Nå er søndags-Dagbladet borte

9.7K visninger
23 minutter lesetid
72

Den norske papiravis-døden har begynt. Søndag 6. april var det ikke noe Søndags-Dagbladet å få kjøpt. Ikke fordi det var utsolgt, men ganske enkelt fordi søndags-dagbladet ikke ble produsert den dagen. Søndagbladet er blitt borte vekk og historie…

Hvordan kan det være mulig, vil noen spørre. Norge er kjent som avis-lesernes hjemland; ingen kjøper og leser flere aviser enn oss nordmenn.  Kan det ha ha noe med søndags-dagbladets journalistikk å gjøre?

Basert på en slags logisk antagelse om at ”A forårsaker B”: Dersom produktet er for dårlig vil publikum kutte / trappe ned penger og tid som benyttes på å konsumere det.

Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”.  På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.
Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”. På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.

Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”.  På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.

 

Nyhetsspeilet gjennomgår her et case-eksempel på  journalistikk begått av Søndags-Dagbladets ikke lenge før avisen forsvant for godt. Som sitt ”target” som det heter på militær-språket hadde Dagbladet valgt seg ut Litteraturhuset generelt, og denne artikkelens forfatter spesielt.

Litteraturhuset har en atmosfære som "oser av kultur og opplysthet", med bokhandel og café i 1. etasje. Kan det være pga. mangel på kultur og opplysthet at avisen Dagbladet ikke selges på Litteraturhuset?
Litteraturhuset har en atmosfære som “oser av kultur og opplysthet”, med bokhandel og café i 1. etasje. Kan det være pga. mangel på kultur og opplysthet at avisen Dagbladet ikke selges på Litteraturhuset?

 

Søndag 26 januar 2014 hadde Dagbladet, både papir og nett, på siden ”Meninger” satt på trykk en kronikk med den fjollete tittelen ”Litteraturhuset overtatt av de utenomjordiske?”

konupek-topp2
”Utenomjordisk-ytringen” er forfattet av en tidligere tsjekkisk dissident ved navn Michael Konupek, som kom til Norge som politisk flyktning i 1968.

Konupek skrev sitt ”kronikk-hjertesukk” som en slags ”anmeldelse” etter å ha overvært et foredrag om Utenomjordisk Liv på Litteraturhuset. I kronikkens innledning står det: ”… fortellingen som begynner i Roswell i 1952, den om UFO-havariet og den påfølgende hemmeligholdelsen.”

Nå har det seg slik at utenomjordisk-området i lengre tid har vært spekket med desinformasjon og løgner, men at Roswell-hendelsen skulle ha funnet sted i 1952…? Hvor hadde nå Konupek fått tak i denne ukorrekte informasjonen? Det var i hvertfall ikke under Hans Gaarders foredrag om Utenomjordisk liv, der det klart fremgår at Roswell-hendelsen fant sted i 1947:

Hadde Konupek tatt seg en øl eller to for mye i Litteraturhusets café, som litt indre ballast foran møtet med ukjent og oppsiktsvekkende materie? De fleste forventer vel av en tidligere tsjekkisk opposisjonell at han er i stand til å huske et årstall korrekt, selv etter en øl eller to. Ved at Konupek løy og fremstilte det som at foredragsholderen opererte med et feilaktig årstall av stor viktighet, ville det kunne fungere som ”brekkstang” for å bringe foredrag og foredragsholder i vanry, hvilket tydeligvis var hensikten – Dagbladets hensikt…
Hadde Konupek tatt seg en øl eller to for mye i Litteraturhusets café, som litt indre ballast foran møtet med ukjent og oppsiktsvekkende materie? De fleste forventer vel av en tidligere tsjekkisk opposisjonell at han er i stand til å huske et årstall korrekt, selv etter en øl eller to. Ved at Konupek løy og fremstilte det som at foredragsholderen opererte med et feilaktig årstall av stor viktighet, ville det kunne fungere som ”brekkstang” for å bringe foredrag og foredragsholder i vanry, hvilket tydeligvis var hensikten – Dagbladets hensikt…

 

Dagbladet videreformidler ukritisk løgnaktig innhold som en del av en større ”søndags-satsing” for å bringe utvalgte enkeltpersoner i vanry.

Det er ikke noe nytt at Litteraturhuset huser presentasjoner om Utenomjordisk materie. I september i fjor var amerikanske Richard Dolan på norgesbesøk. Da var den største salen på Litteraturhuset smekk full og det er ikke kjent om alle som ville kom inn.

Amerikanske Richard Dolan er en av verdens ledende foredragsholdere på UFO-området. Han har besøkt Norge og holdt foredrag i i Oslo både i 2012 og i 2013, noe som tyder på økende interesse blant publikum for temaet Utenomjordiske besøk og Utenomjordisk liv.
Amerikanske Richard Dolan er en av verdens ledende foredragsholdere på UFO-området. Han har besøkt Norge og holdt foredrag i i Oslo både i 2012 og i 2013, noe som tyder på økende interesse blant publikum for temaet Utenomjordiske besøk og Utenomjordisk liv.

Konupeks kronikk innledes slik: ”Spørsmålet om hvorvidt det finnes intelligent liv andre steder i universet har alltid opptatt meg.” Kan det bety at Konupek, til tross for sin interesse for temaet, ikke har fått med seg noen av de ”rocka” Dolan-foredragene i Oslo? Men det finnes trøst, bl.a. nøktern og ”tung” dokumentasjon her på nettet. Dolan pleier å vise til ”De 12 UFO-dokumentene med offisiell bekreftelse” (som nøktern og seriøs dokumentasjon på at UFO-er eksisterer). De 12 UFO-dokumentene er bl.a. tilgjengelig her.

 

Et av de 12 dokumentene er kjent som “The Twining memo”, etter USAs Luftforsvars-general Nathan Twining. Dokumentet er datert 23. september 1947:

I general i Luftforsvaret Nathan Twinings memo datert 23. Sept. 1947 står det i nest nederste avsnitt: ”Det rapporterte fenomenet (UFO-er / flyvende tallerkener) er noe reelt, og ikke noe illusorisk eller innbilt”. General Twining var ingen tusseladd eller lettvekter, for øvrig ble han valgt inn blant de første 12 utvalgte som er kjent som MJ12.
I general i Luftforsvaret Nathan Twinings memo datert 23. Sept. 1947 står det i nest nederste avsnitt: ”Det rapporterte fenomenet (UFO-er / flyvende tallerkener) er noe reelt, og ikke noe illusorisk eller innbilt”. General Twining var ingen tusseladd eller lettvekter, for øvrig ble han valgt inn blant de første 12 utvalgte som er kjent som MJ12.

Twining-memoet holdes av mange nøkterne personer som å være et bevis på at Jorden så tidlig som i 1947 hadde fått besøk av utenomjordiske, og at dette var kjent på høyt militært hold i USA. Dette dokumentet er mao nok til å gi Konupek svar på hans spørsmål: JA, det det finnes intelligent liv andre steder i universet. Ikke bare det, men noen utenomjordiske kommer flyvende hit i runde romskip og besøker oss innimellom.

 

Dagbladet laget et oppslag basert på Konupeks meningsytring i samme søndags-utgave, den 26 januar

I samme søndags-utgave som Konupeks hjertesukk-kronikk stod på trykk (26. januar i år) hadde dagbladet et bredt anlagt 2-siders oppslag om foredrag på Litteraturhuset, som var vinklet særskilt inn mot forfatteren av denne Nyhetsspeilet-artikkelen, Hans Gaarder. Det var litt påfallende hvordan innholdet av kronikken var kjent i dagbladets redaksjon flere uker i forveien,  hvor en omfattende ”spiker-suppe” ble kokt internt i d-bladets hus med ”spiker-kronikken” i bunnen. Hvoretter de to oppslagene ble trykket i samme utgave.

I oppslaget kaster Dagbladets journalist Trude Ringheim de fleste journalistiske prinsipper for ”å-skille-snørr-og-barter” over bord.

