Norge i krig for baron Rothschild

20.4K visninger
34 minutter lesetid
109

ugoslavia. Afghanistan. Irak. Egypt. Tunisia. Libya. Norge i krig for Rothschild imperiet. Krigene er ikke for olje, ikke for humanitær fred, ikke for å redde liv, men for Rothschilds og sionistenes messianske verdensrike – full kontroll.  De er ikke lovt bare fra Litani-elven i nord til Eilat i sør, Eretz-Israel, men hele verden skal de legge under sine føtter og all verdens folk skal tjene dem ifølge deres religiøse myter.

Evelyn Rothschild teller sine penger og sitt gull, mens mange land teller sine døde mennesker.

Baron Rothschild er sionismens far, ved Balfour Erklæringen også Israels far. Amstel Meyer Rothschild finansierte Teodor Herlz, og er også kalt Israels Konge. Alle vestlige land er i sin helhet politisk i lommeboken til og i Rothschild’s-familiens tjeneste, gjerne via Rothschild-familiens satelitter som Rockefellers, Bush, Gore, George Soros, etc.

Rothschild dynastiet tjener penger på at nasjonene låner penger av dem, som de alltid har gjort. De er årsaken til at vanlige mennesker betaler skatt, idet IRS (amerikanske skattedirektoratet) ble opprettet for å betjene rentene på lånene som regjeringen tok opp av Rothschilds&Rockefellers amerikanske sentralbank FRS (Federal Reserve System) fra 1913 og til nå.

“Gi meg kontroll over en nasjons penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lovene”
“Give me control of a nation’s money, and I care not who makes the laws”
-Mayer Rothschild

Det er samme persongalleri som skapte nazismen og kommunismen som skapte sionismen. Hiltler var en Rothschild, sies det. De finner alltid de rette korrupte folkene å samarbeide med for å lede sine land, for globalistenes interesser.

Greg Felton, en undersøkende journalist og forfatter, talte på Vancouver Public Library den 25 februar 2008 om den innflytelse den Sionistiske Lobby (AIPAC, ADL) har på amerikansk utenrikspolitikk (6 deler). Den amerikanske som den norske regjering tjener Rothschilds og Israels interesser, og ikke sine respektive lands interesser.

Sionistisk og Israelsk lobby har skapt den fascistiske understrøm i amerikansk politikk, ifølge Greg Felton.

An

For mer informasjon, gå til www.gregfelton.com

“Vi skulle skape Det Nye Jerusalem”

– Det Norske Arbeiderpartiets Håkon Lie

Både Arbeiderpartiets Håkon Lie og Jens Christian Hauge (MILORG), var tilknyttet OSS (CIA) under andre verdenskrig. Krigsminister og Trilaterale Commission medlem Grete Faremo‘s far Osmund Faremo (AP), var forøvrig kollega av Jens Christian Hauge i MILORG. Fremskrittspartiets Siv Jensen har forøvrig oogså frekventert globalistenes og Rothschilds/Rockefellers tenketank Bilderbergerne. Selv SV’s Kristin Halvorsen vil underlegge seg pengemaktens Nye Verdensorden. ALLE er kjøpt og betalt.

Alt startet med 9/11. 11. September 2001; Patriotic Act. Homeland Security Act. War on Terror. ALT har denne dato som utgangspunkt og basis.

The Israeli Mossad & 9-11 (av Myron Goldfarb, 10. Mars, 2011)

The United States of Israel?

1/3 av USA’s presidenters valgkamp finaniseringer kommer fra pro-israelske interesser, sies det i denne reportasje fra Russia Today. Rothschild kjøper seg politikere, og det har han alltid gjort, over hele verden.

General Wesley Clark, som forøvrig er jødisk, sier i dette intervjuet bare dager etter 9-11: Vi skal ta ut 7 land i løpet av 5 år!

De syv landene er: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, Iran.  Dette er også nesten samme land som ikke foreløpig har en sentralbank, det vil si en bank som overfører landenes rikdommer til Rothschild nettverket i IMF, Verdensbanken, BIS, m.v. – for å finansiere deres Nye Verdensorden.

http://www.youtube.com/watch?v=bX7hMj2NKTc

9/11, var det satt opp av Rothschild og Rockefeller/Bush fraksjonen for å ta ut hva de kaller ‘Axis of Evil’ – det vil si dem som ikke knelte for dem, fra innsiden, heller enn direkte angrep?

Den “Axis of Evil” de skravlet om viser seg å være de eneste nasjonene igjen uten en sentralbank.

“Det er nå bare fem nasjoner igjen i verden uten en Rothschild kontrollert sentralbank: Iran, Nord-Korea, Sudan, Cuba, Libya”.

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

Venezuela?

General Wesley Clark sier at de gjør disse kriger for olje. Det er feil og debunk. De gjør det for Israel og den sionistiske verdensovertagelse; Den Nye Verdensorden.

Vi vet at amerikanske myndigheter ikke kan gjøre noe uten etter ordre fra AIPAC eller andre av den internasjonale sionismens instanser. Dette var avslørt i media av Ariel Sharon selv.

On October 3, 2001, I.A.P. News reported that according to Israel Radio (in Hebrew) Kol Yisrael an acrimonious argument erupted during the Israeli cabinet weekly session last week between Israeli Prime Minister Ariel Sharon and his foreign Minister Shimon Peres. Peres warned Sharon that refusing to heed incessant American requests for a cease-fire with the Palestinians would endanger Israeli interests and “turn the US against us. “Sharon reportedly yelled at Peres, saying “don’t worry about American pressure, we the Jewish people control America.”

.

“The Israelis control the policy in the congress and the senate.”

— Senator Fullbright, Chair of Senate Foreign Relations Committee: 10/07/1973 on CBS’ “Face the Nation”.

.

“Another Israeli spokeswoman, Tzipora Menache, stated that she was not worried about negative ramifications the Israeli onslaught on Gaza might have on the way the Obama administration would view Israel. She said ‘You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel.”

Norge i krig for Rothschild

For det er klart at det er Al Qaida som utgjør rebellene de samarbeider med i krigen ‘mot’ Gadaffi og Libya. Al Qaida er en avdeling av CIA/MOSSAD,  administrert og ledet av Bush familiens forretningsforbindelser, Bin Laden familien i Saudi Arabia.

Plottet er å erstatte de moderate krefter i de arabiske land med mer ekstreme muslimske krefter, som etter hvert vil sette Midt-Østen i flammer, Slik skal de få sin nye verdensorden, neo-konservative kristne får sin armageddon, folk over hele verden vil trygle dem om å få slutt på blodbadet i Midt-Østen (Tese- Antitese-Syntese / Aksjon – Reaksjon – Løsning); Løsningen og syntesen deres blir Nye Verdensorden, hvor makt og penger overlates til deres sentrale personer og internasjonale institusjoner som alt er kontrollert av Rothschild/Rockefeller og sionistene.

1. Grunnen til Libya-lrigen? Gaddafi ønsket å nasionalisere oljen.

(akkurat som Chavez gjorde i Venezuela)

“On February 16, 2009, Gaddafi … called on Libyans to back his proposal to dismantle the government and to distribute the oil wealth directly to the 5 million inhabitants of the country.

“However, his plan to deliver oil revenues directly to the Libyan people met opposition by senior officials who could lose their jobs due to a parallel plan by Gaddafi to rid the state of corruption.”

2. Media feilinformerer

“Scener på CNN og BBC av mennesker flyktet over grensen til Tunisia har blitt manipulert til å produsere ideen om at libyerne rømmer fra Gadaffi regimet. Sannheten er at de folkene som forlater Libya er gjestearbeidere som flyktet fra NATO morderne …

3. LIBYA forklart; CIA operasjon

Mar 26, 1996 – “Reuters news reports … state that unrest in … Eastern Libya is caused by armed rebels… This is an operation to overthrow Gaddafi led by Col. Khalifa Hifter, of a contra-style group based in the United States called the LibyanNational Army.”

4. Libyisk Rebell Leder Khalifa Hifter Bodde Mesteparten av siste 20 år i Langley Virginia

Khalifa Hifter, the new leader of Libya’s opposition military, spent the past two decades in suburban Virginia (CIA’s hovedkvarter).

5. Media Tier Om CIA Bånd til Libyas Rebell Leder

Hifter er CIA.

De er allerede i gang med Syria:

Gladio-terror i Syria

http://aangirfan.blogspot.com/2011/03/gladio-style-terror-in-syria.html

Libya: Norske F16 Jagerfly Angriper Libya

http://www.youtube.com/watch?v=Ww1qj0uLeAQ

Hvorfor vil Norge ødelegge det mest vellykkede land i Afrika med sosial rettferdig fordeling ? Vil Libyas folk ha det like bra etter at Obama og FN_NATO Ny Zion Verdensorden er ferdig med dem?

De britiske økonomi-journalister David Blundy og Andrew Lycett observerte følgende om Libya:

 • De unge er godt kledd, godt matet og godt utdannet.
 • Libyere tjener nå mer per innbygger enn briter.
 • Forskjellen i årlige inntekter … er mindre enn i de fleste land.
 • Libyas formue har vært nokså spredt i hele samfunnet.
 • Hver libyer får gratis, og ofte god utdanning, medisin og helsetjenester.
 • Nye høyskoler og sykehus er imponerende i forhold til enhver internasjonal standard.
 • Alle libyere har et hus eller en leilighet, en bil og de ​​fleste har TV, video-opptakere og telefoner.
 • Sammenlignet med de fleste innbyggerne i den tredje verdens land, og med mange i den første verden, har libyere det veldig bra faktisk.

http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=669913&publicationSubCategoryId=64

2008: 1.2 million Libyske skolebarn får egen datamaskin og tilknyttet internet.

