Atlasfjellene
Atlasfjellene i Nord-Afrika.

Hvem myrdet jentene i Atlasfjellene?

4K visninger
76 minutter lesetid
10

Maren Ueland (28) og Louisa Vestager Jespersen (24) ble funnet drept den 17. desember 2018 i Atlasfjellene i Marokko. De ble voldtatt, myrdet gjennom strupekutting, mens det ble gjort opptak på video. Adskillelse av hodet fra kroppen fulgte senere. Videoopptaket ble i etterkant sendt til den nærmeste familie, men også lagt ut på internett. Det var angivelig ekstreme ISIS-terrorister som sto bak. Mange mener Saudi Arabia er landet som har fostret ekstrem islamisme og at det kanskje er derfra gjerningsmennene kommer. Saudi Arabia har lang erfaring i halshugging. Følgende hendelse gjorde et uutslettelig inntrykk:

 

Henrettelsen av Prinsesse Misha’al bint Fahd al Saud i Saudi Arabia

Princesse Mischa, 19 år gammel, kort før henrettelsen ved skyting. Sta og trassig til siste øyeblikk.

Den 15. juli 1977 fant henrettelsen av den skjønne, stolte og trassige arabiske prinsesse Misha samt halshuggingen av hennes elskede Khaled sted. Misha hadde hatt hemmelige stevnemøter med mannen hun elsket over alt, mens hun var student i Beirut. Khaled al-Sha’er Mulhallal var nevøen til Saudi-Arabias ambassadør til Storbritannia. Da stevnemøtene kom familien for øret var det alvorlig. Familiens overhodet møttes for å avgjøre hva de skulle gjøre. Dette var et klart brudd på de strenge samfunnslovene i Saudi Arabia, særlig gjeldende for Kongehuset. Det er slik det fortelles. En ung kvinne skulle gjøre det som familieoverhodet bestemte. Dette visste Mischa godt. Men hun valgte alikevel å ha stevnemøter i Beirut med Khaled. Familenoverhodene idømte de begge den straff som var foreskrevet. Straffen skulle bli hard. Mischa og Khaled fikk høre at de ikke ville overleve den. Det gjaldt straffen for utroskap. Ifølge tilgjengelige opplysninger, var det hennes Bestefar, kongens eldre bror, som hadde beordret dette. Mischa prøvde å late som om hun druknet. Detaljer om dette har jeg ikke funnet. At hun døde ved en drukningsulykke. Det kan hende at hun til og med hadde et lik som ble lagt på bårehuset. Det forteller historien ingenting om. Da det ikke gikk, prøvde hun å rømme landet. Veien de valgte var over flyplassen, gjennom toll og kontroll. Men hu mente vel at det skulle kunne bli vellykket. Hun var nemlig forkledd som en ung mann. Men de ble stoppet på flyplassen. En offiser synes hun så meget kvinnelig ut, selv om hun var kledd som en mann. De ble begge fengslet. Det sies at bestefaren sto bak. Det ble en rettsak og hun innrømmet i retten at hun hadde begått utroskap. Om det var på trass at hun sa det? Om det var det hun sa: Hvis dere vil drepe ned, så drep meg? Eller var den egentlige grunn for dødsdommen at hun ved sin handling hadde vanæret kongefamilien? Men ifølge sharialov kan et menneske bare bli dømt for utroskap hvis fire voksne menn bevitner at en seksuell akt har funnet sted, men en domfellelse kan også gjøres hvis personen selv innrømmer å ha brutt loven om utroskap. Dette ved tre ganger å uttale i retten “jeg har brutt loven om utroskap”. Var dette Sharialov? Eller var det noe annet som lå bak?

Ingen vitner meldte seg, ingen hadde sett noe. Hennes familie oppfordret henne til ikke å bekjenne, men i stedet bare love å aldri se sin elsker igjen. Da hun kom tilbake til rettssalen, gjentok hun sin bekjennelse: “Jeg har begått utroskap, jeg har begått utroskap, jeg har begått utroskap. ” Hun valgte sin elskede, hun valgte å dø for ham. Hvor hjerteskjærende: Hun var 19. Hun var ikke gift og heller ikke hennes elsker var gift. Så var kanskje anklagen om utroskap et påskudd for noe annet: Hadde bestefaren ergret seg kraftig da hun på egen hånd fant en mann hun ville elske resten av sitt liv? Fant han seg ikke i at en av hans nærmeste oppførte seg slik? I landet med 28 mio mennesker, hadde bestefaren som  mangeårig Guvernør av provinsen Al Madinah mang en gang latt retten dømme lovbrytere til døden. Som kongens stedfortreder var nødt til å vise sin makt. Viste han ikke sin makt, viste han ikke sin styrke, var han en svekling. Kan det ha vært slik et brutalt herskervelde over et stolt folkeferd, araberne, vokste frem? Kan det ha vært slik da de dømte en ung, vakker prinsesse, en av sine egne, til døden ved skyting?

Fra intervju med filmskaperen Antony Thomas:

“Hun var blitt en myte. Og de identifiserte seg med henne, de tok henne med seg inn i sine egne saker…På en måte var denne prinsessen blitt en slags katalysator. Etter å ha tenkt igjennom dette, slo det meg at dette kanskje er en bedre historie å fortelle. Det var en annen sannhet der. Hun var udannet. Hun var fremfusende. Og måten hun levde på og måten hun døde på var overhodet ikke så edel som mange hadde forestilt seg.

Et annet poeng er rollen til bestefaren – at prinsessen faktisk valgte til å dø. Hun proklamerte at hun hadde begått utroskap tre ganger. Den opprinnelige historien fortsatte å beskrive hvordan kongen intervenerte. Men hva skjedde egentlig? Det var et spørsmål om å forsvare bestefars ære. Han var forferdet og rasende over dette triste forsøket prinsessen hadde gjort for å forfalske en drukning, som deretter forårsaket søk med helikopter for å finne henne.

Med andre ord fikk saken stor oppmerksomhet. Og så ble hun arrestert på et svært offentlig sted, på flyplassen. Dette handlet om ære. Det handlet ikke om sharia lov. Det var ingen rettsak. Hun ble henrettet på en parkeringsplass. Det ble ikke engang gjennomført med en offentlig bøddel. Jeg lærte masse gjennom dette, og ikke minst om ett viktig tema som er den ødeleggende alliansen mellom kongefamilien og wahabismens presteskap, som har hatt stor virkning på forandringene av islams karakter over hele jorden. ”

For henrettelsen av henne var preget av ydmykelse; ingen hellig prosedyre, som om de i forbifarten iverksatte en dødsstraff, dagligdagse klær, et hull i bakken i en ufruktbar bakgård de kalte dronningens hage. En tid etter henrettelsene av de to elskende, han ble halshugget og hun skutt, ble bestefar spurt om han syntes dette var nødvendig. Han svarte: “For meg var det for mye hvis de to var i samme rom. ” Han døde selv 11 år etter, i 1988. Dette svarte en bestefar som hadde regjert over landsdelen Al Madinah i Saudi Arabia fra 1924 til 1965 etter Det gamle testaments lovgiving med stening, pisking og halshugging. En tyv mistet sin hånd, men også brenning og korsfesting kunne brukes. Gjaldt det å fremme de stolte araberes absolutt lydighet ? Å skape en nasjon av underdanige spyttslikkere?

Utad var familien og familiebånd viktig: Utroskap, homoseksualitet og ateisme kunne føre til dødsstraff. Man kalte det Sharia lov, men var essensen  av Sharia lov Det gamle testamente, en etterlatenskap fra en gammel tid, i arabisk forkledning? Var dagens tolkning av de gamle straffelover hentet fra synagogenes rabbier, skrevet ned i deres hellige bøker, Talmud? Så synes Wahabismen i Saudi Arabia som en variant av Talmud, også flammende fanatisk og trangt. Var dette bakgrunnen for at Misha ble skutt i dronningens hage beordret av sin egen bestefar, prins Muhammad bin Abdul Aziz.

Hun ble bakbundet, senket ned til livet i et stort hull i bakken hvorpå jord ble fylt opp rundt henne, slik at hun ikke kunne bevege seg. Hennes øyne ble tildekket. Ble prinsessen og hennes elskede offer for et rettsvesen som hadde blitt stående fast i en eldgammel tid? Var dette lover og regler som ikke lenger kunne ha gyldighet, men som ble valgt for å regulere det saudiarabiske samfunn? Var stoltheten og æren det som holdt ryggraden oppreist hos kongehus, presteskap og undersåtter? Skulle dette knekkes? Er bakgrunnene de samme for halshugginger utført av ekstrem-islamister og andre? Hvordan kan vi forstå denne merkelige måte å forholde seg på innenfor et fellesskap, et samfunn av mennesker som synes de har med hverandre å gjøre?

At to jenter på tur i fjellene i Marokko skulle bli overfalt og drept for en overskrifts skyld, betyr at vi lever i de groteske handingers tid. Men bak trekker noen i trådene som ikke vil vise hvem de er. De narrer oss, sender oss falske meldinger gjennom aviser og fjernsyn, bruker masker, kulisser og rekvisitter, akkurat som i et teater. Har vi med noen å gjøre som forlengst har mistet gangsynet, som er langt ute på avveier? Som lever i et eget avlukke, avgrenset fra omverdenen, langt borte fra fornuft og logikk? Har vi med noen å gjøre som lever langt borte fra medmenneskers nærhet og kjærlighet? Som mangler nærkontakt med små barn og eldre, som oppfører seg som alzheimersyke, innestengt i sin egen forvirrelse? Som er ekstreme i sine oppfatninger og ekstreme i sine holdninger? Er det ikke ennå tydelig nok? Iakttar vi ikke noen som fullstendig har mistet fotfestet og enhver kontakt med fornuften, og bare derfor har slike demoniske handinger kunnet skje? Denne gang skjedde det rett før julefeiringen.

 

Var det tilfeldig?

Akkurat i tiden hvor vi mennesker i Europa retter blikkene innover til gleden over den nyfødte, over barnet, gleden over stjernene på himmelen og gleden over freden. Rett før de helligste dagene satte inn. Etter denne forferdelige hendelse ble riksavisene og fjernsyn kjørt opp i høyeste hastighet. Var dette for å vise sorg og deltagelse, eller et sikkert tegn på at den offisielle forklaring var et bedrag? Var dette noe de ville vi skulle tro? Var tidspunktet velvalgt? Budskapet var at dette var en misgjerning utført av ISIS og jihad-islamister. Vår alles fiende var en muslim. Han var islamsk troende. Han ba mot Mekka. Men stemmer dette med virkeligheten? Var det virkelig en marokkansk gjeter, rørlegger eller gateselger med tilknytning til koranen, til islam eller ekstrem jihadisme?

Det vi kan slå fast er at vi ble vitne til en misgjerning gjort utfra en forvridd oppfatning av livet, noe som var virkelighetsfjernt og usedvanlig arrogant. Å overfalle unge, kvinner på den måten, voldta dem, drepe dem og attpåtil skjære over strupen på dem, og så skille hodet fra kroppen. Hvorfor skulle det være nødvendig? Skulle dette gi inntrykk av å ha vært utført av noen som hadde vært borte fra sivilisasjonen i årevis og så kom tilbake råe, skjeggete, utsultede og fullstendig ustyrlige. Var det slik det var? Måtte de begge dø fordi de kom fra nasjoner som var avskydd? Som blonde, unge, pene og nordiske jenter? Var det derfor de ble utpekt som offer? Ville noen med denne makabre handling treffe de nordiske lands innbyggere i mellomgulvet? Ville de få millioner av mennesker til å miste pusten? Hvem var dette? Hvem visste at jentene kom til Marrakesh akkurat på den tiden? Hvem visste at de skulle opp Atlasfjellene? Hvem visste at jentene skulle telte der alene, bare de to?

 

Noen visste det. De måtte ha visst det allerede da de tok taxi opp til den lille turistlandsbyen Imlil fra flyplassen med sine ryggsekker, telt og godt humør. På Universitet Sørøsts friluftslinje i Bø i Telemark visse de det. Med sikkerhet. På sportsbutikken hvor de kjøpe sitt utstyr, også. Foreldre, slekt og venner visste det. Hvem flere kunne ha fått vite det? De skulle reise til et lite turistsentrum som visste å ta vare på sine kunder, et turiststed i fjellene som hadde vært der i mange år. Der var det turguider og rådgivere hvor du enn snudde deg, som ville de reisendes ve og vel. Som passet på reisende med omsorg og hjertevarme, slik at andre også skulle få lyst å komme.

NRK skriver den 16. februar 2019 på nett at Hilde Ivesdal skal lede turfolk i Atlasfjellene:  “Naturen er fantastisk og lokalbefolkningen er gjestfrie, tolerante og utrolig imøtekommende. Det er trist hvis det som skjedde skal ødelegge for dem, ” sier hun. Egentlig skulle ingenting tilfeldig kunne ødelegge turen. Men uberegnelige faktorer blandet seg inn. Var det politikk drevet av religiøse idéer? Skulle denne forferdelige hendelse gi inntrykk av å ha vært utført av hevnere som var ute for å straffe noen som ikke hadde den rette tro?

 

Men var det slik det var?

Jeg kjenner mange marokkanere, de fleste av dem lever helt normalt med hverandre, fornuftige, klart tenkende og hjertevarme mennesker. Jeg kjenner mange tilhengere av Muhammed, men muskuløse menn som frådende kaster seg over det svake kjønn for utelukkende slaktets skyld, har jeg aldri møtt. Men jeg har hørt om strupekuttere i et lite land i midtøsten som overfaller en uskyldige familie Fogel i landsbyen Itamar om natten og dreper alle med kniv (2011). Den eldste datteren hadde overnattet hos en venninne og unnslapp på hengende håret. Helt opplagt ikke mord, men en politisk handling. Var det politiske hensikter med i bildet, her? De samme argumenter dukket opp under en rettsak mot terrorister i Berlin i sin tid uttalt av Ulrike Meinhof. Tilfeldig? Var dette forbausende utsagn en omvei for å kunne myrde noen uten å bli kriminell, uten å ha brutt noen lov direkte, anbefalt i det religiøse skrift Talmud?

Jeg har hørt om US soldater som dreper uskyldige i Afghanistan og Irak for å skape hat; som sprenger istykker tilfeldige de kaller terrorister på bryllupsfeiringer og begravelser. De bruker hellfire-raketter fra droner. De bruker sprengladninger. De vil skape hat. De sprenger bomber på markesplasser. Ser vi tydelige hensikter, lenger bak (?): Sårer, lemlester og dreper de, for å skape hat mot den europeiske, kristne kultur?

