Stay behind 2; «Den fjerde tjeneste» forråtner rettsvesenet

11350 visninger
7 minutter lesetid
32

Etter krigen ble det etablert et hemmelig nettverk i Norge som opererte utifra en statlig plattform ved navn Stay behind. Mannen som stod bak det hyperhemmelige Stay behind var juristen Jens Chr. Hauge, som bl.a. var forsvarsminister og justisminister.

Etter at Hauge gikk av som justisminister i 1955 hadde han ikke flere politiske verv. Han etablerte i 1954 en advokatpraksis, som oppsiktsvekkende nok hadde kontorfellesskap med Arbeiderpartiet på Youngstorget. Dette ga Hauge en svært god oversikt over «flyt-infoen» inn i Arbeiderpartiet-hovedkontoret. Sett fra et demokratisk synspunkt var denne praksisen komplett uakseptabel.

Allerede i 1956 var Hauge medlem av styringskomitéen i den hyperhemmelige men svært mektige Bilderberg-gruppen, som hadde sitt første møte på Hotel de Bilderberg i Holland i 1954.

Jens Chr. Hauge var fra midten av 50-årene praktiserende advokat i kontorfellesskap med Arbeiderpartiet(!) , tidl. justisminister, Stay behind-gudfar og medlem av Bilderbergs indre kabinett. Dette gav Hauge en maktplattform som en mafia-capo kunne ha misunt ham.
Jens Chr. Hauge var fra midten av 50-årene praktiserende advokat i kontorfellesskap med Arbeiderpartiet(!) , tidl. justisminister, Stay behind-gudfar og medlem av Bilderbergs indre kabinett. Dette gav Hauge en maktplattform som mang en mafia-capo kunne ha misunt ham, og som «dwarfed» enhver stortingspolitiker.

De som var rundt Hauge, som var naive nordmenn av sin generasjon, luktet ikke lunta. Hauge var forut for sin tid i innsikt, info-håndtering, anvendelse av «Illuminati-triks» og ikke minst oppbacking fra et tungt men hemmelig internasjonalt kontaktnett. At det var den tause og sensur-ivrige maktsfinksen Hauge som innstiftet «Fritt Ord«-prisen – som om han ønsket en kritisk og oppegående presse, hvilket ikke var tilfelle – kommer i kategorien illuminati-knep.

Stay behind 2 som knoppskyting fra Stay behind

Det opprinnelige Stay behind, som er beskrevet i denne artikkelen, bestod av 3 deler; våpendepoter skjult i naturen (ROC), en infrastruktur for evakuering av VIPer i tilfelle en ny okkupasjon (Blue Mix) og en infrastruktur for ulovlig overvåking av nordmenn (Lupus).

 Fra den opprinnelige ”gerilja-militære” plattformen fant det sted ”knoppskyting” fra det usynlige agent-nettverket Stay behind og inn i ulike sivile sektorer, som media, helsevesen, storbedrifter, statsapparat og rettsvesen.

Fra den opprinnelige ”gerilja-militære” plattformen fant det sted ”knoppskyting” fra det usynlige agent-nettverket Stay behind og inn i ulike sivile sektorer, som media, helsevesen, storbedrifter, statsapparat og rettsvesen.

Stay behind 2, de ”parallelle strukturene” til den opprinnelige Stay behind-strukturen (se også figuren øverst) er blant kjennere kjent  som ”Den fjerde tjeneste”. Agentene innenfor strukturen kaller enheten for ”Alfa”.

Stay behind 2 har fått vokse seg omfattende og mektig over tid

Denne mafia-aktige kreftsvulsten i det sivile Norge har nesten uten motstand fått utvikle seg i det skjulte i tiår etter tiår, som også har gitt mulighet for å ”grave seg godt ned”, mao. kamuflere seg godt.

Makt smaker godt og usynlig makt smaker ennå bedre. ”Å virke uten å synes” er et Illuminatibegrep, som ikke bare er den svenske Illuminati-familien Wallenbergs motto, det passet også godt for å beskrive Jens Chr. Hauge og virksomheten i Stay behind 2.

