Norge i krig for baron Rothschild

20.3K visninger
34 minutter lesetid
103

ugoslavia. Afghanistan. Irak. Egypt. Tunisia. Libya. Norge i krig for Rothschild imperiet. Krigene er ikke for olje, ikke for humanitær fred, ikke for å redde liv, men for Rothschilds og sionistenes messianske verdensrike – full kontroll.  De er ikke lovt bare fra Litani-elven i nord til Eilat i sør, Eretz-Israel, men hele verden skal de legge under sine føtter og all verdens folk skal tjene dem ifølge deres religiøse myter.

Evelyn Rothschild teller sine penger og sitt gull, mens mange land teller sine døde mennesker.

Baron Rothschild er sionismens far, ved Balfour Erklæringen også Israels far. Amstel Meyer Rothschild finansierte Teodor Herlz, og er også kalt Israels Konge. Alle vestlige land er i sin helhet politisk i lommeboken til og i Rothschild’s-familiens tjeneste, gjerne via Rothschild-familiens satelitter som Rockefellers, Bush, Gore, George Soros, etc.

Rothschild dynastiet tjener penger på at nasjonene låner penger av dem, som de alltid har gjort. De er årsaken til at vanlige mennesker betaler skatt, idet IRS (amerikanske skattedirektoratet) ble opprettet for å betjene rentene på lånene som regjeringen tok opp av Rothschilds&Rockefellers amerikanske sentralbank FRS (Federal Reserve System) fra 1913 og til nå.

«Gi meg kontroll over en nasjons penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lovene»
«Give me control of a nation’s money, and I care not who makes the laws»
-Mayer Rothschild

Det er samme persongalleri som skapte nazismen og kommunismen som skapte sionismen. Hiltler var en Rothschild, sies det. De finner alltid de rette korrupte folkene å samarbeide med for å lede sine land, for globalistenes interesser.

Greg Felton, en undersøkende journalist og forfatter, talte på Vancouver Public Library den 25 februar 2008 om den innflytelse den Sionistiske Lobby (AIPAC, ADL) har på amerikansk utenrikspolitikk (6 deler). Den amerikanske som den norske regjering tjener Rothschilds og Israels interesser, og ikke sine respektive lands interesser.

Sionistisk og Israelsk lobby har skapt den fascistiske understrøm i amerikansk politikk, ifølge Greg Felton.

An

For mer informasjon, gå til www.gregfelton.com

«Vi skulle skape Det Nye Jerusalem»

– Det Norske Arbeiderpartiets Håkon Lie

Både Arbeiderpartiets Håkon Lie og Jens Christian Hauge (MILORG), var tilknyttet OSS (CIA) under andre verdenskrig. Krigsminister og Trilaterale Commission medlem Grete Faremo‘s far Osmund Faremo (AP), var forøvrig kollega av Jens Christian Hauge i MILORG. Fremskrittspartiets Siv Jensen har forøvrig oogså frekventert globalistenes og Rothschilds/Rockefellers tenketank Bilderbergerne. Selv SV’s Kristin Halvorsen vil underlegge seg pengemaktens Nye Verdensorden. ALLE er kjøpt og betalt.

Alt startet med 9/11. 11. September 2001; Patriotic Act. Homeland Security Act. War on Terror. ALT har denne dato som utgangspunkt og basis.

The Israeli Mossad & 9-11 (av Myron Goldfarb, 10. Mars, 2011)

The United States of Israel?

1/3 av USA’s presidenters valgkamp finaniseringer kommer fra pro-israelske interesser, sies det i denne reportasje fra Russia Today. Rothschild kjøper seg politikere, og det har han alltid gjort, over hele verden.

General Wesley Clark, som forøvrig er jødisk, sier i dette intervjuet bare dager etter 9-11: Vi skal ta ut 7 land i løpet av 5 år!

De syv landene er: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, Iran.  Dette er også nesten samme land som ikke foreløpig har en sentralbank, det vil si en bank som overfører landenes rikdommer til Rothschild nettverket i IMF, Verdensbanken, BIS, m.v. – for å finansiere deres Nye Verdensorden.

http://www.youtube.com/watch?v=bX7hMj2NKTc

9/11, var det satt opp av Rothschild og Rockefeller/Bush fraksjonen for å ta ut hva de kaller ‘Axis of Evil’ – det vil si dem som ikke knelte for dem, fra innsiden, heller enn direkte angrep?

Den «Axis of Evil» de skravlet om viser seg å være de eneste nasjonene igjen uten en sentralbank.

«Det er nå bare fem nasjoner igjen i verden uten en Rothschild kontrollert sentralbank: Iran, Nord-Korea, Sudan, Cuba, Libya».

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

Venezuela?

General Wesley Clark sier at de gjør disse kriger for olje. Det er feil og debunk. De gjør det for Israel og den sionistiske verdensovertagelse; Den Nye Verdensorden.

Vi vet at amerikanske myndigheter ikke kan gjøre noe uten etter ordre fra AIPAC eller andre av den internasjonale sionismens instanser. Dette var avslørt i media av Ariel Sharon selv.

On October 3, 2001, I.A.P. News reported that according to Israel Radio (in Hebrew) Kol Yisrael an acrimonious argument erupted during the Israeli cabinet weekly session last week between Israeli Prime Minister Ariel Sharon and his foreign Minister Shimon Peres. Peres warned Sharon that refusing to heed incessant American requests for a cease-fire with the Palestinians would endanger Israeli interests and «turn the US against us. «Sharon reportedly yelled at Peres, saying «don’t worry about American pressure, we the Jewish people control America.»

.

«The Israelis control the policy in the congress and the senate.»

— Senator Fullbright, Chair of Senate Foreign Relations Committee: 10/07/1973 on CBS’ «Face the Nation».

.

«Another Israeli spokeswoman, Tzipora Menache, stated that she was not worried about negative ramifications the Israeli onslaught on Gaza might have on the way the Obama administration would view Israel. She said ‘You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel.»

Norge i krig for Rothschild

For det er klart at det er Al Qaida som utgjør rebellene de samarbeider med i krigen ‘mot’ Gadaffi og Libya. Al Qaida er en avdeling av CIA/MOSSAD,  administrert og ledet av Bush familiens forretningsforbindelser, Bin Laden familien i Saudi Arabia.

Plottet er å erstatte de moderate krefter i de arabiske land med mer ekstreme muslimske krefter, som etter hvert vil sette Midt-Østen i flammer, Slik skal de få sin nye verdensorden, neo-konservative kristne får sin armageddon, folk over hele verden vil trygle dem om å få slutt på blodbadet i Midt-Østen (Tese- Antitese-Syntese / Aksjon – Reaksjon – Løsning); Løsningen og syntesen deres blir Nye Verdensorden, hvor makt og penger overlates til deres sentrale personer og internasjonale institusjoner som alt er kontrollert av Rothschild/Rockefeller og sionistene.

1. Grunnen til Libya-lrigen? Gaddafi ønsket å nasionalisere oljen.

(akkurat som Chavez gjorde i Venezuela)

“On February 16, 2009, Gaddafi … called on Libyans to back his proposal to dismantle the government and to distribute the oil wealth directly to the 5 million inhabitants of the country.

“However, his plan to deliver oil revenues directly to the Libyan people met opposition by senior officials who could lose their jobs due to a parallel plan by Gaddafi to rid the state of corruption.”

2. Media feilinformerer

«Scener på CNN og BBC av mennesker flyktet over grensen til Tunisia har blitt manipulert til å produsere ideen om at libyerne rømmer fra Gadaffi regimet. Sannheten er at de folkene som forlater Libya er gjestearbeidere som flyktet fra NATO morderne …

3. LIBYA forklart; CIA operasjon

Mar 26, 1996 – “Reuters news reports … state that unrest in … Eastern Libya is caused by armed rebels… This is an operation to overthrow Gaddafi led by Col. Khalifa Hifter, of a contra-style group based in the United States called the LibyanNational Army.”

4. Libyisk Rebell Leder Khalifa Hifter Bodde Mesteparten av siste 20 år i Langley Virginia

Khalifa Hifter, the new leader of Libya’s opposition military, spent the past two decades in suburban Virginia (CIA’s hovedkvarter).

5. Media Tier Om CIA Bånd til Libyas Rebell Leder

Hifter er CIA.

De er allerede i gang med Syria:

Gladio-terror i Syria

http://aangirfan.blogspot.com/2011/03/gladio-style-terror-in-syria.html

Libya: Norske F16 Jagerfly Angriper Libya

http://www.youtube.com/watch?v=Ww1qj0uLeAQ

Hvorfor vil Norge ødelegge det mest vellykkede land i Afrika med sosial rettferdig fordeling ? Vil Libyas folk ha det like bra etter at Obama og FN_NATO Ny Zion Verdensorden er ferdig med dem?

De britiske økonomi-journalister David Blundy og Andrew Lycett observerte følgende om Libya:

 • De unge er godt kledd, godt matet og godt utdannet.
 • Libyere tjener nå mer per innbygger enn briter.
 • Forskjellen i årlige inntekter … er mindre enn i de fleste land.
 • Libyas formue har vært nokså spredt i hele samfunnet.
 • Hver libyer får gratis, og ofte god utdanning, medisin og helsetjenester.
 • Nye høyskoler og sykehus er imponerende i forhold til enhver internasjonal standard.
 • Alle libyere har et hus eller en leilighet, en bil og de ​​fleste har TV, video-opptakere og telefoner.
 • Sammenlignet med de fleste innbyggerne i den tredje verdens land, og med mange i den første verden, har libyere det veldig bra faktisk.

http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=669913&publicationSubCategoryId=64

2008: 1.2 million Libyske skolebarn får egen datamaskin og tilknyttet internet.

Anglo-Amerikansk propaganda skildrer Qaddafi som kleptokrat. I virkeligheten er Libya et av de mest avanserte u-land, rangering # 53 på FNs Human Development Index, og er det mest utviklede samfunn i Afrika. Libya er foran Russland (65), Venezuela Ukraina (69), Brasil (73) (75) og Tunisia (81). Fengslingsraten er 61ste i verden, under det i Tsjekkia, og langt under det av USA (1). Levetiden har økt med 20 år under Qaddafi styret. Qaddafi, som påstås å undertrykke politiske motstandere, har delt landets oljeinntekter langt bedre enn resten av OPEC.

Libyske rebeller = Al Qaida

Jødiske Gadaffi har blitt fremstilt i media som gal når han har beskyldt rebellene for å være en CIA front – Al Qaida, det ser ut til at han hadde helt rett ifølge en studie gjort på West Point i 2007, som nylig er blitt kjent. Den bekrefter at Libya rebellene = CIA’s Al Qaida.

Desember 2007 West Point studie undersøker bakgrunnen av utenlandske geriljasoldater-jihadis eller mujahedin, inkludert selvmordsbombere – som krysset den syriske grensen inn i Irak i løpet av 2006-2007, i regi av den internasjonale terroristorganisasjonen Al Qaida. Denne studien er basert på en populasjon av rundt 600 Al Qaida personell filer som ble tatt til fange av amerikanske styrker høsten 2007, og analysert ved West Point ved hjelp av en metodikk som vi vil diskutere etter å ha presentert de viktigste funnene. Den resulterende studie (1) tillater oss å gjøre viktige funn om mentaliteten og trostrukturer i den nordøstlige libyske befolkningen som er danner basisen og grunnlaget for opprøret, belyser viktige konklusjoner om den politiske karakter av anti-Qaddafi opprøret i disse områdene.