Anglo-Amerikansk propaganda skildrer Qaddafi som kleptokrat. I virkeligheten er Libya et av de mest avanserte u-land, rangering # 53 på FNs Human Development Index, og er det mest utviklede samfunn i Afrika. Libya er foran Russland (65), Venezuela Ukraina (69), Brasil (73) (75) og Tunisia (81). Fengslingsraten er 61ste i verden, under det i Tsjekkia, og langt under det av USA (1). Levetiden har økt med 20 år under Qaddafi styret. Qaddafi, som påstås å undertrykke politiske motstandere, har delt landets oljeinntekter langt bedre enn resten av OPEC.

Libyske rebeller = Al Qaida

Jødiske Gadaffi har blitt fremstilt i media som gal når han har beskyldt rebellene for å være en CIA front – Al Qaida, det ser ut til at han hadde helt rett ifølge en studie gjort på West Point i 2007, som nylig er blitt kjent. Den bekrefter at Libya rebellene = CIA’s Al Qaida.

Desember 2007 West Point studie undersøker bakgrunnen av utenlandske geriljasoldater-jihadis eller mujahedin, inkludert selvmordsbombere – som krysset den syriske grensen inn i Irak i løpet av 2006-2007, i regi av den internasjonale terroristorganisasjonen Al Qaida. Denne studien er basert på en populasjon av rundt 600 Al Qaida personell filer som ble tatt til fange av amerikanske styrker høsten 2007, og analysert ved West Point ved hjelp av en metodikk som vi vil diskutere etter å ha presentert de viktigste funnene. Den resulterende studie (1) tillater oss å gjøre viktige funn om mentaliteten og trostrukturer i den nordøstlige libyske befolkningen som er danner basisen og grunnlaget for opprøret, belyser viktige konklusjoner om den politiske karakter av anti-Qaddafi opprøret i disse områdene.

December 2007 West Point study examining the background of foreign guerrilla fighters —jihadis or mujahedin, including suicide bombers —crossing the Syrian border into Iraq during the 2006-2007 timeframe, under the auspices of the international terrorist organization Al Qaeda. This study is based on a mass of about 600 Al Qaeda personnel files which were captured by US forces in the fall of 2007, and analyzed at West Point using a methodology which we will discuss after having presented the main findings. The resulting study (1) permits us to make important findings about the mentality and belief structures of the northeastern Libyan population that is furnishing the basis for the rebellion, permitting important conclusions about the political nature of the anti-Qaddafi revolt in these areas.

The Libya Rebels:

A CIA Secret Army of al Qaeda Terrorists, Anti-Black Racists, and Monarchists

http://tarpley.net

Syria; neste no-fly-zone, som blir neste holocaust de skaper. 1.4 million i Irak er ikke nok. Med ildebrann ‘fra himmelen’ (F16-bomber) ofres mennesker til deres guder, som har lovt dem verdensherredømmet; med deres egregores hjelp, deres gud lagt alle deres fiender for deres føtter, overvunnet, drept, brutalt myrdet, i elver av blod.

Lieberman Suggests No-Fly Zone an Option in Syria if Violence Escalates

http://www.foxnews.com/politics/2011/03/27/lieberman-suggests-fly-zone-option-syria-violence-escalates/

Gadaffi’s sønn Safi er forøvrig venn med Prince Andrew, så mye taler for at familien Ghadaffi også kanskje er med på et spill for å underlegge verden den sionistiske sak, – for å redde sine liv. For mange nok statsledere har måttet bøte med sine liv for å gå imot dem; Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Olof Palme, Anna Lindh, Johan Jørgen Holst, Frydenlund?, John Kennedy Jr., etc. Rollespill.

Truth And Lies In The War On Terror

Breaking The Silence: Truth And Lies In The War On Terror, av John Pilger.

http://www.youtube.com/watch?v=hI6DRJXUYOQ

Splitt og hersk

Alt som skjer i verden av kriger og naturkatastofer idag, er grunnlagt i kampen for deres årelange drøm om Eretz Israel – Stor-Israel, som er i realiteten er hele verden med alle av dens folk under deres kontroll.

Den 1. Mai 1776 framsatte Adam Waishaupt en plan for hvordan eliten kunne samle verdens nasjoner og enkeltmennesket under deres lederskap. Her er de 7 punktene:

 1. Avskaffelse av monarkiet og all regjering
 2. Avskaffelse av privat eiendom
 3. Avskaffelse av arv
 4. Avskaffelse av patriotisme og nasjonalisme
 5. Avskaffelse av familien (dvs. ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse).
 6. Avskaffelse av all religion
 7. Opprettelse av en Ny Verdensorden

Dette vil si sosialisme. Nasjonal-sosialisme (nazisme) eller internasjonal sosialisme (kommunisme). Gjerne en miks av begge; fascisme.

De går ikke av veien for å ty til følgende midler for å holde folk i en permanent tilstand av frykt og terror:

 • Skape kriger og uro – folkevandringer, flyktninger (Jugoslavia, Irak, Egypt, Libya).
 • Skape sykdommer i laboratorium (HIV/AIDS, vaksiner, biologiske skjulte våpen)
 • Skape naturkatastrofer (HAARP, etc.). Som blir brukt spesielt mot dem som ikke tjener deres sak.
 • Forgifter mat og atmosfære (GMO, aspartam, chemtrails, etc.)
 • Drepe eller forfølge personer som truer deres agenda (Bill Cooper, Olof Palme, John F. Kennedy, etc.)

Wolfowitz-doktrinen

Paul Wolfowitz, f. 1943, ble indoktrinert i radikal sionisme av sin far Jacob som organiserte pro sionistiske aktiviteter. Paul Wolfowitz, som alle gode jødiske sønner, fortsatte å videreføre sin fars lidenskapelige lojalitet til sionismen.

I 1992, da Wolfowitz ble assisterende forsvarsminister i USA, ble et dokument med tittelen ‘Defense Planning Guidance’, skrevet av Wolfowitz og hans jødiske nestleder, Lewis «Scooter» Libby, lekket ut til den jødiske eide Washington Post.

Dette notat ivret for en permanent amerikansk militær tilstedeværelse på seks kontinenter fra å avskrekke noen “potensielle konkurrenter som håper på en større regional eller global rolle, og å gjennomføre en offensiv strategi for å etablere og beskytte en ny verdensorden.”

Wolfowitz-doktrinen, som den ble kalt, uttalte også, “Mens USA ikke kan bli verdens politimann ved å ta ansvar for alt som går galt, vil vi beholde det prominete ansvaret for selektivt å ta addressere de saker som truer ikke bare våre interesser, men de av våre allierte og venner.

Tydeligvis var Wolfowitz veldig opptatt med at det amerikanske militæret skulle adressere alle “uretter” begått mot “allierte og venner”; Israel.  Men hva med problemer for andre land uten betydning for Israel? Adresserer og bryr de sionistiske nykonservative det som er galt for noen annen nasjon foruten Israel?

Wolfowitz-doktrinen var tilsynelatende glemt. Men i september 2002, med Wolfowitz og Libby som hadde nøkkelstillinger i Bush-administrasjonen, dukket stiftelsesdokumentet opp i et offisielt dokument med tittelen ‘The National Security Strategy i USA’.

Selv Paul Wolfowitz egen sionistiske far sier Paul har gått over grensen.

“Ifølge den pensjonerte CIA-analytiker Ray McGovern, har nye bevis som har dukket opp avslørt fullt ut hvilken grad Israel var involvert i direkte planlegging av USAs aggressive krig mot Irak som ble innledet av president George W. Bush etter 11. september 2001 angrepet på New York og Washington.

Under et intervju den 10. mars, avslørte den tidligere CIA etterretningsanalytiker gjennom 27 år, Ray McGovern, noen nyheter for AFP om tidligere assisterende forsvarsminister Paul Wolfowitz. Denne informasjonen om omfanget av Wolfowitz  krigsagenda ble avslørt, sier McGovern, fra “en uangripelig kilde.”

McGovern begynte, “Nok avstand har blitt skapt mellom Wolfowitz og vår regjering slik at jeg føler meg fri til å fortelle denne historien. Siden Wolfowitz var ansvarlig for den irakiske invasjonen, skrev faren ham en lapp som sa: «Paul, jeg er en ivrig sionist, men først og fremst er jeg en amerikaner. Hva du har gjort for den sionistiske saken er utenfor enhver sømmelighet, og du bør skamme deg. “

Krigen skjedde, forklarte McGovern, fordi “sønn Paul sette Israels interesser før USA’s interesser.”

http://www.americanfreepress.net/html/cia_analyst_reveals_263.html

Paul Wolfowitz er også kjent for å være sentral i PNAC’s rapport; ‘The Project For The New American (Zionist) Century’.

”The Project for the New American (Zionist) Century’ laid out the blueprints for the 9/11 attacks following the guidelines set forth by the Wolfowitz Doctrine

Ledeen Doktrinen

Den jødiske nykonservative Michael Ledeen, i hans siste bok ‘The War Against The Terror Masters‘, går rett på sak. Han viser ikke nøling i sin arroganse og den nykonservative agenda om å skape en sionistisk New World Order:

– “Først og fremst må vi få ned terror regimer, som begynner med de tre store: Iran, Irak og Syria. Vi vil fortsatt være engasjert. Vi må sikre oppfyllelsen av den demokratiske revolusjonen.

Vi ønsker ikke stabilitet i Iran, Irak, Syria, Libanon, og til og med Saudi-Arabia, vi vil at ting skal endres. Det virkelige spørsmålet er ikke om, men hvordan å destabilisere.

