Peace of Mind

Globale Sosiale Trender – Veien vi går inn i fremtiden

6K visninger
12 minutter lesetid
9

En sivilisasjon i samarbeid?

Om du har trodd eller tenkt at verden har gått av hengslene, har du helt rett. Det er en demonstrasjon på konsekvensene av å leve i et samfunn med en medfødt sykdom – penger som et debet instrument. Noe nytt er i ferd med å ta sin plass, en ny alder av overflod – til tross for rykter om det motsatte.

Moderne sivilisasjoner er bygget på et sett med fundamentale antagelser. Disse antagelsene skiller ”siviliserte” samfunn fra ”innvåner” eller ”naturlige” samfunn. For enkelhetens skyld bruker jeg heretter begrepet ”naturlig” for å beskrive en generell tilstand av samarbeid mellom mennesker i balanse med naturen og seg selv. Slike samfunn er kjent for sin bærekraftig evne til å trives og overleve i lang tid uten konflikter. Deres måte å drive ”handel” på er gjennom bytte av verdier. Penger er et påfunn som ikke preger ”naturlige samfunn”.

Siviliserte samfunn er støpt i et fundament av konkurranse for makt, myndighet, penger, prestisje, status, eiendeler, mat, vann, hus og posisjon. Uten å delta i konkurransen er ditt liv regulert til være en sliter for andre. I verste fall, ramler du helt utenfor strømmen av ressurser dersom du ikke kan eller vil konkurrere.

Siviliserte samfunn ansees, av siviliserte mennesker til å være mer ”avansert” og i alle fall ”overlegen”. I så måte har sivilisasjoner utsatt naturlige samfunn for sin iver etter å bruke penger som middel til å skape konkurranse. Alle vet hvordan det har gått med de innfødte, nokså straks etter Columbus ankom til Amerika.

Sivilisasjon har bragt avansert teknologi til menneskeheten som ”naturlige” samfunn aldri kunne gjøre. Det er i hvert fall en antagelse som er gjeldende blant siviliserte samfunn. Den som har dypere innsikt i essensen av naturlige samfunn vil oppdage at ”spiritualitet” i en eller annen form gjennomsyrer kulturene. Det eksisterer kommunikasjon med noe usynlig også mellom hverandre og naturen på et nivå som andre har vanskelig for å forstå. Ulike samfunn har selvfølgelig ulike nivåer av denne tradisjonen som en del av sin unik identitet. Denne verden omtales ofte som ”sjamanisme” – kommunikasjon med natur åndene – mystisk og kanskje farlig sett fra et sivilisert ståsted.

Sivilisert teknologi har gitt oss avanserte muligheter til å dele informasjon av uhyre stor omfang og kompleksitet. Vi kan reise ut i rommet og vi kan ta pulsen på universet vårt som aldri før. Vitenskapen har trengt inn i mystikkens verden og avslørt hvordan allting har blitt til – tror de fleste.

Vitenskapen har faktisk gått veldig langt, mye lengre enn de fleste kunne ane – også innenfor vitenskap. De har kommet så langt at de har oppdaget at ”naturlige” sivilisasjoner faktisk har muligheter til å reise, på måter vi trodde ikke var mulig – gjennom ”tankekraft”. Vitenskapen har, i det skjulte, blitt ”spirituell” og holistisk kan du si. Det gjelder ikke alle vitenskaps grener og heller ikke alle vitenskaps forskere – men det gjelder så mange at de begynner å skje noe stort i denne institusjonen.

Et paradigme skifte innenfor det vitenskapelig rommet er i ferd med å bryte gjennom et gamle hindringer – konflikten mellom vitenskap og religion – og mellom vitenskap og de kreftene som styrer penger her i verden. Denne siste konflikten eksisterer enda og kan føles gjennom hvor vanskelig det er å få ”sannheten” frem i forhold til noe som helst i dag. Begge konfliktene er i ferd med å oppløses slik som alle konflikter gjør når det er tilstrekkelig innsikt.

Videre har vitenskapen, for en god del år siden begynt å forstå seg mer på multi-dimensjonale mennesker og hvordan tiden faktisk fungerer. Disse tingene har jo vært hemmelig, men det er en del av det hele. Dette er jo noe som enkelte i ”naturlige” samfunn har visste om i all tid.