December 2007 West Point study examining the background of foreign guerrilla fighters —jihadis or mujahedin, including suicide bombers —crossing the Syrian border into Iraq during the 2006-2007 timeframe, under the auspices of the international terrorist organization Al Qaeda. This study is based on a mass of about 600 Al Qaeda personnel files which were captured by US forces in the fall of 2007, and analyzed at West Point using a methodology which we will discuss after having presented the main findings. The resulting study (1) permits us to make important findings about the mentality and belief structures of the northeastern Libyan population that is furnishing the basis for the rebellion, permitting important conclusions about the political nature of the anti-Qaddafi revolt in these areas.

The Libya Rebels:

A CIA Secret Army of al Qaeda Terrorists, Anti-Black Racists, and Monarchists

http://tarpley.net

Syria; neste no-fly-zone, som blir neste holocaust de skaper. 1.4 million i Irak er ikke nok. Med ildebrann ‘fra himmelen’ (F16-bomber) ofres mennesker til deres guder, som har lovt dem verdensherredømmet; med deres egregores hjelp, deres gud lagt alle deres fiender for deres føtter, overvunnet, drept, brutalt myrdet, i elver av blod.

Lieberman Suggests No-Fly Zone an Option in Syria if Violence Escalates

http://www.foxnews.com/politics/2011/03/27/lieberman-suggests-fly-zone-option-syria-violence-escalates/

Gadaffi’s sønn Safi er forøvrig venn med Prince Andrew, så mye taler for at familien Ghadaffi også kanskje er med på et spill for å underlegge verden den sionistiske sak, – for å redde sine liv. For mange nok statsledere har måttet bøte med sine liv for å gå imot dem; Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Olof Palme, Anna Lindh, Johan Jørgen Holst, Frydenlund?, John Kennedy Jr., etc. Rollespill.

Truth And Lies In The War On Terror

Breaking The Silence: Truth And Lies In The War On Terror, av John Pilger.

http://www.youtube.com/watch?v=hI6DRJXUYOQ

Splitt og hersk

Alt som skjer i verden av kriger og naturkatastofer idag, er grunnlagt i kampen for deres årelange drøm om Eretz Israel – Stor-Israel, som er i realiteten er hele verden med alle av dens folk under deres kontroll.

Den 1. Mai 1776 framsatte Adam Waishaupt en plan for hvordan eliten kunne samle verdens nasjoner og enkeltmennesket under deres lederskap. Her er de 7 punktene:

 1. Avskaffelse av monarkiet og all regjering
 2. Avskaffelse av privat eiendom
 3. Avskaffelse av arv
 4. Avskaffelse av patriotisme og nasjonalisme
 5. Avskaffelse av familien (dvs. ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse).
 6. Avskaffelse av all religion
 7. Opprettelse av en Ny Verdensorden

Dette vil si sosialisme. Nasjonal-sosialisme (nazisme) eller internasjonal sosialisme (kommunisme). Gjerne en miks av begge; fascisme.

De går ikke av veien for å ty til følgende midler for å holde folk i en permanent tilstand av frykt og terror:

 • Skape kriger og uro – folkevandringer, flyktninger (Jugoslavia, Irak, Egypt, Libya).
 • Skape sykdommer i laboratorium (HIV/AIDS, vaksiner, biologiske skjulte våpen)
 • Skape naturkatastrofer (HAARP, etc.). Som blir brukt spesielt mot dem som ikke tjener deres sak.
 • Forgifter mat og atmosfære (GMO, aspartam, chemtrails, etc.)
 • Drepe eller forfølge personer som truer deres agenda (Bill Cooper, Olof Palme, John F. Kennedy, etc.)

Wolfowitz-doktrinen

Paul Wolfowitz, f. 1943, ble indoktrinert i radikal sionisme av sin far Jacob som organiserte pro sionistiske aktiviteter. Paul Wolfowitz, som alle gode jødiske sønner, fortsatte å videreføre sin fars lidenskapelige lojalitet til sionismen.

I 1992, da Wolfowitz ble assisterende forsvarsminister i USA, ble et dokument med tittelen ‘Defense Planning Guidance’, skrevet av Wolfowitz og hans jødiske nestleder, Lewis «Scooter» Libby, lekket ut til den jødiske eide Washington Post.

Dette notat ivret for en permanent amerikansk militær tilstedeværelse på seks kontinenter fra å avskrekke noen «potensielle konkurrenter som håper på en større regional eller global rolle, og å gjennomføre en offensiv strategi for å etablere og beskytte en ny verdensorden.»

Wolfowitz-doktrinen, som den ble kalt, uttalte også, «Mens USA ikke kan bli verdens politimann ved å ta ansvar for alt som går galt, vil vi beholde det prominete ansvaret for selektivt å ta addressere de saker som truer ikke bare våre interesser, men de av våre allierte og venner. »

Tydeligvis var Wolfowitz veldig opptatt med at det amerikanske militæret skulle adressere alle «uretter» begått mot «allierte og venner»; Israel.  Men hva med problemer for andre land uten betydning for Israel? Adresserer og bryr de sionistiske nykonservative det som er galt for noen annen nasjon foruten Israel?

Wolfowitz-doktrinen var tilsynelatende glemt. Men i september 2002, med Wolfowitz og Libby som hadde nøkkelstillinger i Bush-administrasjonen, dukket stiftelsesdokumentet opp i et offisielt dokument med tittelen ‘The National Security Strategy i USA’.

Selv Paul Wolfowitz egen sionistiske far sier Paul har gått over grensen.

«Ifølge den pensjonerte CIA-analytiker Ray McGovern, har nye bevis som har dukket opp avslørt fullt ut hvilken grad Israel var involvert i direkte planlegging av USAs aggressive krig mot Irak som ble innledet av president George W. Bush etter 11. september 2001 angrepet på New York og Washington.

Under et intervju den 10. mars, avslørte den tidligere CIA etterretningsanalytiker gjennom 27 år, Ray McGovern, noen nyheter for AFP om tidligere assisterende forsvarsminister Paul Wolfowitz. Denne informasjonen om omfanget av Wolfowitz  krigsagenda ble avslørt, sier McGovern, fra «en uangripelig kilde.»

McGovern begynte, «Nok avstand har blitt skapt mellom Wolfowitz og vår regjering slik at jeg føler meg fri til å fortelle denne historien. Siden Wolfowitz var ansvarlig for den irakiske invasjonen, skrev faren ham en lapp som sa: «Paul, jeg er en ivrig sionist, men først og fremst er jeg en amerikaner. Hva du har gjort for den sionistiske saken er utenfor enhver sømmelighet, og du bør skamme deg. «

Krigen skjedde, forklarte McGovern, fordi «sønn Paul sette Israels interesser før USA’s interesser.»

http://www.americanfreepress.net/html/cia_analyst_reveals_263.html

Paul Wolfowitz er også kjent for å være sentral i PNAC’s rapport; ‘The Project For The New American (Zionist) Century’.

»The Project for the New American (Zionist) Century’ laid out the blueprints for the 9/11 attacks following the guidelines set forth by the Wolfowitz Doctrine

Ledeen Doktrinen

Den jødiske nykonservative Michael Ledeen, i hans siste bok ‘The War Against The Terror Masters‘, går rett på sak. Han viser ikke nøling i sin arroganse og den nykonservative agenda om å skape en sionistisk New World Order:

– «Først og fremst må vi få ned terror regimer, som begynner med de tre store: Iran, Irak og Syria. Vi vil fortsatt være engasjert. Vi må sikre oppfyllelsen av den demokratiske revolusjonen.

Vi ønsker ikke stabilitet i Iran, Irak, Syria, Libanon, og til og med Saudi-Arabia, vi vil at ting skal endres. Det virkelige spørsmålet er ikke om, men hvordan å destabilisere.

Kreativ ødeleggelse er vårt mellomnavn både i vårt eget samfunn og i utlandet. Vi river ned den gamle orden hver dag, fra bedrift til vitenskap, litteratur, kunst, arkitektur, og kino til politikk og lovgivning.

Våre fiender har alltid hatet dette fyrverkeri av energi og kreativitet som truer deres tradisjoner (uansett hva de måtte være) og skammelig for dem for er deres manglende evne til å holde tritt. Vi må ødelegge dem for å fremme vår historiske misjon «. –

Ca. 40 % av den vestlige kristenhet er også sionister, og er med på å fremme sionismens sak. Den Katolske Kirke er Rothschild åndelige frontorganisasjon.

Bibelske Eretz-Israel – Stor-Israel. For lite; Hele verden må de styre.

Sionismens destruktive metoder

En av deres metoder er å starte uro og kriger, som fører til store folkevandringer for å bryte ned og ødelegge andre lands kulturer ved fri innvandring og interne stridigheter derav. De støtter og setter ekstremistiske grupperinger opp imot hverandre, som i Jugoslavia, for å skape folkevandringer og kaos ved at stabile nasjoner og kulturer brytes ned. De skal derettet skape Orden utav Kaoset som oppstår; Deres Orden, alt ifølge Ledeen Doktrinen over.

Aktivist Anetta Kahane ønsker å endre Europa via ikke-Europeisk innvandring

Jødiske Anetta Kahane er en typisk venstrevridd etter tradisjonen til Marx, Trotsky, Freud, Rosa Luxemburg, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Max Schachtman, Sidney Hook, Irving Kristol, Norman Podhoretz, Abraham Foxman etc. Jødiske venstreorienterte ønsker å de-europisere Europa.

Ledende jødisk svensk aktivist:

«Jøder vil spille en stor rolle i å gjøre Europa multi-kulturelt»

http://www.youtube.com/watch?v=scRwcY0i_fA

De kaller det humanitært, men det er motsatt:

Humanistisk agenda

Det Humanistiske Manifest II (1973):

«Vi beklager splittelsen av menneskeheten på et nasjonalt grunnlag.

Vi har nådd et vendepunkt i menneskenes historie, der det beste alternativet er å bryte ned grensene for nasjonal suverenitet, og å bevege seg i retning av å bygge opp et verdenssamfunn… et system med en verdenslov og en verdensorden, basert på et overnasjonalt, føderalt styre.»

Sionismens ofre

Elin Krantz, en gang en vakker blond kvinne fra Hisningen ved Gøteborg, ung og full av liv, er nå død. Tilsynelatende var hun medlem av «Vi liker mangfold» sin Facebook-side, kalte seg flerkulturell og er tilhenger av innvandring til Sverige, hennes fødeland. Kanskje i de siste øyeblikk av livet sitt forandret hun mening om et par ting, som om det gjorde noen forskjell?

Somalier siktet, Ephrem Tadele Yohannes

Den 27 år gamle pike kjørte toget hjem sammen med en venninne etter å ha vært ute hele natten på «clubbing», den siste helgen i september 2010. Angivelig ble de to gjort tilnærmelser til av den siktede morderen allerede på trikken. Hennes vennine gikk av før.  Da hun endelig nådde sin stasjon, fulgte den afrikanske «flyktning» ifølge siktelsen Ephrem Tadele Yohannes (Facebook bilde) (som tidligere hadde bodd i USA i 6 år) etter henne i mørket. I et skogsområde i nærheten, slo han til, mener påtalemakten. Han slo henne sannsynligvis ut umiddelbart, slik at hun ikke ville ha tid til å skrike og sparket henne i bakken.

Morderen dro deretter den muligens bevisstløse kvinnen over grovt, ujevnt underlag, dypt inn i skjul av den nærliggende skogen. På en stor flat stein, kastet han henne ned, rev av henne klærne og tvang bena hennes fra hverandre til å gjøre sine ting. Morderens vold var så sjofel og brutal, så ondskapsfull, at han rev i stykker blodårer og membraner  inni henne.

