WHO and UN haven’t declared the COVID-19 outbreak as a “pandemic”, but CNN has, se: http://theindependent.sg/who-and-un-havent-declared-the-covid-19-outbreak-as-a-pandemic-but-cnn-has/

Skapte WHO en kunstig pandemi?

7631 visninger
19 minutter lesetid
117
«There is a great deal of fear of further chaos. TPLF will not stop killing. People’s restraint is being exhausted. Disagreement within the army and police, along ethnic lines, is potentially the greatest source of chaos» (foto her, artikler her og her).

WHO ledes av en marxistisk ex-terrorist. Amazing Polly fra Kanada, kjent for sine politiske betraktninger, betegner ham som en fullstendig gal psykopat, a maniac, noe hun nok har rett i. Men han har hatt hjelp. Det står mektige folk skjult i skyggen bak ham. Han ble valgt i mai 2017 for en periode på 5 år. Hans navn er Tedros Adhanom Ghebreyesus, født i byen Asmara 1965. Hans terrorgruppe Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sto oppført i USAs register over terrorgrupper i 1990-årene og står fortsatt oppført som terrorister i den globale terrordatabase. Hvorfor ble nettopp en mann som han valgt, akkurat i denne tid, hvor det spisser seg til?

Han var terrorist i Etiopia på linje med Trotsky i Russland, Castro på Cuba og Nelson Mandela i SørAfrika, alle rikelig glorifisert og helteforklarte, til tross for en hensynsløshet og brutalitet som savner sitt sidestykke, særlig utvist i behandling av opposisjonelle med voldtekt, fengsling, juling og omfattende tortur med dødelig utgang. Kommunistene tålte aldri at noen sa dem imot.

Ved søknaden til stillingen som generalsekretær ved WHO unnlot han å nevne at han hadde vært i ledelsen av TPLF, av gode grunner, da terroristene fra TPLF var: «en brutal og korrupt etno-fascistisk politisk gruppe som hovedsakelig var ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten i Etiopia». Svindel ved unnlatelse, kalte skribenten Abebe Gellaw, det (her): «The gang is ultimately responsible: for korrupsjon, drap, tortur, masse-fengsling, tyveri av andres eiendom og tvangsflytting av folk. Adhanom er blant de øverste tre ledere.» Han skriver videre: «Splitt- og hersksystemet har gitt dem en sterkt diskriminerende politisk og økonomisk struktur som har gjort det mulig å dominere og underlegge seg flertallet» (her).

Gellaw beskriver en omfattende bruk av terror. Bare ett land i verden bruker terror systematisk og det er synlig i Gaza, verdens største konsentrasjonsleir for palestinere. Bare ett land i verden skrøt av å bruke terror; det gjorde Meachim Begin, rett før han ble statsminister av Israel. Ser vi ikke samme systematiske bruk av terror i Etiopia, strikket over den samme lest? Var det ikke til og med meget sansynlighet at rådgiverne for TPFL kom fra Israels Mossad, terrorens eget hjemland? For bare med spesialister i bakgrunnen hadde de kunnet bygge opp et regime som var istand til å tyrannisere en hel nasjon, et folk med 105 mio, for man trengte et omfattende fengsels- og tortursystem, slik det var rundt Ljublankafengslet i Moskva 1917; man trengte folk som torturist Andrei Y. Sverdlov (1911-1969). Gellaw beskrev med sine ord et «divide and rule system», en hersketeknikk brukt gjennom generasjoner, kjent som sionistenes viktigste verktøy. Var det disse folkene som hadde dyrket frem Tedros Adhanom Ghebreyesus slik han var blitt; var han fra begynnelsen av deres ektefødte barn? 

«African nations have agreed that sitting heads of state should not be put on trial by the International Criminal Court where Kenya’s leaders are in the dock, Ethiopian Foreign Minister Tedros Adhanom said at a ministerial meeting», pressemelding, se her. Så? Ble statslederne i Afrika enige seg imellom om at de skulle kunne gjøre hva de ville? Alltid? Fikk forbryteren heltestatus? Var ikke det å snu opp ned på virkeligheten? For et helt kontinent? For 1,2 mrd mennesker?

Han hadde arbeidet seg opp i en maktens verden hvor fattigdom og sult hersket, forårsaket av at noen få utvalgte satt igjen med landets rikdommer mellom hendene. Da også tvangsflytting av store folkegrupper fra et område til et annet ble gjennomført, hvor han hadde trådene i sine hender, kokte det sommeren 2016 over. Det som hadde gjæret lenge i undergrunnene slo ut i åpne uroligheter og kamper. Landets sikkerhetsstyrker skjøt og drepte for fote. Den som ble regnet som ansvarlig for dette var Tedros Adhanom (Minister of foreign affairs). Han hadde erklært unntakstilstanden og drap over 600, samt fengslet over 70 000 landsmenn. Da dette ble kjent var det stemmer i det internasjonale som krevde etterforskning for brudd mot menneskerettighetene, men det ble forhindret, kanskje nettopp av mektige venner fra halvmørket bak FN-apparatet (se brev Human Right Watch, her, her og Aljazeera, her)?

Var Tedros Adhanom en mann FN trengte for sine fremtidige planer? En som ikke nølte med å drepe sine egen landsmenn i et land med nesten 105 millioner mennesker? En som hadde vokst seg mektig på de mange han kaldblodig hadde fengslet og myrdet? Tigrayen Tedros Adhanom skal også ha fått ansvaret for at 2 mio av tigrayenes evige fiender, Amharafolket forsvant sporløst fra befolkningssentrene i Amharaland. Amazing Polly mener hans handlinger mot egne landsmenn har en slik størrelsesorden at det grenser til genocide, folkemord (Amazing Polly, 03:53, her og John Martin om Tedros Adhanom, her).

En psykopatisk tyrann og massemorder som blir hentet inn som en kommende høytstående sjef i en verdensregjering, kanskje sogar verdens-politisjef, med en fortid fra torturkjellere, som aldri hadde nølt med å drepe folk han anså uberettiget til å leve, skal få ansvar å ta seg av opposisjonelle? En ny Leo Trotsky, som allerede i 1917 sørget for politiske kommisærer, en i hver tropp av russiske soldater, kommisærer med oppdrag å straks drepe enhver som våget å mukke, også av de egne. Var ikke det terror og frykt som selve drivkraften? Var ikke det globalistene i et nøtteskall?

Ulrike Meinhof 1934-1976

Han var helseminister fra 2002-2012, utenriksminister fra 2012 – 2017. Og kanskje var det akkurat som i Norge; Bill Gates var også i Etiopia en flittig gjest, ute på besøk for å tigge tilskudd fra statskassen til sine vaksineprosjekt, idag vet vi med sikkerhet at vaksinene skulle bidra til reduksjon av befolkningen, opp til 15%, hvis vi tar Bill Gates egne ord på alvor (02:36, her), og Adhanom var med på notene. Han diskuterte også HIV/Aids-spørsmål med dengang helseministeren Tedros, skriver F. William Engdahl (her), så han var godt orientert om både virus, vaksiner og deres egentlige hensikter. Så var det kanskje vaksiner som lå bak da fødselsraten hos Amharafolket gikk ned og var lav; Amharafolket var som kjent tigrayen Adhanoms «evige» fiende. Den var nok ikke sugd ut av eget bryst, ideen om å forandre definisjonen: En epidemi av kolera (2007) herjet i nabolandene, men den kom aldri til Etiopia, fordi Adhanom simpelthen forandret definisjonen på sykdommen og lot tusenvis dø uten behandling da de ifølge definisjonen ikke hadde sykdommen (les om bakgrunnene for dette, her). Var ikke dette er merkverdig idé? Forandre definisjonen? Var ikke dette den samme type intelligens som også lå bak utsagnene terroristen Ulrike Meinhof (BaderMeinhof) serverte i rettsalen i Stuttgart i 1974? Ennå idag vet de færreste at Ulrike Meinhof var statens egen terrorist (om Ulrike Meinhof i Dagsavisen, her, video biografi på tysk, her). Hun forsøkte å rettferdiggjøre drap som politisk handling, som så mange var også jeg dengang forbløffet over den usedvanlig frekke argumentasjonen? Men det var nok ikke hennes egne påfunn, siden de tyske aviser skrev så utførlig om det. Meg synes det opprinnelsen var den samme her også; de profesjonelle terrorplanleggere fra Midtøsten.

Bill Gates på en hvileløs jakt etter tilskudd fra andre lands statskasser for sin depopulasjonsagenda. Her avbildet med Adhanom (foto fra John Martins video).

For hva kan grunnen være til at WHO får en terrorist og morder på linje med tyske Andreas Bader i Rote Arme Fraktion, argentinske Che Gue Vara eller Sørafrikas Cyril Ramaphosa som leder? Folk av kriminell, rå karakter, udannet og brutale som var blitt pyntet opp med heltestatus, hvit skjorte og slips. Nå i leder- og nøkkelposisjoner i våre samfunn. Hva kan grunnen være til det? WHO var i alle år en organisasjon omgitt av  skandalerykter fordi en råtnende korrupsjon hadde spist seg langt innover i strukturene; var en Adhanom i spissen bekreftelsen på at det fortsatt var den samme åndelig tilstand som før som hersket?

Var det derfor at de utad lot seg fremstille som Guds gode representanter på jorden, i lyset fra det samme miljøes mange avisers og fjernsynsstasjoners kraftige lyskastere, mens de i virkeligheten søg ut ressurser av andre lands statskasser til egne og venners private bankkonti, hvorav norsk statskasse også var og fortsatt er involvert (om vaksinealliansen Gavi, på engelsk: CEPI, se her). WHO er idag i drift fordi store vaksineprodusenter og ikke minst Bill og Melinda Gates-stiftelsen finansierer 80% (tall nevnt i følgende video, 09:10, her) av deres budsjett. En ordning som har pågått siden 2008. Som Dr. Wodarg tørt og sarkastisk kommenterte; «de forventer å få noe igjen for pengene sine.»

Nye dokumenter hevder å kunne bevise at Mugabe beordret Gukurahudi drapene, hvor 20 000 sivile ble myrdet av Mugabes 5. Brigade (fra avisen The Guardian, her).

Har vi med terror å gjøre? Kanskje var pandemiene de regelmessig varslet verdens folk om, siden 2001, deres form for terror? Faktum er at de strør om seg med svada skrevet i store bokstaver som: «Vi utnytter god vilje og vår teknologi og erfaring for å fylle hull i helsevesenet over hele verden. Dermed kan folk bli sunnere og leve et produktivt liv,» mens de føyer til et foto av en brunfarget innfødt i en åker og stikker alt de kan av penger i sine egne og i sine utvalgte korrupte venners lommer (Amazing Polly, 32:03, her). Er det virkelig det vi kan iaktta; at de lyver og markedfører edle hensikter, mens de egentlige motiv holder de skjult fordi de ikke tåler dagslyset? Var ett av motivene bak de mange fantasifulle virus, svarte penger? Hadde vaksineprodusenten også testen som skulle påvise smitte i sine hender, så ville det kunne bli en riktig eventyrlig business (Amazing Polly, 14:35, her). Var det dette virusene ble skapt for? Som viruset fra Vest-Nilen i 2001, Sars i 2004, fugleinfluensaen i 2005, svineinfluensa i 2009, Mers i 2012, ebola i 2014, zikaviruset i 2016 og korona viruset i 2020? Men kanskje var det også egnet for å bane veien for en global verden? Sionistenes globale verden?

WHO har da oppnådd minimalt i forhold til å forbedre helse i de fattige land, selv med de store mengder av penger som i en årrekke ble kanalisert gjennom dem. Var det nettopp fordi de forsynte seg selv, rikelig? Kanskje var logikken enkel: Kanskje lønte det seg ikke å løse verdens helseproblemer, for da ble det mindre penger som kunne havne i deres egne lommer eller på deres venners bankkonti, var spørsmålet Amazing Polly formulerte (36:54, her). Hun besvarte det selv på følgende måte: «Its because the leaders of these organisations are totally criminals (37:01, her).»

Er dette de «like barn leker best»? Som generalsekretær i WHO utnevnte Adhanom Zimbabwes Robert Mugabe som goodwill-representant fra Afrika til WHO, en beryktet folkemorder. Men plutselig kom dokumenter (2017) frem i dagen som knyttet han til massedrapene i Gukurahundi. Omfattende protester gjorde at Adhanom senere måtte trekke utnevnelsen tilbake (her). Generalsekretær Adhanom er kanskje ikke bevisst sin rolle som folkemorder?

Å erklære pandemi

WHO er den organisasjon som idag tar avgjørelsen om en epidemi eller pandemi har brutt ut. En verdensomspennende epidemi eller pandemi betyr eventyrlige omsetninger i milliardhøyder for vaksineprodusentene. Ved pandemien erklært i 2009 satt Dr. Wolfgang Wodarg i Europarådets parlamentariske forsamling med ansvar for helsespørsmål. Han så dengang at mangt av det som WHO erklærte ikke stemte helt med det han kunne iaktta og fastslå. Han tok dengang initiativ til å undersøke hvordan pandemien egentlig oppsto. 

«Ja, dengang undersøkte jeg dette grundig,» forteller Dr. Wodarg, «vi hadde i 2005 fugleinfluensa. Den var bakgrunnen for at Verdens Helse Organisasjon tok på seg ansvaret for å lage en plan for slike pandemier, d.v.s. hvis et visst patogen sprer seg over hele verden og gjør at mennesker er veldig, veldig syke og hvis mange dør. »

Wodarg som SPD-representant i den tyske Riksdag, her sammen med den gang forsvarsminister Peter Struck (se her).

