Bla i tag

Håkon Lie

Hemmeligheten bak Davidstjernen

Hva har ledelsen i Skepsis og Human Etisk Forbund til felles med Baron Rothschild?

Norge i krig for baron Rothschild

Rothschilds kriger og Eretz-Israel. Rothschild-familien har alltid tjent sine penger på å finansiere begge sider av en enhver krig i verden. Er der ingen kriger, så skaper de dem.

Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler frihet i.
Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler frihet i.

Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

Det spørs i hvilken valuta eller standard en måler ytringsfrihet i. Frihet for hvem?

Verdens nye katedral. En fattig substitutt for rike hjerter og sinn.

Proletariatets juleevangelium

Transrasjonell filosofi; verdens nye katedral. Et fattig substitutt for rike hjerter og sinn.