Politiet fant henne ikke før klokken syv mandag kveld, hennes lik grotesk forvridd av rigor mortis, like kald som de steinene morderen prøvde å skjule kroppen hennes med.

http://www.thelocal.se/32538/20110311
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7886683.ab

Elin Krantz’s begravelse på Youtube.

Planen
Som Robert Fox forklarte nylig på The First Post, har en avtale mellom Gaddafi og Berlusconi ført til at Libya kontrollerer bevegelsen av innvandrere fra Afrika til Europa. Hvis Gaddafi går, så mister de kontrollen. Den libyske lederen advarte franskmennene i et nylig intervju i Journal du Dimanche at hvis han mister makten, «Dere vil ha innvandring – tusenvis av mennesker fra Libya vil invadere Europa Det blir ingen til å stoppe dette lenger.»  I videon truer Gadaffi med at de vil oversvømme Europa med millioner av afrikanske og arabiske muslimer.

En del mennesker mener at sionistene lager mayhem i midt-østen for å eksportere de uønskede mennesker til vesten, for å rydde Eretz-Israel for seg selv og sin egen rase, og at vesten tar imot med åpne armer og spredte ben. Det er helt i overenstemmelse med den sionistiske agenda å ødelegge europeisk kultur. Splitt og hersk. Det er således bare å finne ut hvem som representerer sionistene i deres bestrebelser av vestens politikere.

Sionisme og krig

CIA Analytiker Avslører Sionistens Rolle i Planleggingen av U.S.A.’s  Invasjon av Irak

Ifølge en pensjonert CIA analytiker, har nye bevis dukket opp som avslører fullt ut hvilken grad Israel var involvert i direkte planlegging av USAs aggressive krig mot Irak som ble innledet av president George W. Bush etter 11. september 2001 angrepene på New York og Washington.

McGovern begynte, «Nok avstand har blitt skapt mellom Wolfowitz og vår regjering at jeg føler meg fri til å fortelle denne historien. Siden Wolfowitz var ansvarlig for den irakiske invasjonen, skrev faren ham en lapp som sa: «Paul, jeg er en ivrig sionist, men først og fremst, jeg er en amerikansk. Hva du har gjort for den sionistiske årsaken er utenfor enhver sømmelighet, og du bør skamme deg. »

Krigen skjedde, forklarte McGovern, fordi «sønn Paul sette Israel før interessene til USA.»

McGovern fortsatte, «Det er derfor jeg sier, spesielt i leadup til invasjonen av Irak, de såkalte neo-konservative; Richard Perle, Wolfowitz, [Douglas] Feith, hele kostebinderiet av folk som kjørte vår politikk på den tiden, de hadde store problemer med å skille mellom hva de anså å være de strategiske interessene til Israel på den ene siden, og de strategiske interessene til USA på den andre. De pleier å se dem som identiske, og det er de ikke. »

Han adresserte videre konsekvensene av disse beslutningene. «Når du ser på det hatet som vår politikk i Midtøsten har forårsaket blant 1,3 milliarder muslimer i verden, og når du ser at mye av deres atferd er betinget av vår lojalitet i tospann med israelsk politikk, voldelig som den er, så kan du se hvilke skader dette gjør med interessene til USA. »

http://info-wars.org/2011/03/26/cia-analyst-reveals-zionists%E2%80%99-role-in-planning-u-s-invasion-of-iraq/

 

Den Franske Forbindelse

Fransk President Sarkozy er MOSSAD-agent, sier USA Kongressmedlem Cynthia McKinney – krigen mot Libya er for Eretz-Israel;

Fra Cynthia McKinney: Om President Obama og Libya; Japan og 9/11 Truth :

Jødiske CIA/MOSSADasset Sarkozy og Gadaffi utveksler Illuminati handtrykk.

«La oss nå utforske Libya med hensyn til McGovern’s bemerkning. Olje: godt Libya fikk masse av det: mesteparten av hva som finnes på det afrikanske kontinentet. Israel: Forbereder Israel seg til å gjøre «et rent brudd» fra fortiden og etablere et nytt forhold med USA basert på «modenhet», ved «å sikre området» som det er beskrevet i ‘Project for a New American Century’  Study Group on «En Ny Israelske strategi Mot år 2000», med Richard Perle som dens leder. Dette bør bli sett som den operative strategi som definerer hendelser i regionen: – «.  «Israel – stolt, velstående, solid og sterk» kan «forme sitt strategiske nabolag». Frankrike kan bli sett på som en ekstra proxy for Israel i denne saken, Frankrike, som kunngjorde at det tok ledelsen i anti-Qaddafi bevegelsen, er ledet av Nicholas Sarkozy som fransk media, avisen Le Figaro, identifisert etter at han ble valgt som en Mossad representant. 99% av befolkningen i Libya er muslimer. Så lenge muslimer kjemper med hverandre slik at de ikke har tid til å fokusere på Israel eller Palestina, og som for logistikken, var AFRICOM, USAs militære’s Africa Command, ikke skapt for ingenting: Det ble opprettet for å utdype det amerikanske militære nærværet og kontroll over et kontinent rikt på land, vann, strategiske mineraler, tidligere forbeholdt USAs allierte og som nå står overfor aggressiv penetrasjon av Kina. Ligger ved Middelhavets bredder, med oljepenger, og en revolusjonær leder, trenger jeg ikke si mye mer om Libya og logistikk nyttig for neocon målsettinger.

Årsaken til at Muammar Qaddafi er et mål er fordi han har vært en torn i siden av anti-revolusjonære styrker siden han tok makten i Libya, styrtet kongen og nasjonaliserte oljeindustrien slik at folk kunne dra nytte av sine oljeressurser.

Libyas revolusjon brakte gratis helsetjenester og utdanning til folket og subsidierte boliger. Faktisk kan studentene i Libya studere der eller i utlandet, og regjeringen gir dem et månedlig stipend mens de er på skolen og de betaler ingen skolepenger. Hvis en libyer trenger en operasjon som må gjøres utenlands, så vil regjeringen betale for kirurgi. Det er mer enn soldater i USA militære kan si. Mens libyere nyter subsidierte boliger, må medlemmer av det amerikanske militære risikere tvangssalg av sine hjem mens de tjener sitt land i utlandet. Penger fra oljen er direkte satt inn på kontoene til alle libyere basert på oljeinntekter. Som en libyer fortalte meg nylig, er ideen om at hvis folk har det de trenger, så trenger de ikke å fornekte andres rettigheter eller skade andre, og revolusjonen mener at det er ansvaret til regjeringen å dekke disse  grunnleggende behovene til sine borgere.»

http://www.opednews.com/articles/From-Cynthia-McKinney-On-by-Cynthia-McKinney-110327-387.html

http://blackinamerica.com/cgi-bin/blog.cgi?cid=10&blog_id=199233

Lenge før uroen i Libya, annonserte Gaddafi at oljeselskapene som opererer i landet, som i Venezuela, snart kan bli nasjonalisert. Forbes Magazine rapporterte at USAs Conoco-Phillips, Marathon Oil, Occidental Petroleum, Hess, og Rothschilds Royal nederlandske Shell (eid sammen med dronningene i Storbritania og Nederland), var i en tilstand av panikk og angst. Og nå, Storbritannias BP og franske Total har blitt advart om at Gaddafi kanskje vil gi sine operasjoner til Kina.

Gadaffi og Libya har nylig vendt tommelen ned for Sarkozy’s prestisjeprosjekter som å få selge jetfly, andre våpen og bygge atomstrømanlegg for Libya.

The French Connection – Rothschilds, banking and oil

Hele den kronologiske historien om Rothschild-dynastiet.
http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/Synagogue.of.Satan/

Sarkozy (far var ungarsk jøde) var den som tok ledelsen i kampanjen mot Gadaffi, og Frankrike var de første til å bombe Libya.

Supperrask opprettelse av Libyisk  sentralbank

Libyiske Rebeller har allerede etablert en ny sentralbank Libya.

Opprørerne i Libya er midt i en liv eller død borgerkrig og Moammar Gadhafi er fremdeles ved makten og likevel har liksom de libyske opprørerne hatt nok tid til å etablere en ny Central Bank of Libya og danne et nytt nasjonalt oljeselskap. Kanskje når denne konflikten er over vil disse opprørerne kunne bli den nye tids ledelse konsulenter. De får sikkert mye gjort. Hvilken dyktig gjeng med opprørere – de kan kjempe en krig i løpet av dagen, og utarbeide en ny sentralbank og et nytt nasjonal oljeselskap om natten uten noen utenforståendes hjelp overhodet. Hvis bare resten av oss var så allsidig! Men er ikke det å danne en sentralbank noe som kunne gjøres etter at borgerkrigen er over?

Ifølge Bloomberg har Transitional National Council «utpekt Central Bank of Benghazi som en monetær myndighet kompetent i pengepolitikk i Libya og utnevnelsen av en guvernør til Central Bank of Libya, med et midlertidig hovedkvarter i Benghazi.» Angivelig følte noen at det var svært viktig å få penge saker som for eksempel kontroll av bankene og kontroll av pengemengden ut av veien, selv før en ny regjering er dannet.

Selvfølgelig er det nok trygt å anta at den nye Central Bank of Libya vil være 100% eiet og 100% kontrollert av det nylig befridde folket i Libya, er det ikke?

http://uruknet.info/?p=m76342&hd=&size=1&l=e

Central Bank of Benghazi og nytt nasjonalt Oljeselskap

http://mikephilbin.blogspot.com/2011/03/central-bank-of-benghazi-new-national.html

Det var vel lykken at de hadde en bok eller to med råd skrevet av The Federal Reserve, IMF eller Wolfowitz i Verdensbanken og Rothschilds.  Inntil nå har det vært bare fem nasjoner uten Rothschild sentralbank: Nord-Korea, Iran, Sudan, Cuba og Libya. Det er bare 4 nasjoner igjen nå, de vil ha alle innen 2012.

Libyas befolkning er rundt seks millioner. Libyas statlige investeringsfond, er LIA * verdt ca $ 70 milliarder.  Nei, dette er ikke Quadaffi sine personlige «stash» som har blitt rapportert i media.  Libyas sentralbanken holder 143 tonn gull. Dette er ikke regimeskifte – dette er tyveri !

De kan ha et problem med Perserne/Iranerne. De menneskene er ikke kjent for å løpe fra en konfrontasjon. Dette handler ikke om olje, det handler om kontroll. Disse nasjonene er de eneste som ikke vil kaste inn håndkleet, men som kjemper tilbake. Hva sier det om resten av verden?

Hadde Tsarene rett?

La oss ikke glemme at Russland’s Tsar Nikolas II i 1917 – bolsjevik revolusjonen – nektet å tillate Rothschilds Crime Syndicate å operere i deres land heller. Den 17 Juli beordret den lokale kommisær, en jøde ved navn Yorovsky tsar familien – og deres husholdnings tjenerskap – avrettet. Yorovsky avrettet personlig Nicholas med et pistol skudd i hodet. Resten av tsar familien ble avrettet ved en eksekusjonspeletong. Deres kropper ble deretter dyppet i olje og brent. Derav den pågående nødvendigheten til mord av 66 millioner russiske mennesker, av Rothshilds folk Hr. Bronstein (Trotskij) og Mr. Lenin, slik at oligarker som Roman Abramovitch idag kan bygge seg verdens dyreste private yacht.