Dette, mine venner er et paradigme skifte som har begynt å slå nokså dype og dramatiske røtter inn i ulike lag av ”sivilisasjon” blant stadig flere. Måten vi lever på i dag er ikke bærekraftig. Det er ikke en gang vitenskapelig bærekraftig – selve fundamentet.

Derfor tør jeg spå dramatiske samfunnsendringer i den nærmeste fremtiden. Forhåpentligvis kommer det i grevens tid til å avverge en utslettelse av all liv på Jorden – slik vi nå kjenner det. I den forbindelsen er det mange som arbeider for ulike fredsplaner på Jorden for øyeblikket. Om vi ikke fikser fred, er vi alle døde. Vi blir ikke drept av en ”alien invasion” men av vår egen trang til kunstig konkurranse og alt som det fører med seg.

Derfor er Dr. Carol Rosin, tidligere personlig sekretær til Dr. Werner von Braun startet på sin ”quest” til å få undertegnet en internasjonal avtale om forbud mot våpen i rommet og en fredsavtale med intergalaktiske mennesker av høyere utvikling. Jeg snakket lenge med henne i rom-julen før hun dro. Situasjonen i forhold til fred på vår planet er langt mer alvorlig enn mange vil tro. Vi trenger en våpen stans øyeblikkelig og fred over hele planeten fordi vår fremtid krever det. Fredsavtalen forener de ”naturlige”, de siviliserte og de som lever utenfor den planeten under et.

Når du har tatt deg tid til å tygge over disse implikasjonene, er det naturlig å stille spørsmål om hvordan dette vil påvirke den ”siviliserte” delen av befolkningen – Norge er da en del av denne planeten.

Fra Sivilisasjon til et Sivilt liv

Inklusjon av og erkjennelsen av spiritualitet som en vitenskapelig akseptert og forstått del av virkeligheten, forløser de religiøse konfliktene som har vært en kime til krig i tusenvis av år. Inklusjonen av og erkjennelsen av rollen som konkurranse spiller i selvaktualiserings prosesser for alt som er – er også en konfliktløser av store dimensjoner. Konkurranse er nesten et synonym for konflikt. Konkurranse skaper fragmentering eller deling og fordi den ene skal vinne over den andre – en naturlig konflikt som ikke løser seg før spillet er slutt. Inklusjon av fred i verden vil føre Jorden inn som verdifull medlem av en større galaktisk familie, noe som selvfølgelig tilbyr enda større muligheter.

Ja, ”Spillet” – akkurat som i filmen av samme navn med Michael Douglas – er slutt.

Problemet er at det store flertallet av mennesker fortsetter å spille – når de ikke lenger trenger å gjøre det. Det er nemlig slik at spillet har blitt nesten vanedannende på mennesker og de ønsker ikke å slutte uten videre. De vet ikke hva de kan gjøre istedenfor. Derfor har jeg skrevet denne artikkelen.

I tiden før og etter jul har jeg fått utvidet mine perspektiver nokså ettertrykkelig i forhold til den globale økonomiske situasjonen. Som følge min daglig rutine med å sanke informasjon som kommer min vei har jeg hatt gleden av å stifte bekjentskap med mannen som eier Bank of International Settelments-BIS. Han er ingen ”vanlig” man – heller ”ekstraordinær”.

Jobben hans, i livet har vært å forvalte på en ansvarlig måte, enorme summer med penger som er øremerket til utvikling av mennesker over hele Jorden. Han ordner finansiering verden rundt. De fleste tenker begreper som ”Illuminati” ”Vatikanet”, ”Rothschild og Rockefeller familien” når de tenker på verdens bankene. Men i dette tilfellet er det ikke slik. Han kom inn fra en ”bak dør” så å si og hans posisjon ble ikke en gang noe han har ønsket seg. Som han sier, ”Alle krigene i verden har vært over det jeg har i dag”.

Han fikk ikke det han har uten videre. Det har seg slik at familier som fra før har styrt økonomien i verden hadde planlagt en verdensomfattende markedskollaps i 2001, som han hadde fått høre om. Når det skulle finne sted ga han ordre til Secret Service i USA om å gjøre tiltak for å stå i mot. Han lot dem gjøre jobben. Det de gjorde var å støtte opp markedet med fondene som bare var tilgjengelig gjennom hans bank på den tiden – en lovlig transaksjon. Ellers hadde verden gått konkurs – hele verden. Dette fikk han vite først 30-dager etterpå. Litt av en kasino.

