Vil du ha krig og middelmådighet eller langsiktig vitalitet i fremtiden?

4.5K visninger
10 minutter lesetid
25

Dersom du mener at du har autoritet eller myndighet, eller på noen som helst måte støtter eksistensen av en slik sosial posisjon, er ditt arbeid og din rolle i samfunnet et alvorlig felles problem. Jeg kommer ikke med trusler, men med løsninger. Fordi, er du direkte eller indirekte knyttet til problemet er du også en viktig del av løsningen.

Et åpent brev til forsvarere og brukere av ekstern myndighet og autoritet

Synes du at ditt liv og arbeid har blitt lettere å leve, at du er tryggere, at livet er oppløftende, meningsfylt, minnerikt, med tilstrekkelig tid til deg selv, utviklende og i en uanstrengt flyt? Sjansen er størst for at du svarer kontant, ”Nei”! Om du er ærlig med deg selv vil du innrømme at ditt liv er i økende grad preget av ”pliktløp”, knapphet med tid, rutiner, motstand, venting, konflikter, systemer som ikke fungerer, tretthet og generell ”dis-ease”. Innimellom har du det ”bra”.

Om du løfter ditt blikk opp til globale perspektiver, ser du at miljøet, økonomien, politikere, politiet og et folk som sliter med å overleve i middelmådighet. Du befinner deg på en planet hvor alle sliter med noe som holder dem nede, undertrykket og fanget i noe de ikke aner hvordan de skal komme seg løs ifra.

Forsøk på å møte disse utfordringer med økt kontroll, regulering, regelverk, overvåkning, økonomisering, omstilling og effektivisering gjør livet bare mer fylt med friksjon, konflikter og slit – for alle. De fleste vet at noe er alvorlig galt et sted men de er bare i stand til å uttale seg om årsaken fra et lokalt perspektiv. Sannheten er at alle disse lokale årsakene kan ledes tilbake til et felles opphav.

Jeg kommer til deg med en radikal løsning, en du kanskje aldri har tenkt å tenke deg før nå. Den er kanskje ”utenkelig” fordi den er noe du aldri har opplevd før. Selve ideen kolliderer med alt det du har lært er riktig, viktig, sant og normalt, verd å investere i. Derfor vil jeg be deg betrakte situasjonen fra et filosofisk perspektiv – ovenfra og ned slik at du kan oppdage mønstre du ellers ikke kan se fordi du er for ”nær” og involvert. Når du først har oppdaget mønstrene som skaper ”monsteret” vil løsningen også være selvfølgelig og opplagt.

Du lever i en tid med forandringer som du tidligere aldri har kunnet tenke deg. I en tid en ide som har forledet menneskeheten ut på ville veier også har gått ut på dato.

Fokus på konkurranse og dens ettervirkninger

Opphavet til majoriteten av våre personlige og sosiale lidelser kan kartlegges ved å spore tilbake i kjeden av virkninger og deres årsaker. I dette tilfellet er kjerne-problemet noe overraskende. Syndebukken er noe som mange mennesker har viet sitt liv til å tjene, støtte, la seg underholde av, reklamere for og forherlige.

Med fare for å slakte en hellig ku, må jeg peke ut syndebukken til å være konkurranseånden. Den lever i overbevisningen eller antagelsen om at konkurranse er nødvendig, naturlig, u-unngåelig og nyttig.

Jeg kommer til å bevise for deg at ”konkurranseånden” er et forførende og livsfarlig tankevirus. Den binder din oppmerksomhet på muligheten til å vinne og den forleder deg vekk fra oppmerksomheten om at 99.999 % deltakerne blir tapere. Det kan friste å stå på seierspallen, men har du tatt med prisen du måtte betale for å komme dit og prisen det koster å forsvare plassen?

Det er ingenting som er ”sunn konkurranse” på samme måte som det ikke er noen ”sunn kreft”. Konkurranse sprer seg automatisk som kreft og tar alltid livet av sin vert, og til slutt seg selv. Det gjør livet til et meningsløst spill der vi lever ut våre liv på en tredemølle, som sliter oss ut uten å bære oss noe sted.

Se for deg muligheten der konkurranse faktisk er et valg, unaturlig, unngåelig og fullstendig uten verdi. Se for deg at konkurranse er ”tvangsinnført” i samfunnet gjennom sosial aksept for bruk av penger slik vi har i dag. Begrensninger på ressurser sikrer at folk vil konkurrere seg i mellom for å få det de trenger.