Kreativ ødeleggelse er vårt mellomnavn både i vårt eget samfunn og i utlandet. Vi river ned den gamle orden hver dag, fra bedrift til vitenskap, litteratur, kunst, arkitektur, og kino til politikk og lovgivning.

Våre fiender har alltid hatet dette fyrverkeri av energi og kreativitet som truer deres tradisjoner (uansett hva de måtte være) og skammelig for dem for er deres manglende evne til å holde tritt. Vi må ødelegge dem for å fremme vår historiske misjon “. –

Ca. 40 % av den vestlige kristenhet er også sionister, og er med på å fremme sionismens sak. Den Katolske Kirke er Rothschild åndelige frontorganisasjon.

Bibelske Eretz-Israel – Stor-Israel. For lite; Hele verden må de styre.

Sionismens destruktive metoder

En av deres metoder er å starte uro og kriger, som fører til store folkevandringer for å bryte ned og ødelegge andre lands kulturer ved fri innvandring og interne stridigheter derav. De støtter og setter ekstremistiske grupperinger opp imot hverandre, som i Jugoslavia, for å skape folkevandringer og kaos ved at stabile nasjoner og kulturer brytes ned. De skal derettet skape Orden utav Kaoset som oppstår; Deres Orden, alt ifølge Ledeen Doktrinen over.

Aktivist Anetta Kahane ønsker å endre Europa via ikke-Europeisk innvandring

Jødiske Anetta Kahane er en typisk venstrevridd etter tradisjonen til Marx, Trotsky, Freud, Rosa Luxemburg, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Max Schachtman, Sidney Hook, Irving Kristol, Norman Podhoretz, Abraham Foxman etc. Jødiske venstreorienterte ønsker å de-europisere Europa.

Ledende jødisk svensk aktivist:

“Jøder vil spille en stor rolle i å gjøre Europa multi-kulturelt”

http://www.youtube.com/watch?v=scRwcY0i_fA

De kaller det humanitært, men det er motsatt:

Humanistisk agenda

Det Humanistiske Manifest II (1973):

«Vi beklager splittelsen av menneskeheten på et nasjonalt grunnlag.

Vi har nådd et vendepunkt i menneskenes historie, der det beste alternativet er å bryte ned grensene for nasjonal suverenitet, og å bevege seg i retning av å bygge opp et verdenssamfunn… et system med en verdenslov og en verdensorden, basert på et overnasjonalt, føderalt styre.»

Sionismens ofre

Elin Krantz, en gang en vakker blond kvinne fra Hisningen ved Gøteborg, ung og full av liv, er nå død. Tilsynelatende var hun medlem av “Vi liker mangfold” sin Facebook-side, kalte seg flerkulturell og er tilhenger av innvandring til Sverige, hennes fødeland. Kanskje i de siste øyeblikk av livet sitt forandret hun mening om et par ting, som om det gjorde noen forskjell?

Somalier siktet, Ephrem Tadele Yohannes

Den 27 år gamle pike kjørte toget hjem sammen med en venninne etter å ha vært ute hele natten på “clubbing”, den siste helgen i september 2010. Angivelig ble de to gjort tilnærmelser til av den siktede morderen allerede på trikken. Hennes vennine gikk av før.  Da hun endelig nådde sin stasjon, fulgte den afrikanske “flyktning” ifølge siktelsen Ephrem Tadele Yohannes (Facebook bilde) (som tidligere hadde bodd i USA i 6 år) etter henne i mørket. I et skogsområde i nærheten, slo han til, mener påtalemakten. Han slo henne sannsynligvis ut umiddelbart, slik at hun ikke ville ha tid til å skrike og sparket henne i bakken.

Morderen dro deretter den muligens bevisstløse kvinnen over grovt, ujevnt underlag, dypt inn i skjul av den nærliggende skogen. På en stor flat stein, kastet han henne ned, rev av henne klærne og tvang bena hennes fra hverandre til å gjøre sine ting. Morderens vold var så sjofel og brutal, så ondskapsfull, at han rev i stykker blodårer og membraner  inni henne.

Politiet fant henne ikke før klokken syv mandag kveld, hennes lik grotesk forvridd av rigor mortis, like kald som de steinene morderen prøvde å skjule kroppen hennes med.

http://www.thelocal.se/32538/20110311
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7886683.ab

Elin Krantz’s begravelse på Youtube.

Planen
Som Robert Fox forklarte nylig på The First Post, har en avtale mellom Gaddafi og Berlusconi ført til at Libya kontrollerer bevegelsen av innvandrere fra Afrika til Europa. Hvis Gaddafi går, så mister de kontrollen. Den libyske lederen advarte franskmennene i et nylig intervju i Journal du Dimanche at hvis han mister makten, “Dere vil ha innvandring – tusenvis av mennesker fra Libya vil invadere Europa Det blir ingen til å stoppe dette lenger.”  I videon truer Gadaffi med at de vil oversvømme Europa med millioner av afrikanske og arabiske muslimer.

En del mennesker mener at sionistene lager mayhem i midt-østen for å eksportere de uønskede mennesker til vesten, for å rydde Eretz-Israel for seg selv og sin egen rase, og at vesten tar imot med åpne armer og spredte ben. Det er helt i overenstemmelse med den sionistiske agenda å ødelegge europeisk kultur. Splitt og hersk. Det er således bare å finne ut hvem som representerer sionistene i deres bestrebelser av vestens politikere.

Sionisme og krig

CIA Analytiker Avslører Sionistens Rolle i Planleggingen av U.S.A.’s  Invasjon av Irak

Ifølge en pensjonert CIA analytiker, har nye bevis dukket opp som avslører fullt ut hvilken grad Israel var involvert i direkte planlegging av USAs aggressive krig mot Irak som ble innledet av president George W. Bush etter 11. september 2001 angrepene på New York og Washington.

McGovern begynte, “Nok avstand har blitt skapt mellom Wolfowitz og vår regjering at jeg føler meg fri til å fortelle denne historien. Siden Wolfowitz var ansvarlig for den irakiske invasjonen, skrev faren ham en lapp som sa: «Paul, jeg er en ivrig sionist, men først og fremst, jeg er en amerikansk. Hva du har gjort for den sionistiske årsaken er utenfor enhver sømmelighet, og du bør skamme deg. ”

Krigen skjedde, forklarte McGovern, fordi “sønn Paul sette Israel før interessene til USA.”

McGovern fortsatte, “Det er derfor jeg sier, spesielt i leadup til invasjonen av Irak, de såkalte neo-konservative; Richard Perle, Wolfowitz, [Douglas] Feith, hele kostebinderiet av folk som kjørte vår politikk på den tiden, de hadde store problemer med å skille mellom hva de anså å være de strategiske interessene til Israel på den ene siden, og de strategiske interessene til USA på den andre. De pleier å se dem som identiske, og det er de ikke.

Han adresserte videre konsekvensene av disse beslutningene. “Når du ser på det hatet som vår politikk i Midtøsten har forårsaket blant 1,3 milliarder muslimer i verden, og når du ser at mye av deres atferd er betinget av vår lojalitet i tospann med israelsk politikk, voldelig som den er, så kan du se hvilke skader dette gjør med interessene til USA. ”

http://info-wars.org/2011/03/26/cia-analyst-reveals-zionists%E2%80%99-role-in-planning-u-s-invasion-of-iraq/

 

Den Franske Forbindelse

Fransk President Sarkozy er MOSSAD-agent, sier USA Kongressmedlem Cynthia McKinney – krigen mot Libya er for Eretz-Israel;

Fra Cynthia McKinney: Om President Obama og Libya; Japan og 9/11 Truth :

Jødiske CIA/MOSSADasset Sarkozy og Gadaffi utveksler Illuminati handtrykk.

“La oss nå utforske Libya med hensyn til McGovern’s bemerkning. Olje: godt Libya fikk masse av det: mesteparten av hva som finnes på det afrikanske kontinentet. Israel: Forbereder Israel seg til å gjøre “et rent brudd” fra fortiden og etablere et nytt forhold med USA basert på “modenhet”, ved “å sikre området” som det er beskrevet i ‘Project for a New American Century’  Study Group on “En Ny Israelske strategi Mot år 2000”, med Richard Perle som dens leder. Dette bør bli sett som den operative strategi som definerer hendelser i regionen: – “.  “Israel – stolt, velstående, solid og sterk” kan “forme sitt strategiske nabolag”. Frankrike kan bli sett på som en ekstra proxy for Israel i denne saken, Frankrike, som kunngjorde at det tok ledelsen i anti-Qaddafi bevegelsen, er ledet av Nicholas Sarkozy som fransk media, avisen Le Figaro, identifisert etter at han ble valgt som en Mossad representant. 99% av befolkningen i Libya er muslimer. Så lenge muslimer kjemper med hverandre slik at de ikke har tid til å fokusere på Israel eller Palestina, og som for logistikken, var AFRICOM, USAs militære’s Africa Command, ikke skapt for ingenting: Det ble opprettet for å utdype det amerikanske militære nærværet og kontroll over et kontinent rikt på land, vann, strategiske mineraler, tidligere forbeholdt USAs allierte og som nå står overfor aggressiv penetrasjon av Kina. Ligger ved Middelhavets bredder, med oljepenger, og en revolusjonær leder, trenger jeg ikke si mye mer om Libya og logistikk nyttig for neocon målsettinger.

Årsaken til at Muammar Qaddafi er et mål er fordi han har vært en torn i siden av anti-revolusjonære styrker siden han tok makten i Libya, styrtet kongen og nasjonaliserte oljeindustrien slik at folk kunne dra nytte av sine oljeressurser.

