Antony C. Sutton og Hegeliansk dialektikk

2.9K visninger
9 minutter lesetid
20

ANTONY C. SUTTON var født i London i 1925 og utdannet ved universitetet i London, Gottingen, og California. Amerikansk statsborger fra 1962, var han forsker ved Hoover Institution for War, Revolution and Peace i Stanford, California fra 1968 til 1973, hvor han produserte den monumentale tre volums studien; “Western Technology and Soviet Economic Development“.

“Sutton var fra den gamle skole i politisk forskning, hvor akademia fortsatt handlet om å finne sannheten. Uavhengig om den kan være “sårende” for noen eller ikke.”

WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION.
http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

I 1974 fullførte Professor Sutton “National Suicide: Military Aid to the Soviet Union“, en best-selgende studie over Vestlig, hovedsaklig Amerikansk, teknologisk og finansiell assistanse til Sovjetsamveldet. “Wall Street and the Rise of Hitler” er hans fjerde bok som avslører Amerikanske industriledere og bankiere (inkl. Prescott Bush, – G.W. Bush’s bestefar) som finansierer nazismen, som internasjonal sosialisme/kommunisme/bolsjevisme. De to andre bøkene i denne serien er “Wall Street and the Bolshevik Revolution” og “Wall Street and FDR“.

.
Wall Street and the Rise of Hitler Trilaterals Over America Wall Street & the Bolshevik Revolution The Best Enemy Money Can Buy Americas Secret Establishment Wall Street and FDR

Høgre og Venstre – En kontroll mekanisme

Right and Left – A Control Device
Right and Left – A Control Device

Dialektisk nazisme og kommunisme

(Et søk etter “Hegel” i Antony C. Sutton’s “America’s Secret Establishment – An Introduction to the Order of Skull and Bones” gir 137 treff)

Slik ble Lenin/Stalin og Hitler begge satt opp av av samme oppdragsgivere/finansiere. Den sionistiske stat og dens agenturs makt i verden ble syntesen av andre verdenskrig, jfr Balfour erklæringens oppfyllelse mellom Baron Rothschild (-KingOf Israel-) og Storbritanias utenriksminister Arthur Balfour.

Steg for steg………..

Nåtidens hegelianske storpolitikk

Høyre-venstre paradigmet er skapt med det formål å arrestere de mentale tankeprosesser. Ved å være offer for dette så setter mennesker sine tanker i bås, og klarer ikke å tenke utover den ‘bås’ de er stimulert til å hensette seg selv i. Mange bryter fri av dette restriktive tanke paradigme i dag. Det er del av en generell oppvåkning. Andre er fornøyd med å være produksjonsfaktorer i det system de skaper, og vet ikke annet enn at det skal være utvalgte eliter, og deres arbeidende tjenere; proletariatet.

Gud skapte frie mennesker, hvor individet er i sentrum. Det internasjonale sionist-sosialistiske system setter systemet i sentrum, og individene som tjenere av systemet, og dermed indirekte tjenere av systemets lederskap. En himmelvid forskjell. En fullstendig 180 grader åndsorienterings avvik.

Guds skapelse er korrumpert og erstattet med et ‘manmade’ samfunn system. Dette er Guds motstander som står bak i et åndsperspektiv. Og derpå følgende åndskrig om menneskers sjel og sinn. Hvem vinner?

“Vi har ingen rett til å å noensinne glemme at psykologisk krigføring er en kamp for å vinne folks sinn.”

We have no right ever to forget that psychological warfare is a struggle for winning people’s minds.” – Mikhail Gorbachev

Den Nye Verdensorden

I 2010 består den Hegelianske dialektikken i verdenspolikken av at det er øst og vest som settes opp imot hverandre igjen. Asia, China, Iran, Russland på ene siden, og vesten på den andre. Det skapes en ‘virtuell’ konflikt mellom disse to ‘sider’. Jfr. FN’s Maurice Strong med David Rockefeller som mentor, som fastboende Government Consultant for kinesiske myndigheter, og en annen Regjerings Konsulent Henry (Heinz) Kissinger i skytteltrafikk til samme land. I vesten kommer dette til å føre til at mellomklassen utraderes.