Året var1863, tsar Alexander II gav president Lincoln litt uventet hjelp. Tsaren gav ordre om at hvis enten England eller Frankrike aktivt intervenerte i den amerikanske borgerkrigen, og hjalp sørstatene, ville Russland vurdere en slik handling en krigserklæring. For å vise at han ikke bløffet, sendte han en del av sin Stillehavsflåte til havn i San Francisco.

Dette var ikke fordi tsaren drev veldedighet mot Amerika. Han var veldig flink og skjønte tegningen. Han, som Otto Von Bismarck i Tyskland, kunne tydelig se hva pengenevekslerne la opp til, ja han hadde nektet å la dem sette opp en sentralbank i Russland. Han forsto at om USA skulle komme under kontroll av Storbritannia eller Frankrike, da ville Amerika være under kontroll av sentrale bankfolk igjen, og en slik utvidelse av bankfolk imperiet, ville bety at de til slutt ville true Russland.

«De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) finansierte Trotskis massemøter av misnøye og opprør i New York. De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) betalte Trotskis passasje fra New York til Russland, slik at han kunne bistå i ødeleggelsen av Det russiske riket. De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) antent og satte i gang den russiske revolusjonen og de ​​plassert et stort fond av amerikanske dollar til Trotskis disposisjon i en av deres banker i Sverige slik at gjennom ham kunne russiske hjem bli grundig brukket opp og russiske barn kastet langt og bredt fra sine naturlige beskyttere foreldrene. «

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm

Året var 1864: President Abraham Lincoln oppdager at tsaren av Russland, Alexander II (1855-1881), hadde problemer med Rothschilds i tillegg til at han ødela og stoppet deres stadige forsøk på å sette opp en sentralbank i Russland. President Lincoln ber tsaren om hjelp i borgerkrigen, og tsaren sendte en del av sin flåte til ankers utenfor New York og den andre delen i California.

Tsaren gjorde det klart for britene, franskmennene og spanskene at hvis de angrep noen av sidene, ville Russland ta parti med president Lincoln. Lincoln vant senere borgerkrigen.

Året var 1865: I en uttalelse til Kongressen, sa President Abraham Lincoln:

“I have two great enemies, the Southern Army in front of me, and the financial institution in the rear. Of the two, the one in my rear is my greatest foe.”

Senere det året ble President Lincoln myrdet.

Abraham Lincoln hadde da etablert «Greenback» dollar, som var en voldshandling mot bank-samfunnet, som – som vanlig – forsvarte sin  «rett» til å beholde sitt monopol på valuta, renter, og bestemme pengepolitikken. Det var noe de slett ikke kunne tillate, fordi det truet deres kontroll over inntektsstrøm. Økonomiske kongelige, det er hva de er.

Andrew Jackson, merkelig nok, er den første presidenten som det ble gjort mordforsøk på mens han fremdeles var i offentlig tjeneste som president. I 1832 sa han til en delegasjon av internasjonale bankfolk; «Dere er et hi av hoggorm og tyver. Jeg har tenkt å røyke dere ut, og i navnet til den evige Gud,  jeg vil røyke dere ut«. Egentlig er hele historien under Jackson-administrasjonen veldig interessant, han var heftig motstander av National Bank og hevdet at den ikke bare var grunnlovsstridige, men ga for mye kontroll til utenlandske interesser. Det kan hevdes at Jackson administrasjonen var den første virkelige opposisjonen til internasjonal finans, og de neste tretti årene ble det en sterk økningen motstand mot «den-of-vipers / Pengevekslerne», og det førte dermed til at de satt igang den amerikanske borgerkrigen.

Amerikanske Federeral Reserve System (Sentralbanken)  i seg selv ble også opprettet med penger stjålet fra familien Romanov.  Det er alltid den samme gamle historien.

«The Federal Reserve Act bør oppheves og Federal Reserve banker, som har brutt sitt mandat, bør bli likvidert umiddelbart. Troløse regjeringsrepresentanter som har krenket sin ed skal bli tiltalt og stilt for retten. Hvis ikke dette er gjort av oss, spår jeg at det amerikanske folket, irritert, ranet, plyndret, fornærmet, og forrådt som de er i sitt eget land, vil øke i vrede deres og sende en President her som vil feie pengevekslerne ut av templet.»

http://www.scribd.com/doc/16502353/Congressional-Record-June-10-1932-Louis-T-McFadden

John F. Kennedy ville oppløse deres CIA (tidligere OSS), krevde å få inspisere Israels atomprogram ved Dimona-anlegget, for å forsikre seg om de ikke laget atomvåpen, og..

«Kennedy tydeligvis tenkte at ved å gå tilbake til grunnloven, som sier at bare Kongressen skal utstede mynt og regulere penger, kan den kraftige nasjonale gjelden reduseres ved å ikke betale renter til bankfolk i Federal Reserve Systemet, som trykker pengesedler og deretter låner dem ut til regjeringen for renter. Han begynte å renske opp på dette området den 4. juni 1963, ved å signere Executive Order 11110 som utstedte $ 4 292 893 815 i USA Notes gjennom US Treasury i stedet for gjennom det tradisjonelle Federal Reserve Systemet. Samme dag signerte Kennedy en lov som endret backing av ett og to dollar sedler fra sølv til gull, som styrket den svekkede amerikanske valutaen.»

http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm

Hører vi FN vil inspisere dette idag? IEA?

The number 33 enigmatically stretches as a latitude line across many diverse cultures in many different times. Known in numerology as the Master Teacher, 33 is the most influential of all numbers, indicating selfless devotion to the spiritual progress of humankind. The other two master numbers, 11 (vision) and 22 (vision with action) form the base of a two-dimensional pyramid, and added together equal 33 (guidance to the world), the apex of the pyramid. [1] On the reverse of the Masonically inspired Great Seal of the United States is the pyramid with the all-seeing eye of divine Reason at its apex. According to ritual Freemasonry, XXXIII is considered sacred because in most cases there is no higher degree or level to which a Mason may aspire. Source: http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html

.

Phoenix occult symbolism..self immolation and resurrection
“The Phoenix … is believed to be a divine bird going back to Egypt … This Phoenix destroys itself in flames and then rises from the ashes.  Most occultists believe that the Phoenix is a symbol of Lucifer who was cast down in flames and who they think will one day rise triumphant.  This, of course, also relates to the rising of Hiram Abiff, the Masonic ‘christ’.” [Dr. C. Burns, Masonic and Occult Symbols Illustrated , p. 123]

Qaddafi Channels Mordecai Vanunu on Kennedy Assassination

President Kennedy var myrdet den 11th måned, på den 22nde dag, på den 33dje parallel.

http://www.youtube.com/watch?v=uJ4u-v-PJbs

This Is Why They Want This Guy Dead ASAP?

Some events linked to the number eleven and 19. March (Mars = War God):

11 November 1918 – on the 11th hour, World War I ended (11/11/18)
11 September 1941 – the construction of the Pentagon began.
11 September 1973 – The CIA put Pinochet into power in Chile.
11 September 1990 – Bush gave his State of the Union Address about the New World Order.
11 September 2001 – The World Trade Centre attacks took place. 11 yrs after Bush’ spech.
11 March 2004 – The Madrid terror attacks.
11 February 2011 – Mubarak stepped down.
11 march 2011 – The Earthquake and tsunami hit Japan.

9 11 (9 November 1989) the Berlin Wall came down, an event organised by the CIA and its communist counterparts.
911 days after 9/11/01 the Madrid Bombings took place.

19 March 2003 Bush’s invasion of Iraq began.
19 March 2011  Obama’s invasion of Libya began.
8 Years To The Day

29. March 2010 Terrorbomb in Moscow train station.
19. March 2011 French planes bombed first targets in Libya.

 

Russland har gitt tilbud til at alle Japanere kan få relokere til Øst-Russland. Vet de noe vi ikke vet? Kanskje at Illuminatet akter å senke hele Japan, for å statuere et eksempel – og tvinge resten av verden til lydighet?

Cayce: “… The greater portion of Japan must go into the sea. …. then we may know it has begun …”.

http://www.near-death.com/experiences/cayce11.html

Strategi for Israels utvidelse

Jeg har ikke sett noe om dette i amerikanske nyheter, men italienske nyheter (Telegiornale, Rai Uno) hadde i dag hadde en historie om hvordan den libyske «revolusjon » ble igangsatt av franskmennene i 2010.

Grunnen til at de ville gjøre dette synes å være på grunn av at Gadaffii kansellere noen avtaler med franskmennene. Dessuten hevdet rapporten at opprørerne i østlige Libya blir ledet av islamske fundamentalister som ble styrtet av Gadaffii tilbake i 1969.

En Gadaffi embetsmann ved navn Nuori Mesmari hoppet av til Frankrike i fjor og var med å starte revolusjonen i østlige Libya. Nok en gang er USA med og kjemper for fremveksten av islamsk fundamentalisme.

Thierry Meyssan, en politisk analytiker og grunnlegger av det internasjonale NGO Voltaire Network, forklarte i et intervju med RT at de franske og britiske myndigheter hadde vært å forberede operasjonen i Libya siden november 2010, og at innsatsen var høy.

«Sarkozy var i store problemer med [den libyske lederen Muammar] Gaddafi fordi han [Gaddafi] kansellert en stor kontrakt de signerte sammen fire år siden for Rafael jetfly og mye av kjernekraft [strøm] anleggene,» sa Meyssan.

http://www.thomhartmann.com/forum/2011/03/libya-not-peoples-revolution

Norge bidro forøvrig meget til den fundamentalistiske muslimske agenda i Jugoslavia, ved Trilateralist og Bilderberger Thorvald Stoltenberg (først ‘fredsmegler’, siden flyktningkommisær for ubegrenset innvandring til Norge). En krig for muslimsk oppblomstring (for Kosovoere til å slakte serbere), og ikke for resten av det Jugoslaviske folket.  ‘Destruction’ er vårt mellomnavn, sier Ledeen Doktrinen (over).

Norge bidrar nå ytterligere i Afghanistan, Egypt og Libya, fordi det er ved denne omvei den radikale islamisme kan rydde veien for Eretz-Israel, når talmudistene får islam og vesten til å knuse hverandre etter hvert -armageddon-krigen- så kommer deres løsning som skal bringe fred til midt-østen og verden; deres verdensrike. De vil fremstå som verdens frelsere (messiaser).

Strategi for Israel i 1990-årene

«En dokumentet fra 1982 med tittel «Strategi for Israel i slutten av åttitallet,» skrevet av Oded Yinon, en israelsk utenrikspolitisk rådgiver, dukket opp i et World Zionist Organization magasin, og det beskriver det sionistiske plottet om å destabilisere Irak og splitte det opp i tre stater: en sunni-stat, en sjia-stat, og en kurdisk stat,

før oppfyllelsen av de utopiske Talmud profetiene om hvordan de kan annektere disse landområdene som en del av Stor-Israel.

De vil ha resten av verden til å bekjempe fundamentalistiske og ekstremistiske muslimer. De SKAPER disse muslimske ekstremister, som Paul Wolfowitz far sier over. By Deception Thou Shall do War. Først skaper de problem med masseinnvandring. Folk blir forbannet, og kjemper dermed deres krig.

Kombinerte Katastrofer Illuminati kort:

Legg merke til fargene på skjortene; de olympiske farger. London Zion Olympics 2012, Rothschilds HQ.

Da skal det være fullført og feires, eventuelt med det endelige slag, mulig Project Bluebeam.

