Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati

3.7K visninger
8 minutter lesetid
15

Rothschild-patriarken Mayer Amschel (1744-1812), hans hustru og ti barn hadde en svært beskjeden begynnelse i den jødiske ghettoen i Frankfurt am Main, Tyskland. I de ni årene Adam Weishaupts hemmelige orden Illuminati eksisterte (1776-1785), var Mayer Amschel en betydningsløs person som arbeidet for å fø sin stadig voksende familie. Ingen gode kilder knytter Rothschild til Illuminati-ordenen.

 

Mayer Amschel Bauer etablerer seg

Mayer Amschel Bauer (1744-1812), som senere tok navnet Rothschild, ble født den 23. februar 1744 i det som da var Tysklands største jødiske ghetto, Frankfurter Judengasse. Faren, Moses Amschel Bauer (ca. 1710-1755), var pengeveksler og handelsmann i silkeklær. Moren het Schönche, og døde i 1756 da Mayer Amschel var 12 år gammel. De levde trangt og kummerlig. Mayer Amschel begynte som lærling i en bank eid av Jakob Wolf Oppenheim i Hamburg. Mayer Amschel var flink og ble snart en juniorpartner. Etter farens død vendte han tilbake til Frankfurt i 1763, og tok over farens forretning.

 

Mayer Amschel utvidet forrretningsvirksomheten ved å kjøpe og selge sjeldne mynter. Dette bragte ham i kontakt med flere aristokrater. En av dem var kronkurfyrste Wilhelm I av Hanau (1743-1821). I 1769 fikk Mayer Amschel tillatelse til å henge et skilt foran sin forretning som deklarerte hans tilknytning til kronkurfyrsten: 

“M. A. Rothschild, utvalgt som hoffleverandør til hans høyhet, kronkurfyrste Wilhelm av Hanau”.

 

Akkurat når Mayer Amschel skiftet etternavn fra Bauer til Rothschild (”Det røde skilt”), etter det røde navne­skiltet som hang utenfor forretningen hans, er ukjent. Den 29. august 1770 giftet han seg med Gutlé Schnapper (1753-1849). De fikk ti barn som vokste opp, fem sønner og fem døtre. 

 

Adam Weishaupt og Illuminati-ordenen

Den 1. mai 1776 stiftet Adam Weishaupt (1748-1830) sammen med fire andre ordenen Illuminati (”De opplyste”). Weishaupt var på dette tidspunktet bare 28 år gammel. Han var da verken mektig eller berømt, moden eller erfaren. Weishaupt hadde vokst opp i det sterkt romersk-katolske Bavaria (nåværende sydtyske delstat Bayern), der jesuittene dominerte under­visningen. Weishaupt var en bitter motstander av jesuittene og katolisismen, som han mente representerte intellektuell stagnasjon. Han ble jusprofessor ved universitetet i Ingol­stadt i 1772, 25 år gammel.

 

Weishaupt hadde store visjoner og ambisjoner om å bidra til å løfte menneskeheten opp fra et religiøst-katolsk verdensbilde til et logisk-rasjonelt verdensbilde. Han mente at tiden var moden for å forlate religionenes æra. Han ville også erstatte alle nasjoner med én verdens­regjering. Weishaupt var ingen ateist, for han var inspirert av Pythagoras (ca. 580-500 f.Kr.) og de greske mysterietradisjonene. Illuminati-ordenen var muligens et forsøk på å danne en moderne versjon av Pythagoras’ visdomsskole. Illuminati var dog en virkelig konspira­sjon, for Weishaupt var av den korrekte oppfatning at i samtidens kulturelle rom ville bare en hemmelig orden som infiltrerte samfunnet på alle nivåer kunne ha håp om å oppnå den ønskede effekt.