Penger som begrenset ressurs, levert som gjeldsinstrument, med renter over tid og utsatt for fiat prinsipper på din signatur… penger som mister verdien sin over tid… er et gjennomført bedrageri som tvinger en hel verden til ondskap og middelmådighet som en livsstandard. Dette systemet tvinger deg inn i et ”fiktivt liv” med fiktive lover/regler, fiktive penger, og fiktive autoriteter som lager fiktive løsninger på fiktive virkeligheter.

I lengre tid har forskere arbeidet med å analysere hvor mye konkurranse som er optimal for utvikling av potensialet i mange ulike systemer – også i skolen. I alle disse studiene har resultatet av forskningen alltid blitt det samme. Konklusjonen er at: – ingen konkurranse er ”best” når et system har som mål å prestere fremragende resultater. Det går også an å si at ingen kan nå et ukjent potensiale i konkurranse med seg selv eller andre.

Enhver utviklingsprosess fører med seg sin egen form for motstand eller strekking. I så måte er det alltid en eller annen form for positiv og kortsiktig stress assosiert med utviklingsprosesser. La oss si at du ønsker å gjøre noe nytt og spennende. Introduksjon av indre eller ytre konkurranseforhold vil kreve bruk av energi til å motvirke disse. Jo flere nivåer av konkurranse, og jo mer intens konkurransen utarbeides, desto mer energi vil gå til en eller annen form for forsvar. Det kommer alltid et punkt i livet der du ikke kan bevege deg dit du vil lenger fordi du er fullstendig nedstengt i forsvar mot konkurrenter. I spillet blir du slått ut eller død.

Konkurranse har sitt eget utviklingsforløp eller evolusjon i et samfunn. Du kan si at ”konkurranseånden”, dersom den blir tildelt noe energi, har en tendens til å vokse på seg som kreft. Ånden tar alltid livet av sin vert. Den har heller ingen grenser.

Vitenskapen så vel som egne observasjoner forteller oss at konkurranseforhold alltid introduserer kunstige kilder til friksjon, motstand, konflikter, fravær av funksjonsdyktighet, forvirring, tretthetsbrudd og sammenbrudd. Fragmentering av sin egen personlighet og mellom mennesker er alltid et tegn på konkurransens virkning.

Slike konklusjoner står i grell kontrast til den antatte sannheten om at konkurranse er naturlig, nødvendig, positiv utviklende og derfor ønskelig. Antagelsen om ”Den Sterkes Rett”, er skapt på antagelsen om konkurransens fortreffelighet for å sikre overlevelse. Sannheten er at konkurranse ødelegger livet mens konkurransefritt samarbeid skaper vitalitet.

Vitenskapelig analyse forteller deg at mye av det du ikke ønsker i ditt liv har sitt opphav i fenomenet, ”konkurranse”. Det er dermed også opphavet til mye av det vi ikke ønsker i samfunnet eller miljøet.

Ideen om at konkurranse faktisk er årsaken til den elendige ”human condition” burde skape et betydelig jordskjelv i din nåværende oppfatning av konkurranse som nødvendig, naturlig og ønskelig. Spørsmålet må stilles, ”Har vi skapt en samfunnsarkitektur som er fullstendig på ville veier? Svaret til det må være, ”JA”.

Graden av smerte påført oss alle gjennom ”konkurranseåndens” økende innflytelse i alle aspekter av livet, krever av oss alle at vi må re-vurderer hvorvidt denne konkurranseånden fortsatt skal ha plass i livet. Avgjørelser trenger å bli tatt og handlet etter, gjennom hele samfunnet, ovenfra og ned og nedenfra og opp.

Om du fortsatt ikke er overbevist, ber jeg deg lese seksjon for seksjon nedover – Prøv å bevise at jeg tar feil.

Konkurranse er ikke naturlig

Hver eneste levende biologisk skapning har en kropp som består av et uttal mindre selvstendige celler. Hver enkelt celle er en form for en svært komplisert fabrikk med ulike maskiner som arbeider i fellesskap. I hver celle er det egen kraftproduksjon, fri flyt av sannferdig informasjon i et samstemt samspill. Fra det minste nivået til det største er naturen skap under prinsippet, ”konkurransefritt samarbeid”. Når det er tilstrekkelig mangfold også i miljøet finner alle livsformer symbiotiske forhold som igjen skaper langsiktig forutsetninger for vitalitet. Naturen er også kjent for utstrakt bruk av unike ”immune forsvarssystemer” for å ta livet av indre og eller ytre konkurrerende faktorer.

