Verdens nye katedral. En fattig substitutt for rike hjerter og sinn.

Proletariatets juleevangelium

2.4K visninger
14 minutter lesetid
26

Vi har lært siste ukene at klimaendringer bare var propaganda for at eliten skulle få påføre vanlige folk enda mer skatter og “klimaavgifter”, og innføre nye overnasjonale institusjoner som skulle stå for innkreving av disse; det første steg på veien mot deres nye verdensorden. Alt dette for at de skal få det bedre, styre oss lettere og sentralisere beslutningene som innvirker på den enkeltes liv, i ennå større grad. Den politiske og økonomiske eliten lager seg ny lekegrind, og ny sutteklut, som de kan sutte på for sitt fortsatte underhold.

Dagens Næringsliv skrev igår den 17.12.2009: “Regnskogpenger til Brasil er den beste klimainvesteringen statsminister Jens Stoltenberg har gjort. Nå varsler han mer penger til Amazonasfondet. I går høstet han stor applaus på et arrangement under klimakonferansen da han varslet at Norge vil øke sitt bidrag til Amazonasfondet til 150 millioner dollar, eller rundt en milliard kroner neste år … I år er bevilgningen 100 millioner dollar. Mens møtelederen karakteriserer Stoltenberg som ekstraordinært generøs, påpekte den norske statsministeren at avskogingstiltakene er noe av det billigste han kan gjøre for å redusere klimautslipp”…. (HAN er generøs, ikke VI!) Merkelig med alle disse ledere som snakker sin sak, og ikke på våres vegne, er det ikke?

Hvor er disse løyvinger hjemlet, i AP-organisasjonen? I Stortinget? Hos oss? Der er aldri penger til å ta unna sykehuskøer, eller til sykepenger for det tynte proletariat, men i fint celebert internasjonalt selskap, så er enhver løyving bare å trekke opp av hatten, og så sole seg i glansen av SIN rikdom og SIN generøsitet … [?]

Vi får se hva slags godt betalt, sansynligvis skattefri som Jagland, som Gro Harlem Brundland før ham, en pensjonistjobb de gale globale gir den Gode Giver om en tid, som gjentjeneste for å loppe oss – på den internasjonale mafias vegne.

VI MÅ følge disse pengene og se hvor de havner. Follow the Money. Sannsynligvis redder de ikke et eneste tre i Amazonas kjenner jeg dem rett. De havner nok i deres internasjonale venners lommer for det meste. Som det forrige stuntet deres; svineinfluensavaksinen.

Fryktbasert ledelse

Club of Rome, en av elitens tenketanker sa det slik i 1991:

“..Det ser ut som menneskene trenger en felles motivasjon, nemlig en felles fiende, for å organisere seg og handle i vakumet; slik en motivasjon må bli funnet for å bringe nasjonene sammen for å møte en utvendig fiende, enten en reell en eller en oppfunnet for formålet. Nye fiender trenger derfor å bli identifisert. Nye strategier tenkt. Nye våpen konstruert.

Den felles fiende til menneskeheten er mennesket. I søket etter en ny fiende som kan forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende kan passe saken. Alle disse farer er forårsaket av menneskelig innblanding, og det er bare gjennom endrede holdninger og oppførsel de kan overvinnes. Den virkelige fiende er derfor, menneskeheten selv.”

– Club of Rome 1991 Rapport. “Den Første Globale Revolusjon”, av Alexander King og Bertrand Schneider.
– Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution”, by Alexander King (founder CoR) and Bertrand Schneider (secretary CoR).
(s. 104-105. 1993 utgaven inneholder lignende, selv om litt forandret ordvalg)
(p. 104-105. 1993 reprint contains similar, though slightly altered wording)

“Klimakatastrofen” har i grunnen vært planlagt siden 1961. En annen FN-rapport viser at global oppvarming-svindelen har vært planlagt siden 1961, The Iron Mountain Report. Klimaspørsmål og miljø-ødeleggelser skal erstatte kriger, for å tyne penger ut av vanlige folk. Se spesielt kapittel 6: “Section 6. Substitutes for the Functions of War 46 “:

Om ikke menneskeskapt global oppvarming vil lykkes, så er det falsk fremmed invasjon neste programpost.
Om ikke menneskeskapt global oppvarming vil lykkes, så er det falsk fremmed invasjon neste programpost.