 

Adam Weishaupt
Adam Weishaupt

 

De fire første årene fikk Illuminatis fem medlemmer gjort lite annet enn å krangle med hver­andre. I disse årene tiltrakk de seg maksimalt 60 studenter. Vendepunktet kom i juli 1780 da den 28 år gamle baron Adolf Franz Friedrich Knigge (1752-1796) ble medlem og fikk tillatelse til å restrukturere ordenen. Knigge hadde et stort sosialt nettverk og var meget innflytelses­rik. Takket være Knigge tiltrakk Illuminati mellom 1500-2000 medlemmer, inklu­dert Johann Wolf­gang von Goethe og mange adelsmenn. Det var imidlertid mye krangling mellom Weishaupt og Knigge. Maktkampen mellom de to resulterte i at Knigge trakk seg fra ordenen i april 1784.

 

I april 1784, mars 1785 og august 1787 utstedet kurfyrste Karl Theodor (1724-1799) tre offentlige kunngjøringer. Den første kunngjøringen forbød alle hemmelige selskaper som han personlig ikke hadde gitt tillatelse til. De to siste kunngjøringene forbød spesifikt Illuminati-ordenen. Den tredje kunngjøringen truet med forvisning fra hertugdømmet, og i verste fall døds­straff. Weishaupt rømte i 1785 til hertugdømmet Gotha. Da politiet i oktober 1786 i hytten til Xavier Zwack fant store deler av arkivet til Illuminati, samt mange objekter som hadde blitt brukt under deres innvielses­ritualer, var det definitivt slutt på Illuminati som en orden.

 

Det store spørsmålet er om Illuminati virkelig ble oppløst rundt 1785, eller bare gikk under jorden og dukket opp igjen i nye former. Verkene til den meget distingverte og talent­fulle professor i naturfilosofi John Robison (1797) og den franske jesuitten Augustin Barruel (1798) gjorde et sterkt inntrykk på borgerstanden. Begge hevdet at Illuminati bare hadde gått under jorden, og at den sammen med andre hemmelige selskaper sto bak den franske revolu­sjon (1789-1799).

 

Det beste engelsk­språklige argumentet for at Illuminati virkelig opphørte, finner vi i kapittel 3 (online) i den akademiske avhandlingen til Vernon Stauffer (1875-1925), The Bavarian Illuminati in America (1918). Stauffer baserer seg i hovedsak på en annen akademisk meget grundig bok, René Le Forestiers Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande (Paris 1915; 729 sider). Stauffer etterlater ingen tvil i leserens sinn om at Illuminati virkelig opphørte i 1785. Stauffer gir også en analyse av bøkene til Robison (1797) og Barruel (1798). Vi nøyer oss her med følgende setning:

 

”Den langt viktigere påstand at Illuminati skulle være instrumentell i å starte den franske revolusjon viser manglende historisk perspektiv som enten utelater eller tåkelegger betyd­ningen av de økonomiske, sosiale, politiske og religiøse årsaker – håndgripelige og util­slørte, dog komplekse – som gjorde revolusjonen uunngåelig.”

 

I de ni årene da Illuminati eksisterte, 1776 – 1785, var Mayer Amschel Rothschild en betydningsløs person som arbeidet for å fø sin stadig voksende familie. I disse årene fikk han sitt fjerde, femte og sjette barn; det eldste barnet var i 1785 bare 14 år gammelt. I disse årene hadde han ingen grunn til å tro at han skulle bli opphav til noe som helst stort. Det er derfor vanskelig å se noen forbindelse mellom ham og Illuminati.

 

Noen av visjonene til Weishaupts Illuminati ble senere implementert i andre ideologiske beveg­elsers visjoner. Det betyr ikke at disse senere ideologiske bevegelser var en videreføring av Illuminati. 

