Leder Muslimske brorskap Yusuf Al-Qaradawi 1926-2022 https://www.memri.org/tv

Hva oppdaget Hans Jensevik?

521 visninger
13 minutter lesetid

Hva oppdaget Hans Jensevik?

Hvem har ikke hørt om det, i Østtyskland under DDR kommuniststyre, barn angav sine foreldre til myndighetene…hvilket dyptgripende sjokk det måtte ha vært for foreldrene, å bli hevet i fengsel pga ens egne barn.

Et likedant sjokk må det ha vært å oppdage en ekte dobbeltspion innenfor egne rekker som arbeidet for en fremmed makt, som sørget for at alle landets dypeste hemmeligheter ble lekket ut til fienden. En spion innen egne rekker er som et dypt, mørkt uinngjerdet og bunnløst hull, det tar aldri slutt. Men det finnes noe som er enda verre. Det er å ha en avdeling i statsapparatet, i et departement, hvor ikke bare en eller to fra “fienden” er ansatt, men hvor 70-85% av de ansatte arbeider for “fienden”.

Hans Jensevik, født i 1942, tidligere kommuneøkonom i Lund i Sverige, se hans foredrag på Swebbtv, her, se hans Facebook, her.

US Senator McCarthys årelange kamp mot det han kalte “kommunistene”, vokste frem som et behov da han fikk vite om hva som skjedde i US utenriksdepartement. Han ble svertet ned i deres omfattende presse og media så det holdt og vel så det i årevis derpå, han døde jo også beleilig, ingen naturlig død. Men utviklingen fortsatte helt frem til Kay Griggs uttalelser: Kay Griggs forteller i 1998:

«Jeg gikk inn i den nære østen-seksjonen av utenriksdepartementet, og jeg fant ut at de ikke hadde en eneste palestinsk ansatt, ikke en eneste muslim, ingen religiøs saudier, jordaner, ikke en kristen protestant, ikke en romersk-katolikk, ikke engang en vanlig gammel amerikaner. Hver enkelt person i alle disse kontorene var enten sionister eller israelere. De hadde alle på seg yarmulkes (kippa). Talsmannen for hele utenriksdepartementet på den tiden var en sionist» (sitat Griggs, her). Dette kan man ikke kalle spioneri lenger, dette kalles infiltrasjon.

Vårt helsedepartement er infiltrert, like så vårt helsedirektorat og FHI. Men også vårt Mattilsyn og Barnevern. De har holdt på i mange år og er bemannet med mange individer fra de homofile initiertes rekker, voldsberedte folk, de er harde marxister i sine hjerter. Men den alvorligste infiltrering ser jeg kan ha funnet sted i det norske Utlendingsdirektorat (UDI, omkring 1200 ansatte), som i Migrationsverket i Sverige, slik Jensevik beretter. Dette vil vi snart se resultatet av, slik som franskmennene gjorde i juni 2023. For taler ikke mye for at Det muslimske brorskap i Norge holder sin hånd over og organiserer muslimene i Norge? Akkurat som i Sverige?

Kommer vi snart til å få oppleve gateslagsmål, looting og branner, en blåkopi av opprøret rundt mordet på George Floyd i Minneapolis mai 2020, slik som franskmennene måtte erfare det i juni 2023? Nøye planlagte og arrangerte opptøyer? For bak ødeleggelsene i Frankrike sto sionistene. De hadde i mange år spådd opptøyer over hele verden og nå hadde de arbeidet for at spådommene skulle gå i oppfyllelse. Det muslimske brorskap var en viktig del av deres planer. Hva jeg ikke visste nok om var de muslimske sionister, for de deltok vesentlig i Frankrike, medlemmer av Det muslimske brorskap, brutale folk. Mannen som oppdaget deres virksomhet i Sverige heter Hans Jensevik. Han er en pensjonert kommuneøkonom.


Peter Goodgame siterer tidligere britisk etterretningsoffiser, Dr. John Coleman, som sier at det muslimske brorskapet er en hemmelig frimurerorden satt opp av de store navnene i British Middle East Intelligence, T.E. Lawrence, Bertrand Russell og St. John Philby for å “holde Midtøsten tilbake i gammel tid slik at deres naturressurs, oljen, kan fortsatt bli plyndret ” (fra Henry Makow, her).