I den Nye Verdensorden som kommer til å bli syntesen av neste internasjonale ‘konflikt’ vil det eksistere kun en elite, og deres arbeidere, proletariats paradis, i tråd med den sionist-sosialistiske elites våte drømmer, som skal tjene disse utvalgte dårer i sitt ansikts sved.

“Hva som helst pris den Kinsesiske revolusjon har hatt, så er det åpenbart at den var vellykket ikke bare i å produsere mer effektiv og dedikert administrasjon, men også ved å motivere til høy moral og samholdsfølelse for formålet. De sosiale eksperimenter i Kina under Formann Mao’s lederskap er et av de viktigste og vellykkede i menneskehetens historie.”

“Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.”David Rockefeller

Noe collateral damage som noen hundre millioner døde mennesker er ikke så viktig, som å ha prolaterer med høy ‘arbeidsmoral’. Men det hjelper jo godt for de-populasjons agendaen.

Kanskje vil noen når den den Nye Verdensorden blir en realitet gi David Rockefeller et al en særskilt plass i arbeidsleirene, – de kan sikkert ha godt av å få studere proletariatets gleder og sorger på nært hold, – oppleve det. Kanskje vil de ‘revolusjonære’ passe på å ta fra eliten pengene og gullet, og spre det på proletariatet, i tråd med den sosialistiske doktrine? DA skulle det blitt en annen låt fra nebbet til de som tror de alltid skal sitte på toppen og lede og styre og herske….

Nobelprisen til kinesiske Liu Xiaobo er nok bare en del av å virtuelt skape denne ‘konflikt’, som den mainstream media publiserte ‘valutakrigen’.

http://www.vg.no/nyheter/spesial.php?id=679

Tese : Østen; Iran, Kina, Russland, Asia generelt.
Antitese : Vesten; Europa, USA, etc.
Syntese : Den Nye Verdensorden (NWO).

“Mine herrer, kamerater, ikke være bekymret for alt dere hører om Glasnost og Perestrojka og demokrati i de kommende årene. De er først og fremst for ytre forbruk. Det blir ingen vesentlige endringer internt i Sovjetunionen, annet enn for kosmetiske formål. Vårt formål er å avvæpne amerikanerne og la dem falle i søvn. “

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” –Mikhail Gorbachev, tale til det Sovjetiske Politbyrå, November 1987.

Rett og slett en fortsettelse av kommunist staten, men med nye ord, litt mer moderne demagogier.

Political Right and Left – A Control Device signed Hegel
Politiske Høgre og Venstre – En Kontroll Mekanisme signert Hegel

Hele målet med praktisk politikk er å holde befolkningen på tå hev – og deretter bli ledet i sikkerhet – ved å true den med en endeløs serie av trusler og fiendebilder, alle er bare oppdiktede.
“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed — and hence clamorous to be led to safety — by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”H.L. Mencken

x

Trangen til å redde menneskeheten er nesten alltid bare et falsk dekke for trangen til å herske over den.”

“The urge to save humanity is almost always only a false face for the urge to rule it.” — H.L. Mencken

Nyhetsspeilets faste kommentator ‘smurfen sier:

At Kina er med i NWO bekreftes av en rekke møter mellom Kissinger og NWO gjengen som flittig besøker Kina og Hu
Rotschild eier nå alle de største bankene i Kina
Den typiske NWO politikken med og skape en kunstig kald krig mellom vesten og Kina er godt i gang på samnme måte som den kalde krigen mellom Sovjet og USA var det i sin tid
Et spill for galleriet sånn som alltid mao
Da Gorbi gikk av så sendte han et avskjedsbrev til Gro H der han avsluttet med: lykke til med utformingen og det viderere arbeidet med og få på plass en ny verdens orden

Norges største globalist og NWO forkjemper og leder av Europarådet gav seff ikke fredsprisen til en menneskerettighetsforkjemper i Kina av andre grunner en at det skulle skape politisk uro

Her snakker Jagland åpent om en ny og stabil verdensorden og støtte til agresjon mot Iran i en kronikk kun basert på gjengen i http://www.enverden.no

Mahmoud Ahmadinejad har jødisk opphav og er Mossad agent.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/6256173/Mahmoud-Ahmadinejad-revealed-to-have-Jewish-past.html
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=572949

x

“Den Amerikanske befolkning vil aldri med viten og vilje akseptere sosialismen. Men under navnet til “liberalisme” vil de adoptere hvert eneste fragment av det sosialistiske program, inntil Amerika en dag vil være en sosialistisk nasjon, uten å forstå hvordan det skjedde”.