Mexico-golfen, Japan og Libya

Japan etter å ha blitt bombet av Oppenheimers atombomber i 1945, har alltid vært reservert i forhold til sionismens internasjonale verdensherredømme. Benjamin Fulford sier at noen av Japans elite har solgt seg til deres agenda, og har bidratt til å forlede det japanske folk, – ledet frem til angrepet med jordskjelv-våpen med påfølgende tsunami nylig.

Folk blir alltlid gitt signaler om hva som kommer, sub-consious (subtil) programmering.

«Prediktiv programmering er en subtil form for psykologisk kondisjonering som leveres av media [og Hollywood] for å subtilt gjøre publikum vant med planlagte samfunnsmessige endringer som skal gjennomføres av TPTB. Hvis og når disse endringene er gjennomført, vil publikum allerede være kjent med dem og aksepterer dem som «naturlig progresjon/utvikling», som Alan Watt kaller det, og dermed minske eventuell offentlige motstand og støy. Prediktiv programmering derfor kan anses som en tilslørt form for preemptive masse manipulasjon eller tankekontroll, med vennlig hilsen våre marionetter og renkespillere». (Se her)

Filmen ‘Knowing’ fra 2009 med Nicholas Cage. Gulf of Mexico Oljesøl, Japan – og Libya.

http://www.youtube.com/watch?v=1PAJPAtmywY

Som om det ikke var nok til å la denne filmen forutsi Mexico Gulfens oljesøl – hvis vi ser nærmere på denne så foreser den atomkatastrofen i Japan også, og Libya ! Kombinerte Katastrofer;  Idet klokken slår midnatt; Det sier Japan på klokken.  Nicholas Cage sier «81» (81 er internasjonal telefonkode for Japan). Idet klokken slår til midnatt – 12:00, da kommer «Japan».

I nyhetssreportasjonen i filmen sier noen at det har vært meldt om solar-flares, som slår ut telefonnettet. Enkelte på diskusjonsforumer mener jordskjelvene skyldes solarflares. Reporter sier videre om Mexico-Golf ulykken: «Problemer med Kjøle Systemet».

Akkurat som i Japan. I nyhetene på ‘Knowing’ vises helikoptre og skip som heller vann på ilden – akkurat som i Japan.

Så endelig; Mest freaky er når klokken slår tolv da viser den en «M» øverst i venstre hjørne, og ingen «A» for AM. Så det viser seg å være M = mars, 12., Japan.

Så de har brukt oljekatastrofen i Mexico-golfen og atomkatastrofen i Japan, Kobinerte Katastrofer (Illuminati-kortet). Som ikke skyldes solar-flares, men HAARP og jordskjelv-våpen. Begge hendelsene vi ikke har sett den fulle effekten av ennå. De skaper, kaos, terror og frykt. Orden utav Kaos. Er hendelsene noe som skal  bidra til slutten?

Der er også en annen bit av plottet som slippes i den scenen. Det er en bok i bakgrunnen med tittelen ‘French Relations «. Signaliserer dette noe annet som er ennå ikke kommet? Hva er «Franske Relasjoner». Haiti snakker fransk, i likhet med mange andre land ……….. , men dette er mest sannsynlig LIBYA, se avsnittet ‘Den Franske Forbindelse’ over.

Sjekk ut «666» rett ovenfor kjennetegnet «81 » i skjermbildet hvor alle tallene på papiret viser. 666, rett over tallet ’81’.

«Dette krever visdom. Hvis noen har innsikt, la ham regne ut dyrets tall, for det er menneskets tall. Hans nummer er 666.»

Johannes Åpenbaring 13:17-18

… ingen kunne kjøpe eller selge med mindre han hadde merket. Det betyr at alle må knele for disse for å kjøpe noe. En får ikke tilgang til penger uten.

Tallet 666 er også i Det gamle testamente.

Det er faktisk «et menneskes tall» = Kong Solomon.

«The weight of the gold that Solomon received yearly was 666 talents»

1 Kings 10:14 & 2 Chronicles 9:13

Solomon’s merke eller segl er det som nå kalles Star of David.  Davidstjernen er ikke opprinnelig Israels flaggsymbol. Det er Rothschild familiens familie segl. De er ikke jøder av Abrahams ætt.

Enkelte religiøse mennesker mener at de som danser rundt Rothschild’s gullkalv er de som har tatt Dyrets Merke. Dette er når verden er i sitt mørkeste kapittel. Disse religiøse både av jøder, kristne og muslimer mener denne bevegelse vil ødelegge all sivilisasjon, all tro på noen guder, ødelegge hele verden med sine destruktive tendenser. De er nådeløse.

Det er en også scene i filmen ‘Knowing’ som snakker om determinisme. Det er en ganske merkelig scene faktisk, svært filosofisk. Like før han innser det antall katastrofer listen kan forutsi med tall når hovedrolleinnehaveren Nicholas Cage et punkt hvor han har ingen tro på gud eller noe annet (hovedsakelig på grunn av sin kones død), da sier han «# bare skjer» når en jente i klassen spør nøyaktig hva hans syn på determinisme var.

Dette argument brukes i dag også av dem som sier de er «jøder» [Israel], men er hyklere = satans synagoge = edomittene som «konverterte» til å være «jøder» rundt 120 f.Kr.. De vil tilbes som guder selv….De som tror deres falske profetier / løgner [at de er Israel og deres rogue state er oppfyllelsen av profetiene om Israel’s hjemkomst] har allerede tatt merket. Disse edomitt-falske-jøder kontroller verdens finanser. Nasjoner som ikke tilber dem, blir først bestukket … og hvis de fortsatt ikke tilber dem, er de utpresset med økonomiske sanksjoner … så hvis de fortsatt ikke vil bøye seg og tilbe dem, blir de landene ødelagt…..knust, knekket, med militære midler eller ved naturkatastrofer.

Israel: IS = Isis / RA = Ray of the Sun / EL = God / I S R A E L

Muslimsk Imam forklarer saken

[GREAT ISRAHELL PROJECT] Part 1 – Brzezinski, Kissinger, Middle East Great Deception

http://www.youtube.com/watch?v=BwKrD9MQGuQ

[GREAT ISRAHELL PROJECT] Part 2 Final – World War III, Mubarak Deception, Al-Jazeera

http://www.youtube.com/watch?v=Ry4MwiOVEl0

‘The Kingdom of God on Earth’ Deception

British Israel: The Hidden Hand Behind the ‘The Kingdom of God on Earth’ Deception.

http://educate-yourself.org/cn/britishisraelhiddenhand10jul05.shtml

3 Herren din Gud vil selv gå foran deg. Han vil utrydde disse folkeslagene for deg, så du kan ta landet fra dem.[]  4 Så vil Herren gjøre det samme med folkene som han gjorde med amorittkongene Sihon og Og og deres land, da han utryddet dem.  5 Herren vil overgi dem til dere, og dere skal i ett og alt gjøre med dem slik som jeg har befalt dere.  6 Vær modige og sterke! Vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. 5. Mosebok Kap. 31.

De talmudiske jødiske prestene og skriftlærde plukket vers i Det gamle testamente de likte og bygget en doktrine. Deres Messias skulle komme for å lede dem i å ødelegge alle land og riker og gjøre deres folk til slaver for jødene. (Esaiaas 60:1-17)

«For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt». Esaias 60:12.

Purim is one of the most joyous and fun holidays on the Zion Talmudic calendar. It commemorates a time when the Jewish people living in Persia were saved from extermination, they manage to kill all their (imagined) enemies before the enemies killed them. Collective tribal paranoia, –

«And they gained relief on the fourteenth, making it a day of feasting and gladness«. – Esther 9:17

«[Mordecai instructed them] to observe them as days of feasting and gladness, and sending delicacies to one another, and gifts to the poor«. – Esther 9:22

Hebrew Year 5752: sunset 27 February 1991 – nightfall March 1, 1991. First Gulf War ended.
Hebrew Year 5760: sunset 1 March 1999 – nightfall March 3, 1999. Bombing av Jugoslavia in March. Date?
Hebrew Year 5763: sunset 18 March 2003 – nightfall March 19, 2003. IRAK (Babylon) war began.
Hebrew Year 5767: sunset 4 March 2007 – nightfall March 5, 2007. A total lunar eclipse 22:44 to 23:58 GMT.
Hebrew Year 5768: sunset 21 March 2008 – nightfall March 22, 2008. 7.2 EQ hit CHINA.
Hebrew Year 5770: sunset 27 February 2010 – nightfall March 1, 2010. 8,8 EQ hits CHILE.
Hebrew Year 5771: sunset 19 March 2011 – nightfall March 20, 2011. LIBYA.

Sionistene lever sin religion. De er sin religion. Om ikke deres guder fikser deres egregore, så fikser de det selv – gjør seg til guder selv. Selvoppfyllende profetier.

Tredje Verdenskrig har holdt på en stund, – i det skjulte, med hemmelige våpen frem og tilbake. Stillingen er usikker

.

(Illuminati Kortene ble laget i 1996)

9/11 inside job
Drep for fred
Befolknings-reduksjon
Omskriving av historien
Atomic- Monster – Godzilla

Tor Karlstad

En som har gjennomskuet bedrageriene og korrupsjonen. Vil bidra å vekke opp mennesker. Ekspert på Illuminatet.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

103 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Verden regjeres i stadig større grad av et føydalt nettverk Nettverket består av blant annet følgende fraksjoner: .
– Bakierer som Rotchild-dynastiet og Rockefeller-dynastiet
– Legemiddelindustrien og psykiatrien .
– Det militært-industrielle komplekset og sikkerhetsindustrien.
– Aktører som Monsanto som underlegger seg verdens jordbruksnæring i stadig større grad .
– Deler av det gamle europeiske adelsskapet og de europeiskie kongehusene
– Den katolske kirke og dets organisasjoner
– Visse islamske bevegelser som for eksempel AlQuaida

Som organer for sine ondsinnede handlinger bruker de internasjonale fora som Bilderberger, EU, Den trilaterale kommisjon og FN

Norske politikere har forlengst forrådet Norge og solgt vårt land til disse føydalherrene.

Å betegne nettverket som messiansk og sionistisk er imidlertid en avsporing, idet mange aktører i nettverket er av ikke-jødisk herkomst.

Dette nettverket bruker i stor grad psykologiske virkemidler for å passivisere folk og få folk til å akseptere deres udemokratiske og frihetskrenkende tiltak,

De store skremselskampanjene angående terrorister, agående pedofile og barneporno, angående global oppvarming, og angående avvikere er slike hjernevaskingstiltak.

Pedofile gjør ikke brøkdelen av den skade som det påstås at de gjør, og begrepet pedofili og barneporno er blitt utvidet til det absurde. Og folk som avviker pykologisk er ikke farlige i de aller fleste tilfelle. Den globale oppvarmingen eksisterer ikke, Men å kjøre massivt på propaganga om pedofili, terrorisme, global oppvarming og avvikere klarer en å lamme folks tenkeevne og evne til å reservere seg mot alt faanskapet som føydalnettverket vil innføre. Og en dirigerer folks oppmerksomhet bort fra føydalnettverkets ondsinnede handlinger.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Dødsbra.

Fins nok neppe noe myndighetene hater mer enn at noen nevner navnet Rothschild og setter fingeren på denne mega-skurken og hans lakeier. Digger også at Tor tar opp innvandringsproblemet. En annen elefant i den norske stua.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Myndighetene hater Rothschild ??? Fullstendig på hodet, toppene i Ap, H og Frp reiser jo på Bilderberg møte og hyller Rothschildene og resten av elitefamiliene.
De ønsker å være en av dem, ikke av folket. Problemet deres er nok at om eliten lykkes med NWO blir den Norske eliten som hjalp å innføre dem de føste som tas. At de ikke skjønner dette ???