Konkurranseforhold i naturen oppstår bare der det er for lite biologisk mangfold. Biologiske monokulturer er derfor systemer som fremmer konkurranse – et dårlig valg. På samme måte lager konkurranseforhold monokulturer som igjen forsterker konkurranseforholdene.

Naturens ”naturtilstand” er langsiktig vitalitet i alt som er levende. Til det trengs det bare intelligent organisering og biologisk mangfold.

Konkurranse er ikke nødvendig

Penger er kjernen av kunstige ressursmangel

Illusjonen om konkurransens nødvendighet bygger på ideen om at det er for lite ressurser å fordele på for mange mennesker. Det er for lite penger, energi, vann, mat og andre ressurser og alt for mange som er trengende. Alle disse antagelser er feil.

Penger er en oppfinnelse unik til menneskeheten. Den er funnet opp som mangelvare med en kunstig verdi, brukt som et gjeldsinstrument, med renter over tid og med fiat prinsipper som alltid vil gjøre pengene mindre verd over tid. Denne oppfinnelsen er skapt for å fremme konkurranse. Penger kan også brukes for å gjøre konkurranse overflødig.

Et samfunn som er sammen om vitalitet som en kollektiv verdi vil naturligvis utvikle seg til et punkt der vitaliteten er tilgjengelig i overflod og behovet eller bruk for penger rett og slett ikke er noe man lenger har.

Energi er en kunstig mangelvare de siste hundrede år

Energi er en kunstig mangelvare i dag. Industrien som forvalter energi i dag bærer også et stort ansvar for alvorlig forurensning. Atomenergisektoren er en alvorlig trussel til alle livsformer på Jorden. Rike bank eiere har sett fordelene ved å drive industrier som har monopol på levering av energi til en befolkning som alltid er avhengig av påfyll for å fungere. I så måte har energiselskaper levd godt av å suge livsenergi fra den generelle befolkningen. Det er som å ha en vampyr på nakken.

Dagens samfunn er skapt på fundamentet av energetisk kannibalisme. Konkurransen for penger, tid, og energi er et liv i kamp for å overleve under middelmådige forhold i beste fall.

Det er en dårlig holdt hemmelighet at energikartellene har brukt mye tid, penger og anstrengelser på å tilbakeholde oppfinnelser som utfordrer deres monopol. Gjennom frigjort informasjon tilgjengelig på Internett er det en voksende gruppe private oppfinnere i gang med å utforske og perfeksjonere nye energikilder som gjør deg selvstendig og fri fra dagens overflødig infrastruktur. Denne teknologien er allerede perfeksjonert, men holdt hemmelig av den militære industrien.

Selvstendig tilgang til tilstrekkelig energi gjør mange andre ressursmangler overflødige

Tilgang til fri og ren energi åpner opp muligheten til dyrking av mat året rundt med tilstrekkelig lys og varme også om vinteren. Økologiske energikilder forløser hele verdens matforsyningsproblem. Bruk av aquaponics der fisk og planter lever og vokser sammen viser seg å være en særdeles fin måte å mate mange mennesker med mat da den holder en høy kvalitet.

Tilbakeføringen av hamp planten som verdifull kilde til papir, duk, tau, klær, plast, byggematerialer, mat og medisin gjør at selvstendigheten i store og lokale samfunn er bra sikret.

Meg bekjent, har vi teknologi som går minst flere tusen år forbi hva folk flest kan forestille seg. Denne teknologien gjør mange av dagens infrastrukturer fullstendig overflødige. Vi har også tilgjengelig teknologi som kan bidra til å rydde opp i alvorlige forurensningsproblemer på denne Jorden. Vi har det vi trenger for å skape et samfunn fritt for konkurranse, som er samlet rundt vitalitet for selv, andre og miljøet.