Gode nordmenn som gikk imot «mafiavirksomheten» til Stay behind 2 fikk trøbbel

Mot personer som ante ugler i mosen og motarbeidet det udemokratiske, maktmisbrukende og kriminelle Stay behind-nettverket fantes det metoder.

Å bli rammet av ”en usynlig fiende” er ikke særlig behagelig, men kan være effektivt nok for de som trekker i de usynlige trådene for å bringe motstandere av veien, på den ene måten eller den andre. COINTELPRO – trakassering av samfunnsbevisste borgere med subtile metoder – er en teknikk som ble utviklet av FBI; «til bruk mot hjemlige opposisjonelle» og tatt i bruk av Stay behind-bakmannen CIA og etter hvert også av Stay behind selv mot gode nordmenn.

Metaforisk uttrykt så førte den potensielle trusselen om COINTELPRO-tiltak til at ”et pent ord” ble tilstrekkelig til å bringe tvilere inn i folden. Dette gjaldt ikke minst for norske jurister, der det internt heter at ”det er bare en vogn for dem som vil komme videre i karrieren” – og det er å være lydig løpegutt for Stay behind 2, om det så innebærer å radbrekke lovverket og gå på akkord med egne moralske overbevisninger.

Denne situasjonen har ikke  bare vedvart helt til i våre dager, men den er nå trolig verre enn noengang. Dette viser seg bl.a. ved at norske jurister med profesjonalitet og integritet som Marius Reikerås, Herman J. Berge, Sigurd Klomsæt, Tor Bertelsen og Synnøve Fjellbakk Taftø har opplevd å få sine karrierer voldsomt angrepet av udefinerte (mao. usynlige) lovstridige, mafia-lignende krefter som har operert utfra statsapparatets plattform.

Symbolikken i den skjendige behandling som de nevnte juristene er blitt utsatt for kan leses av i retning av at «Stay behind 2 ønsker ikke prinsippfaste og profesjonelle jurister som står opp for sine klienter og for sin nasjons interesser – de vil ha leiesoldater som kan fungere som nyttige idioter for tildels onde krefter, lokket av penger og posisjon«. At loven voldtas og uskyldige mennesker blir ofre i kjølvannet er tegn på denne praksisen.

I dette bildet passer det inn at riksadvokaten, Tor-Aksel Busch, oppfører seg som en mafioso med en rekke lovbrudd på sitt rulleblad,  slik det fremgår av denne artikkelen.
Dagens situasjon i rettsvesenet, som i stor grad er preget av at usynlig og kriminell maktmisbruk gir ”rett” i rettsvesenet, i UTVALGTE SAKER og mot UTVALGTE PERSONER har et navn: Jungelens Lov – mao. den sterkestes rett.

I praksis innebærer dette at det norske rettssystemet, som i tiår etter tiår er blitt kjørt på felgen av Stay behind 2-makten, i dag ikke har juridisk legitimitet. Mao. at lovbryternes gjentatte misbruk og voldtekter av lovverket, utført fra statlige plattformer, har gjort det ulovlige lovlig – siden det ikke er blitt påtalt og stoppet av det selvsamme og inhabile norske rettssystemet.

Enhver kan jo gjøre seg sine egne betraktninger om hva dette faktisk innebærer.
Og de ansvarlige i samfunnet (som er vanskelig å få øye på i dagens Norge, for eksempel i form av advokater med advokatbevillingen intakt) bør stille seg spørsmålet om det nå er på høy tide å gå i gang med opprenskningen – ved at fokuset rettes mot nødvendigheten av å fjerne de mange ”brodne kar” i rettssystemet – fra riksadvokaten, og hans usynlige bakmenn i Stay behind 2 og utover i rettssystemet og innover i advokatkontorene der lydige advokatfullmektiger har svingdør-praksis mellom advokatkontor og dommerstillinger uten at dette betyr at deres habilitet som dommere er blitt sikret…

Kjennetegn på Stay behind 2 / Den fjerde tjeneste  i rettsvesenet

1. Mangel på dommerforsikring

Mange dommere som er uten dommerforsikring opererer under Stay behind 2 paraplyen. For mer info om nødvendigheten av dommerforsikringer, se for eksempel Herman Berges artikkel her.