Under avdelingen KULTUR, står det:

”Litteraturhuset får kritikk. Leier ut til UFO-debatt”. Slik det står er det faktisk ukorrekt. Det er ingen debatt i kjølvannet av mine UTENOMJORDISK-forestillinger. Dessuten er fokus mer på utenomjordiske besøk  enn på "UFO-er" (som er noe som er observert på himmelen).
”Litteraturhuset får kritikk. Leier ut til UFO-debatt”. Slik det står er det faktisk ukorrekt. Det er ingen debatt i kjølvannet av mine UTENOMJORDISK-forestillinger. Dessuten er fokus mer på utenomjordiske besøk
enn på “UFO-er” (som er noe som er observert på himmelen).

 

Ble Litteraturhuset forsøkt ”hengt ut” av Dagbladet i 2013 da den norske UFO-foreningen NETI fikk arrangere det storslagne og spirituelle Dolan-foredraget i Wergeland-salen den 30 september i fjor? Ikke meg bekjent – det ville ha vært ganske fjollete av Dagbladet å gå rundt og leke TANKEPOLITI i forhold til andres forretningspregede aktiviteter, som utleie av møterom faktisk er.

Hva er i så fall Dagbladets hensikt med å lage bråk om Litteraturhusets utleiepraksis? Utagerer dagbladet som ”dårlig taper” fordi avisen ikke selges blant de daglige og ukentlige kulturavisene som står i stativene inne på Litteraturhuset? Det er neppe forklaringen.

Det som slår gjennom 2-siders oppslaget er at DAGBLADET LEKER TANKEPOLITI. Dagbladet oppfatter det som sin oppgave å prøve å hindre at visse typer fakta-informasjon kommuniseres til et bredt publikum via Litteraturhusets møterom.  Dette forklares av at norske media er under streng sensur, for å HINDRE at mye slags informasjon kommer ut til folket. (For mer om sensuren av norske media, se for eksempel TABU-listen for norske media her på Nyhetsspeilet.no).

Media-sensur fantes ikke bare i det Sovjet-kontrollerte Tsjekkoslovakia. Dagens norske media viser mange indikasjoner på å være "det nye media-sovjet".
Media-sensur fantes ikke bare i det Sovjet-kontrollerte Tsjekkoslovakia. Dagens norske media viser mange indikasjoner på å være “det nye media-sovjet”.

Med tanke på at denne artikkelens forfatter har som ”forretningsidé” det som kan kalles ”FORBUDT INFORMASJON”, mao. fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult, så er det naturlig at TABU-praksisens håndhevere fra tid til annen fremviser sine heslige TANKEPOLITI-ansikter i all offentlighet. Det kan være både interessant og underholdende når det skjer…

”FORBUDT INFORMASJON”, er  fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult
”FORBUDT INFORMASJON”, er fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult

Konupek-kronikken blir av dagbladet benyttet som “input” / “brekkstang”  i henhold til en av CIA-manualens mange metoder for misbruk av media for TANKEPOLITI-virksomhet (Punkt 1: Benytt en ekstern uttalelse, som bærer preg av å være ”nøytral” der det fremsettes kritikk mot ”target”; i form av en enkeltperson, navngitt eller ikke. Punkt 2: Bruk så kritikken som er kommet ditt media i hende til å sette deg på sin høye hest og gjennom et høyt profilert oppslag gi uttrykk for ”bekymring på vegne av samfunnet forøvrig”).

Det heter videre i Konupek-kronikken, der han “gir uttrykk for bekymring på vegne av samfunnet forøvrig” og særlig på vegne av den norske forfatterstand. [Hvorfor er Konupek bekymret for stiftelsen Fritt Ord, så lenge Litteraturhuset brukes til å formidle det frie ord…?]
”Etter foredraget kikket jeg litt nøyere gjennom Litteraturhusets program for januar-mars. Det viser seg å være pussig lesning. Tilbudet omfatter blant annet «Eksempler på skjulte maktstrukturer og hemmelige selskaper», «Videoklipp og annen informasjon om maktforumet ‘Bilderberg’»,

Den 7. mars kan vi få brakt på det rene om Hitler overlevde krigen, med «oppsiktsvekkende bevismateriale der ubåtflukt til den sørlige halvkule og  Argentina utgjør viktige elementer.»

Og da har vi ikke nevnt innføringen om «Illuminati» 16. Mars.”

Hva er egentlig ”pussig” for tsjekkiske Konupek? Har han tatt høyde for at det kan tenkes at det er noe han ikke vet? Eller at mange har helt andre interesser, eller innsikter om den virkelige verden enn han selv? Konupek – og dagbladet – faller inn i Sovjet-tradisjonen som går ut på ”å stemple offentlig godkjent” det som ”noen” vil at folk kan få vite om. Det som ikke er ”stemplet godkjent” vil Dagbladets og dets våpendrager Konupek, på sovjetisk vis, prøve å mobilsere en opinion for at det skal treffes ”tiltak” for å hindre informasjonen i å komme ut.

Selv om personen Michael Konupek  ikke skulle være interessert i annet enn å drikke øl og se på ishockey, så kan det vel tenkes at andre har utbytte av å dyrke orkidéer eller å trekke den skjulte makten frem i lyset. Hva er pointet med Konupeks sovjetiske informasjonskontroll-kompleks?

Michael Konupek som kom til Norge som politisk flyktning i 1968
Michael Konupek som kom til Norge som politisk flyktning i 1968

 

Dagbladet som TANKEPOLITIets håndhever søndag 26. januar 2014

I innledningen av søndagsdagbladets artikkel om kommende presentasjoner på Litteraturhuset står det KONSPIRASJONSTEORIER. Hvor kommer dette ordet fra? TEORI-ordet fremgår ikke noe sted i Litteraturhusets program. Så må det skrive seg fra en tolkning som dagbladet gjør for egen regning.

I henhold til CIA-manualen benyttes ulike knep for  å holde viktige “forbudte fakta” unna publikum. ”FORBUDTE FAKTA” og ”UTROLIG INFORMASJON” skal stemples som ”konspirasjonsteori” for at publikum ikke skal interessere seg for og sette seg inn i det reelle innholdet, som NOEN ønsker å holde skjult.

Et annet element i CIA-metodikken er å fokusere på  person, gjerne med litt Goebbels-aktige finesser; for å skape negative assosiasjoner rundt en person eller et tema. Mao. å ta mannen fremfor ballen.

Viktig element i CIA-manualen: ”Let’s keep it personal” eller på godt norsk Å TA MANNEN FREMFOR BALLEN. Bildet til venstre, som var tatt av dagbladets utsendte snik-fotograf Christian Roth Christensen,viser at dagbladets journalist Trude Ringheim (til h.) hadde som oppgave å vinkle artikkelen i sin helhet mot person ( i dette tilfellet meg selv). Den globale markeringen mot geo-engineering lørdag 25. januar hadde intet å gjøre med bruken av Litteraturhuset som foredragslokale, mao at GEO-ENGINEERING (”chemtrails”-temaet) er Litteraturhuset fullstendig uvedkommende.
Viktig element i CIA-manualen: ”Let’s keep it personal” eller på godt norsk Å TA MANNEN FREMFOR BALLEN.
Bildet til venstre, som var tatt av dagbladets utsendte snik-fotograf Christian Roth Christensen,viser at dagbladets journalist Trude Ringheim (til h.) hadde som oppgave å vinkle artikkelen i sin helhet mot person ( i dette tilfellet meg selv). Den globale markeringen mot geo-engineering lørdag 25. januar hadde intet å gjøre med bruken av Litteraturhuset som foredragslokale, mao at GEO-ENGINEERING (”chemtrails”-temaet) er Litteraturhuset fullstendig uvedkommende.