Fordi han var ansvarlig for fonding av 90-prosent av China før han var 40, ble han også gjort til arving av den endelig signatur retten av det som kalles ”Dragon” gold – som er reservene for denne delen av verden. Det kan du kalle ”god karma” for tidligere arbeid. Så han sitter på en stor porsjon med økonomisk makt etter lovens rette forstand – ”prime”.

Så hva vil denne mannen gjøre?

Hans mål er å få verdens økonomisk makt tilbake til folket og vekk fra de få. De ”få” i dette tilfelle er faktisk konkurs. Han har kalt inn all deres gjeld. Hele den korporative verden. Han har et solid ”balle tak” kan du si på verden.

Hans intensjoner er å ta strupetak på de kreftene over hele verden som vil manipulere til seg makt over penger slik at nye konflikter kan oppstå. Han vil bruke PENGER for å skape verdens fred istedenfor krig. Problemet er ikke bare det med å stoppe krig fordi dette er et maskineri drevet av korporative krefter i industrien, blant nasjoner og blant foreninger av nasjoner – alle registrerte som korporasjoner som han har mellom 51 og 90-prosent eier andel av.

Som holder av signaturen på suverenitets papirer til Norge og bl.a. DNB vil du bare finne hans tilstedeværelse på de computer skjermene som betjener institusjoner og ATS-Bank systemet. Kommer du inn ditt vil du måtte sitte der i to måneder for å søke gjennom ca. 47-milliarder ganger 100,000 kontoer.

Så hvis denne personen ønsker å gi makten over verdens penger reserver tilbake til folket, hva er det som stopper opp? Jo det som stopper opp prosessen er det at de som sitter ved nøkkelstillinger rundt om i verden ser bare ulemper – de mister sin status og makt over andre. De føler seg betydningsløse – og det er jo ingen som liker det.

Problemet er at 99% av jorden føler seg økonomisk betydningsløs og er lei av å måtte konkurrere mot hverandre for penger som ikke en gang tilhører dem men folket. Det er også et problem at 99% av folket har ikke forstand eller fantasi til å forestille seg noe annet enn det som alltid ha vært – der du henter dine penger fra banken som gjeld dersom du ikke har arbeidet for det.

Derfor har jeg behov for å skrive om hvordan det er å ha et økonomisk system der du henter penger i banken som kreditt, hvis du ikke arbeider for det. Jeg har behov for å beskrive hvordan livet kan være når du slutter å spille konkurranse spillet og gjør det som er ellers meningsfylt i livet.

Folk blir så redde når de tar inn over seg at deres ”arbeid” har tatt slutt og de må finne på noe nytt. De er vant til at et møte med NAV i den sammenhengen er et mareritt uten like for mange. For de NAV konsulentene som ikke har utvidet sine perspektiver enda, er de en del av problemet.

Ulike organiserings prinsipper

Organiseringsprinsipper i konkurransesamfunn er som en pyramide. Hvert nivå av pyramiden består av grupperinger som samarbeider under en felles agenda og det er å beholde makten. Under de øvre delene av pyramiden er det økende forvirring og fragmentering. Helt på gras rot nivå er forvirring og fragmentering total.

På de laveste nivåene av samfunnet, er de fleste på 5-10% av deres egentlig potensiale. Når jeg skriver ”laveste” nivåene – mener jeg det nivået som kalles ”arbeidsfolk”. Du vil kanskje være sjokkert over at jeg setter tallet så lavt for så mange. Tenk over dette:

For de fleste mennesker er det normalt å bruke flere timer hver dag i en bil til og fra eller på arbeidsplassen som består av arbeid som er et godt stykke vekk fra det du egentlig hadde gjort som du kunne gjøre hva du vil. Det er normalt å leve i et plikt løp av rutiner fra bursdager, skoler, arbeid, barnehager, ferie og det er normalt å ha økonomiske bekymringer. Det er normalt å være ute av form fysisk, og at du kjenner noen som er syk om du ikke selv har problemer.