Konklusjoner

Siden konkurranse ikke er naturlig og heller ikke nødvendig og fordi den skaper så mye rot for oss alle… Da må det også være at alle kan velge fritt hvilken de vil tjene. Blir det konkurranseånden som fører til selvutslettelse eller samarbeidsånden uten konkurranse som fører til vitalitet.

Dersom du ser visdom i å kaste av deg konkurranseåndens tjenestedrakt der du tjener makt og penger fremfor mennesker, er du ønsket hjertelig velkommen til den stadig større gruppe mennesker som har våknet fra sin egen hypnotiske transe. Du også er tilgitt din fortid på betingelsen om at du også gjør det du kan for å rydde opp i det rotet du har skapt. Du må vise at du tar ansvar.

Dersom du velger å ta til deg innsikten delt her som din egen, bes du om at du bærer den innsikten med stolthet. Du har kommet fri av språkets makt til å binde deg i falske illusjoner av posisjon, makt og rett.

Autoritetsrollen i samfunnet er del av et kompleks fiksjon vi alle var født til og blitt vant med å akseptere. Uten denne, kan ikke konkurranseånden leve. Det er din aksept av å ha retten til å herske over andre i et kunstig konkurransespill som jeg håper du tar opp til vurdering. Ved å fortsette som før, sier du med din adferd at du foretrekker å herske over andre, promotere middelmådighet, bedrageri og økonomisk slaveri. Det er ingen trygghet å få ved å klamre deg på en ide som har gått ut på dato.

Du kan ta det for gitt at dersom du med dette er i stand til å forstå at det du gjorde var ”feil” for deg selv og andre, at du ber om unnskyldning og går i gang med å rydde opp i rotet du har skapt – at tilgivelse vil være helt naturlig. Det som teller mest er at du har lært gjennom erfaring og velger å gå en annen vei inn i fremtiden.

Det største skrittet et menneske kan ta i sin egenutvikling er reisen fra sitt rasjonelle sinn fortapt i fragmentering og oppfatninger av begrensninger, til sitt hjerte som er erkjenner empati og forbindelsen mellom all liv. Kvantespranget fra det ene til det andre involverer et radikalt skift i atferd og holdningen. Gi deg selv tid og anledningen til å skifte kurs i ditt liv med et oppdatert kart over virkeligheten.

Skulle du falle for fristelsen for å fortsette i din rolle som forsvarer og bruker av konkurransemakten i livet vil din samvittighet bli en konstant påminnelse om konsekvensen av dine handlinger. Det du sender ut, vil komme tilbake til deg. Det er deg som velger om du vil lære og utvikle deg gjennom langsiktig smerte eller glede.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

25 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
xyz
xyz
Abonnent
7 år siden

Konkurranse. Det du skriver er helt riktig.Vi må legge dyreverden bak oss og bli spirituelle mennesker. Du angir ingen bruksanvisning for å komme ut av uføret.
Her er en : Følg Sadhgurus meditasjonsveiledning. Bare en liten del av befolkningen trengs, men overlat ikke det til “alle andre “.
Helvete. Fin fortelling , og symbolsk nok riktig, men sannheten er denne : I helvete er personen( sjelen ) totalt ensom, lukket inne i et totalt mørke- men fullt bevisst. Der er det ingen å bestikke, ingen å be om noen ting, og du sulter ikke i hjel- kanskje du ville ønske at du gjorde, men nei, du må lide denne bevisste ensomhet og mørke for en tid. Lykke til alle som vil dit,jeg misunner dere ikke for jeg vet hvor fælt det er å være i den situasjon, var der på en kort visitt.

teig
teig
Abonnent
9 år siden

Hvis konkurranse ifølge visse pessimistern er så ille–hva er årsaken at så mange biler produseres i verden hvert år fra forskjellige land? Er der ifølge dem et altfor begrenset valg for menigmann? Hvilke skulle da være det passe antall?

sandersen
sandersen
Abonnent
9 år siden

Du er inne på noe vesentlig, Mike, men jeg savner dybde i analysen din. Konkurransesamfunnet og kapitalismen bygger på Darwins evolusjonsteori, og senere vulgærdarwinisters utvidelser av denne. De argumenterer for at konkurranse har hatt en evolusjonsdrivende effekt, og at konkurransementalitet derfor har blitt til endel av menneskets natur. Tankemodellen har blitt brukt til å definere bl.a. kapitalisme som en naturlig konsekvens av en evolusjonær prosess, og like dypt fundert bør våre argumenter være.