Som amerikaneren Eric Prince og hans Blackwater leiesoldater som skjøt omkring seg på måfå i en irakisk by med oppdrag å drepe. Dette gjorde de i 2007 under  massakren på Nisour Square i Bhagdad hvor de uprovosert drap 17 mennesker og såret 20. “Den tidligere ansatte påsto også at Prince så seg selv som en kristen korsfarer med oppdrag å fjerne muslimer og den islamske tro fra jordens overflate og oppmuntret og belønnet ødeleggelse av irakiske liv. ”

Var krigen mot terrorismen bare et påskudd? Kanskje var det for å vekke hat, det gjaldt? Hat mot den europeisk kristne kultur? Hvem kan det være som interesserer seg for å vekke splid og hat, er ikke det et usedvanlig merkelig forehavende? Hvor står egentlig de som planlegger og utfører slikt? Er det ikke helt avgjørende å vite hvem vi har med å gjøre? Hvordan tenker de? Hvordan kan vi forstå hva de vil? Hvor var kildene deres? Hva inspirerte dem til de fryktelige handlinger? Hvorfor ødela de andre menneskers liv og helse? At jeg måtte til religiøse grupperinger og bibelske tekster for å finne sammenhenger og bakgrunner som gjorde meg istand til å begripe mere av dette, var overraskende for meg. Det var Talmud og Det gamle testamente.

Kasha du Doubkai, Atlasfjellene

Reisen til de majestetiske Atlasfjellene

Jentene reiste glade og opprømte med fly til Marrakesh for å vandre i Atlasfjellenes søndre del. De reiste avgårde med solide vandrerstøvler, marokkanske penger, vannflaske, lommekniv og soveposer. De slo leir tidlig allerede første dagen, og sovnet kanskje inn med en gang etter en kort dagsmarsj. Hvem var det som plutselig ut fra mørket dukket opp utenfor deres telt? Hvor mange var de? Beveget de seg lydløse? Holdt noen vakt? Hadde de fjellstøvler? Var de fjellvante? Visste de allerede hvem som sov i teltet? Hadde de sterke lommelykter? Skar de opp teltduken med kniv? Brukte de bedøvende medikamenter? Slåss jentene, skrek de skingrende etter hjelp?

Var dette fra jihad-islamsk side en bestraffelse av kristne? Hvorfor utførte gjerningsmennene da ikke denne og begrov likene i en av Atlasfjellenes mange steinhuler? Da hadde likene av jentene vært forsvunnet i ukesvis, ja kanskje i månedsvis. Men det gjorde de ikke. De lot noen få vite det. Noen som også kunne koble inn avisene. Hvorfor? Var det fordi likene skulle bli funnet; fordi dette var  hovedhensikten? Skulle det slåes stort opp i aviser og fjernsyn? Særlig i Skandinavia? Kan det tenkes at det ikke var ISIS-jihadister som sto bak dette, verken islamister eller muslimer, men helt andre? Noen som lever ved vår side? Som selv ikke ønsker å stå frem selv, som derfor legger skylden på utenforstående; på en marokkansk gjeter, en rørlegger, en gateselger, på noen utvalgte som for dem ikke betyr noe? For gjerningsmennene gjaldt den ytterste ydmykelse. De må ha vært besatte av å kunne ydmyke andre. Ydmyke utvalgte så langt at offeret ligger med knust sjel på bakken, ikke bare den enkelte, ikke bare familiene og slekt, men helt frem til hele nasjoner. Å drepe for ydmykelsen skyld viser en religiøs tilknytning. Det er som et religiøst motiv å regne, men denne gang brukt i en politisk sammenheng. Min sterkeste medfølelse er med de mødre og fedre det gjelder, med de øvrige familier til disse to vakre piker. De er få som setter i verk slike sterke ydmykelser i politikkens verden. Så få at de kan telles på en hånd.

Kanskje ble dette iscenesatt av noen som hadde lagd lignende teater tidligere, som allerede hadde maskene, uniformene og scenebelysningen; kanskje hadde de også tidligere lagt skylden for egne handlinger på andre? De fant et “mistet” ID-kort ved åstedet; dette funn var så viktig at de lot NRK nyhetsjournalister (P2) understreke akkurat dette. En gjerningsvideo ble lagt ut på nett, har vi ikke vært bort i akkurat dette før? Hvem bruker denne metode, igjen og igjen?

De vakre nordiske, lysblonde jentene Louisa og Maren (foto dokument.no).

Noen hevder idag at muslimene oppfordrer til voldtekt. Jeg har selv aldri erfaret dette i møte med muslimer. Men pengesterke vestlige grupper og deres talerør proklamerer dette, igjen og igjen. Disse har gjennom mange år systematisk oppfostret den aggressive Jihad-Islam (jfr jihad schoolbook). Voldtekt var for rødegardistene på vei inn mot Tyskland mot slutten av andre verdenskrig, en del av krigen. De ble oppfordret til voldtekter og de oppførte seg også skrekkinngytende. Men også US- og NATOsoldatene i Afghanistan og Irak gjorde det, ikke et hakk bedre; hadde de den samme røde bakgrunn? Statsstøttede og privat finansierte nettaviser lager de største overskrifter gjerne over de blodigste foto, nettopp mot muslimer. Blir det fyrt ekstra oppunder akkurat denne frykten? Stadig blir det kastet inn olje, bensin og nye vedkubber for at det skal bli overopphetet. Hvorfor?

 

Voldtekt er mangel på intelligens

Voldtekt var noe kraftige landsens sønner som ikke visste verken foran eller bak, utførte. Men også ungdommer fra land og by som i gjenger mistet både øye og  forstand hvis de kom for nær ei jente. Dette er kjente fenomen ikke bare fra Afghanistan, Irak og Pakistan, men også fra både sentrale strøk og bortgjemte bygder i Norge. Vi har alltid hatt noen av våre egne som ikke var begavede nok til å bruke et språk jentene likte. Da lysten ble for sterk, og de hadde inntatt for mye alkohol, grep de om seg med rå muskelkraft og tvang. Noen ganger døde jentene av dette. Men dette har ingenting med muslimer, islam eller koranen å gjøre, ikke engang jihad ekstremisme. Dette er en ukultur, dessverre en lettvint løsning noen gutter tyr til, verden over. Om de er norske, ISIS eller fra Pakistan gjør ingen forskjell. Vi vet alle at dette ikke har med intelligens å gjøre, men heller mangel på sådann.

Men den som voldtar for å ydmyke og knuse en personlighet, går ut over det personlig ubevisste og henter også dermed en annen kraft i handlingene, en meget større brutalitet og hensynsløshet. Hadde voldsmennene i Atlasfjellene medikamenter i blodet som antente både aggresjoner og drifter? For hvem var de store, sterke og veltrente som angrep to små jenter inne i et lite telt?

Har noen med egne interesser skrevet inn volden i Koranen for å dreie europeerens forståelse av Islam i en bestemt retning?

Den amerikanske historiker og forfatter Webster Tarpley sa følgende om ISIS: “ISIS er skapt av NATO, de ble trent i NATO-leire i Jordan av briter, franskmenn og amerikanske offiserer, de ble støttet av penger fra Saudi Arabia, fra Prins Abdul Rachman Faisal, broren av utenriksministeren Prinse Saudal Faisal; dette er den hemmelige hæren til CIA, noe som den glødende propagandaen bekrefter. ”

Er vi overrasket over slike utsagn? Kan det være at vi har noen bestemte i statsapparatene som agerer her? Noen som lyder ordre? Noen som skjult bak store skrivebord forer rikspressen med “fake news”, trekker i tråder, organiserer og telefonerer?

La oss se nærmere på det: Hvordan ble aviser og TV brukt? Hadde ikke riksavisene mange, store og fete oppslag? Haglet de ikke ned over oss? Var det ikke viktig at vi, folkemassen, fikk hamret inn det aktuelle budskap, igjen og igjen? Det het i PSTs (Politiets Sikkerhetstjeneste) trusselvurdering 2019: “Den mest alvorlige terrortrussel i 2019 kommer fortsatt fra ekstreme islamistiske grupper. Det er lite sannsynlig med terrorangrep fra norske høyre-ekstreme og svært lite sannsynlig med terrorhandlinger fra norske venstre-ekstreme. ”

Carl Norberg fra Sverige har lært meg mye om mangt og meget, han mener (25. februar 2019): “Radikal Islam är en västerländsk konstruktion för polarisering…Utan att någon eldar under grytorna, så måste man vara närmast hjärndöd – alltså svensk – för att inte begripa att sekulariserings-ambitionerna i Mellanöstern bygger på förståelse för detta. När pengarna försvinner för religionerna så är de borta inom en väldigt kort tid.

26. februar 2019: “Om det Djupa Staten konstruerade radikal Islamism för att skapa polarisering och ett land har problem med den Djupa Staten, är det då jättesmart att att ens reagera med aversion mot muslimer i detta? Man måste vara ytterligt svenskt hjärntvättad för att inte se vad det är som händer nu. Det kan inte vara exakt omöjligt att inse att det faktiskt finns en part som aktivt underblåser – instigerar – för att skapa konflikter. “

 

Saudi Arabia, hvem bor der?

Sionisten Chaim Weizmann visste nok hva han ville da han møtte Faisal I, King of the Arab Lands i 1918.

Det sies at Saudi Arabia er Saud-familiens private eiendom. “Den arabiske halvøys golde og ugjestmilde ørkenlandskap preger Muhammeds religion. Teologien er basert på Abrahams arv fra Det gamle testamente, gamle hedenske måneguder, talmudsk judaisme, gnostisisme og kristendom. Det hellige saudiske land er opprinnelseslandet til islamsk ekstremisme, ” skriver Dr. Harell Rhome.

Landet ble egentlig født så sent som i 1902. Strafferegimet vitner om at de fra første stund hadde avvist kristendommen. Var det fordi kristendommen hadde enkeltmenneskets frihet og nåde som grunnstener? Var det derfor de gikk tilbake til noe som egentlig var avlegs og forlatt. Var det fordi dette gammelmodige nettopp var deres eget? Var det fordi de i dette tilbakestående hadde grunnlaget for sin makt? Var dette samfunnslover fra Det gamle testamente, senere konsentrert i Talmud? Kom inspirasjonene til de nådeløse halshugginger herfra, til stening og pisking? Dreide det seg om å kue befolkningen? Tvinge dem med skrekk og redsel? Dødsstraff? Hos oss i Europa var dette et strafferegime vi ikke lenger så oss tjent med, det løste ingen problemer. Vi kvittet oss med det. Hvorfor så de seg ennå tjent med dette?

Rabbiene viste ingen nåde: “Som Bibelen og Talmud skriver om dødsstraff og korporlig straff, inkluderer døden ved stenkasting, halshugging, brenning og kvelning, vi leste riktig; kvelning… ”

Å kaste sten på noen som har forbrutt seg mot en sosial retningslinje gitt av de eldste, for straffens skyld, er en merkelig måte å statuere et eksempel på. Det gjør de andre redde; om det er verdt å ofre noens liv for det, gjøre familier farløse, morløse? Men kvelning? Må ikke en bøddel som skal kvele et medmenneske ha temmelig mye sagflis og lite blodomløp i hjernen? Har de egentlig tenkt igjennom dette? Men kanskje ligger det viktigere ting bak enn å løse de sosiale problemer? Kanskje dreier det seg bare om å bevare makten? Makten over undersåttene?

 

Douglas Reed etterforsket noe som var meget komplisert å finne frem til i 1956. Det skulle koste ham meget.

Engelskmannen og Sørafrikaneren Douglas Reed skrev i 1956, side 77: “Under ledelse av deres talmudiske herskere deltok jødene aktivt i kampen for emansipasjon. Det i seg selv var rimelig nok. Det store flertall av kristne var fra begynnelsen av den oppfatning at den frihet som måtte vinnes, til slutt skulle omfatte alle mennesker uten hensyn til rase, klasse eller tro. Det var selve kampens mening, og alt annet eller mindre enn det, ville ha gjort kampen meningsløs. Imidlertid var det i jødenes tilfelle et innlysende paradoks, som igjen og igjen forbløffet og opprørte de folkeslag som de bodde blant. Den jødiske lov uttrykte teorien om herrerasen på den mest arrogante og hevngjerrige måte noe menneske kunne forestille seg. Hvordan kunne jødene angripe det faktum, at andre folkeslag utgjorde nasjoner? Hvorfor forlangte jødene at barrierer ble brutt ned mellom andre, når de samtidig bygde enda sterkere barrierer mellom seg selv og andre mennesker?”

Side 78: “Gjennom den makten den herskende sekt hadde fått over regjeringene ved hjelp av emansipasjon, oppnådde den enda en «tilbakevending» til Det hellige Land og fikk slik gjenetablert «loven av 458 f.Kr.» med den destruktive og imperialistiske misjon. En sjåvinistisk feber, som må ha sitt forløp, ble sprøytet inn i verdensjødedommens blodårer. Den veldige makt sekten hadde fått over Vestens regjeringer, ble brukt til et koordinert formål. Og det ødeleggelsens helvete som det tjuende århundre utartet seg til i Vesten, hadde relasjon til og var dominert av Sions gamle ambisjon, som var gjenopplivet fra fortiden for å bli ukritisk antatte læresetninger for Vestlig politikk” (fra boken Kontroversen, oversatt av Ingrid Berg).

 

Var strafferegimet i Saudi Arabia egentlig bygd på Talmud, var det derfor mye av de besynderlige uroligheter vi kunne iaktta, stammet fra den kanten? Saudi Arabia var omtrent like gammelt som sionistenes første verdenskongress. Som demokratiene i Europa og deres politiske partier. De fant olje i Saudi Arabia i 1936, før dette var de meget fattige; idag pumper deres store pengemengder flyktningemassene inn i Italia, Frankrike, Tyskland og Norden, til bygging av moskeer, til utdanning av ekstremister og til bevæpning av ISIS-leiesoldater. De åpnet sine fengsler for at deres verste kriminelle skulle kunne gi de rette stemninger over krigen i Syria og Irak; de samarbeidet tett med FN og George Soros og hans mange, forskjellige NGOs. Man sier at engelskmennene grunnlag Saudi Arabia, husker vi ikke Laurence of Arabia; var det kanskje sionister som tok rattet fra ham? Kanskje holdt de kniven mot strupen til ofrene sine, der også? Begynner vi å ane at det ligger idéer til grunn for det de gjør? Dystre fremtidsutsikter, kanskje har rabbiene et stort mørkt prosjekt på gang?

Den engelske spion Hempher (Memoirs of Mr Hempher) hevdet at wahhabismen kom fra England, plantet inn i Saudi Arabia som en dødelig gift; dens oppgave var å ta livet av islam. Saudfamilien var på et tidlig tidspunkt infiltrert. Wahhabismens grunnlegger het Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, hans bestefar var Sulayman, en kjøpmann fra Bursa, Tyrkia, også kjent under navnet Shulman. Først igjennom de store flyktningestrømmene fra Mellomøsten og Afrika inn i Europa og Skandinavia, betalt og hjulpet frem av Saudi Arabia, gjennom den vanvittige krigen mot Jemen de siste årene, så vi at det kanskje hadde en langt-rekkende hensikt at Saudi Arabia ble bevæpnet til tennene av sentralt sittende sionister i United Kingdom og USA. Er dette deres egentlige motiv? Kan dette ha vært planlagt av noen som tenkte langt frem i tid?