 

2. Bruk av fiktive navn (!) i offentlige dokumenter

Stay behind-monsterets fangarmer på det juridiske området er ikke begrenset av rettssystemet. Kjennetegnet på at dets ulovligheter stilltiende godtas finnes selv i så antatt velfungerende og ryddige organisasjoner som Bærum kommune:

"Jens Kontaktskaper" står oppført som ansvarlig saksbehandler på et saksdokument fra Bærum kommune. Det er ingen som heter "Kontaktskaper" til etternavn. Det kan være naturlig å tolke bruken av den fiktive saksbehandler "Jens Kontaktskaper" som "mafia-kode" som signaliserer "hands off" og at vedtaket må respekteres, selv om det bryter loven. Og hvorfor er navnet JENS valgt, Jens, Jens...er det mulig at det henspiller på Jens Chr. Hauge, som innstiftet dette maktmisbruket?
«Jens Kontaktskaper» står oppført som ansvarlig saksbehandler på et saksdokument fra Bærum kommune. Det er ingen som heter «Kontaktskaper» til etternavn. Det kan være naturlig å tolke bruken av den fiktive saksbehandler «Jens Kontaktskaper» som «mafia-kode» som signaliserer «hands off» og at vedtaket må respekteres, selv om det bryter loven. Og hvorfor er navnet JENS valgt, Jens, Jens…er det mulig at det henspiller på Jens Chr. Hauge, som innstiftet dette maktmisbruket?

 

 

I et annet dokument fra Bærum kommune dukker navnet Ali Bjarte Coop opp i metataggingen øverst til venstre - litt sånn å virke uten å synes, siden meta-tagging ikke viser seg i sideteksten. Er det bare en tilfeldig spøkefugl som har plantet "Ali Bjarte" på den usynlige delen av dokumentet?     I et annet dokument fra Bærum kommune dukker navnet Ali Bjarte Coop opp i metataggingen øverst til venstre - litt sånn å virke uten å synes, siden meta-tagging ikke viser seg i sideteksten. Er det bare en tilfeldig spøkefugl som har plantet "Ali Bjarte" på den usynlige delen av dokumentet?
I et annet dokument fra Bærum kommune dukker navnet Ali Bjarte Coop opp i metataggingen øverst til venstre – litt sånn å virke uten å synes, siden meta-tagging ikke viser seg i sideteksten. Er det bare en tilfeldig spøkefugl som har plantet «Ali Bjarte» på den usynlige delen av dokumentet?

 

 

Hva er dette?! Den ikke-eksisterende saksbehandleren Ali Bjarte Coop er dukket opp i et dokument hos en kommune på Vestlandet...(!)
Hva er dette?! Den ikke-eksisterende saksbehandleren Ali Bjarte Coop er dukket opp i et dokument hos en kommune på Vestlandet…(!)

 

 

Og nå har den ikke-lokale saksbehandleren Ali Bjarte Coop dukket opp i Kvam Herad. Herad? Heter det ikke kommune? Hva betyr "Soa navn" - noe som skal variere fra dokument til dokument? Dokumentet nevner også "ABC sin adresse". ABC = Ali Bjarte Coop. Har ikke Ali Bjarte Coop samme adresse som kommunen? Og hvordan skal det tolkes at "Ali Bjarte Coop" også skal benyttes som referanse for saken...? DET FINNES JO INGEN ALI BJARTE COOP! Dreier dette seg om dokumentmaler for behandling av saker der Stay behind 2 er involvert og har bestilt "ønskede utfall" - som de berørte er forpliktet til å respektere, uavhengig av graden av lovbrudd, pga. MAFIA-MAKTEN som denne kodebruken er ment å symbolisere...?
Og nå har den ikke-lokale saksbehandleren Ali Bjarte Coop dukket opp i Kvam Herad. Herad? Heter det ikke kommune?
Hva betyr «Soa navn» – noe som skal variere fra dokument til dokument? Dokumentet nevner også «ABC sin adresse». ABC = Ali Bjarte Coop. Har ikke Ali Bjarte Coop samme adresse som kommunen? Og hvordan skal det tolkes at «Ali Bjarte Coop» også skal benyttes som referanse for saken…?
DET FINNES JO INGEN ALI BJARTE COOP!
Dreier dette seg om dokumentmaler for behandling av saker der Stay behind 2 er involvert og har bestilt «ønskede utfall» – som de berørte er forpliktet til å respektere, uavhengig av graden av lovbrudd, pga. MAFIA-MAKTEN som denne kodebruken er ment å symbolisere…?