 

1785-1797: Mayer Amschel blir en av byens rikeste jøder

I 1785 døde faren til kronkurfyrste Wilhelm I (1743-1821). Wilhelm I skiftet da navn og tittel til Wilhelm IX, kurfyrste av Hesse-Kassel. Han arvet en av Europas største formuer. Han hadde mange elskerinner, med hvilke han fikk over tyve barn. En porsjon av hans nye formue kom Mayer Amschel og hans fem sønner til å nyte godt av, men det var på først fra 1801 og utover. I 1797 hadde Mayer Amschel på egen hånd klart å bli en av de rikeste jøder i Frank­furt, med en formue tilsvarende ca. 10.000 pund (Ferguson, 1998). 

Wilhelm IX, kurfyrste av Hesse-Kassel
Wilhelm IX, kurfyrste av Hesse-Kassel

 

1798: Mayer Amschel sender sin sønn Nathan til England

I 1798 sendte Mayer Amschel sin tredje sønn Nathan (1777-1836) til England. I 1798 hadde Mayer Amschel og Gutle fått sine fem sønner og fem døtre; den yngste var sønnen Jacob Mayer som ble født i 1792. Mayer Amschels ”mesterplan” var å la de fem sønnene etablere en bank i hvert sitt europeiske finanssenter, og gjennom samarbeid skulle de være de første som utviklet en internasjonal banktjeneste. De fem døtrene skulle holdes helt utenfor familiens forretninger, de hadde kun gifteverdi. Denne mester­planen kom ikke ferdig uthugd i sten over natten, den materialiserte seg gradvis men sikkert i de 14 årene Mayer Amschel hadde igjen å leve frem til 1812.

 

Nathan ble først sendt til Manchester (England) der han etablerte en forretning som ekspor­terte tekstiler til kontinentet. Etter å ha rundlurt byens handelsmenn rømte han fra Manchester og dukket opp i London i 1805. Her begynte han umiddelbart med bank­virksomhet og finans­transaksjoner, og etablerte Rothschild-dynastiets engelske gren (Wiki: Rothschild banking family of England).

 

I 1806 under Napoleonskrigene (1803-1815) måtte kurfyrste Wilhelm IX skjule sin enorme formue, og spurte da sin finansrådgiver Mayer Amschel om hjelp. Amschel lovet å beskytte en del av formuen hans, men de pengene han mottok sendte han straks videre til Nathan i London. The Jewish Encyclopedia (1905, 1909), bind X, s. 499, forteller:

 

“I en senere sammenheng ble han [Mayer Amschel] representant for Wilhelm IX, kurfyrste av Hesse-Kassel, som ved sin fars død arvet en av Europas største formuer (estimert til $40.000.000), som hovedsakelig var skaffet til veie gjennom utlån av tropper til den britiske regjeringen for å stoppe revolusjonen i USA… 

Etter slaget i juni 1806 flyktet kurfyrsten til Danmark, og etterlot seg 600.000 pund (verdt ca. $3.000.000) til Mayer Rothschild for at han skulle beskytte dem. Ifølge legenden ble disse pengene holdt skjult i vintønner og unngikk slik å bli funnet da Napoleons soldater letet etter dem da de kom til Frankfurt. Ifølge legenden ble pengene returnert til kurfyrsten da han kom tilbake. De faktiske forholdene er mindre romantiske og mer forretnings­aktige.”

 

Faktum er at Wilhelm IX aldri fikk igjen disse pengene. Da han kom tilbake i 1813 etter land­flyktighet i Danmark, hadde Mayer Amschel vært død et års tid. Det var med denne formuen på 600.000 pund, som Nathan i London på fantastisk vis greide å fordoble 2.500 ganger i løpet av fem år, at Rothschild-familiens finansielle eventyr og erobring av Europa begynte.