Fra Confessions Of a British Spy, Memoirs of Mr Hempher, forordet:

“Da islam ble grunnlagt, ble prestedømmets eneveldige makt, som i middelalderens mørke dager, brutt. De grunnla derfor misjonsselskap for å ødelegge islam. Britene var særlig ivrige. Et Commonwealth-departement ble etablert i London for å bekjempe islam. Mennesker som jobbet i dette departementet, ble opplært i deres triks. De lagde alle mulige, ufattelig ondskapsfulle planer og angrep islam ved å bruke alle tilgjengelige militære og politiske krefter. Hempher, som var en av tusenvis av mannlige og kvinnelige agenter, ble sendt ut til alle land fra dette departementet. De fanget en person som heter Muhammad av Najd i Basra, villedet han over flere år, og fikk ham til å etablere sekten Wahhabi i året 1125 [1713 AD]. Fra Hemphers Memoirs side 20: “Når vi har klart å knekke muslimenes samhold og sympatien dem imellom er svekket, har de blitt så svake at det skal bli lett å ødelegge dem… ”

 

Israel spiller en stor rolle også i den eskalerende konflikten mellom Pakistan og India, de har mange jern i ilden.

Det påståtte er ingen umulighet. Det var alltid begavede, brennende enkeltmennesker bak grunnleggelser av nye religiøse retninger. Boken er skrevet av en som er meget kunnskapsrik og som behersker sitt britiske skriftspråk meget godt. Mr Hempher kan ha vært en ansatt fra et britisk departement som deltar i en angrepene mot islam. Men også det omvendte kan være tilfelle.

Hempher kan være en høyt utdannet sionist, en representant for The Zionist Congress, som i virkeligheten ønsker å styrke wahabismens egentlige hensikt, nemlig at Saudi Arabia skal bli et virksomt instrument for en dyp stat, de vestlige lands skyggeregjering. Tanken bak denne ofte brukte strategi er først å spre rykter om latterliggjøring og idiotforklare, for så siden uforstyrret, kunne konsentere seg om det vesentlige. For kanskje var landet fra begynnelsen av ledet av et hemmelig råd av rabbier, et Sanhedrin? Men kanskje ingen skulle vite det før tiden var moden? Vi kunne se at noe vokste frem i Saudi Arabia, en virkelighet kom til syne, vokste seg sterk og befestiget sin makt. For aldri før var Saudi Arabia en større militærmakt; kanskje var utryddelsene av jemenittene bare den spede begynnelse? Kanskje er det ikke uten grunn av militære jagerfly fra Israel utstyrt med neutron-bomber, også dukket opp der?

 

Hva slags planer fremover kunne den dype stat ha med dette? Ville de ta Iran? Egypt? Var urolighetene i Eritrea, Sudan og Somalia bare forberedelser og oppvarming på det som skulle komme? Og landene ligger på rekke og rad omkring Saudi Arabia. Kanskje er Etiopia ikke så viktig, da det jo allerede er kommunist-sionistisk kontrollert. Israel og Netanjahu spiller nå også en stor rolle i den eskalerende konflikten mellom Pakistan og India. De er på hugget, ingen tvil om det. De smir mens jernene er varme. Sør Amerika er også viktige for dem. Nylig sendte de 300 svartkledde agenter med fly til Venezuela, ifølge Rick Wiles, Trunews 21. februar 2019. Er ikke dette den dype stats infanteri? Brutale drapsmenn, solgt ut som helter. Spesialister i provokasjon, vold og tortur.

Mon tro om de ikke ville spille en avgjørende rolle under urolighetene i Venezuela? Var de kanskje initiativstakere til urolighetene der fra første stund av? For landet hadde mye olje. Er ikke dette merkelig likt det som skjedde i Libya? Hadde de svartkledde ikke også egne kontorer på Jevnaker utenfor Oslo? I nærheten av Utøya? Var ikke de svartkledde også tilstede i Sverige, for å stifte uro og brenne biler? Jeg mener jeg så en videosnutt med nettopp svartkledde ungdommer løpe omkring, med tørkle over ansiktene på en parkeringsplass, kastende med spesialteknisk utviklede tennsatser, for å antenne biler, var det ikke i Gøteborg? Hvem hadde vel spandert de rådyre, lett håndterlige, spesiallagde brannbomber på dem? Synes ikke dette å være de lange, kalde slag-skygger fra den dype stat?

Saudi Arabia indre gemakker kjenner vi i Vesten ingenting til; en ting vet vi med sikkerhet, det er ikke kristent. Mischa prøvde å forfalske sin egen død ved drukning, hun prøvde å rømme landet, utkledd som mann, men ble stoppet på flyplassen. De fire mannlige vitner som skulle ha sett de seksuelle akter, var ikke å oppdrive. Men i det øyeblikk hun kom ut fra rettsmøtet og bekreftet 3 ganger etter hverandre at hun hadde begått utroskap, var dødsdommen beseglet. Hva som lå bak hennes beslutning er vanskelig å si. Kanskje var det ikke sant heller, slik filmskaperen Thomas hevdet. Og gift var hun ikke, så utroskap kan ikke ha vært den virkelige grunnen. Men utroskap er ifølge den fremtidige Noahide lov nummer fem (5) ulovlig og straffes etter Talmud med døden. Kan det ha vært et skjult Sanhedrin, et gammelmannsråd av rabbier, bak dette?

Barbie halshugger Ken pga utroskap: At et slikt makabert og usedvanlig smakløst foto dukker opp, ingensteds fra, pedantisk arrangert; er det et skjult tips om en fryktelig fremtid?

For det passer inn i bildet: Henrettelsene av Mischa og Khaled kan ha vært et krav fra et gammelmannsråd av øverste rabbier, et skjult Sanhedrin som sto over det Saudi Arabiske kongenhus. En dødsdom over en Saudi prinsesse som skulle være et illevarslende tegn for fremtiden. Domfellelsen skulle spre seg over hele den vestlige verden. For rabbiene elsker den slags, tegn for fremtiden, det gir dem en velgjørende, religiøs makt, en følelse av å kunne si sannhet om det som skal komme. En rekke hollywoodfilmer er et funn for den slags “spådommer”. Det kunne ha vært et slikt råd; et Sanhedrin som gav ordren til bestefaren om å eksekvere dødsdommen. Rabbiene i Sanhedrin ofrer gjerne mennesker for sine saker, da det i egne øyne gir dem seriøsitet.

I så tilfelle måtte en bestefar Prince Muhammad bin Abdulaziz bare bite i den for ham kanskje bitreste pille. For det er ikke familien Saud som bestemmer i Saudi Arabia, det synes å være rabbier og sionister. Den forklaringen kaster et dypere lys over de merkelige krumspring vi har sett der. Og verre skal det da bli. Rabbiene er som helvetes egne representanter på jord. De er representanter for mørkets makt. Først de siste årene har de begynt å vise offentligheten det de i virkeligheten alltid har vært, men av gode grunner har holdt godt skjult. Dette gjør de nå, fordi de mener at de er kongen på haugen. Ingen kan ta dem, lenger. De er sikre. De ser seg ikke engang lenger bakover, for å sikre sine mulige rømningsveier, slik de har gjort i århundreder før. Nå skadeskyter og dreper også IDF-soldatene på lang og trygg avstand barn i Gaza med sine moderne skarpskyttergevær med de beste kikkertsikter. Fotballspillende barn i Gaza har slik fått ødelagt sine kneskåler, målrettet truffet. IDFs skarpskyttere er trygge og stolte over at de kan treffe en kneskål på slik en lang avstand.

Ingen har løyet så omfattende og så glatt som sionistene, da de har mye å skjule bak sine forskjellige scenetepper. Heller ingen har så store ressurser til disposisjon. At boken ‘Memoirs of Mr Hempher’ pr 2019 koster skyhøye $200 hos Amazon (1700 NOK), er for meg en bekreftelse på at de har hånd om den rorpinnen. Boken er godt skrevet og helt klart plassert med viten og vilje i vår verden av kunnskap om de egentlige forhold. Et nytt bedrag.

 

Hvor mange menn var tilstede om natten ved teltet?

Var det ikke sant at det var en gjeter som var gjerningsmann, en marokkansk gateselger eller rørlegger? Krevet ikke voldtekt, strupekutting og drap en ukjent hensynsløshet og råhet, krever ikke dette så stor muskelkraft at bare trente menn kunne gjøre det, muskelbunter fulle av medikamenter, trent militært, og blindt adlydende all slags ordre? Noen uten eget blikk, som man normalt sperrer inne? For ofrene ble kanskje holdt av to menn, mens den tredje brutalt utførte voldtekt og slakting? Kanskje var de tilsammen tre menn beskjeftiget pr. offer? Det kan ha vært slik; fordi metoden var den samme ved flere andre terroraksjoner: identifikasjonskort ble funnet nær åstedet og en forferdelig video ble lagt ut på nett. To ting var viktige for media, sålangt NRK, Resett og VG å understreke; det var muslimsk ekstremisme, det var ISIS. Var drapsforsøket på Anne i Møllergata i Oslo den 17. januar 2019 en fortsettelse av prosjektet som begynte med mordene på de to lys blonde skolejentene i Atlasfjellene? Var dette planlagt av skrivebords-terrorister med et vell av baktanker, enten de presset stortingspolitikere eller tok livet av tilfeldige. Kanskje var det de hevder gjennom media ikke verdt den minste tillit? Kanskje bygget de bare videre på sine løgner?

 

Brutalitet og sex

Ungdomsstjernen Miley Cyrus

Vi druknes i brutalitet forbundet med sex. Hva ligger bak? Kjendiser som Madonna, Lady Gaga og Miley Cyrus kjøres ut i media som store porno-(kunst)-stjerner for å påvirke ungdommen. Hvorhen skal de påvirkes? At lysten er veien å gå? At å tørre å ta lysten på alvor er den virkelige frihet og sannferdige toleranse? For siden å oppdage at plutselig hørte man låsen bak en i innhengningen, slå igjen. Man var fanget i noe som var det motsatte av frihet og det motsatte av toleranse? Miley Cyrus mener nok selv at det er kunst, det hun gjør. Hun eier også en gris, fra Malebu. Ikke å utelukke at dette er et ledd i den omfattende hatkampanje mot muslimer (se lenke video i referanser). Er Miley Cyrus kjøpt og betalt? Har hun har solgt seg for gull og berømmelse, men må gi ungdommene falske, vill-ledende idealer om sex tilbake til oppdragsgiverne i Hollywood (den hellige skog)?   

Pornografi er brutalitetens forvandling av de fineste sider av et menneskeliv; akten som leder til befruktning. Gjennom brutalitet blir det vakreste pervertert, lagt øde. De fremtidige barn som skulle bringer menneskeheten fremover, blir stengt ute, blendet og mørklagt. Lysten blir gitt frie tøyler, mangler form og flommer ut i alle retninger og forsvinner siden ut i intet. Vi er alle ofre; vi blir etterlatt ulykkelige og tomme. Lysten blir plassert i mediaverdenen som en betydningsfull faktor, men den er ikke betydningsfull. Den er ingen hovedsak. Den er intet mål. Den er en del av veien til målet. Pedofili, sex med barn, homosexualitet og transsexualitet er en del av samme strategi. Sionistenes bestreber å få aksept for bevegelse LBGT (lesbian, Bisexual, Gay, Transsexual) under overskriften frihet og toleranse, mens det i virkeligheten dreier seg om bevisst destruksjon, de ønsker å ødelegge vårt kristne samfunn.

 

Pornoruss Telemark 2019

En søt jente fra videregående i 18-årsalderen i Telemark etterlot seg et russekort 2019 med følgende tekst under overskriften pornoruss:

“Adr: der du vil, Tlf: Nei, det fær du kje, Mamma’s lille engel, men en djevel i senga. Våt og vill, vil du være så snill? Gi meg støt, så blir jeg bløt, If you give me a nickle, then i will tickle your pickle. ”

Er dette et resultat av en bevisst sexualisering, et bevisst brukt nedbrytende element? Blir ikke ungdommen lokket i en felle? En felle som ødelegger livsvilje og livslyst? For å sørge for at inspirasjon til å grunne familie og få barn, går tapt? For å fjerne livets mening og erstatte denne med en løgn? At man havner i sitt eget lille lystkammer, innelåst og fengslet? Hvem vil dette? Hvem synes dette er bra? Vil noen hekte oss på sex, lyst og brutalitet? Pumper noen inn pornografi i våre daglige liv, voldsbruk som skal ødelegge det fineste vi har? Vil noen forandre oss? Hvem kan det være? Er det her vi finner en sammenhengen så vi kan forstå hvorfor slikt skjer; er det ikke hinsides vår fatteevne at noen farer frem slik; voldtekt og halshugging, hvem er det som ønsker å formidle dette uforståelige og underlige budskap? Har denne sexualisering med bølgen av voldtekter og halshugging å gjøre? Er det de samme som arbeider for at ødeleggelsene skal spre seg?

 

Hvorfor akkurat Marokko?

En nøkkelopplysning ville være å få svar på spørsmålet om hvem som fikk jentene til å reise til akkurat Marokko på dette tidspunkt? For Europa har en rekke vakre og mektige fjellpartier som skulle være langt mere å foretrekke enn Atlasfjellene. F.eks. de bayerske alper i Sørtyskland, Mont Blanc i Sveits, Rosengarten i Norditalia, Tatrafjellene i Polen og Tsjekkia.

Men desember måned 2018 skulle vise seg å være et sentralt tidspunkt, politisk sett. Akkurat da hadde USA bestemt seg for å trekke sine soldater ut av Syria. Dette utløste panikk i leiren til Netanjahu, krigens initiator og regissør. I tillegg fant dette for hele Europa avgjørende møte om FNs Global Compact for Migration i Marrakesh, noen få kilometer unna overnattingsstedet til jentene. Dette møtet skulle bli avgjørende for de kommende store innvandringer til Europa og Norden. Var dette et velegnet tidspunkt å antenne hat mot muslimene?

NATO har en stor avdeling for terrorvirksomhet som går under navnet CPC, Clandestine Planning Committee, med hovedkvarter i SHAPE, Brussel. Den sveitsiske forfatter og Dr. Daniele Ganser påviste i sitt doktorarbeide at flere terroraksjoner i Europa hadde tydelige forbindelseslinjer til NATO, dokumentert i boken NATOS Secret Armies, utgitt 2005. Etter min mening er tegnene flere på at de har vært involvert i en rekke terroraksjoner de siste årene. Høyskolen hvor begge jentene var studenter arrangerte et NATO-møte i Tønsberg i desember måned 2018. Kanskje fant et møte sted mellom jentene og en representant fra NATO? Kanskje serverte jentene mat der?

NATO har et meget problematisk rulleblad hva terrorisme angår, hvilket nødvendiggjør en nøyaktig og samvittighetsfull etterforskning.

Hvis vi tror at NATO er for seriøse til å utføre den slags, at påstander om terror ikke kan ha noen grunnlag i fakta, at det må være fake news, da er det vi som har blitt ofre for propaganda. Men selv om NATOs ressurser har blitt aktivert, så er konseptet og underskriften på aksjonen andres. Vi må altså undersøke om det er utenforstående som har adgangskort og nøkler til NATO? Utenforsstående som ikke er medlem, ikke ennå. Åpenbart ville terroristenes bakmenn ha lys blonde, unge jenter fra nord. Terroraksjoner planlagt med NATOs ressurser i ryggen, er disse nevnt under: Det har blitt en trend å finne mistede id-kort på terror-åsteder. Merkelig, ikke sant? En fix idé? Eller ønsker planleggerne med dette å fortelle hvem de er? Et slags omvendt visittkort med navn og adresse?