Dr. Wodarg forteller videre: «Hvis en nødsituasjon oppsto. Derfor ble disse planer laget. De store vaksineprodusentene signerte deretter kontrakter med de enkelte nasjonalstater der det het at hvis en pandemi ble erklært av WHO; så ville de, vaksineprodusentene, lage vaksiner mot dette veldig raskt, slik at alle kunne bli vaksinert. De skulle også bygge ekstra fabrikker for dette også, slik at det hele skulle gå fort. Vaksineprodusentene lot seg disse forberedelser finansiere av de forskjellige stater, de fikk mye penger. Men til tross for at de ventet, så dukket ingen riktig alvorlig pandemi opp.

Da besluttet de rett og slett å lage en pandemi selv.»

«Det var en vanvittig tid og folk var livredde, og WHO var med på det. WHO erklærte da at en pandemi hadde brutt ut. De syntes de kunne erklære dette fordi de hadde brukt enkle matematiske modeller, derfor sa WHO ganske enkelt, åh, det er visstnok et nytt patogen, til og med et helt nytt patogen, det sa de, selv om det ikke var nytt. En nytt patogen, og dette nye patogenet kunne være veldig farlig, og det spredde seg veldig, veldig raskt.

At det allerede var påviselig hos mennesker, at mange mennesker allerede hadde antistoffer mot det, innrømmet de først i ettertid. Det var en enorm panikk den gangen, og denne panikken ble av den grunn skapt slik at WHO etterpå kunne erklære; åh, nå er pandemien her. Og for å kunne si det, måtte de fjerne to kriterier som man var blitt enige om i tilfelle en krise: Det ene var at det måtte være en svært alvorlig sykdom, det var det heller ikke den gangen, og det andre var at mange døde. WHO slettet ganske enkelt disse kriteriene fra definisjonen. Og så var pandemien der. Da ble det sagt at et nytt patogen sprer seg over hele verden. Mens det i virkeligheten var tilfelle hvert år.» Egen oversettelse fra intervjuet (se 19:17-21:26, her).

Offentlig statistikk over dødsårsaker i Italia, utgitt 17. mars 2020, 1% døde av corona uten å ha andre underliggende sykdommer

Han kommenterer situasjonen i Italia: «Hvorfor er det kaos og en nødsituasjon på sykehusene i Italia? Vet du, Italia har en svært komplisert situasjon med hensyn til antibiotika-resistens. I Italia viser det seg at 26% av pasientene er antibiotikaresistente. I Tyskland er det 0,5% av pasientene. Det betyr at det er farligere for en italiener å bli syk enn en tysker. Det er nosokomiale infeksjoner, det betyr infeksjoner som man får som pasient på sykehus, fordi bakterier gjerne samler seg på et sykehus, da syke folk gjerne bringer med seg forskjellige bakterier. De opptrer i store mengder, ja, det er faktisk farlig å bli innlagt på sykehus, og man har fortalt meg at italienere har stor angst for å bli innlagt på sykehus. Italienske sykehus må etter alt å dømme oppjusteres kraftig, det må ansettes mange flere pleiere og leger, nytt utstyr anskaffes og flere ressurser må til og en meget bedre hygiene må oppnåes. Jeg tror at legene der er glade for at de nå endelig får en fortjent oppmerksomhet, slik at flere ressurser kan bli bevilget til det italienske helsevesen…. men, det dør ingen flere enn vanlig i Italia» (Dr Wodarg 15:40-16:47, lastet opp den 17. mars 2020, her).

Vanligvis dør omkring 900 av influensa i Norge hvert år (se her). Men det varierer. I 2017/18 døde 1800, se kommentar om dødsfall influensa, Aftenbladet, her, om influensa, se Telemark avis, her.

At noen står bak med politiske motiver, bruker riksaviser og NRK i den reneste propaganda-kampanje, og ikke tar det minste hensyn til fakta, blir mer og mer tydelig. Jostemikk skrev den 21. mars følgende setning: NRK «lar ikke brysomme fakta komme i veien for en god skremsel. Fakta og realisme preller av NRK som vann på gåsa» (se her). Om ikke NRK dermed underskrev sin egen kommende dødsdom? Men også amerikanske federale medisinske institusjoner lyver, her beskriver Jon Rappoport CDCs (Centers for Disease Control and Prevention, CDC.gov) rapportering (se her). Se også kronikken til distriktslege Husum i Finnmark i 40 år, under slagordet tenk sjøl (se her). Mitt inntrykk er at det var ingen krise; det var ingen pandemi, det var en «hype» som noen hadde skapt for å ville utnytte den politisk. Var det Mossads innflytelse på Tedros Adhanom vi var vitne til? Kanskje kom også anbefalingen å søke stillingen i WHO nettopp fra den kanten?

Politiske motiv

Fra VG 25. mars 2020, Marxisten Antonio Guterres bryr seg nå om menneskeheten (her og her). Lars Bern: FN bedriver historiens största bedrägeri (her).

Nedenforstående tekst er en sammenfatning gjort av Dr Wolfgang Wodarg. Angrepene mot ham i kjølvannet av å prøve å skape en (media)pandemi, bekrefter at saken ble drevet frem med maktpolitiske motiv. De prøvde å ødelegge ham med skittpakker. Wodarg antyder dette slik: Da mange medier har deltatt i en mediekampanje som prøver å sverte meg og på alle mulige måter fremstiller meg som upålitelig, med både ærekrenkelse og med bakvaskelse, oppsummerer jeg mine faglige vurderinger, slik (se originaltekst, under Coronapanic beenden, her).

Helsevurdering: Det finnes ingen gyldige data og ingen bevis for eksepsjonelle helsetrusler. Ubestridte fakta: Den offisielle dødelighetsstatistikken som fremdeles er tilgjengelig, og forskjellige nasjonale influensaovervåkningsinstitutter viser et normale forløp, sesongens «influensa» er som vanlig. irus er og har alltid vært der. Corona-virus, influensavirus og andre virus endrer seg kontinuerlig. Derav er «nye» virus også normale. Betydningen og anvendelsen av PCR-testene: Testene som ble brukt er ikke offisielt validerte, men er bare godkjent av samarbeidende institutter. Testene er ofte selektive (Wuhan og Italia) og ble uansett tatt på kritisk syke mennesker og var da ubrukelige for vurdering av en eventuell pandemi. Uten disse testene, som er tvilsomme med tanke på deres informative verdi og deres forfalskende anvendelse, ville det ikke være noen indikasjon for nødtiltak.

Andre risikoer for feilvurdering: WHO er økonomisk avhengig av Bill and Melinda Gates Foundation. De ikke-verifiserbare pandemi-scenarier er propaganda for å skape angst. Wuhan og Italia ble brukt til å produsere angstskapende «nyheter». Selv i Italia, uten de nyeste testene, ville du bare se den årlige utbredelsen av influensa (hør David Icke om testene, her, les om globalresearch om testene, her).

Hans bakgrunn er: Wolfgang Wodarg fra Flensburg er en erfaren lungespesialist og epidemiolog. Han jobbet i mange år på akademier for folkehelse og arbeidsmedisin. Som stipendiat for avdelingene for epidemiologi og helseøkonomi ved John Hopkins University, Baltimore, men også som foreleser og ansatt ved universiteter og universiteter, har Wodarg fått dyp innsikt i det politisk korrekte mainstream medisin systemet. Han har jobbet som skipslege, havnelege, hans kompetanseområder er: indremedisin, hygiene og miljømedisin. Wodarg satt i Forbundsdagen og i Europarådet, spesialistemaene her var: etikk og lov om moderne medisin. Han ble akkurat sparket ut av styret i Transparency International på bakgrunn sine utsagn om korona viruset (om dette, se Oliver Janich, her, se Wodargs hjemmeside, her).

Et WHO som lyver? Om så alvorlige ting? Kan det virkelig være en kjensgjerning? Etter min vurdering er Dr. Wodarg et menneske som er etterrettelig. Han farer ikke med usannheter og rykter. Kaster ikke dette opp mange spørsmål? Også spørsmål om koronaviruset?? Et mild virus? Kan det stemme? Det som stemmer er etter alt å dømme at coronaviruset er mildt. Men muligheten for at de har skadet folk med vilje for å gi inntrykk av at et virus stadig er i omløp, er tilstede. Hvordan har de kunnet gjøre det? De gjør det i det skjulte. Kanskje med mikrobølgers betrålning av et mildt virus som gjør at de muterer? Kanskje gjennom forgiftning? Hvorfor er det logisk?

Hvis det stemmer at virusbølgen var planlagt og gjennomført som et terrorprosjekt, for å vinne politisk makt, slik Gordon Browns utspill bekrefter, da åpner det for andre lignende parallelltløpende aksjoner, som f.eks. utslipp av stoffer som fremkaller lignende helsemessige reaksjoner som influensaen gjør, men langt sterkere og langt mere dødelig. Hvorfor? Fordi man trenger markører, man trenger skremmeskudd. Og siden media har gjort mye med de feteste overskrifter for nettopp å skape angst, så måtte også noe dukke opp som man forklarte med et skadelig, livsfarlig virus. Man trengte bare mindre, men sterkere enkelthendelser for å få redselen til å skyte i været, for at den ikke skulle dovne hen, f.eks saringass, luktfri, smakfri og akkurat de samme virkninger som influensa, men meget sterkere og for flere, avhengig av alder og sunnhet, dødelig. Perfekt i en slik setting. Anonym, sporløst og livsfarlig (se Veterans today, om sarin gass, her). Hensynløse tyranner nøler ikke et øyeblikk. 

Fjernsyn og riksaviser

Hva kan vi gjøre for å slutte å leve i frykt og redsel (her)?

Ingen er nok uenige i at norsk fjernsyn med NRK i spissen sammen med riksavisene i saken koronaviruset har kjørt ut med krigsoverskrifter. Ja, så ille har det vært, at det ble helt åpenbart at media hadde sin planlagte, medvirkende, avgjørende del av Koronakampanjen; media var med på det: De balanserte hårfint på grensen til løgn og svindel, blåste opp tall og lot andre fakta ligge på sidelinjen, man kunne ikke kalle det annet enn manipulasjon, lureri.

Og hensikten var klar: Media var de som skulle fyre det hele opp til uante høyder av gloheit helvetesild, angst og redsel og derigjennom tvinge politikerne til å ta upopulære avgjørelser, avgjørelser de ikke likte å ta, ikke det aller minste, men de skulle bli tvunget å måtte vise beslutningskraft, vise at de kunne være riktige ledere og ta viktige avgjørelser i de øyeblikk da det gjaldt som verst.

Men siden de fleste av våre stortingspolitikere var unge og uprøvde, noen var ikke engang kloke av verken skade eller av livet de hadde levd, ikke hadde de stått bak roret i kuling og uvær, mange av dem hadde knapt nok vært innom arbeidslivet; da måtte resultatet bli som det ble; de som sto bak og skjøv dem vant frem og beslutningene som ble fattet var verken kloke, livskraftige eller sunne. Ganske enkelt fordi de ikke hadde beina godt plantet på jorden. I Vinje i Telemark la ordføreren ned forbud mot at folk skulle få bruke hyttene (her). Utenfor Kjøllefjord i Finnmark ville ordføreren ha bevæpnede militære styrker som skulle bevokte bygda, slik at ingen søringer skulle kunne komme inn i varmen (her). Og på Kongsberg sto heimevernet klare, speidet ut over innsjøene, bak åskammene og fjellknausene og ventet på marsjordre (her).

Men noen få tittet nærmere på tallene og på statistikken og skjønte at det som virker utlignende på hysterisk panikk var klarhet og ro; så var det alikevel ikke slik media hevdet, tallene over antall døde var normale, alt var som før; se og hør Matthew Del Bigtree (som bygde opp anti-vaxx-kampanjen med Dr. Andrew Wakefield) kommentere statistikk tilbake til 2017 under influensa i Europa (1:24:40-1:29:27, her) og bli forbauset over hva slike opplysninger kan gjøre med frykt og redsel for virus og mulighet for en snarlig død sammen med familie, venner og slekt før tre dager har gått.

Verdensregjeringen må komme

Vi trenger en verdensregjering NÅ, sier den britiske statsmann Gordon Brown.

Vi trenger en verdensregjering, NÅ, sa den engelske politiker, globalisten Gordon Brown. Brown gikk ut med ønsket å ha en verdensregjering, én regjering i én global verden som kunne ta seg av et hastende, globalt problem (her og her). Nå? Var det ikke WHO som FNs høyre hånd, som sørget for forberedelsene og planlegging av prosjektet koronaviruset i 2019/2020? Sionistenes WHO? Var det ikke sionistene som hadde innhentet forsikringer fra sine journalister i de mange land at de sto klare med nødvendig medvirkning av fjernsyn og riksaviser i alle vestlige land, men også Asia? Sionist-terroristenes egne planer? Hadde ikke Tedros Adhanom gjort akkurat dette i sitt eget land, mot sine egne landsmenn, før? Forandret definisjoner? Brukt vaksiner med skjulte, men ønskede bivirkninger? Flyttet befolkningsgrupper? Erklært unntakstilstand? Ridd sitt eget land som en mare og brukt sine egne landsmenn for å oppfylle Agenda2030 målsettinger? Med sionistene i ryggen? Var det derfor de, hensynsløst og uten betenkning tok med på kjøpet at tusenvis av mindre og mellomstore firmaer og arbeidsplasser skulle bukke under, at tusenvis av familier skulle miste sine inntekter, skulle sulte og bli urolige fordi de ikke hadde mat, at samfunnenes tilsynelatende stabile rammebetingelser skulle løses seg opp i løpet av noen få uker og måneder? At kaoset i våre samfunn skulle tyte ut av alle sprekker og hull? Alt under trusselen av et lite, usynlig virus, holdt i tømmene av en mindre gruppe utvalgte? De samme utvalgte som hadde fulgt Adhanom helt fra TPLFs første dager? John Martin avslutter sitt bidrag om Adhanom med følgende ønske, som jeg helhjertet kan slutte meg til (video her, se hans nylig offentliggjorte side om Tedros, her): «Tedros and his cronies (min uthevelse) will be put on trial at the ICC (International Criminal Court), tried for his crimes and if found guilty, spend the rest of his life in prison.»

