Bla i tag

Dagbladet

Nå er søndags-Dagbladet borte

Den norske avis-døden har begynt. Først ut er søndags-Dagbladet som fra og med søndag 6. april 2014 ikke kom ut. Nyhetsspeilet belyser søndags-dagbladets undergang med et aktuelt eksempel på avisens journalistikk.

Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

Media-Norge har lenge vært i endring. Dette har særlig vært tilfelle for avisene, som i lengre tid har vært preget av stupende opplag og betydelig tillitssvikt fra den opplyste delen av befolkningen. Behov for sammenslåinger har lenge ligget i kortene. Den mest naturlige løsningen ble at riksavisene nå skal slås sammen til "CIA-nytt".

Dagbladet dolker kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen

Det blir stadig klarere for brede lag av folket at norske riksaviser slett ikke fungerer som "den fjerde statsmakt", mao. som et korrektiv til den etablerte makten og faren for at den misbrukes. Nyhetsspeilet presenterer her oppslag fra Dagbladet som viser en komplett servil og propagandistisk holdning til det tvilsomme norske makt-dynastiet Stoltenberg.

Svineinfluensa-vaksineringen ett år etter

Det er nå ett år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap.

Google-sperre innført for norske journalister

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har i fellesskap vedtatt å innføre Google-sperre for journalistene i norske aviser. Dette innebærer at journalistene ikke lenger kan benytte Google som arbeidsverktøy i journalistarbeidet. Dette er bl.a. begrunnet med behovet for å øke avisenes kvalitet i møtet med konkurransen fra internett.

Norske mediers samlede TABU-oversikt

Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt.

Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående destabiliseringen

SOS rasisme under lupen

Den ultrakommunistiske kapringen av SOS-Rasisme.

Medias og regjeringens undertrykkelse av enkeltindivider i vårt samfunn

Kanskje er det ikke så dumt at foreldre og besteforeledre ofte leser eventyret om "Pinoccio med den lange nesen" til sine barn så de får et innsyn i hva de går i møte når de vokser opp og møter "døra" istedet for Pinoccio i dette lite humane byråkratietsamveldet vi lever under.

Ytringsfriheten gjelder kun for muslimhets

Ytringsfrihet og religionsfrihet er to brødre av samme far. Som Lennon sa: Live, and let live!

Dagbladet-journalist drept i CIA-komplott?

For drøye to år siden ble Hotel Serena i Kabul angrepet til tross for tungt vakthold mens en norsk delegasjon var til stede.