Den som leser wikipedia-rapportene (se referanser) om de følgende terrorhendelser vil se at tåkete begrep som jihadekstremister gjerne blir brukt. Det er antydninger, som begynnende, men uavsluttede penselstrøk i et maleri, som skal gi et usant inntrykk av hvem vi har med å gjøre. Det skal være så utydelig at vi bare tror vi har skjønt det, og disse inntrykk tåler ingen nærmere undersøkelse; de er løgnaktige og plassert der med hensikt; gjerne i fete overskrifter, gjerne levert sekunder etter hendelsene, før blodet var størknet. Gjennom aviser og på fjernsyn skal det bli gjort inntrykk på det store publikum. Slik har bakmennene operert fra tidlig på 70-tallet med bl.a. irske IRA, de italienske venstre-ekstremister (Brigate Rosso, røde brigade) og tyske Bader Meinhof (Andreas Bader og Ulrike Meinhof) frem til idag. Wikipedia er den dype stats talerør; og Wikipedia er meget talende når man vet dette; i Wikipedia skriver de hva den dype stat vil vi skal tro.

Og vi ble tatt på sengen. Vi skjønte det ikke. Så langt nede ved bakken, langt under beltestedet, lenger ned kom man ikke. Vi var ikke vant til slikt lavmål. Først de siste årene begynte vi å forstå at dette ikke engang var intelligent. Idag forstår de fleste av oss at disse stupide og unyttige manipulasjonsforsøk har brakt alvorlige samfunnsskader og kostet mange uskyldige forbipasserende liv og helse. Det er klart man spør seg om det var de samme planleggere som hadde med alle terrorangrep hvor man fant id-papirer å gjøre. Når man ser den samme gummistøvel på begge føtter, kunne vi kanskje gå ut fra at det er den samme mannen som er oppi begge. Faktisk taler omstendighetene for akkurat det. NATO? Ved følgende terroraksjoner ble “mistede” identitetskort funnet:

 

1. London terror, juli 2005

2. Paris, Charlie Hebdo terror, januar 2015

3. Nice terror, juli 2016

4. Berlin terror, desember 2016

5. Manchester terror, mai 2017

6. Barcelona terror, august 2017

 

Journalist og reporter Richard Gutjahr

Kanskje er det sant, det som hevdes, at NATO er den dype stats egen hær? At det i tillegg dukket opp en journalist og fotograf Richard Gutjahr, tilstede i Nice den 14. juli 2016, for så og si i rette øyeblikk fra en sentral hotellveranda med kameraet klart, fotograferte og filmet hele terrorhendelsen, bør man notere seg. Han var noen dager senere, den 22. juli også tilstede i München. Også i rett tid. Han fortalte tv-stasjonen Phoenix at han hadde lagt seg etter politibilene under utrykning til terrorangrepet. Han var rask på avtrekkeren, kan man forstå. Politiet slapp ham da også straks innenfor de avsperrede områder. Hadde han en spesial-invitasjon, kanskje? Var han for det tyske politi en VIP? Straks støyen fra terroren hadde lagt seg, fortalte journalist Gutjahr om alt det som hadde skjedd til større tyske medier (ARD-tagesschau, Phoenix og Bayerische Rundfunk). Den tyske forfatter Gerhard Wisnewski la i ettertid åpent for dagen at her var det nok forhåndstips med i spillet. Richard Gutjahr gikk i etterkant av dette til sak mot ham, men tapte. Ære være den dommeren. Richard Gutjhr er gift med tidligere Knessetpolitiker og militære sikkerhetsagent Einat Wilf, en ung kvinne og sionist med iskalde øyne og utstråling som et kjøleskap, skriver den tyske forfatteren i sin bok Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2017. Er vi overrasket? Av grunner som jeg bare aner, får Benjamin Netanjahu og hans militære intelligensia etter alt å dømme førstehåndsrapporter om alt som skjer på terrorscenen. Hvorfor er de interessert i det? Er det fordi det er de som trekker i de lange tråder?

 

Å være kristen er en synd, de kristne bør dø

Anne ble stukket ned bakfra av en ung muslimsk russer på en KIWI matbutikk i Oslo i januar 2019. Under et intervju med forsvarer Ola Lunde bekreftet han at det var kristendommen det gjaldt:  “Den unge mannen er sint på oss europeere, fordi vi har det så godt; det å være kristen, det er en synd, at alle som er kristne, de bør dø. ”

Er det noen som skjult i bakgrunnene arrangerer en slik 70 års utvikling?

Kampen mot kristendommen kommer opprinnelig ikke fra muslimsk hold. Også Humanetisk Forbund (HEF) har i mange år bekjempet den. I 2015 fikk forbundet så hatten passet av professor Frank Aarebrot: “Det er en organisasjon som er til for å bekjempe kristendommen, noe som er både rimelig fånyttes og idiotisk å gjøre. Kristendommen er en viktig kraft. ” Jeg takker Aarebrot for disse uttalelser hver eneste dag; få har hatt skjebne og mot nok til å stå frem slik. Alt vi lever av og alt vi lever på i Europa, alt som virkelig betyr noe, har sine grunnstener i kristendommen. Frihet, sannhet og kjærlighet kan ikke måles mot den kollektivistiske tvang, løgn og hat. Det er som å måle det storslåtte og spiredyktige med det som er smått, kleint og ikke kan bære frukt.

Ikke plass på norske universitet for slike som ham: Frank Aarebrot

Den oppnevnte forsvarer Ola Lunde formidlet et stereotypt bilde, et helt enkelt et, skåret over en lest vi kjenner fra før. Han opptrådde som en løpegutt som sa de riktige ting til NRK i det avgjørende øyeblikk, som hadde han et manuskript i hånden. Han understreket at for gjerningsmannen gjaldt det å komme kristendommen til livs. Var dette ment som en offentlig provokasjon? Var det derfor denne rare, merkverdige handling ble solgt til presse og media som en terrorhandling? Oppsettet var ikke ulikt somalieren, i etterkant ble han betegnet som psykotisk; han drap en 23-årig gutt fra Skien på trikken i Oslo i 2004.

Disse begge opptrinn var svært like, var det tilfeldig? Eller sto de samme skrivebords-terrorister bak? Jeg husker godt da en politimann sto fram i VG i kjølvannet av affæren. Han mente vi ikke skulle glemme at mange fra Afrikas dype skoger var skadde fra de mange krigers forferdeligheter og var blitt psykotiske. Rykket han ut med dette, fordi altfor mange dengang rystet på hodet over forklaringen av trikkedrapet? Også jeg var dengang meget skeptisk. Min tillit til psykiatriske diagnoser forsvant da også; de hørtes alle ut som nyttige bortforklaringer; at man ikke skulle mistenke at flere satt og planla “enkeltmanns-terror” med viten og vilje.

Gjaldt det en kommende konflikt mellom muslimer og kristne? Hvis koranen og dens tilhengere ble de kristnes svorne fiende, ville mye for dem ha vært vunnet. Ihvertfall for de som hater kristendommen. Fordi vi har noen som gjerne ser at Muhammed og islam skal forbindes med vold og grusomheter. Var det derfor Jihad ble blåst opp som en ballong i en aggressive retning?

Den som studerer Jihad schoolbook-saken fra tidlig på 70-tallet nærmere, vil oppdage at noen i USA sendte skolebøker til flyktningerleire og skoler i Afghanistan og Pakistan fra tidlig på 70-tallet og fremover, finansiert av US-aid. Det var skolebøker for de minste i barneskolene hvor hatet mot hvite kristne sto skrevet med store bokstaver mellom linjene. Det var meget overraskende for meg. Opplysningen om dette fikk jeg gjennom et leserinnlegg i lokalavisen. Det var tydelig at vi har agerende i den vestlige verden som betaler mye for at muslimene skal bli de kristnes erkefiender.

Er det noen ressurssterke provokatører som fremmer aggresjonene, uten at “jihad-islamistene” selv er klar over det?

Kristendommen tilbyr takhøyde. Plass for alle. Likeverdige. Den individuelle frihet. Enhver skal kunne finne sin egen vei. Alle kan tenke det de vil. Alle kan føle det de vil. Men enhver må også kunne ta ansvar. Ansvar for seg selv, for sitt og for sine. Og vi har plikter, regulert i samlivet oss imellom. Det gir oss form. Trenger noen sterkere reguleringer har vi vårt rettsliv, bygd på kristne idealer, som ordner handlinger som går utover det, gjerninger som bryter våre almenne lover.

Men så har vi med noen å gjøre som ikke vil ha det slik. Ja, de vil sogar bestemme hvordan vi andre også skal ha det, hva vi skal tenke, hva vi skal føle og hva som er best å gjøre. De mener de står over oss. De mener de er bedre enn oss. De vil ha hånd om alle våre ressurser. Det kan vi vel ikke akseptere?

De vil bestemme over oss, fullt og helt. I tillegg har de den utfordring at de ikke kan si dette åpent. De må så og si smugle det inn i våre liv. Slik de smugler inn “de politiske korrekte oppfatninger”, gjennom Anders Behring Breiviks Manifest og helvetesaksjon på Utøya. Dette er en av metodene de tar i bruk. Meget særegent. Disse vil ha all makt, de vil være øverst i hierarkiene. De vil utelukke de som ikke passer inn. Det er derfor vi idag har overvåkningskameraer hvor du enn snur deg ute. Hjemme har vi strømmålere som iakttar alt vi gjør der. Frihet, ansvar og egne valg er for dem en alvorlig trussel. Går de inn på det, kommer hele deres maktverden til å rase i grus. Det vil de ikke. Derfor hatet åndspygmeene fra første øyeblikk alt Jesus Kristus representerte. Fra første dag. For dem var frihet, evne til medfølelse og hjelpsomhet slutten på deres makt. De følte seg truet og jaget inn i de innerste, mørke kroker.

Osloadvokat Ola Lunde er blant dem som ikke har satt seg inn i Koranen og muslimenes tenkesett, han våget å blottstille sine manglende kunnskaper om Muhammed og Koranen, da han ovenfor media (NRK, se under referanser) hevdet at mannen som muslim, ville kristendommen til livs. Uttalelsene han kom med om hva den 20-årige muslimen fra Basjkortostan i Russland hadde tenkt å gjøre var så plakative at de ikke engang var troverdige. Løy mannen for åpne kameraer? Hans utsagn “at kristne bør dø” har ingenting med islam å gjøre.

Det kunne like gjerne ha vært; trikke- og kranførere, bakere og taxisjåfører må dø. Men også husmødre og forsvarsadvokater. Men tar vi islam-fernisset bort, så snakker noen som hater kristendommen dypt og inderlig. Var det ikke deres budskap, du formidlet, advokat Ola Lunde? Mange av oss vet allerede at disse alltid har hatet kristendommen; de har i hundrevis av år demonisert kristendommen etter beste evne. Men de har klokelig holdt kjeft. Helt til i våre dager, for nå har de hånd om statskassene, tilgang til advokatene, aviser og NRK. Nå agerer de, nå er de høye på seg selv og sin makt. De er den samme mobben idag som de var for totusen år siden. De som vil tvinge oss alle inn i tvangstrøyer, inn i de politiske korrekte meninger, inn i allestedsnærværende kontroller og gjennomlysning. Men de er ikke muslimer.

 

Halshugging som politisk virkemiddel

McCain i Syria, Nr. 2 er ISIS leder Abu Bakr Al- Bhaghdadi, skolert av Mossad

US historiker og forfatter Webster Tarpley mener halshuggingsvidoen av den amerikanske journalisten James Foley ble lagd for å få igang bombingen av Syria: “La oss se på syria-iraque-isis-komplekset, dette er åpenbart eskalerende, og vi har et monstrøst stykke morderisk teater, det er det du kan kalle det, et reklamestunt av den mest grusomme og makabre typen, den offentlige henrettelse av James Foley (august 2014), og det blir brukt til å eskalere krigen og å øke viljen til å bombe i syria. ”

Folkemeningen er viktig. Det er fortsatt folket som velger sine politikere. Det er fortsatt politikerne som tar nasjonale politiske beslutninger. Men ikke alltid: Vi glemmer ikke så lett hvordan den politiske beslutning om Norges bombing av Libya ble fattet. Kanskje kommer de virkelige grøtkokerne snart på banen, slik at vi kan se dem?

John Bovay skriver: “Og nå ser vi at en ny legendær terroristleder har kommet inn på scenen: Abu Bakr Al-Baghdadi, mannen som skal ha beordret kidnappingen og mordene på 3 israelske tenåringer (som var et påskudd for å bombe Gaza). Han ble trent av Israels etterretning: Han fikk intensiv militær trening i et helt år, men også kurser i teologi og retorikk. Den tidligere ansatte ved US National Agency (NSA), Edward Snowdon, avslørte at den britiske og amerikanske etterretning sammen med Israel samarbeidet for å skape islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Snowdon fortalte at etterretningstjenester fra tre land dannet en terroristorganisasjon som skulle lokke til seg ekstremister fra hele verden til ett sted, ved å bruke en strategi de kalte ‘hornet’s nest’ (kjempevepsens bol). La oss kvitte oss med illusjonene; den islamske stat var en CIA-Israelsk skapning. Den tilhører etterretnings-vesenet. Innrykningen av IS brigader var en del av en omhyggelig planlagt militær-etterretningsoperasjon støttet i det skjulte av US, NATO og Israel. I Syria ble det sagt at ISIL var en del av en planlagt opposisjon som skulle bekjempe regjeringsstyrkene. De israelske militære støttet ISIL direkte fra sine leire på de okkuperte Golanhøyder. ”

 

Kommer fra samme sted og har samme underskrift

Ephraim Benjamin, provokatør, spion og uforbederlig bråkmaker, fra Israels etterretning.

All terror i hele verden kommer fra samme sted og har samme underskrift. Også knivstikkingen på KIWI. Den som studerer dette nærmere vil se at det er slik. De trer alltid i aksjon uten å vise sitt sanne ansikt og har en omfattende edderkopp-makt. Også NATO stiller opp for dem med spesialister og ressurser. Israels etterretning og MI6 er sentrale i dette. Hvem kan det være, denne ondskapsfulle, maktbesatte, mangearmede blekksprut som med hodet gjemt under overflaten romsterer på så mange steder på en gang og organiserer sine djevelske hensikter, samtidig?

Mannen heter Ephraim Benjamin og er kjent som agent for midtøstens største spionorganisasjon. Han infiltrerte Daesh (ISIS) i Libya i god tid før 2011, og var med på å styrte Ghadaffi. Da var han sjef for en gruppe på 200 daesh-krigere. Han var en av agentene som kunne tale flytende arabisk. Disse arabistene er kjente for å infiltrere Palestina og hvis nødvendig, myrde palestinske aktivister (ifølge Masr Alarabia). Vi kan nok være sikre på at den godeste Benjamin er en av mange ivrige agenter, trent fra barnsben av for å kunne utføre de grusomste handlinger uten å bevege et øyenbryn. Daesh startet sine operasjoner i Libya i 2015, mange mener at den video lagt ut på nett den 12. februar samme år i byen Sirte, som viste halshuggingen av 21 koptiske kristne (se time magazine) fra Egypt, var deres verk.