“Of the many functions of war we have found convenient to group together in this classification, two are critical. In a world of peace, the continuing stability of society will require: 1) an effective substitute for military institutions that can neutralize destabilizing social elements and 2) a credible motivational surrogate for war that can insure social cohesiveness. The first is an essential element of social control; the second is the basic mechanism for adapting individual human drives to the needs of society.”
http://www.projectcamelot.org/Report_from_Iron_Mountain.pdf

Det neste de kommer opp med for å skremme folk til enighet rundt sin agenda, er nok falsk alieninvasjon (fra verdensrommet). Det hjelper å ha en felles fiende å samle sin oppmerksomhet om. Alt med det samme formål, å loppe småfolket for mer penger, og gi de gale globale mer makt og kontroll.

Mammonismen i samtiden
Privatkapitalismen er et ubetinget gode, så lenge kapitalen spres på mange nok hender, og der er en rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital, fremfor statskapitalismen, hvor en styrende elite tilgodeser sine egne. Og hvor alle muligheter blir lukket for ‘de andre’. Vi står i en slik tid nå, hvor kapitalen og makten er veldig sentralisert rundt en politisk og økonomisk elite som tjener sin agenda mer enn vanlige folks. Vi har statskapitalisme, som eliten behersker, disponerer midlene til, og tilgodeser seg selv med. Deres virketrang har blitt viktigere for dem, enn dem som de representerer i politikken, og i teorien, og bare i teorien, tjener. De har blitt seg selv og sin gruppe nok.

Arbeiderpartiets Håkon Lie har innrømmet at det de har holdt på med siden andre verdenskrig i internasjonal politikk er å skape ‘Det Nye Jerusalem‘. Undertegnede er helt sikker på at det er ikke Kristus som kommer til å sitte på Salomons gjenoppbygde trone der, og styre verden fra det gjenoppbygde tempelet som ble smadret i år 70 nettopp på grunn av deres likes ulydighet. Mer det motsatte av Kristi ånd, og dermed det motsatte også av den kristne ånd. Noe og noen har korrumpert den kristne lære, for Kristus sa vitterlig; ‘Mitt rike er ikke av denne verden’ – han trengte ingen trone i Jerusalem da, og heller ikke nå. Så noen vil berike seg selv ved slike planer.

Hvis dette Salomons Tempel skal gjenoppbygges, må både de kristne og muslimske hellige steder der først rives ned. Det er utfordringen. Kristendommen opprinnelig, og islam spesielt, har forbud mot å ta renter og bedrive ågervirksomhet (usury) overfor medmennesker, og eiendom og land skal gjenfordeles hvert femtiende år … (dette passer noen dårlig selvfølgelig – kan jo risikere å måtte begynne å jobbe, gjøre ærlig arbeid, på slik måte – og ikke bare la kapitalen jobbe for seg).

Onkel Skrue; Evelyn Rothschild i sitt kjære hvelv.
Onkel Skrue; Evelyn Rothschild i sitt kjære hvelv.

Bilde: Baron Rothschild i sitt pengehvelv, også kalt ‘Konge av Israel’, siden han finansierte starten på landet, og har forsatt med det. Davidstjernen er familievåpenet. Det er selvfølgelig viktigere at Rothschild et al får fylt opp sin pengebinge og trygget sin økonomiske makt i form av en ‘ny verdensorden’ enn at vanlige folk kan ha et bra liv. En av de rikeste og mektigste familier i verden, som har vist seg å dra i tråder i alle saker vi er imot.

En brukte å kalle slike selvsentrerte og griske mennesker i vår nærhet i min ungdom for en ‘jævla jøde’. Uttrykket og skjellsordet er mer sjeldent i bruk idag. Ordet inneholder fornedring av dem som karrer til seg mest mulig til egen berikelse. Egoistene, de selvsentrerte, de som er seg selv nok.

Det bor en jøde i oss alle
Å være jøde i denne forstand har ingenting med rase eller religion å gjøre. Det er en egenskap i psyken og mentaliteten til alle og enhver av oss, mer eller mindre. De som er ærlige med seg selv, ser sikkert dette. På seg selv, kjenner man andre. Det finnes mer ‘jævla jøder’ blant kristne og muslimer enn det finnes blant dem som rasemessig og/eller religionsmessig kaller seg ‘jøder’ (khazarer untatt), fordi det rent faktisk er så uendelig mange flere av de to førstnevnte; men også jøder har sine frafalne som i de hine hårde tider under Moses; og på Jesu tid, og som begge disse store sønner av Israel fikk slikt et motsetningsforhold til, og opponerte høylydt mot. Moses knuste steintavlene i sin forbannelse, og Jesus skjenket frelsen og arveretten til ‘Guds Rike’ til hedninger heller enn “jøder”.