 

Da Sir Francis Baring og Abraham Goldsmid døde i 1810, sto Nathan tilbake som den største bankieren i England. Noen år tidligere hadde han giftet seg med Hannah Barent Cohen (1783–1850); sammen fikk de syv barn. Nathan etablerte i 1811 familiebanken N  M Rothschild & Sons, som idag 200 år senere har mange av verdens mest attraktive klienter. Fra Wiki-artikkelen N M Rothschild & Sons:

 

“Den [banken] ble grunnlagt i City of London i 1811 og er nå et globalt selskap med kontorer i over 40 land. Selskapet er finansiell rådgiver for noen av verdens viktigste selskaper, største regjeringer og rikeste familier…

 

Ifølge historiker og professor ved Harvard University Niall Ferguson, ”N M Rothschild var gjennom det meste av 1800-tallet del av verdens største bank som dominerte det inter­nasjonale obligasjonsmarkedet. For en tilsvarende gigant i dag må man forestille seg en fusjon mellom Merrill Lynch, Morgan Stanley, J P Morgan og trolig også Goldman Sachs – samt, kanskje, the International Monetary Fund, gitt Rothschild’enes rolle på 1800-tallet i å stabilisere finansene til de mange regjeringer…” 

 

1812: Mayer Amschel dør

1812: Mayer Amschel dør

Mayer Amschel døde fredelig og lykkelig den 19. september 1812. I sitt testamente hadde han skrevet ned de lover og regler som familien skulle følge for å erobre verden finansielt. Alle nøkkelposisjoner i deres forretnings­foretagender skulle bare gis til familiemedlemmer. Familien skulle praktisere endogami (inngifte), hvilket i praksis gikk ut på at sønnene skulle gifte seg med sine kusiner og tremenninger. Formålet med dette var å bevare familieformuen. Eldste sønn av eldste sønn skulle være dynastiets overhode, men unntak kunne gjøres hvis flertallet i familien var enige om det. Dette var umiddelbart tilfelle, da Nathan ble valgt som det nye overhodet. Det ble også spesifisert at familiens formue og verdier aldri skulle offentliggjøres.

 

Mayer Amschel Rothschilds gravsten
Mayer Amschel Rothschilds gravsten

 

Tidsskriftet Forbes rangerte Mayer Amschel i 2005 som nr. 7 på listen over ”Tidenes tyve mest innflytelsesrike forretningsmenn”. De beskrev ham som grunn­leggeren av inter­nasjonal finans.

 

Jacob Mayer Rothschild, den yngste av de fem sønnene, dro i 1812 til Paris og etablerte seg der. Hans navn Jacob ble oversatt til James. Han ble grunnleggeren av Rothschild-dynastiets franske gren (Wiki: Rothschild banking family of France). 

 

Kilder og ressurser

Ferguson, Niall (1998): The House of Rothschild: Volume 1: Money’s Prophets: 1798-1848. 648 sider, inkl. 160 sider med noter og bibliografi.

Ferguson er britisk professor ved Harvard University som spesialiserer seg i historie og økonomi. Ifølge Ferguson var det Sir Evelyn Rothschild, styreformann ved N M Rothschild & Sons, som henvendte seg til ham for å få dette verket skrevet i anledning av 200-års jubileét for at Nathan kom til England. Ferguson fikk adgang til deler av Rothschild-arkivet, og han har under skrivingen fått betydelig bistand fra flere Roth­schildere. I dette bindet drukner leseren i detaljer, særlig finansmessige detaljer. I 2003 ga Henry Kissinger forfatteren tilgang til sitt arkiv for å få sin biografi skrevet. Det sier meget…

 

Stauffer, Vernon (1918): The Bavarian Illuminati in America (1918). Chap. 3: The European Order of the Illuminati.

 

Wiki-artikler:  Mayer Amschel Rothschild;  Adam Weishaupt;  Illuminati.