Det muslimske brorskap

Hassan al-Banna, Egypt, utpekt av britiske sionister til å være leder for Det muslimske brorskap i 1928, 22 år gammel, henrettet på gaten av det egyptiske hemmelige politi i Kairo i 1949 som svar på de mange politiske mord Det  muslimske brorskap hadde vært involvert i, også av Egypts militærguvernør og statsminister,
Maḥmūd Fahmī al-Nuqrāshī i 1948, foto her.

Det muslimske brorskap (DMB) så dagens lys i 1928 i Egypt. Det bygde på det engelske frimureri og hadde overtatt deres ritualer, kanskje i forvandlede og forenklede former, i de forskjellige grader av innvielse. Al-Banna ble utpekt som leder, men i samarbeid med engelskmennene som i realiteten styrte Egypt den gangen. De innfødte menn var begeistret og strømmet til i store mengder. Så mange banket på døren at styresmaktene ble engstelige og forskremte, de så sin politiske makt som truet. Men det hadde den sionistisk-engelske etterretning tatt med i beregningene fordi de ville ha et alternativt politisk styringsinstrument.

Etter mine studier å dømme er det korrekt å betrakte disse som muslimske politiske sionister. Da Kong Farouk av Egypt og hans menn forsto at lederne av Det muslimske brorskap var voldsberedte og hadde maktambisjoner på nasjonalt nivå, følte de seg tvunget å ta forholdsregler. Mannen som hadde blitt utpekt til leder, Hassan al-Banna, ble henrettet av de egyptiske myndigheter i 1949.

Hans yngste bror Gamal al-Banna ble intervjuet av irakeren og flyktning i Norge, Walid al-Kubaisi, for den viktige dokumentarfilm med den megetsigende tittel Frihet, Likhet og Det muslimske brorskap. Leder for DMB fra til sin død i 2022 var den muslimske teolog Yusuf al-Qaradawi. “Den teolog har et veldig dårlig rykte i den muslimske verden”, forteller Al-Kubaisi. “Blant vanlige muslimer går han under navnet NATO-teologen. De har ikke respekt for ham. Hvorfor?

Vet du, at selvmordsbombere er ikke akseptert i islamsk teologi. Det muslimske brorskap i Palestina, Hamas, startet selvmordsbombing. De prøvd å finne en teolog som kunne gi fatwa, som ville tillate selvmord. De klarte de nesten ikke. Kun en teolog i den muslimske verden, kun en, det var al-Qaradawi gav tillatelse (fatwa) til å kunne utføre selvmord, å kunne drepe sivile, det finnes ikke en teolog ellers i den muslimske verden som aksepterte dette, ifølge Walid Kubaisi.

Den irakiske flyktning i Norge, Walid al-Kubaisi, var bekymret over hva han så hos Det muslimske brorskap, hans viktige dokumentar Frihet, Likhet og Det muslimske brorskap ble lagd i samarbeid med TV2 og vist i 2010, her.

Yusuf al-Qaradawi var den som tillot muslimer å bruke selvmordsbomber for å drepe andre muslimer. Selvmord var frem til det øyeblikk, forbudt i Koranen. Denne teolog har oppfordret muslimene til å drepe Ghadaffi”, utbryter Walid al-Kubaisi forbauset i et intervju med Hanna Nubintu Herland.

“Hvis en muslim dreper Ghadaffi eller Bashar Assad så blir vedkommende en martyr, det er en katastrofe,” avslutter Walid al-Kubaisi, “dette er ikke religion, dette er politikk” (se intervjuet, 28:00, her).

Vi ser at det kan ligge noe reellt bak de hårdnakkede rykter at Hamas er Israels egen skapning, slik at Israel som militærstat har noen å spille ball med. Alikevel har al-Kubaisi på tross av sine omfattende studier og samtaler om Det muslimske brorskap ikke trukket en strek under regningen og formulert den nærliggende konklusjon, nemlig at Det muslimske brorskap er en konstruksjon av den britisk-sionistiske etterretning.


At det fremtidige islamske Verdenskalifat som Broderskapet snakker så varmt om, nok ikke er annet enn Den nye verdensorden som Benjamin Netanyahu har stilt seg i spissen for å realisere.