Libyas revolusjon brakte gratis helsetjenester og utdanning til folket og subsidierte boliger. Faktisk kan studentene i Libya studere der eller i utlandet, og regjeringen gir dem et månedlig stipend mens de er på skolen og de betaler ingen skolepenger. Hvis en libyer trenger en operasjon som må gjøres utenlands, så vil regjeringen betale for kirurgi. Det er mer enn soldater i USA militære kan si. Mens libyere nyter subsidierte boliger, må medlemmer av det amerikanske militære risikere tvangssalg av sine hjem mens de tjener sitt land i utlandet. Penger fra oljen er direkte satt inn på kontoene til alle libyere basert på oljeinntekter. Som en libyer fortalte meg nylig, er ideen om at hvis folk har det de trenger, så trenger de ikke å fornekte andres rettigheter eller skade andre, og revolusjonen mener at det er ansvaret til regjeringen å dekke disse  grunnleggende behovene til sine borgere.”

http://www.opednews.com/articles/From-Cynthia-McKinney-On-by-Cynthia-McKinney-110327-387.html

http://blackinamerica.com/cgi-bin/blog.cgi?cid=10&blog_id=199233

Lenge før uroen i Libya, annonserte Gaddafi at oljeselskapene som opererer i landet, som i Venezuela, snart kan bli nasjonalisert. Forbes Magazine rapporterte at USAs Conoco-Phillips, Marathon Oil, Occidental Petroleum, Hess, og Rothschilds Royal nederlandske Shell (eid sammen med dronningene i Storbritania og Nederland), var i en tilstand av panikk og angst. Og nå, Storbritannias BP og franske Total har blitt advart om at Gaddafi kanskje vil gi sine operasjoner til Kina.

Gadaffi og Libya har nylig vendt tommelen ned for Sarkozy’s prestisjeprosjekter som å få selge jetfly, andre våpen og bygge atomstrømanlegg for Libya.

The French Connection – Rothschilds, banking and oil

Hele den kronologiske historien om Rothschild-dynastiet.
http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/Synagogue.of.Satan/

Sarkozy (far var ungarsk jøde) var den som tok ledelsen i kampanjen mot Gadaffi, og Frankrike var de første til å bombe Libya.

Supperrask opprettelse av Libyisk  sentralbank

Libyiske Rebeller har allerede etablert en ny sentralbank Libya.

Opprørerne i Libya er midt i en liv eller død borgerkrig og Moammar Gadhafi er fremdeles ved makten og likevel har liksom de libyske opprørerne hatt nok tid til å etablere en ny Central Bank of Libya og danne et nytt nasjonalt oljeselskap. Kanskje når denne konflikten er over vil disse opprørerne kunne bli den nye tids ledelse konsulenter. De får sikkert mye gjort. Hvilken dyktig gjeng med opprørere – de kan kjempe en krig i løpet av dagen, og utarbeide en ny sentralbank og et nytt nasjonal oljeselskap om natten uten noen utenforståendes hjelp overhodet. Hvis bare resten av oss var så allsidig! Men er ikke det å danne en sentralbank noe som kunne gjøres etter at borgerkrigen er over?

Ifølge Bloomberg har Transitional National Council “utpekt Central Bank of Benghazi som en monetær myndighet kompetent i pengepolitikk i Libya og utnevnelsen av en guvernør til Central Bank of Libya, med et midlertidig hovedkvarter i Benghazi.” Angivelig følte noen at det var svært viktig å få penge saker som for eksempel kontroll av bankene og kontroll av pengemengden ut av veien, selv før en ny regjering er dannet.

Selvfølgelig er det nok trygt å anta at den nye Central Bank of Libya vil være 100% eiet og 100% kontrollert av det nylig befridde folket i Libya, er det ikke?

http://uruknet.info/?p=m76342&hd=&size=1&l=e

Central Bank of Benghazi og nytt nasjonalt Oljeselskap

http://mikephilbin.blogspot.com/2011/03/central-bank-of-benghazi-new-national.html

Det var vel lykken at de hadde en bok eller to med råd skrevet av The Federal Reserve, IMF eller Wolfowitz i Verdensbanken og Rothschilds.  Inntil nå har det vært bare fem nasjoner uten Rothschild sentralbank: Nord-Korea, Iran, Sudan, Cuba og Libya. Det er bare 4 nasjoner igjen nå, de vil ha alle innen 2012.

Libyas befolkning er rundt seks millioner. Libyas statlige investeringsfond, er LIA * verdt ca $ 70 milliarder.  Nei, dette er ikke Quadaffi sine personlige “stash” som har blitt rapportert i media.  Libyas sentralbanken holder 143 tonn gull. Dette er ikke regimeskifte – dette er tyveri !

De kan ha et problem med Perserne/Iranerne. De menneskene er ikke kjent for å løpe fra en konfrontasjon. Dette handler ikke om olje, det handler om kontroll. Disse nasjonene er de eneste som ikke vil kaste inn håndkleet, men som kjemper tilbake. Hva sier det om resten av verden?

Hadde Tsarene rett?

La oss ikke glemme at Russland’s Tsar Nikolas II i 1917 – bolsjevik revolusjonen – nektet å tillate Rothschilds Crime Syndicate å operere i deres land heller. Den 17 Juli beordret den lokale kommisær, en jøde ved navn Yorovsky tsar familien – og deres husholdnings tjenerskap – avrettet. Yorovsky avrettet personlig Nicholas med et pistol skudd i hodet. Resten av tsar familien ble avrettet ved en eksekusjonspeletong. Deres kropper ble deretter dyppet i olje og brent. Derav den pågående nødvendigheten til mord av 66 millioner russiske mennesker, av Rothshilds folk Hr. Bronstein (Trotskij) og Mr. Lenin, slik at oligarker som Roman Abramovitch idag kan bygge seg verdens dyreste private yacht.

Året var1863, tsar Alexander II gav president Lincoln litt uventet hjelp. Tsaren gav ordre om at hvis enten England eller Frankrike aktivt intervenerte i den amerikanske borgerkrigen, og hjalp sørstatene, ville Russland vurdere en slik handling en krigserklæring. For å vise at han ikke bløffet, sendte han en del av sin Stillehavsflåte til havn i San Francisco.

Dette var ikke fordi tsaren drev veldedighet mot Amerika. Han var veldig flink og skjønte tegningen. Han, som Otto Von Bismarck i Tyskland, kunne tydelig se hva pengenevekslerne la opp til, ja han hadde nektet å la dem sette opp en sentralbank i Russland. Han forsto at om USA skulle komme under kontroll av Storbritannia eller Frankrike, da ville Amerika være under kontroll av sentrale bankfolk igjen, og en slik utvidelse av bankfolk imperiet, ville bety at de til slutt ville true Russland.

“De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) finansierte Trotskis massemøter av misnøye og opprør i New York. De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) betalte Trotskis passasje fra New York til Russland, slik at han kunne bistå i ødeleggelsen av Det russiske riket. De (Federal Reserve Board og Federal Reserve Banker) antent og satte i gang den russiske revolusjonen og de ​​plassert et stort fond av amerikanske dollar til Trotskis disposisjon i en av deres banker i Sverige slik at gjennom ham kunne russiske hjem bli grundig brukket opp og russiske barn kastet langt og bredt fra sine naturlige beskyttere foreldrene. “

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm

Året var 1864: President Abraham Lincoln oppdager at tsaren av Russland, Alexander II (1855-1881), hadde problemer med Rothschilds i tillegg til at han ødela og stoppet deres stadige forsøk på å sette opp en sentralbank i Russland. President Lincoln ber tsaren om hjelp i borgerkrigen, og tsaren sendte en del av sin flåte til ankers utenfor New York og den andre delen i California.

Tsaren gjorde det klart for britene, franskmennene og spanskene at hvis de angrep noen av sidene, ville Russland ta parti med president Lincoln. Lincoln vant senere borgerkrigen.

Året var 1865: I en uttalelse til Kongressen, sa President Abraham Lincoln:

“I have two great enemies, the Southern Army in front of me, and the financial institution in the rear. Of the two, the one in my rear is my greatest foe.”

Senere det året ble President Lincoln myrdet.

Abraham Lincoln hadde da etablert “Greenback” dollar, som var en voldshandling mot bank-samfunnet, som – som vanlig – forsvarte sin  “rett” til å beholde sitt monopol på valuta, renter, og bestemme pengepolitikken. Det var noe de slett ikke kunne tillate, fordi det truet deres kontroll over inntektsstrøm. Økonomiske kongelige, det er hva de er.

Andrew Jackson, merkelig nok, er den første presidenten som det ble gjort mordforsøk på mens han fremdeles var i offentlig tjeneste som president. I 1832 sa han til en delegasjon av internasjonale bankfolk; “Dere er et hi av hoggorm og tyver. Jeg har tenkt å røyke dere ut, og i navnet til den evige Gud,  jeg vil røyke dere ut“. Egentlig er hele historien under Jackson-administrasjonen veldig interessant, han var heftig motstander av National Bank og hevdet at den ikke bare var grunnlovsstridige, men ga for mye kontroll til utenlandske interesser. Det kan hevdes at Jackson administrasjonen var den første virkelige opposisjonen til internasjonal finans, og de neste tretti årene ble det en sterk økningen motstand mot “den-of-vipers / Pengevekslerne”, og det førte dermed til at de satt igang den amerikanske borgerkrigen.

Amerikanske Federeral Reserve System (Sentralbanken)  i seg selv ble også opprettet med penger stjålet fra familien Romanov.  Det er alltid den samme gamle historien.