 

************************************

 

[paypal-donation]

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

15 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

Jeg fant akkurat en annen definisjon på illuminati som jeg oppfattet som relevant. Og fortsatt ser jeg på Weishaupt som bare en agent i ett langt større løp som ikke var noen grunnlegger av Illuminati men som den som lanserte ordet. Den Franske revolusjon var i stor grad styrt av frimurere og deres landsdekkende losjer hvilket rimer med at impulsen må ha vært lansert lenge før Weishaupt kom med. På samme måte har Theodor Herz blitt kalt for zionismens far, hvilket er bare tullball, han var snarere den første offisielle sekretær. Hans bok som liksom ha skapt ideologien er en blodfattig og nøytralt skrevet verk, ett typisk bestillt arbeid. Den kom fordi det var på tide å realisere planene som dem hadde jobbet med i mange hundre år. Mange måtte plutselig informeres fordi dette skulle jo involvere folk.

På side 37 i boka The Curse of Canaan by Eustace Mullins fant jeg en illustrasjon av Pyramiden med øye over hvori deres hierarki var innskrevet.
http://www.eustacemullins.us/wp-content/works/Books/Eustace%20Mullins%20-%20The%20Curse%20Of%20Canaan%20-%201987.pdf

0 The Eye
The level of the illuminati:
1 The Council of 13
2 The Council of 33
3 The Commitee of 300
4 The Grand Orient/ B’nai B’brith
End of Illuminati level
5 Communism
6 York rite/Scottish rite
7 White Masonry; Rotary, Elks, YMCA etc
8 Blue Lodge
9 Masons without the Apron
10 Secular Humanism

Det er faktisk ikke så veldig mye lesestoff om disse ved nettsøk men noen artikler jeg fant lesverdige var følgende:
http://www.tcunation.com/profiles/blogs/the-unconstitutional-council
http://socioecohistory.wordpress.com/2011/07/06/the-illuminati-council-of-13-aka-grand-druid-council/
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles08.htm
En hel bok om The Commitee of 300 av John Coleman 1992, ikke lest selv ennå.
http://www.peterdavidbeter.com/docs/c300.html

Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

Club of Rome er en tenketank underordnet FN. Derfor anser jeg dem ikke for å være dem som bestemmer. Derimot er FN en hovedorganisasjon for Bankierklanen, startet av dem selv. Det betyr at Club of Rome kan få oppdrag og midler, hvilket betyr at de kan få så mye innflytelse som de virkelige sjefer temporært tildeler dem.
Husker du hva tv programmet het?

Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

En stor grunn til at Illuminati navnet har blitt brukt så mye og har fått ett rykte av idiotisk konspirasjonsteori er forfatteren Robert Anton Wilson f.1932. Hans bøker om Illuminati samarbeidet – alltid kalt for konspirasjon begynner allerede på 70tallet. Trilogier og andre enkeltstående kommer de neste 20 år om temaet. Han innrømmer åpent at dette “was intended to poke fun at the conspiratorial frame of mind”. Ikke nok med det, han er en agnostiker som har blitt Helgen i “the church of the subgenius”, hvilket var ett kjernested for syke tvilere som samlet på grader i ironi, folk som dyrket løgnen i dets kulturellt raffinerte former som mockumentary og andre desinformasjonsbedrifter. Det hele var idealistisk, det fløyt på en bølge av dritt fra bakvendtland eller det averse univers som dem selv ville kalle det. Det hele tok veldig av på nittitallet blant annet i sci-fi miljøet og må ha inspirert mange som også begynte å skrive om Illuminati. Problemet var åpenbart- det ble bare tullball inkludert mange viktige sannheter som verket av den dårlige konteksten.
Her er wikisida om “Bob” som han calles av sine “troende”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Anton_Wilson

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Valgeir
10 år siden

Ingen kjenner til Wilsons bøker. Men alle har hørt et eller annet fra John Todd Collins. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Todd_%28occultist%29

Han var den første vidt kjente avhopper fra det han kalte Illuminatet. Han reise rundt i USA og prekte mot “makten bak makten” i kirker og bedehus. Spinoff produkter ble lydopptak og bøker.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