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Er bare helt konge når noen klarer å sette puslespill bitene sammen:)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Fy faen så bra artikkel :D

Telemakos
Telemakos
Abonnent
12 år siden

Sentralbankene må ned, men artikler som denne er ikke måten å gjøre det på. Mye av det du sneier innom er temaer det viktig å sette fokus på, men i det store og hele lukter det mer av hat og fordommer enn godt er om man vil samles om å forbedre verden. Når ble «jøde» likestilt med «sionist»? Og hva er det du vil fram til med avsnittet om Elin Krantz?

Forstå meg rett; jeg er ikke noen septiker. Jeg forsvarer hverken løgnene rundt terrorkrigen eller propagandamerket Holocaust, men om vi skal representere et bedre alternativ, mener jeg vi må klare å avstå fra elitens metoder og holde oss for gode til å appellere til det primitive.

Instinkt
Instinkt
Abonnent
12 år siden

Tor Karlstad: Hva tenker du i forhold til bibelen og vatikanet. Er dette verktøy for NWO ?

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  Tor Karlstad
12 år siden

Jaja, godt at det er lov og stille spørsmål! Til din informasjon så har jeg faktisk lest artikkelen.
Det jeg hadde håpet og få ut av spørsmålet var om du kanskje kunne si noe mer direkte om bibelen, og hvorvidt den er konstruert av mennesker (vatikanet?) som har sett en god mulighet til å skaffe seg makt.
Burde det ikke her på NS være rom for spm ?

asphodelus
asphodelus
Abonnent
12 år siden

Hei Fritenker.

Det jeg tror Tor vil fram til med Elin Kranz, er kort fortalt: Den unaturlige flyktninge og innvandringen strømmen som er kommet til Skandinavia de senere år.

Jeg har friskt i minnet dengang vi alle lo av partiet Mot innvandring på nittitallet ( for noen halv-nazi-surrehuer ).
De hadde skrekksenarier om at
det ville komme opp mot 750 000 innvandrere iløpet av
15 år hvis jeg ikke tar feil.

Virkligheten er dessverre slik at
vi har overgått det senarie med over 800 000.
Dette er tall vi bør ta innover oss.

Vår feilslått innvandrings og intigreringspolitikk har resulterer i en overrepresentasjon
av individer med psykologiske, emosjonelle og empatiske problemer.
Vi har ikke sjanse til å følge opp det mange av disse trenger.

Dette er i første rekke fremskapte av traumatiserende forhold fra hjemlandene, noe som fører til at disse igjen blir fremmedgjort fra følelser som nærhet, medmennsklighet og empati.

Tilstander som det tar årevis for å stabilisere, og som de antaklige aldri helt kommer over.

Når en begynner og se de store historisk sammenhengene så vil noen tolke dette som et av virkemiddel for å destabilisere og fremmedgjøre samfunnets indre struktur for å sette
den vanlige innbygger i fryktmodus.

Å diskutere i detalj hvorfor og hvordan disse forholdene skapes,
er et kompleks tema og et kapittel for seg selv.

I denne sammenhengen så ønske jeg alikevell og nevne den kontraversielle boken » Zons vise protokoller»

Legger til det 24 punktenene:

Protokoll Tema

1 Alkoholisme
2, 9, 12
Utbredelsen av alskens tankegods som vil bidra til å undergrave det etablerte samfunn, som darwinisme, marxisme, «nietzscheisme», liberalisme, sosialisme, kommunisme, anarkisme og

3 utopianisme
4 Materialisme
5 Verdensregjering
7 Verdenskriger
10 Alminnelig stemmerett
11 Innskrenkelse av borgerrettighetene under påskudd av å nedkjempe fredsfiendene
11, 12, 17 Skape inntrykk av pressefrihet, talefrihet, demokrati og menneskerettigheter, men som alt
sammen i virkeligheten uthules og blir til rene illusjoner eller røyktepper som skjuler den faktiske undertrykkelse
13 Avledningsmanøvre
14 Pornografisk litteratur
14, 17 Ødeleggelsen av kristendommen og andre religioner, fulgt av ateismen som et overgangsfenomen

før jødedommens hegemoni blir endelig virkeliggjort
16 Hjernevask
20 Økonomiske nedgangstider
20 Progressiv eiendomsbeskatning
20 Svekkelse av statene ved utenlandslån
23 Anspore til voldelige utskeielser under dekke av å respektere frihetens prinsipper, for bare å la jødenes konge til slutt knuse disse krefter og dermed fremstå som redningsmann

Her bør ikke diskusjonen handle om hvorvidt dette er et falsium eller antisenittisme .

Se heller på hovedtrekkene av hva som står der, tenke på tidspunktet dette er skrevet, og betrakt i hvilken grad disse punktene har kommet til oppfyllelse i vår verden er i dag.

Jeg tolker det i allefall dit at dette er nok et tankekors.

Vi blir bombanderet fra mange kanter og dette kommet klart fram for «øyner som ser »

Eks:

Den Svensk muslim tar selvmord i Sverige, og får av norske medier hovedoppslag i flere landsdekkende aviser.
Dette vedvarer i flere dager.

En dobbeltside i VG var det vel, hvor vi får ett innblikk i en «forferdelig terrorist» som kun har tatt liv av seg selv,( men det kunne jo ha gått så mye verre.)
På denne dobbeltsiden greier VG og smette inn bilde av to vakre unge norsk jente.
Det står noen om død og med liten skrift står det om E39 var det vel. Altså to norske jenter har dødd i en
trafikkulykke og havner i tilfeldig vis på samme side som denne «selvmordsbombere».

Dette er for meg helt gjennomsiktig, og det er synlig at den ønsklige effekten er at denne koblingen til de norske jentene skal legge seg i underbevistheten vår.
(«og det gjør den nok også på
de som ikke er oppmerksomme og bare leser fort over før de kommer til sporten»)

Altså en kobling og relasjon til Norge, hvor man spiller på følelser, nasjonalisme, stolthet, vår sikkerhet ect,
for å skape et falskt samhold som resulterer i fremmedfrykt.

Det handler i essens om kontroll.

Som alle vet så jobber de forskjellige lands etterettnigstjeneste bare
nærmere og nærmere hverandre. Globaliseringen er i ekspansiv utviklig,
sterk sentralisering av makt er ønske, og vi er på vei til et overvåkningssamfunn.
Fremskapt av krefter jeg ikke har mye tilovers for.

Førsteside i VG:

» Å drepe er bedre en sex »

Store bokstaver så og si hele forsiden.

Hva F….aaaaaaan har denne overskriften i VG og gjøre når en åtteåring som nettopp har lært seg å lese går inn på kjosken for å kjøpe seg litt goddis
, og får denne i trynet?

I et normalt samfunn ville denne avisa vært langt bak ved pornon ett eller annet sted .
Det er en kynisk og ondsinnet hensikt med mye av det vi blir fora med.

Alt fra musikkvideor, reklamer, spill, aviser radio ect, er overrepresentert i innhold av vold, sex, penger og dette ofte i vulgære, narsissistiske, morblide former….

Jeg anbefaler at de som er spesielt interresert å tar seg en liten titt på
min favorittside om dagen

http://vigilantcitizen.com/

Hans tolkning av filmen Black Svan, er det siste jeg leste.
Les den, se filmen og les den en gang til.
Denne siden har masse godbiter..

Her er en link jeg tror alle kommer til å like:

http://www.youtube.com/watch?v=mj2F0poig6A

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  asphodelus
12 år siden

«I denne sammenhengen så ønske jeg alikevell og nevne den kontraversielle boken ” Zons vise protokoller”»

Ikke spesielt kontroversiell, siden den er et falsum. Den blir dog brukt som et argument av ignorante høyreekstreme, som ikke vet bedre, for å fremme sitt budskap.

Noen av dem sier at «den er kanskje falsk, men det som står der stemmer!1!én»
Det er jo det samme som å si «ja, jeg lyger, men la meg snakke ferdig.»

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Hvorfor var det straffbart å være i besittelse av denne «falsum-boken» i Sovjet? Hvorfor er det fremdeles straffbart å være i besittelse av den i Israel?

Det blir litt som med Holocaust: om holocaustnekting bare er tull og tøys – hvorfor trenger man da å forby holocaustnekting?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

huskarlahvot skrev.
Ikke spesielt kontroversiell, siden den er et falsum.

Mole.
Du kan vel forstå hvorfor protokollene avfeies som eventyr/science fiction.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller
http://www.mensviventer.no/mvv37/sionsprotokoller.htm
http://www.snl.no/Sions_vises_protokoller
http://www.iamthewitness.com/books/Protocols.of.Zion/index.htm

du ser vel sprengkraften i denne bruksanvisningen ved å styre/ta over verden.
De kristne prøver også å få hele verden til omvendelse, trussel med drap har stoppet, korstogene er over.

Men det er nok mer i disse protokollene enn folk tør innse.
Les dem å se hvor skremmende en «farse» fra 1830 tallet har formet verden

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Oh well.

«Hvorfor var det straffbart å være i besittelse av denne “falsum-boken” i Sovjet? Hvorfor er det fremdeles straffbart å være i besittelse av den i Israel?»

«Men det er nok mer i disse protokollene enn folk tør innse.
Les dem å se hvor skremmende en “farse” fra 1830 tallet har formet verden»

Jeg kan bare gjenta meg selv:
«Den blir dog brukt som et argument av ignorante høyreekstreme, som ikke vet bedre, for å fremme sitt budskap.

Noen av dem sier at “den er kanskje falsk, men det som står der stemmer!1!én”
Det er jo det samme som å si “ja, jeg lyger, men la meg snakke ferdig.”»

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

Hvorfor er det ulovlig å fornekte en del av historien, hvis det fornekteren sier er «bare» tull og tøys. Hvis jeg sier at jorden er flat, ja da er jeg en fanatiker. Hvis jeg fornekter holocaust, ja da er jeg plutselig en kriminell i enkelte stater… hæ? :D

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Jeg støtter ikke forbudet, men det er jo en del av lovgivingen rundt «hate speech.» «Hate speech» kan igjen kan ende opp med oppfordring til vold mot enkeltpersoner eller folkegrupper. Dette med Holocaust har vært et såpass vondt sår midt i Europa at man har bakt inn Holocaustbenektelse inn i lover som ellers forbyr deg å hisse opp en gruppe mennesker til å ta livet av homofile o.l.

I Tyskland kalles dette folkehets, og inkluderer å offentlig kalle en folkegruppe snyltere og lignende, og det inkluderer Holocaustfornektelse. Kall det gjerne dårlig samvittighet, og i Tyskland og Østerrike ser jeg slike lover som svært naturlige. Hvordan skulle man ha reagert på hanemarsjerende brunskjorter i Berlins gater? Dratt på skuldrene? Funket ikke sist gang.

Mange av de som benekter Holocaust er jo fort over i antisemitisme, der man f.eks. med lovgiving vil redusere Jøders makt og innflytelse. Støtter man slikt, har man jo ingen argumenter i forbindelse med lover mot benektning.

asphodelus
asphodelus
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

huskarlahvot sier:

Ikke spesielt kontroversiell, siden den er et falsum. Den blir dog brukt som et argument av ignorante høyreekstreme, som ikke vet bedre, for å fremme sitt budskap.