The Federal Reserve Act bør oppheves og Federal Reserve banker, som har brutt sitt mandat, bør bli likvidert umiddelbart. Troløse regjeringsrepresentanter som har krenket sin ed skal bli tiltalt og stilt for retten. Hvis ikke dette er gjort av oss, spår jeg at det amerikanske folket, irritert, ranet, plyndret, fornærmet, og forrådt som de er i sitt eget land, vil øke i vrede deres og sende en President her som vil feie pengevekslerne ut av templet.

http://www.scribd.com/doc/16502353/Congressional-Record-June-10-1932-Louis-T-McFadden

John F. Kennedy ville oppløse deres CIA (tidligere OSS), krevde å få inspisere Israels atomprogram ved Dimona-anlegget, for å forsikre seg om de ikke laget atomvåpen, og..

“Kennedy tydeligvis tenkte at ved å gå tilbake til grunnloven, som sier at bare Kongressen skal utstede mynt og regulere penger, kan den kraftige nasjonale gjelden reduseres ved å ikke betale renter til bankfolk i Federal Reserve Systemet, som trykker pengesedler og deretter låner dem ut til regjeringen for renter. Han begynte å renske opp på dette området den 4. juni 1963, ved å signere Executive Order 11110 som utstedte $ 4 292 893 815 i USA Notes gjennom US Treasury i stedet for gjennom det tradisjonelle Federal Reserve Systemet. Samme dag signerte Kennedy en lov som endret backing av ett og to dollar sedler fra sølv til gull, som styrket den svekkede amerikanske valutaen.”

http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm

Hører vi FN vil inspisere dette idag? IEA?

The number 33 enigmatically stretches as a latitude line across many diverse cultures in many different times. Known in numerology as the Master Teacher, 33 is the most influential of all numbers, indicating selfless devotion to the spiritual progress of humankind. The other two master numbers, 11 (vision) and 22 (vision with action) form the base of a two-dimensional pyramid, and added together equal 33 (guidance to the world), the apex of the pyramid. [1] On the reverse of the Masonically inspired Great Seal of the United States is the pyramid with the all-seeing eye of divine Reason at its apex. According to ritual Freemasonry, XXXIII is considered sacred because in most cases there is no higher degree or level to which a Mason may aspire. Source: http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/10oct/33.html

.

Phoenix occult symbolism..self immolation and resurrection
“The Phoenix … is believed to be a divine bird going back to Egypt … This Phoenix destroys itself in flames and then rises from the ashes.  Most occultists believe that the Phoenix is a symbol of Lucifer who was cast down in flames and who they think will one day rise triumphant.  This, of course, also relates to the rising of Hiram Abiff, the Masonic ‘christ’.” [Dr. C. Burns, Masonic and Occult Symbols Illustrated , p. 123]

Qaddafi Channels Mordecai Vanunu on Kennedy Assassination

President Kennedy var myrdet den 11th måned, på den 22nde dag, på den 33dje parallel.

http://www.youtube.com/watch?v=uJ4u-v-PJbs

This Is Why They Want This Guy Dead ASAP?

Some events linked to the number eleven and 19. March (Mars = War God):

11 November 1918 – on the 11th hour, World War I ended (11/11/18)
11 September 1941 – the construction of the Pentagon began.
11 September 1973 – The CIA put Pinochet into power in Chile.
11 September 1990 – Bush gave his State of the Union Address about the New World Order.
11 September 2001 – The World Trade Centre attacks took place. 11 yrs after Bush’ spech.
11 March 2004 – The Madrid terror attacks.
11 February 2011 – Mubarak stepped down.
11 march 2011 – The Earthquake and tsunami hit Japan.

9 11 (9 November 1989) the Berlin Wall came down, an event organised by the CIA and its communist counterparts.
911 days after 9/11/01 the Madrid Bombings took place.

19 March 2003 Bush’s invasion of Iraq began.
19 March 2011  Obama’s invasion of Libya began.
8 Years To The Day

29. March 2010 Terrorbomb in Moscow train station.
19. March 2011 French planes bombed first targets in Libya.

 

Russland har gitt tilbud til at alle Japanere kan få relokere til Øst-Russland. Vet de noe vi ikke vet? Kanskje at Illuminatet akter å senke hele Japan, for å statuere et eksempel – og tvinge resten av verden til lydighet?

Cayce: “… The greater portion of Japan must go into the sea. …. then we may know it has begun …”.

http://www.near-death.com/experiences/cayce11.html

Strategi for Israels utvidelse

Jeg har ikke sett noe om dette i amerikanske nyheter, men italienske nyheter (Telegiornale, Rai Uno) hadde i dag hadde en historie om hvordan den libyske “revolusjon ” ble igangsatt av franskmennene i 2010.

Grunnen til at de ville gjøre dette synes å være på grunn av at Gadaffii kansellere noen avtaler med franskmennene. Dessuten hevdet rapporten at opprørerne i østlige Libya blir ledet av islamske fundamentalister som ble styrtet av Gadaffii tilbake i 1969.

En Gadaffi embetsmann ved navn Nuori Mesmari hoppet av til Frankrike i fjor og var med å starte revolusjonen i østlige Libya. Nok en gang er USA med og kjemper for fremveksten av islamsk fundamentalisme.

Thierry Meyssan, en politisk analytiker og grunnlegger av det internasjonale NGO Voltaire Network, forklarte i et intervju med RT at de franske og britiske myndigheter hadde vært å forberede operasjonen i Libya siden november 2010, og at innsatsen var høy.

Sarkozy var i store problemer med [den libyske lederen Muammar] Gaddafi fordi han [Gaddafi] kansellert en stor kontrakt de signerte sammen fire år siden for Rafael jetfly og mye av kjernekraft [strøm] anleggene,” sa Meyssan.

http://www.thomhartmann.com/forum/2011/03/libya-not-peoples-revolution

Norge bidro forøvrig meget til den fundamentalistiske muslimske agenda i Jugoslavia, ved Trilateralist og Bilderberger Thorvald Stoltenberg (først ‘fredsmegler’, siden flyktningkommisær for ubegrenset innvandring til Norge). En krig for muslimsk oppblomstring (for Kosovoere til å slakte serbere), og ikke for resten av det Jugoslaviske folket.  ‘Destruction’ er vårt mellomnavn, sier Ledeen Doktrinen (over).

Norge bidrar nå ytterligere i Afghanistan, Egypt og Libya, fordi det er ved denne omvei den radikale islamisme kan rydde veien for Eretz-Israel, når talmudistene får islam og vesten til å knuse hverandre etter hvert -armageddon-krigen- så kommer deres løsning som skal bringe fred til midt-østen og verden; deres verdensrike. De vil fremstå som verdens frelsere (messiaser).

Strategi for Israel i 1990-årene

“En dokumentet fra 1982 med tittel “Strategi for Israel i slutten av åttitallet,” skrevet av Oded Yinon, en israelsk utenrikspolitisk rådgiver, dukket opp i et World Zionist Organization magasin, og det beskriver det sionistiske plottet om å destabilisere Irak og splitte det opp i tre stater: en sunni-stat, en sjia-stat, og en kurdisk stat,

før oppfyllelsen av de utopiske Talmud profetiene om hvordan de kan annektere disse landområdene som en del av Stor-Israel.

De vil ha resten av verden til å bekjempe fundamentalistiske og ekstremistiske muslimer. De SKAPER disse muslimske ekstremister, som Paul Wolfowitz far sier over. By Deception Thou Shall do War. Først skaper de problem med masseinnvandring. Folk blir forbannet, og kjemper dermed deres krig.

Kombinerte Katastrofer Illuminati kort:

Legg merke til fargene på skjortene; de olympiske farger. London Zion Olympics 2012, Rothschilds HQ.

Da skal det være fullført og feires, eventuelt med det endelige slag, mulig Project Bluebeam.

Mexico-golfen, Japan og Libya

Japan etter å ha blitt bombet av Oppenheimers atombomber i 1945, har alltid vært reservert i forhold til sionismens internasjonale verdensherredømme. Benjamin Fulford sier at noen av Japans elite har solgt seg til deres agenda, og har bidratt til å forlede det japanske folk, – ledet frem til angrepet med jordskjelv-våpen med påfølgende tsunami nylig.

Folk blir alltlid gitt signaler om hva som kommer, sub-consious (subtil) programmering.

Prediktiv programmering er en subtil form for psykologisk kondisjonering som leveres av media [og Hollywood] for å subtilt gjøre publikum vant med planlagte samfunnsmessige endringer som skal gjennomføres av TPTB. Hvis og når disse endringene er gjennomført, vil publikum allerede være kjent med dem og aksepterer dem som “naturlig progresjon/utvikling”, som Alan Watt kaller det, og dermed minske eventuell offentlige motstand og støy. Prediktiv programmering derfor kan anses som en tilslørt form for preemptive masse manipulasjon eller tankekontroll, med vennlig hilsen våre marionetter og renkespillere”. (Se her)

Filmen ‘Knowing’ fra 2009 med Nicholas Cage. Gulf of Mexico Oljesøl, Japan – og Libya.

http://www.youtube.com/watch?v=1PAJPAtmywY

Som om det ikke var nok til å la denne filmen forutsi Mexico Gulfens oljesøl – hvis vi ser nærmere på denne så foreser den atomkatastrofen i Japan også, og Libya ! Kombinerte Katastrofer;  Idet klokken slår midnatt; Det sier Japan på klokken.  Nicholas Cage sier “81” (81 er internasjonal telefonkode for Japan). Idet klokken slår til midnatt – 12:00, da kommer “Japan”.

I nyhetssreportasjonen i filmen sier noen at det har vært meldt om solar-flares, som slår ut telefonnettet. Enkelte på diskusjonsforumer mener jordskjelvene skyldes solarflares. Reporter sier videre om Mexico-Golf ulykken: “Problemer med Kjøle Systemet”.