Takk for tipset om Club of Rome. Deres berømte kart fra 1973 forteller mye. Som at de er en gjeng uten innflytelse. Og de var jo bare sammensatt av FN og fikk til oppgave å dele verden inn i regioner. Og det ser helt logisk ut – utifra hvordan ting så ut i 1973. Siden da har Sørafrika blitt ett helt annet land hvor de hvite drepes, Australia blir overrent av asiater og arabere. Tyrkia vil helst ha venner i MØ, og Eu vil egentlig ikke ha dem. MØ vil nok måtte få alle staner landene, dvs sentralasia ettersom de er muslimer. Det har ikke vært noen forsøk på å forsterke disse regioner siden kartet har vært lagd, mens immigrasjonsbølger sørger for at flere regioner blir seriøst utfordret og kanskje tapt for alltid. Stryk Club of Rome fra lista over NWO aktører. Disse kan kun være en underordnet tenketank. Kanskje får de engang en oppgave som skal utføres, men det var absolutt ikke disse 10 regionene.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Valgeir
10 år siden

Du håner Club of Rome. Uten innflytelse? Er du fullstendig historieløs? Det var de som kapret vår tidligere statsminister Brundtland og fikk oss inn bakveien til EU, på tross av NEI i to folkeavstemninger. For ikke mange ukene sidene var det en dokumentar på NRK om den “fantastiske forskningen” denne klubben av intellektuelle står bak. Retningsgivende “sannheter” for globalistene.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

Helt enig med RKM her og at det ikke bagatelliserer innflytelsen til de nevnte organisasjoner.
Det kan være på sin plass med å spørre hva er de viktigste dokumenter som viser at det er en gruppe eller organisasjon som har tatt mål for å skape NWO.

Zionistene og Banksterklanen: The protocols of the learned elders of Zion.
Disse er i dag de tydeligst ledende, men de er avhengig av å være skjult og hemmelige inntil de er i total overmakt.
På 80tallet kom også planen om “the greater Israel”.

Rosycrucianerne: The Georgia guidestones.
Pdfen fra steinselskapet er fortsatt tilgjengelig og absolutt lesverdig. Om disse som fikk satt opp steinene har noen form for orden som lærer bort noe, er uvisst.

Alester Crowley regnet seg selv og Ordenen Golden Dawn for å være genuint rosenkors medlemmer og hans hovedverk Lovens Bok er utgangspunkt for en religion som kan absorbere og trumfe de Abrahamittiske religioner mm. Boka er en overlevering fra Egyptiske Guder.

Masons: Albert Pikes brev til Mazzini om de tre verdenskrigene.
Dette blir fra ham selv beskrevet som en profetisk drøm og ikke som en viljeserklæring. Den kan se zionistisk ut men ikke til slutt hvor zionistene og Islamisten skal nedkjempe hverandre. Det er uansett for naivt å tro at disse skal bare utslette hverandre. Resten av verden blir aldri fri fra disse uten at de tar ett oppgjør med kulturene.

Her må jeg melde pass på Paven (Hvem klarer å lese noe som kommer derfra – gjesp)

Likeledes Jesuittene.

Muslimene: Muslim Brotherhood glemte igjen ett dokument i en svetsisk leilighet på åttitallet. Dette blir kalt “The Project” og er deres strategi for å overta verden.

De kristne: Tror fortsatt at forbud mot prevensjon og abort skal være nok.

Det er disse dokumentene samt flere som burde ha vært nevnt som kan være med på å spjære opp illuminati tåka og vise hvor forskjellige aktørene er og taktikkene til å oppnå den enestående plassen i NWO. Ikke minst kan det hjelpe på med å identifiese de nyere politiske organisasjonene – hvem sorterer de under. Hvis man klarer å lage ett godt bilde over dette landskapet vil det plutselig være enklere å motarbeide de verste eller alle sammen.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Hvorfor går du ikke dypere ned i stoffet, Rolf?
Hvis ILLUMINATET skal være en trussel, så er dette ikke en håndfull rike gamle gubber, men snarere 100-vis av rike organisasjoner og klubber. Både offentlige og hemmelige. Hvor mange frimurer, druide og tempelridder organisasjoner finnes i verden? Mange flere enn du aner.