Fra al-Kubaisis dokumentarfilm Frihet, Likhet og Det muslimske broderskap, 4:55: “Det begynte som en sosial bevegelse. De spredte seg voldsomt, fordi de innsmigret seg hos folket – ved å åpne skoler, dele ut medisiner til fattige, osv. Det finns en gren av Muslimbrødrene i neste hvert eneste land i verden. De prøver å forlede folket. De har klart å narre mange vestlige politikere til å tro på dem. Deres eneste mål er å kontrollere verden med islam og etablere islamistiske myndigheter over hele verden. Al-Najjar forteller at de har en agenda for Europa, en skjult agenda: Målet deres er å infiltrere Vesten. De vet at de ikke kan bruke makt til å omvende Vesten. Derfor bruker de list.”

Walid al-Kubaisi på 17. mai i Oslo, foto fra hans egen Dokumentarfilm, her.

En mann med mange års erfaring er den svenske kommuneøkonom Hans Jensevik, født i 1942. Han oppdaget at i det svenske Migrationsverket finnes ansatt mange muslimer fra Det muslimske brorskap, og at ingen snakker om det. Den politiske ledelse i Sverige har inngått avtaler med Broderskapet av muslimer; at de skal få utnytte det svenske sosialsystemet, bl.a. at det blir akseptert at enkelte opererer med flere identiteter og kan få hente ut sosialstøtte på hver enkelt identitet.

Avtalene med muslimene i Sverige blir ivaretatt og organisert av ledelsen av det ansatte Broderskap. Den som kjenner Det muslimske brorskap vet at de ikke bare er en forening som tar vare på sine medlemmer, men at de også har politiske målsettinger, ja, de vil ha jihad og et verdenskalifat. Det arabiske jihad er det samme som kommunistene væpnede revolusjon. Dette har vært et fremtredende trekk hos dem fra deres første begynnelse i 1928, de har vært brutale, kravstore og ikke veket unna for politiske mord.

Mange har advart underveis, men offentligheten har tiet. Denne tausheten har i mine ører vært øredøvende. Derfor tror jeg at det kan foreligge en lignende situasjon i Norge som i Sverige, hvor vi er vitne til at Det muslimske brorskap er på god vei å styre det svenske samfunn ned i avgrunnene, muslimene overtar demokratiet og forvandler det (tilsynelatende) til et kalifat, mens urbefolkningen, svenskene, blir 2. klasses borgere, og blir mer og mer skjøvet til siden. Jensevik ser tilbake på sitt eget liv og begynner foredraget med de tre årene han fikk arbeide i Zimbabwe, det tidligere Syd-Rhodesia i Afrika som kastet den hvite befolkningen ut av landet, for å overta selv. Resultatet av det var meget nedslående, omfattende ødeleggelser, grusom fattigdom og hungersnød.


Fra Jenseviks foredrag: “och de har klanbeteendet även her i Sverige, det är vanligt at klaner hatar varandra og att en klan startar innbördeskrig och jagar bort den ene eller andra klan … i et klanstyrd land äger ingen något, med ett undantag, högsta klanledar äger alt, ett tilbakablickende klanstyrd samhälle, genomsyrad av marxism, är en giftig brygd. I Sverige nu, går vi samma väg, matriarkat med marxister, som stänger kärnkraftreaktorer och i stället skall ha vindkraft. Vi gör aningslös här i Sverige det samma som Robert Mugabe gjorde i Zimbabwe, modern högproduktiv spetstecknologi ersätts av tilbakablickende lågproduktiv vindkraft.”


Ingen slør, hijab eller niqab: Protester mot hijab i Teheran på kvinnedagen 8. mars 1979, men Det muslimske broderskap klarte å tvinge kvinnene til å bære det, foto, her.

Jensevik forteller at den kristne afrikaner finner sin trygghet i klanen. Klanen betyr den egne familie og alle dens røtter.

Dess større, dess flere hoder, desto bedre og sikrere, til forskjell fra det sosialdemokratiske samfunn i Sverige, hvor svensker flest (og nordmennene også) finner sin trygghet i velferdsstaten med sine sosiale goder.

Afrikanere ser ikke hele verden, men bare det sted han er vokst opp, med de mennesker han hadde omkring seg. Han har ingen bevissthet om et lands grenser eller en nasjons historie.

