortsatt på Stortinget, etter noen pauser.

Pål Steigan driver den frieste bloggen med sannhets-eksponerende statskritikk, og han har ingen problemer med dypstaten, for de viser stor respekt og rører ham ikke. Rust Belt Norway 2023 kan dermed frykte kritikk fra disse to herrer Hagen og Steigan, som kom med et brak inn i politikken i 1973, da Kissinger startet den amerikanske delen av prosjektet. Å frykte kritikk fra etablerte ringrever med 50 års fartstid er ikke det samme som å frykte sivil motstand fra et samlet norsk folk.


0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
1 år siden

Kom 01.11.2022 i Verdal i stedet for Bergen. For interesserte kan de sjekke numerologien (kabbala=overtro=sinnssykdom) for alderen og navnene til de ‘omkomne’. Kontoller dette opp imot navnet til selskapet som var hyret inn. Griselabbene til freakmurermafiaen er over hele dette skuespillet.

Videre kan man se at en hund (dog=god) overlevde.. Disse freakmurerjihadistene innbiller seg de er Den Allmektige Skaperen:-) En gjeng evneveike lasaroner!

Kan i tillegg ta datoen fra slaget på Stiklestad til datoen da helikopteret styret.. 11907 måneder 3 dager.. Mye forfalsket historien som skal ‘verifiseres’. Legg merke til bildet fra flightradar i linken..

https://www.nrk.no/trondelag/helikopterhavari-i-verdal-1.16161234

K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

Den norske dypstat virker å være stikkord for denne artikkelen. Det er den norske dypstat som kjører over oss.

Norsk dypstat er: Ledelsen av Arbeiderpartiet og Høyre pluss noen slengere i de andre partiene, VG/Dagbladet/Aftenposten/TV2/NRK (Document.no, Norge i Dag etc er sionister) + Deltatroppen + PST + Spesialenheten + ledelsen i direktorat og departementer som Helsedirektoratet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet + DNB/Norges bank + Rotaryledere/Odd Fellow/frimurere/tempelriddere + E-tjenesten + Kongehuset (Haakon hos World Economic Forum) + Børge Brende/Barth Eide (World Economic Forum) + FHI.

Tipper vi 22.7.2011 var en handling for å styrke båndene, drive utpressing, dekke over forbrytelser, vise klubben i Davos/Geneve/Brussel/Basel at vi er klare for oppgavene, vi ofrer våre egne for å få mer energi inn i prosjektet? (22.7.2011 også med bånd til MI6 og Mossad). Staten og historien bygges på falske premisser.

Mediene er styrt av dypstaten? (med bånd til CIA, MI6, Mossad som er løpegutter for finanseliten)

For at dypstaten skal fungere må medlemmene være med i grupperinger og losjer, de dyrker ulike ånder/energier + nettverkskorrupsjon.

Dypstaten leder an i agendaen mot det norske folk nå: Gjør den vanlige mann fattigere, ta fra ham/henne energien, la inflasjonen spise opp og la mindre bedrifter gå konkurs (LO og NHO er en del av dypstaten på toppnivå og gjøre absolutt ingenting annet enn litt prat).

Norge mitt Norge:

Fra Wikipedia (vi kan se dypstaten som en enhet der muldvarper går i gangene i mellom etasjene – fra kjeller til loft, eller en kan se det som at det kuttes tvers igjennom de ulike ledd):

Dypstat eller dyp stat (etter engelsk deep state,[1] etter tyrkisk derin devlet)[2] er en type statsstyring som består av et potensielt hemmelig og uautorisert nettverk av maktpersoner og samfunnskrefter som virker uavhengig av statens politiske ledelse og som har sin egen agenda og mål.[trenger referanse] Betegnelsen oppstod i Tyrkia, men er særlig kjent fra «Den dype staten i USA», en konspirasjonsteori som antyder at samarbeid og kameraderi i det politiske systemet utgjør en «skjult stat» som ikke er kontrollert av den demokratisk valgte regjeringen. Andre har beskrevet Den dype staten som de delene av statsforvaltningen der offentligheten ikke umiddelbart har innsyn

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  K. Johansen
1 år siden

Aaron Russo om hva han lærte fra vennskap med en Rockefeller

– Feminismens formål var å
1) skattlegge det som da var ubeskattet arbeid, å være husmor
2) få skole / stat til å være foreldre for barna – slik at elevene kunne indoktrineres

Så vi har mange nyttige idioter i Norge. Alle ble hjernevasket. NRK / VG / Dagbladet var agenter for hjernevask.

Nå går amerikanske barn rundt å lurer på hva slags kjønn de skal velge. Kjønnsoperasjoner er formodentlig gratis der borte … ettersom barna ikke trenger informere foreldrene.

K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

En meget god artikkel, med en rekke viktige innsikter. Jeg har ikke lest noe lignende her til lands.

« Forrige artikkel

Ukrainakrigen, hvem står i kulissene?

Neste artikkel »

Nynazistene og Nordisk Motstandsbevegelse er en bløff

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x