 

 

Teater og illusjoner ble terrormetode

Mokhtar Belmokhtar, en fiktiv ørkenterrorist

Bak terror ligger holdningen “vil du ikke, så skal du”. Men man kan ikke terrorisere en menneskemasse uten internett, aviser og fjernsyn. Det er faktisk umulig. Uten aviser og tv, det vi med et fellesnavn kaller media, ville denne type terrorisering aldri ha kunnet oppstå. Fordi terror skal virke på mengden er all terror avhengig av media. Men det er vi, folkemengden, som skal styres. Terror er ment for oss; er som en forferdelig sykdom vi snur oss bort fra. Som kjøtt-etende bakterier vi ikke liker. I samme øyeblikk vi reagerer, virker det. Det er slik det brukes. Vi er som biljardkuler som treffes av den svarte kule, vi spretter i mange retninger, før vi forsvinner ned i det sort hull.

Vi er som sauer som jages av gjeterens bikkjer over markene og inn i den planlagte innhengning om kvelden. Vi er som korker dansende rundt på bølgetoppene i et åpent hav, der hvor vindene blåser og strømmene går, der seiler vi med. Derfor alt oppstyr og glitrende staffasje. Det skal gjøre mest mulig inntrykk, sette emosjoner i bevegelse, og siden skal viktige politiske beslutninger skyves igjennom dem. Eneste forskjell er at de store mengder mennesker finnes ikke i de nordiske land. Terror er derfor adskillig vanskeligere i Norge enn i Tyskland. Kanskje derfor denne hjelpeløse PST-aksjon mot den blonde Anne på KIWI i Oslo i januar 2019? Norsk statsterror. Hun kunne ha blitt drept. Derfor finner de større terroraksjoner med mange skadde og døde først og fremst sted nedover på det europeiske kontinent, i USA, i Afrika og Asia. For overskriftenes skyld.

Det var slik vi fikk vite at det var Mokhtar Belmokhtar som sto bak terroren i In Amenas i Algerie i 2013. En video. De som organiserte dette og deres fiktive medarbeider Mokhtar Belmokhtar visste nøyaktig på dagen da viktige menn (VIP) fra BP og Statoil skulle komme på inspeksjon. Denne enøyde ørkenbanditt under navnet Mokhtar Belmokhtar, en ideal-terrorist, klippet ut av et tegneserieblad for NRK, Norsk Ukeblad og Se og Hør. Ingen hadde noengang truffet mannen. Han var ikke engang tilstede, men var bare en fiksjon, bare på nett. Tilfeldigvis så døde han da også, kort tid etter og forsvant ut av den dype stats mediavirkelighet.

Statoils landsjef Victor Sneberg fra Sandnes bekreftet drept. Han synes å ha vært en engasjert og ærlig mann. En VIP. Var han den som skulle taes ut?

Hans navn og foto var der for å ha et anker for det angrep som skulle koste mennesker livet. En som skulle være ansiktet for de som skulle bli myrdet. Mulig motiv: En modig mann som sto fram med egne meninger, men sto i veien for sine oppdragsgivere. Han måtte vekk. Han måtte drepes. Vi kjenner allerede de som løser sine utfordringer gjennom drap, de har alltid løst sine problemer slik, de demonstrerer makt og et fullstendige fravær av hjertelag. Media spilte på lag som et sammensveiset team; de sa ikke et ord for mye.

“Viktor Sneberg er Statoils landsjef i Algerie. Han er kommet til In Amenas dagen i forveien for et viktig møte med lederne i de andre selskapene. Mange øyenvitner mener terroristene gikk bevisst etter de vestlige VIP-ene, og at terroristene må ha vært godt forberedt, ” skrev Lars Chr. Wegner, reporter for VG Helg lørdag 23. februar 2013.

Er ikke det utsagnet godt nok, så vet ikke jeg. NRKs Brennpunkt, som i sin reportasje sørget for emosjonene i etterkant, helt i tråd med oppdragsgiveres ønsker, sa aldri ett ord for mye. Da jeg spurte en av Brennpunkt reportere hvordan terroristene kunne ha visst hvilken dag VIP’ene kom, ble det taust som i graven. Det var åpenbart at slike spørsmål var uvelkomne. Det forstyrret nok hele hennes oppfatning av hva som egentlig hadde vært på gang. Det var en video på nett som avgjorde hvem som sto bak overfallet på In Amenas anlegget. En terrorist som selv fortalte oss hvem de var. Slik skulle vi ihvertfall få vite det. Hvorfor 40 mennesker ble drept. Gjerningsmannen var Mokhtar Belmokhtar. “Det var meg”, sa han. Hvis vi ville vite mere om Belmokhtar, så hadde noen andre vært så omtenksomme å legge ut hele hans lange biografi på Wikipedia, hvor alle og enhver kan legge ut viktige ting. Var dette et av smutthullene, slik at alt falt på plass? Wikipedia er stedet skapt nettopp for avledningsmanøver og løgner som skal føre oss på avveier. Aksjonen i In Amenas var en mafiaorgansiert drapsaksjon, man kunne like gjerne ha senket ofrene i et havnebasseng med sementsko rundt bena, hadde det ikke vært for at de var i en ørken. Vi var vitne til et bedrag fra A til Å og alle deltok med tillitsvekkende alvor, også pensjonist Torgeir Hagen. Førti mennesker måtte bøte med livet for dette.

 

Idag kan en gjerningsmann ringe inn anonymt og si det var han som gjorde det. “Vi tar det på oss. ” Man får inntrykk av at terroristen er så god og snill å si ifra; han må da være en ærlig mann. Den europeiske kristne kultur setter ærlighet høyt; ærlighet gir klarhet; ærlighet gir et tydelig standpunkt; ærlighet er et godt bidrag til fellesskapet. Men ved disse mange terrorhandlinger ser vi at planleggerne ønsker å knytte det å være ærlige, et kristent ideal, opp mot løgn, terror, vold og mord. Hvem er dette? Hvorfor gjør de det? Ønsker de å gjøre narr av vår kristne samfunnskultur? Hvem driver gjøn med våre kristne idealer?

Ørkenterrorister: Er det noen som bruker uniformene til fienden, så alle skal tro at det var han? Dette gamle, latterlige triks. For terroristenes ved In Amenas, var videoen avgjørende. Mens i virkeligheten så det ut som bestillingsmord, utkledd som et angrep av ørken-terrorister. Ikke ulikt det å meie ned kafegjester med maskinpistoler ved en gatekafe. Det var slik mafiagjengene eller mobben som de også ble kalt, gjorde i New York på 1920-30-tallet. Siden forsvant de i en rasende fart i store, svartlakkerte biler, mens en skytter sto klar med maskinpistolen i avtrekket på bilens støtfanger. De forsto ihvertfall å slakte folk, forstår man.

Det avgjørende som pekte mest mot de mektige bakmenn, var at media i Norge la ørene flatt bakover. Alle gjorde det samtidig, mens de logret med halen. Absolutt alle. Jeg forbauses ennå, 6 år etter hendelsene. Hvilken stor samling reddharer og feiginger. La det synke inn i hjerte og sjel. De er mange. 40 mennesker ble myrdet og de undersøkte ikke engang omstendighetene. Det var som om noen sto foran dem alle med en blyspisset ni-halet katt, fresende, klar til å slå. Kanskje var det nettopp slik det var?

Torgeir Hagen, en nøkkelperson for den dype stat

Høringskommitteen i Norge ble i etterkant av hendelsene ledet av den tidligere militære etterretningsjef Torgeir Hagen; vi skjønner at dette handlet mere om hemmeligheter enn om gassproduksjon. Hagen var også deltagende i 22. juli kommisjonen, som gjaldt mord av de mange ungdommer og voksne på Utøya og i regjeringskvartalet. Vi ser at terroraksjonene har en fellesnevner som er navngitt. Torgeir Hagen er åpenbart i terror-spørsmål i Norge, en meget sentral person. Han vet nok mye om hvem som virkelig trekker i trådene og hvorfor. Men det vi andre også vet idag, etter årtier med slike meningsløse drapsbølger, er at ofrenes etterlatte har stor innflytelse og stor makt. Terrorismens iverksettere liker ikke etterlatte. Ikke det aller minste. Etterlatte er plagsomme. Etterlatte er brysomme. I tillegg gir de seg ikke. Bestemødrene etter de myrdede av Argentinas Junta, var oppdragsgiverne dengang noen skikkelige plageånder. De som av skjebnen har fått oppdraget å bli en etterlatt, har en viktig oppgave foran seg. Og vi har mange etterlatte i Norge i 2019.

I 2015 begynte våre lokal- og riksaviser å bli familiære med ISIS-terroristene, med leiesoldatene. Det synes jeg dengang var underlig. Først blir vi tutet ørene fulle om råe, grusomme terrorister som halshugger andre; siden skal de bli våre venner, vi skal bli kjent med dem, med deres søsken, foreldre og familie og det via avisene? Merkelig. Etterhvert skjønte jeg at forklaringen på dette var såre enkel: De var allerede våre leiesoldater. Fra begynnelsen av. De var ansatt og lønnet av våre regjeringer. Men det skulle ikke snakkes om. Ingen skulle vite det.

Var det i virkeligheten slik at ISIS var et trollbarn, en bytting født av den dype stat, bevæpnet av Saudi Arabia, lønnet av NATO og USA? Var de egentlig helt ordinære leiesoldater, med lønn i US dollar, men solgt til det store publikum i Vesten som redselsfulle terrorister? Hva med alle grusomhetene som ble kringkastet, slått stort opp? Hvorfor halshuggingene? Hvorfor ble noen av disse til og med spilt inn i filmstudio for flere millioner dollar? Hvorfor slike makabre teaterforestillinger? Hvorfor trengte de fotfolk som skulle inngyte redsel og frykt i USA, Kanada og i Europa? Hadde dette et motiv? De av oss som prøvde å få tak i sannferdige informasjoner, så etterhvert ansiktene til noen bestemte bak disse tegnene; for tegnene ble skjøvet frem, det var viktig for dem at alle så dette, de skulle fremkalle usikkerhet og angst. Grusomhetene var viktige, redselen var viktig, kaos var viktig, også ofrenes lidelse, blod og døden. Hvorfor det?

 

Hvem utførte halshuggingene?

Jihadi John, medlem av gruppen The Beatles, halshugger.

Var de fra Saudi Arabia? Spesialister? Hvem var egentlig terrorgruppen The Beatles? De snakket cockney-engelsk; hvem hadde utdannet disse? De var spesialister på tortur, halshugging, korsfestelse og waterboarding. Se det? Waterboarding? Er ikke det rart? Waterboarding ble kjent fra Guantanamo etterat krigen mot terror hadde begynt i Afghanistan. Vår lokale terrorist Anders Behring Breivik, også kurset i Israel, skrøt av waterboarding. Kanskje vi skulle legge to og to, sammen?

Den 2. august 2015 skrev den engelske avisen Sunday Express at soldatene til den engelske spesialenheten SAS, kledte seg for geriljakrig som IS-krigere: “I rammene av en uortodoks taktikk”, skulle SAS troppen under US kommando kle seg i svart og bruke IS-flagget ” (Gerhard Wisnewski i boken Verheimlich, Vertuscht, Vergessen, 2016). Så, det gjorde de? Kanskje var Jihadi John tildekket fordi han ikke skulle bli gjenkjent?

Halshugging er noe særegent. Ikke mange orker med det, forståelig nok. Heller ikke var det mange skakk-kjørte bygdegutter utstyrt med skytevåpen som kunne gjøre det. Ja, for noen av de ivrige slåsskjemper og testoron-spisende muskelbunter, barn av innvandrere fra forsteder i europeiske byer var dette faktisk ukjent. Kan det hende at noen har villet lage en media-boble, en løgn, en illusjon om at dette er utbredt? Da den såkalte “borgerkrigen” begynte i Syria, gikk det rykter om at Saudi Arabia hadde åpnet sine fengselsdører og sluppet ut sine verste kriminelle, hvis de gikk til ISIS. Se det, også amerikanerne gjorde dette under Andre Verdenskrig, for å få soldater som allerede hadde mistet alle skrupler. Saudi Arabia var grunnlagt av engelskmenn. I Saudi Arabia hadde de halshugging som en brutal sedvane. Er ikke det rart? Hva slags engelskmenn er det som synes halshugging er greit? Hvor ligger egentlig hunden begravet?

 

Etterretningsoffiser Oberst Haji Bakr, Irak

Hvis vi undersøker nærmere hvem ISIS egentlig er, kan vi begynne med personligheter som sto sentralt, men kanskje ikke var så godt kjent, for eksempel Haji Bakr. At hans navn og historie er å finne på Wikipedia og i en rekke avisoppslag, tidsskriftet Spiegel og blogger med fine foto og illustrasjoner behøver aldeles ikke bety at det er sant, men kan bety at historien er nyttig for noen.

Haji Bakr, “den tidligere oberst i etterretningstjenesten til Saddam Husseins luftforsvarsstyrke hadde i hemmelighet trukket strengene hos IS i årevis… Men da arkitekten i den islamske staten døde, etterlot han noe han hadde tenkt å holde hemmelig; planene for ISIS. Det var en mappe full av håndskrevne diagrammer, lister og tidsplaner som beskriver hvordan et land gradvis kan erobres (dansk wikipedia). ” 

Hva skal man si til det? Var ISIS en kreasjon av Saddam Hussein? Av den irakske stat? Men Irak og Saddam Hussein ble jo knust av USAs soldater, en proxykrig styrt av Netanjahu og AIPAC. De har altså formidlet informasjonsmateriale til viktige media om ting ikke alle vet noe særlig om. Skal informasjonene lede oss å tro noe spesielt? Kan det hende at Netanjahu ville avlede vår oppmerksomhet; at det ikke var dem, den lille nasjon som sto bak ISIS?

“La oss se på Haji Bakr, ” skriver Wisnewski, “den såkalte islamske stats terrorplanlegger (Spiegel Online, 19.4.2015). Første overraskelse: Mannen var aldri noen islamist, skriver Spiegel, idet de siterer en som kjenner denne scenen av radikalere. Islam dukker bare opp som engangsfloskel i hans terrorplaner som ble omhyggelig oversatt og som gjorde IS i 2014 til hersker over omtrent en tredjedel av Syria. Sharialovene, islamsk jurisdiksjon, den anbefalte fromhet – det var bare stasjoner på veien til målet. Og mere til: I det huset hvor Haji Bakr levde inntil han voldsomt ble tatt av dage i januar 2014, ble ikke en eneste utgave av koranen funnet (fra The Australian, online, 25.4.2015). Skulle du ha sett på maken! Var altså islam bare et skuespill? Ble ikke islam grunnlagt av fanatikere og islamister, men av iskalde terror-strateger? Andre overraskelse: Mens Haji Bakr planla IS, befant han seg ingen andre steder enn nettopp hos amerikanerne. I to år satt Haji Bakr i den amerikanske fangeleir Camp Bucca og i fengselet Abu Ghraib, hvor han knyttet sine viktige terrorkontakter, ifølge Spiegel Online. Opprinnelig var han en viktig irakisk etterretningsoffiser, ble senere til selve arkitekten av organisasjonen som skulle erobre 2/3-deler av Syria og Irak og terrorisere mange tusen mennesker. Og ikke bare det: Senere hos amerikanere var hele ledelsen av Islamske Stat samlet sammen med Haji Bakr, men også med den senere leder Abu Bakr al-Baghdadi. ”

Yinon plan, det kommende Storisrael; fra 1982 – Israeli Likud strateg Oded Yinon offentliggjør en plan plan som medfører oppløsningen av Syria and Irak and balkanisering av alle arabiske stater.