Etterord

Den verdensordning globalistene roper etter, er et samfunn hvor hensynsløse tyranner, despoter og kriminelle i hvite skjorter og slips, skal råde. Det var derfor de også i år lagde en pandemi; et «livsfarlig» virus. Det var de som hadde makten bak FN og WHO, de samme som beveger Israel, de samme som i alle år har brukt terror, frykt og bedrag som sine metoder for å styre befolkningene; som BaderMeinhof-terroren i Tyskland, Oklahoma bombingen, Waco Siege i Texas og ikke minst 911 i New York. For den som har villet se, har disse alltid vist hvem de var. De etterlot seg også denne gangen fingeravtrykk: Koronaviruset var et nytt terrorangrep, en ny global svindel «hypet opp» ved hjelp av aviser og fjernsyn. At de fikk så mange med seg, viser hvilken makt de innehadde, fryktens makt, den skal man ikke kimse av, den er reell. De som døde, de døde – med koronaviruset, et ordinært forekommende virus, de fleste døde ikke av det, men med det; de døde av andre årsaker; og noen av disse synes meg å ha vært arrangert for anledningen; de tåler ikke å bli belyst. Våre nærmeste tider vil bli vanskelige. Hvis vi ikke vil bli tatt uforberedt, sittende på gjerdet, bør vi bygge opp en stille, men våken motstand, en motstand utfra kunnskap. For det kommer et oppløsende kaos, villet av et maktmiljø bak FN mot oss. Det kan koste mange menneskeliv, barn, ungdommer og voksne, unge og gamle. Særlig hvis vi er uforberedt. Å konsentrere oss om det som er de bærende søylene i vårt samfunnsliv, er nyttig. Søyler vi alle har levd av; våre forordninger og institusjoner, bygd på kristne samfunnsideer. Avslutningsvis får vi ikke glemme det ærefulle oppdrag å løse opp hele organisasjonen kjent som de Forenede Nasjoner med alle dets forgreninger og røtter og alt dets destruktive vesen, slik at de som sto bak denne ikke lenger kunne få makt, ikke lenger fikk næring og ikke lenger kunne eksistere, men i ubehaget av å bli belyst, måtte trekke seg tilbake til sine mørke skjulesteder, kjeppjaget tilbake dit de kom fra.

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

Abonnere
Varsle om
guest

117 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
John Bell
John Bell
3 år siden

Min far er i respirator på sykehus med viruset, min mor har det også og har vært veldig syk. Så trusselen er reell, det skal de ha. Sannsynligvis biovåpen. Det lukter vondt av dette, og klovnene kommer IKKE til å seire!

smurfen
Moderator
3 år siden
Svar til  John Bell

Tok din far og mor svinevaksinen i sin tid ? Det sies at de som tok svinevaksinen tester positivt på corona.
Virus kommer med vaksiner.
På jobben til min bror får alle tilbud om gratis influensavaksine hvert år.
Hvert år så tar alle vaksinen unntatt min bror og hvert år så får alle influensa unntatt min bror :)

James Corbett kom med denne her i går som nå har tatt helt av , den tar for seg hele Coronakrisen og hva som er løsningen på elitens planer om en totalitær verdenregjering, Et tredje rike 2 på steroider. Desentralisering er løsningen.
Del del del.
Som sikkert de fleste allerede har skjønt så er koronakrisen the next 9/11, dette er et globalt terrorangrep, et super kupp av WEF. Altså verdens 1000 rikeste som vil eie alt og alle i hele verden. Dypstaten som Trump og mange andre kaller det.

The Greatest Depression

https://www.youtube.com/watch?v=ZlTHjAuqRHs

Frank Aune
Grunnlegger
3 år siden

Utdrag fra dagens oppdatering hos BenjaminFulford.net:

The battle for Planet Earth is reaching a climax as opposing forces try to use the “coronavirus pandemic” to achieve their agendas. The liberation forces are using the lockdown as an opportunity to arrest senior Khazarian Mafiosi, while the Satanists are hoping to vaccinate and microchip the general public back into submission, multiple sources agree. It’s almost as if reality is bifurcating, with one version filled with fear and death and other in breathless anticipation of planetary liberation.

First, let us look at what the white hats are saying. Japanese Prime Minister Shinzo Abe, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel, Prince Charles of the UK and many others will be or have been “coronavirused” (arrested), according to CIA and Pentagon white hats. One CIA source says:

“They are putting out disinformation to keep this as classified as possible.” Merkel is going to have a third test and Macron also tests positive. This is a code word for they are being removed.”

[…]

Now let us look at what the dark side is up to. In the video at the link below, starting around the 15:20 mark, Bill Gates is calling for only people who have a vaccination certificate to be allowed to travel. https://www.youtube.com/watch?v=D5oQp-GVMJU&feature=youtu.be

NSA sources confirm this and say the cabal is hoping to get the sheeple to show up at the local Walmart to get vaccinated and micro-chipped in exchange for receiving “digital wallets.” This is serious folks, do not let them scare you into being vaccinated because I guarantee you any vaccine they provide will be worse than whatever it is they say they are going to protect you from. U.S. presidential candidate Joe Biden was probably telling the truth when he said, “We have to take care of the cure, that will make the problem worse no matter what.”

The key battle to watch over the coming days will not be the one against the “pandemic” though, it will be the one over control of the financial system and thus the planet. On this front, any veteran market expert will tell you what is happing now is beyond a black swan event. The United States military did not call up one million reservists and move its headquarters to an underground bunker because of a mostly bogus coronavirus threat. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/eo-order-selected-reserve-certain-members-individual-ready-reserve-armed-forces-active-duty/

By the way, if you still do not think this pandemic is mostly hype take note of one thing: fewer people are dying now than before the so-called pandemic started.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/12-experts-question-covid-19-panic

https://www.zerohedge.com/health/covid-19-saving-lives

Anyway, to understand why the planet is now moving into historically uncharted territory take a look at this NASA video of activity around the sun. I do not usually write about space stuff but this was sent to me by several trusted sources. It appears to show the solar system undergoing some sort of fundamental shift.

OK, enough space stuff for now. Regardless of whether cosmic forces are involved or not, what we are seeing for sure is a battle between fiat and reality backed money that will determine the future of this planet.

The controllers of the old system with its G20, IMF, World Bank, and United Nations are pumping out trillions upon trillions of dollars in an attempt to keep their control grid intact. It is being advertised as well that the U.S. Treasury Department had taken over the Fed and will be handing out money to the common man. However, as Catherine Austin Fitts notes, (https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Austin_Fitts a former high-level establishment insider), control of the trillions of dollars being pumped out by the FED has been given to arch-cabal company Blackrock. “The guy who runs Blackrock was going to be Clinton’s Secretary of the Treasury. I used to work with Blackrock. NO PATRIOTS THERE! ,” she tweets. https://twitter.com/TheSolariReport/status/1244275415688122374

Despite the increasingly desperate FED adding ever more zeroes to their promised numbers, their helicopter money is increasingly getting out of touch with reality. Creating dollars out of thin air means nothing to real-world restaurants, airlines and oil companies, etc. watching their businesses collapse. https://finance.yahoo.com/news/feds-cure-risks-being-worse-110052807.html

One sign of the fiat collapse is the fact that physical gold and silver are now far more expensive than their paper equivalents. https://www.zerohedge.com/markets/theres-no-gold-comex-report-exposes-conditions-driving-physical-supply-problems

https://www.zerohedge.com/commodities/gold-now-unobtanium

[…]

Now, for a look at what the cabal has planned for China in this undeclared World War III, let us look at a CIA version, conveyed face-to-face by a source, of what is going on with the pandemic:

“Wuhan will not open; this is all a stage show for the media. There are still hundreds of apartment buildings sealed with the doors welded shut. China is starting with a new round of infections from returning nationals carrying a different strain of the bioengineered virus. Before the end of the year, China is scheduled to implode with hundreds of millions of deaths. The cabal’s goal is to eliminate up to half of its population.

There are five different strains of this weaponized coronavirus created at Ft. Detrick. The strains that hit China and Japan are different from each other but Italy and Iran have the same strain.

India will only have minor problems and the death toll there will be marginal. The lockdown will be enforced by the cabal, which still controls India. The pandemic should be winding down by July, so by summer, it will all be taken care of.”

It is interesting to note Israeli Defense Minister Naftali Bennett said on Israeli TV that the pandemic “might take two months, it might take three months, it might take a bit longer but that is the plan.” Then we have a Rabbi telling the Jews not to worry because the coronavirus is “only for the goyim.” https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=143280

Furthermore, we have CIA sources in South East Asia noting that because “100 people in a country of 270 million died from the ‘new flu’ they are shutting down the country.” He adds, “This is the largest scam ever pulled on humanity. People are waking up all over the world as to what this really is.”

“We see the whole affair as a pre-emptive strike that has gone spectacularly wrong. Now we will see a counteroffensive designed to level to the ground all concerned,” is what MI6 had to say about the pandemic talk.

[…]

Remember the cabal requires fear and hate in order to stay in control. Friendship and love, when backed by overwhelming military force, will prevail. Just watch and see how many bad guys vanish over the coming days and weeks. There is a lot we cannot say for operational reasons, but rest assured the good guys are winning. It’s revolution time.

Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen
3 år siden

Håpløst med videre diskusjon.
Vaksinemotstandere blir møtt med hat og skjellsord.
Veldig få saklige argumenter.
Men det går igjen at de «trygt vaksinerte» er livredd for de «uvaksinerte som sprer smitte»!

Er det ikke litt ulogisk at man skal tilføre kroppen til spebarn gift, slik at de skal i teorien utvikle immunforsvar mot dette? Før barnet i det hele tatt har fått tid til å utvikle sitt eget naturlige immunforsvar?
Rediger eller slett dette
Liker
· Svar · 6 t
Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen Spesielt når man vet at vaksiner inneholder kvikksølv, som er absolutt giftig i små mengder.
Rediger eller slett dette
Liker
· Svar · 6 t
Hege Raknerud
Hege Raknerud Gudmund Stenersen er det ikke litt spesielt å også risikere at barnet ditt kan dø av meslinger, kikhoste, lungebetennelse osv også?
2
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 5 t
Lars Eirik Horrigmoe
Lars Eirik Horrigmoe Vaksinemotstandera sku vært fratadd ongan sine! ‘’Forbanna idiota’’ e det mest positive å omtale dem som.
Må på bånn av søppelbøtta i lobotmiavdelinga for å finne likesinnede!
SKJÆRPINGS!!
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 4 t
Gudmund Stenersen
Skriv et svar …

Tarjei Olsen
Tarjei Olsen Da kan vel du Henrik gå i front og la deg vaksinere som en av de første…
1
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 16 t
Siri-Mari Sletteng
Siri-Mari Sletteng Tarjei Olsen det er forskjell på utprøving og etablerte vaksiner.
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 11 t
Tarjei Olsen
Tarjei Olsen Siri-Mari Sletteng Ja, og så?
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 7 t
Lars Eirik Horrigmoe
Lars Eirik Horrigmoe sku vært ei ega bygd for vaskinemotstandera. Vi gir dem svalbard
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 4 t
Tarjei Olsen
Tarjei Olsen Lars Eirik Horrigmoe Det blir en bygd uten narkolepsi og nevrologiske skader og alzheimer.
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 2 t
Lars Eirik Horrigmoe
Lars Eirik Horrigmoe Hahah! va nu en spenstig påstand
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 2 t
Gudmund Stenersen
Skriv et svar …

Robert Hauge
Robert Hauge Hvis man tar i betraktning at mellom 250 og 650.000 årlig dør av vanlig influensa i verden og AT DET FINNES VAKSINE MOT DET, synes jeg foreløpig at demoversjonen fungerer ganske greit.
3
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 10 t
Hege Raknerud
Hege Raknerud Dere som er i mot vaksiner, jeg er genuint nysgjerrig på dette .. Hvordan tenker dere at mennesker skal overleve? Årlig dør det en million barn av lungebetennelse, dette blir heldigvis de fleste norske barn vaksinert mot før de fyller året. Kikhoste feks gikk på skolen til datteren min i fjor sommer; dette dør rundt 200 000 av hvert år.
Hvordan mener dere at mennesker skal beskyttes mot disse sykdommene? I 2019 ble nærmere 300 000 personer i Kongo rammet av meslinger, fleste parten som dør av det er barn. Vi ser oppblomstringer av meslinger i tide og utide her hjemme også. Hva tenker dere som er i mot vaksiner at er løsningen på disse problemene?
Skjul eller rapporter dette
Liker
· Svar · 5 t
Lars Eirik Horrigmoe
Lars Eirik Horrigmoe alle menneska e blidd fortalt at dem e smart å spesiell. Så når idiota finn info dem trur e rett å viktig tenke dem ‘’finally, my time to shine, hør her gutta jorda e flat/staten forgifte oss med vaksine/ sølvfoliehatt e beste forsvar’’
Frihet e viktig. Men vi må beskytte idiotan ifra sæ sjøl.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Still alltid disse tre spørsmålene hvis du blir konfrontert med dilemmaet om å forstå «virus» og få en «vaksine»:
1: Er det en elektronisk diagnose av det rene og fullt karakteriserte viruset?
2: Hva heter den primære spesialiserte fagfellevurderte artikkelen der viruset er illustrert og det er full genetisk informasjon beskrevet?
3: Hva heter den primære publikasjonen som gir bevis på at et bestemt virus er den eneste årsaken til den aktuelle sykdommen?

Hvis, hvem det enn er, ikke kan svare på disse spørsmålene, så har du svaret ditt!

Det er forbløffende bevis for at «virus» i utgangspunktet ikke eksisterer, og «teoriene» som såkalte medisinske fagpersoner har lagt frem, er basert på elektronmikroskopbilder av bakterier, som er en del av det menneskelige forsvarssystemet og er avgjørende for helse og velvære.