Så i et ”normalt” liv  – hvor stor prosent bruker du på å realisere dine drømmer om du fortsatt har noen? Bruk dine egne prosent tall. I denne verden er det alltid nok folk som liker å gjøre nettopp de tingene du hater mest og det er alltid noen som kan finne opp en måte å gjøre det enklere og bedre. Om vi slipper kreative krefter løs, er det ingen problemer vi ikke kan løse.

Organiseringsprinsipper i samarbeids samfunn – ellers kalt ”naturlige” samfunn – er organiske. De ledes ikke av en regjering men et ”råd” som består av de som gruppen finner mest skikket til leder oppgaven. Slike ”råd” kommer i alle størrelser fra globale eller forbi – eller helt ned til en enkelt familie – der foreldre tjener som regel som rådsfolk.

I et naturlig samfunn er ledelse naturligvis slik at man gjør seg så fort som mulig overflødig og oppmuntrer andre å kunne innta plassen. Selvstendighet og fleksibilitet er en dyd. I et natur samfunn er ingen overflødig og ledere går fra oppgave til oppgave ettersom deres innsikt, lyst og evner tillater. Allting som gjøres i et natur samfunn er under personlig ansvar.

I et sivilisert samfunn er det fort gjort å være overflødig. Det er for mye teknologi for at alle trenger å ”jobbe” slik at mange driver som ”arbeids” ledig – når de egentlig ikke er arbeidsledig, men de er penger ledig – Strømmen de trenger for sitt liv er og blir borte. Istedenfor selvrealisering for vi forfall. Konkurranse skaper alltid tapere.

Hvilken utfordringer har vi egentlig i overgangen fra sivilisasjon til sivilt liv?

Det er veldig vanskelig å se for seg hvordan samfunnet ville fungere uten konkurranse som primær driver. Hvis vi alle har det vi trenger, blir vi ikke bare giddeløse? Det er tanken som dukker opp hos folk flest. De har den tanken fordi de lever ikke i takt med sitt indre lidenskap. Alt det de gjør for andre er derfor et ork eller ”arbeid” og dermed krever de penger for det. Mennesker som brenner for en tanke, ide eller visjon, er utrettelig opptatt med gjøre mål uansett om de har penger eller ikke. Mennesker med visjoner og muligheter  – får verden til å gå rundt på en veldig god måte. De som ikke har visjoner, vil da ha mindre muligheter fordi de fortsatt ikke har funnet hemmeligheten – å leve fra innsiden ut i takt med sin egen lidenskap.

Mange av dagens arbeids strukturer er skapt rundt konkurranse. Derfor er de alltid langt fra effektive – de butter mot hverandre hele tiden. Derfor har vi fire like bensinstasjoner på samme gate kryss noen steder i verden. Våre liv er basert på mangelfull utdanning, over spesialisering og forbruk for å holde hjulene i gang. Et samfunn basert på intelligente selvstendig, tverrfaglig mennesker som skaper for selv og andre et bedre grunnlag for vitalitet – trenger svært lite av kostbare infrastrukturer til å bære seg.

Vi har holdt tilbake teknologi som går så langt som 3,000-år frem i tid – fordi det har vært militære hemmeligheter og økonomiske hemmeligheter. Det betyr at hele vår transport infrastruktur trenger en gjennomgang, hele utdannings sektoren, hele landbrukssektoren, militæret, industrien…. Alt trenger en re-boot.

Jo mer du vet om det du kan, det du vil og det du ønsker å gjøre for deg selv og for verden, sto fortere vil du ønske og ha et naturlig behov for å leve tettere inn til kjernen av det du er interessert i  – og med de menneskene det gjelder. Her vil du føle deg hjemme. Her vil du trives der du kan gjøre det du vil, vokse videre og bevege deg til noe annet. Bevegelse er nokså viktig fordi i naturen, er allting i utvikling. Det statiske er døden. I moderne sivilisasjon har vi brukt for mye tid på å holde fast på ting. Vi må lære å slippe tak. Det vi trenger mer å holde fast i er oss selv, vår integritet og hverandre – med deres integritet.

Slik dannes kongruente organer i en kropp og slik dannes kongruente grupper med mennesker i et større samfunn. Dette er fremtiden din så langt hva fremtidens sosiale strukturer vil angå. Det blir du som setter på innholdet.