Doc Marquiz viser deg veien videre:

http://www.youtube.com/watch?v=ulvxgwSijWc

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

The Jesuits were banned in 83 countries , so they had to come up with a plan to remain power) The Bavarian Illuminati was born in 1776 , (Jesuit Adam Weishaupt was trained on Ingolstadt University which is a Jesuit institution) since then all These Papal Jews (Like The Rotschilds and Rockefellers) have gotten all the Important Positions (Knights of malta).

This is why most researchers end up Blaming the Jews in General OR only blame The Zionists while all these powerful Masonic Labour Zionists are Knighted into The Vatican Knighthoods and are all Catholic. Its The Jesuits that control it ALL. The Ptolemaic Papal Bloodlines give advice to the Jesuit generals and are more powerful then for example The English Queen who is part of the Black Venetian Nobility Bloodlines.

THE MASONIC ILLUMINATI – JESUIT CONTROLLED
http://www.youtube.com/watch?v=MjOfOB

These men pull the strings and we dance’!

Doc Marquis boldly outlines the real ‘movers and shakers’ of the Illuminati, those organizations most responsible for driving us all into the global dictatorship, the New World Order. But, he provides extra startling detail which only a former Illuminati insider could know.

Marquis begins by examining key cards from the Illuminati Card Game, and explaining the importance of the insights provided by these remarkably accurate cards.

Marquis then exposes each and every key organization manipulating the world into this new Satanic system.

Six Front Groups of the Illuminati:
1)Royal Institute of International Affairs;
2) Council on Foreign Relations (CFR). Doc reveals the extensive ownership and contol over the News Media. Anchors are told which stories to feature and which slant they are to provide each story. CFR also controls America’s foreign policy; Articles in their magazine, Foreign Affairs later become American foreign policy;
3)United Nations;
4)The Bilderbergers Secret Society;
5) The Club of Rome conceived plan to divide the world into 10 kingdoms which fulfills key prophecy;
6)Trilateral Commission – Focuses on Zbigniew Brzezinski, as a follower of Karl Marx. Was key adviser to President Carter and is now advising Obama.

You will never again be mislead as to the true men and organizations and Satanic values behind the coming Kingdom of Antichrist, a.k.a, New World Order!

Valgeir
Valgeir
Abonnent
10 år siden

Veldig bra artikel. Altfor mange ser Illuminati som den allestedværende tåka som “alle” er med i, og som er skyld i alle de uheldige forandringer som skjer. Men det er faktisk flere aktører i NWO, og de trenger faktisk ikke å være så enige at det gjør noe.
Adam Weishaupt vet jeg alt for lite om, men hans illuminati har jeg sett blitt beskyldt ha ett kulturomveltningsprogram hvilket ser ut som Frankfurtskolens Kulturmarxisme. Det kan ikke stemme. Det ville være altfor radikalt for tida.