“The American people will never knowingly adopt socialism. But, under the name of “liberalism”, they will adopt every fragment of the socialist program, until one day America will be a socialist nation, without knowing how it happened”. – Norman Thomas, i mange år det amerikanske Sosialist Partiets president kandidat

x

“Amerika er som en sunn kropp og dens motstand er trefoldig; dens patriotisme, dens moral og dens åndelige liv. Hvis vi kan underminere disse tre områdene, så vil Amerika kollapse fra innsiden”.

“America is like a healthy body and its resistance is threefold: its patriotism, its morality and its spiritual life. If we can undermine these three areas, America will collapse from within”. – Joseph Stalin, tidligere diktator i Sovjetunionen

x

“Effektiv gjennomføring av Agenda 21 vil kreve en dyp reorientering av alle menneskelige samfunn, ulikt alt verden har opplevd av et stort skifte i prioriteringene av både myndigheter og enkeltpersoner, og en enestående omdisponering av menneskelige og økonomiske ressurser. Dette skiftet vil kreve at en bekymring for de miljømessige konsekvensene av enhver menneskelig handling integreres i individuelle og kollektive beslutninger på alle nivåer. “

“Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action be integrated into individual and collective decision-making at every level.” — FN “Agenda 21”

x

“Det eneste håp for planeten er at den industrialiserte sivilisasjon kollapser. Er det ikke vårt ansvar å se til at det skjer?”

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?” — Maurice Strong, rik elitist og maktfaktor i kulissene bak FN systemet.

x

“Den nye ‘environmentalisasjon” av vår sivilisasjon og behovet for kraftige tiltak for interesse til hele det globale samfunnet vil uunngåelig ha flere politiske konsekvenser. Kanskje den viktigste av dem vil bli en gradvis endring i statusen til FN. Det er uunngåelig at det må det ta på seg noen aspekter av en verdens regjering. “

The emerging ‘environmentalization’ of our civilization and the need for vigorous action in the interest of the entire global community will inevitably have multiple political consequences. Perhaps the most important of them will be a gradual change in the status of the United Nations. Inevitably, it must assume some aspects of a world government.” — Mikhail Gorbachev, kommunist og tidligere leder av Sovjetunionen

x

“Under leting etter en ny fiende å forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, sult og lignende ville passe formålet …. Alle disse farene er forårsaket av menneskelige inngrep. … og dermed er den “virkelige fienden, er dermed menneskeheten selv …. tror menneskeheten krever en felles motivasjon, nemlig å ha en felles motstander for å realisere en verdensregjering. Det spiller ingen rolle om denne felles fiende er en ekte en eller …. en som er oppfunnet for formålet.”

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill….All these dangers are caused by human intervention….and thus the “real enemy, then, is humanity itself….believe humanity requires a common motivation, namely a common adversary in order to realize world government. It does not matter if this common enemy is “a real one or….one invented for the purpose.” — Club of Rome.

Noen ‘revolusjonære’ vil sikkert få reservert plasser for disse elitistene og andre i ‘arbeidsleirene’ de har planlagt for osss andre, for sitt tjenerskap, og dem som ikke gidder tjene dem (extermination). Mange er det nok som sikkert vil ønske at de får smake steken de tilbereder for andre ved å pløye noen åkre med hest, lage noen veier med spade, etc. Det skulle gi dem et skudd for baugen og redusere troen på egen utvalgt status.

At de er utvalgt av Satan – den lovløse åndshersker alene – er ubevisst selvsagt, men en realitet for mange andre observatører som følger dem, for noe godt kan vel knapt noen se de gjør, annet enn det som beriker dem selv enten i form av makt eller penger.