De lurer og bedrar sin neste for noen få kroner mer. Når dette begjæret blir overveldende i en, vil moral og åndelig disiplin bli tilsvarende undertrykt.

Sunnmøringen går for eksempel populært for å være Norges jøder. Mytene om Sunnmøringens griskhet, og hvordan han elsker penger, er nok overdrevet. De liker foretaksomhet, være opptatt med noe, å skape noe, mer enn pengene i seg selv; så da kan en nok bli misforstått. Men noen forledes selvsagt likevel til å ha mest mulig for seg selv, og ser ikke på penger bare som et middel og verktøy til skape noe, til å gjøre godt for alle innvolverte, og for samfunnet forøvrig.

De som bruker pengene de karrer til seg til å trygge egen maktbase og forretning mer enn å tenke på felleskapet, de er problemet – ikke de som gjør vel for sine lokalsamfunn. Da har de blitt mentalt og sjelelig pervertert. Pengene er for dem opphøyet til å ha en misjon og til å være et mål i seg selv, istedenfor hva en kan skape med dem, hva en kan bruke dem til for å gjøre godt med.

Er fremdeles ikke plass i herberget nei.
Piken med svovelstikkene. Er fremdeles ikke plass i herberget nei.

Bildet: Piken med svovelstikkene. Utelukket fra de rikes bord. De med perverterte sjeler og sinn bryr seg nada om denne historiens essens. De er opptatt av langt viktigere ting – tror de.

Dansen rundt gullkalven
Men fristelsen er selvfølgelig stor for at pengene får en slik overdreven betydning for svake sjeler, at de blir som en gud for en. Dansen rundt gullkalven allerede fra de tidligste opptegnelser i litteraturen (Bibelen) vitner om denne svakheten ved menneskenaturen.

Vik bort fra meg, Satan. Herren din Gud skal du tjene“, sa mannen når han på fjellet ble fristet med lommene fylt av penger og land så langt øyet kunne se, bare han falt ned på kne og tilbad denne ‘Satan’ (hva enn slags betydning og innhold man nå legger i det begrepet).

Enkelte har fått en del penger å disponere fordi de har vært flinke, og sannsynligvis også fordi de skal testes. Alt, hele våre liv, ser ut til å være en åndelig test for meg. At Universet eller G-d eller hva en bekjenner seg til som åndelig autoritet, skal få en mulighet til å sile ut hva slags ånd vi alle er bygget på og av. Med andre ord, hvor sterke vi er i møte med de forføreriske krefter i verden, som er den korrekte definisjonen av Lucifer. På ethvert nivå av eksistens finnes dette samme tema. Noen trenger mer fristelse for å klart velge side mellom Mammon/Molok, eventuelt Den ultimate rettferdighet og godhet, som råder i universet.

“Hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” Pengene får vi ikke med oss, men vår sjel er der for alltid, det er den vi skal bygge videre med og på.

Det er menneskets frie vilje som testes. På ethvert nivå. Heri testes også om det er tjenermentaliteten eller herskermentaliteten som vinner i en. “Den som vil være stor blant eder, er alles tjener”, sier Kristus. De som er anti-krist tenker selvfølgelig stikk motsatt, og aspirer mot herskerånden. Å få bestemme. Å bli rik. Få status. Bli sett opp til. Være med i elitens tenketanker. Sitte på første benk i synagogen og bedehuset, og få respekt av sine samtidige. Mange er drevet av slike begjær. Og på grunn av deres begjær, blir det gjort galt mot deres samtidige som ikke har dette begjæret, men bare aspirerer mot et godt liv på mange andre måter.

Nå bekrefter den godeste David Rothschild, at en global regjering er målet; og da kan vi vel knapt forvente en noe særlig mer demokratisk regjering enn den vi allerede har, med personer som allerede har falt på kne for denne verdens fyrster, Mammon og Molok …?


David Rothschild regrets that Global Governance is proving very hard to activate at the UN climate conference in Copenhagen.

Oligarkenes paradis

Herskerkasten får utløp, av den enkle grunn at flesteparten ikke er av den støpning og legning – og lar dem få holde på. Dette, viser historien oss, vil før eller siden korrumpere og degenerere ethvert samfunn. Det er ikke noe nytt under solen. Menneskenaturen er som den alltid har vært, og den mest sannsynlige utgangen på herskerklanens begjær og aktiviteter er klart definert i litteraturen.