Mellom nå og da

Jeg kan ikke spå om overgangen kommer til å være veldig brå eller gradvis rundt de forhold jeg dekker her. Jeg vet det haster i forhold til tid – at vi går til fred og starter en prosess som aldri før har skjedd. Dette er bakgrunnen til mye politisk uro før og fortsatt mens disse siste kreftene som arbeider mot transformasjonen stenges ned. Mellom nå og da er det bare en måte du kan vite hvem det er som er på hvilken ”side” av denne overgangen – det er gjennom handlinger. Mens ledere har en økonomisk kniv på strupen vil de synge hva som helst, men hva gjør de i virkeligheten. Din plass i denne transformasjonen er noe du selv beskriver.

Til det vil jeg understreke Kongens tale til folket på Nytt Års hilsen. ”Bli alt det du var født til å bli”.

 

 

 

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Den globale sammensværgelse? The global conspiracy? +

Sitat: Hvorfor er der hele tiden krige?? når de har snakket om fred siden ww2?? er det fordi, de ikke vil have fred og der er kommet for stor industri i det og for mange penge??

“6/12/12 Jeanice Barcelo: Dangers & Hidden Agenda of Hospital Births – OneRadioNetwork.com ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/den-pharmakratiske-inkvisisjonen-lever-enda/comment-page-7/#comment-95358

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

♫ War Child, music and lyrics Jethro Tull ♫ Do you know you are a war child? Everybody are ● Peace ● http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1866&start=1

“Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Ansvar? Hvilket ansvar?
Å godta at gamle morderiske griser som David Attenborough, en av de mange spik-spenna gærne frimurerfantastene som er besatt av demoner, og som sprer gifta, selve løgnen, om at “Mennesket er en pest på Jorden”

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/24/mennesket-er-en-pest-pa-jorden

Han mener at vi er blitt for mange, og støtter det som står inngravert i stientavlene i Georgia.

Selv tviholder han antakelig på sitt eget liv, og verner om sitt broderskap (rottene)

http://www.youtube.com/watch?v=ZpV8i7EGmH4

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/10/15/moby-dick-big-read-david-cameron_n_1966007.html

Jeg mener det ikke hjelper å se på systemer og strukturer isolert sett. Det være seg organisasjonsstrukturer, politiske strukturer, økonomiske system, teknologiske og vitenskapelige system, politiske strukturer, maktstrukturer, og religiøse strukturer.

Jeg anser ikke “korthuset” for å ha rast sammen. Snarere tvert i mot. Det bygges opp, som en jernmur. Overalt, over hele verden.
I det skulte, i det hemmelige. Åpenlyst, ja, men avtaler og sammensvergelser holdes godt bevart, unntatt all offentlighet. Vi ser alltid arbeidsmaurene, men aldri bakmennene.

Det foreligger ingen tvil, om at verden nå er blitt et vederstyggelig oppholdssted for idealistene, for fritenkerne, for “de som bryr seg”.

Jeg betviler likevel sterkt, at de får gjort noe som helst med “verdensproblemene”. De kan stagge dem. De kan forsinke ulike prosesser. Dog anser jeg den helhetlige plan og agenda som så sammenskrudd og sammensveiset, planlagt i århundrer, og med en uknuselig makt, at å tro at dette “løser seg opp”, potensielt vil være en urealistisk illusjon. For oss dødelige, vel og merke. Dermed er det ikke sagt at menneskeheten har tapt.

Hensikten med dette innlegget ER likevel, å svartmale fanden på veggen.

For det er nettopp den luciferianske doktrine som står bak all elendigheten.
Den har alltid gjort det, men jeg betviler sterkt, at den vil herske i like mange år fremover i tid, som det den har gjort, bakover i tid.

Min begrunnelse for denne påstanden? Kall det synsing, helt all right.

Jeg har en annen begrunnelse også. Mine observasjoner, og de fester jeg lit til.
For jeg har aldri i mitt tidligere liv, opplevd noe som er så illuminert og satanisk opplyst, som det denne verden nå er blitt:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/NASA-med-blinkskudd-av-selvlysende-sky-7099376.html

Himmelen er blitt illuminert, over hele Norge:
http://www.nationen.no/2013/01/23/landbruk/odel/odelsloven/odelsrett/senterpartiet/7916040/

http://www.nationen.no/2013/01/24/politikk/senterpartiet/lofoten/olje/nordland_vi/7916553/

Muligvis har de som har “trått litt feil” latt seg illuminere, under himmelvelvet.
Dette dreier seg om mer enn “chemtrails”. Det dreier seg om så mye mer, enn teknokrati.