Dr. Stefan Lanka vant forøvrig rettsaken i Tyskland da en svenske forsøkte hevde et virus var isolert.

Skal man ta korona»viruset» direkte er det overhodet ingen tvil om hva som har foregått. Siden viruser ikke eksisterer i den form myndigheten hevder har de fabrikert «beviser» for korona»virusets» eksistens via denne patenten:

US Patent 2006257852 Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus). Søkt om i 2006 av et firma som heter Chiron Corporation. Patentet var kjøpt av et firma, GlaxoSmithKline plc (GSK) et Britisk multinasjonalt farmasi selskap som spesialiserer seg på vaksiner.

Vaksiner tar normalt 2 år innen de er godkjent grunnet sikkerhet. Europeisk vaksine patent # EP3172319B1 som ble søkt om i 2014 og ble godkjent i November 2019. Perfekt timing for en vaksine de har kommet opp med i «rekord fart».

Hvordan denne informasjonen ikke blir slått over over forsiden til VG, Dagbladet og alle av landets medier viser ikke annet enn korrupsjonen! «Vaksinen» de hever ikke eksisterer har eksistert siden 2014! Dermed burde samtlige inkl. Lars Eirik Horrigmoe, spørre seg hvem vi egentlig burde beskyttes mot.

Vi kan bevise med dokumentasjon bløffen mydighetene har utspilt og media har ikke interesse overhodet. Ingen synsing eller teorier. Utelukkende fakta. Fører dette ikke til konsekvenser for mediene i etterkant da de ikke utfører arbeidet sitt, burde det sette endestøtet for all diskusjon hvorvidt deres jobb er en objektiv fremstilling av aktuelle tema, som skal gi et fyldig grunnlag for meningene befolkningen danner seg.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Desto mer man ser inn i dette bedrageriet Covid19, desto tydeligere blir formålet økt globalisering. Man regelrett forsøker knuse små og mellomstore bedrifter, slik at kun de største aktørene blir igjen. Et av bevisene kom man over her: https://www.youtube.com/watch?v=A2k7t0kcLIU

Videoen viser at sykehusene over hele USA er tomme og dette kan man se med egne øyne. Viser også bildedokumentasjon av samme sykehusrom som blir benyttet av media om to forskjellige sykehus. I to forskjellige land!! 22. mars ble det benyttet av Sky News omkring situasjonen i Italia. Den 25. mars av CBS vedrørende situasjonen i USA.

Siden frekkhetens nådegave hos politikere og eierne av de største bedriftene kjenner ingen grenser, skal enorme beløp bevilges under dekke av arbeidsplassene som skal reddes. Hva synes mange gå hus forbi er betingelsene for disse «redningspakkene». Ved et eller annet tidspunkt skal de betales tilbake. Ettersom man naturligvis må tilby samme betingelser for samtlige bedrifter betyr ikke dette at konsekvensen er like. Forsvinner kundegrunnlaget for de små og mellomstore er konkurs utfallet. De store vil ikke bli berørt. Ergo forsvinner brysomme konkurrenter eller de kan overta for en vesentlig lavere verdi enn opprinnelig.

Vi som enkelt person kan reversere dette helt utenfor politikernes makt og andre korrupte samarbeidspartnere innflytelse. Handler vi utelukkende med bedrifer vi vet er små produsenter og gjerne direkte i fra dem, tar vi mye av makten tilbake der den hører hjemme. Gjerne lokalt om mulig, men jeg har liten sans for den typen som stilte til intervju i nettavisen hvor vedkommende forklarte om hvor trasig han hadde det ift. kjøtt fra utlandet ble foretrukket kontra norsk produsert. Dette er jeg i utgangspunktet helt enig i, men vedkommende forteller ikke hele historien om hvordan han har operert som en globalist i et fylke hvor andre bønder er blitt utkonkurrert grunnet stordriftsfordelene han selv innehar. Noe ironisk er det i tillegg hvor Leikanger klager over ekstra arbeid (intervju med Nettavisen), men forteller ikke om et helautomatisert fjøs (dokumentert av NRK).

https://www.nettavisen.no/okonomi/knallhardt-oppgjor-med-utenlandsk-kjott-pa-norsk-sokkel–katastrofe/3423927939.html
https://www.nrk.no/vestland/mjolkebonde-satsar-12-millionar-1.7337120

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Det er mange modige mennesker der ute som taler myndighetene midt imot. Du har jo selv bidratt med din andel og vel så det, Sven-Inge. Man ikke bare kjemper for sin egen frihet, men også for de som blir skremt vannet av via propagandaen som ruller døgnet rundt. Har kontaktet samtlige politiske partier, helsedepartmenetet og deres medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen, samtlige media, med all dokumentasjon jeg har funnet tilgjengelig. Hvorvidt dette fører fram er vel heller tvilsomt. Man håper jo naturligvis at det treffer noen som tar ansvar for egne handlinger og derav reagerer.

De vil nok gjerne offisielt utrope seg som verdensherredømme. Hvorvidt de faktisk tørr gjennomføre dette er jeg usikker på da det vil skape et rabalder verden over ingen land vil kunne klare motstå. Selv er jeg i den tro at denne verdensregjeringen har eksistert i lang, lang tid allerede. Derav kan nok trusselen om hva de kan finne på være alt hva de egentlig klarer komme med. Man skal ikke kimse av dette såklart. Derimot viser det faktisk hvor sårbare de er. Treffer realitetene befolkningen tilstrekkelig nok veltes regjeringer og maktapparatet overende på meget kort tid. Denne overhengende trusselen rir dem sannsynligvis som en mare.

Deres endelige mål er etter min forståelse epifysen til hvert individ. Om denne ødelegges vil man forbli uten begrep om vår Almektige Skaper Yahweh og i en tilstand som da godt kan betegnes som apatisk. Dette kan vi igjen stoppe selv, om vi tar aktive valg ift. hva vi eksponerer oss for.

Siden helvete er en menneskeskapt eventyrframstilling (mtp. lengde og tidspunkt) og de som har oversatt Skriften har rokkert på kapitlene i den aller siste delen, vil det bli spennende se hvordan tingene forløper seg. Som nevnt tidligere synes jeg det virker mistenkelig som om vi lever i et helvete akkurat nå, men dette vil jo ikke eksistere til evig tid. lucifer er jo nødt til å samle de militære troppene i Midt-Østen til det siste slaget. Skal jo dette ha noen som helst mulighet behøes det samlet forankring i det amerikanske folket. Iran må angripe de langt inne i hjerteroten. Siden Trump er blitt populær hos mange som ikke evner se hans svik er det nærliggende en involvering med ham. Blir han eliminert på et eller annet vis åpner dette muligheten for Mike Pence som er alt annet enn tam. Blir det ikke offisielt 3. verdenskrig da, skjer det aldri innen vår levetid.

Jan
Jan
3 år siden

.Hei Sven-Inge.Jeg er livredd.Alle som ikke tror på NRK propagandaen som det norske folket blir tvangsmedisinert med og som samtidig har fulgt med på diverse hendelser/katastrofer som Eliten har forsynt verdens folk med,de vet hvem de skal være redd for.Skal NWO/JWO gjengen vinne må alternative informasjonskanaler bort,det samme med brysomme folk.
NRK går nå massivt ut og angriper anderledestenkende,12 timer hver dag som de bomber folket med info om det latterlige anderledesfolket.
I går gikk Urix ut med at folket må belage seg på en ny Verdensorden,politikere står freidig frem med pins på jakkeslaget,agenda 2030 er på moten nå.
I dag fikk HEF,erne utfolde seg på NRK og opp av hatten dro de reptilkortet.Når mottakerne av den massive propagandaeen og latterliggjøringen blir overbevist om at alternativmiljøet tror på hamskifte og reptilblod i kongefamiliene og de herskende klasser,da taper/har vi tapt.

Jan
Jan
3 år siden

Takk for svar Sven-Inge.
NRK kjørte en ny latterliggjøringsrunde ca klokken 13.30.Det bygges opp en oss mot dem kampanje nå som jeg ikke har sett maken til.Jeg lurer på hvor jeg skal få yttre meg i fremtiden,naboene vil ikke snakke mer med meg..Det er nok mange som koker over i disse sannhetsmonopoltider.
Onde tunger sier at bilbranner og sprengninger i Sverige har sammenheng med økt militær tilstedevärelse,nå skal jo Sverige snart starte opp militærøvelsen Aurora.Da blir det spennende å se om de får fart på bilbrannene og eksplosjonene igjen.
Mvh

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Jan

Det kommer nok ny platformer som vil ivareta ytringsfriheten. Dagens unge er såpass utviklet vedrørende det teknologiske aspektet slik at Facebook, Twitter, YouTube og andre kommentarfelt som sensurerer fort kan klappe sammen om de ikke revurderer deres «policy». Selv har jeg blitt kastet ut av document.no og diskusjon.no, blokkert av legeforeningen via Twitter, fått blokkert konten min hos Twitter for en tweet angående korono»viruset». Siden jeg nekter fjerne den da innholdet er faktabasert har de nå brukt fem dager på min behandlingen av min klage. Antar det er vanskelig finne god nok argumentasjon.

Selv om jeg med rette fyrer hardt mot F-gjengen er det faktisk de som ikke sensurerer meg, med kun et unntak ved en kommentar hos resett.no. Det var imidlertid kommentaren som omhandlet sammenhengen mellom 5G, aluminium, glyfosfat, fluor og WiFi som direkte angrep på epifysen. Kommer den ut til befolkningen i bredt omfang, er det ikke helt umulig Notradamus vil få rett i sine antagelser. Her blir angrepet rettet direkte inn mot barna med 5G installasjoner hos skolene og nettbrettene de benytter seg av. Da vil enhver forelder og besteforeldre reagere. Annet kan ikke jeg skjønne.

Sånn sett skal rett være rett. Jeg kunne ikke være mer uenig med F-gjengen enn hvilket ståsted de har. Derimot er det fair fight over tastaturet, hvilket er betydelig mer enn hva jeg kan si om de rendyrede sosialistene hos diskusjon.no og Mikke Mus jødene hos document.no

Som en liten kuriositet kan det nevnes «oss mot dem» sitt opphav fra sportsverden slik jeg kan huske det. Nils Arne Eggen (Rosenborg) og Alex Ferguson (Manchester United). Begge frimurere og sosialister. Dermed vet vi kanskje hvor NRK har hentet inspirasjon og lærdom…

smurfen
Moderator
3 år siden

Nå som folk i rekordfart våkner opp og ser at det ikke er noe virus krise så komme raseriet også, man kjører hele verden i grøften med vilje og skylder på et ufarlig virus.

I Italia var det bare 700 som døde av viruset, resten døde med viruset.
Snittalderen på de som dør er 79 år, forventet levetid i vesten er 81 år…mao så ville de som dør av viruset dødd uansett.

Så hvordan vil eliten takle at folk tar til gatene og på masse opptøyer ? Tviler på at den Norske hæren vil skyte eget folk når de tar til gatene.
I stadig flere land så er folk nå fri for penger og begynner å robbe butikker for å overleve. og den gruppen øker i rekordfart, innvandrer gjenger er også begynte å gå amok i mange bydeler.
Eliten svarer med å stenge ned blogger og sensurere og truer med strenge straffer til de som skriver noe som avviker fra deres løgner.

De har nok helt sikkert planlagt en hendelse i april som skal ta verden ned i dritten og skape mer kaos samt skremme vannet av folk slik at vi aksepterer NWO. Et globalt diktatur helvete.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  smurfen

Denne mannen bekrefter teorien jeg har hatt lenge. Den er under 10 minutter, forklarer vitenskaplig hva som skjer i kroppen ved sykdom, samt funksjonen til virusene. Når man ser hva myndighetene har gjort ved at de tar livet av barn I Afrika, myrder eldre som benytter hjerte- og blodtrykksmedisiner da immunforsvaret blir redusert. Ja, da blir man regelrett forbannet!

https://www.youtube.com/watch?v=2DA46UjC7HQ

Skulle veldig gjerne sett statistikken over hvor mange av de som er døde har tatt influensavaksinen.

Russia Today
Russia Today
3 år siden
Svar til  smurfen

De har stoppet hele verden midt i våren når det bør plantes og sås. Flest land får ikke drivstoff til traktorer og frø. Faen planlegger global sultedød for populasjon i år. GOLODOMOR.

smurfen
Moderator
3 år siden

Klarere enn dette her kan det vel ikke sies .. ?
ALEXA «Did The Government Release The Koronavirus?»

https://www.youtube.com/watch?v=AxPm0W8_q7Y

Crazy Daisy
Crazy Daisy
3 år siden
Svar til  smurfen

ALEXA…..Og hvor finner ALEXA informasjon? Jo, det vide verdensnettet.. Så.. det at det kommer fra ALEXA gjør det ikke nødvendigvis mer troverdig enn når man gjør et Google-søk rundt samme tema.

smurfen
Moderator
3 år siden
Svar til  Crazy Daisy

Det er Webbot du tenker på Cracy, den er i stand til å forutsi fremtidige hendelser ved å spore nøkkelord som er lagt inn på internett.
Alexa, Cortana, Siri, Google mini, Bixby sier ikke mer enn det dem er programmert til å si. :)

KTA
KTA
3 år siden

Jeg legger merke en del av de som dør av viruset dør på sykehjem og omsorgsentre ??!! Hvis de var syke av viruset hvorfor ble de ikke fraktet til sykehus og intensiven ? Døde de av andre årsaker ? Artikkelen under nevner de fikk behandling på Stener Heyerdahls omsorgssenter. Dette er da veldig merkelig ? Et svært alvorlig dødelig smittsomt virus blir behandlet på et omsorgssenter ? Der har de vel ikke engang smittevernsutstyr og respiratorer ?