Peter Kropotkin (russisk geograf, zoolog og filosof) utga i 1902 en bok kalt Mutual Aid – A Factor of Evolution, hvor han viser hvordan gjensidig samarbeid har vært en viktigere drivkraft for evolusjonen, enn konkurranse. Han argumenterer bl.a. for at de mest suksessrike artene har utviklet seg i nisjer, heller enn midt i andres matfat, og derved unngått konkurranse i størst mulig grad. Boka selges i bokkafeen i Hjelmsgate 3, i Oslo (overse de lurvete omgivelsene), eller bestill den fra Freedom Press, i London. Senere viten kunne lagt nye avsnitt til innholdet, men det vitenskaplige grunnlaget for tankene du presenterer vil du finne i Kropotkins verk. Boka inneholder også en mengde litteraturhenvisninger, og er en kilde til lærdom utenom det sedvanlige.

Du vil også finne mye relevant informasjon hvis du leser artikler om “Tyranny of mediocrity”, på nettet.

Ellers takk, for en inspirerende artikkel.

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Her har noen tatt tempen på kloden:
The Collective Evolution III is a powerful documentary that explores a revolutionary shift affecting every aspect of our planet. As the shift hits the fan, people are becoming more aware of the control structures that prevent us from experiencing our full potential. CE3 uses a different level of consciousness and scientific facts to bring clarity about the shift while dispelling myths about our true nature. It offers practical steps that we can implement right now to transition out of survival mode and into our more natural state of peace and co-operation . CE3 includes fascinating interviews with revolutionary speakers and people who are already opting out of the current socioeconomic system. The film examines hidden technologies and exciting alternatives for a bright limitless future. This is the most exciting time in the history of our world.
https://www.youtube.com/watch?v=fAE6zX5wlt4

Her er noen som har de praktiske løsninger:
http://hopegirl2012.wordpress.com/

Vinner dette partiet i Sør Afrika, er det håp:
http://www.ubuntuparty.org.za/2014/04/free-electricity-for-people-ubuntu-party.html

For de som ønsker mulighet til å kryptere emails, har nå startmail.com startet betatesting. https://www.facebook.com/MyStartMail

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Angående syk konkurranse i sport hvor penger og doping har dominert og spilt den viktigste rollen i mer enn 30 år, så håper jeg at det norske folk har vett til å stemme mot Ol i Norge som vil koste minst 50 milliarder. Klin kokkos GALSKAP.

Bolla
Bolla
Abonnent
10 år siden

Litt off-topic.

Hvor har det blitt av Monica Waage, Singoalla og Smurfen?

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Bolla
10 år siden

Enkelt: De søkte oppmerksomhet, men det får de ikke på dette nettstedet lenger ;)

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  bozzie
10 år siden

Det var trist, for personlig så synes jeg de var noen av de som bidro mest til en interessant debatt.

Får håpe de kommer igjen.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Bolla
10 år siden

Singoalla inviterte meg engang til deres lukkede forum, hvor smurfen og søsteren også vanket, mulig de er der enda, men man trenger en invitasjon..
http://lyset-fra-nord.ning.com

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  Bolla
10 år siden

Fikk ikke til å svare på innlegget ditt Gudfrid, så svarer her :-)

Hva er det de diskuterer der da?

Jeg lover å være snill, hvis jeg blir invitert, hehe.

jab
jab
Abonnent
10 år siden

Du har helt rett, du bør henges, iflg. gjeldende styresett.
Du avslører jo splitt og hersk teknikken som har virket fint så lenge for eliten,
og det så alle som vil kan forstå.
Fri energi har de klart å undertrykke altfor lenge nå, men det er mange som
holder på å komme på banen nå. Takk Mike.

http://wakeup-world.com/2014/03/28/how-to-make-your-own-quantum-energy-generator-qeg/

http://truththeory.com/2014/04/03/multiple-scientists-confirm-the-reality-of-free-energy-heres-the-proof/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Fantastisk, du klarer å sparke beina under mange stabile data på kort tid, og det gjør du på en meget kompakt beskrivende måte. Sikkert mange som er delvis enig med deg, men det tar jo dager å tygge ferdig det du kommer med.

jab
jab
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

kommer an på hva man har å tygge med det.