“9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.”
Paulus’ andre brev til tessalonikerne. Kap. 2.9-12.

Hvis ikke folk våkner i tide, og ingenting blir gjort av et stort nok antall mennesker, så kan en forvente mer som dette i den uante fremtid;  De Glemte Holocaust.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
11 år siden

[…] […]

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Og hvordan skal middelklassen utraderes? Lord Monckton gir deg svaret: http://www.infowars.com/exclusive-interview-lord-monckton-talks-about-nwo-master-plan/

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Hvis det handler om likesinnede, kan vel ikke litt
main stream lesning skade…selv om det er gammelt nytt…

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2009259169004&NL=1

tothestars
tothestars
Abonnent
13 år siden

tipper han snakker om sensur.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Jeg: Hva mener du med dette da?
Vær snill å forklare!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tror han mener at journalistene på NS bruker klipp og lim metoden for og skape artikler nesten på samme måte som samtlige main stream medier journalister bruker CTRL+C / CTRL+V fra det store zioniststyrte nyhetsbyråene AP, NTB, Routers for så og sette sine navn under så sauemassene skal tro at artiklene er deres egne

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Det viktigste er vel å få info ut til folket og det haster ofte.
Nettet er til for å kunne spre info og kunnskap kjappt, enn så lenge.
Ikke noe å harsellere over slik jeg ser det.
Er det JJ eller NS generelt han vil ta her?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tja si det søte kloke Singo… ;)

Ikke vet jeg for jeg er ingen kanin og kaniner vet jo ikke så mye he he

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Kloke Smurfen, kødder du med meg nå? lol

Ser det refereres til Bibelen igjen i artikkelen her. Alle bøker og kanaslieringer har mye vakkert og mye sannhet, men veldig mye er dessverre desinformasjon, i samme kategori setter jeg zetaene, RA-øyet, iliuka, Koranen og BIbelen dessverre, i ulike grader da, for meg så inneholder de alle vesentlige feil og desinformasjon, alle provoserer de meg på viktige temaer. Jeg tror det er aliensene selv som lager dette for å kontrollere oss, og de lykkes sykt mye! En form for mind-control ja. Det er bare så trist at det tar så lang tid for folk å innse det..

Jeg hører på siste showet til Coast to Coast AM nå, handler om at mange aliens er demoner (slemme ånder)..

LOVE (LiGHT, FREEDOM, FORGiVENESS) iS FOREVER FOR EVERYONE

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ja jeg tuller litt med deg nå søte gode Michelle, sitatet er hentet fra Emil i Lønneberget

Som vanlig så har du helt rett i det du sier Michelle, de 5 verdens relgionene er skapt for kontroll og undertrykkelse gjennom frykt og intoleranse av annerledestenkende

og som du sier så er de skapt av onde aliens (kjempene som kom til jorden og hadde seg med menneskedøtrene der avkommet ble til jøde hybridene ) med hjelp av demoner

Som Jesus så klokt sa så skal en ikke ha eller tilbe andre guder og ledere en seg selv
Den gudomlige kunnskap ligger inni hver og en av oss

Klart det er budskapet som er viktig og ikke hvem som har skrevet og presentert det Singo :)

Det kan ikke være sånn at om en amatørastronom ser en kjempe komet på vei mot oss så har ingen andre lov og formidle budskapet for at astromonen har patent og monopol på det
Men det er nok sikkert ikke skepsis.no gjengen enig i .. sukk…

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Takk fra mitt innerste kjære søteste smurf, du er bare uskyldig morsom!

Men husk at buddhismen ikke er en religon i følge buddha da, det er bare kjærlighet..

http://www.youtube.com/watch?v=_8pOjUhElIU
i LoVe U all FoReVer

Jeg
Jeg
Abonnent
13 år siden

og kan ikke si

“Om forfatter J. Johansen(…………..)”
heller
“Om Klipper og limer (navn her)”

Jeg
Jeg
Abonnent
13 år siden

Hva ville nyhetsspeilet vært uten CTRL+C / CTRL+V

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Jeg
13 år siden

Hva har du imot metoden? JewWO ble mektig irritert over og advarer nå medier som vurderer å hjelpe nettstedet WikiLeaks med å offentliggjøre hemmelige dokumenter om jøde-vestlige Irak-terroren.
Nettstedet har varslet at 400.000 dokumenter om jøde-vestlige krigsforbrytelser vil bli gjort offentlig «ganske snart».
(http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10041740).