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/dO1dKw/to-korona-smittede-beboere-ved-omsorgssenter-i-kristiansand-er-doede

Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen
3 år siden

Det er helt fullstendig meningsløst å «forske» mer på vaksiner.
Vaksiner er kun til for å tjene penger.
Aldri noen gang har et eneste virus blitt påvist, observert og isolert.
Dette eksisterer kun i teorien, og er 1000 ganger mindre enn det observerbare.
Å påstå at myndigheter «skapte» dette viruset,
og spredde det ut til befolkningen, er bare vås,
fordi det ikke finnes i det hele tatt.
Men det som finnes er propaganda.
Alle medier (utenom Nyhetsspeilet, naturligvis) er styrt propaganda.
Munnbind er mest til for kritiske spørsmål.
Det dør ca 110 nordmenn hver eneste dag.
Det er fort gjort å plukke ut et par stykker,
å si de døde av Corona….
Stefan Lanka er en virusolog som oppdaget et maritimt virus.
Men etterhvert gikk han vekk fra ideen om at virus virkelig eksisterer.
Han utlovet en dusør på 1 mill for de som kunne påvise meslingvirus.
Han var svært selvsikker før rettsaken,
og han som vant hadde ikke noe annet å komme med enn det som står i lærebøkene om virus.
Men rettsapparatet er naturligvis såpass korrupt at Stefan Lanka tapte til slutt,
selv om han vant i første instans.
Jeg regner med at Stefan Lanka her blitt kneblet og brakt til taushet,
for det er ikke mye nytt å finne fra ham lenger. Dessverre.
Gudmund

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Dr. Stefan Lanka vant i høyesterett tilslutt. Sjekk opp informasjonen tilstrekkelig først slik at du ikke feilinformerer.

https://learninggnm.com/SBS/documents/Lanka_Bardens_Trial_E.pdf

Videre har myndighetene skapt dette da det er blitt tildelt patent for viruset og vaksinasjonen. Siden Koronaviruset ble navngitt i 1965 er dette bedrageriet innarbeidet over en lang tidsperiode. Selv om det naturligvis ikke eksisterer i den formen myndighetene og den medisinske avdeligen hevder, er det direkte feil at du sier at virus ikke eksisterer i det hele tatt. Det har kun en helt annen funksjon! Hvilket ikke er farlig og/eller smittsomt for mennesker.

Akkurat likedan har vi med den heliosentriske modellen og verdensrommet. Vi har en enorm folkemasse som går omkring i den tro at vi lever på en roternede ball som kretser rundt solen og har et verdensrom hvor det opererer romvesner. Begge disse to er kun teorier som ingen kan bevise, akkurat slik det er med teorien omkring virus som smittsomt. Alle tre teoriene er skapt av myndighetene og er i aller høyest grad reelle for de som faller for illusjonene, selv om de er forfalsket og direkte løgn.

Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen
3 år siden

Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen
3 år siden

Til Sixthense
Du har sannelig rett, og takk for det!
Og jeg tok feil.
Du har tydeligvis satt deg mye bedre inn i denne saken enn meg.
Men en ting er ihvertfall sikkert.
Stefan Lanka er en j… smart fyr!
Kan vi ihvertfall være enig om det?

Her er en 4 timer lang film,
hvor Sterfan Lanka er litt med i.

Gudmund

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Gudmund – helt enig med deg angående Stefan Lanka. I tillegg har han karakter slik at han ikke bøyer av for presset fra andre kollegaer, farmasien og myndighetene. Dette er i mine øyne en særdeles spesiell egenskap som jeg veldig gjerne skulle sett enda flere yrkesaktive innenfor moderne medisin tok i bruk.

ken
ken
3 år siden

Sven-Inge Johansen – Les denne fra NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE! Tar som en selvfølge at du vet hvem Anthony Stephen Fauci er… https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe2002387?articleTools=true

«This suggests that the overall clinical consequences of Covid-19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal influenza (which has a case fatality rate of approximately 0.1%) or a pandemic influenza (similar to those in 1957 and 1968) rather than a disease similar to SARS or MERS, which have had case fatality rates of 9 to 10% and 36%, respectively…»

Og atter en gang, takk for din iherdige innsats! :-)

KTA
KTA
3 år siden

USA har 100.000 nye positive tester de siste 3 dagene. Da må de jo ha testet flere hundre tusen da ? Det er vel helt umulig ? Så stor kapasitet har de ikke. Må jo være bløff. Hvis hele dette viruset er en bløff vil jo USA være det verste eksempelet

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden

Sven-Inge – Angående PCR-testene er dette hva jeg har klart finne;
During PCR amplification, the DNA of interest is copied repeatedly until there is enough of it for analysis and detection. The DNA of interest could come from many sources. PCR identifies small amounts of DNA from the alleged pathogen that causes the alleged so called viral infection.

Dermed ser dette ut til at stemmer godt overens med hva Dr. Wodarg hevder.

Takk for linken til Lars Bern! Har hørt han prate tidligere. Dette er en mann med begge beina plantet godt på jorden. Blir interessant se hva han tenker omkring hva som hender for tiden.

ken
ken
3 år siden

Svein-Inge – «koronavirus i vår flora» er lik EXOSOMER. MD DR KAUFMAN EXPLAINS: https://www.youtube.com/watch?v=LZzIxnCHVDM

ken
ken
3 år siden

Svein-Inge Johansen – Har sans for «MrSixxthsense» vedr virus. Men, min og andres oppfatning av hva et virus egentlig er blir som en dråpe i havet når man tyder majoriteten av verdens befolkning sin oppfatning, Lyset i tunellen for «majoriteten» er NWO-toget i sakte fart. Det er særdeles trist!

Goverment: “We are fighting a deadly virus, an invisible enemy.”

Sheeple: “Oh, no! What should we do?”

Goverment: “Just stay at home while we steal more of your money and take what little rights you have left away.”

Sheeple: “Ok…We will stock up on toilet paper and bring on some Netflix while you do all of this. Thank you so much government for taking care of us, and thank you so much mainstream conglomerate news outlets for keeping us informed.»

Det viktigste nå er at ikke 5G blir aktivert da «våpenet» vil bli oppfattet som virus i kjølevannet av Covid-19 uten at majoriteten fatter mistanke…

Korona+5G=Sant: https://einarflydal.com/2020/04/06/korona5gsant-kan-det-stemme/

5G og influensa: https://einarflydal.com/2020/02/18/5g-og-influensa-faktisk-no-tar-helt-feil-i-at-det-faktisk-er-helt-feil/

Og denne er nyttig å lytte til, kun 12 minutter – NURSE EXPOSES CORONA VIRUS AS “5G”: https://www.youtube.com/watch?v=APx69vkx5wk

NB! Merk at i videoen sier hun:» The so called professional doctors on the news is reporting it dies at 80 degrees, and if that’s the case it’s one weak ass virus.» Slik at hun påstår ikke det selv. Lett å missforstå…

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  ken

Ken – her er informasjonen jeg har fryktet og nevnt tidligere vedrørende 5G. Det er allerede i bakken via fiber. Dette avslører samtidig Einar Flydal, da jeg har mistenkt han for en rolle som har til hensikt at det reelle problemet skal tåkelegges. Har ikke han denne kunnskapen er det slett håndtverk, skjønt jeg nekter tro dette er tilfeldig. Kan jeg finne ut av dette innen kort tid, har selvsagt en mann med flere tiår bak seg i bransjen all informasjon om hvordan 5G/Fiber er avhengig av hverandre.

Selv har jeg kun nylig begynt undersøke hvordan EMF henger sammen med helsetilstanden. Videre har jeg en formening omkring dypben av problemet, hvilket om min hypotese har hold, vitner om et angrep rett mot enkeltindivider man ikke har sett maken til. Dette vil ta meg omtrent 4-6 måneder inntil besvarelsen foreligger. Brukte 25 år på «knekke koden» omkring kosthold, trening og velvære. Forhåpentligvis tar ikke dette like lang tid.

Videodokumentasjon:

https://www.youtube.com/watch?v=CihXjrPaJGk

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  KTA

Se den linken jeg postet lengre oppe i feltet tidligere på dagen. Sykehusene er foruten pasienter. Nå skal ikke jeg uttale meg skråsikkert om hva man trenger tilgjengelig av menneskelige ressurser om dette skal foretas i praksis, men dette kan jeg vanskelig se stemme. Skulle man anta en «treffprosent» rundt 20, ville det krevd 500.000 testede mennesker. Hvorvidt amerikanerne klarer innse Trump er på lik linje med Clinton, Bush og Obama gjenstår se.

Gudmund Stenersen
Gudmund Stenersen
3 år siden
Svar til  KTA

Se hva som skjedde når en kjent skuespiller ble forkjølet,
og ville teste seg….

ken
ken
3 år siden

Sven-Inge Johansen – «WHO and UN haven’t declared the COVID-19 outbreak as a “pandemic”, but CNN has.» Og likeledes CBS og Sky News, men jammen har de brukt samme filmopptak mens de rapporterer om situasjonen på 2 vidt forskjellige steder (New York 25. mars og Italia 22. mars), se fra 1:27: https://www.youtube.com/watch?v=5pIMD1enwd4&feature=youtu.be

Se gjerne hele på 13 minutter hvor det filmes fra så og si tomme sykehus, stikk i strid med hva media «kokkelerer»…

ken
ken
3 år siden

HØR NØYE ETTER!:»When they turn 5G on, they are gonna label your death as corona. If you get angry at what I say, it’s your cognitive dissonance.»: https://www.youtube.com/watch?v=syOzM9rzET4

A.M.D. nurse website: https://www.youtube.com/channel/UCJjvG_wVfNSgrJkTJuP78gQ/videos?disable_polymer=1

ken
ken
3 år siden

WHO: «Now we have to look into families homes to find these people who may be sick and remove them and isolate them…» 8:07-9-03:
https://www.youtube.com/watch?v=Na2MKUIuSC8

Og siden «viruset» de tester for allerede er naturlig i oss, kan de «velge og vrake»…

Noen forslag til hva man kan foreta seg eller si foruten «jeg ska`kke ha no lodd» neste gang fremmede banker på døra og Internet er nede? SERIØST!!!

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  ken

Resett.no bl.a. latterliggjorde amerikanerne da de tømte hyllene for våpen og ammunisjon. Akkurat det samme burde samtlige nordmenn foreta seg snarest mulig. Det står ingen steder i Skriften at man ikke kan ta livet av andre om man handler i selvforsvar. Det kommer garantert en frimurerjævel i nærheten av deg utkledd med et eller annet kostyme som skal minne forvekslende likt «autoritet».

Pkt. 1 ikke åpne døren da man ikke kan snakke fornuft med psykopater. Blir døren åpnet med makt er det signal om at man skal skyte, da dette er innbrudd i privat eiendom.

Jeg skal like se den dommeren som offentlig stadfester at Skriften ikke er korrekt. Man er fratatt plikten sverge ed i retten om dette begrunnes med religiøs overbevisning, ergo betyr dette at domstolene vedkjenner innholdet i Skriften. Boken kan bekreftes via uomtvistelige bevis hvor det i tillegg heter seg at den er loven over alle lover.

Skal man sneie innom intelligensnivået til de som styrer dette bedraget er det er bedrøvelig skue. Man innbiller seg at noe har en kraft større enn Yahweh, hvilket er det aller største bedraget.

Ola Normann
Ola Normann
3 år siden

I følge svenske WakeUpGlobe er det bevist/bevisst virus i beskyttelsesmasker som produseres samt i testkitene som benyttes. Er det derfor sykehusansatte ikke benytter masker da? Wakeupglobe tvprogram vedr pandemivirus: https://www.youtube.com/watch?v=8QI_COFeVCg

ken
ken
3 år siden

Viktig om celler og «cell towers/cellular phones»!

«In order to live, to do anything, our cells are what matter. The smallest little organism in our body. We have CELLULAR structure, CELLULAR membrane and we have CELLS in our body.

The defenition of the word CELL is a small room in which they place a prisoner in. And that «means» we have a CELLULAR PHONE that connects to CELL TOWERS. Connecting the dots yet?

As a human, our body works off vibrations and frequencies.
If 5G connects to our cells in our body at 60 gigahertz it`s gonna obliterate the cell and take away the oxygen. And without oxygen in the blood it cannot transport to our brain and give us oxygen to help us breath. «Pretending to be C o r o n a…»»

Derfor vi ser bilder/snutter av folk som plutselig detter om på gata hvor 5G er installert? Spesielt høgskolen i nærheten her har fått maaange 5G antenner montert på taket siden «13. mars» og skoler skal åpnes igjen i slutten av april. Hmm…

Fra 17:45, men se nå hele på kun halvtimen, for den dama har «BALLER AV STÅL!»:
https://www.youtube.com/watch?v=uA4LlJ-QneM

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  ken

Ken – det engelske språket avslører det meste. Dette er en video samtlige burde se og kan man sende til venner/familie i sosiale medier burde man absolutt bruke noen minutter på tiltaket. Dette er et intervju med Dr. Nick Begich hvor man forteller om hvilke eksperimenter man har foretatt ovenfor mennesker. Videre forklarer intervjuet en hel del omkring hvorfor noen mennesker har helt utagerende oppførsel. Hadde man skannet stortinget, frimurerlosjer, moskeer, synagoger, kirker, offentlige bygninger og skoler tror jeg vi ville sitte igjen med sjokk av hva man finner av utstyr. Jeg nekter fortsatt tro at mennesker med viten og vilje handler slik bl.a. politikere foretar seg uten at de er påvirket av en ekstern substans. Dette ville forklart mye av hvordan hjernevaskingen for F-gjengen fungerer i tillegg, da det egentlig ikke skal være mulig lage guttunger av menn.

Par ting jeg registrerte;
Begich nevner «if we can ever understand how to stoke the ionosphere electronically which begins 30 miles above the earth, that is electronically charged and send the signal back, we could affect the behavior of people». Jeff Gordon McDonald which was a geophysicist at UCLA and was a science advisor to Lyndon Johnsen. Dette var hentet var et kapittel I boken «Unless peace come». Kapitellet var gitt navnet «how to wreck your environment».