 

 

På denne saksbehandlermalen finnes både "Jens Kontaktskaper" og "Drude Pernille Lindås" fra det første dokumentet til Bærum kommune, sammen med "Ali Bjarte Coop". Dreier dette seg om en "dokumentmal" som gjelder for flere norske kommuner, dersom Stay behind 2 finner det for godt å bestille et ønsket resultat av en saksbehandling?
På denne saksbehandlermalen finnes både «Jens Kontaktskaper» og «Drude Pernille Lindås» fra det første dokumentet til Bærum kommune, sammen med «Ali Bjarte Coop».
Dreier dette seg om en «dokumentmal» som gjelder for flere norske kommuner, dersom Stay behind 2 finner det for godt å bestille et ønsket resultat av en saksbehandling?


Det må stilles spørsmål ved hvilke «pent ord»-metoder eller andre maktmidler som er blitt benyttet for for at en slik forkvaklet praksis inn i ellers velfungerende norske kommuner som Bærum: Bruk av FIKTIVE NAVN som saksbehandlere…!

Bruk av fiktive navn skjer ikke i Congo eller i Langtvekkistan, men i dagens Norge, attpåtil i BÆRUM…

3. Usignerte rettsdokumenter

 

usignerte dom

For at et rettsdokument som en dom skal være gyldig må det være underskrevet av den/de dommere som avsa dommen. Dette syndes det i stor grad mot, slik dokumentet her viser.

Usignerte rettsdokumenter er også et kjennetegn på Stay behind 2 – involvering i saken og en ønsket retning for sakens utfall…

Det norske rettsvesenet er idag et morass av maktmisbruk der «lov» er blitt et relativt begrep som med letthet blir tilpasset Stay behind 2’s jesuittiske praksis, der ønskede utfall kan «bestilles» (via aktor og dommere) praktisk talt uavhengig av lovens ordlyd og de foreliggende faktiske forhold. Henleggelser av kriminelle forhold og justismord er bare noen av de uakseptable utfallene av dette. Stay behind 2 rules norsk rettsvesen – enn så lenge…

Og landet er Norge anno 2013 – «de forsømte oppvaskers hjemland»

Det er vel på tide å brette opp ermene og begynne opprydningen nå, til et godt norsk skippertak. Kan de som står i veien for at denne høyst påkrevede prosessen nå kommer igang vennligst tre til side…?

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

32 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
En mann med åpenbar agenda

”Å virke uten å synes” hørte jeg mye i min ungdom. Fra min ungdoms venn som var sønn av en topp frimurer (stormester) og høyesterettsadvokat. Og det er nettopp her problemet ligger, sammenblanding av hemmelige okkulte losjer og advokat/dommer embete.

Et annet utsagn fra samme høyesterettsadvokat var: «Hva er rettferdighet? Det finnes ikke rettferdighet». Han var så vant med å se loven justert og bøyet etter en skjult agenda.

De hemmelige losjene, frimurerne, druidene, odd-fellow, tempelridderne, rosenkrantserne, og alt annet som ikke tåler dagens lys, undergraver demokratiet og fremmer okkultisme. De kaller seg gjerne kristne, men fornekter Kristus som frelser og Messias.

Frimurerlosjen har blitt verdensomspennede, du må i muslimske land være «god» muslim for å bli medlem.

Takk til deg, Hans, som informerer om tabu emner. Måtte den ene sanne Gud velsigne deg og bevare deg fra ondskapen. Du er som en gammel-testamentlig profet, som taler makten midt i mot. Til folkets beste.

Uffda
Uffda
9 år siden

Bruker vi kreften på noe positivt kan vi overkjøre de pengegriske griser. :-)
Til eks:
World Improvement Through The Spirit Ministries
http://www.witts.ws/

Water Powered Car!! – Suzuki Samurai Runs on 100% Water

Self-Running 40kW (40,000 Watt) Fuelless Generator

osv..