Er det virkelig et falsum , Huskarlahvot ?
Jeg har ikke gjort mye research på emne, men er neimen ikke så skråsikker som deg.

Det er heller ikke Henry Malkow som har litt mer snøring (i denne tråden)
enn både deg og meg, og de fleste andre her inne.

Han sier følgende:

By Henry Makow PhD
7-31-8

It is Forbidden to mention the «Protocols of the Elders of Zion» (1905) without the Disclaimer that, of course, they are a «forgery» of Maurice Joly’s «Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu» (1864.)

The assumption is that since Protocols appeared some 40 years after Dialogue, it plagiarized the earlier work. But I will suggest that Protocols actually predated Dialogue and Joly borrowed from it. In other words, far from being an anti-Semitic ruse, the «Protocols of Zion» are authentic.

I have already argued that the two documents are neither similar nor derivative, although they have some lines and words in common.

http://www.henrymakow.com/000298.html

«The Protocols of the Elders of Zion» is essentially a brilliant Master Plan for tyranny, i.e. the New World Order. It is the key to understanding our present predicament. (This is not a condemnation of all Jews, only the nucleus of bankers and high-level Masons directing this diabolical war against the human race.)

«Dialogue in Hell» was a veiled Masonic Jewish attack on Napoleon III, an example of how they championed liberalism to undermine the Old Order and usurp power, as described in the Protocols themselves. (The author of Protocols is contemptuous of liberalism and all egalitarian programs. They are just gimmicks to manipulate the masses.)

Reading Kerry Bolton’s monograph «The Protocols of Zion In Context» (Renaissance Press, 2003) it became obvious that Joly was plagiarizing from The Protocols and not vice-versa.

Joly, a Jew whose real name was Joseph Levy, was a lifelong Mason and member of the «Lodge of Mizraim.» He was the protege of Adolph Cremieux (Isaac Moise Cremieux 1796-1880) the head of the lodge and a Minister in the Jewish-backed government of Leon Gambetta.

The plot is described in the Protocols as «centuries-old.» It most likely predates «Dialogue.» Joly was well versed in the Protocols and borrowed from it to flesh out the unpopular authoritarian position of Machiavelli, which he ascribed to Napoleon III.

Joly, who committed suicide in 1879, was in the habit of «borrowing.» He is accused of plagiarizing a popular novel by Eugene Sue, namely «Les Mystères du Paris.» (1845) Also his work is predated by one by another of Cremieux’s proteges, Jacob Venedy, entitled, «Machiavelli, Montesquieu, Rousseau.» (1850)

In 1884 Mme. Justine Glinka, the daughter of a Russian General living in Paris, hired Joseph Schorst, a member of Joly’s Mizraim Lodge to obtain sensitive information. For the sum of 2500 francs, Schorst provided Glinka with «The Protocols of the Elders of Zion.» He was subsequently tracked down and murdered in Egypt.

The Tsarist government, already heavily infiltrated, sat on the document. Glinka subsequently gave it to a friend who passed it on to Professor Sergius A. Nilus who published it for the first time in 1901.

After the Bolshevik Revolution, Nilus was arrested in Kiev in 1924 ,imprisoned and tortured. The President of the Court told him he had «done them incalculable harm in publishing the Protocols.» («Waters Flowing Eastward» by Paquita de Shishmareff, 1999, pp.74-76.)

CONCLUSION

If your plan for World Domination leaked out, what would you do? Would you admit it? «You got me! My bad!»

No, you’d employ an army of ciphers to convince everyone the document is a hoax motivated by «prejudice» and «anti-Semitism.» They have executed this «damage control» perfectly, a measure of their power to deceive even in the presence of the truth.

This is the only Conspiracy that has prevailed in spite of the Blueprint being freely available. It demonstrates the credulity (or venality) of the intelligentsia and the masses.

They have colonized our minds first. We cannot name our oppressor for fear of being accused of «anti-Semitism.» It’s as though Black slaves working on cotton plantations were taught it was «racist» or «prejudiced» to mention the White slave driver. Since the majority of Jews are ignorant of this plot, and are manipulated like everyone else, racism is a ploy to divert attention from a very dire problem.

The Illuminati (top-rung Masonic Jews and their non-Jewish allies) have distributed some wealth and power to the masses (liberalism, socialism) as a way of securing ultimate power for themselves. According to the Protocols, they will eventually withdraw these benefits once their «invisible government» is invincible. The «war on terror» should be seen in this context.

In my view, «Protocols Deniers» are complicit in this Conspiracy, which is responsible for most human suffering and will lead to a great deal more. As a Jew, I don’t want this responsibility on my head, or on other innocent Jews or Masons.

———————–

Henry Makow Ph.D. is the author of «Cruel Hoax: Feminism and the New World Order.» (www.cruelhoax.ca) His articles can be found at his web site http://www.henrymakow.com He enjoys receiving your comments, some of which he posts on his site using first names only. hmakow@gmail.com

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  asphodelus
12 år siden

Folk som bruker Ph.D nærmest som sitt nye etternavn sitt har gjerne en voldsom opphenging i akkurat det. Det man forventer av en Ph.D er i alle fall en saklig, nedtonet tilnærming til de emnene man uttaler seg om.

Det er også et gammelt jungelord som sier at det fins ikke den sinnsyke ide eller konsept som man ikke finner minst én Ph.D som støtter det. Skal jeg dra opp et par doktorgrader som mener Protokollene er falske? Så kan vi holde på til en av oss går tom?

En av artikkelsamlingene til Henry Makow _PH.D_ i litteratur, ser slik ut:
http://www.citizensforaconstitutionalrepublic.com/Henry_Makow_Ph.D..html

Saklig og nedtonet? 90-tallet ringte og ville ha tilbake webdesignen sin.

«Hitler Didn’t Want World War» og «Illuminati Used Appeasement
to Trick Hitler» er noen schlägers derfra. Fra Henry Makow. Ph.D

Ikke glem at han har en Ph.D-grad da.

Norman
Norman
Abonnent
Svar til  asphodelus
6 år siden

I de 10 årene jeg har studert zionismen er det 99% korrekthet i det som gjengis. Vi er naive og skal stille spørsmål til alt, fordi vi har mistet historien. Dess propageres 45% av befolkningen til pro-zionism via kristne og sekularister (mange med j. bakgrunn). Vi har også mange j. politikere (Siv, Erna, Stolten+) som er lydig mot nasjonen, men pga bakgrunnen driver skjult propaganda mot muslimer, immigrasjon etc. I NATO kan de gå mot islamske stater for å oppnå tidsplanlagte angrep. Islam er den religionsstyrken som ikke rokkes av zion, derfor vil de ødelegge muslimer for å styrke Antikrist – Dajjal. Men så lenge Islam er beskyttet av Gud, vil de bli beseiret av rettroende.

skippern
skippern
Abonnent
12 år siden

Norwegian defence league etableres i Tromsø. Talskvinnen sier de kjemper mot
millitant og radikal islam. Hvor denne befinner seg opplyses det ikke om.

http://www.an.no/nyheter/article5550911.ece

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  skippern
12 år siden

vet du at det er av judar du fikk tomler opp?
er den talskjerring judisk?
hvilke radikale og militante islamister fant hunn i Tromsø å forsvare seg mot?

vantro
Abonnent
Svar til  skippern
12 år siden

Radikale muslimer i Oslo?
– Det finnes barnehager der nesten ingen barn eller foreldre snakker norsk, og skoler der barn blir truet med juling for å ha med seg salami på matpakka.
– Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke ateist og i hvert fall ikke jøde. Særlig de siste tre årene har det vært skremmende å se og høre om det som skjer, sier Åserud.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4070789.ece

Abid Q. Raja vil stanse utflyttingen av etniske nordmenn fra Groruddalen, og frykter franske og britiske tilstander om 20 til 50 år.
Advarer mot terror fra Groruddalen
– Utviklingen i Groruddalen er en tikkende klokke som bokstavelig talt vil eksplodere i ansiktene våre, sier Abid Q. Raja.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4076062.ece

Violent Muslim Protest Outside the Danish Embassy in London

Muslim Protests in Europe

Legg merke til hva som blir ropt ca. 2:29 ute i klipp 1 og 3:13 i klipp 2 og se så hva debattanten
autentic book of wisdom svarer om å ha sex med slaver etter mitt innlegg:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/dødsstraff-for-a-være-kristen-i-iran/#comment-42746

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  vantro
12 år siden

LOL. Sionistene eksporterer sine problemer til vesten, og dere naive tar imot med åpne armer og ben :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

En av de beste artiklene rundt sionisme, rothschild, nwo o.l. An applaus til Tor Karlstad for hans fantastiske visdom og helhet mot system-tro skeptikere. At sionismen er en sentral del av FN-ideologien og faktisk står over alle verdens lover og regler kan bare bevises med følgende:
«United Nations General Assembly Resolution 3379, adopted on November 10, 1975 by a vote of 72 to 35 (with 32 abstentions), «determine[d] that Zionism is a form of racism and racial discrimination». The resolution was revoked by Resolution 46/86 on December 16, 1991. In the history of the UN, this is the only resolution that has ever been revoked.»
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379

Eneste resolusjonen som noen gang ble opphevet som ugyldig er den som erklærte sionisme som en rasistisk ideologi. hahaha skeptikere my ass :D

Apoteose
Apoteose
Abonnent
12 år siden

The Rotschilds Exposed

Next Part:

Apoteose
Apoteose
Abonnent
12 år siden

Pre Scriptum!

Jeg vil på forhånd understreke at jeg er klar over at denne posten bidrar til å trekke oppmerksomheten bort fra artikkelen og at dette også er hensikten. Dette beklager jeg, men informasjonen under er for meg av en slik karakter at jeg allikevel velger å bidra til å bekjentgjøre den.
Hvis det er andre steder her inne informasjonen passer bedre på, så oppfordrer jeg til å poste linken til boken der.

Samtidig benytter jeg anledningen til å takke Tor Karlstad for en god og informativ artikkel.

«The Book Of Aquarius»

Denne boken ble lagt ut til gratis nedlastning for ikke så lenge siden.

Forfatteren ønsker for alltid å forbli anonym da boken forklarer hvordan man «lager» de vises stein (the philosopher`s stone). Den er også full av gamle sitater og hevder å være den første i sitt slag på over 12 000 år.

Forfatteren oppfordrer alle til å spre boken (og å skrive den ut) samt til å oversette den til så mange språk som mulig.

Utdrag fra boken:

«Don’t judge this book before you’ve read it. This is not one of those airy fairy books written in all kinds of
mystical language, filling pages with words that makes sentences but not sense. This book will make more
sense than anything you’ve ever read before.

The Philosophers’ Stone is real; you can make it at home. The Stone makes old people young, heals all
forms of sickness and disease, extends your life, turns any metal into gold, and more, as you will learn. This
isn’t a myth or a metaphor, it’s a fact».

http://bookofaquarius.forgottenbooks.org/

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

huskarlahvot

Nei, det er ikke «hate speech» å påpeke at Holocaust er en løgn. Men noe som er fullt av hat er det som står i skolebøkene om Tyskland og tyskerne og Hollywoods versjon av andre verdenskrig der Tyskland og tyskerne demoniseres som sadistiske monstre. Jødene hater tyskerne og det gir de uttrykk for uten å bli møtt med «hate speech» kortet. Jødene hater ytringsfrihet. For har folk ytringsfrihet så risikerer løgnerne å bli avslørt. Man ønsker ikke å bli avslørt. Derfor knebler man alle som prøver å si sannheten.