Trygves
Trygves
Abonnent
10 år siden

Takk Mike.
For meg er dette en selvfølgelighet. Enhver konkurranse fører til en mengde tapere og kun 1 vinner. Konkurranse som alle politikere av alle partier forteller oss er tvingende nødvendig for å løse våre problemer er selvsagt etter min mening, akkurat det vi ikke tenger for å løse våre problemer.
Når jeg for å provosere i privat sammenheng hevder følgende – Konkurranse har aldri ført til og kommer aldri til å føre til noen som helst fordel for det menige menneske. Alle for samfunnet vesentlige oppfinnelser er funnet opp av mennesker uten tanke på hvilken profitt de ville få av oppfinnelsene. Når jeg hevder slike synspunkter blir det stille rundt bordet. På grunn av min alder sier de ikke mye i mot, men jeg føler tankene – Mannen er blitt senil. Men som en mann som i 50 år har jobbet med produktutvikling er jeg overbevist om at jeg har rett i akkurat dette. Men dette standpunktet er i dag så far out at jeg jeg må bare takke deg Mike for at du våger.
Konkurranse virker etter sin hensikt for de som har funnet på systemet. Nede i systemet hvor de små kjemper mot hverandre fører konkurransen til at de som er de lureste eller noen ganger de som har det/den beste produktet/løsningen vinner og blir toneavngivende. Etterpå kommer de store kapitalistene og kjøper opp det som har det største potensialet til fortjeneste.
Men disse løsningen er jo ikke de beste for det menige menneske. Det menige menneske er tjent med produkter som er varige og som ikke går i stykker kort etter garantitiden. Takk igjen Mike

Mona Andersson
Forfatter
Svar til  Trygves
10 år siden

Om ett punkt: Konkurranse. Ja, du nærmer deg senilitet, men det gjør vi alle, og ditt synspunkt må respekteres da det helt sikkert er riktig slutning, gitt dine premisser. Men premisser kan være feil eller ufullstendige og alle våre hypoteser og teorier er menneskeskapt.

Naturen ikke.

I naturen er det konkurranse som gjelder. Her finnes ingen liberalisme eller omtanke for middelmådighet. Jeg har ikke sett noe til det. Heller ikke lest noe om det.

Konkurranse er primært og tilfeldigheter sekundært. Selv den raskeste pingvin vil bli spist av en leopardsel hvis pingvinen er på feil sted til feil tid.

I konkurransen Idol er alle de som ender opp som finalister utøvere av høy kvalitet. Gjennom konkurransen har kvalitet blitt skilt ut fra kvantitet. Slik er det og slik skal det være. Hadde man ved Idols start intervjuet alle deltakerne, ville et stort antall gitt uttrykk for at de kunne vinne. Deres indre bilde er ikke i overensstemmelse med realiteten. Tor Milde satte middelmådighetene på plass hele tiden. Diamanten Kurt Nilsen, han med tenna, ville neppe scoret høyt ved førsteinntrykk.

Det samme gjelder i en fotballkamp. Ingen sier, ja nå har dere vunnet så mye, nå må dere score to mål for å få et mål godkjent.

Ved en sædutløsning frigjøres 300 millioner sædceller, 10 millioner pr milliliter. Det er konkurranse mellom 300 millioner om å komme først til egget. Man kan tenke seg hvilken kamp det er og mot det krever å svømme en distanse som tilsvarer over Atlanteren. Det er en særlig utvalgt sædcelle som får lov å formere genene videre.

http://sml.snl.no/ejakulat

Innen alle dyrearter er det konkurranse om det samme. Isbjørner, elger, moskus, alle sloss om retten til å føre genene videre. I Norge får en jeger som feller den største elgen berømmelse istedenfor fengsel. Ved å ta ut den ledende oksen gjør jegeren Martin Kjønsberg elgstammen svakere. Å ta ut lederoksen er miljøkriminalitet. Jegeren må ta ut små okser, aldri den største.

http://www.retten.no/lokale_nyheter/article5752732.ece

Trygves
Trygves
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
10 år siden