ER DET FORTSATT NOEN SOM TROR PÅ SATELITTER OG ANDRE EVENTYRFORTELLINGER OM VERDENSROMMET/ROMVESNER???

4-7 Hz er området man befinner seg i mellom våken og søvn, men er bevist drømmene dine. Det er her hjernen til barn mellom 3-6 år er. Derfor har de vanskeligheter med skille fantasi fra virkeligheten. To ting! Er det noen som tviler på at man ikke kan lære seg bli homofil/transseksuell når sinnsyke psykopater har innført seksual undervisning med sinnsyk ideologi for barn fra 4 år! Man blir ikke født homofil/transseksuell. Samfunnet styrt av satanister skaper dem!

Videre betyr dette at barn i den alderen har liten troverdighet, hvilket burde bety slutten for Barnevernet som fratar familier småbarn. Derav krever det at vi som lokalsamfunn beskytter dem fra pedojævlene. Alle vet hvem de er og dette burde man innføre internjustis for. Klarer man ikke holde utstyret i buksen, trenger heller ikke vedkommende utstyret lenger.

STOPP DESTRUKSJONEN AV FAMILIENE!!!

Til alt overmål var dette en lege med noenlunde vettet i behold selv om han tydeligvis er skadet av utdanningen. Han oppsummerte helt korrekt; hvem skal ta avgjørelsene på vegne av barna. Politikerne eller foreldrene. Uansett om man er demokrat eller republikaner er svaret innlysende; foreldrene! Tenk det! En lege som snakker sannheten.

Merk at intervjuet er gjort I 2003…

ken
ken
3 år siden

Sven-Inge Johansen og smurfen – STOFF TIL NY ARTIKKEL! https://www.youtube.com/watch?v=cWQD9s33lrY
Haster å se da den kan bli slettet «anytime»…

Mange gode artikler og kommentarer her inne som assosierer til virkeligheten. Vedlagt link har mye «nytt» under solen av et enda større perspektiv av hva som skjer nå.

Og MrSixxthsense… jeg vet du ikke orker mer frimurervås, men her er det enkelt forklart i den store sammenhengen, slik at for deg med god kjennskap til dette, så blir det enkelt å sette sammen de få brikkene i puslespillet. Så enkelt! Ta deg tid, er du grei :-)

smurfen
smurfen
3 år siden
Svar til  ken

Er i gang med å se den nå Ken samt den andre du la ut lenger oppe, tusen takk :)

Du og andre kan jo se denne snutten her på 10 min, her ser du hvordan de setter opp 5G antenner i alle gatelys bevoktet av politiet. Allerede i 2017 sa Telenorsjefen at de var i gang med å sette opp små 5G antenner i alle gatelys i Norge. Samme skjer forresten over hele verden, ikke rart de ikke vil ha folk på hytter der det ikke er gatelys.

While You were on lockDown!!!

https://www.youtube.com/watch?v=th-7o_Xq-DU

Denne påsken her blir spesiell, påskeoppstandelse kommer. Dette er bibelsk sier ekspertene, Trump og Putin har tatt ut FED, Blackrock, Vatikanet og mye mye mer ..

https://www.eutimes.net/2020/04/putin-trump-forced-into-populist-alliance-vs-globalists-the-end-of-jewish-power/

Verden flommer over av fantastiske nyheter nå, men som evig skeptiker så heiser jeg ikke flagget før jeg ser satanist rottene i orange fange drakter.

Verden vingler veldig om dagen, alt fra dommedag om få uker til at verden er reddet av Putin og Trump og muligens John John.

Viruset er dødt og kan ikke smitte sier ekspertene.
Den påståtte test ser bare for strenger av genetisk materiale som kan komme fra en lang liste over faktorer. Så hvis noen har disse genetiske faktorer, gir det positive resultat. Hvis noen er døende av kreft i bukspyttkjertelen for eksempel, eller av et slag fra en alternativ kronisk problem, og de gjør en test og det viser seg at de har sådant genetisk materiale, så vil deres død skylles på var fra covid-19. Og leger i panick tror ikke, de bare handler. Dette er allerede finalen, våre laboratorietester viser dette.
Men det er mer. Mer enn jeg har blitt utelatt fordi det er for mye, og igjen er det svært kontroversielt fra menneskets vinkel, og det er fordi vi var så sikker på at det ikke var et virus mer enn to måneder siden. Jeg vet ikke om dette er for mye for det menneskelige sinn, spesielt medisinsk vitenskap, og gi denne informasjonen kan virke mot sin hensikt.
Det er ingen virus, men jeg mener at virus selv er ikke hva du blir fortalt de er. Viruset er en del av de naturlige mekanismer for celler. Folk blir syke av andre faktorer. Måten de forteller deg, er det ingen virus. Det viser seg at det er som tyngdekraften … de har det alle bakover. Hvis de finner «virus» så er det derfor de ble syke. De ser ikke at «virus» er det fordi de ble syke, ikke fordi det var det som gjorde at personen ble syk i første omgang.
Virus eller virus er en del av kommunikasjonsmekanismer mellom cellene, inneholder de genetiske materiale i et protein kapsel, og de har reseptorer på toppen som bindes til disse celler. Celler som produserer det, særlig døende celler, til alarm andre celler som det er høy toksisitet i miljøet, og slik at de alle angi en tilstand av bevaring av livet, er derfor en person i denne tilstand vil angi dette modus og som fjerner all energien fra kroppen skape ubehag. Så en celle som mottar en giftig signal uansett grunn utløser alarmen ved å utskille hva menneskelig vitenskap samtaler «virus». For å varsle andre.
Hvis toksisitet er større enn en viss rekkevidde, da mange celler vil skille ut det de kaller virus, som også er en mobil mekanisme for excreting eller bli kvitt intern toksisitet. Så en person med, la oss si, influensa, blir som dette på grunn av en energi kollaps forårsaket hovedsakelig av langvarig stress, så kroppen går i sjokk, og andre opportunistiske organismer dra nytte av et svakt immunforsvar, jeg mener bakterier, staph, ærlig , og så videre, som tidligere var i en tilstand av balanse med kroppen. Denne ekstra toksisitet fører til utskillelse av denne mobil exosubstance at mennesker kaller «virus».
Som jeg sa det har to hovedfunksjoner.
A.- gi alarm til andre celler, også passerer genetisk informasjon om arten av alarmen.
B.- skille ut den akkumulerte toksisitet inne for å prøve å overleve.
Slik at hvis en celle inn i en tilstand av toksisitet, som en persons hals celle fordi de har vært å puste kald luft i lang tid i en tilstand av langvarig stress, da bakteriene i halsen blir kastet ut av balanse ved stimulans av kulde og den undertrykt eller svakt immunsystem. Og cellene i halsen begynner å skille ut hva mennesker kaller influensa virus. Det er effekten av et problem, ikke årsaken, de har det bakover.
Nå skjer det noe annet … Når en person har mye influensa, alle sine slimhinner utskille at toksisitet, det er hva mucus er for å bli kvitt det som kroppen ikke trenger, mer enn noe annet av giftstoffer av alle slag . Så de sekret kommer ut med hoste og nysing, og er fulle av det som mennesker kaller virus og som vi kaller sette eksogene-type cellulære sekreter, så disse sekreter, dårlig kalt virus, er i luften og skriv slimhinnene i en annen person.
Husk disse er alarm signaler om at noe er galt, så disse exo-genene gå inn den andre personens biologi og at andre personens cellulære reseptorer tolke det for hva det er … en alarm, og hvis den personen er også under mye stress, som vil utløse en kjede signal slik at personen syk også. Men hvis den andre personen ikke er under stress, og har et sunt immunsystem, vil en annen persons exo-genet signal kommer gjennom og kanskje alarm en gruppe av celler, men kroppen vil raskt si, på sin egen måte, er at ingenting galt, og at personen ikke bli syk. Så det er derfor noen mennesker får influensa og andre ikke.
Det er verdt å nevne at når en person er under mye stress, er det mest sannsynlig at den personen er ikke alene under det stress, men at deres følgesvenner, de andre i familien eller samfunnet er også under det. Så svakere person vil begynne å skille ut det toksisitet og starte en kjedereaksjon med hele familien for exo-genet varselsignaler gir det av. Nå, hver type «virus», som som sagt er bare exo-genet, har nøyaktig informasjon og presise reseptorer som bare kan kobles til en klasse av celler og ikke for andre. Med andre ord, er det spesifikt for en art eller til og med til et bestemt område eller gruppe av celler inne i et legeme.
Det vil si, hvis en fugl har en sykdom som angriper filamenter eller røttene av fjær, vil den skille ut de exo-genet signaler, og de vil være i luften, og kanskje et menneske puster det … Reseptorene er ikke like de av menneskelige celler, så det gjør ikke par og ikke passere sin informasjon … Eller i tilfelle at hvis den gjør det .. mottakermenneskecelle vil si: vent, jeg har ingen fjær, er dette alarminformasjon for Goldfinches og Swallows …. og vil forkaste informasjonen. Det er derfor et virus sies å være spesifikke for en art eller en annen.
Men arter, særlig de i samme familie i generelle ja de deler celle reseptorer, er det grunnen til at katter kan «bli syk» av influensa hvis et menneske nyser. For selv om det er en katt, ekso-gen-reseptorer er kompatible og hvis katten er under stress eller gunstige forhold, vil det også utløse symptomer.
Nå, hvis du har en kultur for friske celler i et laboratorium kultur og du introdusere et virus (dårlig kalles virus) vil bli koblet til den første den finner, og denne cellen vil gi av alarmen, sekresjon flere virus (exo-genet) og det vil begynne en kjedereaksjon som mennesker feiltolke som «en viral infeksjon». Og denne invasjonen i en laboratorietest rør vil være dramatisk fordi disse cellene ikke støttes av et immunsystem fordi de er utenfor kroppen. Mennesker er i bleier med alt dette. Ja, jeg har funnet noen helt grunnleggende grunnarbeider som sier det er cellulære sekreter som «look» som virus, men er det ikke. De trenger ikke gå utover det. Så det er ingen virus av noe slag. De har alt opp ned igjen.
Men det er mer!
Så disse menneskene i Wuhan eller hvor de ble var å se stor giftighet i kroppene til de syke fra andre ting som for eksempel SG typen elektromagnetisk stråling, slik de gjorde sine studier på mennesker … og fant det de kaller «virus». Og dette er bare alarmsignal utløses mellom cellene på grunn av høy miljømessig toksisitet. Og uvitende legene sa det var grunnen. Et virus! Og de slå alarm.
De utvikler en meget enkel test for å påvise visse proteiner, som er de av cellulær ekso-genet sekresjon, og hvis som er av den cellulære ekso-genet sekresjon og hvis noen har mer enn et visst antall av dem, da de allerede covid-19 . Og selvfølgelig de slå alarm, de låser opp befolkningen, kineserne begynner med sine voldshandlinger, er deres befolkning i survival mode og under mye, mye stress og … ikke overraskende og under mye, mye stress og … ikke overraskende at de utskiller mer ekso-genet, de gir dem testen og overraske de har også covid-19. Låse dem opp! Deretter sender den til flere folk til alle, og det de har sin pandemi. Det er derfor vi alltid sier: Frykt ikke!
Ja. Et virus er noe mer enn et alarmsignal med informasjon om hva som skjer eller hvorfor alarmen oppstår. Det er ikke noe ytre. Det er en naturlig prosess med thebody og celler og en kritisk del av immun legeme og celler og en kritisk del av immunsystemet. De kan ikke gjøre anti-viral narkotika eller
vaksiner. Det er en vits. Og dette alarmsignal vil ikke påvirke en person som ikke er under omstendighetene at det genetiske materialet i exo-genet bærer.
Ebola: For eksempel, en som alle er så redd for.
Det signaliserer at kritiske vitaminer og næringsstoffer mangler. Spesielt vitamin C. Det utløser alarmen blant spesielt vitamin C. Det utløser alarm som blandt
folk som er i samme sosiale og økonomiske forhold i en populasjon, for eksempel i Afrika.
Det er derfor Ebola herdes med store doser av vitamin C.
Og Ebola blir uforenlig med en person som bor i et annet sted i verden og er sunt. Thisseems som en forenklet forklaring. Men det er så enkelt
sseems som en forenklet forklaring. Men det er så enkelt og opplagt.
Som alltid, som med tyngdekraften, de har det bakover.
Viruset sies å «mutere», virus spesielt SARS eller influensa … denne mutasjonen skjer bare fordi ulike menneskelige individer utskiller det og deres forhold til toksisitet naturlig varierer fra person til person. Dermed skape en illusjon om at viruset har blitt «mutert».
Jeg er klar over at mange viral prosesser og deres atferd må være avklart, men jeg kan ikke gi alt nå ved å skrive, og det ville være umulig å fullføre uansett. Men i utgangspunktet er det adlyder dette prinsippet. Enhver observer variationand selv motsigelse kan tilskrives forskjellig og til og med motsigelse kan tilskrives forskjellige og spesielle forhold til en smittet person eller til en spesifikk gruppe av infiserte mennesker.
Det er umulig å beskrive alt fordi det er så mange muterte «virus» som det er «infisert» folk og hver person er alltid sekresjon utallige «virus» fordi det er en av måtene der cellene kommuniserer med hverandre.
Det er også sagt at det er «snille» virus, SE er de som cellene skiller ut for å passere på seg er de som cellene skiller ut til å passere på ikke-kritisk informasjon.
Ja. Fordi som sagt ovenfor. Hvis du er nær mennesker, som i et fellesskap, la oss si 20 personer … men nummer 15 er den svakeste. Det vil først utskille ekso-genet signal. Da dette signal vil være i luften, og andre ikke så svak som den 15 vil bli utløst ved «sykdom», fordi det er det som det signal eller den «virus» er for, nettopp for å alarm og forberede cellene som omgir til alarm og forberede cellene som omgir legemet.
Som et lukket fellesskap av de 20 mennesker er svært logisk å leve det samme stress for samereason de vil ha den mentale kompatibilitet eller årsaken til at de vil ha den mentale kompatibilitet eller mentale frekvenser for å bli syk som 15. Hele tiden informasjonen sendes mellom mennesker. Du er ikke isolert. Communities kommunisere med hverandre, energimessig og biologisk. Folk henger sammen. Men det willbe den svakeste WNO vil bli syk først og starte en kjedereaksjon. være det svakeste WNO vil bli syk først og starte en kjedereaksjon.
For eksempel. Person 15 begynner å utskille exo-genet. Det gir av giftig alarm, at noe ikke er i orden … Da «virus» går gjennom luften og kommer inn i personen 16 som ligger ved siden av det 15. … Dette hadde fortsatt ingen symptomer, men alrarm er gitt. Den «virus» kobles til den første cellen, og at man deciphers det. Cellen av tperson 16 vil nå si: Ja denne informasjonen er sann, er det det jeg allerede «mistenkt» og vil gi OIFF mer alarmen ved ralasing «virus» eller exo-gener nesten identisk med den første kommer fra personen 15.
Men hvis en person er ikke fra at samfunnet og har et sunt immunsystem, med ulike forhold, det vil si den personen nummer 34 mottar signalet fra nummer 15, men siden 34 er ikke fra fellesskapet av mennesker fra Ito 20, signal vil gå inn reseptorene av den første cellen, og det vil si: Interessant, pass opp det er farlige forhold som ikke er påvist i våre omgivelser. Men denne informasjonen gjelder ikke for meg i det hele tatt, fordi det står at det ikke har vitamin C, E, A og D, og jeg har mye av det. Og cellen person 34, ikke vil avgi mer alarm og at personen vil ikke bli syk. Cellene er ikke dumme. De er svært kompleks. Og de resonnere.
Ja. Som Bruce Lipton sagt, er du ikke en person, du er et fellesskap av mennesker, og hver person i samfunnet er en av cellene. Som jeg sa måneder og måneder siden. Mennesker og dyr, planter, er celler av Jorden, sammen de sende informasjon til hverandre og skape en kollektiv bevissthet som, kort sagt, er planet en. Det samme som cellene lage hva du er.
Vi er ikke fra dette samfunnet, disse signalene er uforenlig med oss. Men det kunne sies at vi er exo-genet sekret av en annen planet velvære, fra Temmer og Erra, og vi gir informasjon «virus hvis du vil» for å påvirke cellene i et annet system, Earth. Og som jeg sa, er en «virus» eller exo-genet ikke noe mer enn en mobil signal. Det kan være for god til å gi av alarmen av noe dårlig, for å si det ikke er nok oksygen er nå den gruppen av celler. Merk at jeg ikke si … eller for dårlig fordi virus ikke er for ille. De er bare telegrammer eller e-post, mellom cellene i en organisme og et fellesskap gruppe av organismer og mennesker. De er budbringere og budbringere blir skylden for problemet. Menneskelig vitenskap er farlig uvitende.
Som jeg fortalte deg ovenfor, menneskelig vitenskap vet at cellene skiller ut noe som ser ut som virus. Ifølge dem er det annerledes. Det er ikke annerledes, de bare kommer fra forskjellige signaler og har en annen melding. Jeg tar ordet exo-genet som nærmeste tilsvarende, men jeg liker ikke dette begrepet. Og jeg beklager å være så motstrøm. Alltid snu menneskelig informasjons rundt. Men ja, du kan ikke ta noe … bare hvis du er kompatible, og for å være kompatibel er å ha frykt og stress. Alt er tankene som vi allerede har noe … bare hvis du er kompatible, og for å være kompatibel er å ha frykt og stress. Alt er tankene som vi har allerede å ha frykt og stress. Alt er tankene som vi allerede har sagt. Og tester for å finne den covid-19 er dum, de bare detektere proteinene i skallet av den ekso-genet. Og alle detektere proteinene i skallet av den ekso-genet. Og alle utskiller det. Så hvis du kommer til å bli testet, og er logisk i stress … overveldende, vil testen være positiv. Og i karantene! Og i karantene!
Vaksiner er vaksiner. Alle av dem overbelaste immunforsvar. De gir dem en svært ødeleggende kjemisk suppe med alarm informasjon som bare vil kollapse kroppen. Det er å si. En person går og blir vaksinert … mer med vaksiner som trippel viral … De er bare signaliserer kroppen med flere alarmer: kroppen med flere alarmer: Romerne kommer til å angripe fra høyre, og etruskerne også, og fra til venstre fønikerne kommer godt bevæpnet, og bakfra kommer apachene og mongolene fra fronten, oh no, barbarene kommer også … og de sinte gallerne! Og Sioux …
En annen faktor … virus som budbringere, også utløse alarmer som resulterer i at reaksjonene i andre patogene organismer. Med andre ord, ekso-en sykdomsfremkallende organismer. Med andre ord, er exo-genet alarm snappet opp av fienden også. Slik at gruppen av stafylokokker vil si «se på dette, er denne kroppen svak» – angrep !!!!
Så det er derfor legene sier at viruset forårsaker en sykdom som ikke var i en persons system. Men overraske! 99,9% av alle sykdommer på planeten allerede er inne i hver person latent og i balanse. Du trenger bare de rette tegn og omstendigheter for å få dem aktivert! :)