Menneske
Menneske
9 år siden

Jeg sier også takk til Hans for hans innsats.

Dog er jeg redd majoriteten av det norske folk ikke har tid til å følge med på sin egen livshistorie, og at det er for «flaut» til å røre borti det som er tabu. Til det har de nok med å tjene sine penger, slik at de kan finansiere sitt eget brød og sirkus (rap).

At det skulle være så vanskelig, dette 6. bud:
Elsk din neste (ikke fysisk) like mye som, eller mer, enn du elsker ditt selv.

De forførte trollmenn i Norge følger nok heller sin egen regel:
Den enes død, den andres brød.

Norge forføres av trolldom og svart magi (Bare å se på himmelen, det).

De forførte gir også muntlig uttrykk for deres forførelse, som vi kan høre. De burde heller be en ydmyk bønn til vår Herre, i stedet for å misbruke Hans navn. Det er så trist, så trist.

Ja, frimurere, Odd Fellow`s, Rotary`s, senatorer, og mektige katolske monarker og yppersteprester.

Det spørs om ikke Kristu hjemkomst vil skje i vår generasjon.

Bibelen forteller oss at vi i endetiden, like før Herrens åpenbaring, vil kunne se demoner og andre fenomen på himmelen.

Okkultistene og de mektige handelsmenn vil hate G-uds vrede, og ødeleggelsene som vil falle over deres brønn: Den katolske skjøge. Jo mer de blir straffet for sine forbrytelser, jo mer vil de hate Herren.

Det kan jeg faktisk forstå, for «de mektige» har sannelig nytt godt av sin makt og luksus. De er blitt avhengige av den, og vil aldri noensinne klare å slutte med sitt misbruk, før det er for sent.

Bibelen forteller oss at straffen for dette er: døden.

Jens
Jens
9 år siden

Det er helt greit å påpeke forhold i vår statsmakt som er kritikkverdig. Nå ser det ut for at noen etterhvert våkner og ser hvor det bærer hen med den politikken man har ført i den senere tid:
http://www.na24.no/article3632530.ece

MEN jeg vil også påpeke at «opprydding bør starte i eget hus. Her på NS er det også en del ting som skurrer. Hvorfor må man sette inn artikler under pseudonym når man kan skrive andre artikler i sitt eget navn, og hvorfor er noen både skribenter og kommentatorer under ulike signaturer. Det må da være noen som tillater at dette foregår……………………

Jens
Jens
9 år siden
Svar til  Jens

At personer i redaksjonen skriver artikler under andre navn er ikke et ukjent fenomen her inne. Vi husker jo alle denne «Tor Karlstad» som på mirakuløst vis klarte å få ut sin falsk flagg-artikkel minutter etter at bomba smalt i Oslo. Mirakuløst, siden jeg nesten regner med at det bare er redaksjonen som har direkte tilgang til publiseringsverktøyene. Dessuten skrev/skriver han skremmende likt en annen profilert artikkelforfatter her inne, og har til og med stått som forfatter på artikler som stammer fra dette redaksjonsmedlemmets private nettsted. Er det rart man blir konspiratorisk, men sannheten bør komme fram, samme hvor smertefull den er.
Kanskje vi burde få ansvarlig redaktør Frank Aune inn og bekrefte eller avkrefte disse spekulasjonene?

Dag Reidar Bye
9 år siden

Hele opplegget med Stay Behind ville vært uaktuelt hvis en hadde respektert den enkeltes rett til å eie skytevåpen.

Hvis alle eier og kan bruke ett skytevåpen vil det i seg selv være bedre okkupasjonsberedsskap enn det Stay Behind noen gang kan bli. Det er praktisk talt umulig å innvadere ett land hvis hele befolkningen er trent i å bruke våpen. Sveits har hatt tradisjon for dette og de ble heller ikke innvadert under 2 verdenskrig. Japan ønsket heller ikke innvadere USA nettopp pga alle skytevåpnene blant den amerikanske befolkningen. Verneplikt behøver ikke bestå i mer enn opplæring i å bruke ulike typer våpen. Resten kan elitesoldater ta seg av.