Faen ønsker å feie sannheten under teppe og fortelle sauer sin versjon av hendelser og hensikter med gigantisk væpnet ran av Midt-Østen.
Takk og pris at det enda finnes modige MENN i vesten som Wikileaks-sjef Julian Assange. Han fortjener all folkestøtte.
Han er verdt å stå på barrikader for.
Intetkjønns-homser fra NRK, TV2, Aftenpesten osv. gir blaffen i katastrofen JewWO fører deg til, de “tjener penger og lever livet”.

Klart, det ville smake med analyser i tillegg til fakta og sitater, men hva har vi Smurfen for?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Assange nektes opphold i Sverige. http://www.nettavisen.no/nyheter/article3008064.ece

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Takk for oppdateringen, Thunder.
Ikke overraskende at det kommer avsløringer om hans sex-affære i samme sleng. Faen samler opp kompromat mot alle sine motstandere for å presse dem til “samarbeid” mot utsettelse av avsløringer.
Tar hatten av for mannens styrke og hans beslutning til å la faen fortelle til sladder-lystne sauemasser om kondom-bruk-ikke-bruk.
Håper han ikke blir fysisk eliminert før han legger ut avsløringer om NATO-bandas perverse terror på sitt nettsted.

Om det var en fra faens rekker, ville de slå ring om mannen fordi DE VET SOLIDARITETENS MAKT.

Hva skal “vi” gjøre i denne situasjon?
Hvis vi ikke slår ring om mannen, er vestlig “ytringsfrihet” kaput for evig og alltid. Det betyr å vise faen hvor tannløse “vi” er.
Skal vi bli enige om adressen hvor e-protester skal sendes?
I så fall må alle kontakter (trynebok, e-mail osv.) kontaktes for å sende protester mot en slik kveling av ytringsfrihet.
Kan du foreslå en svensk adressat å sende titusener av protester til, Thunder?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Vil gjerne bidra til det Bin Laden, men nå skal jeg ut å forflytte meg noen mil selv :-) (heldigvis frivillig) Den saken med Assange er nok ikke avgjort ennå, men vi får forsøke å brygge opp noe.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Se og hør dette rap-bryggeriet, Thunder:

m.m.
God inspirasjon og fornøyelse!

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Ifølge jesuitt-fløyteblåseren Alberto Rivera (R.I.P.) så var årsakene til første og annen verdenskrig bl.a. at begge krigene var planlagt av jesuittene. (Det er ikke noen motsetning mellom dette og Suttons historiske fakta om USAs bidrag til nazi-Tyskland og kommunist-Sovjet. Jesuitt-inflytelsen i USA, også over amerikansk kapital og politikk har lenge vært sterk):

“Har Jesuittene vært aktive i det 20.århundre? Det følgende kommer til å få deg til å dette av stolen! Under vår trening i Vatikanet lærte vi den sanne historien bak Kommunismen. De lojale medlemmene av kommunistpartiet hvis de hadde fått høre faktumet at deres store helter Marx og Engels, som skrev Kommunistmanifestet på 1800- tallet faktisk var instruert av Jesuitt-prester. Kardinal Augustine Bea, fortalte oss at kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Czar. Det var en hevnaksjon. Kommunistpartiet ble i hemmelighet satt igang av agenter fra Roma (Illuminatet) for å skape enda en stor makt som var Lojal mot Vatikanet.

I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij, Lenin og Stalin. I alle hemmelighet flyttet vi vårt gull inn i Russland og gjennom Tyskland, via våre nøkkelpersoner. Vi trodde at snart ville vår fiende være ødelagt, og at Kommunismen skulle fremtre som en sterk datter av Vatikanet. Lenin var i Sveits da han hørte nyhetene om revolusjonen som holdt på å starte i Russland. For å hjelpe revolusjonen med å ødelegge deres fiende, forberedte den Tyske Høykommando, og andre i hemmelighet et spesialtog for å transportere Lenin og hans revolusjonister gjennom Tyskland. Lenin og noen av hans nøkkelpersoner foretok reisen i dette berømte nøkkeltoget, i april 1917. Hovedansvarlig arrangør for reisen var Diego Bergen, en hengiven Tysk romersk- katolikk, som var opplært på jesuitt-skoler. Han ble senere den tyske ambassadør i Vatikanet, i Weimar-republikken og Hitler-regimets dager.