Akkurat som i Japan. I nyhetene på ‘Knowing’ vises helikoptre og skip som heller vann på ilden – akkurat som i Japan.

Så endelig; Mest freaky er når klokken slår tolv da viser den en “M” øverst i venstre hjørne, og ingen “A” for AM. Så det viser seg å være M = mars, 12., Japan.

Så de har brukt oljekatastrofen i Mexico-golfen og atomkatastrofen i Japan, Kobinerte Katastrofer (Illuminati-kortet). Som ikke skyldes solar-flares, men HAARP og jordskjelv-våpen. Begge hendelsene vi ikke har sett den fulle effekten av ennå. De skaper, kaos, terror og frykt. Orden utav Kaos. Er hendelsene noe som skal  bidra til slutten?

Der er også en annen bit av plottet som slippes i den scenen. Det er en bok i bakgrunnen med tittelen ‘French Relations “. Signaliserer dette noe annet som er ennå ikke kommet? Hva er “Franske Relasjoner”. Haiti snakker fransk, i likhet med mange andre land ……….. , men dette er mest sannsynlig LIBYA, se avsnittet ‘Den Franske Forbindelse’ over.

Sjekk ut “666” rett ovenfor kjennetegnet “81 ” i skjermbildet hvor alle tallene på papiret viser. 666, rett over tallet ’81’.

“Dette krever visdom. Hvis noen har innsikt, la ham regne ut dyrets tall, for det er menneskets tall. Hans nummer er 666.”

Johannes Åpenbaring 13:17-18

… ingen kunne kjøpe eller selge med mindre han hadde merket. Det betyr at alle må knele for disse for å kjøpe noe. En får ikke tilgang til penger uten.

Tallet 666 er også i Det gamle testamente.

Det er faktisk “et menneskes tall” = Kong Solomon.

“The weight of the gold that Solomon received yearly was 666 talents”

1 Kings 10:14 & 2 Chronicles 9:13

Solomon’s merke eller segl er det som nå kalles Star of David.  Davidstjernen er ikke opprinnelig Israels flaggsymbol. Det er Rothschild familiens familie segl. De er ikke jøder av Abrahams ætt.

Enkelte religiøse mennesker mener at de som danser rundt Rothschild’s gullkalv er de som har tatt Dyrets Merke. Dette er når verden er i sitt mørkeste kapittel. Disse religiøse både av jøder, kristne og muslimer mener denne bevegelse vil ødelegge all sivilisasjon, all tro på noen guder, ødelegge hele verden med sine destruktive tendenser. De er nådeløse.

Det er en også scene i filmen ‘Knowing’ som snakker om determinisme. Det er en ganske merkelig scene faktisk, svært filosofisk. Like før han innser det antall katastrofer listen kan forutsi med tall når hovedrolleinnehaveren Nicholas Cage et punkt hvor han har ingen tro på gud eller noe annet (hovedsakelig på grunn av sin kones død), da sier han “# bare skjer” når en jente i klassen spør nøyaktig hva hans syn på determinisme var.

Dette argument brukes i dag også av dem som sier de er “jøder” [Israel], men er hyklere = satans synagoge = edomittene som “konverterte” til å være “jøder” rundt 120 f.Kr.. De vil tilbes som guder selv….De som tror deres falske profetier / løgner [at de er Israel og deres rogue state er oppfyllelsen av profetiene om Israel’s hjemkomst] har allerede tatt merket. Disse edomitt-falske-jøder kontroller verdens finanser. Nasjoner som ikke tilber dem, blir først bestukket … og hvis de fortsatt ikke tilber dem, er de utpresset med økonomiske sanksjoner … så hvis de fortsatt ikke vil bøye seg og tilbe dem, blir de landene ødelagt…..knust, knekket, med militære midler eller ved naturkatastrofer.

Israel: IS = Isis / RA = Ray of the Sun / EL = God / I S R A E L

Muslimsk Imam forklarer saken

[GREAT ISRAHELL PROJECT] Part 1 – Brzezinski, Kissinger, Middle East Great Deception

http://www.youtube.com/watch?v=BwKrD9MQGuQ

[GREAT ISRAHELL PROJECT] Part 2 Final – World War III, Mubarak Deception, Al-Jazeera

http://www.youtube.com/watch?v=Ry4MwiOVEl0

‘The Kingdom of God on Earth’ Deception

British Israel: The Hidden Hand Behind the ‘The Kingdom of God on Earth’ Deception.

http://educate-yourself.org/cn/britishisraelhiddenhand10jul05.shtml

3 Herren din Gud vil selv gå foran deg. Han vil utrydde disse folkeslagene for deg, så du kan ta landet fra dem.[]  4 Så vil Herren gjøre det samme med folkene som han gjorde med amorittkongene Sihon og Og og deres land, da han utryddet dem.  5 Herren vil overgi dem til dere, og dere skal i ett og alt gjøre med dem slik som jeg har befalt dere.  6 Vær modige og sterke! Vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. 5. Mosebok Kap. 31.

De talmudiske jødiske prestene og skriftlærde plukket vers i Det gamle testamente de likte og bygget en doktrine. Deres Messias skulle komme for å lede dem i å ødelegge alle land og riker og gjøre deres folk til slaver for jødene. (Esaiaas 60:1-17)

“For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt”. Esaias 60:12.

Purim is one of the most joyous and fun holidays on the Zion Talmudic calendar. It commemorates a time when the Jewish people living in Persia were saved from extermination, they manage to kill all their (imagined) enemies before the enemies killed them. Collective tribal paranoia, –

And they gained relief on the fourteenth, making it a day of feasting and gladness“. – Esther 9:17

“[Mordecai instructed them] to observe them as days of feasting and gladness, and sending delicacies to one another, and gifts to the poor“. – Esther 9:22

Hebrew Year 5752: sunset 27 February 1991 – nightfall March 1, 1991. First Gulf War ended.
Hebrew Year 5760: sunset 1 March 1999 – nightfall March 3, 1999. Bombing av Jugoslavia in March. Date?
Hebrew Year 5763: sunset 18 March 2003 – nightfall March 19, 2003. IRAK (Babylon) war began.
Hebrew Year 5767: sunset 4 March 2007 – nightfall March 5, 2007. A total lunar eclipse 22:44 to 23:58 GMT.
Hebrew Year 5768: sunset 21 March 2008 – nightfall March 22, 2008. 7.2 EQ hit CHINA.
Hebrew Year 5770: sunset 27 February 2010 – nightfall March 1, 2010. 8,8 EQ hits CHILE.
Hebrew Year 5771: sunset 19 March 2011 – nightfall March 20, 2011. LIBYA.

Sionistene lever sin religion. De er sin religion. Om ikke deres guder fikser deres egregore, så fikser de det selv – gjør seg til guder selv. Selvoppfyllende profetier.

Tredje Verdenskrig har holdt på en stund, – i det skjulte, med hemmelige våpen frem og tilbake. Stillingen er usikker

.

(Illuminati Kortene ble laget i 1996)

9/11 inside job
Drep for fred
Befolknings-reduksjon
Omskriving av historien
Atomic- Monster – Godzilla

Tor Karlstad

En som har gjennomskuet bedrageriene og korrupsjonen. Vil bidra å vekke opp mennesker. Ekspert på Illuminatet.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

109 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Russia Today
Russia Today
Abonnent
6 måneder siden

Judar sier at de har to stater – stor israhell i United Stupids og lille israhell i Palestina.
Slik utiliseres “hellige” judiske kropper til drepte jude-mordere:

e
e
Anonym
2 år siden

This Vatican Insider Said There’s Something Dark Happening & The Vatican Doesn’t Want You To Know

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

MARK PASSIO OCCULT KNOWLEDGE SATANISM EXPOSED FROM TOP TO BOTTOM

https://brandnewtube.com/v/VG3FtP

Scientism is Satanism, Time to Stop This Evil NWO, its Made Up of Lies

https://brandnewtube.com/v/CEYBN4

Hidden agenda of genetic manipulation-Hon.⁣Frederick William Engdahl

https://brandnewtube.com/v/LGmbhY

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Dr. Thomas Cowan – Excerpt from Viral Delusion – Sequencing (April 6th, 2022)

https://brandnewtube.com/v/NpRIkS

https://www.bitchute.com/video/HDZoGU04CTEf/

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Dr. Vernon Coleman :
https://brandnewtube.com/v/8SYOfw

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Lillegutten rothchild, rockefeller og resten av søppla, skal stoppes.PUNKTUM.

Mediter den 7’ende dag i mnd, og konsentrer dere om hvordan verden burde være, se ut, og bli fremover.

Skap positiv energi €:-)$

Så, forsvinner denne mørke energien, som i alt for lang tid har kontrollert menneskets sinn.

ALT, styres via våre tanker i fellesskap.

Josef Boberg
Abonnent
8 år siden

Det var ett missat.

Jag annullerar härmed meld meg av

Josef Boberg
Abonnent
8 år siden

Vällovlig information i inlägget, verkligen…

ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt sedan 1800-talet – har överst på sin agenda att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.
.

Varför ?

Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som direkt eller indirekt sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarkerna ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

Kommer det att ske inom överskådlig tid ?
.

Jag är halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har bl a ett blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?” https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/

Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som Riksdagen rekvirerar från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Detta som alternativ till ”eviga” skatte- och avgiftshöjningar.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 7,5 % + en eller annan dold procent.
.

Brist på pengar-tänket är helt enkelt grundorsaken till alla världens eländes eländen – som jag upplever det.

Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Så dags snart för att släppa taget om den världsomspännande ”religionen” brist på pengar http://sv.wikipedia.org/wiki/Grindslanten – eller ?

ye
ye
Abonnent
9 år siden

Skrytesiden til en Rothschild. De lagde sitt eget land og stjal hjemmene fra andre.