Verdens Fyrster bestemmer hvem vi får lov å stemme på....
Verdens Fyrster bestemmer hvem vi får lov å stemme på....

Det går som regel til helvete både med folk og samfunn når korrupsjonen har kommet så langt at de har kjøpt all verdens folkevalgte; og når de folkevalgte taler mer om ‘næringslivets interesser’ enn vanlige folks interesser, da har de gått inn i en politisk og økonomisk symbiose som oftest ender med fascisme.

“For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.Efeserne 6:10.

Fra det store til det små, litt mer lokale perspektiv:

Fra globalt til lokalt persepektiv
Statsminister Jens Stoltenberg har sagt “se til Sunnmøre”, tatt frem området som glansbilde på nyskaping og virketrang. Det er ikke noe galt i å være flink. Galt blir det først når persepektivet blir egen vinning fremfor en rettferdig fordeling, for eksempel mellom arbeid og kapital. Dette har ikke noe med sosialisme å gjøre. Det har med rettferdighet å gjøre, at kapitalen som innsatsfaktor ikke skal være mer verdt enn arbeidsinnsatsen.

I gamle dager var det å drive en bedrift i en Sunnmørsfjord noe som ble drevet som et gode for hele bygda. Jfr møbelfabrikken Ekornes i Sykkylven: En mønsterbedrift, som selv i nyere tid fikk alle sine arbeidere til å gå ned i lønn i dårlige tider, og så fikk de dobbelt opp når de gode tidene kom tilbake. Det var den tiden det var lokalt eierskap.

Etter hvert som aksjene blir solgt ut og kontrollen havner på hender i Oslo, London eller i New York, så forsvinner dette perspektivet. Da blir perspektivet om utbytte til kapitalen mest fremtredende. Det er kun de og det som blir viktig.

Vi ser det ofte at så snart det lokale persepektivet mistes, til felles berikelse i industrien, så sies folkene opp, og billigere arbeidskraft må skaffes, for at de som ‘eier’ kapitalen skal få mer avkastning av den. Nylige eksempler på slike er Siem Offshore (Kristian Siem) og Trico Supply (Christen Sveaas). De fant seg aldri til rette med den rettferdige delingsmodellen, og fant å måtte rømme fra Sunnmøre, si opp sine ansatte, for så å tjene noen milliarder eller millioner mer i utbytte – eller ransbytte.

Sunnmøringene var gode å ha til å bygge opp bedriftene for dem, men når det var gjort så klarte de seg på egen hånd. Vi får se på lang sikt hvorledes deres ideologier vil slå ut. Tror en på prinsippet ‘en høster som en sår’, eller karmaloven, så lover det ikke så bra. La dem endelig stå på og prøve. La dem få ha sin test i fred. Min erfaring er at tilrekker de seg kun de nestbeste åndsvesener i menneskeham, så er det bare nestbest og kanskje dårligst de forblir i forretningen. Det synes godt nok grunnlag for å anta at det er nettopp er slik i virkeligheten.

Den største glede i livet er å føle seg som medskaper, ikke som tjuvradd og vorte på samfunnets rumpe.

Hvordan disponeres disse pengene som er opparbeidet av felles aktivitet til beste for alle som har deltatt? Som oftest havner de hos hos den sterkeste og mest kyniske part, til beste for seg selv og deres familie, sin kaste, eller sin religiøse gruppe. Når dette kommer ut av av kontroll, så skapes en overkaste, en ny adel. Selv om adelskapet var avskaffet teoretisk sett i Norge for mange år siden, så lever det i aller beste velgående. Det har bare antatt nye former. Det mektigste parti etter andre verdenskrig, er avhengig av dette kunstige skille mellom proletar og kapitalist; for om alle arbeidere fikk dele kapitalen de gir til kapitalistene, så ville deres velgergrunnlag bortfalt. Sosialismen er dermed avhengig av dette kunstige skillet, og proletarer og herskere, for sin egen eksistensberettigelse. Så de trenger jo alltid noen til å spille rollen som eier av produksjonsmidlene, menneskene inkludert; og hvem annen passer bedre enn dem som tror seg G-d’s eiendomsfolk på jord?

‘Jøden’ er blitt av Skaperen utstyrt med større intelligens og mer virketrang enn flertallet, men av og til kan intellekt og ambisjoner bli ens egen verste fiende. Og også ens bane. Første gang vi kjenner til at historien utviklet seg slik som vi har det idag, ble de straffet med fangenskapet i Babylon. Neste gang ble de spredt for alle vinder for at de ikke skulle konspirere mot resten av menneskeheten igjen.