Det er heller ikke mulig å forutsi hvordan millioner av løse kanoner vil reagere under en innvasjon og det vil derfor være håpløst for en okkupasjonsmakt å lage brukbare strategier.

Stay Behind blir kun nødvendig hvis målet er å opprette ett tyrrani. Å nekte den enkelte i å beskytte seg selv er da også ett tegn på at en ønsker ett tyrrani. Først ønsker en tyrrani. AP har pasifismen og det brukne geværs politikk på 30 tallet og skytevåpen skal bort. Deretter etablerer en metodene for å få tyrraniet innført. En får Stay Behind, som er opprettet fordi en uhindret ønsker å rydde bort ulike typer individer, på en effektiv måte, i det skjulte, basert på skjulte agendaer, utenfor demokratisk kontroll. Det er bare å ta kontroll over toppene i Stay Behind, ev Stay Behind som helhet, noe som er en forholdsvis enkel affære siden det er en liten gruppe som ingen vet hvem er, og Norge blir så godt som okkupert.

En befolkning med skytevåpen ville derimot vært okkupasjonsberedskap, dvs mot en innvasjon.

Stay behind er okkupasjonsberedskap for en innvasjon.

Derfor har heller ikke Norge våpenlover slik en finner i f.eks Sveits. En skal ikke engang ha en dabatt om det. Norges befolkning skal kun være kveg på «Animal Farm» som når som helst skal kunne slaktes hvis det er behov for det, gjerne på bestilling fra utlandet. 22/7 er ett eksempel.

Falcon
Falcon
9 år siden

Jeg har i minst seksten siste år fornemmet og opplevd et terroriserende miljø i Trondheim, og etterhvert ble det samme rapportert overveldende massivt fra bl.a. Orkanger. Er det slik at eksempelvis Orkanger og Trondheim inneholder alle ingredienser?, et tilnærmet perfekt pilotprosjekt, ser slik ut idag. I såfall og forøvrig iallefall er det rett med fullt engasjement og full fokus i alle kriker og kroker og i og bak alle hjørner og herskap, så kan kartet som fremkommer anvendes fortløpende til å effektivisere navigasjonen andre steder, både i inn- og utland, i prosesspraksis kallt synergieffekt. Uansett hva man etterhvert finner, nevnte områder er sentrale for å studere den opplevde galskapen med hensyn på kirurgisk eliminering samt la den tørke på rot. «Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

«NSA Built Back Door In All Microsoft Windows Software Since 1999 ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/statlig-kriminalitet-et-kjempeproblem-i-dagens-samfunn/comment-page-4/#comment-99331

patrioten
patrioten
9 år siden

Flott artikkel, jeg håper flere vil laste ned filen vedlagt nedenfor. Den beskriver oppbyggingen av etteretningstjenesten fra 1945 til slutten av 1990 tallet. Dessverre er det ikke informasjon av veldig ny dato der, men nok grums om Gro H. Bruntland og om den fjerde statsmakt. Boken nedenfor heter «GRO-GATE» og er skrevet av tidligere statssekretær og en fra forsvaret (forfatterne er kjente). For tiden er boken unnlatt offentligheten og blir tilgjengelig for folk i 2054. Håper noen av dere har kapasitet til å gå videre gjennom materialet der.

https://mega.co.nz/#!UQoGwaDY!RZXLE1v8KgOiX8NxPSULWkaQBkJNmBwg4V62jHwR_8c

patrioten
patrioten
9 år siden

For mer informasjon om dannelsen av Stay Behind I og II last ned denne boken:

https://mega.co.nz/#!UQoGwaDY!RZXLE1v8KgOiX8NxPSULWkaQBkJNmBwg4V62jHwR_8c

Jeg har ikke kapasitet til å arbeide videre med informasjonen der, håper noen av dere har det. Jeg har tidligere spurt NS redaksjonen om de ville ha dette materialet, men det ble avslått da det nettopp snakker for mye om Stay Behind, Alfa (den fjerde statsmakt), Gro Harlem Brundtland, Massiv overvåkning osv.