Iranske kvinner vil ikke bære slør, hijab eller niqab, men skal tvinges, de britiske sionister i London city bestemmer, det muslimske brorskap arbeider for dem, det dreier seg om undertrykkelse og fremtidig tyveri av naturressurser, det er klart de iranske bankene kan fryse kontoene til kvinner uten hijab, for de største eierne sitter også i London city, artikkel og foto fra 2022, her.

Så når en afrikaner kommer til Sverige og får tilbud om sosialstøtte, så har han blitt fortalt av sine landsmenn om lovene og pliktene staten har formulert, og afrikaneren tar imot alt han får, alt som er mulig. Også hvis han kan gjøre det samme med alle fire identitetene.

Den muslimske afrikaner blir ivaretatt av Muslimska Brødraskapet. De har inngått et samarbeide med sosialdemokratene hvor de har fått en del rettigheter, også rettigheter til flere identiteter slik at de kan hente ut flere penger. Men – de har også fått tillatelse å lyve på alderen, derav har mange fått (full) alderspensjon uten å være gamle nok.

Jeg undret meg meget den gang jeg hørte om det for første gang. Hvordan kunne slikt være mulig i et opplyst og sosialt regulert land som Sverige?

Det muslimska Brødraskapet har som målsetting av erobre Sverige og forvandle det til et muslimsk kalifat. De bruker om nødvendig våpen for å få det til, da kalles det jihad.

Jensevik forteller: “En mann jag kallar Raj etablerer sig i Sverige med sine 4 hustruer. Han är muslim och djupt religiös som man är derifrån han kommer. Han har som barn varit en flitig elev i landets koranskola. Han kan sitera koranen utantil. Men är i övrigt analfabet. Han bär på misjonsbudet att införa Islam i det land han kommer til. Nu er han på väg til Sverige med en av sine hustruer og dette är planlagt av Muslimska Brödraskapet som är en ultrakonservativ islamisk fascistisk rörelse som har på sin dagordning att införa et värdsomfattande kalifat.

Sameh Egyptson har genom sin nylig godkända doktorsavhandling kunnat styrka att Islamiska Förbundet som driver Stockholms Mosque på Södra Malm, är en del av den internasjonella nätverksorganisasjonen til Muslimska Brödraskapet och att svenska politiker gett detta nätverk makt genom att göra dette til alla muslimers representanter i Sverige.”

Jensevik forteller videre: “Muslimska brødraskapet er terrorklassad i många länder, men inte i Sverige (21:38). Sameh Egyptson vil med sin avhandling varna Sveriges politiker och uppmerksamma at det som nu skje här, följer et känt mönster från historien under 1400 år. Muhammed, Islams försteprofet, dog 632, för 1400 år sedan. I Zimbabwe i Afrika, fördublade de sin befolkning under 37 år, och slutligen slängde de ut den hvita minoritetsbefolkningen som levde där, den listiga infiltrasjonen går ut på at vinna landets styrande elit, och vinna den för sin sak, och den fasen, infiltrasjonen, är nu klar i Sverige.

Riksdagen bjöd inn Sameh Egyptson för at han skulle få berätta om slutsatserna av sin doktorsavhandling, alla kom med unntag av fyra partier; V, MP, S och C.”

Doktoranden Sameh Egyptsons grundige og omfattende arbeide er meget interessant, foto fra artikkel om Egyptsons arbeide på document.no, her, intervju video, her.

“Sameh Egyptson vil med sin avhandling varna Sveriges politiker. Altså matriarkatet med tilhörende Sveriges riksdagsmenn som på ideologiska grunder alltid vet vad som är rett och best för Sverige, det uteblev. Nu är det dags för Muslimska Brödraskapets planering. Muslimska brödraskapets intellektuella elite övertreffer våre politikeres kunnskap om Sverige, sosialdemokraterna är infiltrerade och goda venner, samarbetsavtal har inngåtts mellan sosialdemokraterna och muslimska brödraskapet allerede i 1999, naturligtvis vad det viktigt at kunna infiltrera migrationsverket och kunna påvirka där, med sosialdemokraternas utnämningsmakt (min utheving) av generaldirektörer med rätta uppfatningar institusjonaliserades möjligheterna att påverka viktiga myndigheter tidligt.”