Hei Mona Andersson.
Ja i dyreriket gjelder konkurransen. Men nå er det nå slik i min verden at dyreriket er en periode i utviklingen som mennesket som vesen er i ferd med å forlate. Vi mennesker er etter min forstand i ferd med å forlate dyreriket. Vi er fortsatt halvt dyr og halvt mennesker. Men den darwiniatiake ide om overlevelse for den sterkeste er en rent dyrisk tanke/ide. Det betyr kamp og konkurranse. Men jeg vet (nå er jeg arrogant og det tillater jeg meg å være) at konkurranse er en destruktiv og særdeles urasjonell måte å drive et samfunn på. Hvis du mener at konkurranse er løsningen så er det lite jeg kan gjøre med det. jeg har innsett at den eneste jeg kan påvirke er meg selv. Jeg vet med sikkerhet at samarbeide og omsorg for for alle er en bedre løsning enn den troen at egoisme er den eneste drivkraften i mennesket.
Ha en fin kveld.
Trygve

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Trygves
10 år siden

Til nå, i den verden vi kjenner og livene vi lever her, og gitt premissene i dag målt i kroner og øre, så er tilsynelatende det oppofrende konkurransemennesket vinneren. Den hardt arbeidende, kunnskapsrike, dyktige, kontaktskapende, nettverksbyggende, kyniske og samvittighetsløse mennesketypen vil som regel vinne fram. Det store spørsmålet er om skaperkraften lar det fortsette slik..
Og hvem som er vinnerne på den andre siden av tilværelsen vil tiden, eller mangelen på den, vise..

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Trygves
10 år siden

Hei
Dyreriket handler mest om å skaffe seg mat. Ofte i perfekt samhandling. Det drepes ikke for konkurransens skyld. Løven tar ikke den raskeste gnuen og gnuen ofrer ikke sine svakeste. De vil prøve å beskytte sine svakeste. Predatoren tar bare det den og flokken kan spise. Det er mennesket som dreper for gøy, sulter sine egne, utrydder arter og kriger for å utrydde andre flokker. Mennesket vil snart ta steget opp og bli dyr. Elefantene viser vei for alle dyrene til vannhullet. Dyrene er så utrolig smarte og tilpasningsdyktige.
Jeg ser ikke helt konkurransen her, det er en samhandling i et perfekt økosystem. Det finnes også mange mennesker som er en mer naturlig del av systemet. Indianerne har forsøkt å nevne noe om dette i et par hundre år.

I menneskets verden handler det heller ikke om konkurranse. Vi tror det er konkurranse. Ukrainere vs russere. Vg sier “Ukraina slår tilbake” Men disse folkene har levd sammen uten konkurranse i år etter år. Flere og flere ser det samme mønsteret som går igjen. Det er som om vi er i en konkurranse, men med forskjellige spilleregler.

Det er med Ukraina som overalt ellers en kamp om ressurser. Det er store olje og gass kontrakter som skal deles ut. Det er oss i vesten og russere som prøver å få kontroll over disse ressursene, så ikke Ukrainere skal vokse seg store. Vi ser det i land etter land.

Norge er ikke lenger et land. Norge er en bananrepublikk. Norge har ikke mer gull enn at de kan dekke smilet til Harald og familien. Om Norge sluttet strømmen av dollar over dammen og heller kjøpte gull, ville det blitt opptøyer her også. Nå gjør vi som de store selskapene har bestemt, pengene går dit de vil. Statoil er kjekk å ha, de er snille. Statoil har sikret seg kontrakter overalt Norge har vært med å bombe.

Jeg vil anbefale alle å se dokumentaren fra catwalk til Kongo på nrk. Afrika er rikest av alle. De store selskapene sirkler som gribber over disse landene. Det er ikke Russland, USA, UK og Norge, det er våre store internasjonale selskaper som er ute etter kjøtt og blod. De trener opp opprørere, rebeller og monstre. De lager kaos og senere orden ut av kaos. Grusomhetene som kommer frem i dokumentaren er forårsaket av disse gribbene. Moland og French var en del av kaoset. Vi har sett britiske militære trene opp leiesoldater fra Sierra Leone til å skyte raketter. Disse soldatene skal settes inn i kampen om Somalias enorme naturressurser. Texas-milliardærene har sirklet over Somalia i 70 år. De har investert milliarder der og vil aldri gi opp. Det handler om å kle opp Mohammed i Wrangler og Stetson, men somaliere vil ikke ha slike ledere som de har i Sør Sudan. Salva Mayardit, president og Texas cowboy ønsker nå Statoil velkommen. Våre ledere er skyld i sultkatastrofene i hele dette området. Disse er verdens rikeste. Løsningen er å lage konflikt, hjelpe flyktninger, sende Børge Brende over med bistand i form av utviklingshjelp. Utviklingshjelp er det samme som å rydde vei for Statoil og andre norske selskaper. Som igjen fyller lommene til Chevron, Exxon, Phillips, Shell og sikkert Lukoil. Dette er ikke konkurranse, men et djevelsk spill og kontroll.