Boken ble fjernet fra offentligheten av den tidligere norske statsministeren Per Borten og vil være unnlatt offentligheten pga «rikets sikkerhet» (ikke vårt rike, må eventuelt referere til et annet rike). Boken vil være tilgjengelig for folk i 2056!

Jeg håper ikke denne kommentaren blir fjernet, men at det finnes noen mennesker der ute med baller nok til å la slikt stå.

illuminatiagent
illuminatiagent
9 år siden

Et meget viktig spörsmaal i denne sammenhengen, er om det her i Stay Behind 2-sammenheng dreier seg om en paranoid personlighetsforstyrrelse eller sogar en paranoid schizofreni. Dette handler om en verdensomspennende vrangforestilling. Bra, Hans, vis oss hva det egentlig gaar i!!

illuminatiagent
illuminatiagent
9 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Jeg er mest opptatt av «svarteboken» ICD (naavärende versjon ICD-10), offisielt opprettet av WHO, men uoffisielt og bevismessig sammensatt av «de hellige ti» paa Bilderberg-konferansen i 1964. Spesielt punkt F20.0 lujkter det frimurere av…

Larus
Larus
9 år siden

LOL, sikkert noen her som husker navnet Jens Otto Meyer. Fyren som huset et Stay Behind lager på landstedet sitt på Gjeterøya som ligger i Vestfold (nå Larvik kommune) men som vel ofte regnes som endel av Telemarks skjærgård.

Den fyren gjorde vel alle tabbene som var mulig for å bli oppdaget, eller så gjorde han det med vilje. Enten dum eller bevisst. På den tida som tenåring var jeg ivrig hobbyfisker og ofte ute i jolla. Som «alle andre» unngikk jeg å komme for nær Gjeterøya fordi vi hadde hørt historiene om den mystiske Meyer som stod med hagla i handa og fyrte løs varselsskudd hvis en kom for nærme. Fyren hadde dessuten egen rullebane for småfly på øya, temmelig eksklusivt i mine øyne dengang. Snakk om å legge opp til å vekke oppsikt!

Har av og til tenkt tanken om det finns Stay Behind lagre i Norge fortsatt og hvor. I nærheten av der jeg har hytte finns det et hus med en eldre kar som er der av og til. Gardinene i vinduet er alltid trukket for. Huset er sannsynligvis en fritidsbolig men tidligere bolig pga. fraflytting. Fyren er sjelden å se, har bare sett ham et par ganger mens jeg har sykla forbi og da har han kikka surt på meg.
Hahaha, vet det er sprøtt men han minner meg så om «gode gamle» Meyer. Han ligner til og med utseendemessig. Tankene løper hver gang jeg sykler forbi stedet. Ikke ta dette seriøst, bare en liten historie fra hverdagslivet til en blant den lille promillen i befolkninga som i det hele tatt har hørt om Stay Behind… :)

Falcon
Falcon
9 år siden

Marius Reikerås

sitat:
+{
Jussens verden slutter aldri å forundre. En person ble straffedømt i tingretten og anket til Gulating lagmannsrett, som nektet anken fremmet. Når anken ble nektet fremmet, skulle man tro at straffen fra tingretten ble stående. Men, nei da. Lagmannsretten økte straffen med ett år og det uten at den det gjaldt, fikk forsvare seg i forbindelse med straffeutmålingen.
}+

Kommentar, sitat:
+{
Mangelen på rettssikkerhet er godt etablert i Norge, EU, USA, UK og andre land

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102
}+

«Abel Danger radio show live, Wed Sep 11, 2013 2:00pm EDT — 4:00pm EDT . .Weiner-Bloomberg Crash and Burn 9/11. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/tid-for-11-september-sannhet/comment-page-19/#comment-101977

MAJA
9 år siden

Har lyst til å legge inn en artikkel fra Dagsavisen under navnet JUSTISIAS BLINDE MAKT.
sITAT,
En verkebyll kan sprekke. En ny bok fastslår at påtalemyndigheten, og ikke Fredrik Fasting Torgersen, gjorde seg skyldig i «de groveste forbrytelser» for over et halvt århundre siden.