Så ble de samlet igjen, de som symboliserer denne mentalitet og psyke i verdenssjelen, i Israel, i 1948. Hva vil skje denne gang, når de konspirerer for mye atter en gang, og ikke disponerer rettferdig atter en gang?

Lenge leve guds utvalgte
Sionismen, denne perverterte form for sekulær og ateistisk jødedom, i salig kompaniskap med ‘kristne’ materialister og avgudsdyrkere, dyrker dette utvalgte adelsfolk, dette guds eiendomsfolk, som de kaller det. Men G-d sa vitterlig til Moses at: disponerer dere ikke rett, til beste for alle, så skal alt dere har bli tatt fra dere […], og mer til. Det straffer seg å ha kortsiktige og egoistiske motiver og perspektiver. De straffer seg å bryte bare ett eneste av Moses’ bud; Du skal ikke drepe! Det fantes kloke folk for selv 6000 år siden. Tror neppe menneskene har ‘utviklet’ seg i så henseende, men det gjenstår å se.

For ca 2000 år siden kom en av deres egne til dem og sa at han kom for å oppfylle Moseloven, når de atter en gang hadde havnet på skråplanet for de åndelige prinsipper som styrer et åndelig liv. For selv på Jesu tid var det mennesker med slik åndelig underutviklet mentalitet og psyke, som har mistet – eller forlagt – sin sjel, grådige på penger og makt. Det er deres begjær – og deres drivkraft. Da, som nå. Kan se ut til at menneskene faller ca hvert 2000. år.

Han sa:
“Det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i G-ds Rike, enn for en kamel å gå gjennom et nåløye”.

Mammonismen, konsentreringen av verdens rikdommer på eliters hender, har for all tid vært menneskehetens svøpe, og veien som fører til elendighet og fall for samfunnet. Den er det ennå.

Og vi kan spørre oss nå i disse juletider, når handelstanden gjør sine hoser røde; er det ‘jødene’, eller er det det lille, enkle barnet født i en krybbe i Jerusalem vi ærer? Trengte egentlig dette barnet den Kina-importerte plastdritten vi skjenker det, eller var budskapet om at det finnes noe langt mer, barnet skjenket oss; og at det er blitt glemt i all juleviraken?

Vår ukjente gode fremtid kommer til å bli bygget med åndelig kapitalisme; det er når menneskene har nådd et nivå der de har funnet ut alt godt de kan skape, istedenfor som nå, all faenskap de kan skape med – og for – penger. Alternativet er ikke noe hyggelig å tenke på.

God jul … !

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

26 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vi kan prøve å legge merke til hvor lynkjapt vi vestlige mennesker tar Jøder i forsvar. Og ikke bare Jøder, men alle som ikke er hvite og kristne. Hvorfor er det slik?

Hvilken gruppe (om man nå skal dele folk inn i grupper, slik Jødene er veldig glade i å gjøre) led mest under første verdenskrig? Hvite kristne. Hvilken gruppe led mest under andre verdenskrig? Hvite kristne. Hvilken gruppe led mest under det brutale og langvarige sovjet regimet? Hvite kristne. Hvilken gruppe er i våre dager under kontinuerlig angrep fra alle hold? Hvite kristne. La meg omformulere litt: Hvite heterofile kristne. Bevis? Bare åpne en hvilken som helst avis eller slå på TV’n så velter bekreftelsene fram; for å få til den Nye Verdensorden må den største trusselen ryddes av veien, nemlig Européerne – denne relativt lille gruppen av mennesker som i lang tid har vært vant med forholdsvis sunne og demokratiske verdier, samt en kristen moral som henger sammen med familie og det man kan kalle normal seksualitet. (Seksualiteten er veldig viktig, for denne er slik en fundamental del av menneskets indre organisasjon og hører sammen med alle de andre sidene ved menneskets natur.)

Den europeiske (vestlige/amerikanske/hvite) middelklassen er også intellektuelt og økonomisk sterk, og utgjør derfor en stor trussel mot det planlagte storebrorsamfunnet der alle bortsett fra den lille eliten er dumme, fattige og lydige slaver.

Jødenes/sionistenes sinnskontroll-operasjon “Holocaust” har vært ytterst vellykket. Takket være den lever nå hvite, kristne mennesker med en følelse av konstant skyld og selvforakt. Vi har lært å elske å se ned på oss selv. Dette passer ypperlig for de som planlegger å erstatte vår gamle verden med den nye “vidunderlige” verden.