“Sosialdemokaterna er idag först och främst et maktparti. Att inneha makten betyder allt. De bygger inte länger Sverige åt den svenska urbefolkningen som de gjorde under sina grannsdagar. Det är et minne blott, men som de ömt vårdar för att holda väljarna nöjda, och det lyckas de bra med. När de vet at de har sina svenska väljare och deres röster är trygt för val, gäller det at fylla på med innvandrerröster. Det är det som driver sosialemokraterna att förespråka massinnvandring (28:05).

Fra side 688 i Sameh Egyptsons doktoravhandling om Islam og Muslimske Broderskap, en grundig og detaljert avhandling som bekrefter ryktene om misjonsbefaling og om nødvendig, bevæpnet Jihad, fra avhandlingen under overskriften Ideologi: “5) Synen på samhällsförändring utgår från Hassan al-Bannas plan i hans ”sjustegsstrategi” för att stegvis genomsyra samhället med ”islam” (kapitel 14.1). Budskapet om ”islam” ska spridas från individ till individ genom kallelse eller missionering, da’wah … Men i sista hand får man ändå inte utesluta nödvändigheten av att väpnad jihad kan bli nödvändigt på grund av motståndarnas styrka och väpnade motstånd (kapitel 14.2). Bland samhällsförändringens metoder kan också lögner och förställning, med det shia-muslimska låneordet taqiyyah, vara ett nödvändigt politiskt medel för ”islams” skull (kapitel 14.6).”


Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politisk islam: Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige kan lastes ned, her.


If it looks like a duck

Yngstebror til lederen Hassan Al-Banna, 90-åringen Gamal al-Banna fra Kairo, ser tingene annerledes enn sin bror: “Det finnes ingen regler i Islam eller i Koranen at kvinner skal tildekke sitt hår”, foto, video, her.

Den som mediterer over uttrykket “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”, kan få oppleve gleden av å oppdage at bak ordtaket skjuler seg mange betydelige hendelser utført av tilsynelatende forskjellige gjerningsmenn som gjerne opptrer under flere forvirrende navn og forkledninger. Men det er alikevel deres språk som røper dem. I dette tilfelle er det deres overalt opptredende brutalitet.

Jeg slår fast at ikke bare frykt er et virkemiddel Det muslimske brorskap tar i bruk, men også trusler, noe de har tatt ibruk helt fra sin spede begynnelse. Høyst sannsynlig har de klart å ta livet av folk som taler dem imot. At bevegelsen idag opptrer i over 70 land, under mange forskjellige navn og ytre identiteter, synes meg å være den samme strategi kommunistene i Sovjet brukte fra 1917 og fremover, og får meg til å tenke på marxistene, og er jeg først der, er marxistenes verdenshovedstad idag, Tel Aviv, ikke langt unna. Det er deres strategier som Brorskapet benytter, fordi Brorskapet er dem, Det muslimske brorskap er deres barn.

Det er disse som skrittvis har fått mellomøstens islamske kvinner til å gi avkall på sin individualitet og dekke seg til bak slør, hijab og niqab. De er dyrkere av demonen Mammon og vil ikke bare holde kvinnene nede, men med kvinnene også samfunnskulturene i Mellomøstens land. De vil holde folk under tommelfingerneglen, undertrykke dem, fordi de vil høste av deres naturressurser, noe vi allerede har sett gjennom USAs rovdrift av Afghanistans, Iraks og Syrias ressurser gjennom proxykrigene Israel står bak.

Så ble Det muslimske brorskapet født av de engelske sionister med tette forbindelser til Det engelske frimureri og Egypts kongedømme og dette er årsaken til at det egyptiske maktapparat ble presset til å støtte det engelske initiativ. Den tidligere leder Yusuf al-Qaradawis fatwa (1926-2022) med oppfordring til selvmordsbombing og politiske drap (av Ghadaffi og Bashar Assad), noe som var helt fremmed og utenkelig for den vanlige muslim, bekrefter at det er politiske motiver fordekt bak islamisme.

Brorskapet ble dannet av vestlige etterretningsmiljøer for ved hjelp av frykt, bedrag og løgn å kunne styre den vestlige befolknings oppfatningen av muslimene, men også for å kunne undertrykke og utnytte de muslimske lands naturressurser. Om noen av Brorskapets politiske mord, her.


Les videre om Israels sionister, artikkel De brutale herskere, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Regjeringen avslørt: Vet at virus ikke finnes

Neste artikkel »

Frankrike eksploderer, Moxnes stjeler

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x