Hvis revolusjonen lyktes, ville dette bety døden for millioner mennesker, også for Czaren og hans familie. Da Lenin ankom russland i april 1917, hadde hans konkurrenter kontrollen på revolusjonen. Czaren hadde blitt tvunget til abdikasjon og han og hans familie var under husarrest. Hans regjering hadde kollapset, og mesteparten av hans arme hadde desertert.

Forvirringen var total. De troppene som fortsatt var lojale mot Czaren ble kalt ”Hviterussere”. De revolusjonære ble kalt ”røde”. De var dødsfiender, som kjempet for å overleve. Lenin fikk makt over den revolusjonære regjeringen, og flyttet den til Moskva 10.mars 1918. Kongefamilien ble flyttet til Yekaterinburg i Uralfjellene i juli måned av sikkerhetshensyn. En avdeling av de ”hvites” styrker gikk mot den byen hvor familien befant seg. Det fantes stadig mulighet for at de kunne reddes. 17.juli 1918 holdt en gruppe ural-sovjetere en hurtig rettssak og dømte kongefamilien skyldig.

Vi ble fortalt at noen av dem var Jesuitter som utgav seg for kommunister. Endelig hadde den bevegelsen paven ventet på kommet. Beskytteren av den ortodokse kirken hadde endelig blitt konfrontert med jesuittene, og disse sendte hensynsløst denne stakkars redde familien inn i evigheten. Senere samme kveld ble likene lagt i en lastebil og brakt ned til en øde gruve som heter ”De fire brødre”. Der ble de partert brent og dynket med syre, og kastet ned i den forlatte gruven. Jesuittene hadde arbeidet så raskt at det sentrale kommunistparti ikke engang visste om rettssaken og drapet på Czaren før alt var over. Det var en kolossal seier for Vatikanet.

Jakten på patriarkene, prestene og nonnene i den ortodokse kirke begynte for alvor. Vatikanet ventet spent på nyhetene om ødeleggelsen av sine religiøse konkurrenter. Sovjeterne angrep klostrene, og nedslaktingen begynte. Bare en skjebnens ironi reddet den russiske kirke. Den gamle patriarken hadde et ESS i sitt erme.
NB! Dr.Rivera hevder at dette var et eksperiment. Hvis den russiske kirken ble ødelagt, ville det neste målet bli den engelske kirken, som fortsatt vaklet pga. av den falske konverteringen til Kardinal Newman, som i virkeligheten var en god Jesuitt. Imidlertid siden dette mislyktes, kom den engelske kirke i Vatikanets hender 60 år senere gjennom den økumeniske bevegelse. Vi ble fortalt at da ”de røde” kom for å drepe den gamle erkepatriarken, mottok han dem med åpne armer og sa: ”Kamer- ater, endelig kommer dere…Vi har oppbevart Czarens gull for dere. Mine kjære kamerater.”

Kommunistene ble slått av forundring over hans ord. De la ned sine våpen og aksepterte gullet og patriarkens vennskap, og beordret øyeblikkelig stans i nedslaktingen av ortodokse prester, munker og nonner. Dem ortodokse kirken ble reddet. Ikke bare beholdt Kommunistene Czarens gull, -de beholdt pavens gull også. Pavens gull, som kom til russland gjennom Tyskland hadde forøvrig en særegen verdi.
Da paven fikk vite dette, holdt han på å få hjerteatakk. Han hadde blitt forrådt av sine egne. Vatikanet ble vill og gal av raseri, de hadde blitt ført bak lyset. Kommunistene skulle få betale for sin forbrytelse, uansett hva det måtte koste.