…det samme skjer med araberne. Ikke her, men der i araberland. NWO trenger de i Europa for å angripe europeisk kultur, men utenfor Europa angriper NWO (og Jødene) araberne i deres egne land. Og i USA bruker man de 30 millioner illegale innvandrere fra latin-Amerika, samt de fordummede og systematisk undertrykte svarte for å destabilisere og “reformere” (=degenerere) USA. Alt går etter planen…

(Neida, enda fins det håp. det ser jeg i Johansen’s artikkel. :))

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Religion is what keep`s the poor
from killing the rich.

Napoleon Bonaparte

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Ser ikke noe feil med artikkelen jeg. Jøder er snille folk? Vel, ta og les litt historie.

(…Å være Jøde er å ha en bestemt overbevisning om hvem man er og hva man tror på. Det er ikke en etnisitet. Så det går ikke å snakke om “rasisme”.

Mange Israelere, eller semitter, er Jøder. Mange er ikke Jøder. Noen Jøder er sionister. Mange sionister er ikke Jøder.)

Forsker
Forsker
Abonnent
14 år siden

Vær forsiktig med hvor dere/du henter maten deres/din med mindre dere/du har til intensjon å forgifte leserne deres. Det blir ingen god fisk av det.

http://nwocollapse.freehostia.com/article.php?ID=373

Kjetil S
Skribent
Svar til  Forsker
14 år siden

Forsker

Hadde forventet mer fra deg enn denne tynne og illeluktende fiskesuppen. Må ærlig talt si dette er noe av det dårligste jeg har lest. Og jeg har lest en del…

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities.

Hver sin smak.

tim osman
tim osman
Abonnent
14 år siden

huff da, dette var jo rent ut rasistisk!.. å fiendtligjøre og stigmatisere hele folkegrupper blir for min del et ganske upassende julebudskap, selv om jeg skjønner at du er uenig om hvordan de folkevalgete disponerer skattepengene dine.1 milliard til regnskog er en billig pris å betale for vår daglige komfort, slik at vi kan ha primærbehov, teknologi og forbruk dekt, i motsetning til folk flest i verden. trenger jo ikke å bli høyrevridd fordi

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Tusen takk for nok en kjempe bra artikkel J.J :D
Du har så rett så rett i alt du skriver.
Ondskapen, egoismen, matrialismen og grådigheten har ekspandert veldig siste åra.
Husker da jeg vokste opp for ca 20 år siden så var det mange redere, oppdrettere og andre som tente stor formuer på det dem holt på med, fellesnevneren var at dem levde fattigere en alle andre og all intekt ble ført inn i firmaet til dårlige tider og til og verdsette dem ansatte som tross alt hadde vært med og bygge opp verdiene.
Kanskje for mye av det gode av og til for alle jeg kjente levde på sildemjøl og vann og levde på en måte som ville fått en minstepensjonist til og fremstå som rik selv om dem sattre på flere hundre mill på konto.
Dem levde og ånda for og være med og utvikle noe og ikke for selvberikelse.
Starter en et foretak nå så skal dem ha kassakreditt og ferari fra første dag, tar en ut for store utbytter og foretaket går dårligt eller det er dårlige tider så skriker en til staten etter hjelpe pakker med en gang.
Bankene tok ut 35 milliarder i utbytte til aksjonærer i fjor (og noe som tilsvarer ca 10 000 per nordmann i snitt) som ville vært mer en nok til og ungått og bli ramma av finanskrisen vist dem hadde plasert pengene i bankene og ikke tatt dem ut.
Neida dem velter seg i penger og når det er nedturer så skriker dem etter befolkningens skattepenger for og redde velstanden sin.
Snart på tide og inføre gapestokk igjen så folk kan spytte på en banksjef eller styreformann på vei til kirken ??
Tidligere så brukte jeg mye tid på og reparere pcer og bygge nye og reinstalere for venner, kjente og andre som jeg aldri tok betalt for, Jaggu har jeg hørt mange ganger for en idiot jeg var som aldri tok betalt, men svarte hver gang at jeg fikk jo beatalt, det og kunne se gleden, takknemligheten og utstrålingen til personene jeg hjalp da en var ferdig og jeg sa at jeg seff ikke skulle ha noe for det er lønn så det holder i lange baner for min del og som gir meg tilfredstillelse og energi :)