Israel

“The Jewish Rothschild family has for many decades maintained a close link to the State of Israel. There are many connections between Israel and the Rothschilds. A predecessor of Edouard’s, named Baron Edmond Benjamin James de Rothschild, was one of the most active promoters of Zionism in the early 20th century. His father Guy de Rothschild was a close friend of the current State President Schimon Peres.

Strong ties exist to the former Palestine and now to Israel, and these are expressed by way of various projects and foundations. To date the family has financed a large number of projects in Israel, of which the parliament buildings, the Knesset, and the buildings of the highest courts are only the best known.”

http://www.edouard-de-rothschild.com/index.php?module=itevoCORE&func=viewPub&pt_name=itevoNEWS&p_id=15

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ye
6 måneder siden

Judar krysset alle røde linjer,
Og nå får de tilbake.
Norsk olje tanker brenner i Røde hav.
Kom sikkert med drivstoff til israhellske mordere:

Kun applaus til Khusiter og begeistrede kommentarer fra de russisktalende.
At dette var spark i ræva for sprenging av oljeledning. De skriver at Russland må starte regelmessige forsyninger med moderne våpen til islamsk motstand mot vestlig sataniske.
De ble advart flere ganger,
nå blir det fyrverkeri til god jul i vesten.
Få det som fortjent.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Russia Today
6 måneder siden

Hilsen til jude-vestlige satanister fra Hezbolla:

god jul og godt nytt år.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Russia Today
6 måneder siden

En hilsen til:

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Russia Today
6 måneder siden

Vestlige satanister skal få enda mer for all sin faenskap:

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ye
6 måneder siden

Judiske symboler ble slukket i polsk parlament:

Kommentarer er bare “BRAVO, Braun”.
Hele normale verden står skulder ved skulder mot jude-vestlige satanister.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

THE BEST KEPT SECRETS OF THE IRS http://www.mind-trek.com/practicl/tl16a.htm

Quote: Introduction. In order to legally and safely beat the IRS it is necessary for you to adopt a certain frame of mind. You need to have a certain independence of mind. You need to be able to read the U.S. Constitution http://www.mind-trek.com/doc-othr/usa-cons.htm for yourself. You need to be able to recognize how the Supreme Court “judges” and other politicians routinely violate the Constitution. You need to realize that practically all lawyers and accountants are handmaidens of the “terrocrats” – terrorist bureaucrats or coercive government agents. If you cannot already think for yourself, you need to learn to do so. You need to be able to think and do what is contrary to the entrenched among your family and friends. You need to become the authority of your own life. These and related issues are covered in the many other reports. The Best Kept Secrets of the IRS * The Sixteenth Amendment http://www.mind-trek.com/doc-othr/usa-amnd.htm supposedly giving Congress the power to collect income taxes, was never ratified. (For the compelling evidence, get the book The Law That Never Was from Common Sense Press, PO Box 1544, Billings, MT 59103.) Furthermore, the 16th Amendment, even if ratified, is just a smokescreen that doesn’t grant any new taxing powers to Congress. The Supreme Court found in 1916 in the case Brushaber v. Union Pacific R.R. Co.; 240 U.S. 1, that the 16th Amendment didn’t extend the taxing powers of Congress. * The Constitution does not empower Congress to delegate any function to the IRS. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

THE DAY THE BANKS TOOK OVER – Congressional Record March 9 1933 – a civics lesson http://www.youtube.com/watch?v=e1A_vdXntEY Quote: If one session of Congress captured the entire spectrum of corruption and hypocrisy in action this is the one. Note especially how the very best Senators have no weight against the behind the scenes wire-pullers, in this case Baruch and Morganthau. La Follett and Huey Long emerge is would be heroes — but not quite — because heroes win the day and they did not. How far is an election campaign compared with how the laws really are passed. Here is history, word for word with only an occasional observation along the way. My next video will readings of excerpts from Huey Long’s last book. It is his imaginary story of what he would do in this first days in the White House — I notice it isn;t even mentioned in the wiki biography of Long.

“First picture of North Korea invading the United States ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/norske-aviser-slas-sammen-til-cia-nytt/#comment-97147

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Nå er ikke arkitektur akkurat noe å blåse i fløyten av, når det gjelder konspirasjonsteoriene. Likevel finner jeg det interessant å igjen ta opp den arkitektoniske stilen, som ifølge Wikipedia kalles Palladian architecture.
Som ifølge dem skal stamme fra arkitekten Andrea Palladio (1508-1580).

https://en.wikipedia.org/wiki/Palladian_architecture

Og litt under, kan man b.l.a. se bildet av universitetet i Virginia.
Er klokken i pyramiden, et subtilt “altseende øye”?
Jammen lik det vi kan se på Oslo Børs:

http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04307/1337099522000_20120515-060_4307817978x1200r.jpg

Men spørsmålet mitt, er om ikke wikipedia unnlater å informere om mye fakta.
For studerer vi bilder av “ancient Rome”, angivelig 510 f. Kr. til 480 e. Kr.
så finner vi nøyaktig mye av den samme symbolikken:

http://www.world-wallpaper.com/user-content/uploads/wall/o/97/Ancient-Rome-Architecture-Wallpaper.jpg

http://us.123rf.com/400wm/400/400/ELEN/elen1201/elen120100105/11905539-architecture-and-streets-of-ancient-rome-italy-panteon.jpg

http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/a/q/SupremeCourtSO000736.jpg

Ble navnet “Illuminati” innført, bare for å avlede oppmerksomhet fra familienavn? Rettere kalt kongelige blodsbånd, som har hersket siden “tidenes morgen”?

For meg begynner “Illuminati” å bli intetsigende. Og for å hoppe fremover i historien, så lenker jeg til: The Bloodlines of The Illuminati 1/10
Sitat:

The United States has always been, and still is a British crown colony. King James the 1. was famous, not for just changing the Bible into the “King James version”, bur for signing the first Charter of Virginia in 1606

Noe som dannet grunnlaget for blodlinjenes rett til å kolonisere, eie, og styre alt og alle i USA. Og at det aldri var noen ekte “independence day” i USA.

http://www.youtube.com/watch?v=cePpDnIHjcA

Vel, jeg har intet annet sluttpoeng, enn at vi risikerer at selv Bibelen i store trekk, antakelig er basert på mange forfalskninger. Og dette *kan* rokke for mange i tiden fremover.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Er det Rotchild- familien som faktisk til nå har verdensherredømme (muligvis fortjener jeg et gedigent “velkommen etter”). Som en kjempeblekksprut med finansielle midler, hvor familien har kjøpt politikere, vitenskapsmenn, militære styrker, forfattere, TV- kanaler, aviser, ja til og med kirker (Vatikanet), skoler og universiteter: Og det over nesten hele verden. Får vel ta med Rockefeller- familien. De er vel i slekt med hverandre.

I følgende video ser vi Patrick Lynch, på Rotchild Castle Visit.
Her kan vi se mye av symbolikken som Rotchild`s omgir seg med, på sine slott og hus. Og som jeg trodde: Noe av “frimurer” symbolikken , som vi også ser overalt i Norge, er identisk med det vi finner hos Rotchild familien. Det beryktede triangel- symbolet på bygningene (den uhellige tre- enighet?). Vel , alt sammen er vel intet annet enn verdens mektigste familie`s “våpenskjold og familie- symbolikk” ?

I denne videoen kan vi tydelig se chemtrails- utslipp over selveste Lionel de Rotchild. Uten at det ser ut som om hverken han, eller de eksklusive hundene hans tar noen skade av det. Ei heller prydbuskene i hans grandiose hage. For de som er utålmodige, spol frem til 05.38.

http://www.youtube.com/watch?v=-2orK6vEn8Y

Og litt senere kan vi jo se enda mer Rotchild symbolikk på bygningene, og et noe anspent møte mellom to uenige parter.

Ellers klare likhetstrekk mellom Rotchild- bygningene, og skal vi si; Universitetet i Oslo:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Universitetet_i_oslo.jpg

Eller som andre har påpekt; slottet i Oslo:
http://www.kulturminnesok.no/var/ezwebin_site/storage/images/lokaliteter/oslo/oslo/det-kongelige-slott/_85500_00/1269925-2-nor-NO/_85500_00.jpg

Betyr dette at kongefamilien er Rotchilds?

Hva med f.eks. Hotel Continental?

http://1.bp.blogspot.com/_xr3cuiiS77U/THOYem1NMiI/AAAAAAAAMOo/y8HQVMOOS2g/s1600/725px-Hotel_Continental_Oslo.jpg

Et staselig hotel, i reneste Rotchild- stil, etter min mening.

Grand Hotel Oslo:
http://www.thejoysoftraveling.com/wp-content/uploads/2012/05/oslo1.jpg

Hva med Frognerparken?

Sett fra et satelittbilde, er vel kanskje Frognerparken like geometrisk og okkult bygget opp, som The White House i Washington
http://folk.uio.no/peroy/media/bilder/trening/frognerparken.JPG

Og tar vi en videre kikk på en rekke staselige bygninger fra Drammensveien i Oslo, Fra Solli til Skillebekk, eller fra Skarpsno, og fra Olav Kyrres plass til Skøyen, eller fra Sjølyst til Lysaker, så kan vi kanskje se denne mystiske familie- stilen, som rike familier pynter sine bygninger med.

http://wiki.verkata.com/no/wiki/Drammensveien_%28Oslo%29

Er det slik å forstå, at Rotchild- familien er så stor, og har så mange forgreininger over hele verden, at Norges diktatur skyldes disse familienes krav på sin rett, til å eie alt og alle?