Gud har gjennom århundrene blokkert Vatikanet. Dette mønsteret vil bli opprettholdt, til hun blir ødelagt for alltid. Det ”Hellige Kontor”, som påførte sine ofre, tortur, død og hevn, skulle snart igjen være i funksjon, på samme måte som under den spanske inkvisisjon. Bare at denne gangen ville ikke ofrene bare være jøder og protestanter, men også inkludere den ortodokse kirke og de russiske kommunistene. Jesuittene visste at de kunne klare å gjennomføre dette, ved enda en verdenskrig.

På grunn av hennes enorme rikdommer, kan Vatikanet kontrollere verdensøkonomien. Hun kan tvinge nasjoner i kne ved planlagte depresjoner Til og med USA. Og hun vil gjøre det igjen i framtiden. Illuminatet har et nært samarbeid med Opus Dei Sammen med nøkkel frimurere og Vatikanets finansielle departement. Gjennom dem kontrollerer Vatikanet verdens rikdommer. Roma har på en dyktig måte tatt seg av dem som er mistenksomme på en verdensvid sammensvergelse, som går i alle retninger.

La oss gå tilbake til forberedelsene til den andre verdenskrig.

En prest hadde det travelt med å skrive en bok som het ”Mein Kampf”. Forfatteren het Staempfle og var Jesuittpater. Denne boken var hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland.

Tyskland ble den andre front for jesuittene. De bygde ”Det Tredje Rike”. Symbolet for denne kommende inkvisisjonen var et svastika . Hitler var Vatikanets utvalgte, han var utvalgt til å triumfere. Hitler og hans høyeste medarbeidere hadde noe til felles, De var alle katolikker.

Mens Tyskland var i ferd med å bygge opp sin krigsmaskin, arbeidet Jesuittene travelt med de land som det var bestemt at Hitler skulle invadere. Jesuittene bygde femte-kolonner i Frankrike, Belgia m.fl.
Det katolske fremstøt i disse landene var femte- kolonnene. I Belgia forkynte Jesuittene et Fascistisk Hitlerisert Evangelium for Picard, Arendt, og Foucalt. De kalte det for ”Åndelig fornyelse”. For på denne måten å forberede veien for tyske invasjonsstyrker. Dette var en sann religionskrig.

Hitler sa til sine venner: ”Jeg kan se for meg Heinrich Himmler som vår egen Ignatius Loyola”. Mange katolske prester brukte sikkerhetspolitiets svarte uniformer. Jesuittpateren Himmler var en av de høyeste offiserene. Det var hovedsaklig gjennom denne organisasjonen at 6,2 millioner jøder led tortur og død, -gjennom den Tyske Inkvisisjonen!!

Bibeltroende protestanter som bad for jødene og prøvde å hjelpe dem, ble også satt i arbeids/konsentrasjonsleirer. I Jugoslavia ble ”The Separated Brethren” den greskortodokse kirkes medlemmer (les Serbere) slaktet ned av fryktede Ustachis en katolsk gruppe ledet av Jesuitter. ”

Alberto Rivera har beskrevet jesuittenes herjinger og toppledelse slik:

“Jesuittene har inntatt og knust nasjoner. De har startet kriger og drept konger og presidenter, inklusive Abraham Lincoln. Jesuittene er villige til å gjøre hva som helst for å ødelegge ryktet eller livet til den som måtte stå i Deres veg. De har blitt kastet ut av nesten alle nasjoner unntatt USA, hvor de er svært aktive i å kontrollere politikken, immigrasjonen til USA osv. Deres jobb er å få hver mann og kvinne og barn på denne jorden til å bøye kne og si at paven er Jesus Kristus her på jord, og underlegge seg hans makt totalt.

Jesuittgeneralen kalles ‘Den sorte paven’ I virkeligheten er det han som styrer Vatikanet bak kulissene, og Satan styrer den Sorte paven.”

Kilde: Lars-Toralf Storstrand
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread79300/

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

“Sutton var fra den gamle skole i politisk forskning, hvor akademia fortsatt handlet om å finne sannheten.”

No comment

« Forrige artikkel

Foredrag om verdier – Hanne Nabintu Herland

Neste artikkel »

Dødsstraff for å være kristen i Iran

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x