Så hadde de endelig funnet dokumentene som beviste Haji Bakrs eksistens og betydning, og fått dette offentliggjort i det tyske tidsskrift Der Spiegel og hos private bloggere. Det synes meg av flere grunner som om noen forsøker å skape et falskt tyngdepunkt i skyldfordelingen hvem som egentlig sto bak ISIS. Tar jeg kjensgjerningene på alvor synes ISIS å være en USA-sionistisk, NATOs og en Saudi Arabisk leiehær, slik Webster Tarpley hevdet, men de trakk nok ikke i trådene. Verken NATO eller USAs hær har noen gang vært sine egne regissører og heller ikke i sine respektive utenriksministres makt. Noen markante karaktertrekk som skulle bli heftet ved ISIS, ble faktisk skjøvet så tydelig frem i media; så tydelig at de ikke var å ta feil av; som halshuggingene, voldtektene, drap av barn og mødre og mange andre forferdeligheter. Kanskje hadde ikke grusomhetene islamsk opphav, men var et bedrag, kanskje hadde de bare brukt ISIS-uniformer, så lot de avisene og fjernsynet gjøre resten. Var dette den reneste markedsføring? Kan det ha vært den dype stat som trakk i trådene?

Kanskje det bare skulle se ut som om det var eventyrlystne ISIS-guttungene fra mellomasiatiske landsbygder og innvandrerfamilier i større europeiske byer, mens det i virkeligheten var den dype stat? Var dette den dype stat som ville drive en kile mellom muslimer og kristne? For splittelsens skyld? For å få et grunnlag for en langt-rekkende konflikt? Var det derfor blodtørsten, grusomhetene og redselen ble pleiet og gjort kjent? Ville de samtidig stjele land omkring Israel, gjøre landene til sine egne, med ressursene, men jage ut innbyggerne, slik at lille Israel kunne bli et mektig stort Storisrael; oppblåst, var dette den blodige virkeliggjørelse av Yinon planen? Hvis jeg så krigshendelsene og propagandaen i lys av denne planen, forsto jeg meget mere av det som skjedde under overflaten og også retningen av det.

Var det slik de skapte hatet som skulle bli utløseren til en europeisk borgerkrig, så ødeleggende og utryddende at vi etter en tid skulle be på våre knær om å få en global verden? Skulle vi trygle om en ny verdensorden, styrt av de Forenede Nasjoner? Hadde innen den tid også de kristne utav redselen for muslimer søkt tilflukt og trøst i judaismen? Var det slik de hadde planlagt det? Hadde da europeerne og amerikanerne blitt så krigstrøtte at de frivillig ba om å få globalistenes tyranni? At Haji Bakr ble drept, skyldes nok at han visste for mye hva som egentlig hadde foregått; og så skulle han brukes etter sin død. Det er ikke første gang at personligheter som har gjort en stor innsats for dem, som takk for alt blir drept på usselt vis.

 

De som dreper i ly av mørket

Victor Ostrowski og boken Kunsten å bedra.

Israels etterretning består av ungdommer, forhekset av egen makt, sadisme, opptatte av provokasjon, angiveri og spioner. De ble spunnet inn i romatiske forestillinger man kaller skjønnmaling. De hadde havnet på feil side, hjerteløse bortskjemte ungdommer, uten skrupler, kyniske; som ikke et øyeblikk tenkte på hjertevarme til de som frøs, medfølelse til ensomme eller en hjelpende hånd til de som lå nede. Ingen var tøffere enn dem, ingen oppdrag er for skitne. Mange var født av azkenasiske mødre, og hadde vold og maktmisbruk i blodet fra fødselen av. Feige av natur, akkurat som hyenene. Alltid øyene åpne i nakken for hastige tilbaketog. Som et evigvarende sort hull for ethver samfunn, som lysredde kakkerlakker, som et evigvirkende sug nedover i det destruktive, helt inn i samfunnsstrukturene, helt inn til knoklene. Statministeren var den som signerte oppdrag hvor menneskeliv skulle gå tapt, mordoppdrag. Etterretnings-ungdommene var de som utførte dem.

I mange land så hjelper en politiker til i sine omgivelser, men ikke her. Det ryktes at også Ariel Sharon ble drept av sine egne. Deres drapslister er lange som de syv dårlige år var for Pharao av Egypt. Følgende eksempler viser hva slags mennesker vi har å gjøre med i Israels etterretning: Etterat han hadde tatt over ledelsen (i 2002) visste Meir Dagan at han nå hadde ansvaret for en organisasjon som hans forgjengere aldri hadde klart å lede på en god måte.

Han hevet nesten ikke engang stemmen da han talte: “Da jeg slåss i Libanon ble jeg vitne til en etterdønningene av en familiekrangel. Familiefarens skalle var splitret, hjernen fløt utover gulvet. Rundt ham lå hans kone og noen av hans barn. Alle var døde. Før jeg kunne gjøre noe, skrapte en av morderne opp hjernemassen og svelget den. Dette er måten jeg ønsker dere skal operere på. Hvis ikke, vil noen andre ete opp hjernen deres. ”

Rafi Eitan, den legendære tidligere operasjonsleder fortalte meg mens vi satt sammen i hans stue i utkanten av Tel Aviv: “Jeg prøvde alltid å drepe hvis jeg kunne se det hvite i øynene på den person det gjaldt. For da kunne jeg se frykten. Da kunne jeg lukte den av vedkommendes åndedrett. Noen ganger brukte jeg bare hendene, men også kniv eller pistol med lyddemper. Jeg har aldri angret på et eneste mord. ” Rafi Eitan var ansvarlig for den operasjonen som kidnappet den tyske nazist Adolf Eichmann i Argentina, som ble henrettet i Israel i 1962.

Meir Amit, insisterte da han hadde vært leder (1963-1968)at “vi er som statens bødler eller legen på dødscellene som deler ut de dødelige giftsprøytene. Våre handlinger er ønsket og godkjent av den israelske stat. Når vi dreper er ikke det å bryte loven. Det er å fullbyrde en dom underskrevet av den israelske statsminister.

En etterretningsoffiser sitert i Ronen Bergmans bok, ‘Rise and Kill’ (fra 2018): “Men vi snakker her om massedrap bare for drepingens skyld, for å så kaos og panikk. Og så begynte vi å sende esel med bombeladninger inn for å eksplodere på markedsplassene?” Kanskje bekrefter slike utsagn at det her dreier seg om å forårsake hat?

 

Uwe Barschel, CDU-politiker, myrdet i 1987

Idag blir de fremstilt som en organisasjon av modige, sterke og råtøffe mannlige agenter med tillatelse til å drepe og vakre, intelligente, kvinnelige spioner som ikke går av veien for å bruke “honey trap”. Slik taler propagandaen. Atomtekniker Vanunu Mordechai offentliggjorde i 1986 foto fra Israels atomanlegg Dimona. Han ble tatt med honeytrap i Roma av en kvinnelig agent og fraktet neddopet til Tel Aviv. Han ble dømt til 18 års fengsel, mange år på isolat. Han ble sluppet ut av fengselet i 2004, men er fortsatt i husarrest der. Særegent, ikke sant: En stat som har hevnfølelser.

Tar vi på oss virkelighetens briller ser vi tydelig at dette er en stats nakne brutalitet og maktmisbruk. De ofrer mennesker og deres blod for sin egen tilstedeværelses skyld. Agentene nøler aldri med å sette i verk de verste metoder, har forårsaket elendighet for andre mennesker gjennom årtier. Dette er ekstremister med andres blod i sine fotspor. Victor Ostrowski, mannen bak boken By Way of Deception (Kunsten å bedra) om sine år som agent gjorde rett da han sluttet i tide. Han likte ikke holdningene de hadde der, skrev han. Idag maler han bilder og stiller dem ut i sitt galleri. Bøkene hans var nok det som sørget for formuen.

 

De Hvite Busser i Porsgrunn sentrum, Telemark, i et gedigent hus på en attraktiv tomt.

Han ble forfulgt i lang tid etter at han hadde iverksatt sin beslutning. Hans beskrivelse av drapet på den tyske politiker Uwe Barschel i 1987 er rystende. Her har vi med noen å gjøre som tar seg til rette i vårt samfunn på en utålelig og uakseptabel måte. Den tyske etterforskningsleder Heinrich Wille fikk ordre om å holde fingrene fra fatet, noe som forteller sitt om Judas’ makt i Europa. Hvis agentene har oppdrag i Norge og ikke ønsker å være offentlig synlig ved å bo på hotell, overnatter de hos de Hvite Busser, ifølge Ostrowski.

Hovedkvarteret for Hvite Busser i Norge forføyer over en eksklusiv eiendom i Porsgrunn, Telemark, 250 m² fineste omgivelser, de har 10 ansatte ifølge lokalavisen (2014). Men bussturer er det ikke så mange av, 150-200 turer til Auschwitz pr år. Kanskje er det arbeide for en (1) ansatt, ihvertfall ikke mer. Mens de har 10. Er ikke det merkelig? Kanskje er Hvite Busser en dekkoperasjon? Kanskje har de helt andre oppgaver? Hvis lokalavisen var korrekt? Kanskje er Hvite Busser sogar lysskye, siden de skilter utad med en hvit løgn om hvite bussreiser? Inntekter fra disse synes ikke å kunne dekke en brøkdel av de reelle utgifter til hus og ansatte; hva lever de av og hva slags hovedkvarter er egentlig dette?

 

 

Menachem Begin fikk følgende spørsmål et intervju med Russel Warren Howe i januar 1974: “Hvordan føles det, sett i lys av alt det som skjer, å være terrorismens far i Midtøsten? Begin svarte: Bare i Midtøsten?? Nei, overalt i hele verden. ”

Hvem taler her? Hvem står bak denne holdning uttalt i 1974 av Menachem Begin? Da mange betydningsfulle personligheter i de to siste århundreder ble funnet drept med oppskåret hals, er det berettighet å spørre seg hvorfra denne brutale metode og tradisjon stammer. At drap skal være en vei ut av problemer, er særdeles spesielt. Spørsmålet er om denne måten å oppføre seg på, ligger i DNA-profilen til noen? Kan dette være blodets arv fra gamle tider?

Studium av Talmud; en skarp evne til logisk å kunne begrunne de mest vanvittige ting; men skiven dreier det seg rundt, de kommer regelmessig tilbake til utgangspunktet; og er like ubehagelig overrasket hver gang.

Av den følgende tekst skjønner vi at problemstillingen har opptatt rabbiene, fariseernes og de skriftlærde lenge; det gjelder å finne en vei ut av uføret, få det ulovlige gjort på en lovlig måte, drep ikke direkte, men indirekte:

“En lengere tekstpassasje som begynner med Sanhedrin 76b til 77a gir et detaljert resyme over hvordan man kan drepe sin fiende uten selv å bli henrettet. Logikken er at hvis du har drept noen direkte, så er du ansvarlig for mordet, men ikke hvis utførelsen er gjort indirekte. Hvordan mord som er utført direkte kunne blitt utført indirekte, er en oppgave den talmudske rabbi kunne undervise i med en viss finesse. Et sammendrag av noen av metodene man kan bli kvitt sine fiende på, vil gi oss en viss forståelse. Ifølge rabbiene, hvis du ville drepe din fiende indirekte uten å måtte frykte for dødsstraff, skal du binde ham foran en løve som sluker vedkommende eller binde ham fast foran en sverm av mygg, som stikker ham til døde. Du kan også sette en tønne over ham og la ham død av kvelning. Hold ham som fange i et rom, men åpne opp taket, slik at han dør av å være eksponert for solen. Bind fast din nabo, slik at han dør av sult. Narr din nabo til å gå inn i et alabastrom, lås deretter døren inntil han er død av varme og har blitt kvalt. Kast din nabo ned i en dam hvorfra går en stige, men sørg for at en venn drar stigen opp slik at din nabo forsvinner. Mens du sikter deg inn på din nabo med pil og bue, men din nabo skjuler seg bak en skjold, sørg for at en venn snapper skjoldet vekk. Hvis du da klarer å ta livet av ham, er du ikke ansvarlig. Hvis du alikevel ikke har en venn som kan rekke deg en hjelpende hånd, kan du skyte din nabo hvis det finnes en salve på det lokale markedet, som hadde kunnet helbrede din nabo fra hans sykdom hvis han ikke hadde gått hen og dødd (fra side 24 i boken Israel, Our Duty, Our Dilemma av Theodore Winston Pike). ”

Gjelder det å finne en utvei, slik at man kan bryte lovene alikevel? Har vi her å gjøre med noen som på død og lov skal bryte lover, men som ikke vil at noen skal se det? Har vi her selveste smutthull-djevelen in persona, moren til alt søk etter lovens mange smutthull? Når man har klart å drepe noen uten å bli kriminell, er vel det å bryte skatteloven et “piece of cake”? Dette står altså skrevet i Talmud, deres helligste bøker; vi kan gå utfra at dette er en holdning som ligger langt inne i blodmargen. Kanskje er mange av dem til og med advokater?

Landeveisrøvere var det mange av i gamle dager, grådige, arrogante og brutale som mente det var greit å tjene til føden på lettvint vis. De kastet seg voldelig over gud og hvermann som ga et inntrykk av å ha verdifulle eiendeler, gjerne etter at mørket hadde falt på, stjal det som kunne være verdt noe, etterlot seg sårede og døde. De fleste gjorde dette uten et snev av dårlig samvittighet. De tok alltid de svakeste. Men var det bevæpning, holdt de seg unna. Ofte var de reisende slitne og svake etter en lang reise, kanskje heller ikke våpenkyndige, ikke istand til å slå ned hensynløse og voldsbesatte røvere som var ute etter å få fatt i et lett bytte. Men sloss ofrene djervt, var tyvene de første til å stikke av. Straffen for landeveisrøveri var hård, dødsstraff, men større ørkenområder var vanskelig for kongens menn å bevokte.

Har man blitt oppdratt av en kultur, ligger den i blodet. Handlingene som springer ut av dette, skjer automatisk. Følelsene man forbinder med dette, likeså. Den amerikanske forfatter Eustace Mullins (1923-2010) gikk langt tilbake i historien for å finne hvor de merkelige fenomener kunne ha sin opprinnelse. Han så nærmere på urtekstene. Hva slags spor kunne man finne i ord og uttrykk? Det Mullins fant, karakteriserte han som “Habiru-sagaz”, bandittene fra den andre siden av elven (side 26); de var fryktet allerede i oldtiden; et liten gruppe dengang, uten større betydning. De livnærte seg av landeveisrøveri; de overfalt reisende og skar over strupen på dem (throat cutter); det var de fryktet for. Det var deres varemerke, strupekutting. Slik terroriserte de. Er det denne grusomme og hensynsløse tradisjon vi er vitne til idag?