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Jeg fant et lengre dokument kalt: Revelation and the Rothschild connection, og som jeg finner djevelsk troverdig. Den handler om hvordan deler av Bibelen ble til, og hvem som står bak, og hvorfor.

http://proliberty.com/observer/20090404.htm

Vi har alle rett til å tro på hva vi vil, og stille spørsmål. Nå stiller jeg spørsmål ved ved dette:

And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters; And the name of the star is called Wormwood; and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter. – Rev.8:10-11

Hva hvis Wormwood er et annet navn på Lucifer, og at sitatet over, er en metaforisk beskrivelse på alle menn som har forurenset sine sjeler (waters), og at de er bitre. Muligvis i skam over det de har gjort/ikke har gjort.
Muligvis i smerte og bitterhet over blind tro, på noe som ikke er sant.

Det må være lov til å stille spørsmål ved Bibelen. Jeg tror at “Gud” vil vi skal tenke selv, og ikke følge den største elven av dem alle: “Mainstream River”.
Den tror jeg blir en av de mer bitre elver i tiden fremover, når “Wormwood” forgifter den!

Jeg finner altså Bibelen snedig. Den er da basert på monoteisme: Eneste vei til Gud er tilgivelse gjennom Jeus Kristus. D.v.s. en slektning av kong David? “Davidic blodline”, ensbetydende med Rotchild`s?
Jesus var muligvis ikke guddommelig, men har vært en åndelig vismann?
Og som i følge ovennevnte artikkel brukes som middel, til å lure undersåttene til å tro at den endelige leder vil sitte på sin Trone i Israel? Hvor selvsagt Rotchild`s dominerer.

Hva med alle de andre godartede religioner, som er blitt dyrket lenge før kristendommen slo til, som den eneste sanne religion? Så og si utslettet. Naturligvis.

I Norge i dag, finnes det kirker og menigheter i så og si hver eneste by. Studerer vi symbolikken i disse, kan de minne om okkulte symboler/ frimurer- symboler.
Spørsmålet mitt, er om frimurerbevegelsen over hele verden, også i Norge bare er basert på å være voktere/soldater som skal verne om Rotchild- familiens interesser.
Selvsagt ikke uten frynsegoder, for frimurernes del.

Og hva kan være mer praktisk, enn å herske over lydige og fromme undersåtter, i konstruerte kirker, med triangel- logoen til Rotchild`s, så lenge menigheten bare ser Jesus Kristus?

http://tpl.asite.no/newpublic_pictures/site_generated/576423_bo_bd_jel__y_ki.jpg

http://harstadkirke.no/wp-content/uploads/2012/05/196px-Interior_Harstad_kirke.jpg

Godfathers of the earth:

http://www.youtube.com/watch?v=ubBmejnX67E

Rothschild Zionist Temple Mount Israel
http://www.youtube.com/watch?v=3cjIoNU4PSM

Rotchild = Illuminati

Jean Rostand “Thoughts of a Biologist” (1939) skrev “Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god.

Som også skrev:

“To be an adult is to be alone.”
“My pessimism extends to the point of even suspecting the sincerity of the pessimists.

“Det meste av det mine naboer kaller godt, synes jeg av min innerste sjel er dårlig, og hvis jeg skulle angre noe, måtte det nærmest bli min gode oppførsel. Hvilken demon har jeg vært besatt av, siden jeg oppførte meg så pent?”

Henry David Thoreau

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Oljefondet investerer i atomvåpen.

http://e24.no/boers-og-finans/oljefondet-investerer-i-atomvaapen/20177630

Dette er rett og slett ikke akseptabelt. Jeg er så forbanna at jeg avslutter kommentaren nå før det går en alarm hos PST.

Kjell Erik Midtgaard
Kjell Erik Midtgaard
Abonnent
12 år siden

Orsak, her er “sentralbank” å forstå som ett onde. Jeg sier hverken til eller fra, men tatt i betraktning at en av sentralbankens oppgaver er å trykke penger, ser jeg vanskelig hvordan man skal kunne klare seg uten slik i hver enkelt nasjon?

Med dette vet jeg at jeg banner i kirken; fellesvalutaen “Euro” medfører klart ulempe i det den medfører at ikke hvert enkelt land i forhold til sin valuta må svare en viss produktivitet / produksjon.

Til dømes ble det slik når Hellas gikk inn i Eurosamarbeidet, så stupte produksjonen i Hellas, man fløt på at andre nasjoner svarte verdien av Euroen. Når underskuddet på Hellas budsjettbalanse ble stort nok, fikk vi den økonomiske krisen vi nå står overfor.

Før i tiden ble verdien av en valuta vurdert uti fra en “kurv” av valutaer, og opp i mot denne ble valutaens relative verdi fastsatt ut i fra landets produktivitet og effektivitet / “konkurranseevne.” Investeringsstrøm til landet / oppkjøp av dette landets valuta, gav kursoppgang av valutaen, og tilsvarende flukt fra landets valuta, eller strøm av investering ut av landet, gav kursnedgang.

Misforholdet i Hellas; at de forbruker mer enn de produserer, ville gitt at valutaen deres stupte rett i bakken, -og det gjorde den alltid, hvilket medførte at Hellas kronisk forsøkte skjærpe seg.

Med Euroen sluttet Hellas forsøke skjærpe seg, og opparbeidet seg en økonomisk kjempesmell av slike dimmensjoner den kan velte verdensøkonomien.

Dette hade ikke vært mulig uten at man flyttet sentralbankfunksjonen til Hellas inn i en felles sentralbank i Eurosonen, slik at Tysk produktivitet ble å svare verdien til Euroene de brukte som penger i Hellas.

Med dette har jeg sagt noe av nødvendigheten av en nasjons sentralbank og hvor den bør være plassert, sånn grunnleggende tenkt ut i fra økonomisk teori.

Hvem skulle trykke pengene og holde rede på pengemengde om ikke sentralbank?

Ellers tror jeg bestemt tanken om at noen spekulerer i økonomisk vinning gjennom å forsyne begge sider av en konflikt med våpen, og siden gjerne også oppbygging, er gammel og rett så bredt akseptert. Kan jeg by på en liten sang fra vietnamkrig tiden?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Kjell Erik Midtgaard
12 år siden

Den ofisielle konspirasjonsteorien er som du sier at Hellas krisen skyldes feite og late grekere men her kan du lese fakta om Hellas krisen

Goldman Sucks lånte ut enorme beløp til Hellas som de så skjulte for grekerene med hjelp fra nettopp Goldman Sucks

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1839092.ece

Se gjeldsfellen med John Perkins :)

Man robber nasjon etter nasjon og får mediene til å spre usanne konspirajsjonsteorier om at det skyldes feite og late innbyggere, splitt og hersk

Du mener ikke seriøst at private skal eie verdens sentralbanker der de kan trykke penger ut av luft for så å låne ut til nasjoner der folk og fe må betale tilbake med reelle verdier ?

Kina og India går nå bort fra petrodollar og skal begynne å kjøpe olje fra Iran i gull noe som vil få gullet til å gå til himmels og dollaren til å stupe

Kina og India utgjør over 3 milliarder mennesker men det tallet vil nok synke fort om ikke lenge…..

Her kan du lese hele historien om sentralbankene fra A til Å

http://www.pakalertpress.com/2010/07/19/house-of-rothschild-no-one-can-understand-what-has-happened-to-the-planet-without-reading-this/

http://www.presstv.ir/detail/222857.html

The Large Families that rule the world

http://english.pravda.ru/business/finance/18-10-2011/119355-The_Large_Families_that_rule_the_world-0/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Kjell Erik Midtgaard
12 år siden

Det tok oss ca hundre år fra federal reserve http://www.google.no/search?q=federal+reserve ble etablert til noen av oss forsto at etableringen var tidenes største svindel
.
Past Present and Future Part A (1986 Australia) at http://www.larryhannigan.com http://www.youtube.com/watch?v=HpVC16o4NwU&list=PLA150AE268450ED78&feature=plpp_play_all

Sitat:

The Coming One World Government,One World Religion,One World Currency.Want accurate verifiable information from a cutting edge source? Go to Dr Stanley Monteith (supported by his wife Barbara) at http://www.radioliberty.com . Free videos downloads and monthly newsletters. Free weekly audio mp3 downloads at http://www.soundwaves2000.com/radio_liberty/ . Check out his book titled,”Brotherhood of Darkness”. Stan began studying the covert organizations that are working to establish World Government since 1962. Tags: Conspiracy, International Bankers, Lord Action,Dr Coombs, Reserve Bank,Magna Carta,William Paterson,Bank of England, Builderberg,Adam Weishaupt, New World Order,Humanism, World Government,New Age, The Aquarian Conspiracy, Karl Marx, League of the Just, Communist League,Communist Manifesto,Frederick Engels, World Council of Churches,CFR,Rothschild,David Rockefeller, United States Federal Reserve,Israel,Fabian Society,Club of Rome,Aurelio Peccei,One World Government, New World Order,Pine Gap,Nikola Tesla,Stan Deyo Cosmic Conspiracy,The Mandelov Conspiracy, Bankcard
.
Larry Hannigan’s Australia http://www.larryhannigan.com/

Relatert,
Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/comment-page-4/#comment-81278

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

BILDERBERG GROUP.

20 Videoer fra sveits om Bilderberg.2011.

Mvh Tom

http://www.crookreport.co.uk/bilderberg-group

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

International Premium 2011 Dec 20 Extract; Benjamin Fulford English Message

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

International Premium 12/21 特別完全版 ベンジャミン・フルフォードが真相を!

« Forrige artikkel

EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

Neste artikkel »

Demonstrasjonen i Oslo 30.3 mot Datalagringsdirektivet

109
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x