Mord har også skjedd. Jødene har myrdet folk for å si sannheten om Holocaustløgnen.

Se her: http://www.holocaustinfo.net/revisjonister.php

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«Men noe som er fullt av hat er det som står i skolebøkene om Tyskland og tyskerne…»

Har du noen sitater fra skolebøkene? Hva er det som konkret står der som du reagerer på?

«Jødene hater ytringsfrihet.»

Alle sammen?

«Jødene har myrdet folk for å …»

Alle sammen? Ikke enkeltjøder, men faktisk alle sammen? Interessant. Hvordan fikk de plass?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

I skolebøkene/historiebøkene står det at tyskerne var brutale og sadistiske og utryddet jøder i et «industrielt folkemord.» Altså – det man holdt på med i jødestyrte Sovjet. Noe bskolebarn lærer fint lite om.

Nei, jeg har ikke sagt at alle jøder hater ytringsfrihet. Mange jøder er Holocaustbenektere.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
12 år siden

» skolebøkene/historiebøkene står det at tyskerne var brutale og sadistiske og utryddet jøder i et “industrielt folkemord.”»

Kan du gi meg et sitat fra norske skolebøker der dette står konkret? Eller skal jeg bare tro deg på ditt ord?

«Nei, jeg har ikke sagt at alle jøder hater ytringsfrihet.»

Skrev du «Jødene hater ytringsfrihet» eller ikke? Hvis du mener at det er mange unntak, så bør du kanskje ikke skrive «Jødene» i bestemt form flertall?

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«In the case of «the Jewish persecution» in Germany I found that impartial presentation of the facts gradually gave way to so partisan a depictment that the truth was lost. This transformation was effected in three subtle stages. First the persecution of «political opponents and Jews» was reported; then this was imperceptibly amended to «Jews and political opponents»; and at the end the press in general spoke only of «the persecution of Jews». By this means a false image was projected on to the public mind and the plight of the overwhelming majority of the victims, by this fixing of the spotlight on one group, was lost to sight. The result showed in 1945, when, on the one hand, the persecution of Jews was made the subject of a formal indictment at Nuremberg, and on the other hand half of Europe and all the people in it were abandoned to the selfsame persecution, in which the Jews had shared in their small proportion to populations everywhere.»
Douglas Reed – «The Controversy of Zion – THE STRANGE ROLE OF THE PRESS»

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«The Zionist adventure was in collapse, as all qualified parties had foretold. Left alone, the Jews of the world clearly would never in any substantial numbers go to Palestine; if events took their natural course the Arab population evidently would increase its preponderance.

Nothing was to take its natural course. At that very moment the mysterious Hitler arose in Germany (and at the same instant Mr. Roosevelt in America) and the Second World War loomed up ahead.»
Douglas Reed – «Controversy of Zion»: The National Home

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«he study of hundreds of volumes, during many years, gradually brought realization that the essential truth of the story of Zion is all summed-up in Mr. Maurice Samuel’s twenty-one words: «We Jews, the destroyers, will remain the destroyer forever . . . nothing that the Gentiles will do will meet our needs and demands».

At first hearing they sound vainglorious or neurotic, but increasing knowledge of the subject shows them to be honestly meant and carefully chosen. They mean that a man who is born and continues a Jew acquires a destructive mission which he cannot elude. If he deviates from this «Law» he is not a good Jew, in the eyes of the elders; if he wishes or is compelled to be a good Jew, he must conform to it.»
Douglas Reed «Controversy of Zion: THE DESTRUCTIVE MISSION»

kj
kj
Abonnent
12 år siden

BelzeBob; «Det blir litt som med Holocaust: om holocaustnekting bare er tull og tøys – hvorfor trenger man da å forby holocaustnekting?»

Det kan man jo saktens spørre seg. Men samtidig er det ganske alvorlig og farlig når et folkemord, slik som Holocaust, blir forsøkt benektet, spesielt hvis motivet er å renvaske Hitler og ufarliggjøre nazi-ideologien. Det er vel ikke noe annet enn en grandios kraftprestasjon og en besettelse drevet av jødehat, når noe så veldokumentert som nazistenes brutale og industrialiserte massemord på millioner av såkalte undermennesker blir forsøkt revidert og satt spørsmålstegn ved. Det blir for avslørende når revisjonistene bevist overser overveldende beviser, og i stedet bare stiller gjentagende spørsmål – ignorerer svar og stiller de samme spørsmål på nytt og på nytt.

Antisemittisme eller Judenhass blir sånn utslag av massepåvirkning og hat i flokk. På samme måte som Hitler overbeviste seg selv og deler av befolkningen om at jødene stod bak alt som var vondt i verden, ser en dessverre slike surrealistiske påstander og fordommer komme åpent og usminket til uttrykk. Og enkeltpersoner – uten motiver og åpenbar grunn, kommer prøvende ut fra kriker og kroker og mer enn antyder sin forherligelse av Hitler og sin avsky for jøder.

Å forsøke og utrydde et helt folk, hele folkegrupper – jøder, sigøynere, homofile, ”åndsvake” osv. er et så sinnsvakt og mentalt forstyrret påfunn at det er å håpe at det går en stund til neste lignende eksperiment.

Men da må nazister og forvirrede og uberegnelige skapninger med tilfeldig hat mot tilfeldige mennesker bare fordi dem er jøder, holdes på god avstand!

ArneLo
Abonnent
Svar til  kj
12 år siden

Det er jo ikke så rart at det blir benektet når det antageligvis ikke har funnet sted? Slik det ser ut så har zionistene (ikke alle jøder) kontrollert pressen, politikere, historien og din oppfattning av verden lenge før andre verdenskrig. Det vi har blitt fortalt er bare propaganda for å fremme deres psyke versjon av verden. Zionistene tar ikke fem flate øre for å ofre noen jøder for å fremme deres «satanistiske» mål. Hitler ar sammenfallende psyke tankegang. Han var bare en brikke i det geopolitiske spillet.

kj
kj
Abonnent
Svar til  ArneLo
12 år siden

Når du er ferdig med dine premenstruelle erklæringer, kan du jo komme med noe fornuftig som underbygger dine påstander.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

Italia krever av sine broilere å stoppe nedslakting av libyere i demonstrasjoner og underskriftskampanjer http://www.vesti.ru/videos?vid=328945&cid=1
Til forskjell fra «arier» i norden, eier italienere fortsatt skam i livet.

«Forsvinn fra vår jord og dra til helvete, jævla jude-vestlig svin!»- sier afghanere http://www.vesti.ru/videos?vid=328880&cid=15

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

Jude-vestlig impotens og paranoya: vi vil ha mer, men vi kan ikke.

Flere land i Latin-Amerika og Asia ber Kina om å krevde av hora-FNs Terrorråd stansing av Libya-bombing, og start på fredsforhandlinger med Muammar Gaddafi.
NATO-banda med debil Rasmussens ledelse lover ikke snarlig avslutning av NATO-bombinger.
Oblama har allerede stappet sine tamagavker i ræva si lørdags kveld, mens CIA-drapseksperter fortsetter å trene og bevæpne «opposisjon» i det skjulte, i jude-vestlig stil.

http://translate.google.no/translate?js=n&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=ru&tl=no&u=http%3A%2F%2Fwww.vz.ru%2Fpolitics%2F2011%2F4%2F1%2F480352.html%23

ZeitVenusProject
ZeitVenusProject
Abonnent
12 år siden

Syk bra artikkel! Må ha brukt mye tid!

Club33
Club33
Abonnent
12 år siden
Michelle
Skribent
12 år siden

Ja FN ble ikke startet for å avslutte krigen WW2, men WW2 ble startet for å få et FN!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Enig. Folkeforbundet etter ww1 oppfylte ikke sionistenes drøm om Israel, og dermed måtte de ut med enda en stor krig, denne gangen mot ironisk nok: europeiske jøder :D

ZeitVenusProject
ZeitVenusProject
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Ja og NATO ble ikke laget for å unngå fred i verden men å unngå krig i Europa og USA sånn at de har klare «puppets» i tilfelle de kan være klare til krig mot land i Midtøsten og kanskje Asia i fremtiden!

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Evelyn Robert Adrian de Rothschild (f. 1931) – er dette dagens Rothschild-boss?

http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Evelyn_de_Rothschild

Har nå bestilt boka ATLAS SHRUGGED av Ayn Rand. Ifølge stemmer i skogen er dette et kodet budskap fra Illuminati. Boka ble skrevet for over 50 år siden, men er nå (etter at finanskrisen inntraff) klatret til 30. plass på bestselgerlisten.

En omtale av boka er her http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Shrugged

Og hvordan kan Ayn Rand ha fått inside information fra Illuminati? Vel, at hun var elskerinnen til Philip Rothschild kan jo ha brakt henne i posisjon til å motta et og annet inside…

Ayn Rand video her

Michelle
Skribent
12 år siden

NRK bekrefter Mind-Controlled Agenter:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/725774/

Og et helt nytt intervju med SuperSoldier James Casbolt:
http://www.youtube.com/user/megawatts1066#p/u/0/9_OwsMsSRBw

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

I det nye Casbolt intervjuet var det mye prat rundt grøten (hvor i Canada var det nå barna hadde oppholdt seg osv.). Jeg syntes denne utgaven av Jasbolt – eller Michael Prince som han nå kaller seg – virket så polert, litt vel forskjellig fra originalen i tema-formidling og kroppsspråk.

Så jeg fant et klipp med Casbolt-«originalen» på YouTube som jeg spilte av samtidig, slik at jeg fikk de to Casbolt-utgavene i «dobbelt vindu». Da skjedde det noe rart. Jeg fikk en slags «frys» på PC-en som jeg ikke har hatt før. Musen ville ikke bevege seg ned til kommandolinjen, så jeg måtte kortslutte maskinen. Som om «noen» ikke likte at jeg sammenlignet de to Casbolt-utgavene…

Du kan jo prøve selv, her er video-klippet med den originale Casbolt
http://www.youtube.com/watch?v=6CJ1YIb0HWQ

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

USA trakk mandag tilbake sine jagerfly fra den internasjonale operasjonen mot Libya.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/libya/artikkel.php?artid=10083795

Betyr det også at Norge tok med seg alle sine bomber inneholdende utarmet uran?

Allerede er det brukt så mye utarmet uran (depleted uranium) i Libya at det er betydelig risiko for at tusenvis av kvinner vil føde misdannede barn, som i Fallujah i Irak etter USAs krigsforbrytelser med utarmet uran: http://merryabla64.files.wordpress.com/2010/03/victim-of-du2.jpg

Forskjellen er at i motsetning til alle de ulykkelige som nå er innesperret i Rockefeller-Halliburton-Blackwaters skrekk-inferno i Irak så er Libya FULLT AV UTLENDINGER. Dette er personer som det ikke vil lykkes NATO å få til å tie om hvilke fryktelige grusomheter NATOs utarmet uran-bombing i Libya vil ha forårsaket; naturligvis for å «hjelpe» personer som var så uheldige å oppholde seg i Libya under NATOs ferske bombetreff.

Skal vi anta at det er de norske F16-flyene som nå fortsetter å bombe hodeløst videre med utarmet uran / depleted uranium? Vi ikke glemme at forsvarsminister Faremo er trilateral-hore og dermed villig vekk utfører alle de tjenester som hennes hallik David Rockefeller begjærer av henne for å skape mer lidelse og djevelskap i denne verden.

« Forrige artikkel

EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

Neste artikkel »

Demonstrasjonen i Oslo 30.3 mot Datalagringsdirektivet

103
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x