Den samme mobben idag

Hvorfor strupekutte og drepe to unge, uskyldige jenter på grusomst vis under deres vandring med ryggsekk i de marokkanske fjell? Var det fordi de ville forsterke hatet mot ISIS-ekstremistene, vekke de nordiske folks hat. Muslimene skulle hates, men det gjør ingen vest-europeer uten god grunn. Dette skulle være en av de gode grunner. Den dype stat består av et eget religiøst skikt. De mener seg å være utvalgt av Gud. Siden de er det, står de over de andre. Langt over. Derfor er det naturlig for dem, og det er nærliggende for dem, å se ned på andre. Det er derfor det å nedverdige andre, står sentralt. De ville aller helst dra en nedverdigende hendelse enda lenger ned, ned til det skitneste og det fæleste. Dette var bakgrunnen for å sende ut videoen av henrettelsene til familiene. Det var derfor de la den ut på nett.

Det var ikke for å straffe noen for mangel av den riktige tro. Det gjaldt for dem ved bruk av mørkets makt å treffe de nordiske nasjoners folk i ryggmargen. Men de glemte at med denne handling viste de hele verden hvem de var. Også en norsk politiker ble et offer for noen år siden; vedkommende ble funnet drept, skåret opp fra øre til øre. Han var ille tilredt, til skrekk og advarsel, ble det sagt. Avisene sa han hadde gjort selvmord (2002). Hans navn var Tore Tønne. Det ble hevdet å være selvmord. Men var det det? Det finnes oppegående personligheter i Norge som kan begrunne at det ikke var det. Gjerningsmennene opptrådde som om de var 30-tallets mafia som vi kjenner dem fra USA. Kan det være fordi det nettopp var dem som var mobben? Var det disse vi kunne iaktta vokse seg mange i ledende direktorat- og departementsposisjoner? Var det disse som utgjorde det velde av korrupsjon og løgn vi idag kan iaktta i statsapparatet i Norge?

De fleste som søkte seg inn i etterretningstjenesten var unge. Uten særlig livserfaring, bare idealisme som ble misbrukt av eldre ansatte med innsikt. De drømte romantisk om hva som skulle bli deres oppgaver. De hadde havnet i klørne på noen som hadde mørkets makt i sine hender. De unge hadde ingen varsellamper. Ingen fedre eller mødre som satte foten ned. Ingen som trykket på bremsen for dem. Blant disse var noen født av azkenasiske mødre. Disse hadde brutaliteten i sitt blod, de hadde arvet den gjennom mange slektsledd, den asiatisk pregede grusomhet, nytelsen av å kunne pine andre, gleden over makt til å forårsake andres smerter. Var det derfor disse sto i første rekke da Russland brutalt ble revet ut av hendene på Tsarfamilien?

“Det var ingen tvil om kazarenes villskap og krigslyst, det forligger mangt et historisk bevis som tydelig peker på en gruppe, så brutale i møte med andre, at de var fryktet og avskydd mere enn noen andre i regionen, ” skriver litaueren Valdas Anelauskas side 28 i boken Zionism and Russia. På side 153 skriver han: “De azkenasiske tsjekkister (den russiske revolusjons hemmelige politi) nøt å torturere sine ofre. Prestene i Kherson ble korsfestet. Erkebiskope Andronnikov i Perm fikk øynene stukket ut og nesen og ørene skåret av. Noen tsjekkister skar opp ofrenes mager, trakk ut tynntarmen og spikret den fast i en telegrafstolpe, mens de med en pisk tvang ofret å løpe omkring stolpen helt til hele tarmen var dratt helt ut. Øynene til kirkelige verdigheter ble stukket ut, tungenes skåret ut og de ble gravd ned i jorden levende. Biskopen av Voronezh ble levende kokt i en stor gryte, deretter ble munkene truet å drikke med pistol rettet mot hodene. I Kharkov ble flere skalpert. I Tsaritsyn og Kamyshin ble hender amputert med en håndsag. I Poltava og Kremchug ble ofrene spiddet. I Odessa ble de stekt levnede i ovner eller revet i småbiter. I Kiev ble ofre plassert i likkister sammen med råtne kroppsdeler av døde og begravet levende. I Voronezh ble torturerte ofre tvunget opp i tønner. Spiker ble slått inn fra utsiden og siden ble tønnene satt til å rulle nedover bakkene. Tsjekkistene arresterte ofte hele familer og torturerte barna foran øynene på foreldrene, og også konene foran sine menn. ”

Det er viktig at vi vet at det finnes slike blant oss. Vi må sørge for at de ikke får verken makt eller tilgang til våpen.

 

Den dype stat, statsterror og voldtekt

Bilbranner i Sverige; de lot som om det var kaos, men det var organisert; Klikk på bildet, hør intervjuet…

Haji Bakr-saken viser at den terror vi har vært vitne til i Syria og Irak, kalt ISIS terror, ble initiert og styrt fra “Vesten”. Likeledes angrepet på gassanlegget In Amenas i Algerie ført under navn som Mokhtar Belmokhtar, var planlagt og styrt fra “Vesten”. Dette leder logisk videre til spørsmålet om også de forskjellige grupper som omgir seg med de verste grusomheter, var politisk planlagte fra samme hold: Al-Shabab i Somalia, Boko Haram i Nigeria og Al-Quaida i Afghanistan og deres mange destruktive aksjoner? Kanskje var de alle ledet av Belmokhtars, Ephraim Benjaminers, Haji Bakrs og bin Ladens, alle under samme kommando, alle skolert i de samme leire?

Angrepet på barneskolen i Beslan i 2004? Hvem i all verden angriper en barneskole for å manipulere oppfatningen til innbyggerne av Europa og styre en politisk utvikling i Russland? Hva var verdt drap på 334 mennesker? Likedan terror på 70-tallet av ledet av Ulrike Meinhof og Andreas Bader i Tyskland og terror i Italia (bl.a. Bologna jernbanestasjon 1980) med de mange drepte og lemlestede i sitt kjølvann. Den samme spørsmålsstilling er det naturlig å rette mot vår egen Anders Behring Breivik og de som ble drept den 22. juli 2011. Var dette også planlagt og utført fra “Vesten”? Hvem er dette som også dreper unge og barn, uten å blunke? Var terror, slik Begin faktisk helt tydelig sier, den dype stats terror mot de forskjellige lands lands egne beboere? Stammer virkelig all terror idag, fra samme kilde? Begin sier faktisk akkurat det. Jeg mener at han her taler sannhet. Var det de som holdt i tømmene under terrorangrepene i 2015, 2016 og 2017 i Europa?

Var det de som organiserte, utstyrte og trente opp de naive landsens guttunger som avisene kalte ekstrem-islamister? Kom de til Europa og Skandinavia som innvandrere, men var tidligere ISIS leiesoldater? Hadde disse mange liv på samvittigheten, sårede og drepte syrere, irakere og kurdiske menn, kvinner og barn? Men nå forkledd som flyktninger? Var disse korttenkte, voldsromantiske ekstremister, trent i krigsområdene i Syria og Irak? Ble de satt i scene i europeiske og skandinaviske land av voldsproffe regissører, av provokatører? Ble de betalt av utdannede oppviglere for å utøve hærverk? Til å utføre voldtekter? Fordi noen ville at dette skulle bre seg utover som en syk farsott? Er det de samme som slår og stikker ned tilfeldige forbipasserende, brenner biler og tenner på hus på bestilling og voldtar kvinner i Sverige? Fordi noen hadde en plan, en plan om tilintetgjørelser og omfattende ødeleggelser?

Voldtekt som terror; Rick Wiles i Trunews forteller om hvordan sionistene gjør dette: “Hvordan sionister ødelegger og bryter ned samfunn: De bruker seksuell destruksjon for å ødelegge et samfunn, dette er hva som skjer i Amerika, den seksuelle revolusjonen var en sionistisk operasjon, for å ødelegge den amerikanske kultur; da IDF (Israel Defence Force) gikk inn i Gaza i 2002, overtok de de palestinske tv-stasjonene, byttet omgående TV-programmene ut med tung pornografi, og sendte dette kontinuerlig, for å sjokkere det palestinske folket og bryte ned deres motstand. For å ødelegge det palestinske samfunn, bombarderte de palestinerne dag og natt med pornografi, slik at foreldrene måtte skjule sine barns øyne fra TV-settene. Ikke rart at palestinerne hater og avskyr dem. Dette er hva de har gjort også i Amerika, derfor er millioner av amerikanere hekta på pornografi, sionistene har bombardert dette landet i flere tiår med seksuell perversjon. ”

 

Noahide-lovene, dødsstraffen

Loven blir underskrevet i 1991 av US President George H.W.Bush

Var det dette alle halshuggingene og henrettelsene i ISIS-land pekte mot? Var drapene av våre to jenter også det vardøger som var ment å varsle disse 7 lover? Var alle forferdeligheter, i særdeleshet mot kristne grupper i Syria, Libya og Irak et tegn på Noahide-lovenes kommende innføring i USA og Europa? Var dette de illevarslende tegn?

For det som ble sagt og formulert var alltid glansbildene, de store ordene, frasene, mens realitetene var de stikk motsatte. Det var underlig og rart. At realitetene skulle bli ble varslet av tegn, og alltid usagt. Heller ingenting sto om dette i avisene, ingenting ble vist på TV. Det var som om fjernsyn og aviser var der for å holde oss borte fra det virkelige liv, borte fra de virkelige hendelser. På trygg avstand, så og si. Men først da alle de små tegn ble slått sammen, så vi alikevel begynnelsen på de ødeleggende tilstander komme mot oss. Vårt samfunn skulle oppløses.

Lovene var definert opp mot Talmud, juda-rabbienes hellige bøker. I 1991 ble Noahide Laws underskrevet av president Georg H. W. Bush og US Congress. Sentralt sto loven mot idolatry, avgudsdyrkelse. Hadde du et kristent navn, var du kristen, ifølge Maimonides. Da var du også skyldig i avgudsdyrkelse. Avgudsdyrkelse skulle straffes med døden ved halshugging. Den tidligere kirurg Dr. Lorraine Day og hennes ektemann US kongress-mann William Dannemeyer, understreket dette.

Det var dødsstraff som skulle brukes ved overtredelse av de syv Noahide lover, det var selve hovedsaken, dødsstraffen. Alt det andre var bare knapper og glansbilder, bare løgn som skulle skjule det virkelige, slik at ingen skulle se det. Vi skulle holdes på avstand, så langt unna som mulig. Noahide-lovene gjaldt bare for hedningene, for oss; de var forberedt lenge, nå snart var tiden moden. Sannhetens øyeblikk. De herskende selv hadde egne lover seg imellom, lovene fra Talmud. Slik skulle en evig kile bli slått inn, de skulle slå kilen, mellom dem som var i lyset og frelst og oss, som var i mørket, hedningene, for evig tid fordømt. Det var derfor de skulle hjelpe oss, det skulle være en hjelp til å komme hjem, det gjorde ingenting at vi ikke engang hadde bedt om det, en hjelp til den store overgang til mørket, til fordømmelsenes rike. Denne hjelp skulle de utføre ved halshugging, slik at vi skulle komme dit vi egentlig hørte hjemme, til dødens rike. Vi skulle være takknemlige og glade for det, mente våre redningsmenn.

Noahidelovene ble formulert som en gave til Rabbi Menachem Mendel Schneersons 89.fødselsdag. De gikk igjennom US Congress den 5. mars 1991 ved såkalt Unanimous Vote, hvor bare 4 congressmenn var tilstede. De som idag anklages bør er Benjamin Gilman (R-NY), Thomas Sawyer (D-OH), Minority Leader Robert M.Michel og Thomas Ridge (R-PA). Resten ble sendt hjem, ifølge tidligere kongressmann William Dannemeyer. Han var nemlig tilstede akkurat da, men var en av dem som ble sendt hjem. For rabbiene var dette århundredets største hendelse. For dem var dette det viktigste de noen gang hadde klart å få til. Til og med viktigere enn Balfour-deklarasjonen. Dette hadde vært deres våte drøm fra begynnelsen av. Tidenes høydepunkt, så lenge hadde de båret hatet i seg, i århundreder, båret på silkeputer, næret og pleiet, overlevert gjennom generasjoner, og nå kom fullbyrdelsen, nå kom hevnen.

De splitter nye guillotinene var allerede på plass. De skulle bare hentes ut og plasseres på sentrale steder. På terminalene, det var terminering det gjaldt. Var det dette vi så komme mot oss i horisonten? Lå her kjernen av alle de onde varslene vi hadde mottatt? Hadde de mange dårlige tegn i tiden en sammenheng med at disse lovene skulle komme? De ville erstatte kristendommen som kulturgrunnlag med Talmud, men over hele den globale verden, akkurat det som Netanjahu arbeidet for i Israel. Det skulle være internasjonalt. Fra Shematora nettside, skrevet 14. februar 2019: “Når det kommer til de 7 Noas lover, skulle du alvorlig talt bli vettskremt. Hvorfor det, kan du spørre? For de høres jo til å begynne med fornuftige ut, ikke sant?

Ikke tilbe avguder.

Ikke spotte Gud.

Å etablere et rettssystem

Ikke myrde.

Ikke begå utroskap

Ikke stjele

Ikke spise kjøtt tatt fra et levende dyr.

 

Er ikke jødene Guds folk?

Israels statsminister Netanjahu lover at Talmud skal bli Israels lov.

Før jeg kommer inn på hvorfor jeg tror at disse er de mest skremmende lovene, la oss se på hvor de kommer fra. Som kristne vil vi alle tro på at jødene er ok. Vi har som gruppe tendens til å rulle med øynene våre når noen forsøker å forbanne Israel eller snakke dårlig om jødene. Basert på år etter år med trening på å se på Israels land som et hellig sted, antar mange av oss at alle som bor der må være hellige. De kristne venter ivrig på gjenoppbyggingen av det tredje tempelet. Men selv om noe ser bra ut, betyr det ikke at det er bra. La oss stoppe opp et øyeblikk og tenke igjennom dette. ”

I den følgende tekst hva Talmud sier om de kristne finner vi en uvanlig holdning til andre folk og deres religion, en holdning som kan komme brått på den som ikke kjenner dette. Det finnes mange skriftsteder i Talmud som undergraver enhver respekt for det andre mennesket og dets religiøse liv. Hva kan det skyldes? Hvorfor vekket kristendommen så mye hat og vilje til ødeleggelse i de som studerer Talmud?