De rike her i landet blir stadig rikere. Fra 1993 til 2004 økte de 5.000 rikeste sine inntekter med 213 prosent.
Dem fattige er blitt mye mye fattigere på samme tid.
En trenger ikke være rakettforker for og skjønne at en sånn utvikling vil føre til en kattastrofe før eller siden.
Terra komunene er et glimrende eksempel på grådighet der dem spilte lotto med innbyggerne sine fremtidige kraftinteketer, der dem kjøpte råtne lån (folk uten penger og intekt) og trodde dem kunne tene store penger på andre sin elendighet.
Selv småbarn skjønner at en ikke tene penger på og kjøpe låna til dem som ikke har penger men rusa på grådighet og dollartegn i øya så ble dem blinda for all logisk tankegang.
Seim som kjøpte Laksevåg Mekaniske sparka alle ansatte (flere hundre) etter 2 uker for så og selge eiendommene for profittens og grådigheten skyld er jo et godt eksempel.
Sånn kunne jeg vel fortsatt i det uendlige nesten….
Det er jaggu mye jeg ikke har peiling på men en ting kan jeg med hånden på hjerte og si hellig overbevist og det er at den makteliten vi ser som fråtser i grådighet med null empati vil steike i sitt eget fett innen kort tid.
Alle får som fortent til slutt ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Tidligere så brukte jeg mye tid på og reparere pcer og bygge nye og reinstalere for venner, kjente og andre som jeg aldri tok betalt for, Jaggu har jeg hørt mange ganger for en idiot jeg var som aldri tok betalt, men svarte hver gang at jeg fikk jo beatalt, det og kunne se gleden, takknemligheten og utstrålingen til personene jeg hjalp da en var ferdig og jeg sa at jeg seff ikke skulle ha noe for det er lønn så det holder i lange baner for min del og som gir meg tilfredstillelse og energi”

Samme her…. ;) Selv uten noe doktorgrad i datateknikk, har jeg hjulpet mange bekjente, venner, naboer osv med gratis hjelp da de sliter med pc-ene sine. Nå har jeg heldigvis blitt så populær at “alle” vil ta med meg til el-butikken når de ønsker å kjøpe noe ny el-vare… :D

Den gleden ved å hjelpe hverandre uten grådighet og pengebegjær er såklart større enn for de ansatte på elkjøp som tar seg betalt for å fikse kunn en løs knapp… Forresten bra innlegg! :)

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

-Vi har alt,men det er også alt vi har-.
(husker ikke hvem som sa det,men sannelig ord til ettertanke)

Ceno
Ceno
Anonym
14 år siden

Takk for julebrevet Jan, for du har etter min forståelse noen gode poenger her som blant annet at det historisk sett har vært tenkt grunnleggende tanker før og at det budskap disse tanker satt i ord mer eller mindre har forsvunnet i det jeg vil velge å kalle “dansen rundt gullkalvens klimaks”.

“Du skal ikke ha andre guder enn meg!”, – strider dette utsagn mot selve ideen om en personifisert gud som skaper og er “flerguderi” i realiteten mulig, i så fall hvordan samt hva har det så langt ført til?

Har ikke alle rett til å være ung og uvitende en gang, jo jeg tror det, men samtidig tenker jeg at det holder ikke bare å be om tilgivelse, jeg må også følge tilgivelsens vei…

Ingunn Sigurdsdatter
Forfatter
14 år siden

“Jøde i denne forstand?” Da skaper du en ny definisjon rundt begrepet “jøde”,-et tilfeldig valgt uttrykk? Har du innført en ny definisjon for en psykisk tilstand?
Dette er rasisme, ingenting annet. Det må du da se.

Ingen jeg kjenner vil kunne forsvare sionismen, men jøde og sionist er to forskjellige ting. To forskjellige ting!!!

Jeg ønsker ikke å fordømme noen, men jeg kommer aldri til å gå med på rasisme, så enkelt er det. Du må klare å håndtere så sentrale begreper hvis du skal skrive en artikkel som skal leses av mange på et forum hvor vi nettopp vil at sannhet, fordomsfrihet og toleranse skal komme til uttrykk.
Å bruke “jøde” på denne måten, i den konteksten du gjør her, bryter med alt Nyhetsspeilet står for. Enkelt og greit.