Forøvrig er det et par fakta-feil i bildeteksten. Det ene er at jeg skulle være med i en organisasjon ved navn ”Oslo chemtrails”. Det er jeg ikke, og såvidt jeg vet finnes det ingen organisasjon med dette navnet. Det andre er at det var ”et miljø” som aksjonerte mot flysprayingen. Det var det ikke. Det var over gjennomsnittet opplyste og engasjerte borgere som hadde møtt opp, med et felles ønske om ”å ta himmelen tilbake”…

fb-kilde-for-chx-paastand
Dagbladet-journalist Trude Ringheim sin redegjørelse for hvordan hun fikk tak i den feilaktige informasjonen som kom på trykk – uten å gjennomføre noen form for kvalitetssikring i etterkant: “Jeg bare snoket litt rundt på Facebook, og så brukte jeg noe av det jeg kom over”

 

Så dukket John ”don’t confuse me with facts” Færseth opp på arenaen, hanket inn av Dagbladet

For liksom å gi tyngde til sin ”kritikk” mot Litteraturhuset, kontaktet dagbladet ”konspirasjonsjegeren” John “don’t confuse me with facts”  Færseth, for å få en oppskriftsmessig ”kritisk uttalelse”… Ikke så særlig overraskende, men helt i henhold til innarbeidet TANKEPOLITI-praksis for norske media. NRK har tidligere benyttet samme fremgangsmåte mot artikkelforfatteren. Også da ble “kritikken” fremsatt fra noen i det mer eller mindre satanistiske skepsis-miljøet.

Jeg sendte en epost til noen personer i pressen i forkant av D-bladets ”D-dag” mot meg, søndag 26. Januar, der jeg sa jeg var klar til å sette en flaske vin på at Færseth ville dukke opp som et element i Dagbladets kommende skvalder-valder mot meg:

”Jeg er villig til å sette en flaske vin på at den halvtomsete ’konspirasjonsjegeren’ John Færseth, hvis fremste kjennetegn er en sterkt forvfridd virkelighetsoppfatning har med dette planlagte journalistiske kvasi-selvmordet (Dagbladets planlagte artikkel) å gjøre…”
”Jeg er villig til å sette en flaske vin på at den halvtomsete ’konspirasjonsjegeren’ John Færseth, hvis fremste kjennetegn er en sterkt forvfridd virkelighetsoppfatning har med dette planlagte journalistiske kvasi-selvmordet (Dagbladets planlagte artikkel) å gjøre…”

Færseths forsiktige kommentar om target Gaarder som kom på trykk i Dagbladet 26. januar lyder: ”Litteraturhuset bør kanskje tenke på hvem de gir legitimitet.”

Spørsmålet burde jo heller vært stilt om eller av Dagbladet mht deres bruk av og legitimering av satanisten John Færseth som fast innhyrt ærekrenker-fugleskremsel (Trolig er dagbladet, i likhet med andre norske media, bl.a. Aftenposten og NRK, pålagt av sine sensur-overordnede i etterretningen å benytte løgner-Færseth som ”debunker av konspirasjonsteorier” med medfølgende ærekrenker-rolle, uavhengig av at norsk injurielovgivning som omhandler pressens ytringsansvar er streng .)

Litt bevis-eksempler på John Færseths rolle som løgner og ærekrenker i det offentlige rom
Litt bevis-eksempler på John Færseths rolle som løgner og ærekrenker i det offentlige rom med fritt mikrofonstativ til uimotsagt å fremsette sine løgner og ærekrenkelser via norske hovedmedia, inkl. NRK.

Ifølge Illuminati-avhopperen Leo Zagami (som var medlem av samme satanistiske forening som Færseth for noen år siden) er Færseth «deeply satanic» og samarbeider med jesuittene. I en av Zagamis italienskspråklige bøker er John Færseth utpekt som sekretær for den norske ”satanist-losjen” OTO.

Under en markering mot GEO-ENGINEERING i Oslo i august 2013 var John Færseth tilstede. Lik en agent for etterretningen, gikk han rundt og knipset bilder av de oppmøtte aksjonistene. Deretter identifiserte han enkeltpersoner i stasi-nazi stil for så å omtale utvalgte enkeltpersoner ”med navn og tittel” på sitt nettsted vepsen.no (”vepsis.no”).

John Færseth (til h.) fotograferte deltagere under en fredelig  demonstasjon for senere identifikasjon i stasi-nazi stil.
John Færseth (til h.) fotograferte deltagere under en fredelig demonstasjon for senere identifikasjon i stasi-nazi stil.

Kan hende til Færseths overraskelse, ble han utsatt for ”mot-knipsing” av andre aksjonister,  som eksponerte og identfiserte ikke bare Færseth, men også andre skepsis-elementer via Nyhetsspeilet.no.

Gjengen i sort og rødt, det er skepsis-banden det.  Den glisende snauskallen bak på benken er Didrik Søderlind, en nær bekjent av Asbjørn Dyrendal, som forøvrig har infiltrert Human-Etisk Forbund.
Gjengen i sort og rødt, det er skepsis-banden det. Den glisende snauskallen bak på benken er Didrik Søderlind, som forøvrig har infiltrert Human-Etisk Forbund. En av Søderlinds nære kontakter er forøvrig Asbjørn “åpent mikrofonstativ hos media” Dyrendal.

Som en kuriositet kan det nevnes at det oppstod en under-debatt om tilfellet Færseth i kommentarfeltet under Nyhetsspeilet-artikkelen om den verdensomspennende markeringen mot chemtrails 25 august 2013:

 Bildet av John ”tankepoliti” Færseth i profil vakte ulike kommentarer. Noen anså at det er noe nazi-aktig over den notoriske løgneren og ærekrenkeren Færseth, mens andre fremholdt at han fremstod som en romersk legionær i profil, fremoverlutet, med et komplett intetsigende ansiktsuttrykk  og iført ”legionær-sandaler”…
Bildet av John ”tankepoliti” Færseth i profil vakte ulike kommentarer. Noen anså at det er noe nazi-aktig over den notoriske løgneren og ærekrenkeren Færseth, mens andre fremholdt at han fremstod som en romersk legionær i profil, fremoverlutet, med et komplett intetsigende ansiktsuttrykk og iført ”legionær-sandaler”…

 

John Færseth som ”walker stalker” av Hans Gaarder

Ettersom Hans Gaarder finner fornøyelse i å publisere informasjon som ”noen” ønsker å holde skjult (”Forbudt Informasjon”) og Færseth tydeligvis i årevis har fungert som en slags ”åndefanger utstyrt med sommerfuglhåv” for å hindre spredning av nettopp forbudt informasjon  er det kanskje ikke overraskende at Færseth gang på gang  “stalker” (dvs. overvåker og følger) Gaarder, både direkte og indirekte, mao at våre veier krysses. Færseth jakter på ”Gaarders akilles” mens det jo ikke er til å komme forbi at Færseths ”legionær-liktær” blir tråkket ned av og til – siden Færseth stiller dem så lagelig til…

Forbudt informasjon er informasjon som er så sensitiv at vanlige norske redaktører ikke tør å ta i den med ildtang. Litt rart er det jo - at avisene velger kaldkveldnings-døden fremfor spenstige og sjokkselgende avsløringsnyheter med forankring i den virkelige verden...dersom norske media ikke er under sensur (dette er ennå ikke blitt innrømmet av media selv) og etterretningens nazi-stasi metoder ikke benyttes mot modige norske redaktører som ønsker at kritiske forhold i samfunnet skal komme frem.
Forbudt informasjon er informasjon som er så sensitiv at vanlige norske redaktører ikke tør å ta i den med ildtang. Litt rart er det jo – at avisene velger kaldkvelnings-døden fremfor spenstige og sjokkselgende avsløringsnyheter med forankring i den virkelige verden. Dersom norske media ikke er under sensur (dette er ennå ikke blitt innrømmet av media selv) og etterretningens nazi-stasi metoder ikke benyttes mot modige norske redaktører som ønsker at kritiske forhold i samfunnet skal komme frem, burde jo norske media stå i kø for å publisere grundig researchet fakta-informasjon som idag kan kalles “forbudt info”…

 

Mars 2011: Færseth-stalking av Gaarder 1
Færseth prøver å presse lederen for Unity-senteret til ikke å leie ut foredragslokaler til Gaarder

Vinteren 2011 begynte Hans Gaarder å holde foredrag med “Forbudt Informasjon” på Unity-senteret i Oslo. Etter få uker ble dette fanget opp av ”FORBUDT INFO-radaren” til John Færseth. Hva gjør så Færseth, i henhold til sin ”debunker”-manual?

Færseth ringte opp Einar Sørbye, innehaveren av Unity-senteret og prøvde å presse ham til ikke å leie ut møtelokale for foredrag til Gaarder. Færseth har selv berettet om denne TANKEPOLITI-samtalen på nettstedet ”fritanke.no” (sic)…:

Med "fritanke.no" som plattform forsøkes DEN FRIE TANKE kneblet (sic). Det Færseth – eller for den saks skyld dagbladet – unnlater å forholde seg til, er at Hans Gaarder ikke har så mye ”egne meninger”. Hans Gaarder FORMIDLER INFORMASJON. Dette kalles FORSKNING eller sogar JOURNALISTIKK…
Med “fritanke.no” som plattform forsøkes DEN FRIE TANKE kneblet (sic). Det Færseth – eller for den saks skyld dagbladet – unnlater å forholde seg til, er at Hans Gaarder ikke har så mye ”egne meninger”. Hans Gaarder FORMIDLER INFORMASJON. Dette kalles FORSKNING eller sågar JOURNALISTIKK…

Og da det ikke lyktes for Færseth å forhindre Gaarders “Forbudt Info”-presentasjoner på Unity-Huset begynte Færseth like gjerne å overvære Gaarders foredrag, gang etter gang, foredrag som Færseth selv ikke ønsket at skulle bli holdt…

 

Oktober 2012 Færseth-stalking av Gaarder 2:
Færseth hankes inn av NRK og møter Gaarder i TV-studio

I oktober 2012 ble Ingunn Røiseland og Hans Gaarder (som pussig nok begge er omtalt i Færseths “FriTanke”-artikkel over) invitert til NRKs program Trygdekontoret, for å snakke litt om bl.a. forbudt el. såkalt UTROLIG INFORMASJON. (Konspi-ordet ble ikke nevnt en eneste gang i løpet av progammet, noe som må krediteres programlederen Thomas Seltzer)

https://www.youtube.com/watch?v=AnuxiUsCO7U

Og hvem hadde så NRK invitert som TANKEPOLITIets representanter? Joda, John Færseth, sammen med bl.a. Didrik Søderlind, to langvarige meningsfeller for å hindre info-spredning i det norske samfunnet.  I programmet fikk f.eks. Søderlind fremføre en propagandistisk (og løgnaktig) opphaussing av vaksiners positive virkninger, mens for eksempel vaksine-eksperten Gaarder ikke kom til orde  mens vaksine-temaet ble omtalt.

Sammen på TV - John Færseth (ytterst til høyre) og Hans Gaarder (i hvit skjorte). Forøvrig opptrådte også ex-Illuminati Leo Zagami i innslaget, med uttalelser så frittaltende at det høstet latter blant publikum.
Sammen på TV – John Færseth og Hans Gaarder. Forøvrig opptrådte også ex-Illuminati Leo Zagami i innslaget, med uttalelser om bl.a. Vatikanet og maktdynastiet Stoltenberg som var så frittalende at det høstet latter blant publikum i studio.

November 2012 Færseth-stalking 3:
Færseth orkestrerer en goebbels-aktig kampanje mot den norske sannhetsbevegelsen, uten at Nyhetsspeilet konkret nevnes…

I november 2012, måneden etter at Færseth var blitt innkalt til å delta på NRK, i henhold til NRKs instruks for ”debunking av konspirasjonsteorier osv.”, fant det sted en bredt anlagt kampanje, denne gangen med regjeringen Stoltenberg som plattform (sic) mot formidlere av ”forbudt informasjon”. Denne gangen ble de stemplet som ”potensielt voldelige” og dermed som ”mulige terrorister”.  Og Dagbladet var plattformen for formidling av denne vrøvle-snøvle-propagandaen i Goebbels ånd.

De ekle negative bølgene som ble skapt av dette goebbels-aktige påfunnet ble fanget opp av mange. Bl.a. kommentatorer på Nyhetsspeilet som valgte å trekke seg ut ”fordi de ikke ville risikere å komme i etterretningens søkelys som mulige terrorister etc.” ved simpelthen å komme med noen ytringer for eksempel i tilknytning til hva de anser som skjevt i det norske samfunnet.

Dette komplottet mot demokrati, åpenhet og ytringsfrihet i Norge, som ble utført av Dagbladets journalister Linn Kongsli Lundervold og Anne Marte Blindheim, er relativt detaljert gått gjennom i denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

Av artikkelen fremgår det bl.a. at regjeringens konferanse, som det ble hasteinnkalt til (sic) – var en klonet kopi av en konferanse som var holdt i regi av Human-Etisk Forbund ikke så mange ukene i forveien. John Færseth holdt foredrag på begge arrangementene…
Av artikkelen fremgår det bl.a. at regjeringens konferanse, som det ble hasteinnkalt til (sic) – var en klonet kopi av en konferanse som var holdt i regi av Human-Etisk Forbund ikke så mange ukene i forveien. John Færseth holdt foredrag på begge arrangementene…

 

Juni 2013 Færseth-stalking av Gaarder 4:
Færseth påtaler en av norsk presses ypperste journalister for å ha intervjuet Gaarder uten å ha innhentet “motuttalelser” fra norske medias faste “konspi-panel”…

I juni 2013 hadde ABC-nyheters fakta-orienterte og dyktige journalist Thomas Vermes en artikkel i anledning det årlige Bilderberg-møtet. I ABC-artikkelen om Bilderberg står det bl.a.:
”Over seg i Bilderberg-ledelsen har (Hydro-sjefen) Brandtzæg styrelederen, Henri de Castries, direktøren i forsikringsgiganten AXA. De Castries har blant annet vært drivkraft for storstilt privatisering i Frankrike.”

ABC Nyheters artikkel om Bilderbergmøtet i 2013 var et lite gjennombrudd i retning av økt åpenhet om skjult makt i norske hoved-media.
ABC Nyheters artikkel om Bilderbergmøtet i 2013 var et lite gjennombrudd i retning av økt åpenhet om skjult makt i norske hoved-media.

Artikkelen inneholdt også utdrag fra et intervju med Hans Gaarder. Dessuten var Bilderbergs egen deltageroversikt for møtet også lagt ut i artikkelen.

Under artikkelen var det et felt som var åpent for kommentarer, der det fremgikk at mange av ABC Nyheters lesere satte stor pris på den nøkterne artikkelen.

Bl.a. uttrykt slik:

Bra at ABC retter et kritisk søkelys på slike makt-strukturer.

Og uttrykt slik:

– Hvem hadde trodd!?!  At norsk media faktisk tør å skrive om denne gjengen. Siv Jensen nekter fortsatt for at Bilderberg i det hele tatt eksisterer.

Den mest merksnodige kommentaren kom fra – John Færseth. Her lar han det skinne gjennom at det eksisterer en instruks for norske journalister, om at når SKJULT MAKT temaer skal omtales, så skal en ”konspirasjonsjeger” (John Færseth, Asbjørn Dyrendal, Terje Emberland eller enkelte andre personer) kontaktes av media for å ”motsi” fakta som kommer frem. Dessuten er det viktig – i følge Færseth – at ord som “konspirasjonsteori” og/eller “konspirasjonsteoretiker” benyttes for å bringe personer som omtales i miskreditt og samtidig unngå fokus på selve fakta… Færseth uttrykte dette slik:

John Færseth i sin talende kommentar: "Nei, nei, gutt dette må bli slutt!" En journalist som skriver selvstendig om den skjulte makten uten å konferere med en konspirasjonsjeger og uten å benytte ordene "konspirasjon" og "konspirasjonsteoretiker"... TANKEPOLITIet i Norge vil snart ha håpløse arbeidsforhold om slike "utglidninger" får fortsette...
John Færseth i sin talende kommentar: “Nei, nei, gutt dette må bli slutt!” En journalist som skriver selvstendig om den skjulte makten uten å konferere med en konspirasjonsjeger og uten å benytte ordene “konspirasjon” og “konspirasjonsteoretiker”… TANKEPOLITIet i Norge vil snart ha håpløse arbeidsforhold om slike “utglidninger” får fortsette…

Da NRK i 2011 hadde et oppslag om Bilderbergmøtet, fordi det var lekket ut fra Slottet at Kronprins Haakon var en av deltagerne (for øvrig sammen med Erna Solberg), fulgte NRK “CIA-instruksen for TANKEPOLITI-innhenting” gjennom innhenting av “glatte over-uttalelser” fra en på forhånd utpekt person, og bruk av ord som “konspirasjonsteori” og/eller “konspirasjonsteoretiker”…

Førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ved NTNU ble konsultert, og Dyrendal sa bl.a. dette om Bilderbergmøtet:

”At en norsk tronarving slutter seg til den lukkede gruppen tror han ikke vil sende de aller største sjokkbølgene blant konspiratorikerne.

– Dette er en forsamling som allerede tror at Europas kongefamilie er en del av en øglekonspirasjon, sier Dyrendal.”

Til tross for at førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ordla seg med halvt åndssvake utsagn, ble ikke dette fjernet som en del av den interne kvalitetssikringen hos NRK… ( TANKEPOLITI-personer som NRK, dagbladet osv. benytter får fritt mikrofonstativ, som bl.a. innebærer at deres til tider løgnaktige og/eller forkvaklede utsagn ikke blir forsøkt motsagt, utdypet eller strøket)

I tillegg til at NRK faktisk velger å benytte slike sitater – uten tanke på at Dyrendal risikerer å skade sitt eget akademiske omdømme – legg merke til Dyrendals hyppige bruk av konspi-ord: ”konspirasjon, konspiratorikere” samt at han snakker om ”noen som han tror tror at”, mao. fokus på personer – for å la selve temaet, i dette tilfellet “Bilderberg; der maktens supertungvektere møtes“, Bilderbergs hemmelighold og Bilderberg som forum for utøvelse av skjult makt passere…

 

August 2013 Færseth-stalking av Gaarder 5:
Gaarder holdt appell mot GEO-ENGINEERING foran Stortinget og Færseth var på plass for å ta bilder

Under den globale markeringen mot GEO-ENGINEERING i Oslo i august 2013 skjedde det påfallende at en betydelig andel av de fremmøtte, trolig mellom 10 og 20% var fra ”skepsis-kulten” (foretrukket antrekk: sort og rødt). Dette er personer som hevder at geo-engineering (aka chemtrails) ikke finner sted. Det faktum at de valgte å kaste bort en fin augustdag på å møte frem for en markering mot noe de selv ikke anser foregår  var pussig. Som om de var utkommandert av TANKEPOLITIETS bakmenn for å lage kvalm blant de fremmøtte, om så bare med subtile metoder.

-  Nei, men se, der er jo min stalker John Færseth. Kom nå her stalker-John og la oss få et fint bilde av deg til Nyhetsspeilet…
– Nei, men der er jo min “walker stalker” John Færseth. – Kom nå her, John og la oss få et fint bilde av deg til Nyhetsspeilet. Klarer du å prestere noe som ligner et smil?

Er det mulig at Færseth, Søderlind og de andre skepsiserne følte at de ”brant seg” ved å vise seg på offentlig sted under den fredelige markeringen mot chemtrails i august 2013; litt som med troll som blir trukket frem i lyset?

Den skjulte maktens agenter Søderlind og Færseth: Først innkalt sammen av NRK for å fronte Gaarder i studio. Så utkalt sammen for å vise sine nærvær, fotografere/spionere på vanlige borgere som var samlet foran Stortinget "for å ta himmelen tilbake"...
Den skjulte maktens agenter Søderlind og Færseth: Først innkalt sammen av NRK for å fronte Gaarder i studio. Så utkalt sammen for å vise sine nærvær, fotografere/spionere på vanlige borgere som var samlet foran Stortinget “for å ta himmelen tilbake”…

 

 

Private som leker overvåkingspoliti på en heller guffen måte. Hvem er deres bakmenn?
Private halv-bøller fra Skepsis-menigheten som leker overvåkingspoliti på en heller guffen måte. Hvem er egentlig deres bakmenn?

 

Under markeringen mot GEO-ENGINEERING i Oslo i januar 2014 (som Dagbladets bilde nesten øverst i artikkelen er hentet fra) var hverken John Færseth eller andre skepsisere tilstede. Hadde de istedet hyret “en tilfeldig forbipasserende på gata” til å leke spaner-fotograf?

Hvem er denne ”boms-fotografen” utsendt av? Han ble spottet under markeringen mot chemtrails da han målbevisst men litt klumsete begynte å fotografere enkelt-demonstranter. Da han selv ble fotografert trakk han capsen langt ned i ansiktet for å ikke å kunne bli identifisert. Han tok noen dusin bilder av fotografen som konfronterte ham, hvoretter han ”called it a day” og lusket av gårde, sannsynligvis for å overlate bildematerialet og rapportere til sine bakmenn, enten det nå var norsk etterretning eller skepsis-banden som hadde pinglet ut for dagen.
Hvem er denne ”boms-fotografen” utsendt av? Han ble spottet under markeringen mot chemtrails på Youngstorget i januar 2014 da han målbevisst men litt klumsete begynte å fotografere enkelt-demonstranter. Da han selv ble fotografert trakk han capsen langt ned i ansiktet for ikke å bli identifisert. Han tok noen dusin bilder av fotografen som konfronterte ham, hvoretter han ”called it a day” og lusket av gårde, sannsynligvis for å overlate bildematerialet og rapportere til sine bakmenn, enten det nå var norsk etterretning eller skepsis-banden som hadde pinglet ut for dagen.

 

Januar 2014 Færseth-stalking av Gaarder 6:
Innhyrt av søndags-Dagbladet  for å fremstå som “kritisk” til Gaarders frie formidling av informasjon av fakta fra den virkelige verden

Forfatteren av fakta-bøkene MAKTEN BAK MAKTEN og SOV, MITT LILLE NORGE er forsiktig i sine uttalelser og har meget gode kilder. Færseth er tydeligvis utsendt av noen for å forsøke å kneble personer som eksponererer DEN SKJULTE MAKTEN...
Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av fakta-bøkene MAKTEN BAK MAKTEN og SOV, MITT LILLE NORGE er forsiktig i sine uttalelser og har meget gode kilder. Færseth er tydeligvis utsendt av noen for å forsøke å kneble personer som eksponererer DEN SKJULTE MAKTEN…

Mens Trude Ringheim, Dagbladets “nyttige idiot for DEN SKJULTE MAKTEN“, drev og kokte sammen sitt info-skrot til sitt søndags-dagbladets ikke særlig giftige heksebrygg, sendte jeg denne eposten til en del redaktører og journalister i den stadig mer tafatte norske pressen:

"Norge er ikke nødt til fungere som et media-Sovjet, der redaktører og journalister ser det som en prioritert oppgave å bidra til å hindre spredning av informasjon, fordi det føles mer naturlig å formidle desinformasjon samt propaganda for makten og da særlig for den skjulte makten enn å foreta litt selvstendig kritisk og undersøkende journalistikk."
“Norge er ikke nødt til fungere som et media-Sovjet, der redaktører og journalister ser det som en prioritert oppgave å bidra til å hindre spredning av informasjon, fordi det føles mer naturlig å formidle desinformasjon samt propaganda for makten og da særlig for den skjulte makten enn å foreta litt selvstendig kritisk og undersøkende journalistikk.”

Dagbladet tyr til LØGN for å forsøke å presse lederen for Litteraturhuset til å nekte utleie av foredragslokaler til Hans Gaarder

Som det fremgikk av FriTanke-skribent John Færseths artikkel over, så mislyktes han i 2011 da han prøvde å presse Unity-senter leder Einar Sørbye til å nekte Hans Gaarder leie av møtelokaler for å formidle “Forbudt Informasjon” via foredrag.

Denne gangen var det Dagbladet-journalist Trude Ringheims tur, til å prøve å presse den rettryggede Aslak Sira Myhre i “Fritt Ord”-bastionen Litteraturhuset til å medvirke til å blokkere info-spredning om et spekter av spennende fakta-temaer fra den virkelige verden.
Ettersom Ringheim hadde et syltynt case, med Konupeks synserier ispedd løgn om året for Roswell-hendelsen, Færseths forsiktige “Man bør være forsiktig med hvem man gir legitimitet” (med henvisning til den svært seriøse hedersmannen Per-Aslak Ertresvåg) samt litt antisemittisk gjøkur-løgn-vrøvl fra Terje “ko-ko” Emberland, endte Ringheim opp med en ytterst grov løgn som hun fremførte på telefonen til Litteraturhusets leder: Om at “Gaarder tror visst at Hitler ennå lever...”:

Søndagbladet-journalist Trude Ringheim: "Men, dere kan vel ikke leie ut møterom til noen som tror at Hitler ennå lever...?" Må man være stokk dum for å jobbe i dagbladet, halvt åndssvak, en ondskapsfull heks eller bare "utføre ordre" for den skjulte makten et sted i dagbladets kulisser...?
Søndags-Dagbladet-journalist Trude Ringheim: “Men, dere kan vel ikke leie ut møterom til noen som tror at Hitler ennå lever…?” Må man være stokk dum for å jobbe i dagbladet, halvt åndssvak, en ondskapsfull heks eller bare “utfører av ordre” for den skjulte makten som gir sine instrukser fra et sted bak dagbladets kulisser…?

Her er en klargjøring for Dagbladet-ansatte og andre som sliter med virkelighetsoppfattelsen:

Tittelen på arrangementet er: ”Overlevde Hitler krigen?” med undertittel / ingress: ”Levde Hitler videre etter krigen?” Som det fremgår av Litteraturhusets nettsider

”Krigen” henspiller på andre verdenskrig, som sluttet i mai 1945. Formuleringen  ”Overlevde Hitler krigen” reiser spørsmålet om Hitler kan ha levd videre etter mai 1945, mao. om Hitler kan ha vært i live i juni 1945, i 1946 osv.

Dagbladets formulering ”spekulasjoner om at Hitler lever” innebærer at foredragets fokus forvrenges til at det skulle ha spekulert i om Hitler lever nå, i 2014. Hitler ble født i 1889. Dersom Hitler skulle ha levd i dag, ville han ha vært 124 år gammel, mao. eldre enn noe kjent menneske har blitt.

Dette er en grovt løgnaktig forvrengning fra Dagbladets side.

Gaarder anmodet Dagbladet om å trykke et enkelt dementi for sin løgn-uttalelse, som inneholdt en beklagelse fra Dagbladets side – men så har ikke skjedd…:

Et grovt brudd på injurielovgivningen som Dagbladet blir gjort oppmerksom på blir forsøkt rettet opp med at Dagbladet anmodes om å sette et dementi og en beklagelse på trykk. Men så har ikke skjedd. Hvem tror Dagbladet-gjengen at de er, på vei mot en sikker kaldkveldningsdød for sine papiraviser...?
Et grovt brudd på injurielovgivningen som Dagbladet blir gjort oppmerksom på blir forsøkt rettet opp ved at Dagbladet anmodes om å sette et dementi og en beklagelse på trykk. Men så har ikke skjedd. Hvem tror Dagbladet-gjengen egentlig at de er, der de er på vei mot en sikker kaldkvelningsdød for sine papiraviser…? Presse-historiens søppelhaug venter…

 

 

Aslak Sira Myhre og Litteraturhuset
står opp for det frie ord

 

Litteraturhuset er blitt en suksess, takket være bl.a. bredden i spekteret av temaer som behandles. "Arrangements-kulturen" på Litteraturhuset har skapt en trend der det å gå ut for å delta på et tema-arrangement er blitt "in"; informativt, underholdende, engasjerende og sosialt.
Litteraturhuset er blitt en suksess, takket være bl.a. bredden i spekteret av temaer som presenteres. “Arrangements-kulturen” på Litteraturhuset har skapt en trend der det å gå ut for å delta på et tema-arrangement er blitt “in”; informativt, underholdende, engasjerende og sosialt.


Finnes det noe håp for Dagbladet?

 

Dagbladet er jumbo – i følge markedsføringsmagasinet Kampanje. Hvordan vil det gå med en løssalgsavis som har de minst fornøyde kundene  - blant alle norges kunder; ikke bare i medieverdenen. ,,? En mulig konsekvens kan jo være at de misfornøyde Dagbladet-leserne slutter ikke bare å betale for Dagbladet, men også å lese informasjonen som Dagbladet leverer… Som i bokhandelen, der man kan få kastet et Dagbladet etter seg på kjøpet… De fleste velger å ta boka de har betalt for, men velger ikke å ta imot Dagbladet – selv om det er ”gratis på kjøpet”… Denne  lille case-gjennomgangen i anledning av søndags-dagbladets endelige sorti fra norsk medieverden gir kanskje noe av svaret på HVORDAN DAGBLADET HAR KLART å innkassere sisteplassen blant norges kunder – noe for øvrig ledelsen tydeligvis er komfortabel med…
Dagbladet er jumbo – i følge markedsføringsmagasinet Kampanje.
Hvordan skal det gå med en løssalgsavis som har de minst fornøyde kundene – blant alle norges kunder; ikke bare i medieverdenen…? Hvordan har Dagbladet i det hele tatt klart å score seg til bunns i denne kåringen?!
En mulig konsekvens kan jo være at de misfornøyde Dagbladet-leserne slutter ikke bare å betale for Dagbladet, men også å lese informasjonen som Dagbladet leverer… Som i bokhandelen, der man kan få kastet et Dagbladet etter seg på kjøpet… De fleste velger å ta boka de har betalt for, men velger ikke å ta imot Dagbladet – selv om det er ”gratis på kjøpet”…
Denne lille case-gjennomgangen i anledning av søndags-dagbladets endelige sorti fra norsk medieverden gir kanskje noe av svaret på HVORDAN DAGBLADET HAR KLART å innkassere sisteplassen blant norges kunder – et faktum som forøvrig Dagbladet-ledelsen ser ut til å være komfortabel med…

 

Det er kanskje bedre å la være å produsere papiraviser – fremfor å sende dem uåpnet i retur…

 

Avisbunker med sløyfe på og plassert i en REMA-vogn; det er retur det: Usolgt - uåpnet - ulese. Det bør vel snart opprettes et Norsk Presse Museum...Jeg vet om noen saker som bør oppbevares der, i en avdeling som bør kalles "skrekk-kabinettet", som bevis på norske aviser lavmål-journalstikk til skrekk og advarsel for ettertiden...
Avisbunker med sløyfe på og plassert i en REMA-vogn; er aviser som sendes i retur til avishusenes avsendere: Usolgte – uåpnede – uleste. Det bør vel snart opprettes et Norsk Presse-Museum…Det finnes mange saker som bør stilles ut i presse-muséets “skrekk-kabinettet”, som bevis på norske avisers lavmål-journalistikk i tiden vi er inne i nå. Til advarsel, ettertanke og læring for ettertiden og for kommende generasjoner av journalister..

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

72 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Tore B. Krudtaa
Tore B. Krudtaa
Abonnent
7 år siden

Her er mer bevis på Færseth sin psyke retorikk i landets riksaviser, og hvor han avsløres som den psyke desinformanten han faktisk er:

DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET:
https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

Nylig ble det også publisert en replikk i Dagbladet hvor det innledningsvis tas ett oppgjør med Færseths uredelige retorikk:

NORGESPARTIET – EN SAMFUNNSTRUSSEL?
http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet—en-samfunnstrussel/65359423

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Gode nyheter imens en blå himmel her er i ferd med å bli dekt med drivende chemtrail skyer

Passerte forleden dag en kiosk som muligens kan være den med størst omsetning her i byen, betjeningen fortalte meg at de ikke solgte noen aftenpozten og adrezzeavizen, lokalt adrezza, alle gikk i retur, litt malurt i begeret var det at de faktisk ikke måtte sende riktig alle vg og dagbladet eksemplarer i retur, ennå, men det er håp i hengende snøre

Litt energi fra Jamaica

Lauryn Hill – Turn your lights down low – Tributo Bob Marley One Love (1 de 19 ) (Closed Caption) https://www.youtube.com/watch?v=ZTL88D_rofI&list=PLFF3228814C254E74&t=2m53s

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Advarer mot å sende tips og annet materiale til adrezzeavizen, lokalt adrezza i Trondheim Midt-Norge. Jeg ble angrepet av en tiur i Bymarka for noen år siden og filmet moroa, tok kontakt med bl.a. nevntes avisredaksjon og spurte om de betalte for sådan video og historie, ja, jeg skulle få kr 500 for den, vanlig takst, sendte den inn og den ble publisert med en beskrivelse av opplevelsen, men det kom aldri noen penger. Etter en tid tok jeg kontakt med dem og minnet dem om betalingen, men det har ikke kommet noen penger ennå, og dette skjedde for noen år siden, forøvrig, jeg har sendt dem tusenvis av e-post med nyhetstips og aldri mottatt så mye som en stk takk, tvert imot, mye løgn og bedrag er ofte å lese i avisa, noen ganger løgn og bedrag av særdeles alvorlig art, en utakknemlig og kriminell berme

“Har noen tid og lyst til å ta et ekstra tak for å bli kvitt kriminaliteten vi alle utsettes for og som bl.a. kriminelle massemedia, regjeringer, frimurerorganisasjoner, universiteter og altfor mange fler ikke vil hverken publisere eller snakke om fordi de faktisk støtter denne kriminaliteten mot både barn og voksne ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/04/na-er-sondags-dagbladet-vekk/comment-page-6/#comment-113419 Last ned, skriv ut, klipp opp og distribuer slipper til postkasser ved arbeidsplasser og hjem, trivelige turer og god trim følger med helt gratis https://drive.google.com/open?id=0BzFKyaJC6YXCZnBmZmh0R19jbFk

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Vi har beviselig et kriminelt og folkefiendtlig politi, rettsvesen, regjering, frimureri m.fl. som planlagt utfører kriminalitet mot både barn og voksne, og nedrig nok henger de her ut barna som kriminelle. De foretrekker å angripe de svakeste av de svake. Dette bærer preg av swiss nazi knights templar og fabian society agenda, en demonstrasjon av hvordan de lever som parasitter

Ref. artikkel i papirutgaven http://postimg.org/image/xn2tua8in/ & Hundrevis av kriminelle forhold hvor barn under 10 år er involvert http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hundrevis-av-kriminelle-forhold-hvor-barn-under-10-ar-er-involvert-8080549.html

I facebook

Se relaterte vedlegg i facebook

UK Column m.fl. eksponerer samme berme i bl.a. UK, “Anbefalt nettsted, særdeles aktuelle UK Column TV, audio ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/anbefales-a-se-pa-internett/comment-page-4/#comment-113456

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Opplagstall 2013 og 2014 10 største aviser i Norge

Foto http://postimg.org/image/lo8s93snr/

Gjennomsnittstall for 10 største, Opplag 2013: 83,244 2014: 74,638, Nedgang -8,606, Prosent: -8

Kilde http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190

“Pleasure in the job puts perfection in the work.” – Aristotle :)

Valgeir
Valgeir
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Avisene melder stadig vekk om at politiet har mistet sin tillit fra befolkningen i nye undersøkelser, men å bare foreta en undersøkelse om egen tillit våger dem ikke.
Det er vel like greit at de ikke sjekker, så kan de fortsette sitt fall.

Man kan fort tenke at ett så råttent projekt som dagens “norske” presse vil falle av seg selv, men den er ikke råtten, den er eid av de store internasjonale bankene som styrer det meste her på kloden. De har veldig mye mere ressurser å gå på. Kontrollen av opinionen er så viktig for dem at de vil fortsette koste hva det koste vil.
De vil ikke tape før noen andre store aktører har latterliggjort dem ovenfor hele folket og i rettsalene hvor de må begynne å betale mer enn de kan.
Inntil den tid vil de fortsette med å være den fjerde statsmakt, å kaste politikere dem ikke liker, og fortsette å understøtte det systemiske landssvik.
At dem er høres tiltagende hule ut, er greit for dem så lenge de beholder makta.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Få blokkert kriminelle massemedia, ikke kjøp noe som helst fra dem, ikke aviser og tv abonnementer, disse utgjør planlagt den største sikkerhetsrisiko ved at de kun desinformerer og sperrer for den viktigste informasjonen som alle trenger

Block the mainstream media, don’t buy anything from them, they are planned the greatest security risk for all of us, by publishing only desinformation and blocking the most important information

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Start gjerne med den kriminelle mafiafronten nrk, d.v.s. lisens oppsigelse, som ble sendt bl.a. masse informasjon med bevis og sterke indisier om det kriminelle prosjektet svinesprøyta i år 2009, dette til ansatte og avdelinger, og det resulterte ikke i at de informerte publikum inklusive oss kunder om dette som absolutt var forventet, men jeg oppdaga senere at de hadde sperra for innkommende e-post fra meg, de ville ikke ha informasjon om bl.a. statlig kriminalitet, og så ble de således delaktig i samme. Jeg sa kvalifisert opp lisensen etter dette bl.a. fordi jeg ikke vil kjøpe tjenester fra en beviselig folkefiendtlig, inklusive barnefiendtlig, mafiafront. Det jeg ikke visste var at de hadde sperra for min e-post så jeg brukte ett år på å si opp lisensen, typisk for et kommunistisk diktatur, en pest og en plage

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Fikk idag en regning på lisens fra nrk på kr 3,206, og jeg som ikke har hatt tilkoblet tv og mottatt tv-signal på mange år, sa opp lisensen for noen år siden, det var ikke lett, tok ca ett år, fikk beskjed at det var nødvendig at jeg pakka vekk TVene og ga skriftlig beskjed til nrk om at det var gjordt, til denne de facto kriminelle mafiaen i bl.a. Oslo og Mo i Rana

For ca ett år siden kjøpte jeg en stor monitor for PC, det jeg ikke ble informert om av hverken Expert eller nrk var at den har en modul for mottak av TV-signal og at jeg derfor måtte betale avgift til mafiaen, duverden, for noen notoriske plageånder. Jeg har ikke lov til å støtte kriminelle så jeg skal selvfølgelig ikke betale noe som helst, det er de som må betale erstatning til meg, og det blir ikke billig, forøvrig, bare tap av lisensavgifter vil nok fort løpe opp i 7-sifret beløp p.g.a. denne terroren, og enda mer sikt

De forlanger at jeg skal plombere monitoren, TVen, d.v.s. bruke tid og koste på dette for å unngå avgift til en mafia, på tide å anmelde de og føre rettssak med krav om straff og erstatning, det er idag altnok av personer som kan og vil bistå med bevisførsel

Jeg ber dere si opp lisensen til denne beviselig folkefiendtlige bedriften, som har vokst seg stor og komplett autoritær, og forsøker på alle vis å kreve inn penger via sitt kriminelle nettverk via bl.a. rettsvesenet, spurte om hvor mange som satt i tlf på lisenskontoret, ca 120 stk nyttige idioter

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Har noen tid og lyst til å ta et ekstra tak for å bli kvitt kriminaliteten vi alle utsettes for og som bl.a. kriminelle massemedia, regjeringer, frimurerorganisasjoner, universiteter og altfor mange fler ikke vil hverken publisere eller snakke om fordi de faktisk støtter denne kriminaliteten mot både barn og voksne, skriv ut mange eksemplarer av følgende word dokument, klipp de opp i slipper, og legg slippene i alle postkasser dere kommer over, dess fler dess mer effektivt, de er hittil formidlet til mer enn to hundre tusen personer og er kun blitt godt mottatt, men fler trenger informasjon, og denne inneholder nettsteder med mange aktuelle tema som også gjør det lettere for leseren å søke mer informasjon

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists http://www.mediafire.com/view/vjwmxfwrdw82vpz/S1_#_Dr._Suzanne_Humphries_lecture_on_vaccines_and_health,_chemtrails,_smart_meters,_gmo,_globalists__.doc

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

LIten oppgradering grunnet tilsynelatende sommerferie tilstander i mediafire.com

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists https://drive.google.com/open?id=0BzFKyaJC6YXCZnBmZmh0R19jbFk

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Fienden innenfor, her representert ved dagbladet, pøser kontinuerlig på med desinformasjon om bl.a. 2. verdenskrig, sitat “Da Norge solgte våpen til Hitler” http://postimg.org/image/fedvinhsh/ I facebook

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Å få nord-trønderne til å forstå at lokale aviser og frimureri representerer fienden innenfor, også kontinuerlig både under og etter 2. verdenskrig, er muligens ikke likefram. Trønder-avisa, en av representantene for fienden innenfor i kriminelle massemedia, presenterer aldri sannheten om cannabis, bl.a. at arter som ikke inneholder rusmiddel også er forbudt, og at årsaken til forbudet er at cannabis er den mest anvendelige planten som eksisterer, her en tragisk nyhet i nevnte avis som er relatert til temaet cannabis, sitat “Egil André Kvelstad Myhre døde etter en fest i Namsos. 22-åringen ble det første kjente offeret for syntetisk hasj i Norge. En blås var nok.” http://postimg.org/image/prlrkstsl/ I facebook

Vi har ingen garanti for at det var syntetisk hasj, som kjent er bl.a. politi og massemedia kriminelle og inkompetente, men i fall det er riktig, har forbudet mot naturlig cannabis krevd nok et dødsfall, forøvrig et forbud som er en av de mest alvorlige forbrytelser mot alt liv og miljø

The hemp revolution, cannabis is the most important, applicable, nutritional and medical vegetable http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1405&start=1

Heller ikke Trønder-avisa vil formidle Kay Griggs’ vitnemål hvor hun forteller at NATO i samarbeid med utro tjenere i offentlige stillinger m.fl. selger narkotika via bl.a. fengsler

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Message to the Media In Norway: Your “Journalists” Are Whores – Ken Jebsen @ Monday Demonstration Berlin 5/5/2014 – Send the Fascists In Washington to Ukraine and Let Them Kill Each Other – American Youth: Stop Enlisting – It Is NOT Patriotic to Enlist – Police, Military and Journalists: Defect http://www.abeldanger.net/2015/05/message-to-media-in-america-your.html

Ken Jebsen @ Monday Demonstration Berlin 5/5/2014 – ENGLISH SUBTITLES

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden
Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Document kastet seg på nedsablingen av Hans Gaarder – https://www.document.no/2014/12/nrk-har-blitt-et-taleror-for-de-gale/
Dette nettsted, liksom forhatt av massemedia, har vært sted for sionister som forsøker å ha ett lissom konservativt image, som om de var av den gamle høyre skolen, som om dem heller ikke har lagt merke til Erna Solbergs uforbeholdne støtte til dagens krigsmakere.
Den nye sensur strategien bør latterliggjøres – sensur via kvalitetssikring. Dessverre er det bare den ene parten som skal kvalitetssikres.
Balanse mellom debattanter har Monty python gjort narr av for 40 år siden. Debatten mellom en utspjåket transvestitt med skingrende stemme (Graham) og en våt vaskeklut i den andre stolen har visst vært god journalistikk alt for lenge. Det er på tide å øke kravet til media. Heldigvis begynner mediakrigen å bli tydelig for mange flere.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Helt fantastisk, du er et geni Hans :D

Skulle du betalt for all denne reklamen du har fått helt gratis i NRK, Dagbladet og VG så ville det kostet et sted mellom 500 000 kr og 600 000 kr, husk at all PR er god PR. :)

Hat-artiklene til VG, NRK og Dagbladet er så vanvittig ekstreme og så spekket med hersketeknikker, løgn og manipuleringsteknikker at de får motsatt effekt, snakker om å skyte seg selv i føttene.

VG, Blabladet og NRK bekrefter også at alt Hans Gaarder sier er fakta, det er utelukkende når man ikke klarer å ta budskapet at man synker til et så lavt nivå at man i desperasjon prøver å ta budbringeren istedet.

Hvem faen vil bo i et land der bare en slags adel skal få lov å ytre seg der alt av dissidenter, varslere, insidere, objektive og nøytrale forskere og journalister osv skal ties i hel.?
Det blir jo ikke mindre latterlig av at samme medier er finansiert og subsidiert med VÅRE skattepenger, mao så er vi arbeidsgiveren deres.

Befolkningen i Norge er heldigvis så oppegående at ser rett gjennom løgnene til main strem og gjennomskuer agendaen deres. ja bortsett fra den ekstreme sekten av hjernedøde apekatter som OTO Trollmannen Fjærfett leder da, sekten som til dags dato enda ikke har tenkt en kritisk tanke eller utvist sunn skepsis mot makta, hadde FHI gått ut å sagt at alle måtte hoppe på havet for å beskytte seg mot et nytt influensa virus så ville de slåss om å få hoppe først på samme måte som de sloss får å få ta i den livsfarlige pillen til Pentagon Hauken Donald Rumsfeld Tamiflu som hadde null dokumentert effekt på influensa, men derimot over 50% kraftige bivirkninger som endret bevissthetsnivå, forvirring, unormal adferd, vrangforestillinger, hallusinasjoner, agitasjon, angst og mareritt. men, men, nå er de jo alle medlem i Jim Jones gruppen : Vi som liker å bli lurt også da ..:)

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/090731/tamiflu-gir-barn-mareritt

Sektlederen Jim Jones lokket mer enn 900 mennesker til Sør-Amerika med løfter om en bedre verden. For nøyaktig 25 år siden endte de sine liv i et masseselvmord. 276 av de døde var barn.

Man kunne vel trygt byttet ut Sektlederen Jim Jones med Tjomlid og Skepsis. Jim Jons gav medlemmene sine rottegift, Tjomlid og Skepsis gir dem kvikksølv.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2003/11/18/383861.html

Man trenger seff ikke være rakettforsker for å skjønne at det å injisere kvikksølv og anen gift i små uskyldige barn ikke er bra …
Merck var også de som utviklet pillen Vioxx som myrdet 500 000 personer, 100 000 i USA og 400 Nordmenn, i rettsaken som fulgte så kom det frem at de viste at pillen ville føre til massedød men jakten på profitt veide langt mer en folks liv, det kom også frem at de opererte med lister over leger som var skeptiske til Vioxx skulle “tas”.

Ville du tatt en vaksine utviklet av Hitler ? vist nei å bør du også holde deg langs unna heksebrygget i HPV vaksinen.

En samlet verden av eksperter, forskere og autoriteter fortalte oss av svinevaksinen var helt trygg, for Hans Garder så tok de 5 sekunder å finne ut at den ville gi narkolepsi mm …. mao så viser all forskning at man bør lytte til Hans Gaarder og IKKE autoritetene når du skal ta viktige valg. :)

Mer enn 400 nordmenn kan være døde etter bruk av leddgiktsmedisinen Vioxx fra Merck og 1000 norske brukere av Vioxx kan ha utviklet alvorlig hjertesykdom, mener Legemiddelverket etter at sjokktall er presentert i USA. ( 140 000 pasienter i USA har fått alvorlig hjertesykdom etter bruk av medisinen. )

http://www.aftenposten.no/helse/article955993.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Rekordstor klagestorm til Kringkastingsrådet om konspirasjonsteoretiker
– Har aldri opplevd maken.
http://www.dagbladet.no/2014/12/10/kultur/nrk/radio/her_og_na/kringkastingsradet/36663131/

Stå på Hans, legg merke til retorikken som er mot deg!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

“Det kan virke som det er en form for organisert kampanje bak dette, men klagene er individuelt fylt ut og ofte velformulerte, sier rådssekretær Berg-Hansen.”

Ler…..pussig at det virker som en organisert kampanje mot Hans, nei ikke pussig, forventet.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

NRK presenterte konspirasjons- teoretiker og UFO-foredragsholder som «uavhengig forsker» i vaksinedebatt
http://www.dagbladet.no/2014/12/08/nyheter/nrk/tv_og_medier/hpv-vaksine/36633252/

« Forrige artikkel

Vil du ha krig og middelmådighet eller langsiktig vitalitet i fremtiden?

Neste artikkel »

Genetisk Engineering gir alvorlige skader

72
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x