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  smurfen

Smurfen – om jeg har influensa eller forkjølelse kan jeg snyte meg i munnen og nyse i ansiktet ditt hele dagen uten at du blir smittet. Naturligvis ingen delikat opplevelse, men du ville mottatt bekreftelsen omkring at smitte mellom mennesker ikke er mulig, siden du ikke tar sykehuset i Boston anno 1918 sitt eksepriment som tilstrekkelig bevis.

Hva du fyrer opp under er angiveri ved implementering av svake og sterke. Husk at Darwin sin teori forlengst er revet i fillebiter. Tar hver og en av oss vare på vår egen helse kan de fyre av gårde hva de vil i vår retning. Det biter ikke uansett. Dessverre er frossenpizza, cola, bamsemums og et lass med smågodt, menyen folk flest velger. Der er problemet!

Vi angir ikke hverandre, vi hjelper istedet!

Ken – det var en drøy time med frimurerindoktrinering. Underholdning for min del da jeg brukte dette som radio mens jeg gjorde andre ting.

Konklusjonen er at de vil ha en reaksjon. Hvorfor? De hadde muligens ikke regnet med at folk holdt seg hjemme?

Ritchy sa; «han, Dr. Kaufmann, Jason True mfl. hadde sittet ved det runde bord». Vel…

Ego blir karakterisert som løsningen. Vel man kan ikke ta mer feil enn dette. Setter man egoet først vil man alltid ha problemer man aldri kommer seg ut av. Nettopp derfor er ydmykhet av en slik essensiell karakterbyggende egenskap, hvilket hverken politikere eller næringslivsfolk kjenner til eksistensen av.

Slik det ser ut går det mot en ny ofring med en av deres egen, David Icke. Altfor mye virrvarr rundt hans person til at dette er tilfeldig. Nå skal det fyres på samtlige sylindre vedrørende reptil-bløffen. Derav trengs det en «sannhetens martyr». Hvem passer bedre enn Icke som har spilt rollen sin helt ut. Skal ikke se bort i fra at det er i dette kjølvannet Elon Musk kommer med romvesner og «fiendene» utenfra, under påskuddet fra teoriene til Icke som folk svelger lettere.

Man skulle hatt en folkeaksjon for riving av frimurerlosjene. Ville ordnet mye av djevelskapen som skjer. Tatt ned kirkebyggene, moskeene og synagoene etterpå ville man gjort vei i vellinga.

RussiaToday – helt enig! Man kan ikke ta et styresett med sinnsforvirrede personer og erstatte dette med et nytt. Nedleggelse av staten vil fungere utmerket derimot.

ken
ken
3 år siden

Sven-Inge Johansen og smurfen – STOFF TIL NY ARTIKKEL! https://www.youtube.com/watch?v=cWQD9s33lrY
Haster å se da den kan bli slettet «anytime»…

Mange gode artikler og kommentarer her inne som assosierer til virkeligheten. Vedlagt link har mye «nytt» under solen av et enda større perspektiv av hva som skjer nå.

Og MrSixxthsense… jeg vet du ikke orker mer frimurervås, men her er det enkelt forklart i den store sammenhengen, slik at for deg med god kjennskap til dette, så blir det enkelt å sette sammen de få brikkene i puslespillet. Så enkelt! Ta deg tid, er du grei :-)

ken
ken
3 år siden

Se hvorfor dødsstatistikken er og blir misvisende i dette dokumentet på 1 side: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-1-Guidance-for-Certifying-COVID-19-Deaths.pdf

«or is asumed to have caused or contributed to death»

«Skapte WHO en kunstig epidemi?» Ja…

Arne
Arne
3 år siden

Dersom viruset er menneske skapt er det nærliggende å tro forskere med høy kunnskap har genmanipulert et eksisterende Corona virus. Når menneskeheten står knestående i dødsangst vil de underkaste seg den nye verdens orden. Vaksine som kan dekode viruset var trolig testet før viruset ble plantet i befolkningen. En genial måte å vinne verdens herredømme. Konspirasjonsteori? Verden vil mulig aldri få noe svar på det.

ken
ken
3 år siden
Svar til  Arne

Arne – «Dersom viruset er menneske skapt»??? Ingen tvil om det! Definisjonen på «patent» er at patenterte virus er menneskeskapte! Hvorfor er vi ikke alle døde? Eksempelvis AIDS er patentert, men smitter ikke via luft som alle andre virus.

Undersøk selv, ellers kan jeg finne frem alle patenter fra omtrentlig spanskesyken forårsaket av RADAR (et akronym for radio detection and ranging mm…)

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  ken

Jeg velger å si dersom det er menneskeskapt. Er det menneskeskapt må det foreligge et motiv. Vi har religiøse fundamentale som kan stå bak. Andre nærliggende kan være politiske økonomiske interesser. Kunnskap til å lage et dødelig virus er det ingen tvil om finnes. Min teori er en kombinasjon av religion kapital og makt som står bak. FN agenda 2030 der Vatikanet samlet alle religioner under en grunnleggende underkastelse der Jorden er hellig. Med denne Platform vil den enhetlige kirke gjenoppstå under en forutsetning der alle bøyer kne for en global felles makt.

Arne
Arne
3 år siden

Vi må være varsomme å si vi tror.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Arne

Viruser er menneskeskapte, da vi produserer dette i våre egne kropper! Derimot er dette ikke smittsomt mellom menneske til menneske og/eller dyr.

De kan lage noe som er dødlig for deg, men da må dette injiseres. Derav burde man absolutt ikke ta vaksiner, uansett hva det skal «kurrere». Siden man er gitt friheten av Yahweh er det hver enkelt sitt valg, derav kan jeg kun oppfordre til at man leser seg opp. Konklusjonen kan gjerne ta sammen med en god dose bondevett og logikk.

Satanisme er forresten motivet. Siden alle religioner er sataniske vil jo denne «overgangen» gli uforhindret.

La oss sammenligne dette, hvordan de overbeviste mennesket om det bildet med hele samfunnet.
«Yrke» – jo mer penger, jo mer verdt og respektert
«Teknologi» – hvis du har den nye teknologien, får den deg til å se kulere ut, og du får respekt
«Utdannelse» – jo mer du vet, jo mer vellykket vil du være av å ha disse tingene

Naturen har Yahweh’s sinn, og vi har tatt det materielle og bygget vår egen verden med vår egen lov. Høres ut som om vi nettopp har kjøpt inn menneskers ideer, merkevarer, fag. Og selge oss selv i en mannsalder til denne feilslutningen ved å konvertere tiden vår til yrker. i stedet for å passe på vår naturlige plass og jobb i dette universet med loven, bygde vi et falskt monopolspill i den virkelige verden.

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  MrSixxthsense

FN Agenda 21 med bærekraftig utvikling slik at verden kan overleve fra år 2000 til 2100 var bare en forløper til FN agenda 2030. Begge visjoner har globale miljøfaktorer som de fleste kan enes om. Bedraget i dette er verdensherredømme over religionene der alle skal bøye kne for en hersker. Denne hersker har opphøyet seg selv ved å endre Gud sin lov . Ved sitt banner der det fremgår sitat : Gud sin stedfortreder på jorden. Ved dette bedrag er verdens kapital bygget opp ved den løgn at makten innehar rett til å selge mennesker fri fra deres synder. Verden vil bedras med tvang.

Arne
Arne
3 år siden

Hitler oppsøkte makten rett før han startet andre verdenskrig. Makten oppsøkte FN før de startet prosessen med etablering av FN agenda 2030. Tiden vil komme der ingen får kjøpe eller selge dersom de ikke underkaster seg makten slik det er profetert i Johannes åpenbaring. Corona pandemien kan være forløperen til de 7 plager, den neste plage blir at menneskeheten vil få store verkebyller. Verkebyllene kan være en konsekvens av biologisk injeksjon i mennesker.

ken
ken
3 år siden

Slik at bibelen er intet annet enn en agenda?

Det er skrevet at «mitt folk vil gå til grunne av mangel på kunnskap», og her er vi nå iht til «agendaen»… Men vi får ta en dag av gangen og håpe på at det kommer en motaksjon, hvilket er logisk . Nekter å tro at det ikke finnes gode mennesker i høye posisjoner som ikke har lagt en slagplan til hva vi ser av kommunismen som er i ferd med å bre seg over hele verden.