Ingunn Sigurdsdatter
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Jeg peker ikke på deg, Jan, men på prakisisen din. Hvis vi ikke skal kunne fordømme noe, så kan vi vel heller ikke fordømme NWO da?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
14 år siden

Er du ikke litt skarp mot JJ her Ingunn ??
J.J er vel den siste i verden jeg ville ha kalle rasist, budskapet han er vel det motsatte.
Jeg klarer ikke med min beste velvilje og se noe ondskap og hat i J.J
Mye kristus men jeg velger og fokusere på budskap og ikke person.
Du har rett i en ting og det er at jødeprat ikke er bra for NS, det er noe som er god mat for kritikere av NS og så lett og kalle alle på NS for antisemetister.
Fordøme NWO ? tja nå er vel et NWO samfunn i utgangspunket en edel tanke som ville fått slutt på alle kriger og motstninger over grensene.
Bare så synd at vi vet det er psykopter som bygger det og av erfaring så vet vi at for mye sentralisert makt fører til en kjempe kattastofe av dimensjoner for enkelt individene.
Det er mye på NS som er kontoveriselt og som ikke tener forumet vist det er flere brukere en vil ha
For min egen del så er det akkurat derfor jeg bruker tid på NS og ikke andre forum
Her kaller dem en spade for en spade og prøver ikke og være politisk korekte.
Alle redaktørene her er genier på sin måte og utfyller hverandre :)

Ingunn Sigurdsdatter
Forfatter
14 år siden

Jeg syntes artikkeln din var så bra, Jan, helt til jeg kom til avsnittet om at det bor en jøde i oss alle. Jeg synes det er helt inn i granskauen vanvittig å bruke en benevnelse på en folkegruppe som et nedvurderende ord. jeg blir så skamfull på Nyhetsspeilets vegne, at jeg ikke har ord. På samme måte kan vi ikke si at: “det bor en polakk i oss alle, det bor en tysker i oss alle, det bor en araber i oss alle”-det er rein rasisme, verken mer eller mindre. Vi hører selv at hvis vi sier at “det bor en engelskmann i oss alle, eller en nordmann i oss alle”, så klinger det ikke like galt i våre ører, fordi vi har latt kulturen manipulere oss til å skape et stigma rundt noen nasjonaliteter og benevnelser. Hvordan det er mindre manipulativt enn det NWO driver med, ja det får du prøve å forklare meg.

Ingunn Sigurdsdatter
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Det er en egenskap i psyken til oss alle, at vi er jøder???? Finnes det ikke mer adekvat terminologi enn det?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Kjempebra artikkel i slike “uåndelige” tider… Forresten har jeg aldri skjønt hva DE mente med Guds “utvalgte”? Det ligger klart typisk “rasisme” i det ordet; Hvorfor skal GUD “velge ut” noen som sine nærmeste blant “de” som han skapte likt? Du kan hente for eks hente et spedbarn fra hvilket som helst menneske -rase / -gruppe / -kultur, oppdra det i din egen kultur, og likevel få samme resultat som voksen som dine egne europeiske barn! Hva har da “utseende” å si når det er våre handlinger og gjerninger som egentlig bestemmer vår evige skjebne?
Jeg syns det blir så mye fokus på besteme folkegrupper at hele Jesus budskapet om fred og kjærlighet “forsvinner” i gruppekrig om de utvalgte… :)

Her kan dere se i en større sammenheng, de virkelige aktørene bak Global Oppvarmings hoaxen:
http://www.youtube.com/watch?v=zN7ioCiSmtc

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Slik jeg har forstått det så var jødene utvalgt i den forstand at de fikk et spesielt spirituelt oppdrag av Gud som de skulle ivareta på vegne av hele menneskeheten. Ikke at de var Guds utvalgte folk i seg selv. Det er nok en pervertert omskriving som er tatt ut av sin rette sammenheng, og følgelig en løgn. Det at så mange har falt for disse “søte ord” sier altså mye om nettopp dem. Det er jo deilig å være utvalgt, eller over gjennomsnittet ikke sant?

Jødene skulle ikke ha sitt eget land, men vente til Messias kom og opprettet et ÅNDELIG ISRAEL, ikke et fysisk Israel slik FN gjorde.

Det finnes også mange jøder som er totalt i mot zionismen og Staten Israel, men de ser man ikke så mye i MSM som f eks de ortodokse Neturei Karta:

Rabbi Weiss Criticizes Zionist Occupation of Palestine:

Interview with Rabbi Yisroel Dovid Weiss:

http://www.jewsagainstzionism.com/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

Takk… dette “oppklarte” mye av spørsmålene mine…. :)

« Forrige artikkel

Prisvinneren mot globalistene

Neste artikkel »

Klimagate kan bli en enda større skandale

26
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x