Historien om Zionistenes krig mot Europa er nok eldre, men banksterklanens imperiebygging starter vel i Spania ved i Isabelles hoff. Hun fikk sendt ut jøden Colombus som i effekt fikk annektert hele søramerika og latinamerike minus brasil. Dette vises i dag ved at de er katolske og snakker Spansk.
Spania førte også krig mot Nederland, og da Isabelle hadde skjønt nok av jødene utviste hun dem i 1492. Spanias imperieeventyr kollapser etter Isabelles tid. Så blir plutselig Holland den aktive kolonistbyggeren. Og vips fra en jøde i Amsterdam blir Oliver Cromwell sponset. Han satte i gang den Engelske borgerkrigen som er den reelle starten på “liberalismen”. Dette må gjøres i ettapper, og kuppet som ofte kalles “the glorious revolution” kommer i 1680årene, nok engang klekket ut og støttet av jødene i Amsterdam. Når “the bank of England” starter i 1712 er England kapret og oppmerksomheten blir satt mot Frankrike som får diverse økonomiske problemer før de endelig før den Franske revolusjon kommer. 1789-93. Her skjer det mange ting og det er mange aktører. Det er tydelig mange motiv ute å går. Jeg har aldri sett noen hevde at noen navngitte har blitt sponset av navngitte jøder. Allikevel peker Maxmillien Robespierre seg ut som jødenes mann. Først og fremst fordi han er den som vil gi dem borgerrettigheter – 1500 sephardi og 30 000 Ashkenazier. Dette får han ikke igjennom, men etter hans død blir det av andre ivret for å gjennomføre det og det blir gjort. Det er Robespierres holdninger som blir betegnet så motsetningsfulle at det ser ut som han er kjøpt og betalt. Han er sagt å være en adelsmann med respekt for Gud og konge og tro på dyden (Virtue) , allikevel er han med på Jakobinernes (den ivrigste fraksjonen i revolusjonen) og er også den som iverksetter massehenrettelsene som gjør at peripden blir kalt the reign of terror. I denne perioden har ateistene sin store tid. The Cult of Reason starter opp med å plyndre kirker og har travesti parader, i det de forsøker å initiere en dyrkning av det gudløse. Dette er i det hele tatt en veldig intressant periode og de gjør mye, men det er vanskelig å finne utfyllende stoff om. Det hele blir stoppet av Robespierre som lager en festival for “the supreme being” altså en tilbakevendelse til en deisme, men det er han selv som spiller rollen som “the supreme being”. Etter dette blir han henrettet. Ryktene om at han ville bli en ny konge talte neppe til hans fordel, men om det var derfor han ble avlivd er diskutabelt. Det kunne være at han visste for mye.
Men den franske revolusjon er fortsatt en uavklart periode i banksterklanens herjinger. Det ser ut som det er Sephardi klanen som regjerer før og under revolusjonen, men deretter går stafettpinnen over til Rothschilds Ashkenazy gren. Er det så enkelt? Kunne det være at andre bakmenn har gjemt seg bedre?
Skal man fortsett med Illuminati navnet som det store gjennomgående trekk i vår historie av uheldigheter, så burde man kunne påvise at The cult of Reason var ett Weishaupt påfunn.
Snarere er den gjennomgående ideologi som kan stå som bindeleddet mellom banksterklanens zionisme og verdens ulykke, den mest grunnleggende i vesten. Liberalismen. Om man bruker Liberalismen som rammeverk omkring imperialismens kriminelle kriger så har man plutselig en annen historie og den vil ikke kunne avfeies som konspirasjonsteorier, ettersom den er allerede med i vår historie. Det er nok å påvise at med liberalisme har kommet slaveri, massehenrettelser, og ufrihet, og at det må skyldes grunnleggende selvmotsigelser i ideologien hvilket burde ha direkte påvirkning og effekt på våre politiske partier. Og dette gjør Domenico Losurdo, forfatteren av boken Liberalism: A Counter-History. Denne boka blir anmeldt mange steder på nettet og dermed også delvis gjenfortalt. Her er en god anmeldelse:
http://www.spiked-online.com/newsite/article/11662#.UoIfOD6a-K0

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

“Faren, Moses Amschel Bauer, var pengeutlåner. Moren het Schönche, og døde 12 år senere. De levde trangt og kummerlig.”, dette rimer ikke, trange kår og pengeutlåner.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

1849: Gutle Schnapper, Mayer Amschel Rothschild’s wife dies. Before her death she would state, “If my sons did not want wars, there would be none.”

http://www.illuminati-news.com/2007/0113b.htm

« Forrige artikkel

Stay behind 2; “Den fjerde tjeneste” forråtner rettsvesenet

Neste artikkel »

Verdens ledende bankfamilier – Krig AS

15
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x