God påske!

Trygves
Trygves
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
10 år siden

Det med levende organismer er skole-eksempler på hvordan samarbeide må til for å løse kompliserte forhold. Det jo innlysende at det i våre kropper må være en enorm kommunikasjon og et fabelaktig samarbeide. At så mange kompliserte prosesser går så bra som de tross alt gjør forteller meg det. Men en behøver ikke å gå lengre enn til der i teorien konkurransen skulle ha sine fordeler. Når en bedrift har vunnet konkurransen om en leveranse av for eksempel utvikling av et prosjekt/produkt. Det første prosjektledelsen da burde ha gjort var å fortsette konkurransen innad i bedriften hvis nå konkurransen er den beste måten. Men det motsatte skjer – hvordan skal vi sette sammen prosjektet, hvordan skal vi samarbeide o.s.v. . Da er argumentet hvis vi ikke hadde hatt konkurranse om å få leveransen ville det blitt mye dyrere. Jasså ville det det? Store prosjekter er alltid kompliserte å beregne både for leverandør og kjøper. Derfor må leverandøren alltid ta høyde for dette når prisen beregnes. Og hvis kjøperen er så heldig at han får det så billig at leverandøren går konkurs blir jo det også veldig dyrt også for kjøperen. Min påstand, som jeg også har personlig erfaring med, er at å danne relasjoner mellom leverandører og kjøpere hvor samarbeid er i fokus gir de gunstigste resultatene både hva gjelder pris og kvalitet.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
10 år siden

Protocol #1 – What we Believe

1-2. Let’s discuss the differences between us Jews and them Goyim (non-Jews).

3. People are basically evil by nature. The bad people in this world far outnumber the good. So the best form of government is not one that holds reasoned discussions with its people, but one that uses tyranny.

Most people would gladly become an all-powerful dictator and sacrifice the well-being of others for their own benefit.

4. Where do people get their guidance? And what stops them from acting out their evil desires?

5. In olden times people behaved like animals and were guided by the force of their bestial instincts. Then as society developed, humans developed laws to follow. But these laws were based on those same natural instincts. So the only valid Law is the ‘law of nature’, i.e. the use of force.

6. Freedom is only an ideal: nobody really has it. But if you want to win an election it’s good to preach the ideals of freedom, even if you plan to deprive your voters of it.

If your opponent believes in the concept of freedom, like as a ‘Libertarian’, use that against him. Because if he foolishly believes in freedom he won’t be willing to use the underhanded tactics that you do. He will play fair while you fight dirty.

Any government that is based on freedom loses control over its people. This is a terrible thing because remember that people are basically bad and the only way to guide them is by force. If a government is guided by freedom the people will become weak. We can take advantage of that weakness to overpower them and install a new government.

http://www.iamthewitness.com/Protocols-in-Modern-English.htm

Sk0gr
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
10 år siden

Det er kanskje ikke alltid den “riktige” sædcellen som vinner. Men hva med eggcellen? Hvem måtte denne ta knekken på og utradere i konkurransen? Og skal vi som er bygget opp av et flertall ulike celler, redusere oss til sædceller i det daglige?

Hva er vitsen dersom meningen ved livet er å gi videre “sine” gener? Hvorhen skal genene i så fall til slutt og hvorfor? Har det slått noen at meningen med livet kan være å leve? Noe man biologisk sett trenger gener til. Men de som lever har allerede gener og de kan gi “egne” gener videre eller hjelpe å fostre opp “andres” gener. Ærlig talt.

Det finnes de som kan synge bra og som aldri ville deltatt i Idol, dvs. å delta i en slik konkorranse er ikke en nødvendig betingelse for kvalitet.

Fotballkamper og lederokser tørr jeg ikke si noe om.

« Forrige artikkel

Jens Stoltenberg vil nedlegge NATO?

Neste artikkel »

Nå er søndags-Dagbladet borte

25
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x