Bla i tag

samarbeid

Peace of Mind

Globale Sosiale Trender – Veien vi går inn i fremtiden

Om du har trodd eller tenkt at verden har gått av hengslene, har du helt rett, konsekvensene av å leve i et samfunn med en medfødt mental sykdom – penger som et debet instrument.

”Om å delta eller ikke” – Dualitetens drama skjult i ”SAMARBEID”

Vitenskapelig forskning på spørsmålet om optimal mengde med konkurranse i ulike systemer vise entydig at NULL konkurranse er den optimale mengden for otimal prestasjonsevne. Det skaper grunnlaget for en ny politisk paradigme basert på viten og ikke teori. Konkurranse i og rundt samfunnet er selvutslettende atferd som må opphøre for å møte større utfordringer i

Vrangforestillingen som tar livet av oss

Noen ganger opptrer onde ting som gode. Det er da at ondskapen er på sitt verste. ABB ser seg som rett til å besitte tronen - han vant - i konkurransen om hva eller hvem? Kan det være at konkurranseånden er ondskapen som har besatt ABB? Hvor mange flere er da smittet?

Hva betyr ”Co-Creation” egentlig?

Meg opplever at mange opplyste mennesker venter på at noe skal skje. Etter at "noe" har skjedd, vil de tre frem og gjøre seg til nytte som "lysarbeidere". Kanskje denne tanken er fullstendig feilforstått. Kan det hende at det betyr vi må begynne å skape noe sammen fysisk - det vi venter på?