At «1 prosent» uten evne til sympati og empati styrer verden betyr ikke at alle som jobber for den ene prosenten er likeledes, snarere tvert imot. Slik at håpet lever i høyeste grad :-)

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  ken

Dersom Bibelen bare er en agenda blir profetien sin makt uendret så lenge mennesker lar seg lede av skriften.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Arne

Nå er det flere her som er på skikkelig dypt vann og gyngende grunn, slik at farkosten har ordentlig slagside. Skriften er bevist opp og ned i mente via profetier. Derimot er den alternert. Akkurat det er hevet over enhver tvil. Bl.a. med helvete som pine til evig tid og slaver.

Ken – den styrende eliten er ombord og det finnes ingen kontraplaner. Kommunismen og fascismen har begge samme mål. Derav høstes synergiene fra hverandre. De er helt avhengige av skape motsetninger. Bare se alle de som vil kreve tvangsvaksinering av de som nekter, da gjennomsnittsmennesket er ekstremt fordummet via samfunnets systemer. Vi som nekter blir folkefiende #1.

Dere (glemmer) hva eliten har tuften sin tro omkring, den luciferske. Dette er en blåkopi av Skriften invertert. Siden folk flest dessverre er komplette idioter har F-gjengen rekrutteringsgrunnlag allmass, som sluker denne vranglæren. Bibelen en skjult agenda (slik jeg leser hva som skrives)? Da har F-gjengen sin lære hamret godt inn I hjernebarken om man kan hevde eller tro dette.

Grunnen til at Yahweh tillater dette er slik at Han kan redde livene våre. Som regel må folk helt ned til grunnen før de vender om. Hadde alt vært bare fryd og gammen ville ikke mange funnet fram til vår Almektige Skaper Yahweh.

Forventet bedre av de fleste, da tidligere F-gjeng medlemsskap og en med en skarpt blikk, burde vekte tilstrekkelig for gjennomskuelse av dette umiddelbart.

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  MrSixxthsense

Nå er mye av Bibelen og annerkjennelse av Gud som skaper er overlatt til hva man velger å tro, vi kan ikke føre åpenbare beviser. Så til Bibelen og skriften. Vi kan ta profetien i Daniels bok der verdensrikene er representert i en statue med hode av gull og føtter av jern og leire. Når man studerer verdenshistorien og deres herskere stemmer profetien eksakt. Spørsmålet blir da hvordan er dette mulig dersom Bibelen barer er papir med trykksverte mellom to permer ?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Arne

Noen av bevisene:
Foretar man aritmetikk kan man løse ‘the big bang theory’.
12.500 years x 360 days* = 4.5 Million days x 1000 years = 4.5 Billion years
*360 dager som er et kalenderår bevises; 14-3-445 BC til 6-4-32 AD som gir 173.880 dager. 483 profetiske år x 360 = 173.880 dager

Dermed hopper sannsynligvis ateistene opp og ned siden dette avviser Skriften. Leser man Genesis finner man ut at en dag er omtrent 12 timer. Derav deler vi 12.500 / 2 = 6.250 år. Temmelig nøyaktig for en bok og lære som mange har forsøkt tukle med. Hevder jorden er mellom 6000-7000 år.

Omtrent 75 vers i Skriften bekrefter Jordens form. Den er ikke en roterende ball rundt solen. Ved vår- og høstjevndøgn kl. 12.00 er solen i ekstakt samme posisjon både i Sør og Nord Amerika. Dette er kun fysisk mulig om Jorden er flat, eller kanskje bedre sagt, vannet er flatt. Det heter ‘meter over havet’ for det tørre landet. Derfor vil havnivået aldri stige mer enn helt ubetydelig. Tar man Yahweh sitt perspektiv er Jorden som en ball fordi Han ser fra et annet perspektiv siden vi lever midt inne i en dråpe hvor vannet omringer oss. Vi er da vitterlig ikke Elohim, slik at man må komme seg ned på landjorden igjen.

Videre kan vi se Jupiter 6 mnd. i året. Ved den heliosentriske modellen er dette kun fysisk mulig i 4 1/2 mnd. Dermed ser vi Jupiter 1 1/2 mnd. lengre enn hva som er fysisk mulig om vi er passasjerer på en roterende kule rundt solen til avgudsdyrkerne. Forklaringen er vel temmelig enkel?

Yashua ble naglet til staken. Denne profetien ble korrekt. Nedskrevet på en tid man ikke benyttet en slik avstraffelsesmetode.

Hvordan Yahweh åpenbarer seg til ulike mennesker kan hverken jeg eller noen andre forklare deg. Vi er alle utstyrt med hver vår individuelle hjerne og egenskaper. De som fikk disse åpenbaringene var valgt av en grunn. Dagen kommer da du kan spørre Ham selv om hvorfor akkurat disse. Har ett par ting jeg funderer over selv.

Selv tror jeg at livet handler om at vi skal lære hjelpe hverandre. Det er hva jeg klarer lese ut av all den informasjonen jeg har kommet over og ser dette opp imot Skriften. Skal man virkelig klare dette fullt ut trengs det tilgivelse. Den øvelsen er vanskelig. Nettopp av den grunn har F-gjengen sneket inn ‘utilgivelig synd’, slik at man skal tro man er malt inn i et hjørne om man har gjort noe forferdelig. Dette stemmer ikke! Derimot er det mye vanskeligere tilgi seg selv om man har gjort noe forferdelig ovenfor andre mennesker, enn om man «kun» har drevet rovdrift med seg selv. Klarer man ikke tilgi seg selv og vende om, klarer man naturlig nok ikke tilgi andre heller.

Av den grunn burde man stille samtlige politkere, F-gjeng medlemmer, advokater, politi og offentlige ansatte følgende spørsmål; hvem har såret deg så veldig at du ser deg nødt til å såre andre?

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  MrSixxthsense

Menneskeheten er tilført vesentlig og beviselig kunnskap siden oldtiden da man ble erklært som en kjetter dersom man hevdet noe annet en at jorden er flat. Klodens form er bevislig dokumentert med satellitter fra universet. Likeledes er jordens alder bevislig dokumentert mer en 6- 7000 år slik Bibelen tidsberegning fremholder.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Arne

Arne – du benekter bevis man kan se med egne øyne. Er det hva man kaller total fornektelse?

Det finnes ingen satelitter som sirkulerer rundt Jorden. Reneste tøv! Solen er ca. 15.000km ovenfor oss, dette er bevist. Du er tydeligvis en av de som liker tegneseriene NASA produserer. Vi mennesker har ikke eksistert mer enn 6-7000 år på Jorden. Medregner du tiden det tok Yahweh skape dette kommer du til 12.500-14.000 år, men vi er ikke Elohim!!

Siden du nevner man kan «seile utenfor» trenger du reise og se deg litt omkring. Man har en iskant som går rundt hele hele verden. Denne holder vannet innenfor. Morsomt du nevner dagens vitenskap. Den kommer fra teologien. Nærsagt samtlige vitenskapsmenn trodde på Yahweh inntill F-gjengens raljeringer begynte. Hvorfor? Fordi all beviselig vitenskap bekrefter at vi har en Skaper, den Almektige Fader Yahweh.

ken – du hevdet du var tidligere medlem av F-gjengen med 7 års farttid. Er du helt sikker på at den klokken ikke tikker enda? Resten av hva du sier står for din egen regning. Siden jeg ikke lyver betyr det ikke at man fratar mennesker løsninger. Som jeg tidligere har sagt deg; feste lit til at noen av «eliten» skal ordne opp er rett og slett idioti. Dermed burde samtlige vende om til Yahweh, da Han gir deg løsningen. Min agenda er spre budskapet om Yahweh. Han er den eneste som kan redde livet ditt. Ingen lege! Du er er klokkeklart eksempel til skrekk og advarsel for de som går svanger med en ide om medlemskap hos pakket. F-gjengen er om mulig et enda mer fordummende institutt en utdannelsessektoren.

Her er meget interessant informasjon vedrørende virus, AIDS og vaksiner. Her vil vel helsedepartementet, FHI og legeforeningen bli svar skyldige. Vil gjerne stille til debatt med de, men dette er av en eller annen grunn ikke interessant.

AIDS-viruset er menneskeskapt. (lymph ammonic virus of a sheep and leukemic virus of a bovine spliced together). Dette ble injisert av den militære regjeringen som et eksperiment med biologisk krigføring. Homofile menn i Houston, New York, Los Angeles og San Fransico var prøvekaninene.da de ble gitt dette via hepatitt B vaksinen, fordi de utviklet hepatitt som følge av dopmisbruk.

Deretter startet de blande dette inn i koppervaksinen (smallpox vaccine) i Afrika. 27 land ble tatt over av Verdensbanken da de ikke klarte betale tilbake for den medisinske «assistansen» fra USA og Storbrittania etter at AIDS epidemien brøt ut.

For de som vil se hele videoen er linken her:
https://www.youtube.com/watch?v=xOP3UEUHGAU

ken
ken
3 år siden
Svar til  Arne

Arne – Det har du fullstendig rett i! Beste kommentar til nå! Men spørsmålet er: «Hvor mange lar seg lede av skriften?!??» Det gjenstår og se!

Samt at jeg begynner å tvile på «MrSixxthsense» sin agenda. Hvordan kan han/hun/hen konkludere med at det «FINNES INGEN KONTRAPLANER»??? Minner meg mye om eliten i seg selv alias Illuminati («de opplyste»), de som sprer frykt og propaganda for å livnære seg selv og sitt ego uten å bidra til HÅP som er motsatsen til den negative energi! HVA TENKER DU OM DET?

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  ken

Jeg vet ikke hvilen agenda «MrSixxthsense» har. Det finnes grupperinger som har forlatt ulike religiøse bevegelser som hevder noe slikt. Det er mer en 1000 år siden vikingene levde i den villfarelse at det var mulig å seile utfor jordens kant . For dem av oss som innehar et sertifikat innen astro navigasjon er jorden beviselig rund rent matematisk på samme måte som 1+1=2 . Jeg ser vel mer humoristisk på mennesker som velger å sette oldtidens vitenskap fremfor dagens vitenskap. https://no.wikipedia.org/wiki/Midgardsormen

ken
ken
3 år siden
Svar til  Arne

Arne – Dagens vitenskap basert på «wikipedia» er sludder og vås som all annen styrt MSM av eliten basert på løgner for profitt! Jeg er også skolert som deg i «elitens» navn og må lære meg alt på nytt! Kan du noen gang skjønne deg på det?!? «wikipedia», du lissom. Ja, det var dagens latter! Vi trenger latter og humor nå til dags, så takk som byr. OVER OG UT!

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  ken

Lære alt på nytt ? Vel jeg vil ikke tilbake til steinalderen. Det er heller ikke slik at alt av kunnskap er styrt som misbruk av eliten. Det er også mulig at «wikipedia» kan formidle fakta i mange saker. I en tid der FN agenda 2030 vil bli verdens styrende organ der land og religioner har forpliktet seg til å levere til kontrollorganet FN blir det viktig for den enkelte å bruke eget hode å sjekke kildeinformasjon og bruke sunn fornuft. OVER OG UT !

ken
ken
3 år siden
Svar til  Arne

Arne – Hørt om designer Robert Simmon/Mr.Blue Marble som jobber for NASA og har tegnet jordkula? Ta på deg proppene og skru volumet på max, for dette blir en påske du aldri glemmer… Du og den runde kula di ;-)

Og månelandinga ;-)

PS! Hvorfor i helv… kan ikke noen ta et bilde av denne ballen???
Venter spent på tilbakemelding! ;-)
OVER OG INN!

Arne
Arne
3 år siden
Svar til  ken

Minner om den gamle globusen er nå erstattet digitalt. En pannekake er jo rund og flat men jeg får det ikke til å stemme fordi du kan seile et skip rundt jorden uten å falle utenfor kanten.
http://fil.nrk.no/contentfile/web/files/nrk.no/_sjanger/nasa/index.html

MrSixxthsense
MrSixxthsense
3 år siden
Svar til  Arne

Du kan se til de to punktene jeg henviser til. De er observerbare for hver og en av oss. Dette er fysiske beviser som kun er mulig om jorden (havet) er flatt. Det tørre landet er jo kupert, derav heter det ‘meter over havet’.

Hvorvidt du fortsatt vil benekte dette og holde din tro til teoriene som er utformet, vel da kan ikke jeg hjelpe. Selv tror jeg selvmordsratene vil skyte enorm fart om NASA eller en annen «pålitelig» offentlig organisasjon bringer nyheten om at de tok feil. Mange har sine personlige identitet knyttet til utdanning bl.a. At de er smartere enn resten. Man trenger ikke ha levd mye over de tredve for at man ser hva konsekvensen blir om et akademiprodukt plutselig befinner seg i en situasjon hvor vedkommende er blitt bokstavelig tatt talt til skolen, av noen som per definisjon er «mindre intelligent», fordi vedkommende ikke besitter en eller annen masonisk grad. En slik virkelighet tror jeg ikke disse menneskene er utrustet tilstrekkelig til at de kan takle.

Man faller ikke utenfor kanten da man har en isring rundt hele jorden som holder vannet inne. Vi er omringet av vann, både over, under og ved sidene av oss.

ken
ken
3 år siden

Svein-Inge Johansen – God påske med et snev av latter som gagner positiv energi for verden!

MUSIKK FOR DINE ØRER BASERT PÅ SUNN FORNUFT:

ROUND BALL EARTH, YEAH RIGHT:

WE WENT TO THE MOON, YEAH RIGHT:

«PUPPET SHOW» TV/TELEVISION (TELL A VISION):

ken
ken
3 år siden

Svein-Inge Johansen – Jeg trodde Covid-19 betydde CoronavirusDisease, men alt tyder på iflg «Event 201» fra oktober 2019 med Bill Gates og hans kolleger at den egentlige betydningen er «Certification of Vaccination ID 19». Hvis det er sant, er det noe «galt i orden her»! HVA TENKER DU OM DET?

« Forrige artikkel

Virus, unntakstilstand og Jane Burgermeister

Neste artikkel »

No thank you, Mr. Bill Gates