 

Talmud om kristne:

Fra nettsiden Talmudunmasked:  “I det forrige kapitlet så vi hva jødene tenker om grunnleggeren av den kristne religion, og hvor mye de forakter hans navn. Når det forholder seg slik, kan man ikke forvente at de har en bedre mening om de som følger Jesus, Nazareeren. Faktisk kan man ikke forestille seg noe mer avskyelig enn det de har å si om kristne. De sier at de er avgudsdyrkere, den verste sorts mennesker, mye verre enn tyrkerne, mordere, utenomekteskapelig sexpartnere, urene dyr, som skitt, uverdige å bli kalt menn, dyr i menneskelig form, verdig navnet på dyr, kyr, esler , griser, hunder, verre enn hunder; at de forplanter seg som dyret, at de har djevelsk opprinnelse, at deres sjeler kommer fra djevelen og vender tilbake til djevelen i helvete etter døden; og at selv en død kropp fra en kristen ikke er noe annet enn et dyrs. ”

 

Talmud om avgudsdyrkelse:

Undervisning i Talmud

Fra nettsiden Talmudunmasked: “Siden de kristne følger læren til den mannen, som jødene ser på som en forfører og en avgud, og siden de tilbeder ham som Gud, så følger det av dette tydelig at de fortjener avgudsdyrkernes navn, de er på ingen måte forskjellig fra dem som bodde blant jødene før Kristi fødsel, og om hvem de lærte, de skulle utryddes med alle mulige midler. Dette synes best på navnene de gir til kristne, og ved de umiskjennelige ordene til Maimonides (doktor, rabbiner og filosof, 1135-1204) som viser til at alle som bærer kristne navn, er avgudsdyrkere (42a). Og alle som undersøker jødiske bøker som snakker om “tilbedelse av stjernene og planeter”, “epikurerere”, “samaritanere”, etc., kan ikke konkludere med annet enn at disse avgudsdyrkere er ingen andre enn kristne “.

Dette er tekster vi nesten ikke evner å ta alvorlig, da innholdet er langt borte fra vår bevissthet. Vi har møtt et sterkt hat. Vi var ikke vant til å møte hat fra noen. Det var så sterkt i deres sjel at det lyste mørkt utad; de så skitne ut i sine ansikt.

Kanskje er vi ikke overrasket over at de som reklamerer så omfattende for harmoni, fred og fordragelighet, de Forenede Nasjoner i New York, står sentralt i dette, igjen med de store ord: “På denne dagen samles utsendinger fra hele verden på vegne av lovene til Noah,” sa Rabbi Yakov D. Cohen, leder av Institute of Noahide Code, som sponset konferansen (10. juni 2013). “Å overholde dem er nødvendig, slik at visjonen til FN – å få en ordnet og sivilisert verden, fylt med økonomisk rettferdighet og rettferdigheten – vil seire. ”

Yakov Cohen, Noahide Code Institute, New York

Om fred, rettferdighet og harmoni blant folk og nasjoner, FNs dokument (se dokument her):

“Titled ‘One People, One World,’ the conference brought together journalists, diplomats, and delegates from countries across the globe – including Egypt and Israel.
Guests of honor from the UN Diplomatic Corps also signed a “Declaration of the Seven Laws of Noah,” which emphasized the importance of the Seven Noahide Laws
in maintaining peace, justice, and harmony among peoples and nations. ”

Med begynnelsen av judaittenes verdensrike, den internasjonale verden, blir iverksettelsen av Noahidelovene realisert. Da begynner Talmuds gyldne tid, hvor alle igjen skal bukke for rabbiene, de skriftlærde og fariseerne. Det vil bli en tvangens og maktmisbrukets tid med mange forferdeligheter. Gater og rennesteiner blir fylt av kristenmanns blod, veier bestrødd med lik. Man hersker med makt. Den settes igjennom med brutalitet. I samme øyeblikk giljotinens tunge knivblad faller, skjer noe annet som også er tilsiktet: Tilskuerne blir tvunget til å dømme offeret til døden. Tilskueren blir også bøddel. Derfor åpner det seg i samme øyeblikk hodet adskilles fra eierens kropp, en dør for hat. Skarpretterplassen blir skapt om til et hatets arnested. Herfra skal hatet bre seg utover i et redselens samfunn.

 


Referanser:

Bøker jeg har sitert fra som ble funnet på nett, har blitt lagt ut med lenke til nedlastning. Alle foto jeg har brukt i artikkelen som ble funnet på nett, har jeg forbundet med lenker til det stedet de ble funnet, så sant det var mulig. Oversettelsene fra engelsk og tysk, har jeg selv stått for.

Om henrettelsen av den arabiske prinsesse: https://nakarajan.blogspot.com/2018/07/royal-murder-against-love-in-saudi.html

blogg: https://exequy.wordpress.com/2012/02/24/mishaal-bint-fahd-al-saud/

http://ninauk.de/pictures-princess-misha-al-fahd-al-saud/mengejutkan-misha-al-al-saud-puteri-arab-saudi-yang

Om henrettelsen: https://timeofgist.com.ng/15-dark-facts-you-need-to-know-about-saudi-arabias-royal-family-they-commit-crimes-their-citizens-dare-not-try-photos/princess-mishaal-execution-for-loving-the-wrong-man/

Filmskaperen Antony Thomas: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/princess/interviews/thomas.html

https://www.nrk.no/rogaland/arrangerer-jentetur-til-fjellomradet-hvor-maren-ueland-ble-drept-1.14432349

Erik Prince som kristen korsfarer: https://www.globalresearch.ca/blackwater-founder-erik-prince-implicated-in-murder/5606441

Webster Tarpley, lift and shift (3:13): https://www.youtube.com/watch?v=3akcRWkICaE

The Real History Of Saudi Arabia & The Roots Of Radical Islam By Dr. Harrell Rhome, The Nationalist Times, 03-07-2008: https://rense.com/general81/real.htm

Om dødsstraff i Judaismen: https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_and_corporal_punishment_in_Judaism

Saudi jewish origin: http://themillenniumreport.com/2017/11/the-house-of-saud-its-jewish-origin-and-installation-by-the-british-crown-updated/

Om forbindelsen Israel og Saudi Arabia 2: Is The ‘Saudi’ Royal Family Jewish?

Om forbindelsen Israel og Saudi Arabia 3: The Jewish Roots Of The House Of Saud Family Tree

Boken ‘Confessions of a British Spy’ hos Amazon: https://www.amazon.com/Confessions-British-Enmity-Against-Islam/dp/B001CGIQUW?

Rick Wiles, Trunews,  om bruk av seksuell perversjon (11:34), om 300 agenter fra Israel til Venezuela (7:04) i videoen Is the Zionist Movement Leading Global Dominance?: https://www.youtube.com/watch?v=xzedJAG0Mpo

https://en.wikipedia.org/wiki/Memoirs_of_Mr._Hempher%2C_The_British_Spy_to_the_Middle_East

https://www.britannica.com/biography/Muhammad-ibn-Abd-al-Wahhab

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_and_corporal_punishment_in_Judaism

Kjøpmann Shulman fra den jødiske menighet i Bursa: http://www.turkyahudileri.com/index.php/en/history/synagogues/67-bursa-mayor-synagogue

Fra Pakistan om Israelske neuronbomber i Jemen: https://defence.pk/pdf/threads/israel-f-16-hit-yemen-with-neutron-bombs.476713/

Det blir sagt at det står skrevet i Koranen at voldtekt er lovlig, men er det ønsketenkning?: https://www.jihadwatch.org/2016/01/female-al-azhar-prof-allah-allows-muslims-to-rape-non-muslim-women

Miley Cyrus og hennes gris: https://www.youtube.com/watch?v=r2vDabFVj-A

Uttalelsene fra oppnevnte forsvarer Ola Lunde: https://www.nrk.no/norge/terrorsiktet-20-aring-varetektsfengslet-i-fire-uker-1.14390039

https://fritanke.no/nyheter/frank-aarebrot-hardt-ut-mot-human-etisk-forbund/19.9976

https://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabism

Om terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget In Amenas: https://www.bbc.com/news/uk-29127935

https://e24.no/energi/equinor/bakgrunn-terrorangrepet-i-in-amenas/21605998

https://www.dagbladet.no/nyheter/granskerne-er-klare/64024791

https://www.equinor.com/no/news/archive/2013/09/12/12SepInAmenasreport.html

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/nizza-lastwagen-rast-in-menschenmenge-a-1103093.html

Nice Attack; Moment Armed French Police Shoot at Truck Driver: https://www.youtube.com/watch?v=GBp16fbuHcs

Om de tapte identitetskort: https://www.globalresearch.ca/manchester-berlin-paris-nice-london-new-york-passports-and-ids-mysteriously-discovered-in-the-wake-of-terror-attacks/5592063

Om Israels etterretnings brutalitet og hensynsløshet: https://rense.com/general32/ruth.htm


Om terror i Europa:

1. London, radical Islamic terrorists: https://en.wikipedia.org/wiki/7_July_2005_London_bombings

2. Paris, two brothers, Saïd and Chérif Kouachi: https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo_shooting

3. Nice lastebil-terror 2016: Mohamed Salmene Lahouaiej-Bouhlel: https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Lahouaiej-Bouhlel

4. Berlin 2016: The perpetrator was Anis Amri: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Berlin_truck_attack

5. Manchester 2017: A radical Islamist detonated a shrapnel-laden homemade bomb_: https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Arena_bombing

6. Barcelona 2017: 22-year-old Younes Abouyaaqoub: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Barcelona_attacks


NATO, den dype stats egen hær: https://rense.com/general96/traitorMcCain.html, https://rense.com/general69/nuke.htm, https://www.globalresearch.ca/military-deep-state-and-the-american-innocence/5648122

Om Richard Gutjahr: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Gutjahr

Om Einat Wilf: https://en.wikipedia.org/wiki/Einat_Wilf

Om ISIS: http://themillenniumreport.com/2014/09/isis-israeli-secret-intelligence-service/

Om John McCain og ISIS: https://deeppoliticsforum.com/forums/showthread.php?16243-Leaked-John-Kerry-Audio-President-Obama-Intentionally-Allowed-Rise-of-ISIS#.XFbDaoV7nGY

John Bovay om ISIS: https://counterpsyops.com/2014/09/25/isis-israeli-secret-intelligence-service/

https://gulfnews.com/search?q=Abu+Bakr+Al-Baghdadi

Om hornets nest strategy: http://syrianfacts.com/en/2017/08/29/esek-arisi-yuvasi-stratejisi/

Om Ephraim Benjamin og Daesh (ISIS) i Libya: https://www.globalresearch.ca/mossad-agent-who-infiltrated-isis-daesh-arrested-in-libya-israeli-website/5606909

Om Jihadi John og The Beatles: https://en.wikipedia.org/wiki/Jihadi_John

https://da.wikipedia.org/wiki/Haji_Bakr

Om Haji Bakr: https://therearenosunglasses.wordpress.com/2015/04/21/saddams-fedayeen-revenge-more-iraqi-officers-exposed-in-isis-command-structure/

Hvem drev ISIS: https://syrianfreepress.wordpress.com/2014/08/27/isis-mossad-aanirfanblogspot-report/

Yinon planen, storisrael: https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

Ble han drept av Mossad (?): https://www.richardsilverstein.com/2010/11/21/die-welt-on-uwe-barschels-murder-and-possible-mossad-connection/

Terror King David hotel i Jerusalem i 1946: https://en.wikipedia.org/wiki/King_David_Hotel_bombing

De syv Noahs lover: https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah

Intervju Dr Lorraine Day 2014: https://archive.org/details/20140106Spingola2

US Congress Representative William Dannemeyer: http://www.spingola.com/Dannemeyer.html

Om Talmuds beskrivelse av kristne http://www.talmudunmasked.com/chapter8.htm

De 7 Noahide lover skulle skremme deg langt inn i ryggmargen: https://shematorah.com/noahide-law-7-laws-of-noah/

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
5 år siden

Du har ikke skrevet en artikkel; du har skrevet en hel bok! Vil ta med tid til å studere alt dette og sjekke med Aftenposten om det kan være korrekt! ;)

Oskar777
Oskar777
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Det er i alle fall én faktafeil her. Jentene ble ikke voldtatt. Det betyr kanskje ikke så mye i den store sammenhengen, men for det første gjør du et helt kapittel ut av det og for det andre er det respektfullt å omtale deres siste minutter slik det faktisk skjedde.

Oskar777
Oskar777
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Fordi det ikke er rapportert noe som helst seriøst sted – inkludert fra rettssaken. Så her snur du bevisbyrden fullstendig. Spørsmålet blir heller hvor du har det fra at de ble voldtatt? Det er mulig det versert noen overskrifter i mindre etteretterlige medier de første dagene, men da ble det skrevet mye rart mange steder.

Hendelsesforløpet er godt beskrevet feks i denne artikkelen: https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/06/21/murder-two-scandinavian-women-morocco-was-meant-impress-islamic-state-far-right-seized-it-attack-islam/ Det er ikke forenelig med at det kan ha skjedd noen voldtekt. Det er heller ikke nevnt noen voldtekt. Det er tvert i mot nevnt at allerede ved å vise en video av en jente delvis i undertøy (de hadde lagt seg) så var gjerningsmennene på tynn is i forhold til ISIS sin forkvaklede ideologi. Voldtekt ville vært helt uaktuelt. Ut fra videoen som ble publisert er det også vanskelig å se at det kan ha skjedd noen voldtekt – om ikke dette ble gjort etter at hodet ble skåret av.

boe
boe
Abonnent
5 år siden

Fin artikkel. De kaller seg alt mulig, jøde, kristne, muslim, hva enn som passer tiden og stedet. Det er jo heller ikke jøder, jøder eller israelittene flyktet fra egypt igjen, og egypter kongene sendte med den “fallne” prinsen moses som var liksom en av folket med dem og grunnla jøderiet. Det er heller ikke lange veien fra Egypt til Italia, romerriket, som gikk etter blant annet etter folket i øst som tok med seg historien fra Egyptertiden og dens undergang hvor slave kongene mistet sitt levebrød, folket. Folket bare vendte dem ryggen og gikk. Flyktet har israelittene/folket/slavene gjort, deriblant til Norge og Amerika. Nå er det ingen flere steder å flykte til så da må en ta opp faenskapen ved rota, ta bort levebrødet dems for alltid, og la dem råtne som de parasittene de oppfører seg som. Få frem, spre og dele kunnskap slik at en ikke lar seg bli voldtatt intellektuelt, noe parasittene er avhengig av for sin overlevelse. Denne artikkelen er et godt bidrag for å ta et godt grep om rota, takk!

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
5 år siden

Det er vel liten tvil om at de som drepte jentene og tilsvarende gjerningspersoner lyder ordre fra noen som trekker i tådene og har som formål verdensdiktatur med seg selv som konger på haugen, og med alleossandre som slaver. Men å lystre slike ordre innebærer at de også ødelegger for seg selv. Fpr å få noen til å lystre denslags ordre, må en først gjøre personen gal med snedig psykologisk indoktrinering, psykiatriske medikamenter og annen mental påvrkning, muligens også elektromagnetisk avstandspåvirkning. Vi ser at stadigflere gjør grusomme eller idiotiske handlinger som mentalt sunne mennesker ikke gjør, og som ikke engang ordinært sinnslidende gjør, hvilket gir grunn til å mistenke en form for omfattende mentalkontroll.

« Forrige artikkel

Et helhetlig friskt samfunn

Neste artikkel »

Niels Harrit kommer til Oslo 31/3-2019

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x