Det dreier seg om en bevisst vilje, som styrer dem alle sammen. Eliten “har latt bygge”, men de har også “latt seg styre”.

For de har ingen fri vilje. De er bundet som treller i større grad, enn de treller som de tror de hersker over. For de har glemt at de selv er som mikrober å betrakte, i et mye, mye høyere spill.

Ondskapen er over oss. Hva gjør vi med det?
Klager til kommune, fylkeskommune eller regjering?

UNICEF: Vaccinating 85 million West and Central African children against polio

Foreslår at man slutter å kalle den sataniske morderklikken for “elite”.
“Satanistene” passer mye bedre. Skjøgene, lakeiene, jokerne. De er av samme ulla alle sammen. Det faktiske virus, som ødelegger hele kloden. Med hensikt. Med vilje. I sin sterke tro på Satan.

Sun Tsu : Know the enemy and know yourself.

Identifiser demonene, og vær sterk i troen! Vis det i handling!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Vi har et ansvar i å ikke mate satanistene så de får mer makt. Ansvar i å gjøre oss selv uavhengige av dem, og det er fullt mulig.
Selvfølgelig har vi et ansvar i å opplyse resten av verden om dem, der gjør du en glimrende jobb, Menneske! Forskjellen mellom deg og meg her er kanskje at du vil at satanistene skal bli snille og det gidder ikke jeg å drømme om, heldigvis finnes det andre løsninger, som gjør at de vil miste sin makt.
Vi har nok også forskjellige oppfatninger om hva slags handling som må til, men det synes jeg er helt greit. :-)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Vi skal leve med dem, men første fase er å konfrontere dem, deretter kontrollere dem og ta ansvar for dem, mange av dem (politikerne) vet ikke hva det leker med, for lav kunnskap, det kan vi gjøre noe med her og nå. Viva la internett.!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Seitasis
11 år siden

Og straffeforfølge, bøtelegge, kreve erstatninger og sende til passende lengde soning, Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & Co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

“Naturalnews radio ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-10/#comment-94314

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Korthuset har rast for lenge siden, men siden folket tviholder på det gamle systemet, kommer vi ei noen vei. De vet ikke at de må ta ansvaret selv, det må man gjøre når man er fri, istedet klager de over hva andre gjør, hvordan ting styres og hvordan man blir forsøkt lurt. Syting (og feiring) skaper ingenting!
Ikke rart heller, da slavesystemene har blitt naturlige og det naturlige har blitt primitivt. Det finnes en enkel vei ut, først må tanken om at vi er fri på plass, og så må vi ta ansvar og bygge opp et samfunn, helst i tråd med Vladimir Megres bøker/ Anastasias visjon. Da ville folket forstått hva som var primitivt! :-)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Helt enig. Hovedpoenget er å ta ansvar helt og fullt – for allt. Da kan man skape forandringer i eget liv og vise andre at det går an. Tomme ord og gode ønsker hjelper ikke. Demonstrasjoner og opprør hjelper ikke – de virker mot sin henskit fordi det legitimerer maktbruk slik maktapparatet ser det. Men om man skaffer seg noen mål jord og bruker det til å skape seg et godt livsgrunnlag; om man lærer seg urter til mat og medisin – og bruker det aktivt i hverdagn sin; om man henter inn kunnskap og gjør seg selv kompetent – og handler i samsvar med det man vet og kan, så begynner det å hjelpe. Alt fra å kjøpe økologisk mat og spe på med sitt eget fra hage og utmark, til å lete opp klær som ikke bidrar til forgifting av planeten med modifiserte gener, sprøytemidler og slavelignende arbeidsforhold for de som dyrker, høster, lager tekstiler og lager plagg, så begynner det å hjelpe. Aktive praktiske valg, konkret handling, – så lenge det finnes kjøpere finnes skruppelløse selgere.

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Camron on the future of Europe
David Cameron’s Full Speech: Britain and Europe – January 23rd, 2013

« Forrige artikkel

Algerie; Ikke tro på Statsministerens ‘omsorg’

Neste artikkel »

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x