Denne uka gikk det igjen et sukk gjennom justismuren som er reist rundt Fredrik Fasting Torgersen. Muren synes like uangripelig som klangen av navnet til Lauritz Dorenfeldt, aktor som fikk 23-åringen dømt til livsvarig fengsel og 10 års sikring for drap, voldtektsforsøk og forsøk på mordbrann i 1958. Likevel ble flere kampesteiner satt i bevegelse i Torgersens favør. Tidligere dommerfullmektig Jan Tennøe, som ble prosessfullmektig for Torgersen i 2011, levner Dorenfeldt, datidens etterforskere, vitner og bevisbyrde liten ære i en ny bok. Torgersen ble uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen, er Tennøes påstand, og sammenligner saken med Dreyfus-affæren. Det gjør «Torgersensaken: Juks satt i system 1957-2013» til hans høylytte «J‘accuse» mot domstolene.
Blant de tragiske justismordene som er avdekket i løpet av de siste årene, står Torgersen-sakene igjen som en elefant i det offentlige rom. Per Liland, Sveinung Rødseth og Fritz Moen er alle kjente ofre for påtalemaktens blindhet for den annen mulighet. Jens Bjørneboe var blant de første som mente Torgersen ble utsatt for justismord, senere har forfattere og andre sterke stemmer i offentligheten sluttet rekkene bak han og videreført arbeidet. For professorer, advokater og sakkyndige, også internasjonalt, er Torgersen-saken blitt ensbetydende med justismordets siste skanse. Så overbevisende er deres dokumentasjon at de var skråsikre på å få saken gjenopptatt i 2010. Selv Høyesterett aksepterte at det mye omtalte tannbittbeviset ikke holdt. Men fra justishold er det åpenbart gått en prestisje i saken som ikke er til å rokke. Tirsdag vil Tennøe framføre sitt «jeg anklager» med sakkyndig ekspertise som bisittere. Får han juridisk gehør for det han kaller «gjennomført uredelighet» fra forvaltningen helt opp til Høyesterett, vil det ryste grunnvollene i den tredje statsmakt.

Torgersen selv ser kronvitnets påståtte falske forklaring i 1958 som sitt halmstrå. Ørnulf Bergersen fikk fengselsoverlege Jon Leikvams tillit, til tross for at han ikke bare var vaneforbryter med behov for nedsatt strafferamme, men også erklært «imbesil nevrotiker og debil psykopat» og i tillegg «narkoman alkoholiker». Bergersen hevdet han så Torgersen komme ut fra åstedet i Skippergaten 6 b, en lav bygård som for lengst er revet. Hans forklaring, som Tennøe hevder er falsk, ble Dorenfeldts hovedvitnemål, og gjenstand for Torgersens vrede i rettssalen. Torgersen har holdt fast på at han er uskyldig i alle de 55 årene som har gått. Han ble arrestert for å ha stjålet en sykkel som siden viste seg var hans. Da drapsalarmen gikk samme natt, ble Torgersen opphøyd til den ukjente i politiets ligning. To år før var han blitt domfelt for et voldtektsforsøk under uklare omstendigheter. Tennøe argumenterer for at det i høy grad er tvilsomt om han faktisk gjorde «det»:http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread288152/#post_288152

Seitasis
Seitasis
8 år siden

Har ikke Stay behind byttet navn til «flernasjonal hurtigreaksjons styrke»?

Falcon
Falcon
8 år siden

Nazi octogon beskytter alle nazi-frontene uansett hva de gjør, d.v.s. nazi politi og nazi rettsvesen beskytter bl.a. nazi barnevern, nazi regjering, nazi folkehelseinstituttet, nazi legemiddelverket, nazi jehovas vitner, nazi wwf, nazi frimureri, nazi massemedia, nazi advokatforeningen, nazi wtf etc, uansett, de kan lyve, terrorisere, sykeliggjøre, myrde, de har frie hender til hva som helst

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Youtube { chemtrail trondheim https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+trondheim , chemtrails trondheim https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails+trondheim }

Google { co2 site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=co2+site:abeldanger.net , carbon disclosure project site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=carbon+disclosure+project+site:abeldanger.net }

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

ADGPIA http://abeldanger.net

« Forrige artikkel

Utenriksministeren som Bilderberg-novise blant krigsforbrytere

Neste artikkel »

Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati