Nå er søndags-Dagbladet borte

9.7K visninger
23 minutter lesetid
72

Den norske papiravis-døden har begynt. Søndag 6. april var det ikke noe Søndags-Dagbladet å få kjøpt. Ikke fordi det var utsolgt, men ganske enkelt fordi søndags-dagbladet ikke ble produsert den dagen. Søndagbladet er blitt borte vekk og historie…

Hvordan kan det være mulig, vil noen spørre. Norge er kjent som avis-lesernes hjemland; ingen kjøper og leser flere aviser enn oss nordmenn.  Kan det ha ha noe med søndags-dagbladets journalistikk å gjøre?

Basert på en slags logisk antagelse om at ”A forårsaker B”: Dersom produktet er for dårlig vil publikum kutte / trappe ned penger og tid som benyttes på å konsumere det.

Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”.  På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.
Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”. På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.

Den siste utgaven av søndagsdagbladet, krampaktig klistret på innsiden av døren til en bensinstasjon, liksom for å si: ”Vil du ikke frivillig lese sludderet vårt, så må du i hvert fall kaste noen blikk på dagbladet-forsiden for å komme inn og betale for bensinen din”.  På andre bensinstasjoner, bl.a. i Sørum, selges ikke dagbladet lenger i det hele tatt.

 

Nyhetsspeilet gjennomgår her et case-eksempel på  journalistikk begått av Søndags-Dagbladets ikke lenge før avisen forsvant for godt. Som sitt ”target” som det heter på militær-språket hadde Dagbladet valgt seg ut Litteraturhuset generelt, og denne artikkelens forfatter spesielt.

Litteraturhuset har en atmosfære som "oser av kultur og opplysthet", med bokhandel og café i 1. etasje. Kan det være pga. mangel på kultur og opplysthet at avisen Dagbladet ikke selges på Litteraturhuset?
Litteraturhuset har en atmosfære som «oser av kultur og opplysthet», med bokhandel og café i 1. etasje. Kan det være pga. mangel på kultur og opplysthet at avisen Dagbladet ikke selges på Litteraturhuset?

 

Søndag 26 januar 2014 hadde Dagbladet, både papir og nett, på siden ”Meninger” satt på trykk en kronikk med den fjollete tittelen ”Litteraturhuset overtatt av de utenomjordiske?”

konupek-topp2
”Utenomjordisk-ytringen” er forfattet av en tidligere tsjekkisk dissident ved navn Michael Konupek, som kom til Norge som politisk flyktning i 1968.

Konupek skrev sitt ”kronikk-hjertesukk” som en slags ”anmeldelse” etter å ha overvært et foredrag om Utenomjordisk Liv på Litteraturhuset. I kronikkens innledning står det: ”… fortellingen som begynner i Roswell i 1952, den om UFO-havariet og den påfølgende hemmeligholdelsen.”

Nå har det seg slik at utenomjordisk-området i lengre tid har vært spekket med desinformasjon og løgner, men at Roswell-hendelsen skulle ha funnet sted i 1952…? Hvor hadde nå Konupek fått tak i denne ukorrekte informasjonen? Det var i hvertfall ikke under Hans Gaarders foredrag om Utenomjordisk liv, der det klart fremgår at Roswell-hendelsen fant sted i 1947:

Hadde Konupek tatt seg en øl eller to for mye i Litteraturhusets café, som litt indre ballast foran møtet med ukjent og oppsiktsvekkende materie? De fleste forventer vel av en tidligere tsjekkisk opposisjonell at han er i stand til å huske et årstall korrekt, selv etter en øl eller to. Ved at Konupek løy og fremstilte det som at foredragsholderen opererte med et feilaktig årstall av stor viktighet, ville det kunne fungere som ”brekkstang” for å bringe foredrag og foredragsholder i vanry, hvilket tydeligvis var hensikten – Dagbladets hensikt…
Hadde Konupek tatt seg en øl eller to for mye i Litteraturhusets café, som litt indre ballast foran møtet med ukjent og oppsiktsvekkende materie? De fleste forventer vel av en tidligere tsjekkisk opposisjonell at han er i stand til å huske et årstall korrekt, selv etter en øl eller to. Ved at Konupek løy og fremstilte det som at foredragsholderen opererte med et feilaktig årstall av stor viktighet, ville det kunne fungere som ”brekkstang” for å bringe foredrag og foredragsholder i vanry, hvilket tydeligvis var hensikten – Dagbladets hensikt…

 

Dagbladet videreformidler ukritisk løgnaktig innhold som en del av en større ”søndags-satsing” for å bringe utvalgte enkeltpersoner i vanry.

Det er ikke noe nytt at Litteraturhuset huser presentasjoner om Utenomjordisk materie. I september i fjor var amerikanske Richard Dolan på norgesbesøk. Da var den største salen på Litteraturhuset smekk full og det er ikke kjent om alle som ville kom inn.

Amerikanske Richard Dolan er en av verdens ledende foredragsholdere på UFO-området. Han har besøkt Norge og holdt foredrag i i Oslo både i 2012 og i 2013, noe som tyder på økende interesse blant publikum for temaet Utenomjordiske besøk og Utenomjordisk liv.
Amerikanske Richard Dolan er en av verdens ledende foredragsholdere på UFO-området. Han har besøkt Norge og holdt foredrag i i Oslo både i 2012 og i 2013, noe som tyder på økende interesse blant publikum for temaet Utenomjordiske besøk og Utenomjordisk liv.

Konupeks kronikk innledes slik: ”Spørsmålet om hvorvidt det finnes intelligent liv andre steder i universet har alltid opptatt meg.” Kan det bety at Konupek, til tross for sin interesse for temaet, ikke har fått med seg noen av de ”rocka” Dolan-foredragene i Oslo? Men det finnes trøst, bl.a. nøktern og ”tung” dokumentasjon her på nettet. Dolan pleier å vise til ”De 12 UFO-dokumentene med offisiell bekreftelse” (som nøktern og seriøs dokumentasjon på at UFO-er eksisterer). De 12 UFO-dokumentene er bl.a. tilgjengelig her.

 

Et av de 12 dokumentene er kjent som «The Twining memo», etter USAs Luftforsvars-general Nathan Twining. Dokumentet er datert 23. september 1947:

I general i Luftforsvaret Nathan Twinings memo datert 23. Sept. 1947 står det i nest nederste avsnitt: ”Det rapporterte fenomenet (UFO-er / flyvende tallerkener) er noe reelt, og ikke noe illusorisk eller innbilt”. General Twining var ingen tusseladd eller lettvekter, for øvrig ble han valgt inn blant de første 12 utvalgte som er kjent som MJ12.
I general i Luftforsvaret Nathan Twinings memo datert 23. Sept. 1947 står det i nest nederste avsnitt: ”Det rapporterte fenomenet (UFO-er / flyvende tallerkener) er noe reelt, og ikke noe illusorisk eller innbilt”. General Twining var ingen tusseladd eller lettvekter, for øvrig ble han valgt inn blant de første 12 utvalgte som er kjent som MJ12.

Twining-memoet holdes av mange nøkterne personer som å være et bevis på at Jorden så tidlig som i 1947 hadde fått besøk av utenomjordiske, og at dette var kjent på høyt militært hold i USA. Dette dokumentet er mao nok til å gi Konupek svar på hans spørsmål: JA, det det finnes intelligent liv andre steder i universet. Ikke bare det, men noen utenomjordiske kommer flyvende hit i runde romskip og besøker oss innimellom.

 

Dagbladet laget et oppslag basert på Konupeks meningsytring i samme søndags-utgave, den 26 januar

I samme søndags-utgave som Konupeks hjertesukk-kronikk stod på trykk (26. januar i år) hadde dagbladet et bredt anlagt 2-siders oppslag om foredrag på Litteraturhuset, som var vinklet særskilt inn mot forfatteren av denne Nyhetsspeilet-artikkelen, Hans Gaarder. Det var litt påfallende hvordan innholdet av kronikken var kjent i dagbladets redaksjon flere uker i forveien,  hvor en omfattende ”spiker-suppe” ble kokt internt i d-bladets hus med ”spiker-kronikken” i bunnen. Hvoretter de to oppslagene ble trykket i samme utgave.

I oppslaget kaster Dagbladets journalist Trude Ringheim de fleste journalistiske prinsipper for ”å-skille-snørr-og-barter” over bord.

Under avdelingen KULTUR, står det:

”Litteraturhuset får kritikk. Leier ut til UFO-debatt”. Slik det står er det faktisk ukorrekt. Det er ingen debatt i kjølvannet av mine UTENOMJORDISK-forestillinger. Dessuten er fokus mer på utenomjordiske besøk  enn på "UFO-er" (som er noe som er observert på himmelen).
”Litteraturhuset får kritikk. Leier ut til UFO-debatt”. Slik det står er det faktisk ukorrekt. Det er ingen debatt i kjølvannet av mine UTENOMJORDISK-forestillinger. Dessuten er fokus mer på utenomjordiske besøk
enn på «UFO-er» (som er noe som er observert på himmelen).

 

Ble Litteraturhuset forsøkt ”hengt ut” av Dagbladet i 2013 da den norske UFO-foreningen NETI fikk arrangere det storslagne og spirituelle Dolan-foredraget i Wergeland-salen den 30 september i fjor? Ikke meg bekjent – det ville ha vært ganske fjollete av Dagbladet å gå rundt og leke TANKEPOLITI i forhold til andres forretningspregede aktiviteter, som utleie av møterom faktisk er.

Hva er i så fall Dagbladets hensikt med å lage bråk om Litteraturhusets utleiepraksis? Utagerer dagbladet som ”dårlig taper” fordi avisen ikke selges blant de daglige og ukentlige kulturavisene som står i stativene inne på Litteraturhuset? Det er neppe forklaringen.

Det som slår gjennom 2-siders oppslaget er at DAGBLADET LEKER TANKEPOLITI. Dagbladet oppfatter det som sin oppgave å prøve å hindre at visse typer fakta-informasjon kommuniseres til et bredt publikum via Litteraturhusets møterom.  Dette forklares av at norske media er under streng sensur, for å HINDRE at mye slags informasjon kommer ut til folket. (For mer om sensuren av norske media, se for eksempel TABU-listen for norske media her på Nyhetsspeilet.no).

Media-sensur fantes ikke bare i det Sovjet-kontrollerte Tsjekkoslovakia. Dagens norske media viser mange indikasjoner på å være "det nye media-sovjet".
Media-sensur fantes ikke bare i det Sovjet-kontrollerte Tsjekkoslovakia. Dagens norske media viser mange indikasjoner på å være «det nye media-sovjet».

Med tanke på at denne artikkelens forfatter har som ”forretningsidé” det som kan kalles ”FORBUDT INFORMASJON”, mao. fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult, så er det naturlig at TABU-praksisens håndhevere fra tid til annen fremviser sine heslige TANKEPOLITI-ansikter i all offentlighet. Det kan være både interessant og underholdende når det skjer…

”FORBUDT INFORMASJON”, er  fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult
”FORBUDT INFORMASJON”, er fakta-informasjon som visse usynlige, men sterke krefter i samfunnet ønsker å holde skjult

Konupek-kronikken blir av dagbladet benyttet som «input» / «brekkstang»  i henhold til en av CIA-manualens mange metoder for misbruk av media for TANKEPOLITI-virksomhet (Punkt 1: Benytt en ekstern uttalelse, som bærer preg av å være ”nøytral” der det fremsettes kritikk mot ”target”; i form av en enkeltperson, navngitt eller ikke. Punkt 2: Bruk så kritikken som er kommet ditt media i hende til å sette deg på sin høye hest og gjennom et høyt profilert oppslag gi uttrykk for ”bekymring på vegne av samfunnet forøvrig”).

Det heter videre i Konupek-kronikken, der han «gir uttrykk for bekymring på vegne av samfunnet forøvrig” og særlig på vegne av den norske forfatterstand. [Hvorfor er Konupek bekymret for stiftelsen Fritt Ord, så lenge Litteraturhuset brukes til å formidle det frie ord…?]
”Etter foredraget kikket jeg litt nøyere gjennom Litteraturhusets program for januar-mars. Det viser seg å være pussig lesning. Tilbudet omfatter blant annet «Eksempler på skjulte maktstrukturer og hemmelige selskaper», «Videoklipp og annen informasjon om maktforumet ‘Bilderberg’»,

Den 7. mars kan vi få brakt på det rene om Hitler overlevde krigen, med «oppsiktsvekkende bevismateriale der ubåtflukt til den sørlige halvkule og  Argentina utgjør viktige elementer.»

Og da har vi ikke nevnt innføringen om «Illuminati» 16. Mars.»

Hva er egentlig ”pussig” for tsjekkiske Konupek? Har han tatt høyde for at det kan tenkes at det er noe han ikke vet? Eller at mange har helt andre interesser, eller innsikter om den virkelige verden enn han selv? Konupek – og dagbladet – faller inn i Sovjet-tradisjonen som går ut på ”å stemple offentlig godkjent” det som ”noen” vil at folk kan få vite om. Det som ikke er ”stemplet godkjent” vil Dagbladets og dets våpendrager Konupek, på sovjetisk vis, prøve å mobilsere en opinion for at det skal treffes ”tiltak” for å hindre informasjonen i å komme ut.

Selv om personen Michael Konupek  ikke skulle være interessert i annet enn å drikke øl og se på ishockey, så kan det vel tenkes at andre har utbytte av å dyrke orkidéer eller å trekke den skjulte makten frem i lyset. Hva er pointet med Konupeks sovjetiske informasjonskontroll-kompleks?

Michael Konupek som kom til Norge som politisk flyktning i 1968
Michael Konupek som kom til Norge som politisk flyktning i 1968

 

Dagbladet som TANKEPOLITIets håndhever søndag 26. januar 2014

I innledningen av søndagsdagbladets artikkel om kommende presentasjoner på Litteraturhuset står det KONSPIRASJONSTEORIER. Hvor kommer dette ordet fra? TEORI-ordet fremgår ikke noe sted i Litteraturhusets program. Så må det skrive seg fra en tolkning som dagbladet gjør for egen regning.

I henhold til CIA-manualen benyttes ulike knep for  å holde viktige «forbudte fakta» unna publikum. ”FORBUDTE FAKTA” og ”UTROLIG INFORMASJON” skal stemples som ”konspirasjonsteori” for at publikum ikke skal interessere seg for og sette seg inn i det reelle innholdet, som NOEN ønsker å holde skjult.

Et annet element i CIA-metodikken er å fokusere på  person, gjerne med litt Goebbels-aktige finesser; for å skape negative assosiasjoner rundt en person eller et tema. Mao. å ta mannen fremfor ballen.

Viktig element i CIA-manualen: ”Let’s keep it personal” eller på godt norsk Å TA MANNEN FREMFOR BALLEN. Bildet til venstre, som var tatt av dagbladets utsendte snik-fotograf Christian Roth Christensen,viser at dagbladets journalist Trude Ringheim (til h.) hadde som oppgave å vinkle artikkelen i sin helhet mot person ( i dette tilfellet meg selv). Den globale markeringen mot geo-engineering lørdag 25. januar hadde intet å gjøre med bruken av Litteraturhuset som foredragslokale, mao at GEO-ENGINEERING (”chemtrails”-temaet) er Litteraturhuset fullstendig uvedkommende.
Viktig element i CIA-manualen: ”Let’s keep it personal” eller på godt norsk Å TA MANNEN FREMFOR BALLEN.
Bildet til venstre, som var tatt av dagbladets utsendte snik-fotograf Christian Roth Christensen,viser at dagbladets journalist Trude Ringheim (til h.) hadde som oppgave å vinkle artikkelen i sin helhet mot person ( i dette tilfellet meg selv). Den globale markeringen mot geo-engineering lørdag 25. januar hadde intet å gjøre med bruken av Litteraturhuset som foredragslokale, mao at GEO-ENGINEERING (”chemtrails”-temaet) er Litteraturhuset fullstendig uvedkommende.

Forøvrig er det et par fakta-feil i bildeteksten. Det ene er at jeg skulle være med i en organisasjon ved navn ”Oslo chemtrails”. Det er jeg ikke, og såvidt jeg vet finnes det ingen organisasjon med dette navnet. Det andre er at det var ”et miljø” som aksjonerte mot flysprayingen. Det var det ikke. Det var over gjennomsnittet opplyste og engasjerte borgere som hadde møtt opp, med et felles ønske om ”å ta himmelen tilbake”…

fb-kilde-for-chx-paastand
Dagbladet-journalist Trude Ringheim sin redegjørelse for hvordan hun fikk tak i den feilaktige informasjonen som kom på trykk – uten å gjennomføre noen form for kvalitetssikring i etterkant: «Jeg bare snoket litt rundt på Facebook, og så brukte jeg noe av det jeg kom over»

 

Så dukket John ”don’t confuse me with facts” Færseth opp på arenaen, hanket inn av Dagbladet

For liksom å gi tyngde til sin ”kritikk” mot Litteraturhuset, kontaktet dagbladet ”konspirasjonsjegeren” John «don’t confuse me with facts»  Færseth, for å få en oppskriftsmessig ”kritisk uttalelse”… Ikke så særlig overraskende, men helt i henhold til innarbeidet TANKEPOLITI-praksis for norske media. NRK har tidligere benyttet samme fremgangsmåte mot artikkelforfatteren. Også da ble «kritikken» fremsatt fra noen i det mer eller mindre satanistiske skepsis-miljøet.

Jeg sendte en epost til noen personer i pressen i forkant av D-bladets ”D-dag” mot meg, søndag 26. Januar, der jeg sa jeg var klar til å sette en flaske vin på at Færseth ville dukke opp som et element i Dagbladets kommende skvalder-valder mot meg:

”Jeg er villig til å sette en flaske vin på at den halvtomsete ’konspirasjonsjegeren’ John Færseth, hvis fremste kjennetegn er en sterkt forvfridd virkelighetsoppfatning har med dette planlagte journalistiske kvasi-selvmordet (Dagbladets planlagte artikkel) å gjøre…”
”Jeg er villig til å sette en flaske vin på at den halvtomsete ’konspirasjonsjegeren’ John Færseth, hvis fremste kjennetegn er en sterkt forvfridd virkelighetsoppfatning har med dette planlagte journalistiske kvasi-selvmordet (Dagbladets planlagte artikkel) å gjøre…”

Færseths forsiktige kommentar om target Gaarder som kom på trykk i Dagbladet 26. januar lyder: ”Litteraturhuset bør kanskje tenke på hvem de gir legitimitet.”

Spørsmålet burde jo heller vært stilt om eller av Dagbladet mht deres bruk av og legitimering av satanisten John Færseth som fast innhyrt ærekrenker-fugleskremsel (Trolig er dagbladet, i likhet med andre norske media, bl.a. Aftenposten og NRK, pålagt av sine sensur-overordnede i etterretningen å benytte løgner-Færseth som ”debunker av konspirasjonsteorier” med medfølgende ærekrenker-rolle, uavhengig av at norsk injurielovgivning som omhandler pressens ytringsansvar er streng .)

Litt bevis-eksempler på John Færseths rolle som løgner og ærekrenker i det offentlige rom
Litt bevis-eksempler på John Færseths rolle som løgner og ærekrenker i det offentlige rom med fritt mikrofonstativ til uimotsagt å fremsette sine løgner og ærekrenkelser via norske hovedmedia, inkl. NRK.

Ifølge Illuminati-avhopperen Leo Zagami (som var medlem av samme satanistiske forening som Færseth for noen år siden) er Færseth «deeply satanic» og samarbeider med jesuittene. I en av Zagamis italienskspråklige bøker er John Færseth utpekt som sekretær for den norske ”satanist-losjen” OTO.

Under en markering mot GEO-ENGINEERING i Oslo i august 2013 var John Færseth tilstede. Lik en agent for etterretningen, gikk han rundt og knipset bilder av de oppmøtte aksjonistene. Deretter identifiserte han enkeltpersoner i stasi-nazi stil for så å omtale utvalgte enkeltpersoner ”med navn og tittel” på sitt nettsted vepsen.no (”vepsis.no”).

John Færseth (til h.) fotograferte deltagere under en fredelig  demonstasjon for senere identifikasjon i stasi-nazi stil.
John Færseth (til h.) fotograferte deltagere under en fredelig demonstasjon for senere identifikasjon i stasi-nazi stil.

Kan hende til Færseths overraskelse, ble han utsatt for ”mot-knipsing” av andre aksjonister,  som eksponerte og identfiserte ikke bare Færseth, men også andre skepsis-elementer via Nyhetsspeilet.no.

Gjengen i sort og rødt, det er skepsis-banden det.  Den glisende snauskallen bak på benken er Didrik Søderlind, en nær bekjent av Asbjørn Dyrendal, som forøvrig har infiltrert Human-Etisk Forbund.
Gjengen i sort og rødt, det er skepsis-banden det. Den glisende snauskallen bak på benken er Didrik Søderlind, som forøvrig har infiltrert Human-Etisk Forbund. En av Søderlinds nære kontakter er forøvrig Asbjørn «åpent mikrofonstativ hos media» Dyrendal.

Som en kuriositet kan det nevnes at det oppstod en under-debatt om tilfellet Færseth i kommentarfeltet under Nyhetsspeilet-artikkelen om den verdensomspennende markeringen mot chemtrails 25 august 2013:

 Bildet av John ”tankepoliti” Færseth i profil vakte ulike kommentarer. Noen anså at det er noe nazi-aktig over den notoriske løgneren og ærekrenkeren Færseth, mens andre fremholdt at han fremstod som en romersk legionær i profil, fremoverlutet, med et komplett intetsigende ansiktsuttrykk  og iført ”legionær-sandaler”…
Bildet av John ”tankepoliti” Færseth i profil vakte ulike kommentarer. Noen anså at det er noe nazi-aktig over den notoriske løgneren og ærekrenkeren Færseth, mens andre fremholdt at han fremstod som en romersk legionær i profil, fremoverlutet, med et komplett intetsigende ansiktsuttrykk og iført ”legionær-sandaler”…

 

John Færseth som ”walker stalker” av Hans Gaarder

Ettersom Hans Gaarder finner fornøyelse i å publisere informasjon som ”noen” ønsker å holde skjult (”Forbudt Informasjon”) og Færseth tydeligvis i årevis har fungert som en slags ”åndefanger utstyrt med sommerfuglhåv” for å hindre spredning av nettopp forbudt informasjon  er det kanskje ikke overraskende at Færseth gang på gang  «stalker» (dvs. overvåker og følger) Gaarder, både direkte og indirekte, mao at våre veier krysses. Færseth jakter på ”Gaarders akilles” mens det jo ikke er til å komme forbi at Færseths ”legionær-liktær” blir tråkket ned av og til – siden Færseth stiller dem så lagelig til…

Forbudt informasjon er informasjon som er så sensitiv at vanlige norske redaktører ikke tør å ta i den med ildtang. Litt rart er det jo - at avisene velger kaldkveldnings-døden fremfor spenstige og sjokkselgende avsløringsnyheter med forankring i den virkelige verden...dersom norske media ikke er under sensur (dette er ennå ikke blitt innrømmet av media selv) og etterretningens nazi-stasi metoder ikke benyttes mot modige norske redaktører som ønsker at kritiske forhold i samfunnet skal komme frem.
Forbudt informasjon er informasjon som er så sensitiv at vanlige norske redaktører ikke tør å ta i den med ildtang. Litt rart er det jo – at avisene velger kaldkvelnings-døden fremfor spenstige og sjokkselgende avsløringsnyheter med forankring i den virkelige verden. Dersom norske media ikke er under sensur (dette er ennå ikke blitt innrømmet av media selv) og etterretningens nazi-stasi metoder ikke benyttes mot modige norske redaktører som ønsker at kritiske forhold i samfunnet skal komme frem, burde jo norske media stå i kø for å publisere grundig researchet fakta-informasjon som idag kan kalles «forbudt info»…

 

Mars 2011: Færseth-stalking av Gaarder 1
Færseth prøver å presse lederen for Unity-senteret til ikke å leie ut foredragslokaler til Gaarder

Vinteren 2011 begynte Hans Gaarder å holde foredrag med «Forbudt Informasjon» på Unity-senteret i Oslo. Etter få uker ble dette fanget opp av ”FORBUDT INFO-radaren” til John Færseth. Hva gjør så Færseth, i henhold til sin ”debunker”-manual?

Færseth ringte opp Einar Sørbye, innehaveren av Unity-senteret og prøvde å presse ham til ikke å leie ut møtelokale for foredrag til Gaarder. Færseth har selv berettet om denne TANKEPOLITI-samtalen på nettstedet ”fritanke.no” (sic)…:

Med "fritanke.no" som plattform forsøkes DEN FRIE TANKE kneblet (sic). Det Færseth – eller for den saks skyld dagbladet – unnlater å forholde seg til, er at Hans Gaarder ikke har så mye ”egne meninger”. Hans Gaarder FORMIDLER INFORMASJON. Dette kalles FORSKNING eller sogar JOURNALISTIKK…
Med «fritanke.no» som plattform forsøkes DEN FRIE TANKE kneblet (sic). Det Færseth – eller for den saks skyld dagbladet – unnlater å forholde seg til, er at Hans Gaarder ikke har så mye ”egne meninger”. Hans Gaarder FORMIDLER INFORMASJON. Dette kalles FORSKNING eller sågar JOURNALISTIKK…

Og da det ikke lyktes for Færseth å forhindre Gaarders «Forbudt Info»-presentasjoner på Unity-Huset begynte Færseth like gjerne å overvære Gaarders foredrag, gang etter gang, foredrag som Færseth selv ikke ønsket at skulle bli holdt…

 

Oktober 2012 Færseth-stalking av Gaarder 2:
Færseth hankes inn av NRK og møter Gaarder i TV-studio

I oktober 2012 ble Ingunn Røiseland og Hans Gaarder (som pussig nok begge er omtalt i Færseths «FriTanke»-artikkel over) invitert til NRKs program Trygdekontoret, for å snakke litt om bl.a. forbudt el. såkalt UTROLIG INFORMASJON. (Konspi-ordet ble ikke nevnt en eneste gang i løpet av progammet, noe som må krediteres programlederen Thomas Seltzer)

https://www.youtube.com/watch?v=AnuxiUsCO7U

Og hvem hadde så NRK invitert som TANKEPOLITIets representanter? Joda, John Færseth, sammen med bl.a. Didrik Søderlind, to langvarige meningsfeller for å hindre info-spredning i det norske samfunnet.  I programmet fikk f.eks. Søderlind fremføre en propagandistisk (og løgnaktig) opphaussing av vaksiners positive virkninger, mens for eksempel vaksine-eksperten Gaarder ikke kom til orde  mens vaksine-temaet ble omtalt.

Sammen på TV - John Færseth (ytterst til høyre) og Hans Gaarder (i hvit skjorte). Forøvrig opptrådte også ex-Illuminati Leo Zagami i innslaget, med uttalelser så frittaltende at det høstet latter blant publikum.
Sammen på TV – John Færseth og Hans Gaarder. Forøvrig opptrådte også ex-Illuminati Leo Zagami i innslaget, med uttalelser om bl.a. Vatikanet og maktdynastiet Stoltenberg som var så frittalende at det høstet latter blant publikum i studio.

November 2012 Færseth-stalking 3:
Færseth orkestrerer en goebbels-aktig kampanje mot den norske sannhetsbevegelsen, uten at Nyhetsspeilet konkret nevnes…

I november 2012, måneden etter at Færseth var blitt innkalt til å delta på NRK, i henhold til NRKs instruks for ”debunking av konspirasjonsteorier osv.”, fant det sted en bredt anlagt kampanje, denne gangen med regjeringen Stoltenberg som plattform (sic) mot formidlere av ”forbudt informasjon”. Denne gangen ble de stemplet som ”potensielt voldelige” og dermed som ”mulige terrorister”.  Og Dagbladet var plattformen for formidling av denne vrøvle-snøvle-propagandaen i Goebbels ånd.

De ekle negative bølgene som ble skapt av dette goebbels-aktige påfunnet ble fanget opp av mange. Bl.a. kommentatorer på Nyhetsspeilet som valgte å trekke seg ut ”fordi de ikke ville risikere å komme i etterretningens søkelys som mulige terrorister etc.” ved simpelthen å komme med noen ytringer for eksempel i tilknytning til hva de anser som skjevt i det norske samfunnet.

Dette komplottet mot demokrati, åpenhet og ytringsfrihet i Norge, som ble utført av Dagbladets journalister Linn Kongsli Lundervold og Anne Marte Blindheim, er relativt detaljert gått gjennom i denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

Av artikkelen fremgår det bl.a. at regjeringens konferanse, som det ble hasteinnkalt til (sic) – var en klonet kopi av en konferanse som var holdt i regi av Human-Etisk Forbund ikke så mange ukene i forveien. John Færseth holdt foredrag på begge arrangementene…
Av artikkelen fremgår det bl.a. at regjeringens konferanse, som det ble hasteinnkalt til (sic) – var en klonet kopi av en konferanse som var holdt i regi av Human-Etisk Forbund ikke så mange ukene i forveien. John Færseth holdt foredrag på begge arrangementene…

 

Juni 2013 Færseth-stalking av Gaarder 4:
Færseth påtaler en av norsk presses ypperste journalister for å ha intervjuet Gaarder uten å ha innhentet «motuttalelser» fra norske medias faste «konspi-panel»…

I juni 2013 hadde ABC-nyheters fakta-orienterte og dyktige journalist Thomas Vermes en artikkel i anledning det årlige Bilderberg-møtet. I ABC-artikkelen om Bilderberg står det bl.a.:
”Over seg i Bilderberg-ledelsen har (Hydro-sjefen) Brandtzæg styrelederen, Henri de Castries, direktøren i forsikringsgiganten AXA. De Castries har blant annet vært drivkraft for storstilt privatisering i Frankrike.”

ABC Nyheters artikkel om Bilderbergmøtet i 2013 var et lite gjennombrudd i retning av økt åpenhet om skjult makt i norske hoved-media.
ABC Nyheters artikkel om Bilderbergmøtet i 2013 var et lite gjennombrudd i retning av økt åpenhet om skjult makt i norske hoved-media.

Artikkelen inneholdt også utdrag fra et intervju med Hans Gaarder. Dessuten var Bilderbergs egen deltageroversikt for møtet også lagt ut i artikkelen.

Under artikkelen var det et felt som var åpent for kommentarer, der det fremgikk at mange av ABC Nyheters lesere satte stor pris på den nøkterne artikkelen.

Bl.a. uttrykt slik:

Bra at ABC retter et kritisk søkelys på slike makt-strukturer.

Og uttrykt slik:

– Hvem hadde trodd!?!  At norsk media faktisk tør å skrive om denne gjengen. Siv Jensen nekter fortsatt for at Bilderberg i det hele tatt eksisterer.

Den mest merksnodige kommentaren kom fra – John Færseth. Her lar han det skinne gjennom at det eksisterer en instruks for norske journalister, om at når SKJULT MAKT temaer skal omtales, så skal en ”konspirasjonsjeger” (John Færseth, Asbjørn Dyrendal, Terje Emberland eller enkelte andre personer) kontaktes av media for å ”motsi” fakta som kommer frem. Dessuten er det viktig – i følge Færseth – at ord som «konspirasjonsteori» og/eller «konspirasjonsteoretiker» benyttes for å bringe personer som omtales i miskreditt og samtidig unngå fokus på selve fakta… Færseth uttrykte dette slik:

John Færseth i sin talende kommentar: "Nei, nei, gutt dette må bli slutt!" En journalist som skriver selvstendig om den skjulte makten uten å konferere med en konspirasjonsjeger og uten å benytte ordene "konspirasjon" og "konspirasjonsteoretiker"... TANKEPOLITIet i Norge vil snart ha håpløse arbeidsforhold om slike "utglidninger" får fortsette...
John Færseth i sin talende kommentar: «Nei, nei, gutt dette må bli slutt!» En journalist som skriver selvstendig om den skjulte makten uten å konferere med en konspirasjonsjeger og uten å benytte ordene «konspirasjon» og «konspirasjonsteoretiker»… TANKEPOLITIet i Norge vil snart ha håpløse arbeidsforhold om slike «utglidninger» får fortsette…

Da NRK i 2011 hadde et oppslag om Bilderbergmøtet, fordi det var lekket ut fra Slottet at Kronprins Haakon var en av deltagerne (for øvrig sammen med Erna Solberg), fulgte NRK «CIA-instruksen for TANKEPOLITI-innhenting» gjennom innhenting av «glatte over-uttalelser» fra en på forhånd utpekt person, og bruk av ord som «konspirasjonsteori» og/eller «konspirasjonsteoretiker»…

Førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ved NTNU ble konsultert, og Dyrendal sa bl.a. dette om Bilderbergmøtet:

”At en norsk tronarving slutter seg til den lukkede gruppen tror han ikke vil sende de aller største sjokkbølgene blant konspiratorikerne.

– Dette er en forsamling som allerede tror at Europas kongefamilie er en del av en øglekonspirasjon, sier Dyrendal.”

Til tross for at førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ordla seg med halvt åndssvake utsagn, ble ikke dette fjernet som en del av den interne kvalitetssikringen hos NRK… ( TANKEPOLITI-personer som NRK, dagbladet osv. benytter får fritt mikrofonstativ, som bl.a. innebærer at deres til tider løgnaktige og/eller forkvaklede utsagn ikke blir forsøkt motsagt, utdypet eller strøket)

I tillegg til at NRK faktisk velger å benytte slike sitater – uten tanke på at Dyrendal risikerer å skade sitt eget akademiske omdømme – legg merke til Dyrendals hyppige bruk av konspi-ord: ”konspirasjon, konspiratorikere” samt at han snakker om ”noen som han tror tror at”, mao. fokus på personer – for å la selve temaet, i dette tilfellet «Bilderberg; der maktens supertungvektere møtes«, Bilderbergs hemmelighold og Bilderberg som forum for utøvelse av skjult makt passere…

 

August 2013 Færseth-stalking av Gaarder 5:
Gaarder holdt appell mot GEO-ENGINEERING foran Stortinget og Færseth var på plass for å ta bilder

Under den globale markeringen mot GEO-ENGINEERING i Oslo i august 2013 skjedde det påfallende at en betydelig andel av de fremmøtte, trolig mellom 10 og 20% var fra ”skepsis-kulten” (foretrukket antrekk: sort og rødt). Dette er personer som hevder at geo-engineering (aka chemtrails) ikke finner sted. Det faktum at de valgte å kaste bort en fin augustdag på å møte frem for en markering mot noe de selv ikke anser foregår  var pussig. Som om de var utkommandert av TANKEPOLITIETS bakmenn for å lage kvalm blant de fremmøtte, om så bare med subtile metoder.

-  Nei, men se, der er jo min stalker John Færseth. Kom nå her stalker-John og la oss få et fint bilde av deg til Nyhetsspeilet…
– Nei, men der er jo min «walker stalker» John Færseth. – Kom nå her, John og la oss få et fint bilde av deg til Nyhetsspeilet. Klarer du å prestere noe som ligner et smil?

Er det mulig at Færseth, Søderlind og de andre skepsiserne følte at de ”brant seg” ved å vise seg på offentlig sted under den fredelige markeringen mot chemtrails i august 2013; litt som med troll som blir trukket frem i lyset?

Den skjulte maktens agenter Søderlind og Færseth: Først innkalt sammen av NRK for å fronte Gaarder i studio. Så utkalt sammen for å vise sine nærvær, fotografere/spionere på vanlige borgere som var samlet foran Stortinget "for å ta himmelen tilbake"...
Den skjulte maktens agenter Søderlind og Færseth: Først innkalt sammen av NRK for å fronte Gaarder i studio. Så utkalt sammen for å vise sine nærvær, fotografere/spionere på vanlige borgere som var samlet foran Stortinget «for å ta himmelen tilbake»…

 

 

Private som leker overvåkingspoliti på en heller guffen måte. Hvem er deres bakmenn?
Private halv-bøller fra Skepsis-menigheten som leker overvåkingspoliti på en heller guffen måte. Hvem er egentlig deres bakmenn?

 

Under markeringen mot GEO-ENGINEERING i Oslo i januar 2014 (som Dagbladets bilde nesten øverst i artikkelen er hentet fra) var hverken John Færseth eller andre skepsisere tilstede. Hadde de istedet hyret «en tilfeldig forbipasserende på gata» til å leke spaner-fotograf?

Hvem er denne ”boms-fotografen” utsendt av? Han ble spottet under markeringen mot chemtrails da han målbevisst men litt klumsete begynte å fotografere enkelt-demonstranter. Da han selv ble fotografert trakk han capsen langt ned i ansiktet for å ikke å kunne bli identifisert. Han tok noen dusin bilder av fotografen som konfronterte ham, hvoretter han ”called it a day” og lusket av gårde, sannsynligvis for å overlate bildematerialet og rapportere til sine bakmenn, enten det nå var norsk etterretning eller skepsis-banden som hadde pinglet ut for dagen.
Hvem er denne ”boms-fotografen” utsendt av? Han ble spottet under markeringen mot chemtrails på Youngstorget i januar 2014 da han målbevisst men litt klumsete begynte å fotografere enkelt-demonstranter. Da han selv ble fotografert trakk han capsen langt ned i ansiktet for ikke å bli identifisert. Han tok noen dusin bilder av fotografen som konfronterte ham, hvoretter han ”called it a day” og lusket av gårde, sannsynligvis for å overlate bildematerialet og rapportere til sine bakmenn, enten det nå var norsk etterretning eller skepsis-banden som hadde pinglet ut for dagen.

 

Januar 2014 Færseth-stalking av Gaarder 6:
Innhyrt av søndags-Dagbladet  for å fremstå som «kritisk» til Gaarders frie formidling av informasjon av fakta fra den virkelige verden

Forfatteren av fakta-bøkene MAKTEN BAK MAKTEN og SOV, MITT LILLE NORGE er forsiktig i sine uttalelser og har meget gode kilder. Færseth er tydeligvis utsendt av noen for å forsøke å kneble personer som eksponererer DEN SKJULTE MAKTEN...
Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av fakta-bøkene MAKTEN BAK MAKTEN og SOV, MITT LILLE NORGE er forsiktig i sine uttalelser og har meget gode kilder. Færseth er tydeligvis utsendt av noen for å forsøke å kneble personer som eksponererer DEN SKJULTE MAKTEN…

Mens Trude Ringheim, Dagbladets «nyttige idiot for DEN SKJULTE MAKTEN«, drev og kokte sammen sitt info-skrot til sitt søndags-dagbladets ikke særlig giftige heksebrygg, sendte jeg denne eposten til en del redaktører og journalister i den stadig mer tafatte norske pressen:

"Norge er ikke nødt til fungere som et media-Sovjet, der redaktører og journalister ser det som en prioritert oppgave å bidra til å hindre spredning av informasjon, fordi det føles mer naturlig å formidle desinformasjon samt propaganda for makten og da særlig for den skjulte makten enn å foreta litt selvstendig kritisk og undersøkende journalistikk."
«Norge er ikke nødt til fungere som et media-Sovjet, der redaktører og journalister ser det som en prioritert oppgave å bidra til å hindre spredning av informasjon, fordi det føles mer naturlig å formidle desinformasjon samt propaganda for makten og da særlig for den skjulte makten enn å foreta litt selvstendig kritisk og undersøkende journalistikk.»

Dagbladet tyr til LØGN for å forsøke å presse lederen for Litteraturhuset til å nekte utleie av foredragslokaler til Hans Gaarder

Som det fremgikk av FriTanke-skribent John Færseths artikkel over, så mislyktes han i 2011 da han prøvde å presse Unity-senter leder Einar Sørbye til å nekte Hans Gaarder leie av møtelokaler for å formidle «Forbudt Informasjon» via foredrag.

Denne gangen var det Dagbladet-journalist Trude Ringheims tur, til å prøve å presse den rettryggede Aslak Sira Myhre i «Fritt Ord»-bastionen Litteraturhuset til å medvirke til å blokkere info-spredning om et spekter av spennende fakta-temaer fra den virkelige verden.
Ettersom Ringheim hadde et syltynt case, med Konupeks synserier ispedd løgn om året for Roswell-hendelsen, Færseths forsiktige «Man bør være forsiktig med hvem man gir legitimitet» (med henvisning til den svært seriøse hedersmannen Per-Aslak Ertresvåg) samt litt antisemittisk gjøkur-løgn-vrøvl fra Terje «ko-ko» Emberland, endte Ringheim opp med en ytterst grov løgn som hun fremførte på telefonen til Litteraturhusets leder: Om at «Gaarder tror visst at Hitler ennå lever...»:

Søndagbladet-journalist Trude Ringheim: "Men, dere kan vel ikke leie ut møterom til noen som tror at Hitler ennå lever...?" Må man være stokk dum for å jobbe i dagbladet, halvt åndssvak, en ondskapsfull heks eller bare "utføre ordre" for den skjulte makten et sted i dagbladets kulisser...?
Søndags-Dagbladet-journalist Trude Ringheim: «Men, dere kan vel ikke leie ut møterom til noen som tror at Hitler ennå lever…?» Må man være stokk dum for å jobbe i dagbladet, halvt åndssvak, en ondskapsfull heks eller bare «utfører av ordre» for den skjulte makten som gir sine instrukser fra et sted bak dagbladets kulisser…?

Her er en klargjøring for Dagbladet-ansatte og andre som sliter med virkelighetsoppfattelsen:

Tittelen på arrangementet er: ”Overlevde Hitler krigen?” med undertittel / ingress: ”Levde Hitler videre etter krigen?” Som det fremgår av Litteraturhusets nettsider

”Krigen” henspiller på andre verdenskrig, som sluttet i mai 1945. Formuleringen  ”Overlevde Hitler krigen” reiser spørsmålet om Hitler kan ha levd videre etter mai 1945, mao. om Hitler kan ha vært i live i juni 1945, i 1946 osv.

Dagbladets formulering ”spekulasjoner om at Hitler lever” innebærer at foredragets fokus forvrenges til at det skulle ha spekulert i om Hitler lever nå, i 2014. Hitler ble født i 1889. Dersom Hitler skulle ha levd i dag, ville han ha vært 124 år gammel, mao. eldre enn noe kjent menneske har blitt.

Dette er en grovt løgnaktig forvrengning fra Dagbladets side.

Gaarder anmodet Dagbladet om å trykke et enkelt dementi for sin løgn-uttalelse, som inneholdt en beklagelse fra Dagbladets side – men så har ikke skjedd…:

Et grovt brudd på injurielovgivningen som Dagbladet blir gjort oppmerksom på blir forsøkt rettet opp med at Dagbladet anmodes om å sette et dementi og en beklagelse på trykk. Men så har ikke skjedd. Hvem tror Dagbladet-gjengen at de er, på vei mot en sikker kaldkveldningsdød for sine papiraviser...?
Et grovt brudd på injurielovgivningen som Dagbladet blir gjort oppmerksom på blir forsøkt rettet opp ved at Dagbladet anmodes om å sette et dementi og en beklagelse på trykk. Men så har ikke skjedd. Hvem tror Dagbladet-gjengen egentlig at de er, der de er på vei mot en sikker kaldkvelningsdød for sine papiraviser…? Presse-historiens søppelhaug venter…

 

 

Aslak Sira Myhre og Litteraturhuset
står opp for det frie ord

 

Litteraturhuset er blitt en suksess, takket være bl.a. bredden i spekteret av temaer som behandles. "Arrangements-kulturen" på Litteraturhuset har skapt en trend der det å gå ut for å delta på et tema-arrangement er blitt "in"; informativt, underholdende, engasjerende og sosialt.
Litteraturhuset er blitt en suksess, takket være bl.a. bredden i spekteret av temaer som presenteres. «Arrangements-kulturen» på Litteraturhuset har skapt en trend der det å gå ut for å delta på et tema-arrangement er blitt «in»; informativt, underholdende, engasjerende og sosialt.


Finnes det noe håp for Dagbladet?

 

Dagbladet er jumbo – i følge markedsføringsmagasinet Kampanje. Hvordan vil det gå med en løssalgsavis som har de minst fornøyde kundene  - blant alle norges kunder; ikke bare i medieverdenen. ,,? En mulig konsekvens kan jo være at de misfornøyde Dagbladet-leserne slutter ikke bare å betale for Dagbladet, men også å lese informasjonen som Dagbladet leverer… Som i bokhandelen, der man kan få kastet et Dagbladet etter seg på kjøpet… De fleste velger å ta boka de har betalt for, men velger ikke å ta imot Dagbladet – selv om det er ”gratis på kjøpet”… Denne  lille case-gjennomgangen i anledning av søndags-dagbladets endelige sorti fra norsk medieverden gir kanskje noe av svaret på HVORDAN DAGBLADET HAR KLART å innkassere sisteplassen blant norges kunder – noe for øvrig ledelsen tydeligvis er komfortabel med…
Dagbladet er jumbo – i følge markedsføringsmagasinet Kampanje.
Hvordan skal det gå med en løssalgsavis som har de minst fornøyde kundene – blant alle norges kunder; ikke bare i medieverdenen…? Hvordan har Dagbladet i det hele tatt klart å score seg til bunns i denne kåringen?!
En mulig konsekvens kan jo være at de misfornøyde Dagbladet-leserne slutter ikke bare å betale for Dagbladet, men også å lese informasjonen som Dagbladet leverer… Som i bokhandelen, der man kan få kastet et Dagbladet etter seg på kjøpet… De fleste velger å ta boka de har betalt for, men velger ikke å ta imot Dagbladet – selv om det er ”gratis på kjøpet”…
Denne lille case-gjennomgangen i anledning av søndags-dagbladets endelige sorti fra norsk medieverden gir kanskje noe av svaret på HVORDAN DAGBLADET HAR KLART å innkassere sisteplassen blant norges kunder – et faktum som forøvrig Dagbladet-ledelsen ser ut til å være komfortabel med…

 

Det er kanskje bedre å la være å produsere papiraviser – fremfor å sende dem uåpnet i retur…

 

Avisbunker med sløyfe på og plassert i en REMA-vogn; det er retur det: Usolgt - uåpnet - ulese. Det bør vel snart opprettes et Norsk Presse Museum...Jeg vet om noen saker som bør oppbevares der, i en avdeling som bør kalles "skrekk-kabinettet", som bevis på norske aviser lavmål-journalstikk til skrekk og advarsel for ettertiden...
Avisbunker med sløyfe på og plassert i en REMA-vogn; er aviser som sendes i retur til avishusenes avsendere: Usolgte – uåpnede – uleste. Det bør vel snart opprettes et Norsk Presse-Museum…Det finnes mange saker som bør stilles ut i presse-muséets «skrekk-kabinettet», som bevis på norske avisers lavmål-journalistikk i tiden vi er inne i nå. Til advarsel, ettertanke og læring for ettertiden og for kommende generasjoner av journalister..

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

72 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
MortenB
MortenB
Abonnent
9 år siden

99% av Norske «aviser» er eid, oftest indirekte, av Rupert Murdoch som gir garanti for at de også inneholder 99% bullshit og usannheter.
Selv de lokale avisene her på Vestlandet er tilstrekkelig eid av fyren til at hans «organisasjon» kan styre agendaen.
Det er da heller ikke vanskelig så se på de saker som presenteres i lokalavisene der en vet hva som skjedde og ser det til tider gigantiske spriket til historien i avisen. Og hele tiden med en «status quo» undertone på elitens fastlagte agenda.

Så jeg må bare si, jeg forventer ikke annet ! Syns det er utrolig at noen orker å lese aviser i dette landet der det ikke finnes en avisartikkel som ikke er «politisk» styrt av eliten…

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Norsk presse skjuler statlig folkemord

Minneord for Dagbladet Søndag

Av jord er du kommet,
til jord skal du bli,
det var bare så synd
at det tok så lang tid

Mange vil deg nok følge,
de står stadig steilt i kø,
som om de rir på en bølge
med ønsker om å dø

RIP

Bjarne
Bjarne
Abonnent
9 år siden

Norsk presse UNNLATER å omtale folkemord og utryddelse av de kristne i Midt-Østen. Igjen opplever de kristne i Midtøsten de samme truslene og den samme brutaliteten som de ble utsatte for da araberne erobret hele Midtøsten og Nord-Afrika på 600-tallet. Likevel finnes det i dag mange politiske og kirkelige organisasjoner som jobber aktivt for å få Jerusalem og hele Midtøsten tilbake under islams åk. Under den såkalte «arabiske våren» er titusener av kristne drept og lemlestet over hele regionen, og mange av dem er tvunget til å flykte fra sine hjem. Både Egypt, Irak, Libya og Syria har igjen mistet store deler av sin kristne urbefolkning.

I 2011 arrangerte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, en interreligiøs jødisk-kristen-muslimsk konferanse i Ungarn. På denne konferansen slo den italienske religionssosiologen og juristen Massimo Introvigne fast at det til da var minst 105.000 kristne som var blitt myrdet i Midtøsten, og dette tallet inkluderte ikke de som ble drept under selve opptøyene og borgerkrigene. I følge Introvigne blir én kristen drept hvert femte minutt kun på grunn av sin tro. Hans advarsel er at dersom ingenting gjøres, vil de kristne urbefolkningene snart være utryddet.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Bjarne
9 år siden

Selvfølgelig, fordi de som regjerer Norge sto bak inkvisisjonen. Man ser psykopatien og vanstyret eksempelvis poppe opp som overgrep av såkalt barnevern, giftige såkalte vaksiner og adhd medisiner via helsevesenet, lovbrudd og ansvarsfraskrivelse i påtalemyndighet, rettssystem, sikkerhetstjenester, regjering, forsvar m.fl., kostbare bankbygg med forfall rundt og satanistfigurer foran inngangen, som foran Nordea på Tromdheim Torg

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Thor
Thor
Abonnent
9 år siden

En fremragende artikkel Hans!!

Bjarne
Bjarne
Abonnent
9 år siden

Et stort problem er NTB, NorskTelegramByrå, som sender sine «nyheter» til en samlet presse, som trykker dette uten noen som helst motforestillinger. Den makt dette byrået etter hvert har opparbeidet seg og misbrukt i en årrekke er en meget stygg sak. Noen burde ha satt dem på plass for lengst. Hvor var pressens faglig utvalg om de ikke er kjøpt og betalt???

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Legg merke til symbolet på capsen til boms-«fotografen».

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Tortur-psykolog forsvarer CIAs brutale avhørsmetoder
Rapporten konkluderer med at informasjonen oppnådd gjennom tortur hadde liten verdi for amerikansk etterretning.
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/18/cia-torture-architect-enhanced-interrogation
http://www.dagbladet.no/2014/04/19/nyheter/utenriks/usa/terror/krig_og_konflikter/32886278/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

List R-oA2014 | Round-op Alpha https://roundopalpha.wordpress.com/list-r-oa2014/

Quote: The following 714 individuals all actively and knowingly conspire in well-planned efforts and constructions to consolidate power and resources – with the intention to establish a world government which would provide them with full immunity from any form of prosecution regarding their past and future crimes – and are therefore, according to Round-op Alpha, collectively guilty of crimes against the sovereignty of their respective nations and against humanity as a whole, i.e.: ..

Abel Danger Global Private Intelligence radio show, Wed Apr, 23 2014 8:00 PM — 9:30 PM http://new.livestream.com/abeldanger/events/2943881 Quote: Capt Sherlock Solves MH370. One trip to Malaysia by Abel Danger halts Wild Goose Chase and redirects search to landing site of Serco’s Boeing. Vietnam-Phuket-Singapore triangle exposes Inmarsat TRIDENT DECEPTION involving DRONED AIRLINER in advance of DoD droning of all military jets. April 22, 2014: Subject to contract, United States Marine Field McConnell is offering to demonstrate how Serco director Maureen Baginski allegedly arranged a Cross-Key Hijack of MH 370 by moving Sheraton hit and triage teams through Kuala Lumpur, Beijing, Chicago, Perth and Toronto airports and having them hijack a Boeing Uninterruptible Autopilot from a uFly 777 simulator using crossed access keys in the custody of the MI-3 Innholders Livery Company. Pat Tillman was assassinated 10 years ago today.

ADGPI http://abeldanger.net/

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Da hadde det vært en fordel om noen hadde deltatt på dette kurset deres og offentliggjort metodene deres. Men dette dreier seg ikke om Skepsis . Dette er noe som har sitt opphav i 22 Juli saken, og som derfor hadde islamofobi som sitt hovedfiende. Videre er det snikmuslimen Lars Gule, som etter å ha blitt kastet ut av verdidebatt grunnet sin utrettelige og fantastisk uhederlige innsats, som derfor plutselig fikk litt fritid og dermed så muligheten i å benytte ett allerede gående projekt. Han har derfor søkt om penger og fått det. Og det kommer nok til å virke, han skal ha en stor del av æren for at det har blitt umulig å omtale grupperinger i den norske offentlighet, han har breket i mange år om generaliseringsargumentet, slik at de fleste er blitt hjernevasket. Og om han får holde på med «hatlovene» i tillegg blir nok debatten ytterligere redusert.
Hatlovene som vi ser dem har de blitt innført ved hjelp av EU og er veldig bra for de abrahamittiske religionene som burde være mest opptatt med å stå til ansvar, men som via disse lovene kan istedet lansere en offensiv mot de som våger å være kritiske mot dem. For det er slik de fungerer, de forholder seg ikke til om utsagn er sanne men om de kan ha oppildnende effekt. Videre så skyller disse hatlovene over det gamle forsvaret man hadde til bruk i samme sammenheng. Nemlig injurielovgivning og loven mot oppfordring til kriminalitet. Disse vil ikke interferere med relevant kritikk. Videre vil hatlovene på sikt medføre at man får første og annnerangs borgere, dem som er beskytte og dem som ikke er det. Disse lovene er nok lagt for å akkompagnere masseinvasjonen, og burde derfor bekjempes.
The Sordid Origin of Hate-Speech Laws by Jacob Mchangama – A tenacious Soviet legacy
http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/100866
Apropos generalisering av individer – Det er absolutt korrekt å generalisere medlemmer i grupper som er forent med felles idealer og program, når man benytter seg av de kjente fellesnevnerne. Eks: Det er fullstendig riktig å kalle kommunismen for en konspirasjon, i det deres mest kjente slagord er «Arbeidere i alle land foren dere».

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Observerer at dagbladets lørdagsutgave også selges på søndager, daggammelt gpp til ordinær pris, og noen kjøper det faktisk, minner meg om dengang jeg fant en avis som jeg trodde var dagens, så gjennom avisa uten å oppdage før etterpå at den var ca ett år gammel, nye aviser inneholder stort sett det samme som gamle unntatt datoen, idag nøyer jeg meg med å ta bilder av førstesidene og lagrer dem i mitt private forbryterarkiv

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Mor pleier tre ME-syke barn http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mor-pleier-tre-ME-syke-barn-7561344.html

Og som vanlig ikke et ord om vaksiner og eventuelt bruk av medikamenter, såkalte medisiner, trådløs teknologi, spesielt smartmurdermeter, en tragisk situasjon i massemedia, ikke støtt de, en av våre felles fiender, ved å kjøpe deres aviser eller andre produkter

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Massemedia har bevisst bidratt til tap av veldig mange arbeidsplasser i Norge iht deres oppdrag som åpenbart ikke er for folket. Nå er det deres tur å betale for det de selv planlagt har forårsaket. Oppfordrer nok engang til ikke å kjøpe deres produkter hverken i smått eller abonnementer på aviser og TV-kanaler. La dette gå så raskt som mulig fordi dagens massemedia er til stor skade for alt og alle

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Kom på i farten. En kar som nå er pensjonist og går med gåstol, og som gikk rundt og solgte søndagsdagbladet i ganske mange år her i egnen, ga meg respektsløse og urettmessige kommentarer ifjor sommer utafor Mc Death Donalds Garbage Food på Trondheim torg. Det ble korrigert av undertegnede på stedet. Har søndagsdagbladet, som nå er historie, forpesta personligheta til selgerne også? Av også dette kan man iallefall lære, ikke selg kriminelle produkter

Gro første vinner av pris på 10 millioner http://www.dagbladet.no/2014/06/18/nyheter/politikk/utenriks/gro_harlem_brundtland/nobelprisen/33902887/

Sitat: «Taiwans Nobelpris» som gudmor for bærekraftig utvikling. ..

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

DEL 1: Propaganda i Norge! http://thirdseconds.org/del-1-propaganda-i-norge/ gt ~ PART 1: Propaganda in Norway! http://tinyurl.com/kj5pbh9

Sitat: Tekst: ShutUp Media! Dekker nasjonal media over folkemord? Har du stilt deg skeptisk til, og kjent at noe ikke stemmer, i måten nasjonal media ensidig portretterer myndigheter som barnevern og buf-etat, som organer der det aldri foregår maktmisbruk, eller at noen over hodet har lidd under deres inngripen i familielivet? LES OGSÅ: DEL 2: Propaganda i Norge http://thirdseconds.org/del-2-propaganda-i-norge/ Jeg går ut fra at så å si alle har kjennskap til noen som har blitt fratatt barna sine, uten at det ser ut til å foreligge grunn eller bevis på forhold som kan rettferdiggjøre et så alvorlig inngrep i liv og helse. Så mange barn er fjernet med tvang fra sine familier i Norge, at mange andre land har kommet med krass kritikk av praksisen, protester har blitt organisert i inn- og utland, og til og med FNs kontor for høykommisæren for menneskerettigheter har kritisert praksisen. Har du undret deg over hvor lite som kommer fram i nasjonal media om statlige overgrep mot befolkningen, og at om noe liknende ser dagens lys, er det nedtonet, og alltid forsvart av en myndighet som får mest spalteplass/sendingstid i dekningen? FØLG TSCG PÅ FACEBOOK HER https://www.facebook.com/ThirdSeconds ..

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Ja, vi kan velge, å ikke vibrere på de lave frekvensen, men da må en også godta og ikke bli forstått av de som ligger noen hakk under,velg selv, men dere kan prøve og dra flest mulig.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

OPP

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Store kutt i mediebransjen bekymrer journaliststudenter http://www.nrk.no/nordland/store-kutt-i-mediebransjen-1.11756721

Sitat: Det blir stadig vanskeligere å få jobb som journalist i Norge. – Det ser ikke så veldig lyst ut, sier journaliststudent Lise Mehlum Aas. .. Sviktende opplagstall og lavere annonseinntekter har ført til en dyp krise i mediebransjen. Amedia, som er landets største utgiver av lokale medier, har varslet at de må kutte en halv milliard kroner. Omfanget av nedbemanningen i de enkelte bedriftene begynner nå å bli kjent og det er fare for at så mange som 700 av totalt 3.300 årsverk forsvinner i konsernet. Også Schibsted, som er landets største mediekonsern, snur nå alle stener for å spare penger http://www.nrk.no/sorlandet/skal-vurdere-trykkeristrukturen-1.11713185 I Aftenposten samler nå ledelsen enkeltansatte for å drøfte framtidige arbeidsforhold, skriver Journalisten. Utviklingen bekymrer ikke bare redaktører og ansatte, men også framtidens journalister. ..

« Forrige artikkel

Vil du ha krig og middelmådighet eller langsiktig vitalitet i fremtiden?

Neste artikkel »

Genetisk Engineering gir alvorlige skader

72
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x