Bla i tag

transrasjonell filosofi

Shivas tantra: transrasjonell kosmologi med livsbejaende livsfilosofi

Hvilken livsfilosofisk verdi har Shivas tantra i dag?

Verdens nye katedral. En fattig substitutt for rike hjerter og sinn.

Proletariatets juleevangelium

Transrasjonell filosofi; verdens nye katedral. Et fattig substitutt for rike hjerter og sinn.